Proces verbal din 30.04.2020

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 51485 / 29.05.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

NOTA:

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Iasi este afisat pe

site-ul www.primaria-iasi.ro

www.primaria-iasi.ro

P3 / PrimariaMunicipiul uiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 30.04.2020 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului lasi, desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA COJOCARU CATALINA

 • 2. AUR MARIUS CATALIN

 • 3. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 4. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 5. BOTEZ RADU

 • 6. BOZ PETRU EDUARD

 • 7. CALIMAN ADRIAN CONSTANTIN

 • 8. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 9. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 10. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 11. DORNEAN TUDOR

 • 12. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 13. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 14. GHIZDOVAT VLAD

 • 15. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 16. IGNAT ETIENNE

 • 17. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 18. PIFTOR DANIEL

 • 19. PINTILEI MIHAIL

 • 20. POSTOLACHE ANDREI

 • 21. SANDU VASILE

 • 22. SCRIPCARU CALIN

 • 23. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 24. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 25. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 26. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai -primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 636 din data de 24 aprilie 2020, modificata si completata prin urmatoarele dispozitii: nr. 644 din data de 28 aprilie 2020, nr. 656 din data de 29 aprilie 2020 si prin 658 din data de 30 aprilie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de

consilier local al domnului Lucian Jugrin si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

 • 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al

domnului Adrian Caliman in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016, 210/2017 si nr. 222/2017;

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii/infratirii intre Municipiul Iasi,

Judetul Iasi din Romania si Orasul Nafplio din Republica Elena;

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Municipiul Iasi, Judetul

Iasi din Romania si Orasul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova;

 • 5. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al

Municipiului Iasi domnului Eugen Doga;

 • 6. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al

Municipiului Iasi domnului Stefan Pintilie;

 • 7. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post -

mortem al Municipiului Iasi domnului Petru Ciubotaru;

 • 8. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post -

mortem al Municipiului Iasi medicului de urgenta Mihaela Dumea, asistentului medical Adrian-Gabriel Sandu, pilotului comandor Ilie Doru Gavril si copilotului capitan-comandor Voicu Socae;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind Studiul de

Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare Depou Dacia;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

externe in valoare de pana la 21 milioane Eur (sau echivalentul in RON), de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), in vederea finantarii investitiilor publice de interes local;

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.

410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi (2017 - 2020) in vederea continuarii publicarii de catre Academia Romana a lucrarilor apartinand seriilor ”Civilizatia romaneasca”, ”Basarabica”, ”Centenarium” si ”Documente privind istoria romanilor -Colectia Hurmuzachi” pentru perioada anului 2020;

0232 267 582

i ini informatii@primaria-iasi.ro

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea executiei bugetului

general al Municipiului Iasi la data de 31.03.2020;

 • 13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi

pe anul 2020;

 • 14. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri,

conform art. 456 alin. (2), lit. a); c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • 15. Proiect de hotarare privind completare H.C.L. nr. 273 din 26.07.2019 privind

aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun;

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 179/2019 privind stabilirea

impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de

invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iași pentru anul scolar 2020 -2021;

 • 18. Proiect de hotarare privind esalonarea sumelor ce vor fi platite in cadrul

”Programului Termoficare” din partea Municipiului Iasi la obiectivul ”Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”;

 • 19. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea

unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea si exploatarea S.C. Veolia Energie S.A., trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi;

 • 20. Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr.

467 din 20.12.2019 privind acceptarea donatiei Asociatiei de Proprietari Munteni, nr. 17, constand in extindere retea de canalizare si racord canalizare pentru imobil cu destinatie de locuinte, situat in Municipiul Iasi, soseaua Munteni, nr. 17, numar cadastral 16594/1;

 • 21. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului

din Iasi, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 34, bloc Expres, atribuit catre Biblioteca Centrala Universitara “Mihai Eminescu” din Iasi;

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a

spatiului din Iasi, soseaua Nationala, nr. 43, atribuit catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;

 • 23. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii de Consiliul Local nr. 211

din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in anexele 1 - 6;

 • 24. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din

30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-12;

 • 25. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie pentru

suprafata de 350 mp, situata in Iasi, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1, avand numar cadastral 163692, inscris in cartea funciara nr. 163692, in favoarea S.C. MAGIC PIZZA S.R.L.;

0232 267 582

ixini informatii@primaria-iasi.ro

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare

ale terenului in suprafata totala de 504 mp, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 si concesionarea, prin licitatie publica a terenului - LOT 1 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 222 mp, situat in Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 11, avand numar cadastral 161998, inscris in cartea funciara numar 161998 Iasi si a terenului - LOT 2 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 282 mp, situat in Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 11, avand numar cadastral 161997, inscris in cartea funciara nr. 161997 Iasi;

 • 27. Proiect de hotarare privind dreptul de trecere pentru lucrari de extindere a

sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, in favoarea S.C.APAVITAL S.A, necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate in vederea implementarii ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 96 din 28.02.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada SF. Petru Movila (fosta Uzinei), nr. 59, numar cadastral 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada

Aurel Vlaicu nr. 78, numar cadastral 126952, 157065, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc.) persoane juridice;

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, stradela

Uzinei, strada Varianta Uzinei, nr. 4-16, numar cadastral 151544, 135795, 123594,

135833, 137279, 123794, intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare, persoana juridica;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi,

soseaua Sarariei nr. 24 si 24 A, numar cadastral 162284, 161684, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele), persoane fizice;

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, soseaua

Bucium, nr. 33, numar cadastral 160852, 160853, 160854, 160855, 150641, 151170, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, birouri, servicii si spatii comerciale, persoane fizice;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona

Construita Protejata - Iasi, strada Pacurari nr. 95, numere cadastrale 131983, intocmit pentru construire hotel 2-4 stele, alimentatie publica, unitate medicala (ambulatoriu, imagistica, radioterapie), parcare, amenajare incinta, imprejmuire, racorduri utilitati pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada

Trei Fantani nr. 46, numar cadastral 155225 intocmit in vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room, persoana juridica;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi,

bulevardul Chimiei, nr. 4, numar cadastral 120040, 120066 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri, locuinte si servicii conexe, persoana juridica;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Calea

Chisinaului, nr. 22, numar cadastral 149110 intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada

Serg. Grigore Ioan, nr. 7, numar cadastral 157570, 157571, (3583/2)/2, 130718, 157509, 159764, 157508, 3583/24, 3583/25, 3583/26, 157496, 157566, 3583/50, 157348, 157654, 3583/52, 358/53, 3583/54, 132233, 132226, 3583/55, 3583/56, 159761, (3583/43)/2,

150060, 132227, 161470,  132228, 3583/63, 3583/62, 3583/60, 3583/59, 3583/58,

3583/108, 3583/107, 3583/106, 3583/61, 140717, 153429, 140600, 161471, intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential, persoana juridica;

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata

de 124 mp din Iasi, bld. Poitiers, FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand numar cadastral 148715, inscris in cartea funciara 148715, Iasi;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea documentatiei

tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul ”Imprejmuire cimitir Eternitatea”;

 • 41. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul “Alei cimitir Sfantul Vasile”;

 • C.1 .       Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarea erorii materiale din cuprinsul

Hotararii Consiliului Local nr. 105/31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID - 19;

 • C.2 . Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si directia Regionala de Metrologie Legala Bacau;

 • C.3 .      Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi

si UAT Comuna Holboca in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea liniei de tramvai Iasi -Dancu, Cod SMIS 127025;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit, bine v-am gasit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului municipiului Iasi nr. 636 din data de 24 aprilie 2020, modificata si completata prin următoarele dispoziții: nr. 644 din data de 28 aprilie 2020, nr. 656 din data de 29 aprilie 2020 si prin nr. 658 din data de 30 aprilie 2020, cea care tocmai v-a fost comunicata prin email. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul Boca Adrian Florin. Intarzie domnul Surdu Mihai Gabriel. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 30 martie 2020, precum si al sedintei extraordinare de Consiliul Local din 14 aprilie 2020.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi impotriva? Mulțumesc.

Pentru ca președintele desemnat de sedinta este domnul Boca, absent motivat astazi, este necesar sa validam un nou presedinte de sedinta care va conduce doar sedinta aceasta. Propuneri, va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Pentru aceasta sedinta il propun pe domnul profesor Paul Boisteanu.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Daca nu mai sunt alte propuneri, va supun votului validarea domnului Boisteanu ca presedinte pentru aceasta sedinta.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Voturi impotriva? Multumesc.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Buna ziua tuturor. Hristos a inviat!

Avem astazi, conform dispozitiilor emise, sedinta de Consiliul ordinara. Va supun atentiei si multumesc pentru intelegere, astazi ne gasim in formula aceasta impreuna, va supun atentiei ordinea de zi, cea transmisa prin dispozitia 636, completarea din dispozitia 644 si completarea din dispozitia 656 si ceea ce spuneam in preambulul sedintei ordinare, dispozitia 658.

Cine este pentru? Va multumesc.

Daca sunt alte propuneri pentru desfasurarea sedintei ordinare de astazi? Va rog, doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna dimineata dragi colegi. As dori sa mentionez ca la proiectul cu numarul 30 nu voi participa la vot. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Si eu am consemnat. Daca sunt alte interventii?

Eu as avea o propunere pe care sa o supun atentiei dumneavoastra, as propune ca, in trendul desfasurarii sedintei noastre, interpelarile de la aceasta sedinta sa fie facute la sfarsitul epuizarii ordinii de zi. Daca sunteti de acord cu propunerea?

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri? ... 6 abtineri.

Deci interpelarile vor avea loc la sfarsitul epuizarii ordinii de zi.

Atunci sa intram in desfasurarea acestei sedinte ordinare.

începem cu proiectul numarul 1.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lucian Jugrin si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cine este pentru?

împotriva?

Abțineri?

In unanimitatea consilierilor prezenti acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Adrian Caliman in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016, 210/2017 si nr. 222/2017;

Sunt interventii? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineata din nou va spun tuturor. Odata cu validarea noului nostru membru, noului nostru coleg si viitor consilier local, va rog stimati colegi sa fiti de acord si cu urmatoarea rocada in ceea ce priveste componenta comisiilor, in sensul ca domnul Ciprian Bostan sa fie membru al Comisiei juridice din care facea parte colegul nostru Lucian Jugrin, care a demisionat, iar domnul Adrian Caliman sa preia locul domnului Bostan in Comisia de cultura. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnule consilier, nu am nimic impotriva fata de propunerea dumneavoastra, dar haideti sa vedem intai daca intra.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sigur ca da. In conditiile in care va fi validat, pentru ca noi votam atat validarea, cat si modificarea unor hotarari de consiliu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Apreciez. Sunt de acord. Daca sunt alte interventii? Daca nu, supun votului propunerea domnului consilier Boz.

Cine este pentru?

împotriva?

Abtineri?

în unanimitatea voturilor consilierilor prezenti proiectul este adoptat.

Da, e propunerea domnului consilier Boz care a trecut, dar sa supunem votului proiectul de hotarare pentru ca altfel nu putem derula naratiunea. Deci supun votului proiectul de hotarare de la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

împotriva?

Abtineri?

Deci in unanimitate proiectul este adoptat.

îl invit pe domnul consilier sa depuna juramantul.

Bine ati revenit, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Buna ziua. Bine v-am regasit.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


„Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credința tot ce ceea sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului lasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu!”

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule consilier, pentru o poza dati-va masca jos sa va vedem si noi, aveti distanta egala, in stanga, in dreapta, putem sa va vedem. Multumesc.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Sunteti sigur ca vreti sa ma vedeti cu urme sau... Ma gasiti pe Facebook, daca e, nu e problema.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu numai pentru mine, pentru toti iesenii. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Asa trebuie sa fim mai enigmatici in perioada asta, domnule lider.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Enigmatic am ajuns unde am ajuns.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Ati avut impresia ca ati ratat o luare de cuvant, domnule consilier. Ok. Propun sa continuam derularea sedintei noastre de astazi. Punctul 3 pe ordinea de zi.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii/infratirii intre Municipiul Iasi, Judetul Iasi din Romania si Orasul Nafplio din Republica Elena;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru? Revin, din culise, de la doamna secretar, votul va fi nominal, asa incat dati-mi voie sa solicit votul de la fiecare consilier in parte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boca Adrian Florin e absent. Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Buna dimineata. Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Buna dimineața. Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna dimineața. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Buna ziua dragi colegi. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc, stimati colegi. In unanimitatea consilierilor prezenti proiectul este adoptat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Municipiul Iasi, Judetul Iasi din Romania si Orasul Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova;

Sunt intervenții? Daca nu sunt intervenții, vot nominal. Dati-mi voie sa spun numai numele, fara derularea celorlalte sau alte apelative. Va rog sa va deschideti toti microfoanele ca votul sa mearga rapid. Multumesc de intelegere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boca Adrian Florin e absent. Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Buna dimineata. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va mulțumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Eugen Doga;

Interventii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna ziua va spus si eu si va salut cu multa prietenie de aici.

Maiestrul Eugen Doga, probabil foarte mult il stii, l-ati si vazut, l-ati si ascultat, a ajuns la o varsta venerabila, se indreapta usor, usor spre 90 de ani, dar Dumnezeu il activ si a ramas in momentul de fata unul dintre cei mai valorosi compozitori in viata, sigur ca da, de muzica clasica. E in continuare cautat pe toate scenele importante ale lumii. Roman autentic, nascut la Tiraspol dintr-o familie de romani, vorbitori de limba romana. E adevarat in perioada sovietica a fost luat la Moscova si transformat in bun de patrimoniu al Uniunii Sovietice, beneficiind de-a lungul vietii sale de o protectie speciala, mai inalta aproape decat a unui presedinte de stat, tocmai pentru calitatile lui. Compozitor de exceptie a celor mai importante olimpiade care s-au petrecut, mai ales cele organizate de Uniunea Sovietica, inclusiv compozitor la ultima olimpiada organizata recent la Moscova. De asemenea, a compus coloana sonora de la filme importante cu care am trecut multi dintre noi, „Maria Mirabela”, „Satra” si se afla, sa spunem, in topul 100 cu cele mai importante lucrari clastice, inclusiv pe muzica caruia am dansat poate multi dintre noi, renumitul Vals. Deci un om de exceptie care a acceptat cu simpatie sa fie si cetatean onoare al Municipiului lasi. Eu nu stiu cum de ne-a scapat de-a lungul timpului si nu l-am facut mai devreme. Sa dea Dumnezeu sa il avem viu printre noi de-a lungul anilor si sa il chemam

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro imediat dupa ce vremurile ne vor permite la noi la Iași. Asa incat as aprecia cu maxima bucurie sa il avem in panoplia de cetateni de onoare si pe maestrul Eugen Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului. Ma iertati. Va rog, domnule consilier Pintilei. Ati ridicat mana pentru o interventie?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Ma pregateam sa votez.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Da. E in regula. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Daca ascultati un pic, sunt pentru. Ii datoram aceasta melodie care a inconjurat pamantul si a fost lait motivul a nenumarate petreceri.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc pentru intelegerea de a reveni in cadrul sedintei noastre si alaturi de noi. Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Proiectul este adoptat. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As avea o rugaminte pentru domnul Gavril si domnul Aur, o sa trebuiasca sa ii transferam si hotararea de consiliu maestrului Doga si suna rau sa vada ca au fost doua abtineri pentru o personalitate atat de mare, este ca si cum i-am contesta valoarea. Nu pentru numarul de voturi, sa spunem ca a trecut, haideti sa facem un gest, e pacat pentru imaginea noastra, domnule Aur si domnule Gavril. E totusi o somitate culturala a planetei. Daca puteti reveni. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

In regula, vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Nu se aude.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Sa ii dea Dumnezeu sanatate. Votez si eu pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Am spus in regula. Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Am inteles. Nu, cu domnul coleg de imagine, nu se auzea. Va mulțumesc.

Dece in unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stefan Pintilie;

Interventii? Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Vreau sa fac remarca ca astazi vom, cei care vor vota, Stefan Pintilie a reprezentant cu onoare lasul intr-o sumedenie de festivaluri si este un solist de muzica populara, pun accent pe chestiunea asta, si sper ca toata lumea sa fie de acord sa i se acorde titlul de cetatean de onoare dupa o viata intreaga inchinata lasiului. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. As vrea sa fac si eu o apreciere generala, nu in sfera subiectul pe care il discutam. Nu trebuie sa iti placa o carte, un autor, cum am mai vazut ca se mai poarta, sau un stil de muzica ca sa apreciezi din punctul de vederea al cetatenilor lasului personalitatea uneia dintre cei care sunt in aceasta postura. Am avut suficiente exemple in care unii nu apreciaza diverse zone ale culturii ce ne reprezinta. Daca sunt alte interventii? Acum s-a mutat imaginea... inteleg ca sunteti tot dumneavoastra, domnule consilier Pintilei. Va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru ca eu am facut specificatia de muzica populara in sensul ca nu canta manele. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizare. Va rog, domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Fiind intr-o relatie de prietenie de foarte multi ani cu acest inzestrat solist de muzica populara pe care il are zona noastra a Moldovei, de remarca, i-am spus la un moment: „Fanica, tu mai mult ai cantat decat ai vorbit in viata ta”. iar el a scris pe CD acest lucru care dupa aia mi-a spus ca mi se datoreaza. Il voi vota. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra. Va rog sa va deschideti microfoanele, sa mergem repede.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Abținere,

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Cu patru abțineri proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post - mortem al Municipiului Iași domnului Petru Ciubotaru;

Dumnezeu sa il ierte! Daca sunt interventii? O personalitate care ne-a incantat foarte, foarte mult. Imi face domnul viceprimar precizarea, care a fost si consilier local. Daca sunt interventii? Daca nu sunt, supun votului proiectul.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post -mortem al Municipiului Iasi medicului de urgenta Mihaela Dumea, asistentului medical Adrian-Gabriel Sandu, pilotului comandor Ilie Doru Gavril si copilotului capitan-comandor Voicu Socae;

Daca sunt interventii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa fac o scurta interventie. Astazi o echipa de 52 de cadre medicale atat din cadrul structurilor SMURD, dar si din cadrul Spitalelor de urgenta din tara, si a medicilor militari a plecat intr-un convoi umanitar catre Republica Moldova pentru a ajuta populatia de pe partea cealalta a Prutului in vederea combaterii raspandirii coronavirusului si lupta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro cu Covid 19. Intamplarea face ca noi ne-am gandit sa ii punem pe ordinea de zi acesti romani de ai nostri, ieseni parte din ei, care au murit tot pe teritoriul Republicii Moldova intr-o misiune umanitara, chiar aproape de Cahul, oras pe care l-am dorit infratit, asta s-a si intamplat. As propune, in memoria lor si in memoria domnului Petru Ciubotaru sa tinem un minut de reculegere si sa ii adulam asa cum ii necesar. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Multumesc. Supun votului proiectul de hotarare.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail. Domnul Pintilei, nu va auzim... Deschideti microfonul.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind Studiul de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare Depou Dacia;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de pana la 21 milioane Eur (sau echivalentul in RON), de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), in vederea finantarii investitiilor publice de interes local;

Interventii? Va rog, domnule profesor Ciobotaru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc tare mult, domnule președinte. Buna dimineața din nou dumneavoastră, domnului primar, domnilor viceprimari si tuturor celor care ne privesc sau asculta. Intrucat ieri la sedinta de comisii am constatat faptul ca unul dintre colegi s-a dovedit a fi total neinformat, o sa ma exprim doar pe reabilitare termica scoli, municipiul Iasi. Eu cred ca acest proiect este mai mult decat binevenit, mai ales ca are in vedere inclusiv imbunatatirea, reabilitarea termica a scolii unde domnia sa este profesor, ma refer aici la Scoala „Alexandru Vlahuta”, o scoala care a fost data in folosinta in anul 1978 si pana in acest an nu a beneficiat de nicio investitie de acest gen. Mergand mai departe, la M.I.U. sau asa numitul Colegiul „I. C. Stefanescu” din Iasi, unde avem peste 1.400 de elevi in 46 de colective, ce cuprind toate formele de invatamant: profesional, profesional dual, liceu tehnologic, seral, a doua sansa, construit din 1966 cred ca si aceasta institutie merita toata atentia noastra. Sa nu uitam ca aici sunt scolarizati 121 de elevi din centrele de plasament. Asadar o institutie cu domenii variate de scolarizare. Merg catre invatamantul prescolar la Gradinita program normal numarul 11, o structura arondata Scolii „Ion Neculce”, unde este mai mult decat nevoie sa intervenim din acest punct de vedere. De asemenea, Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii, an de constructii 1973, cu domenii de activitate extrem de atractive, si acolo trebuie sa intervenim. Si nu in ultimul rand, inclusiv la Colegiul Tehnic de Transporturi, asa numitul „Liceu CFR”, o constructie edificata in 1968, nu a beneficiat de interventii pe acest palier. Sa nu uitam ca acolo avem si un camin cu o tamplarie foarte uzata. Am tinut sa faca aceasta informare in mod special pentru colegul meu care deserveste, asa cum afirma dansul, invatamantul preuniversitar, sa nu mai intre in polemici absurde cu executivul Primariei Municipiului Iasi inainte sa isi faca temele si dupa aceea sa va vorbeasca in cunostinta de cauza.

Domnule primar, am si o intrebare pentru dumneavoastra. Intentionati ca dupa ce o sa se realizeze acest imprumut si o sa fie dirijati banii, repet vorbesc doar pe sectorul la care ma pricep cel mai bine, la invatamant vorbesc, sa identificati si alte obiective de interes preuniversitar de pe raza municipiului Iasi si sa interveniti in vreun fel? Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Noroc cu aceste finantari pe care am tinut neaparat sa obtin de la o banca de stat, este legat de faptul ca ii urmaresc ca implementarea sa mearga pana la capat, nici nu mai conteaza cine este primar si ce componenta are Consiliul Local, este obiectiv pe care banca si l-a asumat si practic ne va asigura si asistenta tehnica pentru implementarea pana la sfarsit a tuturor proiectelor trecute in anexa.

Avem in vedere in schimb o rana mai veche a orasului nostru si cred ca si a tarii, prima scoala de institutori din Romania, Scoala Normala „Vasile Lupu”. Pe parcursul zilei de iesi si alaltaieri deja am primit din partea Bancii Europene de Investitii, dupa cum spuneam si la comisii, o instiintare prin care accepta finantarea Scolii Normale „Vasile Lupu”, o valoare estimata de catre proiectant pentru reabilitarea acelei scoli de circa 10 milioane de euro. Am trimis inapoi documentatia spre completare ei, in sensul ca lasasera si tronsonul Dancu acolo, dar intre timp tronsonul Dancu a trecut pe finantarea Ministerului Dezvoltarii si urmeaza ca in perioada imediat urmatoare sa gasim cat mai repede o formula de intra in Consiliul Local pentru finantarea Scoli „Vasile Lupu”

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

O sa spuna lumea de ce dam 10 milioane sa reabilitam o scoala. Pentru ca e nevoie de lucrul acesta, pentru ca nu s-a intamplat niciodata acolo. Sunt aproape 1.000 de copii care stau in conditii de nesiguranta, am avut si cateva accidente cu prabusiri de plafoane, mai ales pe zona de casa scarii, si pentru ca nu urmarim un interes politic sau electoral.

Probabil orice primar ar fi vrut din banii astia sa faca trotuare, alei, sa planteze gladiole. Nu. Trebuie sa refacem structura de elita a scolii romanesti si stim cu totii ca este salvarea acestei natiuni, scoala. Cred ca aici contributia noastra va trebui sa devina una remarcabila. In aceste scoli nu invata doar copiii cetatenilor din municipiul Iasi, in aceste scoli vin copii din toata regiunea de nord-est, iar Scoala Normala „Vasile Lupu”, daca am amintit de ea, preia practic si din afara granitelor tarii, din Republica Moldova. Motiv pentru care nu ne vom opri aici. Astept cu nerabdarea raspunsul Bancii Europene de Investitii asupra Scolii Normale.

Tot in cursul zilei de ieri ne-a venit si notificarea de la Banca Europeana CEB, este un fond european care tine direct de Comisia Europeana, dar lucreaza ca structura bancara, privind finantarea unor proiecte care tin de transporturi si mobilitate. Am transmis catre Banca Comisiei Europene o solicitare de a ne finanta proiectul de construire a pasajului din zona Podu Ros. O sa vedem in ce maniera se vor misca si cat de repede. Trebuie sa specific pentru toti cei care ne privesc, fiecare banca, mai ales bancile de stat, au anumite strategii in finantare. Adica o sa puneti intrebarea - de ce nu am luat de la BERD pentru pasaj sau de ce nu am luat de la BEI pentru pasaj. Pentru ca nu intra in tipologia de finantari pe care aceste banci si le-au propus. Toate celelalte ganduri ale noastre se vor putea duce mai departe doar spre banci comerciale, dar acolo dobanzile, stiti foarte bine, sunt destul de piperate.

In schimb, mai avem de trecut un prag, suntem intr-un moment critic de ce? Pentru ca fondul de imprumut al autoritatilor locale si pentru anul 2021 inclusiv este pe punctul de a fi epuizat. Dupa sedinta de Consiliul de astazi voi face o adresa catre Ministerul Finantelor din Romania sa largeasca fondul de imprumut a autoritatilor locale si pe fondul iesirii din criza economica in care Romania evident va intra alaturi de celelalte state ale lumii si in aceasta modalitate vrem sa devenim si noi un mic motor economic care stimuleaza investitiile si aduce pe piata muncii fonduri necesare pentru salarizarea muncitorilor din Romania.

Asa incat, domnule consilier Ciobotaru, multumesc pentru comentariu pe care l-ati facut. Si eu facusem o statistica cate mii de ele vor beneficia de aceste fonduri, cate mii de familii vor putea sa isi duca copiii in conditii mai bune, dar ati facut-o dumneavoastra pentru noi si va multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Si eu va mulțumesc, domnule primar. Vreau sa mai adaug doar atat, prin aceasta investitie se au in vedere inclusiv acele institutii de invatamant care scolarizeaza elevi de pe zona Ses Bahlui. A fost un subiect destul de delicat si...

Domnul primar Chirica Mihai

„Alexandru Vlahuta”, da.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

... si vreau sa nuanțez ca toti elevii, toti copiii din municipiul Iași se bucura de aceeași grija din partea executivului. Multumesc eu, domnule primar.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumesc, domnule consilier. Si eu as vrea sa spun ca extindeti programul ala „Scoala, a doua sansa” la toti cei care nu au inteles toate aspectele privind educatia. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acord. Pot doar sa il completez pe domnul primar si sa spun ca la Scoala Normala „ Vasile Lupu” am invatat si inca din anii 2000 scoala era subreda. Deci acolo este un pericolul iminent chiar de prabusire, fereasca Dumnezeu, in caz de un eveniment natural nedorit.

Doua intrebari tehnice, domnule primar, daca aveti amiabilitatea, pentru lamurirea situatiei. Daca ar putea fi eligibila prin acest imprumut si finantarea scolii private, a aparut in presa aceasta intrebare, in lista de scoli apare acolo Scoala Waldorf, la ea ma indrept.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnule consilier, ma iertati, putin mai rar ca eu de exemplu nu am inteles la ce scoala v-ati referit. A, „Waldorf”. Am inteles.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vorbesc mai rar. Eu am vrut sa termin mai repede.

Si a doua chestiune, daca acest proiect de hotarare care in fapt am vazut prin documentatie ar fi generat HCL 244 din 28.06.2019 prin care s-a aprobat indicatorii tehnico -economici si devizul general pentru cele trei obiective, daca acest proiect, inclusiv suma contractata de la BERD respecta si hotararea, inclusiv si indicatorii tehnico economici prin raportare, hotararea pe care v-am mentionat-o, 244 din 28.06.2019. Atata tot, astea au intrebarile mele.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi răspunde intai la prima solitare. Scoala „Waldorf”, chiar daca ea funcționează sub statutul unei scoli private, toata activitatea se petrece in fostul Liceu Nicolina de pe Calea Chisinaului, deci este o cladire care este proprietatea Municipiului Iasi, data in administrarea structurii scolare Waldorf si care este preluata in structura de invatamant a judetului si implicit a Statului Roman, fiind platita toata activitatea de catre statul roman. Sigur noi aici nu am facut o discrepanta decat cea legata de faptul ca, asa cum spune si titlul proiectului, in cladiri publice. Daca intamplarea fericita a facut sa functioneze si o scoala privata intr-o cladire publica, beneficiarii vor fi toti copiii Municipiului Iasi si cred ca si alte judete. Multumesc.

Referitor la cea de a doua intrebare, sigur toate hotararile de aprobare a indicatorilor, o parte din aceste hotarari sunt mai vechi, o parte le-ati aprobat chiar astazi, pentru depoul din Dacia, toate sunt in continutul pe care il prevede legea in ceea ce priveste atributiile Consiliului Local. Celelalte elemente de natura tehnica care vizeaza continut unei documentatii de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, vor face obiectul studiilor detaliate pe care le va face proiectantul. Multumim.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va multumesc, domnule primar. Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule profesor Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Sustin propunerea colegului Florentin Ciobotaru si cu atat mai mult cu cat stim cu totii ca invatamantul tehnologic este un invatamant de perspectiva, in sensul ca acest tip de invatamant se va dezvolta in anii urmatori, iar aceasta dezvoltare va avea ca principal efect mentinerea fortei de munca in tara si oprirea exodului in strainatate. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Am fost atent la intrebarea adresata de prietenul meu Mihai Gavril. Mihai, vreau sa te informez si o fac public, Scoala „Waldorf” nu este o scoala privata, este o scoala de stat, este alternativa educationala, ca sa nu exista absolut niciun dubiu atunci cand votezi. Multumesc foarte mult, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Asteptam sa intervin, dar ati intervenit si dumneavoastra. Doamna secretar a facut aceasta precizare. Da, nu este invatamant privat si cine socoteste ca o eludare si ca intervenim cu fonduri publice in invatamantul particular, greseste.

Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am trei observatii si o propunere cu privire la acest proiect. In primul rand ar fi fost bine ca prioritatilor de investitii din acest credit sa fi fost determinate in urma unei consultari cu noi, consilieri locali. Din pacate s-a eludat aceasta consultare. Suntem acum pusi in fata faptului implinit. Nu a existat niciun mandat din partea noastra pentru domnul primar pentru a intra intr-o corespondenta cu BERD-ul si pentru a stabili proiectele si termenele imprumutului...

Domnul primar Chirica Mihai

Bine, altceva mai aveti.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... si de aceea apare si aceasta problema cu privire la ordinea prioritatilor. Chiar si iesenii in formularele pe care le-au transmis catre primarie cu ocazia dezbaterii bugetului si care au fost prezentate de catre domnul primar, nu au solicitat printre prioritatile de investitii, de exemplu reabilitarea cinematografului Dacia. O alta observatie, toate aceste proiecte pe care le propune executivul pentru a fi realizate dintr-un imprumut si pe care iesenii vor trebui sa il returneze... cu fonduri europene nerambursabile. Este absurd, din punctul meu de vedere, sa indatoram iesenii gratis... Va dau cateva exemple, depouri modernizate din fonduri europene in Romania. La Cluj sau accesat 22 de milioane de euro pentru modernizarea depoului de acolo, banii vin in proportie de 80% de la UE prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, 13% din bugetul de stat, iar 2% din visteria proprie a municipiului, asta la Cluj. La Craiova, o investitie de 13 milioane de euro pentru modernizarea depoului, tot la fel suma nerambursabila din fonduri europene. La Ploiesti se modernizeaza depoul de tramvaie si autobaza de autobuze si troleibuze cu fonduri de 19 milioane de euro de la UE. Sunt si exemple de cinematografe in Romania modernizate cu fonduri europene

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro si ma refer la Oradea, modernizare cinematograf Libertatea cu 5 milioane euro sau la Roman, modernizarea cinematograful Unirea cu 3,5 milioane de euro.

Mesajul nu e sa nu bagam mana in buzunarele iesenilor pentru proiecte pentru care UE ne ofera bani nerambursabili, mai ales ca, asa cum in mai multe randuri ne-a spus si domnul primar, in aceasta perioada de pandemie si de criza economica incasarile municipalitatii au scazut foarte mult. Propun sa ne imprumutam doar pentru acele proiecte care nu pot fi realizate cu fonduri europene.

Amendamentul meu pentru acest proiect, sa ramana pe lista de investitii doar reabilitare termica a scolilor, iar alte doua proiecte de investitii sa fie determinate in urma consultarii populatiei si sa fie din categoria celor pentru care nu se pot obtine fonduri europene.

Sigur sunt si foarte multe scoli care au fost, in tara ma refer, care au fost reabilitate cu fonduri europene, dar asa cum spuneau si antevorbitorii mei, exista un exista din acest punct de vedere, o urgenta. De aceea va propun acest amendament pe car sper sa il sustineti.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, e pierdere de timp pentru mine sa va răspund, dar am sa o fac pentru ceilalți colegi care sunt legati cu noi de la distanta. Deci in primul rand iarasi mintiti cu nerusinare pentru ca, toate obiectivele pe care le propuneti spre finantare isi pot gasi diverse surse de finantare, dar ceea ce nu vreti sa supuneti iesenilor este faptul ca noi am epuizat toate resursele puse la dispozitia unei autoritati locale de talia municipiului Iasi pe fonduri europene. Mai mult decat atat, suntem la un grad de contractare de 150%, deci am depasit cu 50% toate fondurile posibile pe care Uniunea Europeana le punea la dispozitie pentru reabilitarea acestor scoli si inca nu garanteaza nimeni ca pe celalalt exercitiu, 2021  - 2027 vom gasi aceste fonduri. Cu aceeasi

minciuna ati venit ca nu e bine sa luam autobuze, in 2016, suntem in 2020, ca vor veni de la bugetul european. Uitati ca am ajuns in 2021 si inca nu avem autobuze, acusi trecem pragul anului. Am fi stat patru ani de zile sa haraim carcasele alea de metal care intre timp le-am si dat la fier vechi. Deci mintiti cu nerusinare.

Toate obiectivele care vor putea gasi o finantare, daca reusim sa ne facem Ghidurile de finantare incepand cu 2021, dar nu cred pentru ca strategia Europei se va schimba in urma pandemiei si toate prioritatile pe care le ati vazut dumneavoastra despre care s-a vorbit doi ani de zile, vor fi altele. Motiv pentru care nu cred ca elevii si generatiile de elevi care vor trece prin scoli, cei care vor trebui sa utilizeze transportul public. si pana la urma Cinematograful „Dacia”, un edificiu de cultura in care vrem sa ne ducem tot copiii, pentru ca pentru copii il facem, asa cum a fost pe vremuri, el nu tot contribuie la bunul mers al aceste comunitati. Ce e mai bine? sa facem sedii pe partide sau stam toata ziua pe Facebook si sa ne ascundem in fata unei camere de luat vederi pronuntand tot felul de aberatii pe care consideram ca altii le iubesc, decat sa vedem lucruri concret, scoli, gradinite. Cate gradinite se fac din fonduri europene in acest exercitiu financiar? Informati si acest lucru. Doua gradinite sunt contractate la peste suta la suta din ceea ce punea la dispozitia Comisia Europeana, Buciumul si Dacia. Colegiul „Gheorghe Asachi” se face pe fonduri europene, tot aici in Consiliul Local, dar dumneavoastra nu ati bagat de seama, s-au daca ati fi votat acest lucru. Prin urmare, nu incercati sa denaturati aceasta consultare publica...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am spus școlile sa ramana. Va rog sa nu imi puneți cuvinte in gura. Am spus școlile sa ramana.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai

Prin urmare, cred ca asa cum am spus, pentru ieseni si pentru colegii consilieri, cu scuzele de rigoare asupra tonului, dar va dati seama ca l-am suportat patru ani de zile. Daca as fi putut divorta, cred ca divortam din anul unu de el.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Si o ma suportati inca 4 ani.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnule consilier. Domnule consilier Pintilei, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Dupa cum observati, toate ideile timofticeiene sunt distructive. Eu l-as ruga pe domnul consilier sa nu mai vorbeasca in numele tuturor consilierilor, sa vorbeasca in nume personal sau in numele consilierilor liberali. Refuz sa impartasesc idei de genul asta, sa fiu bagat in acelasi colectiv. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Da, multumesc. In primul si in primul rand as vrea sa va spun, ce ne asteapta nu stim exact dupa acest moment al pandemiei de coronavirus, dar sigur va fi o perioada de austeritate din punct de vedere financiar. Asta inseamna ca aceasta perioada de austeritate se va duce atat catre fondurile familiilor, cat si catre fondul pe care il au la dispozitie micile intreprindere sau IMM-urile despre care vorbim atat. Aceasta gura de oxigen care o va primi aceasta patura sociala medie despre care vorbim ca trebuie sa se dezvolte permanent, va avea doua componente, si anume jumatate sa spunem, aproximativ jumatate ca nu pot sa imi dau seama exact acum care va fi suma, jumatate din aceasta componenta va fi cheltuita pe materiale si jumatate din aceasta componenta a sumei imprumuta va intra in buzunarele iesenilor care vor merge si vor desfasura activitati de constructii, de reconstructii, de dotare, de termoficare, de tot ceea ce necesita sa se intample cu acesti bani in aceste investitii. Deci daca socotim ca mai bine de 10 milioane de euro vor intra in buzunarele familiilor din Iasi care vor desfasura o activitate dupa aceasta criza cand vor fi disponibilizari, cand va fi nevoita firma sa imprumute bani ca sa poata sa reziste etc. etc. acesti bani, dupa parerea mea, si daca mai sunt si din alte zone, din zona Consiliului Judetean si oriunde se pot imprumuta bani in perioada asta pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii si familiile prin angajarea de personal sa treaca peste acest moment economic dificil, consider ca este un lucru de bun augur. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Sigur ca sunt cateva perceptiei pe care le cunoaste toata lumea, conceptul de a consuma un produs made in Romania ajuta si sustine economia romaneasca. Iar cei mai scumpi bani, cel de-al doilea concept, cei mai scumpi bani sunt banii proprii, asta din nou o pozitie pe care o recunosc toti cei care sunt implicati. Va rog, domnule consilier Boz.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, contractarea unui imprumut cu BERD are totusi anumite specificatii, si anume toate proiectele sunt foarte atent monitorizate, auditate de catre BERD. Ei au propriile echipe de specialisti care monitorizeaza tot, de la licitatie pana la executarea contractelor. In acest sens reamintesc ca in Iasi au mai existat proiecte care initial au fost demarate prin fonduri proprii, si ma refer la proiectul Aeroportului, si care ulterior in conditiile in care s-au gasit linii de finantare au putut fi decontate pe fonduri europene. Cred ca argumentul ca ar trebui sa asteptam deschiderea unor linii de finantare, in conditiile in care noi am contractat tramvaie noi si nu avem unde sa le asiguram mentenanta, ar fi paguboasa pentru ca nu stim ce linii se vor deschide, cand se vor deschide, ce va negocia, ce discutii va avea Romania cu Uniunea Europeana pentru urmatorul exercitiu financiar. Dar, luand aceste credite si demarand proiectele si urmarind-le asa cum trebuie ca la carte, ca si cum ele ar fi deja pe structura unor creditari europene, vom putea ulterior sa decontam acest fonduri in conditiile in care se deschid linii de finantare. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Sigur, aminteam mai devreme, si domnul primar a subliniat ca va exista si suportul tehnic in derularea aceste activitati de investitii si de sustinere a lucrarilor. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Timofciuc.

Cine este pentru? Trei voturi pentru.

Impotriva?

Abtineri? Deci se adauga inca cinci abtineri.

Proiect este adoptat... Ma iertati. Va multumesc. Sper sa nu coste prea mult sprijinul logistic. Deci amendamentul este respins. Votam proiectul de hotarare.

Cine este pentru? Nominal!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne nu participa la vot ca nu este prezent la acest vot.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Abținere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Da, multumesc. Proiectul este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Si eu multumesc pentru sprijinul, in desfasurare e nevoie de sprijin, de aceea suntem cu totii angrenati in astfel de activitati. Continuam.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017 - 2020) in vederea continuării publicării de catre Academia

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Romana a lucrarilor apartinand seriilor ”Civilizatia romaneasca”, ”Basarabica”, ”Centenarium” si "Documente privind istoria romanilor - Colecția Hurmuzachi’’ pentru perioada anului 2020;

Interventii? Va rog, domnule profesor Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau sa abuzez de timpul nimănui, insa ieri am fost profund indignat de faptul ca acelasi consilier care se pretinde a fi profesor a lansat in mediul online mai multe, sa spunem neadevaruri legate de sustinerea acestui proiect de hotarare. Pentru mine, vorbeste omul, nu presedintele Comisiei de cultura, nu profesorul Ciobotaru, Academia este inima unei natiuni. Sa nu uitam, domnule Timofciuc, presedintele Academiei Romane este profesorul, marele profesor universitar Ioan Aurel Pop, cercetator, istoric. Dumneavoastra ati pretins sau pretindeti ca predati istoria, v-as intreba, stiti cate institute are filiala Academiei Romane din Iasi? Va spun eu. Sunt sase, domnule profesor, Institutul de Arheologie, de Cercetari Economice si Sociale, de Filologie, de Informatica Teoretica, si nu uitati este si Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, aveti profesori acolo, domnule coleg, plus Institutul de matematica. Mai sunt inca patru centre de cercetare. A nu a aproba acest proiect de hotarare sau a vorbi despre acest proiect de hotarare prin diverse medii si a rosti neadevaruri mi se pare o crima la adresa culturii, domnule consilier. Haideti sa trecem peste orgoliile politice si sa dam culturii, sa ii dam cercetarii ceea ce i se cuvine. Cand este vorba de cercetare, si inchei acum, cand este vorba de cercetarea stiintifica niciun buget nu este suficient, domnule coleg. Multumesc tare mult, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Eu vreau totuși sa il intreb pe domnul Ciobotaru, pentru ce totuși ma critica cu asa manie proletara, ce acuze am adus?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Puneti cuvantul asta de manie proletara, parca aduceti o umbra clasei proletare. Pana la urma cineva trebuie sa si fie proletar. O sa va raspunda probabil dupa intalnirea noastra de astazi. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Si eu aveam acelasi sfat, pentru raspunsurile la persoana sa fie date in afara sedintelor de consiliu pentru ca nu sunt importante pentru noi toti. Voiam sa ii spun domnului consilier Ciobotaru, colegului nostru, ca sunt total de acord cu tot ceea ce a expus. Vreau sa rectific in schimb un pic, inima este economia, iar Academia reprezinta creierul. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Daca nu ati fi intervenit cu astfel de precizari, as fi spus ca eu unul sunt mandru pentru perioada activitatii mele profesionale, am fost cercetator al Academiei Romane. Acolo unde intelegerea nu exista, e greu sa vii sa aduci explicatii. Va rog, domnule profesor Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

O scurta interventie tot in sprijinul si sustinerea colegului Ciobotaru. Apropo de faptul ca sumele care ar trebui sa se aloce cercetarii in cadrul Academiei unei tari sunt practic nelimitate. Avem in zilele noastre o dovada concreta a acestui fapt, si anume vaccinul anticovid va apare in mod sigur in tarile in care s-au alocat sume enorme pentru activitatea stiintifica de cercetare si de producere a acestui vaccin. Deci niste sume investite care se justifica si se vad si rezultatele acestor sume. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

înainte de a vota am o rugăminte, sa nu se mai folosească cuvântul creier in prezenta domnului consilier Timofticiuc. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

0232 267 582

Ld informații@primaria-iași.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Cu o abținere proiectul este adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2020;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Intervenții? S-a reamintit ca la proiectul de hotarare numărul 13, cel pe care il luam in discutie acum, este un amendament pe care il aveti in mapa documentelor pentru acest proiect. Daca sunt interventii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc tuturor colegilor. Si iarasi, iertat sa imi fie faptul ca mai scurtez calea pentru vot.

Proiectul este adoptat in unanimitate.

Continuam cu proiectul de hotarare numarul 14.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. a); c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Daca sunt interventii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind completare H.C.L. nr. 273 din 26.07.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc tuturor. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc tuturor. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iași pentru anul scolar 2020 - 2021;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan. Nu este, nu participa la vot.

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind esalonarea sumelor ce vor fi platite in cadrul ”Programului Termoficare” din partea Municipiului Iasi la obiectivul ”Extinderea retelei termice primare in vederea racordării de noi consumatori la SACETdin Municipiul Iasi”;

Daca sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan. Nu este prezent in acest moment.

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc din nou tuturor. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea si exploatarea S.C. Veolia Energie S.A., trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae. E deconectat. O sa intervina cand ii vine din nou semnalul.

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Scripcaru Calin Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

M-am reconectat. Votez pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Il inscriem pe domnul Nedelcu cu vot pentru. Domnul Timofciuc nu este.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat cu unanimitatea celor care au votat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 privind acceptarea donatiei Asociatiei de Proprietari Munteni, nr. 17, constand in extindere retea de canalizare si racord canalizare pentru imobil cu destinatie de locuinte, situat in Municipiul Iași, soseaua Munteni, nr. 17, numar cadastral 16594/1;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, str. Alexandru Lapusneanu, nr. 34, bloc Expres, atribuit catre Biblioteca Centrala Universitara “Mihai Eminescu” din Iasi;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Scripcaru Calin Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, soseaua Nationala, nr. 43, atribuit catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Dornean Tudor Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Pintilei Mihail Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii de Consiliul Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in anexele 1 - 6;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-12;

Daca sunt interventii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Cred ca o sa se termine sedinta si tot am sa recit lista tuturor colegilor. Continuam.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 350 mp, situata in Iasi, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1, avand numar cadastral 163692, inscris in cartea funciara nr. 163692, in favoarea S.C. MAGIC PIZZA S.R.L.;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului in suprafata totala de 504 mp, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 si concesionarea, prin licitatie publica a terenului - LOT 1 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 222 mp, situat in Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 11, avand numar cadastral 161998, inscris in cartea funciara numar 161998 Iasi si a terenului - LOT 2 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 282 mp, situat in Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 11, avand numar cadastral 161997, inscris in cartea funciara nr. 161997 Iași;

Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

As face o propunere, punctul 26 sa il scoatem de pe ordinea de zi, nu a primit votul Comisiei Juridice, are aviz negativ.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Am luat act de propunerea dumneavoastra. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

As dori ca aceasta propunere sa fie si explicata mai bine de catre domnul viceprimar, in situatia in care dispozitiile Codului Administrativ spune ca scoaterea de pe ordinea de zi se poate face numai, sau retragerea proiectului, numai la adresa initiatorului si as dori sa stiu daca dumnealui a facut aceasta propunere in calitate de initiator, adica membru al executivului sau in calitate de consilier local. Avizul Comisiei juridice nu impieteaza cu absolut nimic votul, este un aviz care trebuie sa existe obligatoriu la dosarul cauzei, dar el este ca si efect, consultativ, asa incat il rog pe domnul viceprimar sa aduca lamuririle necesare ca nu am inteles daca propune in calitate de consilier local sau ca membru al executivului si ca si initiator, in baza dispozitiilor Codului Administrativ.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Am sa reformulez, am sa propun amanarea acestui proiect atunci.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Am luat act de propunerea dumneavoastră. Supun votului amanarea proiectului de la punctul 26 din ordinea de zi.

Cine este pentru?

împotriva? împotriva este domnul consilier Gavril.

Abtineri? Trei abtineri? Domnule Pintilei, vreti sa va exprimati. La abtineri?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu sunt impotriva.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

împotriva amanarii, da? Bun, sa reluam inca o data abtinerile. Mai devreme erau trei, acuma e numai una singura.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Votam abtinerile acum?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Da. Deci a mai aparut inca una.

Proiectul se amana ordinea de zi.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind dreptul de trecere pentru lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, in favoarea S.C.APAVITAL S.A, necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate in vederea implementarii ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din județul Iași in perioada 2014-2020”;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 96 din 28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada SF. Petru Movila (fosta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Uzinei), nr. 59, numar cadastral 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica;

Daca sunt intervenții? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu este o intervenție pe acest proiect, ci cu referire la toate proiectele de investitii, Puz-uri, ale oricarui beneficiar. Am vazut tot felul de idei nastrusnice pentru a depasi criza declansata de Covid si eu cred ca cea mai buna solutie este sa ii lasam pe antreprenori sa isi obtina avizele, certificatele, autorizatiile cat mai repede si sa dezvolte investii prin care sa mentina locurile de munca sau chiar sa creeze locuri noi.

Pe ordinea de zi avem unele proiecte de amploare, mari, proiecte care se refera la constructia a numeroase apartamente si invit pe colegii mei din Partidul National Liberal sa analizam proiect cu proiect si sa decidem in consecinta si numai acolo unde consideram ca exista probleme din punct de vedere al legislatiei urbanistice sa avem puncte de vedere contrare, in rest sa oferim un sprijin activ antreprenorilor din lasi pentru a demara cat mai repede aceste lucrari. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, in legatura cu acest proiect hotarare, practic acum executivul ne propune sa votam, si nu vreau sa folosesc un cuvant dur, dar un fals care a fost votat intr-o sedinta anterioara si acum se corecteaza acest lucru, pentru ca Avizul unic de la Consiliul Judetean pentru acest proiect era cu un CUT de 0,96, iar in Consiliul s-a votat cu un Cut de 4, fara sa se tina cont de acel aviz ducandu-se in eroare alesii locali, consilierii local. Sigur noi, liberalii noi nu am votat acest proiect in sedinta din februarie si acum practic veniti cumva sa rectificati acel fals care a fost comis luna trecuta.

Eu inteleg, sigur, ca sunt importante investitiile, dar mai important este sa respectam legea.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

As vrea sa spun ca va multumesc, dar ma abtin. Sa trecem la urmatoarea. Domnule primar, vreti sa faceti precizari?

Domnul primar Chirica Mihai

Da, trebuie sa fac cateva precizari pentru ca este nevoie sa o fac avand in vedere ca va respect pe toti, cu cateva exceptii, intr-o maniera cat se poate de evidenta.

Nu este niciun fals si nici nu putea fi un fals nici prima data, nici a doua oara. Daca va uitati cu atentie la proiectul dintr-o sedinta precedenta, acelasi proiect avea toate avizele pe varianta pe care ati votat-o, cu o singura exceptie, a Avizului unic, iar acum are varianta din Avizul unic si nu ar fi fost niciodata aici pe ordinea de zi in varianta pe care o

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro aveti astazi daca beneficiarul nu ar fi fost constrâns sa isi schimbe documentația de avizare pe care a propus-o Consiliului Judetean pentru Avizoul unic, daca nu ar fi fost constrans, spun de doua ori poate cineva are urechi sa auda ceea ce spun eu acum, pentru ca beneficiarul a depus-o in varianta pe care noi, eu am propus-o sau executivul a propus-o si dumneavoastra ati votat in sedinta precedenta. Asa a fost. Toata documentatia cand a ajuns la noi cu adresele originare inaintate de beneficiar si la dosarul pe care l-ati avut pe masa v-am si adresele originale pe care eu le-am cerut de la arhitect. Am spus: aduceti-mi exact cum ati propus prima oara si care au fost motivele pentru care ati ajuns sa fiti constrans sa modificati cerinta initiala. Si am primit un teanc de corespondenta de cateva sute de pagini. Pentru a nu impiedica beneficiarul in aceasta disputa inutila, am propus sa il aducem si in varianta acordului pentru ca dumnealui isi va gasi din punctul meu de vedere absolut corect, rezolvarea mai departe in instanta pentru ca a solicitat un aviz corect in prima varianta pentru ca Autoritatea Consiliului Judetean nu este reglementata prin lege sa modifice indicatorii urbanistici, nu poate sa o faca si a stiut lucrul acesta. Motiv pentru care l-a tinut peste un an de zile in asteptare acolo si l-a hartuit din punct de vedere tehnic pe acel arhitect pana cand l-a determinat sa isi schimbe documentatia tehnica. Omul ave doua planse si a spus: domnule, eu l-am semnat pe asta inițial si acum acuma ma obliga sa o duc pe asta. Daca nu o duc pe asta, nu avizeaza niciodata. Eu o spun cu voce tare pentru ca am studiat personal acest dosar si mi-am dat seama la ce abuzuri inimaginabile sunt supusi unii investitori. Noi incercam sa dezvoltam, sa ii lamurim pe toti ca este bine sa profitam cat mai mult de petecele de teren pe care le are lasul pentru ca suntem in orasul mic ca suprafata si trebuie sa il dezvoltam pe verticala, iar altii incearca sa ii ingroape obligandu-i, in fine, prin constrangeri sa schimbe documentatiile.

Eu l-as ruga pe domnul consilier Surdu, bine abtinandu-se de la vot, neparticipand la vot si de la comentarii pentru ca de aceea s-au infiintat instantele de judecata. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc pentru precizari. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acordat. Am inteles ca grupul consilierilor Partidului Social Democrat a fost acuzat de fals si ca spre deosebire de acestia grupul consilierilor liberali a evitat, grupul a evitat prin atitudinea avuta falsul...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu asta am spus. Va rog, nu imi puneti cuvinte in gura...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Pe rand...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Domnule presedinte, mi-ati dat cuvantul...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Da, va ascult. Ma refeream la colegul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Ati spus ca spre deosebire de grupul consilierilor liberali care nu stiu ce. Deci dumneavoastra habar nu aveti ce inseamna elementele constitutive ale unei infractiuni, falsul la aia duce, dar pentru lamurirea tuturor colegilor, singurul care savarsiti fals de o bucata foarte mare devreme in Consiliul Local si prin raportare la cetatenii Iasiului, sunteti dumneavoastra, folositi in mod constant eticheta „omul tau din primarie”, care este un fals sub orice critica, duceti in eroare populatia Iasului, Ca atare, poate ca ar fi trebuit pentru acest fel, „omul tau din primarie”, dumneavoastra va si erijati ca si cum ati face parte din primarie, poate ar trebui sa fiti cercetat in acest sens. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc pentru interventie, domnule consilier. Daca sunt alte interventii? As face o singura precizare, am facut-o de mai multe ori, documentele care ajung in fata dumneavoastra si sunt supuse ca proiecte de hotarare atentiei Consiliului Local, sunt documente care intrunesc conditiile legale si sigur ca am avut intotdeauna in vedere dezvoltarea si sustinerea investitorilor. Ma bucur ca, nu stiu daca e Covidul de vina sau sa produs ceva schimbari, eu asa am inteles ca s-au produs ceva schimbari in poluarea orasului Iasi, ca si consilierii liberali participa prin PUZ-uri la dezvoltare, deci factorul nociv s-o rarefiat. Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, multumesc, domnule presedinte. Eu as vrea si sa spun, in ultimul timp poate am luat decizii mai mult sau mai putin inspirate in trecut, tocmai pentru ca traversam o perioada complicata cred ca trebuie sa lasam deoparte orgoliile politice sau politiile pe care unii le au de platit unii altora, sa ne gandim strict la lucrurile care sunt in primul rand legale si apoi daca sunt benefice. Asa cum a spus mai devreme colegul dumneavoastra, proiectul a avut o greseala sau o omisiune in forma initiala si l-am votat ca atare, e firesc, indiferent daca l-am votat sau nu l-am votat, acum daca el este corectat, ni se propune o varianta a lui care este corecta, eu consider firesc sa il votam cu totii si de aia il voi vota. Deci discutam punct cu punct. Ar trebui sa lasam deoparte logica asta paguboasa, a unor interese personale. E adevarat sunt colegi de ai nostri care au proiecte imobiliare, asta e, nu facem diferenta intre ei pentru faptul ca sunt sau ca nu sunt consilieri locali. Ii tratam in mod egal ca pe investitori, daca sunt corecti, le votam proiectele, daca nu, nu. Multumesc

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Ar mai ramane sa acuzam si pe cei care lucreaza in sistemul de educatie ca daca se voteaza ceva tinand de educatie sa ii dam si pe de o parte, daca e vorba de cultura, arta, sa ii dam si de si pe ceilalti departe, sanatate la fel. Si cine ramane? cei fara niciun fel de capatai. Nu exista asa ceva. Va rog, domnule consilier Boz.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Mulțumesc. Dumneavoastră, domnule profesor, si toti colegii ati inteles de-a lungul timpului mesajul pe care noi l-am transmis, si anume necesitatea ca lasul sa aiba un PUG valabil, actualizat, insa in aceste situatii limita in care ne-a adus criza Covid vreau sa va spun ca am avut momente in care m-am gandit ca intreaga piata imobiliara si de birouri a lasului va avea foarte mult de suferit. Faptul ca pe ordinea de zi a Consiliului avem unele proiecte care vor schimba total fata orasului, faptul ca investitorii inca au apetit si au incredere in capacitatea acestui municipiu de a se dezvolta in continuare, de a se dezvolta anumite sectoare ale economiei si in special IT-ul, mie imi da incredere la randul meu ca liber profesionist ca intreaga noastra comunitate va merge mai departe si va depasi cu bine aceasta situatie exceptionala.

Inchid prin a spune ca ii felicit spre investitorii care in continuare vin la Primaria Municipiului lasi si au initiativa de a dezvolta noi proiecte si le suntem alaturi asa cum le-am fost intotdeauna. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Sigur, e momentul sa strangem randurile. Si eu zic ca am concluzionat. Va rog, domnule viceprimar Botez. Imediat, domnule consilier Pintilei.

Domnul viceprimar Botez Radu

Am incercat sa rezist tentatiei de a spune doua, trei cuvinte, dar vreau sa il felicit pe domnul Boz in principal pentru revelatia avuta dupa patru ani in ceea ce priveste investitorii. Sigur cred ca lucrurile ar fi fost mult mai normale in Consiliul Local daca fiecare ar fi citit proiectele si ar fi votat cum ar fi crezut cazul fara influente politice.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Depoluarea s-a realizat. Sa mergem mai departe. Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Domnule presedinte, ati pomenit de o eventuala influenta a coronavirului. Eu cred ca trebuie sa ne rugam sa ramana ca posibilitate si in continuare pentru a-i putea determina pe colegii nostri consilieri sa voteze si PUZ-urile. Ma gandeam daca maine, poimaine dispare coronavirusul, revin la vechile obiceiuri. Sper sa nu fie asa. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

As vrea sa strangem in sfera, as vrea sa respingem discutiile, sa iesim din sfera generala a acestor discutii, eventual sa le lasam in zona declaratiilor si interpelarilor si sa ne referim numai la PUZ-ul pe care il avem ca proiect de hotarare pe care il avem astazi in fata. Daca aveti la subiect, domnule consilier Nedelcu? Va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

La subiect. As vrea sa fac si eu o precizare pentru ca ma bucur am ajuns in momentul in care foarte multi dintre colegii nostri au fost luminati si votam in consens

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro dezvoltarea orașului. Eu personal am votam in acest mandat de consilier local proiectele investitorilor si celor care au adus banii in municipiul Iași. Totodata, mi-as dori ca acei colegi care de-a lungul timpului au fost impotriva sau s-au abtinut, abtinerea, asa cum stim cu totii, se contabilizeaza tot la vot impotriva, sa nu o mai faca la presiunea unor oameni mici, la un presiunea unor asa zici politicieni care nu iubesc orasul lasi. Stim noi cine sunt acei politicieni care au pus presiune asupra consilierilor locali sa nu voteze concesiuni, sa nu voteze Puzuri, sa nu voteze dezvoltarea orasului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Da. Multumesc. Consider ca s-au exprimat elementele mai mult sau putin privitoare la PUZ si as dori sa trecem la vot.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Fara a avea o revelatie, vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru, asa cum am spus si mai devreme.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Pentru, ca intotdeauna.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Au fugit, au parasit sesiunea.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul Ghizdovat nu este prezent. Se cheama, ca sa revin la domnul consilier Gavril, for ever, stiti cum e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu este nici dumnealui prezent.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru, indiferent ca este un proiect al unui coleg sau...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Nu este indiferent, pentru, abtinere sau contra, aici, atat.

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Ma gândesc, pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Ganditi bine.

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai am inteles ca nu participa la vot.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu particip la vot.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

O buna politica.

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan. Nu este nici dumnealui prezent.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

In unanimitatea celor prezenti proiectul este adoptat.

Trecem mai departe.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Aurel Vlaicu nr. 78, numar cadastral 126952, 157065, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuințe colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc.) persoane juridice;

Daca sunt interventii? Va rog, domnule viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Sigur voi vota pentru acest proiect, dar vreau sa atrag atentia asupra suprafetelor foarte mici de spatii verzi, 15% doar in conditiile in care avem cladiri cu 10 etaje. Poate pe viitor Comisia de urbanism, poate Comisia de oportunitate sa aiba in vedere aceste elemente si sa vedem cum crestem procentul spatiilor verzi, mai ales la aceste zone rezidentiale.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule viceprimar. Fac precizarile, suprafata la care faceti referire de spatiu verde este in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local si a legislatiei. Pentru instiintarea s-au readucerea aminte celorlalti colegi, toate locurile de parcare, asa cum sunt demult discutiile, sunt prevazute in subteran, ramanand suprateran locuri pentru vizitatori. Adica sunt indeplinite conditiile legale si sa nu se creada ca 15% e undeva o abordare care eludeaza prevederile legale sau ale Consiliului Local. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad nu e prezent.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan nu e prezent.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc consilierilor prezenti. In unanimitatea voturilor consilierilor prezenti proiectul este adoptat.

Urmatorul proiect.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, stradela Uzinei, strada Varianta Uzinei, nr. 4-16, numar cadastral 151544, 135795, 123594, 135833, 137279,

123794, intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare, persoana juridica;

Va reamintesc, avem o neparticipare la vot in persoana doamnei consilier Violeta Gaburici. Sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu este. Ma iertati, nu eram cu ochii pe ecran.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei. Nu e nici domnul Postolache.

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan. Nu este.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat cu unanimitate consilierilor locali.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, soseaua Sarariei nr. 24 si 24 A, numar cadastral 162284, 161684, intocmit in vederea construirii a doua locuinte

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro individuale cuplate pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele), persoane fizice;

Daca sunt intervenții? Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvantul acordat. Nu la acest punct pe ordinea de zi, dar Codul Administrativ imi dreptul sa va cer cuvant atunci cand vreau sa discut pe procedura. Vreau sa constatati si sa se treaca si in procesul verbal de sedinta ca domnul consilier Timofciuc refuza sa isi exercite mandatul. Dupa ce ne-au acuzat pe noi, consilierii social democrati de exercitare de actiuni in fals, dumnealui refuza sa isi exercita mandatul si doresc sa se treaca acest lucru in procesul verbal de sedinta pentru unele chestiuni ulterioare. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va fi consemnata opinia dumneavoastra in minuta si in procesul verbal al sedintei de astazi si va rog sa verificati la sedinta ordinara din luna... Ma iertati pentru pauza. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boz Petru Eduard. Mai este? Nu este in direct.

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan. Nu e.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, soseaua Bucium, nr. 33, numar cadastral 160852, 160853, 160854, 160855, 150641, 151170, intocmit in vederea

construirii de locuințe colective, birouri, servicii si spatii comerciale, persoane fizice;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan. Nu este.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul este adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - Iasi, strada Pacurari nr. 95, numere cadastrale 131983, intocmit pentru construire hotel 2-4 stele, alimentatie publica, unitate medicala (ambulatoriu, imagistica, radioterapie), parcare, amenajare incinta, imprejmuire, racorduri utilitati pe teren proprietate, persoana juridica;

Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Doresc sa fac o mentiune. Am constatat o schimbare in abordarea Consiliului Judetean vizavi de necesitatea avizelor Consiliul Judetean pentru astfel de documentatii. Documentatia este un PUZ CP, deci un PUZ de zona protejata, pe o zona de reglementare care cuprinde in integralitate zona aferenta unui imobil aflat in lista monumentelor istorice, deci clasat ca monument istoric. Acest imobil este inclus in zona de reglementare...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Doamna secretar, dati microfonul mai aproape pentru ca nu va auzim. Multumesc.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Ma voi stradui, domnule Surdu, sa ma fac inteleasa. E in regula asa?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu e din cauza urechilor mele, nu se auzea. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

E in regula. Acum ne auzim. Este vorba de o modificare in abordarea Consiliului Județean vizavi de zonele care necesita elaborare de PUZ-uri, zona construita protejata. Pentru una dintre singurele documentatii pe care le-am vazut in aceasta forma, care din partea Consiliul Judetean a primit doar o adresa care precizeaza ca nu este necesar avizul Consiliul Judetean in aceasta speta. Repet, este vorba de studiul, studiul si reglementarea unei zone care cuprinde si un imobil care este clasat ca monument istoric si aflat in lista monumentelor istorice aprobata prin ordinul ministrului. Desi este o documentatie PUZ CP care a intrat in analiza Comisiei de monumente, Consiliul Judetean apreciaza printr-o adresa ca nu este necesar si avizul Consiliului Judetean. Am luat act de aceasta opinie a Consiliul Judetean, ca atare am acordat avizul de legalitate in aceasta situatie, insa am apreciat necesar sa faca aceste precizari. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Adica sa nu cautati in documentatia care ne-a fost pusa la dispozitie Avizul unic. Pentru colegii care nu sunt la curent sau nu s-au aplecat cu foarte multa atentie asupra acestor documente, este vorba de un beci din zona „Beraria Veche” din Pacurari. Noi am discutat aceste documente si le-am analizat cu foarte multa atentie in Comisia de urbanism si ceea ce s-a regasit ca situatie favorabila este ca astazi avem un proiect de hotarare pe acest PUZ CP. Deci daca e nevoie de alte precizari? Va rog, domnule consilier Botez, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Fara a pune din nou in discutie legalitatea proiectului as vrea sa atrag atentia la acest proiect ca singura posibilitate de acces in zona proiectului, un proiect amplu, este din strada Pacurari, iar la fel iesirea din aceasta zona este tot in strada Pacurari, foarte aproape de intersectia care duce la pasajul rutier Octav Bancila. Recomandarile Comisiei de circulatie au fost, si sper ca in continuare sa se tina cont, ca sa se gaseasca si alte forme prin care masinile sa iasa cel putin din aceasta zona, respectiv prin spatele benzinariei OMV. Sper ca persoanele care dezvolta proiectul sa isi dea seama de aceste elemente si pana la urma sa reuseasca sa realizeze mai multe accese.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa intervin foarte pe scurt pentru ca intr-adevar doamna secretar ne sesizeaza o anomalie, o anomalie care de fapt e o intrare in normalitate pentru ca, din analiza pe care am facut-o in ultima perioada, cu adrese pe care le-am trimis si catre Ministerul Dezvoltarii, dar inclusiv la Directia de Urbanism a Consiliul Judetean, aici as vrea sa fac o paranteza, nu blamam Consiliul Judetean, acolo sunt persoane rezonabile care lucreaza in diverse departamente si isi fac cu prisosinta treaba, discutam despre Directia de Urbanism a Consiliului Judetean care, incalcand in mod repetat continutul legilor care sunt

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro aplicabile dezvoltărilor urbane si ma refer in special la Legea 350, modifica abuziv conținutul tehnic al diverșilor beneficiari, chiar si autoritati publice, incercand sa isi transpuna puncte de vedere personale asupra unor continuturi tehnice care nu ii vizeaza in decizie absolut deloc. Ca de exemplu, conform legislatiei in vigoare Consiliul Judetean nu trebuie decat sa isi exprime un aviz care poate fi negativ sau pozitiv, in conditiile in care orice proiect de pe raza judetului lasi ar avea interferenta cu un proiect la nivel national, regional sau judetean, altul decat cel propus de catre beneficiarul respectiv de pe raza administrativ teritoriala. Adica daca printr-o solicitare a unui beneficiar s-ar regasi un proiect din strategia nationala de autostrazi sau din strategia regionala de sanatate sau dintr-un proiect judetean care ar fi afectat de propunerea facuta de beneficiar. El trebuie sa se pronunte doar in felul urmator: acest proiect nu afecteaza strategia nationala, regionala sau judeteana pe care o avem noi in analiza sau acest proiect afecteaza si va rugam sa interveniti printr-o modificare. De-a lungul timpului, ani si ani de zile au pus piciorul in usa beneficiarului determinandu-l sa isi modifice continutul tehnic al propunerilor lor. Am facut acesta atentionare tocmai revenind la proiectul anterior pe care am fost nevoiti din cauza lor sa il votam de doua ori. Nu este corect sa porti oamenii pe drumuri si sa iti dai cu parerea despre lucruri pe care nu esti abilitat prin lege sa o faci. A devenit o situatie foarte autista intre noi si Consiliul Judetean, in sensul ca nici nu se mai raspunde la telefon cu Directia de urbanism. Tot incercam sa le explicam, nu este competenta voastra, nu mai purtati oameni pe drumuri, nu ii mai chemati de o suta de ori la sedinte, nu este treaba voastra Comisia de circulatie. Voi trebuie sa va pronuntati clar si strict, este sau nu un proiect de anvergura nationala, regionala sau judeteana afectat de propunerea acestui beneficiar, da sau nu. Daca este da, o sa incercam sa revenim asupra lui, daca este nu, mergem mai departe pe propunerile celorlalti avizatori. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar, pentru precizarile pe care le-ati facut. E un proiect care intr-adevar naste o serie de discutii, nu proiectul in sine, cat modul de abordare a unui astfel de aspect si nu de catre noi, ci de catre institutii partenere. Rog sa imi permiteti sa supun votului proiectul pe care l-am citit acum, proiectul la numarul 33.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Aur Marius Catalin. Nu este.

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Abtinere.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail. Va rog sa repetati, domnule consilier, nu aveati sonor.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Scuze. Acum am deschis microfonul. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Trebuie sa avem o conduita separata fata de cea de acasa cand e fara sonor fata de cea din Consiliu cand e cu sonor.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Ma uitam la dumneavoastra, domnule presedinte, cum aratati asa simpatic cu masca si m-a furat peisajul.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Ei, vedeti ca sunt si lucruri bune la masca asta, iti mai schimba peisajul. Multumesc si cerem scuze celor care le-am retinut atentia cu astfel de discutii.

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan. Nu este.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Proiectul cu o abtinere este adoptat. O abtinere fata de numarul de voturi care s-au exprimat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Trei Fantani nr. 46, numar cadastral 155225 intocmit in vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare producție birouri si show-room, persoana juridica;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Pintilei Mihail Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul Timofciuc nu este prezent. Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 35

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 4, numar cadastral 120040, 120066 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri, locuințe si servicii conexe, persoana juridica;

Intervenții? Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Vreau sa fac o precizare, este necesar sa corectam adresa, in loc de bulevardul Chimiei, numarul 4, corect este bulevardul Metalurgiei, numarul 4.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Da, multumesc, ne-ati ferit de o eroare materiala care trebuia corijata. Daca sunt alte interventii pe marginea proiectului de hotarare? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Q

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro


Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat in unanimitate, cu unanimitatea consilierilor prezenti, cu rectificarea facuta de doamna secretar.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Calea Chisinaului, nr. 22, numar cadastral 149110 intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica;

Daca sunt interventii? Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Aici ati vazut cu totii ca este vorba de un proiect destul de amplu si trecand peste faptul ca partea aceasta de spatiu verde este iarasi foarte redusa, problema numarul unu este accesul in Calea Chisinaului. Probabil cel putin la nivelul actual de circulatie, respectivii vor putea avea 20 de secunde la un ciclu de doua minute jumatate, de aceea cred ca trebuie cu totii sau cei care vor urma in Consiliul viitor sa preseze realizarea unor treceri subterane, unor iesiri subterane, mai ales pe directia Tesatura, pentru ca altfel aceea intersectie devine cel putin la fel de aglomerata cum este la ora actuala Podu Ros.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnule viceprimar. Sigur ca este o problema importanta pentru fluenta traficului. Sunt convins ca se vor gasi solutii. Mai este o interventie a domnului consilier Bostan. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Va multumesc. As vrea sa o intreb pe doamna secretar daca mai exista depusa vreo notificare referitoare la procedurile judiciare deschise pentru proiectul asta, sa fim siguri ca votam in cunostinta de cauza, atata tot. Au aparut tot felul de speculatii in presa. Vreau sa ne supra asiguram, daca este sa ma exprim asa.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Exista litigii in acest moment care vizeaza dreptul de proprietate... insa potrivit legislatiei exista un impediment... Voi relua, sunt probleme cu microfonul. Deci exista litigiu cu privire la dreptul de proprietate al beneficiarului pentru aceasta suprafata de teren, insa potrivit legislatiei exista un impediment la aprobarea PUZ-urilor numai in cazul unor litigii intemeiate pe prevederile Legii 10 pe 2001. Doar Legea 10 este cea care prevede expres

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro interdicția schimbării destinației suprafețelor de teren care fac obiectul unor litigii, iar PUZ-ul ar schimba o destinatie. Revenind la aceasta speta, din verificari a rezultat ca litigiul nu se fundamenteaza pe prevederile Legii 10, ci pe dreptul comun. Prin urmare, nu exista in acest moment un impediment legal, absolut si invincibil pentru adoptarea acestui PUZ.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am inteles, multumesc. Deci cu alte cuvinte, noi nu putem fi trasi la raspundere pentru exprimarea votului nostru pe acest temei. Va multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Ma bucur ca suntem in acord. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad. Nu e.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei. Nu este nici domnul Postolache la vot. Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Mulțumesc. Proiectul este adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Serg. Grigore Ioan, nr. 7, numar cadastral 157570, 157571, (3583/2)/2, 130718, 157509, 159764, 157508, 3583/24, 3583/25, 3583/26, 157496, 157566,  3583/50, 157348, 157654, 3583/52, 358/53,

3583/54, 132233, 132226, 3583/55, 3583/56, 159761, (3583/43)/2, 150060, 132227, 161470, 132228, 3583/63, 3583/62, 3583/60, 3583/59, 3583/58, 3583/108, 3583/107, 3583/106, 3583/61, 140717, 153429, 140600, 161471, intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential, persoana juridica;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 124 mp din Iasi, bld. Poitiers, FN, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi, avand numar cadastral 148715, inscris in cartea funciara 148715, Iași;

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Proiectul este adoptat. Mulțumesc tuturor pentru vot.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea";

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "împrejmuire cimitir Eternitatea’”;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Ma iertati, a aparut domnul Ghizdovat pe ecran. E intr-o zona acoperita de butoane. Domnule consilier, votati la acest proiect?

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Da. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc. Proiectul este adoptat cu unanimitatea consilierilor prezenti.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnice si a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul “Alei cimitir Sfantul Vasile”;

Interventii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Botez Radu Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne. Nu e. Stati, a aparut si domnul Ignat. Ma iertati, v-ati inserat acolo in mijlocul imaginii, eram cu ochii pe foaie. Deci votul dumneavoastra este pentru?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Da. Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

O sa votez pentru cu mențiunea ca as dori sa mai faceti o data acest apel al consilierului care in momentul in care au inceput sa se voteze PUZ-urile a disparut. Nu cred ca i s-a luat legatura, ci este din intentie si cred ca are o atitudine de a nu participa la vot, neasumandu-si raspunderea cum o fac cu responsabilitate ceilalti colegi din PNL astazi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc, domnul consilier. Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Verific. Domnul Timofciuc Razvan a revenit? Nu isi mai revine.

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Va multumesc. Proiectul este adoptat.

Sa trecem la completari, stimati colegi.

Proiect C. 1.

Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 105/31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID - 19;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat cu unanimitatea consilierilor care au votat.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Direcția Regionala de Metrologie Legala Bacau;

Interventii? Nu sunt. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Mulțumesc. Proiectul este adoptat cu unanimitate consilierilor care au votat.

Sa trecem la ultima completare, cea care ati acceptat prin votul dumneavoastra sa o introducem de pe ordinea de zi de astazi, C3.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si UAT Comuna Holboca in vederea implementării proiectului "Reabilitarea liniei de tramvai Iași - Dancu, Cod SMIS 127025;

Daca sunt interventii? Daca solicitati ceva informatii, va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule presedinte, as avea o scurta interventie. La obligatiile partilor pentru UAT municipiul lasi am introdus urmatoarea fraza: UAT municipiul lasi nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul UAT Comuna Holboca. Si in reciprocitate, la obligatiile comunei Holboca: unitatea administrativ teritoriala comuna Holboca nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul Municipiului lasi. E o nota prin care aratam ca nu perturbam viata reciproca a celor doua comunitati, ci doar strict pentru implementarea acestui proiect. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizare, domnule primar. Va rog, intre timp cred ca fiecare dintre noi a vazut ca toata documentatia aferenta este intrata in casuta postala a fiecaruia, dar daca solicitati ceva interventii sau precizari, daca nu, va multumesc din nou ca ati acceptat sa introducem in aceasta sedinta si aceasta completare. Supun votului.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna consilier Cojocaru Aldea Catalina.

Doamna consilier local Cojocaru Aldea Catalina

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Aur Marius Catalin.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Boisteanu, vot pentru.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez Radu.

Domnul viceprimar Botez Radu

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Caliman Adrian Constantin.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Cotofan Alexandru.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan

Vot pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Dornean Tudor

Domnul consilier local Dornean Tudor

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ghizdovat Vlad.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Piftor Daniel.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Pintilei Mihail.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Postolache Andrei.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Sandu Vasile.

Domnul consilier local Sandu Vasile

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Scripcaru Calin.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Vot pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta Doamna consilier Tautu Iuliana Daniela.

Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela

Pentru.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Domnul consilier Vintila Iordan.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Proiectul este adoptat cu unanimitatea consilierilor care au votat. Va mulțumesc. Am epuizat ordinea de zi

Intram in zona interpretarilor. Domnul consilier Mihai Gavril, va rog. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte, pentru cuvantul acordat. As avea trei chestii. Am depus un proiect in cursul acestei lunii in ceea ce priveste finantarea echipei de fotbal a Clubului Politehnica lasi. Proiectul este depus sub o conditie suspensiva, pentru ca asa era si normal, conditia suspensiva a reluarii activitatii sportive. Stim, toata lumea sau macar iubitorii sporturilor, dar sunt sigur ca toti consilierii locali sunt iubitori de sport, situatia echipei Politehnica lasi este una care necesita foarte multa interventie din partea noastra, si ajutor, sunt probleme chiar in ceea ce priveste obtinerea licentierii, astfel incat fac o rugaminte la executiv, pentru ca eu am facut si o parte din actele care ar fi trebuit sa fie facute de executiv, mi-am asumat eu aceasta raspundere, sa urgenteze raporturile necesare care trebuie emise si referatele, astfel incat sa putem avea acest proiect pe ordinea de zi cat mai repede ca sa mai putem discuta despre sport profesionist in municipiul lasi.

A doua chestiune. Am primit o propunere directa atat eu personal, dupa care am distribuit-o catre Consiliul Local, din partea domnului Constantin Mihai, reputatul tehnician Constantin Mihai, de colaborare cu clubul CSM lasi 2020 in ceea ce priveste disciplina kickbox. Eu am in posesie raspunsul dat de Comitetul Olimpic International prin presedintele sau, doamna Francesca Falsone, presedinte interimar al World Association of Kickboxing Organizations, prin care se confirma faptul ca din 2024 kickboxingul va fi alaturi de celelalte discipline de contact, judo, taekwondo si box, va fi disciplina olimpica. Noi avem un foarte mare avantaj prin faptul ca Clubul Scorpions, clubul domnului Constantin Mihai este cel mai valoros club din tara, fapt pentru care cred ca ar trebui sa marjam pe aceasta colaborare sub forma dublei legitimari a sportivilor, astfel lasul avand posibilitati ridicate, chiar, sa trimita si mai multi sportivi la Olimpiada, atat la kickbox, cat si la box. Punctul meu de vedere este ca lasul ar trebui sa se orienteze spre sustinerea sporturilor care pot sa trimita sportivi la Olimpiada. As vrea si o parere din partea domnului primar cu privire la aceasta colaborare.

Trei. Domnule primar, imi doresc, desi nu este o masura populara, dar imi doresc ca pentru weekendul acesta zonele de agrement, padurile care tin de municipiul lasi, parcurile sa fie monitorizate cu foarte, foarte mare atentie de Politia Locala si de celelalte organe competente in domeniul pentru a nu fi pusi in situatia ca dupa acest sfarsit de saptamana sa ne confruntam cu o escaladare a cazurile confirmate de Covid 19. ln acest sens am facut un apel la dumneavoastra ca dumneavoastra prin Comitetul de Urgenta Local sa intariti un pic monitorizarea zonelor de agrement din municipiul lasi. Va multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Am vazut documentatia, am dat-o si eu mai departe la colegii mei pentru a gasi calea legala de aplicarea a ei. Sigur, orice efort comun pe care il facem ca sa ne salvam imaginea sportiva orasului este unul potrivit.

Referitor la cel de al doilea punct, am sa iau legatura cu domnul Constantin Mihai si am sa vad in ce maniera putem sa colaboram, dar probabil ca va fi nevoie sa facem si o interventie in Hotararea de Consiliu de infiintare a Clubului Poli lasi 2020, CSM lasi 2020, ma iertati.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Voi lua legatura si cu colegii de la Politie, Politia Locala si Jandarmerie pentru a intari. Probabil faceti o aluzie, absolut pertinenta, asupra faptului ca in acest weekend s-a vazut prezenta mai numeroasa a unor persoane in zonele impadurite din municipiul Iasi. Vine si 1 Mai si facem si facem si o trimitere la toti oamenii muncii de pe tot teritoriul tarii, sa fie sanatosi si sa aiba ce munci in Romania, in Romania repet. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnule consilier Ciobotaru, domnule profesor va ascultam.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc din nou, domnule presedinte. Doua probleme, spun eu extrem de importante, domnule primar, vreau sa aduc in discutie. Este arhicunoscut faptul ca s-a luat decizia ca acest an scolar sa se incheie prin invatamantul de la distanta si in acest context am avut o intalnire la inceputul saptamanii, gazduita de dumneavoastra in Sala Mare a Primariei, unde la initiativa executivului ati luat decizia realizarii a 40 de centre de invatare online, zic eu in premiera la nivel national. Va pot anunta pe aceasta cale ca astazi la ora 12 cele 35 de unitati preuniversitare au transmis protocoalele semnate la sediul Inspectoratului Scolar, urmand ca luni sa vi le punem la dispozitie. In aceasta perspectiva, va rugam sa ne comunicati daca sunt sperante, certitudini ca saptamana viitoare, intr-un timp rezonabil sa continuam cursurile pe aceste platforme pe care le ati pus la dispozitia noastra.

Si doi. Avand in vedere faptul ca in a doua jumatate a lunii iunie vor incepe examenele nationale, respectiv evaluarea nationala... Facand o statistica, la nivelul Municipiului Iasi sunt circa 4.500 de elevi de liceu care vor sustine bacalaureatul dintr-un total de 6000 la nivelul judetului si aproximativ 3.800 de elevi de clasa a 8-a, as dori sa aveti in vedere sa gasim fondurile necesare pentru achizitionarea mastilor, manusilor, a tuturor celor necesare pentru ca aceste examene sa le derulam in conditii, sa spunem, de siguranta. Am facut cateva calcule primare, sa stiti ca este o nevoie foarte mare, de pilda, pentru bacalaureat ar fi necesare vreo 75.000 de perechi de manusi. Nu exagerez. Sunt 6 zile de examen, inmultim, nu e nicio problema, nu intru in amanunt. La evaluarea nationala, vreo 45.000. Suma este foarte, foarte mare, de aceea am considerat oportun sa va aduc la cunostinta acest aspect. Stiu ca tot timpul ati sprijinit invatamantul preuniversitar. Cei de la Minister au tinut sa ne transmita, in mod repetat, sa avem un dialog constructiv cu autoritatile locale pentru ca examenele nationale sa se desfasoare in conditii de normalitate.

Asadar, cele doua proleme, problema legata de centrele online si cea cu privire la examenele nationale. Va multumesc tare mult, anticipat.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim si noi. Pe scurt. Echipamentele, asa cum va anuntam, au inceput sa vina, mai asteptam camerele de filmare care sunt in drum spre noi. In prima zi cum au ajuns, incepem sa le si distribuim pe masura ce vin, nu le asteptam pe toate odata.

Nu cred ca problema manusilor va fi cel mai greu de trecut pentru ca ea poate fi inlocuita cu apa si sapun. Problema mastilor o sa ne incurce. Noi am dat deja comanda sa cumparam douasprezece mii de masti, deja am lansat licitatia in cursul saptamanii acesteia, pentru a putea raspunde acestor provocari de sfarsit de an scolar si universitar. Am avut cateva discutii la nivelul universitatilor si asupra festivitatilor de inchidere, cum se vor putea tine pentru fiecare an universitar in parte. O sa gasim o solutie pentru orice nevoie are scoala.

In situatia in care cele 40 de echipamente isi vor gasi utilitatea, asa cum am spus in intalnirea comuna, voi programa o sedinta extraordinara, sa o facem impreuna, pentru a mai lua inca 100, pentru ca se pare viitorul cam acolo ne va duce. Noi am inventariat toate salile de curs

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro din Iași, nu o sa fie nevoie pentru toate salile de curs, sigur ca da, dar vom gasi alte variante ca sa putem asigura macar pentru gimnaziu si liceu, aceasta varianta de predare la distanta. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc domnului primar. Am sa o iau intr-o ordine ca sunt foarte multe maini ridicate. Il rog pe domnul consilier Surdu sa intervina.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Multumesc. L-as ruga pe domnul primar daca ar initia, dupa parerea mea, un concurs de proiecte pentru suportul, locul unde a fost Monumentul Eroului Sovietic pentru ca incet, incet lucrurile stau sa se aseze si cred ca acel loc este bine meritat a se innobila cu ceva care sa reprezinte lasul. Asta e primul punct.

Si al doilea. Noi am avut facut un lucru bun, am initiat acel Fond Solidaritatea care este la Primaria lasi si as ruga colegii si nu numai colegii, cei care au disponibilitatea sa faca un efort in perioada asta de mare nevoie pe care o au cei care folosesc aceste mijloace de protectie in lupta cu acest virus, sa contribuie pentru ca si noi ne dam silinta, cum putem, sa aducem un aport pentru ca cei care lucreaza in contact direct cu bolnavii sa aiba conditiile necesare sa nu se imbolnaveasca si bolnavii, de asemenea, sa aiba conditiile necesare pentru a se insanatosi. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Le-am preluat pe ambele. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Cred ca, vis-a-vis de subiectul pe care l-ati atins cu indemnizatia, la nivelul lunii trecute, prin acceptul nostru pe email, transmis catre Secretariatul Consiliului Local, multi si-au exprimat ca va fi, cel putin din punctul meu de vedere, va fi aceasta cedare de indemnizatie pana la sfarsitul mandatului. Adica, daca o sa fie necesar, vom raspunde de fiecare data fiecare in aceasta zona. Multumesc domnului consilier pentru grija pe care o manifesta.

Va rog, domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

O scurta interventie, ca sa nu va retin, legata tot de situatia Corvidului. As vrea sa atrag atentia putin legat de, de fapt de conditiile de paza in centrele de izolare. Am avut astazi o situatie cu o persoana cu afectiuni psihice, care in ultima luna de cand este izolare, este situatie din Romania, a facut o excursie prin tara, gen - Sa ne cunoastem patria, a vizitat jumatate de tara intr-o luna, Brasov, Bicaz si asa mai departe, iar in final a ajuns la noi, fiind izolat intr-un astfel de centru de izolare. A reusit sa scape, sa fuga din doua centre de izolare si era cat pe ce si din al treilea. Deci poate, eu stiu, s-ar impune niste conditii de paza mai severe in centrele astea. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Incercati mai sus, in Copou, mai sus de Regiment.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

In principiu, noi ca autoritati locale nu avem nicio posibilitate de intervenție pentru ca prin lege doar Jandarmeria este abilitata sa asigure paza centrelor de carantinare. De fapt, s-au impartit foarte clar, nici macar Politia nu participa aici. Este intr-adevar o situatie, am mai avut chiar si inainte de Paste cu doi care au evadat de pe Poitiers. Noi trebuie sa discutam despre ei ca despre niste persoane normale, nu evadeaza, nu sunt detinuti, pleaca pur si simplu, cred ca asta e termenul corect. Voi transmite acest mesaj Jandarmeriei lasi. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Il rog pe domnul consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc, domnule presedinte. As vrea sa va aduc in atentie doua prioritati, in opinia mea, pentru perioada de dupa ridicarea starii de urgenta, cand vom intra in starea de alerta care presupune relaxarea conditiilor de circulatie si de desfasurare a activitatilor, dar nu revenirea la situatia anterioara. Eu consider ca sunt doua lucruri pentru care trebuie sa fim foarte atenti.

Una este relansarea activitatii economice pentru ca unul din domeniile care au fost cel mai grav afectate este cel al HORECA, iar in preconizatele masuri din starea de alerta se prevede redeschiderea spatiilor stradale, dar nu si a celor comerciale mari, vreau sa va intreb daca va ganditi si chiar si ce nu anume o sa aveti in vedere pentru stimularea activitatii comerciale si in principal de Horeca pe aceste spatii stradale care vor trebui sa preia clientii si consumatorii dorici sa consume inclusiv in spatiile de altadata situate in marile malluri.

A doua este legata de necesitatea de a asigura distantarea sociala in continuare. In opinia mea, cred ca ar fi un moment bun in care sa incurajam din nou transportul alternativ, in sensul limitarii deplasarii cu mijloacele de transport in comun. Vreau sa va ganditi la posibilitatea temporara de a inchide anumite strazi secundare traficului rutier pentru a fi oferite in exclusivitate traficului pietonal si a celui pe doua roti in perioada asta care va urma care va fi la nivel de cateva saptamani cel putin, daca nu luni. Ca atare, traficul rutier va fi unul redus fata de o perioada normala si cred ca putem incerca ca experiment acest lucru. V-as ruga sa imi raspundeti la propunerile astea, cum le considerati si daca le putem incerca cel putin ca stadiu de experiment. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, in principiu e o reabordare si din punctul nostru de vedere cat se poate de inedita. Referitor la spatiile de alimentatie publica, intr-adevar se va pune accent pe cele deschise si avem in vedere, dar va fi nevoie sa intervenim si in Consiliul Local acolo unde exista posibilitatea, sigur ca da, sa marim suprafetele propuse pentru acest sector. Va trebui sa venim si cu o diminuare a tarifelor pentru ca evident masurile de distantare sociala vor duce la o disipare a punctelor de vanzare efectiva pe o suprafata mai mare, ceea ce sigur nu ar fi corect sa ii incasam cu aceeasi moneda.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Din punct de vedere al utilizării spațiului public pentru deplasare, e corect si am văzut si ce se intampla in Barcelona, cum au pus problema si in Copenhaga, mijlocul de transport public care pana acum era dat ca o solutie salvatoare pentru a diminua traficul rutier, se pare ca usor, usor va deveni o solutie alternativa el pentru deplasarea populatiei in batalia cu autovehiculul individual si cu alte mijloacele de transport.

Cred ca, in primul rand trebuie sa vedem care sunt destinatiile si am spus asa, nimeni nu se va duce la farmacie pe o deplasare mai lunga de 15 minute, sa fie clar, adica va alege intr-o situatie contrara utilizarea unui mijloc de transport, ca e personal sau ca e public. De asemenea, transportul public isi va largi gama, sa spunem, de servicii in sensul ca vom functiona probabil si pe alte orare, am pus colegii mei sa se informeze cam care ar putea fi aceasta reabordare. Vom folosi in continuare intr-o maniera controlata doar locurile de pe scaune si vom aduce si obligatia utilizarii mastilor de protectie in special si asta se va face imediat dupa ce se ridica starea de urgenta. De asemenea, vom cauta sa facem trasee dedicate pentru categorii sociale, sa nu le amestecam intre ei.

Ne preocupa acest lucru. Am si facut un plan pentru Cartierul Canta - Dacia unde sa eliminam toate masinile de la bordura, prin interzicere sigur ca da, si acolo sa fie banda dedicata pentru biciclete, protejati si dimineata cand se deplaseaza spre locurile de munca, exact ce se intampla la orele de varf, acea banda sa nu mai poate fi folosita decat de biciclisti, mopede, motociclete, triciclete cu motor etc. etc. si in felul acesta sa favorizam deplasarea in lipsa mijloacelor de transport in comun, care ele chiar daca vor fi in strada, vor fi mai putin aglomerate asa cum am spus anterior.

O sa ne informam reciproc asupra tuturor masurilor pe care le putem lua. Multumesc.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule consilier Crucianu... microfonul...

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

... Multumesc frumos. As vrea sa, inainte de toate, sa spun si eu cateva cuvinte, si anume ca, cunoastem cu totii faptul ca traversam momente dificile pentru a-i proteja pe cei dragi, dar si pe noi, trebuie sa respectam o serie de masuri cu care nu am fost obisnuiti, trebuie sa ne distantam social, dar cu toate acestea nu trebuie sa trecem cu vederea efortul si munca celor de langa noi acum in timpul pandemiei. Tocmai de aceea as vrea sa le multumesc tuturor angajatilor, institutiilor si companiilor subordonate Primariei municipiului lasi pentru faptul ca lucreaza zi de zi cu scopul de a mentine lasul la parametrii normali fie ca vorbim de asigurarea serviciilor de transport, de salubritate, de asistenta sociala si asa mai departe, trebuie sa avem in vedere ca toti acesti oameni sunt alaturi de medici, politisti, militari, eroii zilelor noastre. Sunt persoane care isi asuma riscuri pentru a mentine comunitatea curata, protejata, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin. Asa cum am mai spus, chiar daca mentinem distanta sociala, sa nu ne distantam si de realitatea din jurul nostru, sa vedem si sa apreciem munca de langa noi, sa fim atenti la nevoile semenilor si sa apreciem efortul fiecarei persoane care sprijina comunitatea.

Totodata, as vrea sa spun faptul ca ma alatur si eu colegului meu Mihai Gavril in sustinerea antrenorului Mihai Constantin, cunoscutului antrenor Mihai Constantin pentru a

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sprijini activitatea de kinkcboxing intrucat acolo au fost foarte multi luptători romani pe care aceasta i-a promovat in Iași. As putea da cateva exemple: Catalin Morosanu, Sebastian Ciobanu, Corina Herescu, Bogdan Nastase, Florin Lampagiu, Stefan Irimia, cel care a obtinut medalia de bronz in Lituania, Andrei Leustean, acesti sportivi merita sustinuti in continuare. Sunt foarte multi copii la acest club pe care maestrul Mihai Constantin ii sprijina de fiecare data si ii ajuta sa duca si numele orasului nostru la nivel, in tara si chiar la nivel international.

Un alt subiect consta intr-o solicitare pe care am primit-o din partea unor parinti, unor ieseni din zona Bucium care au urmarit conferinta de presa a domnului primar de ieri, sunt bucurosi de faptul ca ati semnat contratul de finantare pentru gradinita din Bucium, insa acestia vin doar cu o mica rugaminte, si anume de a se avea in vedere si posibilitatea de a identifica anumite locuri de parcare in zona intrucat drumul este foarte ingust in momentul de fata. Mi-au trimis cateva imagini, in sensul in care exista acolo o cladire care oarecum obstructioneaza calea de acces spre gradinita. Aceasta este rugamintea lor. Poate reusim sa identificam si o varianta de parcare pentru ca mai mult ca sigur o buna parte din parinti vor veni cu masinile dimineata, iar ulterior la pranz sau dupa amiaza vor veni tot cu masinile personale sa isi ia copii acasa. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Le-am preluat pe toate cele expuse de dumneavoastra si multumim pentru aprecierile facute. Pe masura ce vom inainta in lucrari, noi saptamana viitoare o sa predam amplasamentul catre constructor si vom tine cont si de existenta unei parcari pentru parinti cand aduc copii la gradinita. Multumim.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte solicitari? Daca nu sunt, va urez multa sanatate dumneavoastra, tuturor celor din jurul dumneavoastra, familiilor. Sa le multumim, asa cum spunea si domnul consilier Cruceanu, tuturor celor care sunt implicati si care fac viata mai usoara in momentele grele de astazi. Sa aveti un 1 Mai linistit si sa il sarbatoriti stand acasa. Sa aveti o zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

Consilier Local

PAUL CORNELIU BOISTEANU                      DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro