• Hotărârea 820/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune (3 uscatorii) situata in Oradea, Sovata, nr. 51, bl. D 32-33
 • Hotărârea 819/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Calea Aradului, nr. 46, bl. D 3, sc. A
 • Hotărârea 818/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Bumbacului, nr. 15, bl. Pb 17
 • Hotărârea 817/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Cerbului, nr. 2, bl. Pb 26, parter
 • Hotărârea 816/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Bumbacului, nr. 34, bl. X 40, et. IV
 • Hotărârea 815/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Sovata, nr. 46, bl. Q 3, et. IV
 • Hotărârea 814/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa in baza Legii nr. 550/2002 a spatiului situat in Oradea, str. Independentei, nr. 11-13, inscris in CF colectiv 25351 Oradea si CF individual 25352 Oradea, nr. topo 1986/2
 • Hotărârea 813/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru vanzarea proprietatilor imobiliare situate in Oradea, str. T. Mosoiu, nr. 4, ap. nr. 4 si 22, de catre Administratia Patrimoniului Imobiliar
 • Hotărârea 812/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii programului de utilitate publica “Promovarea sportului de perforamanta la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea in anul competitional 2004/2005” precum si a contractului cadru de finantare care urmeaza a se incheia in acest scop i
 • Hotărârea 811/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Normelor asigurarea folosintei si intretinerii instalatiilor de apa si canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 810/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Procedurii operationale pentru reducerea cantitatii facturate privind serviciile de furnizare de apa si canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 809/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul public al municipiului Oradea in patrimoniul Regiei autonome Apa-Canal Oradea.
 • Hotărârea 808/2004 - Municipiul Oradea

  Privind declararea programului „Promovarea sportului de performanta „ desfasurat prin Clubul Sportiv FC Oradea ca program de utilitate publica
 • Hotărârea 807/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2004.
 • Hotărârea 806/2004 - Municipiul Oradea

  privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Consiliul Local al municipiului Oradea asupra pachetului de actiuni detinut de SC Distrigaz Nord SA in capitalul social al SC Distrigaz Vest SA
 • Hotărârea 805/2004 - Municipiul Oradea

  privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local al municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al SC Distrigaz Vest SA
 • Hotărârea 804/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustarii tarifelor la apa potabila, canalizare – epurare practicate de Regia autonoma Apa-Canal Oradea.
 • Hotărârea 803/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea tarifelor pentru transportul auto si pentru utilajele de constructii practicate de SC Drumuri Orasenesti SA Oradea in baza contractului de asociere nr. 81.046/1999.
 • Hotărârea 802/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de cont escrow incheiat cu BCR Securities SA si BCR SA – Sucursala Judeteana Bihor.
 • Hotărârea 801/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna intre RA Apa Canal Oradea, BERD si BCR si a Contractului privind Contul de Garantie Escrow care se va semna intre Municipiul Oradea, BERD si BCR
 • Hotărârea 800/2004 - Municipiul Oradea

  privind respingerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre SAVU MARIOARA, proprietara imobilului situat in Oradea, Bdul Stefan cel Mare nr.74 bl.Pb23 ap.6.
 • Hotărârea 799/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - zona Calea Santandrei - drum de exploatare spre Statiunea de Cercetare Agricola, nr. cadastral 4058 - Oradea
 • Hotărârea 798/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizari pentru tineret str. Calea Clujului – Oradea
 • Hotărârea 797/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Drum de centura etapa a-II-a, tronson de la intersectia str. Podului cu B-dul Stefan cel Mare si pina la intersectia Calea Santandrei cu DN 79 (Oradea- Arad) si tronson de la intersectia DN 76 (Oradea- D
 • Hotărârea 796/2004 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui COLF IOAN EUGEN
 • Hotărârea 795/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere atelier croitorie – str. Matei Corvin nr.116 – Oradea.
 • Hotărârea 794/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu firma si locuinta de serviciu str. Bega nr.17, Oradea - numar cadastral 7893/11 si 7894
 • Hotărârea 793/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala – str. Drumul Hotarului nr. 27 numar cadastral 5640 - Oradea
 • Hotărârea 792/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de amplasare a retelelor/instalatiilor/aparatelor pe fatadele cladirilor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 791/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Prunilor nr.1/B nr. cadastral 2678 si 2682 - Oradea
 • Hotărârea 790/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2455 - Oradea
 • Hotărârea 789/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta S+P+M – str. Piscului nr. 11 nr cadastral 5001 - Oradea
 • Hotărârea 788/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 3603 si 5583 Oradea , situate in Oradea, str. Matei Basarab intersectie cu B-dul Decebal si atribuirea terenului mentionat in folosinta gratuita in fav
 • Hotărârea 787/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 5292 „i 5564 Oradea , situate in Oradea, Calea Aradului ¡V Universitatea Oradea
 • Hotărârea 786/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea numirii membrilor Comisiei de analiza a cererilor de teren pentru construirea de locuinta proprietate personala, in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, formata di
 • Hotărârea 785/2004 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Erdei Ioan si sotia Irina-Mariana, reprezentind teren in suprafata totala de 155 mp., identificat cu nr. cadastral 775/8 inscris in CFNDF 4411 Oradea situat in Oradea str. Ghe. Pitut, cu destinatia de drum public
 • Hotărârea 784/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii Regulamentului pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
 • Hotărârea 783/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5062 in suprafata de 280 mp., reprezentand teren intravilan situat in Oradea str. Nojoridului
 • Hotărârea 782/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Bb System SRL.
 • Hotărârea 781/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenurilor detinute in concesiune de lacasele de cult si organizatiile bisericesti
 • Hotărârea 780/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5582 in suprafata de 3.478 mp., situat in Oradea str. Louis Pasteur nr. 26 si transmiterea terenului mentionat in folosinta gratuita catre Parohia Greco-
 • Hotărârea 779/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 5580 si 5581 Oradea , situate in Oradea, Calea Aradului intersectie cu Calea Santandreiului si atribuirea terenului mentionat in folosinta gratuita in
 • Hotărârea 778/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea suprafetei de 1.243 mp teren, inscris in CF NDF 3167 Oradea cu nr. cadastral 3740, situat in Oradea, str. Mestesugarilor, destinat realizarii unui spatiu comercial si birouri
 • Hotărârea 777/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a suprafetei de 400 mp. identificata cu nr. topo. 281 , reprezentand teren intravilan aflat in proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 776/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5188 in suprafata de 638 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 374/638 mp.teren,situat in Oradea,str.Masli
 • Hotărârea 775/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 706/5 in suprafata de 37 mp inscris in CF.nr.7295 Oradea si acordul privind vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata totala de 96 mp identif
 • Hotărârea 774/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 963 mp. teren inscris in CFNDF nr. 3349 Oradea cu nr. cadastral 4671, situat in Oradea, str. Constructorilor nr 1, in favoarea Regiei Nationale a Padurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea
 • Hotărârea 773/2004 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea locuintelor sociale din zona Voltaire – blocurile TZ1 si TZ2
 • Hotărârea 772/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului maxim de functii publice si de personal contractual pentru Administratia Sociala Comunitara Oradea.
 • Hotărârea 771/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea accesului gratuit in strandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportatilor si victimelor oprimarii comuniste, precum si a persoanelor cu dizabilitati, membre ale Societatii Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Re
 • Hotărârea 770/2004 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III – a si pentru persoanele defavorizate, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.61/2004.
 • Hotărârea 769/2004 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 118/28.03.2002 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de ajutoare sociale si ajutoare de urgenta conform Legii 416/2001.
 • Hotărârea 768/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 767/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate la obiectivele “Reabilitare strazi in municipiul Oradea – B-dul Decebal intre str. Tudor Vladimirescu si B-dul Dacia, Calea Aradului intre B-dul Decebal si giratia centura – DN76 Arad, B-dul Dacia intre Statia P
 • Hotărârea 766/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie “Marirea capacitatii de alimentare cu gaz de la Statia de Reducere Masura la panoul de filtre”, in vederea alimentarii in conditii de siguranta a cazanului nr.3 pe gaze naturale.
 • Hotărârea 765/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii si completarii componentei Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrarilor de proiectare a caror beneficiar este Primaria municipiului Oradea aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.306/2002, mo
 • Hotărârea 764/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie al Primariei municipiului Oradea “WC public in Parcul Petofi din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 763/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 27 iunie 2004
 • Hotărârea 762/2004 - Municipiul Oradea

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local.
 • Hotărârea 761/2004 - Municipiul Oradea

  privind alegerea viceprimarllor Consiliului local
 • Hotărârea 760/2004 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta.
 • Hotărârea 759/2004 - Municipiul Oradea

  cu privire la declararea Consiliului local al municipiului Oradea ca legal constituit
 • Hotărârea 758/2004 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data de 6 iunie 2004.
 • Hotărârea 757/2004 - Municipiul Oradea

  privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 725/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 706/5 in suprafata de 37 mp inscris in CF.nr.7295 Oradea si acordul privind vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata totala de 96 mp identif
 • Hotărârea 724/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 963 mp. teren inscris in CFNDF nr. 3349 Oradea cu nr. cadastral 4671, situat in Oradea, str. Constructorilor nr 1, in favoarea Regiei Nationale a Padurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea
 • Hotărârea 207/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Societatea comerciala Electrocentrale SA Oradea.
 • Hotărârea 206/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Regia autonoma Oradea transport local.
 • Hotărârea 205/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea.
 • Hotărârea 204/2004 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru proiectul intitulat „ Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa ”, depus in cadrul Programului Initiative Locale LIP al Fundatiei Carpatica – Fondul de Dezvoltare a Eur
 • Hotărârea 203/2004 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind vanzarea proprietatii imobiliare (constructii)situate in Oradea, str. Alexandru cel Bun nr. 24 catre numitii Filip Pavel si Elisabeta
 • Hotărârea 202/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Refacere retele energie termica, apa calda menajera, apa rece si contorizare energie termica, apa calda menajera si apa rece – la Grup Scolar “Mihai Viteazu” str. Poienitei nr. 25”
 • Hotărârea 201/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Verificarea bransamentelor si racordurilor existente si executarea retelelor interioare de apa, canalizare si canal termic la Sala de Sport – Colegiul Tehnic „Traian Vuia” – Oradea”.
 • Hotărârea 200/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Consolidare si reparatii capitale la Gradinita nr. 5 str. Ana Ipatescu nr. 9 – Oradea”
 • Hotărârea 199/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Verificarea bransamentelor si racordurilor existente si executarea retelelor interioare de apa, canalizare si canal termic la Sala de Sport – Colegiul Economic „Partenie Cosma” – Oradea”
 • Hotărârea 198/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 3533, inscris in CF nedefinitiv nr.2651 Oradea, in suprafata de 155 mp, situat in Oradea, str. Magnoliei
 • Hotărârea 197/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cad 2018/1, inscris in CF nr. 3974Oradea in suprafata de 19060 mp, situat in Oradea, str. Matei Corvin nr 2
 • Hotărârea 196/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, ca buget anexa la bugetul centralizat al municipiului Oradea
 • Hotărârea 195/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a cotei de 534/604 mp din terenul cu nr. cadastral 4944 Oradea, situat in Oradea, str. Velenta
 • Hotărârea 194/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 2555, in suprafata de 288 mp, situat in Oradea, str. Apostol Andrei
 • Hotărârea 193/2004 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea scutirii de la plata penalitatilor de intarziere (dobanzi) in suma de 175.153.683 lei datorate Regiei Autonome Apa-Canal Oradea de catre Administratia Patrimoniului Imobiliar.
 • Hotărârea 192/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Consolidare si reparatii la Liceul de Arta str. Lamaitei nr. 4 – Oradea”
 • Hotărârea 191/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Transilvaniei, nr. 16, bl. U 1, sc. B
 • Hotărârea 190/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Al. Onisifor Ghibu, nr. 28, bl. Qb 5, sc. E, etajul IV
 • Hotărârea 189/2004 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea reinnoirii contractelor de inchiriere pentru locuintele fond de stat care expira la data de 01 mai 2004.
 • Hotărârea 188/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Modificari structurale – tronson scara secundara la corpul de cladire situat in Oradea pe B–dul Decebal nr. 60 la Grupul Scolar „Andrei Saguna”.
 • Hotărârea 187/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobare programului de masuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea – obiectiv de investitii cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004
 • Hotărârea 186/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Executarea utilitatilor necesare la Scoala Generala “Ion Bogdan” cladire noua, str. I. P. Pincio nr. 14” – Oradea.”
 • Hotărârea 185/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Imprejmuire Scoala Generala Dacia B–dul Dacia nr. 25 – Oradea”
 • Hotărârea 184/2004 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru derularea proiectului „Amenajare Teatru de Vara in corpul J din Cetatea Oradea”
 • Hotărârea 183/2004 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru derularea proiectului „AMENAJAREA UNUI CENTRU PENTRU PERSOANE VARSTNICE”
 • Hotărârea 182/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 181/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Contractului colectiv de munca si a Acordului de munca pentru salariatii aparatului propriu al Consiliului Local Oradea si cuprinderea in bugetul local al municipiului Oradea a unor sume necesare acordarii unor drepturi privind contractu
 • Hotărârea 180/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii ,,Drum de centura in municipiul Oradea etapa a II-a“.
 • Hotărârea 179/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea cofinantarii proiectului „Descongestionarea traficului intre polii economici de dezvoltare din regiunea nord-vest: Cluj-Napoca si Oradea” – obiectivul „Drum de centura in municipiul Oradea etapa a II-a” de catre Guvernul Romaniei, Progra
 • Hotărârea 178/2004 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea obiectivelor de investitii la Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea finantate din bugetul local al municipiului Oradea pe anul 2004.
 • Hotărârea 177/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Garantare care urmeaza a fi incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si BRD Sogelease SRL in legatura cu achizitia in sistem leasing de catre RA OTL a 20 de autobuze urbane de capacitate medie
 • Hotărârea 176/2004 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de esalonare la plata a datoriilor inregistrate de SC ORSER SA Oradea fata de operatorul de servicii de energie termica SC ELECTROCENTRALE SA Oradea
 • Hotărârea 175/2004 - Municipiul Oradea

  privind construirea unui Bazin Olimpic in cadrul Strandului Municipal Oradea si contractarea unui credit bancar pentru realizarea acestei constructii
 • Hotărârea 174/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Turzo Margareta pentru imobilul situat in Oradea str.Sovata nr.60 bl. C2 et.IX ap.60.
 • Hotărârea 173/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Bunta Gheorghe pentru imobilul situat in Oradea str.Clujului nr.268.
 • Hotărârea 172/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Milac Gheorghe si Elisabeta pentru imobilul situat in Oradea str.Italiana nr.12 bl. X2 ap. 12.
 • Hotărârea 171/2004 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. nr. 918/17.12.2003 pentru aprobarea caietului de sarcini, a algoritmului de evaluare a ofertelor si a comisiei de evaluare a ofertelor de servicii de intermediere financiara in ved
 • Hotărârea 170/2004 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea contractului de asociere nr.81.046/04.08.1999 incheiat intre Consiliul local al municipiului Oradea si S.C. Drumuri orasenesti S.A. Oradea.
 • Hotărârea 169/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Regia autonoma Apa-Canal Oradea.
 • Hotărârea 168/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Vasiliu Gheorghe pentru imobilul situat in Oradea str.Fagarasului nr.20.
 • Hotărârea 167/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Bor Ilona pentru imobilul situat in Oradea str.Michelangelo nr.6/a.
 • Hotărârea 166/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Puscas Victoria pentru imobilul situat in Oradea str.Magheranului nr.8.
 • Hotărârea 165/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Drimus Ioan pentru imobilul situat in Oradea str.Alexandru Sahia nr.15.
 • Hotărârea 164/2004 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea propunerii de scutire de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Kupsa Mihai pentru imobilele situate in Oradea str. Colinelor nr.27/c, str. Seleusului si str. Dim
 • Hotărârea 163/2004 - Municipiul Oradea

  Privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local de catre Vataman (Chiorean) Ana pentru imobilul situat in Oradea str.Sovata nr.42, bl. C9, et.V, ap.33.
 • Hotărârea 162/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Oradea pe anul 2004.
 • Hotărârea 161/2004 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu in vederea incheierii unui parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, C.N.S.L.R.Fratia si Asociatia Pensionarilor din judetul Bihor in vederea derularii programului de asistenta socio-medicala pentru v
 • Hotărârea 160/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 159/2004 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu in vederea infiintarii de unitati medico-sociale specializate, care acorda servicii de ingrijire, medicale si sociale persoanelor din categoriile cele mai defavorizate, in colaborare cu persoane fizice si juridice, p
 • Hotărârea 158/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizari pentru constructii de case - str. Gh. Doja nr. cadastral 2766, 4842 si 1541/2 - Oradea
 • Hotărârea 157/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – lotizari locuinte prin credit ipotecar zona Calea Aradului–Universitatea Oradea si aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu un antreprenor selectat prin licitatie publica pentru rea
 • Hotărârea 156/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 2/27.01.2000.
 • Hotărârea 155/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Deciziei 1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la constituirea unui fond comun destinat finantarii proiectelor ce vizeaza amenajarea teritoriului in zona metropolitana.
 • Hotărârea 154/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Deciziei 2/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitana Oradea, referitoare la incadrarea in categoria “transport public local” a serviciului de transport public de persoane desfasurat pe raza zonei metropolitane
 • Hotărârea 153/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si pensiune zona Nufarului - DN 76, Oradea – Deva nr. cadastral 3833 Oradea.
 • Hotărârea 152/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Ep. Ion Alexi nr. cadastral 4785, Oradea
 • Hotărârea 151/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. D. Anghel numar cadastral 4341 - Oradea
 • Hotărârea 150/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Plaiului nr.13 numar cadastral 3856/2 - Oradea
 • Hotărârea 149/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren str. Colinelor numar cadastral 1638, 1762, 1835 - Oradea
 • Hotărârea 148/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Cantonului numar cadastral 2892 - Oradea
 • Hotărârea 147/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Tranzactionare teren in vederea construirii de spatii comerciale si birouri str. Muntele Gaina , numar cadastral 5036 - Oradea
 • Hotărârea 146/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spalatorie auto str. Nojoridului intersectie cu strada Gradina de Fragi, nr. cadastral 5062 – Oradea
 • Hotărârea 145/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a terenurilor cu nr topo.3394 in suprafata de 407 mp. si nr.topo. 3556 in suprafata de 3750 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 3394 si 3556 in proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 144/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 536 mp. teren identificat cu nr.topo 3392, inscris in C.F.3174 Oradea situat in municipiul Oradea, intersectie str.Avantului cu str.Eftimie Murgu.
 • Hotărârea 143/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului in suprafata de 1.205 mp., identificat cu nr. topo 6473/15 inscris in CF nr. 12463 Oradea si darea acordului de principiu pentru vanzarea terenului prin licitatie pub
 • Hotărârea 142/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4925/1 „i4925/301 Oradea
 • Hotărârea 141/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3742 in suprafata de 1.498 mp si 3743 Oradea in suprafata de 761 mp. situate in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprobarea trecerii in proprietatea
 • Hotărârea 140/2004 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de concesionare a Corpului H al Cetatii Oradea
 • Hotărârea 139/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3744 Oradea in suprafata de 200 mp. si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr.cadastral 3744 Orade
 • Hotărârea 138/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 924 Oradea in suprafata de 5.447 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 137/2004 - Municipiul Oradea

  privind trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului,inscris in C.F.N.F.2671 Oradea, numarul cadastral 3603 Oradea in suprafata de 1.756 mp situat in Oradea, str. O.Goga intersectie cu B-dul Decebal
 • Hotărârea 136/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4924/1 „i4924/37 Oradea
 • Hotărârea 135/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numere cadastrale 4926/1 „i 4926/76 Oradea
 • Hotărârea 134/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului in suprafata de 10.891 mp., identificat cu nr. topo 7672 inscris in CF nr. 4787 Oradea, situat in Oradea, str. Clujului in vecinatatea uzinei de apa
 • Hotărârea 133/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea loturilor identificate cu nr.cadastrale de la 5145, 5147 „i 5153 Oradea, teren situat in Oradea, str.Fabricilor, in vederea realizarii unor obiective industriale, servicii c
 • Hotărârea 132/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea suprafetei de 4.636 mp teren, identificat cu nr.cadastral 2375 Oradea, situat in Oradea, Splaiul Crisanei, in vederea realizarii unui complex comercial
 • Hotărârea 131/2004 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotãrarii Consiliului Local nr. 32/29.01.2004 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2375 Oradea in suprafata de 8.000 mp. situat in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprob
 • Hotărârea 130/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 5055 Oradea in suprafatã de 408 mp situat in Oradea, Str. Apelor si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directã a suprafetei de 408 mp teren
 • Hotărârea 129/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 3789 si 3790 Oradea si organizarea unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei totale de 36 mp teren, identificat cu numerele c
 • Hotărârea 128/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 4928, 5152 si 5153 Oradea in suprafata totala de 7.417 mp. situat in Oradea str. Fabricilor
 • Hotărârea 127/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150 si 5151 Oradea in suprafata totala de 18.001 mp. situat in Oradea str. Fabricilor.
 • Hotărârea 126/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 3738 Oradea, trecerea suprafetei de 1428 mp in proprietatea privata a Municipiului Oradea precum si darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1428 mp
 • Hotărârea 125/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 4437 Oradea si trecerea suprafetei de 331 mp in proprietatea publica a Municipiului Oradea cu destinatia de ”drum de acces”.
 • Hotărârea 124/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 5036 Oradea in suprafata de 223 mp., situat in Oradea str. Muntele Gaina si trecerea terenului cu nr. cadastral 5036 in proprietatea privata a Municipiu
 • Hotărârea 123/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 si 3797 Oradea in suprafata de 36.152 mp. situat in Oradea str. Cazaban.
 • Hotărârea 122/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. topo 1631/63, 1631/64, 1631/65 si 1632/9 inscrise in C.F. 9.625 Santandrei si nr.topo 1631/83 inscris in CF nr. 2298 Santandrei.
 • Hotărârea 121/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 3551 Oradea in suprafata de 656 mp. situat in Oradea str. Clujului nr.18-20 si aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenu
 • Hotărârea 120/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numãr cadastral 1168/1 si 1168/2 Oradea, situate in Oradea, str. Tudor Vladimirescu.
 • Hotărârea 119/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 3847 Oradea in suprafata de 23 mp. si concesionarea directa a terenului cu nr. cadastral 3847 situat in Oradea Calea Aradului nr. 129 in favoarea S.C. M
 • Hotărârea 118/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 18 mp. teren identificat cu nr. topo 1815/5 inscris in CF 20424 Oradea situat in Oradea, str. N. Balcescu, cu destinatia construirii unui garaj auto
 • Hotărârea 117/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 950 Oradea in suprafata de 22.967 mp. situat in Oradea Zona CET I, reprezentand drum de acces in Parcul Industrial
 • Hotărârea 116/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 949 Oradea in suprafata de 6.636 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 115/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 948 Oradea in suprafata de 5.000 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 114/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 947 Oradea in suprafata de 5.000 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial.
 • Hotărârea 113/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 946 Oradea in suprafata de 5.002 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 112/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 945 Oradea in suprafata de 4.992 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 111/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 944 Oradea in suprafata de 5.001 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 110/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 943 Oradea in suprafata de 4.994 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial.
 • Hotărârea 109/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 942 Oradea in suprafata de 4.993 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 108/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 941 Oradea in suprafata de 4.990 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 107/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 940 Oradea in suprafata de 4.992 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 106/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 939 Oradea in suprafata de 5.286 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 105/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 938 Oradea in suprafata de 5.370 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 104/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 936 Oradea in suprafata de 5.004 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 103/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 935 Oradea in suprafata de 5.002 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 102/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 934 Oradea in suprafata de 4.999 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 101/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 933 Oradea in suprafata de 4.999 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 100/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 932 Oradea in suprafata de 5.002 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 99/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 931 Oradea in suprafata de 4.994 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 98/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 930 Oradea in suprafata de 4.998 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 97/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 929 Oradea in suprafata de 4.999 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 96/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 928 Oradea in suprafata de 5.002 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 95/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 927 Oradea in suprafata de 5.954 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 94/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 926 Oradea in suprafata de 4.968 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 93/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 925 Oradea in suprafata de 5.461 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 92/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 923 Oradea in suprafata de 5.447 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 91/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 922 Oradea in suprafata de 5.451 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 90/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 1 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4071, 4072, 4073, 4074, 4070/2, 4076/3, 4078/5, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4125/3, 4141/1 si 4141/11 in supraf
 • Hotărârea 89/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 1.702 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4127/10, 4129/9 si 4138/6 in suprafata de 38.988 mp situat in Oradea, Zona CET I – Parcul Industrial
 • Hotărârea 88/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 4,08 mp teren pentru amplasarea unui cabine stradale de telefonie supraterane pe str. Gh. Doja nr. 107 in favoarea S.C. ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA S.R.L.
 • Hotărârea 87/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 3363 in suprafata de 36 mp si 3364 Oradea in suprafata de 45 mp. , situat in Oradea str. Doina nr. 12 si aprobarea concesionarii directe a suprafetei
 • Hotărârea 86/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local almunicipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2004 .
 • Hotărârea 85/2004 - Municipiul Oradea

  Pentru insusirea Informarii nr.52.794 din 21 ianuarie 2004 privind controlul efectuat de Camera de Conturi a judetului Bihor – Directia de Control Financiar Ulterior.
 • Hotărârea 84/2004 - Municipiul Oradea

  Privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.
 • Hotărârea 83/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii d-lui Dragan Petrut in functia de director al Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 82/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Listei strazilor din municipiul Oradea propuse pentru modernizare in anul 2004”
 • Hotărârea 81/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului pe anul 2004 al Clubului Sportiv municipal Oradea.
 • Hotărârea 80/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului total de functii de conducere si a numarului maxim de functii publice pentru aparatul propriu al Consiliului local Oradea incepand cu data de 01.01.2004
 • Hotărârea 79/2004 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.575/2003.
 • Hotărârea 78/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 3577, inscris in CF nedefinitiv nr.3251 Oradea, in suprafata de 402 mp, situat in Oradea, str. Gen. N. Sova nr 15
 • Hotărârea 77/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 3577, inscris in CF nedefinitiv nr.3251 Oradea, in suprafata de 402 mp, situat in Oradea, str. Gen. N. Sova nr 15
 • Hotărârea 76/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in temeiul prevederilor Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 75/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea privata a statului roman care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 74/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea cheltuielilor cu lucrarile de reparati de la chiriasii Administratiei Patrimoniului Imobiliar din imobilul situat in Oradea, str. Piata Unirii, nr. 2-4
 • Hotărârea 73/2004 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria+magazie) situata in Oradea, str. Mestesugarilor, nr. 71, bl. Pb 118, sc. B, parter
 • Hotărârea 72/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea mecanismului financiar de functionare al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pentru anul 2004
 • Hotărârea 71/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, ca buget anexa la bugetul centralizat al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 70/2004 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea trecerii din domeniul public in cel privat al municipiului Oradea a proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Gen. Traian Mosoiu, nr. 17
 • Hotărârea 69/2004 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea darii in folosinta gratuita pe o perioada de 5 (ani) ani a suprafetei de 51,83 mp. - demisol din imobilul situat in Oradea, bd. Dacia, nr. 23, bl. 7/A in favoarea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, filiala Bihor
 • Hotărârea 68/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Ministerul Justitiei - Serviciul de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe linga Tribunalul
 • Hotărârea 67/2004 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subventii in baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2004, de la bugetul local al Municipiului Oradea, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Hotărârea 66/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociatii si fundatii.
 • Hotărârea 65/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii person
 • Hotărârea 64/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului maxim de functii publice si de personal contractual pentru Administratia Sociala Comunitara Oradea.
 • Hotărârea 63/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea sumelor necesare cheltuielilor de inmormantare, pentru inmormantarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor fara identitate.
 • Hotărârea 62/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 61/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III – a si pentru persoanele defavorizate
 • Hotărârea 60/2004 - Municipiul Oradea

  Privind unele masuri pentru ducerea la indeplinire a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Hotărârea 59/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivelor de investitii inscrise in programul de investitii publice.
 • Hotărârea 58/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in proiectul intitulat „Business Access”, depus in cadrul programului Phar61e CBC-Fondul Comun al Proiectelor Mici
 • Hotărârea 57/2004 - Municipiul Oradea

  Privind restabilirea unor impozite si taxe locale pe anul 2004 in baza Legii nr.571/2003.
 • Hotărârea 56/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre RA APA CANAL a unui imprumut bancar extern in suma de 6 milioane EUR, contractat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare
 • Hotărârea 55/2004 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate de catre RADULESCU MARIA, proprietara a imobilelor situate in Oradea, str.Aluminei nr.78, bl.M2, ap.8 si str.Podgoria nr.92C.
 • Hotărârea 54/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre MERT TEODOR, proprietar al imobilului situat in Oradea, str.P-ta Bucuresti nr.2B , ap.19
 • Hotărârea 53/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre NEUNER LAJOS HEINRICH , proprietar aL imobilului situat in Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu nr.1/a
 • Hotărârea 52/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de plata majorarilor si penalitatiolor de intarziere datorate de numitul STRAINESCU ALEXANDRU pentru imobilul situat in Oradea str.Menumorut nr.8, bl.PC107, ap.8 .
 • Hotărârea 51/2004 - Municipiul Oradea

  privind incheiere unui act aditional la contractul de parteneriat public-privat pentru lucrarile de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai in municipiul Oradea
 • Hotărârea 50/2004 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru organizarea serviciilor publice in municipiul Oradea si delegarea gestiunii catre operatorii de servicii
 • Hotărârea 49/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru participarea Consiliului Local al municipiului Oradea la proiectul de Reducere a emisiilor de CO2 in atmosfera ca urmare a furnizarii de energie geotermala in cartierul Iosia Nord
 • Hotărârea 48/2004 - Municipiul Oradea

  privind utilizarea fondului de rulment in conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale
 • Hotărârea 47/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare si intretinere spatii verzi in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 46/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2004.
 • Hotărârea 45/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre Somogyi Zoltan, proprietarul imobilului situat in Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 18
 • Hotărârea 44/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre contribuabila POP ANDRONICA, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Morii nr. 12, bl. X8, ap. 3
 • Hotărârea 43/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de plata majorarilor si penalitatiolor de intarziere datorate de catre Turcas Nicoleta – Dorina, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Nufarului nr. 67, bl. C65, ap. 15
 • Hotărârea 42/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre contribuabila Radulescu Iuliana, proprietara a apartamentului situat in Oradea, str. Spartacus nr. 38, bl. X2, ap. 45
 • Hotărârea 41/2004 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre contribuabilul Meze Eugen – Gheorghe, proprietar al apartamentului situat in Oradea, str. Nicolae Popovici nr. 7
 • Hotărârea 40/2004 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea nivelului contributiei anuale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate.
 • Hotărârea 39/2004 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea art.32 din Contractul de asociere nr. 87487/2003 incheiat intre Consiliul local al municipiului Oradea si SC Transgex SA Oradea.
 • Hotărârea 38/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din activitati proprii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2004
 • Hotărârea 37/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 2555 Oradea in suprafata de 288 mp situat in Oradea, Str. Sf. Apostul Andrei si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului cu nr. cadas
 • Hotărârea 36/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului in suprafata de 54 mp., identificat cu nr. topo 629/296 inscris in C.F. 10.480/A Seleus, situat in Oradea str. Liszt Ferenc nr.44 si acordul de principiu pentru vanz
 • Hotărârea 35/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a suprafetei de 82 mp. teren identificat cu nr. topo 4811/66 inscris in C.F. 6877 Oradea si nr. topo 4811/67 inscris in C.F. 64474 Oradea, situat in Oradea str. Sf.Apostol Andrei
 • Hotărârea 34/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4994 Oradea in suprafata de 237 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 152/237 mp. teren cu nr. cadastral 4994 O
 • Hotărârea 33/2004 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 37/1998 privind transmiterea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Oradea, str.Fluierasului nr.2 in favoarea Fundatiei “Increderea”
 • Hotărârea 32/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2375 Oradea in suprafata de 8.000 mp. situat in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a tere
 • Hotărârea 31/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3506 „i3510
 • Hotărârea 30/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3835 Oradea in suprafata de 1073 mp si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa suprafetei de teren identificata cu nr. cadastral 38
 • Hotărârea 29/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a cotei de 1.371/10.154 mp. teren identificat cu nr. topo 7657 inscris in C.F. 3746 Oradea, situat in Oradea str. Clujului, in vecinatatea uzinei de apa
 • Hotărârea 28/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 529/10.729 mp. teren identificat cu nr. topo 7656 inscris in CF nr. 1106 Oradea, situat in Oradea, str. Clujului in vecinatatea uzinei de apã
 • Hotărârea 27/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 4813 in suprafata de 980 mp. si nr.cadastral 4814 in suprafata de 1897 mp.
 • Hotărârea 26/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2839 Oradea in suprafata de 1.714 mp.
 • Hotărârea 25/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 7302 mp. teren identificat cu nr.topo.7799/1 inscris in CF 59672 Oradea situat in municipiul Oradea,str.Ogorului.
 • Hotărârea 24/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata dobanzilor datorate pentru neachitarea la termen a chiriei teren ocupat de garaj situat in Oradea, str. Ialomitei
 • Hotărârea 23/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare dispensar policlinic zona Nufarul II, nr. topo 2306 – Oradea
 • Hotărârea 22/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa str. Apateului, nr. topo 3156 – Oradea
 • Hotărârea 21/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare centru social si capela 100 locuri str. Cazaban, nr. cadastral 3798 – Oradea
 • Hotărârea 20/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4781 si respectiv 4782 situat in Oradea str. Fluierasului nr. 4
 • Hotărârea 19/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea dezmembrarii terenului cu nr. topo 3310/72 , 3585/3 , 673/22 si 691/13 , situate in Oradea , str. Muntele Gaina nr. 14/D
 • Hotărârea 18/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Bihorului, nr. cadastral 2161, 46369, 4370 – Oradea
 • Hotărârea 17/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – casa familiala zona strazii Alexandru Hasas – lotizari veterani Nufarul, nr. cadastral.1037/3 si 1038/4 Oradea.
 • Hotărârea 16/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hotel si statie distributie carburanti B-dul Stefan cel Mare , nr. cadastral 3942, Oradea
 • Hotărârea 15/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Garaje – str. Aluminei, Oradea
 • Hotărârea 14/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LOTIZARE – str. Fabricilor, Oradea nr. topo. 5157/43 si 5157/45
 • Hotărârea 13/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spalatorie auto str. Onestilor, nr. cadastral 4763/13 – Oradea
 • Hotărârea 12/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire birouri si amenajare parcare cu schimb de teren str. Vasile Conta - Oradea
 • Hotărârea 11/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial si birouri str. Mestesugarilor, nr. cadastral 3740 – Oradea
 • Hotărârea 10/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2662 - Oradea
 • Hotărârea 9/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de vinzari si service auto SKODA str. Calea Clujului nr. 201, Oradea, numar cadastral 3517/1, 3517/2, 3517/3
 • Hotărârea 8/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozitare si biruri str. Plantelor numar cadastral 1130, 3114 si 2876 - Oradea
 • Hotărârea 7/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – casa familiala – str. Graului Oradea nr. topo 5244/7.
 • Hotărârea 6/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial - str. Calea Aradului nr.129 bloc M1 - Oradea
 • Hotărârea 5/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie de distributie carburanti str. Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu) - Oradea
 • Hotărârea 4/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte zona DN 76 Oradea – Deva, nr. cadastral 690/2
 • Hotărârea 3/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Mestesugarilor intersectie cu str. Pitestilor si str. A. Lincoln, Oradea nr. cadastral 4291
 • Hotărârea 2/2004 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Raportului de activitate si al Obiectivelor pe termen scurt al Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primariei municipiului Oradea.
 • Hotărârea 1/2004 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 decembrie 2003