Hotărârea nr. 340/2019

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2019 - 2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de

Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat si particular din

Municipiul Iași pentru anul scolar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere propunerile formulate din partea Partidului Social Democrat Iasi (PSD), Partidului National Liberal Iasi (PNL), Partidului Miscarea Populara Iasi (PMP), Aliantei Liberalilor si Democratilor Iasi (ALDE) aprobate și consemnate în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere propunerile formulate din partea Partidului National Liberal Iasi (PNL) privind nominalizarea reprezentantilor PNL in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar particular;

Având în vedere Adresa nr. 2199/2019 emisa de Partidul Social Democrat Iasi si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 110886/2019 ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, înregistrat sub nr.100518 /18.09.2019;

Avand in vedere adresa nr. 8966 / 18.09.2019 emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi catre toate unitatile scolare preuniversitare din Municipiul Iasi, prin care se solicita desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Avand in vedere OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Avand in vedere dispozitiile pct. 3 art. 4 din OMEN nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017, pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar OMEN nr. 4619/22.09.2014;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizeaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Iași in Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iasi, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2019 - 2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 340 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L nr. 340/2019 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Iasi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2019-2020

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/

PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi

înscriși în anul

școlar 2019-2020 SC0

Numar membri

CA

Numar reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IASI

STAT

1036

13

3

Crucianu Bogdan Teodor -PSD,Negara Ionel - PNL , Precup Florentina-PSD

2

COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IASI

STAT

705

9

2

Herghiligiu Dan-PNL , Franc Gerd-PSD

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IASI

STAT

251

7

1

Bandol Marius-PNL

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU", IASI

STAT

1507

13

3

Aur Marius Catalin - PSD , Ciubotaru Florentin Traian-PSD, Pintilei Mihai-PSD

5

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL

TEODOREANU", IASI

STAT

710

9

2

Ciobotaru Florentin Traian-PSD,Butnaru Cristian-PNL

6

SCOALA PRIMARA "GHEORGHE ASACHI", IASI

STAT

309

7

1

Tautu Iuliana Daniela-PSD

7

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO", IASI

STAT

649

9

2

Postolache Andrei-independent, Timofciuc Catalin-PNL

8

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", IASI

STAT

627

9

2

Stirbets Ionut - PSD , Rusu Rodica - PNL

9

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA", IASI

STAT

1539

13

3

Gavril Mihai - PSD, Nedelcu Vlad Nicolae-PSD, Timofciuc Dida Ancuta-PNL

10

SCOALA PRIMARA "CAROL I", IASI

STAT

490

7

1

Boca Adrian Florin-PSD

11

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE", IASI

STAT

517

9

2

Chiper Lucian-PSD, Vlad Ghizdovat-PNL

12

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI

STAT

694

9

1

Harabagiu Vlad-PSD

13

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU", IASI

STAT

1291

13

3

Serbescu Constantin - PSD, Etiene Ignat-PNL, Nedelcu Adrian -PSD

14

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR", IASI

STAT

1378

13

3

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD, Tautu Daniela-PSD,Cosmin Stanciu-PNL

15

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI", IASI

STAT

741

9

2

Boisteanu Paul - PSD , Ciobotaru Florentin Traian - PSD

16

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IASI

STAT

234

7

1

Tautu Iuliana Daniela-PSD

17

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", IASI

STAT

1012

13

3

Trofin Marin Aurelia-PSD, Timofciuc Razvan-PNL, Constantin Irimia-ALDE

18

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20, IASI

STAT

212

7

1

Tautu Iuliana Daniela-PSD

19

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IASI

STAT

957

13

3

Scripcaru Calin - PSD, Gaburici Violeta Adriana-PMP, Zisu Gabriel-PNL

20

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU", IASI

STAT

1323

13

3

Aur Marius Catalin - PSD, Boca Adrian Florin-PSD, Piftor Daniel-PMP

21

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IASI

STAT

239

7

1

Vlad Ghizdovat-PNL

22

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IASI

STAT

701

9

2

Chiper Lucian - PSD, Ina Paladi-

PNL

23

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IASI

STAT

1207

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD , Boisteanu Paul Corneliu-PSD, Ciprian Manuel Bostan-PNL

24

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE A. STURDZA", IASI

STAT

897

9

2

Ciobotaru Traian Florentin - PSD, Tarna Elena Simona-PNL

25

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IASI

STAT

201

7

1

Gaburici Violeta - PMP

26

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN

PETRICEICU HASDEU", IASI

STAT

1612

13

3

Crucianu Bogdan Teodor - PSD , Andries Cristian-PSD, Halip Laurentiu-PNL

27

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL", IASI

STAT

1110

13

3

Aur Marius Catalin - PSD, Boca Adrian Florin-PSD, Dornean Tudor-PNL

28

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN", IASI

STAT

1302

13

3

Crucianu Bogdan Teodor - PSD , Hliboceanu Ioana Diana-PSD, Piftor Daniel-PMP

29

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IASI

STAT

1053

13

3

Surdu Gabriel Mihai - PSD , Bulat Bogdan-PSD, Eugen Caba-PNL

30

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU", IASI

STAT

1313

13

3

Cosman Dan - PSD, Doroftei Petru-PSD, Dolachi Costel-PNL

31

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IASI

STAT

614

9

2

Sandu Vasile-PSD, Berila Adriana-PSD

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/

PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi

înscriși în anul

școlar 2019-2020 SC0

Numar membri

CA

Numar reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

32

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GR.

GHICA VODA", IASI

STAT

1693

13

3

Scripcaru Calin - PSD, Marius

Strugar-PNL

33

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IASI

STAT

248

7

1

Stan Doina-PNL

34

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU

VLAHUTA", IASI

STAT

640

9

2

Chitimus Razvan-PSD, Nedelcu Mariu Constantin-PNL

35

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IASI

STAT

332

7

1

Gavril Mihai Liviu -PSD

36

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA",

IASI

STAT

877

9

2

Amironesei Gabriel - PSD, Piftor Daniel-PMP

37

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IASI

STAT

204

7

1

Aldea Catalina-PSD

38

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IASI

STAT

263

7

1

Ciobotaru Traian Florentin-PSD

39

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE",

IASI

STAT

302

7

1

Gavril Mihai - PSD

40

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE

TURISM, IASI

STAT

921

13

3

Ciobotaru Traian Florentin - PSD,

Rotaru Angela-PNL, Trufanda Iulian- PSD

41

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU",

IASI

STAT

1623

13

3

Serbescu Constantin-PSD, Gaburici Adriana Violeta-PMP, Boz Petru Eduard-PNL

42

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU",

IASI

STAT

411

7

1

Cristian Rotaru -ALDE

43

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICA SI AUTOMATIZARI, IASI

STAT

920

13

3

Cotofan Alexandru-PNL, Naslau Petru-PSD, Emil Ungureanu -ALDE

44

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN

CUZA", IASI

STAT

1161

13

3

Hliboceanu Ioana-Diana-PSD, Postolache Andrei-Independent, Halip Laurentiu - PNL

45

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE I.

BRATIANU", IASI

STAT

770

9

2

Gavril Mihai-PSD, Angela Rotaru-PNL

46

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA", IASI

STAT

247

7

1

Bejan Catalina - PSD

47

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IASI

STAT

220

7

1

Piftor Daniel - PMP

48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IASI

STAT

290

7

1

Dornean Tudor-PNL

49

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR",

IASI

STAT

1033

13

3

Serbescu Constantin-PSD, Pintilei Mihail-PSD, Ioana Lazaroaia-PNL

50

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI

TELECOMUNICATII "GHEORGHE

MARZESCU", IASI

STAT

634

9

2

Gaburici Violeta Adriana-PMP, Caisin Stefan- PSD

51

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IASI

STAT

268

7

1

Daniel Palade-PNL

52

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE

CALINESCU", IASI

STAT

974

13

3

Tautu IulianaDaniela-PSD, Piftor Daniel-PMP, Postolache Andrei-Independent

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

4, IASI

STAT

292

7

1

Enache Geanina - PSD

54

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

SI CONSTRUCTII, IASI

STAT

1073

13

3

Caisin Stefan -PSD, Gabriel Zisu -

PNL, Violeta Adriana Gaburici -PMP

55

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IASI

STAT

456

7

1

Dulgheru Alexandra-PSD

56

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA",

IASI

STAT

480

7

1

Bulgaru Liviu-PNL

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1, IASI

STAT

426

7

1

Aldea Catalina-PSD

58

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IASI

STAT

246

7

1

Alexa Antonica-PNL

59

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA",

IASI

STAT

1016

13

3

Ciobotaru Traian Florentin-PSD,

Scripcaru Calin-PSD, Antohie RazvanPNL

60

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", IASI

STAT

1158

13

3

Sandu Vasile-PSD, Pintilei Mihail-PSD, Mihai Hutuleac- PNL

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IASI

STAT

216

7

1

Sandu Vasile-PSD

62

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL

MADGEARU", IASI

STAT

1190

13

3

Crucianu Bogdan Teodor -PSD, Dornean Tudor -PNL, Ciobotaru Florentin Traian - PSD

63

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC",

IASI

STAT

734

9

2

Aldea Catalina-PSD, Cazan Doina-PNL

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IASI

STAT

266

7

1

Pintilei Mihail-PSD

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

STAT/

PARTICULAR

Număr total de preșcolari și elevi

înscriși în anul

școlar 2019-2020 SC0

Numar membri

CA

Numar reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

65

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA",

IASI

STAT

691

9

2

Aur Marius Catalin -

PSD,Alexandru Cotofan-PNL

66

PALATUL COPIILOR IASI

STAT

7100

13

1

Aur Marius Catalin - PSD

67

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI

STAT

1234

13

3

Aur Marius Catalin - PSD, Hliboceanu Ioana-PSD, Gavril Mihai Liviu -PSD

68

COLEGIUL NATIONAL, IASI

STAT

1199

13

3

Boca Adrian Florin -PSD, Romeo Vatra -PNL,Gaburici Violeta- PMP

69

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI",

IASI

STAT

1512

13

3

Pintilei Mihail-PSD, Ignat Etienne-PNL, Emil Ungureanu - ALDE

70

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IASI

STAT

635

9

2

Andries Cristian-PSD, Elena Bustiuc-ALDE

71

LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI

STAT

605

9

2

Postolache Andrei - Independent,

Precup Florentina-PSD

72

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA", IASI

STAT

633

9

2

Crucianu Bogdan Teodor - PSD , Darie Adi- PNL

73

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN

BARSANESCU", IASI

STAT

1308

13

3

Gaburici Violeta Adriana -PMP,Sauciuc Claudiu Narcis-PSD, Avram Ana Maria-PNL

74

COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IASI

PARTICULAR

557

9

1

Aur Marius Catalin - PSD

75

GRĂDINIȚA "ANGEL KIDS", IAȘI

PARTICULAR

52

7

1

Nedelcu Adrian-PSD

76

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA ZÂNELOR", IAȘI

PARTICULAR

115

7

1

Trufanda Iulian-PSD

77

GRĂDINIȚA "EURO KID", IAȘI

PARTICULAR

88

7

1

Naslau Petru-PSD

78

GRĂDINIȚA "EXCELLENCE", IAȘI

PARTICULAR

109

7

1

Berila Adriana-PSD

79

GRĂDINIȚA "IRIS", IAȘI

PARTICULAR

20

7

1

Franc Gerd-PSD

80

GRĂDINIȚA "JUNIOR", IAȘI

PARTICULAR

123

7

1

Enache Gianina-PSD

81

GRĂDINIȚA "KITTY", IAȘI

PARTICULAR

17

7

1

Dulgherru Alexandra-PSD

82

GRĂDINIȚA "LONGAVIT", IAȘI

PARTICULAR

47

7

1

Bejan Catalin-PSD

83

GRĂDINIȚA "MAMA FILOMENA", IAȘI

PARTICULAR

45

7

1

Cosman Dan- PSD

84

GRĂDINIȚA "MONTESSORI SCHOOL OF IAȘI", IAȘI

PARTICULAR

96

7

1

Bogdan Crucianu-PSD

85

GRĂDINIȚA “PENILLA”, IAȘI

PARTICULAR

109

7

1

Chiperi Lucian-PSD,

86

GRĂDINIȚA ATELIER NR. 1, IAȘI

PARTICULAR

114

7

1

Caisin Stefan- PSD

87

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS GARDEN", IAȘI

PARTICULAR

20

7

1

Stirbets Ionut-PSD

88

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"SURORILE PROVIDENȚEI", IAȘI

PARTICULAR

131

7

1

Hliboceanu Ioana-PSD

89

GRĂDINIȚA FEG IAȘI

PARTICULAR

165

7

1

Ciprian Bostan - PNL

90

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU

HARET”, IASI

PARTICULAR

256

7

1

Boca Adrian Florin-PSD

91

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PARADIS", IAȘI

PARTICULAR

303

7

1

Lucian Jugrin - PNL

92

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL", IAȘI

PARTICULAR

55

7

1

Razvan Timofciuc - PNL

93

LICEUL TEORETIC „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘI

PARTICULAR

449

7

1

Tudor Dornean - PNL

94

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" IAȘI

PARTICULAR

266

7

1

Eduard Boz - PNL

95

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. P. BRÂNZEI", IAȘI

PARTICULAR

146

7

1

Alexandru Cotofan - PNL

96

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI

PARTICULAR

1004

13

1

Vlad Ghizdovat - PNL

97

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "APRENDIS", IAȘI

PARTICULAR

130

7

1

Razvan Timofciuc - PNL

98

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

PARTICULAR

122

7

1

Narcis Tabacaru - ALDE

99

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR", IAȘI

PARTICULAR

96

7

1

Laura Limbau - ALDE

100

ȘCOALA PRIMARĂ "LORELAY", IAȘI

PARTICULAR

115

7

1

Elena Rotaru - ALDE

101

ȘCOALA PRIMARĂ ”HANSEL UND GRETEL”, IAȘI

PARTICULAR

190

7

1

Alina Moraru - PMP

102

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

PARTICULAR

69

7

1

Andrei Ceobanu - PMP

103

ȘOALA PRIMARĂ "MARIA MONTESSORI", IAȘI

PARTICULAR

19

7

1

Chitoroaga Evelina Maria -

PMP

Presedinte de Sedinta, Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local