Hotărârea nr. 265/2019

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Consiliului Local al Municipiului Iași de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei Consiliului Local al Municipiului Iași de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței de către doamna consilier local Găburici Violeta Adrian și aprobată în plenul ședinței privind constituirea unei comisii fornată din consilierii locali de la toate formațiunile politice de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere nominalizarile formulate în plenul ședinței privind constituirea Comisiei Consiliului Local al Municipiului Iași de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aproba constituirea Comisiei Consiliului Local al Municipiului Iași de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași.

Art.2. Se desemnează următorii membri care vor face parte din Comisia Consiliului Local al Municipiului Iași de de monitorizare a actiunilor de verificare a legalitatii si stării tehnice a construcțiilor de tip mansardă de pe blocurile de locuințe din Municipiul Iași :

- Consilier Local ________________________ - Reprezentant PSD;

- Consilier Local

________________________ - Reprezentant ALDE;

- Consilier Local

BOSTAN MANUEL CIPRIAN - Reprezentant PNL ;

- Consilier Local

GABURICI VIOLETA ADRIANA - Reprezentant PMP ;

- Consilier Local

POSTOLACHE ANDREI - independent;

Art.3. Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei se va elabora în condițiile respectării normelor legale in vigoare prin grija membrilor comisiei cu sprijinul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ, Serviciului Asociații Proprietari, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

13

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 265 din 28 Iunie 2019