• Hotărârea 103/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi si Asociaţia Outventure pentru introducerea laşului în platforma turistică USE-IT
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţarii unui Program anual de finanţare a asociaţiilor de proprietari
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea înfiinţării „Compartimentului Urgenţe Urbane” în subordinea Direcţiei Tehnice şi Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului laşi
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PALAT STRADA SF. ANDREI STRADA TANASESCU STRADA AL. IPSILANTI VODA STRADA BUZNEA STRADA IANCU BACALU STRADA TREI IERARHI TRECATOAREA ARH. ION MINCU intocmit in vederea construirii spatii birouri rezidentiale spatii comerciale servicii parcari amenajari exterioare (strazi accese pietonale si auto spatii verzi etc) sistematizare verticala persoane juridice
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI NUMAR CADASTRAL 135165 135176 135164 135169 întocmit în vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective persoana juridica
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării participării echipei școlare de robotică FUSE la Campionatul Regional de la Iași în perioada 13 – 15 martie 2020 și Campionatul Național de la Cluj-Napoca în perioada 27 -29 martie 2020
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea necesităţii şi oportunităţii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în a) pe şos. Păcurari la Moara de Foc b) la intersecţia str. Petru Poni cu str. Niciman c) pe str. Cucu la intersecţia cu b-dul C.A. Rosetti şi d) intersecţia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae lorga intersecţie cu Bulevardul Socola)”
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59 NUMAR CADASTRAL 158136 intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta persoana juridica
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 38 NUMAR CADASTRAL 158564 întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale persoana fizica
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA DECEBAL NR. 17 NUMAR CADASTRAL 131806 131807 intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective apart hotel servicii birouri) persoana juridica
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR. 6A NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente persoana fizica
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI BULEVARDUL ANASTASIE PANU STRADA PALAT STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA STRADA SF. LAZAR intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 375/01.09.2009 persoane juridice
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 36 NUMAR CADASTRAL 156703 156704 intocmit pentru construire complex cu destinatie mixta (residential retail si servicii) persoane fizice
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA CRISAN NR. 10 NUMAR CADASTRAL 141597 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective spatii comerciale si birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 20 NUMAR CADASTRAL 135766 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR 71 73-75 BIS NUMAR CADASTRAL 150244 158809 158794 158656 153600 150245 122063 122549 148620 148621 141371 141370 121950 intocmit in vederea construirii unui ansamlu mix-used (locuinte colective apart hotel comert servicii birouri etc) persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA NUMAR CADASTRAL 124672 124376 124642 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 53 NUMAR CADASTRAL 13424 CARTE FUNCIARA NR. 136668 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 10A NUMAR CADASTRAL 148263 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul în echivalență valorică a imobilelor amplasate în intravilanul municipiului Iași în suprafață de 2.177 mp din strada Cicoarei fn întabulat în Cartea Funciară 142690 și a celui în suprafață de 863 mp din stradela Sofia Nădejde fn întabulat în Cartea Funciară 164929 proprietăți private (anexa A) cu imobilul amplasat în str.Cicoarei fn în suprafață de 3.414 15 mp întabulat în Cartea Funciară 165677 proprietatea privată a municipalității (anexa B)
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. proprietate privata suprafete ce concura la realizarea proiectului “Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu Str. Sf. Andrei Str. Iancu Bacalu Str. Buznea Str. Tanasescu si Str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1)
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 6 91 mp având nr. cadastral 147784 înscris în Cartea Funciară nr. 147784 situat în Iaşi str. Ciric nr. 42 bl. Q4 sc. B parter jud. Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 18 30 mp situat în Iași Bdul. Socola nr. 8 bl. C2 sc. A parter având număr cadastral 159891 înscris în cartea funciară nr. 159891 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1 în vederea casării
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV – statia B4-PA 105 pe portiunea situata intre P.A. 105 si P.T. 139 in Municipiul Iasi in strada Decebal cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir Aleea Decebal Aleea Rozelor
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi in zona strazii Egalitatii
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei a imobilului proprietate a Municipiului Iasi situat in str. Codrescu nr. 5 catre Institutul de Boli Cardiovasculare ’’Prof. dr. George I.M. Georgescu”
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a unor mijloace fixe – Sisteme supraveghere video achizitionate de Municipiul Iasi
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26 inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54 bloc 977A parter
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din România din spaţiul deţinut în prezent în Piața Unirii nr. 5 bloc B 12 sc. B parter în spaţiul situat în Piața Unirii nr. 5 bloc B12 sc. A parter
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 21279/19.02.2020
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind a probarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL cu persoanele şi familiile care au făcut dovada în anul 2019 că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă aprobarea listei de repartizare a locuinţelor vacante destinate tinerilor spre închiriere construite prin ANL aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 20746/19.02.2020
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2020
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării si completarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 425 din 29 octombrie 2007
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/ 29.08.2017
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.03.2009 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 34.
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în municipiul Iași
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizării petardelor pe raza Municipiului Iași
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea inventarului in domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Adrian Florin Boca in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2019
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57 cartier Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi Zona Galata T46 T47 T48 T49 Județul Iasi” a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa”
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 318/29.08.2017 privind obiectivul Asigurare utilitati si sistematizare verticala pentru construire locuinte destinate tinerilor specialisti din sanatate”
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita către Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi a unor spatii aflate in incinta unitatilor sanitare aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “ROBOMOVE” – Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa extraordinara din data de 17 februarie 2020
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Programului Classix Festival: o suită de premiere și de concerte extraordinare la Iași în luna februarie 2020
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Proiectului „Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu” în perioada 28 - 29 februarie 2020
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării Proiectului „Ambasadorii Iaşului” în perioada februarie – august 2020
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi B-dul Carol I Parc Copou Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 130542 întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 160322 160363 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 NUMAR CADASTRAL 147087 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuale persoane fizice
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN BUCIUM NUMAR CADASTRAL 144396 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOFIA NADEJDE NR. 50 NUMAR CADASTRAL 137314 întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar persoana juridica
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BARNOVA NR. 10 NUMAR CADASTRAL 160841 160842 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale anexe foisor garaj si imprejmuire teren persoana fizica
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75 NUMAR CADASTRAL 158157 întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare reamenajare si extindere locuinta existenta persoana fizica
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16 NUMAR CADASTRAL 124374 150157 întocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare persoane fizice
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 152256 152257 întocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe persoane fizice
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IARMAROC NR. 2 NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale persoane fizice
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T170 NUMAR CADASTRAL 139057 intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ATENEULUI NR. 2 NUMAR CADASTRAL 126846 intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta persoana juridica
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur-Mijloace fixe domeniul privat din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 8 29 mp reprezentând cota indiviză de 2.09% din terenul cu numărul cadastral 342 situat în Iaşi Șoseaua Nicolina nr. 14 bloc 941 înscris în cartea funciară 120643/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul cuprins in Anexa 1
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 314/29.08.2019
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2020
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 339 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici a proiectului tehnic de executie precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Bucium” in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie privind aprobarea suplimentării contribuției proprii astfel încât finanțarea nerambursabilă acordată să nu depășească alocarea financiară si precum aprobarea noului Deviz General a Bugetului actualizat și a tabelului surselor de finanțare aferente proiectului
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Socola”
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020 și până la data de 31.12.2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași Direcția Locală de Evidența Persoanelor Iași Direcția de Asistență Socială Iași Poliția Locală Iași și Direcția Creșe Iași
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie – martie 2020
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice denumite Club Sportiv Municipal Iaşi 2020 în subordinea Consiliului Local Iaşi structură sportivă cu personalitate juridică de drept public și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Organigramei şi a Statului de funcţii al acestuia
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi Colegiul National ’’Mihai Eminescu’’ Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ’’Atelierele copilariei’’
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din O.U.G. 114/2018 in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pivind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Liviu Cangeopol