Hotărârea nr. 162/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: -zona Copou: strada Văscăuțeanu,strada Dr.Victor Babeș,strada Titu Maiorescu,strada Nicolae Istrati,Aleea Copou,strada Pojărniciei,strada Turcu,strada Dumbrava Roșie,strada Dr.Nicolae Vicol,strada George Coșbuc,strada Alexandru Vlahuță şi strada Dumitraşcu Cantacuzino,-cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu,strada Muntenimii,Șoseaua Munteni,-cartier Canta: strada Luca Arbore,strada Sergent Grigore Ioan-până la bariera CF,strada Lupiţei”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: -zona Copou: strada Văscăuțeanu, strada Dr.Victor Babeș, strada Titu Maiorescu, strada Nicolae Istrati, Aleea Copou, strada Pojărniciei, strada Turcu, strada Dumbrava Roșie, strada Dr.Nicolae Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino,

-cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore Ioan-până la bariera CF, strada Lupiței”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind modificarea urmatoarelor articole , care vor avea urmatorul continut :

Art.11. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.12 si Anexa nr.2.12) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumitrașcu Cantacuzino”;

Art.26. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumbrava Roșie”, în cuantum de 2.063.474,86 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.8);

Art.29. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumitrașcu Cantacuzino”, în cuantum de 988.174,25 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.12);

Art.30. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Alexandru Vlahuță”, în cuantum de 854.859,72 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.11).

Având în vedere referatul de specialitate 43.874/19.04.2019 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.1 și Anexa nr.2.1) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Văscăuțeanu”;

Art.3. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.3 si Anexa nr.2.3) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Titu Maiorescu”;

Art.4. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.4 si Anexa nr.2.4) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Nicolae Istrati”;

Art.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.5 si Anexa nr.2.5) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - Aleea Copou”;

Art.6. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție () și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.6 si Anexa nr.2.6) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Pojărniciei”;

Art.7. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.7 si Anexa nr.2.7) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Turcu”;

Art.8. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.8 si Anexa nr.2.8) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumbrava Roșie”;

Art.9. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.9 si Anexa nr.2.9) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dr.Nicolae Vicol”;

Art.10. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.10 si Anexa nr.2.10) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada George Coșbuc”;

Art.11. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.12 si Anexa nr.2.12) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumitrașcu Cantacuzino”;

Art.12. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.11 si Anexa nr.2.11) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Alexandru Vlahuță”;

Art.13. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.13 si Anexa nr.2.13) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Varianta Șoseaua Rediu”;

Art.15. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.15 si Anexa nr.2.15) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - Șoseaua Munteni”;

Art.16. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.16 si Anexa nr.2.16) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Luca Arbore”;

Art.17. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.17 si Anexa nr.2.17) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Sergent Grigore Ioan-până la barieră CF”;

Art.18. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.18 si Anexa nr.2.18) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Lupiței”.

Art.19. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Văscăuțeanu”, în cuantum de 1.395.811,45 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.1).

Art.20. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dr. Victor Babeș”, în cuantum de 1.059.215,30 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.2).

Art.21. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Titu Maiorescu”, în cuantum de 2.262.725,40 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.3);

Art.22. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Nicolae Istrati”, în cuantum de 479.566,52 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.4);

Art.23. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - Aleea Copou”, în cuantum de 1.045.654,65 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.5);

Art.24. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Pojărniciei”, în cuantum de 1.011.611,55 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.6);

Art.25. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Turcu”, în cuantum de 825.095,08 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.7);

Art.26. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumbrava Roșie”, în cuantum de 2.063.474,86 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.8);

Art.27. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dr. Nicolae Vicol”, în cuantum de 3.404.016,45 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.9);

Art.28. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada George Coșbuc”, în cuantum de 3.640.744,52 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.10);

Art.29. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumitrașcu Cantacuzino”, în cuantum de 988.174,25 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.12).

Art.30. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Alexandru Vlahuță”, în cuantum de 854.859,72 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.11).

Art.31. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Varianta Șoseaua Rediu”, în cuantum de 2.621.328,09 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.13);

Art.32. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Muntenimii”, în cuantum de 1.047.473,70 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.14);

Art.33. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - Șoseaua Munteni”, în cuantum de 3.646.195,82 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.15);

Art.34. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Luca Arbore”, în cuantum de 7.456.845,58 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.16);

Art.35. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Sergent Grigore Ioan-până la barieră CF”, în cuantum de 363.587,02 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.17);

Art.36. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Lupiței”, în cuantum de 2.126.740,35 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.18).

Art. 37. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 162 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Văscăuțeanu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Văscăuțeanu”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  1.172.952,05

  222.859,40

  1.395.811,45

  din care C+M

  1.046.471,05

  198.829,50

  1.245.300,55

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.172.952,05 lei fărăTVA/ C+M = 1.046.471,05 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Văscăuțeanu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,319 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea stratt de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 24,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Văscăuțeanu se vor executa lucrări de construcții si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca,

Consilier local

Anexa 2.1 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA VĂSCĂUȚEANU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.502,00

285,00

1.787,00

3.1.1

Stud// de teren

1.174,00

223,00

1.397,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

328,00

62,00

390,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

492,00

93,00

585,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

7.973,00

1.514,00

9.487,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.955,00

561,00

3.516,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

586,00

111,00

697,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

328,00

62,00

390,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

4.104,00

780,00

4.884,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8

Asistență tehnică

379,00

72,00

451,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

379,00

72,00

451,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

253,00

48,00

301,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

126,00

24,00

150,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

11.846,00

2.249,00

14.095,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

942.899,05

179.150,82

1.122.049,87

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

942.899,05

179.150,82

1.122.049,87

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

23.572,00

4.478,68

28.050,68

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23.572,00

4.478,68

28.050,68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

11.510,00

2.186,90

13.696,90

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.232,00

994,08

6.226,08

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.046,00

198,74

1.244,74

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

5.232,00

994,08

6.226,08

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

103.125,00

19.594,00

122.719,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

138.207,00

26.259,58

164.466,58

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.172.952,05

222.859,40

1.395.811,45

C+M

1.046.471,05

198.829,50

1.245.300,55

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca,

Consilier local

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dr.Victor Babeș

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Dr. Victor Babeș”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  890.096,47

  169.118,83

  1.059.215,30

  din care C+M

  793.516,47

  150.768,13

  944.284,60

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 890.096,47 lei fărăTVA/ C+M = 793.516,47 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Dr. Victor Babeș

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,242 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,25 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea stratt de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 24,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Dr. Victor Babeș se vor executa lucrări de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca,

Consilier local

Anexa 2.2 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA DR. VICTOR BABEȘ

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea 4

i amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.175,00

223,00

1.398,00

3.1.1

Stud// de teren

918,00

174,00

1.092,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

257,00

49,00

306,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

385,00

73,00

458,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

6.230,00

1.184,00

7.414,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.309,00

439,00

2.748,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

458,00

87,00

545,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

257,00

49,00

306,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.206,00

609,00

3.815,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

296,00

57,00

353,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

296,00

57,00

353,00

3.8.1.

1

pe per/oada de execuț/e a lucrărilor

198,00

38,00

236,00

3.8.1.

2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse în programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat în Construcț//

98,00

19,00

117,00

3.8.2

D/r/genț/e de șant/er

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

9.586,00

1.822,00

11.408,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

696.113,47

132.261,56

828.375,03

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

696.113,47

132.261,56

828.375,03

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.403,00

3.306,57

20.709,57

5.1.1

Lucrăr/ de construcț// ș/ /nstalaț// aferente organ/zăr// de șant/er

17.403,00

3.306,57

20.709,57

5.1.2

Cheltu/el/ conexe organ/zăr// șant/erulu/

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

8.730,00

1.658,70

10.388,70

5.2.1

Com/s/oanele ș/ dobânz/le aferente cred/tulu/ bănc// f/nanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul cal/tăț// lucrăr/lor de construcț//

3.968,00

753,92

4.721,92

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statulu/ în amenajarea ter/tor/ulu/, urban/sm ș/ pentru autor/zarea lucrăr/lor de construcț//

794,00

150,86

944,86

5.2.4

Cota aferentă Case/ Soc/ale a Constructor/lor -CSC

3.968,00

753,92

4.721,92

5.2.5

Taxe pentru acordur/, av/ze conforme ș/ autor/zaț/a de constru/re/desf//nțare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

78.264,00

14.870,00

93.134,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

104.397,00

19.835,27

124.232,27

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

890.096,47

169.118,83

1.059.215,30

C+M

793.516,47

150.768,13

944.284,60

Presedinte de Sedinta

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Titu Maiorescu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Titu Maiorescu”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  1.901.450,14

  361.275,26

  2.262.725,40

  din care C+M

  1.697.053,14

  322.440,10

  2.019.493,24

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.901.450,14 lei fărăTVA/ C+M = 1.697.053,14 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Titu Maiorescu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,456 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

2 x 3,50 + 2,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Titu Maiorescu se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-refacere spartii verzi;

-mobilier urban: coșuri de gunoi, banci de relaxare;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca,

Consilier local

Anexa 2.3 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA TITU MAIORESCU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

2.253,00

428,00

2.681,00

3.1.1

Stud// de teren

1.761,00

335,00

2.096,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

492,00

93,00

585,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

739,00

140,00

879,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

11.959,00

2.272,00

14.231,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

4.432,00

842,00

5.274,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

879,00

167,00

1.046,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

492,00

93,00

585,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

6.156,00

1.170,00

7.326,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

568,00

108,00

676,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

568,00

108,00

676,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrărilor

379,00

72,00

451,00

3.8.1.2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse în programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat în Construcț//

189,00

36,00

225,00

3.8.2

D/r/genț/e de șant/er

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

17.019,00

3.233,00

20.252,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.577.613,14

299.746,50

1.877.359,64

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.577.613,14

299.746,50

1.877.359,64

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

39.440,00

7.493,60

46.933,60

5.1.1

Lucrăr/ de construcț// ș/ /nstalaț// aferente organ/zăr// de șant/er

39.440,00

7.493,60

46.933,60

5.1.2

Cheltu/el/ conexe organ/zăr// șant/erulu/

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

20.364,00

3.869,16

24.233,16

5.2.1

Com/s/oanele ș/ dobânz/le aferente cred/tulu/ bănc// f/nanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul cal/tăț// lucrăr/lor de construcț//

8.485,00

1.612,15

10.097,15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statulu/ în amenajarea ter/tor/ulu/, urban/sm ș/ pentru autor/zarea lucrăr/lor de construcț//

1.697,00

322,43

2.019,43

5.2.4

Cota aferentă Case/ Soc/ale a Constructor/lor -CSC

8.485,00

1.612,15

10.097,15

5.2.5

Taxe pentru acordur/, av/ze conforme ș/ autor/zaț/a de constru/re/desf//nțare

1.697,00

322,43

2.019,43

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

167.014,00

31.733,00

198.747,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

226.818,00

43.095,76

269.913,76

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.901.450,14

361.275,26

2.262.725,40

C+M

1.697.053,14

322.440,10

2.019.493,24

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca,

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Nicolae Istrati

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Nicolae Istrati”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  402.998,46

  76.568,06

  479.566,52

  din care C+M

  359.212,46

  68.250,37

  427.462,83

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 402.998,46 lei fărăTVA/ C+M = 359.212,46 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Nicolae Istrati

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,081 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,25 + 2,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Nicole Istrati se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Anexa 2.4 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA NICOLAE ISTRATI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

60.000,00

11.400,00

71.400,00

TOTAL CAPITOL 2

60.000,00

11.400,00

71.400,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

422,00

80,00

502,00

3.1.1

Stud// de teren

330,00

63,00

393,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

92,00

17,00

109,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

139,00

26,00

165,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

2.242,00

425,00

2.667,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

831,00

158,00

989,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

165,00

31,00

196,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

92,00

17,00

109,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

1.154,00

219,00

1.373,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

106,00

20,00

126,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

106,00

20,00

126,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

71,00

13,00

84,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

35,00

7,00

42,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

4.409,00

836,00

5.245,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

291.914,46

55.463,75

347.378,21

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

291.914,46

55.463,75

347.378,21

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7.298,00

1.386,62

8.684,62

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăr/7 de șantier

7.298,00

1.386,62

8.684,62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

3.951,00

750,69

4.701,69

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.796,00

341,24

2.137,24

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

359,00

68,21

427,21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

1.796,00

341,24

2.137,24

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

35.426,00

6.731,00

42.157,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

46.675,00

8.868,31

55.543,31

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

402.998,46

76.568,06

479.566,52

C+M

359.212,46

68.250,37

427.462,83

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - Aleea Copou

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- Aleea Copou”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  878.700,38

  166.954,27

  1.045.654,65

  din care C+M

  781.978,38

  148.575,89

  930.554,27

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 878.700,38 lei fărăTVA/ C+M = 781.978,38 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice Aleea Copou

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,280 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 1,50 m

2 x 1,75 m

2 x 2,50 m

2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Aleea Copou se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca,

Consilier local

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - ALEEA COPOU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.362,00

259,00

1.621,00

3.1.1

Stud// de teren

1.064,00

202,00

1.266,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

298,00

57,00

355,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

446,00

85,00

531,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

7.226,00

1.374,00

8.600,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.678,00

509,00

3.187,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

531,00

101,00

632,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

298,00

57,00

355,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.719,00

707,00

4.426,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8

Asistență tehnică

343,00

65,00

408,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

343,00

65,00

408,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

243,00

46,00

289,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10.877,00

2.068,00

12.945,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

684.857,38

130.122,90

814.980,28

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

684.857,38

130.122,90

814.980,28

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.121,00

3.252,99

20.373,99

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17.121,00

3.252,99

20.373,99

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

8.602,00

1.634,38

10.236,38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.910,00

742,90

4.652,90

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

782,00

148,58

930,58

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.910,00

742,90

4.652,90

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

77.243,00

14.676,00

91.919,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

102.966,00

19.563,37

122.529,37

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

878.700,38

166.954,27

1.045.654,65

C+M

781.978,38

148.575,89

930.554,27

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Pojărniciei

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Pojărniciei”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  850.093,21

  161.518,34

  1.011.611,55

  din care C+M

  756.647,21

  143.762,97

  900.410,18

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 850.093,21 lei fărăTVA/ C+M = 756.647,21 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Pojărniciei

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,261 km

Lățime parte carosabilă: 1 x 4,00 m

2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Pojărniciei se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Anexa 2.6 la HCL 162/24.04.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

-zona Copou: strada Văscăuțeanu, strada Dr.Victor Babeș, strada Titu Maiorescu, strada Nicolae Istrati, Aleea Copou, strada Pojărniciei, strada Turcu, strada Dumbrava Roșie, strada Dr. Nicolae

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA POJĂRNICIEI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.291,00

246,00

1.537,00

3.1.1

Stud// de teren

1.009,00

192,00

1.201,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

282,00

54,00

336,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

423,00

80,00

503,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

6.852,00

1.302,00

8.154,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.539,00

482,00

3.021,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

504,00

96,00

600,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

282,00

54,00

336,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.527,00

670,00

4.197,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

325,00

62,00

387,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

325,00

62,00

387,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

217,00

41,00

258,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

108,00

21,00

129,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10.391,00

1.975,00

12.366,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

660.143,21

125.427,21

785.570,42

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

660.143,21

125.427,21

785.570,42

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16.504,00

3.135,76

19.639,76

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăr/7 de șantier

16.504,00

3.135,76

19.639,76

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

8.323,00

1.581,37

9.904,37

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.783,00

718,77

4.501,77

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

757,00

143,83

900,83

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.783,00

718,77

4.501,77

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

74.732,00

14.199,00

88.931,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

99.559,00

18.916,13

118.475,13

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

850.093,21

161.518,34

1.011.611,55

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

C+M

756.647,21

143.762,97

900.410,18

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca Consilier local

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Turcu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Turcu”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  693.357,38

  131.737,70

  825.095,08

  din care C+M

  616.990,38

  117.228,17

  734.218,55

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 693.357,38 lei fărăTVA/ C+M = 616.990,38 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemen

te fizice/Capacități fizice strada Turcu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,223 km

Lățime parte carosabilă: 1 x 4,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Anexa 2.7 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA TURCU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.034,00

197,00

1.231,00

3.1.1

Stud// de teren

808,00

154,00

962,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

226,00

43,00

269,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

339,00

64,00

403,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

5.483,00

1.042,00

6.525,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.032,00

386,00

2.418,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

403,00

77,00

480,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

226,00

43,00

269,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

2.822,00

536,00

3.358,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

3.8

Asistență tehnică

260,00

49,00

309,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

260,00

49,00

309,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

174,00

33,00

207,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

86,00

16,00

102,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

8.616,00

1.637,00

10.253,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

523.893,38

99.539,74

623.433,12

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

523.893,38

99.539,74

623.433,12

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.097,00

2.488,43

15.585,43

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13.097,00

2.488,43

15.585,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

6.787,00

1.289,53

8.076,53

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.085,00

586,15

3.671,15

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

617,00

117,23

734,23

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.085,00

586,15

3.671,15

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

60.964,00

11.583,00

72.547,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

80.848,00

15.360,96

96.208,96

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

693.357,38

131.737,70

825.095,08

C+M

616.990,38

117.228,17

734.218,55

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumbrava Roșie

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Dumbrava Roșie”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  1.734.010,52

  329.464,34

  2.063.474,86

  din care C+M

  1.528.581,52

  290.430,49

  1.819.012,01

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.734.010,52 lei fărăTVA/ C+M = 1.528.581,52 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Dumbrava Roșie

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 1,071 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede: x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Dumbrava Roșie se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

Anexa 2.8 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA DUMBRAVA ROȘIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

5.071,00

964,00

6.035,00

3.1.1

Stud// de teren

3.963,00

753,00

4.716,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

1.108,00

211,00

1.319,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

1.662,00

316,00

1.978,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

26.911,00

5.114,00

32.025,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

9.973,00

1.895,00

11.868,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.979,00

376,00

2.355,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

1.108,00

211,00

1.319,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

13.851,00

2.632,00

16.483,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

1.277,00

243,00

1.520,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.277,00

243,00

1.520,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

851,00

162,00

1.013,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

426,00

81,00

507,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

36.421,00

6.922,00

43.343,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.393.738,52

264.810,32

1.658.548,84

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.393.738,52

264.810,32

1.658.548,84

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

34.843,00

6.620,17

41.463,17

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34.843,00

6.620,17

41.463,17

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

16.815,00

3.194,85

20.009,85

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.643,00

1.452,17

9.095,17

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.529,00

290,51

1.819,51

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

7.643,00

1.452,17

9.095,17

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

152.193,00

28.917,00

181.110,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

203.851,00

38.732,02

242.583,02

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.734.010,52

329.464,34

2.063.474,86

C+M

1.528.581,52

290.430,49

1.819.012,01

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dr. Nicolae Vicol

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Dr. Nicolae Vicol”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

2.860.518,68

543.497,77

3.404.016,45

din care C+M

2.556.436,68

485.722,97

3.042.159,65

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 2.860.518,68 lei fărăTVA/ C+M = 2.556.436,68 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Dr. Nicolae Vicol

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0.706 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3.00 m

2 x 3.50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Dr. Nicolae Vicol se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi, banci pentru relaxare;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Anexa 2.9 la HCL 162/24.04.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

-zona Copou: strada Văscăuțeanu, strada Dr.Victor Babeș, strada Titu Maiorescu, strada Nicolae Istrati, Aleea Copou, strada Pojărniciei, strada Turcu, strada Dumbrava Roșie, strada Dr. Nicolae

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA DR. NICOLAE VICOL

9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3.333,00

633,00

3.966,00

3.1.1

Stud// de teren

2.605,00

495,00

3.100,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

728,00

138,00

866,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

1.093,00

208,00

1.301,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

17.691,00

3.361,00

21.052,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

6.556,00

1.246,00

7.802,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.301,00

247,00

1.548,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

728,00

138,00

866,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

9.106,00

1.730,00

10.836,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

840,00

159,00

999,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

840,00

159,00

999,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

560,00

106,00

666,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

280,00

53,00

333,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

24.457,00

4.646,00

29.103,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investi

ia de bază

4.1

Construcții și instalații

2.396.523,68

455.339,50

2.851.863,18

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.396.523,68

455.339,50

2.851.863,18

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

59.913,00

11.383,47

71.296,47

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăr/7 de șantier

59.913,00

11.383,47

71.296,47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

28.120,00

5.342,80

33.462,80

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12.782,00

2.428,58

15.210,58

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.556,00

485,64

3.041,64

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

12.782,00

2.428,58

15.210,58

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

251.505,00

47.786,00

299.291,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

339.538,00

64.512,27

404.050,27

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.860.518,68

543.497,77

3.404.016,45

C+M

2.556.436,68

485.722,97

3.042.159,65

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada George Coșbuc

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al

investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada George Coșbuc”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

3.059.448,82

581.295,70

3.640.744,52

din care C+M

2.733.992,82

519.458,64

3.253.451,46

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 3.059.448,82 lei fărăTVA/ C+M = 2.733.992,82 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada George Coșbuc

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,771 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii George Coșbuc se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Anexa 2.10 la HCL 162/24.04.2019

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA GEORGE COȘBUC

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3.615,00

687,00

4.302,00

3.1.1

Stud// de teren

2.825,00

537,00

3.362,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/T/ce

790,00

150,00

940,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

1.185,00

225,00

1.410,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

19.186,00

3.645,00

22.831,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

7.110,00

1.351,00

8.461,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.411,00

268,00

1.679,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

790,00

150,00

940,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

9.875,00

1.876,00

11.751,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

911,00

174,00

1.085,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

911,00

174,00

1.085,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

608,00

116,00

724,00

3.8.1.2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse în programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat în Construcț//

303,00

58,00

361,00

3.8.2

D/r/genț/e de șant/er

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

26.397,00

5.016,00

31.413,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.569.748,82

488.252,28

3.058.001,10

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.569.748,82

488.252,28

3.058.001,10

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

64.244,00

12.206,36

76.450,36

5.1.1

Lucrăr/ de construcț// ș/ /nstalaț// aferente organ/zăr// de șant/er

64.244,00

12.206,36

76.450,36

5.1.2

Cheltu/el/ conexe organ/zăr// șant/erulu/

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

30.074,00

5.714,06

35.788,06

5.2.1

Com/s/oanele ș/ dobânz/le aferente cred/tulu/ bănc// f/nanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul cal/tăț// lucrăr/lor de construcț//

13.670,00

2.597,30

16.267,30

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statulu/ în amenajarea ter/tor/ulu/, urban/sm ș/ pentru autor/zarea lucrăr/lor de construcț//

2.734,00

519,46

3.253,46

5.2.4

Cota aferentă Case/ Soc/ale a Constructor/lor -CSC

13.670,00

2.597,30

16.267,30

5.2.5

Taxe pentru acordur/, av/ze conforme ș/ autor/zaț/a de constru/re/desf//nțare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

268.985,00

51.107,00

320.092,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

363.303,00

69.027,42

432.330,42

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.059.448,82

581.295,70

3.640.744,52

C+M

2.733.992,82

519.458,64

3.253.451,46

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Alexandru Vlahuță

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Alexandru Vlahuță”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

718.368,56

136.491,16

854.859,72

din care C+M

637.977,56

121.215,74

759.193,30

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 718.368,56 lei fărăTVA/ C+M = 637.977,56 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Alexandru Vlahuță

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,264 km

Lățime parte carosabilă: 1 x 5,00 m / 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Alexandru Vlahuță se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.268,00

241,00

1.509,00

3.1.1

Stud// de teren

991,00

188,00

1.179,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

277,00

53,00

330,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

416,00

79,00

495,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

6.728,00

1.279,00

8.007,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.493,00

474,00

2.967,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

495,00

94,00

589,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

277,00

53,00

330,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.463,00

658,00

4.121,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

319,00

61,00

380,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

319,00

61,00

380,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

219,00

42,00

261,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10.231,00

1.945,00

12.176,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

544.368,56

103.430,03

647.798,59

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

544.368,56

103.430,03

647.798,59

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.609,00

2.585,71

16.194,71

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13.609,00

2.585,71

16.194,71

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

7.018,00

1.333,42

8.351,42

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.190,00

606,10

3.796,10

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

638,00

121,22

759,22

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.190,00

606,10

3.796,10

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.142,00

11.997,00

75.139,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

83.769,00

15.916,13

99.685,13

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

718.368,56

136.491,16

854.859,72

C+M

637.977,56

121.215,74

759.193,30

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dumitrașcu Cantacuzino

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Dumitrașcu Cantacuzino”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

830.397,90

157.776,35

988.174,25

din care C+M

739.982,90

140.596,75

880.579,65

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 830.397,90 lei fărăTVA/ C+M = 739.982,90 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Dumitrașcu Cantacuzino

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,170 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Dumitrașcu Cantacuzino se vor executa lucrări de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA DUMITRAȘCU CANTACUZINO

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.127,00

214,00

1.341,00

3.1.1

Stud// de teren

881,00

167,00

1.048,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

246,00

47,00

293,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

369,00

70,00

439,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

5.980,00

1.137,00

7.117,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.216,00

421,00

2.637,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

440,00

84,00

524,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

246,00

47,00

293,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.078,00

585,00

3.663,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

284,00

54,00

338,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

284,00

54,00

338,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

190,00

36,00

226,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

94,00

18,00

112,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

9.260,00

1.760,00

11.020,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

643.885,90

122.338,32

766.224,22

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

643.885,90

122.338,32

766.224,22

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16.097,00

3.058,43

19.155,43

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăr/7 de șantier

16.097,00

3.058,43

19.155,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

8.140,00

1.546,60

9.686,60

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.700,00

703,00

4.403,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

740,00

140,60

880,60

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.700,00

703,00

4.403,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

73.015,00

13.873,00

86.888,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

97.252,00

18.478,03

115.730,03

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

830.397,90

157.776,35

988.174,25

C+M

739.982,90

140.596,75

880.579,65

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Varianta Șoseaua Rediu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al

investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Varianta Șoseaua Rediu”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

2.202.797,12

418.530,97

2.621.328,09

din care C+M

1.966.277,12

373.592,65

2.339.869,77

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 2.202.797,12 lei fărăTVA/ C+M = 1.966.277,12 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Varianta Șoseaua Rediu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,596 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Varianta Șoseaua Rediu se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel: -realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA VARIANTA ȘOSEAUA REDIU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

2.863,00

544,00

3.407,00

3.1.1

Stud// de teren

2.237,00

425,00

2.662,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

626,00

119,00

745,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

939,00

178,00

1.117,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

15.200,00

2.887,00

18.087,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

5.633,00

1.070,00

6.703,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.118,00

212,00

1.330,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

626,00

119,00

745,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

7.823,00

1.486,00

9.309,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

722,00

138,00

860,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

722,00

138,00

860,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

482,00

92,00

574,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

240,00

46,00

286,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

21.224,00

4.032,00

25.256,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investi

ia de bază

4.1

Construcții și instalații

1.820.758,12

345.944,04

2.166.702,16

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.820.758,12

345.944,04

2.166.702,16

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

45.519,00

8.648,61

54.167,61

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

45.519,00

8.648,61

54.167,61

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

21.628,00

4.109,32

25.737,32

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9.831,00

1.867,89

11.698,89

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.966,00

373,54

2.339,54

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

9.831,00

1.867,89

11.698,89

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193.668,00

36.797,00

230.465,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

260.815,00

49.554,93

310.369,93

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.202.797,12

418.530,97

2.621.328,09

C+M

1.966.277,12

373.592,65

2.339.869,77

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Muntenimii

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Muntenimii”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

880.230,89

167.242,81

1.047.473,70

din care C+M

789.077,89

149.924,80

939.002,69

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 880.230,89 lei fărăTVA/ C+M = 789.077,89 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente

fizice/Capacități fizice strada Muntenimii

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,106 km

Lățime parte carosabilă: 4 x 3,50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Muntenimii se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-refacere spatiu verde;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi, banci pentru relaxare;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA MUNTENIMII

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

60.000,00

11.400,00

71.400,00

TOTAL CAPITOL 2

60.000,00

11.400,00

71.400,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

516,00

98,00

614,00

3.1.1

Stud// de teren

403,00

77,00

480,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

113,00

21,00

134,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

169,00

32,00

201,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

2.742,00

520,00

3.262,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

1.016,00

193,00

1.209,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

202,00

38,00

240,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

113,00

21,00

134,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

1.411,00

268,00

1.679,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

130,00

25,00

155,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

130,00

25,00

155,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

87,00

17,00

104,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

43,00

8,00

51,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

5.057,00

960,00

6.017,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

711.295,89

135.146,22

846.442,11

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

711.295,89

135.146,22

846.442,11

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.782,00

3.378,58

21.160,58

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăr/7 de șantier

17.782,00

3.378,58

21.160,58

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

8.679,00

1.649,01

10.328,01

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.945,00

749,55

4.694,55

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

789,00

149,91

938,91

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.945,00

749,55

4.694,55

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

77.417,00

14.709,00

92.126,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

103.878,00

19.736,59

123.614,59

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

880.230,89

167.242,81

1.047.473,70

C+M

789.077,89

149.924,80

939.002,69

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - Șoseaua Munteni

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al

investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- Șoseaua Munteni”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

3.064.032,49

582.163,33

3.646.195,82

din care C+M

2.746.683,49

521.869,86

3.268.553,35

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 3.064.032,49 lei fărăTVA/ C+M = 2.746.683,49 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente

fizice/Capacități fizice Șoseaua Munteni

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,477 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Strat anticontaminator din geotextil;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 6 cm strat de bază AB 24,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS 16

In cadrul investitiei pentru modernizarea Șoselei Munteni se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA MUNTENIMII

9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

2.347,00

445,00

2.792,00

3.1.1

Stud// de teren

1.834,00

348,00

2.182,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

513,00

97,00

610,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

770,00

146,00

916,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

12.459,00

2.366,00

14.825,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

4.617,00

877,00

5.494,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

916,00

174,00

1.090,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

513,00

97,00

610,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

6.413,00

1.218,00

7.631,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

591,00

112,00

703,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

591,00

112,00

703,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

394,00

75,00

469,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

197,00

37,00

234,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

17.667,00

3.354,00

21.021,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.601.642,49

494.312,07

3.095.954,56

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.601.642,49

494.312,07

3.095.954,56

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

65.041,00

12.357,79

77.398,79

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

65.041,00

12.357,79

77.398,79

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

30.213,00

5.740,47

35.953,47

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.733,00

2.609,27

16.342,27

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.747,00

521,93

3.268,93

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

13.733,00

2.609,27

16.342,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

269.469,00

51.199,00

320.668,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

364.723,00

69.297,26

434.020,26

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.064.032,49

582.163,33

3.646.195,82

C+M

2.746.683,49

521.869,86

3.268.553,35

-zona Copou: strada Văscăuțeanu, strada Dr. Victor Babeș, strada Titu Maiorescu, strada Nicolae Istrati, Aleea Copou, strada Pojărniciei, strada Turcu, strada Dumbrava Roșie, strada Dr. Nicolae Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Luca Arbore

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al

investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Luca Arbore”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

6.266.256,76

1.190.588,82

7.456.845,58

din care C+M

5.592.356,76

1.062.547,78

6.654.904,54

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 6.266.256,76 lei fărăTVA/ C+M = 5.592.356,76 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Luca Arbore

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 1,973 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,50 m / 4 x 3,50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Luca Arbore se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-refacere spatiu verde;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi, banci pentru relaxare;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA LUCA ARBORE

9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL CAPITOL 2

120.000,00

22.800,00

142.800,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

8.731,00

1.659,00

10.390,00

3.1.1

Stud// de teren

6.823,00

1.296,00

8.119,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

1.908,00

363,00

2.271,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

2.863,00

544,00

3.407,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

46.347,00

8.806,00

55.153,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

17.176,00

3.263,00

20.439,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

3.408,00

648,00

4.056,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

1.908,00

363,00

2.271,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

23.855,00

4.532,00

28.387,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

2.200,00

418,00

2.618,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.200,00

418,00

2.618,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.467,00

279,00

1.746,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

733,00

139,00

872,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

61.641,00

11.712,00

73.353,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.338.884,76

1.014.388,10

6.353.272,86

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.338.884,76

1.014.388,10

6.353.272,86

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

133.472,00

25.359,68

158.831,68

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

133.472,00

25.359,68

158.831,68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

61.516,00

11.688,04

73.204,04

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27.962,00

5.312,78

33.274,78

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.592,00

1.062,48

6.654,48

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

27.962,00

5.312,78

33.274,78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

550.743,00

104.641,00

655.384,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

745.731,00

141.688,72

887.419,72

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.266.256,76

1.190.588,82

7.456.845,58

C+M

5.592.356,76

1.062.547,78

6.654.904,54

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Sergent Grigore Ioan (până la bariera

CF)”:

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

305.535,72

58.051,30

363.587,02

din care C+M

269.401,72

51.186,33

320.588,05

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 305.535,72 lei fărăTVA/ C+M = 269.401,72 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități

fizice strada Sergent Grigore Ioan-până la bariera CF

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,140 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede: x 4 cm, strat de uzură BA 16.

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii Sergent Grigore Ioan (până la bariera CF) se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA SERGENT GRIGORE IOAN (până la bariera CF)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

60.000,00

11.400,00

71.400,00

TOTAL CAPITOL 2

60.000,00

11.400,00

71.400,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

704,00

134,00

838,00

3.1.1

Stud// de teren

550,00

105,00

655,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

154,00

29,00

183,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

231,00

44,00

275,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.738,00

710,00

4.448,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

1.385,00

263,00

1.648,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

275,00

52,00

327,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

154,00

29,00

183,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

1.924,00

366,00

2.290,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

177,00

33,00

210,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

177,00

33,00

210,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

118,00

22,00

140,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

59,00

11,00

70,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

6.350,00

1.206,00

7.556,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

204.294,72

38.816,00

243.110,72

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

204.294,72

38.816,00

243.110,72

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.107,00

970,33

6.077,33

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.107,00

970,33

6.077,33

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

2.963,00

562,97

3.525,97

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.347,00

255,93

1.602,93

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

269,00

51,11

320,11

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

1.347,00

255,93

1.602,93

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

26.821,00

5.096,00

31.917,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

34.891,00

6.629,30

41.520,30

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

305.535,72

58.051,30

363.587,02

C+M

269.401,72

51.186,33

320.588,05

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Lupiței

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al

investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Lupiței

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

1.787.176,47

339.563,88

2.126.740,35

din care C+M

1.602.117,47

304.402,32

1.906.519,79

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.787.176,47 lei fărăTVA/ C+M = 1.602.117,47 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Lupiței

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,466 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Strat anticontaminator din geotextil;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 6 cm strat de bază AB 24,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS 16

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Lupiței se vor executa lucrări de construcții si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Vicol, strada George Coșbuc, strada Alexandru Vlahuță și strada Dumitrașcu Cantacuzino, -cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu, strada Muntenimii, Șoseaua Munteni, -cartier Canta: strada Luca Arbore, strada Sergent Grigore loan-până la bariera CF, strada Lupiței”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI -STRADA LUPIȚ

"EI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 2

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.268,00

241,00

1.509,00

3.1.1

Stud// de teren

991,00

188,00

1.179,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

277,00

53,00

330,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

416,00

79,00

495,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

6.728,00

1.279,00

8.007,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul general

2.493,00

474,00

2.967,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare în vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

495,00

94,00

589,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

277,00

53,00

330,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3.463,00

658,00

4.121,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

319,00

60,00

379,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

319,00

60,00

379,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrărilor

213,00

40,00

253,00

3.8.1.2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse în programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat în Construcț//

106,00

20,00

126,00

3.8.2

D/r/genț/e de șant/er

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10.231,00

1.944,00

12.175,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.484.992,47

282.148,57

1.767.141,04

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.484.992,47

282.148,57

1.767.141,04

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

37.125,00

7.053,75

44.178,75

5.1.1

Lucrăr/ de construcț// ș/ /nstalaț// aferente organ/zăr// de șant/er

37.125,00

7.053,75

44.178,75

5.1.2

Cheltu/el/ conexe organ/zăr// șant/erulu/

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

17.624,00

3.348,56

20.972,56

5.2.1

Com/s/oanele ș/ dobânz/le aferente cred/tulu/ bănc// f/nanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul cal/tăț// lucrăr/lor de construcț//

8.011,00

1.522,09

9.533,09

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statulu/ în amenajarea ter/tor/ulu/, urban/sm ș/ pentru autor/zarea lucrăr/lor de construcț//

1.602,00

304,38

1.906,38

5.2.4

Cota aferentă Case/ Soc/ale a Constructor/lor -CSC

8.011,00

1.522,09

9.533,09

5.2.5

Taxe pentru acordur/, av/ze conforme ș/ autor/zaț/a de constru/re/desf//nțare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

157.204,00

29.869,00

187.073,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

211.953,00

40.271,31

252.224,31

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.787.176,47

339.563,88

2.126.740,35

C+M

1.602.117,47

304.402,32

1.906.519,79