Hotărârea nr. 170/2004

Pentru modificarea contractului de asociere nr.81.046/04.08.1999 incheiat intre Consiliul local al municipiului Oradea si S.C. Drumuri orasenesti S.A. Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru modificarea contractului de asociere nr.81.046/04.08.1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. Drumuri orășenești S.A. Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60800 din data de 16 februarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării contractului de asociere nr.81.046/04.08.1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. Drumuri orășenești S.A. Oradea,

În baza art.38 alin.2 lit.x și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Contractul de asociere nr.81.046/04.08.1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. Drumuri orășenești S.A. Oradea, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 26 alineatul 5 va avea următorul conținut:

9

„Art.26. (5) Activele achizitionate de SC Drumuri Orasenesti SA si Consiliul Local al Municipiului Oradea în anul 2003 în vederea realizarii scopului și a obiectului de activitate al Asociației, determină împarțirea rezultatelor financiare aferente anului 2003, proporțional cu cota de participare a asociaților, astfel:

- Consiliul Local al Municipiului Oradea

36,37 %

- SC Drumuri Orasenesti SA Oradea

63,63 %

Art.II. Se aprobă Raportul de evaluare privind activele achizitionate de SC Drumuri Orasenesti SA Oradea în cursul anului 2003, din surse proprii si din credite bancare prezentate în anexa nr.1 și a Raportului de evaluare a activelor achiziționate de Primăria municipiului Oradea în cursul anului 2003, prezentat în anexa nr.2.

Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția finanțe locale și S.C. Drumuri orășenești S.A. Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția finanțe locale,

  • -  S.C. Drumuri orășenești S.A. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.170.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Active corporale achizitionate de S.C. DRUMURI ORASENESTI S.A. din surse proprii in perioada 01.01.2003- 31.12.2003
NR.NUMARDENUMIREDATAVALOARECURSVALOARELUNI UTILIZVAL IN FUNCTIE DE DURATA DE UTILIZ
CRT.INVENTARACHIZITIONARIIINVENTAR ( LEI )EUROINVENTAR (EURO)LEIEURO
120131TAIETOR BETON SM 57-224/02/2003"70,936,974""35,611""1,992"10"59,114,145""1,660"
220132INCARCATOR PE ROTI28/02/2003"2,890,805,977""35,743""80,878"10"2,409,004,981""67,398"
LUNA 02/2003"2,961,742,951""82,870""2,468,119,126""69,058"
TRIMESTRUL I"2,961,742,951""82,870""2,468,119,126""69,058"
320133MOTOPOMPA HONDA ST.2 .36 H16/04/2003"14,848,740""36,554"4068"9,899,160"271
440044"REMORCA UTIL CAMION 3,5 KSY"22/04/2003"127,691,705""36,575""3,491"8"85,127,803""2,327"
540045"REMORCA UTIL CAMION 3,5 KTA"22/04/2003"127,691,705""36,575""3,491"8"85,127,803""2,327"
640046"REMORCA UTIL CAMION 3,5 KSZ"22/04/2003"127,691,705""36,575""3,491"8"85,127,803""2,327"
720110MINIINCARCATOR (FRONTAL) GHEL15/04/2003"70,058,368""36,609""1,914"8"46,705,579""1,276"
LUNA 04/2003"467,982,223""12,794""311,988,149""8,529"
820134TAIETOR BETON SM 57-208.05.2003"63,660,810""37,558""1,695"7"37,135,473"989
920135MOTOSTROPITOARE SR 40008.05.2003"19,529,412""37,558"5207"11,392,157"303
1020136INSTAL.DE PULVER.EMULSIE JOLLY (modif val)14/05/2003"65,656,500""37,518""1,750"7"38,299,625""1,021"
1120137INSTAL.DE PULVER.EMULSIE JOLLY (modif val)14/05/2003"65,656,500""37,518""1,750"7"38,299,625""1,021"
LUNA 05/2003"214,503,222""5,715""125,126,880""3,334"
1220129CILINDRU COMPACT.BOMAG BW 12006/06/03"81,221,785""37,948""2,140"6"40,610,893""1,070"
LUNA 06/2003"81,221,785""2,140""40,610,893""1,070"
TRIMESTRUL II"763,707,230""20,649""477,725,921""12,933"
1320139CIOCAN PNEUMATIC AH 19/108.07.2003"38,237,760""37,488""1,020"5"15,932,400"425
1420140CIOCAN PNEUMATIC AH 19/108.07.2003"38,237,760""37,488""1,020"5"15,932,400"425
1520141CIOCAN PNEUMATIC AH 19/108.07.2003"38,237,760""37,488""1,020"5"15,932,400"425
1620142CIOCAN PNEUMATIC AH 19/108.07.2003"38,237,760""37,488""1,020"5"15,932,400"425
1720143PLACA VIBRATOARE CF 225/07/2003"62,456,000""37,085""1,684"5"26,023,333"702
1860107STATIE RADIO MOTOROLA P040/1630/07/2003"9,739,200""37,300"2615"4,058,000"109
1960108STATIE RADIO MOTOROLA P040/1630/07/2003"9,739,200""37,300"2615"4,058,000"109
2060109STATIE RADIO MOTOROLA P 40/1630/07/2003"9,739,200""37,300"2615"4,058,000"109
2160110STATIE RADIO MOTOROLA P 40/1630/07/2003"9,739,200""37,300"2615"4,058,000"109
2260111STATIE RADIO MOTOROLA P 40/1630/07/2003"9,739,200""37,300"2615"4,058,000"109
2330057CAROTIERA DIAMANTATA BETON31/07/2003"13,576,175""37,263"3645"5,656,740"152
LUNA 07/2003"277,679,215""7,434""115,699,673""3,097"
2420144RULOU COMPACT.BOMAG BW100 AD313/08/2003"858,854,891""37,312""23,018"4"286,284,964""7,673"
LUNA 08/2003"858,854,891""23,018""286,284,964""7,673"
TRIMESTRUL III"1,136,534,106""30,452""401,984,637""10,770"
2560114COPIATOR MINOLTA EP 1054 (XERO25/11/2003"46,550,000""40,119""1,160"1"3,879,167"97
LUNA 11/2003"46,550,000""1,160""3,879,167"97
2610057VESTIAR PT ECHIPE31/12/2003"5,038,678,499""40,994""122,913"000
LUNA 12/2003"5,038,678,499""122,913"00
TRIMESTRUL IV"5,085,228,499""124,073""3,879,167"97
T O T A L 2003"9,947,212,786""258,044""3,351,708,850""92,858"
Director Economic
Maria BIRAU

RAPORT DE EVALUARE
a activelor achizitionate de PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA in cursul anului.2003
NR.NUMARDENUMIREDATAVALOARECURSVALOARELUNI UTILIZVAL IN FUNCTIE DE DURATA DE UTILIZ
CRT.INVENTARACHIZITIONARIIINVENTAR ( LEI )EUROINVENTAR (EURO)LEIEURO
10486Motocompresor IRMAIR 48318531.07.2004"348,536,762""37,226"9362.725"145,223,651""3,901.13"
20487Motocompresor IRMAIR 483185"348,536,762""37,226"9362.725"145,223,651""3,901.13"
30493Tăietor pt asfalt WEBER SM 57-29123231.07.2003"79,459,011""37,263"2132.385"33,107,921"888.49
40494Tăietor pt asfalt WEBER SM 57-29123231.07.2003"79,459,011""37,263"2132.385"33,107,921"888.49
50495Tăietor pt asfalt WEBER SM 57-29123231.07.2003"79,459,011""37,263"2132.385"33,107,921"888.49
60496Tăietor pt asfalt WEBER SM 57-29123231.07.2003"79,459,011""37,263"2132.385"33,107,921"888.49
70497Tăietor pt asfalt WEBER SM 57-29123231.07.2003"79,459,011""37,263"2132.385"33,107,921"888.49
LUNA 07/2003"1,094,368,577"29387.37"455,986,907""12,244.74"
80488Suflătoare portabilă STIHL SR 4209304707.08.2003"28,548,100""37,400"763.324"9,516,033"254.44
90489Suflătoare portabilă STIHL SR 4209304707.08.2003"28,548,100""37,400"763.324"9,516,033"254.44
100490Suflătoare portabilă STIHL SR 4209304707.08.2003"28,548,100""37,400"763.324"9,516,033"254.44
110491Suflătoare portabilă STIHL SR 4209304707.08.2003"28,548,100""37,400"763.324"9,516,033"254.44
120492Suflătoare portabilă STIHL SR 4209304707.08.2003"28,548,100""37,400"763.324"9,516,033"254.44
13200444Freză asfalt 1000mm W10009262028.08.2003"7,672,846,062""36,904"207913.674"2,557,615,354""69,304.56"
LUNA 08/2003"7,815,586,562"211730.26"2,605,195,521""70,576.75"
14400019"Remorcă platformă tip RPM 3,5"9265415.09.2003"158,744,810""37,967"4181.133"39,686,203""1,045.28"
15400020"Remorcă platformă tip RPM 3,5"9265415.09.2003"158,744,810""37,967"4181.133"39,686,203""1,045.28"
16400021"Remorcă platformă tip RPM 3,5"9265415.09.2003"158,744,810""37,967"4181.133"39,686,203""1,045.28"
17400022"Remorcă platformă tip RPM 3,5"9265415.09.2003"158,744,810""37,967"4181.133"39,686,203""1,045.28"
18200446Încărcător multifuncţional GEHL SL5635DxT9252119.09.2003"1,469,135,191""38,131"38528.633"367,283,798""9,632.16"
19200447Încărcător multifuncţional GEHL SL5635DxT9252119.09.2003"1,469,135,191""38,131"38528.633"367,283,798""9,632.16"
20200448Cilindru compactor 10to tip BOMAG BW 174AD9369919.09.2003"3,360,629,165""38,131"88133.783"840,157,291""22,033.45"
21200449"Cilindru compactor 0,7to tip BOMAG BW 65H"9369919.09.2003"335,418,579""38,131"8796.483"83,854,645""2,199.12"
22200450"Cilindru compactor 0,7to tip BOMAG BW 65H"9369919.09.2003"335,418,579""38,131"8796.483"83,854,645""2,199.12"
23200451"Cilindru compactor 0,7to tip BOMAG BW 65H"9369919.09.2003"335,418,579""38,131"8796.483"83,854,645""2,199.12"
24200452"Cilindru compactor 0,7to tip BOMAG BW 65H"9369919.09.2003"335,418,579""38,131"8796.483"83,854,645""2,199.12"
LUNA 09/2003"8,275,553,102""217,101""2,068,888,275""54,275.37"
25200445Excavator pe pneuri cu cupa de 1mc tip Roti LIEBHERR A904 Litronic10543909.10.2003"5,652,239,390""38,603""146,420"2"942,039,898""24,403.28"
26300849Cântar electronic 50To cu platformă din oţel tip E744 /1357 /5010980328.10.2003"807,330,748""38,854""20,779"2"134,555,125""3,463.10"
LUNA 10/2003"6,459,570,138""167,198""1,076,595,023""27,866.38"
T O T A L 2003"23,645,078,379""625,417""6,206,665,726""164,963.23"