Hotărârea nr. 430/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. Iasi nr.342/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale Iasi;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Raportul nr.16884/12.11.2019 incheiat la finalizarea examenului de promovare in grad a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in data de 08.11.2019-proba scrisa;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, completata si modificata ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008, completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 430 din 29 Noiembrie 2019

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași, conform Anexei -parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Politia Locală Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 430 din 29 Noiembrie 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 430 din 29 Noiembrie 2019

MUNICIPIUL IASI

ANEXA LA HCL NR. 430/2019


POLITIA LOCALĂ IASI

STAT DE FUNCȚII POLITIA LOCALĂ IASI valabil la data de 01.12.2019

Nr. pozitie.

Marca

ID. POST

NUMELE SI PRENUMELE

Studii

Functia publica

Gradația

Grad

CONDUCERE

1

1

348334

O

OCUPAT

S

Director general

5

II

2

2

348301

O

OCUPAT

S

Director general adjunct

5

II

COMPARTIMENT PRESĂ ȘI RELA ȚII PUBLICE

3

121

476378

V

VACANT

S

polițist local

0

superior

4

9

V

VACANT

S

consilier

0

asistent

COMPARTMENT DOCUMENTE CLASIFICA TE ȘI EVIDENȚĂ ARMAMENT

5

153

451505

O

OCUPAT

SSD

polițist local

5

superior

6

105

348202

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

7

5

348191

O

OCUPAT

S

șef serviciu

3

II

8

7

348238

O

OCUPAT

S

consilier

3

superior

9

17

348260

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

10

300

348247

O

OCUPAT

M

referent

3

superior

11

25

348416

O

OCUPAT

S

consilier

3

principal

12

8

348464

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

13

77

348419

TV

TEMPORAR VACANT

S

consilier

5

superior

14

233

NOU

V

VACANT

S

consilier

0

superior

15

16

451523

O

OCUPAT

S

consilier

4

superior

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII, ISU ȘI PREGĂTIRE

16

11

348265

V

VACANT

S

consilier

0

superior

17

3

451497

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

18

21

348201

TO

TEMPORAR OCUPAT

S

șef serviciu

0

II

19

13

348336

O

OCUPAT

S

consilier

4

superior

20

18

348261

TV

TEMPORAR VACANT

S

consilier

5

superior

21

14

348460

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

22

12

348427

TV

TEMPORAR VACANT

S

consilier

2

asistent

23

81

443186

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

24

22

348210

O

OCUPAT

S

consilier

5

superior

25

276

476396

V

VACANT

S

consilier

0

principal

BIROUL PROCEDURI - JURIDIC

26

6

393143

TO

TEMPORAR OCUPAT

S

șef birou

4

II

COMPARTIMENT JURIDIC

27

4

348423

TV

TEMPORAR VACANT

S

consilier juridic

4

superior

28

87

NOU

V

VACANT

S

consilier-juridic

0

asistent

29

208

348228

O

OCUPAT

S

consilier

4

superior

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PROCESE - VERBALE

30

23

348193

O

OCUPAT

M

referent

5

superior

31

24

348219

O

OCUPAT

S

consilier

4

principal

32

289

348340

O

OCUPAT

M

referent

4

superior

33

308

348409

O

OCUPAT

M

referent

5

superior

BIROU ACHIZIȚII

34

69

427623

O

OCUPAT

S

șef birou

5

II

35

119

427625

O

OCUPAT

S

consilier achiziții publice

1

principal

36

120

O

OCUPAT

S

consilier - personal contractual

3

1A

37

51

TV

TEMPORAR VACANT

S

consilier - personal contractual

5

1A

38

310

V

VACANT

S

consilier - personal contractual

0

1A

39

320

V

VACANT

S

consilier - personal contractual

0

1A

BIROU ADMINISTRA TIV

40

321

TO

TEMPORAR OCUPAT

S

șef birou -contractual

5

II

41

323

cod COR

331309

O

OCUPAT

M

referent - personal contractual

5

IA

42

122

O

OCUPAT

G

muncitor calificat

5

III

43

123

O

OCUPAT

G

îngrijitor

5

44

314

O

OCUPAT

M

șofer

3

45

315

O

OCUPAT

M

șofer

4

SERVICIUL DISPECERA T

46

99

427140

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

COMPARTIMENT DISPECERI POLIȚIE LOCALĂ

47

100

348258

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

48

103

348287

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

49

107

348212

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

50

108

348335

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

51

109

348402

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

52

111

348317

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

53

115

412622

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

54

266

348342

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

55

241

348196

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

56

112

348284

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

57

228

348229

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

58

231

348248

O

OCUPAT

S

polițist local

4

principal

59

124

427141

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

60

20

412619

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT DISPECERI MANAGEMENT TRAFIC

61

104

348452

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

62

101

348356

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

63

255

348433

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

64

114

348296

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

65

117

410755

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

66

282

348324

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

67

116

348316

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

68

253

348208

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

SERVICIUL CONTROL URBANISM. AFIȘAJ STRADAL

69

33

348468

TO

TEMPORAR OCUPAT

S

șef serviciu

4

II

70

52

348415

TV

TEMPORAR VACANT

S

polițist local

3

asistent

71

32

348450

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

72

36

348422

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

73

213

348311

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

74

78

348379

O

OCUPAT

S

polițist local

3

principal

75

30

348473

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

76

90

476381

TV

TEMPORAR VACANT

S

polițist local

4

principal

77

325

476382

O

OCUPAT

S

polițist local

3

asistent

78

55

348449

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

79

257

348395

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

80

38

348429

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

81

74

348451

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

82

127

348470

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

83

170

348407

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

84

130

348268

V

VACANT

S

polițist local

0

superior

85

131

348365

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

86

133

348344

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

87

136

348384

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

88

137

348339

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

89

140

348300

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

90

142

348185

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

91

143

348443

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

92

144

348289

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

93

205

348369

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

94

147

348461

O

OCUPAT

S

polițist local

4

superior

95

148

348302

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

96

149

348205

O

OCUPAT

S

polițist local

3

principal

97

150

348225

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

98

151

348436

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

99

154

348351

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

100

158

410748

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

101

161

348259

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

102

204

348254

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

103

134

348387

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

104

29

348472

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

105

132

348354

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

106

172

443191

O

OCUPAT

M

polițist local

1

asistent

107

229

451537

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

108

135

348249

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

109

326

476397

O

OCUPAT

S

polițist local

1

asistent

110

327

476398

O

OCUPAT

S

polițist local

0

debutant

111

328

476399

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

112

329

476400

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

113

330

476401

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

114

331

476402

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

115

332

476383

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

116

333

476384

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

117

334

476385

V

VACANT

S

polițist local

0

asistent

118

335

476388

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

119

336

476389

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

120

337

476390

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

121

338

476391

O

OCUPAT

M

polițist local

2

principal

122

311

451536

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

123

113

451530

O

OCUPAT

S

polițist local

2

debutant

124

236

451524

O

OCUPAT

M

polițist local

2

principal

263

141

348188

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

125

106

348264

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

BIROU REGLEMENTARE SIGURANȚĂ RUTIERA

126

28

427622

O

OCUPAT

S

șef birou

5

II

127

145

348246

O

OCUPAT

S

polițist local

4

principal

128

152

348291

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

129

129

348321

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

130

256

348424

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

131

155

348462

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

132

79

348477

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

133

128

348320

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

134

227

348345

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

135

339

476379

V

VACANT

S

șef birou

0

II

136

70

348233

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

137

169

348353

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

138

54

348305

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

139

166

348388

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

140

41

348266

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

141

43

348313

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

142

275

348256

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

SERVICIUL POLIȚIE LOCALA 1

143

19

451498

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

144

160

348214

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

145

218

348380

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

146

66

348323

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

147

215

348307

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

148

232

348446

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

149

298

348425

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

150

272

348329

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

151

264

348399

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

152

98

410754

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

153

302

348421

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

154

189

348394

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

155

197

348290

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

156

301

348352

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

157

191

348262

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

158

285

348327

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

159

64

348197

V

VACANT

M

polițist local

0

principal

160

248

348333

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT FLUIDIZARE TRAFIC

161

273

451526

V

VACANT

M

polițist local

0

debutant

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

162

340

476393

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

164

307

348396

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

165

45

348292

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

SERVICIUL POLIȚIE LOCALA 2

166

35

451499

V

VACANT

S

șef serviciu

0

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

167

110

451525

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

168

65

348405

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

169

196

348325

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

170

190

348326

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

171

62

348458

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

172

186

348348

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

173

93

410744

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

174

288

410743

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

175

192

348240

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

176

173

348275

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

177

102

348263

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

178

283

348310

V

VACANT

M

polițist local

0

superior

179

220

348403

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

180

193

348338

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

181

262

348371

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

182

180

348343

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

183

182

348438

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

184

181

348428

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

185

165

348242

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

186

225

348322

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

187

146

348209

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

188

269

348454

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

189

67

348432

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

190

281

348376

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

191

202

348346

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

192

226

348319

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

SERVICIUL POLIȚIE LOCALA 3

193

48

451500

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

195

277

451527

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

196

286

348187

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

197

58

348410

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

198

207

348221

O

OCUPAT

S

polițist local

4

superior

199

73

410747

O

OCUPAT

S

polițist local

4

principal

200

259

348276

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

201

61

348285

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

202

198

348204

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

203

212

348281

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

204

163

348252

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

205

195

348241

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

206

221

348374

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

207

249

348215

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

208

304

348273

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

209

296

348393

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

210

159

348426

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

211

291

348441

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

212

278

348364

O

OCUPAT

S

polițist local

3

principal

213

174

348431

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

214

251

348389

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

215

34

348465

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

216

252

348390

O

OCUPAT

S

polițist local

4

superior

217

247

348245

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

218

293

348227

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

COMPARTIMENT FLUIDIZARE TRAFIC

219

299

451528

V

VACANT

M

polițist local

0

debutant

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

220

164

348375

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

221

176

348211

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

222

168

348220

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

223

184

348366

V

VACANT

M

polițist local

0

superior

224

71

348417

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

225

37

348189

O

OCUPAT

S

polițist local

2

principal

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ 4

226

319

451501

TO

TEMPORAR OCUPAT

S

șef serviciu

3

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

227

80

348398

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

228

194

348303

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

229

50

348397

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

230

68

348234

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

231

72

348298

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

231

219

348382

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

232

284

348411

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

233

188

348330

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

235

238

348420

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

236

156

348272

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

237

185

348457

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

238

306

348223

O

OCUPAT

M

polițist local

3

principal

239

96

348328

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

240

294

348230

O

OCUPAT

S

polițist local

4

superior

COMPARTIMENT FLUIDIZARE TRAFIC

241

240

348437

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

242

209

348383

O

OCUPAT

S

polițist local

4

superior

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

242

125

412621

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

243

27

348297

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ 5

244

31

451502

O

OCUPAT

S

șef serviciu

4

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

245

75

451529

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

246

56

348362

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

247

57

348359

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

248

239

348434

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

249

44

410751

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

250

250

348373

TV

TEMPORAR VACANT

M

polițist local

3

superior

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

251

171

348236

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

252

274

348203

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

253

179

348315

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

254

309

348341

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

255

268

348442

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

256

206

348430

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

257

175

410746

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

258

260

348408

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

259

341

476394

V

VACANT

M

polițist local

0

debutant

260

342

476395

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

261

270

348377

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

262

245

348271

O

OCUPAT

S

polițist local

3

principal

COMPARTIMENT FLUIDIZARE TRAFIC

263

200

348392

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

264

246

348224

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

265

118

348447

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ 6

266

39

451503

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

COMPARTIMENT PLANIFICARE ȘI SINTEZĂ

267

42

348200

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

268

178

348226

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

269

47

348439

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

270

46

348445

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

271

49

348253

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

272

210

348283

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

273

167

348198

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

274

177

348277

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

275

242

348357

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

276

95

348194

TV

TEMPORAR VACANT

M

polițist local

5

superior

277

271

348368

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

278

216

348213

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

279

292

348195

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

280

265

410745

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

281

297

348412

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

282

280

348404

O

OCUPAT

S

polițist local

3

superior

283

138

348482

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

284

183

348400

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

COMPARTIMENT FLUIDIZARE TRAFIC

285

343

476404

V

VACANT

S

polițist local

0

debutant

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂȚENEȘTI

286

267

348453

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

287

60

348337

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

SERVICIUL INTERVENȚII

288

15

451496

TV

TEMPORAR VACANT

S

șef serviciu

5

II

289

83

348418

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

290

84

348358

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

291

85

348207

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

292

97

348308

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

293

235

348306

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

294

86

348440

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

295

88

348391

O

OCUPAT

M

polițist local

3

superior

296

89

348355

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

297

59

348232

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

298

91

348216

O

OCUPAT

S

polițist local

5

principal

299

92

348190

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

300

94

348314

O

OCUPAT

S

polițist local

4

principal

301

157

348217

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

302

82

348456

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

303

76

348347

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

304

199

443192

O

OCUPAT

M

polițist local

2

principal

305

305

348288

TV

TEMPORAR VACANT

S

polițist local

3

principal

306

224

348243

O

OCUPAT

M

polițist local

0

asistent

SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ CĂLARE

307

344

476377

O

OCUPAT

S

șef serviciu

1

II

308

26

455647

O

OCUPAT

M

polițist local

2

principal

309

322

455648

O

OCUPAT

M

polițist local

3

asistent

310

162

455649

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

311

254

455650

O

OCUPAT

M

polițist local

5

asistent

312

290

455651

O

OCUPAT

M

polițist local

0

debutant

313

312

455652

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

314

53

348231

O

OCUPAT

S

polițist local

0

asistent

315

63

348294

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

316

10

451670

O

OCUPAT

S

polițist local

2

asistent

317

324

NOU

V

VACANT

M

polițist local

0

debutant

SERVICIUL PAZĂ, CONTROL ACCES, TRANSPORT VALORI

318

40

451504

O

OCUPAT

S

șef serviciu

5

II

COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

319

316

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

3

320

317

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

321

318

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

322

345

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

323

346

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

324

347

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

3

325

348

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

326

349

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

327

350

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

328

351

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

329

352

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

330

353

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

331

354

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

3

332

355

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

333

356

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

334

357

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

0

335

358

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

5

336

359

COR 962908

O

OCUPAT

M

paznic

1

337

360

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

338

361

COR 962907

O

OCUPAT

M

paznic

2

339

362

COR 962908

V

VACANT

M

paznic

0

COMPARTIMENT CONTROL ACCES

340

261

451789

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

341

187

348206

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

342

223

348279

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

343

258

348406

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

344

222

348237

O

OCUPAT

M

polițist local

4

principal

345

243

348309

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

346

201

348295

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

347

303

348401

O

OCUPAT

S

polițist local

5

superior

348

230

348318

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

349

217

348239

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

350

263

348444

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

351

234

348299

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

352

214

348222

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

353

295

348278

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

354

237

348350

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

355

211

348435

O

OCUPAT

S

polițist local

4

principal

356

203

348361

O

OCUPAT

M

polițist local

4

superior

357

287

348332

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

358

279

348250

O

OCUPAT

M

polițist local

3

principal

359

139

348218

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

360

244

348280

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

COMPARTIMENT TRANSPORT VALORI

361

313

451788

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

362

126

412620

O

OCUPAT

M

polițist local

5

superior

Președinte de sedinta

Paul Corneliu Boișteanu