Proces verbal din 28.02.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL IASI DIN DATA DE 28.02.2020

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI


Nr. 35977 / 31.03.2020

ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetățenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2020

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

NOTA:

Procesul verbal al sedintei Consiliului Local Iasi este afisat pe

site-ul www.primaria-iasi.ro

www.primaria-iasi.ro

P3 / PrimariaMunicipiul uiIasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat astazi, 28.02.2020 in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

 • 1. ALDEA COJOCARU CATALINA

 • 2. AUR MARIUS CATALIN

 • 3. BOCA ADRIAN FLORIN

 • 4. BOISTEANU PAUL CORNELIU

 • 5. BOSTAN MANUEL CIPRIAN

 • 6. BOTEZ RADU

 • 7. BOZ PETRU EDUARD

 • 8. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

 • 9. COTOFAN IOAN ALEXANDRU

 • 10. CRUCIANU TEODOR BOGDAN

 • 11. DORNEAN TUDOR

 • 12. GAVRIL MIHAI LIVIU

 • 13. GABURICI VIOLETA ADRIANA

 • 14. GHIZDOVAT VLAD

 • 15. HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • 16. IGNAT ETIENNE

 • 17. NEDELCU VLAD NICOLAE

 • 18. PIFTOR DANIEL

 • 19. PINTILEI MIHAIL

 • 20. POSTOLACHE ANDREI

 • 21. SANDU VASILE

 • 22. SCRIPCARU CALIN

 • 23. SURDU GABRIEL MIHAI

 • 24. TAUTU IULIANA DANIELA

 • 25. TIMOFCIUC RAZVAN

 • 26. VINTILA IORDAN

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Gavril Mihai Liviu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 379 din data de 21 februarie 2020, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 394/25 februarie 2020, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 392/24 februarie 2020, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 396/26 februarie 2020 si prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 401/27 februarie 2020, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si

desfasurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea interzicerii comercializarii si utilizarii

petardelor pe raza Municipiului Iasi

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii

Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS;

 • 4. Proiect de hotarare pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si

instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi;

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre

Municipiul Iasi si Asociatia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax”;

 • 6. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 34;

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Iasi nr. 125/30.04.2014;

 • 8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Iasi nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Programului de Transport

din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 100098 din 02.10.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local

nr. 133/31.03.2009, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009;

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii

Consiliului Local nr. 321/29.08.2017;

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii

Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 425 din 29 octombrie 2007;

0232 267 582

fini informatii@primaria-iasi.ro

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local

nr. 315/29.08.2019;

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru

lunile martie-aprilie 2020;

 • 15. Proiect de hotarare privind: aprobarea listei de prioritate care stabileste

ordinea in solutionare a cererilor de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, cu persoanele si familiile care au facut dovada, in anul 2019, ca indeplinesc conditiile pentru a avea acces la locuinta; aprobarea listei de repartizare a locuintelor vacante, destinate tinerilor spre inchiriere, construite prin ANL; aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 20746/19.02.2020;

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre

Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 21279/19.02.2020;

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii Asociatiei Persoanelor cu

Handicap din Romania din spatiul detinut in prezent in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. B, parter in spatiul situat in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. A, parter;

 • 18. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale

„Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter;

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare

ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018;

 • 20. Proiect de hotarare privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a

unor mijloace fixe-Sisteme supraveghere video, achizitionate de Municipiul Iasi;

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Iasi nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu”;

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea: modificarii Contractului de delegare a

serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, in sensul retragerii din folosinta/exploatarea SC Compania de Transport Public Iasi SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexele 1-3; privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1; aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de

uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi, in zona strazii Egalitatii

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public, cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola;

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de

uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia B4-PA 105, pe portiunea situata intre PA 105 si PT 139 in Municipiului Iasi, in strada Decebal, cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal, Aleea Rozelor;

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia Ulei-PA 106, pe portiunea situata intre PA 106 si PT 36 Municipiul Iasi, in zona Tatarasi, B-dul Vasile Lupu si str. Ignat, cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu;

 • 27. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata

de 18,30 mp situat in Iasi, bdul. Socola nr. 8, bl. C2, sc. A, parter, avand numar cadastral 159891, inscris in cartea funciara nr. 159891 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 30. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17;

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 6,91 mp, avand nr. cadastral 147784 inscris in Cartea Funciara nr. 147784, situat in Iasi, str. Ciric, nr. 42, Bl. Q4, sc. B, parter, jud. Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007, respectiv modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176/13.05.2011;

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si SC IULIUS REAL ESTATE SRL proprietate privata, suprafete ce concura la realizarea proiectului „Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu, str. Sf. Andrei, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tanasescu si str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1);

 • 34. Proiect de hotarare privind schimbul in echivalenta valorica a imobilelor

amplasate in intravilanul Municipiului Iasi, in suprafata de 2177 mp din strada Cicoarei f.n., intabulat in Cartea Funciara 142690, si a celui in suprafata de 863 mp din stradela Sofia Nadejde f.n., intabulat in Cartea Funciara 164929, proprietati private (anexa A), cu imobilul amplasat in str. Cicoarei fn in suprafata de 3414,15 mp intabulat in Cartea Funciara 165677, proprietatea privata a municipalitatii (anexa B);

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, CARTE FUNCIARA NR. 136668, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA, NUMAR CADASTRAL 124672,124376,124642 intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoane fizica;

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURARI NR. 71,   73-75   BIS, NUMAR CADASTRAL

150244,158809,158794,158656,153600,150245,122063,122549,148620,148621,141371, 141370,121950, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mix-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc), persoane fizice si juridice;

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica;

 • 41. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;

 • 42. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CRISAN NR. 10, NUMAR CADASTRAL 141597, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 36, NUMAR CADASTRAL NR. 156703, 156704, intocmit pentru construire complex cu destinatie mixta (rezidential, retail si servicii), persoane fizice;

 • 44. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMAR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL ANASTASIE PANU, STRADA PALAT, STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA, STRADA SF. LAZAR, intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin HCL nr. 375/01.09.2009, persoane juridice;

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL157556, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 17, NUMAR CADASTRAL 131806, 131807, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, servicii, birouri), persoana juridica;

 • 48. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMAR CADASTRAL 121895, intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

 • 49. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564, intocmit in vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica;

 • 50. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aparthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica;

 • 51. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

 • 52. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii in a) pe sos. Pacurari la Moara de Foc, b) la intersectia str. Petru Poni cu str. Niciman, c) pe str. Cucu la intersectia cu b-dul C.A. Rosetii si d) intersectia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae Iorga, intersectie cu Bulevardul Socola)”-proiect initiat de domnul Razvan Timofciuc, consilier local;

 • 53. Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei speciale de ancheta la nivelul Consiliului Local pentru determinarea cauzelor si responsabililor de producerea accidentului din Galata in urma caruia un copil a ramas mutilat pe viata dupa ce a fost lovit in fata de un cablu in timp ce astepta la semafor in cartierul Galata-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

 • 54. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Municipiului Iasi”-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL, prin consilier local Razvan Timofciuc;

 • 55. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii „Compartimentului Urgente Urbane” in subordinea Directiei Tehnice si Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi-proiect initiat de domnul Ciprian Manuel Bostan, consilier local;

 • 56. Proiect de hotarare privind infiintarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietari-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

 • 57. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Outventure pentru introducerea Iasului in platforma turistica USE-IT-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

 • 58. Proiect de hotarare privind inscrierea Municipiul Iasi in programul Waze Connected Citizens (CCP)-proiect initiat de domnii Etienne Ignat, Razvan Timofciuc si Vlad Ghizdovat, consilieri local.

 • C1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

C2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii participarii echipei scolare de robotica FUSE la Campionatul Regional de la Iași, in perioada 13 - 15 martie 2020 si Campionatul National de la Cluj-Napoca in perioada 27 -29 martie 2020;

C3. Proiectul de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 intocmit in vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica.

C4.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,

STRADA PALAT, STRADA SF. ANDREI, STRADA TANASESCU, STRADA AL. IPSILANTI VODA, STRADA BUZNEA, STRADA IANCU BACALU, STRADA TREI IERARHI, TRECATOAREA ARH. ION MINCU, intocmit in vederea construirii spatii birouri, rezidentiale, spatii comerciale, servicii, parcari, amenajari exterioare (strazi, accese pietonale si auto, spatii verzi etc.), sistematizare verticala, persoane juridice;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna ziua. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost invitati sa participati prin Dispozitia primarului Municipiului Iasi numarul 379 din 21 februarie 2020, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 394 din 25 februarie 2020, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 392 din 24 februarie 2020, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 396 din 26 februarie 2020 si prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 401 din 27 februarie 2020. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul Jugrin Lucian, iar domnul Ghizdovat Vlad intarzie. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare ale Consiliului Local din 31 ianuarie 2020, precum si ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Local din 10 februarie 2020 si 17 februarie 2020.

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Voturi impotriva? Multumesc.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Buna dimineata tuturor celor prezenti. Daca sunt propuneri cu privire la modul de desfasurare a sedintei. Va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Buna ziua. Propun ca interpelarile sa le lasam la finalul sedintei. De asemenea, alegerea presedintelui de sedinta sa se faca in deschiderea ordinii de zi. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am retinut propunerile dumneavoastra. Alte propuneri? Va rog domnul consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua in primul rand, stimati consilieri, domnule primar. Eu propun sa nu mai tot facem modificari la o chestie care a functionat de ani de zile, interpelarile sa fie la inceputul sedintei. Am facut la propunerea domnului Surdu, doua, trei exercitii de astea,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro asa. Am vazut ca nu au succes. Cetatenii nu le au apreciat. Deci, as propune, domnule presedinte, daca e sa judecati drept si sa lasati lucrurile asa cum sunt corecte, sa se desfasoare. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Ce inseamna modificari la o chestie, ca nu am inteles expresia.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Modificari la uzanta de desfasurare a sedintelor prin care...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Uzanta nu reprezinta obligatie si nici drept. Multumesc, domnule consilier.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am spus evident ca nu reprezinta obligatie.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta Multumesc.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Pai daca m-ati intrerupt, iara incepeti... Daca m-ati intrerupt in timp ce vorbeam, domnule presedinte, dati-mi voie sa continui.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog frumos, daca incepeti inca de la debutul sedintei, nu este ok. Am inteles punctul dumneavoastra de vedere. Oricum este o propunere facuta de un domn consilier pe care trebuie sa o supun la vot. Eu v-an spus tocmai care este statutul uzantei sau cutumelor. Va rog, domnule consilier Crucianu.

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Multumesc, domnule consilier. Buna dimineata, am sa spun si eu. Pana a intra in lucrarile sedintei de Consiliu Local, as vrea sa supun atentiei faptul ca la mape fiecare consilier local are Raportul de activitate al grupului de lucru, Iasi, Capitala Tineretului din Romania pentru anul 2019 - 2020, un grup de lucru spontan si cu imaginație care merita, consider eu, toata aprecierea noastra. Si as dori sa ii felicitam pentru ceea ce au reusit sa faca pe tot parcursul anului trecut si bineinteles pentru ceea ce si-au propus pentru anul acesta. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule Cruceanu. In regula, am sa supun in 2 parti propunerea dumneavoastra. In primul rand, ca si decizie administrativa, desfasurarea interpelarilor la sfarsitul sedintei. Voi supune la vot in primul rand acest aspect.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? 7 voturi impotriva.

Abtineri? O abtinere. Bine.

In ceea ce priveste proiectul ordinii de zi, propunerea domnului consilier, aceea a alegerii presedintelui de sedinta, de fapt a modificarii ordinii. Pozitia 58 sa fie discutata cu intaietate. Si in urma discutiilor pe care le-am avut si cu doamna secretar a Consiliului Local, va voi propune si pozitia C1 sa fie discutata cu intaietate pentru ca pozitia C1 are legatura directa cu pozitia 33. Pozitia 33 neputandu-se discuta daca nu ne dam votul pe C1. Da, deci inca o data, discutarea la inceputul ordinii de zi a pozitiei 58 si a pozitiei C1, dupa care ordinea de zi se ia la ordine, ca sa spun asa. Va rog, domnule Boz.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O intrebare in privinta proiectului numarul 7 care nu a fost trimis consilierilor. In Comisia juridica am inteles ca se retrage acest proiect. Vreau sa stiu cum a ramas.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

A fost retras prin dispozitia, imediat va spus, 394 din 2020. Dispozitia 394 propune retragerea proiectului numarul 7.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci cu cele doua chestiuni pe ordinea de zi, cu proiectul 58 si C1, voi supune la vot schimbarea numarului de ordine, deci pe proiectul ordinii de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Atunci voi da citire proiectului numarul 58.

Proiect nr.58

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;

Propuneri? Va rog domnul consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Il propun pentru mandatul viitor de presedinte de sedinta pe domnul Boca Adrian Florin.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am retinut. Alte propuneri? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Il propun pe domnul Etienne Ignat ca presedinte de sedinta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Alte propuneri? Voi spune propunerile la vot in ordinea in care au fost facute.

Cine este pentru ca incepand din urmatoarea sedinta de consiliu ordinara domnul Boca Florin sa fie presedinte de sedinta?

Voturi pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 7 abtineri.

Domnule consilier Boca Florin, felicitari, incepand de sedinta urmatoare sunteti presedinte de sedinta...

Proiect C1

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in anexa 2 a Hotararii Consiliul Local numarul 211 din 2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;

Puncte de vedere? Nu sunt. Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule presedinte.

QBd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11       *2*0232 267 582                   I       www.primaria-iasi.ro

Iași RO-700064; Cod Fiscal: 4541580           informatii@primaria-iasi.ro         | P3 / PrimariaMunicipiuluilasi

10

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

O interventie pe ordinea de zi, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am spus mai inainte. Ati depasit momentul in care puteati sa faceti interventii pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, imi cer scuze. Am fost iesit din sala la momentul respectiv.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu, erati in sala. Am supus la vot ordinea de zi cu cele doua modificari.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, dar eu am o interventie pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Dar nu mai exista momentul asta pe ordinea de zi. Am trecut deja la desfasurarea procedurii pe ordinea de zi pe care ati votat-o si dumneavoastra, prezent fiind in sala.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, domnule presedinte de sedinta. Am asteptat sa epuizati cele doua subiecte si am intervenit acum.

Proiect nr. 1

Proiect de  hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si

desfasurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea interzicerii comercializarii si utilizarii petardelor pe raza Municipiului Iasi

Luari de cuvant? Nu sunt.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi;

Cu amendamentul pe care il aveti deja dumneavoastra. Luari de cuvant? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Va multumesc pentru ca v-ati facut timp sa participati la sedinta ordinara de astazi. Proiectul de hotarare vine sa instituie un set de sau sa genereze un mecanism de eliberare a primei benzi de langa bordura in momentul in care facem activitati de curatenie, chiar daca este permisa parcarea sau stationarea pe sectorul respectiv, printr-o prealabila instiintare care va fi facuta de catre operatorul de salubritate, respectiv Salubris Iasi si constituirea unor sanctiuni contraventionale pentru cei care nu respecta aceasta norma. Motivul e lesne inteles, legat de curatenia orasului pe care o incepem incepand cu luna martie. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Buna ziua tuturor. Fiind vorba de curatenie, avem, domnule primar, in Iasi o portiune care efectiv ne face de ras in fata vizitatorilor si este vorba de perimetru privat din Centru, de langa Tribunal, de la Casa cu Absida, de acolo, e foarte urat, lumea care se plimba pe acolo, in zona Teatrului Luceafarul. Ar trebui, stiu ca e zona privata, dar trebui noi, Consiliul Local, sa luam niste masuri care sa determine Asociatia de locatari sa treaca la refacerea zonei respectivei. E urat, e urat ce este acolo. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, daca nu mai sunt alte puncte de vedere, spun la vot proiectul de la numarul 4 cu tot cu amendamentul pe care dumneavoastra l-ati primit.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iasi si Asociatia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax”;

Puncte de vedere? Supun la vot.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 34;

Daca sunt luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Daca sunt luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 100098 din 02.10.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;

Daca sunt luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 133/31.03.2009, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009;

Daca sunt luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/29.08.2017;

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Aici am un amendament. Propun ca valoarea amenzilor sa fie aceeasi atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoane juridice, valoarea amenzilor pentru cei care nu respecta Regulamentul pentru protectia mediului in timpul executarii lucrarilor de santier in municipiul Iasi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule lider.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Nu cred ca e corect, pentru ca o persoana juridica care face o investitie de anvergura are alta posibilitatea de a strica buna functionare a curateniei si a ordinii in ceea ce priveste zona pe care si-o amenajeaza pentru desfasurarea activitatilor, iar o persoana fizica in desfasurarea activitatilor pe care le are pentru constructia unei case sau constructia unui gard nu se compara ca si anvergura de lucrari. Ca atare, consider ca este corecta masura de a sanctiona persoanele juridice intr-un fel si persoanele fizice altfel, mai ales ca ne raportam si la veniturile pe care le are o persoana fizica fata de o persoana juridica. Fiecare trebuie sa isi amenajeze in mod corect locul in care isi desfasoara activitatea de constructie si investitiile pe care le face. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreau sa fac precizarea ca sunt aceleasi, pentru persoane fizice si persoane juridice. La capitolul 3 contraventii, daca lecturam, urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: nerespectarea prevederilor capitol, nu mai completez, cu amenda cuprinsa intre, pentru persoane fizice si pentru persoane juridice. Urmatorul, punctul B, pentru persoane fizice si pentru persoane juridice. De unde interpelarea? Deci se discuta in aceeasi maniera pentru ca urmareste acelasi scop. Multumesc.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu aveam un punct de vedere prin care doream sa il contrazic pe domnul Surdu, nu stabilim amenzile in functie de venitul unei persoane. Daca doriti putem sa avem ca si criteriu suprafata pe care se desfasoara o anumita investitie, dar nici aici nu cred ca este cazul sa intram in astfel de detalii. Pe mine ca cetatean ma intereseaza ca o persoana imi genereaza niste factori de poluare, imi creeaza mizerie. Credeti-ma, o persoana fizica poate daca este neglijenta sa aduca mai multe prejudicii din acest punct de vedere decat o societate comerciala. Asta unu la mana. Doi, in functie de regimul fiscal din tara au existat fenomene in care multe investitii s-au derulat pe persoana fizica si nu pe persoana juridica si putem avea investitii de amploare si pe persoane fizice. Nu cred ca trebuie sa intram intr-o astfel de diferentiere. Cel care face o casa trebuie sa fie la fel de atent ca si cel care face un bloc, fara doar si poate.

Domnul primar Chirica Mihai

Vin un pic si in sprijinul celor spuse si de colegul Boz, dar si de domnul Surdu, motivat de faptul ca are prevazut o marja intre minim si maxim, in sensul ca agentul constatator va sti sa isi evalueze modul de aplicare a contraventiei functie de situatia din teren. Daca va uitati la primul punct, marja este intre 500 si 2.500 lei. Deci minimul este rezonabil care poate fi aplicat unei persoane fizice, urmand ca in functie de amploarea faptei, sa o numim spunem asa, se poate aplica si maxim. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Am ascultat cele spuse de domnul Surdu si de domnul Boz si as vrea sa spun ca la noi este la ora actuala acest lucru in sensul in care amenda se refera numai la fapte. Stiti probabil si dumneavoastra ca sunt foarte multe tari in Europa, in general tarile nordice

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro in care amenda este direct proportionala cu venitul, in multe domenii, de la parte rutiera pana la amenzile datorate unor elemente locale.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Bun, dar noi aici vorbim de impactul asupra mediului pe care il au diferite lucrari de constructie in municipiul Iasi. Am avut in Consiliul Local multe proiecte ale unor persoane fizice pentru proiecte imobiliare mari cu impact semnificativ asupra mediului si in acest spirit a fost interventia mea si propunerea mea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Deci inteleg ca renuntati la amendament pentru ca este ramas fara obiect din punctul meu de vedere.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, propunerea mea este sa nu existe discriminare intre persoanele fizice sau juridice.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, am inteles. Supun la vot proiectul numarul 11.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost votat cu unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 425 din 29 octombrie 2007;

Va rog frumos.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Deci eu as vrea o clarificare si un amendament ulterior, va explic. La exprimarea ca in mod exceptional se accepta amenajarea parcajelor care lipsesc pe un alt teren cu acceptul proprietarului acestuia, situat in imediata vecinatate a celui pe care se construieste. Faptul ca e oarecum discretionara formularea asta, in mod exceptional ar trebui definita care sunt exceptiile la care poate face acest lucru. Doi, daca nu putem face acum asta, as propune ca amendament completarea frazei - cu conditia notarii in Cartea funciara a interdictiei ulterioare de schimbare a terenului respectiv. Stiti foarte bine ca au fost multe situatii in care parcarile printr-o suveica s-au transformat din parcari in amenajari, din amenajari dupa aia in constructii. Trebuie precizata clar, cred ca sunteti de acord cu bine, daca se opteaza la aceasta exceptie, terenul respectiv trebuie notat in Cartea funciara, o interdictie ulterioara de a-i schimba destinatia de parcare. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Alte puncte de vedere. Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am mai multe amendamente la acest proiect de hotarare si ele vin cumva si in urma a ceea ce spunea si domnul primar acum vreo patru ani. Am sa fac niste amendamente punctuale. Propun un articol pentru completarea HCL 425 pe 2007 privind aprobarea normelor locale privind determinarea numarului locurilor de parcare pentru orice

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro tip de constructie in municipiul Iasi, cu urmatorul articol: pentru fiecare loc de parcare nerealizat conform normelor locale privind determinarea numarul de locuri parcare pentru orice tip de constructie in municipiul Iasi, beneficiarul autorizatiei de construire va fi sanctionat cu 10.000 de euro. Politia Locala prin Serviciul control urbanism si inspectorii din cadrul Serviciului control urbanism din aparatul de specialitate al primariei vor fi institutiile de control si verificare in vederea respectarii acestei prevederi. Pe scurt, pentru fiecare loc de parcare asumat prin autorizatia de construire dar nerealizat, beneficiarul investitiei sa plateasca catre primaria municipiul Iasi o amenda de 10.000 de euro, cam care ar fi costul pentru realizarea unui loc de parcare.

Un alt amendament...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Un pic... Va da si domnul primar o explicatie. Cate amendamente aveti? Va spun si din ce cauza.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunt patru amendamente.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Patru, bun. Atunci, voi supune la vot amendamentul domnului Bostan ca sa nu se piarda esenta amendamentului, dupa care dumneavoastra veti citi pe fiecare in parte si le vom supune la vot. Daca le dam drumul, nu mai stim care a fost unul, doi, trei si patru.

Deci amendamentul domnului Bostan cred ca este inca... cu privire la amendamentul Domnului Bostan? Hai sa luam asa in ordine. Amendamentul domnului Bostan cred ca este deja in memoria dumneavoastra, nu cred ca este vreo problema. Il supun la vot.

Cine este pentru amendamentul formulat de domnul Bostan?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 5 abtineri. Abtineri, inca o data va rog. 6.

Amendamentul s-a adoptat.

Pentru amendamentul de formulat de domnul Timofciuc, doamna secretar, va rog. Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Amendamentul dumneavoastra, asa cum l-ati prezentat, presupune procedura de afisare obligatorie, instituiti contraventii, ele trebuie aduse intai in dezbatere publica 30 de zile obligatoriu. Mi se pare imposibil si nelegal adoptarea acestui amendament la acest proiect de hotarare. Eventul veniti cu o initiativa ulterior.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As mai aduce cateva precizari, daca imi este permis. Nu se poate aplica nici dupa afisare publica pentru ca nivelul maxim al contraventiilor constatate de catre o autoritate publica locala este 2.500 lei in prisma Legii 215 si Ordonantei 2. Deci nu ar putea ajunge la 10.000. iar conform celeilalte legislati incidente pentru autorizarea in constructii nu se poate aplica o masuri compensatorie pentru nerespectarea legii. Deci daca locul de parcare face parte din obligatia legala a autorizatiei de construire, ea trebuie dusa la bun sfarsit conform acestei autorizarii, nicidecum prin aplicarea unei masuri compensatorii ai unei contraventii. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Nedelcu. Imediat

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua. As vrea sa il intreb pe domnul Timofciuc cum a ajuns la calculul de 10.000 de euro. De ce nu 11.000 sau de ce nu 9.000 de euro. Cum ati ajuns la aceasta suma?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Mi-ati ridicat mingea la fileu. Paradoxal am ajuns la aceasta suma ascultand cu mare atentie propunerea facuta de catre domnul primar acum 4 ani, propunerea identica, care public a spus ca, costurile pentru realizarea unui loc de parcare sunt aproximativ de 10.000 de euro. Deci este, daca vreti, coinitiator la acest amendament este si domnul primar Chirica.

Domnul primar Chirica Mihai

Exact ca un istoric ati vorbit pentru ca ati facut apel la memoria istoriei. Este costul estimat pentru construirea unui loc de parcare, dar acolo era discutia in alt fel pentru ca unele municipalitati venisera cu o forma compensatorie in sensul ca, daca un investitor nu isi poate realiza numarul de locuri de parcare pe terenul pe care doreste elaborarea unei investitii, atunci propune compensarea lipsei acelui loc de parcare sau locuri de parcare printr-un varsamant in contul primariei care se obliga din banii varsati sa construiasca locuri de parcare compensatorii la numarul minimal prevazut de legislatia locala. Cam asa suna, din memorie personala, 2016, luna o sa precizez ulterior.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Ultima interventie, ca sa supun la vot amendamentul asta. Deja am vorbit prea mult si am inteles de la doamna secretar ca nu se poate oricum.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Niciodata nu e prea mult sa vorbim de un proiect asa de importat, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sunt de acord cu doamna secretar. Evident, propunerea este sa imbunatatim impreuna acest proiect de hotarare, el sa stea a 30 de zile in dezbaterea publica si ulterior sa vina in sedinta de Consiliu Local pentru a putea respecta prevederile legale.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci ati renuntat la el, da?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, nu. propun in continuare amendamentele pe care le am si...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu, la amendamentul asta, domnule Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu am renuntat la acest amendament, dar uitati...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta Pai tocmai ati spus ca faceti o ulterioara. Nu ati spus dumneavoastra? Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, domnule presedinte. Sunt amendamente la acest proiect de hotarare, dar in urma a ceea ce spunea domnul primar, atunci imi modific amendamentul si propun ceea ce spunea domnul primar, ca beneficiarul autorizatiei de construire care nu realizeaza locuri de parcare sa isi asume ca va face un varsamant catre Primaria Municipiului Iasi in valoare de 10.000 de euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat. Tocmai asta a spus si domnul primar mai inainte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Eu voiam sa vin in sprijinul dumneavoastra. Dumneavoastra, banuiesc ca nu ati inteles, dumneavoastra propuneti ceva dupa emiterea autorizatiei de construire. Ori, ceea ce si eu am propus la un moment dat ca amendament, a fost sa aducem un amendament la HCL-ul care reglementeaza locurile de parcare care sa dea posibilitatea institutiei sa autorizeze o constructie atunci cand nu are numarul suficient de locuri de parcare prevazut conform HCL. Deci e o diferenta mare. Asta v-a spus si adineaori. Cred ca asta e confuzia pe care o faceti. Adica nu poti sa vii sa spui -domnule, faci varsamant dupa ce ti-am dat autorizatia de construire si tu nu ai respectat-o, nu poti in niciun caz. Singura posibilitate ar fi amendarea HCL-ului, sa ai conditii de autorizare, cu plata de catre beneficiar a unei taxe sau unei sume catre Primaria Municipiului Iasi. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun la vot amendamentul dumneavoastra. Cred ca toata lumea a inteles. Este a 5-a oara cand interveniti pe chestiunea asta, dar nu va mai pot da. Domnule Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, problema reala de la care porneste toata dezbatere este lipsa locurilor de parcare sau unii dezvoltatori care cauta sa fenteze autorizatia primita initial. Eu aveam si eu o discutie strict tehnica, nu putem propune sanctiuni in euro. Deci tot timpul trebuie sa avem formularea echivalentul in lei al sumei de. In acelasi timp nu poate o astfel de suma, daca ne gandim la un astfel de prag, nu poate avea titulatura de amenda, de sanctiune tocmai pentru ceea ce a spus domnul primar. In acelasi timp nu sunt de acord nici cu ceea ce a spus domnul Boca pentru ca ne vom trezi cu o puzderie de solicitari de PUZ-uri, de autorizatii prin care oamenii nu au loc de parcare si spun, Ok, dar hai ca finantez, eu fac cladirea in centru si finantez un loc de parcare pe Bucium. Nu merge asa pentru ca problema mea reala, a municipalitatii este intr-un areal central. Si atunci, propunerea mea este sa fim cu totii de acord sa avem o initiativa prin care aceasta suma sa reprezinte cu totul altceva, nici plata compensatorie nu poate fi. Trebuie sa gasim o forma de echivalenta. Ideea este buna, principiul este bun, dar mai trebuie studiat. Nu stiu, cred ca astazi nu putem sa propunem ca amendament, trebuie sa ramana cumva in atentia Consiliului Local si sa regandim aceasta initiativa, dar nu in sensul celor spuse de domnul Boca pentru ca acolo la nivel de principiu deja nu mai sunt de acord.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Incurajand in zona centrala, unde se fac constructii, cresterea numarului locuri de parcare vom avea o aglomerare permanenta a zonei centrale care si asa este supraaglomerata. Vreau sa va spun ca, capitala noastra, prin hotararile Consiliului general al capitalei, da autorizatie de constructie si refacere a cladirilor care se transforma din cladiri, chiar care sunt monumente istorice, fara niciun loc de parcare. de ce? Pentru ca aceste cladiri trebuie sa intre intr-un program de refacere si sa le se dea o folosinta ca respectivului proprietar sa ii renteze aceasta investitie. Deci exista si alternativa ca unele cladiri sa nu aiba niciun loc de parcare pentru ca incurajarea, migrarea spre centru trebuie facuta cu mijloacele de transport in comun si nici intr-un caz cu mijloace individuale. De aceea, solutia de a gasi o modalitate prin care investitorul sa acopere numarul de locuri de parcare care nu le are este salutara intrucat din acei bani investitia pe care o va face ulterior primaria de a crea locuri de parcare, pentru ca este un cont separat numai pentru crearea de locuri de parcare, este bine venita. Putem sa avem hotarari de consiliu in care o cladire care este monument istoric sa nu aiba spatiu necesar pentru a crea locuri de parcare, in schimb investitorul care vrea sa o refaca sa poata plati la primarie sume pe care le hotaraste Consiliul Local si care sa poata redestinat cladirea intr-un mod functional pentru a putea simultan sa rezolvam doua probleme, sa reabilitam cladiri care sunt monumente istorice, sa dam centrului orasului cat mai putine zone de poluare, asa cum spunea colegul ca este impotriva poluarii. Ori noi incurajand locurile de parcare de fapt facem posibila migrarea spre locurile aglomerate a masinilor... De aceea cred ca salutar ar fi o analiza complexa privind viitorul aglomerat...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ma iertati, dar nu vorbim despre asta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule consilier, dumneavoastra ati vorbit, v-am ascultat, va ascult in continuare, am rabdare cu dumneavoastra... Deci in momentul in care aceste locuri de parcare vor avea destinatie sunt sigur ca primaria va gasi si modalitatea de a le plasa acolo unde mai are terenuri disponibile. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Boca s-a anuntat prima data si pe urma va dau si dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Voiam sa ii raspund colegului Boz ca m-a mentionat adineaori. Deci eu nu am propus in niciun caz sau nu am venit cu propunerea ca, eu stiu la o constructie sa fie posibilitatea nu exista niciun loc de parcare, ci doar plata unei sume, in niciun caz. Asa cum v-am explicat, domnule consilier, si data trecuta cand am vorbit despre proiectul din Musatini, proiectul pe care il va realiza primaria, eu as propune doar un cuantum, un procent, poftim de 5% sau 10% din locurile de parcare sa poata fi astfel compensate pentru a evita situatiile in care din plansa supusa, pana la urma, scriptic un proiect poate sa respecte toate rigorile legii, dar se dovedeste ca in utilizare, in exploatare nu prea au loc toate locurile respective de parcare. Despre asta vorbeam, nu de altceva. Adica in niciun caz nu am propus ca - domnule, sa ai o opțiune,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro tu ca dezvoltatori vii si ii spui: domnule, ori vreau 100 de locuri de parcare ori daca nu 100 ori 10.000 si nu mai fac niciun loc, in niciun caz. Sub nicio forma nu ma gandeam ca va face investitorul respectiv o parcare nu stiu unde, la nu stiu ce distanta. Ma gandeam ca primaria va putea beneficia de acele sume, sa dezvolte tocmai proiecte asa cum sunt cele de pe Musatini sau chiar cel de la UMF unde intr-adevar e nevoie de finantare si cred ca primaria ar putea rezolva o astfel de finantare pentru un astfel de capitol important din viata cetatenilor. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Boz, domnul Bostan si dupa aia dumneavoastra.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Unu. Legat de ce a spus domnul lider de grup, domnul Surdu. Nu discutam de autorizatii de reparatii, de restaurare, ci discutia era in cazul in care o persoana a obtinut PUZ si autorizatie de constructie pentru o constructie noua, ce facem daca nu respecta numarul locurilor de parcare stabilit prin autorizatie, da. Deci e cu totul altceva. Inteleg punctul dumneavoastra de vedere si evident ca daca un beneficiar de pe strada Cuza Voda, spre exemplu, doreste sa restaureze o cladire veche nu mai are unde sa creeze locuri de parcare si sunt de acord sa ii dam autorizatie sa faca, sa schimbe destinatia daca doreste din cladire de locuinte in restaurant, ce vrea sa faca acolo, numai sa restaureze, pana aici de acord, dar discutam de constructii noi.

Doi. Din nou referitor la ce spune domnul Boca nu sunt de acord si cred ca trebuie sa ne sa avem si urmatorul aspect in gand. Mai toti sau hai sa zicem majoritatea dezvoltatorilor dupa ce obtin un PUZ, o autorizatie vin ulterior pentru suplimentarea regimului de inaltime cu inca 20%, isi duc constructia la maximul prevazut de lege. Or, deja cladirea aia a fost gandita cu un anumit numar de locuri de parcare, ulterior prin marirea cladirii, numarul de locuri este deja insuficient. Deja se depaseste marja la care domnul consilier s-a gandi de 5, 10% din locurile de parcare. Daca mai venim si suplementar si cu aceasta posibilitate de a construi si fara respecta numarul de locuri, cred ca vom ajunge chiar intr-un blocaj total.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Pentru ca am ajuns la subiectul asta cu parcarile care e extrem de delicat vreau sa imi exprim si eu un punct de vedere. Urmaream zilele trecute, probabil ca stiti campania electorala pentru primaria Parisului, absolut toti candidatii de la primarie au un obiectiv in a muta locurile de parcare din suprateran in subteran sau de a le transforma din locuri de parcare supraterane in terenuri circulabile pentru pietoni sau biciclisti. Auzisem la un moment dat parerea unui coleg de al nostru, domnule, in marile orase europene nu mai insista aia pentru locuri de parcare. E o minciuna. In Paris din 600.000 de locuri de parcare au 520.000, din cate am inteles, subterane si undeva sub 100.000 supraterane, deci sub 20%, si vor in continuare sa le reduca. Daca asta este trendul intr-o capitala, intr-o metropola de talia asta, evident ca nu ne comparam cu ea, dar ar trebui un pic sa ne uitam ce fac altii ca sa nu ne trezim peste 20 de ani ca ne-am pacalit singuri si am spus - da, domnule, dar nu ne trebuie parcari aici in subteran ca o sa vina aia cu mijloacele de transport in comun. Nici strazile nu avem unde sa le largim spre centru. Ca

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro atare, subscriu si completez propunerea facuta de colegul meu Boz. Pentru cladirile existente care trebuie doar consolidate sau refunctionalizare, de acord sa nu le cerem locuri de parcare, pentru orice teren neconstruit in momentul asta pentru care se solicita autorizatie de construire, da sunt convins si sustin ca obligatoriu trebuie sa aiba locuri de parcare in subteran, obligatoriu, indiferent de costuri. E doar o chestie de costuri. Nu exista loc in Iasiul asta unde sa nu se poata construi subteran. Evident vorbim doar de costuri evident pe care dezvoltatorul vrea sau nu vrea sa si le asume. As propune la fel, daca vrea sa opteze in a nu face locuri de parcare supraterane, sigur ca da, sa faca spatiul verde acolo, sa faca un spatiu de joaca pentru copii, sa faca o pista pentru role, ceva, adica sa isi arate buna credinta si dorinta lui de a contribui la comunitate facand un lucru util cetatenilor. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Eu cred ca am cazut in plasa domnului Timofciuc si am mutat interpelarile si declaratii politice la punctul asta, fapt pentru care dau cuvantul domnului Boisteanu ca s-a anuntat, dupa care ridic dreptul la dezbateri si supun la vot pentru ca interpelarile si declaratiile politice...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule presedinte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog frumos sa nu ma intrerupeti. Domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Multumesc, domnule presedinte. Buna ziua tuturor. Cred ca problema trebuie putin nuantata si zona care priveste schimbarea functiunii unei cladiri. Daca ea a fost o locuinta si ea avea prevazuta pe suprafata proprietate un loc sau doua de parcare si il schimba in restaurant sau eu stiu ce alta, prin trecerea in legalitate, sigur cu respectarea tuturor prevederilor legale, si toate masinile respective care vin catre unitatea respectiva raman pe domeniu public. Avem suficiente exemple, numai sa va dau din cartier, Oscar, de pe Gane, care initial nu au fost prevazute ca si functiile pe care le indeplinesc acum si toate masinile ca revin catre sunt in spatiul public. Adica sa gandim situati sa intram in beneficiul circulatiei si al cetatenilor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier Boisteanu. Foarte pe scurt, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

vreau sa, domnul consilier a iesit dar nu a citit hotararea. Deci se refera la orice tip de constructie, la schimbare de destinatie. Deci dumnealui nu a citit hotararea, daca ar fi citit-o ar fi inteles ca aceasta hotarare se refera la orice tip de constrictie careia i se elibereaza autorizatie de constructie. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Finalizati, domnule consilier, va rog amendamentul ca sa il supun la vot. Deci fara declaratii politice.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegi, sa nu pierdem problema de fond. Ideea care este, in acest moment cand cetatenii suna la Politia Locala pentru a semnala faptul ca un proiect imobiliar nu respecta Puz-ul sau autorizatia de construire in privinta locurilor de parcare, politisti locali

Q


0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro vin si spun ca nu au prevedere legala pentru sanctionarea celui care nu respecta legea. Asta este realitatea in acest moment. Nu vom vedea in acest HCL privind aprobarea normelor privind locurile de parcare sanctiuni pentru cei care nu respecta acest HCL 425 pe 2007. In acest sens bine propunerea mea si amendamentul meu, sa introducem si sanctiuni printr-o hotarare de consiliu local care nu este respectata de catre beneficiarii autorizatiei de construire si a PUZ-rilor.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu zic ca am depasit cadrul hotararii de consiliu si discutam despre alte lucruri. Nu se pune problema sanctionarii atata timp cat exista interdictia. Deci interdictia inseamna ca nu se poate autoriza daca el nu respecta normele din aceasta hotarare si nu se poate receptiona daca el respecta autorizatia de construire si punct. Restul sunt sanctiuni care le prevad alte norme legale. Oricui i-ar conveni sa plateasca o amenda la primarie de 2.500 lei si sa isi rezolve nerespectarea legii. Va dati seama, el faca o investitie de 10 milioane de euro acolo si spune, eu nu vreau sa respect norma asta, prin urmare platesc amenda la primarie 2.500 lei, ca asta e maximul si mi-am rezolvat problema. Nu. Este interdictie. Adica aici sunt conditii obligatorii de respectat, sunt conditii de reglementare, nu sunt conditii de sanctionare. Norma asta se respecta altfel el nu ajunge in faza de autorizare. La asta se refera. De asta zic ca pedalam pe marginea subiectului. Nu poti pune o sanctiune ca sa ii dai o portita de iesire, ci ii pui o conditie obligatorie ca sa ajunga in faza de a respecta o autorizatie de construire.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, cred ca dupa 35 de minute de dezbatere v-ati facut o imagine. Supun la vot amendamentul domnului Timofciuc.

Cine este pentru? Trei voturi pentru

Voturi impotriva? Va multumesc.

Abtineri?

Cu 10 abtineri si 8 voturi impotriva amendamentul nu a fost adoptat.

Va rog urmatorul amendamentul.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Se completează HCL 425 din 2007 cu următorul articol care va avea următorul cuprins: beneficiarul autorizatie de construire trebuie sa construiasca numarul de locuri de parcare prevazute la articolul 1, despre care am discutat mai inainte, plus inca 20% din total pentru vizitatorii. Arhitectul sef impreuna cu Serviciul urbanism trebuie sa se asigura ca aceasta prevedere va fi respectata. Este un model pe care l-am preluat de la Oradea si Cluj. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot amendamentul domnului consilier.

Cine este pentru? 8 voturi pentru.

Voturi impotriva? 3 voturi impotriva.

Abtineri?

Amendamentul a fost respins.

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Următorul amendament pleaca de la o realitate pe care am identificat-o cu toti in oras. De multe ori in locuri de parcare realizate nu sunt conforme cu prevederile legale si de aceea propun sa includem inca un articol la HCL 425 pe 2007 care sa aiba urmatorul cuprins: solicitantul autorizatiei de construire care incalca prevederile normativelor de parcari pe 132, 93 si 24 pe 1997, facand locurile parcare inca din faza de proiect neconforme cu prevederile legii, nu va beneficia de aprobarea PUZ-ului si autorizatiei de construire. Daca nu respecta normativele sus mentionate in momentul implementarii, edificarii constructiei, se va aplica o sanctiune de 2.500 lei pe zi. Am inteles ce a spus fost doamna secretar si de aceea acest proiect poate fi amanat si in sedinta urmatoare sa il votam cu aceste amendamente.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Care este solicitarea dumneavoastra? E un amendament asta sau il propuneti luna viitoare?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Deci eu am propus mai multe amendamente pentru imbunatatirea acestui proiect de hotarare, unele dintre ele facand ca acest proiect sa stea in dezbaterea publica. Mentin amendamentele in continuare si daca le veti aproba, evident ca automat proiectul trebuie sa stea in dezbaterea publica de 30 de zile. Cred este logic.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, supun la vot amendamentul domnului Timofciuc...

Domnul primar Chirica Mihai

Am si eu o intrebare. Ma iertati, domnule presedinte. De ce nu ati facut toate aceste amendamente in perioada de dezbatere publica ca sa intelegem si noi daca tot aveti atatea. De ce nu ati facut-o acolo?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Va raspund.

Domnul primar Chirica Mihai

In 30 de zile lucratoare nu ati avut niciun punct de vedere si ati venit sa mancati din timpul Consiliului Local o ora cu niste amendamente care, dumneavoastra insusi spuneti ca aceste amendamente nici nu pot fi aprobate pentru ca trebuie sa stea in dezbatere publica. Frizati logica asta atat de mult incat nu mai intelege nimeni nimic. Ce vreti de fapt? Da, cu subiect si predicat. Domnule, vreau ca aceste amendamente. Bun, faceti proiect de hotarare, puneti-l in dezbatere publica si veniti in consiliu. Aceasta hotarare nu s-a terminat astazi si nu este finalizata astazi. S-ar putea ca peste un an sa vrem altceva in Consiliul Local. De cine ne incurcati timpul asta si ne consumati energiile cu niste chestii care oricum pica toate ca nu au cadrul de legalitate? doar ca sa ne mancati timpul. Patru ani de zile nu a fost suficient.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier, dar scurt.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu va enervati, domnule primar. Am ajuns aici din cauza altitudinii nedemocratice a dumneavoastra...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai

Bine, bine.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... pentru ca acestea amendamente si aceste propuneri le-am introdus intr-un proiect de hotarare de consiliu local pe care intr-un mod abuziv refuzati sa il puneti in dezbaterea publica...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Dumneavoastra sunteti la declaratii politice. Am inteles. Supun la vot amendamentul domnului consilier Timofciuc.

Cine este pentru? 8 voturi pentru.

Voturi impotriva? 9 voturi impotriva.

Abtineri? 3.

Amendamentul a fost respins.

Va rog frumos. Mai aveti?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu mai am, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog frumos, atunci cand supun la vot toata lumea sa isi exprime un punct de vedere sau sa anunte la microfon ca nu voteaza, daca nu voteaza. Sunt colegi care nu conteaza nici pentru, nici impotriva, nici nu se abtin si nici nu declara ca nu participa la vot si eu numar foarte bine cu doamna secretar. Va rog frumos.

Supun la vot proiectul numarul 12 cu amendamentul domnului Bostan care au obtinut un vot de trecere.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate cu amendamentul domnului consilier Bostan.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie-aprilie 2020;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind: aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea in solutionare a cererilor de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, cu persoanele si familiile care au facut dovada, in anul 2019, ca indeplinesc conditiile pentru a avea acces la locuinta; aprobarea listei de repartizare a locuintelor vacante, destinate tinerilor spre inchiriere, construite prin ANL; aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 20746/19.02.2020;

Luari de cuvant de cuvant? La luari de cuvant am sa iau eu cuvantul, daca nu sunt alte luari de cuvant.

Am inteles din acest proiect pe care l-am si analizat in Comisia juridica ca noi trebuie sa votam o lista cu persoanele care pana la urma in urma analizei specifice au dosarul complet si ca atare au fost punctate in eventualitatea in care vor exista apartamente ANL sa poata sa le si primeasca. Am o intrebare totusi colaterala la cineva din executiv, in absenta domnului primar cred ca domnii viceprimari ar putea sa ma lamureasca. Ce se intampla cu apartamentele, este colateral, dar ce se intampla cu apartamentele ANL care noi le-am votat pe Smardan daca persoanele din actuala lista pe care noi o votam au, ma rog, au posibilitatea sa opteze pentru apartamentele respective, daca apartamentele de pe strada Smardan care vor fi edificate sunt sau nu obiectul unor vanzari, daca exista limita de varsta, daca limita de varsta de 38 de ani se aplica si pentru apartamentele din Smardan si daca celelalte conditii pentru care noi votam lista la punctul 15 se aplica si pentru apartamentele din Smardan, apartamentele ANL si care este regimul juridic si eventual regimul juridic diferentiat fata de celelalte apartamente ANL, de exemplu, din Gradinari, cele din Smardan si daca executivul are la cunostinta, ca sunt prea multe intrebari faptul ca aceste apartamente se tranzactioneaza pe OLX. Va rog frumos sa imi raspunda cineva la aceste intrebari.

Domnul viceprimar Botez Radu

Propunem sa raspunda dansa. Aceasta este o lista ANL-ului, indiferent de apartamentele care se construiesc sau care se elibereaza, sunt foarte multe, foarte multe. Sunt multe apartamente care se elibereaza in constructiile deja existente si atunci aceasta lista este sigur valabila si pentru cele care se vor construi si pentru cele care se elibereaza, fiecare poate opta in functie de apartamentul ori construit ori eliberat. Sigur, cei din lista vor opta in primul rand pentru apartamentele deja existente. Dar doamna Albisteanu va raspunde si cu Smardanul pentru ca este intr-o alta categorie.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

De asta v-am cerut.

Doamna director Albisteanu Cristina

Buna ziua. Cristina Albisteanu, Directia Fond Locativ. Doua precizari importante. Ceea ce este pe ordinea de zi de astazi spre analiza si votul dumneavoastra este proiectul pentru cei care indeplinesc conditiile in baza Legi 152 si au posibilitatea sa obtine o locuinta ANL de la municipiul Iasi. Este o lista care se bazeaza pe criteriile stabilite prin Legea 152. Ceea ce face obiectul locatiei din Smardan nu avem noi in administrare. Municipiul Iasi pune la dispozitie doar terenul. Criteriile si ceea ce persoanele care au

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro acces la astfel de locuintele le stabileste strict guvernul prin legile speciale. Lista pe care dumneavoastra o aveti in fata spre aprobare cuprinde un numar de 137 de persoane care au facut dovada ca indeplinesc conditiile de acces la o locuinta ANL, dintr-un numar de 1.200 aproximand aproximativ de dosare depuse spre analiza si doar cei 137 au indeplinit criteriile. Locuintele din Smardan nu fac obiectul repartitiei pentru cei de pe lista pe care dumneavoastra o votati astazi.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Bun. Si inca o intrebare. Cum sau ce demersuri ati intreprins dumneavoastra pentru repararea nedreptatii, stiti foarte bine ca am discutat si la Comisia juridica, in sensul in care sunt persoane pe care ii vad in acelasi an, in acelasi an, in acelasi an si nu reusesc sa mai avanseze pe lista. Datorita faptului ca spre deosebire de celelalte locuinte cu caracter social sau asa, dumneavoastra ati spus la Comisia juridica ca aceasta lista se actualizeaza cel putin o data pe an in luna februarie sau ori de cate ori apare cate un apartament disponibil, sa spunem asa. Am inteles cu criteriile respective sunt si apartin Guvernului Romaniei, dar dumneavoastra stiti foarte bine ca creeaza o nedreptate si o discriminare fata de cei care au cereri vechi si care de la an la an in loc sa avanseze de fapt regreseaza in clasament. Si ca atare, v-as ruga sa ne dati niste lamuriri cu privire la faptul daca serviciul dumneavoastra a intreprins anumite masuri sau ce actiuni a intreprins pentru modificarea si repararea acestui neajuns care este destul de deranjant.

Doamna director Albisteanu Cristina

Da, va raspuns imediat. In primul rand as vrea sa fac o prima precizare la acest subiect care constituia tot o nedreptate pentru tinerii care depuneau un dosar pentru locuinta ANL. Din 2010 noi nu am mai reusit sa refacem listele ANL pana in anul 2019, februarie. Urmare demersurilor pe care Municipiului Iasi le-a facut la guvern in vederea modificarii normativului, normelor de aplicare la Legea 152, am reusit in 2018 sa obtinem aceasta modificare astfel incat 4500 de dosare depuse au fost analizate si anul trecut am afisat prima lista dupa aproximativ 10 ani de zile. Se depuneau dosare dar nu puteam sa le punctam deoarece legea era restrictiva si aceste dosare puteau fi punctate doar in momentul in care existau constructii noi. Avand in vedere ca nu am mai fost data in folosinta o alta structura ANL dupa anul 2010, am considerat necesar sa initiem aceste demersuri si am reusit sa modificam normele metodologice prin Hotararea Guvernului 420 din 2018, astfel incat aici a fost prima nedreptate corectata. Urmare acestei modificari prin Hotararea Guvernului 420 la normele de aplicare a Legii 152, guvernul a considerat ca avem obligatia sa refacem listele o data pe an, intr-adevar, pana la sfarsitul lui februarie pentru cei care si-au depus dosare pana la sfarsitul anului precedent, dar mai face o precizare suplimentara care intr-adevar constituie o nedreptate, astfel incat suntem obligati ca ori de cate ori exista o unitate locativa disponibila sa refacem aceste liste si ori de cate ori cei care sunt in liste astazi si luna viitoare nu mai indeplinesc conditiile de acces trebuie sa venim in fata dumneavoastra cu nou proiect de hotarare si cu o noua lista. Astfel incat intr-adevar, cel care astazi se afla pe locul 7, posibil ca luna viitoare sa fie pe locul 10 astfel incat ei nu mai au posibilitatea sa ia o locuinta ANL. In luna februarie, la inceputul lunii februarie am inaintat catre guvernul Romaniei modificari, propunerea noastra de modificare a articolului 15 din 420 pe 2018 astfel incat aceasta nedreptate sa se corecteze si sa ne dea posibilitatea sa intocmim o singura lista pe an, in luna februarie si sa mergem

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro cu atribuirea locuintelor devenite vacante in cursul anului pentru toti cei care figureaza pe aceasta lista pana la sfarsitul anului. Daca noi eliberam 20, 30, 40 de unitati locative prin diverse masuri pe care municipalitatea le are in vedere, sa poata ajunge la cei de pe lista si sa se bucure de ele in cursul anului 2020.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da. Multumesc mult, doamna director. Intr-adevar un demers corect pentru cei care doresc sa obtina un apartament prin ANL. Lista, punctajul stabilit in luna februarie trebuie sa mearga pana la finalul anului pentru ca altfel nu au efectiv nicio sansa. Da, va multumesc pentru demersuri. Eu ma declar lamurit de raspunsul dumneavoastra. Alte puncte de vedere daca sunt? Daca nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 21279/19.02.2020;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Romania din spatiul detinut in prezent in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. B, parter in spatiul situat in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. A, parter;

Luari de cuvant? As avea eu o intrebare. Care este ratiunea mutarii de la o scara la alta ca nu mi-am dat seama.

Domnul primar Chirica Mihai

Mutarea de la o scara la alta se face motivat de suprafața pe care o deținea Asociatia anterior, foarte mica, de aproximativ 17 metri patrati. Asociatia are un numar foarte mare de membrii. Nu isi mai permit nici macar sa isi tina arhiva acolo. S-a eliberat spatiul de la Ordinul asistentilor medicali, a ramas disponibil in aceeasi scara de bloc, ne-au facut aceasta solicitare. Din punctul meu de vedere este indreptatita, discutand direct si cu presedintele Asociatie. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Daca nu sunt alte luari de cuvant? Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 18

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a unor mijloace fixe-Sisteme supraveghere video, achizitionate de Municipiul Iasi;

Luari de cuvant? Va rog doamna consilier.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un proiect foarte bun, faptul ca se monteaza aceste sisteme de supraveghere video la crese, insa voiam sa va intreb de ce doar 11 crese si cum a fost selectate acestea? Sau asta sunt toate? Eu am vazut numere, Cresa numarul 24, Cresa numarul 25, am crezut ca...

Domnul primar Chirica Mihai

Au ramas de pe vremea...

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Da, multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

In regula. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotararea a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu”;

Va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Doar as vrea o lamurire. Ce intentioneaza sa faca primaria cu cladirile astea pentru ca am vazut ele sunt niste cladiri destul de mari si clar cu destinatie medicala. Daca avem prevazute fonduri pentru ele sau intentionam sa le reluam intr-o sedinta viitoare si sa le dam tot spitalului intr-o alta forma. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa precizez, era si intentia mea sa fac o completare la proiectul de hotarare. In urma analizelor facute de la data promovarii lui vrem sa infiintam o cresa in zona. E nevoie in zona Copou, lipseste o asemenea institutie pentru tinerii din zona Copou si vrem sa o facem cresa. A mai functionat, de-a lungul istoriei acestei cladiri o parte din ea a mai functionat ca si cresa pana la anul 2002, ulterior devenise policlinica cu plata, partial. Conditiile nu au mai permis functionarea in conditii de siguranta, ma refer. Noi o sa reproiectam si o sa ii dam destinatia de cresa. Initial acolo ar fi vrut Institutul sa faca un ambulatoriu, nu putea sa primeasca fonduri europene pentru ca nu facea parte din incinta spitalului, a Institutului, motiv pentru care nu a intrat la fonduri transfrontaliere pentru a putea fi finantat. Situatia este destul de grav in sensul ca cladirea cedeaza usor cat de usor daca nu incepem sa o punem in valoare.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Scuze. Dar varianta de a o reabilita primaria si a o folosi tot Institutul cu destinatie medicala, daca le este necesar, asta intrebam. Adica lor nu le este absolut necesar pentru extindere? Daca vor avea nevoie anul viitor nu vom putea sa le dam o alta cladire ca nu vom mai avea. Asta am intrebat.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa investim noi fiind si cladirea noastra de altfel. Ea a fost predata doar ca administrare, urmand sa o reintroducem in inventar pentru a ne rezolva o problema de comunitate. Probabil ca Ministerul Sanatatii va gasi in cele din urma o posibilitate, dar Spitalul de fapt are nevoie de o abordare mult mai ampla, Spitalul de Boli Cardiovasculare, decat un simplu ambulatoriu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc. Nu mai este cazul. As fi vrut doar sa completez cele spuse de domnul primar. Institutul de Oncologie a avut niste cheltuieli foarte mari cu incendiul pe care il stim care a fost acum cativa ani... Poftim?

Domnul primar Chirica Mihai

Cardiovascular.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Cardiovascular, scuze. Deci cheltuielile au fost mari. Cladirea ca structura, eu cunosc aceasta cladire de cand era policlinica cu plata, nu stiu daca se preteaza chiar foarte bine unei activitati medicale. Poate se va gasi alta solutie.

Domnul primar Chirica Mihai

Pentru crese, chiar as dori sa fie ca amendament pentru destinatia cresa.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Nu, alta solutie si pentru spital ma refeream, eventual cand va fi cazul.

Domnul primar Chirica Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

O sa discutam.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Alte puncte de vedere? Nu sunt. Supun la vot proiectul cu amendamentul domnului primar in ceea ce priveste destinatia pentru cresa.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea: modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, in sensul retragerii din folosinta/exploatarea SC Compania de Transport Public Iasi SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexele 1-3; privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1; aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi, in zona strazii Egalitatii

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Inca o data, cine este pentru? Va rog frumos sa ridicati ca sa vad. Am inteles.

Voturi impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Doua abtineri.

Vreau sa se consemneze in procesul verbal de sedinta ca m-am abtinut, nominal.

Proiectul de hotarare a trecut.

(domnul consilier local Gavril Mihai Liviu s-a abtinut la vot).

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public, cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola;

Luari de cuvant? Nu sunt... Supun la vot.

Cine este pentru? Inca o data, cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

30

Punctul 24 a fost respins la vot.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia B4-PA 105, pe portiunea situata intre PA 105 si PT 139 in Municipiului Iasi, in strada Decebal, cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal, Aleea Rozelor;

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegii, as dori sa stiu, nu stiu poate sunt aspecte pe care doriti sa le aduceti la cunostinta si celorlalti colegi, am vazut ca sunt o serie de abtineri. Vreau sa va spun ca in Comisia juridica s-a discutat ca noi tot dam pentru Delgaz Grid, am dori poate sa primim si noi o forma de redeventa sau ceva, dar cadrul legal nu ne permite acest lucru. Pana la urma noi constituim o servitute si un uz, nu dam terenul cu totul, ci constituim o servitute si uz pentru modernizarea unor retele. Daca ei nu vor putea trece pe proprietatea primariei, vor putea invoca oricand ca nu au putut sa deruleze lucrarile. Daca aveti alte puncte de vedere ca am vazut ca au fost numeroase voturi de abtinere, chiar as fi curios sa le stiu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreau sa aduc si eu cateva precizări. Sigur, sunt de fiecare data divergente in abordarea acestui subiect legat de punerea la dispozitie in mod gratuit catre furnizorul de energie electrica a unor echipamente sau a unor suprafete de teren pe care ei le utilizeaza in vederea extinderii sau modernizari acelor echipamente. Discutie care a trecut si prin Legea energiei, daca va amintiti si in legislaturile trecute si probabil ca este subiect in continuare in analiza si la ANRE si la Ministerul Economiei. In schimb, cadrul de egalitate care, repet, nici pentru noi ca autoritate locala nu este de fiecare data acceptabil, sa spunem, ca si logica sau poate chiar ca si moralitate, dar e cadrul de legalitate pe care trebuie sa il acceptam. Ca sa dau un exemplu, dezvoltarea acelor capacitati de alimentare suplimentare pe care noi ulterior dupa investirea in ele le punem la dispozitia distribuitorilor de energie electrica, posturi de transformare retele pana la post si retele distributie, ulterior ei au servitute deplina pentru utilizarea capacitatilor, poate si in alte scopuri decat cele pentru care tu le ai construit.

Dar revenind la speta in sine, noi am precizat pentru aceste solicitari ale lui Delgaz Grid vin de mai multa vreme, ce spune articolul 12 din Legea 123, la paragraful 2 ca: prin Legea energiei electrice si a gazelor naturale titularii ai autorizatiilor de infiintare si de licenta beneficiaza asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata pe care sunt amplasate capacitati electrice sau de gaze. D, a) - dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii, relocarii retehnologizarii sau desfiintarii capacitati energetice, obiect al autorizatiei. Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare pentru revizii, reparatii sau interventii necesare. Si dreptul de servitute, de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea, respectiv

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora in conditii legii.

Deci practic acest drept se manifesta si fara inscriere in Cartea funciara. El este un drept real prevazut de Legea energiei, care din punctul nostru de vedere ar putea fi tradus si printr-o instiintare asupra autoritatii locale, asupra utilizarii acestui drept prevazut de Legea energiei fara aprobarea autoritatii deliberative. Deci in principiu acest aviz pe care sau hotarare pe care dumneavoastra o luati in vederea asigurarii dreptului de servitute este un drept care deriva in mod obligatoriu din aplicarea Legii 153 a energiei si respectiv a distributiei de gaze naturale. Vreau sa mai aveti in vedere si sigur ca da cu consecintele de rigoare, sunt 2708 abonati numai pe hotarare 25, 2708 abonati care, acum ne facem si un scenariu mai putin favorabil, de cate ori sa apara o defectiune pe strazile enumerate aici, e zona Cantemir, Aleea Decebal sau Rozelor, o sa incerce sa arunce pisica in curtea Consiliului Local, ceea ce nu cred ca este o situatie favorabila pentru noi ca municipiu. De asta va rog frumos daca e nevoie de consultari, cum stiti dumneavoastra, dar cred ca e bine sa ne ducem pentru ca ei in prima instanta ne notifica si isi au dreptul de servitute in temeiul legii, nici macar nu mai au nevoi de precizarea expresa a Consiliului Local. multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Alte puncte de vedere daca sunt? Daca nu sunt supun la vot pozitia numarul 25.

Cine este pentru? Inca o data, cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a cazut la vot.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia Ulei-PA 106, pe portiunea situata intre PA 106 si PT 36 Municipiul Iasi, in zona Tatarasi, B-dul Vasile Lupu si str. Ignat, cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu;

Luari de cuvant? Va rog domnul.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Problema noastra este in neplata pe care Delgazul o face prin aceasta concesiune gratuita. Cred ca ar fi bine sa ne lamurim pentru ca profitul cu care societatea se inregistreaza la sfarsit de an de fiecare data este covarsitor ca si dimensiuni si cred ca merita municipalitatea sa primeasca bani pentru orice folosinta pe care aceasta societate o are pe teritoriul municipalitatii. Si va propun sa amanam acest proiect pentru a ne edifica asupra unei eventuale, stiu eu, inchirieri, de servitute sau o forma legala prin care acestia sa poate plati orice lucru pe care il face pe raza municipalitatii asa cum societatile comerciale platesc la Delgaz orice modificare pe care o au in functie de numarul... Exista o taxa de racordare care stiti ce dimensiune are si fiecare societate comerciala o plateste, o plateste la niste sume pe care nu vreau sa vi le amintesc aici...

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte mari.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

... si care nu se justifica sau chiar nici nu stiu daca se justifica undeva. Este o taxa de racordare care ti-o fixeaza aleatoriu, vrei sa o platesti, bine, nu, nu ai curent la dimensiunea pe care o ceri, ma refer aici la numarul de kilowati, trifazic etc pe care o ceri. De aceea am avut aceasta indoiala in ceea ce priveste daca sa acordam gratuit sau nu. Multumesc. Propun amanarea.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am sa vin cu o propunere si o sa o rog pe colega mea, doamna Bostan. Sa trimitem o adresa la Delgaz Grig, in ce maniera pot sa suporte costuri de utilizare pentru aceasta speta, da. Si noi in sedinta urmatoare o sa venim cu punct de vedere de la Delgaz Grid. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Supun la vot propunerea de amanare inaintata de domnul lider Surdu.

Cine este pentru? Va multumesc. In unanimitate. Nu mai intreb, impotriva si abtineri.

Proiectul de hotarare a fost amanat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Am si eu o curiozitate, domnule Etienne, dumneavoastra nu v-ati exprimat. Pentru. Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate, inclusiv cu votul domnului Etienne.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 18,30 mp situat in Iasi, bdul. Socola nr. 8, bl. C2, sc. A, parter, avand numar cadastral 159891, inscris in cartea funciara nr. 159891 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Abtineri? Domnule Nedelcu, ati participat la vot? Nu ati ridicat mana la niciuna. Am inteles.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 6,91 mp, avand nr. cadastral 147784 inscris in Cartea Funciara nr. 147784, situat in Iasi, str. Ciric, nr. 42, Bl. Q4, sc. B, parter, jud. Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007, respectiv modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176/13.05.2011;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Imi permiteti?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

As dori sa permiteti o pauza de consultari inaintea ambelor schimburi, 33 si 34. As dori sa am o discutie putin colegii mei.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Pauza de consultări.

Pauza de consultări.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Reluam ordinea de zi.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si SC IULIUS REAL ESTATE SRL proprietate privata, suprafete ce concura la realizarea proiectului „Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu, str. Sf. Andrei, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tanasescu si str. Palat” a Municipiului Iași (Anexa 1);

Domnule, citesc un proiect.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Aici se pregătește o lovitura de stat, nu vedeti ce fac colegii la PSD.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Dumneavoastra cred ca traiti intr-o alta dimensiune.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Trebuie sa stie colegi ca...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot punctul de la 33.

Cine este pentru? Va multumesc.

Abtineri? Nu sunt.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier Timofciuc a plecat sa isi ia indicatiile prin telefon. Si domnul Ignat si domnul Ghizdovat, probabil din acelasi considerent.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind schimbul in echivalenta valorica a imobilelor amplasate in intravilanul Municipiului Iasi, in suprafata de 2177 mp din strada Cicoarei f.n., intabulat in Cartea Funciara 142690, si a celui in suprafata de 863 mp din stradela Sofia Nadejde f.n., intabulat in Cartea Funciara 164929, proprietati private (anexa A), cu imobilul amplasat in str. Cicoarei fn in suprafata de 3414,15 mp intabulat in Cartea Funciara 165677, proprietatea privata a municipalității (anexa B);

Luari de cuvant? Da, domnule consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Multumesc. Eu m-am consultat cu colegii consilieri. Suntem de acord ca este necesara extinderea strazii Sofia Nadejde. Singura discutie care a fost purtata si la sedinta anterioara s-a referit la modul in care dezmembram proprietatea primariei ca restul de teren de 715 metri sa aiba totusi o utilitate. Am primit mai multe variante. Noi am considerat oportuna varianta 5, cu un amendament. Varianta 5 presupune ca primaria sa pastreze tot frontul stradal al parcelei cedate. Noi am considerat ca este oportun sa dezmembram din acest front stradal o cale de acces de 7 metri si cu suprafata echivalenta, proprietatea primariei sa intre in adancime, se completeaza. Deci, practic va propun acest amendament la proiectul de hotarare pe varianta 5 si va solicit sa fiti de acord.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul lider Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

M-am uitat si eu, impreuna cu liderul de la grupul Partidului National Liberal, domnul Boz. Mai e o completare de facut, pe terenul respectiv primaria nu va avea nicio obligatie referitoare la evacuarea pamantului depozitat. In hotararea de consiliu sa se scrie expres numerele cadastrale care raman in proprietatea primariei si numerele cadastrale care sunt pentru efectuarea schimbului cu respectivul proprietar in asa fel incat sa nu existe ulterior dubii pentru schita pe care ati prezentat-o dumneavoastra, sa mergem pe numere cadastrale. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles, domnule consilier. Completez eu, propunerea domnul consilier Surdu este in regula si este si corect argumentata tinand cont de faptul ca solicitantul, nu ii dau numele, solicitantul schimbului a facut o mentiune in cerere, mentionez ca pentru perfectarea schimbului solicit aducerea terenului la cota 0. Astfel incat amendamentul domnului Surdu mi se pare foarte corect, nu trebuie sa existe cheltuieli, obligatii pentru municipalitate in ceea ce priveste aducerea terenului la cota 0. Alte puncte de vedere cu privire la acest aspect? Atunci voi supune la vot amendamentele in ordinea in care au fost ele facute dupa care voi supune la vot proiectul cu amendamentele care vor trece.

Deci amendamentul domnului lider PNL Boz in ceea ce priveste varianta numarul 5 cu pastrarea frontului stradal pentru municipalitate si constituirea unei cai de acces de 7 metri, da? bine.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Consider ca amendamentul trebuie sa fie unul singur. Nu putem spune cum sa pastram stradal si sa punem si un numar cadastral, sa votam ulterior. Haideti sa facem o conexiune intre cele doua amendamente pe care le am spus, sa fie unul singur care sa rezolve problema intrutotul. Daca mi-ati permite, domnule lider, il si enunt. Deci fixarea unor numere cadastrale cu aliniamentul stradal pentru primarie lasand o cale de acces si nu se ocupa primaria de evacuarea pamantului de pe terenul respectiv care este depozitat acolo. Daca sunteti de acord.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu sunt de acord cu ambele amendamente, le voi vota, dar nu vad oportun sa fie in, un amendament este cu delimitarea si numerele cadastrale si un al doilea amendament este cu obligatia primariei.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pai nu putem spune despre un teren ca e in aer. Noi trebuie sa ii dam un numar cadastral. Deci numarul cadastral este cel care fixeaza trenul, nu o schita.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Sunt de acord. Deci aceasta completare sa fie la amendamentul meu, si un al doilea amendament privind obligatia primariei de a ridica sau nu pamant, de a aduce terenul la cota zero.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Este cred ca un impediment de natura tehnica, terenul care ramane primăriei nu are in aceasta... are numar cadastral?

Doamna Finaru Paula

(nu vorbește la microfon)

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Apoi primește numarul cadastral definitiv. Nu il putem nota in proiectul de hotarare inainte ca el sa primeasca numarul cadastral ca urmare a dezmembrarii.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

In regula. Inseamna ca noi practic votam acum forma si urmeaza ca masuratorile exacte si dezmembrarea sa fie facute pe schita.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Da, multumesc, domnule presedinte. Cum banuiesc colegul meu Boz stie ca la Comisia juridica am discutat si data trecuta acest proiect si parerea noastra a fost aceeasi, chiar daca nu am formulat noi amendamentul si de asta era discutia. Nu am vrea, am vrea sa fie un amendament comun. Noi sustinem si intelegem pana la urma necesitatea si oportunitatea unui astfel de schimb. Tocmai de aceea, domnule consilier, ar fi unul singur amendament pentru ca parerea a fost aceeasi si a noastra, adica asta nu inseamna ca sustinem doar amendamentul PNL, sustinem ceva pentru comunitate. Sa incercam sa depolitizam, eu stiu, amendamentele, ca unul e a lui PNL-ului, unul e al PSD-ului, pentru ca si noi ca si dumneavoastra avem aceeasi parere aici. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun la vot proiectul cu amendamentele. Va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Am si eu intrebare, daca persoana sau firma cu care facem acest schimb, ei stiu despre problema cu pamantul. Sunt niste costuri si ma intreb daca cumva asa in alb putem sa discutam acest lucru fara sa stie ambele parti. S-ar putea sa nu mai vrea schimbul in momentul in care noi spunem - stii ca mai trebuie sa mai faci asta, asta si asta. Daca stiti ceva in acest sens?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Avand in vedere ca oferim totusi o suprafata compacta, cred ca beneficiarul ar trebui sa stie ca exista si posibilitatea unei exproprierii pentru utilitate publica.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci voi supune la vot proiectul cu amendamentele reunite, formulate de domnul Boz si de domnul Surdu. Voi supune intai amendamentele reunite dupa care voi spune proiectul cu amendamente ca asa este procedura pe Codul Administrativ.

Cine este pentru amendamentele formulate de domnul Boz si de domnul Surdu. Amendamente care privesc acelasi obiect pana la urma.

Cine este pentru? Va multumesc.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Acum voi supune la vot proiectul in integralitatea sa, punctul 34 cu tot cu amendamentele votate de dumneavoastra.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cine este pentru? Am inteles.

Voturi impotriva?

Abțineri? nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu unanimitatea celor prezenti.

Lipsesc mai multi consilieri din sala, pe care i-am nominalizat deja, inclusiv doamna Gaburici. Cati suntem? Am ramas 22 in sala, 21 chiar.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Nu sunt.

Voturi impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? .

Proiectul de hotarare a fost respins.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, CARTE FUNCIARA NR. 136668, intocmit in vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Luari de cuvant?

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Este de mentionat faptul ca in Comisia de urbanism acest proiect a primit aviz nefavorabil.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

In Comisia de urbanism proiectul are aviz dar, aviz negativ.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Ne poate explica cineva de ce.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Nu a intrunit numarul de voturi ca sa poata sa se emita un aviz favorabil.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu particip la vot. Multumesc.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Cu nominalizarea faptului ca domnul lider Surdu nu participa la vot. Alte luari de cuvant? Nu mai sunt. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? 3 voturi pentru.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Proiectul de hotarare nu a fost adoptat. Am spus nu a fost adoptat, adica respins.

(domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai nu a participat la vot.)

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA, NUMAR CADASTRAL 124672,124376,124642 intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoane fizica;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Domnule Postolache, abtinere? Da, bine.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURARI     NR.     71,     73-75     BIS,     NUMAR     CADASTRAL

150244,158809,158794,158656,153600,150245,122063,122549,148620,148621,141371, 141370,121950, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mix-used (locuinte colective, aparthotel, comert, servicii, birouri etc), persoane fizice si juridice;

Va rog.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Va multumesc, domnule presedinte. Voiam sa anunt ca nu particip la vot si la dezbaterea acestui proiect.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog sa se consemneze, secretariatul tehnic, ca domnul consilier Boca nu participa nici la vot nici la dezbatere. Alte luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot proiectul de la punctul 39.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineti?

Cu trei abtineri si 17 voturi pentru a fost adoptat.

Inca o data repet, domnul Florin Boca nu a participat la vot.

(domnul consilier local Boca Adrian Florin nu a participat la vot)

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica;

Luari de cuvant? Va rog.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Solicit amanarea proiectului.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Daca nu sunt alte luari de cuvant, propun la vot solicitarea... va rog, domnule Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Ca sa continui ceea ce a spus colegul, domnul consilier Surdu, acolo unde proiectele vin, eu stiu, cu diverse informatii, de fiecare data cutuma a fost sa il amanam ca sa lamurim eventualele neclaritati. Ca sa justific.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot propunerea de amanare.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? V-ati abtinut. O abtinere.

Cu o abtinere proiectul de hotarare a amanat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;

Luari de cuvant? Nu sunt luari de cuvant. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Cu 8 voturi pentru proiectul de hotarare a fost respins.

Va rog, domnule Aur, aveti cuvantul. Faceti o precizare.

Domnul consilier local Aur Marius Catalin

Nu stiam daca consilierii PNL au votat acest proiect si de aia eram curios.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Se pare ca l-au votat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CRISAN NR. 10, NUMAR CADASTRAL 141597, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;

Dezbateri pentru pozitia 42, va rog. Nu sunt. Supun la vot pozitia numarul 42.

Cine este pentru? Va rog frumos inca o data ca sa putem sa numaram. Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Cu 16 voturi pentru proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 36, NUMAR CADASTRAL NR. 156703, 156704, intocmit pentru construire complex cu destinatie mixta (rezidential, retail si servicii), persoane fizice;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Dezbateri? Nu sunt. Supun la vot poziția numărul 43.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMAR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desființare construcții existente pe teren proprietate, persoana juridica;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supunem la vot.

Cine este pentru? La 44 suntem, domnule Boz.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

Prriectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL ANASTASIE PANU, STRADA PALAT, STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA, STRADA SF. LAZAR, intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin HCL nr. 375/01.09.2009, persoane juridice;

Luari de cuvant? Nu sunt.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Atineri? Nu sunt.

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL157556, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica;

Domnul Boca Adrian Florin a disparut, ca atare nu va vota. Dezbateri la pozitia 46 ?

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Cu unanimitatea celor prezenti proiectul de hotararea fost adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 17, NUMAR CADASTRAL 131806, 131807, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, servicii, birouri), persoana juridica;

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Luari de cuvant? Nu sunt. Facem si o prezenta. Deci in acest moment pentru ca este vorba despre majoritate sau unanimitatea celor prezenti, lipsesc, pentru secretariatul tehnic ca sa ajutam. Deci nu participa la vot: domnul Timofciuc, domnul Jugrin, domnul Etienne Ignat, domnul Ghizdovat si domnul Boca Adrian Florin.

Voturi pentru pozitia 47?

Abtineri? 4 abtineri?

Voturi impotriva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat. Intre timp a revenit la locul domniei sale, domnul consilier Timofciuc.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMAR CADASTRAL 121895, intocmit in vederea construirii unei hale de producție si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

Intre timp au aparut in sala si domnul consilier Boca, domnul Etienne Ignat si domnul Ghizdovat. Am precizat, domnul Timofciuc un pic mai devreme.

Luari de cuvant la pozitia 48? Va rog frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

As avea o precizare, foarte pe scurt. Referitor la aceasta propunere, recunosc inca nu mi-am lamurit dilema cu activitatea economica de acolo. Avem o reclamatie facute de doamna Gociu, doamna care are problema si cu arzatorul de deseuri de langa de pe strada Trei Fantani. Au fost sesizate deversari de gaze toxice in atmosfera dintr-o activitate industriala sau o activitate pe care o desfasoara pe timpul noptii, lucru care s-a confirmat. Eu l-am dat si la Politia Locala in supraveghere. Eu cred ca pana cand lamurit problema ar fi bine sa il amanam, urmand ca dupa rezolvarea acestei dileme cu gazele de pe amplasamentul Chemical Company. Presupunerile celor care au fost in zona este ca se prelucreaza deseuri de plastic care se transforma in ceva, nu stim inca in ce. Am sesizat si Garda de Mediu. Speram sa vedem cat mai repede. Acum, nu stiu daca domnul Zanfirescu a reusit sa faca acolo o verificare. Rugamintea, va rog frumos, sa il monitorizam sa vedem ce se intampla noaptea acolo. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, supun la vot, in prima faza propunerea domnului primar de amanare a punctului 48.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Pozitia 48 a fost amanata pana la lamurirea cauzei sub toate aspectele.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564, intocmit in vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica;

Luari de cuvant? Nu sunt.

Cine este pentru? Am inteles.

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cu doar 7 abțineri proiectul de hotarare a fost adoptat.

Intre timp domnul Vintila Iordan a parasit incaperea.

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aparthotel cu functiuni complementare prin demolare construcție existenta, persoana juridica;

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Consemnati ca nu particip la vot, va rog, multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Rog secretariatul tehnic sa consemneze ca domnul Surdu nu participa la vot si nici la dezbaterile acestui proiect. Alte luari de cuvant? Nu sunt alte luari de cuvant. Supun la vot proiectul de la ordinea 50, cu numarul de ordine 50.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Domnule viceprimar Botez, dumneavoastra la punctul asta? Pentru, da, ok.

Cu sase abtineri proiectul a fost adoptat.

(domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai nu a participat la vot)

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pauza de consultari, daca va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, va rog. Cinci minute pauza de consultari.

Pauza de consultari.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Proiect nr. 51

Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii in a) pe sos. Pacurari la Moara de Foc, b) la intersectia str. Petru Poni cu str. Niciman, c) pe str. Cucu la intersectia cu b-dul C.A. Rosetii si d) intersectia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae Iorga, intersectie cu Bulevardul Socola)”-proiect initiat de domnul Razvan Timofciuc, consilier local;

Aduc aminte ca proiectele de la 51 pana la epuizarea ordinii de zi, pana la 56 sunt proiecte sunt proiecte introduse pe ordinea de zi ca urmare a hotararii unei instante, fapt pentru care o rog pe doamna secretar sa ne aduca cateva precizari in acest sens.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Actiunea a fost promovata de catre domnul Etienne Ignat impreuna cu domnul Timofciuc. Instanta a decis, Curtea de Apel a decis sa, obligand Consiliul Local sa dezbata aceste proiecte de hotarare, de la 51 la 57 inclusiv, apreciind ca aceste proiecte de hotarare au primit avizul tacit al comisiilor prin epuizarea, prin expirarea termenului de 30 de zile in care acestea nu s-au exprimat. Instanta a apreciat, potrivit vechii Legi a administratiei publice locale, a Legii 215 pe 2001.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule consilier.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegi, domnule primar, domnule viceprimar. Asistam la o premiera in istoria Consiliul Local ca un proiect sau mai multe proiecte venite din partea unui consilier din opozitie sa ajunga pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local. Pana acum am mai avut proiecte pe care noi le-am inaintat catre Consiliul Local si au fost puse pe ordinea de zi, dar sub semnatura primarului. Am mai avut amendamente la buget care s-au concretizat sau amendamente la rectificare bugetara, dar pana acum niciun proiect in istoria de 30 de ani a Consiliului Local, venit din partea unui consilier din opozitie nu a ajuns in dezbaterea plenului. Este o premiera pentru istoria Consiliului Local. Si din pacate este un caz unic in Romania ca democratia sa se faca prin intermediul instantei. Este din pacate rusinos, domnule primar, ca sunteti obligat de judecator sa respectati legea  si acest lucru, faptul ca s-a ajuns aici este, trebuie sa o spunem pe sleau, o rusine pentru normele democratice pe care ar trebui sa le respectati. Acestea sunt sapte dintre proiecte pe care le-am initiat, dar noi am propus de-a lungul mandatului aproximativ...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Reveniti la proiectul pe care l-am citit. Revenit!. Puteti sa vorbiti aceeasi placa la fiecare daca doriti, dar sa revenim la primul proiect. As dori eu sa va intreb care este numarul hotararii instantei si ce anume a dispus prin dispozitivul hotararii, pentru ca si noi sa ne formulam o parere in sensul celor spuse de dumneavoastra, despre democratie instaurata cu ajutorul Justitiei. Deci hotararea instantei, numarul de dosar si ce anume a dispus instanta prin dispozitiv. Cred ca dumneavoastra precizati foarte mult in extenso fata de ceea ce a hotarat instanta. Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Instanta a precizat foarte clar ca domnul primar Chirica a abuzat de prerogativele pe care el le are si intr-un mod nelegal nu a introdus pe ordinea de zi proiecte care trebuia puse in dezbatere.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Nu cred ca hotararea instantei scris... domnule consilier... domnule consilier, nu va cred ca in dispozitivul instantei scrie - domnul primar Chirica. Deci v-am rugat cu foarte mare seriozitate sa va referiti la dispozitiv. Nu cred ca scrie domnul Chirica in dispozitivul instantei.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimate presedinte de sedinta, pe vechea lege ordinea de zi trebuia intocmita de catre primarul Municipiului Iasi. Doamna secretar a precizat foarte bine ca aceasta decizie s-a luat pe baza vechii legii de functionare a Consiliului Locale, iar acolo prevederile rau foarte clare, primarul este cel care intocmeste si emite dispozitia pentru ordinea de zi. Aceste proiecte au respectat toti pasii procedurali legali, dar intr-un mod abuziv domnul primar a refuzat sa le introduca in dezbaterea plenului, in dezbaterea Consiliului Local.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Reveniti la primul proiect pe care l-am citit. Daca aveti ceva de spus, daca nu, il spun la vot. Va rog domnul primar, dupa care domnul Pintilei, domnul Surdu si domnul...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai

O sa incep foarte pe scurt ca sa nu tensionam si mai mult situatia. Este fals in tot ceea ce va exprimati in sensul ca instanta s-a pronuntat asupra necesitatii introduceri in dezbatere a unor proiect de hotarare cu toate ca ele puteau face obiectul introducere in ordinea de zi si pana la Codul administrativ si in afara Codului administrativ nou. Deci nici macar acest lucru nu este adevarat. Plus, au mai fost initiative ale domniilor voastre sub forma unor hotarari de consiliu local, nu numai una si va dau exemplu pe cosemnatarul acestei actiuni, cu transformarea fostului primar Nicolae Gane in cetatean de onoare post-mortem, memoria v-a lasat, chiar in acest mandat si au mai fost si altele si probabil ca daca dam inapoi tot parcursul ultimilor 30 de ani mai gasim alte cateva zeci si poate fi completat aceasta lista pentru ca sunt si colegi care facea opozitie in Consiliul Local si sunt actualmente in Consiliul Local in continuare. Dar trecand de la obiectul acestor proiecte de hotarare, cele mai multe dintre ele v-au fost refuzate chiar de instanta si rugamintea mea ar fi sa nu folosim...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Fals.

Domnul primar Chirica Mihai

Ba da, v-au fost refuzate pentru ca nu au fost 6 sau 7 cate sunt, au fost cred ca vreo 17 si celelalte 10 erau tardive sau lipsite de legalitate. Motiv pentru care nu este bine sa va folositi de instanta ca de un cleste pentru ca ele v-au dat o sansa, ca sa nu mai intru in profunzimea propunerilor pe care eu am facut-o din respect pentru justitie, dar din continutul lor totul este, in proportie de 90%, eronat. Asa incat, mi-am facut datoria si fata de dumneavoastra si fata de sistemul de Justitie din Romania si fata de consilieri locali si urmeaza sa le dezbatem. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, s-a anuntat prima data domnul Pintilei, domnul Surdu, domnul Ciobotaru, domnul Botez si dumneavoastra, daca mai este cazul. Va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Eu am sa fiu foarte scurt. Din acest proiect voi vota un singur cuvant, Socola.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Drum bun. Drum bun, stimate coleg.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Eu o sa folosesc mai multe cuvinte dar vor avea acelasi inteles, in sensul, stiti dumneavoastra exista cateva prevederi legislative care poate folosindu-le in mod abuziv colegii nostri au considerat ca pot sa ajunga ca cateva proiecte sa fie trecute cu forta pe ordinea de zi a Consiliului Local. In documentele instantei, nu le cunosc pentru ca nu stiu continutul lor, dar stiu in schimb continutul care a rezultat din dezbaterea pe comisii. Aceste proiecte nu au avizul comisiilor. Deci ele au fost trimise de instanta pentru punerea pe ordinea de zi a Consiliului Local, dar de fapt ele nu au avizul comisiilor asa cum am prezentat astazi toate proiectele cu avizele comisiilor, ca au fost pozitive sau negative. Or, aceste proiecte nu au niciun fel de aviz, nici pozitiv si nici negativ. Asta este un motiv care ma pune sa... Domnule consilier, am o rugaminte la dumneavoastra, intrerupeti pe cine

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro vreti dumneavoastra, dar pe noi care suntem in sala lasati-ne in pace sa vorbim ca si noi va lasam in pace sa baiguiti pana va terminati saliva din gura.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sa va lasam sa votati Puz-urile voastre, combinațiile voastre...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule consilier Timofciuc, va rog frumos.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Combinatii si tot ce vreti. Aveti instante, atacati, mergeti pe atacuri si faceti din instantele iesene tot ce inseamna lupta impotriva celor care vor sa faca ceva, daca va caracterizeaza. Dar ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta trecere a acestor proiecte prin sedinta de astazi o vom analiza, am analizat-o de fapt si veti vedea rezultatul imediat. Adica in intelepciunea noastra putem sa ne intelegem si intre noi, consilieri PSD cu consilierii PNL si cu ceilalti consilieri atata timp cat exista cineva cu care poti sa discuti. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnul consilier Traian Florentin.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos, domnule presedinte. Buna ziua, domnule primar. Sarut mana doamnelor. Buna ziua domnilor. Draga Razvan, in primul rand asistam de aproximativ patru ani la un circ ieftin pe care il faci aici si la o dezinformare pe care nu vreau sa o cataloghez in fata celor care ne privesc in mod constant. Ai afirmat faptul ca in premiera absoluta in ultimii 30 de ani ai reusit sa impui prin intermediul Justitiei promovarea unor proiecte de hotarari in Consiliul Local. Total fals, stimati colegi, total fals afirm si pentru cei care ne asculta. Iti citesc o stire aparuta in mass-media ieseana, Traian Florentin Ciobotaru va avea doua piete volante, a fost votat proiectul, a promovat realizarea a doua pietre volante. In sedinta extraordinara de astazi consilierii locali au aprobat, la initiativa consilierului PDL, Traian Ciobotaru, infiintarea acestora in Tatarasi, pe strada Ciurchi si in Copou pe strada Oastei. Si nu mai continui. Eram asadar, dragul meu coleg, in opozitie. Insa completez, tot in calitate de consilier si tot in opozitie, in acel mandat la propunerea mea s-a realizat pe stadionul Emil Alexandrescu o tabela electronica de marcaj. Hai sa nu ne mai mintim si sa nu ne crezi, mataluta., nu stiu probabil e un defect profesional, noi nu suntem elevii domniei tale sa ne poti invarti cum doresti. Eu cred ca acum pe final de mandat este bine sa iti ceri scuze. Fie incepi cu domnul primar, fie incepi cu domnul Surdu. Eu cred ca in repetate randuri i-ai atacat intr-un mod grobian. Tu esti tanar si viitorul iti rezerva aceasta sansa sa ceri scuze celor carora le-ai adus atingere. Doar atat am vrut sa spun, ca de la un coleg de breasla la alt coleg de breasla. Multumim frumos.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Eu va multumesc in plus ca ati facut o precizare concreta cu privire la radacinile dumneavoastra politice, la PDL. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Daca ne referim la proiectul 51, eu o sa va rog pe domniile voastre sa votam acest proiect si daca fac referire doar la intersectia de la Cotnari unde se propune un sens giratoriu, sigur cred ca este un element foarte important dat de o astfel de propunere. Am si eu conditie, sa il votam sa fie realizat o zi si in ziua respectiva sa stea numele si

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro fotografia initiatorului in sensul giratoriu. Cu alte cuvinte este o prostie si cred ca, eu cel putin mi-am pierdut rabdarea cu astfel de propuneri. Vedeti sunt patru pagini, fara macar sa se uite in legislatie, fara macar sa vada daca se poate juridic, daca se poate tehnic realiza un sens giratoriu. Exista niste norme cat se poate de clare care arata dimensiunile unui sens giratoriu, raza unui sens giratoriu, daca sunt doua benzi, daca este o singura banda, daca merg si tramvaiele. Deci tehnic in locatia respectiva nu se poate realiza un sens giratoriu si ar trebui sa avem o suprafata aproape de dimensiunea rondului din Podu Ros, tehnic. Din punct de vedere al traficului, exista si aici niste norme foarte clare care precizeaza cate masini trec printr-un sens giratoriu intr-o varianta optima atunci cand sunt o banda, doua benzi in sensul giratoriu, iar diferenta dintre traficul actual la orele de varf, si anume undeva peste 5.000 de masini dupa amiaza, intre orele 17 si 18 si la capacitatea unui sens giratoriu de a prelua in jur de 2.100 de masini, diferenta este colosala. Mai mult, sunt distante cat se poate de clare pentru stocare intre intersectia Cotnari si intersectia Tesatura. Sunt lucruri care permanent se iau in vedere in momentul in care facem o propunere. Astfel de propuneri si nu este singura si chiar am obosit cu astfel de prostii, facute pe coltul mesei la un pahar, eram sa zic de bere, dar cred ca este de lapte, nu isi au locul si nu merita nervii nostri, timpul nostru pierdut intr-o astfel de sedinta. Eu sper ca iesenii la alegerile viitoare sa vada aceste lucruri si poate la alegerile viitoare vom avea un Consiliul sau veti avea un Consiliu cu persoane intr-adevar capabile sa ridice anumite probleme care tin de intreaga comunitate si nu o trecere de pietoni sau sa votam noi in Consiliul un sens giratoriu. La fel aceeasi problema este si cu celelalte sensuri giratorii. Daca vreti va pot arata documentatii pentru celelalte sensuri, in modul in care s-ar putea sau nu realiza. Dar cel mai deranjant este faptul ca vine cineva cu o propunere de acest fel, cu trei hartiute cu anumite elemente politice in aceste hartiute, iar noi ne pierdem aicea timpul, nervii cu astfel de discutii. Credeti-ma am vrut sa fiu mai bland, dar cred ca ati fost o rusine pentru acest consiliu in ultimii patru ani. Nu mai radeti ca rasul respectiv. Iar ca sa inchei cu tot acest element, dupa cum vedeti prin rasul dansului, stiti cum se spune, nu fac la adresa dansului aceasta referire, dar in general se spune ca prostul nu e prost destul daca nu e si fudul.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan Un pic. Va dau cuvântul si dumneavoastră. Domnul consilier local Timofciuc Razvan Colegial ar fi sa pot sa raspund.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta Domnule Timofciuc, va dau cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu nu as continua decat foarte tehnic daca se poate.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule primar, voiam doar sa ii fac o simple mentiune viceprimar. Cred ca domnul se referea la sensuri giratorii suspendate, la asta. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ma iertati. Nu am observat ca erati in continuare in discutii. Eu as face cateva precizari de natura tehnica ca sa fim pe intelesul tuturor. Unu, a mai fost facut un experiment similar cu o giratie la intersectia bulevardului Primaverii cu Tudor Vladimirescu,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro respectiv Bulevardul Chimiei. A functionat exact o saptamana tot dintr-o propunere fortata pentru a infiinta un sens giratoriu pe care am fost nevoiti sa il desfiintam. Ar fi pacat sa ne jucam cu lucruri care sunt deja confirmate prin practica.

A doua chestiune si cu asta inchei. Este evident ca instanta de judecata nu s-a aplica asupra fondului sa vada daca propunerea este oportuna sau neoportuna. Eu in calitate de primar cum as putea sa ii gasesc oportuna si sa trec in ordinea de zi o ca sustin acest proiect in vederea dezbaterii sale cand sunt ferm convins ca este irealitate tehnica pe care as aduce-o in discutia domniilor voastre. Este o motivare tehnica si juridica care confirma faptul ca nu pot pune la indoiala capacitatile dumneavoastra intelectuale aducand-va pe masa de consiliul un astfel de proiect in conditiile in care s-a experimentat ca nu functioneaza si lucru l-ati trait si propria dumneavoastra piele. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnul Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Mama, dar ce au tabarat psd-isti pe mine in frunte cu domnul primar Chirica.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, va rog, haideti sa pastram totusi. Domnu, stimate coleg, haideti sa pastram un ton, va rog.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Ati solicitat la punctul 51?

Domnul primar Chirica Mihai

Dar cine ati fi vrut sa tabarceasca? Bodistii sau cine? Sau vreti sa va transformati intr-o ce? Vi s-au adus argumente. E clar, tot ce nu va convine si nu vi se aproba inseamna ca are o conotatie politica. V-am explicat si matematic faptul ca sunteti eronat in aceasta propunere. Ce vreti mai mult de atat? Sa inteleg ca judecata instantei a fost una politica?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, trebuie sa intelegeti...

Domnul primar Chirica Mihai

Si atunci de ce vreti sa aduceti in discutie acest lucru?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule primar, trebuie sa cititi cu atentie proiectul de hotarare care presupune aprobarea necesitatii si oportunitatii privind realizarea unor sensuri giratorii necesitatii si oportunitatii... Deci necesitatii si oportunitatii... domnule viceprimar...

Domnul primar Chirica Mihai

Aveti textul la dumneavoastra?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Permiteti-mi sa am rezerve la ceea ce a spus domnul viceprimar?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ce sa va mai permit? Domnule consilier, ati scris necesitatea si oportunitatea...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru ca el este profesionistul care se ocupa de patru ani de PUG si nu a reusit sa trimita o solicitare de adresa la Ministerul Culturii pentru aviz... asta este profesionistul Radu Botez. Asta este...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Da, corect. Domnul Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua domnule primar, stimati colegi. Nu am luat astazi cuvantul, dar eu as vrea sa aduc foarte, foarte, foarte pe scurt cateva clarificari despre acest proces. In primul rand, la un moment dat am dat in judecata primarul ca nu ne-a pus 17 proiecte pe ordinea de zi. Acum instanta a hotarat asa: sase dintre ele erau depuse la un termen de sase luni, dupa sase luni din momentul in care le depusesem si asta a insemnat ca practic noi nu mai eram in cadrul legal. Sapte dintre ele au fost aprobate, le regasiti pe ordinea de zi, iar patru dintre ele fusese deja aprobate ulterior prin alte hotarari de consiliu. Dar, daca noi intentam 50 de procese, ca 50 de proiecte avem depuse pe ordinea de zi, la termen de o luna de zile dupa ce le depunem catre Consiliul Local, le castigam pe toate.

Domnul primar Chirica Mihai

Poftim, ce faceati?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Le castigam pe toate.

Domnul primar Chirica Mihai

De unde stiti asta?

Domnul consilier local Ignat Etienne

Pai daca au hotarat pentru sapte la fel...

Domnul primar Chirica Mihai

Aveti cumva o roba de judecator si nu o vad eu pe dumneavoastra.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ok. Eu v-am spus. Am vrut sa fac foarte pe scurt o... domnule primar, va rog...

Domnul primar Chirica Mihai

Dar poate le pierdeati pe toate, ca exista si varianta asta.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnule primar, va rog, foarte pe scurt si o sa termin si dupa ce o sa termin...

Domnul primar Chirica Mihai

Hai sa incercam sa stam in hainele pe care le avem pe noi.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Legat avizul comisiilor, spuneati dumneavoastra, ele nu le regasiti pentru ca tot Legea 215 spunea ca daca Comisia nu da un aviz ca e pozitiv sau negativ in 30 de zile dupa ce Comisia le primeste, se considera implicit favorabile. Iar legat de oportunitatea proiectului tocmai aici cred ca ar trebui sa ajungem. Eu am trimis catre secretariat si catre domnul primar o lista de proiecte pe care le-am initiat, iar oportunitatea cred ca ne revine noua, Consiliului Local sa le dezbatem.

Acum foarte pe scurt va spun asa, m-a sunat mama aseara si spune - De ce va tot certati ca in urma voastra nu se vede nimic si incercati sa... nu numai in urma mea, domnule primar, in urma noastra a politicienilor nu se vede nimic.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa imi dati numarul mamei sa ii trimit un buchet de flori.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Si va spun sincer ca eu cred ca, eu ma bucur in primul rand si va spun sincer ca chiar ma bucur ca am reusit sa avem in consiliu un proiect, chiar daca am avut mai multe

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro pe care le-am depus, dar in speta, eu cred ca inspre directia asta trebuia sa ne indreptam, sa avem proiecte pe care sa le dezbatem si sa luam decizii. Chiar daca venim cu o idee care este, pentru unii o pot considera buna, pentru altii mai putin buna, cred ca daca ne gandeam cu totii ca puteam sa le amendam intr-un fel sau altul, eram mult mai castigati cu totii. Asa ca eu nu va invit la cearta, la a spune ca unele lucruri sunt bune sau mai putin bune, ci chiar sa incercam sa dezbatem aceste lucruri si sa luam cea mai buna decizie pentru ieseni. Pe mine asta ma caracterizeaza si chiar spiritul liberal pentru mine asta inseamna, sa pot sa dezbat idei si proiecte in Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Doriti sa mai luati cuvantul? Va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma bucur ca un coleg de-al nostru a primit un sfat prețios pentru ca in general cei care sunt maturi si gandesc profund si fac o analiza la rece a ceea ce facem noi aici si sunt sigur ca o parte din meditatia transmisa a fost referitoare la ce ramane in urma mea, ce ramane in urma noastra. Sa ne gandim intr-adevar ca in urma dumneavoastra raman foarte putine cladiri realizate in municipiul Iasi pentru ca nu ati votat PUZurile, foarte, foarte, putine. Aveti cateva voturi date si acolo unde banuiesc ca ati avut un interes. Un oras nu se poate dezvolta fara sa aiba o zona de investitii masive. Astazi noi am votat aici o zona de investitii masive. Toata lumea critica prima investitii masiva pe care a facut-o un investitor la noi in Iasi, dar acum toata lumea se bucura si duce pe oricine vine in municipiul nostru, in afara de faptul ca vede Palatul Culturii, il mai duce si vede centrul comercial care ne onoreaza si care este de un aspect arhitectural si de o bogatie comerciala si intruneste de fapt ideea de centru comercial regional. Prin aceasta aprobare pe care am dat-o noi atunci s-a pus in valoare si cealalta fata a Palatului Culturii si lucrul asta ne bucura. Sunt sigur ca pe rand o sa intelegem si o sa intelegeti mai tarziu si sunt sigur ca dumneavoastra care sunteti in sala ati inteles de aceasta importanta atitudine pe care trebuie sa o aveti atunci cand va asumati un vot impotriva pentru o investitie.

Ma bucur ca ati primit acest sfat si sunt sigur ca pana la sfarsitul mandatului investitiile care sunt de orice marime dar care duc la progres si civilizatie in municipiul nostru sa le aprobati Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Domnule Pintilie, va rog.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Dragi colegi, noroc de coronavirus pentru ca am ajuns datorita lui sa trag o concluzie, si anume ca de vreo trei ani jumate noi avem un virus foarte puternic care actioneaza in Consiliul Local.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ce aveti cu domnul Chirica, domnule Pintilei?

Domnul consilier local Pintilei Mihail

E virusul prostiei numit virus bodist de care unii colegi de-ai nostri sunt infectati. Atat am vrut de spus.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnule Scripcaru, doriti dumneavoastra despre virusul asta sa?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Legat de virus am sa am o interpelare. Este o punere la curent.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va dau primul cuvantul la interpelari. E ok? Bine. Domnul Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Eu cred ca am facut un apel destul de clar pentru ca mi-am dorit opozitie constructiva si de asta am venit cu proiecte. In momentul in care am venit cu proiecte si v-am explicat si cum a stat tot parcursul si demersul pe care l-am facut si in care am crezut si in care cred, l-am facut impreuna cu Razvan. Singurul lucru care mi-a stat in mintea fost acela de a face opozitie constructiva in Consiliul Local si sa vin cu initiative si impreuna sa le dezbatem. Aici cred ca e lucrul cel mai important, puteti avea si dumneavoastra dreptul de a spune ca un proiect este bun sau mai putin bun. Si atunci cand considerati ca este ceva bun pentru comunitate, sa il votati, daca nu, puteti sa veniti cu amendamente si sa spuneti ca sunt lucrurile altfel. Asta era mesajul si punctul meu de vedere. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte. Numai un pic.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Spuneti.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

E o completare. Domnule lider, nu va suparati. 99% din proiectele care s-au votat in Consiliul Local sunt aportul colegilor nostri de la PSD, colegilor de la PMP si a colegilor de la ALDE, 99%. Dumneavoastra v-ati opus la bugete, v-ati opus in toate directiile si pe toate fronturile in asa fel incat ati urmarit, cred dupa mine, blocarea activitatii Primariei municipiului Iasi, ceea ce nu mi se pare un lucru rezonabil atata timp cat tineti la cetatenii Iasului. Domnule presedinte, cer o pauza de consultari.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Dati-mi cuvantul pentru ca l-am solicitat. Domnul Surdu a intervenit peste mine.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci, domnule Surdu, avea cuvantul domnul Boz si dupa aia ma pronunt si asupra pauzei de consultari.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule lider, nu cred, cred ca v-ati consultat, mi-ati si comunicat o concluzie, sa nu mai prelungim aceasta sedinta inutil. Interventia mea este urmatoarea. Daca proiectele acestea si-ar fi urmat cursul normal cu dezbateri in comisii, cu siguranta si initiatorii ar fi putut sa se replieze in cazul in care erau o serie de obiectiuni tehnice. Neurmand cursul normal, pentru ca intr-adevar a fost blocata activitatea in comisii, dumneavoastra colegii, de la PSD, detinand ambele functii in fiecare comisie, si de presedinte si de secretar, am ajuns sa purtam in sedinta de plen discutii care erau oportune in sedintele de comisii, inclusiv observatiile tehnice, sa spunem ale domnului viceprimar Botez.

In rest, in ceea ce priveste atitudinea si jignirea colegului meu, chiar daca a fost data indirect, referirea a fost directa la colegul meu, m-as fi asteptat de la o persoana pentru care eu mi-am exprimat tot timpul stima si pentru experienta de viata si pentru

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro varsta daca doriti, sa exprime niste scuze si sa dezaprobe un astfel de comportament. Veniti si lansati o serie de acuze care nu sunt fundamentate. Stiti foarte bine ca noi am votat pentru foarte multe initiative propuse de executiv, cum ati votat si colegii de la PSD ca nu erau proiectele PSD, erau proiecte normale care conduceau la buna functionare a municipalitatii.

Da, avem o problema cu Puz-urile. Astazi nu am mai dorit sa mai intervin, dar le-am sugerat colegilor mei sa ne aplecam pentru moment asupra locuintelor individuale, pe care le-am votat, dar in rest a ne acuza pe noi ca blocam noi activitatea orasului este deja mult prea mult si trecem intr-o zona care nu isi are locul.

Asadar, stimati colegi, cred ca discutiile pe acest subiect si ce s-a intamplat in instanta trebuie epuizate. Eu ce pot sa va promit, domnule Surdu, daca dupa alegerile din acest an, voi fi in Consiliul Local si voi avea puterea de a decide in privinta modului in care functioneaza lucrurile, ca nu voi bloca niciodata un proiect al unui alt coleg de la un alt partid. Nu imi sta in fire si nu voi face acest lucru asa cum dumneavoastra ati blocat. Suntem acum in al patrulea an de mandat cand discutam initiative care au fost propuse acum trei ani si mai bine, da. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnul Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna ziua. Foarte pe scurt. Tocmai ati vazut, se regaseste si un proiect depus de mine, cred ca acum 2 ani. Faptul ca el la fel nu a ajuns sa fie discutat in plen niciodata este si motivul care m-a oprit in a depune proiecte de hotarari de consiliu local ulterior. Am inteles ca este o situatie care nu va fi acceptata. Nu am ales calea instantei pe care au ales-o colegii mei, nu vreau sa o comentez, poate am avut o alta abordare si intelepciunea de a accepta lucrurile pe care nu pot sa le schimb. Asta nu inseamna ca sunt de acord cu modul asta de lucru. Cum a zis si colegul meu Eduard Boz, asta a fost o demonstratie asa de forta gratuita, nu a dus la nimic bun ca si afirmatiile astea ca unii dezvolta orasul, altii de opun. E o falsitate. Practic, PUZ-urile reprezinta sub o treime din totalul proiectele de hotarari de consiliu local. deci, domnule Surdu, nu puteam sa nu votam 99%, puteam cel mult 29% daca vreti sa dam o masura matematica a opozitiei noastre.

Si doi. Intr-adevar ganditi-va ca nimic nu este vesnic. Mai avem foarte putin pana cand structura consiliului e posibil sa se schimbe si atunci cu siguranta nu v-ar placea sa aveti parte de un tratament ca cel pe care dumneavoastra avand toate parghiile puterii, ni l-ati aplicat noua, celor din opozitie care de cele mai multe ori am avut cele mai bune intentii si propunerile noastre au fost unele extrem de pertinente. Din, nu stiu cele aproape 200 de interpelari pe care le-am avut nu cred ca veti gasi mai mult de un sfert care nu sunt venite de la cetateni, sunt pur si simplu rezultatul, sa spunem asa, a mintii mele.

Ca atare, va rog, ca sa nu pierdem timp inutil, sa trecem prin proiecte. Daca vreti intr-adevar sa le discutam, m-as bucura sa dam intr-adevar pe ele nu un vot de blam, ci un vot intr-adevar de oportunitate, sa ajungem la etapa de interpelari la care la fel sper ca consilieri PSD sa stea pana la sfarsit sa le asculte pentru ca sunt la fel doleantele cetatenilor. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnul consilier Vintila Iordan.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Vintila Iordan

Multumesc. Nu as fi vrut sa intervin, dar urmare a discutiilor mi s-a creat o confuzie si mai mare in ceea ce priveste proiectul la de la pozitia 51. Eu cred ca se doreste mai mult un studiu de trafic aici, asa il inteleg eu in continut, da, necesitatea si oportunitatea. Mi-am si exprimat punctul de vedere in diferite ocazii ca intr-adevar in unele locuri ar fi necesar, cel putin in viziunea unora, a neprofesionistilor daca ma poate exprima asa, a introducerii unor sensuri giratorii. Cred ca in urma votului dat de catre noi, nu putem obliga ca specialistii sa si aprobe introducerea unor sensuri giratorii. Drept pentru care, nu prea inteleg sensul proiectului cu atat mai mult ca sunt bagate foarte multe sensuri giratorii, le votam la pachet, nu putem intelege. Si mai spun un singur lucru, asta nu inseamna ca daca instanta a dat castig de cauza colegilor nostri, ne obliga pe noi cumva sa si votam acest proiect, nu are nici o legatura una cu alta. Si ca sa inchei. Eu acum sunt intr-o confuzie in continuare. Nu stiu ce sa votez din proiectul asta pentru ca unul dintre sensurile giratorii i-as vedea chiar necesitatea si oportunitatea, cum este cel de la Moara de Foc. Pentru celelalte s-au exprimat in diferite situatii comisiile de specialitate, in studiul de trafic cei care au aceasta meserie ca nu se poate introduce sens giratoriu acolo. Ce mai votam noi astazi? Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc mult, domnule consilier. Am inceput procedura pe asta, trebuie sa il supun la vot, dupa care va aprob, da? pentru ca nu am cum altfel, am inceput procedura pe 51.

Deci supun la vot proiectul 51.

Cine este pentru?

Scuzati-ma. Doamna secretar doreste sa spuna niste chestiuni care tin de tehnica juridica si este foarte important pentru ca avem un precedent si atunci trebuie sa folosim toate informatiile pentru situatii in care se vor mai intampla astfel de scenarii. Va rog, doamna. Scuzati-ma

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Multumesc. Voi fi foarte scurta. Sunt cateva consideratii care sunt fundamentate pe Legea 24 pe 2000 a normelor de tehnica legislativa. Articolul 2, continutul acestuia nu reprezinta o norma juridica clara si fara echivoc. Aceasta se impune, continutul articolului 2 se impune a fi reluat in referatul de aprobare si eliminat din textul proiectului de hotarare. Teza a doua a articolului 3 care face trimitere la o virare de credite din capitolul bugetar prin fondul de rezerva ar trebui inlaturata din textul proiectului de hotarare intrucat atat virarile de credite, cat si utilizarea fondului de rezerva sunt instrumente exclusiv lasate la indemana ordonatorului principal de credite. Prin urmare, Consiliul Local nu poate initia proiecte de hotarare pentru utilizarea fondului de rezerva care are si o destinatie special stabilita in Legea 273 pe 2006. De asemeni, din continutul articolului 5 se impune inlocuirea prevederilor Legii 340 pe 2004 privind institutia prefectului cu Ordonanta de Urgenta 57 pe 2019 care a abrogat Legea 340 pe 2004. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc. Am inteles. Doamna secretar, scuzati-ma inca o data. Deci, domnule consilier, ati inteles, din punct de vedere tehnic propunerea dumneavoastra nu

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro corespunde cu legea privind normele de tehnica legislativa, fapt pentru care am sa o spun la vot cu aceasta precizare.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 13 voturi impotriva proiectul a fost respins.

Aprob solicitarea liderului PSD pentru pauza de consultari.

Pauza de consultari.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Solicit discutarea completărilor intai si dupa aia la sfarsit celelalte proiecte. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnii din flancul drept sunt cetateni care asteapta unul dintre proiecte si ar fi pacat sa ii tinem.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Asta-i motivul ca motivul ca avem sala plina cu domni care sunt interesati de aceste completari si trebuia sa le punem de la inceput inaintea discutiilor pe proiectele care sunt impuse prin instanta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul Timofciuc, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Stimati colegi, asistam astazi la o alta premiera in Consiliul Local...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta La ordinea de zi...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Utilizarea violentei de catre domnul viceprimarul...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Apasati degeaba acolo, comanda e aici.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, va rog supuneti la vot.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun. Domnule Boca, v-ati anuntat si dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Sustin si eu. Avand in vedere ca sunt proiectele, ar trebui discutate completarile, sunt cetatenii si probabil ulterior sa putem dezbatem impreuna cu colegii liberali si proiectele lor. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. La completari C1 a fost deja aprobat. C2, C3, C4 sa fie discutate cu intaietate, da? Bine. Supun la vot propunerea domnului lider Surdu pentru ca proiectele C2, C3 si C4 sa fie discutate cu intaietate. Nu este o modificare a ordinii de zi, este o modificare de discutare a proiectelor de pe ordinea de zi. Sunt lucruri cu totul diferite.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Doua voturi impotriva.

Abtineri? O obtinere.

Propunerea a fost adoptata.

Inainte sa dau citire proiectului la completarea numarul 2, o sa va fac o informare. Procesul verbal de astazi, 28 februarie 2020 in ceea ce priveste Comisia de mediu, cu majoritate de voturi, 4 din totalul celor 7, Comisia de Protectia Mediului a hotarat schimbarea, de fapt revocarea presedintelui acestuia astfel incat, procesele verbale au numar de inregistrare de la Secretariatul Consiliul Local, incepand din de ziua de astazi postul de presedinte al Comisiei de Protectia Mediului a devenit vacant, urmand ca presedintele sa fie votat la o sedinta ulterioara.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Domnul presedinte, am aici o intrebare. Eu fac parte din Comisia de mediu dar pe mine nu m-a chemat nimeni sa discut despre acest lucru. Cum se poate intruni o comisie...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Este un proces verbal. Am dat citire unui proces verbal...

Domnul consilier local Ignat Etienne

Dar exista o procedura pentru a se intalni o comisie... comisia trebuie anuntata cand se intalneste...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am dat citire unui proces verbal. Puteti eventul sa contestati in instanta, da? ok.

Proiect C.2.

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii participarii echipei scolare de robotica FUSE la Campionatul Regional de la Iași, in perioada 13 -15 martie 2020 si Campionatul National de la Cluj-Napoca in perioada 27 -29 martie 2020;

Luari de cuvant? Domnul consilier

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu as vrea sa intreb, mi se pare foarte interesant subiectul, adica ce fac copii astia, recunosc ca nu stiu structura campionatului, m-ar interesa un pic in ce consta campionatul asta regional, national vad ca sunt si echipe internationale. Inteleg ca deci regional e zona balcanica sau ceva, nu se refera la zona Moldovei, la regiunea Moldovei, nu? Doar as dori niste clarificari. Astia 10.000 lei sunt pentru participare la cel de la noi de acasa din Iasi si cel de la Cluj?

Domnul primar Chirica Mihai

Si cel de la Cluj.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Adica bugetul acopera ambele participarii?

Domnul primar Chirica Mihai

Aveti si solicitarea in spate, la pagina 4, privind necesitatea finantarii pentru ca suma de 10.000 lei se refera pentru participarea la Campionatul de la Cluj, 6000 lei reprezinta costurile de cazare si transport ale concurentilor, 3000 lei reprezinta... Deci participa la amandoua. Ele sunt niste manifestari pe care le organizeaza inspectoratele scolare judetene la nivel national impreuna cu scolile implicate. In Iasi avem mai multe, dar trei au facut o echipa comuna, se numeste ”Fuse” asa cum ati si gasit-o acolo. Suntem la

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro editia a doua pentru ca prima editie a fost anul trecut, s-a organizat la Colegiul Sportiv in sala de sport acestui. Anul acesta se doreste organizarea la Sala Polivalenta. Noi ca si autoritate ne vom ocupa si de rezervarea Salii Polivalente pentru organizarea acestei editii. Participa echipe din regiunea de nord-est, din toate localitatile regiunii de nord-est. Anul trecut au mai venit suplimentar si echipe din Braila, Constanta, Tulcea, cred ca si Galati, nu mai retin cu exactitate acest detaliu. Sigur, sunt copiii nostri, foarte talentati. La sedinta de bugetul venisera chiar si cu prezentarea robotelului cu care se vor duce in competitie, ii invitasem si in ziua de astazi. Da, sunt aici. Da, acolo sunt. Felicitari!. Daca vreti sa va ridicati sa va cunoasca Consiliul Local. Felicitari pentru preocuparile pe care le aveti. O parte dintre ei sunt elevi, o parte deja sunt studenti la Automatizari si Calculatoare. Gresesc foarte mult? A, proveniti toti din scoala ieseana. Suntem mandri de voi si va tinem pumnii.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

întrebasem, am vazut ca sunt 25 de echipe internaționale, de aia am intrebat, participa la Campionatul national al Romaniei sau la?

Domnul primar Chirica Mihai

La Cluj.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am inteles. Repet, reformulez, intrebarea mea era daca la Campionatul National al Romaniei pot participa echipe din strainatate pentru ca vad ca ei sunt 25 de echipe internationale. Chiar ma interesa care e modalitatea de concurs.

Domnul primar Chirica Mihai

Dati-i un microfon, va rog frumos. Dar repede, daca va puteti misca, va rog tare mult, suntem in intarziere.

Reprezentant echipa scolara de robotica FUSE

Avand in vedere ca Competitia din Romania este pe un loc destul de prestigios pe scara internationala, cei care organizeaza competitia la nivel mondial au hotarat sa ofere multe locuri de calificare echipelor care participa la competitia din Romania. Miza finala a competitiei din Romania este calificare la Campionatul Mondial si cum competitia din Romania ofera destule locuri pentru toate echipele participante sunt foarte multe echipe din strainatate care mizeaza sa obtina un loc prin intermediul participarii la competitia din Romania, de asta atat de multe, 25 de echipe internationale si in total sunt 190 din tara.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

... de calificare preolimpica si asa avem Olimpiada, exact la fel. Bun. Felicitari. Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect C.3.

Proiectul de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 intocmit in vederea modificarii

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica.

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? 3 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect C.4.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PALAT, STRADA SF. ANDREI, STRADA TANASESCU, STRADA AL. IPSILANTI VODA, STRADA BUZNEA, STRADA IANCU BACALU, STRADA TREI IERARHI, TRECATOAREA ARH. ION MINCU, intocmit in vederea construirii spatii birouri, rezidentiale, spatii comerciale, servicii, parcari, amenajari exterioare (strazi, accese pietonale si auto, spatii verzi etc.), sistematizare verticala, persoane juridice;

Luari de cuvant? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? O abtinere.

Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost adoptat.

Revenim la ordinea de zi.

Proiect nr. 52

Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei speciale de ancheta la nivelul Consiliului Local pentru determinarea cauzelor si responsabililor de producerea accidentului din Galata in urma caruia un copil a ramas mutilat pe viata dupa ce a fost lovit in fata de un cablu in timp ce astepta la semafor in cartierul Galata-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

Domnul Surdu s-a anuntat primul, dupa care dumneavoastra.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Mare necaz pentru parintii care au avut probleme cu copilul respectiv, suntem alaturi de toate diligentele si suferinta parintilor o intelegem, dar Consiliul Local nu este organ de ancheta. Consiliul Local nu este organ de ancheta, nu are procurori, nu are factori...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule lider, doamna secretar doreste, daca incuviintati sa vorbeasca pe drept cum ar veni ca sunt anumite probleme si s-ar putea sa fie...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Noi vorbim politic. Este un proiect care nu are ce cauta aici, politic. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Ok. Va rog, doamna secretar.

Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana

Multumesc. Voi fi foarte scurta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ma iertati. Initiatorul acestui proiect trebuia sa il consulte pe domnul avocat Boz, colegul nostru, si sa ii explice ca din punct de vedere al legislatiei acest proiect nu se

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro incadreaza in niciun fel intr-o hotarare de consiliu. Dumnealui este specialist si ar fi putut sa il ia aproape pe consilierul care a facut aceste propuneri si acest proiect si sa il invete care este legislatia in Romania cu privire la fapte savarsite din culpa in momentul in care a coborat un cablu de pe un stalp. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Intre a face o ancheta care are un caracter politic si care sta la indemana Consiliul Local privind eventualitatea implicarii intr-un act de coruptie sau alte chestiuni sau sa spunem din fisa de lucru a Consiliului Local si a te implica intr-o cercetare care este suta la suta apanajul altor institutiei este o mare diferenta. Aici am inteles de cand s-a facut proiectul de hotarare analogia facuta fata de Senatul Congresului American. Senatul American a decis sa vada daca este o implicare politica, externa in alegerea unui demnitar. Dar in cazul acesta nu este situatia identica sau similara pentru ca noi vorbim despre un accident rutier. Asa ne implicam si la accidentul rutier de pe Nicolina, nu stim exact cum s-au aprins semafoarele acolo sau multe alte chestiuni care nu au nimic de a face cu responsabilitatea Consiliului Local. In acest sens a fost si punctul meu de vedere, daca va amintiti, de la data primei propuneri.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, doamna Ionascu.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Dincolo de necesitatea inlocuirii in intreg continutul proiectului a Legii 215 cu Ordonanta de Urgenta 57 pe 2019, trebuie sa fac precizarea ca dreptul la initiativa al consilierilor locali este reglementat de noul Cod administrativ, insa in cazul constituirii comisiilor speciale initiativa trebuie sa apartina la o treime dintre consilierii locali. Asta inseamna ca proiectul de initiativa trebuia semnat, sustinut de catre 9 consilieri locali. El a fost sustinut doar de 8 consilieri locali. Din acest punct de vedere nu sunt intrunite conditiile prevazute de articolul 127 din Ordonanta de Urgenta 57 pe 2019.

Domnul primar Chirica Mihai

Mai are un sustinator, daca imi este permis. E un deputat.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Nu are drept de initiativa.

Domnul primar Chirica Mihai

Stiu asta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog, domnule Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, eu am o intrebare catre domnul primar, catre executiv daca au cunostinta intre timp sa fi fost finalizata ancheta organelor de cercetare penala, concluzia la care au ajuns. Este clar ca acolo discutam de o vatamare corporala din culpa, o infractiune. Ce ne intereseaza in Consiliul Local, daca cumva infrastructura edilitara din zona ar trebui sa intervenim asupra... ar trebui sa intervenim... va rog nu ma intrerupeti, eu v-am ascultat. Daca ar trebui sa intervenim in zona si eu stiu poate un stalp trebuie mutat,

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro poate un cablu trebuie repozitionat, poate trebuie sa luam noi, Consiliul Local o serie de masuri pentru a preveni pe viitor un astfel de...

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Evident la momentul la care a fost formulata aceasta initiativa asta urmaream, ca nu stabilim noi vinovatia si tragerea la raspundere. Intre timp e posibil ca ancheta in sine a organelor de cercetare penala sa ne ajute in acest sens. Cred ca si colegul meu Razvan, initiator, daca am putea sa ne repliem pe un astfel de obiectiv si sa il avem in vedere.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule director, daca puteti sa răspundeți la intrebarea referitoare la ce s-a mai intamplat in ancheta pe care probabil o desfasoara politia municipiul Iasi.

Domnul Stoica Cristian

Ancheta este in desfasurare in continuare. Conducatorului auto nu i s-a ridicat dreptul de a conduce pana la finalizare. Desigur, la momentul respectiv s-a legatura si cu cei care furnizeaza semnalul prin cablu si care trebuiau sa aiba ei in grija, sa aiba toate cablurile la inaltimea care era prevazuta in aviz. Deci este o ancheta in continuare si detalii putem afla mai tarziu.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier. Inainte de a propune retragerea acestui proiect de hotarare asa cum au spus si colegii mei, il intreb pe profesionistul viceprimar Botez care de patru ani nu a reusit sa trimita o adresa catre Ministerul Culturii...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, nu suntem la interpelari si declaratii politice...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

La ordinea de zi va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... ce parere are despre asta, ca el isi da cu parerea despre toate

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Are legatura Misterul Culturii cu accidentul?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu. El este profesionistul care de 4 ani nu a reusit...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Deci am inteles ca l-ati retras, da?

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea totusi sa nu lasam asa in aer ca sa nu se inteleaga nu vrem sa raspundem.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu avea obligatia sa trimita aceasta scrisoare. Obligatia o avea tot Ministerul Culturii prin Directia de Cultura, scrie in lege si nu putem incalca prevederile legii. Nici in

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro momentul de fata nu si-au indeplinit acea obligatie la Directia de Cultura... la sectiunea de interpelari...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu, azi noapte batut aliezeul cred ca si o lovit pe cineva. Noi discutam aici despre un accident care...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Deci domnul initiator va insusiti propunerea domnului lider de a retrage de pe ordinea de zi?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, deci in baza vointei domnului initiator proiectul a fost retras. Trecem la 53.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Municipiului Iasi”-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL, prin consilier local Razvan Timofciuc;

Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dupa cum bine stiti am aprobat un astfel de proiect in Consiliu Local. Am vrut sa il mentinem pentru ca am vrut sa va aratam ca acel proiect pe care l-am aprobat este copy-paste, doar cu semnatura primarului...

Domnul primar Chirica Mihai

Cum adica ati vrut?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... si nu este un singur caz, sunt mai multe astfel de proiecte pe care domnul primar le-a preluat prin metoda copy-paste si si-a pus semnatura. Asadar, pentru ca am votat acest proiect, sub semanatura domnului primar, il retrag.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa luati va rog frumos starea meteo de azi noapte. Se pare ca domnul consilier Surdu are dreptate. Cum l-ati mentinut dumneavoastra? Nu intelegeti ca noi l-am pus la initiativa instantei? si totusi l-am lasat pentru ca vrem sa respectam acest lucru chiar daca nu isi mai face obiectul.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, nu. Doamna secretar m-a intrebat daca il mai mentin. Nu mai mintiti, ca la asta va pricepeti. Va pricepeti la minciuna.

Domnul primar Chirica Mihai

Ce sa mai mintim, la ce va referiti dumneavoastra. Proiectul de hotarare este aprobat de acum doua sau trei sedinte, dar l-am mentinut pe ordinea de zi pentru ca vrem sa aratam ca noi respectam institutiile, ceea ce dumneavoastra din pacate nu faceti.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Nu, domnule primar, fiti corect daca puteti fi corect. Chiar doamna secretar m-a intrebat daca il pastrez pe ordinea de zi si a fost alegerea mea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, ati renuntat...

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul primar Chirica Mihai

Cum sa fie alegerea dumneavoastră daca eu l-am pus pe ordinea de zi cu acest stilou. Cum puteti spune asemenea bazaconii.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Eu puteam solicita ca el sa nu fie pus pe ordinea de zi.

Domnul primar Chirica Mihai

Pe bune?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pe bune.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca dispozitia este emisa si am aprobat-o la inceputul sedintei, cu cine vorbiti dumneavoastra? Cred ca sunteti la ora de istorie si ati confundat salile.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

In regula.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Se face istorie la gradinita?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog. domnul Botez.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Botez si dupa aia...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Eu va propun sa vedem in Curriculum Vitae daca unii din colegii nostri nu au ramas corigenti la sport si desen.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, propunerea este de-a dreptul interesanta. Domnul Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da. Si eu vreau sa spun ca la il admir pe domnul primar ca rezista la insultele repetate ale domnului Timofciuc, eu nu am rezistat. Mai inainte ati vazut cu totii in momentul in care m-a insultat.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Cum v-am insultat?

Domnul viceprimar Botez Radu

M-ati facut pertu, nesimtit in primul rand intr-un anumit mod. Asta chiar nu vreau dialoghez cu dumneavoastra, nu cred ca are niciun rost. Cred ca intr-adevar ar trebui aici sa avem un consiliu de oameni responsabili, de oameni care sa poata sa produca ceva pentru oras. Faptul ca de la primele discutii in consiliu dumneavoastra bagati totdeauna batul prin gard, nu conduce decat la o atmosfera, lucrul acesta la o atmosfera...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule presedinte, ii permiteti totusi sa faca declaratii politice. Eu cand intervin mereu imi inchideti microfonul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Depinde de ton.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Dumneavoastra ati facut pana acum ca mi-am notat, la 6 din punctele de pe ordinea de zi, eu am un pix cu care imi notez, ati facut declaratii politice la 6 din punctele de pe ordinea de zi. Va rog domnule viceprimar. A, si ati mai lipsit 32 de minute din sala. Am uitat, dar sa stiti ca v-am cronometrat.

Domnul viceprimar Botez Radu

Voiam sa spun ca este foarte greu sa avem rabdare la asa zise proiecte care nu au nici o nota de fundamentare, nu respecta nici elementele care ar trebui sa fie respectate din punct de vedere juridic. Vedem ca la fiecare proiect exista tot felul de lucruri care nu sunt corespunzatoare, iar noi trebuie in continuare sa suportam astfel de

propuneri: ba o comisie de ancheta, ba o propunere de a face o propunere tehnica de a

face un sens giratoriu si mai sunt si alte propuneri in acest sens. Cred ca pe viitor, in

Consiliul viitor a trebuit de la inceput stabilite anumite reguli prin care lucrurile sa fie filtrate

inainte de a se ajunge la discutiile din Consiliul.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va multumesc, domnule viceprimar. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pentru corecta informare a opiniei publice domnul viceprimar Botez m-a bruscat, a folosit violenta in ceea ce ma priveste. In democratie nu raspunzi violentei cu violenta. Sincer am un sentiment de mila, de compasiune pentru dumneavoastra, domnule Botez. Trebuie sa mergeti la un control psihiatric...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog frumos. Asta este o jignire foarte grava. In al doilea sens eu cred ca dumneavoastra sunteti in degringolada, ati spus intr-o democratie nu raspunzi violentei cu violenta, ceea ce inseamna ca dumneavoastra ati violentat primul asa ca va urez multa sanatate.

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii „Compartimentului Urgente Urbane” in subordinea Directiei Tehnice si Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi - proiect initiat de domnul Ciprian Manuel Bostan, consilier local;

Luari de cuvant? Nu sunt. 53 a fost retras deci de aia nu am mai discutat. Va rog, domnule Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Imi aduc aminte ca au fost niste aprecieri in plenul sedintelor Consiliului Local prin care... nu pierdeti nimic... imi aduc aminte ca au fost interventii in plenul Consiliul Local in care se spunea ca sa nu mai, ei nu sustin, colegii ma refer, dumnealor nu sustin cresterea aparatului primarul si acum venim cu o initiativa in sensul asta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Supun la vot.

Cine este pentru? ... Am inteles. Deci cine este pentru?.

Voturi impotriva? Multumesc.

Abtineri?

Cu 8 voturi pentru si o abtinere proiectul de hotarare a fost respins.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va rog domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Voiam doar fata de colegi sa motivez votul, exista City Report. Mulțumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Ce exista?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Aplicatia, platforma primariei municipiului Iași, City Report.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Ok.

Proiect nr. 55

Proiect de hotarare privind infiintarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietari - proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

Luari de cuvant? Va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Prin acest proiect vrem sa oferim posibilitatea asociatilor sa acceseze fonduri de la bugetul local prin competitie de proiecte cu ghid si domenii de interventie si criterii clare. Asociatiile de proprietari care pot beneficia de aceste fonduri pot castiga si implementa proiecte pentru imbunatatirea calitatii vietii iesenilor. Cateva exemple de investitii pe care le pot face asociatiile de proprietari: expertizarea mansardelor si sarpantelor construite ilegal si reconsolidarea acestora, termoizolarea blocurilor, montarea unor sisteme de iluminat care consuma mai putina energie electrica in spatiile comune cu senzori de miscare si lumina cu reglarea al timpului de functionare si al nivelului crespularitate, instalarea de panouri solare sau alte surse de producere a energiei regenerabile, achizitia de utilaje de deszapezit, refacerea trenurilor din jurul blocurilor cu straturi de gazon verde, achizitia de banci la care a blocului sau organizarea unui festival de arta stradala pentru a acoperi cu picturi murale peretii blocurilor. Asociatiile infiintate dupa Legea 230 pe 2007 si Hotararea Guvernului numarul 158 pe 2007 nu sunt societati comerciale, deci nu cad sub incidenta reglementarilor ajutorului de stat. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnul consilier. Domnul Boisteanu si dupa aia domnul l Pintilei.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Cred ca proiectul... mai mult imi justific pozitia pe care o sa am fata de acest proiect de hotarare. Intr-adevar pentru mine proiectul e din zona crepusculara. Stau intr-o zona de case si o sa facem o asociatie sa ne punem bancute la capat. Pai cum, sa finanteze Consiliul Local asociatiile de proprietari? E aberant. Adica, asa facem o asociatie 4 proprietari care suntem si venim si facem o solicitare ca sa pun bancute pe strada, sa pun gazonul... Pai uite eu nu sunt de acord.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Pintilei, dupa care domnul Boz, domnul primar si domnul...

Domnul consilier local Pintilei Mihail

Stiti ca intotdeauna colegii liberali cand au facut un proiect au apelat la o gramada de exemple fie din sistemul national, fie pe plan international. Poate colegul sa imi dea un exemplu de finantare a unei asociatii de proprietari de catre o primarie din Romania?

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. O sa va raspunda mai tarziu daca doreste. Domnul Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimati colegi, aceasta initiativa vine daca doriti si completarea unei alteia care a mai fost dezbatuta in Consiliul Local, si anume bugetarea participativa. In momentul de fata sunt doua necesitati aici. 1, odata primaria sa afle problemele cetatenilor si sa ii implice pe cetateni in rezolvarea acestora in sensul ca, eu stiu, daca e vorba de plantare, de arbusti, de gazon, de infrumusetarea unei zone, rezolvarea unei probleme cu un trotuar sa fie implicati si cetatenii pentru ca in felul asta ar putea proteja mai bine acel patrimoniu. Si o a doua chestiune este urmatoarea: in momentul de fata pana a fi membri eu stiu in ONG-uri, in partide politice, in orice alte structuri cetatenii cu totii sunt membri ai unei asociatii de proprietari. Activitatea acestor asociatii este foarte restransa in momentul de fata, se intalnesc cativa ca sa discute nivelul de penalizare aplicat facturilor si eventual daca este nevoie de o salubrizare, de o igienizare a subsolurilor si asa mai departe. Ceea ce ne dorim si intentia acestui proiect este ca cetatenii sa discute problemele lor la nivelul asociatiei, sa le prioritizeze, primaria sa puna la dispozitie un fond unde sa scrie ei acolo un proiectel si vina sa il sustina si pe urma tot ei sa il implementeze. Deci din acest punct de vedere noi sustinem in continuare aceasta initiativa. Ca raspuns la interventia domnului profesor consider ca este o initiativa oportuna. Nu discutam de, dumnealui a spus ca patru case se pot constitui o asociatie de proprietari, nu intervine primaria sa planteze gazon in curtea unuia, dar in schimb daca este vorba de refacerea unui trotuar, de vopsit, de varuirea nu stiu a unui pom, de montarea, exemplele pot continua, dar ar putea participa cu o astfel de asociatie.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule președinte, se poate?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Intre ceea ce spune domnul Boz si ce scrie in proiectul de hotarare este o distanta colosala si eu nu contest faptul ca ce spuneti dumneavoastra nu este corect, dar nu asta scrie aici. Daca scria ceea ce spuneti dumneavoastra, nu ajungeam in situatia de aici si eram o discutie pe care o analizam la data respectivei situatii. Dumnealui propune asa si mergem exact pe proiectul de hotarare, exemple de picturi murale pe pereti blocurilor de locuinte, panouri fotovoltaice care pot fi achizitionate de asociatiile de proprietari prin finantarea pusa la dispozitie de primarie, citim din proiectul de hotarare, si/sau exemple de iluminat public in casa scarii introdus pe fondurile publice.

Bugetarea participativa si stiti la fel de bine ca si mine, reprezinta o forma de implicare a cetatenilor in bugetarea unor proiecte care vizeaza domeniul public, nu domeniul privat. Aici este marea diferenta dintre propunerile dumnealui si propunerile dumneavoastra. Dumneavoastra vorbiti despre implicarea comunitatii in abordarea unor proiecte de interes public in fata blocului, in fata scarii, in parcul de langa bloc, copacul care trebuie nu stiu cum facut ceva cu dansul si altele, iar dumnealui ne propune sa facem iluminatul casa scarii, sa punem panouri voltaice pentru apartamente sau sa le vopsim

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

fatadele cu picturii murale. Acolo intervine constitutional dreptul la proprietate. Toate proiectele care se pot face la nivel national sau european sau mondial, probabil as putea extinde, sunt prin proiecte nationale, regionale sau locale reglementate in lege, adica acolo in care legea iti permite punerea la dispozitia unor fonduri publice in vederea sustinerii unor proiecte care au impactul cautat. De exemplu, au fost programele nationale de reabilitari termice de cladiri. Aceste programe nationale si-au incheiat, incetat activitatea, automat toate autoritatile locale au fost obligate sa le intrerupa. Au fost programele regionale operationale care implicau proiecte de eficienta energetica ce introduceau si asociatiile de proprietari, si acestea au functionat doar atat cat programul operational regional a fost activ. Si in aceste situatii cand conditiile de finantare vor permite implicarea autoritatilor locale ca si cofinantatori sau participanti activi sub forma de parteneriate cu asociatiile de proprietari evident ca vom fi si noi acolo, dar legea trebuie sa o implice. In caz contrar, suntem in situatia dosarului penal de pe Bacau,, de pe Focsani, de pe, mai nou am inteles si Bucurestiul, in care primariile au finantat reabilitarile de fatade exact prin categoria asta de proiecte, si dosarul penal implicand conducerea executiva si deliberativa, a stat si a adus la condamnarea si a consilierilor locali si a primarului de la Bacau si a altor persoane din executiv implicate in repararea fatadelor de pe bulevardul principal din Bacau pentru ca nu au respectat conditiile legii privind existenta unui program national regional sau european pentru finantarea acestui tip de lucrari.

Vreti sa ramaneti intr-o capcana pe care v-o introduce colegul dumneavoastra este problema dumneavoastra. Eu sunt dator si am mai spus-o si atunci, sa ne ferim de aceste lucruri.

De asta spun ca sunt doua lucruri total abordate. Dumnealui va cere sa finantam lucruri care prin lege nu se fac, dumneavoastra vorbiti despre proiecte de alta natura si care isi pot gasi in finalitate.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Eu inteleg ca aveti un amendament, domnule primar. Doar pe spatii publice...

Domnul primar Chirica Mihai

Propun retragerea de pe rodina de zi sau respingerea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

larasi asa intr-un mod manipulatori domnul primar interpreteaza lucrurile cum doreste. Domnule primar, aici si am spus foarte clar...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, draga, asa scrie... nu le interpretez, le citesc...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... vrem sa oferim posibilitatea asociatiilor sa acceseze fonduri de la bugetul local prin competitii de proiecte, foarte importanta acum, cu ghid si domenii de interventie si criterii clare. Eu am dat cateva exemple in expunerea de motive, dar evident ca executivul primariei, de asta incasati 3.000 de euro pe luna...

Domnul primar Chirica Mihai

Sunt pe pamant nu pe luna, pe luna cand o sa ajungem acolo.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... faceti o metodologie, faceti domenii de interese clare, un set de criterii clare si atunci vom respecta legea. In expunerea de motive am dat exemple de mici proiecte comunitare si din categoria celor expuse de catre colegul meu Eduard Boa. De ce nu spuneti si asta? Eu am dat cateva exemple, dar nu acesta este continutul...

Domnul primar Chirica Mihai

Pai este exact ceea ce ati propus dumneavoastra. Lasati ca ma banuiti pe mine de manipularea celor, in fine, nu are sens. Exact asta spun. pentru ca ati invocat Legea infiintari asociatiilor de proprietari, da, aratati-mi in Legea infiintarii asociatiilor de proprietari unde scrie ca se pot initia pe aceasta lege fonduri speciale pentru asociatiile de proprietari. Deci dumneavoastra manipulati si folositi legea abuziv. Nu scrie si nu prevede nicaieri, dimpotriva faceti o confuzie total gresita intre ordonantele care dirijeaza finantarile catre organizatiile neguvernamentale si asociatiile de proprietari care sunt infiintate total pe alta lege si au alt continut si alta valabilitate. Si credeti-ma, cu domnia voastra bag seama ca imi pierd vremea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Permiteti-mi sa ... totusi am precizat in proiect...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

V-am permis de 4 ori... V-am permis de 4 ori... V-am permis de 4 ori. Inca mai sunt presedinte de sedinta si din punctul meu de vedere declar dezbaterile la acest proiect inchise...... pentru ca imi permite Codul Administrativ

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... pentru corecta informare... va citesc din lege...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog frumos, am declarat dezbaterile inchise. O singura precizare tehnica din partea doamnei secretar.

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

Si in continutul acestui proiect de hotarare se impune inlocuirea prevederilor Legii 215 pe 2001 cu prevederile Ordonantei de Urgenta 57 pe 2019. Ar trebui reformulat articolul 2 care face trimitere la alocarea unei sume din bugetul primariei pentru anul 2018. Se impune o reformulare.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Da, sunt de acord cu propunerile doamnei secretar si sa le introducem in proiect.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Foarte bine. Supun la vot proiectul...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Asa cum a spus doamna secretar pentru a putea avea un proiect de hotarare care sa respecte...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Supun la vot.

Cine este pentru proiectul...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule presedinte, nu trebuie sa mearga la instanta sa comunice ca s-a modificat modificarea?

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Probabil

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Nu stiu, decizia instantei banuiesc ca nu vine asa cum o propune

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Pentru proiectul numarul 55 cine este pentru? 7 voturi.

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu 7 voturi pentru...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, avem si noi o propunere, sper ca domnul consilier Timofciuc o sa insuseasca, sa faca un proiect de hotarare sa ni se aduca un catering ca daca dureaza pana la... 8 ore o sedinta...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Cu 7 voturi pentru proiectul a fost

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Este corect si normal sa dati pauza de masa.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule presedinte, mi s-a pomenit numele.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, aveti drept la replica, va rog.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule Surdu, in prima sedinta din viitorul mandat am sa iau in calcul propunerea dumneavoastra.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, depinde in ce an.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Sau unde.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

La el la Ciurea, se duce la el acasa la Ciurea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Bun. Inainte sa trec... inainte sa trec la pozitia numarul 56 de pe ordinea de zi vreau sa protestez oficial asupra modului de comportament a domnului Razvan Timofciuc care in acest moment a postat pe contul sau de socializare o modalitate incalificabila de ofensare a unui coleg de al nostru, fapt pentru care solicit presedintelui Comisiei juridice declansarea procedurii disciplinare impotriva domnului consilier. Va dau citat, trecand peste faptul ca se vorbeste aici despre ranjetul primarului Chirica si a consilierelor PSD, nu imi aduc aminte sa fi ranjind nimeni pe aici, dar spune in felul urmator: sincer imi este mila de domnul Botez, am un sentiment de compasiune pentru starea psihiatrica in care se afla, ii recomand un control psihiatric, este foarte tulburat, dupa care particula, omul tau din primarie. Deci dumneavoastra nu faceti parte nici din primarie cu astfel de atitudini. Va rog frumos sa stergeti de acolo altfel o sa solicit executivului sa se constituie parte civila

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro impotriva dumneavoastra din aceasta postare rezulta ca dumneavoastra faceti corp comun cu primaria si jigniti intr-un mod incalificabil, ca sa nu foloseasca alte cuvinte, un coleg de-al nostru. Trecand peste faptul ca este viceprimar, este coleg de al nostru, consilier local. Imi pare foarte rau... imi pare foarte rau, domnule consilier, dumneavoastra sa va asteptati randul ca deja depasiti orice norma. Am fost foarte larg fata dumneavoastra, generos, v-am dat cuvantul de fiecare data, dar o asemenea mizerie, imi asum raspunderea pentru eticheta, asemenea porcarie nu am vazut in viata mea. Deci noi aici ne-am mai contrat, am mai avut puncte de vedere divergente, dar dumneavoastra chiar ati depasit orice limita.

Domnule presedinte, va rog frumos sa incepem procedura disciplinara impotriva acestui mod de comportament absolut incalificabil. Rog frumos sa incepem procedura disciplinara. Rog executivul sa se constituie parte civila impotriva domnului consilier.

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. Voiam sa va informez ca in cateva minute o sa ajunga si presedintele Federatiei Romane de Tenis care vine la Iasi pentru a organiza primul turneu de tenis din Romania, turneu masculin, omologat ATP la numarul total de puncte pe care Romania si-l permite in momentul de fata. Va fi organizat la Iasi in baza noastra de la Ciric. De aceea o sa va rog sa imi permiteti sa ma retrag pentru a-l putea intampina. Intram in pregatirea acestui frumos turneu si e onoare pentru noi ca in Romania sa petrecem pentru prima data si la Iasi. De aceea o sa va rog sa va puneti in agenda dumneavoastra in perioada Roland Garros, va merge in paralel filmarile in Roland Garros si in pauze se va transmite de la Iasi, in perioada mai, anul acesta.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule primar, poate fi o propunere de cetatean de onoare domnul Tiriac.

Domnul primar Chirica Mihai

Luam in calcul si acest lucru.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Pentru ca chiar e un cetatean de onoare al Romaniei.

Domnul primar Chirica Mihai Multumim.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. In urma celor recomandate de catre dumneavoastra luni vom convoca o sedinta a Comisiei juridice si vom analiza cele expuse

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro de dumneavoastra. Il vom invita si pe domnul consilier sa vedem daca isi mentine, eu stiu, aceasta manifestare care nu e demna pana la urma de Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Sa il invitati si pe domnul Botez care a folosit violenta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc. Pozitia 56.

Proiect nr. 56

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Outventure pentru introducerea Iasului in platforma turistica USE-IT-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;

Puncte de vedere? Nu sunt. Supune la vot.

Cine este pentru? 9 voturi pentru.

Voturi impotriva?

Abtineri? Trei abtineri.

Cu 9 voturi pentru proiectul de hotarare nu a fost adoptat.

Proiect nr. 57

Proiect de hotarare privind inscrierea Municipiul Iasi in programul Waze Connected Citizens (CCP)-proiect initiat de domnii Etienne Ignat, Razvan Timofciuc si Vlad Ghizdovat, consilieri local.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier, imediat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Va propun spre dezbatere un proiect care vizeaza o masura de Smart City. Aceasta colaborare dintre Primaria Municipiului Iasi si Waze se face in doua sensuri. Una ca putem folosi datele de trafic de la Waze si le putem prelua si poate in acest sens putem regla sistemul inteligent de management al traficului in functie de valorile de trafic actuale. Al doilea sens este cel de a permite primariei ca de oricate ori exista o lucrare sau se inchide un anumit drum sau apar probleme in municipiul Iasi sa poata sa notifice toti cei care folosesc aceasta platforma. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Va propun amanarea proiectului...

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnul consilier Boisteanu avea cuvantul...

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Proiectul e provocator si as propune ca sa avem o discutie foarte directa pentru ca am auzit ca sunt cateva probleme tehnice de compatibilitate intre Waze si sistemul de trafic. Adica, noi in discutiile care le am avut sustinem o astfel de idee dar as vrea sa nu, el sa fie foarte bine fundamentat, sa depasim toate problemele care sunt acum si sa putem sa facem un lucru operational. Deci propun amanarea.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Am inteles. domnul Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Asa cum a spus si domnul profesor Boisteanu proiectul este bun, este ok. Imi comunica inca o data colegul meu. Am avut o corespondenta cu dumnealor, au fost aici, echipamentele lor inca nu pot fi corelate cu echipamentele noastre. In momentul cand vom putea realiza si corelarea celor doua tipuri de echipamente, care asa sunt diferite, cu siguranta ca municipalitatea si executivul vor veni cu un proiect de hotare in fata dumneavoastra pentru incheierea unui parteneriat asa cum a spus domnul Etienne.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Alte puncte de vedere? Va rog, domnule Etienne.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Bine, eu acum incerc sa inteleg cum putem sti daca datele pe care ni le furnizeaza Waze sunt bune sau nu daca noi nu avem un parteneriat incheiat cu ei ca sa vedem exact ce datele ne furnizeaza. Intrebare care e si de bun simt pana la urma urmei. Nu vad de ce nu am accepta acest parteneriat care nu implica niciun cost din partea noastra, ba mai mult niciun efort, ca sa putem vedea daca datele care le primim sunt bune sau nu sunt bune, chiar asta nu inteleg.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Ideea e de a aprofunda si de a vedea care sunt solutiile, ca sa facem un parteneriat care nu se poate concretiza din motive tehnice, in sensul asta. Adica eu vad absolut de bun augur aceasta amanare ca sa putem sa depasim si parteneriatul sa devina operational. Asta voiam sa spun, nu sa il amanam pentru cauze subiective.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Aceeasi rugaminte si din partea mea, adica m-ati pune intr-o situatie in care ar trebui sa votez ceva ce nu mi-as dori, si e mai simplu sa il amanam.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Eu am o rugaminte la dumneavoastra, painea se mananca felii. Daca astazi amanam proiectul inseamna ca are o sansa. Daca dumneavoastra sunteti, si vorba domnule viceprimar, proiectul chiar trebuie. Deci daca astazi amanam proiectul, inseamna ca are o sansa. Daca dumneavoastra sunteti impotriva amanarii proiectului, inseamna ca si noi trebuie sa votam impotriva. Va alegeti soarta. Multumesc.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Adica o sa propun amanarea lui si gata.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Bine.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul a fost amanat.

Proiectul 58 a fost deja dezbatut. Domnul Boca va fi urmatorul presedinte de sedinta, fapt pentru care il mai felicit o data. Trecem la sectiunea a 2-a sedintei, interpelari.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, numai un pic.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Da, am promis intr-adevar. Datorita faptului ca exista o situatie de urgenta in tara cu acest coronavirus, voi da cuvantul primului... Va rog, 10 secunde.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Multumesc, domnule presedinte. Multumesc colegilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o. succes.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Voi da cuvantul cu intaietate domnului Scripcarul care doreste sa aduca niste precizari foarte importante. Va rog, domnule Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Multumesc mult.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Domnule Scripcaru, numai o rugaminte va rog. Domnule presedinte, doamna secretar, am o activitate foarte importanta la Casa Corpului Didactic, va rog sa imi ingaduiti sa merg.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Bine.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Mulțumesc tare mult.

Domnul consilier local Pintilei Mihail

La fel si eu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Domnule presedinte, dupa ce vorbeste domnul profesor Scripcaru... domnul, domnul profesor, stati vorbeasca domnul profesor Scripcaru, pentru ca importanta celor spuse de dumnealui puteti sa o duceti la Inspectorat, profesorilor si copiilor. Un minut, un minut.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule Scripcaru.

Domnul consilier local Scripcaru Calin

Deci o sa fiu cat mai scurt. Vad ca in ultima perioada sedintele noastre abordeaza tente medicale, discutam de psihiatrie, discutam de violenta intrafamiliala, extrafamiliala. Problema coronavirusului este importanta si ramane.

In cursul zilei de ieri am avut ocazia sa particip la Ministerul Sanatatii la o sedinta a unor comisii reunite in acest scop, in calitate de presedinte al Comisiei de Medicina Legala a Ministerului Sanatatii, situatie cu care s-au elaborat si s-au creat niste protocoale privind abordarea acestui tip de infectii si mai ales abordarea infectiilor la eventualele victime ale acestei afectiuni. Deocamdata multumim lui Dumnezeu nu avem victime, dar riscul exista. In primul rand exista trei categorii de persoane care pot fi afectate de acest, deci persoane care manipuleaza decedate contaminate cu virusul, este vorba de societatile de pompe funebre, este vorba de angajatii primariei care preiau cazurile sociale de la Institutul de Medicina Legala, dar poate in primul rand este vorba de familiile celor decedati care au tendinta de a se apropia mai mult sau mai putin de ruda decedata. Deci s-au stabilit toate masurile necesare in acest sens, luand in considerare ca deocamdata nu se stie clar cat timp supravietuieste acest virus dupa deces. Exista virusuri care mor odata cu decesul persoanei, exista virusuri cum sunt virusurile hepatice care raman in contaminante mult timp dupa. Din cercetarile actuale se pare coronavirusul rezista aproximativ doua zile dupa deces. Deci aceste doua zile sunt necesare masuri de profilaxie foarte importante.

In al doilea rand as vrea sa fac o referire la psihoza care s-s creat, este psihoza nationala si poate chiar mondiala care s-a creat legat de aceasta infectie, si sa mentionez faptul ca coronavirusul este un virus mult mai putin agresiv decat virusul gripal de exemplu, numarul de victime produs de virusul gripal fiind in fiecare an mult mai mare decat victimele produse de coronavirus. Deci motive de panica exagerata nu sunt.

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

In ceea ce priveste preventia la persoanele vii mai mentionez un lucru si cu asta voi termina, faptul ca mastile de protectie pe care le vedeti la televizor, ma refer la acele masti subtiri de protectie, confera protectie celor din jur in cazul in care purtatorul mastii este contaminat, deci sub nicio forma nu protejeaza purtatorul acelei masti. De aceea, mastile care ofera protectie de 99,5% purtatorului sunt mastile care au in indicativ FFP2 si pe FFP3. Am adus una din de FFP2 aici ca sa vedeti cum arata. Deci mastile cu filtru sunt mastile FFP2 care asigura o garantie putem spune impotriva contaminarii.

In acelasi timp de la Ministerul Sanatatii am fost informati ca exista multe centre de cercetare stiintifica la nivel global care desfasoara o activitate sustinuta. Deci progresele care se realizeaza in acest sens evolueaza pozitiv de la zi la zi. Chiar ieri a aparut un articol a unor oameni de stiinta din China care au constatat ca o substanta numita clorchinfosfat care este cunoscuta de foarte multa vreme de cand exista malarie pe la noi si era tratata aceasta malarie, se pare ca a dat niste rezultate surprinzatoare, deci pozitive in infectiile coronavirus. Se lucreaza la doua vaccinuri in acest sens, in prezent. De asta cred ca riscul de contaminare vizavi de coronavirus este mult mai putin, sa spuneam, decat efectele sociale si economice pe care deja vedeti ca le creeaza aceasta psihoza in masa si care pot determina deci dezechilibre sociale si economice importante. Va multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. La capitolul interpelari. Domnul Boisteanu.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Multumesc, domnule presedinte. Nu vreau decat sa ma scuz, din cauze obiective trebuie sa paraseasca sedinta.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Am inteles. Domnul Boca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin

Si eu.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - presedinte de sedinta

Domnul Bostan.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu vreau sa intreb cui adresam interpelarile. Domnul primar e dus la tenis, colegii nostri pleaca, cine noteaza, cine ia notite pentru chestiile astea, sa stim daca are sens.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Domnule consilier, vi se pare ca sunt din sticla? Domnule presedinte de sedinta a anuntat, a anuntat cand a zis despre sectiunea de interpelari.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu am auzit. Notati dumneavoastra, da, interpelarile ca cineva sa ne poata raspunda la ele ulterior. Bine. Deci eu am cateva subiecte pe care vreau sa le supun atentiei.

Primul dintre ele se refera la posibilitatea de iluminare separata a tuturor trecerilor de pietoni din municipiul Iasi, daca exista un program in sensul asta. Asta a fost reclamata atat de catre soferi, cat si de catre cei de la, la fel, de la Politia Rutiera. Cred ca este o propunere buna. Nu mai astept sa fie facute intr-o perioada scurta de timp, dar cel putin daca ne propunem ca, nu stiu in 6 luni sau in 12 luni sa le iluminam pe toate ar fi foarte bine. Doar asta vreau sa imi confirmati, daca Primaria considera ca este o masura buna si daca avem si o perioada de timp in care doreste sa o implementeze.

Apoi, o preluare de la cetateni. Exista un spatiu viran intre blocurile 1000 si 1004 din soseaua Nicolina pe care ar dori sa se amenajeze fie o parcare, fie un parc. Solicitarea lor a fost parcare/parc, eu as propune sa fie mai degraba un parc. Am venit cu precizarea asta.

De asemenea, tot din zona aceea Nicolina, de la un presedinte de Asociatie de Proprietari care solicita primariei amenajarea tuturor parcul de joaca incepand de la Rond Vechi pana la Providenta, sunt 5 sau 6 parcuri care nu au fost in proces de reabilitare. Am preluat solicitarile astea cu prioritate tocmai pentru ca am fost tendentios, in unele cazuri acuzat ca ma intereseaza doar solicitarile locatarilor din zona Bucium in care locuiesc. Ca atare acum m-am concentrat pe alte zone din oras.

Apoi exista o solicitare de la o companie privata, Compania se numeste Best Academie care ar dori sa ia in administrare un spatiu verde al domeniului public pe care sa amenajeze un parc sau un loc de joaca pentru copii pe cheltuiala proprie. Care este modalitatea practica in care ea poate face acest lucru? deci daca exista un regulament prin care o firma privata sau un ONG poate prelua o suprafata de teren apartinand municipiului pe care sa amenajeaza un parc de joaca pentru copii. Printre alte obiecte ale aceste companii, ei sunt cei care fac niste cursuri cu copii cu dizabilitati.

Apoi o solicitare, de data asta din zona in care locuiesc. Pe strada Petre Vancea containerele menajere de la blocurile nou construite dupa curba sunt mutate in strada. Acum doi ani cand blocurile au fost date in folosinta, ele erau pe proprietatea, asa cum este si normal sa fie, pentru ca o data cu ce au fost autorizate li s-a impus sa aiba punctul gospodaresc proprietate, dar fara sa stiu care au fost motivele, au fost mutate efectiv in strada. Spectacolul este dezgustator cu strada aia plina de gunoaie. Ce masuri are primaria pentru a obliga respectivul dezvoltator sa mute inapoi containerele pe proprietate lui.

Si ultima interpelare este legata de strada Loen Baliff, daca este prinsa in planul de modernizare de strazi al primariei actual, daca nu, v-as ruga sa o includeti si pe aceasta in viitoarea etapa de modernizare. Multumesc.

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu - președinte de sedinta

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro

Va multumesc, domnule consilier. Inainte sa dau cuvantul domnului viceprimar, am refacut cvorumul de sedinta. Suntem doar 10 persoane, fapt pentru care nu, adica puteti si dumneavoastra sa constatati ca nu avem cvorum. Va asigur la interpelarile dumneavoastra, domnule consilieri Bostan, vi se va raspunde in scris. Ca urmare a faptului ca am ramas fara cvorum declar sedinta inchisa. Va multumesc

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

MIHAI LIVIU GAVRIL


SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL IASI,

DENISA LILIANA IONASCU

0232 267 582

Ld informatii@primaria-iasi.ro