Proces verbal din 31.01.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL IASI DIN DATA DE 31.01.2020

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 27033 / 03.03.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

NOTA:

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Iasi este afisat pe

site-ul www.primaria-iasi.ro

www.primaria-iasi.ro

P3 / PrimariaMunicipiul uiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat astazi, 31.01.2020 in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA CATALINA

 • 2. AUR MARIUS CATALIN

 • 3. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 4. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 5. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 6. BOTEZ RADU

 • 7. BOZ PETRU EDUARD

 • 8. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 9. COTOFAN ALEXANDRU IOAN

 • 10. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 11. DORNEAN TUDOR

 • 12. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 13. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 14. GHIZDOVAT VLAD

 • 15. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 16. IGNAT ETIENNE

 • 17. JUGRIN LUCIAN

 • 18. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 19. PIFTOR DANIEL

 • 20. SANDU VASILE

 • 21. SCRIPCARU CALIN

 • 22. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 23. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 24. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 25. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Gavril Mihai Liviu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 200 din data de 23 ianuarie 2020, completata si modificata cu Dispozitia nr. 237 din data de 28 ianuarie 2020, Dispozitia nr. 245 din data de 29 ianuarie 2020, Dispozitia nr. 246 din data de 30 ianuarie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Liviu Cangeopol ;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea reintregirea, repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi;

 • 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 9.3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Municipiului Iasi la proiectul „Proiect integrat de regenerare urbana si sociala in zona Cicoarei-Centrul Multifunctional Cicoarei”, a actului aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala, a bugetului proiectului si a surselor de finantare;

 • 6. Proiect de hotarare privind schimbul in echivalenta valorica a imobilelor amplasate in intravilanul municipiului Iasi, in suprafata de 2.177 mp din strada Cicoarei fn, intabulat in Cartea Funciara 142690, si a celui in suprafata de 863 mp din stradela Sofia Nadejde fn, intabulat in Cartea Funciara 164929, proprietati private (anexa A), cu imobilul amplasat in str.Cicoarei fn in suprafata de 3.414,15 mp intabulat in Cartea Funciara 165677, proprietatea privata a municipalitatii (anexa B);

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului:”Crearea unei capacitati noi de producere a energiei termice in cadrul SACET Iasi cu ajutorul unor surse regenerabile”

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului: “Crearea unei capacitati noi de producere a energiei termice in cadrul SACET Iasi cu ajutorul unor surse regenerabile”;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din OUG 114/2018, in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 315/29.08.2017 in vederea implementarii proiectului ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitatile de origine prin sustinerea antreprenorialului”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi, Colegiul National ’’Mihai Eminescu’’ Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ’’Atelierele copilariei’’;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii institutiei publice denumite Club Sportiv Municipal Iasi 2020, in subordinea Consiliului Local Iasi, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de functii al acestuia;

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2020;

 • 14. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 si pana la data de 31.12.2020, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, Directia Locala de Evidenta Persoanelor Iasi, Directia de Asistenta Sociala Iasi, Politia Locala Iasi si Directia Crese Iasi;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 339/27.09.2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului „Constructie de gradinita in zona Bucium”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentarii contributiei proprii, astfel incat finantarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea financiara si precum aprobarea noului Deviz General, a Bugetului actualizat si a tabelului surselor de finantare aferente proiectului;

 • 18. Proiect de hotarare privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2020 ;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotarara Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 314/29.08.2019, prvind aprobarea participarii Municipiului Iasi la „Programul Termoficare” si a Calendarului de esalonare anuala a lucrarilor de investitii;

 • 20. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul cuprins in Anexa 1;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 8,29 mp, reprezentand cota indiviza de 2,09 % din terenul cu numarul cadastral 342, situat in Iasi, sos. Nicolina, nr. 14, bl. 941, inscris in cartea funciara 120643/UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei 4.1.1 Bunuri concesionate - Bunuri de retur - Mijloace fixe domeniul privat, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul

0232 267 582

ixini informatii@primaria-iasi.ro

Iasi nr. 100098 din 02.10.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEULUI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 126846, intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta, persoana juridica;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Bucium T 170, numar cadastral 139057, intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155008 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152256, 152257, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe, persoane fizice;

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 intocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare, persoane fizice;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75, NUMAR CADASTRAL 158157, intocmit in vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reamenajare si extindere locuinta existenta, persoana fizica;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA BARNOVA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 160841, 160842, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe, foisor, garaj si imprejmuire teren, persoana fizica;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOFIA NADEJDE NR. 50, NUMAR CADASTRAL 137314 intocmit in vederea construirii unei biserici si casa praznicar, persoana juridica;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 144396, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice;

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T152, NUMAR CADASTRAL 147087, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoane fizice;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 160322, 160363, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoane fizice;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 130542, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

 • II. Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2019.

C.1. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019

C.2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de pana la 17 milioane EUR (sau echivalentul in RON), de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), in vederea finantarii investitiilor de interes local

C.3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iasi, B-ul Carol I, Parc Copou, Judetul Iasi”

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata, doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia primarului Municipiului Iasi numarul 200 din 23 ianuarie 2020, modificata si completata prin Dispozitiile numarul 237 din 28 ianuarie 2020, numarul 245 din 29 ianuarie 2020 si numarul 246 din 29 ianuarie 2020. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul consilier Postolache Andrei si domnul consilier Pintilei Mihail. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 20 Decembrie 2019, precum si procesul verbal al sedintei solemne a Consiliul Local din 21 Decembrie 2019.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Impotriva? Multumesc.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Buna dimineata. Daca sunt propuneri din partea Consiliului Local cu privire la modul de desfasurare a sedintei. Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sarut mana. Buna dimineata. Domnule presedinte, intrucat sedinta trecuta a fost o sedinta realizata elegant, frumos, am avut proiecte de zi importante pentru comunitatea ieseana care s-au discutat eficient, care s-au dezbatut si timpul afectat lor a fost folosit la maxim, consider ca este corect ca si astazi sa abordam acelasi principiu, si anume interpelarile sa le discutam, sa le lasam pentru finalul sedintei. Este propunerea grupului de consilieri PSD. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineata domnule primar, stimati colegi. Intrucat la sedinta de data trecuta aproape toti consilierii locali de la PSD au plecat, nici nu au mai stat la sectiunea de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro interpelari, zic sa revenim la vechile obiceiuri si in felul asta poate si consilierii de la PSD vor lua legatura cu problemele cetatenilor. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna dimineata, stimati colegi. Voiam sa ii pun o intrebare colegului dumneavoastra. Voiati sa ne interpelati pe noi, consilierii PSD?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Alte luari de cuvant daca mai sunt? Domnule Bostan, scurt va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Evident ca sustin pozitia colegului meu. Interpelarile trebuie sa fie la inceputul sedintei, pur si simplu pentru ca asa se desfasoara in toate Consiliile Locale ale oraselor. Dati-mi un singur exemplu de oras mare in care interpelarile sunt la sfarsit si eu zic sa discutam. In rest, mi se pare sincer o gluma. Nu spun o dovada de neseriozitate, sa discutam interpelarile, adica problemele, altele decat cele pe care le avem pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc. Am retinut. Nu ca as vrea sa va dau o replica, dar probabil nu aveti proprietatea cuvintelor. Trebuie sa fie inseamna ca trebuie sa scrie undeva, iar eu va spun ca nu scrie nicaieri. Doar atat am vrut sa va explic. Domnul Boca va rog, dar foarte scurt.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. Eu cred ca trebuie sa punem accent si sa nu pierdem timpul pretios pentru ieseni, sa punem accent in primul rand pe ordinea de zi. Discutam punctual toate problemele, ulterior nu avem decat sa facem ce ne propunem. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot. Da, va rog domnul lider.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu scrie cand trebuie sa aiba loc interpelarile, dar, domnule consilier juridic care vad ca ati analizat cu mare atentie regulamentul, interpelarile au loc in sedinta, in sedinta cu cvorum. Ori, in momentul in care dumneavoastra mutati interpelarile la finalul sedintelor si toata lumea de la putere pleaca, ramanem noi consilierii opozitiei sa discutam intre noi. Noi am discutat deja intre noi...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Dar dumneavoastra sunteti la putere, cred ca nu stiti.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Discutam de problemele iesenilor pe care e bine sa le aflati si dumneavoastra, sa coborati acolo de pe piedestalul pe care singur v-ati asezat, nu cetatenii, si sa aflati problemele reale ala iesenilor. Dar din punct de vedere juridic, trebuie sa aveti in vedere ca interpelarile au loc in sedinta, da? Deci nu in adunari ad hoc. Trebuie sa fie sedinte cu cvorum.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, am retinut. Pentru ca in propuneri a fost o propunere care tine de administrativa desfasurarii sedintei, ma vad obligat sa o si supun la vot, pentru ca asa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro prevede Codul administrativ. Deci, supun la vot propunerea consilierului Surdu Gabriel cu privire la desfasurarea sedintei in urmatorul format: discutarea ordinii de zi si incheierea sedintei cu sectiunea interpelarilor care se va desfasura evident in cadrul sedintei pentru ca, asa cum se prevede si in Codul administrativ, incheierea sedintei o face presedintele de sedinta. Deci supun la vot propunerea domnului consilier Surdu Gabriel.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Voturi impotriva?

Propunerea domnului consilier Surdu a fost adoptata.

Inainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc sa prezint Consiliului Local un dar manual, sa spunem, o donatie facuta sub forma unui dar manual din partea capitanului echipei nationale a Romaniei la minifotbal care in anul 2019 a obtinut un rezultat extraordinar de valoros pentru Romania, medalia de bronz la Campionatul Mondial de Minifotbal din Australia. Domnia sa se numeste domnul Radu Burciu, este multiplu medaliat cu aur la Campionatele europene. Din respect fata de municipiul Iasi, pentru ca minifotbalul a luat nastere la municipiul Iasi, din respect fata de dumneavoastra consilierii care ati votat anul trecut alocari financiare pentru desfasurarea unor competitii de minifotbal la Iasi, fapt pentru care va multumesc tuturor, domnia sa a facut acest dar manual care este o valoare sub valoarea minima legala peste care ar fi trebuit ca noi, Consiliul Local, sa incheiem un act notarial de donatie. Deci este un dar manual prin traditiune care probabil va ramane, daca va fi acceptat de catre municipiul Iasi prin edilul sau, va ramane la Muzeul Municipal astfel incat toti iubitorii sportului sa se bucure de acest lucru.

Domnul primar cu dedicatie speciala pentru municipiul Iasi, semnatura.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa il punem in galeria de suveniruri... multumim foarte mult...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, revenind la ordinea de zi, punctul numarul 5 si completarea C2 de pe ordinea de zi, asa cum ati aflat deja, au fost retrase. Daca sunt amendamente cu privire la ordinea de zi? Sunt. Va rog domnul Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Nu am un amendament, dar in Codul Administrativ spune in felul urmator ca la inceputul sedintei secretarul Municipiului Iasi trebuie sa prezinti de ce unele dintre proiectele pe care le-am depus noi nu se regasesc pe ordinea de zi. Aici vin si cu rugamintea catre doamna secretar sa ne faca un punct de vedere de ce, conform deciziei de la Curtea de Apel, in procesul pe care l-am eu si cu Razvan Timofciuc, nu se regasesc proiectele pe ordinea de zi. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog domnul lider.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

In aceasta desfasurare corecta si normala a introducerii proiectelor pe ordinea de zi, stiu ca in prealabil ele se discuta in comisiile de specialitate. Banuiesc ca si proiectele respective, inainte de a fi trecute pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local, trebuie sa primeasca aceste avize de la comisiile de specialitate. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, doamna Ionascu.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Este adevarat. Dezbaterea proiectelor pe ordinea de zi este obligatorie in conditiile in care acestea sunt insotite atat de rapoartele compartimentelor de resort, cat si de avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Proiectele initiate de dumneavoastra, dupa cum stiti, nu au fost discutate de catre comisii isi nici nu au avizele acestora, in consecinta. In plus, voi analiza decizia Curtii de Apel la care faceti dumneavoastra referire. Astazi a ajuns si la mine. In baza acesteia va voi formula un punct de vedere scris. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul președinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu vreau sa intervin in autoritatea unui lucru judecat, dar intreb: a fost informat completul de judecata ca aceste proiecte nu au fost discutate in comisiile de specialitate? S-a depus o documentatie completa la Judecatorie sau am mers pe faptul ca nu sunt puse si dorim sa fie puse pe ordinea de zi. Daca ar fi fost o informare corecta, zic eu, nu o discut, nu discut autoritatea de lucru judecat, dar cred ca acesta este un argument care in continuare va fi pus in discutie de catre comisiile de specialitate. Rog, doamna secretar, sa ne faceti o informare corecta asupra acestei hotarari sa vedem daca la baza ei au stat si aceste amanunte care sunt esentiale in prezentarea unui proiect pe ordinea de zi. Multumesc.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Voi face o analiza si un punct de vedere scris voi prezenta si comisiilor pentru ca, repet, abia astazi am luat cunostinta de decizia Curtii de Apel.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua, spun si eu. E prima sedinta de la inceputul acestui an. Vreau sa va urez un an bun tuturor, multa sanatate, impliniri si tot ce va doriti si sigur sa fim cat mai productivi pentru ieseni. Nu voi interveni decat foarte pe scurt. Punctul de vedere al domnului Surdu este absolut rezonabil ca si al domnului Etienne care ne atentioneaza si a doamnei secretar. As vrea sa spun, sigur, noi le vom analiza cu mare acuratete, in sensul ca o parte dintre ele au fost deja aprobate de catre noi sau nu mai sunt necesare pentru ca se si intampla in momentul de fata si in sedinta urmatoare le vom aduce in atentia domniilor voastre.

Nu punem la indoiala nicio decizie a niciunei instante, indiferent cum se numeste acea instanta, noi suntem absolut de acord ca trebuie sa ducem la indeplinire, sigur ca da, sa le facem si utile, in sensul acesta si nu incape niciun fel de indoiala ca nu vor ajunge in comisii si in sedinta ordinara a Consiliului Local din proxima intalnire a noastra din Sala Mare a Primariei. Multumim foarte mult.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna ziua tuturor. Va spun si eu La multi ani. Vreau sa reiterez ceea ce am mai spus de mai multe ori aici in Consiliul Local. Suntem unul dintre putinele orase din tara in care proiectele venite din partea opozitiei nu ajung pe ordinea de zi. De aceea, impreuna cu colegul meu Etienne Ignat, in 2017, am intentat proces primariei pentru a-l obliga pe domnul Primar sa respecte legea, sa nu mai abuzeze de prerogative pe care le are si sa introduca in dezbaterea publica initiativele noastre, pentru ca, altfel, pentru fiecare dintre noi, mandatul pe care l-am primit de la cetateni este unul fara substanta daca initiativele noastre nu ajung in plenul Consiliului Local. Noi nu acceptam ca deliberativul iesean sa aiba rol decorativ, asa cum si-ar dori domnul primar Chirica si de aceea utilizam toate parghiile noastre pentru a ne apara drepturile. Este in primul rand rusinos si este o palma data democratiei de domnul primar ca am ajuns pana aici ... sa ne judecam ca le noastre proiecte sa ajunga in dezbaterea publica prin intermediul instantei. La Iasi, democratia se aplica cu tribunalul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles... am inteles punctul dumneavoastra de vedere.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

La finalul sedintei aveti posibilitatea la interpelari sa vorbiti doua ore si jumatate.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Cred ca va face rau cafeaua dimineata, sincer, va enervati foarte usor. Noi suntem foarte calmi si vrem sa ramanem la fel pana la sfarsitul sedintei. Iasul are nevoie de oameni responsabil si cu calm.

Voiam sa va amintesc, la inceputul mandatului dumneavoastra fulminant, ati fost unul dintre cei mai vehementi sustinatori ca spitalul Regional de Urgenta sa se faca la Miroslava, nu la Iasi si ati ridicat ambele maini impotriva cumparari de autobuze noi pentru ieseni. Prin urmare, daca vorbiti despre democratie si loialitate despre oras, sunteti ultima persoana indreptatita sa o faceti. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Buna dimineata. Am sa vorbesc...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Un pic. Domnul lider Boz, v-am dat cuvantul de fiecare data. Dumneavoastra ati mai vorbit. Ridicase domnul consilier Crucianu. Nu ca nu v-as da in continuare cuvantul. Domnul consilier Cruceanu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc. Eu am sa ma raportez la ordinea de zi, lasand ca interpelarile sa le fac la finalul sedintei. Voiam sa anunt, domnule presedinte de sedinta, la punctul 14, la

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro punctul in ceea ce priveste Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi, nu voi participa la vot.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnul consilier Crucianu nu participa la vot la punctul 14. Domnule consilier Boz, dar sa nu fie interpelari, pe ordinea de zi, daca aveti.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Legat de ordinea de zi, in Comisia juridica am fost de acord cumva toti colegii ca la proiectul numarul 6 ar trebui sa le rediscutam cumva acest schimb, modul in care facem dezmembrarea terenului municipalitatii. Motiv pentru care v-as ruga sa il scoatem de pe ordinea de zi, sa regandim putin acest proiect. Acesta este un aspect.

Doi. Avem o adresa care a fost primita pe email si din partea Ispal si avem si un raspuns al Directiei Juridice. Nu ar trebui ca acest punct sa fie pe ordinea de zi? Luam act? Decidem in vreun fel? Cred ca ar trebui sa se regaseasca, sa avem macar la finalul sedintei o minima discutie despre aceasta situatie juridica.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnul Boca. Pe ordinea de zi, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, multumesc, domnule presedinte. Referitor la solicitarea colegului Eduard, intr-adevar am discutat la Comisia economica si a propus dumnealui daca, Juridica, si la Comisia economica am discutat de altfel, a fost in aceeasi zi cu doua ore mai devreme, si am discutat atunci ca ar trebui cumva optimizata suprafata de teren. Din ce am inteles, din cadrul serviciului de specialitate, se fac astfel de modificari. Eu nu stiu daca ar trebui sa il retragem de pe ordinea zi proiectul, din punctul meu de vedere. Asta voiam sa spun ca nu as sustine retragerea lui. Discutarea si amendarea, eventual, daca exista posibilitatea la asa fel incat...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Alte luari de cuvant pe ordinea de zi? Va trebui sa spun la vot propunerea domnului lider PNL Boz cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi a punctului sanse, pentru ca asa este si normal.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Boz de scoatere de pe ordinea de zi a punctului numarul 6? Am inteles.

Abtineri?

Voturi impotriva?

Da, punctul 6 ramane pe ordinea de zi.

Daca nu mai sunt alte discutii cu privire la ordinea de zi, supun la vot proiectul ordinii de zi. Va reamintesc, punctul 5 si completarea C 2 au fost deja retrase de pe ordinea de zi.

Cine este pentru aceasta ordine de zi?

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Dam curs ordinii de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Liviu Cangeopol ;

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Intrebarea mea este tangentiala cu acest proiect de hotarare. Avand in vedere ca avem un nou Regulament de acordare a titlului de cetatean de onoare, as vrea sa va intreb cand vom avea un proiect de retragere a titlului de cetatean de onoare domnului Ion Iliescu si domnului Adrian Nastase, pentru ca sunt doi intre cei care nu se incadreaza in criteriile pe care noi le-am discutat, dezbatut in sedinta in care am aprobat acest regulament. Multumesc.

(Domnul consilier Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles... va dau imediat cuvantul. Daca ati fi citit cu deosebita atentie proiectul de regulament, care a si fost votat de catre Consiliul Local, ati vazut fi probabil ca exista si o procedura care se numeste procedura de retragere si cu ocazia asta ati fi vazut probabil ca si dumneavoastra personal puteti sa veniti cu astfel de initiativa. Asa ca intrebarea o consider fara obiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am facut o astfel de initiativa de foarte mult timp, sa stiti.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Dar nu am regasit-o depusa, efectiv in fizic, astfel incat pot sa spun ca propunerea dumneavoastra a ramas fara obiect. Puteti sa faceti lucrul asta daca considerati necesar.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am facut asta, dar domnul primar refuza sa aduca acest proiect in dezbaterea Consiliului Local.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Trebuie sa va asezati in timp, domnule consilier, in sensul ca Regulamentul a fost aprobat in luna decembrie. La inceperea unui an vine luna ianuarie. Deci daca dumneavoastra sa vorbiti despre o propunere ulterioara aplicarii acestui regulament, va stam la dispozitie.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Luari de cuvant? Nu sunt.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut.

Va multumesc pentru votul dumneavoastra.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea reintregirea, repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi;

Luari de cuvant? Nu sunt luari de cuvant.

Domnul consilier Boz a parasit sala.

Supun la vot proiectul numarul 2 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 9.3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Luari de cuvant? Va rog domnul consilier.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos, domnule presedinte de sedinta. Buna dimineata domnule primar, sarut mana doamnelor, buna dimineata domnilor. La multi ani tuturor.

Din discutiile preliminare la nivelul intalnirilor in cadrul comisiilor am inteles ca nu ar fi foarte oportuna cresterea pretului pentru parcari in municipiul nostru. Eu o sa va spun doua, trei lucruri pe care le-am observat in mod direct. De pilda, si ma uit la niste fotografii transmise de catre cei care locuiesc in zona bulevardului Socola, intre Podul Ros si restaurantul Cotnari, pana sa fie introdus un sistem elegant de ticketing acolo mai toata lumea parca pe unde dorea si fara sa scoata din buzunar niciun leu. In momentul in care am avut dorinta sa intram si noi in randul oraselor civilizate si sa realizam acolo o parcare eficienta, constatam faptul ca acele parcari, supuse de aceasta data unui sistem de plata, raman destul de goale. Totusi, in pofida faptului ca aceasta investitie s-a facut undeva in luna aprilie, cifrele demonstreaza ca investitia a fost recuperata in proportie de 96%, aproape suta la suta.

De aceea eu apreciez ca promovarea acestui proiect de hotarare vine in sprijinul iesenilor pentru, daca vreti si pentru a fi un exemplu de buna practica pentru alte orase din Romania. Insa l-as ruga pe domnul sef Serviciu Administratie Parcari, pe domnul Nistor, ca specialist si ca om implicat in mod direct in gestionarea parcarilor din municipiul nostru, sa aduca un punct de vedere si sa lamureasca odata pentru totdeauna opinia publica asupra faptului ca ceea ce dorim noi aici nu facem decat sa imbunatatim din toate punctele de vedere conditiile de viata din municipiul nostru. Asadar, domnule Nistor, daca aveti un punct de vedere prin care se ne lamuriti pe noi in primul rand si ulterior pe cei care ne privesc, ca promovarea acestui proiect de hotarare inseamna inainte de toate civilizatie. Multumesc tare mult.

(Domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc. Domnule consilier, conform Codului Administrativ o sa raspunda domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

S-a transferat toata partea de imaginatie si exprimare doar spre conducatorul institutiei, conform noului Cod Administrativ. Sigur, imi ramane la indemana sa dau aceasta, sa transfer aceasta decizie pentru orice subordonat al meu. Dar revenind, multumesc pentru apreciere si as vrea sa fac un scurt comentariu. Nu se refera decat la necesitatea de a utiliza judicios locurile de parcare pe zona centrala. In orice stat civilizat

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro si toata lumea care a circulat, si toti am circulat, am observat faptul ca exista diferente majore intre parcarile de resedinta si parcarile cu plata. Parcarea cu plata trebuie sa devina o parcare ocazionala pe care o folosesti atunci cand trebuie sa rezolvi, pe un termen relativ scurt, o problema necesara tie sau celor pe care ii reprezinti, in zona centrala sau alte zone pe care orasul respectiv le defineste. Ce am observat noi, odata cu introducerea parcometrelor, multe dintre parcari s-au eliberat brusc pentru ca ele erau utilizate drept parcare de resedinta. Pe zonele centrale foarte aglomerate, cum ar fi Spitalul ”Sfantul Spiridon”, zona centrala adiacenta hotelurilor si alte locuri, era utilizata pe toata perioada zilei pentru ca parea foarte convenabil sa tii opt ore o masina acolo, sa platesti 20 lei pe zi si parcarea devenea aproape o parcare de institutie, ceea ce nu mi s-a parut absolut deloc in regula. Parcarea cu plata trebuie sa fie o parcare rulata de cat mai multe masini care au de rezolvat probleme si foarte multa lume care sigur ne transmitea ca nu gasesc locuri de parcare pe zona centrala.

Am introdus parcare cu plata si in zona Agatha Barsescu. Imediat, in luna decembrie aveti acolo persoana care... Deodata lucrurile au inceput sa revina in alta dimensiune, parcarea fiind utilizata de foarte multe masini, in sensul ca dimineata luam numerele de inmatriculare, vedem care sunt, peste trei ore care sunt altele numere de inmatriculare care apar. Deci lucrurile incep sa devina din ce in ce mai eficiente in utilizarea locurilor de parcare. Sigur, necesitatea de a dezvolta numarul lor, motiv pentru care, stiti bine, ca am si trecut prin Consiliul Local, am si avut o procedura scoasa la licitatie pentru infiintarea unei parcari subterane, supraetajata in zona UMF, va fi scoasa din nou, se ocupa domnul Gabriel Teodorescu de acest lucru, si am transmis documentatia, a fost actualizata si va fi pusa pe site-urile, sa spunem, primariei, incepand cu ziua de luni.

Parcarea Musatini, care si ea fost scoasa la licitatie in vederea unui parteneriat, fiind o parcare intre blocuri, o sa o gasiti propusa pe proiectul de buget anului 2020 pentru a fi construita din bani publici, exploatata de catre Primaria Municipiului Iasi, ca parcare de resedinta, cu abonament asa cum se intampla peste tot in lume.

Cam aceasta ar fi abordarea in momentul de fata pentru a putea sa mai decongestionam zona centrala si a asigura un numar de servicii pentru numar cat mai mare de populatie.

Nu cred ca va fi o explozie extraordinara in venituri, ca s-a si vorbit despre asta. Ne-am raportat si noi la ce se intampla in alte orase din Romania, uitati-va Bucurestiul are pe zona centrala de la 10 la 30 lei pe ora, a ajuns pana la 30 lei pe ora, Clujul practica tariful 7 lei pe ora, si alte preturi pe care le putem aduce, tarife pe care le putem aduce in atentia domniei voastre.

Am citit si eu comentariile si diverse declaratii publice pe aceasta tema. Unele sunt rezonabile, altele nu. Din punctul meu de vedere, e propunerea societatii civile, sa stiti ca aceasta discutie a fost in Comisia de circulatie cu cei doi reprezentanti ai societatii civile si care au trecut in mod expres si am si notat in procesele verbale. Le-am spus ca va fi facuta prin dezbatere publica, asa cum s-a si intamplat pana la a ajunge acest proiect pe ordinea de zi si credem noi ca este un prim pas de utilizare mari judicioasa a parcarilor de pe zona centrala. Multumim foarte mult.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. Domnul consilier Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

In principiu si noi cu toti cred ca suntem de acord ca trebuie sa fie un tarif mai mare la parcarile in centrul pentru a descuraja traficul, dar aceasta masura era ideal daca venea in urma unui lant de masuri, proiecte de care trebuiau implementate de-a lungul timpului. Ma refer aici: la transport public care sa constituie cu adevarat o alternativa pentru ieseni, la parcarile de la intrarea in oras, la piste de biciclete corecte si in general la toate aceste proiecte frumoase, initiative laudabile care se gasesc in Planul de mobilitate urbana, dar care, din pacate, acest documentar a ramas undeva prin sertarele primariei si nimeni nu mai tine cont de el.

Asadar, nu putem fi de acord cu aceasta masura heirupista, din punctul meu de vedere care peste o carpeala si nu rezolva problema de fond a aglomerarii din centru. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc. Intai domnul viceprimar a ridicat mana si dupa aia domnul Cotofan. Domnule viceprimar Botez, va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Si eu as vrea sa spun cateva cuvinte. Exista o tendinta la ora actuala, o tendinta, chiar as putea spune, imperativa in Uniunea Europeana in ceea ce priveste elementele poluante in oras, in principal, si tendinta este cat se poate de clara de a ridica pretul pentru locurile de parcare in centrul oraselor. In Germania daca pana acum plateai si un euro pe un sfert de ora, deci 4 euro pe ora, lucrul acesta s-a dus spre 10 euro pe ora in zonele centrale in principalele orase. Iar al doilea element, unde noi am prevazut acest lucru cu ani in urma si stam mai bine decat ei, este acela de a reduce numarul de locuri de parcare in centrul oraselor. Deci, nu de a descuraja accesul cu masinile in oras. Si inca o tendinta importanta care se refera nu numai la circulatia in oras, este aceea de a muta traficul cat mai mult posibil pe calea ferata.

De fapt, tot avem discutii privind fondurile europene pentru autostrazi si asa mai departe, in urmatorul ciclu banii vor veni in principal pentru calea ferata si noi ar trebui sa incercam sa facem in continuare pasi importanti pentru transportul urban pe calea ferata, pe planul doi un lucru care nu ne priveste pe noi, bani pentru transportul fluvial. Multumesc.

(Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule consilier Cotofan, va rog.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Multumesc pentru cuvantul acordat. La multi ani tuturor colegilor. Sa aveti cu totii un an mai bun.

Constat ca toate abordarile de dinaintea mea au avut cam aceeasi directie. Am vrut sa vin cu o sugestie pentru administrativ, sugestie care poate largeste proiectul de astazi si este pentru timp, e cam mult spus pentru timp scurt, ar trebui sa fie poate pentru un timp mediu, sa definim poate un centru al orasului mai larg si sa ne apropiem de practica oraselor occidentale, asa cum se spune. Adica, sa introducem transport public

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro gratuit in zona centrala si in acelasi timp sa crestem intr-adevar toate taxele si de acces la masini prin vinieta in zona centrala si valorile de parcare.

Din punct vedere financiar, daca veti face un studiu, studiul va putea arata daca sumele respective incasate se pot compensa catre transportul in comun, si bineinteles ca necesita si identificarea unor trame care sa permita accesul auto in afara zonei centrale a orasului. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier pentru cuvantul dumneavoastra. Intre timp, domnul consilier Bostan a parasit sala. Domnul Boca si domnul Scripcaru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. Avand in vedere cele discutate, eu as aduce un amendament, daca sunteti de acord cu mine, in sensul limitarii perioadei de parcare pe zona centrala. Daca, spre exemplu, la Cluj, asa cum spunea si domnul primar e 7 lei parcarea, dar este doar pentru primele doua ore, ulterior ea creste progresiv.

Eu aici nu as vrea sa vorbesc de o crestere progresiva neaparat, dar sa putem limita, poftim, la doua, trei sau patru ore utilizatorii ai caror masini vor stationa in parcarile din zonele centrale, motivat de ce fapt, acolo, in general, sunt institutii, este o parcare de tranzit si in niciun caz nu ar trebui sa aiba rol de parcare de resedinta. Dupa cum vorbeau si cei dinaintea mea, antevorbitorii mei, spuneau ca ar trebui sa ne aliniem si noi la ceea ce se intampla in statele civilizate, in special din Occident, acolo clar stiti ca in toate zonele centrale locurile de parcare, perioada de parcare pentru zonele centrale este limitata la o anumita perioada de timp. Sunt si situatii unde, intr-adevar progresiv, creste pretul parcarii si astea descurajeaza automat utilizarea pentru mai mult timp a acestor locuri de parcare.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnul consilier Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Buna dimineata si multi ani la toata lumea. As vrea, in primul rand, sa confirm faptul ca in strainatate preturile la locurile de parcare in centrul orasului sunt foarte mari si cred ca este o masura benefica, cea hotarata.

In al doilea rand, as vrea sa intreb, legat de o situatie oarecum hilara care s-a nascut pe bulevardul Independentei, la coltul Spitalului Spiridon, unde inainte era un verde intermitent catre virajul la dreapta, catre Policlinica, verde intermitent unde ne crestea tensiunea in fiecare dimineata cand mergeam la serviciu pentru ca se gaseau persoane certate cu politetea rutiera care blocau banda de viraj la dreapta si dupa aia mergeau inainte depasind sau calcand cinci sase linii continui, mergeau inainte catre magazinul Profi. Doua zile acest verde intermitent s-a desfiintat, s-a facut o banda catre inainte. Rezultatele probabil ca nu au fost cele scontate ca azi dimineata am constatat ca s-a refacut marcajul vechi si a aparut si verdele intermitent... Poate, nu stiu care este situatia, cine s-a ocupat de acest...

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi permiteti, voi raspunde eu la aceasta interpelare.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Scuzati. Nu am vrut sa fie.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai

Este adevarat, intr-o sedinta de Comisie de circulatie s-a propus desfiintarea tuturor semafoarelor cu verde intermitent de dreapta pe bulevardul Independentei datorita inutilizarii benzii de langa bordura, care devenea aproape libera de fiecare data, datorita faptului ca erau claxonati cei care stau la semafor.

Conform Regulamentului de circulatie pe drumurile publice din Romania, verdele intermitent se asociaza cu indicatorul de cedeaza trecerea. Deci daca cineva va claxoneaza cand dumneavoastra stati pe banda de langa bordura pe verde intermitent, acela care claxoneaza abuzeaza pentru ca dumneavoastra puteti astepta culoarea verde a semaforului fix pana cand il obtineti continundu-va directia de parcurs inainte, iar cel din spatele dumneavoastra va utiliza verdele intermitent, care de fapt devine si verde pentru noua pozitionarea a semaforului. Asta este ceea ce prevede legea. Nu exista obligativitatea eliberarii benzii de langa bordura pentru verde intermitent. Nu exista, in legislatia romaneasca el este asociat cu indicatorul de cedeaza trecerea.

S-a scos tocmai pentru a utiliza mai judicios cele trei benzi de circulatie pe directia de parcurs spre rondul de la intersectia Mihai Eminescu. S-a observat ca lumea nu stie sa foloseasca din nou culorile de semafor, evitand sau utilizand abuziv banda de langa bordura, motiv pentru care s-a revenit dupa o zi de scoatere, ca sa zic in felul acesta. Si probabil ceea ce am si discutat cu domnul Ciobanu de la Serviciul Rutier al Politiei din municipiul Iasi, a Biroului Rutier, o sa incercam sa reorganizam semnalizarea pe asfalt, marcajele rutiere, astfel incat sa incurajam si virajul de dreapta, dar sa lasam totusi utilizarea mai judicioasa a celor trei benzi, mai ales la orele de varf. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Boisteanu. Urmeaza domnul Dornean.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Multumesc, domnule presedinte. Nu vreau sa fie o interpelare, as vrea numai sa atrag atentia ca sa extindem zona, in primul rand sunt de acord cu cresterea taxelor care sa induca ordine in utilizarea parcarilor din zona centrala, dar sa nu uitam ca ar trebui sa taxam si stationarea sau parcarea de-a lungul strazilor, pentru ca in jurul unor institutii toate strazile adiacente au devenit capcane pentru trafic, pentru pietoni, nu mai au, sunt pline si pe o parte si pe alta, lucru care ar trebui sa coste in ideea in care introducem o ordine si sigur respectarea legislatiei sa fie posibila pentru toata lumea si utilizarea de catre trama stradala pentru toti participantii la trafic, pietoni sau automobilisti. Va multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc domnule profesor. Domnule Dornean va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte. Buna ziua. Doua chestii, una, as vrea sa aduc un comentariu propunerii consilierului, domnului Boca, propunerii lui de limitare a timpului. Din punctul meu de vedere nu stiu daca este oportuna si sa va spun de ce. In primul rand romanul este inventiv, dumneavoastra ati spus, limitam trei sau patru ore sa stea intr-un loc. Dar, in fine, romanul poate sta doua ore intr-un loc de parcare si dupa aia poate sa isi mute parcare intr-un alt de parcare sau in alta parcare. Atunci, nu stiu cum rezolvam problema supraaglomerarii.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

O a doua chestie, cine verifica respectarea Regulamentului sau cine verifica ca romanul plateste. Eu va zic, de exemplu, ieri am fost in spatele Halei Centrale, am parcat, am platit si doar in treacat mergand pe langa masini, trei sau patru nu aveau bon ca sa demonstreze ca au platit. Sunt persoane care verifica acest lucru? Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier Dornean. Va rog domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati ca ne-am intersectat cu alt proiect de hotarare. Exista o, sa nu ii spun comisiei, o instructiune pe care am dat-o la nivelul Primariei municipiului Iasi catre Politia Locala Iasi, un departament special constituit pentru verificarea modalitatii de plata a tarifelor de parcare in parcarile cu plata, din luna noiembrie sau decembrie, domnule comandant, nu mai retin... din noiembrie. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule Boca aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc doamnele presedinte. Voiam sa ii raspund colegului. Acest lucru se poate face foarte simplu, pana la urma bonurile eliberate electronic au ora la care intra masina si parcheaza si se poate verifica foarte simplu si aplica sanctiuni. Intr-adevar este, asta se intampla si in statele si in orasele europene. Daca vrei sa iti parchezi masina, o muti de pe locul respectiv la trei locuri mai incolo. Asta se practica din ce stiu si in orasele europene. Dar macar este o metoda de descurajare a utilizarii, eu stiu, abuzive, nu neaparat abuzive, dar utilizarii de lunga durata pe perioada unei zile a parcarii in zona centrala. Mai este aici o situatie de exceptie, inteleg ca sunt deja pe zonele centrale si niste abonamente. Adica astea ar trebui separate, ulterior gasind o formula de a descuraja si acest gen de inchiriere a parcarii, dar abonamentele in vigoare, clar, trebuiesc pastrate. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul primar va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, e o discutie permanenta pentru abonamentele din zonele de parcare din zona centrala din mai multe motive, exista si o zona rezidentiala in apropiere sau chiar in interior acelor parcari. Dam exemplu parcarii de la Victoria care are arondate cele trei turnuri si care au nevoie sa parcheze si domniile lor si au abonamente in regim rezidential, pe alte tarife, pe procedurile pe care le prevede legislatia in vigoare. Mai sunt, de asemenea, institutii hoteliere care sunt in preajma unor parcari publice ale Municipiului Iasi si care au, de asemenea, inchiriat de la noi, pe baza de abonament pentru clientii hotelurilor respective, ceea ce este, cred, o masura pozitiva pentru a nu descuraja, sa spunem numarul de stele sau confortul pe care il asigura acele hoteluri in zona centrala, absolut necesar pentru promovarea turismului.

Referitor la propunerea dumneavoastra cu un timing precis privind utilizarea parcarilor pe zona centrala, exista practica si in Uniunea Europeana, dar ea se petrece sub urmatorul mecanism: spune ca poti inchiria temporar pe o perioada de timp limitata un loc de parcare in zona centrala fara sa iti interzica reinnoirea acestei decizii. Ai inchiriat pe trei ore, la doua ore si 59 de minute te-ai coborat si iti mai iei inca un pachet de 3 ore,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro adica nu esti obligat sa degajezi masina din parcare respectiva si sa iti cauti un alt loc de parcare intr-o alta parcare cu plata sau unde vrei tu sa pleci, te obliga sa iti refaci abonamentul. Asta se intampla mai ales pe, sa spunem, aplicatiile mobile pentru ca te avertizeaza ca se epuizeaza timpul de parcare si tu iti mai iei din nou in tichete de parcare in acelasi loc fara sa degajezi.

Eu cred ca, in momentul de fata, o luam ca o propunere pentru ca pentru anul in curs nu am sa mai aduc in atentia domniilor voastre cumpararea de parcometre, ele sunt suficiente, am inceput sa le reasezam in oras incat sa le facem si mai eficiente. Anul acesta va fi anul introducerii de senzori. O sa propunem introducerea primului pachet de 1000 de senzori si introducerea unei platforme informatice in care sa putem face plata de la distanta prin SMS, cumpararea unui abonament si toate celelalte lucruri asa cum se petrece peste tot in lume. Atunci optiunea dumneavoastra poate interveni, nu mai mult de trei ori pe zona centrala pentru a descuraja utilizarea abuziva acolo unde este tranzit permanent de persoane, dar fara capacitatea de a le interzice reinnoirea acelei inchirierii pentru ca ar fi chiar o masura abuziva din partea autoritatii locale de data aceasta. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, va rog domnul consilier. Intre timp, domnul Bostan s-a intors la scaunul domniei sale dupa 17 minute de absenta. Va rog frumos.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc ca ati monitorizat, domnule presedinte. Nu am vazut...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Contorizez, dar nu v-am dat cuvantul...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dar si remarca dumneavoastra...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... pretul de pornire al licitatiei pentru parcarile de resedinta ramane 31 lei. Am primit mai multe mesaje de la diferiti cetateni care mi-au semnalat faptul ca aceste licitatii se organizeaza atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice. As vrea sa il intreb pe domnul primar si pe domnul director, daca exista posibilitatea separari acestor licitatii intre persoanele fizice si juridice pentru parcarile de resedinta. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As avea rugamintea la colegii nostri, am primit mai multe solicitari de la cetateni. Eu nu as vrea sa intru in amanunt sa ma uit daca a existat vreo solicitare de la cetateni in momentul cand dumnealor vin si expun diferite subiecte in Consiliul Local. As vrea sa se abtina de la a spune - am primit mai multe solicitari de la cetateni. Pentru ca aceste solicitari de la cetateni in general se fac atunci cand cetateanul are intr-adevar o problema ori noi de-abia o discutam, pentru el inca nu a devenit o problema. Deci cand ati primit

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro cetateanul care v-a spus, care va, mai multi si se adauga si alti cetateni si pana diseara cred ca lista cetatenilor depaseste pe cea a locuitorilor din municipiul Iasi. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

E din punct de vedere, sa spunem juridic, trebuie sa fie foarte clar daca poti sa segregi capacitatea unei persoane fizice fata de o persoana juridica de a licita Din punct de vedere al continutului, daca vorbim despre parcare de resedinta, legea nu distinge daca resedinta se refera la detinatorul actului de proprietate sau la utilizatorul ca sediul social al unei firme. Pentru o firma, ca entitate juridica, resedinta acelei firmei este pe adresa postala respectiva. Tu cand ai folosi cuvantul de resedinta, e valabil si pentru unii si pentru altii.

Daca vrem sa nuantam mai mult decat atat in Regulamentul nostru de scoatere la licitatie, o putem face prin decizia Consiliului Local, ca prin resedinta sa se inteleaga doar adresa postala a persoanei fizice care locuieste acolo, iar pentru persoane juridice sa aplicam cealalta prevedere a acestui regulament care da posibilitatea inchirierii sub statut de abonament dar nu mai mult de a unui singur loc.

Eu cred ca este justificata observatia dumneavoastra pentru ca altfel o sa ajungem in situatia in care o societate comerciala sa isi ia ”n” locuri de resedinta.

Mai avem o chestiune pe care o putem reglementa impreuna si am mai discutat asta si anul trecut cu colegii mei, la participarea la licitatie pentru locuri de resedinta pana la epuizarea primei runde de licitatii fiecare apartament sa poata inchiria maxim un loc. Sunt familii cu situatii financiare mai bune si vin la licitatie si ia si locul 1 si locul 2 si locul 3, mama, tata si copilul, iar ceilalti de pe verticala blocului nu mai ajung sa mai ocupe acele locuri. Am spus, nu, corect ar trebui la inceput sa inceapa toti cu un loc si daca mai raman locuri disponibile, in a doua runda de licitatii sa poata interveni si alti membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa postala si pentru al doilea sau, nu mai mult de al treilea loc. Am spus ca limitam si numarul de locuri, nu pot inchiria mai mult de trei locuri daca parcarea este rezonabila si nu mai mult de doua locuri daca parcarea este sub 40 de locuri. Notati domnul director aceste observatii facute si de mine si de domnul consilier si puneti-le in dezbatere publica si intr-o sedinta viitoare sa le putem propune Consiliul Local spre analiza si eventual aprobare. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule primar. Domnul presedinte al Comisiei juridice, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc. Eu voiam sa spun ca vizavi de acces tarif 31 lei poate parea un tarif mic, dar din ce inteleg, e pragul minim pana la urma. Piata ne-a aratat ca acest tarif practic nu prea este, cred ca media ultimelor inchirieri atinge sau chiar depaseste 100 lei, din ce inteleg, pe locurile de parcare resedinta. Adica, am vazut ca este o intreaga competitie, cum ati spus si dumneavoastra sunt situatii si noi ne-am bucura daca am avea cat mai multe dintre parcari disponibile pentru cetatenii din zona de resedinta. Deci nu cred ca 31 lei ar trebui modificat.

Pe de alta parte, in schimb in momentul in care vine vorba despre parcarile astea scoase pentru amenajare si catre un investitor privat, acesti 31 de lei daca ii ia in calcul la,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro eu stiu, planul de afaceri, este o suma destul de mica si nu poate, adica, din acest punct de vedere nu devine atractiva investitia, de asta cred ca nici nu prea sunt investitori interesati. As vrea, nu stiu, poate gasim o formula in care sa facem mai atractive acele zone pentru dezvoltarea de parcari subterane. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Ar trebui sa facem o separatie foarte clara intre parcarile publice si parcarile private, ceea ce se si intampla de altfel in momentul de fata. Vedeti care este diferenta de tarif intre parcarea pe care o practica hotelul Moldova, de exemplu, comparativ cu parcarea de la complexul Palas. In functie de abordarea in planul de afaceri a fiecarei societati comerciale fata de activitatea pe care o desfasoara si tarifele sunt diferite. La hotel Moldova este minim 10 lei, din ce stiu eu, pe ora, iar pentru cei care sunt clientii lor intra in tariful de cazare. Prin urmare, lucrul asta il face piata.

Noi ne referim doar la parcarile de resedinta publice, cele din proximitatea blocurilor. E pragul minimal de competitie pe care nu l-am modificat pentru ca oricum competitia dintre ei va decide care este pretul final a acelui abonament. Asa incat, nu ar trebui sa ingrijoreze niciun om de afaceri pentru ca noi prin aceasta hotarare de consiliul nu le impunem lor planul de afaceri, ci ne cream noi un nou mecanismul in domeniu public si privat al Municipiului Iasi, nu si in cel de business al unui om de afaceri. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Etienne va rog...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Vreau sa propun un amendament legat marirea taxei la locul de parcare, pentru ca noi vorbim acum, in centru, vorbim de 200 de locuri de parcare care sunt afectate de aceasta taxa, cel putin informatia asta o am de la Comisia Economica, transmisa de domnul Radu Grigoras. As vrea sa propun urmatorul amendament. Adica, suntem de acord cu taxa de 5 lei pe ora in parcarile din centru atata timp cat avem indeplinite trei conditii: in oras avem banda unica de transport, sistem de etickting si afisarea timpilor de sosire in spatiile transport public in comun. Atata timp cat vom avea aceste trei conditii in municipiul Iasi, suntem de acord ca taxa sa fie de 5 lei in locurile de parcare publica. Pentru a incuraja folosirea transportului public in comun trebuie sa oferim cateva conditii care sunt minimale din punctul meu de vedere. Nu putem sa spunem vrem sa marim parcarea la 5 lei cand la Palas e 3 lei pe o investitie care a costat milioane de euro, zeci de milioane de euro, si e 3 lei, iar noi in municipiul Iasi pe un teren care e al nostru, nu am avut nicio investitie decat amenajarea acestei parcari, cerem 5 lei. Si Palasul este in oras, in centrul orasului si parcarile de care vorbim sunt tot in centru orasului. Atunci, haideti sa facem acest lucru ca e simplu. De exemplu, cu banda unde transport ne chinuim de un an de zile aproape sa o implementam, sistemul de e-tiketing, atunci cand il vom avea afisat ca sa putem sa incurajam transport public in comun, si afisarea timpilor in statie. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Am retinut amendamentul dumneavoastra. Alte luari de cuvant daca sunt. Nu sunt. Domnul Boca daca va mai sustineti amendamentul, va rog sa il individualizati ca sa il pot supune la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Avand in vedere cele discutate, nu cred, adica pe moment renunt la un amendament astazi la proiectul de pe ordinea de zi, dar vreau ca aceasta propunere sa o discutam in momentul in care vom discuta din nou despre parcarile din zona centrala si momentul in care vom avea toate informatiile referitoare si la abonamentele de pe zona centrala. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Ramane amendamentul domnului consilier. Da, doamna consilier, va rog.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc, domnule presedinte. Buna ziua tuturor. Am tinut neaparat sa intervin si eu inainte de a spune la vot amendamentul colegului meu Etienne. Propunerile pe care le-a facut dansul sunt foarte bune, cu banda unica de transport si cealalta propunere, insa consider ca nu are legatura cu parcarile si cu marirea tarifului orar de parcare in centru. Asa incat, noi vom fi de acord cu acest proiect si nu vom fi de acord cu amendamentul dumnealui.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am retinut.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Cred ca ar trebui discutate intr-o alta sedinta aceste doua propuneri sau, ma rog, facute separat de acest proiect. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am retinut. Alte propuneri? ...Poftim? A fost o propunere, nu? am inteles. Supun la vot. Am intrebat alte propuneri. Deci supun la vot amendamentul domnului coleg Etienne Ignat, aceea de legare a maririi tarifului la 5 lei pe ora de conditia suspensiva a existentei unei benzi unice de transport, a sistemului de ticketing si afisajului timpilor de sosire pentru mijloacele de transport in comun.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul presedinte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Spuneti, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Stati ca nu inteleg, asta e legatura Iasului cu Mitropolia din Afganistan... Ce legatura are banda unica cu tariful la parcare si cu... Nu am inteles...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule Surdu, va pot explica...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule Surdu, dar in 2020 nu intelegeti ca mobilitatea urbana nu e ...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles punctul de vedere si al domnului coleg Surdu... Conform Codului Administrativ sunt obligat sa supun la vot... sunt obligat sa pun la vot amendamentul domnului coleg. Nu mai recitesc amendamentul, l-am citit, cred ca l-a inteles toata lumea.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Deci va rog sa repetati ca sa inteleaga toata lumea ca poate, poate sunt singurul care nu am inteles. Imi cer scuze pentru ca mai prelungim...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles domnule consilier. Recitesc amendamentul domnului consilier Etienne la solicitarea domnului lider de grup Surdu. Da, dumnealui a formulat un amendamentul in sensul in care majorarea tarifului de parcare la 5 lei sa fie legat de indeplinirea conditiei suspensive a existentei benzilor unice de transport, a unui sistem de ticketing si afisajului timpilor de sosire la mijloacele de transport in comun. Asta este amendamentul, da?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, da poate initiatorul isi retrage, in lumina celor, poate isi retrage si dumnealui amendamentul, nu stiu, poate se mai gandeste sau ... daca nu trebuie sa ne actioneze in instanta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Poate e prea lung amendamentul...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun la vot amendamentul. Cred ca a fost inteles de toata lumea.

Cine este pentru amendamentul domnului Etienne Ignat? am inteles.

Abtineri? 3 abtineri.

Voturi impotriva? Am inteles.

Amendamentul a fost respins, fapt pentru care voi supune la vot proiectul de la punctul 3 de pe ordinea de zi, exact in sensul in care a fost aceasta propus de initiator.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru votul acordat.

(Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru votul acordat.

Trecem la proiectul numarul 6, proiectul 5 a fost retras.

Proiect nr. 6

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind schimbul in echivalenta valorica a imobilelor amplasate in intravilanul municipiului Iasi, in suprafata de 2.177 mp din strada Cicoarei fn, intabulat in Cartea Funciara 142690, si a celui in suprafata de 863 mp din stradela Sofia Nadejde fn, intabulat in Cartea Funciara 164929, proprietati private (anexa A), cu imobilul amplasat in str.Cicoarei fn in suprafata de 3.414,15 mp intabulat in Cartea Funciara 165677, proprietatea privata a municipalitatii (anexa B);

Luari de cuvant? Da, domnul consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. La Comisia juridica am discutat acest proiect mai amplu, al carui membru sunteti, sunteti si secretar, si stiti foarte bine ca am propus cumva o repozitionare a parcelei care va ramane a municipalitatii din zona respectiva. Din ce vad, banuiesc ca au toti colegii la mapa, vad ca s-a facut acest lucru si ceea ce sugeram noi, in sensul pastrarii unei suprafete de teren ca o limita de 7 metri pana la strada existenta, in eventualitatea unor noi proiecte peste o perioada de timp, vad ca s-a pastrat, deci in fata parcelei care va fi cedata pentru schimb, si aceasta are 7 metri, deci noi, din punctul nostru de vedere aceasta cerinta a fost indeplinita. Nu cred, de asta am spus ca nu ar fi fost oportuna scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Multumesc domnule presedinte.

(Domnul consilier Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Eu sper ca am acelasi plan de situatie pe il aveti dumneavoastra. Nu ma prea pricep la figurile astea pe aici, dar as dori sa stiu care este calea de acces catre lotul 2 S 2, de 415, 60 de metri patrati.

(Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ca sa vorbim toti in cunostinta de cauza putem sa avem si noi? Noi nu avem. Nu stiu unde s-a oprit.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa fac, pe masura ce domniile voastre veti primiti planul de situatie modificat, care este de fapt oportunitatea acestui schimb.

Parcela pe care vrem sa o luam este parcela de la intersectia viitoarei strazi Sofia Nadejde cu strada Cicoarei, viitoarea soseaua de centura pentru traficul usor. Intentia noastra este ca prin conexiunea pe care am facut-o cu podul Cicoarei, sa reusim sa ducem o strada la 4 benzi care se va conecta pe viitoarea centura usoara a orasului, legatura Uricani, respectiv ieșirea spre Metro - Letcani, si sa asiguram si posibilitatea largirii strazii Cicoarei spre podul care traverseaza Nicolina cu inca doua benzi. De aceea, am solicitat colegilor mei sa retraga frontul viitoarei parcele cu inca 7 metri, lucru care va trebui sa il facem si cu proprietarul care a facut obiectul schimbului din luna trecuta, din luna decembrie 2019, este notificat pe acest plan de situatie. Iar fasia de 7 metri pe care va trebui sa i-o repozitionam cand ne vom duce la cartea funciara, sa i-o da din rezerva din coltul ramas in partea din spate. In felul acesta, usor, usor si cu ceilalti proprietari sa ne cream un front de 7 metri liber pentru o supralargire a strazii Cicoarei pe masura ce

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro necesitatea va impune acest lucru. Va garantam aproape ca va fi nevoie de aceasta largire in timp si e pacat sa scapam aceasta oportunitate care este la indemana Municipiului Iasi. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Alte puncte de vedere? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Strict legat de asta si dupa o sa am si o interventie. Da, ok am inteles ca la parcela asta retragem cu 7 metri, dar mai sunt 5 beneficiari, 6 beneficiari inainte si cu ei cum... adica nu putem ca luam la unul si la ceilalti Dumnezeu cu mila.

(Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta)

Domnul primar Chirica Mihai

Cand vor veni la autorizarea de construire, ma iertati domnul presedinte, noi oricum vom retrage frontul construit incat sa permitem si largirea viitoarei strazi.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Atunci, daca pot sa am si eu interventie pe proiectul asta, am lamurit. Avand in vedere ca in municipiul Iasi sunt foarte putine suprafete de terenuri care sa aiba intr-adevar 4.000 de metri patrati, in momentul de fata gasim foarte putine suprafete de genul asta, 3.700 cat avem aici, noi propunem in felul urmator. Propunem ca beneficiarilor care vor sa dea trenul sa le facem o oferta de cumparare sau sa incercam demersurile de a face exproprierea terenului de interes public pentru a putea largi strada pe cei 120 de metri ramasi pe strada Sofia Nadejde. Pe acest teren care este propus la schimb, eu va propun sa avem in vedere sa facem o cresa si o gradinita. Multumesc.

(Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul primar va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Crese si gradinite sunt in lucru, in Iasi 5 crese. Nu faci crese doar ca sa aduci lumea acolo, sa ii care din centrul orasului spre Cicoarei, ii duci in zona unde locuiesc...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ma scuzati, dar chiar asa. Deci sunt trei proiecte imobiliare foarte mari exact in aceasta zona, nu? Noi nu aducem, dar pana o sa facem si gradinita vor fi gata si proiectele imobiliare.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Putin respect.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, respectul o sa fie reciproc. Vom avea grija ca proiectele mari imobiliare sa fie de la inceput gandite cu aceste utilitati publice de tip cresa, gradinita, dispensar, fara sa mai consumam noi din banii publici construirea lor.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Dar referitor la aceasta chestiune, si procedura de expropriere publica presupune de fapt cumpararea, este aceeasi chestiune, numai ca va trebui sa i-o dai intr-o chestiune rezonabile, intr-un pret rezonabil pentru ca el trece prin doua parcele. Noi prin drumul Sofia Nadejde de fapt ii intersectam doua parcele de teren care nu sunt alipite, ele sunt si momentul de fata segregate, daca mai trecem o data ii facem trei parcele. Deci evident ca in instanta ne vom duce ani de zile si incurcam proiectul de supralargire a strazii Sofia Nadejde.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ca sa clarificam, sa stiti ca nu vrut sa fiu nerespectuos, ci pur si simplu am intervenit ca era o chestie care mi se parea importanta.

In al doilea rand, eu cred ca in momentul de fata, asa cum ati spus si la toti cei sase beneficiari, daca ar fi sa modernizam, sa largim strada Cicoarei si la autorizatii le vom putea impune ca ei sa se retraga si sa isi retraga aliniamentul, asa puteam sa facem si in momentul de fata pentru aceste doua terenuri propuse a fi achizitionate. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule consilier. Eu inca doresc sa primesc un raspuns, calea de acces catre lot 2, S2 de 415,60 metri patrati, nu imi dau seama din planul de situatie pus la dispozitie. Va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Sigur, raspunsul, in primul rand raspunsul pentru domnul presedinte este ca acest lot 2 poate sa vizeze un schimb de terenuri cu cei de la SC G&D Imobiliar Grup SRL in asa fel incat sa avem o continuitate a latirii strazii. Interesul nostru, cel putin la ora actuala, este de a lati aceasta strada spre intersectii pentru ca va exista sigur un trafic marit, strada respectiva va intra intr-un amplu proces de refacere pana la rondul din spatele Antibioticelor si ne intereseaza mai ales in intersectii sa avem in prima faza o latime de strada.

Sunt convins ca vor exista in viitor solutii pentru a reusi de a largi aceasta strada pe o lungime cat mai mare si cu totii ne dorim acest lucru.

Astazi chiar am avut unele discutii vis-a-vis de bulevardul Poitiers care tot asa, din aproape in aproape, sa putem sa il avem la 4 - 5 benzi, la o latime corespunzatoare in momentul in care va aparea acest proiect a companiei nationale.

Eu sper ca lucrurile acestea populiste, exact cum a fost si la partea de taxe si impozite pentru locurile de parcare si cum aceste lucruri sunt si aici, sa nu fie o justificare pentru un vot negativ, in interesul orasului, pentru ca nimeni nu face nimica cu aceasi metri patrati prin care dorim sa largim strada.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule viceprimar. Alte luari de cuvant? Domnul consilier Boca si urmeaza domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. Din pacate asistam la aceeasi chestiune. Eu repet, noi, consilierii PSD, am sustinut intotdeauna proiectele care vizeaza dezvoltarea municipalitatii. Lucrurile sunt perfectibile, bineinteles, de asta si discutam in cadrul Comisiei juridice posibilitatea sau oportunitatea relocarii, repozitionarii astfel incat sa incercam sa multumim, sa satisfacem oarecum toate parerile vizavi de acest proiect.

Asa cum spuneam, noi am sustinut proiecte pentru dezvoltarea Iasului. Din pacate unii din consilierii nostri nu. Ei au preferat fie sa mute Spitalul Regional la Miroslava, fie sa nu fie de acord cu construirea unor campusuri studentesti...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule presedinte, dar nu vorbim la obiect? Va rog frumos, fiti echidistant fata de...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

... fie sa nu fie de acord cu modernizarea transportului public in comun si acum ajungem, mai nou, la obiect, cum spuneti domnule consilier, sa ne opunem si la supralargire unei strazi. Pana la urma ne opunem la un proiect care ajuta comunitatea noastra, ca tot vrem de fiecare data si blamam ca nu avem conditii, ca intai sa facem strazi. Poftim, domnilor consilieri, avem ocazia sa facem strazi. Si dumneavoastra veniti acum si spuneti, propuneti populist, asa cum spunea colegul meu anterior, crese si gradinite. Imi pare rau. Multumesc domnul presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dincolo de aceste discursuri, raman la parerea mea initiala pentru care am solicitat si scoaterea proiectului de pe ordinea de zi. Nu se opune nimeni nici unei dezvoltari, dar cred ca ce avem aici este o solutie pripita.

Colegul meu Etienne Ignat a sesizat in mod corect ca avem multe proprietati care vor trebui retrase de la strada. Ma uit, de exemplu, pe aceasta harta si avem doua parcele de teren identificate, sunt marcate punere in posesie, urmatoarea parcela apartine domnului Roibu. In momentul in care si acestea vor trebui sa se retraga, terenul din spate este oportun pentru a-si pastra si configuratia propriilor parcele si pentru a nu ar fi afectati, terenul din spate le va fi util ca sa mearga cu parcelele lor. Intr-adevar trebuie sa avem o solutie si pentru ceilalti catre intersectie. In acelasi timp lotul 1 in momentul de fata nu are acces la teren, deci terenul care noi il propunem acuma sa il oferim spre schimb nu are acces la strada Cicoarei pentru ca trebuie sa treaca prin parcela primariei. Deci si aici trebuie sa dezmembram o cale de acces.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Lucrurile, din punctul meu de vedere, nu sunt bine asezate si de asta rugamintea mea, sincera, dincolo de orice discurs sforaitor, mai mult sau mai putin, este haideti sa asezam lucrurile cum trebuie si sa gandim per ansamblul cum dorim sa fie aceasta strada de la intersectia cu Calea Galata pana la intersectia cu Strada Sofia Nadejde si sa o gandim cap coada. Nu ne apucam acum, mai facem o dezmembrare, mai un lot mai mic, mai mare. Deci nu sunt asezate cum trebuie din punctul meu de vedere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. S-a anuntat inainte domnul Boisteanu. Va dau si dumneavoastra. Domnul profesor, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Numai doua cuvinte as vrea sa spun, poate ne inseila vizual schita pe care o avem. Ceea ce e la strada va fi supra largirea drumului, deci nu impiedica cu nimic accesul catre. Nu e o constructie pe care vrea sa o edifice primaria sau Consiliul Local si care sa impiedice accesul. Deci este pur si simplu o largire a strazii care va permite accesul proprietarilor catre propriile terenuri.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnule Surdu, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Noi am aprobat constructia unui pod care va dezvolta orasul intr-o zona pe care o consideram un pic ramasa in urma, chiar mai mult ramasa in urma. Am aprobat noi, aici, consilierii, constructia unui pod cu patru benzi. In mod corect si total neavenit ar trebui sa iesim pe o straduta de pe acest pod sau domnii consilieri doresc sa iasa pe o ulita de pe un pod cu patru benzi. Parerea mea este ca nu putem iesi pe o ulita de pe un pod cu patru benzi, ci trebuie sa gasim toate modalitatile legale prin care de pe acest pod, in continuare, soseaua sa fie larga si sa gasim si de la finalul acestui schimb, unde soseaua se va intretaia cu o alta strada, sa gasim modalitatea sa largim si strada respectiva. Acum avem oportunitatea de a face prima faza. Aceasta prima faza se face in urma unui studiu, in urma unui studiu cu privire la proprietati, cu privire la care sunt avantajele iesirii de pe acest pod pe patru benzi. Nu stiu daca am fost foarte explicit, dar de pe un pod cu 4 benzi care este o noua investitie, nu putem iesi pe o ulita. Repet acest lucru ca sa il inteleaga si colegii nostri ca aceasta largire este necesara, strict necesara, pentru ca ea ma duce la o dezvoltare ulterioara a zonei prin marirea strazilor adiacente la doua, trei benzi de circulatie, in functie de posibilitatile care exista in zona...

Mai mult decat atat, acolo se prevede si un sens giratoriu. Sensul giratoriu va face ca fluxul de masini al circulatiei, de afluxul de circulatie sa fie reglementat si repartizat si in aceste patru benzi de circulatie pe care noi astazi incercam sa le reglementam prin proiectul pe care il aprobam. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc foarte mult, domnule consilier. Domnul consilier Cotofan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Multumesc .Am o singura rugaminte catre administratie. Va rog frumos sa gasiti solutii pentru intreaga largire a drumului. Nu are foarte mare legatura, de exemplu, la Bucuresti sunt implicat intr-un proiect unde dupa aprobarea lui de catre Primaria Bucurestiului, de catre doamna primar a Bucurestiului, a ajuns la concluzia ca pe un proiect de investitii de sute de milioane, toate parcelele de pe o parte sunt neexpropriate. Ca urmare, proiectul dupa aprobare si semnare si licitare este blocat. As vrea, spre binele comunitatii, pentru a nu face greseli similare, sa gasim solutii pentru largirea drumului pentru toate parcelele pentru ca, vom gasi, vom face, vom schimba sunt toate ipotetic. Dupa ce veti schimba patru parcele, la a cincea parcela proprietarul va impune niste conditii care sunt probabil de neacceptat, dar care primaria va trebui sa le accepte avand in vedere ca am inceput demersurile pe toata lungimea. Haideti sa le facem pe toate odata, gasim solutii, se largeste drumul si se aproba. Asta este propunerea mea, sugestia mea. Daca sunteti de acord, multumesc, daca nu, sa nu cadem in plase genul celei pe care v-am relata-o adineauri.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule Cotofan, pentru cuvantul dumneavoastra. Domnul primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa fiu foarte scurt. Deci, in principiu sunt de acord ca vreti sa aduceti o tema generala care e corecta ca abordare, trebuie sa o gandim, dar nu putem gandi global pentru ca aici discutam de doua proiecte diferite. Traseul centurii este un traseu pe care il va coordona Ministerul Transporturilor, iar prin propunerea noastra de retragere le facem un bine, in prealabil, sa nu mai apara inca cineva care le mai pune un bat in roate, ca sa ma pronunt asa, iar racordarea la traseul de centura a strazii Sofia Nadejde este un proiect al Municipiului Iasi pe care vrem sa il ducem mai departe incat, in momentul in care se vor intersecta cele doua investitii, una de stat si una locala, sa avem temele facute de la inceput.

Celelalte parcele care vor face obiectul temei de proiectare a Ministerului Transporturilor de aceasta data, vor face obiectul unui alt proces care poate duce inclusiv la transferul de proprietate catre autoritatea locala la momentul cand va ajunge la noi, o sa ne spuna dumnealor ce suprafata au nevoie si tot la noi, la Consiliul Local, pentru ca pe parcursul ordinii de zi o sa ajungem la traseul viitoarei centuri usoare pe care l-am amendat datorita discutiilor avute cu Ministerul Transporturilor in ziua de luni si prin care noi ne vom asuma raspunderea ca orice interventie necesara pentru dezvoltarea acelui proiect sa o faca autoritatea locala si asa mi se pare si normal pentru ca beneficiarul de fapt suntem noi si nu Ministerul Transportului, ei in muncesc pentru noi sau mai bine spus finanteaza pentru noi, dar noi trebuie sa le asiguram toate conditiile necesare ca lucrurile sa se intample aici, in orasul nostru, in aceasta partea a Moldovei. De aceea am zis, nu e

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro anormal ce spuneti dumneavoastra, numai ca sunt doua teze nu neaparat diferite, ci complementare. Cand va veni si Ministerul Transporturi atunci vom lua legatura si cu ceilalti proprietari. Acum daca avem posibilitatea sa o facem in prealabil, inainte de a veni ei cu aceasta solicitare, o putem face acum. Va multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc. Intre timp domnul Nedelcu a parasit sala. Domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

As vrea si eu sa intaresc cele spuse de domnul primar. La ora actuala acest schimb de terenuri ne ajuta pe noi de a largi strada de la actualul pod, de la noul pod pana in strada Cicoarei. In plus, am luat in considerare o eventuala largire in proiectul Ministerului pentru strada Cicoarei care, repet, va veni de la sensul giratoriu, din spate de la Antibiotice si va merge pana in soseaua Nicolina, proiect care va fi facut de Minister. Deci interesul nostru este de a largi bucata de strada de la pod pana in strada Cicoarei. Am tinut cont si de eventuala largire, si sper sa nu fie eventuala largire, ci chiar largirea strazii Cicoarei prin proiectul Ministerului. Noi am fi putut spune, nu ne intereseaza decat bucata noastra si aici ii lasam sa ramana terenul cum este acuma, pe strada Cicoarei, dar ne-am gandit ca in viitor va fi necesara aceasta largire.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule viceprimar. Domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule primar, noi chiar tinem foarte mult ca proprietatile compacte ale primariei sa fie pastrate in patrimoniul orasului pentru ca dumneavoastra in repetate randuri ati spus acest lucru, municipalitatea duce lipsa de terenuri compacte pentru a finanta proiecte edilitare de la crese, parcuri, gradinite si pe mai departe. De aceea propunerea noastra este sa ajungem la un acord cu actualul proprietar, poate gasim o varianta mai potrivita astfel incat o suprafata compacta pe care o avem de 3.700 metri patrati sa o putem folosi pentru un proiect edilitar pentru comunitate. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Este o alta abordare si nu face obiectul acestei discutii.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc domnul consilier. Intre timp domnul consilier Nedelcu s-a reintors la masa. Domnul viceprimar Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumesc domnule presedinte. Buna ziua tuturor. Doar cateva considerente tehnice, pentru ca la Comisiile economica si juridica dumneavoastra ati avut total alte argumente, diferite fata de astazi, cu siguranta cautati tot felul de argumente sa nu votati acest proiect. Nu e nicio diferenta intre proiectul de pe ordinea de zi si proiectele care preiau constructia de camine studentesti sau mutarea Spitalului Regional, cum l-ati dorit dumneavoastra, la Miroslava. Vorbim...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Argumentele tehnice. Haideti, lasati populismele..

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

... strict de supralargirea strazii Sofia  Nadejde. Domnule istoric, cititi in

transversala proiectul si nu ati priceput nimic.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar, haideti, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Nu am intrerupt pe nimeni, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Aveti dreptate. Va rog frumos, sa il lasam pe domnul Vasile Harabagiu sa continue.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Tehnic vorbind, luam doua suprafete de teren strict de la intersectia strazii Cicoarei de la intersectia strazii Sofia Nadejde si facem schimb cu movila de pamant din strada Cicoarei fara nici o utilitate publica. La ora actuala, terenul pe care il propunem in schimbul lui cu proprietarul de la strada Sofia Nadejde nu are nicio utilitate publica trasa pe acest teren. Dupa cum vedeti, nu ati gasit argumentul ca difera foarte mult pretul sau nu e facut cum trebuie Raportul de expertiza, cum ati gasit de fiecare data tot felul de gaselnite ca sa va opuneti dezvoltarii orasului. Dumneavoastra va doriti ca aceasta strada sa se opreasca in intersectie din patru benzi intr-un drum, nici macar cu doua benzi nu are astazi, e sub 6 metri, ca, stiu eu, iesenii, locuitorii municipiului Iasi sa dea vina pe municipalitate. Asta va doriti. Nu va preocupa si nu ma intereseaza nici macar o secunda ca avem nevoie de dezvoltarea orasului, ca locuitorii din Nicolina, Galata se poate sa mearga pe patru benzi inspre Dacia, Alexandru. Strict politic va intereseaza. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Datorita faptului ca sunt puncte de vedere care mai necesita si alte dezbateri, am sa formulez eu o propunere de amanare a acestui proiect. Propunerea intra pe dispozitiile Codului Administrativ pentru ca noi suntem in momentul acesta in fata dezbaterilor si procedura efectiva de vot nu a fost initiata. Ca urmare a faptului ca este vorba despre o

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro propunere de amanare si nu o propunere de retragere de pe ordinea de zi, nu este necesar nici acordul initiatorului proiectului, astfel incat supun la vot propunere de amanare a proiectului .

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Doua voturi impotriva amanarii.

Abtineri? Un vot abtinere. Va multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu cand v-am spus nu m-ati crezut.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Crearea unei capacitati noi de producere a energiei termice in cadrul SACET Iasi cu ajutorul unor surse regenerabile”

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu apreciez proiectul ca a fi unul foarte util si foarte bun, in schimb am o singura nelamurire pe care vreau sa mi-o clarificati, domnule primar. Daca terenul pe care se propune a se face investitia are sau nu are de a face cu decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie? Si vreau sa imi raspundeti cu da sau nu pentru ca si decizia de a vota va fi conform raspunsului dumneavoastra. Multumesc.

(Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc, domnule presedinte. E unul dintre cele mai revolutionare proiecte de producere a energiei din istoria Iasului si cred ca unul dintre cele mai frumoase din istoria Romaniei pentru ca venim cu o solutie complet inovativa in ceea ce priveste aducerea unei capacitati de 1,4 megawati / ora pentru incalzirea orasului.

Am citit cu mare atentie si ultimele directive europene si planul pe care noua conducere a Comisiei europene si l-a propus pentru urmatorii zece ani de zile, pana in 2030, unul dintre ele fiind desfiintarea CET-urilor pe carbune. Foarte important cum a punctat comisia europeana acest lucru. De altfel, noi am si avut o prima discutie cu operatorul de termoficare si lucram deja la un proiect european care nu are limita de bani

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

ca sa facem o noua sursa de producere complet ecologica mult mai fezabila decat ceea ce avem in momentul de fata, imediat dupa finalizarea perioadei de sustenabilitate a actualului proiect. Vom continua investitiile in retele de termoficare, atat a retelei primare, cat si secundare si cresterea capacitatilor de productie prin surse regenerabile.

Nu are nimic de a face cu decizia Inaltei Curti de Casatie ultima, pentru ca penultima o contrazice pe ultima. Deci suntem intr-o dilema in continuare. Niciodata terenurile nu au facut obiectul unei decizii a unei Curti. Toata partea de terenuri si cladiri fac parte din patrimoniul inregistrat prin Hotarare de Guvern la data la care ele au fost transmise catre Guvernul Romaniei, deci mai bine de 10 ani de zile de acum. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule primar. Intre timp domnii consilier Crucianu si Ghizdovat au decis sa ia o pauza. Alte luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot punctul 7 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului: “Crearea unei capacitati noi de producere a energiei termice in cadrul SACET Iasi cu ajutorul unor surse regenerabile”;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

(Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din OUG 114/2018, in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”;

Luari de cuvant? Nu sunt luari de cuvant. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 315/29.08.2017 in vederea implementarii proiectului ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin sustinerea antreprenorialului”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? nu sunt.

Va multumesc pentru vot. Proiectul de hotararea fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi, Colegiul National ’’Mihai Eminescu’’ Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ’’Atelierele copilariei’’;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Va multumesc pentru vot.

Proiectul de hotararea fost adoptat.

(Domnul consilier Aur Marius Catalin a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii institutiei publice denumite Club Sportiv Municipal Iasi 2020, in subordinea Consiliului Local Iasi, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de functii al acestuia;

Luari de cuvant? Va rog domnul consilier.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna ziua tuturor. Am analizat proiectul de hotarare si m-am uitat pe schita de organigrama si am vazut ca sunt mai multe sectii: sectie de handbal, baschet fotbal, minifotbal, tenis de camp, sectie de volei. Cred ca ar fi oportun sa adaugam si o sectie de rugby, zic eu, ca o modificare la acest proiect de hotarare. La articolul 6 - bugetul de venituri si cheltuieli al clubului se aproba anual de catre Consiliul Local al municipiului Iasi.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Ar mai fi cred oportuna si orice modificare de organigrama, in continuare. Deci sa fie aprobata odata cu bugetul de venituri si cheltuieli. Deci aceste doua modificari.

(Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Deci dumneavoastra doriti, ca sa inteleg mai bine amendamentul, modificarea articolului 6. Mai spuneti o data, va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Da, imediat. Deci in afara de adaugarea ca si sectie de rugby, la articolul 6, aici scrie ca bugetul de venituri si cheltuieli al clubului se aproba anual de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, si in continuare - si orice modificare de organigrama. Atat. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am retinut amendamentele. O sa supun la momentul potrivit la vot. Luari de cuvant? Domnul consilier Timofciuc va rog...

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Daca nu purtati ochelari, nu aveti atentie distributiva.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Atentia distributiva nu tine de ochelari. Incercati sa va puneti la punct cu toate informatiile.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegi, noi din principiu nu prea suntem de acord ca statul, in speta Primaria Municipiului Iasi, sa infiinteze un club sportiv, nu este o masura tocmai liberala si de asta avem mari rezerve ca aceasta este cea mai potrivita masura pentru a resuscita sportul iesean. In rest, in Occident, unde noi luam ca model ceea ce se intampla acolo, nu exista ca primariile sa aiba cluburi sportive, asta este apanajul privatilor. Asta este o metoda cam ca in comunism, ca statul sa infiinteze cluburi sportive. Deci din punct de vedere principial, daca vreti, exista mari rezerve

Apoi, domnul coleg Piftor a deschis Cutia Pandorei. Intr-adevar aceste ramuri sportive care sunt propuse a fi infiintate in cadrul CSM sunt cumva selectate arbitrar. Sunt si alte ramuri sportive in care Iasul a performat, la scrima, la judo chiar, la tir si ele nu se regasesc aici. Arbitrarul iarasi este un motiv care ne face sa fim rezervati in a aproba acest proiect.

Apoi ne uitam cumva si in fondul proiectului. Vedem ca aceasta structura, daca va fi aprobata in aceasta forma, va fi controlata in proportie de suta la suta de catre primar, el

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro va desemna in consiliul de administratie doi reprezentanti, Consiliul Local va desemna alti trei. Dar dupa cum stim, domnul primar o buna parte dintre consilierii ii are ca tovarasi de drum. De aceea nu vrem ca acest club sa se transforme...

(Domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule consilier, va rog frumos sa va periati vocabularul. Nu inteleg expresia tovarasi de drum...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, este o expresie...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Probabil ca dumneavoastra trebuia sa va faceti tovarasi de drum cu restul consilierilor PNL care ati sfidat evenimentul desfasurat aseara, Gala Sportului Iesean. Nu veniti dumneavoastra sa dati lectii de morala despre sport cand nu ati fost prezent niciunul la Gala respectiva la care au venit presedinti de federatie. Deci va rog frumos, mai usor cu tovarasi de drum.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am fi venit daca eram invitati.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Ati fost invitati toti.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Concret, ceea ce noi propunem este ca sa alocam, sa marim suma alocata pentru finantarea cluburilor sportive prin concursuri de proiecte si anual sa alocam suma de 15 milioane de lei din bugetul local, repet, prin concursul de proiecte. Si cea mai buna metoda prin care administratia locala poate sprijini sportul iesean este prin investitii in infrastructura sportiva. In acest sens am sprijinit in Consiliul Local realizarea de terenuri de sport, am propus construirea de sali de sport. Infrastructura trebuie sa fie un element prin care sa sprijine administratia locala sportul iesean, nu infiintarea de cluburi sportive.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Deci propunerea concreta, pentru ca toti iubitorii de sport sa inteleaga ceea ce propunem noi si ca daca nu vom vota acest proiect de hotarare nu este pentru ca nu sustinem sportul, ci dimpotriva, consideram ca aceasta masura este una care va afecta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sportului iesean, propunerea punctuala, sa alocam 15 milioane lei in bugetul pe 2020 pentru finantarea prin concursuri sportive a cluburilor...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule consilier, acesta este un amendament la proiectul acesta de hotarare?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Aceasta este o propunere punctuala pe care o facem pentru finantarea sportului iesean...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog frumos sa va pastrati propunerea pentru sectiunea interpelarilor sau sa depuneti pentru sectiunea viitoare din februarie aceasta propunere. Noi suntem la pozitia numarul 12 de pe ordinea de zi. Atata timp cat ati vorbit despre pozitia numarul 12 nu v-am intrerupt.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Si cealalta masura pe care o propunem, ca primaria sa realizeze infrastructura sportiva pentru a sprijini sportul iesean...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, la pozitia numarul 12. Cred ca vorbesc limba romana,

dumneavoastra aveti probleme cu timpanele. Domnul consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Se vede ca va este la indemana sa ii copiati pe altii, unii au cu vederea, altii cu timpanele, dar nu e problema mea.

Stimati colegi, domnule primar, va rog tare mult sa formulati cateva aprecieri vis-a-vis de schimbarile care au, suntem tot in sfera sportului, care au avut loc in Dealul Copoului, la echipa fanion a orasului nostru. Sigur ca cei interesati, cei aproape de fenomenul sportiv au aflat aceste schimbari gratie mass-mediei iesene. Poate este bine, noi, consilierii sau ceilalti consilieri locali care, ma rog, nu au atat de indeaproape sportul, sa afle de la dumneavoastra ce s-a intamplat de au avut loc aceste schimbari, de ce a trebuit sa fie schimbat domnul presedinte Ambrozie cu domnul Ciprian Paraschiv, un sportiv emblematic pentru noi, ce va propuneti sa aduceti ca plus valoare prin aceste schimbari, daca noua echipa, dincolo de CV-ul celor implicati, promite ceva in mod concret.

Doi, fiind aseara in sala, la Casa de Cultura a Studentilor si urmarind cu atentie derularea intregului eveniment, as dori sa aduc la cunostinta celor interesati ca a fost o Gala reusita si, in mod evident, gratie implicarii celor doua institutii care au o patronat evenimentul, atat Primaria Municipiului Iasi, cat si Consiliul Judetean. Insa, am ramas putin nedumerit, sigur, domnul presedinte de sedinta a primit o inalta distinctie, un lucru demn de toata lauda, stiu ca iubeste sportul, mi s-ar fi parut asa onest, nu din alte considerente, macar sa aminteasca de aceasta onorata distinctie si de sustinerea

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro neconditionata ,macar acelor care se regasesc in Comisia de tineret si sport din cadrul Municipiului Iasi care au sustinut neconditionat evenimentul sportiv iesean in general.

Trei, prin promovarea acestui proiect de hotarare credem noi sau cred eu cel putin, ca ne apropiem si aici de normalitate. Ne uitam mereu catre Bucuresti, catre performantele clubului de handbal, chiar daca a luat o bataie sora cu moartea duminica de la echipa maghiara, totusi este o echipa de etalon, echipa CSM Bucuresti. Eu sper ca si la Iasi sa vedem sport de performanta in sensul adevarat al termenului. Ma uit uneori in orasele mai mici, la Vaslui, la Focsani, au echipe care performeaza. Cred ca prin adoptarea acestui proiect de hotarare dumneavoastra aveti intentii nu numai declarate, ci si reale de a aseza pe prima scena a fenomenului sportiv din Romania si alte echipe de club.

Sunt de acord si cu propunerea domnului Piftor. Cred ca si rugby-ul ar trebui sa isi gaseasca loc in nou nascutul Club Sportiv Municipal din Iasi. Multumesc tare mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier. Doar pot sa adaug ca sunt 30 de municipalitati care au astfel de cluburi, din 30 de primarii. In ceea ce priveste orice alta disciplina sportiva afara de fotbal care este organizat ca si liga profesionista, toate echipele, atat ca este vorba de Liga Florilor sau Liga Zimbrilor la handbal feminin, masculin sau de baschet feminin, masculin, absolut toate echipele din prima liga sunt echipe ale cluburilor de utilitate publica, fara de care existenta acestora nu am avea sport, nici handbal, nici baschet, nici volei. Singura mica exceptie o formeaza fotbalul, pentru ca in cazul fotbalului sunt niste reglementari specifice ale Ligii care nu ar permite in mod special si pentru un aspect temporar un club de utilitate publica in prima liga. Va asigur ca Liga a 2-a este formata doar din cluburi de utilitate publica, inclusiv la fotbal. Deci cam asta este realitatea sportului in Romania, daca vrem sa avem sport. O sa imi rezerv, doar a fost o simpla consideratie cu privire la punctul de vedere a domnului consilier Traian Ciobotariu care nu trebuie sa fii suparat, astfel ca ii mai dau inca o data cuvantul.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc. Departe gandul de a fi suparat. Razvan, haide sa fim corecti si cu noi insine si cu cei care ne urmaresc.

Primaria Municipiului Iasi a sustinut, cel putin in ultimii doi ani si jumatate, in mod neconditionat dezvoltarea sportului de masa. Hai sa ne uitam la terenurile de sport si tot ceea ce a facut si nu dezvolt subiectul. Ce discutam acum este un alt aspect si te rog sa fii si tu de acord ca eu stiu ca tu iubesti sportul. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu, urmat de domnul Boisteanu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc, domnule presedinte. E-mail trimis in data de 27 ianuarie, la ora 11 si 18 minute cu titlul ”invitatie Gala Sportului iesean”, adresat, dupa cum bine stiti si aveti fiecare in casuta dumneavoastra, catre toti consilierii locali. Stimate domnule consilier, in

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro continuare va caracterizeaza minciuna. Cand ati spus - nu am primit invitatii, v-ati referit si la colegii dumneavoastra, adica ati vorbit si in locul domnului Boz si in locul domnului Bostan sau ati mintit doar pentru dumneavoastra, asa pe persoana fizica. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Si eu vreau sa fac cateva precizari care dupa parerea mea s-au desprins din discutiile colegilor. Sa ii raspund si domnului sau sa imi exprim opinia fata de ceea ce spunea colegul Timofciuc.

Ceea ce discutam noi astazi este infiintarea clubului, nu are nicio legatura cu infrastructura si sustinem cu totii infrastructura ca fiind o necesitate obiectiva, ele nu se exclud una pe cealalta, sub nicio forma, dar discutam de crearea unei entitati care sa poata in continuare sa gestioneze in mod eficient, cu rezultatele pe care ni le dorim cu totii si sa avem cadru legal si cadru institutional, cu cinci posturi care vin de fapt si se adreseaza acestei activitati in subordinea Consiliilor Local si a primarului. Adica mie mi se pare o actiune mai mult decat benefica si un pas, un sprijin ca activitatea sa se dezvolte. Sigur ca fiecare dintre noi, presupun sau sunt sigur, ca va sustine dezvoltarea infrastructurii in asa fel incat sa avem rezultatele si sa putem spune ca si Iasul este prezent acolo unde ni-l dorim. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc mult, domnule profesor. Domnul consilier Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua. As vrea si eu sa fac si eu scurta mentiune in calitate de presedinte al Comisiei de tineret si sport din cadrul Consiliul Local al Municipiului Iasi. Am ramas stupefiat de acuzatiile, dupa parerea mea nefondate ale colegului Razvan Timofciuc, cu atat mai mult cu cat domnia sa nu da curs invitatiilor pe care i le adresez de fiecare data de a participa la Comisia de tineret si sport. In ultimele sedinte ati lipsit cu desavarsire. Mi-as dori ca pe viitor sa fiti mult mai activ si sa aveti propuneri in cadrul Comisiei, sa le trecem in procesul verbal al Comisiei. Sunt convins ca in mare parte din propunerile pe care le veti face in calitatea de iubitor, sper, al sportului si al tinerilor, sa poata sa fie implementate. Deci mi-as dori sa nu mai aruncati cu noroi in executivul Primariei municipiului, care cu adevarat se implica in acest domeniu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Va rog, dar scurt.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Bun, toate ca toate, dar totusi sa aducem osanale executivului ca a sustinut sportul chiar e de prost gust pentru ca, daca au falimentat echipele de baschet feminin, masculin, handbal, rugby si au fost desfiintate este tocmai din cauza promisiunilor

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro neonorate de catre executivul primariei de a finanta aceste echipe in cursul anului 2018. Daca va aduceti aminte, noi am vrut sa solutionam aceasta problema prin convocarea unei sedinte extraordinare prin care sa iesim din acel impas. Domnul primar si cei din presa v-ati opus. De aceea suntem in situatia in care acum nu mai avem in prima liga echipe la ramurile sportive la care a facut referire.

Pot intelege ca avem, sunt abordari diferite in Consiliul Local, nu judeca pe nimeni daca, stiu eu, consider ca e mai bine ca primaria sa infiinteze cluburi sportive, este parerea fiecaruia, dar sa spunem ca primaria a sprijinit in ultimii sportul este un neadevar si trebuie spus acest lucru. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnul Crucianu s-a anuntat inaintea dumneavoastra, dupa care domnul Boz si domnul Boca, exact in ordinea aceasta... eu am vazut foarte bine cum s-au ridicat mainile aici. Stati linistit ca de vorbit ultimul, vorbesc eu. Nu va agitati.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Profitati, profitati, ca nu mai e mult.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc domnule presedinte de sedinta si multumesc si colegilor ca imi permit sa am o interventie. Eu citisem in regulament si spunea ca vorbim doar atunci cand ni se permite de catre presedinte de sedinta.

Astfel, ce as vrea sa aduc in atentia dumneavoastra, si anume faptul ca eu sustin aceasta initiativa a infiintarii unui club sportiv municipal, fiind constient de faptul ca sportul are multiple efecte benefice, fie ca vorbim despre promovarea si mentinerea unui stil de viata sanatos sau vorbim stimulare relatiilor interumane sau despre pasiunea si dorinta de a face performanta intr-un anumit domeniu. Astfel, pe parcursul anilor in care am desfasurat activitati alaturi de tineri, am vazut o dorinta a acestora de apartenenta la o structura, iar sportul de echipa practicat de la varste fragede ajuta inclusiv la formarea lor ca persoana ajutand-i sa se dezvolte. Totodata, am constatat ca sustinerea are un rol extrem de important si avem intre noi foarte multi tineri talentati, muncitori care viseaza sa faca performanta, insa bineinteles conditiile financiare precare sunt o piedica in dezvoltarea lor ca sportivi. Tocmai de aceea cred ca infiintarea unui club sportiv municipal, alaturi de evenimente precum Gala Sportului Iesean realizata de municipalitate impreuna cu autoritatile judetene si gazduita aseara de catre Casa de Cultura a Studentilor ajuta la tot ceea ce inseamna sportul iesean. Cred in egala masura ca avem sportivi talentati, tineri care isi doresc sa munceasca pentru visul lor, insa acestia au nevoie de sustinerea noastra, asa cum am punctat de fiecare data, continua si neconditionata, indiferent de culoarea politica pentru ca e important ca acest lucru sa fie vazut de catre ieseni pentru ca, de data aceasta, da, trebuie sa spunem lucrurilor pe nume, si anume ca colegii nostri liberali, trebuie sa spunem, s-au opus proiectelor sportive cum a fost inclusiv cazul trecerii unui teren din patrimoniul comunei Ruginoasa in patrimoniul Consiliul Judetean Iasi pentru modernizarea bazei sportive existente acolo, proiectul fiind blocat sistematic de catre acestia. Mai mult as putea spune ca sustinerea colegilor liberali s-a vazut, cum a punctat

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro de altfel si colegul meu Mihai Liviu Gavril, aseara, cand la Gala Sportului Iesean nu prea ne-am intersectat acolo, nu ne-am gasit, nu am vazut pe absolut niciun coleg de-al dumneavoastra in sala. Cred ca acesta este un semn de intrebare in randurile cetatenilor asupra sustinerii dumneavoastra a sportului iesean. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Ca sa nu se supere domnul Boz, dau cuvantul domnului Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Eu as vrea sa fie clare lucrurile. Domnule consilier, nu mai duceti opinia publica in eroare. Exprimati-va neputinta real si asumati-v-o. Asa cum ati spus, parerile pot sa difere, dar nu aruncati cu niste lucruri, noroi, ca sa spunem asa, in niste proiecte pentru a va scuza neputinta de a vota. Ganditi-va foarte bine la cetatenii ca v-au trimis aici si nu la vremelnicii sefi pe care ii avem fiecare la partid, dar asta nu inseamna ca trebuie sa respectam doar cuvantul lor, ar trebui sa ne gandim si la cetateni. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc. Domnul consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc. Domnule consilier Gavril, noi am avut o discutie, zic eu, aplicata si corecta si in Comisia juridica si as vrea si aici sa analizam pragmatic fara acuze si, eu stiu, lucruri manipulate, aspecte care sunt manipulate intr-un sens sau altul. Hai sa plecam de la premisa ca suntem cu totii de buna credinta si cu totii dorim sa avem miscare sportiva in Iasi si dorim sa sprijinim si sportul de masa si sportul de performanta.

Mecanismul pe care ni-l propuneti, din punctul meu de vedere, nu este unul corect dupa mai multe criterii. Unu, este o institutie publica, deci va fi tot timpul un control politic asupra a ceea ce ne propuneti dumneavoastra. Acesta este un prim aspect. Doi, nu cunosc criteriile dupa care dumneavoastra ati ales aceste discipline, aceste ramuri sportive sa fie reprezentate in cadrul noii institutii. De ce nu avem, de exemplu, toate cele 64-68 de sporturi inregistrate in Romania, sa fie reprezentate intr-un astfel de mecanism. Ati ales dumneavoastra sase, o fi bine, o fi rau, dar ati ales dumneavoastra intr-un mod netransparent.

Mai mult decat atat, in Iasi exista totusi si cluburi private, miscari private, oameni cu initiativa care au creat cluburi, parintii merg acolo cu copiii, achita anumite taxe. Eu va propun in felul urmator, ceea ce ne dorim noi Partidul National Liberal este sa dezvoltam foarte bine infrastructura de sport si sa o punem la dispozitia tuturor cluburilor din Iasi. In momentul in care noi cream o astfel de entitate care va primi probabil un buget consistent din partea municipalitatii, distorsionam si piata. Un antrenor, o persoana care se chinuie, efectiv in momentul de fata se chinuie, vin parintii platesc o donatie la el lunar, de acolo suporta si deplasari, participari la diferite competitii, va trebui sa concureze cu un club al municipalitatii care va avea si salarii asigurate, evident din punct de vedere juridic nu vor fi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro salarii, vor fi anumite contracte de prestari servicii, dar se va finanta tot si omul ala privat trebuie sa concureze cu asa ceva. Din punctul meu de vedere in sugrumam si il scoatem de pe piata si nu este corect pentru ca e posibil ca el, totusi, sa fie poate un manager mai bun decat reusim sa avem un management in cadrul municipalitatii.

Va propun, va spun ca v-am ascultat si mi-au venit cateva idei pe loc si vreau sa analizam, in proxima sedinta voi avea si un proiect scris in acest sens. In toate salile de sport care in momentul de fata sunt administrate de scoli, dar ele sunt patrimoniul municipalitatii, nu mai percepem absolut nicio taxa de inchiriere pentru niciun club sportiv. In momentul de fata orice initiativa privata trebuie sa treaca intai si intai de acest hop, sa aiba suficienti participanti, membri ai clubului, sa poata sa plateasca macar o minima chirie, nu mai vorbim de echipamente si ce le trebuie lor acolo, material didactic, sa ii spunem asa. Doi, haideti sa facem o strategie de promovare a sportului. Noi avem, de exemplu, o strategie de promovare a turismului, mai buna, mai rea, se aplica mai mult sau mai putin. Cred ca, in momentul de fata poate ca exista initiativa privata in domeniul sportului, dar ei trebuie sa faca eforturi consistente pentru a se promova, pentru ca cetatenii din Iasi, parintii care au copii si ar dori sa ca acesti copii sa faca anumite cursuri anumite, sa urmeze anumite discipline sportive, poate nu cunosc, poate nu cunosc ca exista un club de baschet, un club de volei, o initiativa privata. Si atunci, pentru ca ei sa nu participe la concursurile noastre de finantare si sa isi cheltuie foarte multi bani incercand sa se promoveze, haideti sa facem aceasta promovare la nivelul municipalitatii. Daca doriti putem sa avem si pe site-ul primariei o sectiune dedicata sportului cu toate cluburile inregistrate in Iasi si sa incercam sa promovam la nivelul iesenilor miscarea sportiva.

Cred ca acestea sunt lucrurile solide, consistente pe care putem sa le facem astfel incat sa sprijinim absolut orice initiativa si absolut orice club, nu sa intervenim noi un astfel de mecanism care distorsioneaza piata, va fi tot timpul supus unui control politic, consilierii vor trebui sa decida intre alocarea unei sume de bani pentru un club si reabilitarea unei strazi. Nu sunt in regula mecanismele astea. Da, ati spus ca sunt 30 de unitati administrativ teritoriale, 30 de primarii care au astfel de cluburi, da si unde-i performanta? Unde-i performanta? Doar pentru ca exista inseamna ca trebuie sa avem si noi?

Acesta este punctul meu de vedere. Cred ca ce avem acum pe masa nu este o solutie gandita pana la capat si nu sunt analizate consecintele pe piata sportului in Iasi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Domnul Bostan, vreau sa va spun ca, in afara faptului ca am mandatul de presedinte doar trei luni de zile, sunt si consilieri local. V-am observat, dar mai vreau sa vorbesc si eu la microfon, sa imi exprim un punct de vedere pentru ca domnul consilier si liderul dumneavoastra, domnul Boz, mi-a adresat o intrebare directa sau indirecta, dar catre mine si vreau sa ii dau un raspuns, daca imi permiteti. Imi permiteti sau... da, da... Deci imi permiteti domnul Bostan, nu v-am vazut aseara la Galati sportului iesean si de aia incerc sa...

Domnul primar Chirica Mihai

Asta-i biletul de acces ca sa puteti vorbi...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, ar fi trebuit sa fie un bilet de acces pentru a putea vorbi la punctul asta... Va rog frumos... Deci, domnule consilier Boz, va apreciez foarte mult punctele dumneavoastra de vedere pentru ca sunt echilibrate.

Eu va spun in felul urmator, ati venit cu intrebarea, unde este performanta. Haideti sa va spun unde este performanta. Volei feminin, echipa din Blaj castigatoare a Ligii Campionilor, handbal feminin, echipa CSM Bucuresti, o cunoasteti, castigatoare de Liga Campionilor si de numarate ori in final four, echipa sustinuta de handbal feminin a municipalitatii din Craiova, castigatoare a cupei EHF, adica cum ar veni un fel de Europa League in fotbal, la baschet feminin, Targoviste, an de an ajunge in Final four, adica cum ar veni in Liga Campionilor. Deci performanta, nu puteti sa spuneti ca unde este performanta, aici unde va spun eu este performanta.

Nu este vorba despre, eu am spus doar de 30 de municipalitati, dar vreau sa va spun ca sunt si Consilii Judetene care au priceput subiectul si care si-au facut astfel de echipe, cum este Consiliul Judetean Bistrita, presedintele de acolo fiind Radu Moldovan, un om foarte destoinic si doar in doua sezoane echipa de handbal feminin din Bistrita a obtinut medaliile de bronz, in doar doua sezoane, iar acum joaca in cupele europene fiind deja calificata in faza sferturi de finala a cupei EHF. Deci aici este performanta. Nu vreau sa mai aduc, exact ce am discutat, ma rog, mult mai lejer la comisii, nu este cazul acum, sa aduc in atentia consilierilor rezultatele managementului privat din fotbal, cu campioane nationale, vezi Unirea Urziceni faliment, vezi Otelul Galati cu management privat, faliment, dupa care a primaria Galati si a adus echipa din Liga a 5-a in Liga a 3-a si se chinui pentru promovare Liga a 2-a si vezi un alt exemplu de management privat la fotbal, Rapid care a ajuns exact in Liga a 5-a si de acolo a fost preluata echipa de Primaria Sectorului 2 si acum se lupta tot primaria sa aduca acest club de traditie acolo unde este locul. Nu vreau sa va mai aduc aminte de alt management privat pe care le vedeti si pe la Dinamo si pe la alte echipe care sunt intr-o situatie in care speram sa nu ajunga nici macar fotbalul iesean. De aia ne chinuim sa incercam, fotbalul iesean fiind tot un management privat...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dar si fotbalul iesean a fost in faliment...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

... tot management privat. Avantajul este la acest club de utilitate publica ca nu ne lovim de restrictiile mentionate de atatea ori si in atatea corespondente pe care le-a purtat si executivul din Iasi, restrictiile Consiliului Concurentei. Stiti foarte bine, Consiliul Concurentei, condus de Bogdan Chiritoiu, nu are corespondent ierarhic in tara noastra, este o structura apartinand de Comisia Europeana, in subordinea directa. Domnia sa vine si spune cu foarte mare aplicabilitate, finantarile mai mari de 200.000 de euro pe sezon si doar o data pe sezon nu pot fi facute de catre municipalitati catre structurile entitate privata pentru simplu motiv ca ar intra pe legislatia ajutorului de stat pentru care trebuie sa fie notificata Comisia Europeana si obtinut un aviz al Comisiei Europene care nu a fost obtinut nici macar in, sa spunem tarile mai avansate din punct de vedere al fenomenului sportiv. Nici Franta, nici in Germania, nici in Olanda nu se dau astfel derogari. Si atunci vin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro si va intreb, ce performanta putem sa facem cu 200.000 de euro, suma maxima pe care noi o putem da catre cluburile entitate privata. Inca o data ceea ce am spus la luarea mea de cuvant anterioara, in Romania in momentul actual daca Consiliile Judetene si cele 30 de municipalitati isi retrag sustinerea catre aceste cluburi de utilitate publica, nu vom mai avea urmatoarele competitii: Liga a 2-a si Liga a 3-a de fotbal in integralitate, Liga 1 handbal masculin, Liga 1 handbal feminin si partial Liga a 2-a handbal masculin si handbal feminin, Liga 1 baschet masculin, Liga 1 baschet feminin si Superliga de volei feminin si masculin ar dispare. Pentru ca privatii, de care dumneavoastra ati adus aminte si trebuia sa aduceti aminte intr-un mod mai corect, se ocupa intr-adevar de aceste cluburi la nivel de sector juvenil incepand de la copii, juniori 4, juniori 3, juniori 2, juniori 1, dupa care nu dezvolta sectii de seniori sau de jucatori profesionisti.

Telenovela cu investitiile private in sport stiti foarte bine ca se desfasoara dupa urmatorul scenariu: vine investitorul privat imprumuta clubul, pentru ca nu baga niciun ban de la el din buzunar, imprumuta clubul, devine prin ocazie asta creditor al clubului, datoria se rostogoleste pana cand poate fi ceruta pe legea falimentului falimentarea clubului, este creditor cu privilegiu, se indestuleaza din toate activele, eventual daca se mai califica printr-o competitie europeana, ia si banii respectivi platiti de federatiile europene, intr-o exprimare neprincipiala, dar la modul ca sa inteleaga toata lumea, trage teapa, ia banii si falimenteaza clubul, urmand ca dupa aia primariile sa vina sa incerce, sa incerce sa ofere ceva pentru suporterii care plang. Asta s-a intamplat in sportul din Romania.

A spus colegul dumneavoastra de partid, mi-am notat aici, despre un sistem comunist. In sistemul acesta plin de valori liberale sportul a intrat in faliment, abia daca ne mai putem mandri cu calificarea unui sportiv la Olimpiada. Este fenomenul pentru Iasi, pentru ca asa il vad, Vladut Simionescu. Aseara as fi vrut sa veniti si dumneavoastra sa discutati cu domnul Vladut Simionescu, sa vedeti ce neimpliniri are, mie efectiv mi-a crapat obrazul de rusine si nu am avut sa ii dau un raspuns efectiv acestui sportiv de mare exceptie care a adus din nou plus de valoare Iasului si este sportiv calificat suta la suta pentru Olimpiada.

As fi preferat, domnule lider, sa stati sa ma ascultati ca dumneavoastra... Bine... Vorbesc pentru ceilalti consilieri, termin imediat.

S-a spus ca aceasta structura ar fi in controlul de suta la suta al primarului Municipiului Iasi. Este, domnule Timofciuc, o minciuna si este o rea credinta de fapt a dumneavoastra pentru ca fiind cadru didactic imi este greu sa inteleg ca nu ati inteles ceea ce scrie acolo in Regulament. Sa stiti ca Regulamentul respectiv a fost facut cu foarte mare atentie si foarte mult profesionalism de doamna Ticu, l-am verificat si eu, nu scrie asa ceva, nu mai rasfoiti foi pentru ca eu il stiu pe de rost spre deosebire de dumneavoastra care aveti necesar sa cititi de acolo. Eu stiu pe de rost ca l-am lucrat...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnul presedinte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Nu domnul presedinte... ati avut ocazia de doua ori sa vorbiti, acum vorbesc eu...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Primarul poate desemna...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Nu scrie acolo nimic. Dumneavoastra faceti efectiv confuzia intre niste concursuri care se dau, intre niste dispozitii care sunt luate de Consiliul Local si doar niste acte administrative ale primarului care nu face altceva decat sa propuna ca urmarea a rezultatului unui concurs desfasurat. Este o chestiune absolut formala. Asa functioneaza si Ateneul din Tatarasi, in momentul in care se dau examene acolo, se iau niste examene, tot este atributul primarului sa propuna si asa mai departe. Nu faceti confuzia intre anumite aspecte de drept administrativ pe care dumneavoastra sunt sigur ca le intelegeti, dar nu doriti sa le prezentati cu buna credinta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, haideti sa trecem la vot ca ne apuca seara fara... si nu mai avem timp de...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Atat am avut de spus... atat am avut de spus. Domnul primar, daca aveti...

Domnul primar Chirica Mihai

E bine de retinut ca atat a avut. Multumesc, domnule presedinte. Eu am sa constat ... deocamdata mi l-a dat mie si sigur eu as prefera sa fiu foarte scurt.

E pacat ca incercam sa politizam pentru ca s-a folosit si acest termen, politizarea sportului. Pai, de aceea am ajuns cu tara acolo unde, sa spunem, nu ne onoreaza pe niciunul dintre romanii care credem in destinul acestei tari pentru ca s-a folosit prea des cuvantul politizat. Numai ca acest cuvant este folosit pentru un sens negativ ca si cum dumneavoastra nu ati fi fost om politic. Daca vor fi dat intre timp afara din partid, ceea ce a fost o decizie absolut rezonabila, puteati folosi termenul de politizat. Dar trecand peste aspectul subiectiv al acestei interventii a mele, spun in felul urmator, niciuna dintre, sa spunem, modalitatile in care ati vrut sa aduceti in atentia publica faptul ca nu este necesar nu este corecta. De ce spun acest lucru? Tot ce se petrece in cluburile de drept privat care functioneaza in acest moment sunt doar niste legaturi absolut contractuale intre un furnizor de servicii sportive care poate fi si antrenor sau nu si niste oameni care doresc sa faca sport care sunt copiii la indemnul parintilor. Ar fi pacat sa prejudiciati pentru ca nu o sa poata niciodata o autoritate publica sa faca un club sportiv pentru 52.000 de elevi. Deci e o aberatie sa spui ca poti interveni cu forta statului, de abia atunci este vorba despre comunism si sa spui toata lumea face sport la Primaria Municipiului Iasi. Nu, eu vreau ca unul dintre copiii mei sa faca sport cu antrenorul x care mi se pare mie cel mai potrivit si care el face doar la clubul lui, nu poate sa interzica nimanui sa ii aduca la primarie pe toti antrenorii planetei ca sa faca sport toata lumea la primarie. Deci este, de abia atunci este, o abordare comunista pentru ca asa am facut inainte de 1989. Deci nici macar acest lucru nu l-ati stapanit.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

A doua chestiune. Noi vorbim despre posibilitatea de a sustine sportul de performanta pentru anumite categorii sportive care in momentul de fata sunt intr-un declin iminent sau chiar nici nu mai exista datorita faptului ca au fost administrate intr-o maniera proasta. Noi dadeam bani la cluburi, dar nu aveam prin intermediul Consiliului Local, asa cum se propune acum, si a primariei, si control asupra modalitatii. Nu ati fi aflat dumneavoastra niciodata cu seful de sectie ce se transfera, cum se transfera, daca performanta sportiva propusa este in deplina concordanta si cu banii cheltuiti.

A treia chestiune. Dorinta noastra nu este de a, sa spunem, elimina sarcina permanenta pe care ne-am propus-o, si cred ca impreuna de patru ani de zile o ducem mai mult decat orice primarie din Romania privind cresterea calitatii infrastructurii sportive. Dati-mi un singur exemplu a unei primarii din Romania care are programul de 17 terenuri sportive dintre care trei finalizate, 5 in lucru si celelalte in proiectare, le terminam in mai putin de o luna de zile, care a facut trei terenuri de formeaza, doua de iarba si unul sintetic pentru a putea fi omologate UEFA, care a investi atat de mult in dezvoltarea infrastructurii sportive, din efortul nostru, a comunitatii, nu din jocurile politice din spatele cortinei. Daca imi dati un asemenea exemplu, eu il voi publica in cate exemplare vreti dumneavoastra. Nu o sa gasiti. Si va spun sigur ca nu o sa gasiti, nici sali de sport, nici altele asa cum am facut noi.

Interesul nostru comun este sa aducem cat mai multa lume la sport. Care copil privește o ramura sportiva fara sa aiba si un obiectiv, un model, sa spuna - da, domnule, exista in orasul meu un club de handbal care joaca in Liga Nationala si este in Liga Europei. Normal ca il indemni in felul acesta sa urmareasca si handbal nu numai karate si nu numai asezatul de pahare ce am vazut ieri la Gala Sportului Iesean de am ramas pe spate. Deci sportivii, copii care vor sa faca sport fac asezat de pahare.

Deci astea sunt lucrurile de fapt care deranjeaza in momentul de fata pentru ca politica de promovare a sportului in Romania s-a degradat intr-o asa maniera incat nu mai avem ce oferi copiilor nostri. Rolul nostru tocmai este de a le aduce alte tinte, alte modele, alte valori la care ei se raporteze. Asta este rolul nostru. Nu ma intereseaza pe mine sa fac Liga Profesionista, nici nu putem prin lege sa intervenim. Noi nu o sa reusim niciodata sa luam clubul de Liga 1 pentru ca prin lege si prin regulamentele Ligii profesioniste de fotbal ele functioneaza dupa un anumit statut si ele vor trebui sa ramana in structura privata si am incheiat acest capitol. Motiv pentru care noi ne-am indreptat spre finantare Academiei de fotbal, nu spre finantarea clubului de fotbal, este o mare diferenta. De aceea cred ca oportunitatea noastra este una de-a dreptul istorica, Primaria Municipiului Iasi in 30 de ani de zile nu a abordat nicio ramura sportiva in mod direct prin care sa stimuleze cu adevarat performanta acestui oras, ci tot am cheltuit zeci si zeci de milioane de lei de-a lungul timpului si cand tragem linia acum ce regasim, nu mai avem nici de ala, nici de ala, nici de ala, nici de ala, nici ala, nu mai avem nimic. Deci practic tot am stat in jurul acelor structuri create de catre altii, dar nu am reusit sa performam absolut niciodata incat sa ne mandrim cu ceea ce am investit. De data aceasta am spus asa, pornim pe doua directii, continuam programele de infrastructura, si ati vazut probabil publicat si proiectul de sala de sport in cursul Galei de ieri, si multe alte proiecte pe care le-ati vazut unele si altele vor ajunge pe marginea Consiliu Local. Haideti sa redevenim, daca nu ceea ce am fost in sport, macar

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sa dam drumul pe un asemenea traseu obiectiv, sa redevenim ceea ce a fost vreodata in sport tara asta si orasul Iasi.

Asta a fost si motivul pentru care am sustinut de la inceput intentia domnului Gavril care nu are nimic de a face cu o intentie politica sau politicianista, ci este pur si simplu sansa noastra generatiei noastre, de consilier, primar si ce suntem noi aici sa restartam sportul de performanta in municipiul Iasi. Ce credeti ca mie nu e mai usor, domnul consilier, sa ma duc sa iau banii respectivi sa fac strazi si trotuare care sunt din punct de vedere electoral n ori mai vizibile decat asemenea investitii? Nu, pentru ca nu putem sa dirijam totul din punct de vedere politic si politicianist. Comunitatea are nevoie de toate si pentru asta trebuie sa ne implicam in toate.

Nu scrie pe acel club ca este Clubul Sportiv Municipal 2020 Chirica sau Gavril sau mai stiu eu cine altcineva sau PSD sau PNL. Este al Municipiului Iasi. Nu scrie nicaieri ca primarul Municipiului Iasi va sta o vesnicie pe functia de primar si nici nu se poate si nici nu va fi. Toate lucrurile sunt schimbatoare. Este sansa generatiei noastre ca sa readucem pe un drum corect ceea ce din pacate s-a distrus prin lipsa de vigilenta poate autoritatilor statului de-a lungul celor 30 de ani. De ce sa impiedicam noi asta si de ce sa aruncam intr-un asemenea subiect cand de fapt cu totii intelegem in subconstientul nostru ca vrem binele. Nu a spus nimeni sa fie toate sau sa fie prea putine, nu a pus nimeni limita ca nu poate aparea si sectie de popice, daca va trebui sa ajunga, sau de alt sport. S-a mers exact pe structurile care momentul de fata nu sunt functionale, pentru ca popice exista, pentru ca tir exista, pentru ca boz exista, pentru ca caiac exista, pentru ca si scrima exista si celelalte exista. Astea exista deja. De ce sa ma mai bag eu intr-o tabara care deja functioneaza sub auspiciile Ministerului Tineretului si Sportului? De ce sa ma suprapun si sa nu ma duc acolo unde sunt doar gauri si sa punctez lipsa acelor finantari pentru gaurile care nu au fost ocupate de nimeni. Asta este motivul pentru care limita sporturilor a fost limitata doar pe acelea care nu exista si nu sunt in atentia nimanui.

Eu vreau sa il felicit pe domnul Gavril. Stiti foarte bine ca intentia, principalul, m-am opus oarecum dupa care am inteles, nu, e momentul in care putem restarta acest lucru, nu se va petrece peste noapte, nu inseamna ca maine apare club de Liga intai in handbal, in baschet, dar va trebui sa pornim, sa ne dam o sansa de a promova si aceste sporturi pentru ca in caz contrar o sa investim in infrastructura sportiva si cine o sa joace in ea? Pentru ce sa facem o sala de sport polivalenta daca nu ne promovam din spate si sportivii de performanta? Nu avem nevoie de ei? Sau facem sala si pe urma mai stam inca nu stiu cate generatii pana cand ne ridicam din Liga a nu stiu cata spre prima liga sau facem targuri de nunti. Deci amanam competitii sportive pentru un calendar de targuri de nunti. Eu nu am auzit asta in viata mea. Deci a fost explozia ilogicii intr-o societate civilizata cum se crede si sper sa ramana in continuare Romania. Am amanat campionat pentru ca acolo era targ de nunti sau targ de haine de mirese sau targ de nu stiu ce papuci si nu am facut competitie sportiva de Liga a doua la baschet? Asa ceva eu nu pot sa cred ca ne mai putem permite intr-o tara in care trebuie sa ne luam fiecare bucatica si sa o ducem la bun sfarsit. Nuntile sa se duca pe capitolul nunti si unde e nevoie de ele si celelalte lucruri sa se duca fiecare patratica care i se cuvine. Multumesc foarte mult domnule presedinte si va felicit.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule primar pentru cuvantul dumneavoastra. Domnul consilier Bostan si urmeaza domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc domnule presedinte. O scurta remarca, va rog sa nu va suparati. Eu cand am fost presedinte de sedinta intotdeauna am vorbit ultimul din politete si din deferenta fata de colegii mei. Nu spun ca suntem la fel, doar v-am explicat de ce mi s-ar fi parut firesc sa imi dati cuvantul inainte. Multumesc.

Pentru ca subiectul asta cu sportul evident ca ne intereseaza pe toti si eu sunt preocupat de sport in general si de sportul iesean. Nu sunt vreun campion ca domnul Gavril, nu am rezultate, nu am primit medalii, dar nu inseamna ca ma intereseaza mai putin subiectul asta. Cunosc destui oameni de sport, am prieteni printre fotbalisti, printre cei care joaca tenis, printre cei care inoata, printre biciclisti si alea sunt sporturi. Pentru ca nu vreau in niciun sa fiu acuzat ca nu as fi preocupat sau ca m-as opune sau ca a-si obstructiona orice fel de intelegere in sensul asta...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Va intelegem, domnule consilier, va intelegem... haideti sa trecem mai departe.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Dar eu v-am intrerupt, domnule Surdu?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Dar nu v-am intrerupt. Am spus numai ca va inteleg...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Cand ati vorbit 10 minute v-am intrerupt? In regula. Pentru asta si pentru ca sunt convins ca in afara de domnul Gavril si de cei care sunt campioni aici la vreun sport, sunt si altii in Iasi care isi pot da o parere avizata despre viitorul sportului iesean si putem face pentru el, eu v-as propune, domnule primar, dumneavoastra, pana la urma daca am stat atatia ani intr-adevar si am baltit, sa spunem, asa fara performanta, haideti sa nu ne pripim cu propunerea asta. V-as propune sa organizati o dezbatere, nu am zis sa stam, atentie o dezbatere publica cu oameni din sport, cu campioni din sport, cu sportivi, cu antrenori, sponsori, cu cei care au avut ceva de spus la un moment dat in orice ramura sportiva si apoi sa gasim impreuna cu ei varianta cea mai buna de constituire a acestui Club Sportiv, caror ramuri sportive i se adreseaza, forma de finantare, a organigramei etc. Va propun sa faceti chestia asta in urmatoarea perioada de 30 de zile si concret sa amanam proiectul asta pentru urmatoarea sedinta si in timpul asta dumneavoastra sa organizati aceasta dezbatere publica la care eu va promit ca voi participa si voi aduce si dintre cei pe care ii cunosc preocupati si priceputi la sport. Va multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Am inteles domnule consilier. Eu vreau sa va spun ca propunerea dumneavoastra... propunerea dumneavoastra este hazlie, domnule. Din tot grupul de consilieri PNL, singurul care participa si l-am vazut si chiar participa in mod constant la evenimente sportive, este domnul Etienne fapt pentru care ii multumesc. Este singurul pe care l-am regasit. In rest, dumneavoastra va laudati cu sportul, cu cunostinte in domeniul sportului si oameni care doresc sa faca sport, dar nu stiu, spuneti-mi si mie in ultimii cinci ani cate sali de sport ati vizitat, adica ati apasat clanta, ati deschis usa si v-ati uitat inauntru, nu sa participati la evenimente sportive. Pe domnul Etienne eu l-am vazut, l-am vazut si chiar s-a bucura de reusita echipei cand era cazul..

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am fost la sali de sport, domnule presedinte

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule Bostan, cate sali ati vizitat, asta era intrebarea, daca vreti sa imi raspundeti. Deci vizitat...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Care sali de sport, domnule presedinte.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Va raspund. Eu sincer, va spun, merg sa vizitez muzeele, nu merg sa vizitez salile de sport. Daca dumneavoastra mergeti sa vizitati salile de sport, suntem diferiti...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Bine, am inteles. Dumneavoastra vizitati muzeele, e foarte bine...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu merg la sala de sport sa joc tenis, merg sa mia joc baschet din cand in cand intr-adevar, fara a fi vreun campion ca dumneavoastra, repet...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Haideti sa...transformam discutia, domnule presedinte, va rog frumos Era domnul profesor Boisteanu la rand.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul profesor Boisteanu. Domnului consilier Bostan ii recomand sa mearga sa isi desfasoare programul sportiv in salile pe care le frecventeaza. Domnule Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sunt foarte multe idei pe care le apreciez, care le apreciez ca au fost exprimate aratand dedicatia unora dintre noi catre aceasta activitate. Sigur, nu pot sa agreez, cu tot respectul, domnule consilier, ca nimic nu se intampla azi, totul se intampla maine. Daca vrei sa realizezi ceva, eu zic ca e bine sa actionezi si asta este un start up al unei activitati mai mult decat necesare asa cum au fost argumentate de catre domnul primar si de catre domnul consilieri Gavril.

Din punct de vedere tehnic voiam sa fac o interventie si va rog sa o retineti. Se face foarte des refere la o analiza in comisiile de specialitate vizavi de subiectul privitor pentru fiecare proiect de hotarare. As dori ca in materialele noastre sa fie si procesul verbal al discutiilor sau al hotararilor asa cum, de exemplu, cum la urbanism se intampla. Exista un aviz, exista o hartie care este in documente care arata ca subiectul respectiv a trecut si a fost promovat, sustinut asa cum este el trecut in proiectul de hotarare. Lucru pe care, se fac numai referiri la ce s-a discutat in Comisia juridica, la ce s-a discutat cu doua ore mai devreme sau mai tarziu in Comisia economica, in Comisia de tineret, sport si asa mai departe. As vrea ca aceste avize sa fie atasate documentelor care sustin proiectul de hotarare. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Punctul dumneavoastra de vedere este unul corect. Inchid dezbaterile la acest proiect de hotarare. Supun la vot amendamentele promovate de domnul consilier Piftor. Le mai reiau inca o data sa vad daca le-am inteles bine. Deci introducerea sectiei de rugby la sectiile pe care le va avea acesta. Intr-adevar, propunerea dumneavoastra este corecta, a fost probabil o scapare atat timp cat selectionata de rugby feminin a Iasului este pentru anul 2019 campioana nationala si macar pentru chestiunea asta ar trebui. Si modificarea articolului 6 in sensul completarii acestuia din Regulament -in situatia in care alaturi de modificarile anuale la buget sa se prevada si particula si orice modificare de organigrama. Am inteles bine, da? Bine. Supun atunci la vot proiectul de la punctul 12 cu tot cu amendamentele, cele doua amendamente precizate de domnul consilier Piftor.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu ar fi trebuit sa supuneti la vot propunerea mea de amanare? Chiar daca nu sunteti de acord cu ea, va intreb, fiind presedinte de sedinta... Am spus, am facut o propunere de amanare. Trebuie supusa la vot sau, nu e amendament, e o propunere de amanare a proiectului...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, dumneavoastra ati initiat un dialog si ati facut o propunere privata domnului primar, astfel incat ca am luat-o ca o audienta la domnul primar...

Q


0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Ati luat-o dumneavoastra, eu am facut propunerea de amanare...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Voturi impotriva?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule presedinte, pai daca faceti ce vreti dumneavoastra...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Voturi impotriva la proiect nu sunt.

Abtineri? 6 abtineri.

Proiectul de hotarare a trecut cu 17 voturi pentru.

Daca ati fi formulat si individualizat amendamentele asa cum a facut colegul dumneavoastra domnul Piftor, va asigur ca l-as fi supus la vot...

Va rog domnul lider Surdu Gabriel...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule presedinte... sunteti consilier juridic...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul presedinte... domnul presedinte...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dumneavoastra, domnule viceprimar, vorbiti de moderatie?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

... Nu ati formulat amendament de amanare. Imi pare foarte rau. Domnul lider Surdu...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma uit la dumneavoastra si cred ca nu e cadrul si momentul sa avem asemenea ridicari de tonalitati. Totdeauna vi s-a dat cuvantul, cred ca azi ati vorbit cel mai mult, mai bine de jumatate de ora numai dumneavoastra... iar din continutul a ceea ati spus nu am retinut nimic...

Deci ce vreau sa va spun este ca...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va rog, domnule Surdu continuati cuvantul...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Deci ma mira foarte mult, domnul presedinte, ca nu mai puneti inca o data la vot amanarea sau ceea ce a cerut dumnealui. Faptul ca cerinta pe care a facut-o, a facut-o in mod de, eu stiu, personal si nu a afirmat-o, nu as vrea ca auditorul sa traiasca cu senzatia ca noi trecem peste cuvantul consilierilor asa. Dumnealui nu si-a exprimat o pozitie ferma prin care, am un amendament si cer amanarea. Daca ati avut asemenea, sa stiti ca noi suntem aici si nu am obturat nici un fel de punere in discutie a unei dorinte de a dumneavoastra. Indiferent de la ce partid suntem, ne respectam unii pe altii. As vrea sa aveti decenta sa strigati mai putin, nu suntem la meci. Am inteles ca nu prea va duceti la meci, dar nu faceti meci in Consiliul Local Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc.

(Doamna consilier Aldea Cojocaru Catalina a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2020;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt Va multumesc pentru votul acordat.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 si pana la data de 31.12.2020, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, Directia Locala de Evidenta Persoanelor Iasi, Directia de Asistenta Sociala Iasi, Politia Locala Iasi si Directia Crese Iasi;

Cu precizarea ca domnul consilier Cruceanu, asa cum a anuntat, nu participa la vot. Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt Va multumesc pentru votul acordat.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 15

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”;

Luari de cuvant? Va rog frumos domnul consilier Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

As vrea sa stiu care este sursa de finantare pentru proiectul asta si pentru celalalt, de la punctul 16. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Piftor, imediat.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Proiectul este foarte bun doar ca ar trebui de perioada in care se fac aceste reparatii sa fie o solutie alternativa pentru cei care sunt in Bucium. M-au intrebat, chiar mau intrebat, domnule Surdu, oameni care locuiesc in Bucium, m-au intrebat si au spus -domnule, care ar fi pe perioada in care se desfasoara lucrarile varianta pentru ei. Daca s-a luat in calcul asa ceva, asta m-ar interesa. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnule primar. Si pentru domnul Etienne, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Sunt doua intrebari, intr-adevar. Noi aprobam deocamdata indicatorii. Nu am stabilit sursa de finantare. Speram sa gasim, eventual, in programul de finantare care va urma 2021 - 2026 si/sau surse locale. Deocamdata am reusit sa finalizam partea de evaluare tehnica a acestor doua pasaje rutiere. Asa cum a precizat si domnul Botez, noi vorbim despre reabilitarea infrastructurii, nu a suprastructurii podului, ea va fi facuta ulterior. Deocamdata vrem sa-i consolidam, avem desprinderi destul de mari de zone betonate din infrastructura si la pasajul Alexandru cel Bun si la Socola, fara pericol de auto-prabusire sau altceva. Cand vom ajunge si la suprastructura pe care pentru pasajul Socola o proiectam in momentul de fata pentru 5 benzi astfel incat sa putem pleca cu cinci benzi de la Granit pana la capatul bulevardului sau, in fine, soselei Bucium. Vom gasi o solutie astfel incat sa asiguram si traficul rutier, lucrand diferentiat in functie de posibilitatile tehnice, pe jumatate de pod, cu jumatate de pod, si in regim de noapte si pe bulevardul Poitiers. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Doamna Gaburici.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va multumesc domnule presedinte. Domnule primar, am vazut ca scenariul care a fost luat in calcul pentru acest proiect are si niste dezavantaje printre care si necesitatea unor exproprieri, circa 300 de metri patrati. Se pot face, au inceput demersurile pentru exproprieri?

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, nu s-au inceput pentru ca intai trebuie sa il validam ca un obiectiv de investitei, dupa care poate intra intr-o procedura de expropriere. Se refera la suprafetele de teren puse in posesie in proximitatea pasajelor, retrocedate respectiv, si care pentru a putea face lucrarile va trebui sa intervenim si pe acele suprafete de teren. Nu de fiecare data este nevoie de expropriere pentru ca de multe ori avem si acceptul proprietarilor, cum s-a mai intamplat de altfel.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Alte luari de cuvant? Va rog domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule primar, am retinut remarca ca proiectul se refera la infrastructura. Doar tangential pentru suprastructura vreau sa va intreb daca contrar a ceea ce ati afirmat si dumneavoastra public si ati fost de acord, la ambele pasaje va fi prevazuta solutia alternativa pentru piste de biciclete. Stiu ca pentru pasajul Socola ea este gandita, daca si pentru pasajul Alexandru cel Bun vom avea aceasta facilitate. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Din fericire pasajul Alexandru cel Bun, la partea de suprastructura a primit o lucrare de investitie noua de foarte multa vreme, el se prezinta bine, il monitorizam cat se poate de strans. Acolo vom face doar lucrari de supra infrastructura momentul de fata sau si pentru perioada anilor care urmeaza. Teoria sau problematica pistelor de biciclete nu consta in mod neaparat pentru a construi ceva aditional fata de unele structuri existente, ci de a face sa convietuim cat se poate de rezonabil in carosabil existent.

Deci abordarea viitoare pe care o vom face si o vom facem impreuna si in dezbatere publica, asa cum am starnit curiozitatea la toate asociatiile de biciclisti din Iasi, vrem sa o aducem in sensul construirii unor axe de circulatie protejata pentru biciclete, stiti foarte bine ca am lasat aceasta teza si o vom propune si in bugetul local, de la est la vest si de la nord la sud, iar pentru alte directii de parcurs, a unei relatii cat se poate de corecta intre biciclisti si celelalte mijloacele de transport in comun in interiorul carosabilului. Ce am observat pe parcursul analizelor pe care le-am facut impreuna in Comisia de circulatie, exista inca o lipsa, nu neaparat de intelegere, de congruenta legislativa intre directivele europene si regulamentele din Romania, in sensul ca prin fisele de post Politia Romana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro este indrituita sa stabileasca anumite norme privind proiectarea retelelor de circulatie si carosabile si necarosabile, cu benzi de o anumita latime etc., etc care nu se regasesc in aceeasi maniera si in Europa de Vest, unde este mai multa permitivitate si unde se incearca o suprapunere de tipuri de circulatie fara a se ingradi accesul, dar a se proteja prin lege. La noi nu exista aceasta protejare prin lege. Incercam prin aceasta maniera prin discutii repetate si am cerut si punct de vedere de la consultantii de pe langa Comisia Europeana in ceea ce priveste mobilitatea, care regulament primeaza, avand si statutul de stat membru pe care noi ni l-am asumat, daca fisa postului si reglementarile stabilite de catre Politia Rutiera ca unica institutie care reglementeaza drumul public si/sau Autoritatea locala care poate aplica si alte norme, conform conventiei de aderare la Uniunea Europeana si o sa vedem exact cum se va formula un raspuns in aceasta directie. Daca noi primim acceptul, asa cum consideram ca este firesc, si toate temele noastre de proiectare vor avea alt continut fata de ceea ce primim in momentul de fata. Orice proiect tehnic si orice lucrare tehnica care se face in momentul de fata in carosabil trebuie sa se faca doar cu avizul si aprobarea in acelasi timp a organului de politie rutiera unde esti arondat, mai nou nici macar la birourile rutiere, s-au transferat catre serviciile rutiere. Nu exista o disjunctie care sa creeze nervozitate, ci pur si simplu este o lipsa de adaptabilitate a regulamentelor interne din Ministerul de Interne fata de legislatia europeana in ceea ce priveste reglementarea circulatiei pe drumurile public. Ei aplica ceea ce trebuie sa aplice, noi ceream ceea ce ni se pare normal sa cerem. Asteptam sa le vedem si aduse in acelasi punct de vedere in perioada urmatoare.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule primar. In ordine, domnul Scripcaru, domnul Boz si domnul Crucianu.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

O interventie scurta. In decursul anilor s-au mai facut lucrari de reparatii la suprastructura pasajului Bucium si traficul nu a fost afectat in mod evident, mai ales cu ajutorul Politiei Locale care a dirijat circulatia, in situatia in care aceste reparatii se fac pe cate o banda succesiv. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Conteaza si intervalul orar, acolo unde e important.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Da.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In conditiile in care si la punctul 6 am discutat de o largire a strazii Cicoarei, va rog sa aveti in vedere, intr-un termen scurt si o analiza a pasajului a podului peste raul Nicolina din Galata respectiv strada Calea Galata, pentru ca degeaba largim noi strada daca totul se blocheaza in intersectia cu podul peste raul Nicolina. Deci pe langa cele doua proiecte care le avem acum, domnule primar, am discutat despre largirea strazii

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cicoarei, dar degeaba o largim daca folosim acelasi pod care in momentul de fata are o singura banda pe sens si nu gandim o modalitate in care sa... pai de asta va spun ca lucrurile trebuie gandite integrat, nu o parcela si un rest.

Domnul primar Chirica Mihai

E o alta abordare pentru ca artera despre care vorbesc eu merge in lungul paraului Nicolina, nu traverseaza, deci nu are nevoie de pod. Ce spuneti dumneavoastra, probabil vorbiti de Calea Galatii care traverseaza... bun, ea ramane o cale secundara, adica cu doua benzi pe sens, ar insemna sa demolez toata Calea Galatii de sus pana jos, ceea ce face aproape imposibil in momentul de fata fiind proprietari si pe stanga si pe dreapta. Eu vorbesc de Cicoarei, Arhitect Berindei, spre soseaua Nicolina care este gandita cu largire la trei...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Podul, la pod ma refer... ca trebuie gandit cumva si o largire si podului.

Domnul primar Chirica Mihai

Bun, dar pe cealalta directie de mers. Podul traverseaza Nicolina.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, corect.

Domnul primar Chirica Mihai

Cicoarei merge paralel cu Nicolina, asta vreau sa spun, nu traverseaza Nicolina.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, stiu asta.

Domnul primar Chirica Mihai

E un alt proiect. putem sa ne gandim la toate podurile sa le largim, dar vorbi despre...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ce folos sa ne gandim la largirea strazii Cicoarei daca ea se va opri intr-un capat de pod...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

E perpendicular in pod...

Domnul primar Chirica Mihai

Pentru ca axa principala de circulatie, cea care favorizeaza un traseu, este in paralel cu Nicolina. Deci ar fi imposibil sa faci o axa principala de circulatie si sa ii bagi in cartier. Ideea este sa mearga paralel cu cartierul, sa duci intr-o strada si mai lata decat

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro atat si urmatoarea este soseaua Nicolina. Asa sunt regulii de circulatie, sa ii spunem. Deci arterele... eu am inteles foarte bine, domnule consilier. Mergem de la meseria dumneavoastra la meseria mea. De ce sa faci o artera lata si sa o debusezi intr-o artera ingusta. Nu mai putem face nimic pe Calea Galatii care are deja blocurile construite. Ideea este sa creezi o artera lata de la un capat la altul, in lungul Nicolinei care se preia fluxul, sa ii incurajezi pe aia care vin de pe artera ingusta spre artera mai putin ingusta pentru a creste viteza de parcurs, in sens invers lucrurile se infunda ca si in circulatia sanguina, inima pompeaza dinspre artera spre capilar si nu de la capilar spre artera.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule primar, eu ce va spun este ca daca va imaginati, va proiectati largirea strazii Cicoarei...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu e bine, sa ii lasam pe specialisti, sincer, nu va contrazic... doar daca am legea in fata...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... aceste doua benzi pe care le aveti in vedere se opresc pentru intr-un pod.

Domnul primar Chirica Mihai Nu.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ba da...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Podul e perpendicular. Calea Galatei este perpendicular in Cicoarei...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stiu, domnule, ca este perpendiculara... si ce faci cu aceasta banda noua, treci pe sub pod?

Domnul primar Chirica Mihai

Inteleg ce vreti sa spuneti dumneavoastra. Si ce facem? Il latim si mai mult ca sa avem o problema si mai lata?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Trebuie gandita o banda...

Domnul primar Chirica Mihai

... si nu trebuie sa il lasam pe oamenii care se ocupa cu chestiunile astea. Tocmai spunea domnul Cotofan, asta e treaba de specialisti ca daca doamna sau domnul primar si isi da cu parerea, iese cam ceva de felul ala. Ei o sa puna pe hartie, o sa vada cat se

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro poate latii podul respectiv, poate se muta mai la stanga, mai la dreapta, poate, dar nu neaparat latirea, asta vreau sa spun, Nu cred latirea este deja data ca o concluzie. Pe noi ne intereseaza de fapt cealalta directie de parcurs, cea in lung, nu cea perpendicular, momentan. O sa ajunga si cealalta in discutie, o sa o analizam la momentul potrivit. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta Domnul Crucianu, am uitat, scuzati-ma.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. Voiam sa punctez ca in una dintre intalnirile pe care le-am organizat cu colegii mei, tinerii social-democrati, la un moment dat unul dintre subiectele pe care noi le-am si discutat e si anume ce a punctat si domnul primar putin mai devreme, si anume introducerea unui sistem alternativ de transport prin realizarea celor doua axe de circulație protejata pentru biciclete, fiind vorba de axa Nord - Sud, Copou -Centru - Bucium si Est - Vest, Pacurari - Centru - Tatarasi - Dancu. Am vrea sa punctam, si anume ca in scopul incurajarii transportului alternativ, al fluidizarii traficului prin diminuarea numarului de masini si pentru reducerea poluarii, ar fi bine ca pe aceste trasee sa gasim posibilitatea de a crea statii de incarcare pentru trotinetele electrice, dar si spatii pentru parcarea acestora. Mai mult, consider ca aceste statii de incarcare ar trebui realizare in zona statiilor de transport in comun din doua considerente. In primul rand, datorita faptului ca majoritatea statiilor de transport in comun sunt conectate la reteaua electrica, iar procedura de bransare nu ar necesita eforturi foarte mari. In al doilea rand, tinand cont de faptul ca utilizatorii de trotinete electrice pot folosi acest mijloc de transport pana intr-un punct, iar de acolo pot sa opteze pentru mijloacele de transport in comun, fie autobuze, fie tramvaie pe care l-ar avea la dispozitie. O trotineta electrica atinge in medie o viteza de circa 25 km/ora, avand o autonomie de aproximativ 25 de kilometri fiind astfel o alternativa viabila si indragita pentru inlocuirea masinilor personale atunci cand vine vorba de transportul in oras. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. E oarecum legat de acest subiect, voiam sa stiu daca putem prevedea ceva in buget anul acesta si pentru urmatoarele doua poduri peste Bahlui, pentru ca noi in sedinta din martie 2017 atunci am aprobat indicator tehnica economice, am impresia, pentru trei astfel de investitii. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier Boca. Alte luari de cuvant? Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vreau sa fac si eu doua, trei precizari. Noi suntem in faza de a vedea care este traficul principal in zona Cicoarei si la acel pod de pe Calea Galatii. Credem ca traficul principal va fi de la noul pod spre Miroslava si sigur pe axa paralela cu Nicolina. Cel putin la ora actuala din observatiile care se fac s-a ajuns la aceasta concluzie si probabil intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat, in zona acestui pod, care spunea domnul consilier Boz, prioritatea va fi dinspre strada Cicoarei spre Miroslava. Deci nu va mai avea prioritate axa care merge in cartier. De aceea vor fi, credem, noi indicatori total diferiti de trafic in zona intr- un viitor.

In ceea ce priveste pasajul Socola, noi am dorit inca din 2016, si am mers acolo pe teren si cu domnul primar si cu domnul director Tomorug, sa gasim variante alternative atat de circulatie pe sub pasaj, cat si de largire a pasajului, din punct de vedere rutier, chiar numai pe portiunea in rampa, deci nu pasajul propriu zis, ci portiunea in rampa, dar totdeauna am avut o limitare din cauza expertizelor existente. Sigur ar fi trebuit orice decizie o sa o luam sa urmeze unei noi expertize si am spus ca acest lucru sa il facem la un moment dat foarte concret prin reabilitarea acestui pasaj.

Toata zona Bucium, inclusiv pasajul, va avea zona pentru biciclete, va avea pista de biciclete, pista care va fi o parte din prima banda. Exact cum spunea domnul primar, suntem in discutii, zic eu, foarte productive in ceea ce priveste dimensiunea benzilor de circulatie. Daca pana acuma benzile aveau 3,5 metri ca latime, dorinta noastra este de a reduce aceste benzi, cel putin benzile dinspre axul drumului, la cel mult 3 metri si de a lasa, sigur, ultima banda, banda dinspre bordura, banda in care va fi desenata si pista de biciclete la 4 metri, chiar 4,20 metri unde vom putea.

In zona respectiva primul pas concret, speram noi, va fi facut in martie, dupa ce vom reusi sa mutam un punct de transformare. A trebuit sa facem acolo o expertiza si dupa acest lucru vom avea inca o banda pe direcția Bucium - Granit. Deci ieșirea din Bucium se va face pe doua benzi spre centru si doar inca o banda spre Poitiers, iarasi noi crezand ca va fi o bunatatile de aproximativ 30% a fluentei traficului dinspre Bucium.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnul viceprimar. Mai sunt alte luari de cuvant? Nu mai sunt. Supun la vot proiectul de la punctul 15.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

(Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 339/27.09.2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului „Constructie de gradinita in zona Bucium”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentarii contributiei proprii, astfel incat finantarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea financiara si precum aprobarea noului Deviz General, a Bugetului actualizat si a tabelului surselor de finantare aferente proiectului;

Va aduc la cunostinta faptul ca proiectul numarul 17 are amendament, care a fost comunicat.

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru cu tot cu amendamentul comunicat?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2020 ;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotarara Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 314/29.08.2019, privind aprobarea participarii Municipiului Iasi la „Programul Termoficare” si a Calendarului de esalonare anuala a lucrarilor de investitii;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul cuprins in Anexa 1;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru votul acordat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 8,29 mp, reprezentand cota indiviza de 2,09 % din terenul cu numarul cadastral 342, situat in Iasi, sos. Nicolina, nr. 14, bl. 941, inscris in cartea funciara 120643/UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei 4.1.1 Bunuri concesionate - Bunuri de retur - Mijloace fixe domeniul privat, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 100098 din 02.10.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Luari de cuvant? Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca sunteti de acord as veni cu propunerea ca acest mijloc de transport sa fie utilizat doar in scopul transportarii elevilor, doar in reteaua scolara, pentru ca de acolo provine bunul. Pentru a nu ii deturna foarte mult scopul pentru care a fost trimis de Guvernul Romaniei, sa ramana doar in scopul transportului elevilor, mai ales ca noi avem doua trasee pe care le practicam, unul pentru Scoala ”Simionescu” si unul pentru cartierul Sorogari.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Alte luari de cuvant? Nu sunt. Supun atunci proiectul cu amendamentul domnului primar. Conform Codului Administrativ si Primarul municipiului poate sa propuna amendament

61

Deci cu amendamentul domnului primar, cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea fost adoptat cu amendamentul propus. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEULUI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 126846, intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta, persoana juridica;

Da, va rog frumos domnul consilier.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Pentru ca incepem PUZ-urile cu un PUZ care priveste un spitalul, ma simt cumva dator sa sustin acest proiect. De fapt acest proiect se refera la o extindere a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, extindere absolut necesara prin faptul ca atat traumatologia cerebrala in urma accidentelor, cat si patologia sistemului nervos central este in crestere. Spitalul de Neurochirurgie in ultima perioada a fost dotat cu aparatura de ultim standard, motiv pentru care adresabilitatea la acest spital s-a extins astfel incat primeste pacientii din toata zona Moldovei si chiar din Republica Moldova si Ucraina. Deci cresterea numarului de cazuri consideram ca impune ca urgenta o extindere a acestui spital. Si cum spuneam, pentru ca incepem PUZ-urile cu acest proiect as fi bucuros sa am votul tuturor colegilor nostri fiind vorba de un proiect pentru interesul iesenilor. Va multumesc.

(Domnul consilier Jugrin a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Va referiti la toate sau numai la asta?

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Nu, deocamdata la asta, la toate ar fi ideal, dar nu indraznesc.

(Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier. Alte luari de cuvant? Bun. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Permiteti-mi sa multumesc in numele iesenilor avantul revolutionar care pe colegii nostri liberali i-a indemnat astazi sa fie de acord cu acest PUZ si sunt sigur ca pentru ieseni vor vota toate PUZ-rile pana la sfarsitul sedintei...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar, va rog frumos...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... si imi doresc din tot sufletul sa fie acest lucru pentru ca intr-adevar, incet, incet, dupa patru ani de zile de Consiliul Local au ajuns la o maturitate cat de cat politica in care inteleg ca au fost trimisi in Consiliul Local de cetatenii Iasului pentru sustinerea proiectelor lor, nu pentru sustinerea proiectelor personale.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles, domnule Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Le multumesc foarte mult pentru votul pe care l-au dat astazi si ne multumim si noua celor care am votat pana acum toate PUZ-urile care au avut acea legalitate permisa spre a fi trimise in Consiliul Local.. Multumesc

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule lider.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Bucium T 170, numar cadastral 139057, intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate, persoana fizica;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot .

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Fericirea are picioare scurte...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ignat Etienne

V-a dat cineva cuvantul?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Da, sigur...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Dar dumneavoastra cine v-a dat cuvantul, domnule consilier?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, imi dati cuvantul, va rog

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnilor consilieri, va rog frumos. Deci cu 7 abtineri numarate proiectul a trecut, a fost adoptat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul presedinte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog frumos.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... urmatorul proiect as avea rugamintea sa il votam nominal.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot propunerea...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Voiam sa intreb si eu, la ala in care se construiesc muzee, unde se vorbeste asa, nu, la ala va referiti?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun la vot propunerea domnului consilier Surdu de votare nominala a proiectului numarul 25 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Deci vot nominal.

Citesc titlul proiectului.

(Domnul consilier Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta)

(Domnul consilier Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta)

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155008 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice;

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul presedinte, va rog sa faceti apelul consilierilor intrucat la votul nominal vad ca dumnealor se retrag. Pesemne ca nu isi doresc sa apara numele in respingerea proiectului respectiv. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci voi da citire tabelului nominal cu numele consilierilor...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Va rog, in premiera, inainte se a citi sa ne spuneti ce consilieri locali au parasit sala cand e vorba de vot nominal, asta am cerut.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

In acest moment nu sunt la votul acestei propuneri: doamna consilier Cojocaru Aldea, domnul consilier Boz, domnul consilier Etienne Ignat, domnul consilier Timofciuc.

Domnul Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la microfon (Abtinere.)

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Bostan a votat abtinere. Domnul consilier Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard lipseste. Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Subsemnatul, Gavril Mihai Liciu, pentru. Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Abtinere.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile si viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Nu vorbeste la microfon. (Abtinere. )

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Nu vorbeste la microfon. (pentru)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Multumesc.

16 voturi pentru. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnul presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Intrucat urmatorul obiectiv are ca scop activitate comerciala, rog si acest proiect sa fie votat tot cu votul uninominal si rog colegii consilieri sa spuna si formatiunea politica din care fac parte in momentul in care isi dau votul. Multumesc... la cai se iau dintii...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Urmatorul e 26, nu?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Urmatorul punct, domnul Surdu, e punctul 26. Va mentineti propunerea la 26? Bun. Deci 26, modalitate de vot clasica.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152256, 152257, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe, persoane fizice;

Luari de cuvant?

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu.

Abtineri?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va rog sa faceti remarca ca am ramas si mai putini.

(Domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

4 abtineri. Cu 16 voturi pentru Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc domnilor consilieri pentru vot.

Intre timp a parasit sala si domnul consilier Jugrin Lucian, fata de ceilalti deja absenti...

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 intocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare, persoane fizice;

Domnule Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. As fi vrut sa aflu parerea celor doi coinitiatori care in preambulul sedintei se exprimau pentru construirea unei gradinite, as fi vrut sa vad cum isi exprima votul acum. Dar din pacate, nu stiu, poate colegii lor se vor exprima si pentru ei. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot propunerea domnului lider Surdu, aceea de vot nominal pentru acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Patru abtineri.

Domnul Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la microfon (pentru)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru. Si trebuie sa spunem si partidul, asa ati spus, nu?. PSD.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Ciobotaru Traian Florentin de la PSD.

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Pentru. Marimea pantofilor 44.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am retinut, domnule Cotofan. Multumim pentru precizari. Domnul consilier Bostan a facut precizarea ca dumnealui reprezinta Partidul National Liberal si trebuia sa aduc in discutie acest lucru... eu nu am cerut nimic, domnule consilier, iar sunteti in eroare... nu stiu, eu nu am auzit.

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Subsemnatul, Gavril Mihai Liviu, vot pentru. Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Nu vorbeste la microfon. (pentru)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu se aude. Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Vot pentru.

Va multumesc. Cu unanimitatea celor prezenti proiectul de hotarare a fost adoptat, adica 20.

(Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75, NUMAR CADASTRAL 158157, intocmit in vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reamenajare si extindere locuinta existenta, persoana fizica;

Luari de cuvant? Nu sunt.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a adoptat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, am omis, dar o sa ne revenim pe parcurs ca mai sunt PUZ-uri.

Aceasta locuinta unifamiliala nu are nicio importanta pentru consilierii care au votat impotriva construirii ei. Aici vreau sa remarc. Deci votam impotriva cetatenilor, de fapt sunt niste cetateni care vor sa isi construiasca o casa. Acest vot impotriva pe care l-au dat inteleg ca este impotriva a construi o casa de catre un cetatean al Iasului Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Punctul 29.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Am o intrebare, daca imi permiteti.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Cand nu se ridica mana deloc la vot se contabilizeaza cum?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

La ce anume va referiti?

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

La votul precedent. Cei care nu au ridicat mana s-a contabilizat cum? Pentru, contra sau abtinere?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Eu am vazut ridicari de mana.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Domnul consilier Surdu nu a ridicat mana.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma priviti cand nu trebuie. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Dar de ce e ridicatul mainii reprezinta pentru?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA BARNOVA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 160841, 160842, intocmit in

vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe, foisor, garaj si imprejmuire teren, persoana fizica;

Luari de cuvant?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As dori sa facem votul nominal.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Am inteles propunerea dumneavoastra. Alte luari de cuvant sau propunerii? Supun la vot propunerea domnului consilier Surdu cu privire la modalitatea de vot, aceasta fiind nominala.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 5 abtineri.

Domnul Aur, va rog frumos, aveti o completare.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Mentionarea si partidului pentru fiecare dintre noi.

(Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta)

(Domnul consilier Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles... Dau citire tabelului nominal cu numele consilierilor.

Domnul consilier Aur Marius Catalin, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boca Adrian Florin, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian, Partidul National Liberal.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbeste la microfon (nu votez).

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu am inteles.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Nu votez, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Deci conform Regulamentului a nu vota trebuia anuntat inaintea proiectului. In momentul in care se declanseaza procedura de dumneavoastra aveti trei optiuni: vot pentru, vot impotriva sau abtinere. Vreti sa luam regulament sa il citim?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu eram in sala cand ati citit proiectul, nu aveam de unde sa stiu, sa imi exprim aceasta optiune ca sa va anunt. Am anuntat acum, daca nu parasesc sala...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Parasitii sala!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Mai bine parasiti sala ca sa fiti mai...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Dar eu nu am cum se contabilizez aceasta optiune a dumneavoastra pentru ca nu exista in legislatie, in momentul declansarii optiunii de vot... Pentru ca, dumneavoastra in momentul in care se declanseaza procedura de vot, consilierii au la dispozitie trei variante, vot pentru, vot impotriva sau abtinere. Evident ca dumneavoastra aveti posibilitatea sa nu votati, dar trebuie sa anuntati lucrul asta inaintea declansarii operatiunii de vot.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Va rog sa recititi proiectul ca sa pot anunta acest lucru...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

A inceput operatiunea de vot...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... eu am venit in timpul citirii...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Au trei ani jumate de cand sunteti in scaunul ala de pomana...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

... sunteti in eroare. Daca nu eram in sala cand s-a citit, ce pot sa fac. Imi povestiti dumneavoastra ce trebuia sa fac?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Regulamentul...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Dar cine e vicepresedinte aici?

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Domnule presedinte, va rog sa opriti circoteca!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Deci ori recititi proiectul ca sa pot sa imi modific optiunea de a nu vota, daca nu, nu votez... eu v-am spus, am lipsit la inceput. Ce pot face...

Domnul consilier local Sandu Vasile

Dar cine l-a obligat sa iasa din sala.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian ...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles foarte bine. Ma iertati ca intervin. Conform Codului administrativ as putea aduce si un amendament. A spus nu votez, care daca le spune rar poate fi nu sau votez. Dar nu le-a spus rar. Nu e bine sa paraseasca nici sala pentru ca asa a facut si Marea Britanie si ati vazut ce plansete erau in Parlamentul European.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Faceti-mi si mie o favoare, domnule presedinte, intrebati-l pe domnul consilier - la proiectul x, fara sa il mai cititi, ce opinie aveti. Haideti, ca am niste doctoranzi care stau de doua ore si asteapta in sala sa dam examen.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Bun. Am sa gasesc o solutie. La acest proiect domnul consilier PNL Bostan Manuel Ciprian datorita faptului ca a absentat la citirea lui, nu voteaza... Nu participa la votare este interpretarea pe care o dam noi. Eu spun exact ce a spus dumnealui - nu voteaza.

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan, Partidul National Liberal.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor, Partidul National Liberal.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana, Partidul Miscarea Populara.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Subsemnatul, Partidul Social Democrat, vot pentru. Domnul consilier Ignat Etienne, Partidul National Liberal.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ati sarit, era inaintea mea altcineva.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Dar nu e in sala.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Sunteti in sala, nu? Mai intai e h, dupa aia i si dupa aia g.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Dar e si domnul Botez. De data asta dumnealui e presedinte...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Luati-i in ordine ca eu am timp.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu exista nicaieri in regulament o ordine. Va asigur ca o sa ii citesc pe toti. Deci domnul consilier Ignat Etienne, Partidul National Liberal.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Nu vorbeste la microfon. (pentru)

Domnul consilier local Ignat Etienne

Spuneti si la ce proiect, ca nu stie.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule presedinte, am o rugaminte. Totusi, haideti, radem, glumim, haideti sa fim un pic mai decenti. Dumneavoastra stiu ca aveti echilibru. Haideti sa intram in normalitate. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel, Partidul Miscarea Populara.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Surdu Gabriel Mihai, Partidul Social Democrat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru colegul nostru imi permit sa dau citire proiectului pe care ar fi trebuit sa il voteze intrucat zambind amana de fapt o dorinta pe care o are un om sa isi construiasca o casa... si cu foisor. Deci proiect... noi acuma votam ca sa stiti, daca nu ati stiut si nu ati fost atent, se mai intampla, ”Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic detaliu, soseaua Barnova, cadastral, intocmit...”

Domnul consilier local Ignat Etienne

La 29, spuneti-i domnului Nedelcu. La 29.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

La 29, da? va citesc ca sa intelegeti ce nu votati. Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe, foisor, garaj, imprejmuire teren persoana fizica. Asta nu votati. Multumesc. Sunt pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela, Partidul Social Democrat.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan, Alde.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Gabriel Harabagiu, Partidul Social Democrat.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru. Domnule presedinte, daca imi permiteți de pe acum ca sa nu mai intervin, as dori vot nominal si urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul viceprimar Botez Radu, ALDE

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

(Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

As dori sa intreb daca domnul consilierul Boz doreste sa voteze, ca a intrat in sala intre timp, la proiectul 29.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ma abtin la vot.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Doriti sa votati, abtinere? Domnul consilier Boz voteaza abtinere.

Cu 16 voturi pentru Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc pentru vot.

(Domnul consilier Timofciuc Razvan a intrat in sala de sedinta)

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOFIA NADEJDE NR. 50, NUMAR CADASTRAL 137314 intocmit in vederea construirii unei biserici si casa praznicar, persoana juridica;

Luari de cuvant....

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vom vota acest proiect...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Spuneti, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Zic, noi vom vota acest proiect. nu stiu, daca mai doriti vot nominal.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va mai mentineti propunerea?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile Nu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? nu sunt.

Va multumesc pentru votul acordat.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 31

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 144396, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T152, NUMAR CADASTRAL 147087, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoane fizice;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 5 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 5 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc pentru vot.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 160322, 160363, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoane fizice;

Luari de cuvant? Va rog domnule consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc domnule presedinte. Voiam atat sa spun, sa se consemneze inca o data ca noi, consilierii PSD, cel putin la ultimele 4 proiecte ca si la toate proiectele in general de dezvoltare, am fost pentru, spre deosebire de colegii nostri care nu voteaza

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro niste treceri din extravilanul Municipiului Iasi in intravilan, repet, pentru persoane fizice. Adica nu e vorba de nicio discutie, sa zicem - domnule se fac nu stiu ce fel de constructii, mastodonti si ar trebui studiate, analizate. Deci inca o data, din pacate, persoanele fizice si noi, repet asta nu am facut un favor, consilieri PSD, ne-am facut datoria pentru ca cetatenii de asta ne trimit in plenul Consiliul Local, sa votam proiecte in sprijinul lor. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta Multumesc domnule consilier. domnul Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Intrucat proiectul prevede introducerea in intravilan a unei suprafețe de teren mai mare, iar persoanele fizice care doresc acest lucru vor fiecare dintre ele sa edifice o locuinta individuala, pe fiecare portiune de teren, as vrea sa acordam vot nominal si pentru acest punct. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Alte puncte de vedere?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule președinte, o secunda, daca imi permiteti... sa il cautam pe domnul Timofciuc, speram sa nu aiba vreun corona virus, toti ceilalti s-au intors, dumnealui nu s-a intors.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog domnul Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

O sa se intoarca la interpelari.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. In calitate de presedinte,  domnule viceprimar, va deleg pe

dumneavoastra sa il cautati pe domnul Timofciuc. Va rog, domnule Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule presedinte, va anunt ca nu particip la vot, ca sa respect procedura.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Exact, va rog frumos sa consemneze la pozitia 34 domnul consilier Bostan nu participa la vot.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Va rog sa consemnati ca este in sala.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule consilier, dar poate este o parte implicata, eu stiu, in procesul asta de avizare a documentatiilor.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu stiu. Eu imi fac datoria sa fac informarea publica, domnul consilier este in sala si nu participa la vot.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Am retinut.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Lumea ma vede chiar daca nu le spuneți dumneavoastra...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pe dumneavoastra nu prea va vedeti. Multumesc.

(Domnul consilier Vintila Iordan a iesit din sala de sedinta)

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, s-a retinut ceea ce trebuia sa se retina. Domnul consilier Bostan a abuzat de dreptul de a nu participa la vot. Supun spre aprobare modalitatea de vot, vot nominal.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 5 abtineri.

Domnul consilier PSD, Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PSD, Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PSD, Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier Bostan nu participa la vot.

Domnul viceprimar Alde, Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul consilier PNL Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciubotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Abținere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PSD, Crucianu Bogdan Teodor.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PNL Dornean Tudor.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Abținere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Doamna consilier PMP Gaburici Violeta Adriana.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Subsemnatul, consilier PSD, vot pentru. Domnul consilier PNL Ghizdovat Vlad.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad Abținere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul viceprimar PSD Harabagiu Gabriel Vasile.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PNL Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PNL Jugrin Lucian.

Domnul consilier local Jugrin Lucian

Abtinere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PMP Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PSD Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier PSD Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier PSD Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru. am voie sa fac un comentariu inainte de vot.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Comentariile se fac inainte de procedura de vot, domnule consilier Gavril...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Imi motivez votul, domnul consilier. Am dreptul..

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Trebuia sa il motivati inainte. Puteati avea o interventie pe proiect...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Dumneavoastra puteti si dupa, si inainte si la mijloc. Eu vreau sa il motivez acum. Domnul presedinte mi-a acordat acest privilegiu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Surdu, va rog sa va motivati votul, daca considerati.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Imi motivez votul pentru ca acum patru ani daca a-si fi fost in sala si as fi spus ca nu sunt, unul dintre colegii nostri consilieri nu ar fi putut sa isi construiasca casa in respectivul cartier.

Domnul consilier local Ignat Etienne

La proiect, domnule Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sunt pentru.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Daca aveti ceva legat de proiectul asta... sunt dispus sa va ascult, daca nu...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule, stati un pic...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte ma asculta, dumneavoastra faceti ce vreti.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc domnul Surdu. Domnul Boca, v-ati exprimat punctul, da?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Voiam sa spun sa respectam un pic totusi ordinea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles.

Doamna consilier PSD Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul consilier PNL Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Abținere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan tocmai a iesit din sala.

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Va multumesc.

Pozitia de pe ordinea de zi numarul 35.

(Domnul consilier Vintila Iordan a intrat in sala de sedinta)

(Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta)

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 130542, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la completari.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Permiteti-mi inainte de a trece la completări sa mulțumesc consilierilor care au votat PUZ-urile pentru oamenii care doresc sa isi edifice locuinte, care doresc sa faca business-uri in municipiul nostru si cei care doresc sa aduca un plus economiei, cat si vietii pe care o duc in general. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Avem completarile C1 si C3, deoarece C2 a fost retrasa, da?

(Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta)

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul led hotarare a fost adoptat in unanimitate. Va multumesc pentru vot.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iasi, Bd-ul Carol I, Parc Copou, Judetul Iasi”

Luari de cuvant? Nu sunt luari de cuvant. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Va multumesc pentru votul acordat.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Va aduc la cunostinta faptul ca ati primit in comunicare Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2019.

Acesta a fost adus dumneavoastra spre stiinta asa ca nu va fi votat.

Trecem la sectiunea a doua a sedintei noastre, sectiunea interpelarilor. Va rog frumos sa va inscrieti la cuvant. Incepem cu domnul Bostan. Va rog frumos domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua stimati colegi si buna ziua domnule primar. Eu sper ca colegii nostri de la PSD care au fost atat de dornici sa votam nominal pentru binele orasul, vor sta sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro asculte si doleantele cetatenilor pe care unii dintre noi le-am preluat pentru a aduce la cunostinta primariei si nu la cunostinta noastra. Dar, daca interesul dansilor este dictat doar de ratiuni electorale si populiste si solicita acest lucru doar cand e vorba de un vot, o luam ca atare. Noi discutam cu cei care sunt interesati sa asculte.

Deci, prima interpelare adresata domnului primar, in situatia in care dansul ma va asculta, daca nu mai am rabdare pana cand...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnilor consilieri, va rog frumos sa respectati disciplina in sedinta. Sa lasam pe domnul consilier Bostan sa isi poata spune interpelarea. Va rog frumos. Va rog frumos, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Vad ca nu aveti succes cu colegul dumneavoastra. In fine.

Deci prima interpelare se refera la o sesizare venita din partea unui cetatean care locuieste pe strada Rampei. Problema este mai veche, o stiti, referitor la statiile acelea de beton. Omul este nemultumit pentru faptul ca zilnic cantitatea de praf, de ciment din aer este foarte mare. Cat am stat de vorba cu el, adevarul acolo, 10 minute in strada, masina mea s-a acoperit cu un strat, 10 minute, un sfert de ora, de ciment. Daca putem face ceva in sensul asta pentru, cel putin pentru confortul locuitorilor din perimetru respectiv.

Apoi, nu stiu daca m-ati inregistrat cu ce am zis, cu strada Rampei... de asta am spus... am vrut sa aman pana cand terminati discutia, poate mai importanta cu domnul consilier. Deci era vorba de cele doua statii de beton de pe strada Rampei pentru care, normal, locuitorii din zona sunt nemultumiti in continuare de cantitatea mare de praf, de ciment care este in aer. M-am intalnit cu unul dintre ei acolo, am spus - domnule, am sa ridic problema asta, ea e veche. In ultimii trei ani am auzit-o numai eu de vreo doua sau trei ori. In continuare daca avem vreun progres, daca va ganditi la ceva ca sa putem intr-un fel limita, nu stiu, un perimetru de protectie verde, de altfel, de imprejmuit integral respectiva, sunt doua statii de betoane acolo, stiti.

Apoi, vreau sa va intreb daca la proiectul acela de amenajare a spatiilor verzi de langa blocuri pe care noi l-am discutat cred in 2018, de amenajare, care sunt acum spatii neutilizate, sa se faca fie o gradina de flori, fie un scuar de joaca, fie locuri de parcare inierbate, daca s-a avansat ceva cu proiectul acela... in tot orasul. Dumneavoastra ati spus ca veti face un proiect... un cetatean a spus: domnule, primarul a spus la un moment dat chestia asta. Ce s-a mai intamplat cu lucrul asta? Zic, nu stiu, recunosc, am sa-l intreb si va transmit. Exact asta fac in momentul asta.

Apoi o intrebare adresata pentru ca asa cere Regulamentul dumneavoastra, dar este pentru domnul viceprimar Botez. As dori si eu sa stiu specific data si numarul cererii depuse la Ministerul Culturii pentru PUG, pentru avizul de la PUG si daca se poate, comisia catre care a fost redirectionata. Inteleg ca este o problema, nu am primit de luni de zile acel raspuns. Nu stim daca este o problema a Ministerului sau este o problema de redactare a cererii etc., ca atare chiar as dori o informare, nu doar eu, cred ca toti colegii consilieri sunt curiosi sa afle lucrul asta, sa vedem in ce masura lucrul asta se poate urgenta intr-un fel sau altul.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Apoi, referitor la proiectul foarte bun de creare a benzii unice de transport pentru mijloacele de transport in comun, taxiuri si vehicule pe doua roti care se va implementa prima data pe strada Bucium, as vrea sa stiu daca exista o estimare, un studiu facut de Compania de Transport Public referitor la numarul de mijloace de transport publice necesare pentru a asigura o fluenta suficienta astfel incat banda respectiva intr-adevar sa incurajeze mersul pe bicicleta sau pe alte vehicule pe doua roti. Am citit un studiu al celor de la Cluj care au facut, nu stiu daca in premiera, dar inaintea noastra lucrul asta, si ei au ajuns la concluzia ca pe un traseu, din asta, care merge la marginea orasului, numarul minim de mijloace de transport in comun era de 30 pe ora, asta inseamna o frecventa de doua minute. Nu stiu, intr-adevar, deci nu vreau sa speculez, daca traseul era mai lung, mai scurt, mai multi sau mai putini locuitori. Cred ca CTP-ul, la fel, ar trebui sa fundamenteze acest proiect de banda unica cu o frecventa care ne duce dupa aia la numarul de mijloace de transport in comun necesar a fi asigurate. Daca exista acest studiu, as vrea si eu sa stiu, daca nu, cred ca ar trebui facut pentru ca cum vrem sa implementam in premiera pe Bucium, cu siguranta va trebui sa o facem pe Nicolina, pe Pacurari, deci pe toate bulevardele majore.

Si o ultima interpelare, domnule primar, referitoare la inaintasii nostri. E o chestiune care poate unii dintre dumneavoastra o veti trata asa cu zambet, dar marele nostru Kogalniceanu din fata Universitatii are pantalonii gauriti. Nu stiu daca v-ati uitat. Cred ca municipalitatea este cea care ar trebui sa ingrijeasca de reconditionarea respectivei statui cu atat mai mult cu cat, este, face parte din patrimoniul cultural al orasului. Va multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier. Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la prima interpelare cu cele doua statii de betoane. Deja avem cereri de relocare pentru una dintre ele in afara, chiar in afara localitatii va fi mutata, si cealalta are un aviz provizoriu. Sunt mai multe solicitari de planuri urbanistice zonale pentru ambele locatii in care se va schimba complet profilul zonei industriale de acolo... Totul depinde de ritmul de investitii pe care si-l va impune actualul detinator, actualul proprietar pentru ca au fost mai multe tranzactii. Noi am fost de acord de la, incepand cu propunerile lor de anul trecut, sa ii schimbam profilul. Profilul se va transforma intr-unul de locuit. Nu va mai fi industrial pe niciuna dintre acele zone. Probabil ca va veni mai departe si depozitul de carburanti, fostul depozit de carburanti al Petrom, sa schimbe profilul intr-un profil de locuit si usor, usor se va livra zona de tot ceea ce exista in momentul de fata.

Pentru fiecare locatie din municipiul Iasi s-a adoptat cate o masura in ceea ce priveste cresterea calitatii spatiului public. De exemplu, proiectele de Oaza de verdeata pe care le-am trecut prin Consiliul Local, am cautat toate suprafetele de teren rezonabile ca suprafata unde pot iesi niste parcuri de calitate, C. A. Rosetti, zona Nicolina, Orientului etc etc., toate au devenit, Cantemir, proiecte cu finantare europeana Oaza de verdeata si sunt in curs de evaluare in momentul de fata. Zonele in care gasim locuri de parcare, deja avem in lucru echipele, le vom face locuri de parcare fara a afecta spatiile verzi.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Tot ce inseamna transport public se dimensioneaza nu dupa, sa spunem, necesitatea de a tine o banda ocupata, ci dupa fluxurile de calatori. Deci asta este metoda utilizata peste tot in lume. Dimensionarea frecventei traficului se face dupa fluxurile de calatori in transportul public, mai putin dupa infrastructura pe care o parcurgi. Este un al doilea factor infrastructura, principalul este fluxul de calatori pentru ca urmareste sa aiba eficienta. De aceea si pentru noi este aceeasi baza de calcul in ceea ce priveste transportul public pentru care s-au facut studii, pe baza carora s-a stabilit planul de transport in momentul de fata. Am avut o consultanta de mare calitate si chiar le multumesc in acest fel celor de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare pentru ca ei au finantat acel studiu si cu ei avem contracte in continuare si analiza pentru mutarea depourilor din zona centrala si imbunatatirea calitatii serviciului public de transport si vom continua sa facem acelasi lucru.

Benzile de transport public trebuie sa fie ca si modalitate de a putea asigura fluxurile de trafic si frecventele pe care le-a stabilit planul de transport. Eu nu cred ca exista undeva in lumea aceasta trafic la doua minute, nu exista, este imposibil, nici trenurile, nici metrourile nu isi permit frecventa la doua minute. E imposibil sa o sustii. Ganditi-va ca o singura intrerupere de doua minute pe o artera ar aduna din doua in doua minute un alt mijloc de transport incat in 10 minute vei avea cinci, in 20 de minute, datorita unui accident rutier, vei avea 10 autobuze stocate, ar bloca in totalitate o artera de circulatie si cu greu ar mai putea intra intr-un flux firesc. Deci calculam si aceste frecvente utilizand de asemenea indicatorul trafic de persoane, calatori, ca sa nu se traduca altfel, si vom continua in acelasi mod. Noi am luat in calcul inclusiv cele doua licitatii publice pentru autobuze, inca 44 de autobuze care vor completa parcul activ din momentul acesta, in sensul ca se va reorganiza si vom aduce o alta modalitate de a pune frecventele in traficul rutier, cu autobuze.

Referitor la statuia lui Kogalniceanu, este statuia de for public, dar nu este in proprietatea noastra. O sa o luam noi in atentie. Te rog foarte mult, domnule Laurentiu. Sa vedem ce se intampla. O sa discutam si cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Daca e nevoie sa ii sprijinim, protocol in Consiliul Local si intervenim, nu ne jucam cu acest lucru. Multumesc foarte mult... Poftim? ... Va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Noi am avut depus de doua ori si am fost reprezentati acolo, la Comisia de Cultura, in ultimii ani cu proiectul, mai ales cu PUZ-urile din zona centrala. PUZ-urile din zona centrala au reprezentat un proiect separat si au fost permanent discutii daca acest proiect trebuie sa fie impreuna cu proiectul PUG-ului sau nu. Intai ni s-a spus ca nu, dupa aceea ca da. Am avut de doua ori depus, de fiecare data ni s-au cerut alte lucruri. La ora actuala, astazi daca vorbim, nu avem depus un proiect pentru ca a trebuit, din nou, sa reactualizam PUG-ul cu PUZ-urile votate in ultima perioada. Lucru care il facem pe etape si noi am dorit sa il avem depus la sfarsitul lunii decembrie, dar nu am reusit. Deci va vom zice, va vom spune imediat cum stam. E un organism viu, daca as putea spune asa, PUG-ul, in dorinta celor de la Ministerul Culturii. Am mai avut discutii si la Ministerul Dezvoltarii in ceea ce priveste avizul de acolo, unde cel putin mie mi s-a aparut, am fost cred ca de vreo trei, patru ori, mi s-a parut destul de simplu fata de Ministerul Culturii.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Voiam sa mai zic ceva referitor la Bucium. Buciumul nu va avea banda unica pentru transportul public, ci va avea zone in care transportul public va avea prioritate in functie de benzile de stocare la stanga, in fine, unde vor exista trei benzi, o banda va fi pentru transportul public atata timp cat nu vom avea o banda de viraj la stanga. Deci nu va fi de la un cap la altul, pe sensul spre oras, banda pentru transportul public. Nu ne permitem la zona Bucium ca o bucata din latimea strazii sa stea libera o perioada de lunga de timp...

Ca sa va spun clar, luna aceasta sigur nu ca am pierdut-o. Deci noi speram sa mai mergem o data. Am discutat cred ca cu 10 arhitecti din tara, si domnul primar a discutat cu arhitectii care au facut PUG-ul prin alte parti. La Oradea a fost ultimul PUG realizat in anul trecut si am vazut in modelul de la Oradea si vom vedea. Noi sigur il vom depune dar lucrurile acolo nu sunt foarte clare, lucrurile in comisie si nu depinde de Ministerul Culturii. Eu am incercat de doua, trei ori prin Ministerul Culturii sa vedem mai clar cum am putea sa progresam in aceasta comisie, dar lucrurile chiar sunt complicate acolo. Oricum Comisia nu depinde de Ministerul Culturii si nici de ministru. La un moment dat am avut o discutie pe tema asta chiar cu ministrul, existand cineva in cabinet care dorea sa ne ajute sa mergem cat mai repede cu acest PUG. Dorinte lor au fost foarte variate, de la studiu nou de circulatie pana, nu mai stiu, la total alte lucruri fata de ce ar trebui sa tina Comisia de Cultura, unde repet, noi am prezentat de doua ori acele PUZ-uri de zona centrala. Prima data au dorit niste modificarile, le-am facut cu domnul arhitect Visan, dar nu au evoluat lucrurile cu ne-am dorit noi...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Insistenta mea este justificata de faptul ca suntem in unele situatii foarte neplacute, eu si colegii mei, dupa cum vedeti colegii de la PSD ne taxeaza de fiecare data ca nu votam Puz-urile etc. si sa ne dam nume si prenume, si datele nasterii si ale rudelor. Evident ca noi suntem interesati ca acest PUG sa devina operational. Asta e motivul pentru care v-am cerut aceste date. Inteleg ca el nu este depus, dar totusi v-as ruga foarte mult, ar trebui sa avem un orizont de timp cand v-ati propus, adica primaria, sa depuna cererea pentru Ministerul Culturii... Nu spun ca noi putem interveni si ajuta in felul asta, dar lucrurile se vor putea, cu siguranta, debloca daca facem lucrul asta mai repede. Asa, evident, tot timpul vor fi PUz-uri noi care vor modifica forma propusa de PUG si intram intr-un cerc vicios din care nu stim cum vom iesi. Asta este motivul pentru care v-am cerut un termen. Multumesc.

Domnul viceprimar Botez Radu

Va spun si eu ca Primaria si Consiliul Local sunt beneficiarii acestui PUG, nu sunt cei care fac acest PUG. Faptul ca noi ne-am implicat sa obtinem unele avize si ne-am implicat serios, a fost un alt lucru, dar noi suntem doar beneficiari. Deci ar fi trebuit acest PUG sa fie realizat dar nu de catre, noi numai ne implicam.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa tragem o concluzie pe care probabil o asteptati si dumneavoastra. In momentul de fata, dupa o prea lunga perioada de timp, Directia de Cultura Judeteana nu a emis un

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro aviz, pentru ca nici nu ceream aviz de la ei. De aici a fost si toata dilema noastra si disputa noastra. De ce sa ne dea aviz cand de fapt nu sunt organul care reglementeaza prin avizare. Si dupa o disputa de un an si mai bine au emis o nota de relatii pe care noi sa o completam in vederea transmiterii catre Ministerul Culturii, unele dintre ele avand, sa spunem, continutul tematic al Directiei de Cultura pentru Ministerul Culturii, altele venind pur si simplu ca observatie personale a unora de acolo. De la toate documentele care le-am avut, le-am upgrade pe cerintele de Cultura, in sensul, am luat monument cu monument pentru care s-a facut zona de protectie monument cu monument, nu doar regulament, ci s-a facut regulament individual si a fost trecuta zona de protectie individuala pentru fiecare monument istoric trecut in lista de monumente a Municipiului Iasi. O documentatie laborioasa pe care am reusit sa facem si pe aceasta cu toate ca, in fine, in alte parti nu s-a facut chiar daca au primit avizul. Dar erau si lucrurile cu care am intrat in dispute care nu faceau obiectul, sa spunem, Directiei de Cultura sau a Ministerului de Culturii, de exemplu, actualizarea studiului de circulatie. Am spus, domnule, stati un pic, actualizarea studiului de circulatie poate fi obiectul avizului de la Directia de Urbanism din cadrul Ministerului Dezvoltarii pentru ca ea poate sa vina cu o asemenea solicitare, daca va avea aceasta pretentie. Noi exact acest pachet de documente ducem. Lucreaza colegii nostri de mai multa vreme sa strangem toate documentele astea. Speranta noastra este ca pana la sfarsitul lunii februarie sa mai facem inca un pachet de documentele pe care sa il predam Ministerului Culturii... Sper.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

La sfarsitul lunii februarie vom depune cererea finala, speram noi, care urmeaza sa fie aprobata. Am inteles.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc domnule primar, multumesc domnule consilier... spuneti.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, dar eu stiu ca, sau sunt informat gresit sau am citit... exista un ministru secretar de stat la Ministerul Culturii care sunt sigur ca va veni alaturi de noi si ne va sprijini la maxim pentru ca dumneavoastra sa incepeti sa votati dupa ce se va aproba PUGul si sa ne sprijiniti sa obtinem acest aviz. Asta vreau sa remarc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Aveti dreptate, domnule Surdu. Pentru ca acel ministru sa ne poata sprijini trebui sa aiba un obiect al cererii respective. Daca cererea nu exista, el cu ce sa ne sprijine? Cu sufletul ne sprijina si cu tot dragul. Ca sa poata da un aviz are nevoie de o cerere. Asta a fost scopul interpelarii mele.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Tocmai aici m-am oprit, stiti, ca sa nu mai fie numarul de la pantofi marul discordiei pe care vad ca vreti sa il puneti in aprobari. Eu va rog sa faceti in asa fel incat

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro numarul de depunere a documentatiei sa vi-l insusiti si impreuna cu domnul ministru sa ne ajutati pentru ca toti suntem cu gura deschisa si asteptam acest rezultat al avizului de la Ministerul Culturii si sunt sigur ca cu sprijinul dumneavoastra vom face lucru ca sa mearga... mai ales ca sunteti direct interesat...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnilor consilieri, cred ca s-a inteles...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... colegii de la PSD nu fac si nu dreg. Nu, colegii de la PSD fac, si anume ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Acum de ce nu ati facut?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... voteaza o situatie de fapt. Este o situatie de fapt. Astazi ca sa putem sa sprijinim iesenii, noi trebuie sa dam votul pe aceste PUZ-uri. In momentul in care dumneavoastra asteptati tramvaiul care vine in 2028, dumnealor nu poate sa isi construiasca casa in 2028, ei vor sa si-o construiasca anul asta, adica 2020. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Urmeaza la interpelare domnul Boca si domnul Boz, exact in ordinea aceasta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc frumos, domnule presedinte. Referitor chiar la ce spunea colegul meu. Pana la urma, am avut astazi 4 sau 5 documentatii care faceau referire strict la trecerea din extravilan in intravilan ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, va rog, dar nu este interpelare. In rest, interpelarea colegului meu a fost catre administrativ... Domnul Boca a intervenit la inceputul sedintei si a zis ca noi nu interpelam consilierii PSD. Deci... comentarii pe marginea unei interpelarii...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Va rog sa ma respectati asa cum si eu v-am respectat... ceea ce ati discutat dumneavoastra...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Din partea unui lider al Partidului National Liberal nu m-a asteptat la cenzura. Suntem in sectiunea interpelarilor... suntem in sectiunea interpelarilor si a declaratiilor politice. Va rog domnule Boca, interpelari, declaratii politice, intrebari, ce doriti dumneavoastra.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Si ceea ce vrea sa ascunda, de fapt ce vor sa ascunda colegii nostri PNL-isti, domnule, nu va mai dati dupa cires, aveti puterea sa spuneți - domnule, da, noua ne-a dictat cineva sa nu votam asta. Si atunci putem fi de acord. Pentru ca va spuneam, chiar in cazul celor patru, cinci PUZ-uri de astazi, chiar daca am fi avut un PUG aprobat, trecerea din extravilan in intravilan nu se putea face decat cu documentatie de urbanism. Asta este legislatia. Fiti sigur ca oricat ar fi muncit specialistii la elaborarea acestui PUG nu ar fi reusit sa cuprinda in totalitate toate doleantele cetatenilor pe care le blamati. Am auzit aici spunand-se ca - domnule, nu respectati, si noi respectam, dar noi o dovedim prin vot, nu ca dumneavoastra. Ce exemplu de ipocrizie mai crasa poate fi acela cand tu consilier local sfidezi cetatenii prin vot. Si nu numai ca ii sfidezi prin vot, dar si parasesti sala in momentul in care se discuta niste solicitari scrise, asumate de ei pentru documentatii de urbanism, pur si simplu tu ii sfidezi. Vii si blamezi respectul pentru cetatenii Municipiului Iasi. Eu nu cred ca procedati si noi, consilierii PSD, am demonstrat-o prin vot. Toate lucrurile, v-am spus, sunt perfectibile, suntem de acord sa aduceti amendamente si nu putem impune, cum nici dumneavoastra domnule coleg Boz nu puteti sa imi impuna ceea ce pot spune eu sau nu. Atat timp cat respect si va respect si ma exprim intr-un cadru al Consiliului Local si nu fac balci si circ, ma exprim elegant, dar vreau sa recunoasteti si sa indreptati aceasta eroare, din punctul meu de vedere. Poate, dumneavoastra nu vi se pare o eroare si va respect opinia, dar nu mai dezinformati opinia publica, asta voiam sa spun. Colegul dumneavoastra adineaori punea intrebarea despre PUG. Si noi il dorim, consilierii PSD, la fel de mult ca si dumneavoastra. Dar pana va veni acel PUG, oare cetatenii Iasului ce ar trebui sa faca sa isi poata construi o locuinta, despre asta vorbim. Multumesc frumos, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Dar PUG este in vigoare si acuma. Domnule consilier Boz, va rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu avem o singura dilema juridica. Astazi e o zi mare, e o zi mare in care minciuna a fost descoperita. Deci cat de ipocriti pot fi unii si cat de mincinosi sa discutam de ani de zile ca mai sunt necesare doua avize, unul de la Mediu, unul de la Cultura, intre timp cel de la Mediu a venit, dar noi documentatia nici macar nu o avem depusa la Ministerul Culturii, nici macar nu o avem depusa. Am si eu o intrebare, toate aceste discutii ca mai trebuie nu stiu ce studiu, ca mai trebuie, domnule, dar nu este o corespondenta oficiala? Cum purtam noi aceste discutii daca nu exista macar un numar de inregistrare? Eu ca jurist inteleg asa, formulezi o solicitare, depun un proiect si primesc un raspuns -domnule, se aproba in aceste conditii, mai trebuie sa mai studiezi ceva, mai trebuie sa reglementam o trama stradala, un anumit regim de inaltime sau mai stiu eu ce. Cum au loc toate aceste discutii? Tot timpul, ani de zile de cand invocam aceasta lipsa a PUG-ului, a faptului ca discutam in Consiliul Local pe baza unui PUG de 20 de ani, tot timpul s-a invocat ca suntem blocati la Mediu, dar noi nici macar nu avem cererea depusa. Cum

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro puteti acuma sa fiti atat de ipocriti sa ne acuzati pe noi ca noi blocam, ca PSD-ul voteaza, ca PSD-ul ajuta cetatenii. O minciuna! Sunteti niste mincinosi. Nici macar nu a fost depusa documentatia... poate ca ceilalti nu ati fi recunoscut niciodata... v-a scapat dumneavoastra porumbelul ca ceilalti nu ar fi recunoscut niciodata...

Domnul viceprimar Botez Radu

Documentatia... ca nu v-am luat sa vedeti de cate ori am sarit peste masa sa ne certam cu aia care trebuia sa ne dea avizele, fara sa trebuiasca lucrul asta... ar trebui sa mergeti dumneavoastra data viitoare ...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

... asta este realitatea... nici macar nu v-ati prins, nici macar nu v-ati dat seama de capcana in care ati intrat. Vorbiti de Ministerul Culturii cand de fapt documentatia nu era depusa pentru ca probabil erati atent pe telefon.

A doua problema, doua chestiune pe care o am...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Masoara-ti cuvintele...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

De ce nu a declarat municipalitatea calea de atac in procesul privind terenul de la Teba Industry? Inteleg ca reclamanti au fost altii, inteleg ca noi am fost intervenienti in acest proces, dar daca s-a pierdut procesul, au castigat ei, noi de ce nu am declarat calea de atac? de ce a declarat-o Ispalul? Pentru ca este interesul nostru direct. Cum ne-am aparat noi interesul?

Domnul primar Chirica Mihai

Stati o secunda... direct al dumneavoastra daca este si legitim? Interesul direct trebuie sa fie si legitim. Trebuie sa fie si lege. Interesul direct este sa cucerim si Statele Unite, poate am vrea ne marim suprafata teritoriala, dar trebuie sa fie si legitim in acelasi timp.

In al doilea rand, nu accept cuvantul mincinosi. Ce inseamna mincinosi? Deci documentatia de urbanism a fot depusa la Directia de Cultura, asa cum legea.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Numar de inregistrare.

Domnul primar Chirica Mihai

A fost depusa la Directia de Cultura asa cum spune legea, unde a stat mai bine de un an si jumatate pe baza careia, in loc sa emita un aviz de care pana la urma i-am am convins, domnule, nu o mai tineti ca o tineti degeaba. Conform Legii 350 , dumneavoastra trebuie sa va dati doar o nota de relatii. Le-a mai trimis inca jumatate de an sa isi dea seama ca de fapt nici nu avem nevoie, trebuie doar sa treaca. Trebuie doar sa o fileze sa vada, domnule, au astia capitolul cultura, da au capitolul cultura, au capitolul monumente,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

au capitolul monumente, avem observatii pentru cele doua capitole, avem. Unitatea avizatoare este Ministerul Culturii. Dar unitatea avizatoare tine cont de nota de relatie pe care o trimit ei, pe care noi nu am fost de acord sa o luam de la zero cu studii de retele, studii de circulație, studii de viteza vântului. Am spus - domnule, nu sunteti in masura dumneavoastra sa ne incurcati cu directia vantului cand noi vorbim despre cultura, spuneti pe cultura care sunt punctele despre care vreti sa vorbim cu Ministerul Culturi, astea. Ei astea le trimitem noi. Si asta refacem acuma intr-o maniera cat se poate de concreta pentru a nu rata Ministerul Culturii. Si mai sunt exact doua avize, avizul de la Ministerul Culturii prin directia lor de Cultura, nu directia Judeteana de Cultura, si avizul de la Ministerul Dezvoltarii si punct. Care este problema dumneavoastra? Trebuia sa asteptam un an si jumatate, sa lasam orasul blocat numai pentru avizul de la Cultura pe care l-am asteptat atat sau inca un an de zile pentru care am dezbatut avizul de mediu si nu mai stiu ce alta. Cat timp trebuia sa astepte iesenii? Ce vi se pare atat de ipocrit aici?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu trebuia sa asteptati.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, dati dumneavoastra raspunsul, care este neglijenta care este reprosata celor care au avizat si aprobat PUZuri? Sincer, care este? Trebuia sa asteptam - domnule, asteptam sa vina avizul de la Cultura. Un an jumate, dragi cetateni, blocam Primaria Municipiului Iasi un an jumate pana vine un aviz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule primar, cei care au dat fost acestui oras pozeaza acum in salvatori, exact ca Nero.

Domnul primar Chirica Mihai

Dar cine a dat foc acestui oras?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

De 10 ani acest PUG trebuia sa intre in vigoare... noi acum discutam de aprobarea unui PUG deja expirat...

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, de 30 de ani ... multe lucruri in tara asta, dar o structura responsabila rezolva problema atunci cand cetateanul are de rezolvat o problema. Nu te poti spala pe maini sa spui - nu e problema mea, astept avizul de la Ministerul Culturii. Dumneavoastra credeti ca pe Popescu din Bucium, pe Ionescu din Pacurari, pe biserica din zona ses Bahlui il intereseaza de Avizul de la Cultura? El spune - domnule, mie astazi imi arde maseaua, azi traiesc. Am mai avut de foarte mult aceasta interventie. Ce vreti sa rupem mana, sa semnam cu mana rupta a cuiva? Nu vrea sa semneze, nu vrea sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro semneze. Noi ne cautam o cale prin care sa rezolvam problema iesenilor. Asta este rolul nostru. Spuneti dumneavoastra, care este problema, trebuia sa asteptam un an jumatate pentru o adresa care a venit de la Directia de Cultura care nici macar nu este un aviz, ci este un nota de relatii. Noi ce sa fie facut in timpul asta? ce sa le fi cerul consilierilor locali? Asteptam. Cat mai putem sa asteptam sau cat putea sa astept cu cel care are nevoie de sprijinul nostru. Dumneavoastra ati fi asteptat un an jumate sa va frece cineva dintr-o institutie in alta si cand copilul vrea...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi permiteti sa va raspund?

Domnul primar Chirica Mihai

Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sunt avocat. In fiecare zi fac acte, depun documente. Nu exista nimic fara numar de inregistrare. Iar in momentul in care o institutie, sa zicem, o deconcentrata, o descentralizata de la nivel local nu raspunde, nu astept un an jumate, astept 15 zile, 30 de zile, cat are rabdare clientul, eventual, si ma duc, si ma urc in masina, ma duc la Bucuresti, inregistrez acolo, ma zbat.

Domnul viceprimar Botez Radu

Asta v-am spus. Aici la Iasi am fost, uitati am gasit, avem numerele aici, la Iasi cred ca am fost de 10, eu am fost la inceput mai mult, dupa care m-am saturat pentru ca eram sa, deci ma certam efectiv cu respectivii, si a fost domnul primar. Din data de 07.05.2018 am tot fost la Bucuresti, fara sa avem o posibilitate reala, pentru ca ne mai trebuia hartia de la Iasi, iarasi am fost de vreo trei, patru ori, am fost cu arhitectii ca sa prezentam aceste, sa prezentam documentatia. Si la fel au stau lucrurile pana am luat avizul de la Mediu, unde daca nu se schimbau anumite lucruri, nici ala nu cred ca il luam asa de simplu pentru ca, in fine, nu recunosteau nu stiu ce expertiza facuta de firma care castigat o licitatie si ne-a facut expertiza. Adica lucrurile nu sunt asa simple. Si daca noi nu am depus suflet, credeti-ne ca nu o depus nimeni mai multa dorinta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Tot ca si raspuns la interpelarea domnului Boz, are cuvantul domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc. Domnule consilier, numar de inregistrare la Primaria Municipiului Iasi -466438/08.05.2018, in aceeasi zi la Directia de Cultura Judeteana Iasi - 1414/08.05.2018. Daca tipati, nu inseamna ca mintiti mai putin sau mai mult. E aceeasi nota care de data asta chiar v-a descalificat.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Dumneavoastra ati mai vorbit. Tot la aceasta interpelare?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Al doilea punct al interpelarii?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Spuneti. Domnule Boz, continuati.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am invocat, in procesul cu Teba noi nu am declarat calea de atac. Domnul primar deja a tras concluzia ca noi nu avem un interes legitim. Interesul legitim il constata instantele de judecata. Adica noi nu ne aparam intr-un dosar penal pentru ca deja consideram...

Domnul primar Chirica Mihai

Noi ne aparam in acest dosar si de asta nu stiu ce problema are Ispalul aici. Doamna director Oteleanu, va rog frumos sa raspundeti.

Doamna director Oteleanu Cristina

... reclamantul a fost cel care a declarat recurs, judecatorul de cont a respins in totalitate cererea reclamantului, si din punct de vedere procedural, si pe fondul cauzei. Care sa fie interesul nostru in lipsa unor probe si acte pe care judecatorul le-a constatat ca atare.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Calitatea de intervenient nu a fost acceptata?

Doamna director Oteleanu Cristina

Nu avem probe. Exista un certificat de atestare perfect legal in vigoare...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pana la acel certificat... macar calitatea de intervenient, in sensul de reclamant in cauza ar trebui sa o fi avut pentru ca interese avem.

Doamna director Oteleanu Cristina

Dar o avem, o avem.

Domnul primar Chirica Mihai

Pai care este interesul, domnule consilier?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si atunci, daca avem acesta calitate de ce nu am declarat calea de atac?

Doamna director Oteleanu Cristina

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11       *2*0232 267 582                   I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         | P3 / PrimariaMunicipiuluilasi

99

Pentru ca nu avem interes, nu avem probe. Cand avem probe putem declansa calea de atac.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Mergand chiar si pe probele reclamantului, nu vi se pare oportun sa fi declarat...

Domnul primar Chirica Mihai

Dar ce probe are reclamantul, domnule consilier? Pai, am stat un an de zile si am blocat proiectul Silk tocmai plecand de la o premisa a interventiei noastre in calitate de parat data de un reclamant, chiriasul lui Teba, ca nici macar nu erau legati intre ei printr-un contract bine stabilit si s-a vazut acest lucru si in instanta, noi neavand nici cea mai mica proba. Omul detinea un act legal de proprietate printr-un proces de privatizare. Acelasi lucru este valabil si pentru platforma de la Iasi si ce o fi aia, CONF, IAsitex, CFS. Nu s-a invocat un alt cadru de legalitate si peste tot era invocat acelasi lucru. E starea de nervozitate a unui domn, daca vreti ii amintesc numele, Tomaseschi, aceeasi persoana care ne-a aruncat si in procesul cu Miroslava, unde pe probe am reusit sa il castigam definitiv si irevocabil pentru ca acolo am avut interesul legitim bazat pe probe, pe procese verbale stabilite de-a lungul istoriei acestui oras de comisii legal numite si pe care le-am putut aduce inspre completele de judecata. Dar aici? Vine unul si ne cheama intervenient pentru ca el se judeca cu bunica sa. Ce treaba am eu sa ma bag intr-un proces dintre Ispal si Teba cand noi nu a fost niciodata introdusi in aceasta legatura contractuala dintre Ispal si Teba. Ei au incheiat un contract de inchiriere a unui spatiu. Ce treaba are primaria intr-un contract comercial de inchiriere? Pentru faptul ca invoca domnul avocat, intre ghilimele, ca stiu ca nu mai are nici macar acest drept, sa intervenim in conflictul juridic dintre doua societati comerciale care si-au inchiriat unul spatiul celuilalt. Ce treaba avem noi in povestea asta? Facem noi procese de privatizare? Facem noi contracte de inchiriere intre ei? Facem noi? Reglementam asemenea actiuni? Asa ne poate chema tot universul, sa vina si primaria Iasi la procesul dintre Namibia si nu stiu ce, vezi granita dintre ei. Ce treaba avem noi daca nu avem interesul bazat pe probe, si sunteti avocat. Sa ii duc eu trena domnului avocat in sapte mii de instante pentru ca el nu stiu ce interese personale sau comerciale are acolo. Suntem totusi niste oameni rezonabili care stim sa judecam si cu propria noastra minte profesional unde suntem asezati intr-o speta juridica. De ce sa ne batem singuri cuie in talpa cand ele nu exista si noi stim ca nu exista pentru ca nu ne putem asuma din punct de vedere legal cunoasterea legii. Trebuie doar sa ne taraim in instanta pentru ca noi nu putem sa ne ducem in fata unei instante si sa spunem -domnule, nu pot veni ca intervenient pentru ca nu am probe, nu fac parte din contractul dintre voi, nu am detinut aceasta proprietate, nu v-am pus-o eu la dispozitie, nu sunt titular de lege de privatizare.

Singura chestie pe care am discutat-o cu doamna director juridic, am spus in felul urmator - doamna, daca avem cea mai mica banuiala ca a fost un proces ilegal de privatizare, faceti, va rog frumos, si va rog sa amintiti acest lucru, plangere penala celor care au facut obiectul procesului de privatizare. Si am avut si o declaratie publica, ca astept sa vedem cand se va sesiza prima instanta penala din Romania asupra modalitati ide privatizare a unor obiective. Acolo da, adica toate. Acolo este problema Romaniei. Dar

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro noi nu suntem unitate care privatizam, noi nu am privatizat pe nimeni in temeiul legii privatizarii si de aceea nu acceptam sa fim carati la nesfarsit. Nici nu sta bine in fata unui judecator cand se uita, citeste si apoi iti zambeste intr-o maniera usor ironica, dar justificata pentru ca, oare copii astia nu inteleg ca orice proba in instanta se sustine sau orice instanta sustine pe probe...

Doamna director Oteleanu Cristina

Intreaba ce cautam acolo, domnule consilier. Cu tot respectul, ne intreaba ce cautam acolo.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Doamna director, haideti sa nu facem lectii juridice. Suntem in sedinta de consiliu. Am inteles ca sunt interpelari...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Municipalitatea nu a fost chemata intr-un litigiu privind contractul de incheiere. Este un litigiu privind ...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu Aceeasi discutie am avut-o si cu domnul Vlad Ghizdovat, cred ca acum o luna de zile cand asteptam decizia instantei si cand am, chiar a fost o usoara ironie din partea mea, dar potrivita atunci, daca noi suntem reprezentantii legali sau nu facem o divagare pe langa profesie, ca nu putea fii avocat, pe aceeasi chestiune, proiectul de pe platforma fostului Iasi Conf. Am spus in felul urmator, pana nu ne edificam noi pe baza motivatiei pe care o prezinta judecatorul asupra calitatii noastre pe care o avem sau nu avem in acest proces, nu mergem mai departe sa ne dam cu parerea. Ne-am edificat, s-a citit toate motivatia si ne-am dat seama, noi nu suntem in filmul asta, nu avem atributii prevazute de lege si punct.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da. domnule consilier Boz mai aveti? Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da. Litigiul in care am fost chemati nu priveste un contract de inchiriere, ci constatarea nulitatii in privinta unui act constitutiv de drept de proprietate, iar municipalitatea are interes pentru ca daca acest act se anuleaza, terenul ar intra in patrimoniul municipalitatii.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa se anuleze. Noi nu avem probe cu ce sa sustinem instanta indiferent de litigiu...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Asta unul la mana. Doi, este, da de bine la presa sa vorbim de plangeri penale, toata lumea are o emotie la utilizarea acestor termeni: penal, plangeri penale, dar de fapt,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro o plangere penala in momentul de fata nu ar mai rezolva nimic, avand in vedere timpul scurs nu avem ce infractiune sa analizam aici, infractiunile sunt prescrise.

Domnul primar Chirica Mihai

Care este problema dumneavoastra? Ma iertati ca intreb asa direct.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pai, am o problema in sensul ca in procesul...

Domnul primar Chirica Mihai

Vreti sa va constituiti parte in acel proces? Constituiti-va!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu. Haideti sa va spun un lucru. Analizez si eu si pun in balanta cum in procesul colegilor mei cu municipalitatea in care tot ce au dorit a fost ca o initiativa a unui consilier local sa fie supusa dezbaterii, primaria a depus foarte mari eforturi si a mers in toate caile de atac, iar intr-un proces in care ne referim la un teren de 30 de milioane de euro, constatam noi asa, ma, parca nu avem nici un drept. Vi se pare echilibrata atitudinea?

Domnul primar Chirica Mihai

Deci imi pare foarte rau ca spun... pentru ca lucrurile au fost puse total diferit. Era dreptul legitim al domnilor consilieri sa isi gaseasca orice chestiune in contencios. Aici nu vorbim de contencios, vorbim despre interesul legitim sustinut pe probe pe care il poti aduce ca argument cand te cheama cineva intr-un proces. Te poate chema intr-un proces in fiecare luna cate 100.000 de persoane. Ce facem? ne ducem doar cu asta timpul pentru ca nu se intelege Ispal versus Tomaseschi cu proprietarul Teba, cel care s-a privatizat. Ce treaba are autoritatea locala, Primaria Municipiului Iasi in procesul de privatizare? Daca imi spuneti dumneavoastra ca si jurist ce treaba are, atunci, daca imi spuneti dumneavoastra ca jurist ca primaria poate schimba punctul de vedere al instantei fara probe in favoarea sau defavoarea lui Ispal, atunci inseamna ca nu mai sunt principii in domeniul juridic.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier Traian Florentin, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Cu privire la apelativul cu care Edi ne-a gratulat, si anume cel de mincinosi, eu cred ca isi va reconsidera, cel putin pana la finalul mandatului, gandirea.

Domnule primar, ati transmis Inspectoratului Scolar Judetean Iasi o adresa prin care informati asupra deciziei pe care ati luat-o in cadrul Comandamentului local pentru situatii de urgenta si va multumim pentru demersul pe care l-ati facut, in sensul de a asigura fonduri financiare pentru procurarea celor necesare in vederea prevenirii acestei

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro situatii de gripa cu care se confrunta, sa spunem, intreaga tara. Rugamintea noastra este sa aveti in vedere si institutia Inspectoratului pe care e posibil sa o fi omis si sa mergeti putin mai departe. Pe raza municipiului Iasi mai avem si trei institutii scolare de invatamant special. Eu stiu ca ele sunt, vorbind juridic, in subordinea Consiliului Judetean, dar cunoscand-va destul de bine, eu cred nu aveti suflet sa le lasati pe dinafara. E vorba de Scoala Speciala ”Constantin Paunescu”, e vorba de Liceul Tehnologic ”Vasile Pavelcu” si Colegiul Tehnic ”Ion Holban”, acolo unde avem atat invatamant de masa cat invatamant special. Sigur ar mai fi fost a patra institutie, dar este la Penitenciar, este Scoala 41 si acolo are regim aparte. Va rog tare. Daca raspunsul este afirmativ si imi ingaduiti, o sa il comunic conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.

Domnul primar Chirica Mihai

Raspunsul este afirmativ. Calitatea sanatatii populatiei si a instituitilor de pe raza administrativa este una dintre, sa spunem, atributiile Consiliului Local si ale primarului si rog colegii mei sa aiba in vedere si sa spunem contactul direct pe care il avem cu Inspectoratul Scolar Judetean. Toate cabinetele medicale scolare si universitare sunt in subordinea noastra, in conformitate cu legea, si toate au fost dotate cu materiale de protectie, asa cum am trecut si in comunicat de presa. Nu o sa facem rabat. Si va mai spun un lucru pe care dumneavoastra l-ati aprobat, inclusiv calculatoarele, am dat din lotul de calculatoare achizitionate de municipiul Iasi acestor scoli care nu fac parte din structura directa. De ce? Pentru ca discutam despre educatie si aici este o chestiune care tine de o abordare globala.

Ne deranjeaza in continuare sa vedem cum dumneavoastra ati aprobat ca Scoala Wurmbrand sa primeasca un spatiu de la municipiul Iasi pentru a-si mari capacitatea de asigurare a serviciilor de educatie a acelor copii si Prefectura, in fosta guvernare, a depus recurs impotriva desemnarii noului spatiu pentru Scoala Wurmbrand. Asta inseamna o intarziere de aproximativ inca patru luni de zile, ceea ce mi s-a parut chiar de-a dreptul...

Iar in revenire asupra interpelarii domnului Boz, cu scuzele de rigoare. In traducere cam asa suna, domnule consilier. Fara a face o disecare foarte chirurgicala intre atributiile executivului si legislativului, dumneavoastra ati venit sa trageti o urecheala executivului pentru faptul ca nu urmareste un proces care tine suta la suta de executiv. Nu cred ca este normal. Eu nu mi-am permis niciodata sa vin aici in Consiliul local sa fac acest lucru cu atributiile dumneavoastra. Atributiile dumneavoastra sunt atributii conferite de lege, nu trebuie sa vi le cereti prin instanta, ci ele se petrec aici, in propunere de pe ordinea de zi si stiti acest lucru. Prin urmare, indiferent daca noi trecem prin continutul unei decizii judecatoresti, tot aici se petrec lucrurile, ca asa prevede legea si stiti si lucrul acesta. Ele vor aparea sau nu vor aparea tot in functie din deciziile Consiliul Local, asa cum stiti foarte bine.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule primar, in spiritul aceleasi idei, vad ca in adresa de informare se trece negru pe alb ca se va realiza si o campanie de constientizare si educare in sensul acestei posibile epidemii. Rugamintea mea este urmatoarea: pe data de 12 februarie vom avea sedinta cu directorii, eu cred ca ar fi mai lesne daca o sa, aici vad ca este inscris cuvantul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro tipizat, daca o sa fie produs materialul respectiv in vederea constientizarii, poate punem la dispozitia tuturor directorilor aceste materialele, ar fi mai usor ca ele sa ajung in unitatile de invatamant.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa il punem la dispozitie, numai ca noi asteptam textul de la Directia de Sanatate Publica, de la doamna doctor desemnata de catre aceasta directie. Noi am spus ca asiguram serviciile, de data asta, de tiparire si difuzare. Si dumneavoastra mai departe.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Si difuzare. Nu e nicio problema. Mai am un lucru sa va rog. In acest an scolar orasul nostru va fi gazda mai multor competitii scolare, dar o sa ma refer doar la olimpiade si concursuri care sunt cuprinse in calendarul Ministerului. Asadar, avem Olimpiada de matematica, lucrurile se vor intampla in aprilie. Stiu ca dumneavoastra sunteti atent la ceea ce inseamna executia bugetara pe anul in curs. La matematica anticipam un numar de 700 de participanti, destul de mare, avem limba rusa materna, aici circa 100 de persoane si nu in ultimul rand avem si religie, religie romano-catolica.

Domnul primar Chirica Mihai

E materna pentru ei.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Aici, lasam pe fiecare sa decida. Asadar, facand un calcul avem aici 850 de elevi. Mai dam doua concursuri de anvergura si numesc aici concursul ”Ionel Teodoreanu”, la XV-a editie si concursul de matematica aplicata ”Adolf Haimovici”, la fel un concurs foarte valoros, cu vreo 350 de copii. Va rog sa aveti in vedere. O sa primiti de altfel si adresa oficiala din partea Inspectoratului, dar am o datorie morala, nu neaparat legala, sa va rog. Stiu ca tot timpul ati avut grija de invatamant, de invatamant in general. Multumesc tare mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, o secunda. Imi cer scuze. As vrea sa, pentru ca i-a trecut randul domnului consilier lider Boz, sa ne precizeze in ce categorie suntem noi, consilierii, ca si mincinosi, ca si oameni care am mintit, ca si oameni care avem de gand sa mintim. As vrea sa ne categoriseasca intr-un fel ca sa stim cum suntem. Dumnealui a avut o apreciere si imi pare foarte rau ca revin asupra ei, dar a fost cu atata vehementa enuntata aici incat as vrea sa vad cine se include...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule Surdu, aveti contract cu Ispal si dumneavoastra, ca nu inteleg.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... cine se include in afirmatia pe care dumnealui a facut-o. Pentru mine e foarte important. Va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule Surdu. Domnule Cotofan, doriti dumneavoastra? Domnul Cotofan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Multumesc frumos. S-ar putea ca intrebarile mele sa fie putin anacronice pentru ca s-a depasit momentul si nu am reusit sa le pun atunci cand am vrut.

Am trei intrebari care sunt efectiv benigne pentru administratie legate de acele avize care au fost inaintate catre Bucuresti in contextul PUG-ului. Am inteles, si este o intrebare la care, daca mi se poate raspunde pentru ca depinde de raspuns daca vine la urmatoarea intrebare. Am inteles ca aceste, ca ati inaintat o documentatie pentru obtinerea avizelor si nu a venit raspunsul de la Minister intr-un termen de 30 de zile. Termenul de 30 de zile a fost depasit? Asta e o intrebare, acuma depinde, dumneavoastra puteti sa spuneti da sau nu, ca sa stiu cum... Deci s-a inaintat si ministerele sau comisiile respective nu au raspuns in termenul de 30 de zile?

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule consilier, nu suntem intr-un interogatoriu. Va rog frumos, puneti interpelarea si o sa va raspund in scris sau verbal... O sa va raspund in scris atunci.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Am vrut sa intreb daca s-a depasit sau nu termenul de 30 de zile.

Intrebarea urmatoare era daca s-a facut revenire pentru faptul ca nu au raspuns si daca in momentul cand ati facut revenire, s-a gandit administratia sa evalueze si niste daune ale municipalitatii pentru faptul ca nu se raspunde in termenul de 30 de zile. Asta era intrebarea... In momentul in care... nu, nu... se face o adresa si o comisie sau o agentie guvernamentala sau Ministerul este obligat sa raspunda in termen de maxim 30 de zile. Neraspunderea in termen de 30 de zile, eu nu vorbesc de continutul avizului, neraspunderea in termen de 30 de zile are o alta cale, de asta am intrebat. Multumesc frumos. Atat, sunt trei intrebari benigne.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu v-a informat nimeni, dupa opt luni de zile ca s-a pierdut hartia, nu? pe mine m-a informat, tot din minister.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Guvernul PSD a pierdut hartia, nu? Asta era.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11       *2*0232 267 582                   I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         | P3 / PrimariaMunicipiuluilasi

105

Guvernul reprezinta, dupa dumneavoastra, singura modalitate in care va adresati cuiva.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule consilier Surdu, inca nu am ajuns la dumneavoastra. Domnul Etienne, asteptati si dumneavoastra. Domnule consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte, ca mi-ati dat cuvantul. As vrea sa salut si eu initiativa municipalitatii de a interzice pe domeniul public sau privat orice forma de publicitate care sa promoveze activitatile de tip video-chat. Intr-o comunitate care si-a castigat renumele de centru universitar, in care tinerii din toata regiunea de nord-est, si nu numai, vin pentru a studia si a face primii pasi spre realizarea lor profesionala, consider ca expunerea agresiva a reclamelor de promovare pentru acesta activitate reprezinta o forma de manipulare a studentilor, a tinerilor pe fondul lipsei de experienta si a dorintei de castig rapid ajungand sa se indrepte spre astfel de activitati. Tocmai de aceea, sunt inca o data, subliniez, de acord cu interzicerea promovarii acestor activitati. Si bineinteles, cred ca acest sector de activitatea si-a pus amprenta asupra elevilor, asupra studentilor, pastrand deopotriva, cred ca ceea ce isi doreste in momentul de fata municipalitatea, as dori ca ridicarea acelor masini, practic obiectivul acestei interpelari este ca acele masini care se parcheaza pe domeniul public nu numai sa fie amendate, ci sa fie ulterior si ridicate. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Proiectul de hotarare a fost propus in dezbatere pe data, la inceputul acestei saptamani, pe 27 cred, a fost luni, urmand ca dupa indeplinirea termenului de dezbatere publica sa il punem pe ordinea de zi a Consiliul Local. Fundamentul lui este unul de natura educativa in special pentru ca nu urmarim, eu stiu, deprecierea unei activitati economice pentru ca nu avem posibilitatea legala de a interveni acolo. Consideram oarecum rea lipsa de initiativa a statului care permite dezvoltarea unei asemenea categorii de activitati care nu au un rol in mod concret de crestere nici macar din punct de vedere economic, ci distructiv, doar distructiv.

Vom continua sa facem demersuri. De altfel asa cum spuneam si anterior, am avut intalnire cu companiile de publicitate pe care le-am rugat, aproape interzicandu-le, orice modalitate de a colabora pentru asemenea categorie de publicitate. Speram sa aiba finalitate si mai mare prin demersul facut de catre noi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumesc domnule primar. Si un alt subiect pe care vreau sa vi-l mai aduc in atentie. Am participat la mai multe sedinte de consiliu de administratie a scolilor si foarte multi membri ai acelor consilii de administratie si implicit si directorii m-au rugat sa intreb daca putem gasi, identifica varianta unui regulament pentru inchirierea spatiilor din aceste unitati scolare.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule consilier. Domnul Ghiozdovat, urmeaza domnul Etienne.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Multumesc. Interpelarea mea face referire la traseele mijloacelor de transport in comun, sunt doua propuneri aici.

Prima, in urma unor discutii cu reprezentatii ai Consiliului scolar al elevilor din cadrul Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iasi, doresc sa va inainteaza o scurta propunere a elevilor. Si anume: elevi din trei institutii de invatamant, Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu”, Seminarul Teologic Ortodox si Colegiul Agricol se confrunta zilnic cu aglomeratia de pe traseul 36, mai ales in orele de varf, fiind singurul autobuz ce tranziteaza aceasta zona. In cursele speciale pentru elevi si studenti calatoresc si alte categorii de persoane ceea ce le face ineficiente. Aici as vrea sa fac o paranteza si sa va intreb daca putem cumva verifica in plus si sa nu mai lasam, sa spunem asa si alte categorii. In orele de varf traficul este intens, elevii intarzie la primele ore pentru ca nu incap in mijloacele de transport si atunci propunerile lor sunt urmatoarele: propun prelungirea traseului de autobuz 52, de luni pana vineri, astfel acest traseu se va suprapune de pe bulevardul Carol cu traseul 56 si se va reduce aglomeratia; de asemeni, ei propune introducerea unui nou traseu, 36b sa ii spunem, de la Gara pana in Breazu, avand ruta Gara - Piata Unirii - Piata Independentei - Triumf - rond Copou - Breazu. Acestea sunt propunerile elevilor de la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu”.

Cu privire la alt traseu, imediat am notat, traseele 44 si 27 care in timpul saptamanii circula pana in Ciurea, in timpul weekend-ului au statia terminala in CUG. Mai multi cetateni propun si in weekend aceste trasee sa mearga pana in Ciurea chiar daca, sa spunem cu o frecventa redusa, nu cu aceeasi frecventa, poate din ora in ora pentru ca sunt multe persoane care circula si in weekend si ar dori sa circule pe aceste trasee. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa luati in calcul acest lucru, mai ales la orele de varf. Poate, nu cred ca ar fi oportun sa mai introducem un alt traseu, dar putem sa il ranforsam mai bine pe cel existent, ma refer la 36 de aceasta data si sa vedem si cu zona Ciurea in ce maniera.

La zona Ciurea am observat, din pacate trebuia sa fie chiar o actiune directa ca sa introdus o linie CF care face legatura dintre Lunca Cetatuii si orasul Iasi. Mi-am si notat de altfel acest lucru. Rugamintea ar fi sa ne corelam planul de transport chiar prin infiintarea unei alte structuri pe traseu astfel incat pe ritmul de transport pe care il asigura CFR-ul dintre Ciurea si Iasi sa putem sa ii legam intr-un nod de circulatie din transportul public de calatori al nostru. In felul acesta sa incurajam utilizarea caii ferate care ne-ar

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro ajuta foarte mult la decongestionarea pe zona Ciurea - Lunca Cetatuii. Multumim. O sa analizam in continuare.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule primar, am o informație de ultima ora. Mulțumesc pentru demersul pe care l-ati facut, va multumeste conducerea Inspectoratului Scolar si va anunt in mod oficial ca marile trusturi de presa din Romania au punctat: primarul Mihai Chirica este singurul primar din Romania care se ingrijeste de sanatatea populatiei. Au fost deja si au luat interviuri in unitatile de invatamant. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc. De la CNN? ... Antena 3?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Doua intrebari foarte pe scurt. Una tine de Podu Ros, de faptul cum e marcata toata intersectia Podu Ros. Aici mai multe persoane mi-au zis si vin cu rugamintea la dumneavoastra, ori ca benzile sa fie numerotate, pentru ca avem banda unu numerotata, banda doi, banda trei sa fie mai dese ori sa incercam sa le coloram poate cu trei culori diferite pentru ca de cele mai multe ori...nu stiu daca este ok sau nu, dar stiu ca s-ar putea face pentru ca majoritatea nu stiu cum sa circule in acea intersectie nefiind un sens giratoriu, toata lumea crede ca este un sens giratoriu.

Si a doua interpelare. Domnule primar, pentru ca tine de dumneavoastra si este atributul dumneavoastra personal de a aduce la indeplinire hotararile de consiliul local, va fac referire la hotararea de consiliu local numarul 157 aprobata pe 24 aprilie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. La articolul 34 sau la punctul h din aceasta hotarare cu referire la transparenta activitatii, avem doua articole de care as vrea sa tineti cont. Articolul 34 in care spune ca: ordinea de zi a lucrarilor ce se supun avizarii de catre CTATU se publica pe site-ul institutiei cu trei zile inainte de data sedintei, moment in care ea mai sufera modificari. In momentul de fata nu exista o sectiune pe site-ul primariei care sa puna in aplicare acest articol, desi aceasta hotarare este din 2017. Sau la articolul 36 - procesele verbale de sedinta sunt publice, se semneaza de catre presedintele de sedinta pe fiecare pagina. Deci aceste doua lucrurile nu le regasim pe site.

Saptamana trecuta am avut in audienta o persoana care se chinuie de un an de zile sa inteleaga si nu stie unde sa verifice daca proiectul ei de PUZ este discutat sau nu in aceasta sedinta si vine in fiecare saptamana si face aici usa, sta la usa cate doua in doua ore ca sa, poate primeste lumina de undeva si poate o lumineaza cineva unde...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai Dati numele persoanei.

Domnul consilier local Ignat Etienne

... o sa va transmit si numele persoanei...

Domnul primar Chirica Mihai

Numele, e foarte important sa stiu...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Este foarte important... o sa va spun... nu trebuie sa ... nu am o problema ca sa spun, nu trebuie neaparat sa o fac publica pe doamna, dar am sa va spun, bineinteles. Oricum ideea e ca dumneavoastra din 2017 macar ordinea de zi a acestei sedinte, ea trebuie publicata pe site. Sa stiu daca proiectul meu intra in avizare in aceasta comisie sau nu intra...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Cati cetateni sunt din 2017 care asteapta documentatii de urbanism si daca nu am fost noi, consilierii, si alti colegi de ai nostri nu ar fi avut...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boca...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cineva se inflameaza pentru ca... exista o chestie care tine de transparenta si vad ca nu se intampla.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles intrebarea. De altfel ati si pus intrebarea de dimineata sau in cursul acestei saptamani. De nu foarte multa vreme am preluat atributia in mod direct, doar de catre primar. Am si chemat, asta si vorbeam cu colegii de acolo, sa faca o verificare substantiala asupra acestei prevederi, tin foarte mult la ea si vreau chiar sa se si intampla. Dati-i, va rog frumos numele, daca nu vrea sa fie auzita public, persoanei, colegei noastre de la urbanism din spatele dumneavoastra. Vreau sa stiu ce s-a intamplat acolo printr-un raport scris si asumat de cine era responsabil de zona etc. etc. domnisoara Lupu, si vom vedea ce e de facut. Pana in momentul de fata nu am avut astfel de situatii decat cele care s-au respins sau s-au cerut documentari suplimentare fata de solicitarile facute anterior si nu am mai avut intarzieri care sa spunem de un an de zile. Dar daca exista, chiar rog sa se intample acest lucru.

Domnul consilier local Ignat Etienne

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu doar ca exista. Eu propun sa fac si altceva, pot sa vin eu maine direct cu persoana direct acolo ca sa vedem cum rezolvam problema.

Domnul primar Chirica Mihai

Si rugamintea noastra, daca credeti ca e bine sa veniti dumneavoastra, veniti, daca e bine sa o trimiteti si aveti incredere ca o va primi cineva, si nu maine, incercam luni... si sa ii gasim o rezolvare.

Revenind, ca ma simt si eu acuma cu oarece indoiala a tonului pe care l-am practicat in Consiliul Local fata de interventia domnului Boz. Va rog sa ma credeti pe cuvant pentru ca putem si proba, dar nu e cazul sa mai intarziem discutia asa de mult. Acolo a fost mereu o disputa tematica asupra acestui proiect, de la publicarea de fiecare data facuta de un anumit jurnal intr-o contradictie cu un alt jurnal, si de fiecare data le transmiteam acelasi mesaj. Primaria Municipiului Iasi nu se implica in lucrurile pe care nu doreste sa fie implicata pentru ca nu are cadrul de legalitate. Acea companie pe care a amintit-o colegul nostru Boz, care din pacate nu o cunosc si nu cred ca este treaba mea sa o cunosc, a intrat intr-un conflict cu noul proprietar, sa spunem, cel care a avea sau are promisiunea de cumparare pentru ca nici asta nu este problema noastra, fata de care tot asa un contact tot asa divergent, ca il intarziem subiectiv, ca il favorizam pe alt investitori din Iasi, ca nu vrem sa ii dam nu stiu ce autorizatii de demolare. I-am spus in mod obiectiv - domnule, eu nu pot sa tin cont de sesizare domnului avocat Tomaseschi. De ce? Ca daca instanta demonstreaza ca are dreptate, eu ma voi simti culpabil, cel putin dintr-un punct de vedere, cu toate ca noi nu suntem in calitate de reclamant acolo, ci am fost chemati in calitate de parat, dar mergem mai departe si in calitate de parat. Ne-am dus in instanta in aceasta calitate in care ne-a chemat o societate comerciala si bineinteles fara capacitatea de a aduce probe pe ceea ce a scris, ca totul a fost o divagare pe marginea subiectului privind privatizarea. Si am spus, nu, lasam sa se judece sa vedem cum motiveaza instanta in cele din urma acest lucru.

Plangere prealabila la primarie din partea lui Teba, una, doua, sapte, noua. La fiecare am dat raspunsul - domnule, pana cand nu se motiveaza hotararea judecatoreasca nu ne implicam in aceasta chestiune. A venit hotararea judecatoreasca, sa motivat, e problema lor ce vor face mai departe, dar noi nu mai avem o capacitate de a proba nici intr-o alta instanta superioara celei care s-a pronuntat pentru ca nu am avut capacitatea de a proba nici in instanta inferioara. Deci nu putem duce nici macar o virgula in plus fata de procesul anterior. De asta am spus ca m-a surprins. Probabil, si fara sa fiu subiectiv, i-a facut o reclamatie Ispal domnului Boz, domnule i-a intreaba de ce nu se duce primaria. Nu se duce pentru ca este ilogic si ilegal neputand sa iti probezi o actiune sa te duci doar de dragul de a te afla prezent intr-o instanta. Aici este diferenta dintre procedura si profesionalism. Daca profesional nu te poti duce sa iti faci treaba, nu are rost sa starnesti o procedura.

Asa ii dam si noi judecata pe toti aia care s-au privatizat de la 1991 incoace, facandu-ne parte intervenienta ca nu si-a respectat programul de privatizare, dar fara sa pot aduce macar o proba pentru ca eu nu sunt parte in procesul de privatizare. De asta incercam sa explic, de ce sa ii incurcam pe toti si sa ne tragem in procese infinite cand de fapt noi nu suntem parte in nici intr-una dintre spetele care s-au adus in instanta respectiva

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro si de asta am incetat. Intre timp, ei pot sa se judece inca 100 de mii de ani de acum incolo, dar eu nu pot sa blochez un proiect la infinit pe reclamatiile reciproce. Autorizatia de demolare s-a eliberat in cursul saptamanii trecute. Am spus, gata pana aici, ne-am lamurit, ne-a lamurit instanta, du-ti proiectul mai departe, nu mai este problema noastra. Nici nu stii cum sa te mai pozitionezi. Daca il tineai intarziat, zicea ca ti partea lui x si lui y. Daca ii dai drumul pentru ca nu mai ai probe si motive sa il ti, spui ca ti partea lui x si lui a. De aceea zic, trebuie sa ne pastram aceasta conduita echidistanta indiferent daca ne face placere sau nu. Asta este gaseste rolul unei autoritati publice care isi respecta menirea. Restul lucrurilor sunt absolut subiective si lipsite de continut. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc domnule primar.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Aceasta informare a fost facuta catre toti consilierii. Deci noi avem un material pe masa fiecaruia. Nu a fost contactat Boz in mod special. Toti consilierii.

Domnul primar Chirica Mihai

Dar si noi am fost bombardati. Pe o parte, ca de ce nu ne ducem sa ii rupem capul lui Teba, pe de alta parte, domnule ce ai cu noi, ce ti-am gresit noi tie, nu esti parte, nu ai fost in procesul de privatizare, nu existi in niciun tabel, de unde si pana unde sa apari tu in scandalul de aici. Noi am zis, ne ducem in instanta care judeca, am fost chemati, nu am putut refuza acest lucru. Ce credeti ca noua nu ne-ar convenit sa se distruga acordul de privatizare? Dar nu ar da Domnul sa apara odata o chestiune de asta, sa o luam de la capat cu CFS-ul, si tot asa.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, domnul primar. Domnule Boca, ati mai solicitat dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc. Voiam sa il intreb... stimate coleg, ati pus problema vis-a-vis de persoana sau care v-a informat ca are o problema in sensul ca nu stie ce e cu documentatia. Cum veti reactiona in momentul in care, eu stiu, persoana, stiti ca asta e primul pas pentru intocmirea unui PUZ si PUZ-ul respectivei persoane va fi pe masa dumneavoastra ca si consilier local, cum veti actiona atunci? Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Doriti sa raspundeti? Nu. Domnule primar, am si eu o serie de interpelari, am sa incerc sa trec rapid. Va dau si dumneavoastra cuvantul, acum am inceput eu. Daca ati fi ridicat mana, v-as fi dat fara probleme.

Deci in luna noiembrie, dumneavoastra, a fost pe ordinea de zi un proiect legat de cetateni de onoare. Ati facut o conferinta de presa si ati avut o pozitie foarte, foarte corecta in conferinta respectiva de presa. A fost scos de pe ordinea de zi, ma refer la echipajul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

SMURD si as dori sa stiu cand va mai fi repus pe ordinea de zi, daca va mai fi repus. Asta unu.

Doi. As dori ca in calendarul de activitati pentru lunile martie, aprilie, pentru luna aprilie mai exact, sa fie introdus si o finantare in valoare de 5000 de roni, care este o finantare mica, pentru Asociatiile de suporteri al clubului de fotbal Politehnica Iasi care isi fac cupa lor acolo, asa cum v-au anuntat si in intalnirea cu dumneavoastra. Ei nu ar avea nevoie decat de o sustinere financiara de 5000 roni pentru cupe si medalii, nu pentru alte chestiuni.

O alta problema ar mai fi, as dori sa stiu la Planul Urbanistic de Detaliu Iasi pe soseaua Sararie, numărul 24 - 24A, numar cadastral 162284, 161684 intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate pe teren proprietate. Domnul solicitant, domnul Cantoriu Petrisor este, eu citesc aici avizul Comisiei de Urbanism care este un aviz pozitiv dat la data de 11.10.2019, si as dori sa stiu, printr-un raspuns scris, din ce cauza, desi s-a dat aceasta aviz de la comisia de resort, inca nu exista pe ordinea de zi acest Plan Urbanistic de Detaliu pentru ca sa pot sa raspund si eu omului care a venit in audienta la mine.

Si inca doua chestiuni tot rapide. Trebuie sa facem ceva cu domnul Vladut Simionescu si cu domnisoara Andreea Verdes, am mai notificat de data aceasta, adica luna trecuta. Domnul Vladut Simionescu fata de luna trecuta, de data asta putem sa anuntam ca Iasul are un sportiv calificat suta la suta la Olimpiada, ceea ce este un lucru exceptional. Dumnealui are insa nevoie de o sustinere financiara pentru a prinde primele opt locuri din totalul celor 26 de calificati, in ideea in care va avea o tragere la sorti mai buna, astfel incat sa putem sa aducem si o medalia olimpica la Iasi, trebuie sa facem neaparat ceva, eu am discutat cu sportivul, era foarte suparat aseara. Domnisoara Verdes Andreea inca mai are patru turnee, din ce am inteles, la dispozitie unde sa poate obtine calificarea in primii 10 sau ceva de genul asta. Poate reusim o solutie in acest sens, sa reusim sa sustinem.

Si ultima chestiunea. In ziua de marti, saptamana viitoare, la ora 16:00 pe terenul TEPRO are loc reunirea echipei de rugby feminin, campioana nationala, care e echipa de rugby feminin a Iasului. Domniile lor m-au invitat la aceasta reunire pentru ca au si niste chestiuni in administrative de care ar dori sa cunoasca municipalitatea si in limita timpului dumneavoastra disponibil eu v-as invita si pe dumneavoastra in ziua respectiva pentru ca fetele chiar doresc sa doresc sa discute cu primarul Municipiului Iasi.

Domnul primar Chirica Mihai

Vor sa discute cu baietii. Am inteles lucrul asta. Ar fi fost bine atunci o parte din interpelari sa le fi facut totusi la inceputul sedintei pentru ca pregatirea celor doi sportivi facea obiectul unei modificari la ordinea de zi.

Si Vlad Simionescu ca si sportiva noastra Verdes de la gimnastica aerobica au nevoie de o pregatire continua. Daca noi ca nu le aprobam finantarile pentru a incepe turneele incepand cu luna februarie, adica ar fi facut obiectul sedintei de astazi... o sa fie spre sfarsitul lunii, undeva in jurul datei de 20. Eventual sa convocam saptamana viitoarea o sedinta extraordinara pentru a le putea asigura o finantare in vederea pregatirii pentru Olimpiada. La Vlad Simionescu mai era situatia cu Clubul Sportiv si il rugasem sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro isi gaseasca alta asociatie sportiva care se preia aceasta, nu il putem finanta ca persoana fizica, ci doar printr-o Asociatie Sportiva. La echipa de .. acolo nu e problema ca merge CCS Unirea care este Clubul Sportiv care este, sa spunem, suveran in pregatirea sportivilor de la gimnastica ritmica. Si trebuie vazut si volumul de finantare de care au nevoie cei doi sportivi.

Au fost si ei la Gala Sportului Iesean in cursul serii trecute. Si la rugby feminin, nu stiu daca, nu am mai eram in sala, daca ati facut amendamentul si pentru sustinerea prin Clubul Sportiv Municipal 2020... Trebuia prins sahul, poate reusim sa finantam. E bine ca am prins tenisul de camp, cu ocazia aceasta sa facem scoala de tenis de camp in municipiul Iasi.

Bine, o sa convocam o sedinta extraordinara. Dorina, tu trebuie sa o convoci ca si serviciul tehnic. Sa propunem o finantare pentru cei doi sportivi pentru Olimpiada de la Tokyo. Multumim.

Echipajul SMURD a fost o chestie de diplomatie locala pe care trebuia sa o adoptam ca atare. Nu suntem foarte bine informati in toate detaliile, recunosc mai avem cu totii scapari, inclusiv eu. Se va implini in luna mai, e data la care au murit cei care asigurau echipajul SMURD ce au actionat in Moldova. Putem sa pregatim o manifestare publica pentru luna mai si impreuna sa le decernam si titlurile de cetateni de onoare post-mortem. Stiti bine ca acolo, exista in regulament si cine poate initia aceasta solicitare si am lasat familia. Deci familia va trebui sa solicite acest lucru.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Deci marti sa veniti la intalnirea cu echipa de rugby, sa inteleg... dupa antrenament, bine.

Alte interpelari daca mai sunt? Scuzati-ma. Va rog frumos domnul Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Trei interpelari am si o observatie. Prima interferare. Domnule primar si dragi colegi din executiv, am primit o petitie semnata de aproximativ 600 de ieseni care locuiesc in Nicolina si Frumoasa cu privire la faptul ca acolo a fost desfiintat un punct al Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Asachi”. Era o filiala in cartierul Frumoasa. Proprietarul spatiului nu a mai continuat contractul cu Biblioteca Judeteana si acum nu mai este acel spatiu pentru desfasurarea activitatii.

Rugamintea mea este poate identificam in proprietatea Primariei un spatiu pe care il putem oferi celor de la Biblioteca Judeteana. Este in subordinea Consiliului Judetean, dar in spiritul bunei colaborari institutionale pe care o aveti cu Consiliul Judetean si in beneficiul iesenilor care locuiesc in Nicolina si Frumoasa poate putem gasi o solutie.

Va duc la cunostinta ca era un punct al Bibliotecii Judetene destul de tranzitat de catre ieseni, acolo se faceau diferite activitati pentru copii in perioada verii si ar fi de bun augur sa putem noi ca municipalitate sa oferim un ajutor in acest sens. Nu stiu daca avem un spatiu in proprietatea primariei in Frumoasa, dar poate puteti verifica.

Un al doilea aspect, in a doua interpelare, la finalul anului 2016 a avut loc un concurs de idei privind reamenajarea zonei fostului Bazar de sub pasajul Nicolina. Atunci solutia castigatoare a propus doua turnuri gemene care sa fie construite acolo. Acum nu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sunt doua turnuri gemene, dar sunt niste baraci ale unor ferme de constructii si mormane de praf. Intrebarea este ce s-a mai intamplat cu rezultatele acelui concurs de solutie.

Si a treia interpelare. Anul trecut, la finalul anului trecut ati finalizat daca nu ma insel licitatia pentru construirea celor cinci crese in municipiul Iasi. Daca puteti raspunde, licitatia pentru proiectarea celor cinci crese, daca imi puteti spune daca a fost adjudecata si cand se estimeaza ca vor fi contractate lucrarile de executie pentru cele 5 crese. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Incep cu Biblioteca. Am vazut in spatiul mediatic, sigur ca da, aceasta situatie cu Biblioteca Judeteana si cu filiala ei din cartierul Frumoasa. Eu am sa rog colegii mei si am sa si pun persoana responsabila, doamna Bostan, sa vedem daca nu putem functiona temporar impreuna cu Centrul de cartier pentru a asigura un tranzit de fond de carte si sa isi continue activitatea. pentru ca daca l-ai dezarmat o perioada foarte scurta de timp pe cititor greu il mai intorci in biblioteca. Sa intervenim imediat acolo cu continuarea activitatii pana gasim un spatiu permanent, intre timp o sa cautam si noi un spatiu permanent.

Avand in vedere ca acolo se investeste la Manastirea Frumoasa, haideti sa vedem impreuna cu ADR-ul daca nu ar putea fi si o biblioteca intr-unul dintre spatii de la intrare. Avem acolo cu Casa femeilor care am refacut-o, daca nu ar putea deveni si o sectie biblioteca ca si sectie a Consiliului Judetean, de ce nu. Daca nu din fondurile pe care le avem noi de constructii in zona respectiva poate identificam una dintre ele si sa putem da bibliotecii. Ne intereseaza foarte mult sa avem biblioteca in continuare acolo.

A fost un concurs de solutii pe care l-am si validat cu executarea a doua constructii similare de o parte si de alta a pasajului. Din pacate si trebuie sa amintesc si acest lucru, intre timp a fost pus in posesie printr-o actiune judecatoreasca un proprietar acolo, se numeste familia Braunstein, cu care am luat legatura, caruia i-am propus doua variante de lucru. Sa intre in parteneriat cu noi si sa participe la licitatia publica, noi ca partenerul data aceasta pentru cine va veni sa doreasca sa construiasca, ori sa incerce un schimb cu noi ori sa ne vanda suprafata de teren de aproximativ 900 de metri patrati care reprezinta de fapt o lentila chiar in centrul Bazarului. Discutiile au fost mai multa vreme, inclusiv luna trecuta sau acum doua luni... luna trecuta a venit din nou din Israel familia Braunstein pentru a continua aceste discutii. Ei mai au o proprietate foarte importanta care ne intereseaza chiar mai mult decat cea de acolo, in Targul Cucului lipit de zidul Bisericii Barboi, 1400 metri, ce nu vedeti amenajat si vrem sa o preluam pentru ca nu vom putea da aviz de construire si tot explic proprietarului. Preferam sa ne o dea noua sa o continuam parc si sa ramana parc asa cum l-am inceput dinspre Parcul prieteniei sau Piata Prieteniei romano-americane si o vom duce la bun sfarsit in maniera in care proprietarul isi da avizul. E o familie rezonabila, ei nu doresc decat sa isi exploateze proprietatea pe care au primit-o.

In rest, concursul de solutie ramane valid. A fost un concurs de solutii de buna calitate si chiar le-am multumit echipelor de arhitecti de acolo, arhitect austriac. City Gate se numeste, asa este.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cele 4 crese sunt in lucru la proiectare. Chiar am si semnat dimineata un ordin de plata pentru o etapa din proiectare. Domnule Tomorug, dati... nu ca termen... domnul Mihul este ca proiectant... si termenul era de? patru luni? patru luni. Deci ar insemna ca undeva spre sfarsitul lunii martie sa avem primele proiecte de crese. Intram in Consiliul Local cu validarea indicatorilor si ne ducem mai departe catre executie. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. In incheiere am rugamintea catre directorii de la structura executivului, sefi de serviciu care incep la ora 10:00 cu prezenta lor sedinta, sa stea pana la final, ca este si o forma de respect fata de consilierii locali. Eu de obicei am avut puncte de vedere pozitive cu privire la domniile lor, dar astazi o parte din ei m-au suparat pentru ca au plecat inainte sa se termine sedinta de consiliu, fapt pentru care la sedinta urmatoare nu o sa mai fiu la fel de binevoitor.

Declar inchisa sedinta de Consiliu Local ordinara pentru luna ianuarie. Numai bine!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

LIVIU MIHAI GAVRIL


SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro