Hotărârea nr. 142/2004

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4925/1 „i4925/301 Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a

corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4925/1 ^4925/301 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.4078 din 18.02.2004 prin care

Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4925/1 la 4925/301,

Numerele cadastrale 4925/1 + 4925/301 Oradea s-au constituit prin dezmembrarea numărului cadastral 4925 în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuințe proprietate personală,

Tinând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), art.46 alin.(2), art. 121 si 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1 Se aprobă constituirea nr. cadastrale 4925/1 + 4925/301 Oradea astfel:

Nr.cadastral nou constituit

Suprafata numărului cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

Nr.cadastral nou constituit

Suprafata numărului cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

4925/1

250

4925

130779

4925/20

250

4925

130779

4925/2

250

4925/21

250

4925/3

250

4925/22

250

4925/4

250

4925/23

250

4925/5

250

4925/24

250

4925/6

250

4925/25

250

4925/7

250

4925/26

250

4925/8

250

4925/27

250

4925/9

250

4925/28

250

4925/10

250

4925/29

250

4925/11

250

4925/30

250

4925/12

250

4925/31

250

4925/13

250

4925/32

250

4925/14

250

4925/33

250

4925/15

250

4925/34

250

4925/16

250

4925/35

250

4925/17

250

4925/36

250

4925/18

250

4925/37

250

4925/19

250

4925/38

250

Nr.cadastral

nou constituit

Suprafata numărului

cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

Nr.cadastral nou constituit

Suprafata numărului cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

4925/39

250

4925

130779

4925/84

250

4925

130779

4925/40

250

4925/85

250

4925/41

250

4925/86

250

4925/42

250

4925/87

250

4925/43

250

4925/88

250

4925/44

250

4925/89

250

4925/45

250

4925/90

250

4925/46

250

4925/91

250

4925/47

250

4925/92

250

4925/48

250

4925/93

250

4925/49

250

4925/94

250

4925/50

250

4925/95

250

4925/51

250

4925/96

250

4925/52

250

4925/97

250

4925/53

250

4925/98

250

4925/54

250

4925/99

250

4925/55

250

4925/100

250

4925/56

250

4925/101

250

4925/57

250

4925/102

250

4925/58

250

4925/103

250

4925/59

250

4925/104

250

4925/60

250

4925/105

250

4925/61

250

4925/106

250

4925/62

250

4925/107

250

4925/63

250

4925/108

250

4925/64

250

4925/109

250

4925/65

250

4925/110

250

4925/66

250

4925/111

250

4925/67

250

4925/112

250

4925/68

250

4925/113

250

4925/69

250

4925/114

250

4925/70

250

4925/115

250

4925/71

250

4925/116

250

4925/72

250

4925/117

250

4925/73

250

4925/118

250

4925/74

250

4925/119

250

4925/75

250

4925/120

250

4925/76

250

4925/121

250

4925/77

250

4925/122

250

4925/78

250

4925/123

250

4925/79

250

4925/124

250

4925/80

250

4925/125

250

4925/81

250

4925/126

250

4925/82

250

4925/127

250

4925/83

250

4925/128

250

Nr.cadastral

nou constituit

Suprafata numărului

cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

Nr.cadastral nou constituit

Suprafata numărului cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

4925/129

250

4925

130779

4925/174

250

4925

130779

4925/130

250

4925/175

250

4925/131

250

4925/176

250

4925/132

250

4925/177

250

4925/133

250

4925/178

250

4925/134

250

4925/179

250

4925/135

250

4925/180

250

4925/136

250

4925/181

250

4925/137

250

4925/182

250

4925/138

250

4925/183

250

4925/139

250

4925/184

250

4925/140

250

4925/185

250

4925/141

250

4925/186

250

4925/142

250

4925/187

250

4925/143

250

4925/188

250

4925/144

250

4925/189

250

4925/145

250

4925/190

250

4925/146

250

4925/191

250

4925/147

250

4925/192

250

4925/148

250

4925/193

250

4925/149

250

4925/194

250

4925/150

250

4925/195

250

4925/151

250

4925/196

250

4925/152

250

4925/197

250

4925/153

250

4925/198

250

4925/154

250

4925/199

250

4925/155

250

4925/200

250

4925/156

250

4925/201

250

4925/157

250

4925/202

250

4925/158

250

4925/203

250

4925/159

250

4925/204

250

4925/160

250

4925/205

250

4925/161

250

4925/206

250

4925/162

250

4925/207

250

4925/163

250

4925/208

250

4925/164

250

4925/209

250

4925/165

250

4925/210

250

4925/166

250

4925/211

250

4925/167

250

4925/212

250

4925/168

250

4925/213

250

4925/169

250

4925/214

250

4925/170

250

4925/215

250

4925/171

250

4925/216

250

4925/172

250

4925/217

250

4925/173

250

4925/218

250

Nr.cadastral

nou constituit

Suprafata numărului

cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

Nr.cadastral nou constituit

Suprafata numărului cadastral

Nr. cadastral inițial

Suprafata Nr.cadastral iniția

4925/219

250

4925

130779

4925/261

250

4925

130779

4925/220

250

4925/262

250

4925/221

250

4925/263

250

4925/222

250

4925/264

250

4925/223

250

4925/265

250

4925/224

250

4925/266

250

4925/225

250

4925/267

250

4925/226

250

4925/268

250

4925/227

250

4925/269

250

4925/228

250

4925/270

250

4925/229

250

4925/271

250

4925/230

250

4925/272

250

4925/231

250

4925/273

250

4925/232

250

4925/274

250

4925/233

250

4925/275

250

4925/234

250

4925/276

250

4925/235

250

4925/277

250

4925/236

250

4925/278

250

4925/237

250

4925/279

250

4925/238

250

4925/280

250

4925/239

250

4925/281

250

4925/240

250

4925/282

250

4925/241

250

4925/283

250

4925/242

250

4925/284

250

4925/243

250

4925/285

250

4925/244

250

4925/286

250

4925/245

250

4925/287

250

4925/246

250

4925/288

250

4925/247

250

4925/289

250

4925/248

250

4925/290

250

4925/249

250

4925/291

250

4925/250

250

4925/292

250

4925/251

250

4925/293

250

4925/252

250

4925/294

250

4925/253

250

4925/295

250

4925/254

250

4925/296

250

4925/255

250

4925/297

250

4925/256

250

4925/298

250

4925/257

250

4925/299

250

4925/258

250

4925/300

2 336

4925/259

250

4925/301

53 693

4925/260

250

Total

130 779

Art. 2.Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 4925 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

4925/1 + 4925/299

250 / parcelă

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

4926/300

2 336

4926/301

53 693

Art.3. Se aprobă trecerea terenului cu nr. cadastral 4926/301în suprafață de 53 693 mp , în proprietatea publică a Municipiului Oradea reprezentând ”drum public”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Administratia Patrimoniului Imobiliar .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Serviciul Juridic

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.142.                                                          SECRETAR

Florian Dacin