Proces verbal din 31.03.2020

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 42016 / 30.04.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

NOTA:

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Iasi este afisat pe

site-ul www.primaria-iasi.ro

www.primaria-iasi.ro

P3 / PrimariaMunicipiul uiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat astazi, 31.03.2020 in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași, desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sunt prezenti online urmatorii consilieri:

 • 1. AUR MARIUS CATALIN

 • 2. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 3. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 4. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 5. BOTEZ RADU

 • 6. BOZ PETRU EDUARD

 • 7. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 8. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 9. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 10. DORNEAN TUDOR

 • 11. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 12. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 13. GHIZDOVAT VLAD

 • 14. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 15. IGNAT ETIENNE

 • 16. JUGRIN LUCIAN

 • 17. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 18. PIFTOR DANIEL

 • 19. PINTILEI MIHAIL

 • 20. POSTOLACHE ANDREI

 • 21. SANDU VASILE

 • 22. SCRIPCARU CALIN

 • 23. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 24. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 25. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 26. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica

Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin si sunt inregistrate audio si video. Consilierii locali sunt prezenti online, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 531 din data de 25 martie 2020, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 536 din data de 26 martie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii sedintelor Consiliului Local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta;

 • 2. Proiect de hotarare privind adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19;

 • 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale Municipiului Iasi la data de 31.12.2019;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe

anul 2020 al S.C. TERMO - SERVICE S.A. Iași;

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe

anul 2020 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ECOPIATA S.A. si estimarile pentru anii 2021-2022;

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. IASI si a estimarilor pentru anii 2021-2022;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii SALUBRIS S.A. Iasi pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021-2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CITADIN S.A. pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021-2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.;

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de functii (Anexa 2) pentru Directia de Asistenta Sociala Iasi si Regulamentele de Organizare si Functionare (Anexa 3, Anexa 3.1, Anexa 3.2), incepand cu luna martie 2020;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor ”Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si ”Centrul Rezidential pentru Mame si copii in Dificultate”;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Iasi 2020, institutie publica infiintata in subordinea Consiliului Local Iasi ca structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public;

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea, completarea Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata de Legea 90/2018;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnata in procesul verbal de sedinta nr. 31957/16.03.2020;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi”;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017 incheiat intre Municipiul Iasi si Manastirea „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi;

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ SALA DE FESTIVITATI COLEGIUL NATIONAL EMINESCU”;

 • 21. Proiect de hotarare privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Iasi;

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, str. Apelor nr. 6, incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu, atribuit catre Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania-Filiala Iasi;

 • 23. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal lasi - ARSACIS si acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS;

 • 24. Proiect de hotarare privind stabilirea zonelor de versanti supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iasi si a masurilor ce trebuie luate in vederea protejarii, consolidarii si intretinerii versantilor cuprinsi in aceste zone;

 • C.1 . Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu doua ventilatoare pulmonare, donate de S.C. A&D S.R.L. si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Spitalului Clinic ”Dr. C. I. Parhon”;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Buna dimineata. Va multumim ca ati acceptat invitatia de a participa la sedinta ordinara a Consiliului Local a acestei luni, desfasurata in sistem online, sedinta la care ati fost invitati prin dispozitia primarului Municipiului lasi numarul 531 din 25 martie 2020, completata prin dispozitia numarul 536 din 26 martie 2020. sedinta se desfasoara legal.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Absentează motivat doamna Catalina Aldea. înainte de a trece si a parcurge ordinea de zi alaturi de președintele de sedinta, va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 28 februarie 2020, precum si procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 21 februarie 2020. înainte de a trece la procedura votului am obligatia legala de a mentiona faptul ca proiectul numarul 50 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare din luna februarie nu am primit avizul de legalitate al secretarul general, nefiind contrasemnat de catre acesta, motivat de incalcarea prevederilor articolului 32 alineatul 10 din Legea 350 pe 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

Cine  este pentru  aprobarea proceselor verbale a sedintelor ordinare si

extraordinare expuse? Vom face un vot prin ridicarea mainii.

Deci cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Am o interventie, doamna secretar. As ruga pe domnul Surdu, daca nu ne receptioneaza, sa isi exprime vocal votul, pentru ca noi nu il vedem, noi nu il receptionam. Domnule consilier Surdu, daca ma auziti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Va aud, va vad foarte.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Nu a participat nici la adoptarea proiectului de hotarare in sedinta trecuta, prin urmare nu va participa la vot nici de asta data, probabil ca acesta e motivul pentru care a inchis camera.

Ramasesem la voturi impotriva. Multumesc. Procesele verbale ale sedintelor anterioare au fost adoptate.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Buna dimineata. Stimati colegi, ne aflam astazi in premiera la o sedinta desfasurata in acest mod, motivat de contextul, din pacate, defavorabil atat la nivel national, cat si mondial. V-as ruga pentru o desfasurare cat mai buna a acestei sedinte sa respectam niste lucruri elementare, in primul rand de bun simt, sa nu intervenim unul peste celalalt. în situatia in care dumneavoastra vreti sa interveniti va rog sa ridicati mana. Eu am sa incerc pe cat posibil sa va dau cuvantul de fiecare data cand dumneavoastra veti face acest lucru. De asemenea, v-as ruga macar la momentele acestea sa incetam disputele politice si sa gandim toti impreuna constructiv pentru a putea depasi aceasta grea situatie. Concret, v-as ruga sa ne exprimam votul cu privire, inainte de a discuta ordinea de zi, cu privire la desfasurarea sedintei de astazi, si anume as vrea ca, asa cum s-a intamplat si la ultimele sedinte si motivat de urgenta proiectelor care vor fi dezbatute pe ordinea de zi, sa avem sectiunea de interpelari la finalul sedintei dupa ce discutam proiectele de pe ordinea de zi. Asadar, domnul consilier Boz, va rog, domnule. Nu va auzim, domnule consilier Boz. Va rog sa deschideti microfonul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi... ma auziti acum, da?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, spuneți va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Cum am spus si la ședințele precedente, nu sunt de acord cu aceasta modalitate. Spre exemplu, acum doua sedinte am facut o interpelare privind situatia terenurilor de pe fosta platforma Tomiris si Directia Juridica mi-a oferit un raspuns complet, edificator, un raspuns foarte bun. La sedinta precedenta as fi dorit la interpelari sa le multumesc pentru un astfel de raspuns si nu am mai apucat pentru ca toata lumea a parasit sedinta si sedinta nu am mai avut cvorum. Interpelarile, conform regulamentului se petrec in timpul sedintei. Daca dumneavoastra mutati aceasta sectiune la final, din nou vom repeta ceea ce s-a intamplat si la sedinta precedenta, nu vom mai avea cadrul institutional pentru discutii. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Multumesc pentru observatii. Domnule consilier, va asigur ca astazi categoric nimeni nu v-a parasi cred ca sala de sedinta pentru ca nu sunt prezenti... asa cum spune si domnul primar, sala de sedinte pana la urma e goala. V-as ruga sa supunem la vot asa cum am propus.

Cine este pentru ca sedinta sa se desfasoare cu interpelarile la finalul ei? Va rog sa va exprimati votul. Domnule Jugrin, nu va vedem votul. Da.

Va rog, abtineri?

Si voturi impotriva, va rog.

Deci cu 16 voturi pentru, 6 abtineri si 3 voturi impotriva propunerea a fost adoptata.

Asadar, va rog sa trecem la ordinea de zi. Avem o ordine de zi cu 24 de proiecte si o completare. As vrea sa supun la vot aceasta ordine de zi.

Cine este pentru, va rog.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata. Asadar avem primul proiect de pe ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii sedintelor Consiliului Local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta;

Vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat.

Avand in vedere ca urmatoarele proiecte vor presupune probabil si divergente la modul de votare, adica opinii diferite, as propune, si cred ca asta este singurul mod in care ne asiguram ca fiecare consilier, votul lui va fi cuantificat asa cum fiecare consilier isi exprima votul si ca urmare vom face vot nominal la fiecare urmator proiect de sedinta de pe ordinea de zi. Dau citire proiectului numarul 2.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19;

Daca sunt discuții pe marginea acestui proiect? Domnul profesor.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Daca se poate? Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, va auzim, va si vedem. Asteptati un pic, va rog, da? Deci sunt trei amendamente la acest proiect de pe ordinea de zi depuse de catre initiator. Deci, rectific sunt trei amendamente, doua ale executivului si unul al domnului consilier Timofciuc. Da. Si va rog discutii. Incep cu domnul profesor Boisteanu. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da, multumesc. Voiam sa, am citit cu mare atentie si proiectul de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare. Sunt purtatorul unei opinii pe care as vrea sa o supun atentiei dumneavoastra. Este vorba de oportunitatea si intentia de a sustine si primaria un proiect prin care sa se amplaseze in proximitatea lasului un spitalul campanie cu o capacitate de circa 250 - 300 de paturi in care sa regaseasca facilitatile medicale pentru triere, pentru interventie in situatia in care ne regasim astazi. S-au identificat o serie de posibilitati de finantare prin fonduri care sa provina de la Uniunea Europeana si as ruga sa fie analizata oportunitatea ca si Primaria Municipiul lasi, Consiliul Local sa intinda o mana de ajutor in realizarea acestei investitii care ar veni in beneficiul locuitorilor lasului si nu numai. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Daca tot ati adus vorba, vreau si eu sa transmit numele tuturor colegilor si al meu multumiri tuturor cadrelor medicale care in aceste zile se ingrijesc de sanatatea noastra si sunt greu incercati si ei. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc. Salut si eu pe toti cei care sunt... Vreau sa va multumesc pentru prezenta. Nu sunt cele mai fericite sa spunem zile din viata tarii si a lumii in general, dar trebuie sa ni le asumam asa cum sunt. Va multumesc ca ati acceptat si aceasta intalnire la distanta prin care putem sa ne facem misiunea fata de cetatenii Municipiului lasi si de asemenea, pentru receptivitatea de a participa intr-un numar atat de mare, chiar mai mare decat se intampla in situatii de normalitate.

Revenind la propunerea pe care a facut-o domnul profesor Boisteanu, pe care il salut de asemenea, sigur vom interveni cu toata energia, desigur cu sprijinul Consiliului Local daca se va intampla acest lucru, trebuie doar sa decida Ministerul Sanatatii cand, unde si ce trebuie facut pentru asta. Suntem deschisi la orice colaborare atat cu Consiliul Judetean, cat si cu spitalele, indiferent daca ele sunt in subordinea Municipiului lasi sau nu. Mai ales ca in aceasta perioada cel mai mare suport incercam sa il acordam Spitalului de lnfectioase care este in fruntea acestor masuri, preluand pana la aceasta data un numar destul de mare de angajati ai spitalului pe care i-am cazat pe costurile pe care le veti vedea in continutul proiectului de hotarare care urmeaza in... ale Consiliului Local. Suntem deschisi si chiar salutam initiativa. Multumesc, domnule presedinte.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Mulțumesc, domnule primar

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Va rog, doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna dimineața tuturor. Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog, spuneți, doamna consilier.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

As dori sa fac si eu un amendament, de fapt o propunere vizavi de proiectul 2, si anume este vorba de pachetele de urgenta. Daca se poate ca acesta sa cuprinda si un produs de igiena personala, ma refer la un sapun si eventual un dezinfectant.

As mai avea o propunere vizavi de transportul in comun. Stim ca sunt restrictii in momentul de fata cu privire la folosirea transportului in comun. As vrea sa propun ca cei care ingrijesc batrani, care monitorizeaza si ingrijesc batranii sa aiba acces in mijloacele transport in comun si de asemenea, bonele care ingrijesc copiii, daca se poate sa aiba acces in mijloacele de transport in comun. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, doamna consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am sa ma concentrez intai pe aceasta propunere. E foarte bine venita cea legata de, de altfel mi-ati luat painea de la gura, voiam sa vin si eu cu aceasta completare ca in pachetul standard pe care l-am propus sa fie doua produse, un produs de igiena, un sapun, si o sa spunem in limita la 150 de grame, deci un sapun, sa spunem in care se gaseste pe piata si intr-o cantitate, si o sticla de spirt medicinal sau de hipoclorit. Eu as merge pe spirt medicinal. Hipocloritul este toxic si nu stim ce se intampla daca ajunge pe mana unui batran sau unei persoane care nu stie sa il utilizeze. O sticla de spirt medicinal de jumatate de litru, sa specificam si cantitatea ca sa stim in ce modalitate vom accesa bugetul local.

Referitor la transportul public, noi am lasat in continutul proiectului ca toti cei care sunt implicati in procesul de combatere a raspandirii virusului gripal sa poata circula pe mijlocul de transport intr-un mod foarte bine organizat sub forma unor, sa spunem moduri de a-l putea identifica pe acea persoana si daca are statutul de voluntar pentru Primaria Municipiului lasi in combaterea acestei epidemii, sigur ca da, facand in aceasta modalitate o triere a celor care se vor urca. Nu as fi de acord pentru persoanele care se duc spre batrani sau spre copii sa circule cu mijloacele de transport in comun mai mult decat o fac in momentul de fata pentru ca in momentul acesta mijlocul de transport in comun ramane cea mai periculoasa zona de contaminare, e cel care creeaza un spatiu inchis. Nu e prea bine reglementat prin lege asupra numarului de persoane, de asta noi am luat o masura inainte de a ne limita la locurile de pe scaun si toata lumea intelege ca aerul se viciaza foarte usor. De aceea nu cred ca este bine sa incurajam sa foloseasca in aceasta perioada. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, multumesc, domnule primar. Domnule consilier Ciobotaru, va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Buna dimineața, domnule primar. Buna dimineața, domnilor. Sarut mana doamnelor. Vreau sa va supun atenției o propunere, respectiv daca s-ar putea da o mana de ajutor si unitatilor de invatamant preuniversitar si structurilor acestora prin oferirea unui pachet minimal cu produse specifice acestei perioade, in sensul in care in fiecare unitatea de invatamant este asigurata permanenta. Chiar daca profesorii nu merg la scoala si realizeaza lectii online cu elevii, totusi in fiecare unitate de invatamant este asigurata permanenta prin intermediul serviciilor secretariat, contabilitate sau alte servicii din respectivele scoli. In acest context v-as propune, evident in masura in care se poate, sa transmitem fiecarei unitati de invatamant, stiu eu, un pachet care sa cuprinda masti, manusi si toate cele necesare strict pentru persoanele care deservesc unitatile de invatamant in aceasta perioada in care scolile sunt inchise. Daca apreciati ca este oportuna propunerea mea, va multumesc in numele tuturor celor care se ocupa de activitatea din invatamantul iesean. Va multumesc tare mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim si noi domnule consilier. Va rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa intervin foarte pe scurt. Toti suntem importanti in aceasta perioada, nu facem niciun fel de selectie, dar cred ca trebuie sa ne concentram acolo unde este focul problemei, adica spre batranii peste 65 de ani, persoanele care au ramas in autoizolare fara venituri, spre persoanele care sunt intr-o dificultate materiala evidenta datorita crizei economice care deja s-a instaurat si nu mai gasim, sa spunem resurse pentru a ne duce si spre alte zone din pacate. Haideti sa depasim intai momentul acesta si daca vin vremuri mai bune, ne vom gandi si la alte categorii profesionale.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim. Domnule consilier, avand in vedere cele expuse de domnul primar, va mentineti amendamentul?

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Intelegem situatia descrisa de domnul primar si sunt absolut convins ca dupa ce depasim aceasta situatie, vom avea in vedere si aceasta categorie de personal. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog, cine doreste sa mai intervina?

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Si eu as dori, daca se poate. Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Scripcaru, va auzim. Dupa domnul consilier Postolache va dam cuvantul. Imi pare rau ca nu v-am vazut. Nu va vedem cand ridicati mana, din motivul asta nu am reusit sa ne dam seama ca vreti. Va rog sa inchideti microfonul. Dupa ce vorbeste domnul consilier Postolache va dau cuvantul. Imi pare rau ca nu v-am vazut mai devreme, dar nu va vedem in camera cu mana ridicata, acum va vad. Multumesc. Domnule consilier Postolache, va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna ziua. Mulțumesc. Am primit cu totii o adresa de la o serie de asociație, adresa 280 din 30 martie, de la F. O. N. S. S., Asociația CIVICA si Fundația Comunitara care venea cu o serie de propuneri de proiecte, apropo de proiectul pe care il discutam acum. Unele dintre ele au fost deja discutate, cum ar fi includerea unor elemente de igiena si sanitare in acel pachet. As vrea sa intreb executivul daca au analizat aceasta adresa, daca planifica sa isi asume o parte din ea si daca nu, voi avea eu unu sau doua amendamente pe baza unora dintre propunerile acelea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am primit adresa si i-am si salutat initiativa in acelasi timp. Deci completarile pe care le propune Asociatia Civica impreuna cu toate celelalte fundatii reunite ar veni in sensul ca la articolul 2, la modalitatea de inregistrare a voluntarilor sa se faca pe baza unui protocol de colaborare. Evident ca nu putem sa nu tinem cont de asa ceva. Ideea noastra a fost ca toata aceasta echipa de voluntari sa fie tinuta intr-o stransa coordonare astfel incat sa stim unde ajung, sa nu ii expunem in mod inutil, sa ajunga in situatia ca cineva sa le faca un instructaj minimal, spunem noi, pentru a putea sa se fereasca si ei de o posibila infectare. Este oportuna aceasta propunere ca sa o facem pe baza de protocol si sa avem listele exacte cu persoanele care se implica in calitate de voluntar. De asemenea, propunerea de la articolul 5 este prinsa in interiorul hotararii de consiliu. De la articolul 5, alin. 2 mai doresc introducerea persoanelor cu dizabilitati, dar persoane cu dizabilitati sunt prinse prin, sa spunem prin proiectul de buget sau prin buget aprobat si prin ceea ce face Directia de Asistenta Sociala, in totalitate, inclusiv insotitorii lor, deci nu ar fi mai fi motiv sa ii mai introducem aici. Articolul 7, cu propunerea ei a fost deja ceruta de catre doamna consilier si ii multumim. Deschiderea unei linii telefonice, deja noi am facut-o acum aproximativ o saptamana de zile, numarul de telefon deja functioneaza si este 24 de ore pe zi, motiv poate care si aceasta propunere este oportuna, dar este functionala deja. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Sa inteleg ca din ceea ce a solicitat domnul Postolache Andrei se desprinde un alt amendament, si anume cel referitor la Protocolul de colaborare cu voluntarii. Domnule consilier Postolache, scurt va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Va multumesc. Am terminat interventia.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule doctor Scripcaru, va rog, si cu scuzele de rigoare ca nu v-am observat mai devreme.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Nicio problema. Multumesc mult. Buna dimineata. Stimati colegi, as vrea sa va reamintesc faptul ca la sedinta de luna trecuta am avut o interpelare atunci cand primele infectii cu coronavirus aparuse la noi in tara. Intre timp in decurs de o luna numarul de crescut destul de mult si ne confruntam si cu primele decese. Suntem, totusi as vrea sa mentionez faptul ca trendul ascendent al acestei infectii este destul de scazut, spre

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro norocul nostru si speram ca curba sa nu devina foarte abrupta in ideea creșterii bruste a numărului de infectii. Deci deocamdata situatia este sub control. In ceea ce priveste spitalele subordonate primariei, Spitalul de Recuperare este pregatit pentru primirea bolnavilor in cazul in care va fi nevoie, la fel si Spitalul Parhon, am vazut ca va primi doua ventilatoare in aceste zile. Deci din punct de vedere medical consideram ca situatia este inca stabila.

Cel mai important rol probabil in zilele acestea si zile care vor urma va fi rolul Directiei de Asistenta Sociala pentru ca, trebuie sa recunoastem cu totii efectele izolarii la domiciliu genereaza probleme sociale mari, mai ales din punct de vedere al unor categorii populationale. Am vazut in acest proiect niste masuri ale Directiei de Asistenta Sociala pe care le salut si mi se par extrem de utile.

In al doilea rand as vrea sa ma alatur cu totul propunerii domnului profesor Boisteanu legat de acest spital din zona lasului. Utilitatea acestui spital este extrem de mare si consideram ca poate acest spital ar trebuie facut inaintea spitalului de la Constanta luand in considerare situatia de la Suceava. Deci cred ca acest spital in zona lasului ar fi fost mult mai in miezul problemei decat spitalul de la Constanta. In fine, asa sa hotarat, este decizia altor persoane.

In rest, noi suntem in linia intai. Deja decesele au aparut, deja se fac autopsii la cazuri cu coronavirus.

Am lucrat la Ordonanta de Urgenta 346, cu niste modificari recente. As vrea sa mentionez faptul ca din punct de vedere al directiei cimitirelor, inhumarea persoanelor decedate prin coronavirus nu impune niciun fel de conditie speciala. Deci inhumarile se fac exact ca si la persoanele decedate din alte cauze. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

... facute refer la inhumarea persoanelor decedate din motiv Covid 19. Deci intr-adevar pe ordinea de zi sunt doua ventilatoare pe care le-am primit din donatie si pe care le vom da Spitalului Parhon pentru ca el va intra zilele viitoare direct in preluarea de bolnavii infectati cu virusul care genereaza Covid 19.

Tot pe ordinea de zi mai avem la amendament finantarea Spitalului Parhon cu 400.000 pentru a mai cumpara inca doua ventilatoare, deci in total vor fi 4 si de asemenea, solicitarea Spitalului sa ii aprobam si mobilizarea unei sume de 600 mii lei din venituri proprii pentru a-si cumpara un aparatul de radiografiere mobil pentru cei care vor avea nevoie de o interventie rapida si nu vor putea parasi ATI-ul. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule consilier Vintila Iordan. Va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Multumesc. Buna ziua la toti colegii, Asa cum am ridicat problema si la sedinta de comisii, as vrea sa stiu daca este la ora asta facut un program de igienizare a strazilor din Iasi, spalarea mai bine zis cu substante speciale. De ce? pentru ca as face un amendament la articolul 1, si anume marirea sumei de la 500 lei la 700 lei pentru salubritate, crezand ca totusi aici se vor introduce cheltuielile referitoare la curatarea, la spalarea strazilor. Cred ca e de importanta majora ca in momentul asta masinile de la

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro salubritate care sunt dotate cu instalatii speciale sa patruleze pe toate străzile din Iași pentru a evita ridicarea prafului. Stim foarte bine ca in primavara de regula este un nor de praf si datorita antiderapantelor folosite pe timp de iarna si cu ocazia asta s-ar si limita, zic eu, transmiterea acestui virus.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Salutam si noi pe Iordan. Inteleg ca sunteti la Bucuresti de nu stiti lucrurile acestea sau nu s-au facut foarte vizibile. Deci noi actionam, chiar din prima zi a pandemiei am iesit la spalarile repetate a strazilor cu detergenti si cu materiale dezinfectante. Suntem primul oras care am iesit cu materiale dezinfectante pe spatiile publice atat cele carosabile, necarosabile si alte categorii de spatii publice si suntem detinatorii si a unui echipament unic in Romania de pulverizarea de materiale dezinfectante, de solutie dezinfectant pe strazi si trotuare pe care il folosim doar in perioada de noapte dupa orele 22:00 pentru a nu intra in contact direct cu oamenii.

Am pus o suma de bani pentru ca noi aveam prevazut prin bugetul local in actiunile de spalare sume de bani necesare salubrizari strazilor. Aceasta suma acopera intr-o oarecare maniera, sa speram ca nu va dura foarte mult aceasta perioada de urgenta a Romaniei, mai ales pentru materiale dezinfectante pe care deja Salubrisul le achizitioneaza si le va achizitiona in continuare. Probabil ca la o sedinta viitoare care poate fi si una extraordinara, daca suma nu va fi necesara, vom propune rectificarea acesteia. Multumim pentru propunere. Suntem foarte atenti. Mai exista sa spunem aici o detaliere pe care o sa v-o aduc la cunostinta in momentul in veti veni in lasi. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Cine mai doreste sa vorbeasca? Domnul consilier Jugrin.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Da, va aud.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Am facut eu o confuzie, imi cer scuze. Domnul consilier Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua. Da, poate semanam un pic. Buna ziua, stimati colegi, domnule primar. Asa cum a spus si domnul presedinte, impreuna cu colegul meu Razvan Timofciuc am propus un amendament atat la acest proiect de hotarare, cat si la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetara pentru ca acestea sunt legate unul de celalalt si as vrea pe scurt sa le dau citire. Avand in vedere situatia din Romania si mai ales acum ca am trecut in scenariul patru...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog mult sa faceti referire la punctul de pe ordinea de zi de acum si la amendamentul de la acest proiect. Cand va veni la dezbatere randul proiectului despre care faceati dumneavoastra referire adineauri, veti da citire atunci amendamentului. Va rog mult acum sa faceti referire strict la punctul numarul doi, va rog mult. Va multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Amendamentul in proporție de 90% este identic. Deci am propus amendament si pentru acest punct si pentru rectificare, de asta spuneam. Deci vorbesc despre amendament la punctul doi, despre Planul de masuri. Aveam doua puncte aici, alocarea sumei de 120.000 lei achizitionarii aparaturii medicale in vederea dotarii a doua paturi, dotarii complete a doua paturi de ATI pentru Spitalul Parhon si alocarea sumei de 265.000 lei pentru achizitionarea unui aparat de testare a probelor prelevate de la pacientii suspecti a fi infectati cu Covid 19.

In ceea ce priveste primul punct al amendamentului, avand in vedere amendamentul trimis astazi de catre executiv, am vazut ca si executivul a sesizat necesitatea adoptarii cat mai urgente si cat mai complete a paturilor pentru pacientului critic si prin urmare avem astazi un amendament formulat de catre executiv pentru alocarea sumei de 400.000 lei in vederea achizitionarii de aparate de ventilatie, asa cum a spus si domnul primat, retrag primul punct al amendamentului, alocarea sumei de 120.000 lei si raman prin urmare cu punctul 2, alocarea sumei de 265.000 lei pentru achizitionarea unui aparat de testare. Acum, colegii din Comisia de sanatate, poate si executivul, am vazut ca intre timp si Consiliul Judetean a alocat o suma de bani pentru dotarea suplimentara a Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva” pentru ca ideea acestui amendament era ca noi sa achizitionam aparatul si sa il donam Spitalului de Boli Infectioase. Avand in vedere ca se vor mai cumpara astfel de aparate alta parte si in ceea ce vad strategia Ministerului Sanatatii este ca in perioada urmatoare, daca se reuseste acest lucru, sa se incerce ca pentru spitalele din linia a doua sa se incerce o testare a tuturor cadrelor medicale si a pacientilor care se prezinta in acest spital, fie ca sunt suspecti sau nu de infectie cu Covid, am putea ca acest aparat, daca Spitalul Parhon poate si vrea acest lucru, sa il cumparam pentru spitalul de subordinea noastra pentru a efectua cu prioritate testarea cadrelor medicale si a pacientilor care se prezenta acolo fie ca sunt suspecti sau nu de infectare cu Covid. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt. Ma bucur ca s-a observat interventia noastra pentru a cumpara aparate de ventilare in completarea dotarilor de la Parhon.

Referitor la acest aparat de testare, problema nu este aparatul in sine, ci cine il utilizeaza si cine face testele si cine le valorifica in cele din urma. Exista o intreaga euforie la nivel national cu testarea aceasta. Singura institutie care isi poate oferi serviciile in momentul de fata pentru testare e Ministerul Sanatatii... Daca Ministerul Sanatatii prin unitatile spitalicesti ne comunica ca este nevoie de o asemenea interventiei a Consiliului Local, atunci va voi convoca intr-o sedinta extraordinara. In rest, este doar un circ mediatic pe care l-am vazut si prin tara, ca se testeaza intreaga populatie, ca se testeaza un esantion, pana la urma nu se mai testeaza nimeni. Eu sunt convins ca medicii nostri sunt absolut constienti de faptul ca noi vom sta alaturi de ei si le-am transmis de fiecare data acest gand, dar o vom face intr-o modalitate coordonata de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica. Daca ei ne spun - da, ne mai trebuie pentru ca mai avem atatia medici... alaturi de noi laboratoarele care au capacitatile inca suficiente pentru a

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro putea preleva si analiza probe suplimentare, atunci va voi convoca intr-o sedinta extraordinara. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc si dupa urmeaza domnul consilier Pintilei... domnule consilier Timofciuc, nu va auzim, sa stiti. Incercati sa mai inchideti si sa deschideti o data microfonul. Apare ca si cum ar fi deschis, dar nu va auzim, nu va receptionam. Va rog acum sa deschideti microfonul. Nu, sa stiti ca nu va auzim. Ii dau cuvantul domnului consilier Pintilie si rog colegii de la tehnic daca pot sa verifice de ce nu-l auzim pe domnul consilier Timofciuc. Va rog, domnule consilier Pintilie.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu cred ca trebuie sa coboram cu picioarele pe pamant, avand in vedere situatia existenta, sa lasam executivul si toate organele specializate care se pricep la tratarea acestui coronavirus si sa nu consumam timpul facand fel de fel de propuneri numai ca sa ne auzim. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Domnule consilier Timofciuc, ne auziti? Nu, sa stiti domnule consilier Timofciuc nu va auzim. Ceilalti colegi il auzitii pe domnul Timofciuc? poate este o problema doar aici.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Nu, nu il auzim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Sa verificati in setarile calculatorului daca nu ati anulat microfonul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Trebuie testat domnul consilier.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta ...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Repetati, nu v-am inteles.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Trecem atunci mai departe. S-au desprins din luarile cuvant o serie de amendamente, de asemenea executivul are, inteleg, doua amendamente, unul care deja il aveti la mapa, celalalt este vorba despre propunerea domnului consilier Postolache, si anume: Protocolul de colaborare cu voluntarii, cel trimis noua pe email de catre Asociatiile si fundatiile. Propunerea doamnei Gaburici, amendamentul care de asemenea include de o propunere si coincide cu una dintre propunerile acelorasi asociatiei care ne-au trimis mailul respectiv. Propunerea domnului consilier Ghizdovat si domnului consilier Timofciuc, de fapt o parte din acea propunere referitoare la aparatul de testare si kituri de testare pentru ca din ce am inteles... initiatori pentru ca l-au regasit in amendamentul propus de catre executiv. V-as ruga la aceste amendamente sa votam prin ridicarea mainii, ulterior, cu amendamentele care vor fi adoptate, voi face apelul nominal pentru votarea proiectului. Asadar trecem la primele amendamente, cele propuse de executiv, doua amendamente.

Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi aceste amendamente au fost adoptate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Fac mențiunea ca domnul consilier Timofciuc nu si-a exprimat votul. Si bineinteles doamna Aldea Catalina nu este prezenta.

Trecem la urmatorul amendament propus de catre...

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Imi cer scuze. As vrea sa fac o scurta mentiune daca se poate la amendamentul acesta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Atentie la aparatele de testare, sa fie omologate. Exista putine firme care produc astfel de aparate si care sunt omologate pe plan international. Atat am vrut sa adaug.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va multumim pentru observatie, domnule profesor. Discutam amendamentul propus de doamna consilier Gaburici.

Domnul consilier Timofciuc, si-a revenit sunetul? Va rog sa inchideti microfonul.

Amendamentul propus de doamna Gaburici.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? O abtinere. Domnule consilier Aur, abtinere, da?

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Nu, s-a blocat calculatorul la mine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci votul a fost pentru? Domnule consilier Aur, a fost votul pentru?

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

V-am auzit, domnule consilier. multumesc. Domnule consilier Timofciuc, cum ati votat la amendamentul doamnei Gaburici?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am votat pentru. Am si eu un amendament la acest proiect. ma auzitii?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Haideti sa trecem peste amendamentul acesta si ajungem amendamentul dumneavoastra si atunci veti putea, va dau dreptul sa si vorbiti ca nu ati reusit anterior.

Deci cu unanimitate de voturi si acest amendament a fost aprobat. Bineinteles cu specificarea cantitatilor.

Trecem la amendamentul propus de catre colegii consilieri, domnul Ghizdovat si domnul Timofciuc, si anume cel legat de aparatul de testare si bineinteles kiturile de testare. Va rog aici domnule consilier Timofciuc sa purtam si discutiile referitoare la acest proiect si eventual sa va sustineti si acest amendament pentru ca nu ati avut cuvantul data trecuta. Va rog domnule consilier Timofciuc. Multumesc dar la acest

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Multumesc, dar la acest amendament tu expus de catre colegul meu Vlad, nu mai am nimic de adaugat, am un alt amendament la planul de masuri.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Da. Haideți atunci sa votam acest amendament si ulterior veti lua cuvântul si veti explica ce doriti sa mai propuneti.

Asadar, concluzionand asupra acestui amendament, asa cum v-a sugerat si domnul consilier profesor Scripcaru ca musai ar trebui ca aceste aparate sa fie in primul rand sa fie omologata, in al doilea rand nu putem noi face acest lucru fara o decizie a Ministerului pentru ca asa este procedura. Bineinteles in momentul in care vom avea procedura clarificata si vom putea face acest demers, nu cred ca vom precupeti nici unul dintre noi vreun efort sa facem o noua sedinta de consiliu, extraordinara daca e cazul, sa facem o astfel de achizitie.

Cine este pentru acest amendament? Deci sunt 12 voturi pentru. Asadar amendamentul nu a fost aprobat, dar asta nu inseamna ca ideea este una proasta. Numai in momentul in care vom avea si partea de procedura clarificata, bineinteles vom face demersuri si in acest sens.

Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, multumesc. V-am trimis amendamentul pe care urmeaza sa il prezint si pe email in cursul zilei de ieri. Este vorba despre o contributie pe care o firma de call center din lasi este dispusa sa o faca catre municipalitate pentru a sprijini efortul in vederea prevenirii si combaterii raspandirii cu noul coronavirus. Mai exact doreste sa puna la dispozitie in mod gratuit o centrala telefonica, echipamente de comunicare si 12 operatori de call center, toate acestea pentru ca municipalitatea prin Directia de Asistenta Sociala sa poata tine legatura cu persoanele vulnerabile, se poata tina legatara cu cei care sunt in izolare si astfel sa le putem oferi sprijin daca este nevoie. Mai exact, am sa va dau citire amendamentului, la capitolul de masuri economice si sociale se adauga urmatorul articol: Directia de Asistenta Sociala si Directia Locala de Evidenta a Persoanelor care vor coordona activitatea de identificare a persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alte forma de ajutor, vor incheia un protocol de colaborare cu firma S.C. OPEN MIND - GRUPPO OM S.R.L. pentru infiintarea unei centrale telefonice dedicata municipalitatii care a putea fi folosita pentru prevenirea si combaterea noului Covid 19. Prin centrala telefonica pot fi contactate toate persoane in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alte forme de ajutor pentru a se tine permanent legatura cu acestia in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor. Acesta centrala telefonica va avea rol de suport pentru persoane vulnerabile care pot suna pentru: informatii cu privire la deciziile autoritatilor publice locale, daca varsta, starea de sanatate sau alte circumstante ii impiedica sa se deplaseze la cumparaturi, pot suna pentru ca operatorii sa directioneze mesajelor catre initiative civice care pot furniza gratis aceste servicii in lasi, si un exemplu este Centrul de urgente sociale. Un alt serviciu, consiliere psihologica cu un specialist in cadrul Directiei de Asistenta Sociala pentru ca persoane vulnerabile de peste 65 de ani sa fie sustinute in aceasta perioada. Repet, este contributie benevola pe care aceasta societate vrea sa o aduca primarie municipiu lasi. Sunt dispusi lunar sa faca aproximativ 20.000 de apeluri, v-am spus sa puna la dispozitie toata logistica toata infrastructura

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

necesara si 12 operatori. Serviciile pe piata libera sa spun asa, pentru acest tip de ajutor ar fi undeva la 20.000 de euro, de aceea cred ca nu putem refuza aceasta contributie. Ei sunt dispusi sa ajute municipalitatea pe toata perioada starii de urgenta. Va rog frumos analizati aceasta propunere si cred ca sunt motive temeinice sa o putem aproba. Multumesc mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Cred ca vorbiti pana la urma, amendamentul sa se traduca intr- un parteneriat cu respectivul solicitant, nu?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am precizat adineauri, un parteneriat pe care il poate incheia Directia de Asistenta Sociala si Directia de Evidenta a Populatiei cu aceasta societate in vederea atingerii obiectivelor pe care le-am enuntat adineauri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Noi pana la aceasta data avem mai multe parteneriate deja incheiate cu diverse institutii sau alte entitati, inclusiv, dam ca exemplu Mitropolia Moldovei si Bucovinei care a pus la dispozitia Directia de Asistenta Sociala 7 autoturisme si 50 de persoane cu care fac deja acest lucru. Adica, nu era in mod expres nevoie de sprijinul Consiliului Local, e cu atat mai laudabil daca vine si sprijinul Consiliul local pentru acest parteneriat. Multumim societatii OPEN MIND - GRUPPO OM S.R.L. pentru aceasta initiativa, e oportuna si potrivita in momentul de fata.

Noi intre timp am achizitionat 100 de cartele telefonice si aparate de la furnizorul serviciilor de telefonie pentru Primaria Municipiului Iasi, le-am pus la dispozitia celor 100 de persoane care se ocupa deja de acest lucru de la emiterea Ordonantei Militare numarul 3.

Gasesc si eu oportuna, orice sprijin in momentul de fata este bine venit. Multumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar supun la vot... Cine este pentru acest amendament propus de consilierul Razvan Timofciuc?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am ridicat mana. Voiam sa vorbesc daca se poate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier Surdu. Imi pare rau, nu v-am vazut, sa stiti.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Consider ca daca primaria a luat acestei masuri si daca masurile luate pana acum au fost insuficiente si mai trebuie inca alte contracte de colaborare, nu cred ca este necesara aprobarea Consiliului Local pentru colaborarea cu o societate care isi ofera serviciile. Ca atare, acest amendament nu cred ca isi gaseste locul in sustinere din partea Consiliului, ci din contra Consiliul are alta menire, nu intervine in lucrurile pe care

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro executivul deja le-a facut. Ca atare, lasam la indemana si la aprecierea executivului aceasta modalitate de colaborare si cooperare in functie de necesitati cu orice societate care solicita sa isi aduca aportul. Bineinteles salutam aceasta initiativa a acestei societati, o apreciem, suntem intr-un moment de criza, nu o negam, nu o respingem ci lasam la latitudinea executivului atunci cand este nevoie sa solicite sau sa incheie deja un contract de colaborare cu aceasta societate. Consider ca votul pentru acest amendament nu isi are locul. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu voiam chiar sa, eu am punctat de altfel ca nu este necesara aprobarea Consiliului Local pentru ca deschide un precedent, pe urma la toate celelalte colaborari o sa fim nevoiti sa facem sedinta extraordinara. Este atributul executivului de a-si gasi parteneriate, mai ales de colaborare pentru aceasta perioada. Sigur nu este nici nepotrivit. Eu cred ca l-as rezuma in felul urmator ca suntem de acord ca Directia de Asistenta Sociala sa isi faca un parteneriat cu orice entitate juridica sau persoana fizica in vederea sprijinirii actiunilor de combaterea a Covid 19. Si atunci, in termenul acesta general intra si aceasta comerciala si orice alta organizatie, fundatie, persoana fizica si de orice rang pentru a putea sa devina partenerul nostru. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, multumesc. Domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua. Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va aud, spuneti va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Am sa fiu foarte scurt. Intr-adevar interventia domnului Surdu este oportuna. De altfel, vreau sa spun ca Consiliul Local nu poate intermedia relatii intre executiv si privati. S-a intens foarte clar si din ceea ce a spus si domnul primar, as fi vrut sa spusa dar mi-a luat domnul primar ideea, Consiliul Local prin obiectul acestui punct de pe ordinea de zi poate crea doar cadrul legal unor astfel de colaborari, urmand ca Directia de Asistenta Sociala sa poata sa le incheie ca atare juridic, intr-o forma juridica. In acest sens eu cred ca nu este o rea vointa din partea noastra, a celor care am avut un alt punct de vedere, ba dimpotriva, insa nu cred ca putem vota cu un asemenea amendament in care sa se reglementeze anumite relatii, chiar daca nu intr-o forma sinalagmatica, intre executiv si un operator privat de call center. Asta a fost punctul meu de vedere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier Boz, va rog. Deschideti microfonul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am deschis. Stimati colegi, haideti, domnul primar a facut enuntul. Practic noi acum votam un plan de masuri si in cadrul acestor masuri sa fie prevazuta si posibilitatea Directiei de Asistenta Sociala de a incheia parteneriate in vederea sprijinirii activitatii de identificare a persoanelor vulnerabile si ajutorarea acestora. Sa ramanem la un astfel de amendament daca si colegul meu Razvan este de acord.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier Timofciuc?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunt cu totul de acord

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Asadar, ca si concluzie, sa inteleg ca avem de a face cu un amendament propus pana la urma de executiv, de cadrul general, la propunerea domnului consilier, concreta, domnul consilier Timofciuc care vine cu propunerea de colaborare a unei directii cu o anumita societate, dar nu ar trebui sa limitam doar respectiva, prin acest amendament doar respectiva directie, ci toate institutiile din cadrul Primariei care au nevoie in acest moment si in contextul actual de astfel de colaborari sa poate face acest lucru.

Daca sunteti de acord cu acest amendament, va rog vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Domnule consilier Sandu Vasile cum ati votat ca nu am reusit sa va vedem? Pentru. Da, multumesc. Cu unanimitate de voturi si acest amendament a fost adoptat... cu mentiunea ca daca domnul consilier Aur nu participa la vot, nefiind prezent, dar in rest avem conditii de cvorum. Suntem 25 de consilieri.

Am amintit parteneriatul si propunerea domnului consilier Postolache, care bineinteles a fost insusita de executiv, referitoare la includerea in acest Plan de masuri si a unui protocol de colaborare cu voluntarii. Ideea e venita bineinteles de la fundatii si asociatii care ne-a fost comunicata pe mail.

Haideti supunem la vot asadar si acest amendament.

Cine este pentru voturi?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Da, unanimitate si pe acest proiect. A votat si domnul consilier Marius Aur.

Trecem la votul nominal a intregului proiect cu o amendamentele care au fost aprobate prin vot.

Domnule consilier Boisteanu, vreti sa interveniti?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da. Era vorba de a trece in Planul de masuri si oportunitatea interventiei primarii in cazul finantari unui spital.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Atunci vom supune la vot si acest amendament al domnului profesor Boisteanu.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Si acest amendament a fost adoptat... fara domnul Ignat Etienne. Domnule Etienne, mai sunteti?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Da, am votat si eu pentru. Nu stiu de ce s-a inchis camera.

19

Nu as vrea sa fiu cinic, dar stiti dumneavoastră, ati facut acum vreo cateva saptamani niste afirmatii si poate va luat-o tehnica inainte.

Asadar doamna consilier Aldea este absenta. Primul prezent care va trebui sa isi exercite pe votul nominal este domnul consilier Aur Marius. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul, vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard. Va rog sa deschideti microfonul.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Acum va puteti deschide toti microfoanele si in momentul in care va auzitii numele sa spuneti vot pentru sau... Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier si viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog repetati, domnule consilier Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim domnilor consilieri. Asadar este unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai

As avea o rugaminte, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar presedinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Avand in vedere faptul ca totusi nu avem distanta de siguranta intre noi, propunerea mea este sa purtam cu totii masca. O sa incep eu primul. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Dau citire proiectului numarului 3.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020;

Si aici avem patru amendamente propuse de executiv pe care le aveti la mapa. Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru? Deci votul acum il dam pentru amendamentele propuse de executiv, cele patru.

Cine este pentru? Inca o data. Domnule consilier Nedelcu, votul dumneavoastra.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumim. Cu unanimitate de voturi amendamentele au fost adoptate. Si inca o data dau citire consilierilor. Intreb pe domnul consilier Ghizdovat, aici aveati dumneavoastra un amendament?

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Este acelasi amendament ca cel pentru Planul de masuri, trebuia prevazut si in rectificarea bugetara alocarea sumei pentru acel aparat de testare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci ar trebui supus votului amendamentul si aici.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

La fel cu eliminarea punctului 1.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Cine este pentru?

Voturi impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Deci reluam inca o data voturile pentru. Dar nu sunt 13. Sa mai numaram inca o data voturile. Deci inca o data va rog voturile pentru. Deci sunt 9 voturi pentru. Amendamentul fost respins.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu e vorba despre o respingere a ideii, ci despre faptul ca nu avem inca o specificatie tehnica din partea Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerul Sanatatii ce se face in aceasta situatie cand va incepe o alta procedura de testare decat cea pe care ei au validat-o in momentul de fata. Daca lucrurile se schimba peste noapte, in cateva minute ne intrunim si luam o decizie asupra acestui lucru. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Am facut vorbire de aceste lucruri si e bine venita si acum repetarea lor ca sa inteleaga cetatenii municipiul lasi ca pana la urma in niciun caz nu respingem o idee care sa vina in avantajul comunitatii si in sprijinul nostru mai ales in perioada aceasta grea.

Trecem la votarea proiectului numarul trei.

Asadar domnul consilier Aur.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier si viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Asadar si acest proiect a fost votat cu unanimitate.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2019;

Vot va rog. Aici nu avem amendamente. Vot trece la votul nominal.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Vreau sa vorbesc si eu despre acest proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am citit proiectul si mi-a atras atentia doua lucruri din acest proiect. O data ca la proiectul de buget din 2019, domnul primar si executivul a venit si a propus sa avem un buget de dezvoltare de aproximativ de 253 de milioane din care vedem practic prin aceasta executie ca primarul a reusit sa cheltuie sau executivul, 116 milioane, adica un procent de 45, 92%.

Al doilea lucru care mi-a tras atentia este ca anul trecut v-ati propus sa atrageti investitii din fonduri europene de 136 de milioane lei din care ati reusit practic sa cheltuiti 49, sa atrageti 49 de milioane, respectiv 36%. Si intrebarea catre domnul primar e cum explicati acest esec. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, cum v-am mai explicat de fiecare data ca toate sumele pe care noi le-am pus la bugetul local in propuneri la inceputul fiecarui an, ceea ce e valabil si pentru anul 2020, sunt sumele alimentate sau cerute de catre finantatorii nostri, respectiv cei care ne asigura finantarea din fonduri europene, ADR-urile si autoritatile de management. Executia este motivata de semnarea efectiva a contractelor de finantare care pentru o parte din proiectele anului 2019 inca nu sunt incheiate nici in 2020. De exemplu, astazi am fost anuntati, in premiera va spun acest lucru, ca vine spre noi prin posta rapida contractul de finantare pentru iluminatul public, cel de 5,6 milioane de euro pe care l-ati vazut si in bugetul anului 2019 si l-am pus si in bugetul anului 2020, fiind o perioada foarte intarziata in aprobarea lui. Acelasi lucru o sa il vedeti si pentru zona Dancu, noi l-am propus spre finantare chiar cu executare de lucrari in acest an si speranta noastra este sa il putem semna cat mai repede ca sa incepem sa executam.

As mai face observatie, probabil ca la fel de bine ati observat in contul de executie pe dezvoltare faptul ca din venituri proprii, din veniturile pe care noi efectiv le-am pus la dispozitia acestor proiecte, procentul s-a dus spre 90%. Deci acest decalaj de executie este motivat suta la suta de fondurile europene, nu de cele din venituri proprii. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Surdu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Intrucat aceasta perioada de izolare si de luari de masuri extraordinare pentru a proteja sanatatea populatiei, a noastra a tuturor va avea un final, consider ca primaria si noi, consilierii, vom avea o sarcina deosebita in a atrage sume pe care ulterior cei care vor restarta economia judetului si a municipiului in special vor fi nevoiti sa incadreze oameni si sa porneasca din nou la treaba. Consider ca daca executivul si domnul primar s-ar interesa si ne-ar propune sume venite din imprumuturi, de oriunde din alte zone de finantare pentru restartarea dupa aceasta incheiere a perioadei de izolare a populatiei. Noi avem nevoie de o restartare generala pentru ca nu stim cate societati comerciale vor avea de suferit, nu stim cati oameni care stau acasa nu vor mai avea servicii si ca atare noi, Consiliul Local, impreuna cu primaria, impreuna cu toti cei care suntem responsabili trebuie sa cream cadru economic pentru acest restart si vor fi necesare sume de bani, sume de bani care sunt la indemana organelor locale avand in vedere gradul mic de indatorare pe care il avem pentru a da ocupatie oamenilor si pentru a avea in continuare de unde sa primeasca salarii, de unde sa isi plateasca ratele, de unde sa isi plateasca utilitatile, de unde vom porni din nou intr-o noua era care sa-i spunem era de dupa acest necaz pe care il avem. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

O propunere pertinenta, nu am apucat sa o discutam, dar e valabil pentru toti consilierii locali. Noi am inceput sa elaboram un Plan de masuri, postcovid l-am numit, in sensul ca va trebui sa ne gandim cum repornim intreaga economie locala, intr-un sprijin unanim, sigur ca da, a tuturor cetatenilor acestei comunitati. Ne gandim si la aceasta situatie, de a constitui un fond de dezvoltare prin imprumuturi de la banci rezonabile care ne pot da niste dobanzi bune si pe termen lung astfel incat sa repornim mecanismul economic al orasului, sigur alaturi de alte masuri care vor trebui sa le aducem la cunostinta publica pentru celelalte categorii din sfera economica care nu sunt intr-o stransa relatie cu autoritatea locala.

Revenind la executie ca sunt obligat sa fac totusi precizarile de rigoare pentru domnul consilieri Etienne, daca va uitati la cheltuielile de capital, acolo unde nu sunt finantate prin fonduri europene, sunt cele legate de strazi, trotuare si altele, o sa gasiti suma propusa de noi, 31.414.180 lei, iar executie este 30.971.259, deci 98, 59%. Asta este diferenta de executare a unui buget atunci cand toate resursele iti sunt la indemana sau cand depinzi de semnaturile altor institutii. 98,59% au fost cheltuieli de capital

executate de catre executivul primariei pe anul trecut la capitolul transporturi. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Trebuie sa fim foarte atenti la ce cuvinte folosim si ma refer aici la eșec. Esec nu inseamna o ratare totala a unei actiuni, lucru explicat si de domnul primar. Asa ca, inca o

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro data va rog sa fiti atenti la ceea ce scoateti pe gura atunci cand analizam proiectul. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Trecem asadar la vot la proiectul numarul 4. Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Abtinere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ma abtin si eu, sa fim trei, ca e cifra magica. Abținere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar cu 3 abtineri proiectul a fost adoptat. Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Cu precizarea ca abtinerea se contabilizeaza la voturi impotriva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. trecem la proiectul numarului 5.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al S.C. TERMO - SERVICE S.A. Iași;

Domnul consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc domnule presedinte pentru cuvantul acordat. In primul rand noi, consilierii locali, suntem persoane care ne aflam in exercitarea unei autoritati de stat. Vreau sa va spun ca pe pagina de socializare a unui coleg de al nostru sunt tot felul de instigari la presiuni. Instigarea de presiune impotriva unei persoane care reprezinta autoritatea de stat intruneste in mod cumulativ elementul a cel putin doua infractiuni, fapt pentru care va declar public ca voi depune o plangere penala la Parchetul competent.

In alta ordine de idei, am vazut, este vorba despre, ma refer aici atat la punctul cinci cat toate celelalte puncte pana la 11, interventia mea este comuna tuturor, am vazut faptul ca in presa ieseana au aparut in ultima perioada anumite informatii despre constructia bugetara a acestor societati aflate in subordinea Consiliului Local, cu anumite cifre, eu spun si vreau sa afirm foarte clar ca nu cred ca nu sunt calculate corect, chiar nu stiu, adica stiu exact de unde au fost preluate, cred ca au fost precizate catre presa cu rea credinta.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

In primul rand, atunci cand se face un buget si aici evident ca ma pot completa cei cu studii economice, dar si noi cu studii juridice ne mai si pricep cat de cat, cand se face un buget el trebuie construit astfel incat sa se poata acoperi suma maximala posibila asupra caruia legiuitorul da voie.

In ceea ce priveste sumele precizate inclusiv la punctul acesta, dar si la celelalte puncte pana la 11, in ceea ce priveste indemnizatia directorilor, aceste indemnizatii sunt construite prin doi vectori principali: indemnizatie fixa si indemnizatie variabila. Indemnizatia variabila care nu se ia luna de luna, ci se ia la descarcarea pentru anul precedent, indemnizatie variabila care poate sa constea in 12 salarii raportate la indemnizatia fixa, cu conditia ca indicatorii asumati prin contractul de management-mandat sa fie depasiti. Asa fiind, cei care au elaborat bugetul trebuiau sa aiba in vedere si aceasta posibilitate, adica dimensiunea maximala a indemnizatiei variabile care in plan, in plafonul maximal inseamna de fapt dublarea indemnizatiei fixe, asta inseamna 12 salarii raportate la indemnizatia fixa, la care se adauga si cotele de CAS, care este din ceea ce sti eu 33%, si CASS - 10%, astfel incat bugetul respectiv general sa poata acoperi aceste sume pe plafon maximal sub conditia subversiva ca desigur vectorii asumati prin contractul de management sa fie si indepliniti. Ori, daca aceasta suma totala o impartim pe structuri si dupa aia la 12, presupunand ca anul are 12 luni si ca suma rezultata este suma pe care o incaseaza fiecare director pe luna, nu facem altceva decat sa inducem intr-o eroare grava pe cei care se informeaza din sursele pe care le prezentam corecte pentru ca, exact cum am spus, in suma respectiva totala au fost prinse atat indemnizatiile fixe, cat si indemnizatiile variabile, teoretic la plafonul maximal, dar care el nu se incaseaza luna de luna.

In realitate din ce am vazut, din ce am analizat eu in ceea ce priveste... pentru ca am fost si membru ai unui consiliu de administratie si de aia imi permit sa vorbesc, inainte sa fiu consilier local, din sumele prezentate in presa cred ca ne ducem undeva la o proportie variabila intre 50 si 70% pentru ca nicio directie, nicio societate din subordinea Consiliului Local, in cazul directorului, nu a preluat ca si componenta variabila 12 salarii, ci undeva intre 4-5 salarii din ce am vazut eu. La acest procentaj variabil de 50-70% trebuie sa fie dat jos CAS-ul si CASS-ul care se si plateste si ajungem la niste care de cele mai multe ori reprezinta netul directorului lunar si care fata de ceea ce a aparut in presa, se duce in mod corect doar la jumatate. Deci asta este adevarul, de aia am explicat mai pe larg ca sa se inteleaga.

In ceea ce priveste, in schimb, indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, rationamentul este oarecum asemanator, in sensul in care ele se raporteaza si la indemnizatia directorului unitatii respective. Exista posibilitatea, doar teoretica, sa spun asa, sa se ajunga la sumele respective care au aparut in presa.

Acum, eu cand am facut analiza le-am raportat si eu spun ca le-am raportat corect si la volumul de munca pe care il au acesti administratori in comparatie cu volumul de munca pe care il are un consilier local si la dimensiunea maximala a acestor indemnizatii pentru membrii consiliul de administratie in situatia in care ei, cel putin teoretic, ar putea lua maximul calculat la indemnizatia pe care o ia directorul, si acesta, ma rog, tot la fel, va castiga pana la urma 5000 de roni pe luna, dar va spun este doar o chestiune teoretica ca

0232 267 582

ixini informatii@primaria-iasi.ro in realitate nu se ajunge la suma respectiva, dar ar insemna sa castige in fapt 5 indemnizații de consilier local ceea ce este exagerat...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier, sunteti de acord cu mine, ca ati regresat din momentul, din punct de vedere financiar cel putin, din momentul in care nu mai sunteti membru in consiliul de administratie si ati devenit consilier local.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da am regresat, ati spus bine, din punct de vedere financiar, ma bucur ca ati pus aceasta eticheta.

Asa incat, ca sa mai plictisesc auditoriu degeaba, propunerea mea este initierea unui amendament in care indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie pentru anul curent, 2020 sa fie plafonate, totusi, la nivelul indemnizatiilor fiecarui dintre ei din decembrie 2019. Indemnizatiile din 2019 pe care domniilor lor le-au luat tot ca urmare a votului nostru, daca imi aduc aminte cand am votat bugetele, cred ca in luna mai, daca imi aduc aminte, mai 2019.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mai 2019. Asadar, domnule consilier, sa inteleg ca amendamentul dumneavoastra se refera la componenta fixa si ca urmare ar trebui sa propunem eliminarea cu totul a variabile in ceea ce priveste membrii consiliilor de administratiei si plafonarea acestora indemnizatie la nivelul lunii decembrie din 2019.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Cam asa ar fi amendamentul pe care il propun eu, doar cu privire la indemnizatiile membrilor consiliul de administratie si atat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, situatia a fost prezentata in presa in niste tuse groase, dar in acelasi timp ne-a atras atentia. Fara pic de patima, stiti ca la comisii, la sedinta reunita de comisie am discutat si posibilitatea de a ajuta agentii economici cu o serie de masuri sa depaseasca mai usor criza si indemnul domnului viceprimar Botez a fost sa nu cadem intr-o supralicitare populista a unor masuri pentru ca si municipalitatea va avea nevoie de venituri in perioada care urmeaza. Dar, cred ca totusi putem sa, pe langa faptul ca sunt de acord cu amendamentul propus de colegul meu domnul Mihai Gavril in ceea ce priveste membrii consiliilor de administratie sa incaseze doar componenta fixa a indemnizatiei de sedinta., cred ca si in ceea ce priveste modalitatea de acordare a componentei variabile pentru directori ar trebui sa avem o discutie. In primul rand cred ca anul acesta nu mai putem vorbi de nicio crestere la absolut niciuna dintre companii. Deci componenta fixa cred ca ar trebui sa ramana la nivelul anului trecut, pentru unele companii sincer cred ca si asa este mult, dar anul acesta nu cred ca putem vorbi de cresteri. In ceea ce priveste componenta variabila, sunt companii care incaseaza bonificatii si pentru realizarea unui Target de 90% din indicatorii asumati, or acest lucru nu este chiar corect...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Si chiar si 85% vad, domnule consilier, dar bine sunt propuneri pana la urma. Va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In primul rand ar trebui sa stabilim un standard si amendamentul pe care il propun este valabil pentru toate companiile, pentru toate proiectele care urmeaza pe ordinea de zi.

Bonificatia se acorda in urma realizarii suta la suta a indicatorilor asumati si dupa aceasta realizare de suta la suta putem discuta de bonificatii.

Eu va propun urmatoarea schema de acordare a componentei variabile. Pentru realizarea indicatorilor intre 100 si 104% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare, pentru realizarea indicatorilor intre 104 si intre 110 - 6 indemnizatii lunare, intre 110 si 115 - 8

indemnizatii lunare, intre 115 si 120  - 10 indemnizatii lunare, iar cele 12 indemnizatii

lunare sa fie acordate doar pentru o realizare de peste 120% a indicatorilor asumati. Acesta este amendamentul meu, l-am descris acum si il mentin pentru toate proiectele ulterioare, nu il voi mai descrie atat de detaliat la urmatoarele proiecte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Deci sa inteleg ca de la proiectul numarul 5 pana la proiectul numarul 11 va fi prezent acest amendament, domnule consilier Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Corect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, banuiesc ca si la dumneata este aceeasi mentiune. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Este aceeasi, numai ca am verificat si vreau sa imi nuantat amendamentul ca sa nu fie in afara legii. Deci din ce am verificat se pare ca nu putem exclude in tot componenta variabila si atunci amendamentul pentru membrii CA, neexecutivi, inca o data amendamentul pentru membrii Consiliilor de administrate neexecutivi pentru ca in Consiliul de Administratie intra si directorii, deci doar pentru membrii consiliul de administratie neexecutivi, plafonarea indemnizatiei, am inteles ca nu pot sa scot componenta variabila, deci plafonarea indemnizatiilor la nivelul lui 31 decembrie 2019 pentru ca la nivelul respectiv noi ne-am exercitat o data vointa de vot in luna mai 2019. Deci doar atat, plafonarea indemnizatiilor membrilor C.A. neexecutivi la nivelul indemnizatiilor din decembrie 2019 pe care noi le-am aprobat pentru anul 2019, luna mai 2019, intelegand ca nu pot sa cobor mai mult pentru ca noi deja ne-am exercitat o data vointa respectiva, atunci sa le lasam plafonate la ultimul nivel al anului 2009. Deci membrii neexecutivi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier. Am retinut modificarile dumneavoastra. Practic, noi, Consiliul Local, ar trebui prin cei care i-am mandatat sa ne reprezinte in adunarile generale sa ne ingrijim ca aceste plafonari sa poata opera. Intr-adevar la nivelul anului 2019, domnule consilier, din ce stiu, nu au fost, Consiliile de Administratie nu a avut si o componenta variabila, domnule consilier Gavril, ma auzitii?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da. Deci eu am facut excluderea de componenta variabila, plafonarea la nivelul indemnizatiilor din 2019 asa cum...

33

Sa inteleg, insumarea celor doua componente sa nu depaseasca plafonul veniturilor care au fost la nivelul lunii decembrie 2019... Deci asta este formularea corecta si acest amendament va fi pentru proiectele de la 5 pana 11 inclusiv.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan si dupa urmeaza domnul consilier Surdu si dupa domnul consilier Dornean si domnul consilier Timofciuc. Va rog, domnule consilier Bostan, deschideti microfonul. Nu va auzim, domnule consilier. Acum va auzim, spuneti va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. La fel intrebarea mea se refera la toate proiectele de buget a societatilor din subordinea primariei, de la 5 la 11, si anume ca sa fie foarte clar as dori sa stiu care este nivelul estimat initial de crestere a veniturilor pentru membrii consiliului de administratie executivi, pentru cei neexecutivi am inteles amendamentul domnului Gavril, care este cresterea preconizata la 2020 fata de 2019, ca lucrurile sa fie foarte clare. Schima de bonusare propusa de colegul meu inteleg ca se refera la acestia, la membrii consiliului de administratie executivi, adica la directori. Este foarte corect sa aiba niste indicatori de performanta pe baza carora sa fie renumeratii suplimentar prin componenta variabila. Dar care este estimarea prinsa in bugetul actual 2020 fata de 2019, atat, ca sa nu mai discutam la fiecare proiect si sa fie speculatiile care au aparut in presa. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Spun si eu buna ziua din nou. Imi scot masca ca sa fiu foarte usor de inteles. In principiu, asa cum spunea si domnul Gavril de la inceputul interventiei domniei tale, bugetul este un scenariu, un scenariu pe care o societate comerciala, o entitate care lucreaza pe bugete publice sau aprobate de entitati publice si-l face la inceputul oricarui an bugetar indiferent cand intervine acest moment. Un scenariu in care ei si-au bugetat la nivel maximal, pentru ca legislatia in Romaniei spune ca nivelul de salarizare prognozat trebuie sa fie de la inceput prevazut, nu se mai permit interventii in capitolul cheltuieli de personal pe tot parcursul anului respectiv, ceea ce e valabil si pentru primarii, si pentru scoli, si pentru toate entitatile publice sau nepublice, dar care au capitalul de stat.

Revenind, propunerile sigur sunt propunerile domniilor voastre si sunt evident clare, concrete si cred ca si potrivite la acest moment. Ele trebuie sa aiba intr-adevar si un element motivational pentru ca asta face diferenta dintre oamenii performanti si oamenii mai putin performanti. Adica si acele bonificatii propuse de catre domnul consilieri Boz sunt potrivite in conditiile in care vor reusi depasirea indicatorilor pe care isi i-au propus. Dar, bine trebuie sa avem de fiecare data in vedere ca acest spirit de solidaritate pe care il inteleg ca s-a enuntat in aceasta sala ca in conditiile in care economia va avea de suferit in mod evident, sa putem sa nuantam si fata de cei care conduc aceste entitati, un spirit de solidaritate pe care o cerem din partea Consiliului Local.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

In rest, nivelurile de salarizare sunt diferite de la o companie la alta, ca si profilul acestora sigur ca da, de aceea cred ca ce a cerut domnul Bostan nu este potrivit in momentul de fata, el apare in continutul bugetului daca v-ati uitat si care a fost executia anului precedent. Deci de acolo se desprind. Bineinteles nu e nuantat in mod direct pentru directori sau cei din Consiliile de Administratie, dar odata ce ati spus o reteta, reteta va trebui sa fie respectata de toti. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Va rog, domnule consilier Surdu. Microfonul, domnule consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sunt cu totul de acord cu propunerea pe care a facut-o domnul consilier Gavril. As vrea sa va spun ca in urma discutiei cu colegii, cu domnul profesor Scripcaru si alti colegi, am rugamintea sa se instituie un cont al fondului de solidaritate la primarie si eu si daca sunt si alti colegi care fac parte din Consiliul Local sau din aceste Consilii de Administratie a societatilor comerciale, sa ne donam indemnizatia de consilier pentru acest fond de solidaritate. Si eu, pentru mine personal vorbesc acum, toata indemnizatia de consilier local pe care o am pana la sfarsitul mandatului o donez in acest cont al Fondului de solidaritate care se va deschide la Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Dorneanu, va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte. Am o singura nelamurire, un director pe langa salariu lui primeste si un venit suplimentar ca si membru in CA?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Dornean, nu va auzim bine, sa va apropiati mai mult de microfon, va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Da, am o problema cu laptopul meu. Am o singura nelamurire. Am sa incerc sa vorbesc mai tare. Un director pe langa salariu lui primeste si un venit suplimentar ca si membru in Consiliul de Administratie?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu, nu, domnule consilier. Va explica domnul primar, daca vreti, sau domnul viceprimar, dar nu cred ca primeste.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu poate sa aiba doua forme de salarizare de la aceeasi entitate juridica. Deci are un singur salar, cel prevazut in contractul lui de mandat.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Am inteles. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Diferenta cred ca era, confuzia provine din faptul ca unul dintre antevorbitori nostri s-a exprimat ca membrii ai CA-ului executiv si non executiv si cred ca de aici a intervenit. Da va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegii, in legatura cu plangerea penala pe care domnul Gavril vrea sa mi-o faca...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier, va rog daca aveti la obiect. Haideți va rog frumos. Nu a pomenit numele dumneavoastra. Adica eu la momentul de fata nu am auzit numele dumneavoastra rostit de niciun consilier. Va rog frumos, la obiect. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Bine. Spuneam ca dupa atatea plangeri facute de domnii Chirica si Harabagiu sunt imun.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier, va rog mult incetati macar acum cu aceste lucruri. Va rog mult, la obiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

La obiect, domnule presedinte. Propunerea mea pentru acest proiect de hotarare, dar si pentru toate proiectele de hotarare privind bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor din subordinea primariei este ca sa reducem la jumatate cheltuielile aferente contractelor de mandat pentru directorii executivi, iar pentru membrii din consiliile de administratie sa instituim un plafon de maxim 10% pe care acestia il pot lua din veniturile directorului, la fel cum se intampla si la noi la Consiliul local. Daca vom aproba acest proiect de hotarare, stimati colegi, venitul fix plus componenta variabila pentru fiecare director, inseamna un salariu de aproximativ 7.000 - 7.500 lei net pe luna, repet, avand de doua componente, componenta fixa si componenta variabila, ar insemna un venit de minim 7000 - 7500 lei pe luna pentru fiecare dintre directori, pentru unii chiar si mai mult. In conditiile in care multi dintre salariatii societatilor din subordinea primariei au fost anuntati ca de la 1 aprilie vor intra in somaj tehnic si voi primi doar 75% din brut fara sporuri, ceea ce inseamna ca vor incasa in mana, sa spun asa 50% din cat au avut in luna precedenta, cred ca este o masura de bun simt sa aratam si un gest de solidaritate pentru miile de ieseni care trec printr-o perioada grea generata de aceasta epidemie, si ii si stimulam pe directori avand un venit, cred eu suficient pentru a-si desfasura activitatea.

Deci propunerea concreta, sa reducem la jumatate cheltuielile aferente pentru contractele de mandat pentru persoane de executie, iar pentru cei din consiliile de administratie sa impunem un plafon maximal de 10% din venitul directorului. Repet, niciun director, avand cele doua componente, componenta fixa si componenta variabila, nu ar primi in mana mai putin de 7000 - 7.500 lei, ceea ce cred ca este decent.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Din ce vad eu acum, imi pare rau ca si-a revenit microfonul. Ce faceti dumneavoastra, incercati sa va disculpati un pic fata de minciunile pe care le-ati aruncat in piata in weekend. Ati pronuntat de trei ori intre 7000 - 7.500 pentru ca reflecta adevarul asupra ceea ce reprezenta de fapt abordarea acestui subiect. Dar ies din intr-insul pentru ca nu avem nici timp si nici disponibilitatea psihica necesara de a ne certa pe niste subiecte atat de importante. Trebuie sa aveti in vedere un singur lucru ca aceste societati nu pot fi inchise, daca mergem pe principiul... o sa trebuiasca sa va rog... salopeta si

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

matura va punem noi la dispoziție, sa iesim sa facem curățenie in oras. Deci avem nevoie de stimulat performanta, nu de distrus performanta acestor societati.

Celelalte doua propuneri pe care le-a facut domnul consilier Gavril si cu domnul consilier Boz, care au abordat intr-o modalitate, sa spunem rationala si de bun simt avand in vedere vremurile pe care le traim, care sunt grele si foarte grele, care sunt deja un regres evident fata de propunerile pe care le-au ei facut din bugete.

Revenind la Fondul de solidaritate, de fapt de aici am vrut sa iau cuvantul, o initiativa foarte buna si vreau sa il salut pe domnul consilier Surdu pentru aceasta initiativa. Cer executivului in acest moment sa deschida un cont special pentru fondul de solidaritate. Anunt si eu cu bucurie faptul ca, pe langa celelalte masuri pe care nu vreau sa le mai trec in revista, voi ceda si eu indemnizatia lunii martie in Fondul de solidaritate deschis pentru a sustine efortul comun de sprijinire a persoanelor asa de nevoie in aceasta perioada. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, o precizare, cred ca modalitatea prin care am stabilit targetele astfel incat bonificatiile sa fie mult mai greu de atins, si bonificatiile sa reflecte intr-adevar o performanta iesita din comun, da, deci pentru a incasa cele 12 indemnizatii trebuie sa ajunga la o supra executie de 120% a indicatorilor stabiliti. Cred ca in felul acesta atingem cumva si problema adusa in discutie de colegul meu Razvan Timofciuc, in sensul de a reduce aceste venituri, dar ideea este ca trebuie sa o facem legal, trebuie sa o facem in conditiile legii, in conditiile in care exista niveluri de salarizare stabilite si pe diferite ramuri. Cred ca putem apela la aceasta formula de a regla indicatorii economici pentru care acordam bonificatii, astfel incat ei sa fie mult mai greu de atins. Pentru unii, formula propusa de mine cred ca va fi atat de greu de atins ca vor ajunge doar la acel prim prag, 4 indemnizatii sau 6 indemnizatii, deci nu vor ajunge niciun caz la 12. Cei care vor reusi cu adevarat sa ajunga la o asemenea bonificatie, inseamna ca intr- adevar au performat.

Acest lucru se intampla si in privat. Am lucrat cu targete. Multi dintre dumneavoastra aveti companii si stabiliti targete angajatilor dumneavoastra si tot timpul cand incercati sa ii convingeti la angajare, sa ii motivati ca pot castiga o suma de frumoasa de bani lunar, le stabiliti si un nivel foarte ridicat la care trebuie sa atinga din punct de vedere al performantei profesionale.

Cred ca acest sistem trebuie sa ii aplicam, practic luam modul in care decurg lucrurile in privat si le aplicam in institutiile din subordine. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

De asta as vrea sa adaug ca trebuie sa tinem cont si de contextul general, cel putin national, sa vedem ce se intampla. Bineinteles ca, daca situatia o va impune si veniturile vor fi foarte mici, clar ca aceste lucruri, ele sunt niste previzionari asa cum a spun si domnul primar, este un scenariu pana la urma bugetul, dar motivat de situatia conjuncturala nefavorabila in momentul de fata care s-ar putea degrada si mai mult, nu avem de unde sa stim cum vor evolua acele lucruri. De aceea, eu zic sa, fac apel la pana la urma la a fi rezonabili si a cauta sa, intr-adevar sa ajustam lucrurile, sa le plafonam la nivelul anului 2019, dar sa nu cadem nici in cealalta extrema, eu stiu poate unii s-ar gandi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sa ii cheme pro-bono pe angajati sau pe directori, ceea ce nu este in regula. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule Boca, si eu cerusem cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, imediat dupa domnul Surdu veti lua cuvantul, domnule Bostan. Va rog, domnule Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma auzitii?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va auzim.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Consider ca stabilirea unor targete pe care aproape nu putem sa le ajungem, nu putem sa avem o tinta in care din start pornim cu ideea ca nu putem ajunge la acel nivel, la acea performanta de 120% pe care o propune colegul meu domnul consilier, consider ca trebuie sa fie un pic imblanzita. Noi din start pornim cu ideea ca nu vom da acesti bani, ca niciodata nu va ajunge la acel nivel de indeplinire a sarcinilor si a atributiilor functionale in functia pe care o detine in executiv. Ceea ce este grav, cum sa spun, punerea in ideea a celui care munceste a faptului ca indiferent ce as face nu pot sa am aceasta performanta.

Consider ca propunerea pentru a merge pe indemnizatiile si salariile care le au primit in 2019, pe care noi le-am aprobat si targetele de performanta pe care le am aprobat atunci, sa le pastram intrucat stim foarte bine ca in perioada urmatoare cele mai folosite societati in cadru municipiului si care lucreaza in continuare sunt societatile care apartin Consiliului Municipal si care apartin primariei si care trebuie sa depuna niste eforturi la fel ca medicii, la fel ca cei din energetic, toti cei care sunt angrenati in momentul asta intr-un efort suplimentar pentru mentinerea la viata a societatii noastre. Deci consider ca acea limitare a indemnizatiilor in Consiliile de Administratie este perfecta, pe care colegul meu consilier a emis-o, iar in ceea ce priveste targeturile obtinute de societati cred ca in perioada urmatoare s-ar putea ca aceste targeturi sa fie depasite avand in vedere solicitarea pe care o au societatile respective, dar sa nu afectam salariile pe care le primesc acesti oameni care lucreaza in aceste sectoare pentru ca poate am face un pic o demoralizare a lor in sensul ca - ne reduc salariile fara niciun motiv, noi fiind in prima linie.

Consider ca ramanerea la nivelul lui 2019 si targeturile pe care le au acesti oameni din executivul societatilor sa ramana asa cum s-a propus de catre consilierul Gavril, colegul nostru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Ar trebui domnul consilier Bostan, dar banuiesc ca domnul Boz ar vrea sa ii raspunda domnul consilier Surdu. Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, pentru ca discutam de toate companiile, exista o serie de companii care primesc bonificatii si la realizarea unei target de 85 - 90% din indicatorii asumati. Nu este corect. Trebuie in primul rand, pentru ca de asta vorbim de bonus, de bonificare, sa pornim de la suta la suta. Acea performanta de 120%, ea nu este irealizabila, este

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro realizabila, dar tocmai ca sa iti dublezi salariul, da, cu o componenta variabila, acest lucru trebuie sa reflecte o performanta iesita din comun, da, sa merite directorul respectiv sa primeasca, nu sa stabilim din start targete atat de jos incat stim ca ele vor fi realizate suta la suta si atunci ce spune colegul meu Razvan Timofciuc este corect. Ceea ce este prevazut teoretic, de fapt noi din sart plecam de la premiaza ca oamenii vor incasa salarii dublate. Nu, performanta se reflecta in veniturile suplimentare care le acordam, iar performanta inseamna ca acel director cu adevarat sa dovedeasca ca a avut o activitate ce merita remunerata. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Doua subiecte, le iau pe rand. Primul referitor la Fondul de solidaritate propus de domnul Surdu. E o idee foarte buna, doar ca o mentiune, am propus acelasi lucru in anul 2018, atunci am fost ironizat pentru chestia asta, ca ar trebui sa o facem la nivel individual. E foarte buna. Sunt de acord sa imi donez indemnizatia pe martie pentru acest fond. Cred ca membrii Consiliilor de Administratie au la fel sa spunem o obligatie morala sa faca acelasi gest. Nu trebuie sa le limitam noi veniturile, mai degraba sa le dam posibilitatea sa castige venituri mari si din acele venituri mari o parte sa o doneze in acest Fond de solidaritate.

Referitor la modalitatea de acordare a veniturilor suplimentare, am o opinie usor diferita fata de domnul Surdu si chiar si de colegul meu Edi Boz, sincer propunerea lui cu 5 trepte de bonificatie mi se pare extrem de generoasa. Ca unul care am lucrat in mediul privat pe sistem de bonusare aproape 17 ani, va spun ca targetele propuse de colegul Edi Boz sunt mai mult decat decente, adica sunt 5 trepte de bonificatie astfel incat cu siguranta toti cei care vor munci si vor fi productivi vor incasa niste salarii in plus. Sincer as fi facut o propunere doar cu 3 trepte, la 100... si 120. A merge mai jos decat atat inseamna ca sincer afectam un criteriu cost-eficienta. Atat am avut de spus. Cred ca modalitatea propusa este mai mult decat generoasa si poate fi realizata de catre majoritatea angajatilor care intr-adevar isi dau interesul. Cum spunea colegul meu mai devreme, in conditiile pietei de acum toate serviciile publice vor fi suprasolicitate, ca atare volumul de munca si cifra de afaceri va creste si implicit nivelul lor de realizare a acestor venituri suplimentare. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, vizavi de faptul ca ati avut si dumneavoastra o propunere, eu cred ca nu trebuie cu nimic diminuat meritul domnului consilier Surdu care are aceasta propunere, pentru faptul ca a facut-o si in momentul in care chiar este nevoie de ea. Si eu salut aceasta initiativa si ma voi alatura colegilor care vor dori sa faca parte din cei care intr-un fel sau altul reusesc sa sprijine.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Frumos ar fi sa o facem totii, dar la fel e la alegerea fiecaruia.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnul consilier Gavril si dupa domnul consilier Scripcaru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cu referire doar la o parte din ceea ce a zis domnul consilier Boz. In ceea ce privește incasarea bonusurilor pentru realizarea indicatorilor la un procent mai mic de suta la suta, eu aici as vrea sa intreb executivul, stiu ca in trecut intr-adevar erau situatii in care se realizau 75-80% si se bonusa, dar din ce stiu eu acum sau pentru viitor au fost schimbate aceste criterii astfel incat bonusarea sa nu se mai dea decat de la indeplinirea a 100% in sus, eu asa stiu. Nu cunosc sa se bonunseze sub 100%. De aceea as dor sa intreb executivul ca sa nu plec in nelamurit de la acest punct.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, acum imbrac toate forma executivului chiar daca societatile noastre comerciale se bucura de prevederile Legii 31, nu tin de legislatia in vigoare pentru partea de administratie publica evident. Mergem un pic pe prevederile Legii 109, cea care de altfel si dirijeaza toata aceasta actiune de angajare a Consiliilor de administratie si a managerilor. Dar din punctul meu de vedere, consultandu-ma de altfel in cursul zilei de ieri, toate nivelurile de bonusare la toate societatile comerciale trebuie sa fie dupa realizarea planului obligatoriu, ca sa zic asa, de 100 de procente. Deci prin urmare si pe logica si pe eu stiu alte criterii pe care le putem aborda aici, cred ca este oportuna peste 100%.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Va rog domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Referitor la Fondul de solidaritate, salut eu propunerea domnului Surdu. Ne-am gandit la acest aspect pentru ca nu trebuie sa uitam faptul ca spitalele in zilele noastre duc inca lipsa de echipamente si materiale sanitare, incepand cu mastile si terminand cu chimonouri sau costume, combinezoane pentru situatii Covid. Deci si eu alaturi de ceilalti voi dona indemnizatia pana la sfarsitul mandatului. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu vreti, nu vreti. Toate societatile subordonate primariei lucreaza sau vor lucra in linia intai in perioada urmatoare. Observ ca la nivel guvernamental si parlamentar se studiaza problema marii veniturilor, inclusiv la medici care sunt mai afectati. Se incerca... ma auzitii?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, spuneti, domnule consilier. Am crezut ca ati incheiat interventia. Va rog continuati.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu. Deci se incearca pe principiul sa moara si capra vecinului. Haideti sa studiem si sa analizam foarte bine care sunt veniturile. Propunerile care s-au facut de plafonare, daca vor fi votate de consilieri, asa sa fie, dar trebuie sa fim foarte atenti la nivelul veniturilor de care beneficiaza si vor benefica acesti oameni in perioada urmatoare. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Postolache si urmeaza domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Mulțumesc. S-a menționat de cateva ori posibilul presupusul impact demoralizator pe care il avea masurile propuse de colegul Razvan. Nu imi dau seama daca este posibil pentru ca efectiv nu vad daca domnii directori despre care vorbim acum se afla in sala, in spatele salii, dar daca cumva se afla acolo...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu se afla nimeni in sala sa stiti. Nu, nu sunt, domnule consilier.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Din pacate, atunci eu as fi vrut sa aflu foarte mult sa stiu care e parerea lor, as vrea sa vina sa ne spuna daca se vor simti demoralizati sau nu de masuri de genul acesta si cum vad ei lucrurile. Mi se pare ca vorbim noi foarte mult de motivatia lor dar ei nu sunt nicaieri. Eu as vrea sa vad la ce grad de solidaritate sunt dispusi ei sa se ofere in aceasta situatie.

A doua parte a interventiei mele, ma alatur si o initiativei si voi dona indemnizatiile din aceasta luna pana la sfarsitul mandatului in acel Fond de solidaritate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vizavi de aceste amendamente ati vazut ca se desprind doua concluzii clare. Pe de o parte amendamentul domnului consilier Gavril referitor la membrii consiliu de administratie, o parere pana la urma insusita de Organizatia Partidului din care fac parte, Organizatia PSD. Noi am discutat asta si toti colegii am fost de acord. Si mai este vorba si despre amendamentul propus de domnul consilier Boz. Ii dau cuvantul domnului consilier Surdu pentru ca el este lider al Partidului Social Democrat. Va rog, domnule consilier. Si ulterior domnul consilier Etienne.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu vreau sa repet ceea ce a propus domnul consilier Gavril, sunt perfect de acord, iar in ceea ce apropos domnul consilier Gavril, sunt perfect de acord, iar in ceea ce priveste indemnizatia directorilor si a executivului care primeste si bonusuri din realizarea obiectivelor de plan propuse, consider ca ceea ce se duce peste suta la suta indeplinire de obligatii, conform contractului si conform proiectului de buget pe care si-l face, sa aiba bonusuri.

Cred ca ne pripim in ceea ce priveste stabilirea bonusurilor pe care sa le aiba dupa indeplinirea acestui procent de suta la suta. El trebuie, asa cum spunea colegul Postolache, el trebuie discutat in principiu cu acesti manageri pentru ca ei vor aduce si motivatia cand se duc peste suta la suta si cu cat. In antecedente si in proiectele trecute vedem cu cat s-au dus suta la suta, facem o apreciere corecta a acestui suta la suta si peste suta la suta in asa fel incat acest procent de indeplinire sa constituie de fapt si un imbold pentru acesti manageri de-a conduce societatea spre indeplinirea proiectului pe care si l-au propus pentru anul in curs si pentru proiectul de buget sa fie indeplinit, sa aiba acest procent indeplinit, iar stabilirea unui target pe care nu il vor putea indeplini consider ca este un impediment si consider ca studierea acestui procent sa se faca bineinteles dupa indeplinirea de suta la suta a obligatiilor pe care le au executivul si procentul sa fie stabilit in functie de istoricul acestor indepliniri in asa fel incat sa existe acest procent, nu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

sa ne gandim ca acest suta la suta reprezintă maximul pe care il poti da si nu il vor putea depasi, deci nu vor lua niciodata niciun fel de bonusuri pentru activitatea buna si foarte buna pe care vor duce in conducerea acestor societati. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier, intr-adevar cred ca situatiile difera de la caz la caz. Chiar daca toate aceste societati pana la urma, scopul lor principal nu este profitul, ci oferirea unor care serviciu optime catre comunitatea ieseana, dar situatiile difera in functie de specificul fiecarei societati, de asta erau si diferentele prevazute la acesti indicatori. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati ca intervin, sper ca ma aude toata lumea. Propunerea mea, stimati colegi, este sa incercam sa depasim aceste puncte de pe ordinea de zi. Suntem intr-o situatie grea la nivel national si international. E putin prea mult sa discutam despre bonusuri acum. Sunt doua propuneri care au venit concrete de la domnul consilier Gavril si de la domnul consilier Boz. Cred ca ar trebui sa ne concentram pe propuneri concrete si sa incercam sa ne ducem mai departe spre a rezolva problemele prin care se misca tara in momentul de fata si nu spre bonusurile la directori, parerea mea.

A doua chestiune. Haideti sa stabilim si o destinatie la Fondul de solidaritate propus de domnul Surdu. Deci banii care se vor strange in Fondul de solidaritate sa fie cheltuiti doar pentru sustinerea masurilor de combatere a virusului coronavirus. Sper ca propunerea este corecta si as vrea sa va pronuntati asupra acestui lucru. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Doar o scurta interventie ca raspuns la interventia domnului coleg Surdu, ma tem sa nu fi transmis nuanta gresita a mesajului meu. Ce doream eu sa spun este ca am simtit un sentiment de ingrijorare in discutie cum ca vai daca vom reduce cumva veniturile directorilor prea mult ii vom demoraliza si nu isi vor mai face treaba. Eu am incredere in ei ca nu va fi aceasta cazul si de asta as fi vrut sa aflu care este parerea lor. Nu as fi vrut sa discut procente de bonusuri si asa mai departe, as fi vrut sa vad declaratii din partea domniilor lor ca sunt si ei dispusi la niste masuri de solidaritate in calitatea pe care o au. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Etienne, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Voiam sa fac o completare la ceea ce a spus colegul meu Razvan Timofciuc, si anume ca si eu sunt de acord cu plafonarea indemnizatiei membrilor din Consiliu de Administratie la 10% din salariul directorului pentru ca in momentul de fata un membru in consiliul de administratie ia pana la 3000 lei pentru o sedinta pe luna, in general, care dureaza o ora, deci practic este cea mai bine platita ora din Romania, vreo 3000 lei. Asa ca ar trebui sa totusi sa reducem la 10% din salariul directorului, iar diferenta din ce este acum sa fie directionata catre bugetul de dezvoltare. Practic, am avea in momentul de fata, cumulat la acele companii, reduceri de peste un milion de euro, un milion de euro

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro care putem sa il investim, sa ii alocam catre bugetul de dezvoltare si in acest fel am putea sa sustinem si firmele care presteaza servicii pentru aceste companii. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Cotofan, va rog.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Multumesc pentru cuvant. Stimati colegi, am ascultat opiniile dumneavoastra pertinente, fiecare si-a exprimat punctul de vedere. As vrea sa va amintesc si nu am auzit deloc adus in discutie, desi situatie internationala este foarte grea, cum spunea si domnul primar, in prima linie se gasesc si companiile private din aceasta tara si sa retineti ca aceste companii private nu primesc nici bonusuri, ci dimpotriva foarte multe isi inchid portile si foarte multi pleaca in somaj sau in somaj tehnic. Cu atat mai mare este presiunea in acest moment pe toate companiile private din Romania care trebuie sa sustina la ora actuala bugetul si trebuie sa sustina inclusiv majorari de care discutam astazi. Nu am nimic impotriva majorarii salariului sau componentelor variabile, dar sa fie pe baza macar a unui amendament gen amendamentului propus de domnul Edi Boz. Atat am avut de comentat despre acesta problema. Va rog frumos sa retineti ca bugetul este din ce in ce mai subtire si toata aceasta poveste cu Covidul nu se va incheia nicio intr-o luna si nici in doua luni, s-ar putea sa dureze un an de zile de aici incolo.

Referitor la Fondul de solidaritate, voi contribui si eu cu intreaga indemnizatie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Domnul consilier Surdu, domnul consilier Bostan si domnul consilier Boisteanu si domnul consilier Timofciuc. Va rog, domnule Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Consider ca acest Fond de solidaritate, ca si folosinta lui, sa fie folosit exclusiv in domeniul sustinerii sistemului medical, a zonei pe care noi o sustinem, avand ca toata populatia sa beneficieze de acest sector medical prin aceasta contributie modesta a noastra, poate una mai mare, una mai mica, in functie de posibilitatile pe care le avem fiecare, sa incurajam aceasta zona medicala, sa o sprijinim din punct de vedere financiar cu dotari si tot ceea ce are nevoie atata timp cat vedem ca este vitala in orice imprejurare pe care omul o traieste. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Si domnul primar a avut adineaori o observatie in acest sens si a propus ca sumele din acest Fond sa fie destinatare combaterii acestui virus. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi permiteti, observatia domnului Surdu este mai precisa, in sensul ca dumnealui propune doar pentru sustinerea domeniului medical, ceea ce bineinteles nu poate fi decat o observatie buna. Toate sumele care se vor strange in Fondul de solidaritate vor fi dirijate pentru sustinerea actului medical de pe raza teritoriala a Municipiului Iasi prin dotari sau alte cerinte pe care le au spitalele iesene. E bine asa? Va rog sa confirmati. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru mine perfect.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Daca imi permiteți, eu as avea o propunere, sper sa fiti de acord, sa suplimentam acest Fond de solidaritate in doua componente, una din ele sa fie pentru sprijinirea familiilor aflate in dificultate, ma refer la mame singure cu copii in intretinere sau persoane care locuiesc singure in varsta sau someri, la fel, care nu detin o locuinta, deci pentru care va fi foarte greu in perioada urmatoare sa isi asigure nivelul de subzistenta. Daca imi este permis, cred ca ar trebui sa avem si o componenta caritabila dincolo de cea medicala. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Propun ca acest lucru, adica nu diluez cu nimic si salut inca o data initiativa domnului consilier Surdu, ar trebui sa il discutam dupa epuizarea proiectelor de pe ordinea de zi pentru ca altfel nu putem trece mai departe. Va rog domnule consilier Boisteanu, urmeaza domnul consilier Aur.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

O scurta interventie. Sunt de acord cu propunere a plafonarii la nivelul decembrie 2019. In privinta Fondului de solidaritate ma alatur celorlalti colegi care fac acest demers si e valabil pentru sistemul medical. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Buna ziua. Si eu salut infiintarea sau propunerea domnului Surdu de infiintare a acestui Fond de solidaritate. Bineinteles ca si eu voi dona indemnizatia catre acest Fond de solidaritate. In schimb, vreau sa atrag si eu atentia asupra faptului ca pe langa componenta de sanatate spre care toata lumea sau toata populatia planetei isi indreapta privirile catre sistemul medical, nu trebuie sa neglijam componenta sociala mai ales tinand cont de faptul ca deja au aparut in presa situatii de genul in care persoane varstnice aflate la balcoane au inceput sa strige ca nu mai au ce sa manance si sa li sa aduca o paine sau ceva de mancare, fiind in imposibilitatea de a iesi din casa si prin simplu fapt ca acea pensie sau acele venituri au fost diminuate sau nu mai exista. Trebuie sa tinem cont de faptul ca mare parte din concetatenii nostri s-au reintors acasa din tari afectate, ma rog, Italia, Germania, Spania, si aceste persoane cu siguranta nu au plecat din strainatate deoarece o duceau bine si aveau mijloacele suficiente de existenta. Probabil ca in momentul in care au revenit acasa si in momentul in care se va termina acea bruma de bani cu care au venit ei pana acum, este adevarat ca pana acum domniile lor au trimis bani in tara si au contribuit la economia Romaniei locuinte si stim foarte bine ca toti banii care veneau se duceau in constrictia de imobile, achizitia de imobile, locuinte si alte bunuri pentru ei, dar terminandu-se acesti bani va fi nevoie sa avem creat acest cont sau sa directionam acesti bani care se strang la acest Fond de solidaritate catre Directia de Asistenta precum o are in subordine Primaria Municipiului lasi, Directia de Asistenta Sociala, care va trebui sa identifice toate cazurile sociale, nu doar cele 1000 de familii sau mamele singure, efectiv toata populatia care va fi afectata in perioada urmatoare datorita

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

diminuării veniturilor prin masurile care au fost luate de majoritatea angajatorilor trimitand angajatii in somaj tehnic. De aceea salut propunerea domnului Surdu. Sunt de acord cu domnul primar ca destinatia acestui Fond de solidaritate trebuie sa fie catre Planul de combatere a acestei pandemii, epidemii, cum sa ii spun, si consider ca banii ar trebui sa duca pe partea sociala catre Directia de Asistenta Sociala unde putem infiinta si un tel verde sau call center sau ce o fi care sa adune informatii din oras si apoi sa putem directiona sau pe baza de propuneri, nu stiu, sa avem niste cartele care sa le foloseasca, de exemplu, la Cantina Sociala unde, Cantina Sociala care va trebui activata...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier, de la McDonalds nu ne dati niste cartele daca tot, imi cer scuze, mai facem o gluma ca sa mai descretim fruntile. Ma auzitii?

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ziceam de cartele, nu le pot folosi si la McDonalds?

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Ba da, nu e nicio problema, oriunde.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim mult, domnule consilier. Pe marginea acestui Fond de solidaritate si a celelalte lucruri legate, eu as prefera sa le discutam ulterior, ca altfel nu putem sa avansam cu ordinea de zi. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Exact cum propuneti dumneavoastra, eu sunt tot pe Fondul de Soliditate, interventia mea. Eu vreau sa fiu foarte concret pentru ca discut in paralel si cu colegii mei din Directia Economica. Ca sa putem deschide acest Fond de solidaritate si ca sa iau si propunerea domnului Surdu si a celorlalti consilieri, domnul Bostan si domnul Aur Marius, haideti sa il impartim, jumatate din fondurile stranse sa se duca spre sustinerea actiunilor din domeniului medical si jumatate din domeniul social. Noi o sa le urmarim de fiecare data sa le dirijam cand la stanga, cand la dreapta, in functie de nevoile asa cum apar. Daca sunteti de acord?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Trecem la discutarea... Domnule consilier Timofciuc, imi cer scuze, ati facut semn mai devreme, mi a culpa, trebuia sa va dau cuvantul acum vreo zece minute, dar uitati va dau cuvantul acum, mai putin. Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Multumesc. Poate si compensez faptul ca nu am primit cuvantul. Stimati colegi din partea Partidului Social Democrat am ascultat propunerea dumneavoastra. Practic dumneavoastra spuneti sa nu umblam la indemnizatiile directorilor. Vreau doar sa va informez, dumneavoastra votati cum considerati de cuviinta...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, sub nicio o forma, adica noi nu propunem sa nu umblam la indemnizatii. Cum ati auzit, noi propunem o data pentru membrii CA, plafonarea la nivelul decembrie, componenta fixa si componenta variabila insumate sa nu depaseasca nivelul din 2019. Dupa, de asemenea, am preluat propunerea colegului dumneavoastra, domnului

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Boz, cu criteriile modificate. Si noi, de asemenea, propunem ca indemnizațiile sa fie plafonate la nivelul aceluiași an, aceleiași luni ca si la membrii Consiliului de Administrație. Adica, ca nu umbla, vrem sa gasim solutia prin care intr-adevar sa gasim solutia de echilibru pentru desfasurarea activitatilor in societatile de care facem vorbire. Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Deci sa inteleg mai bine, dumneavoastra spuneti ca si pentru directori salariul sa fie plafonat la nivelul celui din decembrie 2019?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, este corect, asa este. Am discutat si cu ceilalti colegi si cu presedintele organizatiilor... vizavi de indemnizatiile directorilor. Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ok, bun. In primul rand acele bonusuri, acei indicatori de performanta sunt stabiliti de AGA din fiecare societate, iar in Consiliile de Administratie se stabilesc aceste salarii ale directorilor executivi. O intreb pe doamna secretar daca are o baza legala propunerile inaintate in acest sens si dupa as vrea sa ma lasati sa imi termin interventia. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Da, apreciez ca sunt conform legii propuneri acestea de plafonare a indemnizatiilor.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu consider ca absolut urgent sa iesim odata din aceasta bucla. E clar ca propunerile au venit pentru plafonarea veniturilor, asa cum s-a si discutat, ca sa nu ne intoarcem de fiecare data la inceputul problemei. Ordinea sa spunem de luat decizii in societati comerciale pe actiuni pleaca dinspre Adunarea Generala a Actionarilor catre celelalte foruri de conducere. Consiliile de Administratie si executivul companiilor se constituie pe baza Legii 31 coroborata cu Legea 109, ca sa nu iesim din cadrul legal. Adunarile generale ale actionarilor vor fi forurile competente care vor trebui sa duca la bun sfarsit propunerile dumneavoastra de astazi. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Doar o scurta interventie. Este oricum un pas inainte aceasta propunere si o voi sustine si eu, dar vreau sa luati in calcul si propunerea mea de reducere a cheltuielilor aferente de contractului de mandat pentru directori executivi cu 50% si pentru reprezentantii sau membrii in consilie de administratie sa primeasca maxim 10% din salariul directorului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, am inteles domnule consilier. Domnule consilier Gavril. E ultima interventie pe subiect. Va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu, era o chestiune, dar acum vad ca s-a remediat. In ultimele 10 minute dumneavoastră din sala v-ati auzit foarte prost, de aia voiam sa rog tehnicul. Va auzitii foarte incet, pe ceilalti colegi ii aud foarte bine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Surdu, voiati sa adaugati ceva?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

S-a remediat. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Asadar, avem de a face cu patru amendamente, de fapt cu trei amendamente.

Un amendament facut de domnul consilier Gavril privind plafonarea indemnizatilor membrilor Consiliului de administratie, aici ma refer si la componenta fixa si componenta variabila, insumata sa nu depaseasca nivelul din luna decembrie 2019.

Un al doilea amendament propus de domnul consilier Boz privind modificarea criteriilor de acordare a componentei variabile, si anume pentru indeplinirea peste 100% pana la 104 - 4 indemnizatii, de la 104 la 110 - 6 indemnizatii , de la 110 la 115  - 8

indemnizatiei si de la 115 la 120 - 10 indemnizatii, peste 120 - 12 indemnizatii.

Si am uitat la domnul Gavril sa mentionez in amendament si plafonarea salariilor directorilor la luna decembrie 2019.

Si un al treilea amendament propus de domnul Timofciuc si sustinut si de domnul consilier Etienne, injumatatirea indemnizatiilor sau salariilor directorilor si plafonarea la 10% din aceste salarii pentru indemnizatiilor membrilor CA.

Le luam pe rand, le votam prin ridicare de mana amendamentele, ulterior votand si proiectele.

Domnule  consilier  Bostan, va rog. Domnule consilier Bostan, deschideti

microfonul, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. O observate as vrea sa fac. Cele doua amendamente se pot completa unul pe altul, dar intra intr-o usoara contradictie. Daca le aprobam pe ambele inseamna ca bonusul de performanta de 12 salarii nete va fi limitat la nivelul anului trecut. Asta vreau sa fac precizarea. Ele trebuie aprobate, intai amendamentul colegului meu Edi Boz si apoi a domnului Gabriel ca sa poata opera ambele simultan.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu cred ca are nicio importanta, domnule consilier. Multumesc pentru observatie.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dar ganditi-va, cum sa nu aiba nicio importanta. E vorba de, matematica e aceeasi Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Da, si ce nu ati inteles?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai 12 salarii sunt mai mult decat nivelul veniturilor de anul trecut, cum le putem aproba pe amandoua, ia ganditi-va.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Tocmai cronologic. Aprobam amendamentul prin care propunem plafonarea la nivelul anului 2019... si ulterior aprobam schema de acordare a componentei variabile in functie de procent. Care este...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... se incadreaza in nivelul anului 2019?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Dar nu are nicio legatura. Noi plafonam componenta fixa la salariul, la directori, iar componenta variabila va fi in functie de componentei fixa si in functie de schema indicatorilor propusi.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am inteles. In regula, am inteles acum.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, primul amendament propus de domnul consilier Gavril: plafonarea indemnizatiilor membrilor din Consiliile de Administratie la nivelul lunii decembrie din anul 2019 si plafonarea, de asemenea, a indemnizatiei sau a salariului, a componentei fixe a directorilor la aceeasi luna.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cine a votat impotriva? Domnule consilier Pintilei si domnul consilier Etienne ati votat impotriva, da?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

La mine a fost abtinere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci domnul consilier Pintilei s-a abtinut. Domnule consilier Etienne ati votat impotriva? Da.

Deci cu un vot impotriva si cu o abtinere acest amendament a fost aprobat.

Amendamentul propus de domnul consilier Boz, modificarea criteriilor de acordarea componentei variabile, si anume schema propusa de dumnealui, da, pe care v-am citit-o adineauri.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Deci cu 3 abtineri acest amendament a fost aprobat.

Amendamentul numarul 3 propus de domnul consilier Timofciuc si sustinut de domnul consilier Etienne, injumatatirea indemnizatiilor sau salariilor, componentei fixe a directorilor si plafonarea la 10% maxim la membrii Consiliile de Administratie din salariu directorilor.

Cine este pentru? Deci patru voturi pentru.

Cine se abtine?

Si voturi impotriva? Si trei voturi impotriva.

Amendamentul cu patru voturi impotriva nu a fost aprobat.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Imi permiteti o scurta interventie, va rog. Cateva secunde.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Scurt, va rog, si la obiect.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegi, creșterea indemnizațiilor pentru membrii din CA de catre AGA si a Consiliului de Administratie pentru creșterea veniturilor directorilor au fost votate in cursul anului trecut, in luna iunie, iulie, m-am uitat pe toate proiectele de hotarare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Ati spus ca e scurt, va rog rezumati-va. Va rog mult.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Foarte pe scurt. Deci ce ati propus acum de fapt nu schimba cu nimic pentru ca aceste venituri au fost creste la mijlocul anului trecut si practic dumneavoastra validati aceste cresteri si ele vor puse in practica in 2020, la fel cum au fost puse in practica in 2019.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Eu cred ca sunteti in eroare, domnule consilier. In primul rand puteti verifica ca anul trecut nu au fost, dar o sa vedeti... veti vedea... va rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

V-am spus eu sa nu... sfidati un pic logica. de ce? Pentru ca ele nu functioneaza in trecut, ele functioneaza in viitor. Aceasta prevedere legala functioneaza in viitor, nu poate functiona in trecut. Nu poti aproba astazi ca sa faci trimitere la bugetul anului 2019, ca asa ne intoarcem la bugetul anului 2002 sau 1970, daca s-au infiintat atunci.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana nu participa la vot acum.

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Abtinere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Impotriva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Impotriva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan împotriva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, doamna secretar. Domnule consilier Bostan, repetati votul va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar Proiectul de hotararea fost adoptat.

Trecem la proiectul numarul 6.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Avand in vedere ca proiectele de la 5 la 11 sunt de aceeași natura, daca nu considerati ca sunt diferente la vot, as propune sa trecem la vot prin votarea cu ridicarea mainii, cu aceleasi amendamente propuse si pentru proiectul numarul 5. Daca aveti ceva de obiectat, va rog sa interveniti acum. Daca nu, propun vot la proiectul numarul 6.

Cine este impotriva proiectului, cu amendamentele aprobate. Cine este impotriva? Deci sunt 3 voturi impotriva.

Abtineri? O abtinere.

Cine este pentru?

Deci cu trei voturi impotriva si o abtinere Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ECOPIATA S.A. si estimările pentru anii 2021-2022;

Cine este impotriva? împotriva proiectului cu amendamentele deja aprobate adineauri.

Abtineri? O abtinere.

Voturi pentru?

Cu 21 de voturi pentru Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

îmi cer scuze, imi permiteti o interventie la Ecopiata.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Avand in vedere ca activitatea in piete s-a restrans foarte mult, putem sa ne gandim la Ecopiata la o reducere a indemnizatiei fixe pentru ca riscam ca ei sa nu mai incaseze suficient incat sa aiba de unde sa isi achite salariile si sa trebuiasca sa venim noi sa suplimentam din bugetul Consiliului Local ulterior. Aici la Ecopiata e o situatie mai dificila, daca sa spunem Salubris, Citadin, Servicii Publice vor avea activitate si inca una foarte sustinuta in perioada urmatoare, la Ecopiata activitatea s-a redus simtitori se va reduce probabil inspre finele anului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa intervin un pic sa spun ca nu o sa putem. nu avem dreptul legal sa finantam nici una dintre activitatile de acolo decat pe masura contractelor daca ele exista. Prin urmare, nici Ecopiata si nici o alta societate comerciala nu va putea fi finantata direct chiar in conditiile in care va avea o diminuare de activitate pentru ca intra pe schema de ajutor de stat si nu ne permite legea. Prin urmare, aceasta temere trebuie eliminata de la inceput. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. IASI si a estimarilor pentru anii 2021-2022;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

In continuarea discuției anterioare, eu cred ca o problema mai mar va intampina CTP-ul decat Ecopiata in perioada urmatoare. Daca starea de urgenta va dura doar trei luni de zile, ganditi-va ca un sfert din bugetul anual practic nu se realizeaza decat intr-o foarte mica masura. Aici chiar as dori o explicatie mai amanuntita, cum va putea asigura, cheltuielii sunt mari fata de Ecopiata la nivel de salarii. Avem o posibilitatea de a le asigura in situatia in care veniturile proprii nu vor permite acoperirea fondului de salarii? Ar trebui sa stim de acum, sa nu ne trezim atunci in situatia asta. Evident ca va trebui sa gasim o rezolvare, dar sa nu o facem asa pripita. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Cu siguranta ca si Compania de Transport Public va avea de suferit ca si celelalte companii, dar la Companie este alta relatie. Noi acolo avem o relatie contractuala, aprobata de catre Consiliul Local pe baza caruia si functioneaza aceasta societate, iar inchiderea financiara a fiecarei luni se face pe baza de compensatii care au fost prevazute in bugetul la inceputul anului bugetar. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

As avea o rugaminte la dumneavoastra, sa reluam procedura de vot la proiectul numarul 7. El s-a votat, numai ca datorita interventiei domnului consilier Boz nu am reusit sa finalizam, in sensul ca sa spunem daca a fost adoptat sau nu si cu ce numar de voturi.

Deci proiectul numarul 7 cu amendamentele anterior aprobate.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Domnule consilier Timofciuc, noi nu va vedem, cum va exprimati votul? Pentru, impotriva sau abtinere la proiectul numarul 7?

Abtineri?

Deci cu 2 voturi impotriva, cu o abtinere, cu o neparticipare a domnului...

omnul consilier local Timofciuc Razvan

Ma iertati, impotriva...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ok. Atunci 3 voturi impotriva, o abtinere si 21 de voturi pentru proiectul numarul 6 a fost aprobat, 7 pardon.

Trecem la proiectul numarul 8.

Cine este pentru proiectul numarul opt cu amendamentele anterior aprobate, la punctul numarul 5. Deci cu cele trei amendamente.

Voturi pentru, va rog.

Voturi impotriva? 4 voturi impotriva.

Abtineri? Domnule consilier Boz, ati votat impotriva?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, am votat pentru, dar a ramas mana ridicata. Ma iertati.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Deci avem 3 voturi impotriva, o abținere si 21 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii SALUBRIS S.A. Iasi pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021-2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022;

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa fie o interventie de facut. La lista de investitii pentru anul 2020, venim cu propunerea de a introduce doua sisteme de pulverizare a vaporilor de apa sau dezinfectant. Unul deja il avem si il folosim in acest moment. Vrem sa mai luam inca doua pentru a sustine programul de combatere a raspandirii virusului coronavirus. Deci prin urmare la pozitia 24, din anexa la buget, lista de investitii pentru anul 2020 sa fie cuprinse doua echipamente cu suprastructura si sistem pentru pulverizarea vaporilor in atmosfera. Multumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Supun la vot proiectul cu amendamentele votate si la numarul 5 plus amendamentul propus de domnul primar.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Voturile impotriva sunt trei, domnul Postolache, domnul Etienne si domnul Timofciuc?

Abtineri? Domnul Ghizdovat, abtinere, da?

Cu acelasi numar de voturi, cu 21 pentru, 3 voturi impotriva si o abtinere Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CITADIN S.A. pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021-2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022;

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu v-am auzit, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Ce nu ati auzit?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

O parte din proiectul la care ati dat citire nu s-a auzit.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Da, corect. Va rog sa repetati.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Toata ordine de zi, de la inceput, domnule profesor?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

De la inceputul anului, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Proiect nr. 10

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CITADIN S.A. pentru anul 2020, a listei de investitii pentru anul 2020, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2021-2022, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2021-2022;

M-ati recepționat? Ok.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Deci cu trei voturi impotriva, cu o abtinere si 22 de voturi, pentru ca a ajuns si doamna consilier Gaburici proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.;

Voturi impotriva, va rog. Doua voturi impotriva.

Abtineri, va rog. Deci trei voturi impotriva. Domnul consilier Timofciuc, v-ati abtinut sau ati votat impotriva?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

împotriva, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Deci impotriva 3 voturi, o abtinere si 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Domnule consilier Aur, aveti ceva de adaugat? Va rog.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Domnule presedinte, daca tot stam sa vedem cum a votat domnul Timofciuc, pana unde ajungem, domnule presedinte? ajungem la noapte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc pentru sugestie.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi. Domnul Jugrin nu participa la vot, din cei aflati in direct. Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de functii (Anexa 2) pentru Directia de Asistenta Sociala Iasi si Regulamentele de Organizare si Functionare (Anexa 3, Anexa 3.1, Anexa 3.2), incepand cu luna martie 2020;

Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

La acest punct de pe ordinea de zi si la urmatorul, la 14, nu particip la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, consemnam ca la punctele numarul 13 si 14 de pe ordinea de zi domnul consilier Gavril nu participa la vot.

Voturi impotriva, va rog.

Abțineri?

Cine este pentru?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat. Fara domnul Jugrin care nu a revenit.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor ”Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si "Centrul Rezidențial pentru Mame si copii in Dificultate”;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate, fara domnul Jugrin care nu este prezent, proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Iasi 2020, institutie publica infiintata in subordinea Consiliului Local Iasi ca structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public;

Domnule consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Asa cum am spus si la sedinta de comisii, aici formulasem un amendament pe care il mentin, printr-o eroare intr-adevarat a subsemnatului, in acest proiect nu a fost trecuta, desi sunt solicitari din partea sa spunem a cluburilor private, deci nu a fost trecuta sectia de natatie, fapt pentru care doresc ca si sectia de natatie sa fie trecuta, in viitor stiind ca probabil sau mai mult ca sigur vom avea si un bazin pe care sa il putem folosi in mod corespunzator pentru antrenament si competitii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar s-a desprins un amendament propus de colegul nostru Gavril.

Cine est pentru acest amendament, pentru adoptarea lui?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

Trecem la votul nominal pe proiect.

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul, pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian absenteaza. A revenit.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae. Deschideti microfonul, va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Impotriva.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat, cu amendamentul propus de domnul consilier Gavril.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind modificarea, completarea Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata de Legea 90/2018;

Cine este pentru? Domnule Gavril, va rog, aveti o interventie?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Da. Am incerc sa fiu foarte scurt. Pentru ca atunci cand am votat noi Clubul de utilitate publica unii dintre colegi au avut alte puncte de vedere cum ca structurile de drept privat ar fi dezavantajate si ca nu ar putea sau ar fi dezavantajate de finantarile din bani publici, iata ca prin acest regulament orice structura de drept privat poate fi finantat nerambursabil din banii publici.

Eu vreau sa te felicit executivul si pe cei ce au lucrat la acest regulament pentru ca l-am analizat cu foarte mare atentie si respecta in tocmai dispozitiile legale cat si recomandarile cu titlu de obligativitate sa spunem asa facute, daca imi este permisa o asemenea constructie, facute de catre Bogdan Chiritoiu si Consiliul Concurentei.

Ma bucur, ma bucur ca articolele de la 10.2 si urmatoarele a fost foarte, foarte, foarte bine facute astfel incat sa se permita finantarea si a cluburilor de drept privat care detin si sectii de profesionistii, insa finantarea sa mearga catre componenta de juniori, cadeti si asa mai departe. Si ceea ce este foarte, foarte important, municipalitatea, da, deci sa poata acorda bonusuri de performanta direct sportivilor indiferent ca fac parte de la clubul de utilitate publica sau de la clubul, cluburile private. De fapt nu, indiferent pentru clubul de utilitate publica nu poate accesa pe baza acestui orator, deci nu se aplica bonusul de performanta date direct sportivilor, cu conditia ca prin aceste bonusuri de performanta sa nu se mascheze de fapt plata remuneratiilor.

Eu zic, de asta am insistat asupra acestor chestiuni, eu zic ca regulamentul este foarte, foarte bine facut si in acest moment nu avem absolut nicio discriminare intre clubul de utilitate publica care beneficiaza de un buget separat si cluburile de drept privat care pot sa acceseze finantari pe baza acestui regulament conditiile de accesare fiind foarte, foarte lejere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier. Daca mai sunt si alte discutii? Daca nu, supun la vot nominal, imi spune doamna secretar, ceea ce e in regula ca mai sunt putine proiect.

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel... Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Piftor, va rog, nu v-am auzit data trecuta. Deschideți microfonul.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Am o problema cu netul. Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Deci cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnata in procesul verbal de sedinta nr. 31957/16.03.2020;

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul, vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Sistem de Colectare si Tratare a Apelor Uzate Menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Ia si”

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 39975/11.04.2017 incheiat intre Municipiul Iasi si Manastirea „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iași;

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru. Am o intrebare, e obligatoriu sa votam nominal la toate aceste proiecte ?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, pentru ca asa am aprobat la punctul 1 si din motive de siguranta.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Intreb pentru ca proiectele 6 - 11 am optat doar pentru ridicarea mainii doar si a fost mai scurt si mai expeditiv, de aia va intreb.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Doar la amendamente s-a ridicat prin ridicarea mainii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu, nu, si la proiecte.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Si la proiecte am votat prin ridicarea mainii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asa este, si la amendamente si la proiecte. Dar din pacate netul vad ca joaca feste si ca sa nu avem situatii, uite, spre exemplu acum nu va mai vad pe dumneavoastra, domnule consilier Bostan. Acum din nou va vad. Sunt situatii in care in care nu reusim sa fim... a disparut domnul Sandu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

La mine o disparut tot ecranul

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Trecem mai departe. Domnul viceprimar Botez Radu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei lipseste.

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci cu unanimitate de voturi, cu mentiunea ca a absentat de la vot domnul Postolache si domnul Vintila, proiectul de hotarare ala a fost adoptat.

Proiect nr. 20

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ SALA DE FESTIVITATI COLEGIUL NATIONAL EMINESCU”;

Domnule Vintila, ati spus ceva?

Domnul consilier local Vintila Iordan

Da, nu am votat. Legatura s-a pierdut, nu pot sa imi dau seama, oricum vorbind de proiectul 19, pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Bineinteles, absenta a fost pierderea legaturii.

Ati auzit proiectul numarul 20 sau il recitesc?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Recititi, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, sigur nu ati auzit? Ei, uitati pentru dumneavoastra am sa il recitesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Eu l-am auzit, pentru domnul Iordan va rog sa il recititi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Proiectul numarul 20

Domnule consilier Aur, cum votati la proiectul numarul 20?

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Eu va rog sa reciti proiectul. Eu nu am auzit proiectul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Am recitit: proiectul 20.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Cititi va rog proiectul, chiar nu l-am auzit.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „SALA DE FESTIVITATI COLEGIUL NATIONAL EMINESCU”;

Sunt discutii? Va rog, domnul consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua. La sedinta pe comisii am avut un alt punct de vedre. Probabil ca voi vota acest proiect de hotarare doar dintr-o apreciere sa spunem fata de eforturile pe care domnul consilier Traian Florentin le-a facut permanent pentru invatamantul si educatia ieseana. Din punctul acesta cred ca este singurul motiv pentru care intr-adevar voi vota proiectul. M-as fi asteptat sa regasesc acest proiect pe ordinea de zi a lunii viitoare. Am intrat asa pe el, in situatia in care suntem noi, noi pe urma aprobam indicatorii nu pentru o sala de festivitati asa cum ati putea crede dumneavoastra, ci pentru un ansamblu compus dintr-o sala de festivitati principala cu 249 de locuri, o sala de repetitie mare, doua sali de repetitii mici, un depozit costume, o sala de machiaj, un depozit de decoruri si doua

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro vestiare. O asemenea infrastructura impresionanta nu cred ca are nici Ateneul Iași, nici Casa de Cultura „Mihai Ursachi’, nici macar Casa de Cultura a Studentilor. Adica asta nu este o sala de festivitati, este ceva mult mai decat o sala de festivitati si am considerat eu ca nu este neaparat oportun vizavi de aceasta moment sa il regasim pe ordinea de zi. Dar, probabil ca, asta am vrut sa il linistesc pe domnul Traian Florentin, pentru eforturile dumnealui si pentru consecventa cu care a initiat permanent pentru ajutarea educatiei si invatamantului iesean am sa trec peste punctul meu de la comisii si am sa votez pentru acest proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Sa stiti, domnule consilier, ca lui domnul Ciobotaru nu ii dau cuvantul de data asta. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc tare mult, domnule presedinte, multumesc in egala masura domnului Gavril si nu in ultimul rand multumesc tuturor colegilor consilieri si domnului primar Mihai Chirica pentru ca a fost mereu consecvent cu ceea ce reprezinta interesele invatamantului iesean. Multumesc tare mult, stimati colegi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu voiam nu neaparat sa va contrazic, dar sa facem cateva precizari. E o sala de festivitati care este construita pentru un Liceul Centenar. Stiti foarte bine, Colegiul „Mihai Eminescu” e o scoala de prestigiu pentru invatamantul iesean, ca orice alta scoala merita lucruri de prima calitate. Precedenta sala de festivitati pe care am facut-o tot impreuna este cea de la Liceul „Miron Costin”, care este una dintre cele mai moderne sali festivitati din lasi in momentul de fata. Nu trebuie sa ne acoperim doar de denumirea care este usor, poate nepotrivita, sala de festivitati. Acolo vor fi chiar activitati didactice. Profilul Colegiului „Eminescu” ne indeamna spre o sala de repetitie cu cabine de montaj si toate celelalte lucruri de care au nevoie cei care se pregatesc in cadrul acestui colegiu. Iar el pe langa, este si o misiune aici, pe langa sala de festivitati in sine, pe etajul 1 are sali de curs, laboratoare in special care vin sa completeze deficitul de laboratoare pe care Colegiul „Eminescu” il are in momentul de fata. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Aur, va rog exprimati-va votul

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Mi-am exprimat o data, domnule presedinte. Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru. Iar la domnul Ciobotaru l-as sfatui sa se mai gandeasca daca participa la vot, totusi, la acest proiect, sa nu fie alt gen de problema.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule presedinte, daca imi permiteti.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

La sugestia domnului Gavril as intreba pe doamna secretar daca juridic este vreo problema prin participarea la vot, avand in vedere faptul ca sunt angajat al Colegiului „Eminescu”... Nu va aud, doamna secretar.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sa nu va faca domnul Harabagiu plangere la ANI.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Nu va aud, doamna secretar. Nu va aud, domnule presedinte.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Recomandarea si a mea este sa nu participati la vot, intra in categoria conflictului de interese.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

In aceste conditii va multumesc in egala masura si dumneavoastra si domnului Gavril. Va rog sa se consemneze faptul ca nu particip la acest vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Ciobotaru, sa se consemneze ca nu participa la votul acestui proiect.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Aur, va rog.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

O intrebare pentru doamna secretar. Daca sunt membru in Consiliul de administratie si eu sunt membru in Consiliul de Administratie la „Eminescu”, daca este vreo problema de incapabilitate... ma iertati, nu se aude, nu am auzit nimic.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Bostan, sa inchideti microfonul, va rog.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Apreciem ca nu se incadreaza in prevederile incompabilitatilor, iar in cazul conflictului de interese dumneavoastra nu aveti acolo interese patrimoniale, ci sunteti reprezentantul Consiliului Local. Deci sunteti desemnat de Consiliului Local reprezentant in Consiliul de administratie tocmai pentru a... ca sunt corespunzator reprezentate acestuia. Apreciez ca nu se incadreaza nici la incompatibilitati, nici la conflict de interese.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Multumesc frumos pentru raspuns.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar proiectul de hotarare a trecut, a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fara participarea domnului consilier Ciobotaru la votarea si dezbaterea acestui proiect.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Iasi;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier Aur, va rog, vot. Domnule consilier, asteptati un pic ca s nu votati de doua ori. Spuneti, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

O intrebare va rog. Stiti ca data trecuta in sedinta de comisii intrebasem daca se poate mari cuantumul superior al amenzii, mi s-a explicat ca nu, ca e limitat prin lege. As vrea sa intreb daca exista vreo limitare in ceea ce priveste frecventa de aplicare a acestei masuri, adica in sensul in care un agent economic primeste o amenda si nu il intereseaza, o plateste si merge mai departe, poate fi sanctionat a doua zi, adica 30 intr-o luna sau exista vreo limitare si in sensul asta din partea legii? Astfel incat sa fim siguri ca ea va avea efect. Dupa cum ati vazut sunt cei de la o firma de video-chat care isi tin masinile parcate chiar in fata intrarii de la Palas, deci e clar ca nu ii deranjeaza faptul ca platesc parcarea aia non stop si nici o amenda ca asta o data pe luna nu ii va deranja. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Va salut din nou. In principul legii, ori de cate ori e incalcata o prevedere legala legea iti da voie sa sanctionezi incalcarea acelei prevederi. Deci nu poate fi sa spunem interzisa aplicarea amenzii ori de cate ori este incalcata legea.

Pana in momentul de fata nu s-au putut aplica sanctiuni pentru ca vehiculul de promovare era gandit ca orice alt vehicul. De la acest regulament, care a stat in dezbatere publica, toate sa spunem vehicule care vor face sau orice alta forma, de asta am lasat un cadru mult mai general, vor face publicitate pentru aceasta activitate de tip video-chat cu, sa spunem un profil sexual nu de alta categorie, intra sub jurisdictia acestei hotarari de consiliu cu aplicarea amenzii la nivelul cuantumului maxim de ... lei asa cum spune Ordonanta numarul 2 aplicabila pentru autoritatile locale. Important este sa vedeti cuantumul minim pentru ca legislatia in vigoare spune ca... in limita prevazuta de lege jumatate din minim, de aceea am ridicat minimul la 2.400 lei. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Doar o singura intrebare scurta si catre executiv, daca nu s-a gandit pe viitor sa imbunatateasca acest proiect in sensul in care, atat timp cat scopul vizat de dansul nu este dus la indeplinire nici in urma aplicarii de amenda contraventionala, sa nu poata sa ia o alta, adica sa se poata lua o alta decizie raportat direct la masinile respective, efectiv ridicarea masinii si depozitarea intr-un alt loc unde sa nu provoace oprobiul public. Este o intrebare.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, ne-am gandit si la acest lucru. Nu avem o legislatie care sa ne permita confiscarea. Acea ridicare se poate traduce prin confiscarea bunului care provoaca contraventia. In schimb, trebuie stiut un lucru, toate aceste amenzi aplicate urmaresc persoana fizica sau juridica pe toata perioada pana la plata efectiva a acestor sume. Prin urmare, indiferent daca persoana fizica sau juridica este inregistrata in Iasi sau in orice alta localitate, indiferent cate amenzi va primi si nu le va plati, il vor urmarii pana la achitarea finala pentru ca Codul Fiscal prevede acest lucru. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Asa cum am mai declarat si eu sustin acesta inițiativa si sper ca impreuna cu colegii mei din Partidul Social Democrat, pentru ca suntem cei care am fost in permanenta sustinatorii acestor initiative, pentru ca aceste reclame mai ales in spatiul public, le regasim si in centrele universitare si in centrele comerciale, aduc, acolo unde avem foarte multi tineri veniti pentru a dobandi informatii si cunostinte necesare dezvoltarii si formarii lor profesionale, astfel incat consider ca bombardarea lor cu aceste reclame care le genereaza venituri substantiale acestor operatori economici, pentru ca inca imbraca o forma legala, speculeaza vulnerabilitatea si lipsa de experienta a unor copii care pot cadea cu usurinta capcanelor asa ziselor de castiguri usoare.

Ceea ce as vrea eu de fapt si de drept sa subliniez e ca in perspectiva daca municipalitatea si bineinteles si ceilalti colegi consilieri locali mai identifica noi forme de constrangere a acestor operatorii economici, sa vina in plenul Consiliului Local, asa cum voi face si eu, pentru ca trebuie sa oprim orice mijloc de comunicare, de promovare a acestora activitati in spatiul public de pe raza municipiului lasi. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Ma alatur si felicit ca executivul pentru initiativa acestui proiect de hotarare. Vreau sa il conectezi pe domnul consilier Bostan si sa spun ca nu de 30 de ori intr-o luna, ci de 30 de ori intr-o zi ca sa se invete toata lumea cam care este menirea orasului nostru. Lansez public invitatia ca de fiecare data cand se vede o masina sa fie apelata Politia Locala ca sa nu scape vreo incalcare a acestei hotarari. Va multumesc si va felicit.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Strict ca sa raspund din punct de vedere legal, un astfel de operator poate fi sanctionat de mai multe ori intr-o zi daca muta masinile respective. Deci astazi l-am depistat, eu stiu in Expo parc Copou, ulterior l-am identificat in Tudor. Deci de fiecare data cand il gasesc, poate fi aplicata o contraventie. Daca ramane in acelasi loc, astazi am aplicat o contraventie, maine il gasesc in acelasi loc, este o noua contraventie, poate fi aplicata. Problema e in felul urmator: noi, cred ca aceste amenzi vor putea fi contestate, pana la urma acolo apare o sigla care este promovata, ei daca elimina de pe autoturismele pe care isi fac reclama mentiunea ca e studio de video-chat, eventual isi mai fac si un site paralel cu aceeasi denumire si vin si motiveaza ca promoveaza o societate comerciala, nu stiu, care vinde dezinfectanti, nu stiu cum, fiind avocat deja ma gandesc daca as fi in locul lor cum as putea sa evit intregul mecanism. Momentan mergem pe acesta de initiativa si cu siguranta o vom regla pe parcurs...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Cautati clienti, domnule coleg?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, nu am clienti din acest domeniu si nici nu sunt interesat .

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule primar, aveti cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam sa il rog pe domnul consilier sa nu se mai gandeasca la acest subiect, sa ii lasam pe ei sa se gandeasca. Important e ca noi de la data aprobarii vom facem o brigada speciala care se va ocupa de combaterea acestui fenomen. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Surdu, va rog aveti cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma gandeam ca aceasta inscriptie de pe orice autovehicul reprezinta o reclama si reclama daca acest regulament este prevazuta a se prezenta pentru a fi taxata de Consiliul Local, poate fi si apreciata de executiv daca reclama se poate afisa sau nu se poate afisa pentru ca avem acest drept in momentul in care reclama contine lucruri care nu sunt conform legii si care promoveaza in educatia tinerilor o alternativa pe care noi nu dorim sa o urmeze mai ales intr-un centru universitar ca Iasul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, epuizate fiind luarile de cuvant la acest punct de pe ordinea de zi, propun votul. Va rog domnule consilie Aur.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la proiectul numarul 22

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, str. Apelor nr. 6, incinta punct termic PT 1 Tudor Vladimirescu, atribuit catre Asociatia Naționala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania-Filiala Iași;

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat si acest proiect.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS si acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS;

serviciul de apa si canal a stat si acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in aga arsis pat pentru semnatul vot

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Unanimitate de voturi Domnule consilier Nedelcu, va rog nu mai distorsionati sedinta, va rog mult.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind stabilirea zonelor de versanti supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iasi si a masurilor ce trebuie luate in vederea protejarii, consolidării si intretinerii versantilor cuprinși in aceste zone;

Domnule consilieri Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

As avea o intrebare. In situatia actuala, evident ca primaria are alte urgente, as dori sa stiu daca primaria lucreaza sau care va fi orizontul de timp estimat pentru actualizarea si a Planurilor de protejare si consolidare a acestor versanti. E bine ca am

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro facut primul pas, inteleg, i-am identificat din nou pe toti conform stadiului din 2020, urmeaza in continuare un plan de intretinere si de consolidare a lor, ne apucam de el anul asta, se lucreaza deja la el chiar daca inteleg poate ca poate intr-un ritm mai putin sustinut dat fiind urgenta cu pandemia. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul

Domnul primar Chirica Mihai

In principiu hotararea de consiliu vine sa clarifice un pic limitele fiecarui versant de pe raza municipiului pentru ca din anii 97, apoi prin 2002 s-a facut o inventariere usor haotica in sensul ca s-au prins si zone de versanti si zone din albia unor rauri care traverseaza Iasul, nu aveau o identificare foarte precisa si crea foarte multa confuzie. Pe de alta parte, noi in paralel lucram la un program de proiectare a consolidarii zonelor de versanti si acuma suntem pe zona Ticau. Deja firma este contractata, avem in momentul de fata in desfasurare lucrari de proiectare pentru zona Ticau. Sigur, ori de cate ori apare si pe celelalte zone de versanti vom contracta elaborarea acestor studii tehnice la nivel de studiu de fezabilitate, iar pentru zona Ticau chiar la nivel de proiect tehnic. Multumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc pentru raspuns.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Ciobotaru, aveti ceva de adaugat?

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc, domnule presedinte. Tot o asemenea intrebarea a-si fi avut si eu catre domnul primar. Doar atat as mai adauga, domnule primar, acolo unde independent de vointa proprietarilor care si-au facut casele in zonele de versanti expuse acestui fenomen de eroziune, am inteles ca ati dispus realizarea unor masuri si inteleg ca intentia municipalitatii este de a veni in sprijinul acestora. Este adevarat, daca am inteles bine, nu?

Domnul primar Chirica Mihai

Da, asa este, asta avem in vedere, pe de o parte, o identificare mult mai precisa care sa ne puna in situatia de a-i aborda asa cum trebuie din punct de vedere geomorfologic, iar a doua abordare este din punct de vedere tehnic sa le gasim solutii la fiecare.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumim frumos, domnule primar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Ghizdovat, va rog.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Multumesc. As dori sa intreb daca aceasta actualizare a zonelor de versanti ar presupune si o modificare sau actualizare a proiectului de PUG. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

In principiu aceasta actualizare va veni in continutul PUG-ului nou, cel care depus deja la Ministerul Culturii spre a primi avizul acestui minister si sigur va fi trecut in continut in final si in toate regulamentele pe care le va prevedea noul PUG, dar hotararea de consiliu intra in vigoare de la data aprobarii ei.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Acestea fiind spuse, vot.

Domnul consilier Aur Marius.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Imi cer scuze, am revenit, daca e sa votez. Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar proiectul a fost adoptat, proiectul numărul 24 cu unanimitate de voturi.

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu doua ventilatoare pulmonare, donate de S.C. A&D S.R.L. si aprobarea transmiterii acestora in administrarea Spitalului Clinic ”Dr. C. I. Parhon”;

Domnul consilier Aur Marius, vot va rog. Deschideti microfonul, va rog.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru. Imi cer scuze dupa acest proiect nu mai pot ramane la sedinta, trebuie la ora 14:00 sa fiu in alta parte. Imi cer mii de scuze.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Si interpelarile?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Problema e cu domnul consilier Timofciuc ca iarasi o sa trebuiasca sa ii dam dreptate pe chestiunea asta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

El singur intotdeauna are cea mai mare dreptate, cand ramane singur.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Mi-a trecut randul, dar sa stiti ca si eu intru cu studentii online.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Inainte sa il deconecteze pe domnul Boz, avea de multumit data trecuta cuiva si nu ii ajungeau interpelarile. Vreti sa mai multumii cuiva acum?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, reiau. Multumesc Directiei Juridice care mi-a oferit un raspuns complet si edificator in privinta situatiei de la Teba Industry - Ispal si am inteles pozitia municipalitatii in urma acestui raspuns. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim si noi pentru participare, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O zi buna va doresc tuturor.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

înainte de a vota si eu va anunt ca ma retrag in linia intai. Stiti foarte bine ca institutia medicala la care lucrez e in linia intai. Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim pentru participare si mult succes, domnule consilier. Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Pentru

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru. Multumesc pentru participare si eu ma retrag din motive de serviciu. O zi buna.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim pentru participare, domnule profesor. Multumim. Toate cele bune.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru. O dupa amiaza sanatoasa la toata lumea si sa ne ridice Dumnezeu cat mai repede acest necaz de pe cap. Sa fim sanatosi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule Surdu, nu parasiti conversati ca vreau sa discutam un pic de Fondul asta de solidaritate. Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

De acord.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci cu unanimitate de voturi si acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Asadar proiectele de pe ordinea de zi au fost epuizate. Incepem sectiunea de interpelari. Prima interpelare pe care vreau sa o discutam este propunerea domnului consilier Surdu pentru infiintarea acestui fond. Bineinteles si dintre colegii nostii si de la PSD si probabil si de la alte partide, noi am participat deja intr-o forma sau alta si la alte astfel de actiuni de sprijinire a luptei impotriva acestei pandemii, dar este laudabila aceasta propunere si vreau sa o discutam si sa finalizam prin vot constituirea acestui fond si utilizarea lui. Va rog domnule profesor, domnule consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Salut initiativa, ma alatur. As dori ca sigur sa se constituie cat mai repede acest Fond si sa avem posibilitatea sa se faca viramentul direct, adica sa nu mai intre intr-un circuit al virarilor, sub forma in care ne exprimam acordul ca indemnizatia sa intre direct in acest fond.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi permiteti trec un pic in revista ce s-a discutat pe marginea Fondului pana in momentul de fata. Deci el se constituie cu destinatia de a sustine tot programul de combatere a virusului coronavirus si pana in acest moment au fost doua discutii daca sa sustina sectorul medical sau si sectorul social. Propunerea mea ultima era de a sustine jumatate - jumatate, adica 50% din sumele stranse sa se duca spre sectorul medical pentru dotari sau alte nevoi ale sistemului medical de pe raza municipiului Iasi, repet de pe raza municipiului Iasi, si jumatate sa se duca catre sustinerea nevoilor sociale, de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro asemenea, de pe raza municipiului Iași. Pana la data la care se aflam, a sedintei de consiliu, domnul consilier Surdu Gabriel, domnul consilier Scripcaru Calin, domnul Postolache Andrei, domnul Cotofanu, domnul Boisteanu si domnul Marius Aur au decis ca sa doneze in acest fond, si domnul consilier Boca, sa doneze toate indemnizațiile pana la sfarsitul mandatului si subsemnatul am subscris sa donez toata indemnizatia lunii martie in acest fond pentru a sustine masurile contra coronavirus.

Prin urmare, daca sunteti de acord cu aceste precizari, cu precizarea suplimentara a domnului Boisteanu ca fondurile sa fie virate direct in Fondul de solidaritate din conturile Primariei Municipiului lasi. daca sunteti si aceasta precizare, pentru domnii consilieri ma refer, care au subscris la acest fond. Multumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Si eu am subscris imediat dupa domnul Surdu, domnule primar. Pe toata perioada acestei stari de urgenta. De asta am si propus alocarea...

Domnul primar Chirica Mihai

Am retinut si am notat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Vintila, va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Celorlalti consilieri nu li s-a dat ocazia, am discutat inca de la bun inceput ca ne vom exprima vointa sau nu la sfarsit, la sectiunea de interpelari. Daca tot mi s-a dat cuvantul, vreau sa aduc la cunostinta si sa fiu in acord cu ceilalti colegi ai mei, sper sa o faca toata lumea, donez indemnizatia pana la sfarsitul mandatului in Fondul Solidaritatea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna Gaburici, va rog.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua din nou. Am lipsit putin dar am ajuns la finalul discursului domnului primar. Ma alatur si eu initiativei de a dona indemnizatia pe acesta perioada in care suntem alaturi de tot sistemul medical si toti cei care au nevoie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Dornean, va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Nici eu nu am vrut sa intrerup sedinta de asta nu am zis ca discutam la sfarsit. Bineinteles ca ma alatur si felicit initiativa... Multumesc. M-ati auzit?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta Domnul consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

O sa ma alatur si eu acestei initiative. La fel, nu am intervenit in aceeasi nota, si anume pentru a discuta la interpelari. Totodata, vreau sa va intreb daca continuam interpelarile acum sau dupa ce fiecare coleg in parte...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog sa repetati va rog, domnule Cruceanu. Nu am reusesc sa ascultam ultima parte vizavi de interpelari, ce intrebati. Va rog. Nu va auzim, sa stiti.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

întrebam daca continua interpelarile acum... Ma auziti acum?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Acum da. Spuneți va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Va intrebam daca continuam interpelările in ideea daca putem sa adresam acum intrebarile catre executiv sau așteptam ca toti colegii sa isi exprime parerea...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Terminam cu Fondul Solidaritatea si dupa deschidem sectiunea de interpelari propriu zisa. Daca mai sunt discutii pe acest subiect? Domnul consilier Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Si eu sunt in asentimentul colegilor. Pentru luna martie indemnizatia sa fie transferata direct in Fondul Solidaritatea. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ceilalti colegi sau parte dintre ei, poate am inteles eu gresit, au spus de indemnizatia pana la finalul mandatului. Deci ar trebui facut... cine vrea in martie, cine...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Mandatul se apropie de sfarsit, domnule presedinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Haideti sa lasam ca fiecare coleg consilier sa opteze personal, printr-o cerere eventual, pe care o lasam la Serviciu Contabilitate a Primariei municipiului lasi, si stim exact ce vom face, da? La fel si viceprimarii, da.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Bun, foarte buna propunerea.

Domnul primar Chirica Mihai

Va rog eu tare mult ca altfel o sa le amestecam... Nu. Fiecare va opta in scris si va face declaratia...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cred ca e cel mai bine, sa nu fie lucrurile astea neaparat facute in direct si publice, fiecare dupa cum poate si cum, fara nicio problema.

Domnul primar Chirica Mihai

Bine

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Sunt de acord, dar propun sa o facem pe email, sa nu venim fizic sa depunem o foaie.

Domnul primar Chirica Mihai

In sensul de a comunica scris, pe email.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Gasim o varianta prin care sa comunicam o adresa de email unde fiecare poate sa...

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

O sa facem o adresa de email dedicata Fondului Solidaritatea, o sa deschidem si exact acolo o sa comunicati. Cred ca ar fi cel mai bine asa. O casuta, Fondul Solidaritatea Municipiul Iasi, da. Multumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Pentru cei care au spus ca pana la sfarsitul mandatului, tocmai anunt ca este in dezbatere un proiect de lege care prelungeste mandatul de consilier la 5 ani.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

La cinci ani de acum incolo.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Cu executare, nu?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am o intrebare de data asta legata tot de fond. Fondul nu este doar pentru angajatii primariei si consilierii locali, inteleg ca este deschis tuturor societatilor din subordine. Adica ce am propus mai devreme, pot inclusiv membrii consiliilor de administratie sa doneze in acest fond.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, da. Este cu caracter general. Ati sesizat bine. O sa ii facem publicitatea respectiva printr-un comunicat in care vom aminti ca la initiativa Consiliul Local Iasi, cu primele subscrieri care s-au si facut deja, si il lasam liber pentru toti cei care vor sa doneze in acest scop, cu jumatate din fond pentru sustinerea nevoilor sociale si jumatate pentru sustinerea sistemului medical iesean. Multumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Din discutiile si cu doamna secretar, inteleg ca nu e necesar neaparat sa facem un proiect de ordine de zi. Pur si simplu am hotarat impreuna care ar fi directia in acest sens. Multumim initiatorilor sau initiatorului.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati ca intervin. Eu as lasa sa fie initiativa actualilor consilieri, pe noi ne-a prins, sa spunem vremurile grele, si sa fie chiar hotarare de consiliul - se aproba deschiderea Fondului Solidaritatea in care sa doneze sume de bani cu acest scop. Lasa sa fie, sa ramana undeva scris lucrul asta, daca sunteti de acord.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Bun. Atunci supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de hotarare...

Voturi pentru suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect?

Da, deci cu unanimitate ordinea de zi a fost modificata si a fost suplimentata cu proiectul de infiintare a fondului Solidaritatea de catre consiliul local al Municipiului Iași, prin intermediul primariei bineinteles.

Supun la vot.

Domnul Aur vot va rog, pentru votarea acestui proiect.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Subsemnatul vot pentru. Domnul Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul Bostan Manuel Ciprian

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Boz Petru Eduard. Domnul Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Nedelcu Vlad Nicolae.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Pintilei Mihail. Domul Pintilie nu este.

Domnul Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Scripcaru Calin. Domnul Scripcaru nu este. Domnul Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru. Multumesc pentru intelegerea de care au dat dovada colegii si multumesc de asemeni in numele beneficiarilor acestui fond care stiu sigur ca vor avea neaparata nevoie de aceste sustineri. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Eu as incheia, ar fi trebuit sa fac, unanimitate de voturi, as vrea sa aduc oarecum o completare si aici daca sunteti de acord si dumneavoastra, acest fond sa nu constituie...

Domnul consilier local Vintila Iordan

Suntem in unanimitate

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu am inteles.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Eu nu am votat, de aia... acum, dupa ce votez, sunt pentru, probabil ca este unanimitate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Da, mulțumim frumos, domnule Vintila. Voiam sa propun ca in acest fond sa poata fi aduse, eu stiu si bunuri de maxima necesitate. Poate sunt care nu vor neaparat sa doneze bani in contul acestui fond, adica sa fie ca un fel de fundatie sau eu stiu...

Domnul primar Chirica Mihai

Bunurile care vor fi donate vor intra pe categoria donatii, au un alt circuit. Asa cum am facut si doua aparate de ventilare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

In regula, atunci problema aceasta. Multumim frumos pentru votul acordat. Asadar, stimati colegi, deschidem sectiunea de interpelari. Va rog frumos sa va inscrieti la cuvant. Domnul Gavril, domnul Bostan, domnul Ciobotaru, domnul Timofciuc. Altcineva? Domnul Crucianu, domnul Vintila... Si doamna Gaburici si domnul Ignat. V-as ruga sa va limitati interventiile, sa fiti concisi, daca se poate, fara a avea niciun fel de atacuri, eu stiu pe linie politica sau la persoana. începem cu domnul consilier Gavril. Va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Nu voi avea o interpelare, voi avea doar o scurta declaratie. Pentru ca nu am avut posibilitatea data trecuta din cauza faptului ca am ramas fara cvorum, vreau sa multumesc pe aceasta cale eforturilor facute de catre cele trei doamne de la Secretariatul Tehnic care pe perioada mandatului meu de presedinte de sedinta la Consiliul Local m-au ajutat foarte mult. De asemenea, vreau sa multumesc pe aceasta cale doamnei secretar general Denisa îonascu pentru coordonarea atributiilor domniei sale cu atributiile mele in calitate de presedinte de sedinta. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Multumim, domnule consilier. Domnul consilier Bostan, va rog... Domnule consilier Bostan, nu va auzim, sa stiti.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Acum da. Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci aveam niste lucruri notate mai de mult, am sa fiu foarte scurt, iau doar cateva dintre ele care mi se par importante, sa nu se uite.

Am votat luna trecuta in proiectul de casare a mijloacelor tehnice de la CTP casarea tramvaielor vechi. Mi-a atras atentia un iubitor al tramvaielor din Asociatia iubitorilor de tramvaie ca exista printre ele tramvaiul Timis, singurul model ramas care sper ca va ramane, nu va face parte din acest proces de casare. Am vrut doar sa intreb daca se are in vedere si daca el va fi pastrat undeva intr-un depou pentru a putea fi expus dupa reconditionare intr-un muzeu al tramvaielor.

Apoi, a doua intrebare. Daca in perioada asta dificila pe care o traversam se mai opereaza ridicarile de vehicule abandonare. Am primit sesizarea asta de la un cetatean.

Si a treia, una la fel care este importanta. Daca se are in vedere largirea trotuarului de la Baza 3, in fata magazinului Carrefour, in sensul de mers dinspre Podul Ros spre Carrefour. Acolo este un trotuar foarte ingust din care jumatate este obturat de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

un gard viu, fiind si un semafor plantat chiar pe trotuar, ramane un spatiu mai putin de un metru pentru traficul pietonal. E o doamna, ma rog in varsta care merge acolo zilnic la cumparaturi si ea m-a rugat sa adresez intrebare asta. Multumesc. Pentru azi atat, mai am cateva dar dat fiind timpul scurt si cum am zis, urgentele care ne preseaza, renunt la ele pentru data viitoare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa dau aceasta sarcina Companiei de Transport Public. Casarea nu este neaparat dusa la bun sfarsit, cu valorificare, in sensul transformari in fier vechi, poate fi casat, scos din uz, casat si lasat ca obiect de muzeu si o sa o sa urmaresc acest lucru.

Vehicule abandonate se pot ridica in continuare. Actiunea continua in masura in care putem face corespondenta cu cei carora li se aplica aceasta prevedere legala.

Si am notat si cu largirea trotuarului de la Carrefour. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Domnule consilier Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Poate cineva o sa zica, stiu eu faptul ca nu e nici momentul, nici timpul, insa dincolo de aprecierile unora sau altora, dincolo de vremuri mai faste sau mai nefaste raman faptele si mai putin oamenii. Vreau in doua, trei cuvinte sa formulez cateva aprecieri despre Raportul primarului in functie, care ne-a fost transmis astazi la ora 9:10, pe email. O lucrare, as spune eu foarte bine realizata, echidistanta. O lucrare care pune in valoare efortul colectiv pe care l-au adus autoritatile locale pe tot parcursul anului 2019. Daca domnul Primar doreste sa mai adauge cateva ganduri despre acest raport, daca nu, o sa am o rugaminte, pentru ca sunt un colectionar nu numai al Magazinelor istorice, ci si al cartilor de istorie, in opinia mea, aceasta lucrare poate fi inregimentata in aceasta categorie, rugamintea este legata de faptul daca as putea sa primesc si forma letrica a Raportului, as multumi si pe aceasta cale. Daca se poate, domnule primar, doua, trei ganduri legate de Raportul pe care ni l-au transmis colegii de la primarie in aceasta dimineata. Multumesc si felicitari.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc, domnule consilier pentru aprecieri. Sigur, nu sunt cele mai frumoase momente. Ganditi-va cat e de dificil sa ducem sedinta de astazi, ne concentram, ne uitam in toate unghiurile si eu vreau sa multumesc colegilor mei de la Tehnic care au facut posibil acest lucru. Viata merge inainte chiar daca sunt vremuri vitrege.

Raportul nu a venit decat foarte succint sa puncteze o parte din realizarile pe care impreuna le-am facut in anul 2019. Sigur, el era mult mai consistent, peste 250 de pagini. Am reusit sa sintetizam in 32 de pagini. O sa facem si varianta lunga a acestui Raport. A fost o munca frumoasa, dusa impreuna prin decizii pe care ni le-am asumat. Foarte multe dintre ele au demonstrat faptul ca aveti atasament pentru acest oras intr-o o maniera vizibila, as putea spune. Au mai fost si ceva accidente, nu le-am mentionat, nu era cazul acolo si am mers si cred ca lucrurile pot merge in continuare inspre bine si din ce in ce mai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro bine. Sigur va fi si varianta lectrica pe care o veti primi in momentul in care avem ocazia sa ne strangem mana.

Acum ne concentram si credeti-ne ca nu este usor. Sa stiti ca lasul a fost fruntea tuturor masurilor pe care le-am luat la nivel municipal. Unele dintre ele au venit chiar inainte Ordonantelor militare, pentru ca am intuit ca fiecare secunda conteaza atunci cand am limitat transportul public, atunci cand am cerut mai multa atentie pentru batrani si noi am luat acele hotarari ale Consiliului pentru situatii de urgenta la nivel local si ne-am indreptat atentia suta la suta exclusiv aproape spre combaterea acestei pandemii.

In rest, nu am oprit motoarele. Sa stiti ca avem peste 27 de santiere deschise in municipiul Iasi. De cateva zile lucram la un plan de redresare economica pe care vrem sa il punem in aplicare. Am inceput discutiile cu BERD, cu BEI si cu alte banci consistente la nivel european care ne-ar putea acorda finantare astfel incat in momentul in care trece pandemia, noi sa iesim pe piata sa infuzam bani, tot mai multi bani. In cursul zilei vom semna un alt contract pentru modernizarea iluminatului public, cum spuneam la inceputul acestei sedinte, pentru eficienta energetica a lui, ceea ce cred ca va aduce iarasi un plus de valoare pentru orasul nostru.

Deci mai sunt lucruri de facut. Si mai am o propunere. O sa facem si o sedinta de consiliu saptamana viitoare, daca sunteti de acord, sa aducem si celelalte categorii de hotarari de consiliu in atentia domniilor voastre, sa aratam ca viata merge inainte. Aici ma refer la: planuri urbanistice, solicitari de inchirieri, de concesionari pentru agenti economici si persoane fizice care vor sa isi continue viata si dupa aceasta pandemie, urmand sa gasim si alte solutii pentru a reactiva motoarele economice ale localitatii noastre. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Numai putin. Domnule presedinte, numai o secunda, va rog. Domnule primar, mi-a mai venit ceva, o idee acum, evident daca nu o socotiti foarte exagerata. Am rasfoit Raportul si am vazut ca nu are ISSN. Nu cred ca ar fi nicio problema sa ne adresam Bibliotecii Nationale a Romaniei. Pana la urma de ce sa nu invat din ceea ce am facut cu totii. El se poate regasi foarte usor si la nivelul bibliotecilor judetene sau a altor biblioteci, ma rog care doresc sa il procure si de aceea ii rog pe cei care s-au ingrijit sa il tehnoredacteze sa faca o solicitare Bibliotecii Nationale a Romaniei astfel incat sa poata sa aiba si acest document ISSN, daca sunteti de acord evident. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa analizez si o sa va transmit. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Buna ziua din nou. Doua subiecte as vrea sa aduc in atentia dumneavoastra. Primul consta intr-o intrebare pe care am primit-o de la mai multi directori in cadrul sedintelor Consiliilor de Administratie. Acesta intrebare face referire la faptul urmator, si anume: daca Primaria Municipiului Iasi continua finantarile prevazute pentru trimestrul 1 si 2 pentru investitiile in scoli, tinand cont ca ar exista o restrictie data de Ministerul de Finante. Vin cu aceasta intrebare din partea domnilor directori intrucat inteleg ca foarte multe societati comerciale in momentul de fata sunt intr-un moment in care cer termene de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro plata foarte scurte astfel incat au si ei nevoie de o garanție ca investițiile pe care le au planificate pentru semestrul 1, ce contine trimestrul 1 si 2, daca Primaria Municipiului lasi sustine in continuare aceasta finantare.

Un al doilea subiect pe care ar vrea sa il aduc in atentia dumneavoastra, strict legat de momentele dificile pe care le trecem cu totii. As vrea doar sa felicit inca o data pe voluntarii care s-au alaturat proiectului „împreuna facem fapte bune”. Concret s-au pus bazele unor grupuri de voluntari in care tinerii pot ajuta persoanele varstnice sa isi faca cumparaturile, sa isi duca gunoiul, ferindu-i pe astia de expunerea in fata virusului, expunere care poate sa fie fatala celor in varsta, cu atat mai mult cu cat Municipiul lasi stiu foarte bine ca si-a aratat sustinerea pentru acesti voluntari. Cred ca merita asa cum au facut-o de fiecare data. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Multumim, domnul consilier. Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Doua intrebari foarte bine punctate. Vom mentine tot programul de finantare in scoli pentru lucrari de investitii. Am avut o discutie mai lunga pe acest subiect. Pentru semestrul 1 cel putin nu vom niciun fel de rabat de a sustine aceasta investitii mai ales ca si posibilitatea de implementare acum este mai facila, copiii fiind retrasi de la cursuri. Sigur ca da, o sa refacem o analiza de bilant la jumatatea anului, deci spre sfarsitul lunii iunie care ne va arata cu adevarat cum vom continua acest an.

Vreau sa va multumesc direct si personal pentru faptul ca ati acceptat ca acest program cu voluntarii „împreuna facem fapte bune” sa fie la Casa Studentilor din lasi. Acolo este sediul, acolo avem deschis si call center pentru care noi deja lucram in momentul in care avem interventia colegului nostru Timofciuc. încercam in felul acesta sa raspundem tuturor nevoilor din zilele pe care le parcurgem. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

întrebarea mea pentru domnul primar este daca are vreun raport, vreo informare cu privire la numarul de angajati din aparatul de specialitate si de la societatile din subordinea primariei, un raport cu numarul celor care vor intra in somaj tehnic.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Legea prevede foarte clar care sunt conditiile de a intra in somaj tehnic legat de starea de urgenta, fiecare societate isi va analiza acest lucru. Cu siguranta o parte dintre ele vor intra in somaj tehnic, asta e un lucru cert.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Va multumesc, domnule presedinte. O singura intrebare am pentru domnul primar, o intrebare care vine de la cetateni. Ce se intampla cu titlurile de calatorie deja achizitionate de calatori care nu sunt eligibile in a folosi transportul public, ma refer aici la abonamentele care deja au fost achizitionate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ele isi vor pastra valabilitatea si dupa sfarsitul perioadei de restrictionare, se vor prelungi in mod automat cu perioada de neexecutare datorita conditiilor de pandemie.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Vintila, va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Multumesc. Vin cu o completare, interventia mea de la inceputul sedintei privind partea de dezinfectie a orasului. Din discutii purtate cu mai multi specialisti, am participat la o sedinta pe tema asta, vin cu propunerea ca...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Vintila, sa stiti ca nu va mai auzim... Domnule consilier, ma auzitii? Va rog mult sa repetati pentru ca noi aici nu v-am mai auzit si nici nu v-am mai auzit. Va rog tare mult sa repetati de cand ati intrat in interpelare, va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Acum se aude bine?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va receptionam bine. Va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Insist asupra unui program foarte bine pus la punct in ceea ce priveste salubrizarea sau dezinfectia orasului. Din discutiile purtate cu specialisti, am participat la o sedinta pe tema asta, a reiesit faptul ca foarte bine ar fi ca aceasta dezinfectie sa se faca simultan cu cat mai multe masini posibil odata, adica spalarea strazilor si in general a parcarilor sa se faca simultan in cat mai multe locuri din oras pentru a termina cat mai repede aceasta actiune, tocmai pentru a evita ca noile masini, noile vehicule, in general, care intra in oras sa transporte din nou si salubrizarea sau dezinfectia sa nu fie atat de eficienta cum ar putea ea sa isi efectul, cum se procedeaza corect. Banuiesc ca mai sunt si alti specialisti la noi in oras care pot fi consultati si sa facem un plan de actiune foarte bine pus la punct pentru ca eficienta sa fie maxima in privinta asta. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Exista planul, e in derulare, face parte din toate deciziile pe care le-am luat in grupul de lucru pentru situatii de urgenta la nivelul Municipiului Iasi si el se deruleaza de mai multa vreme. Sigur, asa cum spuneau si specialistii pe care i-ati enuntat si dumneavoastra, aceasta pandemie are nivelul ei de parsivenie asa cum se pronunta putin neacademic, in sensul ca nu stii unde e, nu il poti vedea, nu il poti auzi, nu il poti identifica virusul, de aceea si noi am luat masurile mergand dinspre zonele aglomerate spre zonele mai putin aglomerate, trecand si prin cartiere. Speranta noastra este ca toate masurile sa fie respectate, iar noi sa venim doar sa punctam sa spunem cireasa de pe tort, cea care rezolva problema in afara spatiului intim al fiecarui locuitor a Municipiului Iasi. Dar masurile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

cele mai concrete sunt cele legate de izolarea fiecărui cetatean in propria sa locuința sau acolo unde locuiește pana cand va fi finalizata aceasta pandemie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Ignat.

omnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua. Am doua intrebari, foarte pe scurt. Daca aveti o situatie, domnule primar, cate persoane din primarie sau din companiile din subordinea primariei sunt in izolare sau in carantina, avand in vedere situatia cu Covid19.

A doua intrebare este legata de, care este programul exact de dezinfectare in oras, cu ce se face, cat de des, pentru ca Organizatia mondiala tocmai a emis o informare in care dezinfectarea orasului cu hipoclorit de sodiu nu este benefica. As vrea sa stiu cu ce se face pentru ca am vazut ca ati facut deja dezinfectarea orasului cu hipoclorit de sodiu. Avand in vedere aceasta recomandare a Organizatiei mondiale de sanatate, vreau sa stiu ce masuri veti lua exact. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. Exista cateva strategii facute de o parte din jurnalele, sa spunem, subterane ale acestui oras, din punctul meu de vedere acesti oameni in loc sa ajute dezinformeaza si introduc tot felul de panici suplimentare. E o mizerie ce scrie in jurnalul „7 lasi”, chiar este o nenorocire de jurnal care vrea sa aduca in plus panica oamenilor care sufera in acest moment. Eu voi face o plangere penala acestui ziar si chiar rog colegii mei sa nu uite ceea ce am spus. pentru ca toti ne dam sa spunem silinta sa facem ca lucrurile sa mearga in directia cea buna. Toate solutiile de dezinfectie utilizate sunt doar cele care au aviz biocid, punct. Ce nu are viza Ministerului Sanatatii, solutia, concentratia, modul de aplicare, nu se aplica in municipiul lasi, decat pe baza autorizatiei emise de directia din cadrul Ministerului Sanatatii pentru biocide.

A doua chestiune. Modul de aplicare vine de fiecare data intr-o succesiune astfel incat el sa nu, orice lucru aplicat peste masura, daca se apuca unul de baut dezinfectant, nu inseamna ca si-a rezolvat problema cu Covidul, inseamna ca el va avea, sa spunem o stare de toxicitate suplimentara in organism. O aplicam cu o frecventa astfel incat ea sa nu devina toxica.

Solutia de hipoclorit de sodiu este solutia utilizata de la spitale, din discutiile avute cu specialisti de data aceasta care se pricep, nu care fac santaj mediatic, vorbesc despre directorul de la Boli infectioase si ceilalti specialisti care au iesit si public sa spuna ca hipocloritul de sodiu si in general solutiile de dezinfectie pe baza de clor sunt cele mai eficiente in combaterea virusilor si discutam despre o gama intreaga de virusi.

Prin urmare, ceea ce recomand tuturor este sa nu panicheze si mai mult in aceste zile care nu ne sunt cele mai favorabile. Al doilea rand, nu voi uita nici una dintre, sa spunem, asa zisele platforme de mediatizare care distrug si mai mult linistea iesenilor in acest moment. Vom aplica doar masurile pe care le prevede legea in randul normativelor. Multumesc pentru interpelare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

La final...

Q


0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule președinte, va cerusem sa imi spuneți si persoanele aflate in izolare sau in carantina din primarie sau din companiile aflate in subordine. Nu stiu ce a scris „7 Iasi”...

Domnul primar Chirica Mihai

Ce relevanta ar avea daca v-as raspunde, i-a spuneti-mi dumneavoastra, ce relevanta are pentru Consiliul Local acest raspuns, daca imi puteti spune.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Sa stim si noi, executivul daca poate sa duca aceasta sarcina sau nu. Daca aveti, nu stiu, un sfert sau habar nu am daca sunt sau nu.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu sunteti executiv, domnule consilier, si va rog sa ramaneti acolo unde sunteti.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Haideti, va rog. La final vreau si eu sa, la sectiunea de interpelari, domnule primar, sa va abordez in ceea ce priveste pietele inchise, piata din Independentei si cea de la Hala. Ar trebui din punctul meu de vedere gasite niste solutii de tratat, diferit fata de celelalte piete, mai ales ca, spre exemplu la Independentei mai sunt persoane fara adapost care se plimba prin zona si in contextul asta actual al pandemiei poate ar trebui o grija mai mare la aceste piete inchise. Unu.

Si doi. As vrea sa va intreb cum credeti ca va face fata municipalitatea in ceea ce priveste distribuirea de dezinfectanti la fiecare scara de bloc pentru a respecta prevederile uneia dintre ultimele ordonante. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Discutam cu domnul viceprimar, sa nu uite de plangerea penala si sesizarea Ministerului de Interne pentru cei care dau stiri false si panicheaza lumea. Exista in momentul de fata o legislatie foarte, foarte stricta asupra acestor masuri panicarde.

Revenind la interpelarea domnului consilier. Da si Hala Centrala, Hala Centrala, Piata Sfanta Vineri cum ii spunem de fapt, cat si Piata Independentei au un program mai deosebit de igienizare si dezinfectie in aceste zile. Sigur si accesul in ele se face controlat, nu mai lasam sa intre delaolalta. Avem sprijinul permanent al Politiei Locale care momentan este in subordinea Ministerului de Interne, dar tine legatura permanent cu noi. Sigur ca da, avem in vedere si o eventuala inchidere daca vedem ca lucrurile scapa de sub control. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, stimati colegi, va multumesc si dumneavoastra si celor din executiv, domnilor viceprimar, domnului primar, doamnei secretar pentru participarea la aceasta sedinta. Sper ca la urmatoarea sedinta sa fim cu totii in sala, sa fi depasit cu brio, cu bine, cu brio nu se poate, da cu bine, aceasta situatie care din pacate ne afecteaza pe toti. Exista probabilitatea destul de mare ca sa ne convocam cat de curand si in sedinte extraordinare, daca situatia o va impune, pentru a vota diferite initiative care intr-un fel sau altul sa sprijine combaterea acestei nenorociri pe teritoriul Iasului si a intregii tari pana la urma, si mapamond. Multumesc mult. Sa aveti o zi frumoasa. Multa sanatate tuturor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multa sanatate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

La revedere si o zi buna dragi colegi, tuturor in activitate si nu uitati stati acasa sanatosi!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Sanatate tuturor!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Sanatate si spor la munca!

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

O zi buna!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

O zi buna tuturor! Sa ne vedem cu bine.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

Consilier Local

ADRIAN FLORIN BOCA            DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro