Proces verbal din 29.05.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL IASI DIN DATA DE 29.05.2020

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 65246 / 02.07.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 29.05.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

www.primaria-iasi.ro

/ PrimariaMunicipiuluiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29.05.2020 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului lasi, desfasurata prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin platforma online de videoconferinta

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA COJOCARU CATALINA

 • 2. AUR MARIUS CATALIN

 • 3. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 4. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 5. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 6. BOTEZ RADU

 • 7. BOZ PETRU EDUARD

 • 8. CALIMAN ADRIAN CONSTANTIN

 • 9. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 10. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 11. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 12. DORNEAN TUDOR

 • 13. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 14. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 15. GHIZDOVAT VLAD

 • 16. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 17. IGNAT ETIENNE

 • 18. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 19. PIFTOR DANIEL

 • 20. PINTILEI MIHAIL

 • 21. SANDU VASILE

 • 22. SCRIPCARU CALIN

 • 23. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 24. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 25. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 26. VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai -primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin si sunt inregistrate audio si video.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 710 din data de 25 mai 2020, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. nr. 716 din data de 25 mai 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi

pe anul 2020;

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Expozitiei Outdoor „ Orasul

din fotografii”, in parteneriat cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „ Elie Wiesel” ( INSHR - EW);

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Expozitiei „ Romania si

Polonia in avantpostul securitatii europene. Traditie si continuitate (1919-2020)” in parteneriat cu Statul Major al Apararii din cadrul Ministerului Apararii Nationale;

 • 4. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor

Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza

procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si a sportului modificata si completata prin Legea 90/2018;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , a indicatorilor

tehnico - economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in perioada 2014-2020;

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de

uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV - statia Ulei - PA 106 , pe portiunea situata intre P.A. nr. 106 si P.T. nr. 36 Municipiul Iasi , in zona Tatarasi, B-dul Vasile Lupu si str. Ignat, cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre

Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 47243/20.05.2020;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unui spatiu, in

suprafata utila de 234,81 mp, situat in Pavilion “I” din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “ Sf. Spiridon”, din B-dul. Independentei nr. 1, proprietate publica a Municipiului Iasi;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare

ale a ternului in suprafata totala de 504mp, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018 si concesionarea, prin licitatie publica a terenului -LOT 1 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 222 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei nr.11, avand nr. cadastral 161998, inscris in cartea funciara nr. 161998 Iasi si a terenului-LOT 2 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 282 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei nr.11, avand nr. cadastral 161997, inscris in cartea funciara nr. 161997 Iasi ;

0232 267 582

finf informatii@primaria-iasi.ro

 • 12. Proiect de hotarare privind prelungirea, pe perioada starii de alerta, a

masurilor economice prevazute in Planul de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.105/31.03.2020, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.174/30.04.2020;

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului

Local nr. 315/29.08.2019 (privind exceptarea de la plata taxei de parcare in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Iasi a masinilor complet electrice);

 • 14. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate

privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 180 mp, situat in Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, avand numar cadastral 165546, inscris in cartea funciara nr. 165546, Iasi;

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in

suprafata 3,14 mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadastral 819, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 15, bloc 944, inscris in cartea funciara 127226/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata

de 13,71 mp, reprezentand cota indiviza de 1,01% din terenul cu numarul cadastral 1697, situat in Iasi, str. Frumoasa nr. 6, bloc 918, tr. 3, inscris in cartea funciara 120041/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie

decat aceea de locuinta catre doamna senator Scantei Laura-Iuliana, in vederea organizarii biroului parlamentar;

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata

de 9,94 mp, reprezentand cota indiviza de 2,26% din terenul cu numarul cadastral 1710, situat in Iasi, str. Carpati nr. 10, bloc 912, inscris in cartea funciara 124796/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata

6,27 mp, reprezentand cota indiviza de 0,66% din terenul cu numarul cadastral 101, situat in Iasi, str. Carpati nr. 6, bloc 908A, sc. B, inscris in cartea funciara 125853/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

 • 20. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a

spatiului situat in localitatea Dancu, bloc A9, parter, utilizat de catre Primaria Comunei Holboca cu destinatia de gradinita cu program prelungit;

 • 21. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a

terenului cu suprafata de 500 mp situat in Iasi, Soseaua Tomesti, Km. 1, utilizat de catre Opera Nationala Romana Iasi;

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului

din Iasi, Strapungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, tr.2, parter, atribuit catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale-Unitatea Militara 0731 Bucuresti;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA

BUCIUM EXTRAVILAN, NUMAR CADASTRAL 15291, CARTE FUNCIARA 146476, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoana fizica;

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,

EXTRAVILAN IASI ZONA C.A. ROSETTI - MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

158149, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA

CIMITIRUL EVREIESC, NUMAR CADASTRAL 162818, intocmit pentru construire lacas de cult “SFANTUL APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA”, persoana juridica;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,

SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, CARTE FUNCIARA NR. 136668, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona

Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA

BUCIUM T 173, NUMAR CADASTRAL 160969, 160968, 160619, 160618 intocmit in

vederea introducerii de teren in intravilan pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate- T173, persoane fizice;

 • 29. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului

Local al Municipiului Iasi, care va conduce lucrarile sedintelor si va semna hotararile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2020.

 • C1.        Proiect de hotarare, privind modificarea incadrarii unor functii publice de

executie vacante aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 300/29.08.2019 privind Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi;

C.2.      Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 74

termometre cu infrarosu, non-contact, model IT -122 catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Iasi;

C.3.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA

MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost invitati sa participati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 710 din data de 22 mai 2020, modificata si completata prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. nr. 716 din data de 25 mai 2020. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza urmatorii consilieri locali: domnul Boisteanu inca nu a reușit sa intre in legatura cu noi, il mai asteptam, a ajuns si doamna Gaburici, ne bucuram ca ati reusit sa ajungeti la timp, absenteaza domnul Vlad Nedelcu, domnul Postolache Andrei, absent motivat, doamna Tautu luliana Daniela, speram sa se poata conecta si dumneaei la videoconferinta. Acesteia ar fi absentii zilei de astazi. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 30 aprilie 2020, precum si al sedintei extraordinare de Consiliul Local din 18 mai 2020.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi impotriva? Mulțumesc.

Multumesc Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc, doamna secretar. Buna dimineata tuturor. Il salutam pe colegul Bogdan Crucianu, doamna Gaburici, domnul Etienne, care ni s-au alaturat si ei. Domnul Nedelcu buna dimineata.

Avand in vedere ca este o sedinta ordinara, v-as ruga sa faceti propuneri cu privire la desfasurarea acestei sedinte, aici ma refer la sectiunea de interpelari. Va rog daca sunt propuneri pentru a desfasura aceasta sedinta. Buna dimineata, domnule profesor Boisteanu. Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Propunerea mea este ca interpelarile sa fie la inceputul sedintei asa cum au fost in cea mai parte a mandatului, pentru ca sunt multi ieseni sau sunt destui de multi ieseni care ne privesc si multi dintre noi ridicam in sectiunea de interpelari probleme care ii privesc pe acestia. Asadar in spiritul unui respect pe care ar trebui sa il avem pentru cei care urmaresc, va rog sa punem sectiunea de interpelari in prima parte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, am retinut propunerea dumneavoastra. Domnule profesor Boisteanu, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Buna dimineata.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Buna dimineata. Va auzim, domnule consilier. Va rog sa porniti microfonul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Buna dimineata tuturor. Fata de propunerea facuta de colegul Timofciuc, eu propun ca interpelarile sa fie la sfarsit asa cum ne-am obisnuit pentru ca nu o sa dilueaza cu nimic ideile care le exprima consilierii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Ceea ce a spus domnul consilier Boisteanu as fi vrut sa spun si eu, dar ii spun colegului Timofciuc ca iesenii sunt in acelasi timp foarte interesati in primul rand de proiectele de pe ordinea de zi si ca nu are nicio legatura cu respectul pe care il invoca domnia sa faptul ca si consilierii liberali trebuie sa astepte sa se termine sedinta de consiliul local, sa nu plece imediat dupa terminarea interpelarilor, asa cum, domnule consilier, am fost obisnuiti in cazul dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Aceeasi propunere ca a domnului profesor pentru ca se apropie funia de par, adica se apropie alegerile si unii bat apa in piua la interpelari, sa o bata in a doua parte dupa ce tratam toate proiectele.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Buna ziua din nou. Referitor la interpelari, bineinteles ca sunt de acord ca ele sa fie la finalul sedintei si as vrea sa va rog sa retineti ca de astazi domnul presedinte Boca este si liderul consilierilor din grupul Partidului Social Democrat. Sa il felicitam si sa ii uram succes in activitatea care urmeaza. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Sa il felicitam si pe domnul care a tinut pana acum funcția... Ma mira de ce l-ati schimbat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc. Multumesc colegilor de partid. Asadar sunt doua propuneri pentru desfasurarea acestei sedinte, o propunere apartine domnului consilier Timofciuc din partea PNL, o propunere apartine mai multor consilieri ai Partidului Social Democrat. Supunem la vot propune domnului consilier PNL.

Cine este pentru desfasurarea sedintei cu sectiunea de interpelari la inceput? Va rog domnilor vot. Va rog inca o data daca puteti ridica mana, voturile pentru desfasurarea sedintei cu sectiunea de interpelari la inceputul sedintei. Deci sunt 8 voturi pentru.

Cu 8 voturi pentru aceasta propunere este respinsa.

Va supun la vot propunerea consilierilor Partidului Social Democrat cu privire la desfasurarea sedintei cu sectiunea de interpelari la final. Vot va rog.

Cine este pentru?

Cu 18 voturi pentru a fost aprobata aceasta propunere.

Asadar incepem sedinta cu proiectele si la sfarsit vom avea sectiunea de interpelari. Multumesc pentru vot.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Domnule președinte, un anunt daca as putea sa fac, va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Doresc sa anunt ca la punctul 10 de pe ordinea de zi nu voi participa la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Facem mentiunea ca domnul Ghizdovat nu participa la dezbaterea si la votul proiectului numarul 10. Banuiesc ca si domnul consilier Crucianu are o astfel de propunere, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

In aceeasi nota, la proiectul C1, asa cum am anuntat si in cadrul comisiilor reunite, nu voi participa la votarea proiectului C1 intrucat, asa cum am declarat public de mai multe ori, mama mea lucreaza acolo inainte ca eu sa detin aceasta functie.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Domnule consilier Ghizdovat, ieri la comisii domnul consilier Gavril de la Partidul Social Democrat ne-a facut observatia, corecta pana la urma, ca orice neparticipare la vot, conform noului Cod Administrativ, trebuie motivata. Va rog, daca puteti face acest lucru. Multumesc.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Da, domnule presedinte. Proiectul 10 de pe ordinea zi face referire la Sfantul ”Sf. Spiridon” cu care am o relatie contractuala. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnule consilier Gavril, va rog. Asta banuiesc ca era interventia. Domnule consilier Bostan.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Si eu vreau sa anunt, nu voi participa la vot la proiectele 16 si 19.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier, daca puteti sa motivati neparticiparea la vot.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Intrucat am relatii de afaceri cu beneficiarii proiectelor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Nu s-a inteles exact ce are.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am spus, intrucat ii cunosc si am relatii cu beneficiarii proiectelor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Ce fel de relatii? Nu, nu intelegem.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril...

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Vreti sa va detaliez ce fel de relatii.. am o relatie personala si pentru a nu exista niciun fel de suspiciune prefer sa ma abtin la vot. Am stat si m-am gandit daca sa o fac sau nu, dar mai bine decat sa fie tot felul de interpelari ulterioare, mai degraba sa anunt ca ma abtin la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu va suparati acum, stiti cum e, nu vreau, intrebarea nu a fost tendentioasa. Pana la urma am votat PUZ-uri aici al unor oameni care clar au o notorietate, spre exemplu domnul Dascalu, cred ca il cunoaste toata lumea, asta nu inseamna ca nu putem sa ii votam PUZ-ul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Bineinteles.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Asadar supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Vot va rog.

Deci cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.

Din dispozitia 710 din 22 mai avem o convocare a Consiliului, a plenului Consiliul Local pentru o sedinta cu 29 de proiecte pe ordinea de zi plus 3 completari. Bineinteles sunt proiecte care au si amendamente si ele sunt la mapa dumneavoastra, le-am vazut si le-am discutat in mare parte ieri. Trecem la ordinea de zi, incepem cu proiectul numarul 1.

Proiect nr.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020;

Daca sunt discutii? Va rog. Domnule consilier Boisteanu, va rog aveti cuvantul.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Imi cer scuze, parca era si un amendament, da?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doua amendamente sunt, domnule consilier.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Sa le reamintim, de asta am intervenit.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Foarte corecta observatia. Asadar supun la vot proiectul numarul 1 cu cele doua amendamente. Domnule consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Voiam sa votez, domnul presedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumesc.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Domnule consilier Timofciuc, va rog, nu v-am vazut votul, nu se vedea imaginea. Cum votati pentru, impotriva sau abtinere?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Deci cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Expozitiei Outdoor „ Orasul din fotografii”, in parteneriat cu Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „ Elie Wiesel” (INSHR - EW);

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc, domnule presedinte. Reiterez propunerea pe care am facut-o ieri la desinata de comisii, in principal am inteles ca sunt de acord colegii consilieri, ca dupa incheierea expozitiei temporare dedicate Pogromului, materiale documentare respective daca putem sa le gasim loc intr-o expozitie permanenta sau cvasipermanenta fie la Muzeul Municipal, daca exista spatiu expozitional, daca nu intr-o alta locație pe care o poate identifica primaria.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Deci, practic se desprind un amendament la acest proiect, da?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Daca exista posibilitatea, da l-as propune ca amendament.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Buna dimineata. Va multumesc pentru prezenta si ca acceptati si aceasta modalitate de a conlucra. Este o expozitie itineranta, materialul fotografic apartine Institutul ”Elie Wiesel” si probabil ca vor sa il mai duca si in alte localitati din Romania. Noi o sa facem o cerere daca va fi cazul si vor sa ni-l cedeze pentru a-l putea expune permanent. Dar sa stiti ca de regula, inclusiv materiale pe care le-am facut noi nu le-am tinut in expozitie permanenta, ci le-am trimis si in alte orase, chiar si in Israel pentru a le putea cati mai multi cetateni de la nivel de mapamond. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu aceste explicatii supun la vot acest proiect.

Cine este pentru? Vot va rog.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Pe domnul Timofciuc nu l-am vazut, nu am reusit sa zaresc votul dumnealui. Domnule Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am votat pentru.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Vedeti, domnule consilier, daca nu este obisnuinta e foarte greu sa intram in rutina. Da. Multumim pentru vot.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Expozitiei „Romania si Polonia in avantpostul securitatii europene. Traditie si continuitate (1919-2020)” in parteneriat cu Statul Major al Apararii din cadrul Ministerului Apararii Nationale;

Daca sunt discutii, va rog. Daca nu sunt discutii, supun si acest proiect la vot. Doamna consilier Aldea, vreti sa votati, da? Vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Daca avem discutii la acest proiect? Daca nu, supun votului.

Cine este pentru? Vot va rog.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;

Aici domnul consilier Gavril de la Partidul Social Democrat a avut un amendament. Il las pe dumnealui sa explice. Va rog domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte. Asa cum am dezbatut si ieri in sedinta comisiilor reunite, pornind de la realitatea ca datoriile sau debitele prescrise nu pot atrage decaderi in constituirea unor drepturi civile sau unor a drepturi, ma uit aici pe referatul de aprobare care cuprinde si Metodologia de acordare a acestora ajutoare, iar la punctul e, la capitolul - nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele, litera e spune in felul urmator - nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate. In aceasta formulare se intelege sau aceasta formulare ar cuprinde si indatoririle care sunt prescrise pentru ca nu se face nicio distinctie intre neachitarea unor impozite si taxe care pot fi executate silit de municipalitate sau neachitarea unor impozite si taxe care constituie debite prescrise, pentru care as dori la litera e, aici, sa fie, din metodologie, sa fie completat in felul urmator: nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, impozite si taxe care nu au suferit prescriptia extinctiva, da, care nu sunt lovite de prescriptie extinctiva. Inca o data repet, datoriile, chiar daca sunt datorii la bugetul local, datoriile prescrise nu pot atrage decăderi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Intr-adevar ieri am avut o discutie mai ampla la care a participat si un consilier Boz, domnul consilier Surdu, mai multi colegi au luat cuvantul si s--a desprins aceste amendament. Domnule consilier Boz, va rog... Nu va auzim, domnule consilier, sa porniti microfonul, va rog. Va rog, daca puteti, scurt.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Buna dimineața. Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. V-as ruga, daca putem, ieri am pierdut o ora...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Foarte scurt. Stimati colegi, sunt doua probleme sau puncte diferite de vedere in privinta amendamentului colegului meu. Unu, este un semnal foarte prost care il transmitem cetatenilor sa introducem intr-un act administrativ, normativ, ceea ce adoptam noi aici este un regulament de aplicare a unei legi si este tot o norma, sa introducem in aceasta norma faptul ca din start renuntam la datoriile mai vechi, unu la mana. Doi la mana, ieri discutia a fost inaltatoare, dar inutila conform interventiei doamnei secretar deoarece Consiliul Local in baza Codului de Procedura Fiscala nu mai inregistreaza in evidentele sale datoriile prescrise. Deci amendamentul colegului meu nu ar produce efecte, dar in schimb introducerea unui astfel de amendament in hotararea ce o adoptam astazi este un semnal prost pe care il transmitem cetatenilor, si anume ca cei care sunt corecti, sunt corecti, iar altii pot eluda normele legale sa nu plateasca si daca sunt neprinsi sunt negustori cinstiti, da? Ori nu este corect sa facem acest lucru in actul pe care il adoptam astazi. Cu tot respectul pentru colegul meu care a studiat problema, totusi exceptia prescriptiei este o sanctiune care se analizeaza in instanta si nu se introduce, de asta nu vedeti in niciun act normativ al statului roman sa fie prevazuta in vreo lege, absolut orice regulament de acordare a unui sprijin, a unei finantari, nu veti vedea aceasta situatie, sa se prevada ca sunt excluse datoriile prescrise. Nicaieri. De ce? Pentru ca nu este corect sa fie o astfel de mentiune. Constatarea prescriptiei se face doar de catre instanta de judecata.

De altfel, cred ca o astfel de prevedere nu ar trece de un filtru al curtii de Conturi, care in cazul unui control analizand actul nostru pe care il adoptam astazi, ar spune ca noi din start renunțam la recuperarea unor debite, ceea ce nu e corect. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Sub nicio forma domnul consilier Gavril nu a facut acest amendament pentru a incuraja, cum spuneti dumneavoastra, cetatenii sa eludeze in vreun fel plata taxelor, sub nici o forma. Ii dau cuvantul domnului consilier Gavril. Sa stiti, asa cum am explicat si ieri, eu sunt de acord cu acest amendament si il sustin. Va rog, domnul consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte. Nu stiu care parte din frazele folosite de mine ar constitui un indemn la neplata obligatiilor. Eu am vazut acest proiect si l-am considerat, adica l-am analizat din alt punct de vedere, exista si debitori care nu si-au platit pentru ca au o situatie dificila din punct de vedere financiar, situatie dificila care de fapt reprezinta si Izvorul juridic al solicitarii ajutorului pentru plata bonelor, bonelor angajate la domniile lor. Adica a fi un debitor de rea credinta nu trebuie judecat din prisma faptului ca toti debitorii care au datorii la bugetul local sunt si de rea credinta. Domnul Boz este avocat si ii aduc aminte ca de cele mai multe ori datoriile sunt prescrise din cauza faptului ca, in speta, creditorii nu isi exercita prerogativele prevazute de lege in termenul legal, iar prescrierea acestor datorii, da, in fapt ar trebui sa stim ca nu se prescrie datoria ca atare, ci se prescrie doar dreptul la actiune a creditorului impotriva debitorului. Deci noi nu stergem datorii, tocmai asta am explicat si ieri. Prescriptia doar paralizeaza actiunea in instanta a creditorului impotriva debitorului. Datoria respectiva ramane, asa cum scrie in teoria generala a obligatiilor, se transforma in obligatie naturala care poate fi platita benevol de debitor atunci cand va avea situatia financiara corespunzatoare si dupa trecerea termenului de prescriptie. Tocmai din aceasta situație am formulat amendamentul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilieri Pintilei, dupa aia va dau cuvantul, domnule Boz. Va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu as intrerupe logoreea legata de acest proiect cu urmatoarea remarca, unul prost si altul nu-i, hai a consideram ca nici unul nu-i prost si stim sa aplica legea. Sustin amendamentul domnului Gavril.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc, doamnele consilier. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu am sa fac o mica pledoarie ca sa va spun din start ca rabinul, si dumneavoastra aveti dreptate, domnule Boz, si dumneavoastra aveti dreptate, domnule Gavril. Haideti sa citim ce spune punctul e: nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, si mai departe invoca Codul Fiscal. Deci nu se refera la toate datoriile pe care un cetatean le poate avea fata de bugetul local cum ar fi, de exemplu, amenzile sau alte debite pe care el este dator sa le plateasca catre bugetul local. Ma bag si eu in aceasta discutie chiar daca nu sunt jurist, dar sa spunem vechimea imi confera oarecum acest drept, toate debitele fata de consiliul, fata de municipiul Iasi din punct de vedere fiscal au doua traiectorii, se platesc, sunt anulate sau prescrise, fiecare dupa traiectoria si contributia contribuabilului fata de aceste datorii. Introducerea unei prevederi suplimentare, cu exceptia celor care sunt prescrise, ce doreste domnul Gavril, nu face decat sa accentueze un continut al Legii care oricum deriva din textul ei, adica e redundant, e clar ca nu putem discuta cu exceptie la cele prescrise pentru ca prescriptiile sunt deja exceptii care nu intra in structura unor obligatii de plata fata de autoritatea locala oricare ar fi ea. Sa lasam lucrurile ca atare. Se subintelege faptul ca prin eliberarea unui certificat fiscal niciodata nu vei primi si o adnotare ca ai avut prescrise datoriile din 2000, din 99, din nu stiu cand, ci se refera doar la datoriile curente cele care sunt exigibile la plata fata de autoritatea locala. Dam exemplul unui cazier fiscal, dar putem da exemplu si unui cazier judiciar, acolo unde ti s-a prescris o adnotare in cazierul judiciar, automat la eliberarea noului cazier judiciar nu mai vorbeste despre ceea ce este prescris sau si-a indeplinit termenul, sa spunem de adnotare si nu mai apare in noul... hai sa nu ii spunem inutila, dar nu e necesara in momentul de fata. Punctul ei este transpus in totalitate din continutul legii, nu are nici o interventie din partea Municipiului Iasi si eu cred ca nu ar trebui sa insistam pe dansul pentru ca el se intelege si de catre juristi si de catre ne juristi ca are un continut suficient de explicit ca nu se refera la datorii prescrise sau la alte tipuri de datorii decat cele pentru bunurile pe care le detin in proprietate, nu se refera si la alte datorii. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Practic, o singura fraza doream sa mai spun ca a invocat colegul meu necesitatea de a proteja o serie de categorii defavorizate care nu pot achita taxele si impozitele, dar aceste taxe survin tocmai din dreptul de proprietate pe care il au asupra unor bunuri imobile sau mobile. Deci nu prea cred ca avem astfel de categorii de protejat. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

V-as ruga, domnule consilier, sa reconsiderati dimensiunea frazelor, in spirit de gluma. Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Am inteles de la domnul consilier Boz ca oamenii trebuie sa locuiasca in corturi ca sa poata sa beneficieze, a avea casa devine un lux.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Toate aceste precizari fiind facute, am sa plagiez si eu procedeul domnului primar si am sa spun ca toata lumea are dreptate. Noi vom sustine amendamentul colegului Gavril de la Partidul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro Social Democrat. Supun la vot cu acest amendament proiectul de hotarare. Domnule consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Voi vota pentru, conform propunerii colegului meu Mihai Gavril.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Dorneanu, va rog.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Nu ar trebui sa supuneti la vot intai amendamentul? Poate noi vrem sa votam proiectul fara amendament.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog sa repetati.

Domnul consilier local Dornean Tudor

Am sa vorbesc mai tare. E o prolema cu laptopul meu. Nu ar trebui sa fie supus la vot intai amendamentul, poate unii vor sa voteze proiectul fara amendament.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

De acord, domnule consilier. Vom face intocmai supun la vot amendamentul domnului consilier Gavril de la Partidul Social Democrat.

Cine este pentru acest amendament? Va rog sa mai ramaneti cu mana sus sa poata fi numarate voturile. Multumesc. Va rog inca o data sa ridicati mana, voturile pentru acest amendament. Domnii viceprimari cum voteaza?

Abtineri va rog?

Voturi impotriva?

Domnule consilier Ghizdovat, care este votul dumneavoastra la acest amendament.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Abtinere.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci amendamentul cu 12 voturi pentru a cazut. Am incercat, domnule consilier Dornean, ati fost vigilent, am incercat sa votam acest proiect cu amendamentul la pachet si clar cred ca ar fi trecut.

Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru, fara amendamentul domnului consilier Gavril.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnule Bostan, va rog sa va exprimati verbal votul, nu va mai vedem. E pentru?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am o problema cu conexiunea, la un moment dat nu v-am mai vazut deloc.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Nu va mai vedem, dar va auzim. Deci votul dumneavoastra este tot pentru?

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Votul pentru ce? Scuze.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Proiectul de hotarare, numarul 11, nu scuze.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu e numarul 11. Proiectul numarul 5? Domnule consilier Bostan, proiectul numarul 5 este supus la vot.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Asadar cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Trecem la proiectul numarul 6, o propunere a consilierilor Partidului Social Democrat, domnul Gavril si domnul Crucianu, sustinut de intreg grupul consilierilor locali din partea Partidului Social Democrat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza procedurii privind acordarea finantarii din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si a sportului modificata si completa tata prin Legea 90/2018;

Domnule primar, Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreau sa fiu foarte sincer si sa multumesc consilierilor care s-au ocupat de acest proiect, il mentionez pe domnul Gavril, cred ca si pe Bogdan Crucianu l-am vazut apropiat de acest proiect, si celeilalte consilieri, domnule Bostan etc. De ce? Pentru ca am avut o discutie la Ministerul Fondurilor Europene in cursul acestei saptamani cu domnul ministru Bolos, care printre altele, in discutiile facute spune ca una dintre strategiile Europei pe viitoarea etapa de programare este promovarea educatiei sportive si a sportului de masa prin structuri apartinand autoritatilor publice locale. Foarte important acest lucru. Practic vom fi inaintea aparitiei ghidurilor de finantare cu o structura apartinand autoritatii publice locale care ne va permite in felul acesta sa atragem fonduri inclusiv pentru constructia de baze sportive, centre de educatie sportiva si de tineret, niste, sa spunem, noi concepte in ceea ce priveste promovarea sportului si a sanatatii in randul tinerei populatiei. Multumesc foarte mult pentru contributie.

Am rugat, de asemenea, si pe domnul Gavril in cursul zilei de ieri si reiterez aceasta rugaminte permanent, sa veghem fiecare dintre noi ca aceasta structura sa creeze efectele pe care le scontam, sa fie acoperit in totalitate de legalitate, ceea ce ma intereseaza in mod direct avand in vedere ca voi ramane ordonator principal de credite pe aceasta activitate si sa urmarim scopul principal pentru promovarea sportului in randul tinerii generatii.

Trebuie sa va anunt ca suntem deja la semnare de contract cu inca cinci terenuri de sport si in finalizare de semnare de contract cu altele noua. Practic Iasiul va avea una dintre cele mai recente structuri sportive pentru copii si elevi in general, in fine, pana la nivelul junioratului, din Romania si cred ca impreuna cu cele doua mari baze sportive, sala de sport si stadion, vom fi cel mai atractiv centrul regional de sport din aceasta parte a Europei. Multumesc foarte mult si va mulțumesc din nou.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte pentru cuvantul acordat. Nu mai insist pe chestiuni de legalitate pentru ca ele au fost prezentate in cadrul episodului 1, adica aceluia de anul trecut cand s-a facut foarte bine argumentarea in drept. Eu vreau sa va spun care au fost rezultatele finantarii de anul trecut pe acelasi proiect de mentoring. Este foarte important ca domnii colegi sa stie ce au votat anul trecut si ce urmeaza sa voteze si anul acesta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Inca nu am terminat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Imi cer scuze. Am crezut ca ati finalizat. Va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Deci conform hotararii numarul 9 din 10 martie 2020 si Federatia Romana de Fotbal a admis cererea asociatiei Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi de clasificare a Academiei de copii si juniori cu un total de 65,94 de puncte. Vreau sa anunt colegii ca, pentru prima data in istoria acestui club de cand se fac astfel de clasificari, clubul Politehnica Iasi, la nivelul Academiei de copii si juniori, a indeplinit baremul minim de 60 de puncte, barem care transforma aceasta Academie in eligibila la finantare din banii de la UEFA.

Deci este foarte important, avem cu 14,9 puncte mai mult decat clasificarea de anul trecut si asta se datoreaza si eforturilor consilierilor si executivului care au sustinut finantarea de anul trecut.

Tot de anul trecut pana anul acesta, al doilea rezultat foarte important si aici ma voi opri, clubul Politehnica Iasi se afla pe locul 4 intr-un clasament al jucatorilor preluati de la Academie si lansati catre echipa mare, cu un numar de cinci jucatori promovati, intr-adevar dupa Viitorul Constanta, Craiova si Dinamo Bucuresti, dar inaintea FCSB-ului, inaintea CFR Cluj si a celorlalte formatii, Gaz Metan Medias, Astra si celelalte formatii din Liga 1. Locul patru in acest clasament de promovare al tinerilor cu cinci jucatori este onorant, fapt pentru care cred ca anul viitor cand vom promova probabil episodul 3 al acestei finantari, vom avea posibilitatea sa prezentam si rezultate chiar mult mai bune. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim domnule consilier pentru explicatiile date si pentru implicarea in acest proiect. Va rog, domnule consilier Crucianu, si dumneavoastra ati fost implicat in acest proiect. Va rog, domnule Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. Eu as vrea putin sa imi motivez implicarea in acest proiect intrucat si data trecuta am fot alaturi de acest proiect, chiar am si luat o pozitie pentru proiectul de sustinerea a Academiei CSM Politehnica Iasi. Astfel, stimati colegi, eu personal sunt sigur ca fiecare dintre dumneavoastra este constient de importanta sportului in viata tinerilor si de efectele pozitive pe care acesta le determina fie ca ne gandim la dezvoltarea capacitatii de socializare, de munca in echipa, la promovarea unui stil de viata sanatos si activ din punct de vedere fizic sau efectiv la urmarea unei pasiuni, sportul practicat de la varste fragede ii ajuta pe tineri sa isi construiasca personalitatea, caracterul, iar noi trebuie sa sustinem acest proces. Totodata, consider ca e datoria noastra sa ii promovam pe tinerii pasionati de sport care prin munca si cu multa determinare pot duce Iasul pe podium si pot reprezenta comunitatea noastra la cele mai importante competitii. Proiectul de finantare a Academiei CSM Politehnica Iasi ii are in primul rand in centru pe tinerii care iubesc sportul si care vor sa faca performanta, dar care pentru a-si indeplini visul au nevoie de sprijinul nostru, de acea m-am alaturat colegului meu Mihai Gavril si am sustinut intru totul acest proiect. Va invit asadar de fiecare dintre voi sa fiti alaturi de noi cei din Partidul Social Democrat si sa sustinem acest proiect, sa fie un proiect la Consiliului Local pentru tinerii din Iași. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Daca mai sunt interventii pe marginea acestui proiect? Daca nu, il supun la votului dumneavoastra.

Cine este pentru? Vot va rog. Ii rog pe colegii nostri, domnul Ghizdovat si domnul Timofciuc sa isi exprime verbal votul. Nu reusim sa ii vedem. Domnule consilier Ghizdovat, care este votul la acest proiect? Domnule consilier Timofciuc, va rog sa va exprimati votul verbal. Asadar nu participa la vot domnul Ghizdovat si cu domnul Timofciuc.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnule Nedelcu, doriti sa interveniti? Mulțumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Deci cu unanimitatea celor care si-au exprimat votul acest proiect a fost adoptat. Felicit inca o data consilierii Partidului Social Democrat si pe ceilalti colegi, bineinteles, pentru sustinere. Multumim.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in perioada 2014-2020;

Domnule primar, va rog

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc pentru cuvantul acordat. Asa cum spuneam si la comisiile reunite, este un nou pas in pus in dezvoltarea retelelor de apa si canalizare si epurare din cadrul sistemului centralizat la nivelul Municipiului Iasi. Valoarea de aproape 32,5 milioane euro va fi cheltuita suta la suta pentru sustinerea modernizarii sistemului doar pentru municipiul Iasi. Toate bunurile care vor rezulta in urma implementarii acestui proiect vor deveni proprietatea Municipiului Iasi, in concesiunea actualului operator. Sigur dupa cum ati vazut, este nevoie si de o contributie pentru a sustine acest proiect ca si cheltuieli eligibile din partea noastra de 2% din valoarea propusa in catre POIM pe care va trebui sa o asiguram parte in acest an si o parte in anii care vor urma pana la nivelul anului 2023. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim pentru explicatii. Va rog sa va exprimati votul pe acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Pe domnul Nedelcu nu l-am zarit deloc. Daca isi exprima verbal votul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Nedelcu nu participa la vot.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul Ghizdovat si domnul Timofciuc, la fel nu participa, da?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci cu unanimitatea celor care si-au exprimat votul acest proiect a fost adoptat.

Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Deci pe procedura, conform Codului Administrativ, am voie sa intervin oricand. As dori de la doamna secretar general sa ne precizeze cati consilieri suntem in momentul acesta prezenti la sedinta, pentru a intelege toata lumea ratiunea solicitarii consilierilor liberali de a muta la inceput capitolul de interpelari. Dumnealor obisnuiesc sa fuga dupa imnul national si tocmai din aceasta cauza doamna secretar as dori sa ne precizeze cati consilieri am mai rezistat la aceasta sedinta.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Sunt in direct cu noi 24 de consilieri, exista conexiune stabilita si pentru domnul Ghizdovat si domnul Timofciuc pe care insa nu ii vedem. In acest moment vedem 24 de consilieri prezinti.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va multumesc, doamna secretar. Probabil ca domnii consilieri au alte lucruri mai importante de facut.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Operatiunea inversa, dragi mami copilasi, din doi, cinci ati mai ramas. Trecem la proiectul numarul 8.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea modernizării rețelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV - statia Ulei - PA 106 , pe portiunea situata intre P.A. nr. 106 si P.T. nr. 36 Municipiul Iasi , in zona Tatarasi, B-dul Vasile Lupu si str. Ignat, cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu;

Aici, am discutat si ieri la comisiile reunite. Punctul meu de vedere este ca, chiar daca este un cadrul legal stabilit, este destul de prost din urmatorul punct de vedere, noi, ca si primarie, practic cedam cu titlu gratuit pentru constituirea folosintei a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate privata a Municipiului Iasi. Eon, DelgazGrid sub nicio forma nu este o societate, eu stiu care nu face profit, Slava Domnului face, si daca ar putea si cred ca sunt taxe foarte mari in ceea ce priveste furnizarea energiei electrice. As fi propus intr-un fel sau altul daca s-ar fi putut sa, bineinteles, sa plateasca pentru ceea ce utilizeaza pentru ca sunt o societate si Slava Domnului nu stau prost cu profitul. Dar explicatiile ieri au fost pana la urma ca aceasta situatie este reglementata de un cadru legal in vigoare si nu prea avem ce sa facem. Daca sunt alte discutii? va rog Daca nu, supun votului dumneavoastra acest proiect.

Cine este pentru? Vot va rog. a revenit si domnul consilier Ghizdovat.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul consilier Boz nu am observat in ce sens si-a exprimat votul. E pentru. Mulțumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Impotriva si abtineri nu sunt. O abtinere, domnul consilier Gavril de la Partidul Social Democrat.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul consilier Timofciuc nu participa la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deci cu 2 abtineri, domnul Gavril si subsemnatul, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 47243/20.05.2020;

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 10

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unui spatiu, in suprafata utila de 234,81 mp, situat in Pavilion “I” din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “ Sf. Spiridon”, din B-dul. Independentei nr. 1, proprietate publica a Municipiului Iasi;

Domnul profesor Scripcaru, va rog.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc mult. As face cateva precizari la acest proiect in sensul ca, stim cu totii, problema radioterapiei la pacientii cu tumoare maligna mai ales este o problema delicata deoarece in prezent in Iasi exista doar trei astfel de aparate de radioterapie, sunt aparate de radioterapie cu fascicol extern. Doua se afla la IRO si unul la clinica privata Neo Life. Aceste aparate in prezent fiind suprasolicitate genereaza timpi de asteptare de trei luni si chiar mai mult de 3 luni, fara sa mai spunem ca o parte din pacientii care trebuie totusi sa faca repede acest tratament migreaza catre alte centre universitare, in principal catre Cluj. Deci in Spitalul Sfantul Spiridon exista un astfel de acceleratorul de particule care si-a incetat activitatea in septembrie 2019, iar spatiul de care vorbim este un spatiu destinat special acestui tip de radioterapie, ma refer la faptul ca peretii sunt de un metru jumatate grosime, deci este ca un buncar a carui darmare ar presupune cheltuieli foarte mari, iar reutilizarea lui in alte scopuri este practic imposibila deoarece nu are geamuri, nu are surse de ventilatie. In consecinta, salut initiativa domnului primar si rapiditatea cu care s-a rezolvat aceasta problema deoarece instalarea celui de al patrulea aparat de radioterapie in Iasi este extrem de necesara pentru sanatatea acestor pacienti.

Accentuez faptul ca in prezent aceste sisteme de radioterapie au o functionare deficitara datorita inchiderii sau limitarii accesului pacientilor in multe din spitale datorita epidemiei covid. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc pentru explicatii, domnule profesor. Daca sunt alte discutii? Daca nu mai sunt interventii, v-as ruga sa ne exercitam votul.

Cine este pentru?

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnule Boisteanu, va rog, mai sunteți alaturi de noi? Va exprimati va rog votul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vot pentru.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul Adrian Caliman mai sunteti alaturi de noi? Probabil ca nu ne mai aude. Deci fara domnul Caliman.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar cu unanimitate de voturi, fara participarea...

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

A picat netul la mine.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine sunteti? Va rog, daca va puteti identifica.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Va exprimati verbal votul? Pentru sau impotriva sau abtinere? Cum votati? Domnule Caliman, ne auziti?

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Acum va aud. A picat netul.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va si vedem acum. Va rog sa va exprimati votul, domnule Caliman.

Domnul consilier local Caliman Adrian Constantin

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar unanimitate de voturi, cu 25 de voturi proiectul a fost adoptat. Domnul consilier Crucianu nu participa la acest vot.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale a ternului in suprafata totala de 504mp, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018 si concesionarea, prin licitatie publica a terenului -LOT 1 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 222 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei nr.11, avand nr. cadastral 161998, inscris in cartea funciara nr. 161998 Iasi si a terenului-LOT 2 proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 282 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei nr.11, avand nr. cadastral 161997, inscris in cartea funciara nr. 161997 Iasi ;

Aici domnul consilier Gavril din partea Partidului Social Democrat a avut un amendament cu privire la indreptarea unei erori materiale in ceea ce priveste inlocuirea lotului 1 cu lotul 2. A se citi corect in loc lotul 1 lotul 2 si invers, in loc de lotul 2 lotul 1. Domnul consilier Gavril daca mai aveti alte interventii?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Nu. Eu cred ca lamuririle ale-m dat la sedinta comisiilor reunite. Este o chestiune tehnica care nu are nicio implicatie asupra vointei initiatorului asa ca, dar este si obligatoriu sa fie trecut acest amendament pentru ca altfel nu putem vota proiectul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Timofciuc vreti sa luati cuvantul? Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

O scurta interventie, sa mentionez de ce ma voi abtine la acest proiect. Cred ca sunt modalitati mai bune de a valorifica acest teren si de aceea ma voi abtine. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier. Asa acum am discutat si ieri la comisiile reunite, trebuie sa tineti cont, o data, de geometria ternului respectiv, si in al doilea rand de conjunctura in care este acel teren. Practic mare parte din el va fi folosit pentru riverani de acolo, pentru acces si parcare.

Asadar supun la vot cu amendamentul colegului nostru acest proiect de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Vot va rog. Sa ramaneti cu mana ridicata, va rog.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu trei abtineri. Domnule consilier Aur, abtinere? Nu v-am auzit, domnule consilier Aur.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Abtinere la acest proiect, va rog, domnule presedinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Doamna consilier Tautu cum ati votat la acest proiect?

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Votez pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Deci trei abtineri Proiectul a fost adoptat cu amendamentul propus de consilierul nostru, domnul consilier Gavril.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind prelungirea, pe perioada starii de alerta, a masurilor economice prevazute in Planul de masuri in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.105/31.03.2020, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.174/30.04.2020;

Daca sunt discutii pe marginea acestui proiect? Va rog, domnule consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Eu as vrea sa felicit initiatorul, executivul pentru acest proiect. Sunt foarte multi agenti economici care aveau nevoie de prelungirea scutirii sau reducerii taxelor pentru ca au fost foarte, foarte puternic zdruncinati de situatia generata de pandemia de care incercam sa trecem de dansa. Chiar consider ca prin aceasta municipiul Iasi a demonstrat faptul ca este perfect interesat de agentii economici din municipiul Iasi si ca este alaturi de domniile lor. Mulțumesc inca o data executivului. Un proiect foarte, foarte bun.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Si eu apreciez acest proiect de pe ordinea de zi. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc pentru vorbele spuse. As vrea sa mai adaug cateva lucruri pentru ca de la 1 iunie o serie de activitati economice dintre cele care au fost interzise in perioada starii de urgenta se vor relua chiar daca starea de alerta continua si datorita faptului ca ei vor desfasura activitati economice in conditiile restrictive impuse de actuala stare, consider ca ar fi potrivit sa trecem in interiorul proiectului de hotarare, inainte de vot, ca pentru cei care vor deschide terase si care vor trebui sa pastreze o distantare rezonabila pentru a putea evita propagarea coronavirus, sa ii dam dreptul sa se extinda in afara spatiului inchiriat la momentul acesta, utilizand un numar constant de unitati de vanzare in interiorul aceleiasi obligatie de plata pe care o are fata de municipiul Iasi. Adica are o suprafata de 100 de metri patrati cu 20 de mese sa ramana cu 20 de mese pe o suprafata mai mare ocupata, dar fara sa plateasca o suma suplimentara, pastrand-si echilibrul sa spunem vanzare pe care il avea si inainte de pandemie. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca mai sunt si alte discutii? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Va multumesc, domnul presedinte. Vreau doar o clarificare, domnule primar, daca se poate, in masura asta pe care ati facut-o, care e una foarte buna pentru o perioada trimestrelor 3 si 4 ale anului 2020 sau doar pentru trimestrul 3? Sau daca avem o intentie referitor la timpul pentru care va fi aplicata.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci exact cum se mentioneaza in proiect, pe perioada starii de alerta care nu stim cat va dura, dar ea s-a declansat incepand cu data de 15 mai, urmand ca pentru cei care isi vor relua activitatile prin alte normative pe care le emite Guvernul Romaniei, ei sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro iasa din interiorul acestei hotarari de consiliu, stiti foarte bine ca de la 1 iunie vor porni activitatile de terasa. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Daca mai sunt si alte discutii, interventii? Domnule profesor Scripcaru, va rog.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

O interventie scurta legata de aceasta discutie. Avem senzatia din cate vedem in ultima perioada in presa ca acest coronavirusul si-a dat sufletul sau este pe cale sa isi dea sufletul, ceea ce din punctul meu de vedere este o iluzie sau o senzatie falsa. Deci trebuie sa fim in continuare circumspecti la evolutia acestui virus pentru ca poate reaparea oricand si Doamne fereste mai amplu decat a fost pana acuma. De aceea subscriu la propunerea domnului primar. Deci masurile trebuie luate indiferent de relaxarile inerente din ultima perioada. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, vot va rog.

Cine este pentru acest proiect?

Voturi impotriva si abtineri nu sunt.

Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 (privind exceptarea de la plata taxei de parcare in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Iasi a masinilor complet electrice);

Asa cum a fost si ieri explicat acest proiect, chiar daca titlu se refera strict la masini, este vorba si de biciclete, banuiesc ca ati inteles toti despre ce este vorba. Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Multumesc. Revin cu propunerea pe care am facut-o ieri in comisii, daca executivul e de acord si colegii consilieri, sa propunem ca amendament ca in toate aceste parcari publice sa creeze macar trei locuri de parcare pentru autovehiculele pe doua roti, adica motorete, mopede, trotinete electrice. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar avem un amendament al domnului consilier Bostan vizavi de un numar de locuri de parcare. Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Bostan mai intai si ulterior proiectul.

Cine este pentru amendamentul domnului consilier Bostan?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ca sa fie pe intelesul tuturor, asta inseamna ca din parcarile publice inca un loc de parcare suplimentar va fi alocat pentru parcarile de mopede, in afara celor pentru parcarile de biciclete. Deci practic o parcare publica cu plata din zona centrala va avea un loc destinat pentru masinile electrice, un loc destinat pentru biciclete si un loc destinat pentru mopede, toate cu insemnele si toate gratuit. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Boisteanu, nu va vedem. Daca puteti sa va exprimati votul, va rog la acest proiect. Vot pentru, da? La amendament, pardon.

Si daca tot discutam de acest proiect, eu am sa reiau cerinta pe care am avut-o cateva luni in urma vizavi de CTP, sa studieze cu atentie posibilitatea de a monta pe anumite autobuze cel putin cele care duc in zonele peri urbane pana la urma, posibilitatea de a monta dispozitive pentru transportul bicicletelor pentru a usura mobilitatea celor care folosesc acest mijloc de transport ecologic. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu as propune sa nu o mai lasam sub statutul de daca. Sa ii dam ordin CTP-ului ca pana la sfarsitul lunii iulie toate vehicule care fac transport public de calatori in afara razei administrativ teritoriala a Municipiului Iasi, deci cursele de Tomesti, Ciurea, Miroslava sa aiba dispozitiv pentru biciclete astfel incat cei care vor continua calatoria prin municipiul Iași sa o poata face mai departe pe bicicleta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Daca sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot acest proiect cu amendamentul bineinteles deja adoptat. Va rog vot.

Cine este pentru? Haideti sa reiau atunci votul. Domnul primar imi spune ca ar trebui sa introducem si amendamentul formulat de mine si pana la urma sustinut si de domnul primar.

Cine este pentru acest amendament vizavi de montarea pe autobuze a dispozitivelor pentru transport biciclete?

Domnul Vintila va rog sa va exprimati votul. Vot pentru.

Cine este impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi acest amendament a fost adoptat.

Multumesc colegilor pentru sustinere.

Vot pentru proiect va rog.

Cine este pentru cu cele doua amendamente? Domnul Crucianu va rog sa va exprimati votul.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi acest proiect cu cele doua amendamente a fost adoptat.

Domnul Nedelcu va rog sa ridicati mana mai sus, sunteti in dreptul camerei. Puteti sa utilizati ambele, daca sunteti ambidextru si va e mai usor, fara nicio problema Multumim.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 180 mp, situat in Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, avand numar cadastral 165546, inscris in cartea funciara nr. 165546, Iasi;

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

0232 267 582

finf informatii@primaria-iasi.ro

Cu unanimitate de voturi.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnule Ignat, nu v-am zarit votul, va rog. Mulțumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Vot pentru, da? multumim. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 3,14 mp, reprezentand cota indiviza de 0,41% din terenul cu numarul cadastral 819, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 15, bloc 944, inscris in cartea funciara 127226/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

Vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 13,71 mp, reprezentand cota indiviza de 1,01% din terenul cu numarul cadastral 1697, situat in Iasi, str. Frumoasa nr. 6, bloc 918, tr. 3, inscris in cartea funciara 120041/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

Vot va rog.

Cine este pentru?

Cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Doamna Gaburici, va rog sa va exprimati votul. Vot pentru?

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Vot pentru.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul Bostan, eu nu v-am zarit votul.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am anuntat, doamna secretar, la inceput ca nu particip la vot la proiectul acesta.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

In regula.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu mentiunea ca domnul consilier Boston si la proiectul numarul 16 si la acest proiect nu participa la vot si la dezbaterea acestor proiecte. Domnul consilier Timofciuc, vreti sa interveniti?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am votat pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Deci cu unanimitate de voturi, fara participarea domnului consilier Bostan.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre doamna senator Scantei Laura-Iuliana, in vederea organizarii biroului parlamentar;

Asa cum am discutat si ieri la comisiile reunite, domnul consilier Gavril si domnul consilier Crucianu din partea Partidului Social Democrat au venit cu propunerea de respingere a acestui proiect motivat de faptul ca un coleg, bineinteles parlamentar de al doamnei senator, de la alta formatiune politica, are o solicitare mult mai veche si nu a fost inca solutionata, ca atare respectam stimabila doamna senator pana la urma, dar nu vom vota acest proiect noi, consilierii Partidului Social Democrat. Domnul Gavril si ulterior domnul Crucianu, va dau cuvantul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte pentru cuvantul acordat. As vrea sa ii dau un raspuns prietenului meu, domnului consilier Boz, domnului avocat. Cred ca sunteti in eroare vizavi de solicitarea doamnei parlamentar Scantei. Ne-ati asigurat ca aceasta a facuta inaintea erei noastre, dar eu va spun ca a fost facuta pe 5 martie 2020. Stiti, intelegeti dumneavoastra de ce v-am facut aceasta precizare. Asa rezulta din documentație.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc. Eu am sa fiu si mai explicit decat colegul meu astfel incat am analizat intru totul aceasta documentatie. Pe data de 5 decembrie 2019 a avut loc o intalnire a Comisiei pentru repartizarea de spatii pentru ONG-uri si partide politice si atunci acest spatiu nu a fost propus pentru a fi dat colegului nostru Bogdan Cojocaru, ulterior, bineinteles nu exista nici solicitarea doamnei Scantei, ulterior pe data 7, daca nu ma insel, va spun imediat, pe data de 07.01.2020 spatiul pentru care doamna Scantei face aceasta solicitare a incetat, s-a reziliat, spatiul astfel a devenit liber, insa acest spatiu nu a fost propus ulterior si colegului nostru Bogdan Cojocaru. Nu vreau sa fiu interpretat gresit sau sa existe vreo urma de rea intentie din partea noastra, ci doar consideram ca trebuie sa fim corecti in aceasta situatie si sa respectam cu totii acea lege prin care trebuie sa punem la dispozitia parlamentarilor intr-un mod corect toate spatiile care pot fi accesate de catre acestia pentru a-si deschide ulterior un cabinet parlamentar si a putea tine audiente cu cetatenii care i-au trimis in Parlament. Cu alte cuvinte, nu este rea intentie, doar din acest motiv ma voi abține de la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, eu am sa vina in sprijinul dumneavoastra si voi face propunere catre toti colegii sa scoatem de pe ordinea de zi acest proiect, sa nu dam pana la urma vot de respingere ca in mod normal va trebui sa ii dam curs si acestei solicitari, dar in momentul in care se va rezolva si solicitarea colegului nostru de partid, pana la urma, domnul parlamentar Bogdan Cojocaru, in momentul respectiv vom da curs si aceste solicitari fara tagada. Nu suntem impotriva, dar solicitam scoaterea de pe ordinea de zi pana la solutionarea nediscriminatorie si a colegului nostru. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Apreciez si eu oarecum abordarea acestui subiect. Sa nu credeti ca a fost vreo intentie dar nu a nu-l sprijini pe domnul Bogdan Cojocaru, cu toate ca in presa a iesit oarecum o rafuiala asa sa spunem dogmatica intre mine si domnia sa. Nu are nimic de a face cu subiectul despre care vorbim. Spatiu respectiv a aparut liber ulterior sa spunem

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro solicitarilor facute de cei doi, de domnul Cojocaru si inaintea solicitarii facute de doamna Senator. Nu e mai putin adevarat ca nici la nivelul USR nu s-a mai lamurit cu sediul de partid pentru ca nu am mai primit niciun fel de raspuns din lista propusa. Cred ca este oportun, o sa iau legatura personal si cu domnul Bogdan Cojocaru sa vedem ce intentii mai are, daca mai doreste sa mai detina un spatiu din, sa spunem cele libere propuse de catre municipiul Iasi. Nu e nevoie sa ne batem, nu e nici intr-o situatie mai favorabila acest spatiu fata de altele, si sa le analizam la pachet pe amandoua. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule viceprimar Botez, va rog aveti cuvantul.

Domnul viceprimar Botez Radu

Sigur, eu as fi votat pentru in momentul in care s-ar fi supus la vot. In schimb, am o intrebare pentru doamna secretar, daca ar putea, daca exista vreun impediment cumva de a acorda unui deputat sau senator de Iasi un spatiu pentru birou parlamentar cu mai putin de sase luni inainte de alegeri.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Doamna secretar, va rog.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Legea nu specifica acest lucru, nu exista o interdictie legala.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca tot a fost vorba si de USR eu as propune sa facem un schimb cu USR-ul, sa ne dea si noua catva biti patrati din spatiul lor virtual pe internet, daca se poate. Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Doar pentru a clarifica, in anul 2017, imediat dupa ce au avut loc alegerile parlamentare, a existat o corespondenta intre municipalitate si toti parlamentarii nou alesi privind alocarea de spatii pentru sedii. Uitati-va putin, pentru corectitudine, domnule Gavril, sa vedeti spatiul pe care il ocupa doamna Camelia Gavrila si sa vedeti ca este un spatiu de in jurul a o suta de metri, poate peste o suta de metri patrat, iar acesta era unul de 52 de metri pentru un senator. Deci in baza acelei corespondentei primaria a revenit acum si a pus la dispozitie acest spatiu care s-a eliberat anul acesta, ca sa fie foarte clar pentru toata lumea. In rest, cred ca primaria nu are suficiente spatii pentru cati parlamentari are PSD si singura metoda prin care putem rezolva aceasta problema este la vot. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu vreau sa contest, domnule consilier Boz, indeletnicirile dumneavoastra topo, banuiesc ca aveti si astfel de indeletniciri din moment ce ati furnizat o suprafata in ceea ce priveste spatiul doamnei deputat Gavrila. Va rog, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Avand in vedere ca din punct de vedere fizic amandoua seamana, cred ca trebuie sa aiba spatii egale.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Gavril, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Multumesc, domnule presedinte. Domnul Pintilie este intelept ca intotdeauna. O chestiune pe procedura, cred ca initiativa retragerii de pe ordinea de zi ar trebui sa

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro apartina initiatorului, domnule presedinte, noi nu mai suntem, odata ce am intrat in ordinea de zi, in situatia de a scoate de pe ordinea de zi pentru ca nu mai discutam despre ordinea de zi. Am intrat in ordinea de zi, ori ca sa nu poata fi supus la vot proiectul trebuie sa fie retras de initiator. De asta daca initiatorul doreste sa il retraga, in regula, daca nu doreste sa il retraga, trebuie sa il supuneți la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, domnule consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur nu este foarte elegant, sunt si doua doamne in discutii, in discutia noastra, si doamna Gavrila si doamna Scantei, absolut rezonabile si la un nivel intelectual care merita respectul nostru si nu ar trebui sa faca obiectul acestor discutii, vorbim doar despre principii aici. Nu as si vazut nici un impediment nici cu supunerea la vot si chiar cu solicitarea expresa de a-i da votul pozitiv pentru ca vom gasi oricand o solutie rezonabila si pentru domnul Bogdan Cojocaru, fara niciun fel de problema si vorbesc despre cuvantul unui primar care si il da in acest sens, adica nu trebuie sa puneti la indoiala acest lucru. Ca sa nu mai apara tensiuni de aceasta natura si pentru a nu mai vorbi despre persoane care sunt in lipsa, vin eu cu propunerea sa il retragem pana la sedinta urmatoare de pe ordinea de zi si sa le gasim doua spatii echivalente celor doi parlamentari, avand in vedere ca nici mult nu mai este pana la sfarsitul actualului mandat si sigur poate isi doresc sa isi continue activitatea mai energica in interiorul Municipiului Iasi. Asa incat, va rog sa propuneți scoaterea de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Propun retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Aceasta nu se supune votului. Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului este in acest caz initiativa initiatorului, prin urmare nu se supune votului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, doamna secretar, dar eu voiam, stiti cum e, sa continui cu rutina.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

La sugestia domnului primar trecem la urmatorul proiect si acolo, ne antrenam acolo votul.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 9,94 mp, reprezentand cota indiviza de 2,26% din terenul cu numarul cadastral 1710, situat in Iasi, str. Carpati nr. 10, bloc 912, inscris in cartea funciara 124796/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul Boz daca revine alaturi de noi pentru a participa la vot, daca nu, vom aprecia ca nu participa la vot.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul Boz nu participa la vot. Restul colegilor au votat in unanimitate pentru.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata 6,27 mp, reprezentand cota indiviza de 0,66% din terenul cu numarul cadastral 101, situat in Iasi, str. Carpati nr. 6, bloc 908A, sc. B, inscris in cartea funciara 125853/ UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi ;

Vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Cu mentiunea ca domnul consilier Bostan nu a participat la vot si cred ca nici domnul Boz nu a revenit.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Bun, nu a participat. Nu mai supun inca o data la vot.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a spatiului situat in localitatea Dancu, bloc A9, parter, utilizat de catre Primaria Comunei Holboca cu destinatia de gradinita cu program prelungit;

Va rog sa va exprimati votul.

Cine este pentru? Domnule consilier Surdu, daca puteti sa va exprimati votul. Vot pentru.

Cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a terenului cu suprafata de 500 mp situat in Iasi, Soseaua Tomesti, Km. 1, utilizat de catre Opera Nationala Romana Iasi;

Vot va rog.

Cine este pentru?

Doamna consilier Gaburici, va rog sa va exprimati votul. Domnul consilier Sandu. Deci voturi pentru...

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnul Cotofan?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule Cotofan. Vot pentru.

Asadar unanimitate si la acest proiect, a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, Strapungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, tr.2, parter, atribuit catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale-Unitatea Militara 0731 Bucuresti;

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 23

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11    I  '*2*0232 267 582                    I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         |      / PrimariaMunicipiuluilasi

27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM EXTRAVILAN, NUMAR CADASTRAL 15291, CARTE FUNCIARA 146476, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuala, persoana fizica;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Domnule consilier Ignat Etienne, va abtineti?

Deci cu 2 abtineri proiectul de pe ordinea de zi a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN IASI ZONA C.A. ROSETTI - MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 158149, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

Vot va rog.

Cine este pentru? Domnule consilier Pintilei, va rog sa va exprimati votul.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Domnule Ignat, votul dumneavoastră.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Deci cu 2 abtineri acest proiect de pe ordinea de zi a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA CIMITIRUL EVREIESC, NUMAR CADASTRAL 162818, intocmit pentru construire lacas de cult “SFANTUL APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA”, persoana juridica;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru? Domnule Pintilei, va rog sa va exprimati votul in fata camerei. Multumesc.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Domnule consilier Timofciuc, ati votat pentru? E abtinere.

Deci cu o abtinere a domnului consilier Timofciuc, proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, CARTE FUNCIARA NR. 136668, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Daca sunt discutii la acest proiect? Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu abtinerea domnului consilier Timofciuc proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Daca sunt discutii? Inainte de vot as vrea sa deosebim nuanta unifamiliala fata de locuinta individuala, banuiesc ca ar trebui sa fie acelasi lucru, nu? in continutul proiectului. Vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu doua abtineri.

Domnule Crucianu, votul va rog.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

E abtinere?

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan Da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Repetam votul atunci.

Cine este pentru ?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Cu trei abtineri proiectul de pe ordinea de zi a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 173, NUMAR CADASTRAL 160969, 160968, 160619, 160618 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate - T173, persoane fizice;

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Cu o abtinere, a domnului consilieri Timofciuc. Domnul consilier Ignat Etienne, daca puteti interveni vocal, nu va vedem. Am vrea sa stim votul dumneavoastra, daca participati la vot. Nu ne aude, nu ne receptioneaza. Fara domnul consilier Etienne.

Trecem la urmatorul proiect de pe ordinea de zi, ultimul din cele fara completari.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Iasi, care va conduce lucrarile sedintelor si va semna hotararile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2020.

Adevarul e ca am sperat ca ma veti propune in continuare legat si de contextul pandemic, ca sa spun asa, as fi preferat sa imi prelungiti perioada si mie vreo sase luni de presedinte, dar nu se poate. Astept propuneri de la dumneavoastra pentru presedintele de sedinta. Va rog daca sunt propuneri? Daca nu sunt, voi face eu o propunere din partea grupului Partidului Social Democrat, in persoana domnului consilier Surdu si supun la vot unica propunere, pana la urma.

Cine este pentru?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Reparație morala.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11    I '*2*0232 267 582                    I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         |      / PrimariaMunicipiuluilasi

29

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu trei abtineri, domnul consilier Etienne, domnul consilier Timofciuc si domnul consilier Ghizdovet. Domnul Gavril nu participa la vot. Deci cu trei abtineri aceasta propunere a fost adoptata.

Felicitari, domnule consilier Surdu, si va doresc succes in activitatea de presedinte de sedinta. Daca va razganditi cumva si vreti sa lipsiti, stiti ca va stau la dispozitie sa va sprijinim ca si coleg cu participarea continua. Va rog, domnule consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Multumesc frumos. O sa preiau aceasta functie care ma onoreaza. Va urez in continuare succes lucrărilor sedintei de astazi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim. Aceasta propunere vine in urma unor dezbaterilor ample ieri in cadrul partidului si ca urmare a fost adoptata cu doar trei abtineri, cu unanimitatea colegilor din Partidul Social Democrat

Trecem la completarile de pe ordinea de zi.

Proiect C1.

Proiect de hotarare privind modificarea incadrarii unor functii publice de executie vacante aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 300/29.08.2019 privind Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi;

Daca sunt discutii? Va rog, domnul consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Nu o mai reiau, doar asa cum am zis de fiecare data nu particip la vot la acest proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cu mentiunea ca domnul consilier Crucianu nu participa la dezbaterea si votul acestui proiect, supun proiectul la vot.

Cine este pentru? Vot va rog.

Voturi impotriva? Domnule Timofciuc, vot impotriva?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

A fost pentru. Da Multumim.

Abtineri?

Deci cu unanimitatea celor care au participat la vot proiectul a fost adoptat.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 74 termometre cu infrarosu, non-contact, model IT -122 catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Iasi;

Aici avem si un amendament, il rog pe domnul primar daca poate sa explice acest amendament. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Da multumesc foarte mult. In principiu proiectul se refera asa cum ati remarcat la alocarea in folosinta a acelor termometre pentru scolile care vor relua cursurile scolare incepand cu data de 2 iunie. De asemenea, sunt doua scanere... pe care le dam in folosinta, unul la Spitalul Parhon si unul la Spitalul Maternitatea Cuza Voda. Sigur, cum ati vazut, cu precizarea clara ca ele vor reveni in depozitele noastre dupa expirarea a starii de alerta sau alte masuri pe care statul le va lua in vederea protejarii populatiei... pregatim in situatia in care va mai trece printr-o situatie similara sa le avem la indemana. In rest as profita de acest moment sa va spun ca sunt pregatiti pentru inceperea noului an sau in fine reluare actualului an scolar si avem pregatite aproximativ 32.000 de masti de protectie pentru elevi, cadre scolare si celalalt personal auxiliar. Sunt la noi aceste produse. Am discutat cu doamna inspector general, in situatia in care Ministerul Educatiei nu are timpul necesar sa le livreze pentru prima zi, le vom livra noi si chiar vom imprumuta si judetul Iasi, imprumuta asa cum ati auzit bine, astfel incat atunci cand Ministerul Educatiei le transmite catre Inspectoratul Judetean sa ni le returneze inapoi. Asta si pentru a incerca sa devenim cat mai utili si flexibili in vederea reluarii cursurilor scolare pentru clasa a 8-a si clasa a 12-a. Suntem pregatiti cu sprijinul necesar pentru examenele de capacitate si bacalaureat, functie de necesitati vom ajunge la fiecare unitate scolara punand-le la dispozitie absolut tot ceea ce este necesar ca e sa isi desfasoare aceste doua examene importante ale vietii in condiții de normalitate. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Pe aceasta cale urez si eu succes tuturor celor care vor sustine aceste examene. Supun la vot acest proiect cu amendamentul pe care il aveti la mapa.

Cine este pentru? Vot va rog.

Deci cu unanimitate de voturi si acest proiect a fost adoptat.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Eu nu am zarit-o deloc pe doamna Gaburici. Nu este, nu a participat la vot doamna Gaburici.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiectul C3.

Proiect C.3.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica.

Daca nu sunt discutii, vot va rog.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Cu o abtinere, domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, nu m-ati observat dar am vrut sa iau cuvantul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Deci tin sa mentionez ca pana la momentul sedintei trecute consilierii Partidului Social Democrat impreuna cu cei de la ALDE si cei de la partidul doamnei Gaburici si a domnului consilier au fost cei care au votat mai toate proiectele care au vizat aceste

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro planuri urbanistice zonale. Cred ca prin participarea colegilor liberali de astazi facem o reparatie catre ieseni, in sensul ca si dumnealor si-au dat seama ca un motor de dezvoltare a unui oras este intotdeauna incurajarea investitiilor prin aceste PUZ-uri pe care Partidul Social Democrat le-a sustinut si le-a votat pana acum doua sedinte si le va sustine in continuare pentru a fi la indemana iesenilor sa faca investitii si sa aiba posibilitatea ca in orasul nostru sa fie cei mai multi bani din zona noastra. Pe aceasta cale ii felicit si pe consilierii liberali ca au revenit la o normalitate in a aprecia ca acest lucru trebuie votate PUZ-urile pentru a dezvolta un oras. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumim, domnule consilier, asa este. Vin in completarea dumneavoastra si spun ca nu doar proiectele urbanistice le-am sustinut. Noi, consilierii Partidului Social Democrat am sustinut toate proiectele de importanta pentru cetatenii Municipiului Iasi. Vom face in continuare acest lucru. Bineinteles orice opinie este perfectibila pana la urma. Salut si eu initiativa colegilor liberali de a reveni la sentimente mai bune fata de cetatenii municipiul Iasi care au nevoie de investitii si dezvoltare. Pe aceasta cale transmit si multumiri in primul rand tuturor consilierilor care au sustinut dezvoltarea acestui oras alaturi de executiv. Supun la vot acest proiect, daca nu mai sunt interventii.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Cu o abtinere a domnului consilier Timofciuc si fara domnul Ignat Etienne. Intr-adevar ar fi fost monoton nu, domnule consider Timofciuc, sa avem toate voturile pentru.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Vedeti.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Bun. Dumneavoastra o sa trebuiasca sa va considerati serios pozitia pentru ca pana la urma, nu stiu, opinia mea este, poate e gresita, cetatenii vor sanctiona o atitudine tot timpul de combat impotriva intereselor lor. Va rog, domnule consilier Pintilie.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Avand in vedere ca v-a incepe sesiunea de interpelari si ca dumneavoastra ati deschis acum problema voturilor, eu trebuie sa ma retrag de la sesiunea de interpelari si va cer incuviintarea sa spun cateva cuvinte prin care sa intaresc pozitia dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

L-as cita aici pe Alexandru Lapusneanu Voda, ”daca nu ma vreti, eu va vreau”, si daca nu am citat bine, sa ma corecteze domnul profesor de istorie. La ce ma refer? Domnul primar a ales o cale proprie...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va intrerup un pic, la cine ati facut referire ca avem mai multi profesori de istorie.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Profesorul de istorie care intervine intotdeauna, de la inspectoratul Scolar, ii stiu numele, dar importanta stiintifica, cantitatea de cunostinte pe care o poseda, mi-e si jena sa ii rostesc numele. Deci domnul primar a ales o cale proprie renuntand chiar si la sacoul

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

pe care PSD-ul l-a invatat cum sa il imbrace. Din punctul meu de vedere ii sta mai bine in costum. Sigur ca noua pozitie asigura o liniste in Consiliul. Se mai abtin sau se opun cei care au siguranta ca nu se mai regasesc pe listele de la alegere viitoare.

As vrea si eu sa intaresc spusele domnului consilier Surdu referitor la faptul, nu vreau sa fac o cacofonie ca ma sectioneaza domnul Gavril... Deci consilierii PSD au votat intotdeauna proiectele iesenilor pentru ca ei au jurat credinta cetatenilor Iasului. Si aici deschid o paranteza prin care afirm, pentru asta a platit si domnul consilier Surdu. Incheiat citatul.

Doi, solicit o audienta la dumneavoastra, domnule primar, daca sunteti de acord. Am terminat.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur ca da.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Deci e oricând? Va pot deranja la orice ora? In timpul programului. Mulțumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur. Cu drag.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule președinte, vreau sa ii reamintesc cum ma cheama colegului Pintilei si sa il informez in cunostinta de cauza, daca imi permiteti.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Ciobotaru Traian Florentin.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Buna ziua domnule primar. Buna ziua stimati colegi. Sa stiti ca ati rostit un adevar doar pe jumatate. Cel care a pus in gura lui Alexandru Lapusneanul citatul pe care l-ati rostit este, sa spunem, Costache Negruzzi, da?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

De asta am apelat la dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog frumos sa nu ma intrerupeti. El este cel care a scris nuvela istorica, cu totii suntem de acord, de mare succes, si criticii literari apreciaza ca acesta ar fi facut trimitere la domnul Alexandru Lapusneanu. Eu o sa va citesc exact in limbajul epocii: ”de nu ma vor, eu ii voiu pre ei, si de nu mai iubesc, eu ii iubesc pre dansii si tot voi merge ori cu voie ori fara voie”. Sper ca am raspuns corect sau m-am ridicat la inaltimea asteptarilor dumneavoastra si daca doriti sa mai dezbatem subiectul intr-un alt context ,va stau la dispozitie. Florin imi spune, Florin Ciobotaru. Multumesc tare.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Pe cuvantul meu ca va stiam numele, dar... Multumesc oricum pentru completare. Eram absolut sigur ca exista un alt mod de exprimare, dar avand in vedere ca nu am urmat Istoria si am urmat Economia, am facut economie de cuvinte. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Perfect. Domnule consilier Ciobotaru, o observatie, ati omis in citat o cratima, sa stiti, asa cred ca, nu doar eu am sesizat, mai multi colegi. Domnul consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Domnul Pintilei a uitat si de numele Traian. Deci este foarte important, domnule Pintilei, sa rostiti corect numele domnului consilier Ciobotaru. Cred ca va pot indica in

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro audienta pe care o vreti la domnul primar sa mai luati cel putin inca un coleg din grupul nostru, ca e necesar. Va mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Si ca o forma de control, ci ca o forma de sustinere, domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu nu vreau, e stare de alerta si nu mai stiu cine e la dansul in birou si nu avem voie decat in numar limitat. Dar, ma rog, multumesc pentru sfat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Nedelcu, va rog.

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua inca o data. As vrea sa il intreb pe colegul nostru, domnul profesor, cum este exact numele, Florentin sau Florin. V-ati prezentat Florin, dar eu stiu de Florentin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ei, dumneavoastra vreti si etimologia acum, banuiesc. Va rog, domnule consilier Ciobotaru, puteti sa ii raspundeti colegului nostru.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Da. Pentru cei care intr-adevar imi sunt apropiati sufletului, Florin, pentru cetatenii, sa spunem, pentru ceilalti cetateni, Florentin Traian.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu am sa spun Floricel de acum inainte.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule presedinte de sedinta, suntem la o sueta PSD? Ce facem? Puteti sa acordati cuvantul totusi sa facem si aceasta sesiune a interpelarilor?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier. Vreti si dumneavoastra sa participati la sueta? Avem tricouri, sa stiti.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Nu, tocmai cred sunt discutii care exced cadrului din Consiliul Local, sunt discutii private care nu ma privesc si va rog sa epuizam si aceasta sectiune.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Tin cont de observatia dumneavoastra si tocmai o epuizam. Asadar trecem la sectiunea de interpelari. Va rog sa va inscrieti la cuvant pentru interpelari. Domnul consilier Crucianu, domnul consilier Ciobotaru, domnul consilier Bostan, domnul consilier Timofciuc. Cine mai vrea sa se mai inscrie? Domnul consilier Gavril, domnul consilier Ghizdovat, domnul consilier Etienne, domnul consilier Scripcaru. Mai este altcineva care se inscrie la cuvant, la sectiunea de interpelari? Nu. Nici nu mai dau cuvantul celorlalti care nu s-au inscris acum. In ordinea in care s-au inscris, domnul consilier Crucianu, va rog.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule presedinte. O simpla interventie am, si anume, am primit acum in timpul sedintei de Consiliu Local un mesaj de la doi colegi, de la doi tineri care locuiesc pe strada Sarmisegetuza. Inteleg ca acolo se intervine in momentul de fata cu o actiune de curatarea si igienizare a strazii Sarmisegetuza. Acestia imi se aduc la cunostinta faptul ca sunt masini care in momentul de fata nu ar avea numere de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro inmatriculare, care nu sunt ridicate, in sensul in care, nu stiu, sunt cunoscute actiunile municipalitatii de a curata strazile, si anume ca atunci cand se intervine pe o anumita strada se muta masinile pentru a se putea interveni pe tot bulevardul. Deci cu alte cuvinte simpla mea interventie este de a se verifica daca pe strada Sarmisegetuza se curata corespunzator, se ridica toate masinile care sunt parcate pentru a se putea face curatenie. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Este o procedura de lucru foarte bine stabilita si deja a inceput sa fie cunoscuta de cetatenii municipiului Iasi si in mare parte o si respecta. Noi anuntam in prealabil programul de spalare prin afisare pe parbrizul autoturismelor, prin panouri pe care le punem temporar in zona in care urmarim sa intervenim cu spalarea acelei artere. Sunt doua sau cel putin doua situatii. Unii proprietari de vehicule, sunt si locuri inchiriate uneori, nu sunt in localitate in ziua spalarii, ceea ce ne determina ca noi sa ii mutam masina si, sigur, sa i-o ducem inapoi de unde am luat-o, si masinile care au intrat in procedura de ridicare de pe domeniul public datorita statului lor de vehicule abandonate sau fara stapan, proceduri care sunt incontinuu in verificarea noastra. De la inceputul anului, in primul trimestru... vehicule decat am ridicat in intregul anul 2019, procedura care va continua. Multi dintre cei care le detin, pur si simplu vor sa scape de ele si nu mai raspund la... pentru a-si defini o apartenenta la aceste vehicule. Voi transmite si pentru strada Sarmisegetuza, asa cum facem si in alte zone. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Traian Florentin Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos. Am trei probleme sa va supun atentiei, insa pana atunci pentru domnul Edi pe care il respect. Nu suntem la nicio sueta noi, consilierii PSD-ul, faceam o trimitere catre istorie. Domnule Edi, am uitat sa il pomenesc aici pe Grigore Ureche cu ”Letopisetul Tarii Moldovei”, care a reprezentant sursa de inspiratie pentru Costache Negruzzi atunci cand a scris ”Alexandru Lapusneanu”. Multumesc.

Revenind. Domnule primar, in primul rand ar trebui sa dam cezarului ce e al cezarului. Centrele de educatie si-au atins scopul, zic eu intr-un procent semnificativ, in sensul ca au deservit comunitatea preuniversitara de la nivelul municipiului Iasi in acord cu ceea ce ati gandit cand ati promovat proiectul. Am o rugaminte, de fapt doresc sa atrag atentia ca atunci cand am promovat proiectul de hotarare, chiar la sfarsitul acestuia, in raportul de specialitate, citesc de pe proiect - ”la sfarsitul starii de urgenta aceste centre se vor desfiinta, iar clasele isi vor relua functionalitatea initiala”. Aduc in discutie acest aspect ca sa nu mai greveze nicio sarcina asupra directorilor, stiti ca s-au semnat niste acorduri si ca sa intram si din punctul asta de vedere intr-o oarecare normalitate. Inca o data multumesc dumneavoastra, multumesc domnului director Catalin Boghiu cu care am avut, zic eu, un dialog foarte, foarte corect si eficient.

Doi. O problema de interes general al cetatenilor care locuiesc in proximitatea aleii Tudor Neculai, de fapt intre aleea Tudor Neculai si soseau Nicolina. Au vorbit la superlativ cei care m-au abordat, s-au bucurat de modernizarea aleii, insa vin cu o rugaminte la

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro dumneavoastra. Vorbesc de blocurile care se afla intre cele doua repere, aleea Tudor Neculai si soseaua Nicolina, ei cand ies in aleea Tudor Neculai au ceva probleme legate de vizibilitate. In contextul in care pe partea stanga daca mergem pe aleea Tudor Neculai, de la Belvedere sa ii spunem, catre capat CUG, sunt parcate masini, sunt parcate in mod regulamentar, insa au o problema cu vizibilitatea. S-ar putea face vreun efort in sensul montarii unor oglinzi rutiere? Ma gandesc ca viata este mult mai pretioasa decat acest efort, daca s-ar putea face. Pana in proximitate bisericii Inaltarea Domnului sunt cel putin vreo sase, am numarat eu, iesiri dintre blocuri. Sper sa se considere oportun si in sprijinul cetatenilor.

Am avut o discutie, a treia problema, cu domnul director Stoica de la Regia de Transport in Comun si ma intrebase alaltaieri daca am idee cam cati elevi s-au inscris pentru cursurile de pregătire derulate in perioada 2 - 12 iunie. Zic eu ca am o informație cat de cat exacta, aproximativ 3000 de elevi s-au inscris la cursurile de pregatire, pentru cei de clasa a 8-a, doua ore, pentru clasele a XII-a, respectiv, a XIII-a, trei ore zilnic. Intervalul orar de pregatire stiti ca fluctueaza, difera, dar cu certitudine cursurile incep la 8 si se termina undeva la 14, 15. Spun aceste lucruri pentru ca domnia sa dorea sa se ingrijeasca de asigurarea unui transport in mod organizat pentru acesti elevi. Tot pe statistica utilandu-ma, avem in jur de 3000 de copii inscrisi dintr-un total de peste 7000, undeva la jumatate. Sigur nu putem obliga pe nimeni, este familia cea care decide daca sa mearga sau nu copilul la pregatire.

Si a patra dar nu ultima problema pe care vreau sa v-o supun atentiei, domnule primar, din experienta actualului mandat stiu ca ati mereu atent la problemele cetatenilor si in mod deosebit ati fost atent la nevoile celor care maine o sa ne ia locul si aici ii numesc pe copii. Luni este ziua de 1 Iunie, cum foarte bine stim cu totii, si in contextul in care au fost, ma rog, data sa spunem o noua ordonanta cu privire la relaxarea masurilor in perioada starii de alerta si se pare ca ne vom putea deplasa, sa spunem, in conditii apropiate de normalitate, aveti in vedere, din perspectiva zilei de 1 Iunie, sa ii bucurati cu ceva pe copii orasului nostru anul acesta? Ati putea sa facilitati, de pilda, accesul gratuit al acestor copii si al adolescentilor de pana la varsta de 18 ani, dau un exemplu, la Palatul Culturii? Ganditi sa faceti ceva in sensul acesta? chiar daca suntem intr-o situatie atipica, totusi sa nu uitam ca acesti copii reprezinta viitorul nostru si luni, 1 Iunie este ziua lor. Mulțumesc tare mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Voi fi cat se poate de scurt. Am notat cu aleea Tudor Neculai si o sa dau comanda sa vedem unde sunt necesare instalarea de oglinzi rutiere.

Prima intentie a noastra a fost sa organizam curse speciale pentru elevi in prima zi de reluare a cursurilor scolare, deci pe 2 iunie. Am discutat si doamna inspector general, marturisesc, intr-adevar numarul lor este semnificativ redus din cei care sunt inscrisi in clasele a 8-a, clasele a 12-a si seral si datorita faptului ca nu au dorit sa urmeze aceste cursuri de pregatire suplementara pentru examenele de finalizare, dar, noi sa incercam si am si discutat cu Regia de Transport. Pentru prima zi de reluare, marti, 2 iunie, sa introducem doar un singur mijloc de transport dedicat copiilor, unul singur pentru ca

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro impartind 3000 de copii la circa 200 de mijloace de transport care vor iesi dimineata rezulta, evident ca incap si mai ramane si loc pe langa. Banui ca nu se intample sa se aglomereze aproape deloc asa incat probabil a doua zi, adica de pe 3 vor putea folosi orice mijloc de transport dedicat sau nededicat copiilor nostri. In orice caz scaderea va fi dramatica pentru ca in general noi luam in baza de calcul circa 54.000 de copii. Ganditi-va intre 54.000 de copii cat aveam intr-o perioada de normalitate, acum discutam despre 3.000 de copii, deci nu va fi aglomerat, nu va fi absolut nicio problema. Vom fi inclusiv in mijloacele de transport in comun, macar cu 3000 de mascute in caz de copilul nu are, nu o sa ii prejudiciem dreptul de a ajunge la scoala sau sa il trimitem pe jos pentru ca nu are o mascuta, o sa i-o dam si o sa il trimitem la scoala astfel incat el sa poata sa isi urmareasca cursurile, mascuta care eventual il astepta si la intrarea in scoala.

In ceea ce priveste ziua de 1 Iunie exista o restrictie destul de clara pe perioada starii de alerta privind imposibilitatea organizarii oricarui eveniment public, ceremonie sau orice altceva asa incat nu am vrea sa intram si noi intr-o discutie contradictorie cu legea, nu este cazul, in primul rand nu am vrea sa expunem copii, aglomerand-i in diverse zone. Motiv pentru care le uram La multi ani. Au un mare prejudiciu datorita acestei pandemii copii nostri si toti simtim acest lucru, un prejudiciu legat de imposibilitatea urmarii unui program de educatie cat de cat firesc, asa cum se petrecea inainte, de realizare personala, de calificare personala, de dezvoltare personala pentru ca in casa singur nu te poti dezvolta. Sa dea Dumnezeu sa treaca cu bine. Va trebui sa facem niste eforturi, pe baza unor studii facute de oameni competenti, cum copii nostri vor putea recupera intr-un timp foarte scurt ceea ce au simtit si le-a daunat pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta. Asta o vom face impreuna cu dumneavoastra, cu specialistii, iar eu ca primar si autoritate publica in acelasi timp imi voi manifesta o totala pentru a-i readuce pe linia de plutire. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc si eu. Sa nu uitati cu centrele de educatie online, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu uit. Mai mult decat atat, nu le-am dat scolilor in proprietate tocmai din dorinta de a le avea active. Noi o sa le luam, o sa le servisam din nou si le vom pregati pentru orice alta evolutie si nu neaparat a pandemiei, invatamantul online va deveni o obisnuinta, sunt convins, de-a lungul timpului si probabil ca va trebui sa le inmultim.

Avem o veste buna si profit de aceasta interpelare, in sensul ca saptamana aceasta Banca Europeana de Investitie, BEI, dupa cum stie toata lumea ne-a transmis scrisoarea prin care accepta finantarea Scolii Normale ”Vasile Lupu”. Am intrat intr-o corespondenta directa cu Ministerul Finantelor in vederea ridicarii pragului de indatorarea a autoritatilor publice, de imprumut, de la 100 de milioane, mai mult decat atat, pentru autoritatile care isi permit, si suma de circa 11 milioane de euro necesare reabilitarii Scolii Normale, a cantinei si a intregii infrastructuri scolare de acolo, doreste sa ne-o puna la dispozitie cat mai repede pentru a incepe procesul de reabilitare, modernizare, conservare si consolidare a Scolii Normale ”Vasile Lupu”. Un obiectiv de peste 100 de ani sau aproximativ 100 de ani ca sa fiu corect. Scoala Normala ”Vasile Lupu” din zona Copoului se va organiza pe toate ciclurile educationale, incepand cu invatamantul prescolar si toate

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro clasele preuniversitare, iar pozitia, gradina si mai nou caminul si renumele acestei scoli sunt sigur ca vor atrage generatii de elevi si pe viitor. Multumim tare mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc si eu din nou, domnule primar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog sa nu mai interveniti, domnule consilier, nu va suparati ca va atrag atentia, sa avem totusi o ordine. Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Multumesc pentru cuvant.. Am si eu trei probleme. O sesizare de la grup de pensionari din zona Centrala care solicita ca pe esplanada Anastasie Panu, pornind de la hotelul Moldova si pana la cladirea Tribunalului, nu exista cosuri de gunoi. Doi, ar dori amplasarea unor banci in zona respectiva, care este o zona de promenada din care lipsesc complet băncile. Domnule președinte, ma asculta cineva sau...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va ascultam. Spuneti, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ochi si urechi suntem

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Deschideți microfonul ca sa putem sa va auzim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Deschideti si celalalt microfon, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Al doilea punct pe care vreau sa vi-l supun atentiei este legat de reabilitarea locului de joaca din parcul Expozitiei, de la monumentul cu lei, daca stiti. Este o sesizare primita de la doua mamici care isi plimba copii acolo. Au zis ca la cum arata parcul ar fi bine sa fie amenajat si locul acela de joaca.

O alta solicitare, de data asta una specifica. Pe strada Vantu, numarul 7 este o doamna Napornita care spune ca a adresat mai multe solicitari scrise Politiei Locale pentru ca in vecinatate are o familie de romi care permanent deranjeaza linistea, ma rog, petrec pana tarziu in noapte, nu respecta nici normele sanitare si dansa reclama, nu stiu daca e adevarat sau nu, ca Politia Locala nu vine la adresa respectiva. As vrea doar o atentionare pentru o vizita in zona a celor de la Politia Locale in zona.

Si a patra problema care este cea mai importanta, in Consiliul de Admiratiei de la Liceul ”Costache Negruzzi” doamna director de acolo si-a exprimat dorinta, solicitarea daca la nivelul primariei putem gasi o posibilitate de finantare a reabilitarii instalatiei termice, pe de o parte, dansii reclama, fiind veche este ineficienta din punct de vedere termic si trei sferturi din bugetul alocat de primarie se duce pe plata incalzirii in conditiile in care, ma rog, confortul termic este unul relativ. Deci ar dori o verificare si o modernizare a instalatiei termice. Si doi, daca este posibila inlocuirea tamplariei de lemn cu o tamplarie de termopan. Eu am precizat faptul ca cladirea fiind monument istoric are niste restrictii de modernizare. La momentul in care liceul a fost modernizat, cladirea a fost modernizata nu s-a putut face si aceasta inlocuire a tamplariei de lemn. Daca putem lua in calcul si studia ce variante avem intr-adevar pentru a eficientiza energetic prin inlocuirea tamplariei cu una termopan. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim si noi. Am notat toate propunerile dumneavoastra. Parcul Expozitiei va intra in procedura de licitatie publica pentru modernizarea locului de joaca pentru copii. Sunt 1780 metri patrati, are locul de joaca si este intr-adevar solicita, l-am verificat si il scoatem la licitatie in cursul lunii viitoare, deja 1 iunie este luni.

”Costache Negruzzi” are in momentul de fata si am luat legatura si domnul profesor Boisteanu care este si el membrul in Consiliul de Administratie. In primul rand solicita de la noi un angajament multianual ca sa isi poata demara procedurile publice pentru finalizarea lucrarilor de modernizare la punctul termic, lucrul pe care il vom transmite in cursul zilei de marti. Referitor la celelalte lucruri, reabilitarea instalatiei termice, s-au tot pompat bani inclusiv in centrala termica. Stiti bine ca au si centrala termica, au si termoficare. Nu vad unde ar fi problema. De regula, si iarna trecuta care nu a fost o iarna foarte grea, dar si iernile precedente am stat foarte atenti pe Scoala ”Costache Negruzzi” care a avut o suferinta din punct de vedere termic, dar in momentul de fata eu stiu ca nu mai au, dar vom verifica.

Referitor la schimbarea tamplariei exterioare, e o discutie destul de sensibila in ceea ce priveste pastrarea designului. Eu cred le-as propune mai mult sa o repare pe cea existenta, daca pleaca de la premisa ca nu se poate repara, ar trebui sa dam jos toate monumentele istorice si sa le punem plastic, aluminiu sau otel, ceea ce cred ca nu este firesc. O sa gasim noi solutiile tehnice pentru ca tamplaria sa devina functionala. Mulțumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

As avea si eu aici acum o interpelare, cu permisiunea dumneavoastra. Voiam sa va anunt, dupa cum probabil stiti, spitalul mobil destinat pacientilor Covid a ajuns si in momentul de fata se lucreaza la instalare. Vreau sa felicit colegii din cadrul Partidului Social Democrat, consilierii judeteni, presedintele Consiliului judetean pentru initiativa. Pe de alta parte as ruga executivul daca exista posibilitatea prin structurile de informare, ulterior instalarii sa indrume tot ceea ce inseamna pacienti cu acest virus catre spitalul mobil. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, domnule consilier. suntem atenti asupra acestui fenomen. Nu e de ras cand vorbim de sanatate. Eu am avut o interventie publica pe care pot sa o reiterez ca mi-am asumat de fiecare data ceea ce am gandit si am si spus in acelasi timp sau cand a fost cazul. Daca vorbesti despre necesitatea existentei unui numar cat mai de mare de unitati spitalicesti care sa deserveasca sanatatea populatiei, niciodata nu ii voi spune nu. este nevoie, trebuie sa se intample lucrul asta. Eu nu i-am gasit oportunitatea momentului pentru ca sunt in continuare spitale care sunt neacoperite ca numar de paturi, deci sunt paturi libere unde se poate actiona. El isi va gasi utilitatea sunt convins. Poate nu a raspuns foarte bine acestui moment pentru ca deja fenomenul s-a stins sau este in curs de stingere, dar va fi nevoie. Noi suntem vremelnici pe posturi, probabil containerele respective vor rezista mai mult decat rezista unii pe functii si va veni si momentul utilizarii lor. Sa dea Dumnezeu sa il vedem totusi pus la bun sfarsit ca cele 15 milioane de euro

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro sau cat or fi fost ele nu sunt luate din buzunarul personal nici a presedintelui Consiliului Judetean Neamt si nici a celui de la Iasi. Sunt bani publici veniti din buzunarul contribuabilului roman, a poporului roman, a statului roman care i-a dirijat in directia respectiva, asa cum nici ce se face la Iasi nu se pun bani din buzunarul primarului municipiului Iasi, ci din bugetele publice ale acestei localitati.

Voi sprijini orice este nevoie ca lucrurile sa mearga bine in continuare. Mi-as dori si as fi deosebit de fericit si o spun si public, daca cumva acest spital de campanie s-a nascut din buna credinta sau nu. asta e o intrebare la care inca mai aflu si mai caut sau astept răspunsul. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ma auziti?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va auzim.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna ziua inca o data stimati colegi, domnule primar, doamna secretar a municipiului Iasi. In interpelarea mea de astazi va aduc in vedere un contract de asociere in participatiune dintre Consiliul Local si o societate comerciala, mai exact faptul ca obiectul acestui contrat, despre care va voi detalii imediat, nu a fost respectat. In martie 2005 Consiliul Local a aprobat un contract de asociere in participatiune cu societatea Delta Press Investment SRL. In cadrul acestui contract a cedat un teren de 1351 mp in Sararie, numarul 202, proprietatea municipiului Iasi, in vederea realizarii unei investitii care trebuia suportata de societate. Aceasta investitie consta in sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune. Contractul de asociere fiind semnat de catre primar in iulie 2005. In mai 2017, va amintiti, nu in liniste in Consiliul Local a fost aprobat PUZ-ul pentru aceasta investitie, in noiembrie 2018 primaria a emis autorizatie de construire pentru sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune, in aprilie 2019 s-a realizat receptia investitiei. Problema aici este ca in realitate sunt apartamente scoase la vanzare, o parte din acestea fiind deja vandute. Asadar obiectul contractului de asociere in participatiune aprobat in Consiliul Local si incheiat cu aceasta firma nu a fost si nu este respectat. Pe cale de cosecanta, conform capitolului 10 din contract, se impune rezilierea acestuia pentru ca una dintre parti, respectiv societatea care trebuia sa realizeze pensiune si spatii de birouri pe o suprafata de 1351 mp din domeniul public nu a respectat obiectul contractului. De aceea va rog domnule primar si doamna secretar sa intreprindem toate demersurile, actiunile, diligentele pentru a apara interesul public in cadrul acestei asocieri si cred ca este oportuna initierea unei hotarari de consiliu local pentru rezilierea acestui contract, repet, in conditiile in care obiectul sau nu a fost respectat de catre societatea la care am facut referire mai devreme. Mulțumesc frumos.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnule consilier, stiti cum e, desi imi vorbiti pe inteles, eu nu va pot pricepe, nu prea am inteles mare lucru. in fine. Am inteles, veti primi un raspuns in scris la interpelarea dumneavoastra.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Poate vrea domnul primar sa raspunda acum. Repet, nu este nimic personal, este vorba de a apara interesul public in cadrul unui contract pe care Consiliul local l-a incheiat si a carui obiect nu este respectat. Nu este atat de greu de inteles, dar poate pentru dumneavoastră este mai greu de inteles.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, intr-adevar, stiti cum e. Eu v-as sugera in loc de ”omul tau din primarie” poate puteti spune ”gnomul tau din primarie”. Dar, acum stiti cum e, chiar nu o fac ironic, va spun sincer pentru ca vad ca sunteti impotriva a tot ceea ce inseamna constructie in municipiul Iasi. V-ati dat arama pe fata atatia ani de zile. Speram ca macar in ultima perioada, putinele luni care au mai ramas probabil de consilier din viata dumneavoastra, sa munciti si in sprijinul cetatenilor, nu doar sa apostrofati si sa fiti impotriva. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As invita intai pe doamna secretar general sa transmita cateva lucruri. S-au pronuntat niste decizii deja, est ilegal, este... s-au tras concluzii inaintea unor explicatii. Daca are doamna secretar...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Eu am expus realitatea. Nu am tras concluzii, nu am făcut nicio afirmație...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier...

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi permiteti sa continui aceasta realitate. Daca din punct de vedere istoric puteti trage o concluzie, va rog sa o pronuntati ca ati avea, sa spunem, capacitatea profesionala. Dar din punct de vedere juridic, al legalitati, va puteti da cu parerea, asa cum am sa o fac si eu de altfel.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Doamna secretar, va rog.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Eu va fac doar precizarea ca in acest moment exista un contract valabil incheiat cu Delta Press sau continuatorul acestuia in drepturi. Aspectele sesizate de dumneavoastra eu apreciez ca vor comporta o analiza temeinica, fundamentata pe baza tuturor documentelor, analiza ce urmeaza a fi realizata de catre Directia de Evidenta Patrimoniu, sigur cu sprijinul Directiei Juridice. In baza concluziilor pe care acesta analiza le va aduce vi se va formula si dumneavoastra un raspuns intemeiat scris.

Domnul primar Chirica Mihai

Pot sa continui eu?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Domnule presedinte, imi cer scuze ca intervin inainte si imi cer scuze si domnului primar ca ii iau cuvantul, dar nu pot sa mai raman in legatura. Avem o actiune de dezinfectie si a ajuns in sfarsit si la biroul meu si imi cer scuze nu mai pot ramane in videoconferinta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu puteti vorbi, domnule consilier Vintila, poate dezinfectam si prin zona asta online.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Cred ca a facut-o domnul primar in tot orasul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Am inteles. Multumim, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... domnule Boca, de la pupitru...

Domnul consilier local Vintila Iordan

O zi buna la toti colegii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Anunt pe aceasta cale si faptul ca domnul consilier Boisteanu a parasit la fel sedinta. Si-a cerut scuze, m-a rugat sa transmit scuze celorlalti colegi, este intr-o sedinta si nu mai poate sa participe. Multumim, domnule consilier Vintila. Multumim, domnule consilier Boisteanu. Speram, domnule consilier Timofciuc, sa ajungem sa vedem epilogul serialului lunar - singur impotriva tuturor si inclusiv a cetatenilor municipiului Iasi, dar din pacate vad ca nu v-ati convins. Probabil, nu stiu daca o sa reusiti sa mai primiti si un raspuns scris in calitate de consilier, dar sunt convins ca cetatenii va vor transmite un raspuns in calitatea dumneavoastra de consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am vrut sa spun cateva lucruri, dar profit de faptul ca domnul Vintila s-a retras si imi retrag si eu ceea ce am vrut sa spun. De ce? Pentru ca energia costa si trebuie conservata pe cat posibil.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca mai aveti ceva de adaugat, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Daca nu, trecem la domnul consilier Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Aveam doua interpelari, dar a mai aparut una intre timp. Domnule primar, cu toata seriozitatea va intreb, daca domnul consilier Timofciuc, care este si consilier local, are vreun contrat de munca sau de contract prestari servicii in aparatul dumneavoastra de specialitate sau la primarie pentru ca dumnealui apare in public ca ”omul tau din primarie” si as vrea sa sesizez Agentia Nationala pentru Integritate ca nu intelegem dumnealui este consilier local sau omul tau din primarie si din ce primarie. De aia vreau sa imi raspundeti la aceasta interpelare.

Dupa care doua initiative a unor asociatii civice mi-au atras atentia, ”Bras” si „Vocea Iasului”. In cursul anului trecut au donat la Primaria Municipiului Iasi 1500 de puieti de arbori si dumnealor au postat niste poze cum ca acesti puieti au fost amplasati intr-o zona in care acum s-a facut o organizare de santier, la Coca-Cola, unde a fost Coca-Cola, in zona respectiva, si din cauza acestei organizari de santier terenul care ar fi in continuare al municipalitatii, puietii respectivi au fost intr-o mare parte, sa spunem, distrusi.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro Daca se poate verifica. Nu, nu stiu, nu am fost acolo sa vad, dar m-au rugat sa va aduc la cunostinta.

Aceeasi organizatie ”Vocea Iasului” de asemenea ar dori sa stie ce intentii sunt cu cladirea unde a functionat Spitalul de Dermatologie din Tatarasi, eu nu am putut sa le dau un raspuns, dar daca se poate gasi o solutie exact in acelasi sens in care s-a gasit solutia si la cladirea din fosta Policlinica cu Plata. Domniilor lor ar dori sa se faca acolo ori o gradinita ori o cresa. Acestea sunt interpelările mele.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu stiu ce isi doreste domnul de la Bras, poate ca in primul rand isi doreste sa vanda masini Renault si ii doresc succes in continuare. Noi in zona Coca-cola construim in momentul de fata primul punct inter modal de transfer de calatori care va conecta transportul public electric, cu tramvaiul, cu localitatile care vor veni dinspre relatia Tomesti, ce e mai departe, Osoi, Costuleni, Raducaneni. In linii mari, daca acesti pui, puieti de arbori au fost donati si si-i doreste inapoi, personal ma duc si ii cumpar dintr-o pepiniera si ii duc in fata la Bras, sa aiba dumnealui grija si facem, eventual, si un punct inter modal si pe zona lui de showroom ca si acolo ar trebui unul.

Referitor la Gradinita 13, ii recomand sa citeasca despre aceasta gradinita, unde se va infiinta, cat va costa. Este hotarare de consiliu local postata pe site-ul primariei, o poate lectura cu atentie, cum poate lectura si hotararea de consiliu din luna februarie referitoare la fosta Policlinica cu Plata din Copou. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Despre omul din primarie daca imi puteti spune.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Bagati dihonie intre colegi, domnule Gavril.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Nu stiu dumneata cu ce te legitimezi, domnule consilier. Eu nu am intervenit peste dumneata la interpelarea in care nici macar nu stii care este diferenta intre obiectul contractului si actiunea de indeplinirea a obiectului contractului. Indeplinire este un cuvant care iti este strain.

Domnul primar Chirica Mihai

Ca sa incheiam discutia pe aceasta chestiune care poate fi o chestiune foarte grava, a existat si pana la urma s-a finalizat si cu cateva condamnari penale, si nu glumesc, un domnul care se numea, se numeste, sper sa nu fi trecut la cele vesnice, Corduneanu. Nu ii dau si prenumele pentru ca pe numele Corduneanu sunt foarte, foarte multe persoane. Care a fost condamnat la trei ani de zile cu executare pentru ca el era omul din primarie. In ce sens? Era omul care incerca sa faciliteze obtinerea tuturor serviciilor posibile pe care le poate oferi o administratie publica cautand-si clienti. Vrei sa iti scoti un certificat de urbanism, nu ai tu treaba, vii la mine la cabinet, avea un cabinet deschis aici pe zona de pe langa Filarmonica, si tot incerca, tot facilita tot felul de interventii in primarie pana cand noi ne-am sesizat de ce tot apare pentru Popescu prin Corduneanu, pentru Ionescu prin Corduneanu, pentru ala, - bai, cine o fi Corduneanu asta care se ocupa si cu autorizatii taxi, si cu transport public de calatori si cu certificate de

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro urbanism si cu autorizatii de construire. Si am spus - ba, cine o fi acest super om din primarie care intermediaza toate serviciile pe care le ofera o administratie publica. Pana la urma s-a demonstrat faptul ca omul facea trafic de influenta incercand sa isi faciliteze niste cai de comunicare mai rapida in functionarii publicii din primarie si l-am rezolvat cu 3 ani cu executare. Prin urmare, omul tau din primarie risca sa ajunga in aceeasi situatie si eu nu sfatui pe nimeni sa aleaga aceasta cale. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Trecem la domnul consilier Ghizdovat. Va rog, domnule consilier Ghizdovat, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Domnule primar, vreau sa va intreb, avand in vedere si noile masuri de relaxare, v-ati gandit in perioada imediat urmatoare ca si in weekend unele trasee ale mijloacelor de transport public in comun sa revina la traseele initiale, sa spunem asa, in special, mi-au semnalat unii cetateni, pentru traseele 27 si 44, care in weekend opresc in CUG, nu mai merg pana la blocuri Ciurea. Am inteles ca acest lucru face ca in weekend 41, autobuzele 41 sa fie destul foarte aglomerate si atunci revenirea la traseele initiale si in weekend cred ca ar ajuta si la distantarea sociala. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa notez. Dispozitia mea este ca toata infrastructura de transport public sa fie activa exact ca inainte de pandemie. Dar ceea ce pot sa va spun este ca si inainte de pandemie traseul 44 functiona restrictionat in perioada de weekend, lasand circulatia doar cu traseul 41. Dar voi discuta cu domnul director Stoica sa gasim o solutie si pentru locuitorii din Ciurea. Multumim.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul profesor Scripcaru, va rog.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc mult. As vrea sa inchei intr-o nota mai optimista fiind si ultimul din cei care sunt in capitolul interpelari. Voiam sa mentionez faptul ca am avut zilele trecute ocazia sa ma plimb prin oras si chiar a fost o satisfactie deosebita atat pentru mine, cat si pentru colegii mei din PSD care suntem consilieri de mai mult timp, precum si ceilalti colegi consilieri locali, am observat faptul ca Iasul in prezent cred ca este orasul cu cele mai frumoase parcuri din tara. S-au amenajat niste parcuri deosebit de frumoase, cu un design deosebit. Banuiesc ca persoanele care s-au ocupat de aceste parcuri au o pregatire temeinica in domeniul designului. Mai ales parcul din piata Independentei, cum spunea colegul meu Nedelcu ieri la sedintele de comisii, acest parc din zona Independentei care s-a terminat zilele acestea si care arata superb. Este o satisfactie mare si pentru noi, consilierii, care ne-am dat votul in acest sens si bineinteles pentru conducerea primariei care a facut eforturi in realizarea lor. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilie. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Multumim pentru aceasta observatie. Sigur e o mandrie colectiva pe care putem sa ne o pronuntam ori de cate ori discutam despre orasul nostru si marturisesc, s-a petrecut intr-un consens al executivului cu legislativul acestui oras. Chiar daca de-a lungul celor patru ani de colaborare au mai fost si divergente, in cele din urma, ca de fiecare data ca in orice poveste binele invinge raul si lucrurile se duc pe fagasul cel normal.

Profit de aceasta interpelare si vreau sa va anunt ca Iasul a fost acceptat in randul oraselor verzi la nivel mondial. Suntem un grup de aproximativ de 32 de orase incluse in acest program finantat nerambursabil de catre Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare care ne va oferi consultanta necesara ca statul de oras verde sa se diversifice intre aspectul pe care l-ati remarcat dumneavoastra pana la celelalte principii care ne fac ca viata noastra sa fie mai curata din punct de vedere al mediului.

Totodata in acest grup 32 de orase, capitala Taiwanului si altele cu care am avut de altfel un contact direct printr-o conferinta online, va fi acceptat orasul nostru si in cele doua programe pilot pe care Comisia Europeana le-a propus pentru Romania in vederea instituirii unor programe de eficienta energetica pe principiul Green deal, cel pe care il avanseaza Comisia Europeana in momentul de fata, au fost selectate doua orase, unul dintre ele este orasul nostru, care va presupune o infuzie financiara substantiala pentru ca Iasul sa poata deveni un oras pilot pentru tot ceea ce inseamna orase din partea de sud-est a Romaniei si chiar a Europei.

Deci sunt doua lucruri care s-au intamplat prin munca. Acolo avem o echipa de aproximativ 600 de oameni care lucreaza in serviciile publice, dintre care jumatate dintre ei lucreaza doar pentru intretinerea spatiilor verzi, cu arhitecti peisajisti, angajatii societatii, dar si arhitecti peisajisti ai primariei pentru ca toate aceste proiecte se fac la noi. Avem instalate toate platformele informatice, se proiecteaza, sunt comisii tehnice ale lor si ale noastre care valideaza fiecare proiect. Ceea ce nu am apucat sa va transmit pe tot parcursul acestor patru ani este faptul ca tot materialul floricol pe care il vedeti il producem noi. Avem una dintre cele mai bune pepiniere din oras alaturi de cea a Universitatii Agronomice din Iasi, total computerizata ceea ce ne asigura o climatizare perfecta ceea ce ne determina sa putem obtine aceste flori de catre noi. Ele sunt cumparate la 0,1 bani, la o dimensiune foarte mica, dupa care sunt crescute in pepiniera noastra si pe urma sunt puse pe strazile orasului nostru. Sigur, de catre o echipa competenta, care totdeauna nu am avut niciun fel de retinere sa ii multumesc pentru ca orice lucru bun care s-a intamplat in acest oras s-a facut in echipa si s-a facut datorita faptului ca toti am avut contributie pentru asta. Sper sa putem continua acest lucru. am trecut si prin momente critice de seceta care ne-a determinat sa reabordam un pic diverse aspecte ale spatiilor verzi, dar va spun un singur lucru, stiu ca este nepopular, a venit vremea in care trebuie sa imi asum in principal cu maxima raspundere faptul ca sanatatea populatiei, spatiul verde, spatiul public in general si aspectul lui sunt mai importante decat confortul, confortul pe care in situatia de fata ti-l da o masina personala care te poate duce sa iti duci gunoiul, mult mai confortabil decat sa mergi pe jos. Am facut acesta apreciere foarte dura, comparatie, pentru ca trebuie sa ne schimbam mentalitatea. Spatiile verzi vor trebui sa fie mult mai multe decat locurile de parcare, e prima chestiune pe care trebuie sa o abordam si sa ne o asumam. Spatiile pietonale sunt pentru pietoni nu pentru masini, indiferent daca ele sunt platforme pietonale, trotuare si alte locuri dedicate pentru pietoni, pentru pietoni vor fi. De

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro asemenea, bicicleta, trotineta, mopedul si alte mijloace de transport slab poluante sau nepoluante vor avea prioritatea in fata oricarei alte solutii propuse de catre oricine in vederea asigurarii mobilitatii urbane. Transportul electric in Iasi este pentru prima data fata de orice alt oras al Romaniei in defavoarea celui pe motor termic. In momentul de fata 60% dintre calatori sunt transportati electric si 40% sunt transportati termic, chiar daca autobuzele noastre au Euro 6, inclusiv din acest punct de vedere stam foarte bine. Ganditi-va ca la Bucuresti in fiecare zi sunt scoase la strada aproximativ 400, 450 de autobuze si doar 200 de tramvaie. La noi in Iasi in fiecare zi sunt scoase la strada 100 de autobuze si circa 136 de tramvaie cu capacitatile de transport diferite, in favoarea celui electric sigur ca da. De la 1 iunie se inchide circulatia cu tramvaiul pe zona Padurii pana in Tatarasi, scoatem linia de tramvai, intram in modernizare in incercarea de a o finaliza pana la sfarsitul anului, unde desigur ca vom trage tare si pe zona Tudor Vladimirescu pentru finalizarea acestui tronson de linie de tramvai. Se schimba structura de transport din zona industriala, favorizand transportul electric, se construieste acolo un terminal, se introduce tramvaiul prin terminal in incercarea de a opri autobuzele la intrarea dinspre Tomesti fara sa le mai lasam sa calatoreasca in interiorul municipiului. Am aplicat de asemenea la Agentia Fondului pentru Mediu pentru a mai aduce inca 80 mijloace de transport dintre care 40 de autobuze electrice si 40 de troleibuze.

Am facut o analiza cat se poate de sustenabila prin care vrem sa reintroducem troleibuzul in municipiul Iasi pentru ca tehnologiile au evoluat foarte mult, iar troleibuzele pot capata si independenta in mobilitate pentru ca nu au nevoie pe toate lungimea parcursa de fire. Ele se alimenteaza cat sunt cuplate dupa care isi continua drumul ca un autobuz electric, se recupleaza imediat ce te-ai pus sub cablaj fara sa mai fie nevoie oprirea lui, totul se face automat, totul este computer si este foarte usor de manevrat de catre conducatorul auto.

In finalul acestei discutii vreau sa va spun ca zona metropolitana va trebui sa fie integrata. Veti primi, sper, pana la sfarsitul acestui mandat reactualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Iasi si a zonei metropolitane Iasi. aici lucram sub controlul Gaspar, ca si consultant, si cu inca o companie specializata din Franta si care ne asigura toata consultanta necesara. Tot ceea ce inseamna metropola din jurul imprejurul Iasului va trebui da devina parte integranta a orasului si locuitorii tratati ca atare.

Speranta mea este ca pana la sfarsitul acestui an sa devenim primul oras campion al Romaniei in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene. Dupa votul dumneavoastra de astazi am depasit 1000 de miliarde, am gresit, 1000 de milioane, 1 miliard de roni, bani atrasi pentru municipiului Iasi, 1080.000.000 mai bine spus. Mai avem de semnat inca aproximativ de 300 milioane de lei. Deci, spunem noi, un efort care s-a facut impreuna cu domniile voastre. Sa nu uitam la cate sedinte extraordinare ati fost convocati in 4 ani de zile pentru a semna proiecte europene si sigur asta nu ma face decat sa va multumesc in continuare si sa continuam impreuna. Multumim.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Urmeaza la cuvant domnul Etienne Ignat, daca ne mai aude, daca este alaturi de noi. Domnul Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua. Va aud, dar s-a discutat ce am vrut sa intreb. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Multumesc, doamna secretar. In incheiere va multumesc tuturor pentru faptul ca m-ati suportat si m-ati sprijinit in desfasurarea sedintelor. Multumesc in primul rand ca mati votat ca si presedinte de sedinta. Urez succes noului presedinte. Daca mai este cineva care vrea sa intervina. Domnule Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Doar o scurta remarca as vrea. Eu m-as bucura daca ar fi sa fim chemati saptamanal la cate o sedinta extraordinara daca putem ajunge la 100 miliarde finantare macar, nu la 1000. Cu draga inima as veni saptamana de saptamana pentru o sedinta extraordinara. O zi buna va doresc, atat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim. Si eu va doresc tuturor o zi buna. Apreciez corectitudinea domnului primar in ceea ce priveste faptul ca a remarcat si contributia noastra, a consilierilor Partidului Social Democrat la indeplinirea proiectelor pentru Iasi. Si noi il asiguram, indiferent de culoarea politica, vom sustine orice initiative care vor fi in interesul cetatenilor municipiului Iasi. Va urez o zi buna tuturor. Sper sa fi fost ultima sedinta desfasurata in acest sistem. Cred ca data viitoare vom fi in alta formula. Multumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Asa sa fie. Sa ne mai vedem si in sala primariei, intr-adevar ar trebui.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

ADRIAN FLORIN BOCA


SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro