Hotărârea nr. 81/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. proprietate privata suprafete ce concura la realizarea proiectului “Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu Str. Sf. Andrei Str. Iancu Bacalu Str. Buznea Str. Tanasescu si Str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. proprietate privata, suprafete ce concura la realizarea proiectului “Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu, Str. Sf. Andrei, Str. Iancu Bacalu, Str.

Buznea, Str. Tanasescu si Str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciului GIS-Cadastru;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 394/2019 privind completarea Anexei 4.1. a H.C.L nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenurile cuprinse în Anexele 1-11;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018 privind insușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul echivalent valoric dintre imobilele proprietatea Municipiului Iași (Anexa 1) in suprafata totala de 2.339 mp:

 • -   suprafața de 19 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 32a;

 • -   suprafața de 121 mp din Str. Palat, nr. 4;

 • -   suprafața de 141 mp din Fnd. Sf. Andrei (cale de acces);

 • -   suprafața de 189 mp din Str. Palat, nr. 4;

 • -  suprafața de 81 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 24-26;

 • -  suprafața de 207 mp din Str. Buznea nr.9;

 • -  suprafața de 43 mp din Fnd.Pralea f.n.;

 • -  suprafața de 140 mp din Fnd. Tanasescu f.n. (cale de acces);

 • -  suprafața de 396 mp din Fnd. Pralea f.n. (cale de acces);

 • -  suprafața de 259 mp din Str. Buznea f.n.;

 • -  suprafața de 317 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 6A;

 • -  suprafața de 289 mp din Str. Buznea nr.10;

 • -  suprafața de 137 mp din Str. Sf.Andrei nr. 47;

cu imobilele proprietatea S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. (Anexa 1) in suprafata totala de 2.600 mp:

 • -  suprafața de 47 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 34, înscrisă în Cartea Funciară nr. 152234;

 • -  suprafața de 70 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 28A, înscrisă în Cartea Funciară nr.141070;

 • -  suprafața de 14 mp din Str. Trantomir nr.15, înscrisă în Cartea Funciară nr.160147;

  suprafața de 2

  mp din Str. Sf. Andrei,

  nr. 26,

  înscrisă în

  Cartea

  Funciară

  nr.150786;

  suprafața de nr.158523;

  20

  mp

  din

  Str.

  Sf.

  Andrei,

  nr.

  36,

  înscrisă

  în

  Cartea

  Funciară

  suprafața de nr.157812;

  57

  mp

  din

  Str.

  Sf.

  Andrei,

  nr.

  38,

  înscrisă

  în

  Cartea

  Funciară

  - suprafața de 54 nr.153434;

  mp din

  Str. Trei

  Ierarhi

  nr.7,

  înscrisă în

  Cartea Funciară

  - suprafața de

  26

  mp

  din

  Str.

  Trei

  Ierarhi

  nr.7,

  înscrisă

  în

  Cartea

  Funciară

  nr.137828;

  - suprafața de

  7

  mp din Str. Sf. Andrei, nr. 38,

  înscrisă

  în

  Cartea

  Funciară

nr.158092;

- suprafața de 32 mp din Str. Palas, nr. 4, înscrisă în Cartea Funciară nr.161831;

- suprafața de 314 mp din Str. Tanasescu nr.18, înscrisă în Cartea Funciară nr.131739;

- suprafața de 116 mp din Str. Buznea nr.5-7, înscrisă în Cartea Funciară nr.153408;

- suprafața de 20 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 23, înscrisă în Cartea Funciară nr.155109;

- suprafața de 6 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 23, înscrisă în Cartea Funciară nr.157820;

- suprafața de 19 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 21, înscrisă în Cartea Funciară nr.158179;

- suprafața de 104 mp din Str. Tanasescu nr.4(fost 2), înscrisă în Cartea Funciară nr.159855;

- suprafața de 46 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 1, înscrisă în Cartea Funciară nr.159526;

- suprafața de 31 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 33-39, înscrisă în Cartea Funciară nr.127479;

- suprafața de 296 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 33-39, înscrisă în Cartea Funciară nr.127480;

- suprafața de 24 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 15A, înscrisă în Cartea Funciară nr.157357;

- suprafața de 132 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 1A, înscrisă în Cartea Funciară nr.154304;

- suprafața de 71 mp din Str. Tanasescu nr. 8, înscrisă în Cartea Funciară nr.130152;

- suprafața de 99 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 29, înscrisă în Cartea Funciară nr.160096;

- suprafața de 27 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 27, înscrisă în Cartea Funciară nr.161838;

- suprafața de 31 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 17, înscrisă în Cartea Funciară nr.123214;

- suprafața de 90 mp din Str. Buznea nr.1, înscrisă în Cartea Funciară nr.150773;

- suprafața de 43 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 35, înscrisă în Cartea Funciară nr.126922;

- suprafața de 168 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 29, înscrisă în Cartea Funciară nr.132375;

- suprafața de 45 mp din Str. Buznea nr.3, înscrisă în Cartea Funciară nr.160172;

- suprafața de 57 mp din Str. Sf. Andrei, nr. 31, înscrisă în Cartea Funciară nr.161458;

- suprafața de 183 mp din Str. Tanasescu nr. 16, înscrisă în Cartea Funciară nr.163685;

- suprafața de 52 mp din Str. Buznea nr.11, înscrisă în Cartea Funciară nr.147326;

- suprafața de 32 mp din Str. Buznea nr.11, înscrisă în Cartea Funciară nr.147311;

- suprafața de 20 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 25, înscrisă în Cartea Funciară nr.158461;

- suprafața de 57 mp din Str. Buznea nr.9, înscrisă în Cartea Funciară nr.160428;

- suprafața de 38 mp din Str. Buznea nr.11, înscrisă în Cartea Funciară nr.160452;

- suprafața de 44 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 26, înscrisă în Cartea Funciară nr.141431;

- suprafața de 106 mp din Str. Iancu Bacalu, nr. 26, înscrisă în Cartea Funciară nr.143517.

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

 • 1)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 34 cu suprafața de 192.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 28608 Euro, echivalent cu 136.123 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 2)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 28A cu suprafața de 204.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 30.396 Euro, echivalent cu 144.630 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 3)     imobil situat în Iași, Str. Trantomir nr.15 cu suprafața de 231.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 34.419 Euro, echivalent cu 163.772 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 4)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 26 cu suprafața de 168.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 25.032 Euro, echivalent cu 119.107 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 5)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 36 cu suprafața de 168.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 25.032 Euro, echivalent cu 119.107 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 6)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 38 cu suprafața de 97.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 15.908 Euro, echivalent cu 75.693 lei, respectiv prețul de 164 euro/mp;

 • 7)     imobil situat în Iași, Str. Trei Ierarhi nr.7 cu suprafața de 115.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 17.135 Euro, echivalent cu 81.532 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 8)     imobil situat în Iași, Str. Trei Ierarhi nr.7 cu suprafața de 112.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 16.688 Euro, echivalent cu 79.405 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 9)     imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 38 cu suprafața de 14.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 2.086 Euro, echivalent cu 9.926 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 10)   imobil situat în Iași, Str. Palas, nr. 4 cu suprafața de 32.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 4.064 Euro, echivalent cu 19.337 lei, respectiv prețul de 127 euro/mp;

 • 11)   imobil situat în Iași, Str. Tanasescu nr.18 cu suprafața de 322.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 105.938 Euro, echivalent cu 50.799 lei, respectiv prețul de 329 euro/mp;

 • 12)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.5-7 cu suprafața de 620.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 206.460 Euro, echivalent cu 981.841 lei, respectiv prețul de 333 euro/mp;

 • 13)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 23 cu suprafața de 211.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 31.439 Euro, echivalent cu 149.511 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 14)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 23 cu suprafața de 64.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 8.128 Euro, echivalent cu 38.654 lei, respectiv prețul de 127 euro/mp;

 • 15)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 21 cu suprafața de 399.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 45.486 Euro, echivalent cu 216.313 lei, respectiv prețul de 114 euro/mp;

 • 16)   imobil situat în Iași, Str. Tanasescu nr.4(fost 2) cu suprafața de 180.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 26.820 Euro, echivalent cu 127.545 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 17)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 1 cu suprafața de 122.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 18.178 Euro, echivalent cu 86.447 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 18)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 33-39 cu suprafața de 1508.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 582.088 Euro, echivalent cu 2.768.178 lei, respectiv prețul de 386 euro/mp;

 • 19)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 33-39 cu suprafața de 5510.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 2.115.840 Euro, echivalent cu 10.062.089 lei, respectiv prețul de 384 euro/mp;

 • 20)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 15A cu suprafața de 240.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 28.800 Euro, echivalent cu 136.961 lei, respectiv prețul de 120 euro/mp;

 • 21)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 1A cu suprafața de 291.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 95.739 Euro, echivalent cu 455.296 lei, respectiv prețul de 329 euro/mp;

 • 22)   imobil situat în Iași, Str. Tanasescu nr. 8 cu suprafața de 160.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 23.840 Euro, echivalent cu 113.374 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 23)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 29 cu suprafața de 182.00 mp , aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 29.848 Euro, echivalent cu 141.945 lei, respectiv prețul de 164 euro/mp;

 • 24)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 27 cu suprafața de 390.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L , având valoarea de 49.560 Euro, echivalent cu 235.545 lei, respectiv prețul de 127 euro/mp;

 • 25)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 17 cu suprafața de 612.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 99.450 Euro, echivalent cu 472.944 lei, respectiv prețul de 255 euro/mp;

 • 26)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.1 cu suprafața de 238.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 35.462 Euro, echivalent cu 168.643 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 27)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 35 cu suprafața de 182.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 27.118 Euro, echivalent cu 128.962 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 28)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 29 cu suprafața de 355.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 99.045 Euro, echivalent cu 471.018 lei, respectiv prețul de 279 euro/mp;

 • 29)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.3 cu suprafața de 218.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 32.482 Euro, echivalent cu 154.471 lei, respectiv prețul de 149 euro/mp;

 • 30)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 31 cu suprafața de 272.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 68.816 Euro, echivalent cu 327.261 lei, respectiv prețul de 253 euro/mp;

 • 31)   imobil situat în Iași, Str. Tanasescu nr. 16 cu suprafața de 296.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 88.208 Euro, echivalent cu 419.482 lei, respectiv prețul de298 euro/mp;

 • 32)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.11 cu suprafața de 115.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 14.605 Euro, echivalent cu 69.456 lei, respectiv prețul de euro/mp;

 • 33)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.11 cu suprafața de 63.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 6.804 Euro, echivalent cu 32.357 lei, respectiv prețul de108 euro/mp;

 • 34)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 25 cu suprafața de 456.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 109.896 Euro, echivalent cu 522.621 lei, respectiv prețul de241 euro/mp;

 • 35)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.9 cu suprafața de 171.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 21.717 Euro, echivalent cu 103.277 lei, respectiv prețul de 127 euro/mp;

 • 36)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.11 cu suprafața de 170.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 21.590 Euro, echivalent cu 102.673 lei, respectiv prețul de 127 euro/mp;

 • 37)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 26 cu suprafața de 376.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 118.816 Euro, echivalent cu 565.041 lei, respectiv prețul de 316 euro/mp;

 • 38)   imobil situat în Iași, Str. Iancu Bacalu, nr. 26 cu suprafața de 450.00 mp, aparținând S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. , având valoarea de 142.200 Euro, echivalent cu 676.246 lei, respectiv prețul de 316 euro/mp;

 • 39)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 32a cu suprafața de 76.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 18.316 Euro, echivalent cu 87.151 lei, respectiv prețul de 241 euro/mp;

 • 40)   imobil situat în Iași, Str. Palat, nr. 4 cu suprafața de 139.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 33.221 Euro, echivalent cu 158.072 lei, respectiv prețul de 239 euro/mp;

 • 41)   imobil situat în Iași, Fnd. Sf. Andrei (cale de acces) cu suprafața de 143.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 32.747 Euro, echivalent cu 155.817 lei, respectiv prețul de 229 euro/mp;

 • 42)   imobil situat în Iași, Str. Palat, nr. 4 cu suprafața de 598.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 177.606 Euro, echivalent cu 845.085 lei, respectiv prețul de 297 euro/mp;

 • 43)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 24-26 cu suprafața de 84.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 20.244 Euro, echivalent cu 96.325 lei, respectiv prețul de 241 euro/mp;

 • 44)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.9 cu suprafața de 207.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 42.435 Euro, echivalent cu 201.914 lei, respectiv prețul de 205 euro/mp;

 • 45)   imobil situat în Iași, Fnd.Pralea f.n. cu suprafața de 43.00 mp,aparținând municipalității, având valoarea de 8.815 Euro, echivalent cu 41.944 lei, respectiv prețul de 205 euro/mp;

 • 46)   imobil situat în Iași, Fnd. Tanasescu f.n. (cale de acces) cu suprafața de 178.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 42.720 Euro, echivalent cu 203.270 lei, respectiv prețul de 240 euro/mp;

 • 47)   imobil situat în Iași, Fnd. Pralea f.n. (cale de acces) cu suprafața de 419.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 100.560 Euro, echivalent cu 478.485 lei, respectiv prețul de 240 euro/mp;

 • 48)   imobil situat în Iași, Str. Buznea f.n cu suprafața de 257.00 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 77.100 Euro, echivalent cu 368.600 lei, respectiv prețul de 300 euro/mp;

 • 49)   imobil situat în Iași, Str. Sf. Andrei, nr. 6A cu suprafața de 317 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 104.927 Euro, echivalent cu 499.264 lei, respectiv prețul de 331 euro/mp;

 • 50)   imobil situat în Iași, Str. Buznea nr.10 cu suprafața de 289 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 91.324 Euro, echivalent cu 434.538 lei, respectiv prețul de 316 euro/mp;

 • 51)   imobil situat în Iași, Str. Sf.Andrei, nr. 47 cu suprafața de 137 mp, aparținând municipalității, având valoarea de 3.,716 Euro, echivalent cu 174.702 lei, respectiv prețul de 268 euro/mp.

Art. 3. Terenurile care fac obiectul schimbului nu trebuie sa faca obiectului vreunui litigiu si sa fie libere de sarcini la data semnarii contractului de schimb dintre cele doua parti.

Art. 4. Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei Municipiului Iași.

Art. 5. Imobilul transmis de către S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. în proprietatea municipalității trece în domeniul public al Municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al municipiului Iași.

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciului G.I.S.- Cadastru; S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru; S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 81 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0