Proces verbal din 30.06.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL IASI DIN DATA DE 30.06.2020

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 77066 / 04.08.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

www.primaria-iasi.ro

/ PrimariaMunicipiuluiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat astazi, 30.06.2020 in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași, desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA COJOCARU CATALINA

 • 2. AUR MARIUS CATALIN

 • 3. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 4. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 5. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 6. BOTEZ RADU

 • 7. BOZ PETRU EDUARD

 • 8. CALIMAN ADRIAN CONSTANTIN

 • 9. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 10. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 11. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 12. DORNEAN TUDOR

 • 13. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 14. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 15. GHIZDOVAT VLAD

 • 16. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 17. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 18. PIFTOR DANIEL

 • 19. PINTILEI MIHAIL

 • 20. POSTOLACHE ANDREI

 • 21. SANDU VASILE

 • 22. SCRIPCARU CALIN

 • 23. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 24. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 25. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai -primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi si doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi.

Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai, presedinte de sedinta, si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 795 din data de 26 iunie 2020, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 800 din data de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

26 iunie 2020 si Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 804 din data de 29 iunie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 795 din data de 26 iunie 2020:

 • 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020

 • 2. Proiect privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași si Asociatia Institutul Cultural Independent in vederea dezvoltarii de alternative ecologice si șanatoașe de tranșport pentru cetateni

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iași, pentru anul 2020

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii iulie 2020

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnica-economici pentru amenajare zona "Monumentul Eroilor Revolutiei "

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnica-economici si a devizului general pentru investitia „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Cinematograf Trianon”

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnica-economici si a devizului general pentru investitia “Reabilitare si modernizare spatii de la subsol, parter, etaj 1 si fatade la Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnica - economici si a devizului general pentru investitia “Restaurare si reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iasi, Jud. Iasi

 • 9. Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Retea distributie si bransament pentru imobil administrat de ISU lasi - proiect "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova” ”, situat in Iasi, bd. C. A. Rosetti, FN, nr. cadastral 131088, conform Hotararii Consiliului Local nr.260 din 28.07.2017

 • 11. Proiect de hotarare privind sustinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata starii de alerta, printr-o serie de masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, masuri instituite in baza Legii nr. 55/2020

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea Anexei nr. 1-bunuri de retur, cu statie incarcare electrica si aspirator urban autopropulsat

 • 13. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului lasi

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti, avand suprafata de 350 mp, din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr. 11, proprietate publica a Municipiului Iasi, cu nr. cadastral 163695-C1, din spatiu de invatamant , in spatiu destinat desfasurarii activitatii Academiei Romane

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013, privind aprobarea vanzarii terenului din Iasi str. Nicorita intersectie cu str. Vasile Lupu in suprafata de 329 mp

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

 • 17. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 21,68 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 198, bl. B, sc. B, avand numar cadastral 166301, inscris in cartea funciara nr. 166301 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania-Filiala Iasi a spatiului din Iasi, str. Petre Tutea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, cu suprafata utila de 40,34 mp

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 124 mp, situat in Iasi, strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu, avand numar cadastral 166715, inscris in cartea funciara nr. 166715 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 23 mp, situat in Iasi, strada I. Mironescu, FN, avand numar cadastral 164425, inscris in cartea funciara 164425 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 22. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu imobilul teren in suprafata de 5150 mp situat in Iasi, zona str. Luca Arbore-str. Rampei

 • 23. Proiect de hotarare de aprobare a completarii Hotararii Consiliului Local nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul situat in str. Armeana nr. 18, in suprafata de 888 mp si acordarea dreptului de superficie asupra acestuia catre Uniunea Artistilor Plastici din Romania-Filiala Iasi

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 87 mp situat in Iasi, strada Nicolae Balcescu nr. 11, proprietatea privata a Municipiului Iasi, identificat cu numar cadastral 165115, inscris in Cartea Funciara numar 165115 UAT Iasi

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 59196/18.06.2020

 • 26. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din

30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA

RAMPEI NR 9A, NUMAR CADASTRAL 144019, intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuinte colective, birouri, servicii cu functiuni complementare), persoana juridica

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 164636, 164635, 158354, intocmit in vederea modificarii Planului urbanistic zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 487 din 29.12.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T165 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82B, NUMAR CADASTRAL 162767 intocmit pentru construire locuinta individuala, persoane fizice

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 138813, 138808, 138848, 130156, 130168, intocmit

0232 267 582

i inf informatii@primaria-iasi.ro pentru modificare conformatie volumetrica a PUZ-ului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 258/2008, persoana juridica

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 800 din data de 26 iunie:

 • C.1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: “Construire Creșă - bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 39-45”

C.2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: „Construire creșă și demolare construcție existentă-Șoseaua Voinești nr. 26”

C.3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: „Demolare parțială și construire creșă - Școala Gimnazială ”Ion Neculce” nr. 21”

C.4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: „Extindere unitate de învățământ prin construire creșă - Strada Canta, nr. 52”

C.5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, a imobilului situat in Iasi, str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16) si atribuirea in folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, a unui numar de 20 locuri de parcare, situate in parcarea din Iasi, strada Grigore Ghica Voda.

Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 804 din data de 29 iunie 2020:

C.6.  Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al

Municipiului Iasi post-mortem domnului Ionut Popa

C.7.  Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al

Municipiului Iasi post-mortem domnului Mihai Romila

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Buna ziua, doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 795 din data de 24 iunie 2020, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 800 din data de 26 iunie 2020, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 804 din data de 29 iunie 2020. Sedinta noastra se desfasoara in conditii de legalitate.

Speram ca domnul Boz sa poata sa reintre in legatura directa cu noi. Absenteaza motivat domnul Postolache Andrei (n.r. - s-a logat mai tarziu), iar doamna Tautu intarzie si speram si dansa sa isi stabileasca legatura. Da, a ajuns, a reusit sa intre domnul Boz, speram sa il si vedem. Si domnul Postolache. Bine ati venit.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cum spuneam, sedinta se desfasoara legal. Trebuie sa precizez ca numărul total al consilierilor in funcție astazi este de 25 intrucat prin Ordinul Prefectului numarul 181 din 29 iunie 2020 si prin Ordinul Prefectului 182 din 29 iunie 2020 mandatele domnilor consilieri Razvan Timofciuc si Etienne Ignat au incetat si prin ordinele prefectului s-au vacantat locurile acestora in Consiliul Local. înainte de a va da cuvantul, domnule presedinte, va supun votului Procesele verbale ale sedintei ordinare de consiliul local desfasurata in data de 29 mai 2020, precum si Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 6 iunie 2020.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

împotriva?

Doamna Aldea, nu v-am vazut votul. Pentru. Multumesc.

Domnul presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Bine ziua, stimati colegi, buna ziua, stimati ieseni. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua va transmit si eu si va multumesc sincer pentru faptul ca ati ales sa participati la aceasta sedinta. Ca o scurta informare, am incercat sa pastram aceste masuri de distantare sociala si sa continuam sedintele in regim on-line, si-au aratat eficienta pentru cetatenii Municipiului îasi, motiv pentru care din nou doresc sa va multumesc.

Astazi, asa cum bine stiti, suntem doar 25 de consilieri in functie si primarul, ceea ce sigur, este un element de noutate pentru Consiliu Local îasi. Nu am sa insist foarte mult pe acest subiect, ci doar am sa va spun ca practic astazi este prima sedinta din extra-mandat pentru ca, din motivele legate de pandemie, stiti foarte bine, mandatele dumneavoastra ca si mandatul meu in calitate de primar s-a prelungit pana la o data prevazuta deocamdata prin lege de 1 noiembrie. Deci, practic, de astazi ne continuam activitatea in extra-mandat. Un mandat greu, dar cu rezultate. Putem spune asa, ca o paranteza, ca s-a facut oarecum si dreptate in Consiliul Local pentru ca cei doi colegi care au parasit de buna voie si nesiliti de nimeni Consiliul Local, trecand la alta formatiune politica care nu este reprezentanta in Consiliul Local îasi, au fost doi dintre cei mai, am sa folosesc un termen mai neacademic, toxici consilieri pentru ca ei sunt cei care au initiat foarte multa galceava, ei sunt cei care au votat impotriva modernizarii transportului public, au incercat sa transfere Spitalul Regional de Urgenta de la îasi, sa-l mute la Miroslava, au votat impotriva caminelor studentesti din complexele universitare iesene. Si avem o intreaga lista de lucruri care nu aratau nicidecum asentimentul si atasamentul, de asemenea, pentru orasul lor. Nu au facut decat sa paraseasca o formatiune politica, au facut-o si urat pentru si-a jignit la urma si propria formatiune si colegii de partid si, sigur, asta va fi consecinta muncii lor in continuare in alta formatiune politica, de unde si rezultatele sper sa fie pe masura.

în rest, aveti incredere ca pana spre sfarsitul mandatelor noastre vom incerca sa ramanem atasati fata de juramantul pe care l-am dat la inceputul mandatului fata de orasul nostru si cetatenii sai.

Tot ce va voi propune in continuare pe ordinea de zi a Consiliului Local va fi absolut acoperit de legalitate asa cum a fost pe parcursul intregului mandat. Este pentru prima data in istoria orasului cand consilierii locali nu sunt atrasi in nicio actiune penala initiata de niciun cetatean sau alte, sa spunem, entitati juridice sau fizice. V-am ajutat sau ne-am ajutat ca in acest mandat sa avem liniste, sa ne putem duce o viata normala mai departe, sa fim siguri ca tot ceea ce am facut nu ne va atrage niciodata nici oprobiul cetatenilor Municipiului îasi, dar nici al legii si ca tot

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro ceea ce vom propune in continuare va fi in acest context. Si in ordinea de zi de astazi am incercat sa pastrez aceeasi conduita.

Mai avem doua sedinte, pentru luna iulie si luna august, in functie de pandemie putem prinde si luna septembrie. Motiv pentru care, va rog sa ramaneti in continuare atasati de orasul nostru, sa nu parasim structura Consiliului Local chiar daca vremurile sunt asa cum sunt si sa incercam sa ne ducem misiunea pana la capat.

Doresc din nou sa va multumesc, as vrea sa o fac si nominal cu fiecare dintre domniile voastre, dar sunt sigur ca va voi consuma mult din timpul pe care il aveti.

Cred ca Iasul, impreuna cu administratia locala executiva si Consiliul Local legislativ, a reusit in patru ani de zile sa isi configureze o alta traiectorie in aceasta echipa. Am reusit impreuna sa devenim unul dintre cele mai vizibile orase ale Romaniei, am reusit sa ne ridicam in toate topurile nationale si internationale nu din propriile valori, ci din evaluarile facute de alte entitati, reusind sa devenim Oras Regal, Capitala Istorica a Romaniei, sa devenim orasul cu cel mai accentuat ritm de crestere in domeniu IT, sa devenim, mai nou, pe locul doi in Europa ca si eficienta investitiilor, ceea ce este pentru noi o clasificare de tip Forbes care ne va aduce sa spunem un val important de investitori in perioada urmatoare si asta s-a facut prin deschiderea pe care Consiliul Local Iasi, Primaria Iasi si ceilalti parteneri ai nostri au aratat-o pentru toate proiectele de investitii care le-am initiat pe teritoriul Municipiului Iasi prin, sa spunem permisivitatea neconditionata a oricarui investitor. Va rog sa ma credeti pe cuvant, ei vorbesc intre ei, vorbesc cu ambasadele care ii reprezinta, vorbesc in grupurile financiare de unde isi atrag finantarile atunci cand dau aceste clasamente. Iasul impreuna cu domnia voastra, domniile voastre, a reusit sa atraga atentia. Motiv pentru care din nou doresc sa va multumesc.

Iasul s-a ridicat prin munca domniilor voastre in cele mai inalte topuri ale educatiei romanesti si de patru ani de zile tinem acestei topuri, niciodata nu am cazut sub locul 3 la Evaluarile Nationale, la examenele de bacalaureat, la mediile generale de sfarsit de etapa, la toate celelalte, sa spunem, concursuri internationale si nationale pe toate temele educationale pe care statul roman le avanseaza. Am fost in permanenta in primele trei locuri si asta datorita faptului ca niciodata nu v-ati opus vreunui proiect legat de educatie, dimpotriva ati plusat peste initiativele noastre si le-ati sustinut. Si eu si parintii acelor elevi si intreaga comunitate trebuie sa auda din gura primarului acest adevar, Consiliul Local Iasi si-a facut misiunea fata de educatie.

Iasul a devenit, tot in ultimii patru ani, cel mai atractiv loc pentru prestarea de servicii medicale, investitiile au crescut continuu atat in mediul public, cat si cel privat. Am reusit, cu sprijinul domniilor voastre, sa castigam proiectul pentru Spitalul Regional de Urgenta, primul mare spital din Romania si a reusit sa si ramana in finantare gratie sfarsitului de an 2019 cand Comisia Europeana a aprobat finantarea si a si pastrat sumele pentru proiectare.

Vreau sa le spunem tuturor ca acest moment va schimba din radacini profilul orasului care va deveni unul din cele mai importante locuri in care sanatatea publica isi va gasi cea mai inalta performanta. Noi vom fi comparabili cu spitalele din Austria si din Turcia, acolo unde toata lumea viseaza sa ajunga cand intra la necaz, si asta datorita dumneavoastra, un alt motiv pentru care doresc sa va multumesc.

In genere, sa stiti ca aveti o vizibilitate sanatoasa in randul mediului de afaceri iesean care a inteles ca v-ati expus uneori si unor tiruri mediatice nemeritate promovand investitie dupa investitie, fara sa tineti cont de resursa personala sau imaginea personala.

Si pentru asta doresc sa va multumesc, sa va doresc de asemenea multa sanatate, sa ramanem stransi legati de obiectivele acestui oras si sa ramanem prieteni. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Domnule Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumesc pentru cuvantul acordat. Buna ziua tuturor. Avand in vedere ca pana la urma a fost curatat oarecum Consiliul Local de circul la care am asistat de multe ori din cauza colegilor nostri, avand in vedere ca acest circ a fost extirpat, as propune, domnule presedinte, ca sedinta de astazi sa se desfasoare cu sectiunea de interpelari la inceput, ulterior urmand a urma sectiunea de proiecte de hotarare. Stiti foarte bine, noi faceam acest lucru pentru ca doi fosti colegi de-ai nostri tot timpul cand era vorba de proiecte chiuleau efectiv, ca sa folosim un termen mai popular, si accesau doar sectiunea de interpelari acolo unde, cu tot felul de atacuri la persoana, cu grosolanii incercau sa isi faca cat mai multa imagine. Sper ca am scapat de astfel de practici, si de aceea, domnule presedinte, propunerea mea este ca sedinta sa o desfasuram, bineinteles, incepand cu secțiunea de interpelări. Mulțumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Si eu multumesc. Daca mai sunt luari de cuvant pentru aceasta problema cu sectiunea de ințerpelari? Daca nu, supun voțului dumneavoasțra.

Cine esțe pențru ca ințerpelarile sa fie la incepuțul sedinței? Va mulțumesc.

Daca esțe cineva impoțriva?

Daca se abține cineva? Mulțumesc.

Deci secțiunea de ințerpelari va fi in debuțul sedinței.

Va supun spre aprobare ordinea de zi a sedinței de asțazi pe care ați... Va rog, domnul profesor.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc frumos. Buna ziua, domnul presedințe de sedința. Buna ziua, domnul primar. Ințrucaț ați supus spre aprobare proiecțul ordinii de zi, as dori, cu permisiunea dumneavoasțra, cu permisiunea domnului primar, sa suplimențam proiecțul ordinii de zi cu urmațoarea propunere de proiecț de hoțarare. In doua minuțe sper sa țransmiț mesajul meu si anume, as dori, daca s-ar puțea, ca in acesț an, Clubul Sporțiv Municipal Iasi 2020, in aceasța luna mai exacț, sa preia prin țransfer echipa feminina de sah de la Clubul Sporțiv Polițehnica Iasi. De ce spun acesț lucru? Sțim cu țoții ca sunț suficiențe probleme mai ales de ordin financiar la Clubul Sporțiv Polițehnica Iasi, iar echipa feminina de sah esțe o echipa emblemațica pențru orasul nosțru. Aduc drepț prim argumenț fapțul ca țoața echipa esțe formața exclusiv din iesence. Sa nu uițam ca, si as da aicea cițire unui clasamenț, Irina Bulmaga - sporțiva in primii 30 din lume, Alina Moțoc, de asemenea, campioana mondiala, junioara Miruna Lehaci, eleva in clasa a noua la Liceu de Informațica din Iasi, campioana mondiala, Ema Obada, de asemenea, campioana europeana in anul 2019.

Domnule primar, sțimați colegi, va rog sa fiți de acord cu aceasța suplimențare a ordinii de zi, asțfel incaț, Clubul Sporțiv Municipal Iasi 2020 sa preia aceasța frumoasa, magnifica as spune, echipa de sah feminin a orasului nosțru ințrucaț, in perspecțiva, sunț nisțe compețiții foarțe imporțanțe, avem Superliga in ocțombrie, de asemenea, avem campionaț european si pe țermen foarțe scurț avem Cupa Romaniei care se va derula ințre 21 si 23 augusț anul curenț la Snagov. Inchei spunand, daca vom face acesț gesț, sa spunem noi, firesc, vom puțea da o sansa acesțor minunațe sporțive sa ne reprezințe in conținuare orasul. Esțe un eforț bugețar, din calculele pe care le-am facuț, anual, cifraț in jurul sumei de 28 - 30.000 de euro. Nu sunț specialisț, aici, sigur, finanțisții o sa va comunice cu precizie eforțul bugețar daca acesț proiecț pe care il propun acum va fi agreaț de cațre domniile voasțre. Mulțumesc țare mulț, domnule presedințe. Asțepț reacții. Mulțumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnule consilier, conform legii si dumneavoasțra sunț sigur ca o cunoasțeți, țrebuie sa depuneți acesț proiecț pențru a primi un raporț si un aviz din parțea organelor de specialițațe ale Consiliului Local. Sunț sigur ca daca acesț lucru se va ințampla, in viițoarea sedința vom supune voțului si vom aproba proiecțul pe care dumneavoasțra il propuneți.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Am inteles.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnul presedinte. Sustin punctul de vedere al domnului coleg Florentin Ciobotaru, dar vreau sa aduc, ma rog, sa supun in discutie o alta chestiune de procedura. Propunerea domniei sale poate fi implementata, dar in niciun caz printr-o hotarare de Consiliul Local. La ceea ce a adaugat domnia sa, eu vin si sustin ca echipa feminina de sah a Clubului CSM Politehnica este in ultimii 6 ani consecutivi campioana nationala, numai ca pe aceasta cale as dori sa rog executivul, pentru ca tine de executiv, sa urgenteze procedura de autorizare la minister a Clubului CSM 2020 Iasi, sa urgenteze obtinerea CIS-ului de la minister, inclusiv pe disciplina sportiva de sah si sa faca astfel incat sa functioneze acest club pe organigrama pe care noi am votat-o printr-o hotarare de consiliul local, cu consiliul de administratie format din trei consilieri si alte doua persoane.

In situatia aceasta, pe baza de protocol intre Clubul CSM 2020 Iasi si Clubul CS Politehnica, unde am inteles ca directorul, presedintele acestui grup nu are, domnul Manole, nu are absolut nimic impotriva ca sportivele caracterizate atat de frumos de catre domnul Florin Ciobotaru sa vina la municipiu sa beneficieze de o finantare. Daca s-ar realiza aceste chestiuni cat mai repede, cu siguranta Clubul va functiona si va putea legitima sportivele respective. Chestiunea este oarecum de urgenta in acest sens, pentru ca inscrierile in Superliga feminina de sah trebuie sa se faca in termen destul de apropiat si avem si norocul, de altfel, sunt putine echipe de Superliga de sah feminin, astfel incat ne-ar putea prelua Federatia chiar direct la Superliga.

La echipa de baieti este o situatie un pic mai complicata, probabil vom urca in Liga a doua, dar sunt sigur ca vom promova.

Deci, domnule coleg Florentin Ciobotaru, sustin intocmai ceea ce ati spus dumneavoastra, aveti perfecta dreptate si ma bucur ca ati venit cu o astfel de propunere, numai ca efectiv nu se poate face printr-o hotarare de consiliu local, ci executivul, eu sunt sigur ca executivul va demara toate procedurile necesare obtinerii autorizarii de la minister si a CIS-ului si atunci cluburile intre ele vor putea rezolva aceasta problema pe care eu o consider necesara si de urgenta a fi rezolvata. Va mulțumesc mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule Bogdan Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. Doua subiecte as vrea si eu sa aduc in atentia dumneavoastra. In primul rand, dupa cum bine stiti, sportul este in doliu, pierzand in ultima perioada doua personalitati marcante, pe fostul jucator Mihai Romila si pe fostul antrenor Ionut Popa. In semn de recunoastere pentru activitatea remarcabila a celor doi si pentru a manifesta regretul cu privire la trecerea in nefiinta, as propune sa tinem impreuna un moment de reculegere si va invit pe fiecare sa tinem acest moment de reculegere, cateva minute, cateva momente pentru acesti doi oameni care au iubit sportul iesean.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Dumnezeu sa ii odihneasca in pace.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Cel de-al doilea subiect. Domnule primar, ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu virusul Covid 19 pe teritoriul tarii noastre, punand Romania pe locul al treilea in Uniunea Europeana ca numar de infectii la suta de mii de locuitori, tot mai multi ieseni cu care interactionez intreaba daca pe raza municipiului

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Iasi sunt luate in continuare masuri de protectie. Acestia m-au rugat sa va intreb daca in mijloacele de transport in comun se fac in continuare igienizari, dezinfectari si, bineinteles, daca sunt facute controale prin care sa se verifice daca toti calatorii poarta masti. Mulțumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am lasat sa se acumuleze cele doua interpelari. Referitor la echipa de sah, vom finaliza procesul de inregistrare in cadrul structurilor sportive la nivel national si a structurii sportive proaspat infiintate de Municipiul Iasi, iar preluarea activitatilor sportive va trebui sa o facem nu numai pentru echipa de sah, ci probabil va trebui sa aducem si alte structuri sportive care activeaza acum pe langa CSM Politehnica Iasi asta sigur in bugetul pe care l-am gandit impreuna si in perioada anilor care urmeaza. Usor-usor, cred ca tot lotul de sportivi sau toate loturile de sportivi care activeaza acum in CSM Politehnica Iasi vor intra in noua structura ”2020”.

Se iau masuri in continuare pentru dezinfectia tuturor mijloacelor de transport in comun la capetele de trasee. Am mai facut-o public si in perioada urmatoare. Nu am incetat nicio clipa in statii, in mijlocul de transport in comun obligativitatea purtarii mastilor a ramas de asemenea sub incidenta legii ca o masura obligatorie si inclusiv utilizarea mijlocului de transport in limita locurilor de pe scaune si a acelor semne pe care le am marcat pe fiecare podea a mijlocului de transport. S-au mai facut controale, se fac in continuare impreuna cu Politia Locala si cei care raspund de securitate in transportul public din cadrul CTP. Am avut si incidente, refuzand sa coboare din autobuz in lipsa mastii de protectie, au fost si plangeri pe la primarie, au mai fost si imbranceli uneori, dar vom continua aceste masuri in conditiile in care observam cu totii o crestere a numarului de infectari. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt interpelari? Va rog, domnule Vlad Nedelcu.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua tuturor. As vrea sa am o interventie de aceasta data in zona culturala a Iasului, si anume, as vrea sa va aduc in atentie faptul ca am organizat la Palatul Culturii in trei sali si la Galeria Dana din Iasi un duplex Florentina Voichi si Mircea Roman. Mircea Roman il consider cel mai important sculptor roman in viata pentru ca in 1992 a luat locul intai unde a concurat cu 30.000 de alti sculptori si este cel mai mare premiu adus in Romania in ultimii ani.

As vrea totodata sa ii multumesc domnului primar pentru ca a avut intelegerea si amabilitatea de a ne ajuta cu aceasta expozitie de la Palat sa descarcam lucrarile. Totodata as vrea sa va invit pe toti, daca va permite timpul, sa vizitati aceste doua expozitii, asa cum ati facut si anul trecut la expozitia Sorin Ilfoveanu, de asemenea o expozitie extraordinar de importanta care s-a intamplat la Iasi.

Totodata, as vrea sa multumesc domnului primar si municipalitatii pentru un punct care urmeaza pe ordinea de zi a noastra, a tuturor consilierilor, si anume superficia destinata Uniunii Artistilor Plastici din Romania, filiala Iasi. Domnul primar si municipalitatea ieseana au fost intotdeauna alaturi de artistii plastici din Iasi si acest lucru ma bucura. Mai mult decat atat, se vorbeste intens la Cluj, la Bucuresti si la Timisoara despre proiectul de reabilitare a Baii Turcesti si viitorul Centru International de Arta Contemporana. Eu de fiecare data cand aud aceste discutii, cumva elogioase, la adresa municipalitatii iesene, sunt incantat si sunt foarte bucuros si de fiecare data spun ca avem un primar care este extrem de deschis in ceea ce priveste arta plastica si ii multumesc pe acesta cale. Multumesc tuturor colegilor din Consiliul Local pentru ca fara votul nostru, al tuturor, aceste lucruri nu ar fi fost posibile.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule Gavril, va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte. De fapt, interpelarea mea acum va fi rostita, mai inainte am avut doar o interventie pe procedura referitor la propunerea domnului Florentin Ciobotaru. Erau trei interpelari, dar raman la una singura ca e mai bine asa.

Domnule primar, noi am votat anul trecut o suma de bani consistenta pe un proiect de rectificare bugetara, un amendament pentru gazonul de la Clubul, ma rog de la stadionul care ne apartine si pe care acum il foloseste Clubul Sportiv Politehnica Iasi, clubul de fotbal. Fenomenele meteo severe din ultima perioada a ridicat, sa spunem, pentru cunoscatori anumite semne de intrebare cu privire la functionarea in mod corect a sistemului de drenaj. Inaintea, de exemplu, inaintea meciului cu Clinceni toata breteaua in lungime de langa tribuna oficiala era plina cu balti desi, intr-adevar, fusese o ploaie torentiala, dar ploaia respectiva torentiala nu durase mai mult de o ora. Eu sunt sigur ca lucrarile de mentenanta a acestui gazon sunt facute impecabil pentru ca cunosc oamenii care se ocupa de el si nu am absolut nicio forma de indoiala cu privire la acestia, numai ca as vrea totusi dumneavoastra sau partea de executiv care s-a ocupat de aceasta chestiune sa verifice daca nu cumva adunandu-se respectivele balti, ca spun asa, daca nu cumva sistemul de drenare sa fi suferit un viciu ascuns din perioada de executie a lucrarii pentru ca nu este normal ca respectivele balti cu apa sa se afle acolo, ci doar intr-o anumita zona a terenului, deci nu este vorba de toata zona terenului, ci este vorba despre breteaua in lungime de langa tribuna oficiala si ma gandesc ca este posibil sa fie o problema de fabricatie acolo sau, ma rog, de functionare a sistemului de drenaj. Stiu ca exista o problema, de asemenea, tot in acea zona cu pompele de irigare si exista posibilitatea ca irigarea gazonului facand-se in zona respectiva manual sa afecteze oarecum sau sa sufoce sistemul de drenaj. Sper ca totusi cineva va verifica. Daca exista o garantie a lucrarii, sa executam garantia sa fie refacuta respectiva lucrare, lucrarea de drenaj pe zona respectiva.

De asemenea, nu cunosc, inca o chestie si am incheiat, nu cunosc care este pana la urma, care este statutul juridic in ceea ce priveste exploatarea terenului din Tineretului, dar si acolo, desi este un gazon artificial, sunt anumite probleme tot cu fenomenele meteo, se acumuleaza de data aceasta pe toata suprafata terenului respectiv cantitati destul de mari de apa si tocmai din aceasta cauza as dori cineva sa verifice daca sistemul de drenaj functioneaza, pentru ca si gazonul respectiv artificial ar trebui sa aiba un sistem de drenaj. Daca nu functioneaza corespunzator, din nou sunt absolut sigur ca nu este o problema de mentenanta pentru ca oamenii nostri isi fac datoria, sa nu fie o problema, un viciu din executarea lucrarii.

Si o scurta declaratie de sustinere. Sustin cu cea mai mare indarjire, ca sa spun asa, managementul de la Clubul Politehnica Iasi in aceste momente foarte grele in care Clubul de fotbal trebuie sa obtina evitarea retrogradarii. Cred ca sunt in asentimentul colegilor mei sau a majoritatii colegiilor mei atunci cand spunem ca dam mana deschisa presedintelui Ciprian Paraschiv, il sustinem, ii promitem sustinere pe toate caile, numai dumnealui in conferinta de presa pe care a facut-o chiar in sala in care va aflati dumneavoastra, domnul primar a promis inclusiv dumneavoastra, executivului, oamenilor de sport din Iasi, cat si suporturilor ca va face totusi un audit, astfel incat sa stim care este situatia financiara a clubului pana in momentul preluarii managementului de catre domnia sa. Pe aceasta cale, il rog sa il faca si sa dea publicului rezultatul acestui audit. Va mulțumesc foarte mult pentru ca m-ati ascultat.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, multumesc si eu. Eu de cand sunt primar si nu numai de cand sunt primar, de fiecare data cand echipa a mers prost a gasit un vinovat, ori era gazonul, ori nu era pista de alergare suficient de dreapta, ori curbele erau prea abrupte si de asta echipa a jucat prost. Isi gasesc de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro fiecare data niste motive de incompetenta. pentru ca suprafata de joc este si drenabila si functionala, ea este pusa in functiune din noiembrie anul trecut, deci nu putea sa aiba problema de functionare in mai 2020, a trecut si peste ploile de toamna, a avut si inceputul de primavara, dupa care am intrat in zona de seceta. Au curs peste 2 milioane de litri de apa pe suprafata de teren in mai putin de 30 de zile. Adica in fiecare zi a primit cateva sute de mii de litri de apa care, sigur ca da, s-au impregnat in primul rand in stratul de pamant si, dupa cum stie toata lumea, neexistand temperaturi suficient de mari care sa fi grabit procesul de evaporatie, si mai au si un inginer pe acolo care se da specialist, dar am sa dau cu crucea peste el sa ii spun sa vorbeasca ca un specialist cand vorbeste cu domniile voastre nu sa arunce cu tot felul de teorii.

Ei sa puna mana sa joace fotbal, sa faca tactica de joc si sa aduca puncte la Iasi, in caz contrar s-ar putea sa avem alt ton in relatia dintre mine si echipa. In rest, toate lucrurile, au si dren si la terenul sintetic din zona Abatorului si, desigur, si terenul din Copou.

In chestiile astea, ma iertati, e bine sa va documentati dupa spusele unor specialisti pentru ca, de fiecare data cand iei si dai cu ei de pamant de ce cer bani si rezultatele sunt 0, gasesc a treia motivatie, nu a fost prea calda apa calda, meniurile din saptamana precedenta au avut prea mult calciu si aveau prea putin magneziu, tactica de joc a tinut cont de relatia dintre Ronaldo si Messi si nu alta pereche de mari jucători. Deci m-am saturat de lucrurile astea.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule profesor Calin Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Buna ziua. As avea doua interpelari. In mod normal sau cred ca ar fi fost mai bine ca interpelarile mele sa fi fost dupa cele ale colegului Crucianu pentru ca au cumva o legatura.

Prima se refera la situatia covidului. As vrea sa adaug un fapt pe care l-am constatat zilele trecute. Deci trebuie sa fim cu totii mandri pentru ca la Iasi, intr-adevar, bine, cu mici exceptii, se respecta toate masurile de precautie impotriva covidului si acest lucru este meritul atat al organizarii sistemului de protectie impotriva covidului, cat si, poate, a unui grad mai ridicat de educatie al populatiei.

Am avut ocazia sa merg prin mai multe orase in ultima perioada din care unele au avut probleme de covid mult mai grave decat Iasiul si vreau sa va spun ca am ramas surprins ca aceste masuri de protectie nu se respecta aproape deloc. Deci am asistat la un fenomen pe care eu l-as numi un fel de lejer social vizavi de aceste masuri de protectie, foarte multa lume tratand nu numai cu indiferenta, dar chiar respingand aceste masuri de protectie si considerandu-le ineficiente. Deci cred ca am putea fi mandri de acest aspect. Bine, sper ca acest lucru sa se reflecte si in numarul de imbolnaviri la nivelul orasului nostru.

In al doilea rand, as vrea sa fac o interpelare si as vrea ca toti colegii sa fim alaturi de colegul nostru domnul Sandu care a suferit o grea pierdere zilele trecute si pentru care, imi pare rau ca nu i-am cerut consimtamantul pentru aceasta declaratie, dar cred ca ar trebui sa pastram un moment de reculegere. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

De acord. Moment de reculegere. Multumesc.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc mult. Condoleante inca o data.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Condoleante. Domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Si eu am crezut ca acum este de datoria mea sa intervin pe segmentul interpelari. Domnule primar, asa cum foarte bine ati spus la inceputul sedintei, ca educatia a fost sustinuta neconditionat, va anunt pe aceasta cale ca acum cateva minute s-au

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro afisat si rezultatele la Bacalaureat. Inainte de contestatii avem 12 medii de 10, la aceasta adaugam cele 50 obtinute de elevii ieseni la Evaluarea Nationala. Si din acest punct de vedere va rog in continuare sa fiti generos, astfel incat, atunci cand veti realiza premierea sa inchidem cercul, iar absolventii nostri sa poarte o frumoasa amintire atat dumneavoastra, cat si colegilor consilieri. Intelegeti sper sensul interpelarii, sunt absolut convins, si cei de la Directia de Finante cu siguranta au luat act de rugamintea mea.

Doi. Stiu ca acum doi ani de zile v-ati manifestat intentia de a accesa fonduri europene in vederea, sa spunem preluarii taberei scolare de la Ciric. Rugamintea mea este urmatoarea, stiu ca aveti posibilitatea legala sa nu abandonati aceasta intentie si sa faceti ca aceasta tabara sa devina functionala. In judetul Iasi sunt aproximativ 130.000 de elevi, eu as indrazni sa va propun sa faceti o tabara cel putin de anvergura regionala, daca nu nationala.

Revenind, in judetul Iasi avem 130.000 de elevi, la Botosani - 66.000, la Neamt - 63.000, la Vaslui - 60.000, la Bacau - 93.000 si la Suceava - 127.000 de elevi. Iata sunt 539 de mii de elevi care ar putea sa beneficieze de aceasta tabara de la Ciric si sunt absolut convins ca dumneavoastra veti depune toate eforturile pentru a o prelua in mod legal si a o trece in patrimoniul primariei pentru a o putea gospodari cum dumneavoastra stiti foarte bine sa o faceti. Daca puteti sa imi spuneti doua - trei chestiuni legate de intentia aceasta de a finaliza proiectul pe care l-ati supus atentiei noastre, daca imi aduc bine aminte undeva in cursul anului 2018.

Si ultima problema, si eu il respect foarte mult pe colegul Mihai Gavril, dar de data aceasta as vrea, si fara sa fiu acuzat de subiectivism, sa ma alatur judecatii de valoare pe care ati emis-o dumneavoastra, domnule primar. Haideti sa sustinem aceasta echipa de fotbal a Iasului, dar sa nu o sustinem neconditionat. De ce sa nu spunem adevarul? Au fost trei meciuri consecutive rusinoase. Este impardonabil sa vina sa te bata o comuna din periferia Bucurestiului. Stiti foarte bine ca sunt un patimas al fotbalul, al sportului, dar al fotbalului in mod special. Haideti sa promovam performanta, mai mult nu spun, si eu am fost foarte suparat. Sigur, cu o floare nu se face primavara. Sper sa ma contrazica rezultatul din aceasta dupa-amiaza.

In rest, imi doresc foarte mult ca Iasul sa aiba o echipa competitiva si cu siguranta atat eu, cat si colegii mei, cat si domnia voastra, domnule primar, o sa facem tot ceea ce ne sta in putina sa o sustinem, dar nu oricum, ci conditionat de calitate si de performanta. Va multumesc inca o data, domnule președinte si dumneavoastră, domnule primar, si distinsi colegi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, foarte pe scurt. Felicitari tuturor celor care au reusit greaua performanta de a lua note de 10 si la examenul de maturitate, la Bacalaureat in conditii de pandemie. Sa nu uitam faptul ca acesti copii au fost privati de dreptul legitim de a avea o scoala normala, nu din motive imputabile cuiva, ci din cauza vremurilor, si totusi s-a putut. E cu atat mai meritoriu efortul lor si nota pe care au obtinut-o intr-o echipa probabil unde si familia, dar mai ales profesorul, profesorii, scoala si-au gasit rolul si destinul pentru care exista.

Sigur, nu vom neglija nici in acest an sa facem o festivitate de premiere a elevilor nostri, in conditii mai dificile, o sa trebuiasca sa o facem in doua sau trei etape consecutive pentru ca vor veni si parintii. O sa cautam si noi o vreme mai favorabila sa nu fie nici foarte cald, nici sa spunem ploi, ca sa o putem face intr-un spatiu deschis. Am luat in calcul Amfiteatrul de la complexul Palas care permite in jur de 120 de locuri, cu masurile de distantare sociala si sa facem aceasta actiune unde, desigur, primiti in avan-premiera, am putea spune, invitatia mea personala pentru a participa cu totii, sa ne mandrim cu ei.

Tabara de la Ciric face parte din obiectivele pe care ni le propunem pentru finantare pe 2021-2027. Am facut cativa pasi importanti de la ultima noastra discutie din 2018 in sensul ca la

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro ora la care vorbim am elaborat cartea funciara prin care am intabulat ca proprietate publica toata suprafata de teren de la Ciric pe care activa in trecut acel complex de tabere. De altfel, i-am si dat o alta denumire, am si dat drumul la proiectare, am si trimis adresa la Ministerul Tineretului si Sportului, dar si la Ministerul Educatiei si Ministerul Dezvoltarii pentru a face transferul legal a tuturor bunurilor, daca pot fi numite bunuri ce a mai ramas din acea tabara, si ea sa ramana cu aceasta destinatie. Deci, nu intentionam nici pe departe sa ii schimbam destinatia de tabara scolara. Iasiul este un hub important in educatia preuniversitara, dar si, desigur, pepiniera cea mai importanta pentru viitorii studenti.

Aprecierile legate de fotbal, ca sa revin, nu voi face niciun pas inapoi din a sustine clubul de fotbal. Lucru care ma deranjeaza de fiecare data, si vad ca nu se schimba nimic pentru ca daca nu se schimba oamenii din conducerea Clubului si mai ales cei din esalonul doi, nu se schimba nimic la club, credeti-ma pe cuvant. Am toata organigrama si de o saptamana o pritocesc in toate felurile sa vad ce se intampla acolo. Au cel mai bun antrenor sau unul dintre cei mai buni antrenori din tara, si-au adus cei mai buni jucatori tineri pe care puteau, am fost echipa cu cea mai mare absorbtie de jucatori din pepiniera proprie de la juniori, am adus cele mai bune conditii de joc pe suprafata, lumina, scaune, vestiare care le poate aduce un club care a renascut oarecum in ultima perioada, dar exista carcotasii de colt de stadion, chiar daca are o forma relativ ovala, care de fiecare data isi cauta o explicatie. Nu se uita la faptul ca lor le merge treaba prost, ca nu stiu sa se promoveze, ca nu au nici in momentul de fata o echipa de sustinatori sponsori pentru ca nu se apropie nimeni de fetele alea insipide de la marketing de la ei, ca nu stiu sa isi puna pe pagina de Facebook sa isi atraga un numar cat mai mare de abonati.

A trebuit sa cumpere primarul si viceprimarii si o parte dintre dumneavoastra cu zecile de abonamente ca sa dam startul la o chestie si s-a si blocat pentru ca ei nu au puterea sa mearga mai departe, nu ii duce mintea sa duca mai departe. Tot asteapta sa imprumute bani de la Rednic, poate mai poate mai speculeaza bunavointa Consiliului Local Iasi, poate indrazneste ceva de pe la Federatia Romana de Fotbal. Nu este o echipa de profesionisti in marketingul acestei echipe, ci tot o armata de persoane care stau pe niste sinecuri din fostele conduceri ale Primariei Municipiului Iasi si care clocotesc acolo doar dandu-si cu parerea fara sa contribuie cu nimic. Si acum mai vorbim de persoane care au trecut de 75 de ani, de 80 de ani, de Ioan Apostol fost la Salubris, ce mai cauta ei acolo? Cu ce mai contribuie ei pentru Clubul asta de fotbal? Care este viziunea lor in modernizarea unei echipe care trebuie sa devina o echipa de esalon national cu care te poti duce in Cupele Europene. Uitati-va ca nu sunt in stare sa isi faca propria lor publicitate in propriul lor stadion sau, in fine, al nostru, dar pus la dispozitia lor. Nu au nicio idee, doar cer si asteapta. Cand merge bine echipa sunt buni ei, cand merge prost echipa este de vina antrenorul si cu Primaria Municipiului Iasi. Eu nu mai accept chestiile astea. Si il si iau de mot prima oara cand il vad pe cel care isi da cu parerea pe langa scurgerile de acolo pentru ca el a fost angajat special ca sa supravegheze cu aproape 5.000 lei salariu pe luna ca lucrurile sa mearga bine, platiti din fondurile echipei.

Se intalnesc pe la tot felul de susanele cu tot felul de cetateni si isi dau cu parerea in loc sa faca ceva, sa ii vad preocupati, sa vad euforia clubului de sport, sa ii vad ca au intrat in caminele studentesti, ca au incercat si ei sa faca un club al suporterilor din invatamantul preuniversitar. Le-am spus sa se duca la fiecare liceu sa isi faca un club al suporterilor, sa puna afisul echipei, sa faca intalniri intre fosti jucatori, actuali jucatori, sa inceapa sa aiba o euforie locala fata de un club de fotbal pe care noi il finantam cu milioane de lei pe an. Cand trag linia ma apuca ce ma apuca ca ma gandesc ca banii aia se puteau duce si la crese si la pensionari si la oamenii care nu au ce manca si la strazile care mai trebuie reparate in continuare. Asta astept, sa ii vad ca pun si ei suflet, nu numai sa isi dea cu parerea pe la tot felul de posturi de televiziune despre primarie si antrenori, altceva nu am auzit in ultimii aproape 20 de ani de zile. Cei care intretin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro aceasta atmosfera sunt cei care provin din fostele echipe ale celor care foloseau clubul doar ca o suveica de muls banii de la autoritatile locale si nu le mai dau numele acum ca sa opresc subiectul odata pentru totdeauna.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna ziua. Multumesc pentru acordarea cuvantului. Interpelarea mea este sub forma a doua intrebari.

Prima este despre PUG-ul municipiului, care sunt noutatile, ce s-a mai intamplat in ultimele luni de cand nu am mai vorbit despre el, am mai inaintat dosarul la Bucuresti, ce mai trebuie facut.

Si a doua este sa ne aduceti aminte va rog care este calendarul lucrarilor de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, cand se va reda circulatiei sensul care inca este sub lucru. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim, domnule Postolache. Cu scuzele de rigoare asupra tonului, dar ma mai descarc si eu, sigur, nu catre dumneavoastra am vorbit, am vorbit catre cei care iubesc fotbalul si care inteleg putin din dedesubturile lui pentru ca mereu sunt ascunse de altii.

Am sa incep cu al doilea subiect. Conform graficului de lucrari care este acceptat in contractul de finantare si in contractul de lucrari, ele ar trebui finalizate in martie 2021. Conform, sa spunem, evidentelor noastre pe care le facem saptamanal cu constructorul si cu managerii de proiect, noi incercam sa il terminam pana la sfarsitul lunii octombrie. E, sa spunem o abordare foarte indrazneata din partea noastra in ceea ce priveste finalizarea acestui tronson, dar nu este imposibila. S-au suplimentat echipele cu 18 persoane in ultima saptamana, s-au finalizat lucrarile grele, ceea ce este foarte important, nu ne-au prins ploile in sapatura deschisa care de fapt este motivul pentru care pot avansa acest termen, daca ne prindea in sapatura deschisa toata luna si ceva de ploi, atunci cel putin doua luni intarziere. Sigur ca da, e un punct sensibil care atrage atentia. Ieri a fost o sedinta tehnica pe podul din Tudor Vladimirescu, dupa desfacerea in totalitate a acestui pod situatia infrastructurii lui nu este chiar conforma cu evidentele initiale din expertiza. O sa mai fie nevoie de niste interventii suplimentare pe partea de ancoraje. Le-am dat sfatul ca, incepand cu saptamana viitoare sa nu mai astepte a 7-a expertiza, e clar ancorajele erau corodate, desprinse unele dintre ele, le schimbam in totalitate, dar asta se vede doar daca intri sub pod. In rest lucrarile inainteaza.

Despre PUG, suntem intr-o faza oarecum mai inaintata fata de ultima discutie. Documentatia a ajuns la Ministerul Culturii cu toate observatiile propuse de catre Directia de Cultura Iasi, cu toate elementele suplimentare pe care ni le-a cerut Ministerul Culturii, care au fost predate din nou catre dumnealor. Imediat dupa finalizarea acestei documentatii, care s-a petrecut spre sfarsitul lunii februarie, inclusiv printr-o deplasare personala a domnului viceprimar si a arhitectului sef la Ministerul Culturii, s-a intrat in zona de pandemie, trei luni de zile nu ne-a mai bagat nimeni in seama.

A fost discutia de la Ministerul Dezvoltarii de saptamana trecuta, miercuri, unul dintre punctele abordate s-a discutat cu doamna Girigan, daca nu gresesc foarte mult, directorul general al Directiei de urbanism din cadrul Ministerului Dezvoltarii, caruia i-am cerut sprijinul impreuna cu domnul ministru Stefan ca la PUG-ul de la Iasi sa incerce o abordare mai cu celeritate ca sa putem sa il finalizam. Dumnealui a promis acest lucru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Așteptam mai intai sa obținem intai avizul Ministerului Culturii, dupa care depunem documentația la Ministerul Dezvoltarii, care este ultimul aviz de care mai aveam nevoie. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua, domnule primar. Buna ziua stimati colegi. Am si e o intrebare importanta, scurta. As dori sa stiu care mai este stadiul proiectului de la Tehnopolis in care vrem sa amenajam acel parc tehnologic, doar pentru ca am primit niste intrebari din zona mediului de afaceri. Exista interes si din mediul de afaceri local, la nivel de firme, sa spunem asa, medii si mici sa inchirieze spatii in respectivul amplasament si, ca atare, ar fi important de stiut daca avem o estimare de timp cand vor fi atrasi in principal marii investitori ca pe langa ei sa ii putem sprijin si pe cei locali mai mici.

Apoi am niste solicitari edilitare venite de la cetateni. Vi le spun doar pe scurt. La trecerea de pietoni de la Lidl din Tatarasi este o solicitare de iluminare a respectivei treceri de pietoni. Un grup de pensionari de pe strada Stefan Octavian losif ar dori si ei, daca exista posibilitatea de a amplasa niste banci, pentru ca acolo drumul este in panta si ei obosesc cand urca la deal si ar nevoie de un punct de repaus. Si a treia, la intersectia Sergent loan cu strada Canta ar fi necesar refacerea marcajului pana la semafor pentru a se putea face virajul la stanga. In momentul asta banda, cum este marcata, camioanele mari care fac virajul agata bordurile alea si din ele s-au si dislocat o parte si raman acolo in strada. Atat deocamdata. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Probabil ca aveti in vedere Parcul Industrial de la CUG.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Exact.

Domnul primar Chirica Mihai

Exista manifestat un oarece interes asupra Parcului Industrial din partea unei companii care a dorit sa deschida o fabrica de vagoane, vagoane de marfa si vagoane de calatori si care ar avea nevoie de circa 20 - 22 de hectare de teren pentru a-si putea face aceste capacitati de productie. Mai exista un interes de la o companie ieseana care vrea sa faca o activitate de spalatorie, curatatorie industriala, solicita aproximativ 3000 metri patrati de hala industriala pentru aceasta activitate. Asteptam si alte propuneri. Suntem deschisi, sigur, pandemia a tinut pe fiecare cu ideile mai retinute, probabil si initiativele de a investi vor fi conditionate de aceasta noua stare in care ne aflam.

Referitor la cele trei propuneri, le-am notat, trecerea de pietoni Lidl, St. O. losif banci, Sergent Grigore Ion cu Canta sa facem o marcare mai vizibila a virajul de stanga in special, le-am notat si le voi transmite colegilor mei. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boca, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumesc, domnul președinte. As aduce in discuție din nou o problema pe care am mai discutat-o in cadrul Consiliului Local vizavi de licențele pentru taxiurile electrice exclusiv. Intelesesem la un moment dat ca erau discutii avansate in cadrul executivului pentru elaborarea unui proiect. Voiam sa stiu care va fi perioada de implementare a lui. Doi, daca s-a mai discutat aplicat in ceea ce priveste benzile speciale pentru mijloacele de transport in comun si taximetre pe raza municipiului lasi. Va multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, exista deja in dezbatere publica un proiect de hotarare pentru o suplimentarea numarului de licente taxi pentru taxiuri electrice cu circa 600 de unitati. Dupa dezbaterea acestei provocari noi pentru orasul nostru intentia noastra este ca macar 30 - 35% din

parcul activ sa fie electric. In paralel, noi trebuie sa facem toate facilitatile de incarcare. Avem doua proiecte, unul pe fonduri europene pentru noua statii de forta, altul pentru 25 de statii de putere medie, cele care vor deservi de altfel toata reteaua de vehicule electrice de pe raza municipiului lasi.

Analiza privind banda unica de transport este in continuare in lucru la Politia Rutiera. S-au propus niste culoare si pentru transportul public, dar si pentru benzi de biciclete. Au fost cateva discutii preliminarii in cadrul comisiilor de circulatie a Municipiului lasi cu o participare diversa, inclusiv din partea societatii civile, a cluburilor de biciclisti si altele si speram sa vedem deja un proiect conturat. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt colegi care doresc sa participe la sectiunea de interpelari? Daca nu mai sunt, va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei de astazi.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Domnule presedinte, daca imi permiteti.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Sandu Vasile

As dori sa amanam punctul de pe ordinea de zi cu atribuirea spatiului de la Spitalul Spiridon catre Universitatea de Medicina intrucat acolo sunt niste neclaritati, iar salariatii nu au nicio directie pana la clarificarea situatiei. Poate doamna Gaburici stie mai multe. Pe mine m-a contactat liderul de sindicat de acolo si mi-a explicat ca e o situatie foarte delicata.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier, situatia foarte delicata la un anumit proiect, ar fi trebuit sa aiba in spate un set de documente pentru a deveni delicata.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Delicata in sensul ca niste oameni raman fara obiectul muncii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu stiu daca fiecare discuție care apare in jurul unui proiect poate sa genereze amanarea lui. Din ceea ce am vazut noi si ceea ce am putut studia pana acum, in spatele acestui proiect exista o documentatie temeinica pe care atat executivul, cat si secretariatul tehnic al Consiliului Local si-a pus semnatura. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As aduce cateva lucruri in lamurirea acestui aspect. Este o solicitare venita de la Universitatea, pe care ati si gasit-o la mapa, Universitatea de Medicina si Farmacie prin care doresc sa sprijine oarecum Facultatea de Medicina Dentara prin mutarea acesteia de pe zona Kogalniceanu din spatele Facultatii de Bioinginerie in zona centrala in apropiere de UMF. Asta, sa spunem, dintr-o dubla motivatie, acolo spatiile sunt insuficiente atat pentru laboratoare, profesori si studenti, a doua chestiune este cea legata de vizibilitate, Facultatea de Medicina Dentara a ramas oarecum izolata, in spatele Facultatii de Bioinginerie care este moderna si nu mai reusesc oarecum sa isi reactiveze simbolurile pentru care au muncit generatii de profesori acolo si a inceput sa aiba un recul.

A doua chestiune, toata cladirea de acolo este nejudicios folosita, mare parte dintre ei este arhiva, sunt adunate tone de hartii acolo. Eu inteleg nemultumirea domnului Barliba, dar pot sa ii asigur pe toti lucratorii de acolo ca niciunul dintre ei nu va ramane fara loc de munca pentru ca e evident, avem nevoie de toate cadrele medicale atat medici, cat infirmiere si asistente medicale. Nu se vor petrece lucrurile maine, lucrarea este pe punctul de a se deprecia, ma refer la constructii, din ce in ce mai mult si domnul rector Scripcaru si-a luat in mod personal misiunea ca in primul rand sa investeasca in reabilitarea cladirii, Bolta cum o stie toata lumea, sa eliberam si cladirea de Medicina dentara pentru copii, sa incercam sa ducem pana la urma la bun sfarsit Centrul de Cercetare pentru medicina dentara acolo si mai departe sa gasim loc si pentru acele cabinete individuale care inca mai sunt in zona respectiva, inclusiv prin reorganizarea din Policlinica Mare. Deci nu as vedea un impediment aici, dimpotriva nici nu ar trebui sa fie o frictiune intre ce se intampla la Spitalul Spiridon si la Universitatea de Medicina si Farmacie pentru ca, de fapt, e locul de munca si pentru unii si pentru ceilalti. Cea mai mare parte dintre profesorii nostri de la Facultatea de Medicina isi desfasoara munca spitale iesene.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt interventii? Va rog, doamna consilier.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc, domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Buna ziua tuturor. Daca tot am fost adusa in discutie in legatura cu acest proiect, intr-adevar, eu in aceasta dimineata am primit o adresa din partea Spitalului „Sfantul Spiridon”, probabil in calitate de reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie. Intr-adevar, aici probabil domnul director spune ca daca acest spatiu ar fi atribuit in regim de comodat sau concesiune Universitatii de Medicina si Farmacie ar fi prejudiciata grav si iremediabil activitatea medicala prestata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Spiridon” si, de asemenea, ca ar fi trebuit sa fie si dumnealui consultat, adica spitalul sa fie consultat in legatura cu acest proiect.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boisteanu, va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Eu inteleg neliniștile, dar consultările se fac in Consiliul Local pe proprietati ale Consiliului Local. Eu am toata increderea ca Universitatea de Medicina si Farmacie are capacitatea sa isi dezvolte toata infrastructura de invatamant superior medical care are un nume, o pozitie si mai ales ca Universitatea „Gr. T. Popa” a dat dovada de capacitati impresionante de a duce proiecte de acest tip la sfarsit. Sa se consulte pe proprietatile lor nu pe proprietatile Consiliului Local.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule Ghizdovat.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Multumesc. Voiam sa anunt si eu ca la proiectele 6 si acest proiect C5 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot din cauza unor posibile conflicte de interese. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Domnule profesor Scripcaru, va rog.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc. Voiam sa adaug si eu faptul ca am primit si eu semnale in acest sens. Problema este cumva delicata, dar pana la urma, bun, poate se considera ca ambele parti au dreptate, dar pana la urma pentru binele iesenilor si pentru a face functionale aceste cladiri am convingerea ca se va lua decizia cea mai justa.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, daca imi permiteti si mie sa intervin.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

O secunda, va rog, sa termine domnul profesor Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Da, asta spuneam, Consiliul Local va avea maturitatea sa ia decizia cea mai ok pentru binele cetatenilor si pentru functionalitatea institutiilor medicale din lasi pana la urma. Multumesc mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule consilier Boz. Ma auzit?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc. Imi cer scuze inca o data ca nu reusesc sa stabilesc o conexiune video.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va ascultam.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Da, eu va aud. In legatura cu aceasta cladire de la Bolta, eu ce am putut sa observ asa prin propriile simturi, nu sunt nici inginer si nici nu mi-am derulat nicio activitate in aceasta cladire, dar ea consider ca se afla intr-un stadiu avansat de degradare si daca noi avem un proiect concret din partea unei institutii care pana la urma tot in sprijinul sanatatii iesenilor actioneaza si isi asuma reconsolidarea si redarea acestei cladiri iesenilor, consider ca este oportun. Pe de alta parte, noi am sprijinit Spitalul „Sfantul Spiridon” cu absolut orice solicitare, chiar si in sedintele precedente le-am mai acordat o serie de spatii si suntem receptivi la toate solicitarile lor.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

In același timp imi amintesc cu regret ca la inceputul mandatului exista o solicitare din partea domnului director de a prelua o cladire de la Spitalul „Sfantul Spiridon”, o cladire care initial era destinata pentru spatii de cazare pentru medicii rezidenti si la momentul respectiv domnul director putea sa ia in calcul, eu stiu si stabilirea unei alte destinatii pentru aceasta cladire ori nu a facut-o. Cred ca acolo unde avem proiecte concrete si o serie de beneficiari publici isi asuma aceste proiecte trebuie sa ii sustinem. Evident ca daca Spitalul „Sfantul Spiridon” va dori sa isi dezvolte activitatea in alte spatii detinute de municipalitate le stam la dispozitie. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa completez un pic cu urmatoarele lucruri, Spitalul „Sfantul Spiridon” se va muta de acolo. Spitalul Regional de Urgenta va inghiti toata activitatea medicala a acestui spital mare pe care il avem si care, sigur ca da, isi va reorienta in cea mai mare parte si personalul. Nu mai poate da nimeni inapoi de la proiectul Spitalului Regional de Urgenta, sunt extraordinar de multe teorii, dar si Ministerul si cererea de finantare pe care am depus-o la Comisia Europeana este foarte clara in acest sens. Deci, toata activitatea medicala acuta se va muta la viitorul Spitalul Regional de Urgenta care are o prognoza de circa cinci - sapte ani de zile.

Cladirea Boltii este o cladire care a ajuns intru-un real pericol. Nu ascund faptul ca a venit domnul Barliba sa ceara cateva, cred ca 8 sau 10 milioane de euro sa investim noi in cladirea Bolta. De data aceasta, a venit Universitatea de Medicina sa investeasca in cladirea Bolta. Daca noi am fi pus banii sau Spitalul ii avea, ceea ce este imposibil, la fel ar fi fost evacuata toata activitatea de acolo care nu mai este cine stie ce si va spun cu siguranta si ar fi fost nevoie sa ii relocam in alta parte ca ei sa isi poata primi salariile in continuare, lucrul care il vom face in ambele scenarii si daca investeste Universitatea de Medicina si Farmacie si daca ar fi investitori cine altcineva tot trebuia sa ne ocupam ca acei oameni care inca mai sunt acolo sa aiba loc de munca. Motiv pentru care noi ne-am pregatit mai departe cu cabinete libere pe Toma Cozma pentru medicii de familie, am gasit un spatiu in care sa putem muta tonele de arhiva care au fost depozitate acolo si care tin blocata in continuare activitatea de incepere a lucrarilor de la Policlinica de Stomatologie infantila.

Deci eu cred ca gestionarul de succes al medicinii in municipiul lasi si in regiunea de Nord-Est este Universitatea de Medicina si Farmacie cu care ne mandrim, restul lucrurilor sunt interese sigur legitime ale spitalelor care au ele nevoie de vizibilitate. In acest moment nu este o problema din niciun punct de vedere preluarea acestei cladiri de catre Universitate. Nu se intampla peste noapte, avem timpul necesar sa ne gasim solutii, camera cu camera, om cu om ca sa nu ramana nimeni in afara acestei discutii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt interventii? Domnule Sandu, va mentineti pozitia de a scoate de pe ordinea de zi acest proiect?

Domnul consilier local Sandu Vasile

Eu doream doar amanarea pentru sedinta urmatoare, astfel incat sa fie lamuriti si salariatii de acolo, inclusiv domnul director Birliba. Nu era o tragedie daca amanam cu o

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro luna. Oamenii de acolo sunt de-a dreptul debusolati. Astazi am aflat si eu ca altfel va spuneam ieri la comisii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Da. Deci va mentineti pozitia de a scoate proiectul de pe ordinea de zi, va intreb?

Domnul consilier local Sandu Vasile

De a fi amanat, da.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

De a fi amanat. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru amanarea proiectului numarul C5? Cine este impotriva amanari acestui proiect?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Consemnati si votul meu impotriva amanarii, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cine se abtine?

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

La mine va rog sa confirmati ca nu particip la vot.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Impotriva amanarii si-au exprimat votul numarul 13, prin urmare a ramas pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiectul a ramas pe ordinea de zi. Va multumesc. Dau citire primului proiect din ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020 Discutii va rog. Daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Existau doua amendamente la acest proiect.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cu cele doua amendamente, bineinteles, care sunt la mapa. Proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnule Boz, va exprimati verbal votul va rog. Domnule Boz, cum votati? Nu va vedem, doar va auzim. Domnule Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumim.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Proiect numărul 2.

Proiect nr. 2

Proiect privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iasi si Asociatia Institutul Cultural Independent in vederea dezvoltarii de alternative ecologice si sanatoase de transport pentru cetateni

Daca sunt discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnule Boz, va rog. Sunteti pentru?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Doamna, lasati ca il intreb eu.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnule Boz, va rog? Nu ne aude.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Il intreb eu, lasati-l.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Intrebati-l!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Il intreb, daca ma lasati.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Consemnati votul meu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cum votati, domnule Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Votul meu pentru. Eu am sa intervin doar daca votez impotriva sau daca ma abtin, in rest consemnati votul meu pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier, o sa va intreb la fiecare vot cum votati ca asa este regula.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru la acest proiect si ca sa nu fiti nevoiti sa interveniti de fiecare data, consemnati de fiecare...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Pentru acest proiect am inteles ca votati cu da.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc.

Daca este cineva impotriva?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Va spun ca daca nu intervin sa spun ca sunt impotriva sau ma abtin, e vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule Bostan, sunteti pentru?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am votat pentru mai inainte, am crezut ca m-ati numarat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Nu v-ati vazut, domnule consilier. Mulțumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am spus, pentru. Am ridicat mana inainte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Am inteles. Nu erati in legatura cu noi, s-a intrerupt un pic legatura.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iași, pentru anul 2020

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Doar atat vreau sa aduc la cunostinta dumneavoastra, eu sunt convins ca ati lecturat acest plan care se intinde pe parcursul a peste 100 de pagini, intr-adevar pot afirma, fara teama de a gresi, ca la nivelul Politiei Locale din municipiul lasi s-au facut lucrurile destul de in regula in ultima perioada si mai cu seama de cand la conducerea acestei institutii se afla domnul director general Liviu Zanfirescu.

S-au facut multe in directia ordinii si linistii publice, in directia sigurantei in scoli. Un Plan de ordine si siguranta publica intocmit spun eu in stil profesionist. Nu inchei insa inainte de ai face o urare, daca vreti a-i transmite un gand domnului Zanfirescu, sa ramana in continuare racordat la realitatile iesenilor si sa intervina prompt asa cum ne-a obisnuit mai cu seama in asa numitele zone sensibile ale municipiului unde din pacate in continuare anumite grupuri de tineri nu au inteles nici pana astazi ca trebuie sa respecte mai cu seama ordinea si linistea publica. In rest, tot respectul meu fata de domnul Zanfirescu si fata de activitatea Politiei Locale din cadrul municipiului lasi. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Si eu multumesc. Domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acordat. Intr-adevar, sunt de acord cu punctul de vedere al domnului Ciobotaru in ceea ce priveste aprecierea fata de domnul Zanfirescu. Eu i-am adresat foarte multe interpelari in ultimul an si mi-a raspuns cu celeritate si a fost foarte amabil. In ceea ce priveste cealalta interventie a colegului meu Florentin Ciobotaru...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu va auzim...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Si acum colegul meu nu trebuie sa se supere... anul trecut...

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Imi cer scuze. Mihai, nu te-am auzit... repeta te rog....

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, nu va auzim. Deci nu aveti un semnal bun, nu va auzim.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

... si ca atare...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnule consilier, ma auziti? Aveti un semnal slab si nu va auzim.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Ma auziti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu va auzim... nu va auzim... deci nu va auzim, domnule consilier...

Domnul consilier local Postolache Andrei

Eu nu mai aud pe nimeni acum.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Domnule presedinte, nici noi nu mai auzim. Haideti va rog sa continuam sedinta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog sa aveti un pic de rabdare. Domnul consilier isi reia cuvantul de la inceput. Va rog. Stai, domnule, acolo.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Eu l-am invitat alaturi pentru ca sedinta se desfasoara pe platforma online si trebuie sa va vedem pe camere. Deci va invit aici, la microfoanele de aici, sa poata fi preluata si imaginea.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog sa va luati masca, domnule consilier, daca veniti la microfon aici.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Haideti, veniti alaturi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Doamna, pot sa conduc eu sedinta sau o conduceti dumneavoastra?

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Eu asigur legalitatea coordonarii acestei sedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Dumneavoastra asigurati legalitatea, eu asigur si ordinea.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Domnule presedinte, va rog sa aveti o atitudine corespunzatoare si fata de mine. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Eu am o atitudine corespunzatoare. Va rog sa aduceti o masca pentru domnul consilier. Va rog frumos.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Deci doar interventia aceasta scurta. Am spus ca apreciez activitatea domnului Zanfirescu, dar in ceea ce priveste respectivul, ma rog, Program propus de ordine si siguranta publica, eu am spus si anul trecut cand nu am votat, faptul ca sunt foarte multe masuri reactive si foarte putine masuri pro active. Am analizat cifrele de infractionalitate generala si infractionalitate cu potential periculos, inclusiv cifrele de infractionalitate cu potential tanato-generator si am constatat faptul ca nu s-a, sau fata de anul trecut, nu a fost decat foarte usor inregistrate progrese, ceea ce a dus pana la urma la concluzia ca ceea ce am spus eu anul trecut este perfect adevarat. Da, sunt foarte multe masuri in

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro ceea ce privește tragerea la răspundere a respectivilor infractori, dar sunt foarte putine masuri in ceea ce privește preintampinarea infractiunilor.

M-am uitat pe Planul de anul trecut si pe Planul de anul acesta si in mare, da, acelasi gen de masuri au fost preluate si pentru anul acesta. Eu ca o, sa spunem asa ca o incurajare, inclusiv pentru domnul Zanfirescu, anul acesta voi vota acest Plan de masuri, dar cred ca in acest Plan de masuri de siguranta pana la urma a cetatenilor ar trebui sa se axeze in mod principal pe preventie si evident ulterior, atunci cand preventia nu si-a indeplinit scopul, pe tragerea la raspundere. Este un plan bun, dar din punctul meu de vedere se preiau anumite neajunsuri din planul de anul trecut. Va multumesc pentru amabilitate.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim si noi. Domnul consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Deci apreciem activitatea domnului consilier Zanfirescu ca fiind foarte buna. Activitatea pe care a depus-o si care este foarte buna se gaseste in acest program, in acest Plan de masuri, asa ca il rog pe domnul consilier Gavril sa stabileasca care este adevarul. Sa lauzi un om si sa spui ca toata munca lui care este cuprinsa intr-un raport de activitate mai lasa de dorit, nu e normal din punctul meu de vedre. Ori la bal, ori la spital.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Va multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acordat. Cred ca colegul meu Pintilei Mihail nu a inteles exact. Nu este vorba nici de bal, nici de spital. Era vorba despre cateva chestiuni in care am cerut ca pe viitor acest Program de siguranta si ordine publica, acest set de masuri sa fie aplecat mai mult spre masuri pro active astfel incat sa nu mai fi nevoie sa apelam in mod direct doar la masuri reactive. Nu a fost nicio critica la dresa domnului Zanfirescu, nu a fost nicio critica la adresa activitatii Politiei Locala, nu stiu de unde se trag astfel de concluzii. Am impresia ca nici nu mai putem vorbi de la microfoanele astea. Daca ne exprimam un punct de vedere trebuie si permanent sa ne justificam in extenso.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu zic ca putem vorbi de la orice microfon si de la orice tribuna dorim, dar e bine ca justificarile noastre sa fie facute foarte clar. Sincer sa fiu, si eu am inteles la fel, chiar daca nu am cazut de la inceput in discutie, ca ar fi grave neajunsuri ale Planului de masuri.

Pe scurt, impartasesc si punctul dumneavoastra de vedere. Deci, e in regula ca o autoritate publica de tipul Politiei Locale, platita din bani publici sa aiba si o sau chiar sa domine o activitate de preventie. Din pacate, realitatea vremurilor pe care le traim ne consuma aproape toata energia cu aplicarea de sanctiuni si de actiuni in comun cu Jandarmeria si Politia Nationala pentru combaterea infractionalitatii, o combatere activa in sensul ca se intampla cu descinderi, cu arestari, cu urmarirea de infractori. Nu este mai putin adevarat ca in ultima perioada s-a simtit o crestere alarmanta a numarului de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro infracțiuni, urban in special, odata cu revenirea in tara a unui numar foarte mare de persoane certate cu legea, care au fost alungate din tari din vestul Europei.

Pana, probabil, spre sfarsitul anului, vom asista la o crestere semnificativa a numarului de infractiuni cu violenta, furturi, talharii si altele de acest fel, ceea ce probabil va determina sa intram din nou in Consiliul Local sa ne reorientam, sa vedem daca numarul de politisti mai ajunge, daca nu e nevoie sa ne marim efectivele politienesti, astfel incat sa devenim mai activi in spatiul public si, sigur, sa conturam si latura preventiva, educationala, absolut necesara, mai ales pentru tanara generatie intr-un parteneriat pe care noi il derulam, asa cum l-ati gasit nuantat si in Planul de masuri cu Inspectoratul Scolar Judetean lasi, unde se intampla intalniri periodice cu domniile lor pentru a ne face simtita prezenta si in spatiul scolar, mai putin in perioada de pandemie excludem acest lucru. De aceea zic ca e adevarat, mai sunt multe lucruri de facut. Nu este niciodata un raport final care sa ne multumeasca si nu ma multumeste pe mine.

Ganditi-va ca, in urma analizei activitatii intreprinse de catre Politia Locala impreuna cu Politia Nationala, e adevarat sub Ordinul Ministerului de Interne de aceasta data, in perioada starii de urgenta am descoperit un politist local care a aplicat trei sanctiuni de 10.000 lei la persoane in varsta, la pensionari. Motiv pentru care am fost nevoit sa iau decizia mutarii acelei persoane intru-un alt loc de munca, trecandu-l din partea operationala, activa, de la ordine publica in zona de paza, cu scandal, cu neveste venite la usa primarului si cu toate celelalte. Pai, daca acel om gasea o scapare in lege prin care el putea uzita si arma, el o folosea. Deci, atata minte avea incat sa o foloseasca. Asta nu este imputabila nici primarului, nici sefului Politiei Locale, nici colegilor domniei lui. Asta e materia prima cu care lucram. Nu exista padure fara uscaturi. Important este sa descoperim acestei uscaturi si sa le dam afara din sistem.

Voi veghea zi si noapte ca activitatea Politiei Locale sa devina, si credeti-ma, a devenit din ce in ce mai prezenta in spatiul public cu din ce in ce mai multe rezultate si speranta noastra chiar este ca sa intarim aceste rezultate. Nu iesim la strada un metru fara echipa mixta din doua motive: unul, acolo avem o rigoare militara mult mai bine pusa la punct. Ma refer la politistul coleg din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie de data aceasta, iar aici avem, sa spunem, un factor de echilibru care este politistul local ce trebuie sa creeze oarecum comunicarea directa intre autoritatile publice si autoritatile statului. Sper sa se intample acest lucru si va vom tine la curent pe viitor cu orice masura necesara si sunt convins ca in toamna ne reintalnim pe aceasta tema. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt luari de cuvant pe marginea proiectului numarul 3? Daca nu, supun votului.

Cine este pentru adoptarea acestui proiect?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

V-as ruga, cine are microfonul deschis si are un copil, sa ii traiasca langa el, sa inchida microfonul. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc. Voiam doar sa consemnez votul meu pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiectul a fost adoptat cu votul unanim al consilierilor.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii iulie 2020

Daca sunt interventii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati. Ma uitam, daca va uitati la datele propuse, evenimentul pe care doreste sa il faca Universitatea „Gh. Asachi”, respectiv „Conferinta de Inventica”, care este traditionala pentru Iasi, se petrecere de mai bine de patru decenii, se va face in online intre 7 si 30 iulie. „Targul National Cucuteni”, pe care noi initial am vrut sa il facem conform deciziei dumneavoastra din votul pentru bugetul local, la sfarsitul lunii iunie, apoi am vrut sa il mutam la inceputul lunii iulie, 4 - 5 iulie, aici am trecut data de 24 - 26 iulie. Daca conditiile epidemiologice nu vor permite aglomerarea populatiei in Gradina Copou, nu o sa il facem nici pe 26 iulie. Avem doua variante, ori lasam fara perioada si atunci o sa va informez ca s-a ales perioada respectiva datorita unor conditii favorabile, ori o sa intram din nou in Consiliul local ca sa punctam cu exactitate data la care va fi Targul ”Cucuteni”. Eu as lasa o varianta perioada lasata in alb, urmand ca eu sa imi iau obligatia sa va informez cu o saptamana inainte ca s-au gasit conditiile favorabile si sa dam drumul la partea de publicitate, de promovare a evenimentului. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Cine este pentru? Cu specificatia ca Targul ”Cucuteni” nu va fi precizat in acest proiect ca si data de desfasurare. Va rog, cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare zona "Monumentul Eroilor Revolutiei "

Va rog, luari de cuvant.

Daca nu sunt. Cine este pentru?

Domnule Boz, ne auziti? Sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sunt pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

... Are acelasi regim ca domnul Boz. Atunci o sa il intrebam cand merge,  daca

accepta acelasi regim.

Dau citire proiectului numarul 6.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru investitia „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Cinematograf Tnanon’’

Daca sunt interventii? Va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11    I  *2*0232 267 582                   I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         |      / PrimariaMunicipiuluilasi

27

As avea o intervenție.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va rog, cine are intervenție? Va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Ma bucur ca s-a luat decizia si avem posibilitatea sa votam acest lucru ca vechea arhitectura a acestui edificiu sa fie redata din nou iesenilor. Mi-as dori ca multe cladiri sa revina la stadiul initial din perioada interbelica. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru investitia “Reabilitare si modernizare spatii de la subsol, parter, etaj 1 si fatade la Spitalul Clinic "Dr. C.I.Parhon” Iași

Daca sunt interventii? Va rog, domnule profesor. Nu va auzim.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Ma scuzati. Nu se deschidea microfonul. Vreau sa salut acest proiect, luand in considerare importanta Spitalului Parhon care este, practic in momentul de fata, este singurul Centru de urologie, nefrologie si transplant renal la standarde europene din regiunea Moldovei. Deci adresabilitatea pacientilor catre acest spital este extrem de mare, dupa cum probabil va dati seama. Faptul ca in aprilie 2018 a avut loc acel incendiu de care stim cu totii, acest lucru a dus la afectarea parterului, zonelor din corpul C2, fiind scoase din utilizare spatii suficient de importante. Proiectul este foarte bun, din punctul meu de vedere, pentru ca in aceste zone se vor reabilita vestiare pentru personal, arhiva spitalului, precum si unele saloane si cred ca este extrem de benefic luand in considerare, cum spuneam, importanta acestui spital pe plan regional. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca mai are cineva interventii? Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Nu, am miscat mana din greseala probabil, nu aveam intentia de a interveni.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nu e nimic.

Cine este pentru, va rog.

Domnule Florentin Ciobotaru, nu va vedem. Domnul Ciubotaru?!

Domnule Boz, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Proiectul a fost adoptat, mai putin domnul Ciobotaru care a intrerupt legatura. Multumim. Domnul Ghizdovat nu a participat la vot.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Domnule presedinte, la proiectul precedent nu am participat, la 6, nu la acesta. La acesta am votat, s-a vazut.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Deci la proiectul 6 nu a participat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru investiția “Restaurare si reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iași, Jud. Iași

Daca sunt intervenții? Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Observ aici ca prin interventiile propuse se va reduce spatiul verde de la 66.000 metri patrati a 61 aproape 62.000 de metri patrati, reducerile se duc in cateva categorii care au sens mare parte dintre ele, avem si dalaje inierbate, avem si un loc de joaca care se mareste. As vrea insa sa propun, urmatorul amendament la acest proiect. Daca mergem la pagina 9, nu stiu cum sa gasesc articolul, nu imi dau seama ce articol, dar avem urmatoarea fraza, o citesc intai asa cum este si dupa aia in forma propusa de mine ca amendament. Forma actuala: vor trebui reinventariati toti arborii pentru a depista pe cei care pot deveni pericole publice, propunand-se, daca se impune, extragerea. Propun urmatoarea modificare si adaugire: vor trebui reinventariati toti arborii pentru a depista pe cei care pot deveni pericole publice, propunand-se daca se impune, si nu se gaseste alta solutie pentru indepartarea pericolului, extragerea, si in continuare, pentru fiecare arbore care va fi extras se vor planta minim alti patru arbori noi. Multumesc. Vreau sa propun acest amendament.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt propuneri? Daca mai e cineva care doreste sa ia cuvantul? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, e un amendament pe care cred ca il putem trata ca si oportun, in sensul acesta avem asigurat suta la suta faptul ca nu va scadea numarul de populatie arboricola. Pentru a nu lasa loc de interpretare in ceea ce priveste atacarea subiectului cu reducerea spatiului verde o sa va rog sa va uitati in anexa 3 la proiectul de hotarare care spune, printre altele, ca o sa avem o crestere prin dublarea oglinzii de apa. In momentul de fata, exista o singura oglinda de apa activa, este vorba despre fantana de langa Casa ”Mihai Ursachi”, celelalte trei nu functioneaza si vrem sa aducem cat mai mult luciu de apa in gradina Copou. 30.324 metri patrati de asfalt se desfiinteaza complet, dispare asfaltul din gradina Copou. Se introduce in special piatra naturala si piatra cubica, functie de accesibilitatea vehiculelor grele de intretinere sau alte intrari accidentale. Creste numarul de dalaje inierbate cu 1653 de metri patrati. Se introduc si suprafete din lemn pe o suprafata de 374 de metri patrati si se tripleaza suprafetele destinate copiilor, locuri de joaca pentru copii. Practic bilantul teritorial, daca, eu stiu, asimilam dalajele inierbate cu suprafetele suplimentare de spatii destinate copiilor si cu luciu de apa, se revine la bilantul de spatiu verde de 66.309.

Nu as vrea sa transformam intr-o poveste cu iz politic acest deviz general. Mai mult decat atat, nu se va lua nici un metru patrat din spatiile verzi existente care sunt acoperite cu arbori, ci s-a urmarit cresterea suprafetelor de luciu de apa in aceleasi locatii cu cele existente unde nu exista niciun fel de arbore. Mai mult decat atat, inventarierea de la care a plecat proiectantul pentru proiectul gradinii Copou nu a fost corect facuta, in sensul ca nu toate suprafetele trecute aici ca si spatiul verde erau cu destinatia de spatiu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro verde pentru ca in aceeași categorie au fost trecute si suprafețele unde au fost grupurile sanitare erau trecute tot spatiu verde, cele dinspre blocurile de locuit, de asemenea o parte din sera a fost cuprinsa ca spatiu verde si serele Palatului Copiilor ocupau acolo aproximativ 2.500 de metri patrati, gasite in inventarul public sub statutul de spatiu verde, dar ele sunt niste constructii metalice, inclusiv magaziile pentru lucratorii de la sera, toate au ramas sub statutul de spatiu verde. Containerele de cazare pentru muncitori sunt asezate pe niste platforme de beton construite prin anii ‘80 - ‘90, iar in inventarul public toata gradina este trecuta ca spatiu verde. De aceea, va rog sa nu considerati ca ofensa adusa spatiului verde, ci, dimpotriva, o valorificare superioara a acesteia. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnule Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Sunt de acord cu esenta mesajului dumneavoastra, de asta am zis ca unele din acele modificari le consider, cum sa zic, rezonabile, insa pentru a avea claritate, claritate cu care sunteti si dumneavoastra de acord din ceea ce observ, asupra arborilor, in mod special, imi mentin propunerea mea de amendament cu care aparent suntem toti de acord ca asa vrem sa procedam in aceasta ... a parcului.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu voiam sa fac, ma iertati pentru suprapunere, si domnule presedinte, trimitere la mail-ul pe care l-ati primit de dimineata. Este doar un mesaj cu un iz populist, cel despre care amintea domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va supun la vot amendamentul pe care l-a propus colegul nostru, domnul Postolache.

Cine este pentru? Multumim.

Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva?

Va supun la vot proiectul cu amendamentul propus de colegul nostru, care a fost adoptat.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Domnule Boz, sunteti pentru?

Domnule Boisteanu, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Ati spus, colegul nostru a fost adoptat? Sau nu am inteles eu bine?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta Amendamentul colegului nostru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

A, ma iertati, sa nu cream confuzii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Sunteti in deal si semnalul ajunge mai greu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru, domnule președinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Mulțumesc.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Daca sunt discuții?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Domnul Boz, va rog.

Proiectul a fost adoptat, mai putin aprobarea domnului Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Aveti un semnal forte, foarte slab, domnule consilier. Daca v-ati muta un pic locul ca sa reactionati la timp. Va multumesc.

Deci proiectul a fost adoptat in unanimitate si domnul Boz a fost de acord.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Retea distributie si bransament pentru imobil administrat de ISU Iași - proiect "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova” ”, situat in Iasi, bd. C. A. Rosetti, FN, nr. cadastral 131088, conform Hotararii Consiliului Local nr.260 din 28.07.2017

Daca sunt discutii? Daca nu sunt, cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, va rog. Nu are semnal.

Proiectul a fost aprobat fara votul domnului Boz. Multumesc.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind sustinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata starii de alerta, printr-o serie de masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, masuri instituite in baza Legii nr. 55/2020

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Crucianu. Domnule consilier, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. Stimati colegi, dupa cum bine stiti, impreuna cu colegul Mihai Gavril dorim sa aducem in atentia dumneavoastra proiecte prin care alocam o suma catre Clubul Politehnica lasi cu conditia, de data aceasta suspensiva a incetarii oricarui litigiu intre structura sportiva si Consiliul Local. Asa cum am mai declarat impreuna cu colegul meu, sportul trebuie sustinut, cu atat mai mult cu cat pandemia provocata de virusul Covid 19 a afectat semnificativ acest domeniu. In aceste conditii, va propun sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro susținem impreuna acest proiect si sa venim in sprijinul Clubului sportiv Politehnica Iași, ajutand prin demersul nostru pe tinerii talentati si muncitorii sa faca performanta si va duca lasul pe podium. Va multumesc tare frumos.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt alte interventii? Nu.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Domnule Piftor, va rog, sunteti pentru? Multumesc. Domnule consilier Nedelcu, sunteti pentru? Multumesc.

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, daca ne auziti, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sunt pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnule Boca, rugaminte, sa ridicati mana spre camera ca sa vedem cu totii. Multumesc frumos.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea Anexei nr. 1-bunuri de retur, cu statie incarcare electrica si aspirator urban autopropulsat

Daca avem intrebari? Daca nu, cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Si eu sunt pentru. N-am apucat sa ridic mana. Sunt pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta Multumesc.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași Daca sunt interventii? Daca nu, cine este pentru?

Domnule Caliman, sunteti pentru? Multumesc.

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti, avand suprafata de 350 mp, din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr. 11, proprietate publica a Municipiului Iasi, cu nr. cadastral 163695-C1, din spatiu de invatamant , in spatiu destinat desfasurarii activitatii Academiei Romane

Daca sunt intervenții? Daca nu sunt, Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz?

Multumim. Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013, privind aprobarea vanzarii terenului din Iasi str. Nicorita intersectie cu str. Vasile Lupu in suprafata de 329 mp

Daca sunt interventii? Va rog, domnule Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Buna ziua. Multumesc, domnule presedinte. Am primit ieri un email, o solicitare din partea unui cetatean a solicitat respingerea acestui proiect de hotarare si a altui proiect de pe ordinea de zi care are legatura cu aceeasi societate, e vorba de cei care solicita vanzarea si apare o solicitare de respingere a acestui proiect intrucat exista un dosar penal, o plangere penala din partea acestui cetatean impotriva fostului administrator a uneia dintre societati cu privire la modalitatea de transfer a cartilor funciare ... administrator ca si asociati ai respectivei societati. Ca urmare, as veni cu propunerea sa amanam acest proiect pentru data urmatoare pentru a clarifica... vizavi de cele semnalate de cetateanul respectiv.

Doamna secretar general Ionascu Denisa Liliana

Am eu o interventie. Imi dati voie?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar general Ionascu Denisa Liliana

Intr-adevar, in cursul zilei de 29 iunie s-a primit aceasta solicitare din partea domnului Costica Florea. In cursul zilei de astazi insa, aceeasi persoana ne transmite solicitarea, de fapt ne incunostiinteaza ca renunta la solicitarea de respingere a celor doua proiecte. Deci in cursul zilei de astazi ne-a parvenit aceasta adresa din partea aceleiasi persoane care renunta la solicitarea formulata ieri.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu vreau sa intreb daca a vazut cineva plangerea penala. Asa putem sa facem afirmatii ca sunt plangeri penale si sa fim dusi in eroare.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Eu nu inteleg, intr-o zi spune una, in alta zi spune altceva. Ne jucam de-a reclamatia.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Daca imi permiteti, domnule presedinte.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Numai un pic. Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Primaria Municipiului Iași nu are cunostinta de existenta vreunui dosar penal intre aceste doua persoane, fizica si/sau juridica, si oricum ar fi, existenta unor plangeri penale nu cred ca poate sa impiedice modificarea unei hotarari adoptate deja de catre consiliul local in 2013. Obiectul discutiei, dezbaterii de astazi este doar modificarea a doua articole din textul acestui proiect de hotarare, respectiv membrii, componenta comisiei de negociere, pentru ca mandatele celor din perioada 2012 - 2016 au luat sfarsit, prin urmare, se impune actualizarea componentei comisiei de negociere si s-a modificat valoarea terenului rezultata dintr-un raport de expertiza pe care ni-l insusim astazi. Prin urmare, acest proiect de hotarare este doar o modificare a unei hotarari, a unei decizii luate de consiliul local in 2013. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc, doamna. Va rog, domnule Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

A plecat colegul nostru Timofciuc, dar soparle vad ca au ramas.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Alte interventii daca mai sunt?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Daca imi permiteti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Plangerile sau litigiile dintre cele doua parti nu vizeaza vreun act administrativ al municipalitatii. Deci, practic noi suntem straini de ce au ei de impartit si cred ca proiectul poate sa mearga mai departe fara nicio problema.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca mai sunt interventii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vreau decat sa ne precizeze doamna secretar daca sunt impedimente pentru o decizie administrativa in ceea ce priveste diverse conflicte de care noi nu auzim. Si chiar daca nu isi retragea respectivul cetatean, plangerile lor penale le rezolva institutiile ca atare, noi eventual luam o decizie administrativa. Multumesc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt interventii? Daca nu, cine este pentru?

Domnule Boz, sunteti pentru, da?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta Multumesc.

Cine este impotriva?

Si cine se abtine?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 16

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

Daca sunt interventii?

Cine este pentru?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Sunt ceva probleme cu sunetul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnule Vintila, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

De la soparle, domnule Pintilei, sunt probleme cu sunetul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule Vintila, sunteti pentru? Ma auziti? Nu va vedem mana.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Voi vota la timp.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Pai, v-am intrebat, am cerut votul cine este pentru.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Sa ma exprim acum, ma abtin.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Deci cine este pentru? Va rog, mana sus.

Deci cine este impotriva?

Cine se abtine, va rog.

Domnule Boz, va rog, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sunt pentru.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Domnule presedinte, vedeti cu tehnicul, nu avem sunet.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule Boisteanu, sunteti pentru? Multumesc.

Deci cu o singura abtinere votul a fost pentru si proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, va rog.

Domnule Caliman, mana, pentru sau nu? Nu se vede. Multumim frumos. Domnule Boz? Deci proiectul a fost adoptat, mai putin domnul Boz care nu a putut sa isi exprima votul.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 21,68 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 198, bl. B, sc. B, avand numar cadastral 166301, inscris in cartea funciara nr. 166301 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz, ne auziti, sunteti pentru?

Mai putin domnul bos care nu are legatura. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania-Filiala Iasi a spatiului din Iasi, str. Petre Tutea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, cu suprafata utila de 40,34 mp

Daca sunt intrebari, discutii? Daca nu Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva? Lasati mana, domnule Pintilei, ati fost pentru, nu puteti fi si impotriva.

Daca se abtine cineva?

Domnul Boz?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 124 mp, situat in Iasi, strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu, avand numar cadastral 166715, inscris in cartea funciara nr. 166715 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Va rog, domnule Boca... Deci cu precizarea de la comisie ca se aproba documentația de atribuire. Va rog, domnule Boca. Nu va auzim. Numai un pic. Nu va auzim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Ma auziti, domnule președinte?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Acum da. Multumim. Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc. Voiam, nu știu, nu intelegeam adineauri am vazut ca l-ati facut atent pe colegul meu Pintilei ca era un pic confuz vizavi de vot, vota si pentru si impotriva, nu știu asta poate e o caracteristica a soparlelor, domnule Pintilei? Sau faceati vreo aluzie la proiectul numarul 15? Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Nu v-am auzit.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim. Deci cine este pentru? Vot pentru. Multumesc...

Deci cine este impotriva?

Cine se abtine?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat...

Domnule Bostan, sunteti pentru?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

A ridicat mana.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Am avut o probleme de conexiune, daca nu m-ati vazut.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Domnul Boz a spus ca este pentru.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 23 mp, situat in Iasi, strada I. Mironescu, FN, avand numar cadastral 164425, inscris in cartea funciara 164425 UAT Iași, apartinand domeniului privat al Municipiului Iași

Discutii?

Cine este pentru? Se aproba documentatia de atribuire.

Cine este pentru? Domnule Bostan, sunteti pentru? Multumesc.

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva? Domnule Boz?

Deci proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Conșiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu imobilul teren in suprafața de 5150 mp situat in Iași, zona str. Luca Arbore-str. Rampei

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Domnul Boz?

Deci proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar general lonascu Denisa Liliana

Nici pe doamna Aldea nu am vazut-o.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Doamna Aldea a disparut si la votul trecut, cred. Doamna Aldea, ne auziti?

Deci fara doamna Aldea si domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ma iertati, ma auziti?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Acum va auzim.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru. Am votat pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Deci fara doamna Aldea.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare de aprobare a completarii Hotararii Consiliului Local nr. 211/30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul situat in str. Armeana nr. 18, in suprafata de 888 mp si acordarea dreptului de superficie asupra acestuia catre Uniunea Artistilor Plastici din Romania-Filiala lasi

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Domnul Boz? Cu doamna Aldea am pierdut legatura, cu domnul Boz, de asemenea.

Proiectul a fost adoptat cu restul consilierilor care au votat pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru, domnule președinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Vot pentru. Numai doamna Aldea.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 87 mp situat in Iasi, strada Nicolae Balcescu nr. 11, proprietatea privata a Municipiului Iași, identificat cu numar cadastral 165115, inscris in Cartea Funciara numar 165115 UAT Iași

Daca sunt intrebari?

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule consilier Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Doamna Aldea? A disparut. Deci mai putin doamna Aldea, ceilalti consilieri au fost de acord cu proiectul.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 59196/18.06.2020

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Domnule consilier Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași

Cine este pentru? Domnule Pintilei, sunteti pentru? Multumesc. Domnule Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Nedelcu? Domnule consilier Vlad? Multumesc.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru. Eu sunt pentru la toate proiectele municipalitatii.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boz? Multumesc. Eu va intreb ca asa e.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Si eu am vota pentru, domnule presedinte.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Eu am votat pentru tot mandatul.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Mulțumesc. Nu va intreceti in pentru ca nu se stie.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Mandatul următor sau care mandat, domnule președinte?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Proiectul a fost adoptat in unanimitate colegilor prezenti.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR 9A, NUMAR CADASTRAL 144019, intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuințe colective, birouri, servicii cu funcțiuni complementare), persoana juridica

Va rog, domnule Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Am sa incerc sa fiu scurt. Sper ca sunt receptionat. Ieri la comisie acesta a trezit anumite discutii, fapt pentru care secretarul general a cerut un raport suplimentar. Am parcurs acest raport, sunt convins ca si dumneavoastra. Intr-adevar, era o neconcordanta pe certificatele de urbanism, fiind emise pentru acest punct doua certificate de urbanism. In cel care nu se mai afla la data discutiei in vigoare exista o alta, sa spunem, particularizare la unitatea teritoriala de referinta, un P1B care ar fi necesitat si un aviz al Consiliului Judetean.

In certificatul de urbanism emis in 2019, cu valabilitate de 24 luni, deci in vigoare, nu exista o astfel de particularizare. Din suplimentul de raport de la Serviciul de urbanism aflam de fapt incadrarea unitatii teritoriale de referinta la P1B, pentru care s-ar fi solicitat aviz unic din partea CJ-ului, ar fi fost o eroare, eu asa am inteles, sau o greseala, in fine nu mai conteaza. Am inteles acest argument. Eu in schimb cred s-au solicitat ca mai sunt si alte chestiuni de discutat cu privire la continutul pana la urma a celor doua avize, cand au fost ele emise. Cel putin pentru primul certificat de urbanism exista si un anumit semn de intrebare vizavi de persoanele care l-au semnat.

Ma refer aici, semnatura nu apartine doamnei secretar general, dar nici nu este semnat cu bara cum ar fi fost normal, pentru domnul primar, spre exemplu, s-a semnat cu bara. Pe avizul 139 din 2.06.2020, el se coordoneaza foarte bine certificatului doi de urbanism, 2.609 din 07.08.2019, subliniind ca prezentul aviz este valabil pe toata durata de valabilitate a certificatului de urbanism la care am facut trimitere, 2009, emis de Primaria Municipiului Iasi. In aceasta situatie in care pana la urma exista niste ... care ar putea solicita un aviz unic al unei alte institutii, din punctul meu de vedere nu cred ca ar fi o problema pana sa ne lamureasca serviciul urbanism, nu in ceea priveste existenta respectivei erori ca asta am inteles si de ce totusi a fost pana la urma incadrat respectivul teren in unitati teritoriale de referinta cu indici diferiti. Asa ca din punctul meu de vedere si in urma sedintei pe care am avut-o ieri cu grupul social democrat am cazut, ma rog, am luat hotararea ca ar fi bine acest proiect sa fie amanat o luna de zile pana sa ne lamurim ca sa nu existe suspiciuni cu privire la continuturile diferite din cele doua certificate de urbanism.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu am reusit ieri sa parcurgem impreuna acest proiect la comisiile reunite, dar exista un punct de vedere exprimat de catre colegii de la urbanism care spune de ce cel de-al doilea certificat de urbanism nu a mai solicitat avizul unic. Datorita faptului ca niciuna dintre parcele propuse spre, sa spunem, reglementare in acest proiect de hotarare nu se supune prevederilor de exceptie de la Legea 350. Pentru intelesul tuturor, acea suprafata de teren, si acolo sunt in lucru trei sau patru PUZ-uri in momentul de fata, apartinand diversilor proprietari care au cumparat sau poseda in momentul de fata fosta platforma a Sudului Pacurari, acolo unde erau statiile de betoane si celelalte, si care doresc sa scoata din zona respectiva mizeria, as putea spune, pe care au suportat-o mai bine de 30 - 40 de ani de zile, adica statiile de betoane, zgomotul permanent, uzinele de reparatii care era acolo si toate celelalte.

Motiv pentru care se solicita un alt plan de urbanism in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte cum scrie, locuinte, birouri, servicii cu functiuni complementare, toate venite intr-un ansamblul pe o suprafata de aproximativ 16.000 metri patrati. Spune in cele din urma ca acel plan, acel aviz unic ar fi fost necesar central daca suprafata terenului ar fi fost in zona centrala a municipiului, nu este, daca ar fi fost zona centrala a orasului, precum si alte zone de interes, cultural, central, nu este, daca este zona protejata ori asupra careia s-a instituit un alt tip de restrictie, nu este, daca se afla in zona de monumente istorice, nu este, daca sunt parti din zone protejate asupra careia sau instituit un tip de restrictii prin acte normative si documente de urbanism, nu este, a fost zona industriala de la inceput pana in clipa aceasta, daca cuprinde monumente sau ansambluri si situri in lista monumentelor, nu cuprinde, daca este zona turistica, ne-am fi dorit noi, sau daca e parte dintr-o zona turistica, nici asta nu este, daca este in extravilanul municipiilor, oraselor sau a comunelor, cum spune Legea 350, nu este in extravilan, este in intravilanul municipiului. Deci nu este niciuna dintre conditiile necesare pentru a se cere avizul unic de la Consiliul Judetean.

Din punctul meu de vedere, dupa reglementari multiple si o sa avem si saptamana aceasta, daca nu saptamana viitoare o discutie comuna cu Consiliul Judetean si Prefectura Judetului Iasi pentru a lamuri odata pentru totdeauna pe intelesul tuturor si a inspectorilor de la primarie si a celor de la Consiliul Judetean, cand si de ce este nevoie de avizul unic, dintr-o dorinta simpla, certa pentru a nu purta oamenii pe drumuri. Pentru ca am observat un tratament cu dubla masura pentru diversi cetateni, persoane fizice sau juridice, care au solicitat avizul unic de la Consiliul Judetean. Unii dintre ei au suferit intr-un mod nedrept printr-o ingerinta ilegala asupra continutului documentatiei de urbanism, cu de la sine putere dandu-si cu parerea ca e prea inalt, ca e prea jos, ca e prea la dreapta, prea la stanga, cand de fapt rolul lor era sa isi manifeste legitim un singur punct de vedere, este sau nu un interes judetean intr-un amplasament propus de un cetatean persoana fizica sau juridica, este sau nu este, si daca este trebuie sa isi exprime punctul de vedere care este proiectul judetean care ar putea fi afectat de un alt proiect propus de un cetatean, persoana fizica sau juridica de pe raza municipiului Iasi. Foarte simplu, asa scrie in lege si asa trebuie sa ramana pentru a nu crea filtre suplimentare care sa abuzeze de cetatenii municipiului Iasi. Asa incat, consider ca toate elementele de legalitate sunt indeplinite, motiv pentru care il aveti si in ordinea de zi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Mulțumim. Daca mai sunt colegi care doresc sa ia cuvântul? Daca nu, va spun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Domnule Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc frumos. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 164636, 164635, 158354, intocmit in vederea modificarii Planului urbanistic zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 487 din 29.12.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T165 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice

Daca sunt intrebari, discutii? Va multumesc.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnule Boz?

Proiectul a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82B, NUMAR CADASTRAL 162767 intocmit pentru construire locuinta individuala, persoane fizice

Discutii?

Cine este pentru?

Domnul Boz? Doamna Aldea?

Deci proiectul a fost adoptat cu numarul colegilor prezenti.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 138813, 138808, 138848, 130156, 130168, intocmit pentru modificare conformatie volumetrica a PUZ-ului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 258/2008, persoana juridica

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Domnul Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiectul a fost adoptat cu votul colegilor, inclusiv al domnului Boz.

Proiect nr. 31

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuințe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Daca sunt discuții? Daca nu sunt, Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva? 5 abtineri.

Domnul Boz?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumesc. Cu 5 abtineri proiectul a fost adoptat.

Proiect C.1.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru investitia: “Construire Cresa -bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 39-45”

Interventii? Multumesc.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Domnule Ciobotaru, sunteti pentru? La cresa, sigur ca da. Domnul Boz?

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Sunt pentru, domnule presedinte. Sunt pentru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru si eu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Doamna Adea a disparut. Deci cu numarul consilierilor prezenti proiectul a fost adoptat.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru investitia: „Construire cresa si demolare constructie existenta-Soseaua Voinesti nr. 26”

Discutii?

Cine este pentru?

Cu numarul consilierilor prezentei proiectul a fost adoptat.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru investitia: „Demolare partiala si construire cresa - Scoala Gimnaziala ”Ion Neculce” nr. 21”

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Domnul Boz?

Proiectul a fost adoptat cu numarul consilierilor prezenti

Proiect C.4.

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11    I '*2*0232 267 582                    I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         |      / PrimariaMunicipiuluilasi

42

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru investitia: „Extindere unitate de invatamant prin construire cresa - Strada Canta, nr. 52”

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost adoptat cu numarul consilierilor prezenti.

Proiect C.5.

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, a imobilului situat in Iasi, str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16) si atribuirea in folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, a unui numar de 20 locuri de parcare, situate in parcarea din Iași, strada Grigore Ghica Voda.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat de catre colegii consilieri prezenti, fara domnul consilier Ghizdovat.

Proiect C.6.

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Municipiului lasi post-mortem domnului lonut Popa

Discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Domnule Boca, sunteti pentru?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Voiam sa spun si eu doua cuvinte, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc. Impreuna cu un coleg de-al meu din Partidul Social Democrat am infiintat acest proiect la initiativa presedintelui Organizatiei Municipale, domnul Ostaficiuc, pentru unul dintre cei mai carismatici antrenori pe care i-a avut Liga intai. Un om care si-a legat activitatea de municipiul Iasi, un om care merita recunostinta si recompensa noastra morala... si asa cum discutat ieri la comisii, domnul primar a venit si cu initiatica ca si un alt mare fotbalist, in speta domnul Romila, Romila doi, asa cum il stia lumea in anii ‘70 - ‘80, cu nenumarate selectii la echipa nationala si cu nenumarate aparitii in primul esalon al fotbalului romanesc. Le cinstim memoria si Dumnezeu sa ii ierte. Nu ii vom uita niciodata pe cei care au contribuit intr-un fel sau altul la performanta sau desfasurarea activitatii sportive in cadrul municipiului Iasi. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Si eu multumesc. Daca mai sunt luari de cuvant? Va supun votului.

Cine este pentru? Va multumesc.

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

43

Domnul Pintilei a ridicat mana.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Am votat pentru. Daca nu sunteti atent, nu sunt eu de vina.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Nu, domnule Pintilei, recunoaștem ca mana dumneavoastra a fost sus.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Multumesc. Raman dator.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, mana dumnealui a fost la inaltime, asa e.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

La inaltime, si dumnealui ca persoana.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Florine, ca intotdeauna esti un dulce.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiect C.7.

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Iași post-mortem domnului Mihai Romila

Daca aveti interventii de facut? Daca nu, cine este pentru? Multumesc.

Este cineva impotriva?

Este cineva care se abtine.

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc, domnule presedinte, si multumesc tuturor consilierilor locali care au participat la aceasta sedinta. Multumesc pentru votul acordat si pentru intelegere. Ne pregatim pentru sedinta de luna iulie deja. Vreau sa va doresc multa sanatate, sa va odihniti. E si perioada de odihna, stiu ca ati fost stresati de aceasta posibilitate mai putin comuna de a face sedintele de Consiliu Local, dar rezultatele sunt cele pe care le-ati initiat si va multumesc din nou.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Domnule Nedelcu, va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Inca o data in incheiere as vrea sa va astept, sa va rog sa veniti la expozitie la Palatul Culturii si la Galeria Dana, pe dumneavoastra si pe toti cei care ne urmaresc, bineinteles.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Multumesc si eu tuturor celor care au participant la sedinta. Multumesc iesenilor care ne-au urmarit. Ne vedem la sedinta urmatoare. Sanatate multa si bucurii in familie. Doamne ajuta!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

GABRIEL MIHAI SURDU


SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro