Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de solidaritate cu scopul de a sprijini programul de combatere a pandemiei cu COVID – 19 pe raza teritoriala a Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea fondului de solidaritate cu scopul de a sprijini programul de combatere a pandemiei cu COVID - 19 pe raza teritoriala a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2020;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2020, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta;

Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba constituirea fondului de solidaritate cu scopul de a sprijini programul de combatere a pandemiei cu COVID - 19 pe raza teritoriala a Municipiului Iasi.

(2) Fondul de solidaritate este deschis pentru orice persoana fizica sau juridica care doreste sa se alature acestui efort.

Art. 2. Jumatate din fondurile care vor fi stranse vor fi distribuite pentru dotari sau alte cerinte ale spitalelor din Municipiul Iasi, iar cealalta jumatate pentru sustinerea masurilor de ordin social.

Art. 3. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; tuturor compartimentelor Primariei si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Prezenta hotarare se va publia in Monitorul Oficial Local de pe pagina de internet www.primaria-iasi.ro, la Sectiunea “Hotarari adoptate”.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de toate compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 129 din 31 martie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0