Hotărârea nr. 59/2019

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 18448/19.02.2019, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă, Evidență Dispoziții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Metodologia - cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Având în vedere OMEN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Avand in vedere OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Avand in vedere dispozitiile pct.3 art. 4 din OMEN nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iasi, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2018 - 2019.

Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 469 din 31 octombrie 2018 își încetează efectele.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului Școlar Județean Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 59 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IASI

STAT

1061

13

2

Crucianu Bogdan Teodor - PSD Negara Ionel - PNL

2

COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IASI

STAT

685

9

2

Ciobotaru Traian Florentin - PSD Herghiligiu Dan - PNL

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IASI

STAT

235

7

1

Bandol Marius - PNL

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU", IASI

STAT

1438

13

3

Aur Marius Catalin - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Ciobotaru Traian Florentin - PSD

5

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL

TEODOREANU", IASI

STAT

712

9

2

Ciobotaru Traian Florentin - PSD Radu Ciprian - PNL

6

SCOALA PRIMARA "GHEORGHE ASACHI", IASI

STAT

328

7

1

Tautu luliana Daniela - PSD

7

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO", IASI

STAT

629

9

1

Postolache Andrei - Independent Timofciuc Catalin - PNL

8

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", IASI

STAT

603

9

2

Gherasim Anca - PNL

Crucianu Bogdan Teodor - PSD

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

9

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA", IASI

STAT

1415

13

3

Gavril Mihai Liviu - PSD Nedelcu Vlad Nicolae - PSD

Cobzaru Dida Ancuta - PNL

10

SCOALA PRIMARA "CAROL I", IASI

STAT

529

9

2

Boca Adrian Florin - PSD Huțuliac Mihai Constantin -PNL

11

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE", IASI

STAT

532

9

2

Ciobotaru Traian Florentin - PSD Horeanu Ionut - PNL

12

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI

STAT

761

9

0

Boca Adrian Florin - PSD

13

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU", IASI

STAT

1224

13

2

Tautu Iuliana Daniela - PSD Enculescu Eugen - PNL

14

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR", IASI

STAT

1348

13

3

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Tautu Daniela Iuliana - PSD Istrati Ilie - PNL

15

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI", IASI

STAT

707

9

1

Boisteanu Paul - PSD

16

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IASI

STAT

230

7

1

Tautu luliana Daniela - PSD

17

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", IASI

STAT

944

13

3

Crucianu Bogdan Teodor - PSD Ana Maria Cristina Cojocia - ALDE Timofciuc Razvan - PNL

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

18

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20, IASI

STAT

208

7

1

Tautu Daniela Iuliana - PSD

19

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IASI

STAT

949

13

3

Scripcaru Calin - PSD

Gaburici Violeta Adriana - PMP Bostan Ciprian Manuel-PNL

20

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU", IASI

STAT

1323

13

3

Aur Marius Catalin - PSD

Boca Adrian Florin - PSD

Piftor Daniel - PMP

21

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 18, IASI

STAT

235

7

1

Baicu Mihai - PNL

22

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IASI

STAT

680

9

2

Aur Marius Catalin - PSD Sorocianu Marius -PNL

23

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IASI

STAT

1206

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD Boisteanu Paul Corneliu - PSD Vatra Romeo - PNL

24

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE A. STURDZA", IASI

STAT

875

9

2

Ciobotaru Traian Florentin -PSD Zisu Gabriel - PNL

25

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IASI

STAT

201

7

1

Gaburici Violeta Adriana - PMP

26

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN

PETRICEICU HASDEU", IASI

STAT

1768

13

3

Crucianu Bogdan Teodor - PSD Andries Cristian - PSD

Halip Laurentiu - PNL

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

27

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL", IASI

STAT

1074

13

3

Boca Adrian Florin - PSD Aur Marius Catalin - PSD

Dornean Tudor - PNL

28

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN", IASI

STAT

1310

13

3

Crucianu Bogdan Teodor - PSD Hliboceanu Ioana Diana - PSD Piftor Daniel - PMP

29

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IASI

STAT

1057

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD

Bulat Bogdan - PSD

Eugen Caba - PNL

30

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU", IASI

STAT

1290

13

3

Gavril Mihai Liviu - PSD

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD Dolachi Costel - PNL

31

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IASI

STAT

661

9

1

Sandu Vasile - PSD

32

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GR. GHICA VODA", IASI

STAT

1608

13

2

Scripcaru Calin - PSD Poroch Vladimir - PNL

33

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 25, IASI

STAT

238

7

1

Stan Doina - PNL

34

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA", IASI

STAT

639

9

2

Chitimus Razvan - PSD

Nedelcu Marius Constantin - PSD

35

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IASI

STAT

309

7

1

Gavril Mihai Liviu - PSD

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

36

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE

CONTA", IASI

STAT

841

9

2

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD

Piftor Daniel - PMP

37

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IASI

STAT

185

7

1

Aldea Catalina - PSD

38

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IASI

STAT

259

7

1

Aldea Catalina - PSD

39

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE", IASI

STAT

313

7

1

Scripcaru Calin - PSD

40

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IASI

STAT

929

13

2

Ciobotaru Traian Florentin - PSD Rotaru Angela - PNL

41

SCOALA GIMNAZIALA "TITU

MAIORESCU", IASI

STAT

1595

13

3

Serbescu Constantin - PSD Gaburici Adriana Violeta - PMP Boz Petru Eduard - PNL

42

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU", IASI

STAT

444

7

1

Slabu Florin - ALDE

43

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICA SI AUTOMATIZARI, IASI

STAT

824

9

1

Cotofan Alexandru - PNL

44

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IASI

STAT

1201

13

3

Aldea Catalina - PSD

Postolache Andrei - Independent Halip Laurentiu - PNL

45

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE

I. BRATIANU", IASI

STAT

711

9

2

Gavril Mihai Liviu -PSD Vechiu Mihaela - PNL

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

46

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA", IASI

STAT

260

7

1

Boca Adrian Florin - PSD

47

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IASI

STAT

226

7

1

Piftor Daniel - PMP

48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IASI

STAT

310

7

1

Dornean Tudor - PNL

49

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IASI

STAT

997

13

3

Serbescu Constantin - PSD Pintilei Mihail - PSD Tudosa Nicu - PNL

50

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE MARZESCU", IASI

STAT

633

9

1

Gaburici Violeta Adriana - PMP

51

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IASI

STAT

296

7

1

Radulescu Laurentiu - PNL

52

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU", IASI

STAT

983

13

3

Tautu Iuliana Daniela - PSD Piftor Daniel - PMP

Postolache Andrei - Independent

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IASI

STAT

271

7

1

Ciobotaru Traian Florentin - PSD

54

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII, IASI

STAT

1009

13

2

Gavril Mihai Liviu - PSD Butnaru Cristinel - PNL

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

55

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 12, IASI

STAT

448

7

1

Tautu Iuliana Daniela - PSD

56

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA", IASI

STAT

474

7

1

Bulgaru Liviu - PNL

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, IASI

STAT

293

7

1

Aldea Catalina - PSD

58

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 22, IASI

STAT

239

7

1

Alexa Antonica - PNL

59

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA", IASI

STAT

1048

13

3

Ciobotaru Traian Florentin - PSD Scripcaru Calin - PSD Antohie Razvan - PNL

60

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", IASI

STAT

1157

13

3

Sandu Vasile - PSD Pintilei Mihail - PSD Iablonschi Arcadie - PNL

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IASI

STAT

230

7

1

Sandu Vasile - PSD

62

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC

"VIRGIL MADGEARU", IASI

STAT

1177

13

2

Boisteanu Paul Corneliu - PSD Dornean Tudor - PNL

63

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE

COSBUC", IASI

STAT

735

9

2

Aldea Catalina - PSD Cazan Doina - PNL

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IASI

STAT

259

7

1

Pintilei Mihail - PSD

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN MUNICIPIUL IAȘI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/ PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 SC0

Numar membri CA

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

65

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IASI

STAT

681

9

1

Gribinca Vasile - PNL

66

PALATUL COPIILOR IASI

STAT

7100

13

1

Aur Marius Catalin -PSD

67

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI

STAT

1234

13

3

Aur Marius Catalin -PSD Hliboceanu Ioana - PSD Gavril Mihai Liviu - PSD

68

COLEGIUL NATIONAL, IASI

STAT

1268

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD Boca Adrian Florin - PSD Gaburici Violeta - PMP

69

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE

ASACHI", IASI

STAT

1476

13

2

Pintilei Mihail - PSD Ignat Etienne - PNL

70

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IASI

STAT

632

9

1

Slabu Florin - ALDE

71

LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI

STAT

576

9

1

Postolache Andrei - Independent

72

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA", IASI

STAT

608

9

2

Crucianu Bogdan Teodor - PSD

Darie Adi - PNL

73

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN

BARSANESCU", IASI

STAT

1308

13

3

Gaburici Violeta Adriana - PMP Boca Adrian Florin - PSD Avram Ana Maria - PNL

Lista unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

1.

PALATUL COPIILOR

2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI

3.

CLUBUL SPORTIV SCOLAR „ ANGHEL SALIGNY „ IASI (unitate arondata la Clubul Sportiv Scolar „ Unirea „ Iasi)

4.

CLUBUL SPORTIV SCOLAR IASI (unitate arondata la Clubul Sportiv Scolar „ Unirea „ Iasi)

Presedinte de Sedinta, Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan