Proces verbal din 30.07.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 82288 / 18.08.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

www.primaria-iasi.ro

/ PrimariaMunicipiuluiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astazi, 30.07.2020 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului lasi, desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA COJOCARU CATALINA

 • 2. ALEXA ANTONICA

 • 3. AUR MARIUS CATALIN

 • 4. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 5. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 6. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 7. BOTEZ RADU

 • 8. BOZ PETRU EDUARD

 • 9. CALIMAN ADRIAN CONSTANTIN

 • 10. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 11. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 12. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 13. DORNEAN TUDOR

 • 14. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 15. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 16. GHIZDOVAT VLAD

 • 17. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 18. HORHOGEA OANA

 • 19. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 20. PIFTOR DANIEL

 • 21. PINTILEI MIHAIL

 • 22. SANDU VASILE

 • 23. SCRIPCARU CALIN

 • 24. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 25. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 26. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai -primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Surdu Gabriel Mihai si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 880 din data de 24 iulie 2020, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 882 din data de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 28 iulie 2020 si prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 885 din data de 24 iulie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Oana Horhogea in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016 si nr. 210/2017

 • 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Antonica Alexa in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016,

210/2017 si nr. 222/2017

 • 3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stelian-Traian Dumistracel

 • 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2020

 • 6. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. a) si c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 • 7. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizarii masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Iasi

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea "Planului de Actiune privind Energia Durabila si Clima" pentru Municipiul Iasi

 • 10. Proiect de hotarare privind incheierea unui parteneriat intre UAT Municipiul

Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi si Asociatia Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL)

 • 11. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local "Asociatia Metropolitana de Transport Public Iasi"

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Iasi si

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi

 • 13. Proiect de hotarare privind indreptarea erorilor materiale identificate in

cuprinsul Anexei la Hotararea de Consiliu Local numarul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Iasi

 • 14. Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata catre: U.A.T. Comuna Ciortesti;

U.A.T. Comuna Costuleni; U.A.T. Comuna Tutora si U.A.T. Comuna Tomesti, materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) si traverse din beton

 • 15. Proiect de hotarare privind transmiterea unor lucrari de investitii realizate de

Municipiul Iasi catre institutii care administreaza bunuri imobile proprietatea Municipiului Iasi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Iasi prin transformarea unor functii publice si contractuale ca urmare a promovarii in grad profesional

 • 17. Proiect de hotarare privind indreptarea erorilor materiale din textul Hotararii

Consiliului Local nr. 54/2020, pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de

Organizare si Functionare si a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Iasi 2020, institutie publica infiintata in subordinea Consiliului Local Iasi ca structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile

august-septembrie 2020

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu

Colegiul „Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica „Grigore Moisil” Iasi, in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza

procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare („Champions League Socca”)

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza

procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare („Raliul Iasului”)

 • 23. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul

Iasi si SC Concord Service Center pentru organizarea la Iasi a "Campionatelor Nationale Individuale Under 18" de tenis de camp masculin, feminin, dublu si dublu mixt, in perioada 01-09 august 2020

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si

servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

 • 25. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al

Municipiului Iasi a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea si exploatarea Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice si a SC Veolia Energie Iasi S.A, scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestora

 • 26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.

105/31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19

 • 27. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de

300 mp, avand nr. cadastral 165565, situat in Iasi, str. Bariera Veche, Tarlaua 23, Parcela 7113/10, proprietate privata a Municipiului Iasi, catre Fundatia Star of Hope Romania

 • 28. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru

licitatiile de atribuire a contractelor de concesionare/ vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Municipiului Iasi aflate in administrarea Directiei Fond Locativ

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 29. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Iasi

pentru ipotecarea constructiei cu nr. cadastral 150439-C1-U3, proprietate privata, edificata pe terenul proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Mosu nr. 1

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa de

Cultura a Sindicatelor a bunului imobil constand in 8 (opt) locuri de parcare

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenurilor situate in Iasi, str.

Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, in suprafata de 48 mp avand numar cadastral 165047, inscris in cartea funciara nr. 165047 UAT Iasi, si in suprafata de 9 mp avand numar cadastral 157717, inscris in cartea funciara nr. 157717 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in

suprafata 45 mp, situat in Iasi, strada Morilor, langa nr. 31-33, avand numar cadastral 167368, inscris in cartea funciara nr. 167368 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in

suprafata de 305 mp, situat in Iasi, str. Spinti nr.1, avand numar cadastral 166363, inscris in cartea funciara nr. 166363 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de

5,79 mp, reprezentand cota indiviza de 0,43 % din terenul cu numarul cadastral 340, situat in Iasi, str. Petre Tutea nr. 25, bl. 917, tronson I, parter, inscris in cartea funciara nr.120860 Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de

3,23 mp, reprezentand cota indiviza de 0,24 % din terenul cu numarul cadastral 340, situat in Iasi, str. Petre Tutea nr. 25, bl. 917, tronson I, parter, inscris in cartea funciara nr.120860 Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 3,14

mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadastral 819, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 15, bloc 944, inscris in cartea funciara 127226/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 6.88

mp, reprezentand cota indiviza de 1,07% din terenul cu numarul cadastral 1267, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 25, bloc 957, inscris in cartea funciara 125012/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 4,90

mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadastral 432, situat in Iasi, Sos. Pacurari nr. 75, bloc 477, sc. B, inscris in cartea funciara 125050/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in

suprafata de 42 mp, situat in Iasi, Strada Lascar Catargi nr .20, inscris in Cartea Funciara nr. 135866 UAT Iasi, nr. cadastral 6383, proprietatea privata a Municipiului Iasi

 • 40. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor cu destinatia de locuinta situate in

Iasi, soseaua Nicolina nr. 105-107, bl. 1004, tronson I si II aflate in proprietatea privata a Municipiului Iasi

 • 41. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a bunului imobil

din Iasi, str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absida Laurentiu Ulici), avand suprafata utila de 423,70 mp

 • 42. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri

imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia

sociala constituita in conditiile Legii nr.114/1996, consemnate in Procesul verbal de sedinta nr. 72287/21.07.2020

 • 44. Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia

sociala constituita in conditiile Legii nr. 152/1998, consemnate in Procesul verbal de sedinta nr. 72285/21.07.2020

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA

SFANTUL IOAN NR. 23, NUMAR CADASTRAL 139554, intocmit in vederea construirii de spatii de productie, depozitare si anexe aferente, pe teren proprietate, persoana juridica

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu IASI, STRADA

SARARIE NR. 104, NUMAR CADASTRAL 125298, intocmit pentru construire imobil locuinta colectiva mica si spatii cu destinatie comert si servicii, persoana juridica

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA

ITALIANA, NUMAR CADASTRAL 144186, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe, persoana fizica

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA

IASI - TOMESTI NR. 15C, NUMAR CADASTRAL 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN

BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 162298, 162297, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe, persoane fizice

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA

BOIANGIU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 162123, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala si functiuni complementare, persoane fizice

 • 51. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA

BUCUR NR. 20-22, NUMAR CADASTRAL 134528, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica

 • 52. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA

NICOLINA T2, NUMAR CADASTRAL 127785, intocmit pentru construire spatii comerciale si depozitare, persoana juridica

 • 53. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA

BELVEDERE NR 12, NUMAR CADASTRAL 156425, intocmit pentru construire locuinta unifamiliala, persoane fizice

 • 54. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA

HOLBOCA NR. 2, CARTEA FUNCIARA 147834, 123233, 122541, 149041, NUMAR CADASTRAL 5525, 5524/1, 5524/2, 5524/3, intocmit in vederea construirii de spatii de birouri, locuinte colective, spatii comerciale si alte functiuni asociate, persoane fizice

Diverse: Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2020

C.1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru investitia “Construire sala de sport competitionala de nivel international”

C.2. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2, pentru o perioada de trei ani

C.3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 285/30.10.2000, privind trecerea in patrimoniul public al municipiului Iasi a

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro cladirii internat nr. 1, din str. Sarariei nr. 189 si in administrarea directa a Universitatii de Arte „George Enescu”

C.4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Tarifar SC Apavital SA pentru

perioada 2020-2024

C.5. Proiect de aprobare a completarii Anexei 4.1 a Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-4

C.6. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Serviciul Voluntar de Ambulanta, unitatile scolare din Municipiul Iasi implicate in acest proiect si Politia Locala Iasi cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor in mod gratuit pentru desfasurarea de activitati sportive, pe durata vacantelor scolare dar si in week-end-uri pe tot parcursul anului, in conditii de siguranta

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 880 din data de 24 iulie 2020, completata si modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 882 din data de 28 iulie 2020 si prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 885 din data de 29 iulie 2020. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza urmatorii consilieri locali: doamna Cojocaru Aldea Catalina, domnul Boz Petru Eduard, domnul Nedelcu Vlad Nicolae si domnul Postolache Andrei, absent motivat. Va supun atentiei si aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare al Consiliului Local din data de 30 iunie 2020.

Cine este pentru?

Abtineri si voturi impotriva nu sunt. Multumesc.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Buna dimineata, stimati ieseni, stimati colegi, domnule primar, domnilor viceprimari, doamna secretar. Cu totii suntem pregatiti pentru sedinta Consiliului Local. O sa incep prin a va cere dintre colegi care doreste sa ia cuvantul. Va rog, domnule Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna dimineata tuturor. Multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acordat. As veni cu o propunere din partea grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat, propunem ca sedinta de Consiliu Local de astazi, sedinta ordinara, sa se desfasoare cu sectiunea de interpelari la inceputul sedintei, avand in vedere ca s-a vazut si la ultima sedinta, calitatea dezbaterilor deja in Consiliul Local a crescut prin lipsa circului provocat constant de unii consilieri de trista amintire. Ca si concluzie, solicit, va rog, ca sa desfasuram sedinta de consiliu de astazi cu sectiunea de interpelari la inceput. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Domnul Pintilei, va rog. Domnule Pintilei, ati dorit sa luati cuvantul sau nu?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu, nu. La interpelari am sa iau cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun votului colegilor nostri ca interpelarile sa fie la inceputul sedintei.

Cine este pentru? Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Stimati colegi aveti cuvantul la interpelari. Domnul consilier Pintilie, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Stimati colegi, in primul rand salut prezenta noilor noastre colege si sper ca cu ajutor vom rezolva o problema pe care o voi ridica astazi. La ce ma refer? In orasul pe care un rege l-a numit "Capitala culturala a Romaniei”, in ”orasul regal”, in orasul "Capitala istorica a Romaniei”, o madama care se crede buricul pamantului a calcat in picioare sufletele a peste 70 de copii nevinovati, desfiintand organigrama Corului de copii pentru simplu motiv ca acesta este condus de fina actualului ministru, secretar de stat Cosmin Marcu. As avea multe de spus despre acest personaj, dar ma rezum numai la atat. Faptul ca pe langa Primaria Generala a Municipiului Bucuresti functioneaza un cor de copii cunoscut sub numele de Opera comica, ma determina sa va propun, domnule primar si stimati colegi consilieri sa facem si noi acelasi lucru, sa luam sub tutela noastra acest cor.

Mentionez ca in prezent exista un comitet de initiativa condus de doamna profesoara Arsenascu care a incheiat deja un contract de parteneriat cu Palatul Culturii prin care acesta isi asuma faptul ca pune la dispozitia acestui Cor salile de repetitie si salile de spectacol. Va fac acesta propunere in speranta ca ea va avea ecou si vom face si noi acelasi lucru pe care l-a facut Primaria Generala a Municipiului Bucuresti. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna dimineata spun si eu si multumesc pentru ca ati dat curs invitatiei de a fi impreuna astazi aici in aceasta modalitate. Referitor la interpelarea domnului consilier Pintilei, vreau sa va spun ca am avut trei intalniri pana in acest moment cu doamna Zaharia, fosta sefa, sa spunem asa, dirijoarea corului care functiona pe langa Opera Nationala Iasi, a si depus de altfel un document prin care doreste sa ne afiliem in vederea preluarii acestui concept. Propunerea mea este ca la sedinta urmatoare sa venim cu modificarea organigramei pe langa Ateneul din Iasi, pentru a nu mai crea o structura juridica, ci sa functioneze pe langa Ateneul din Iasi. Bineinteles, nu ne trebuie decat un dirijor specializat pentru copii si eventual un responsabil artistic, in rest ne vom folosi de organigrama existenta pentru a putea economisi si bani. In felul acesta avem si sali de repetitii asigurate gratuit pentru copii. Intentia noastra este ca acest cor sa sustina activitatea Operei din Iasi pe punerile in scena acolo unde este nevoie si de cor de copii. Deci nu vom crea o structura intr-o divergenta continua... ca, da, sa putem sa ii sprijinim si pe cei care au pus suflet si chiar si bani, pe parinti, pentru a-i vedea pe copii acolo. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnilor consilieri, cine mai doreste? Domnule consilier Dornean, va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc, domnule presedinte. Am sa vorbesc mai tare, stiu ca am o problema cu microfonul. Ma auziti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va auzim. Va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Doar o rugaminte pentru domnul primar, din zona Dacia - Alexandru, din partea unei doamne care locuieste in zona Rond 28, va roaga sa suplimentati bancile din parculetul de la rond 28. Domnule primar, daca se poate sa aveti in vedere aceasta rugaminte. Atat. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


Am notat si o sa transmit colegilor nostri. Mulțumim, domnule Dornean. Cu stima.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici, va rog.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc, domnule presedinte. Am si eu doua interpelari pentru astazi. Prima interpelare se refera la necesitatea infiintarii unui poligon auto in lasi. lasul are nevoie de un poligon auto. Actualmente judetul lasi se afla pe ultimele locuri din tara in privinta coeficientului de promovabilitate la examenul pentru obtinerea permisului de conducere. Am avut promovabilitate 30% anul trecut in 2019. Examinatorii ar putea confirma faptul ca multi candidati sunt respinsi la proba practica a examenului deoarece nu executa corect probele de garare, de parcare cu spatele si parcare laterala. Amenajarea unui poligon ar presupune o investitie nu foarte scumpa si care ar putea fi recuperata usor, de exemplu prin perceperea unei taxe anuale de la ce 47 de scoli existente in oras, interesate de amenajarea unei asemenea spatii de pregatire. Domnule primar, credeti ca putem gasi un teren pe care primaria sa amenajeze un poligon auto?

A doua interpelare este despre reabilitarea infrastructurii de tramvaie lasi - Dancu. Anul acesta am votat acordul de parteneriat intre UAT municipiul lasi si UAT comuna Holboca in vederea implementarii proiectului Reabilitarea infrastructurii de tramvaie lasi - Dancu, prin HCL 176/2020. Conform proiectului demarat saptamana trecuta, lucrarile se vor derula pe tronsonul cuprins intre intersecta strazilor Vasile Lupu si Aurel Vlaicu si limita intravilanului Municipiului lasi, adica pe o lungime de 2460 metri cale dubla. lnteleg ca aici nu este prins si rondul din Dancu, desi am remarcat ca primaria Holboca sustine exact contrariul, afirmand ca lucrarile se vor intinde si pe zona administrata de ei. lntrebarea mea ar fi daca va fi reabilitat intreg tronsonul lasi - Dancu, aici fiind inclus si rondul sau numai bucata care apartine lasului. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim foarte mult. Referitor la Poligonul auto, luam in calcul si amenajarea unui poligon auto. Sigur ca da, trecand acum in revista cred ca cel mai simplu ar fi daca am exploata o platforma betonata pe care deja o avem in zona CUG. Daca scolile de soferi au un reprezentant sau au o asociatie, ii astept sa facem o vizionare impreuna acolo. Asta ar putea fi o rezolvare imediata pana cand o sa inceapa o activitate industriala pe zona CUG putem sa facilitam o astfel de activitate.

Referitor la lasi - Dancu, adevarul este, ca de fiecare data, la mijloc, in ce sens? Deci noi am facut acordul cu comuna Holboca motivat de finalizarea lucrarilor, inclusiv cu rondul, dar este fazat in doua etape. Prima etapa, cea pe care am aprobat-o si in Consiliul Local ne lasa facilitatea sa cumparam tramvaie si prin acest acord tramvaiele vor deservi inclusiv populatia din comuna Holboca, putand ajunge in rondul care este pe raza administrativa a comunei Holboca. lar in a doua faza facem si modernizarea rondului. Motiv pentru care suntem pe ordinea de zi cu „Asociatia de dezvoltare intercomunitara”, este documentul de care avem nevoie si care ne va permite sa aplicam tot pe fonduri europene etapa 2 din acel tronson. Lucrarile se vor desfasura pe o perioada, conform contractului, de 27 de luni. Noi ne-am propus sa le scurtam la 18 luni, sa mai castigam aproximativ un an, iar in aceasta perioada vom intra in aplicare pe celalalt pachet de fonduri europene incepand cu anul viitor, 2021. Documentatia exista, legislatia actuala nu ne permitea sa depasim sau nu ne permite sa depasim raza administrativ-teritoriala, legislatia urmatoare ne va permite pentru ca ghidurile vor suna exact asa cum vorbim acum, mai ales ca zonele metropolitane vor deveni, sa spunem, prioritare in jurul polilor de crestere, in atragerea de fonduri europene.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Deci concluzionând, nu apucam noi sa terminam Holboca fara sa finalizam si capatul de rond, acolo mai sunt exact 500 de metri liniari de cale simpla, ceea ce pentru noi ca si volum de investitii inseamna circa 6 milioane de lei si comuna Holboca si-a aratat intentia ca daca e nevoie, va finanta. Noi le-am spus ca nu este cazul sa va faceti niciun fel de problema, cand ajungem noi cu lucrarile acolo, o sa ne apucam si de lucrari in rond. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Buna ziua tuturor colegilor.

Domnule primar, o intrebare simpla, cred ca este si cazul colegilor de la celelalte formatiuni politice, suntem in ultimele 60 de zile pana la scrutinul electoral, daca acesta se va desfasura pe data de 27 septembrie. Intrebarea mea ar fi cand se va desfasura Comisia de ordine publica sau cum se numeste respectiva comisie, pentru ca noi avem date, formatiunile politice, niste adrese catre Primaria Municipiului Iasi in ceea ce priveste amplasarea de corturi si bannere in urma unor operatiuni preelectorale care trebuie facute si tocmai din aceasta cauza, cel putin in cazul formatiunii politice pe care o reprezint am depus de pe data de 17 o asemenea solicitare si inca nu avem niciun raspuns. Am inteles ca nu s-a tinut aceasta Comisie. Daca puteti sa spuneti ceva in acest sens. Asta a fost interpelarea.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Ma iertati, domnule presedinte, dar raspund foarte pe scurt. O sa avem Comisia luni. De ce? Am asteptat toate solicitarile de la toate partidele politice. Nu incercam sa obstructionam pe nimeni, dar intentia este sa nu intram intr-o zona de conflict. Sunt cerute amplasamente multiple si pe acelasi loc multe dintre ele cam de la toate partidele politice si va trebui in momentul in care decidem, decidem pentru toti si o sa spunem: uite, sunt o succesiune de trei pozitii, unul ia o pozitie, unul o pozitie si unul ia o pozitie, ca sa nu fi prejudiciat niciun partid politic si o sa facem in cursul zilei de luni. Maine noi centralizam tot, tabelam si luni o sa va invitam. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt intrebari? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua, stimati colegi. Buna ziua, domnule primar. Am si eu cateva solicitari, la fel, primite de la cetateni. Foarte pe scurt, din zona Sarmisegetuza, o solicitare pentru Politia Locala, daca este posibil suplimentarea patrulelor, mai ales pentru perioada noptii. Asta am primit pe email si pe mesaj de la doi cetateni de acolo, din, asa numita, zona Dallas.

Apoi o intrebare, care este timpul estimat pentru finalizarea lucrarilor de asfaltare pe strada Brates si pe strada Luca Arbore care sunt incepute deja.

Si a treia. De pe soseaua Albinet sunt nemultumiti cetatenii pentru faptul ca circula utilaje de tonaj mare, strada aceea, dupa cum bine stiti este in panta si e strada pietruita. Dincolo de faptul ca exista riscul de accidentare pentru copii, fac foarte mult praf aceste utilaje. Nu stiu daca e permisa deplasarea utilajelor de tonaj mare pe strada respectiva, daca se poare verifica. Daca nu este permis, atunci de montat un panou de interzicere. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa le dam in grija Politiei Locale si cele semnalate de dumneavoastra. In orice caz, un lucru trebuie sa stim cu totii, de la declansarea starii de urgenta si pana in momentul de fata si probabil va continua, structurile de Politie Locala din toata tara sunt in subordinea directa a Ministerului de Interne. Deci au fost scoase prin lege din subordinea autoritatilor locale, respectiv a

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro primarilor si trecute in subordinea Ministerului de Interne. Noi, practic, cand dialogam de acum, dialogam administrativ cu Ministerul de Interne. O sa transmitem si aceste doleante pentru a le duce la indeplinire. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Colegi care mai doresc sa ia cuvantul? Va rog, domnul Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Buna dimineata, va spun si eu. Multumesc, domnule presedinte. Ceea ce as vrea sa aduc in atentia dumneavoastra sunt urmatoarele subiecte. In primul rand, dat fiind faptul ca numarul persoanelor infectate cu virusul Sars-Cov-2, cunoscut si in termeni populari de Co-vid, este in crestere, potrivit raportarilor zilnice, am remarcat in randul iesenilor o ingrijorare cu privire la posibilitatea contaminarii in timpul calatoriilor din mijloacele in comun, din cauza faptului ca inca mai avem unele persoane care din pacate refuza sa poarte masca de protectie. In aceste conditii, in urma unor discutii cu mai multi cetateni pe care le-am avut zilele trecute, acestia m-au rugat sa va intreb daca se respecta in continuare programul anuntat de catre dumneavoastra, domnule primar, in privinta igienizarii si a controalelor in mijloacele de transport in comun.

Totodata, as dori sa propun spre analiza varianta de a stabili folosirea mastii de protectie in zonele publice aglomerate si aici as putea face referire la statiile de autobuz sau tramvaie, la zonele pietonale aglomerate. Cred ca astfel de varianta poate fi discutata cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica si reglementata ulterior, astfel de decizii fiind luate la nivelul unor municipii din tara. Uitandu-ma, chiar la un moment dat, inclusiv chiar pe litoral, se doreste ca plimbarea pe faleza sa se faca cu masca din cauza numarului de persoane infectate. Astfel, noi, autoritatile locale am putea lua aceasta decizie in ideea de a preveni aparitia de focare de infectii in comunitatea noastra.

Un alt subiect pe care as dori sa il aduc in atentia dumneavoastra ar fi discutiile pe care le-am purtat in ultima perioada cu mai multe asociatii care m-au rugat sa va intreb, domnule primar, daca exista un orizont de timp cand se vor publica rezultatele pentru concursurile de proiecte pe Legea 350. Multi dintre ei doresc sa demareze aceste proiecte, iar daca nu stiu o data, un orizont de timp vor fi nevoiti sa renunte la aceste proiecte.

Voiam sa va intreb ce masuri s-au luat, daca veti lua masuri in privinta a ceea ce a aparut ieri in presa, si anume acei nori de praf din zona Canta. Multumesc frumos.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim pentru problemele pe care le-ati reliefat.

Prima dintre ele, cea legata de igienizarea din autobuze, se face zilnic la capetele de trasee si la retragerea mijlocului de transport in depou sau in garaj, activitate care nu a incetat de la declasarea starii de urgenta de pe data de 16 martie. Toti calatorii nostri trebuie sa fie siguri ca nu precupetim niciun efort financiar. Ne costa aproximativ 58.000 lei pe saptamana toata activitatea de igienizare din mijloacele de transport in comun. Suntem primul oras din Romania, primul municipiu si al doilea oras al acestei tari ca marime care am luat, sa spunem, decizia introducerii mastii de protectie in spatiile publice aglomerate. Exemplu nostru a fost preluat de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si s-a transformat intr-o decizie in cursul zilei de alaltaieri, care a fost comunicata catre Comitetele Judetene pentru situatii de urgenta. Deci noi am facut pionieratul acestei decizii si asta s-a intamplat datorita cresterii alarmante a numarului de imbolnaviri. Nu puteam lua decizii pentru zona litoral, motiv pentru care am sesizat Comitetul National ca ar fi bine sa introduca aceasta masura.

Sigur, mai sunt oameni care nu inteleg din cauza unei bulversari care a aparut in spatiul public, controverse cu un iz, sa spunem, de discutii la limita intelectualului si lumea nu a inteles

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro foarte exact de ce este nevoie sa purtam aceste masti. Va dau niste exemple care pot fi ilare, dar trebuie sa le stiti. Niciun cetatean nu poate intra in spatiile noastre, ghiseele noastre, sunt circa 29 de puncte de lucru cu cetatenii fara sa aiba masca. Nu are masca, dar are o problema, primeste o masca de la Primaria Municipiului Iasi. O primeste pentru a-si rezolva problemele pentru care a venit la noi. Avem multe cazuri cand cetateanul la plecare vrea sa ne dea masca inapoi, poate o mai foloseste altcineva. Deci va dati seama cam pana unde s-a ajuns cu puterea de intelegere a acestei pandemii. Noi ne continuam munca, nu cedam nicio clipa si vrem sa fim cat se poate de transanti in vederea diminuarii numarului de imbolnaviri.

Cea de-a treia chestiune, legata de Legea 350, m-am implicat si eu in cursul acestei saptamani sa vedem ce propune fiecare proiect pe cele trei categorii: social, cultura si tineret. Sa spunem ca pe categoria social oarecum s-ar fi discutat, s-ar fi emis o hotarare a comisiei, dar hotararea comisiei o voi rediscuta dintr-un singur motiv, multe din temele propuse de catre diverse asociatii nu tin cont de masurile de distantare sociala. Adica, propun instruirea a 300 de oameni care sa fie utilizati in vederea nu stiu ce tema si am spus: unde sa instruiesti 300 de oameni, unde ii gasesti, cum intri sa faci proba practica cu ei pe manechine pentru situatii de urgenta etc. etc. Deci trebuie sa fie foarte clar ce se intampla acolo, sa nu devenim pe banii publici un factor de contaminare, sa spunem in crestere. In ziua de ieri s-a emis o adresa catre toti aplicantii nostri pe proiectele de tineret, social si cultura cum spuneam, prin care cerem aplicantului sa isi defalce activitatile din proiectele propuse, care dintre ele intra in normele de protectie sanitara si care pot fi evitate astfel incat sa nu contribuim, ce spuneam adineaori. Probabil ca ati primit sau veti primi in cursul zilei de astazi aceasta adresa si o sa o primeasca si ceilalti, dupa care luni reluam discutia, punem din nou proiectul pe tapet, vedem ce activitati ducem la bun sfarsit, ce amanam si continuam dupa trecerea pandemiei. Multumim.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnul Ciobotaru... nu va auzim.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos, domnule presedinte. Buna ziua, domnule primar. Buna ziua, stimati colegi. Doua lucruri doresc sa le aduc in atentia domniilor voastre. In primul rand ca om al scolii am obligatia sa multumesc public Primariei municipiului Iasi pentru evenimentul din 9 iulie cand in gradina Palas au fost premiati absolventii care au obtinut media 10 la examene nationale, este vorba de 50 de elevi care au obtinut 10 la Evaluarea Nationala, iar 18 la bacalaureat. Efortul Primariei Municipiului Iasi a fost, zic eu, destul de consistent. Insa linia consecventei de care a dat dovada primarul municipiului Iasi, iata ca in vremuri critice excelenta nu a fost trecuta cu vederea, astfel incat absolventii nostri care au obtinut rezultate foarte bune la invatatura au fost premiati, asa cum spuneam, de catre Primaria Municipiului Iasi.

Doi. Domnule primar, avand in vedere faptul ca este foarte posibil ca din septembrie scoala sa continue on-line, asa cum s-a incheiat anul scolar 2019 - 2020, stim ca dumneavoastra ati facut eforturi ca sa devina functionale 40 de centre de educatie on-line in municipiul nostru si mai stiu ca cel putin ati declarat ca va veti ingriji ca toate unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Iasi sa beneficieze de asemenea dotare in cursul acestei veri. In egala masura, din datele pe care le am la dispozitie, sunt din nefericire elevi ai unor familii aflate in dificultate, astfel incat, acestia nu au un echipament, sa spunem, minim, un device, un echipament necesar pentru a participa, in situatia in care va functiona in continuare scoala online, la cursuri. Credeti ca puteti sa va aplecati putin asupra acestor familii aflate in nevoie, astfel incat, in colaborare cu unitatile de invatamant, cu Inspectoratul Scolar sa le dam o mana de ajutor, daca se va merge pe acelasi scenariu al educatiei online? Doar atat am vrut sa va spun. Nu inchei inainte de a va multumi pentru grija care in mod constant ati manifestat-o fata de destinul scolii preuniversitare si nu numai, din municipiul nostru. Multumesc tare mult.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc si eu domnule consilier. In principiu, sunt convins ca daca avem niste date certe asupra acelor familii sau a acelor elevi de fapt, care nu au posibilitatea tehnica de a se conecta, vom cauta o solutie. Deci nu excludem niciuna dintre posibilitati. In maniera in care si legea ne ajuta, gasim solutii. Daca legea nu ne da voie sa le dam, le putem lasa intr-un fel de custodie, copilul sa poata invata utilizand, sa spunem, o tableta sau un laptop. Ne-ar trebui o situatie foarte clara, extrasa din fiecare scoala si noi ne putem concentra, astfel incat in luna august sa venim cu o solutie rapida.

Speranta mea, pe care o fac publica din nou este ca lumea, romanii, sa inteleaga ca doua saptamani de grija in ceea ce inseamna protectia impotriva coronavirus poate insemna o sansa in plus pentru inceperea scolilor si a universitatilor in regim de normalitate. Discutam cu directorii de scoala si cu dumneavoastra la Inspectoratul Scolar care ar fi cele mai bune solutii privind redeschiderea scolilor. Daca vrem performanta scolara, copilul trebuie sa fie in banca, la clasa, cu profesorul in fata lui. Este singura sansa prin care acesti copii sa fie educati. Scoala la distanta este o scoala surogat, nu este o scoala care sa creeze educatie la cel mai inalt nivel, ceea ce ne dorim. De aceea fac din nou un apel public, sa incercam sa dam o sansa scolii, doua saptamani de zile nu moare nimeni. Daca ar sta decizia la mine, as face o masura extrema prin care as introduce Romania din nou doua saptamani de zile in stare de urgenta, as inchide orice activitate, as bloca orice acces, as desfiinta nenorocirea de pe zona litoral si as da o sansa scolii, pentru ca altfel in luna septembrie riscam sa raportam o crestere a indicatorilor de infectare cu coronavirus, ceea ce sigur va dezarma parintii in primul rand care nu isi vor lasa copiii la scoala de frica de a nu aduce virusul in case.

De aceea, cred ca ne concentram pe orice poate fi un plus de valoare in educatie ieseana si in educatia romaneasca, dar in primul rand noi, adultii, trebuie sa ne concentram pe responsabilitatea pentru educarea acestor copii.

Referitor la momentul 9 iulie, multumirile mele sunt reversibile si pentru consilierii locali si va multumesc sincer ca pe tot parcursul celor patru ani si mai bine de mandat, indiferent de disputele politice care s-au intamplat in acest consiliu, nu ati precupetit niciun efort sa sprijiniti performanta scolara. Sincer, va multumesc pentru ca ati inteles responsabil cat de importanta este educatia pentru destinul acestei tari. Acei copii sunt sansa noastra pentru un viitor mai bun. Daca nu ii pretuim acum, ii vor pretui alte state care se vor folosi de inteligenta lor si de capacitatea lor de munca aducand plus valoare in acele tarii. Rolul nostru este sa le oferim, sa spunem, acea incredere de care au nevoie ca sa isi activeze potentialul intelectual in tara din care provin, respectiv Romania. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnul consilier Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Stim foarte bine cu totii, ne-am dat silinta sa incurajam cat mai mult utilizarea autoturismelor cu propulsie full electric pe raza municipiului lasi, pentru ca ele sunt foarte prietenoase cu mediul si alaturi de initiative precum, eu stiu, acea ca taxiurile sa fie mare parte dintre ele, de asemenea, electrice, ca de achizitia de mijloacele de transport in comun electrice, si asta este o initiativa care, intr-adevar vine sa sprijine foarte mult poluarea, eliminarea sau combaterea poluarii din municipiul lasi. In acest sens, domnule primar, am avut o propunere si stiu ca la un moment dat am votat si un proiect de hotarare privind montarea unor statii de incarcare a acestui tip de autoturisme pe raza municipiului Iasi, pentru ca dupa cum stim foarte bine faptul ca am dat niste facilitati utilizatorilor acestor autoturisme este un lucru bun. Mai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro incurajator ar fi daca am reusi sa dotam si cam toate acele locuri de parcare destinate special autoturismelor electrice si cu statii de incarcare. In acest sens, domnule primar, voiam sa va intreb in ce stadiu ar fi implementarea acestui proiect de hotarare pe care l-am votat cu ceva timp in urma, asta ar fi o prima interpelare.

O a doua interpelare, sa stiti, se refera tot la partea de transport cumva, de infrastructura. Este foarte buna ideea ca au fost montate la cele mai multe dintre semafoare benzile led, suplimentare, pentru culoarea verde sau rosu a semaforului, pentru mine mi se pare o idee grozava. In acest registru as veni cu o completare, daca este posibil ca cel putin la unele dintre treceri de pietoni mari sa fie montate niste corpuri de iluminat suplimentare directionate spre marcajul pietonal pentru a spori siguranta pietonilor angajati in traversarea strazilor pe timp de noapte. Stiu ca si eu am confruntat cu o situatie in care efectiv nu am vazut unul dintre pietoni la o trecere de pietoni. Cred ca acest lucru, daca putem sa il implementam, ar fi benefic pentru locuitorii din Municipiul nostru.

De altfel, am si eu niste precizari de facut din partea cetatenilor. Mi-au adus niste cetateni la cunostinta ca, spre exemplu sunt foarte bucurosi ca a fost asfaltata Aleea Tudor Nicolae si ca au fost finalizate lucrarile, in schimb de ceva vreme acolo se desfasoara, am inteles, dupa spusele lor, adica ii citez, adevarate raliuri pe timpul noptii si chiar ziua, daca s-ar putea sa fie montate niste limitatoare de viteze pentru a combate intr-un fel posibilitatea, eu stiu, utilizarii la o viteza sporita a acestei strazi care este nou asfaltata.

De altfel, un alt cetatean imi sesiza ca in strada Canta, in zona AutoCenter ar fi niste copaci, mai multi, unii langa altii, rupti si deteriorati sau uscati, daca s-ar putea inlocui. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la prima tema, proiectul este depus pentru Agentia Fondului de Mediu pentru constructia a 9 statii de incarcare de forta, de peste 50 kw. Ele vor deservi in special capetele de trasee a viitoarelor autobuze electrice, merg la pachet, sa spunem. Primul lot cu autobuze de 12 metri a fost adjudecat, asteptam comunicarea si contractarea pentru a putea fi furnizate catre municipiul Iasi.

Bun, mai este o chestiune, mai sunt inca 24 de statii electrice care le vom construi, dar sunt cu alimentare din reteaua de joasa tensiune care presupune o durata de incarcare medie, intre 5 si 6 ore, functie de tipul de autoturism. O sa incercam sa multiplicam si mai mult acest concept. Nu e mai putin adevarat ca am lasat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind cresterea numarului de taxiuri cu aproximativ 600 de unitati, reprezentand circa 30% din parcul activ, toate electrice, pentru a raspunde si obligatiei la care s-a angajat prin directivele europene si Romania privind inlocuirea parcului auto cu unul ecologic, prietenos cu mediu, cum l-ati numit dumneavoastra.

Aleea Tudor Neculai, soseaua Tudor Neculai si iesirea Iasi - Voinesti sunt cele trei artere de circulatie care o parte sunt finalizate, in modernizare, o parte vor fi finalizate pana la sfarsitul lunii august. Inca sunt in grija constructorului. Doar pe Aleea Tudor Neculai a inceput procedura de receptie, dupa care ele vor primi toata interventia noastra privind scaderea vitezei de parcurs. Cu siguranta, lucrul acesta se va intampla in timp, pentru ca lumea profita intr-un mod gresit de reabilitarea strazilor si accelereaza, pun piciorul pe pedala putin mai mult decat trebuie. A ramas in grija noastra si acest lucru.

Si sigur, nu numai arborii de pe drumul Canta - Moara de Foc. Avem o situatie la nivelul Municipiului Iasi, dar e de fapt o situatie la nivel global in care cedeaza foarte mult din vegetatia viguroasa, cedeaza. Numai in Copou am identificat 143 de arbori complet uscati, arborii de peste 50 de ani. Aceeasi situatie se vede si pe aliniamentele stradale din celelalte zone ale orasului. Pe

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro ordinea de zi o sa fie un proiect de hotarare pe care va rog sa il aveti in vedere, sa il comentati, dar eventual poate il imbunatatiti, un parteneriat cu Universitatea Agronomica Iași. Ne intereseaza foarte mult acest parteneriat. Am reusit pe parcursul lunii iulie sa descopar unul dintre cele mai performante laboratoare de cercetare pe care l-am vazut de-a lungul vietii mele si credeti-ma, ca nu am vazut putine, in domeniul fitosanitar. E primul pas pe care vreau sa il facem asupra unei cercetari facute de oameni de stiinta in ceea ce priveste cauzele care au determinat imbolnavirea acestor arbori, asa cum i-ati numit dumneavoastra. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineata va spun si eu. Imi cer scuze, m-am conectat mai tarziu pentru ca am o conexiune mobila. Sper ca ma auziti si ma receptionati.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va auzim foarte bine.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Foarte pe scurt. Am o interpelare care priveste Liceul Economic de Turism. Ei au un teren de sport pe strada Milcov, numarul 11 si in capatul terenului este un spatiu verde. Cu aceasta ocazie adreseaza multumiri primariei pentru ca au primit banci pentru elevi si doresc sa amenajeze acolo o biblioteca in aer liber, o zona de lectura in aer liber si ar mai avea nevoie de sprijinul municipalitatii si pentru a pava sau a pune bitum pe acea suprafata in care sunt montate bancile. Aceasta este interventia mea pe scurt si va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am preluat-o si o sa trimitem imediat. Acolo avem doua solicitari, la una m-am prezentat ca a ajuns la mine, asta nu a ajuns. Si Liceul Racovita, Colegiul Racovita doreste amenajarea unui spatiu interactiv in aer liber, cu biblioteca, chiar si cu tabla de scris. Mi-a placut ideea si propunerea o voi duce si catre celelalte scoli. In conditiile in care starea meteo ne permite copiii sa poata sa isi continue actul de educare si in spatiul liber. Multumesc foarte mult pentru propunere.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, daca din colegi mai doresc. Domnul Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua domnule primar, stimati colegi. Un anunt, doresc sa anunt ca la punctul 10 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot din cauza unor posibile conflicte de interese. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Doamna secretar, va rog.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Sa anuntam ca alaturi de noi s-au conectat la videoconferinta domnul Eduard Boz, domnul Nedelcu si doamna Catalina Aldea.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

As avea si eu o interpelare pentru domnul primar. Domnule primar, ne-ati chemat la sedinte ordinare, la sedinte extraordinare pentru a aproba proiecte care vizeaza atragerea de fonduri europene, proiecte care bineinteles prin sumele respective au insemnat contributii la civilizarea orasului, la bunul mers a activitatii administrative. Ati putea sa ne dati o suma care sa inglobeze cei patru ani de vot a colegilor nostri consilieri, care este si cati bani europeni au fost atrasi si investiti in lasi in aceasta perioada de vot?

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Da, sigur ar necesita sa spunem un timp mai lung pentru a aduce si detalii asupra solicitării dumneavoastra. Dati-mi voie sa fac un raport tehnico - administrativ de data aceasta si sa iau tot istoricul din 2016 pana in prezent pe toata succesiunea de hotarari de consiliu care au vizat aprobarea de proiecte europene. Asa grosso modo pot sa va spun ca am ajuns la o contractare de

1.087.000.000 de lei, asta inseamna aproximativ 200 si vreo 70 de milioane de euro. E cea mai

mare suma care orasul a reusit sa o atraga de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana si

care vizeaza in special infrastructura rutiera dedicata mijloacelor de transport in comun, in mare

parte din aceste sume, reabilitarea si modernizarea, inclusiv extinderea retelelor de termoficare si proiecte dedicate refacerii patrimoniului cultural istoric al Municipiului lasi, la acestea se adauga proiecte sociale, de spatii verzi si altele.

Rolul Consiliului Local, suntem oarecum intr-un moment de bilant, a fost unul definitoriu. Din punctul meu de vedere fara o deschidere intelectuala si vizionara in acelasi timp pe care Consiliul Local ar fi avut-o sau nu ar fi avut-o fata de aceasta tema, lasul ar fi fost cu un pas in regres. In momentul de fata suntem orasul cu cea mai mare putere de contractare, nu si de absorbtie, atentie, nu si de absorbtie datorita faptului ca fata de regiunea de Nord-Vest unde semnarea contractelor a fost cu o viteza cel putin in plus fata de regiunea de Nord-Est, lucru care m-a facut sa am multe reactii negative la adresa guvernarilor anterioare si opresc subiectul aici. Era, dimpotriva, un motiv in plus ca aplecarea pentru regiunea nord-est sa fi fost mai mare pentru a putea avea o absorbtie mai mare. Ca nivel de contractare noi suntem pe primul loc in Romania dintre toate municipiile resedinta de judet. Asta inseamna ca ne-am facut treaba impreuna, si dumneavoastra in calitate de consilieri si eu in calitate de primar cu executivul pe care il coordonez. Am sa fac un raport detaliat al Consiliului Local si al administratiei lasi asupra tuturor proiectelor europene in care ne-am implicat pe parcursul celor patru ani.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim frumos. Daca din colegii mai sunt care doresc sa intervina pentru interpelari? Daca nu, cu permisiunea dumneavoastra o sa trecem la votarea ordinii de zi de astazi.

Avem 54 de proiecte, 6 completari, proiectul 9 a fost scos de pe ordinea de zi. Aceste proiecte au si amendamente. La momentul respectiv o sa va aduc la cunostinta amendamentele acestor proiecte propuse de colegii nostri si sustinute de dumneavoastra. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte, din nou pentru cuvantul acordat. Pentru ca ati intrat pe ordinea de zi, as avea un amendament. Noi amendamentul l-am discutat si ieri si am inteles pana la urma si explicatiile domnului primar. Totusi, cer introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare antrenorului emerit Iulian Bituca, in ideea in care, asa cum am spus si ieri, acesta este un proiect al consilierilor aflati acum in functie si moral si corect este ca el sa fie dezbatut in timpul mandatului initiatorilor.

Evident am inteles ceea ce a spus domnul primar ieri. Cu siguranta voi vota in momentul in care va veni un proiect de hotarare din partea executivului cu privire la ceilalti antrenori emeriti ai lasului care trebuie si domniile lor sa fie respectati in acest sens si premiati, insa aceasta este un proiect initiat de catre subsemnatul si colegul meu Bogdan Crucianu si este depus inca din luna trecuta. Am depus o interpelare in acest sens inca din luna februarie si nu mi s-a spus decat ca la proiect mai trebuia inca doar un laudatio, conform Regulamentului pe care noi l-am votat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Laudatio a fost facut. Din acest punct de vedere, nu vad nicio problema ca proiectul sa fie introdus pe ordinea de zi, desigur, daca domnii consilieri incuviinteaza acest lucru. Pana la urma domnul Iulian Bituca a adus trei campioni mondiali in 2009 Iasului si Romaniei de asemenea, iar performanta din 2012 este absolut exceptionala, vice titlul olimpic la Londra, 3 din cei 4 componenti ai echipei de sabie fiind elevii domniei tale si ieseni. Doar o singura fraza vreau sa mai adaug, doi din acei vicecampioni olimpici sunt astazi Florin Zalomir si Cosmin Hanceanu, antrenor principal si antrenor secund la lotul national de scrima masculin, ceea ce inseamna ca domnul Bituca, cel pe care il propun, nu numai ca a adus campioni olimpici si a si impartasit din expertiza sa ca antrenor, a format si antrenori.

Pentru un om care a dedicat Iasului 35 de ani, 35 de ani a antrenat acest om la Iasi, desi existau, ma rog, cereri cu privire la trecerea domniei sale la cluburile de traditie de scrima, Dinamo, Steaua, domnul Bituca a stat 35 de ani la Iasi si a adus glorie Iasului, fapt pentru care eu imi mentin propunerea facuta ieri.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. In aceeasi nota de idei a colegului meu, as vrea doar sa mai punctez cateva aspecte, si anume, ca pe langa cele enuntate de acesta, as vrea sa invit si ceilalti colegi de-ai nostri de a sustine, in primul rand colegii social-democrati si pe ceilalti consilieri locali, de a sustine introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Am inteles si eu, asa cum a spus si Mihai, punctul de vedere al domnului primar enuntat in cadrul sedintei de comisii, dar in calitate de initiator al acestui proiect, si aici fac referire la mine si la colegul meu Mihai Gavril, venim cu solicitarea de a introduce pe ordinea de zi acest proiect, de a fi dezbatut si votat. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Doamna secretar, va rog.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

O precizare din punct de vedere tehnico-administrativ. Aceasta initiativa a fost depusa la secretariat, inregistrata in registrul initiativelor de proiecte de hotarare, insa la secretariat nu a fost comunicat nici raportul compartimentului de resort si nici avizul comisiilor de specialitate carora le-a fost inaintat proiectul de hotarare. Potrivit Codului administrativ, aceste documente sunt obligatorii, este obligatoriu ca aceste documente sa insoteasca initiativa de proiect de hotarare. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu as vrea sa diminuam si sa il punem intr-o situatie mai putin placuta pe domnul Bituca, sincer, e o persoana pe care o stimez si la care tin foarte mult. Nu as fi crezut ca poate sa ridice atata patima nici din partea domnului Gavril, acest subiect. Cu siguranta, as pune si eu o intrebare care poate fi retorica, dar domnul Bituca stie, adica el accepta. Sa nu avem si un refuz din partea lui, dupa desemnare. La cate discutii a adus, eu daca as fi in postura dumnealui as spune - multumesc frumos, dar ma ocup cu altceva in lumea asta. De aceea spun in felul urmator, nici sa nu cream un viciu procedural din punct de vedere al hotararii de consiliu, toata lumea tinem la acest lucru, nici sa nu il punem pe dumnealui intr-o situatie mai putin placuta si tin si eu in mod expres la acest lucru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Voi convoca saptamana viitoare o sedinta in regim de urgenta cu acest subiect in care vom aduce si pe ceilalti antrenori emeriti ai lasului pe care ma oblig sa ii interoghez personal daca accepta sau nu si ne convocam in saptamana viitoare o sedinta comuna, daca sunteti de acord. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Din colegi, daca mai au interventii de facut pe marginea ordinii de zi? Va rog, domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

In linia pe care a spus-o si mai devreme colegul consilier Vlad Ghizdovat si eu am sa anunt ca nu participi la proiectul numarul 12 din motive evidente, fiind vorba despre Universitatea la care sunt director general .Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Alte interventii daca sunt de la colegi? Daca nu sunt, va supun spre aprobare ordinea de zi de astazi cu cele 6 completari si proiectul 9 care a fost retras.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Ordinea de zi a fost aprobata.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Nu s-a vazut votul domnului Crucianu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule Crucianu, ati votat pentru?

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Doar ma voi abtine la acest punct strict pentru ca in calitate de initiator al proiectului de cetatean de onoare pentru domnul Iulian Bituca, ma voi abtine doar la ordinea de zi. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Ordinea de zi a fost adoptata. Cu permisiunea dumneavoastra dau citire primului proiect.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Oana Horhogea in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 173/2016, 177/2016 si nr. 210/2017

Cine este pentru? Va rog.

Domnul consilier local Vintila Iordan

O secunda. Vreau sa precizez ceva. Avand in vedere ca nu am participat fizic la intrunirea Comisiei de validare, vreau sa precizez ca sunt pentru validarea celor doi consilieri PNL si voi semna ulterior procesul verbal. Am transmis si in scris votul meu pentru comisie.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Daca mai sunt interventii. Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Precizez ca raportul Comisiei de validare este favorabil si propune validarea mandatului. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Si eu mulțumesc. Stimati colegi, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Multumesc.

Proiectul a fost adoptat.

Invit pe doamna la acest pupitru pentru a depune juramantul.

Doamna consilier local Horhogea Oana

Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului lasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Felicitari!

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Antonica Alexa in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 173/2016, 177/2016, 210/2017 si nr. 222/2017

Daca aveti stimati colegi interventii pe marginea acestui proiect? Daca nu, va rog, doamna secretar.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Si in acest caz, Comisia de validare propune validarea mandatului doamnei consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Multumesc.

Proiectul a fost aprobat. Va rog, doamna sa poftiti sa depuneti juramantul.

Doamna consilier local Alexa Antonica

Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului lasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Felicitari pentru noua noastra colega. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea pentru un foarte scurt moment sa transmit cateva ganduri celor doua noi colege ale noastre. Celor plecati nu le mai transmit niciun gand. lmi dau seama ce am pierdut timp de patru ani de zile, cum ar fi aratat Consiliul Local daca doamnele ar fi fost de la inceput alaturi de noi.

Asa ca o reparatie morala, totdeauna adevarul iese la suprafata si caile Domnului sunt totdeauna necunoscute. De aceea vreau sa ii felicit pe toti cei care au contribuit in mod nemijlocit la aparitia acestor doua doamne in Consiliul Local, sa le doresc succes personal.

Am ascultat cu maxima atentie cele doua ultime juraminte pe care mai avem capacitatea sa le mai auzim in actuala legislatura. Pacat ca cei plecati dintre noi, dintre consilieri nu au inteles cat de profund este angajamentul fata de cetatenii Municipiului lasi si cat de putin conteaza celelalte lucruri. E bine ca am auzit si la sfarsit de mandat acest

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro lucru. Sper sa ne ramana tuturor intiparit ca mesaj ca locuitorii municipiului Iași sunt principalul motiv pentru care noi ne aflam aici. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stelian-Traian Dumistracel

Daca colegii au interventii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca cineva se abtine? Va rog, mana sus cine se abtine. Cine se abtine? Multumesc. Domnul Aur se abtine.

Daca mai este cineva care se abtine?

Daca este cineva impotriva? Multumesc.

Cu un vot impotriva proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020 Va rog luari de cuvant daca sunt. Va multumesc.

Cine este pentru?

Doamna Oana, ridicati mana. Domnul Marius Aur asezati un pic camera ca sa va vedem. Multumim frumos.

Cine se abtine?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Multumesc.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2020

Discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

La domnul Boca nu s-a vazut votul si cred ca si la doamna Antonica nu s-a vazut votul. Daca puteti verbal sa va exprimati.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnul Boca va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Vot pentru, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Doamna Antonica ati votat pentru?

Doamna consilier local Alexa Antonica

Votez pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. a) si c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Daca aveti luari de cuvant pe marginea acestui proiect? Daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

O clipa. Domnule Boz nu va vedem, daca puteti verbal sa ne precizati cum ati votat. Domnule Boz. Mai repetati va rog, nu s-a auzit.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Vot pentru, da? Ridicati mana, domnule Boz, ca sa va vedem ca nu va auzim bine. Ridicati inca o data mana pentru vot pentru. Multumesc.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Si la doamna Antonica din nou nu s-a vazut votul. Damna Antonica ne aude. Doamna Antonica ne mai aude? Lasam fara participarea dansei la vot. Trecem la urmatorul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cu votul tuturor celor care au participat la vot proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

Daca dintre colegi au interventii pe marginea acestui proiect? Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Cu votul tuturor colegilor prezenti proiectul a fost adoptat. Va rog.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Votul doamnei Tautu. Va rog daca puteti sa precizati. Pentru. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Iași

Daca sunt interventii pe marginea acestui proiect? Stimati colegi, daca aveti interventii? Daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva? Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Avand votul colegilor care au participat la vot proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind incheierea unui parteneriat intre UAT Municipiul Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi si Asociatia Clusterul Regional Inovativ de Imagistica Moleculara si Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL)

Daca aveti intervenții pe marginea proiectului? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Mulțumesc. Stimati colegi, vreau sa mulțumesc cu ocazia adoptarii, sper, a acestui proiect atat al Primariei municipiului lasi, cat si al doamnei Cristina Dobre, care din cate am inteles, a muncit foarte mult pentru a deschide functionalitatea acestui cluster. Este un cluster inedit, este singurul din Romania in domeniul imagisticii si cred ca beneficiile pentru municipiul nostru sunt foarte mari.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Nu va mai auzim, domnule Boz. Nu va mai auzim.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Ati incheiat? Domnule consilier Boz. Nu va auzim.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Acum ma auziti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Acum da.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Deci va fi achizitionat un echipament de un milion de euro care va fi singurul din regiunea de nord-est, in tara mai sunt doar trei astfel de echipamente si practic prin aceste dotari de top care vor veni la lasi conferim lasului locul pe care il merita in tara in domeniul medical. Felicit inca o data atat conducerea Municipiului lasi, cat si toti medicii, toate persoanele implicate in acest proiect. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Am auzit o parere politica, acum o sa auzim o parere a specialistului. Domnule profesor doctor Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Nu am decat doua aspecte. In primul rand, salutam revitalizarea acestui centru Regional de excelenta pentru diagnostic personalizat si inteligenta artificiala in medicina si imagistica. Necesitatea unui astfel de centru este evidenta pentru toata lumea. Acest aparat care poarta numele spect city, deci este practic un fel de computer tomograf si accesoriile cu care el va fi adus, are o importanta foarte mare, mai ales in diagnosticele de finete ale unor formatiuni tumorale de dimensiuni mici si foarte mici, metoda fiind pe de alta parte o metoda neinvaziva, deci este o metoda care nu produce niciun fel de laturi nocive organismului respectiv. Deci aparatul va fi extrem de util atat din punct de vedere diagnostic, cat si din punct de vedere stiintific. Multumesc mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Daca mai sunt interventii pe marginea acestui proiect? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am lasat domnii consilierii si specialisti in special sa isi spune cuvantul. Eu nu vreau decat in primul rand sa multumesc celor care s-au implicat direct, domnului Stefanescu, domnului Fotea, chiar si domnului Ghizdovat si doamna profesor, sefa de specialitate de la UMF pe imagistica. E un pas inainte, eu am spus ca intram in acest cluster, dar nu trebuie sa ne limitam la un echipament de 1 milion de euro care, sigur, e

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro performant, e al patrulea din tara, dar nu e suficient. Deci e primul pas., e si motivul pentru am vrut sa intram membri in acest cluster de imagistica moleculara si speranta mea este sa aplicam chiar pentru sume mai mari si pentru echipamente mai multe. Deci sa indraznim mai mult, domnule Ghizdovat, este loc pentru asta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt colegi care doresc sa ia cuvantul pe marginea acestui proiect? Daca nu, va supun aprobarii.

Cine este pentru? Domnule Boz, sunteti pentru? Domnul Boz?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Domnule Boz, sunteti pentru? Acum va vedem. Ridicati mana, va rog, daca ne auziti. Domnule Boz, ridicati mana daca ne auziti. Ne auziti?

Multumim. Cu votul consilierilor care au participat la vot proiectul a fost adoptat. Multumim.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local "Asociatia Metropolitana de Transport Public Iasi"

Are un amendament, se adauga comuna Letcani. Cine vrea sa intervina dintre colegi? Cine vrea sa intervina? Domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Eu am o solicitare de clarificare, daca se poate, cred ca constituirea acestei asociatii de transport in zona metropolitana intr-adevar este primul pas pentru crearea unei zone metropolitane functionale la nivelul Iasului. Daca pe scurt ar putea domnul primar sa ne spuna care sunt urmatorii pasi ii are in vedere asociatia pentru functionalitatea zonei metropolitane. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, dupa votarea si semnarea Acordului de asociere din partea tuturor celor care devenim membri in aceasta asociatie de dezvoltare intercomunitara, trebuie in primul rand sa ne facem strategia de mobilitate pentru toata zona urbana functionala care include de cele 15 localitati astazi, dar sunt sigur ca vor veni si altele. Noi am demarat elaborarea strategiei de mobilitate urbana pentru Iasi si zona metropolitana, va fi documentul fundamental pe care vom putea depune proiecte cu finantare europeana. Integrarea sistemului de transport public cu zona metropolitana, beneficiind in momentul de fata si de un studiu facut de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si alt studiu de facut de catre JASPERS, ele vor deveni sa spunem, de asemenea, documentele de baza ale acestei asocieri. Si sigur, fiecare localitate cat mai aproape de Iasi atat prin achizitia de mijloacele de transport in comun, dar si prin elaborarea unui plan unic de transport intre noi si cele 14 localitati despre care vorbim in momentul de fata

In urma intalnirilor repetate pe care le-am avut pe zona metropolitana in ultima perioada si chiar in ultima luna, principala problema a localitatilor din jurul nostru este legata de mobilitate. In urma, sa spunem consultarilor pe care le-am avut la nivelul Comisiei europene, principalele proiecte care vor fi finantate, vor fi cele de mobilitate, de mobilitate sigur tinand cont de Green Deal-ul la care am apelat cu totii de fiecare data prin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro temele de proiect. Asa incat cred ca este un pas foarte important, extrem de necesar pentru locuitorii din jurul lasului si un fundament solid pentru a putea atrage si viitoare finantari europene.

Podul din sau podurile din Podu Ros au capatat o atentie deosebita din partea Ministerului Fondurilor Europene. Am sarit intr-o tema precisa care ar putea ridica aceasta discutie pe viitor. Si ele fac parte tot din strategia de mobilitate ca s-a pus problema cine le finanteaza. Le va finanta tot Comisia Europeana ca si sa spunem investitii punctuale care favorizeaza cresterea mobilitatii populatiei.

Prin urmare, cred ca este un demers necesar, util si in special primul sa spunem rezultat al acestei hotarari consiliu pe care ati aprobat-o astazi va fi cresterea nivelului de trai al oamenilor din jurul Iasului, aproximativ 110 mii de locuitori care vor ajunge mai usor si mai ieftin la Iasi, vor castiga salarii mai bune decat in localitatile unde stau si sigur isi vor permite un trai mai decent. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Daca dintre colegi mai doreste cineva sa faca discutii pe marginea acestui proiect. Va rog, domnule viceprimar Botez.

Domul viceprimar Botez Radu

Sigur, cu totii ne dorim un transport cat mai fluent si civilizat in zona metropolitana. Cred ca un rol, as putea spune, decisiv il va avea transportul pe calea ferata si, sigur, ar trebui cu totii sa ne luptam la nivel central sa obtinem finantari in acest sens pentru a transforma liniile de cale ferata in axe de circulatie pentru mediul urban si mediul metropolitan. Vor fi finantari serioase de la Uniunea Europeana pentru astfel de proiecte. De fapt, principalele finantari pe infrastructura vor fi pe partea aceasta de cale ferata, pe parte fluviala si de abia pe locul trei pe parte rutiera. Speram sa obtinem si noi tot felul de finantari pentru a folosi aceste linii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumi, domnule viceprimar. Daca mai sunt colegi care doresc sa ia cuvantul? Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Domnul consilier Boz, ne auziti? Nu este. Deci cu votul colegilor care sunt in legatura proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Iasi si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion lonescu de la Brad’’ Iași

Cu amendamentele domnului profesor Boisteanu si cu faptul ca dumnealui nu participa la vot.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Fac eu o precizare, amendamentul, de fapt propunerile de modificare sunt din partea Universitatii, nu din partea domnului Boisteanu care nu participa nici la vot, nici la dezbateri.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Dumnealui a participat ieri la sedinta si le-a adus ca si amendamente din partea Universitatii.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnul Boisteanu nu participa nici la vot, nici la dezbateri, prin urmare, aceste propuneri ale Universitatii au fost inserate direct in avizul Comisiei, da?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

A, de Universitate. Deci cu specificatia ca domnul profesor Boisteanu nu participa la vot, dau citire acestui proiect.

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare intre Municipiul Iași si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion lonescu de la Brad’’ Iași

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

O scurta precizare. Toate propunerile pe care domnul profesor Boisteanu le-a facut referitor la acest textul acestui protocol de colaborare au fost inserate in documentul final care este propus spre aprobare acum. Multumesc. Bineinteles cu precizarea expresa si imi cer scuze ca revin, erau, sa spunem, corecturi gramaticale mare parte din ele, niciunul de continut. Deci nu a avut o interventie decat de forma domnul Boisteanu, nu de fond. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca dintre colegi doreste cineva sa intervina? Daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost adoptat. Multumesc.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

La domnul Aur a fost abtinere?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu, a ridicat mana.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Pentru, da?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Da. A ridicat mana.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale identificate in cuprinsul Anexei la Hotararea de Consiliu Local numarul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din Municipiul Iași

Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnul Ghizdovat nu va vedem, nu v-am vazut votul. Domnul Ghizdovat cred ca nu sunteti alaturi de noi. Fara dumnealui.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu mai este. Deci cu votul consilierilor in prezenti proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 14

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata catre: U.A.T. Comuna Ciortesti; U.A.T. Comuna Costuleni; U.A.T. Comuna Tutora si U.A.T. Comuna Tomesti, materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) si traverse din beton

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Mulțumesc, domnule președinte. In calitate de lider de grup al consilierilor Partidului Social Democrat as face propunerea ca in afara de unitati administrativ-teritoriale deja prezente in proiect sa fie adaugate si alte trei unitati administrativ-teritoriale care au facut de altfel solicitari prin reprezentantii lor catre Primaria Municipiului lasi pentru a beneficia si ei de livrarea, nu neaparat de livrarea, de posibilitatea de a avea materiale recuperate, vorbim aici de beton asfalt, traverse din beton. Am aici cele trei solicitari depuse de aceste unitati administrativ teritoriale, este vorba de Dobrovat, de Ciurea si Miroslovesti. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca se poate, domnule presedinte?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, asa este. A ajuns si la noi pe parcursul zilei trecute o solicitare de la comuna Miroslovesti. De la orasul Podu Iloaiei pe care nu l-ati enumerat a ajuns tot in cursul zilei de ieri, cu rugamintea de a-l include si pe acesta. De la comuna Ciurea, asa cum ati spus, inregistrata ieri. De la comuna Dobrovat, inregistrata de asemenea in cursul zilei de alaltaieri. Si mai este o solicitare de la comuna Victoria care doreste niste cupoane de sina de tramvai scoasa din uz pentru a face niste podete de traversare pe canalele de desecare din aceasta comuna. Va rog frumos sa aveti in vedere si aceasta solicitare.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt propuneri pe margine? Va rog, domnule Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Eu sunt de acord si celelalte propuneri, daca au venit solicitari este normal sa putem in limita posibilitatilor sa satisfacem toate solicitarile acestea.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu va mai auzim... Nu va mai auzim. Domnule Boca, nu va mai auzim....

Domnul primar Chirica Mihai

Nici nu va mai vedem.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nici nu va mai vedem. V-as ruga sa va reconectati, daca ne auziti.... Multumim. As relua proiectul de hotarare cu privire la transmitere fara plata catre comuna Ciortesti, comuna Costuleni, comuna Tutora, comuna Tomesti, comuna Dobrovat, comuna Victoria, orasul Podu Iloaiei, comuna Ciurea, comuna Miroslovesti, comuna Victoria pentru a completa proiectul cu toate solicitarile care au fost primite.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca mai sunt colegi care doresc sa ia cuvântul. Daca nu, Cine este pentru? Domnul Crucianu, sunteti pentru? Reglati-va un pic imaginea ca sa vedem manuta. Multumim. Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind transmiterea unor lucrari de investitii realizate de Municipiul Iași catre institutii care administrează bunuri imobile proprietatea Municipiului Iași

Daca sunt luari de cuvant?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi prin transformarea unor functii publice si contractuale ca urmare a promovarii in grad profesional

Daca sunt interventii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind indreptarea erorilor materiale din textul Hotararii Consiliului Local nr. 54/2020, pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iași

Daca nu sunt interventii.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Iasi 2020, institutie publica infiintata in subordinea Consiliului Local Iasi ca structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public

Daca sunt interventii? Cu amendamentul domnului consilier Bostan, sa fie introdus si badmintonul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, domnule presedinte. Amendamentul este ca sa fie complet, cum a precizat colegul consilier Gavril, modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare, conform articolului 7, aliniatul 3, litera c, infiintarea sectiei pe latura sportiva badminton si implicit completarea articolului 8, alineatul 2 cu compartimentul sectia de badminton. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumim. Din aprobarea si domnului consilier Gavril care am vazut ca a gesticulat ca este de acord, va propun spre aprobare cu acest amendament proiectul.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnul Nedelcu nu ati ridicat mana deloc. E pentru?

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Votez pentru. Ma auziti?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Da, s-a auzit. Multumim.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Votez pentru la toate proiectele.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile august-septembrie 2020

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Colegiul „Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica „Grigore Moisil” Iasi, in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020

Daca sunt discutii? Daca nu sunt Cine este pentru?

Domnul Vlad sunteti pentru? Multumesc.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Am specificat, sunt pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Vrem sa va vedem manuta. Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare („Champions League Socca”

Daca sunt discutii? Daca nu sunt Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca este cineva impotriva?

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare („Raliul lașului”

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnule Caliman nu v-am vazut votul. Pentru? Multumim. Pentru, da.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Pentru. Multumim.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul lași și SC Concord Service Center pentru organizarea la lași a "Campionatelor Nationale lndividuale Under 18" de tenis de camp masculin, feminin, dublu si dublu mixt, in perioada 01-09 august 2020

Deci precizarea facuta ca s-au depus si protocoalele de colaborare. Va rog, vreti sa luati cuvantul?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am o intrebare. Avand in vedere contextul in care ne aflam, daca se ia in calcul eventual suspendarea. Ar fi foarte bine sa aiba loc intre 1 si 9 august, dar stim daca ne vor permite, vor fi luate toate masurile de precautie necesare. Suntem siguri ca se va putea desfasura turneul asta? Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, asa cum ati vazut si in continutul proiectului de hotarare, toata activitatea de la acest turneu si de la turneul din septembrie ATP masculin sunt cu avizul Federatiei romane de tenis si cu avizul Directiei de Sanatate Publica. Deci, bineinteles nu se va permite prezenta spectatorilor, accesibilitatea este controlata, s-au luat masuri in ceea ce priveste distantarea dintre arbitrii si jucatori, deci toate masurile necesare.

De altfel, la nivel international ati si remarcat faptul ca se petrec turneele de tenis, le-a si nuantat pe toate site-urile de televiziune de profil si nu vom face decat sa respectam acelasi norme cu cele care se intampla in celelalte state ale lumii. Multumesc.

As mai face o scurta precizare, aveti la acest proiect anexate si protocoalele de colaborare atat pentru turneul de tineret, cat si pentru turneul de seniori ATP care va avea loc in luna septembrie. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca dintre colegi mai doresc sa intervina? Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca este cineva impotriva?

Mulțumim. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

Daca sunt interventii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea si exploatarea Serviciului Eficienta Energetica si Utilitati Publice si a SC Veolia Energie Iasi S.A, scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestora

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 105/31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii CO VID-19

Cu amendament. Daca sunt interventii? Va rog domnul profesor.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Imi cer scuze, nu am mai reusit sa imi spun punctul de vedere la capitolul interpelari de aceea o sa o fac acum. Vreau sa salut initiativa domnului primar privind purtarea mastii si in spatii deschise. Este o masura absolut necesara, pentru ca din studiile care s-au efectuat pana acum s-a constatat ca cele mai bune masuri de combatere a contaminarii cu acest virus sunt purtarea mastii si dezinfectia regulata a mainilor.

Deci lasul este relativ echilibrat, intr-o situatie relativ buna, sa spunem din punct de vedere al contaminarilor. Este esentiala purtarea mastilor si in mediul deschis pentru ca contaminarea se poate realiza chiar la trecerea pe strada pe langa o alta persoana. Deci repet, salut aceasta initiativa si important este sa convingem si populatia de necesitate acestei masuri. Este greu de purtat masca, intr-adevar, la 35 - 36 de grade temperatura exterioara, dar pe de alta parte se poate face un efort din grija fata de persoana proprie si fata de cei din jur. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim, domnule profesor. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Profit de conținutul acestui proiect sa va aduc in discuție ce s-a intamplat in Fondul Solidaritatea. Pana la data la care suntem in fondul Solidaritatea s-au incasat 148.245 lei. Aceste sume provin din donatii a unor persoane fizice sau juridice, inclusiv a unor consilieri locali ai Consiliul Local lasi, printre care si eu.

Din Fondul solidaritatea s-au cumparat urmatoarele produse medicale: masti chirurgicale de 32.844 de lei, masti fp3 - 250 de bucati, 25.287, viziere simple - 1.000 de bucati si viziere interschimbabile, cu fete interschimbabile tot 1.000 de bucati, 45220 lei toate.

Aceste materiale au fost distribuite catre urmatoarele institutii: Spitalul Clinic „C.l. Parhon”, Spitalul de Boli Infectioase, Spitalul Pneumo, Spitalul de Urgenta „Oblu”, Spitalul Clinic de Recuperare lasi, Spitalul de Urgenta „Sfantul Spiridon” din lasi, Clinica de obstetrica si ginecologie. De asemenea, beneficiarii acestor produse mai sunt Directia de Fond Locativ si Compania de Transport Public lasi, alaturi de Directia de Asistenta Sociala lasi.

Mai avem de cheltuit aproximativ 37.000 lei pe care le vom utiliza pe masura evolutiei pandemiei, tot impartite in doua categorii, jumatate se vor duce catre spitale, jumatate catre asistenta sociala. Nu ascundem faptul ca inclusiv pentru organizarea evenimentelor cu elevi, atat pe data de 9 iulie, chiar si, sa spunem, organizarea examenului de bacalaureat si capacitate ne-am implicat si acolo cu materiale sanitare si o vom face inclusiv pentru organizarea alegerilor si inceperea anului scolar si universitar. Multumesc foarte mult si multumesc tuturor celor care s-a implicat in fondul solidaritate.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Daca se poate, as avea o propunere in continuarea a ceea ce a spus domnul primar. Avand in vedere ca, practic, de fapt, noi suntem la sfarsitul mandatului si prelungirea asta pe care ne-a oferit-o perioada de pandemie era in afara oricarui calcul electoral, as propune pentru cine este de acord ca indemnizatiile pentru perioada suplimentara sa le donam in fondul asta Solidaritatea pentru ca e clar ca va fi nevoie de bani in continuare si spre toamna si ar fi frumos sa il alimentat. Asta e propunerea mea, evident ca este benevola, doar am anuntat-o, cine doreste sa se ralieze la ea. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Am mai discutat despre lucrul asta. Consilierii pot opta personal pentru orice varianta, sa doneze sau sa nu doneze, adica sa doneze ca sa nu doneze sa subintelege. Deci nu este cazul sa facem un apel. Am mai facut acest apel. ln cazul in care sunt colegi care doresc in continuare sa sprijine aceasta activitate, contul este deschis banii dupa cum vedeti, domnul primar are o evidenta foarte clara ce s-a intamplat cu ei, care au fost directiile principale care au fost sprijinite, unitatile, atat administrative, cat si cele spitalicesti pentru combaterea acestui flagel, acestei nenorociri care vad ca ne da tarcoale si ne urmareste permanent

Daca mai sunt si alte interventii pe marginea acestui proiect? Daca nu sunt, cine este pentru? Multumesc.

Daca este cineva care se abtine?

Daca este cineva care este impotriva?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Nu am vazut la domnul Nedelcu votul. Pentru?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnul Nedelcu, manuta. Multumesc.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp, avand nr. cadastral 165565, situat in Iasi, str. Bariera Veche, Tarlaua 23, Parcela 7113/10, proprietate privata a Municipiului Iasi, catre Fundatia Star of Hope Romania

Daca sunt interventii?

Cine este pentru? Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Domnul Boisteanu va rog votul. Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatiile de atribuire a contractelor de concesionare/ vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Municipiului Iasi aflate in administrarea Directiei Fond Locativ

Daca sunt intrebari? Daca nu sunt, cine este pentru? Multumesc.

Daca este cineva impotriva? Domnule Crucianu, sunteti pentru? Multumesc.

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva.

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru ipotecarea constructiei cu nr. cadastral 150439-C1-U3, proprietate privata, edificata pe terenul proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Mosu nr. 1

Daca sunt intrebari? Daca nu, Cine este pentru?

Daca este cineva care se abtine?

Daca este cineva care are vot impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa de Cultura a Sindicatelor a bunului imobil constând in 8 (opt) locuri de parcare

Interventii? Cine este pentru? Domnul Gavril sunteti pentru? Multumesc

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva.

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenurilor situate in Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, in suprafata de 48 mp avand numar cadastral 165047, inscris in cartea funciara nr. 165047 UAT Iasi, si in suprafata de 9 mp avand numar cadastral 157717, inscris in cartea funciara nr. 157717 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

Daca sunt intrebari?

Cine este pentru?

32

Daca este cineva impotriva? Domnule Boisteanu, sunteti pentru? Mulțumesc.

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiect au fost aprobat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 45 mp, situat in Iasi, strada Morilor, langa nr. 31-33, avand numar cadastral 167368, inscris in cartea funciara nr. 167368 UAT Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata de 305 mp, șituat in Iași, ștr. Spinti nr.1, avand numar cadaștral 166363, inșcriș in cartea funciara nr. 166363 UAT Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul au fost adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in șuprafata de 5,79 mp, reprezentand cota indiviza de 0,43 % din terenul cu numarul cadaștral 340, șituat in Iași, ștr. Petre Tutea nr. 25, bl. 917, tronșon I, parter, inșcriș in cartea funciara nr.120860 Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in șuprafata de 3,23 mp, reprezentand cota indiviza de 0,24 % din terenul cu numarul cadaștral 340, șituat in Iași, ștr. Petre Tutea nr. 25, bl. 917, tronșon I, parter, inșcriș in cartea funciara nr.120860 Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Discutii?

Cine este pentru? Multumesc.  Domnule consilier Pintilei, sunteti pentru?

Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in șuprafata 3,14 mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadaștral 819, șituat in Iași, Soș. Nicolina nr. 15, bloc 944, inșcriș in cartea funciara 127226/ UAT Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca sunt discuții?

Cine este pentru?

Daca se abține cineva?

Daca este cineva impotriva?

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 6.88 mp, reprezentand cota indiviza de 1,07% din terenul cu numarul cadastral 1267, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 25, bloc 957, inscris in cartea funciara 125012/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 4,90 mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadastral 432, situat in Iasi, Sos. Pacurari nr. 75, bloc 477, sc. B, inscris in cartea funciara 125050/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in șuprafata de 42 mp, șituat in Iași, Strada Lașcar Catargi nr .20, inșcriș in Cartea Funciara nr. 135866 UAT Iași, nr. cadastral 6383, proprietatea privata a Municipiului Iași

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Domnule Nedelcu, nu v-am vazut manuta.  Este pentru, da?

Multumesc.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind inchirierea șpatiilor cu deștinatia de locuinta șituate in Iași, șoșeaua Nicolina nr. 105-107, bl. 1004, tronșon I și II aflate in proprietatea privata a Municipiului Iași

Cine este pentru? Domnule Pintilei, sunteti pentru? Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 41

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a bunului imobil din Iași, str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absida Laurentiu Ulici), avand suprafața utila de 423,70 mp

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului lasi

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr.114/1996, consemnate in Procesul verbal de sedinta nr. 72287/21.07.2020

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 152/1998, consemnate in Procesul verbal de sedinta nr. 72285/21.07.2020

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SFANTUL IOAN NR. 23, NUMAR CADASTRAL 139554, intocmit in vederea construirii de spatii de productie, depozitare si anexe aferente, pe teren proprietate, persoana juridica

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu IASI, STRADA SARARIE NR. 104, NUMAR CADASTRAL 125298, intocmit pentru construire imobil locuinta colectiva mica si spatii cu destinatie comert si servicii, persoana juridica

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ITALIANA, NUMAR CADASTRAL 144186, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe, persoana fizica

Cine este pentru? Multumesc.

Daca se abtine cineva? Domnule Nedelcu, manuta. Multumesc.

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI -TOMESTI NR. 15C, NUMAR CADASTRAL 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica

Va rog, domnule profesor.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Stiti ca am intervenit ieri in comisii, avizul Comisiei de urbanism este la dosarul pe care il discutam, la proiectul de hotarare pe care il discutam azi. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Doamna Gaburici, mai sunteti? Ridicati un pic manuta. Pentru? Sunteti pentru? Nu va auzim. Sunteti pentru? Multumesc.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 162298, 162297, intocmit in vederea introducerii terenului in

intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe, persoane fizice

Discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BOIANGIU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 162123, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala si functiuni complementare, persoane fizice

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 51

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 20-22, NUMAR CADASTRAL 134528, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 52

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA T2, NUMAR CADASTRAL 127785, intocmit pentru construire spatii comerciale si depozitare, persoana juridica

Daca sunt discutii? Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Domnul Sandu? Pentru, multumesc.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA BELVEDERE NR 12, NUMAR CADASTRAL 156425, intocmit pentru construire locuinta unifamiliala, persoane fizice

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2, CARTEA FUNCIARA 147834, 123233, 122541, 149041, NUMAR CADASTRAL 5525,

5524/1, 5524/2, 5524/3, intocmit in vederea construirii de spatii de birouri, locuinte colective, spatii comerciale si alte funcțiuni asociate, persoane fizice

Cine este pentru? Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Avem si completari.

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru investiția “Construire sala de sport competitionala de nivel internațional’’

Daca aveti interventii stimati colegi?

Cine este pentru? Multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu as vrea sa treceti cu vederea foarte usor faptul ca ati votat un proiect care are o importanta istorica pentru orasul nostru. Sala Polivalenta ”Regina Maria” care va deveni principalul punct de atractie sportiva pentru regiunea de nord-est, e de fapt primul pas pentru relansarea sportiva a orasului si a regiunii noastre. Nu ascund faptul ca acest obiectiv a fost transmis catre Compania Nationala de Investitii, a fost cuprins in Programul national de relansare de catre Guvernul Romaniei si face parte din locatiile pentru cele opt complexe sportive nationale cu un numar mai mare de 30.000 de spectatori. Multumesc foarte mult pentru vot si sa ne tina Dumnezeu sanatosi sa vedem si obiectivul finalizat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim si noi. Sa o vedem ridicata si cu cati mai multi campioni care sa ii aducem ulterior ai face cetateni de onoare.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2, pentru o perioada de trei ani

Discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul Vintila, va rog. Multumesc.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 285/30.10.2000, privind trecerea in patrimoniul public al municipiului Iasi a cladirii internat nr. 1, din str. Sarariei nr. 189 si in administrarea directa a Universitatii de Arte „George Enescu”

Discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Proiectul a fost adoptat. Multumesc.

Proiect C.4.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Tarifar SC Apavital SA pentru perioada 2020-2024

Intrebari?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boca, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Vot pentru, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc frumos.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect C.5.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de aprobare a completarii Anexei 4.1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-4

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect C.6.

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Serviciul Voluntar de Ambulanta, unitatile scolare din Municipiul Iasi implicate in acest proiect si Politia Locala Iasi cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor in mod gratuit pentru desfasurarea de activitati sportive, pe durata vacantelor școlare dar si in week-end-uri pe tot parcursul anului, in condiții de siguranța

Daca aveti interventii? Va rog, domnul profesor.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. In spiritul celor discutate pana acum atat de catre colegii nostri, cat si de domnul primar, am rugamintea ca dupa ce vom aproba parteneriatul, atunci cand vom pune in practica si regulamentul, sa avem in vedere acele masuri foarte importante pentru prevenirea infectarii cu virusul SarsCov 2. Din acest considerent am avut si discutii dimineata cu colegii din executivul Primariei Municipiului lasi si i-am rugat sa fie extrem de atenti la cateva aspecte. De pilda, sa ne asiguram ca avem o persoana avizata care sa efectueze triajul celor care vor desfasura activitati pe terenurile de sport, sa asiguram curatenia acestor terenuri de sport si toate masurile necesare pentru a preveni imbolnavirea cu virusul SarsCov2.

Nu in ultimul rand, cred ca promovarea acestui parteneriat este un continuu firesc a sustinerii sportului in toate cartierele municipiului nostru si va multumesc in calitate de reprezentant al invatamantului preuniversitar. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnul Gavriil.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Va multumesc domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Un proiect foarte bun pe care evident ca am sa il votez. Pe aceasta cale doresc sa precizez primarului Municipiului lasi. Sunt sigur ca nu s-a uitat, nu trebuie sa uitam de promisiunea pe care am facut-o Clubului Sportiv Scolar ”Unirea” in ceea ce priveste prioritizarea, sa spunem, orelor de antrenament organizat si pe aceste baze de sport pentru sportivii legitimati la acel club, care sunt tot elevi din municipiul lasi, dar care au o legitimare pentru o ramura sportiva desfasurata in format organizat. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Se pare ca si domnul Pintilei care este la bai vrea sa spuna ceva si o sa intervin dupa.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru ca, intr-adevar, sunt departe de lasi, dar cu inima acolo, vreau sa multumesc dumneavoastra, domnule primar cat si consilierilor pentru intelegerea aratata

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro fata de fostul Cor al Operei si in același timp sa va aduc aminte ca mai avem o datorie pe care ar trebui sa o îndeplinim, promisa ieșenilor la inceputul mandatului, constructia acelui edificiu destinat desfasurarii unor evenimente de anvergura, evenimente care ar aduce in bugetul municipiului lasi importante fonduri. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Aveti la mapa si Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurat in trimestrul 1 al anului 2020.

Mai avem de votat Completarea numarul 6.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult, domnule presedinte. As avea cateva lucruri de precizat in incheierea acestei sedinte. Ati atins un subiect foarte potrivit legat si de Sala Polivalenta, cel cu Clubul Sportiv Unirea. In cursul saptamanii trecute am avut o intalnire la Inspectoratul Scolar Judetean lasi prin care pe baza programului de descentralizare propus de catre Ministerul Educatiei sa venim cu o optiune daca preluam sau nu si patrimoniul Clubului Sportiv Unirea lasi si integrarea acestuia in structurile administrate de Primaria Municipiului lasi. Raspunsul a fost da. Optiunea este sa preluam si sa ramana Clubul Sportiv Unirea din lasi neafiliat unui liceu, ci dimpotriva sa aiba statut juridic independent, urmand ca actul educativ sa continue in maniera in care se desfasoara si activitatea scolara, in jurisdictia expresa a Ministerului Educatiei Nationale prin lnspectoratele Scolare Judetene.

Tot acolo am spus ca suntem de acord si vom ajunge in Consiliul Local si in dezbaterea acestui subiect, cu conditia ca acest club se aiba prioritate in desfasurarea activitatilor sportive pe infrastructura pusa la dispozitie de municipiul lasi, ma refer la salile de sport si terenurile sportive pe care noi le-am modernizat.

Tot in continuarea acestui subiect, fara a divaga foarte mult, dar fara a lasa o umbra de amaraciune ca propunerea domnului Crucianu si a domnului Gavril sunt tratate mai putin serios, am scos lista antrenorilor emeriti. O s-o citesc ca dumneavoastra sa veniti in continuare cu cateva precizari intr-o sedinta pe care o programam impreuna ca sa fim cat mai multi prezenti. Pentru baschet - Luchian Marcel, pentru gimnastica - Radu Constantin, Ungureanu Octavian, la scrima - Bituca lulian, Tarbe loan, la qaunchido -Covaci Ovidiu, la atletism - Ursache Dorin, la box - Branzei Neculai, Greier Constantin si Chipirog Nicolae, la canotaj - Catescu Valeria, Catescu Constantin, Terhade Adriana, Barhanel Sorin si Lazariuc loan, stiti toti cu campionii, inclusiv olimpici, la culturism -Ciorba Petru si Purice Felicia, la sah - Manole Vasileion, la tir cu pusca - Tinta Mihai, la judo - Moraru lon, la tir cu arcul - Alexandrescu Mihai, la lupte - Tuchel Valeru, la handbal - Badulescu Cornel, la karate - Adascalitei Constantin, Luca Petronel si Pascariu lrina.

Toti cei pe care i-am enumerat si sper sa nu fi scapat dintre ei, sunt personalitati ale sportului iesean care au avut rezultate la competitii nationale mondiale si unii chiar olimpice. Cred ca merita sa inchidem toti actualul mandat intr-o forma cat se poate de apropiata de sportul iesean si sa ii nominalizam pentru statutul de cetateni de onoare ai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro orasul nostru. In funcție de Regulamentul pe care il avem, sigur, o sa urmărim toate elementele de integritate si o sa venim cu o propunere catre domnia voastra. Multumim.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va multumim, domnule primar. Daca dintre colegi mai au interventii de facut? Va rog, domnule Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc. Am sa fiu foarte scurt. Ma bucur foarte, foarte mult de abordarea in ceea ce priveste prioritizarea programului pentru clubul C.S.S. Unirea si de abordarea in ceea ce priveste preluarea acestui club pentru ca sunt copii nostri din municipiul lasi. Numarul acestor copii este foarte mare, din ceea ce stiam eu undeva la 1800, ceea ce este, intr-adevar, un numar de copii foarte mare din care se vor alege viitorii campioni. Ce ma bucur foarte, foarte mult, dar foarte, foarte mult ca in lista citita l-am regasit si pe antrenorul emerit Corneliu Badulescu. Atat am avut de spus. O zi buna in continuare.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim frumos. Stimati ieseni, sanatate. Stimati colegi, sanatate. Multumim pentru participare. Sa avem numai bucurii si noroc in viata. Doamne ajuta!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

GABRIEL MIHAI SURDU


SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro