• Hotărârea 353/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecţie a partenerilor publici și privaţi în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție ”iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero – Piața Cetății; uncta ive renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste uncta termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 184/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 182/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 185/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 70/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 72 /2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre Privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 71/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare PT 104”
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 68/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Clus Therm Transylvania”
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze ,,pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197-Oradea
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent.
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din HCL 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 2\"
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a spațiilor din Cetatea Oradea corp J și corp L situate în Piața Emanuil Gojdu nr. 39 – 41.
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.12
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA FAȚADELOR ȘI A ÎNVELITORII LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23.
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren - cu suprafaţa de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superficie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 - Oradea
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legatură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \"Dinamo\", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Or
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FATADE ȘI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 69 mp, identificat cu nr. cadastral 206407, înscris în CF 206407 – Oradea, situate în zona străzii Alexandru Macedonski
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp reprezentând teren și construcție - casă, situat în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou cu suprafaţa de 1.008 mp în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 4(patru) louințe, prin Direcția Patrimoniu Imobliar
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 (șase) spații cu altă destinație decât aceea de locuință / spații comerciale, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 – Oradea, privind terenul, situat în municipiul Oradea, strada Iza nr. 25/A, aferente blocului de locuințe, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) şi în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a municipiului Oradea la data de 31.03.2020
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Top Gastro S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK-PUB KFT DEBRECEN Suc. Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, privind aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Staţie de pompare ape uzate şi branşament electric pe str. Ovid Densuşianu – POD CFR, Municipiul Oradea\" scenariul 2 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru”
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării Art. 1 din HCL 1037/11. 12. 2019
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str.Calea Santandrei, nr.2A nr.cad.205550, Oradea
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Petru Maior – PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713, 200714 - Oradea Construire hala de productie, nr. cad.200713
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de valori str. Retezatului, nr.4, nr.cad. 161011 – Oradea
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 186/2018 - Modificare zonare functionala Activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare , servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu birou la parter, str. Simion Stefan, nr.32, nr.cad. 190884 – Oradea
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 martie 2020
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Oradea

  pentru completarea H.C.L. nr. 1305 din 12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren cocesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Oradea

  privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp, reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede „Podul Intelectualilor”
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE ȘI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 - Oradea, înscris în CF 177437, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Crictrans S.R.L.
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului -str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 2, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 265 mp, identificat cu nr. cadastral 206299, înscris în CF 206299 - Oradea, situat în zona străzii Corneliu Baba
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului,
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral 206577, înscris în CF 206577 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 şi încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei. Sabău Delia - Claudia, care nu şi-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486)
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203612,înscris în CF 203612, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184623, înscris în CF 184623, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203613, înscris în CF 203613, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203609, înscris în CF 203609, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203614,înscris în CF 203614, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective şi a comisie de soluţionare a contestaţiilor, pentru postul de manager-director la
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocat
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al societății Distrigaz Vest SA prin creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al societății
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor si str. Uzinelor
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 și 4 din H.C.L. nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea”
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Valea Frumoasa”
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Movilitei”
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului”
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Dealului ”
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Cântărețului“
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului“
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Drumul Hotarului“
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tuberozelor și str. Ion Luca Caragiale din municipiul Oradea
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202C, nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530, nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare invelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplarii cu pastrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432 – Oradea
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Piersicilor, nr.cad.205558-:-205563, 205377 Oradea
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664 – Oradea
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuință colectivă cu spațiu comercial la parter P+2E+R și împrejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 – Oradea
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018 - Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, generat de nr.cad. 201495, 196967, zona str. Onestilor, Oradea
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, str. Grădina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 – Oradea
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 – Oradea
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit P+E, str. Facliei, nr.36D, nr.cad. 180188– Oradea
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezlipire teren în două loturi pentru amplasare 2 locuințe,
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe și reglementare acces, zona str.Sofiei, nr.cad.200729, Oradea
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire de birouri str. Piața Cetății, nr.26, nr.cad.4139 – Oradea
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Oradea

  privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Oradea

  pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbării destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR și pentru abrogarea HCL nr. 750/26. 09. 2019
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Sinagoga Sion”
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ ILUMINAT ARHITECTURAL CASA DEUTSCH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 4” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Ion Cantacuzino, nr. 56
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ”
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir”
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situatîn fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688 şi înscrisă în CF 192688 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor A.N.L. situate în mun. Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise în CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 - Oradea
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea, privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea, precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L.
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Piatra Craiului
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrăride împăduriri
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza DALI, în urma ajustarii preturilor în baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea.
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530/2019 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universitătii , nr. 1, Oradea
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al instituției
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Feleacului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Muzicii din municipiul Oradea
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Depoului, str. Nicolae Beldiceanu, str. Oituz, str. Emil Gârleanu și str. Izvorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Rampei, str. Căii Ferate, str. Peței și str. Depozitului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Oradea

  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” și abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect : „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la H.C.L. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la H.C.L. 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”,
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 142 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Oradea

  privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Oradea

  privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14 imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren,
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 300/27.03.2018 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară și prescolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, cod SMIS 122087
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Oradea

  pentru întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A., în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” - scenariul 1 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100”
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu luna ianuarie 2020 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării parţiale a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II ”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și dotări de cartier, zona str.Cedrilor – str.Plopilor- str.Castanilor, nr.cad.206058-:-206086, Oradea
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru reţeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru reţeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2019