Hotărârea nr. 62/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,cu persoanele şi familiile care au făcut dovada,în anul 2018,că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2018, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 13/31.01.2019, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Procesele verbale nr. 16292/14.02.2019 și nr. 19363/21.02.2019 încheiate în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19371/21.02.2019, întocmită de către Direcția Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu solicitanții care, în anul 2018, până la data de 30 decembrie, au făcut dovada îndeplinirii condițiilor restrictive prevăzute de lege pentru a avea acces la o astfel de locuință; lista este cuprinsă în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998, privind modul de soluționare a cererilor prin atribuirea locuințelor disponibile vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local Iași. Solicitările locative adresate de către beneficiarii de locuințe construite prin ANL, în calitate de chiriași, vor fi soluționate direct de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 62 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 a HCL nr.

Lista de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. Dosare reactualizate in anul 2018

Poz

1       Nr.dosar/

I                                         ■■

I      Data cererii

I

I           Nume

I

I

I       Prenume Sot

I

I

I         Prenume Sotie

I

I     Total

I     Final

==+

I

I

I

1

I                   2

I                          3

I                       4

I                               5

I          6

==+

I

1

I 14122 / 06/07/2005

I GUZGA

I IULIAN

I NICOLETA

I      105

==+

I ---+

2

I 5459 / 05/02/2009

I CRENGANIS

I IORDACHE-LUCIAN

I LAURA-DIANA

I       84

I

---+

3

I 100996 / 12/11/2010

I ALEXANDRU

I LIVIU ANDREI

I DIANA MARIA

I        81

I

---+

4

I 18766 / 14/11/2003

I HARABA

I VASILE-CIPRIAN

I CLAUDIA-PETRONELA

I       80

I

---+

5

I 69492 / 17/08/2011

I VISCU

I DAVID

I CRISTINA

I       78

I

---+

6

I 85866 / 10/10/2011

I CIOLACU

I ANDREI C-TIN

I ADINA-MIHAELA

I       78

I

---+

7

I 88834 / 19/10/2011

I RACHITA(RESMERI

I CONSTANTIN

I MELANIA

I       76

I

---+

8

I 76603 / 23/08/2012

I ISAC (FOSTA OPI

I VASILE VALENTIN

I PETRONELA

I       74

I

---+

9

I 119064 / 28/12/2012

I DULGHERU

I

I ROXANA-MIHAELA

I       73

I

---+

10

I 25881 / 19/03/2013

I BEJENARU

I ION

I OANA-NICOLETA

I       70

I

---+

11

I 70881 / 30/07/2009

I DOACA

I GELU

I

I       66

I

---+

12

I 117047 / 19/12/2012

I GHEORGHIU

I EUSTATIU-CATALIN

I

I       66

I

---+

13

I 83110 / 14/09/2015

I BORDEIANU

I ALEXANDRU

I SIMONA

I       66

I

---+

14

I 127706 / 21/12/2016

I SCAMAROHIN

I VASILE-MARIAN

I MIHAELA

I       64

I

---+

15

I 58356 / 07/06/2018

I COVIT

I PETRU

I

I       64

I

---+

16

I 67456 / 29/06/2018

I JEHAC

I

I IRINA

I       64

I

---+

17

I 97410 / 14/11/2011

I MATEI

I MIREL

I LORENA

I       63

I

---+

18

I 88803 / 29/09/2015

I ZURBA

I RAZVAN

I ADRIANA

I       63

I

---+

19

I 38301 / 28/04/2010

I CIOBANICA

I VICTOR

I

I       62

I

---+

20

I 97787 / 27/09/2018

I LUPU

I

I PETRONELA-MIHAELA

I        61

I

---+

21

I 83060 / 30/09/2011

I SOROCEANU

I

I MADALINA

I       60

I

---+

22

I 51280 / 06/06/2014

I PASCARU

I ALEXANDRU-GABRIEL

I IOANA

I       60

I

---+

23

I 22280 / 10/03/2015

I CAZACU

I SEBASTIAN-PETRU

I

I       60

I

---+

24

I 24671 / 12/03/2018

I PRECUPETI

I LUIGI-COSMIN

I TANIA-ANABEL

I       60

I

---+

25

I 63410 / 20/06/2018

I CORODIANU

I IOAN

I PETRONELA

I       60

I

---+

26

I 128536 / 11/12/2018

I AL-MATARNEH

I MARIA-CRISTINA

I ASHRAF

I       60

I

---+

27

I 129503 / 13/12/2018

I BEZERCU

I IONUT

I ANCA-ELENA

I       60

I

---+

28

I 107188 / 26/10/2017

I FAVU

I

I SIMONA-GEORGIANA

I       58

I

---+

29

I 14878 / 12/02/2018

I DRON

I MIHAIL-CRISTIAN

I STEFANIA

I       58

I

---+

30

I 83076 / 14/08/2018

I INSURATELU

I RADU-ANDREI

I NICOLETA-ANCA

I       58

I

---+

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+


1

| 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

31

| 94122 / 19/09/2018

| SINGHER

|EDUARD

| ANDREEA

|       58

32

| 98349 / 27/09/2018

| BUCATARU

| GABRIEL-RADUCU

| IULIA-ANDREEA

|       58

33

| 112659 / 02/11/2018

| ABABEI-VIZITIU

| IOAN

| ALINA-VALERICA

|       58

34

| 120177 / 18/12/2015

| GAVRILA

| GICA

|

|       57

35

| 78461 / 07/08/2017

| STIRBETS

| IOAN

| STELA-DELIA

|       57

36

| 83672 / 20/08/2018

| LEITOIU

|

| SUZANA

|       57

37

| 105675 / 16/10/2018

| PETRACHI

|

| ANCUTA-ELENA

|       57

38

| 131867 / 19/12/2018

| PASANIUC

|

| MARINELA-FLORENTINA

|       57

39

| 74249 / 18/07/2018

| BRICHIU

|

| SANDA -GABRIELA

|       56

40

| 95546 / 21/09/2018

| DANILOAIA

| DANIEL-FLORIN

|

|       56

41

| 96593 / 25/09/2018

| PINTILIE

| CRISTIAN

| LAVINIA

|       56

42

| 99075 / 01/10/2018

| PAVEL

|

| PETRONELA-LOREDANA

|       56

43

| 86769 / 24/09/2012

| PAVEL

|

| DANA-IULIANA

|       55

44

| 99291 / 10/11/2014

| SACRIERIU

| SORIN-CONSTANTIN

| SIMONA-MIHAELA

|       55

45

| 31497 / 20/03/2017

| DUBULEAC

| ANDREI

| ADELINA-LILIANA

|       55

46

| 96972 / 03/11/2014

| APOPI

| CRISTIAN

| MIHAELA

|       54

47

| 94003 / 20/09/2016

| DARIE

| MIHAI-IONUT

|

|       54

48

| 31245 / 28/03/2018

| FLORISTEANU

| CONSTANTIN-CRISTIAN

| MARIANA-NICOLETA

|       53

49

| 79973 / 28/12/2018

| DRAGOMIR

| CIPRIAN EMILIAN

| PAULA-RAMONA

|       53

50

| 134012 / 27/12/2018

| CIOBANU

| PETRU-CATALIN

| IULIANA-MARIA

|       52

51

| 46336 / 23/05/2014

| ISTRATE

| MARIUS

| ALINA

|        51

52

| 74352 / 18/07/2018

| POPESCU

| CRISTIAN

| ALEXANDRA-GABRIELA

|        51

53

| 89907 / 07/09/2018

| MOLDOVANU

| VASILE

| JENY

|        51

54

| 97392 / 26/09/2018

| TINCU

|

| MIHAELA

|        51

55

| 117943 / 15/11/2018

| MIHAES

| SEBASTIAN

|

|        51

56

| 103034 / 19/11/2010

| CIUPITU

| C-TIN PAUL

| IOANA

|       50

57

| 112732 / 22/12/2010

| TUTURMAN-BOLBOC

| VLAD - GABRIEL

| DANA

|       50

58

| 115987 / 17/12/2012

| BUNU

| NICOLAE

|

|       50

59

| 133142 / 21/12/2018

| ROMAN

| FLORIN

| ELENA-ALEXANDRA

|       50

60

| 113833 / 23/12/2014

| ALUPEI

|

| ANA-MARIA

|       49

61

| 129560 / 13/12/2018

| VERDES

| EDUARD-ANDREI

|

|       49

62

| 87439 / 30/08/2018

| ROTARU

|BOGDAN

| MADALINA-MIHAELA

|       48

63

| 98756 / 28/09/2018

| GAVRILUTA

| ANDREI-FLORIN

|

|       46

64

| 125218 / 05/12/2018

| ILIE

| TIBERIU

|

|       46

65

| 129674 / 14/12/2018

| CHICHIRAU

| GICA-EDUARD

| IOANA

|       46

66

| 70403 / 09/07/2018

| PAUCA

| MIRCEA-CRISTIAN

| IRINA

|       45

=+ |

=+ |

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+


1

1 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

==+

|

67

| 85424 / 29/09/2014

| CAZUC

| CONSTANTIN-RAZVAN

|

|      44

==+

|

----+

68

| 111573 / 17/12/2014

| ADASCALITEI MAC

| ADRIAN

| BIANCA-GEORGIANA

|      44

|

----+

69

| 94690 / 20/09/2018

| APETREI

| ROBERT

| ANA-MARIA

|      44

|

----+

70

| 36609 / 03/04/2017

| DUNGA

|

| ANDREEA-GEORGIANA

|       43

|

----+

71

| 84065 / 28/08/2017

| LOPATNIC

|

| ANA-MARIA

|       42

|

----+

72

| 134193 / 27/12/2018

| LEONTE

| IONUT-DAVID

| ROXANA-ANDREEA

|       42

|

----+

73

| 130890 / 18/12/2018

| MUDRAG

| ALEXANDRU-DANIEL

|

|       41

|

----+

74

| 131901 / 19/12/2018

| DONCIU

|

| VIOLETA

|       41

|

----+

75

| 112558 / 01/11/2018

| VITALARIU

|

| CRISTINA-MIHAELA

|       40

|

----+

76

| 131708 / 19/12/2018

| RANCEA

| ADY-CONSTANTIN

| ANA

|       40

|

----+

77

| 26362 / 15/03/2018

| RUSU

|

| MARIA

|       37

|

----+

78

| 56372 / 04/06/2018

| SPULBER

| ADRIAN-TUDOR

|

|       36

|

----+

79

| 19000 / 22/02/2018

| MANOLACHE

| ALEXANDRU-CONSTANTIN

|

|       31

|

----+

80

| 14491 / 12/02/2018

| PLESCUTA

| IONUT-CATALIN

| MADALINA

|       30

|

----+

81

| 52624 / 23/05/2018

| IFTIMIE-CHIRILA

| IULIAN

| ANDREEA-ISABELA

|       30

|

----+

82

| 68880 / 06/07/2017

| VASILIU

| MARIAN

| IONELA-DELIA

| 28

|

----+

83

| 125716 / 18/12/2017

| PASANIUC

| CORNELIU-MARIUS

| DIDI-CONSTANTINA

| 28

|

----+

84

| 94973 / 20/09/2018

| RUSU

| GABRIEL-CATALIN

| CLAUDIA

|       27

|

----+

85

| 108937 / 24/10/2018

| BUZA

| IONUT-ANDREI

| MIRELA

|       24

|

----+

86

| 114680 / 07/11/2018

| GABOR

| MARIUS-CATALIN

| CRISTINA

|       24

|

----+

87

| 128711 / 12/12/2018

| MORARIU

| ILIE-IULIAN

| GEANINA-NICOLETA

|       24

|

----+

88

| 130635 / 17/12/2018

| TANASA

|

| ALEXANDRA-IULINA

|       24

|

----+

89

| 131685 / 19/12/2018

| FRATILA

|

| FLORINA-MADALINA

|       24

|

----+

90

| 66197 / 27/06/2018

| IANOVICI

|

| RAMONA-ELENA

| 22

|

----+