• Hotărârea 601/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”,actualizarea documentației tehnico economice – Studiu de fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 600/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,Studiului de Fezabilitate,indicatorilor tehnico – economici,si a bugetului aferent proiectului „Sistem e-ticketing pentru îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană Iași”
 • Hotărârea 599/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 339/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”
 • Hotărârea 598/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.13/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Modernizare strazi in Municipiul Iași - Strada Mihail Kogalniceanu,strada Ralet,Strada Theodor Pallady,Supralargire Tudor Vladimirescu (portiunea cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)”
 • Hotărârea 597/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 338/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 596/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 566/15.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu – Str. Pacurari,adiacent pasajului Octav Bancila”
 • Hotărârea 595/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA T45,NUMAR CADASTRAL 152616,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 594/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA,NUMAR CADASTRAL 155972,155982,5040/5,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si locuinta colectiva mica pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 593/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata,IASI,BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 16,NUMAR CADASTRAL 129365,întocmit pentru investitia “ Construire pangar in incinta Centrului Eparhial Iasi ” pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 592/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA HATMAN SENDREA NR. 2,NUMAR CADASTRAL 153658 Intocmit in vederea construirii unei case de tip familial pentru copii cu servicii de tratament balnear,imprejmuire si racord utilitati,persoana juridica
 • Hotărârea 591/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI (T64),NUMERE CADASTRALE 14690,14689,intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 590/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR 44,NUMAR CADASTRAL 147065,intocmit in vederea construirii unui sediu de firma pe teren privat,persoana juridica
 • Hotărârea 589/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DONOS NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 148875,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 157784,149006,intocmit in vederea construirii unui incubator de afaceri si locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 587/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AGRICULTORI NR. 8,NUMAR CADASTRAL 155771,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 586/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 4,NUMAR CADASTRAL 142488-C1,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de extindere imobil C1 existent pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN – ZONA MOARA DE VANT,NUMERE CADASTRALE 154407,154401,154402,154403,154404,154405,154406,întocmit în vederea introducerii in intravilan in vederea construirii unei pensiuni,casa publicitara,casa de editura,centru de sanatate pe teren proprietate,persoane fizice si personane juridice
 • Hotărârea 584/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BUCIUM T155,EXTRAVILAN,NUMAR CADASTRAL 144644,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA TUDOR NECULAI,SOSEAUA NICOLINA NR. 58,NUMAR CADASTRAL 154890,149339,Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 582/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI (T64),NR. FN,NUMAR CADASTRAL 147886 intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 581/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN BUCIUM,NUMERE CADASTRALE 157191,16500/2/2,157211,157192,157212,152750,157801,155694 intocmit pentru introducerea in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale,persoane fizice
 • Hotărârea 580/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AEROPORTULUI NR. 46,NUMAR CADASTRAL 159170,intocmit in vederea construirii unui hangar de mentenanta aeronave civile,anexa tehnica,instalatii,amenajari tehnico-edilitare,imprejmuire teren persoana juridica
 • Hotărârea 579/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AEROPORTULUI FN,NUMAR CADASTRAL 133514 intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 578/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere din Municipiul Iasi : “ Strada Acad. Cristofor Simionescu”
 • Hotărârea 577/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat,în ordinea de prioritate stabilită
 • Hotărârea 576/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind pentru constituirea componenţei comisiei de negociere a preţului de achizitie de către Municipiul Iaşi a imobilului – teren amenajat ca spaţiu verde,in suprafata de 150 mp,situat in Iaşi,şos. Nicolina nr. 21 conform Hotararii Consiliului Local nr. 529/29.11.2018
 • Hotărârea 575/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI (T64) FN,NUMAR CADASTRAL 157138 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,anexe si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 574/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 212/2018
 • Hotărârea 573/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 21,68 mp,situat în Iaşi,sos Naţională,nr. 198 bl. B,sc. B de pe SC D&D; TECHNOLOGY SRL pe SC MOBISERV DND SRL
 • Hotărârea 572/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 287 mp,situat în Iaşi,strada Mosu,nr. 1,nr. cadastral 150418,inscris in cartea funciara nr. 150418,de pe TROCIN ANDREI pe TROCIN ELENA
 • Hotărârea 571/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 270 mp,situat în Iaşi,strada Mosu ,nr.1,nr. cadastral 150439,inscris in cartea funciara nr. 150439,de pe TROCIN ANDREI pe TROCIN ELENA
 • Hotărârea 570/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 114,25 mp,situat în Iaşi,strada Otilia Cazimir,nr.10,nr. cadastral 16207,inscris in cartea funciara nr. 120591 ,de pe UNIVERSITATEA ‘’ PETRE ANDREI ‘’ pe FUNDATIA ECOLOGICA GREEN IASI
 • Hotărârea 569/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare a HCL 143/30.03.2018 privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi,a unui imobil
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiat cu Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 567/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 566/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009,prin Actul Adițional nr.29
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în ,AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stanița,judetul Neamț,la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv,respectiv Statutul ARSACIS
 • Hotărârea 564/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă,judetul Neamț,la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv,respectiv Statutul ARSACIS
 • Hotărârea 563/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”
 • Hotărârea 562/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 561/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016,completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016,H.C.L. nr. 334/31.10.2016,H.C.L nr. 407/29.12.2016,H.C.L nr. 308/29.08.2017,H.C.L. nr. 451/31.10.2017 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi,ca urmare a promovării în grad profesional
 • Hotărârea 559/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
 • Hotărârea 558/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la ,Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda”
 • Hotărârea 556/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Reabilitare,reamenajare căi de acces auto și pietonale în incinta Cimitirului Sfânta Treime"
 • Hotărârea 555/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI ”
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare Casa Callimachi”
 • Hotărârea 553/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala,activitatea de deszapezire manuala,aprobarea unui nou tarif folosit in activitatea de deszapezire mecanizata si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan
 • Hotărârea 552/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separată,transport separat si depozitarea deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,făra a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice,baterii si acumulatori,utilizate de Societatea SALUBRIS S.A. IASI,precum și a contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 551/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 550/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 549/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.13 Iași”,actualizarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI),a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului pentru corpul de grădiniță
 • Hotărârea 548/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă în zona Bucium”,a studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 547/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Dacia”,a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI),a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 546/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 4420 mp,situat in Iasi,str. Tabacului f.n.,inscris in CF 126743,in vederea implementarii proiectului “Construire Gradinita in Cartierul Dacia”
 • Hotărârea 545/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”,a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI),a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,indicatorilor tehnico – economici,proiectului tehnic de execuţie si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi-Dancu”
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru ”Retea distributie energie electrica si bransament pentru imobil administrat de I.S.U. Iasi – proiect ”Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova" ",situat in Iasi,Bd. C. A. Rosetti,FN,nr. cadastrul 131088,conform H.C.L. nr. 260 din 28.07.2017
 • Hotărârea 542/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iaşi în cadrul proiectului „CIVIC eSTATE” (CCI 2014TC16RFIR003) – finanţat prin programul URBACT III şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu Consiliul Județean Iași și Televiziunea Română în vederea organizării Semifinalei Eurovision,în data de 27 ianuarie 2019
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea „Galei Excelenței Sportului Ieșean” un eveniment sportiv organizat de Primăria Municipiului Iași,în perioada ianuarie 2019
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul Anexei nr. 12.3,punctul 4,lit. b din Hotararea Consiliului Local nr. 184 din 30.05.2018,privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Ciprian Manuel Bostan,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care se vor implementa în Municipiul Iaşi în cadrul Programului pentru şcoli al României,în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completarii reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acreditate/autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 432 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 60,NUMAR CADASTRAL 155505 intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si birouri,persoane fizice
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 378 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 44,NUMAR CADASTRAL 144343 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren amenajat ca spatiu verde,in suprafata de 150 mp,situat in Iasi,sos. Nicollina nr. 21,proprietatea familiei Damian Leonard şi Damian Mădălina
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TOMA COZMA NR. 119B ,NUMAR CADASTRAL 152241,intocmit in vederea construirii unei Sali de sport - pe teren in administrare cu titlu gratuit,persoana juridica
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea asigurarii managementului de proprietate si financiar de catre S.C. TERMO SERVICE S.A. pentru imobilele cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea Municipiului Iasi sau a Statului Roman si preluarea in administrare a acestora de catre Directia Fond Locativ – structura din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 152423,intocmit in vederea construirii unei locuinte si dotari aferente pe teren proprietate intrare in intravilan,persoane fizice
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a terenului in suprafata de 805 mp proprietate privata a Municipiului Iasi,catre Parohia “Sf. Apostol si Evanghelist Luca “,pentru edificarea unui lacas de cult
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 105,NUMAR CADASTRAL 155250,156401,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 2681/11.01.2018 încheiat între Municipiul Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială (anterior Direcţia de Asistenţă Comunitară) pentru spaţiul din Iaşi,Şos. Nicolina nr. 40,bloc 967,parter
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 97,NUMAR CADASTRAL 148128 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire,persoane fizice
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a terenului cu suprafaţa de 900 mp,situat în Iaşi,str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 28,aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi şi pe care se află amplasată clădirea proprietate a universităţii
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 137A-161,NUMAR CADASTRAL 157765,întocmit în vederea construirii unei cladiri de birouri si parcare la demisol,persoana juridica
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 212/2018
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL POITIERS NR. 2 ,NUMAR CADASTRAL 156599,intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii birouri,alimentatie publica,spatii comerciale și functiuni asociate,persoana juridica
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA RANDUNICA NR. 1-3-5,NUMAR CADASTRAL 149312,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de construire si dotare structura de cazare turistica pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 117977/16.11.2018
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ISLAZ NR. 62,NUMAR CADASTRAL 122804,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului – Cadru,Caietului de sarcini,model - Contract de închiriere,model- Contract de utilizare temporară şi Lista de tarife în vederea închirierii şi utilizării temporare a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA HOLBOCA NR. 7,NUMAR CADASTRAL 144380,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr.4635/19.01.2015 încheiat între Municipiul Iași și Asociația ECOTIC referitor la Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile și Deșeuri Periculoase în str. Grădinari nr.26,prin Act Adițional
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-19,aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferent proiectului ”Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice din condominiul bloc M2 situat în Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI”
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici pentru investitia Lucrari modernizare strazi în Municipiul Iasi Str.Eternitate si Stradela Sf.Andrei
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MUSATINI NR. 12,NUMAR CADASTRAL 146820,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de extindere corp liceu " Miron Costin",persoana juridica
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “IMPREUNA CRESTEM PADURI – Acțiune de plantare a aproximativ 750 de arbori in zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și CONCORD SERVICE CENTER SA
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI,ZONA ŞES BAHLUI,NUMERE CADASTRALE 124271,124272,130546,130550,130571,130536,130556,129311,129312,129308,130560,131058,129317,132259,127902,127917,130561,130562,130551,130576,130557,128422,127899,127909,127921,128420,120418,125507,128424 Extindere P+1E partial remodelare faţadă existentă şi recompartimentări interioare la clădirea existentă – Centru Comercial Iaşi,remodelare drumuri de incintă şi parcare,extindere parcare împrejmuire incintă şi organizare şantier persoana juridica
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM FN,NUMAR CADASTRAL 140114,întocmit în vederea construirii unui hotel pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA ION BUDAI DELEANU NR. 5,NUMAR CADASTRAL 152124,întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 280/29.08.2006 in vederea reamplasarii constructiei autorizate cu AC nr. 142/2016,persoana fizica
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,PODGORIA COPOU ,NUMAR CADASTRAL 157697,intocmit in vederea introducerii în intravilan și construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA IARMAROC NR. 23,NUMAR CADASTRAL 134737,întocmit in vederea construirii unui imobil camin de elevi,spatii de invatamant,cabinete medicale pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,SOSEAUA BUCIUM NR. 105,NUMAR CADASTRAL 159052,intocmit in vederea introducerii unui teren in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuinte,persoana fizica
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT ,CF 150758,NUMERE CADASTRALE 11065,11066,11067,11068,11069,11070,11071,11072,11073 si 11074,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 43A- STRADA PACURARI NR. 95,NUMAR CADASTRAL 160863,160862,145958,intocmit in vederea construirii unor ansambluri de birouri,spatii comerciale,spatii prestari servicii pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-43,aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spaţiului comercial (construcţie şi teren aferent),situat în municipiul Iaşi,str. Rediu Tătar bloc 481,parter,judeţul Iaşi ( număr cadastral 121101,înscris în cartea funciară 121101-C1-U78/UAT Iaşi),proprietate privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării corpului de proprietate situat în Iaşi,str. Toma Cozma nr. 4,parter - Lot 24 (19280-C1-U24,întabulat în CF 125006/UAT Iaşi,CF veche 75610 ) în două loturi şi alipirea unuia din loturile rezultate din dezmembrarea Lotului 24 la corpul de proprietate Lot 25 (19280-C1-U25 întabulat în CF 125006/UAT Iaşi,CF veche 75610)
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 99,60 mp din Iaşi,Strada Splai Bahlui,nr. 22 – Complex Avram Iancu,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,având nr. cadastral 137489,înscris în cartea funciară 137489 Iaşi
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6 mp,având nr. cadastral 120766 înscris în cartea funciară 120766 a UAT Iaşi,situat în Iaşi,strada Petre Ţuţea nr. 11,bloc 911,tr.1
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spaţiului comercial (construcţie şi teren aferent),situat în municipiul Iaşi,str. Petre Ţutea nr. 19,bloc 915,tr. 1,parter,judeţul Iaşi ( număr cadastral 122412,înscris în cartea funciară 122412-C1-U36/UAT Iaşi),proprietate privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 94 mp,situat în Iaşi,Strada Vasile Lupu,de langa nr.95
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzarii terenului în suprafaţă 25 mp,situat în Iaşi,Strada Fundac Eternitate,nr.14,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 7,75 mp din Iaşi,str. Arcu,nr. 21,parter,sector cadstral 80,parcelele1(2764/1)
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele identificate cadastral prin Cartea Funciara nr.157126 in suprafata de 339 mp,Cartea Funciara nr.157128 in suprafata de 134 mp,Cartea Funciara nr.157204 in suprafata de 50 mp proprietatea municipalitatii) şi terenul din str. Han Tatar f.n.,Carte Funciara nr.151834,proprietate privată în suprafaţă de 523 mp
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 41 mp din Iaşi,Strada Dr. Cehac,nr.17,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,având nr. cadastral 160739,înscris în cartea funciară 160739 UAT Iaşi
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului,în suprafaţă de 59 mp,situat în Iaşi,Strada Barbu Lautaru,nr. 50,proprietatea privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 35 mp din Iaşi,strada Bucium,nr.23
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 39 mp din Iaşi,Strada Strapungere Silvestru,nr.7,bl. I -5,sc.B,parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,având nr. cadastral 127217,înscris în cartea funciară 127217 UAT Iaşi
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 103 mp,situat în Iaşi,Strada Vasile Conta – Bld. Independenţei,f.n. având număr cadastral 159770 înscris în cartea funciară 159770 UAT Iaşi,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 183 mp,situat în Iaşi,Strada Vasile Conta – Bld. Independenţei,f.n. având număr cadastral 159769 înscris în cartea funciară 159769 UAT Iaşi,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita catre Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi,a unor spatii proprietate publica a Municipiului Iasi,aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi,pentru implementarea proiectului „Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiune N - E”
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Iasi a terenurilor situate in Iasi,Aleea Prof. I. Simionescu 16A,identificat cadastral in T22,CAT 2076,CR 2050 si str. Butnari 13A,identificat cadastral in T16,CAT 6726,in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018,de insusire a inventarului Municipiului Iasi si aprobarea transmiterii in administrare,cu titlu gratuit,a terenului situat în Iași,str.Sarariei nr 189,in suprafata de 294 mp catre Curtea de Conturi a Romaniei,Camera de Conturi Iasi
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrare,cu titlu gratuit,Scolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu” Iasi,a terenului in suprafata de 60 mp,situat in str. I. Creanga nr. 92
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către dl deputat Nicolae Bănicioiu,în vederea organizării biroului parlamentar
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea unei erori materiale la Hotararea Consiliului Local nr. 352/31.08.2018 cu privire la desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor,manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea implementării proiectului „Conferința Inaugurală a Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale (IOTA)”,în perioada 28 noiembrie 2018 - 13 ianuarie 2019
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor din lunile noiembrie – decembrie 2018 – ianuarie 2019
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat – Proiect turistic Aventurist Romania
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 1 din 25.01.2018 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”,a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași,Asociația "Salvați Copiii Iași,Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași,Direcția Creșe Iași
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2019-2020
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea/redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi ,inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi ,la data de 30.09.2018
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 77/28.02.2018 pentru obiectivul „Reabilitare acces Primaria Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 333/10.08.2018 pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare imobil str. General Berthelot nr.18”
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare casa Callimachi”
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ANEXEI 1 – „ACORD DE PARTENERIAT”,ANEXEI 2- „PROTOCOL DE COLABORARE” SI A CENTRALIZATORULUI DE CHELTUIELI - ANEXA 3 DIN HCL NR 289/2018 PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – 24 AUTOBUZE ELECTRICE”
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post - mortem al Municipiului Iași domnului prof. univ. dr. Marin Burlea
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Victor Spinei
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici,a devizului general şi a proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere,eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași",a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru Proiectul „Înnoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice în Municipiul Iași” din cadrul “Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane"
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane",respectiv a proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10,perioada 2018 - 2022,aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 292 din 27 iulie 2018 cu detalierea Măsurii 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public și 1.11. Promovarea utilizării transportului public
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind denumirea unei artere din Municipiul Iaşi: “Aleea Prof. Victor Bulacovschi”
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-50,aflate în administrarea Municipiului Iaşi.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” in Municipiul Iași si a includerii obiectivului în lista de investitii a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,a unitatilor de invatamant particular si confesional/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018-2019
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Nicolae Banicioiu,in vederea organizarii biroului parlamentar
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA VISANI,NUMAR CADASTRAL 156410,intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici,persoane fizice
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA VISANI,NUMAR CADASTRAL 156409,întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici,persoane fizice
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL C. A. ROSETTI FN,NUMAR CADASTRAL 131088,intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova",persoana juridica
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,CALEA CHISINAULUI NR. 36,NUMAR CADASTRAL 143116,intocmit pentru investitia "Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova",persoana juridica
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 3,CF 152997,NUMAR CADASTRAL 152997 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma,depozit si spatiu prestari servicii,pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM NR.18,NUMAR CADASTRAL 154961,intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TOMA COZMA NR. 102A,NUMAR CADASTRAL 158220,intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL BUCIUM NR. 1A,NUMAR CADASTRAL 155108,intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri,spatii de prezentare si depozitare pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA DECEBAL NR. 22A,NUMAR CADASTRAL 130253,intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 60,NUMAR CADASTRAL 155505,intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si birouri,persoane fizice
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA IASI – VOINESTI FN,NUMAR CADASTRAL 157373,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 6,NUMAR CADASTRAL 134929,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADELA IARMAROC NR. 2,NUMAR CADASTRAL 154780,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ARAPULUI NR 132A,NUMAR CADASTRAL 18053,Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 389 din 31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA IANCU BACALU NR. 31A,NUMAR CADASTRAL 136291,intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 220 din 30 mai 2018,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MISTRETULUI NR. 23,NUMAR CADASTRAL 148187,intocmit in vederea construirii unei anexe gospodaresti,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 99 mp,situat in Iasi,strada Pacurari nr. 10,proprietate privata a Municipiului Iasi,inscris in Cartea Funciara nr. 160877 a Municipiului Iasi,nr. cadastral 160877
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului,in suprafata de 192 mp,situat in Iasi,strada Sf. Andrei nr. 34,proprietatea privata a Municipiului Iasi,identificat in sectorul cadastral 55,parcela CC 1444,inscris in Cartea Funciara a Municipiului Iasi cu numarul cadastral 152234
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 204/30.05.2018 (referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 incheiat cu S.C. Ecopiata S.A.)
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 211 /2018
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 93079/17.09.2018
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 119723/25.11.2016 încheiat între Municipiul Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru spaţiul din str. Piaţa Unirii nr. 12,parter
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unor locuinte disponibile,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr. 85 din 31.03.2008 privind imputernicirea Primarului Municipiului Iasi sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului Iasi
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea serviciului de transport public ,catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii ,serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 93289/16.09.2016,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cazarii echipajului care deserveste elicopterul medicalizat al SMURD Iasi
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si „Comunitatea de Farmacii Independente Alphega Iasi”,in vederea implementarii unor programe de preventie,educare si informare a populatiei,avand ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Asociere in vederea realizarii obiectivului de investitii “Spital Regional de Urgenta Iași”
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,pentru perioada 2018 - 2020
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului privind susţinerea candidaturii Iaşului pentru obţinerea titlului de Capitala Tineretului din România în perioada mai 2019- mai 2020
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Festivalului Industriilor Creative,în perioada 02-04 noiembrie 2018
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru organizarea,la Iaşi,a proiectului-eveniment “Industrii Creative în Postumanism”,ce cuprinde “Conferinţa internaţională CODFREURCOR”,în perioada octombrie – noiembrie 2018
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor din luna octombrie 2018
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local ,nr. 129 din 31 martie 2017
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 190/2016 si H.C.L. nr. 192/2016 privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si impozitului/taxei pe teren,conform art. 456,alin. (2),lit. a),b) si art. 464,alin. (2),lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile şi completarile ulterioare
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Florin Morariu
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Dorel Vișan
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,Alteţei Sale Regale,Principele Radu al României
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,Majestăţii Sale,Margareta,Custodele Coroanei
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boișteanu,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - „Acord de parteneriat” din Hotărârea de Consiliu Local nr. 291/2018 pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - „Acord de parteneriat” din Hotărârea de Consiliu Local nr. 290/2018 pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - 20 autobuze electrice”
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - „Acord de parteneriat” din Hotărârea de Consiliu Local nr. 289/2018 pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – 24 autobuze electrice”
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 6A,NUMAR CADASTRAL 124205,întocmit pentru « Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila,cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privată,persoana juridica»
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA FRIEDERICK,NR. 13,NUMAR CADASTRAL 129624,întocmit în vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI,ZONA GALATA,NUMĂR CADASTRAL 156999,întocmit în vederea construirii unei locuințe colective cu spațiu comercial la parter pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată,IASI,STRADA IANCU BACALU NR. 31A,NUMAR CADASTRAL 136291,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SPITAL PASCANU NR. 2 - 4,NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300,întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată,persoana juridica si persoana fizica
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LT. IONESCU NR. 9 - 9A,NUMAR CADASTRAL 153725,întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privată,persoane fizice
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA ALBINET NR. 25,NUMAR CADASTRAL 130265,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale,extindere si etajare locuinta existenta,persoane fizice
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 88A,NUMAR CADASTRAL 125334,intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si birouri pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 83,NUMAR CADASTRAL 128094,intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 78,NUMAR CADASTRAL 157065,157066,intocmit in vederea realizarii lucrarilor de extindere cladire existenta C1,construire spatii de productie,depozitare,birouri prin demolare cladire C2,persoana juridica
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 78,NUMAR CADASTRAL 151128,intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu,locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TABACULUI NR. 48,NUMERE CADASTRALE 152252,152252-C1,intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VASILE LUPU NR. 29,NUMAR CADASTRAL 152513,intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA T45,NUMAR CADASTRAL 142575,intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 44,NUMAR CADASTRAL 144343,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,SOSEAUA BUCIUM NR. 50,NUMAR CADASTRAL 133268,122818,160616 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale,refunctionalizare,extindere Han Trei Sarmale si construire hotel,persoana juridica
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T166,NUMAR CADASTRAL 130115 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala,anexe si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 105,NUMAR CADASTRAL 3570/3/3/1/1,CF 127594 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Moşu nr. 10 în suprafaţă de 978 mp (Anexa B),proprietate privată,cu un imobil echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi,respectiv a terenului în suprafaţă de 900 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,str.Pacurari nr. 12-18 identificat cadastral in CV 64,parcela CAT 2286 (Anexa A)
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi,Strada Dr. Codrescu nr. 6,Numar Cadastral 19229,C.F. 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului Iași şi aflate în administrarea Consiliului Local Iaşi prin Direcția Fond Locativ
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată,transport separat si depozitarea deseurilor municipale şi a deseurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie si institutii,inclusiv fracţii colectate separat,făra a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice,baterii si acumulatori şi ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activităţile serviciului de salubrizare,servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin incredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/5.12.2007,folosite de Societatea SALUBRIS S.A. IASI
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei 2 – bunuri de preluare,cu bunurile mobile – echipamente de colectare și transport – 3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l,în valoare de 5.506.027,80 lei,inclusiv TVA,alocate conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”,prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași,a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA,cuprinse în Anexa 1,în vederea casarii
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018,de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 212/2018,cu terenul in suprafata de 6360.55 mp,aferent DCL 1823,conform Sentintei Civile,definitiva,nr. 2516/2016 si respectiv a Sentintei Civile nr. 412/2012,irevocabila prin Decizia nr. 3135/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie”
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind decongestionarea traficului și reducerea poluării
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-51,aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării suprafețelor minime de 30% - spații verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan în intravilan,în Municipiul Iași
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază,în anii fiscali 2019-2020,de reducerea impozitului pe clădiri,pentru clădirile aflate „în clasă energetică A” care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca şi „clădire verde"
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului local de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Iași pentru perioada 2018-2023 și portofoliului de proiecte aferent
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE a privind aprobarea modificării Organigramei,Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi începând cu luna septembrie 2018
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din ,Municipiul Iaşi în anul 2018
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării proiectului „Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși”,în perioada septembrie – 14 decembrie 2018
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor,manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2018
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unei persoane împuternicită să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Ecopiața S.A.
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC Termo-Service SA Iași
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași,str. Cuza Voda,nr. 2”,a devizului general reactualizat,a proiectului si bugetului aferent acestuia,modificata prin H.C.L. 325/27.07.2018.
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al ,proiectului „Refuncţionalizare,reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantina Aleea Mihail Sadoveanu,nr. 46,mun Iasi” – Scoala normala Vasile Lupu Iaşi
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL MUNICIPIULUI IAȘI DOMNILOR NICOLAE GANE ȘI GHEORGHE MȂRZESCU
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI IAȘI DOMNULUI GHEORGHE IACOB
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI IAȘI DOMNULUI ION AGRIGOROAIEI
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFRĂŢIRII ÎNTRE MUNICIPIUL IAȘI DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL KUTAISI DIN GEORGIA
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFRĂŢIRII ÎNTRE MUNICIPIUL IAȘI DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL PALERMO DIN REPUBLICA ITALIANĂ
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iasi”
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4,5,6 si a Anexelor 2 si 3 din HCL nr.368/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public in Municipiul Iași"
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare retea de iluminat public in Municipiul Iași", a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” si a includerii obiectivului in lista de investitii a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare imobil str. General Berthelot nr.18”
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Iaşi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătății – lider de proiect şi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Institutul Regional de Oncologie Iași, Institutul de Psihiatrie Socola, Direcția de Sănătate Publică Iași, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Judeţul Iaşi, U.A.T. Municipiul Pașcani
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Iaşi la servicii medicale de urgenţă”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între U.A.T.Municipiul Iaşi şi Ministerul Sănătății – lider de proiect şi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria”, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, U.A.T. Județul Iași și U.A.T. Municipiul Pașcani
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020 (Editarea Cărții România 100. Iașul în arcul timpului)
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2020 ( Congresul Reintregirii Neamului si The 42nd Congress of The American Romanian Academy of Arts and Sciences)
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.139/30.03.2018 referitoare la trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile – echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.3 și a Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași,str. Cuza Voda nr. 2”,devizul general reactualizat,proiectul si bugetul aferent acestuia
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ROMANA NR. 18, NUMAR CADASTRAL 153927, întocmit în vederea extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de locuit in spatiu comercial (cabinet medical), persoane fizice
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 11, NUMAR CADASTRAL (2366-19673)/3, (2366-19673)/2, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si alipire teren, persoana fizica
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 153582, Intocmit in vederea construirii unei hale de prezentare si depozitare pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 6260, întocmit in vederea construirii unui centru cu functiuni mixte: locuinte, birouri, servicii, comert, alimentatie publica, persoana fizica
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUDESCU NR. 2-4-6, NUMAR CADASTRAL 125538, întocmit in vederea construirii unui imobil: spatiu comercial, birouri, locuinte pe teren proprietate , persoana juridica
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SC 64, NUMAR CADASTRAL 140110, 140111, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI nr. 10, NUMAR CADASTRAL 158069, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.12BIS (SC 29), NUMAR CADASTRAL 139233, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BANAT NR. 16, NUMERE CADASTRALE 153454 si 140610, întocmit în vederea construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 94 mp, situat în Iaşi, Strada Vasile Lupu, de langa nr.95 precum si respingerea vânzării acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 123 mp situat in Iasi - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112(partial) si DS 2113(partial) CR 2100, CAT 2147 precum si respingerea concesionarii prin licitatie publica a acestuia
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 25 mp, situat în Iaşi, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si respingerea vânzării acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 253,15 mp situat in Iasi- Bulevardul Metalurgiei langa nr.3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1, precum si respingerea concesionarii prin licitatie publica a acestuia, in scopul amenajarii unei parcari si a unei servituti de trecere
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7.658 mp, situat în intravilan Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157839, inscris in cartea Funciara nr. 157839-UAT Iasi
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 5.014 mp, situat în intravilan Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157696, inscris in cartea Funciara nr. 157696 - UAT Iasi
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.312 mp, situat în intravilan Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, avand nr. cadastral 157712, inscris in cartea Funciara nr. 157712-UAT Iasi
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei Exploatare Patrimoniu, în vederea casării
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu instalatiile de iluminat public ce fac obiectul contractului de vanzare - cumparare autentificat cu nr. 1808/20.06.2018
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 28, aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala „Ștefan cel Mare”
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de funcţii (Anexa 2) și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF – Anexa 3), începând cu 01.08.2018 pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Administrativ al Casei de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi”
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui bust in memoria poetului national georgian Besarion Gabashvili (Besiki)
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasarii in Municipiul Iasi a unui monument de for public avand ca tematica "Iasi - Capitala celor trei Uniri”
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna august 2018
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Proiectului de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 241 din 27 iunie 2018
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iasi, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/2018
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018 - 2022
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – TRAMVAIE”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – 20 AUTOBUZE ELECTRICE”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC –24 AUTOBUZE ELECTRICE”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2018
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași in vederea implementarii proiectului ,,Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei ( Str. Sarmisegetuza – Stradela Sofia Nadejde – lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei - Dacia - pod cu 4 benzi carosabile)”
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, in administrarea Colegiului Richard Wurmbrand Iasi, a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in b-dul Poitiers nr. 41, proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 212/30.05.2018, cu terenurile (amplasamentele) identificate in vederea implementarii proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity”
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si a bugetului aferent acestuia
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru sedința extraordinară din data de 10 iulie 2018
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA VISAN NR. 46A,NUMAR CADASTRAL 156408,întocmit în vederea construirii unei locuinte colectiva mica pe teren privat
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA VISAN NR. 46A,NUMAR CADASTRAL 156408,întocmit în vederea construirii unei locuinte colectiva mica pe teren privat
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL POITIERS NR. 10,NUMAR CADASTRAL 125977,intocmit in vederea construirii de locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului,proprietatea Municipiului Iasi,situat in Iaşi,Aleea Nicolina ,nr.13
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheiarea unui act aditional, petru suprafata de 39,736 ha, la Contractul nr. 32446/30.03.2018 privind administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iasi, intre Municipiului Iasi si Regia Nationala a Padurilor — Romsilva prin Directia Silvica lasi - Ocolul Silvic Iasi
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 54, NUMAR CADASTRAL 157491, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 468/2008, persoana juridica
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMAR CADASTRAL 152821, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat apartinand domeniului public prin demolare chiosc existent, persoana juridica
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 29, NUMAR CADASTRAL 154005, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT, F.N., NUMAR CADASTRAL 156454, 140836, 140837, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STEJAR NR. 111, NUMAR CADASTRAL 157329, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA GRIGORE URECHE NR. 27, NUMAR CADASTRAL 16688, 16689, 132452, 132452-C1 Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 400 din 29.09.2009 (modificare regim de inaltime), persoana juridica
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139324, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare, pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA BUZNEA NR. 5-7, NUMAR CADASTRAL 153408, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 143E, NUMAR CADASTRAL 146271, intocmit in vederea modificarii PUZ-ului initial aprobat cu H.C.L. nr. 246/26.05.2008 (partea de utilizari admise) - pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si H maxim din PUZ initial, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 6, NUMAR CADASTRAL 140092, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR.8, NUMAR CADASTRAL 136060, intocmit in vederea construirii unei locuinte, pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMAR CADASTRAL 127716 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMAR CADASTRAL 158858, intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu functiuni complementare privind servicii si activitati comerciale pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de testare servicii cu „Vodafone Romania SA”pentru implementarea unui proiect pilot de WI-FI CONNECTIVITY – MANAGED HOTSPOT
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 212 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 si 2, aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-20, aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 4.1 a HCL 211/2018, de însuşire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 9 (Unităţi de invăţământ) a HCL 212/2018 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spaţii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 62638/19.06.2018
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 26
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea domnilor Boca Adrian Florin și Teodorescu Gabriel, în calitate de membri in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, respectiv, la Spitalul Clinic de Recuperare si la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”, Iasi
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea domnilor Jehac Mihai si Ciobanu Ioan să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. SERVICII PUBLICE S.A. la care municipiul este acţionar unic
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 263/2017, privind incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life - Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Iași
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași, în vederea editării Revistei ”Convorbiri literare” sub egida celor 2 instituții, ca publicație literară a Municipiului Iași
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2018
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 231/30 mai 2018 (privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi)
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea capitalului social al S.C. TERMO SERVICE SA cu suma de 64.448,22 lei, reprezentand aport in numerar al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea taxelor speciale din Anexa 13.3 aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 175/2017
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași, prin încheierea unui contract de comodat
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor tichetelor de calatorie valabile pe mijloacele de transport ale Societatii Compania de Transport Public S.A. Iași
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 322 din 29 august 2017 privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea din exploatarea SC Ecopiaţa SA, a imobilului (constructie si teren aferent) – Hotel Municipal, situat in Iasi, Bulevardul Independenței langa bl. D1 - D2
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind retragerea din capitalul social al S.C TERMOSERVICE SA a aportului in natura
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium, T165, numere cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi pentru construire locuintecolective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 19, NUMAR CADASTRAL 154033, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI NR. 36-42, NUMAR CADASTRAL 145558, intocmit in vederea desfiintarii locuintei C1 existenta pe teren proprietate,construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, INTRAVILAN IASI – ZONA SOROGARI, NUMAR CADASTRAL 135525, Intocmit in vederea construirii unui centru de loisir si sport in spatii acoperite si descoperite, restaurant, spatii administrative, comert si cazare, persoana juridica
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA PĂCUREŢ NR. 10, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187, întocmit în vederea construirii unei anexe gospodaresti,pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR.8B, NUMAR CADASTRAL 18336, întocmit în vederea extinderii locuinţei autorizata cu AC nr. 299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta de pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939, întocmit pentru investitia “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin Legea 90/2018
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40695/2018
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor mijloace fixe aflate în folosință/exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 154/2017 cu terenul aflat în administrarea Municipiului Iași în suprafață de 2475 mp. situat în Iași, str. Mușatini, lângă Centru Medical de Familie
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile din Anexele nr. 1 – 10
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 165 mp, situat în Iaşi, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, identificat în T 96 parcelele CC 3077 si CC 3077/1, avand numar cadastral 160106, inscris in cartea funciara 160106
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii proprietatea Municipiului Iaşi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde şi reci
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de gratuitate la serviciul de transport public local pentru 30 de elevi, susţinută de către Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul “Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. si a încheierii Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind: aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie)
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Programului de imbunatatire a eficientei energetice in Municipiul Iasi, Judetul Iasi”, Editia 0, Revizia 0
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de aprobare a Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiesc respectate de către deţinătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile-spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa şi/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iaşi, Inspectoratul Școlar Județean Iaşi, Instituția Prefectului – Județul Iași, Poliția Locală Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță – Asociația Ambulanța Life, Asociația Sporturilor în Natură ASNatura și Unitățile Școlare ale Municipiului Iași
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Asociația „Familia Tradițională” în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada iunie - decembrie 2018
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada 2018-2020
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înființarea Muzeului Municipal Iași și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a organigramei și a statului de funcții aferente
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna iunie 2018
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Turistica a municipiului Iasi si a zonei metropolitane
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iasi pentru anul 2018
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456, alin. (2), lit. a), c), d) si j) şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d), e), h) si i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2018
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Matan Safran
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Mandache Leocov
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Mihai Cimpoi
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Mioara Cortez
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea nr. 177/24.06.2016 (privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Iași) si nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii Comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu), cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/24.06.2016, privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Adrian Florin Boca, in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pentru sedinta ordinara din data de 30 mai 2018
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 62, NUMAR CADASTRAL 154882, intocmit in vederea executarii lucrarilor de extindere si dotare unitate functionala regionala de urgenta in cadrul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SF. MARIA
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în AGA, la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI SI STRADA GRADINARI NR. 59-73, NUMAR CADASTRAL 142363, 142365, 142362, 142364, iqntocmit in vederea construirii de locuinte colective zona Gradinari, persoana juridica
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei „Comisiei de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă şi participativă”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia – pod cu 4 benzi carosabile Str. Sarmisegetuza – Stradela Sofia Nadejde”
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare instalatii electrice la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului iaşi cu Asociaţia ’’Euroregiunea Siret – Prut - Nistru” şi Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii detransport în regiunea transfrontalieră Ungheni-laşi, în vederea fluidizării traficului către punctul detrecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic: îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalière şi a infrastructurii TIC
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Identity and memory - a multiethnic cross border approach (IDMO)”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere între UAT - Municipiul Iași, Consiliul Raional Telenești și Primăria Municipiului Soroca din Republica Moldova
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency” (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere între Municipiul Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si I.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificarea si completare a Hotararii Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Mişcarea Populară
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Haifa din Israel
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA PACURARI T 60, NUMAR CADASTRAL 145046, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica.
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, T60, NUMAR CADASTRAL 145045 întocmit în vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridical
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OGORULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 158027, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155907, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 88/2016 in vederea realizarii unei cladiri de locuinte colective, functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii), locuri de parcare si amenajari exterioare persoana juridical
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 146, NUMAR CADASTRAL 136285, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 385/28.11.2014, persoana juridica
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 456 din 09 noiembrie 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR DR. DOC. DIMITRIE MANGERON NR. 1-73, NUMAR CADASTRAL 157516 întocmit în vederea construirii unui camin studentesc pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 16595, Intocmit in vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 285/2007 pentru construire cladire de birouri, spatii de depozitare si de productie, persoana juridical
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI NR. 56B, NUMAR CADASTRAL 144449, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MELODIEI NR. 25 (STRADA PROF.DR.DOC.DIMITRIE MANGERON nr. 55B), NUMAR CADASTRAL 148520, întocmit in vederea construiirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA DEALUL ZORILOR NR. 6, NUMAR CADASTRAL 7536/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI FN, NUMAR CADASTRAL 157779, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, persoana fizica
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 16, NUMAR CADASTRAL 133316, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridical
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280 din 28 iulie 2017 referitoare la acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “George Enescu “
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 385/04.10.2010 de includere în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4250 mp situat în str. Bradului nr. 17A, în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personal
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 509/23.12.2009 de includere în inventarul domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. 153 /2017, in vederea implementarii unor proiecte ale municipalitatii
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 153 /2017
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune a unui mijloc fix aflat in domeniul public al Municipiului Iași, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, in vederea casarii
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași și administrarea Consiliului Local Iași, a bunurilor mobile – echipamente de colectare separată și transport achiziționate prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inlocuirea Presedintelui Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr. 469/29.11.2017- nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017-2018
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi Anul 2018
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi/ functii publice vacante in Statul de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea, completarea şi aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 24
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr. 23
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie – mai 2018
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Conventia primarilor privind clima si energia
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea proiectului cultural „Iași, orașul studenției tale. Porți deschise la universitățile ieșene” și înființarea a unui traseu de transport public gratuit „Traseul Universitar”, în perioada 21 - 25 aprilie 2018
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi “Asociaţia RE: START CAUZA BUNĂ” în vederea derulării la Iaşi, în perioada 15 aprilie- 15 decembrie 2018, a proiectului “ASISTEL”, ce oferă servicii gratuite de asistenţă psihologică şi asistenţă juridică persoanelor care au venit mai mic sau egal cu salariul minim pe economie
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Municipiul Iaşi şi UAT Comuna Miroslava pentru susţinerea desfăşurării de evenimente artistice şi asigurarea transportului public până la locaţia evenimentului
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2018, a listei de investiţii pentru anul 2018, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2019 -2020, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2019 -2020
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. CITADIN S.A.IASI
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Termo - Service SA Iași
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2018
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Hîncești, din Raionul Hîncești, Republica Moldova
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Răzvan Theodorescu
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Nicolae Dabija
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Monica Babuc
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT – PODGORIA COPOU, NUMAR CADASTRAL 155218, CONSTRUIRE SPITAL CLINIC REGIONAL DE URGENTE IASI
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi în Consiliul de Administraţie de la Palatul Copiilor Iasi
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrare Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL-ului nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746 , întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A, NUMERE CADASTRALE: 140050, 155243, 155387, 122710 întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridical
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana fizica
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil existent pe teren concesionat, persoana juridica
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMĂR CADASTRAL 148054, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, Intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu" Iasi, persoana juridical
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 132, NUMAR CADASTRAL 153351, întocmit în vederea dezmembrarii partiale cladiri existente, amenajari cladire existenta in limita POT existent, persoana juridical
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987, Construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridical
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR FN, NUMAR CADASTRAL 155550, Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, NUMAR CADASTRAL 151717, Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a HCL 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano - Catolică Iaşi, a imobilului (construţie şi teren aferent) situat în Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 22-24, în prezent aflat în proprietatea privată a Statului Român şi administrat de Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul Copou, alaturat Muzeului ’’Mihai Eminescu’’ si Casei de Cultura ’’Mihai Ursache’’
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea Municipiului Iași.
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 4,62 mp din Iaşi, Strada Costache Negri, nr.43, bl. T1, parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi, având nr. cadastral 19609, înscris în cartea funciară 78092 specială Iaşi
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în cota de 39,10 mp aferent porticului din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151 înscris în cartea funciară 123822 Iaşi
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 46 mp din Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302 înscris în cartea funciară 157302 Iaşi
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului în cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr.31, având nr. cadastral 122892 si înscris în cartea funciară 122892 Iaşi
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 216 mp, situat în Iaşi, Strada Barnova, sector cadastral 12, parcela CC 563/1, proprietate privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 305/28.07.2017
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi Unitatea Militară 01175, Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt Iaşi
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași” și principalilor indicatori tehnico – economici
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Țuțora – Județul Iași a unui număr de 30 bucăți dale beton scoase din uz
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional la Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanță necesari atingerii țintelor proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Iași”
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea contractului de concesiune privind activități de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iaşi, revizuit
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 actualizată
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii Anexei 2 – Program de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 -2020
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Houston, din TEXAS, Statele Unite ale Amercii
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului genera; al Municipiului Iasi pe anul 2018
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Sistem integrat de supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352 din 08.09.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 2 din 25.01.2018
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, STRADA CIURCHI NR. 109C, NUMAR CADASTRAL 125911, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridical
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA CUZA – VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, IASI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 177, NUMAR CADASTRAL 139283, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR CADASTRAL 129889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective, cămin studenţesc, locuinţe în regim hotelier pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 125, T19, NUMĂR CADASTRAL 143097, întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi, pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMERE CADASTRALE 150249, 150250, 150251, 150252, 150253, 150254, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82, NUMAR CADASTRAL 125145, Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren privat, persoana juridica
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 130, NUMAR CADASTRAL 138751,136317, întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 154060 întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliara, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate private, persoane fizice
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AL. O. TEODOREANU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 133392, întocmit în vederea extinderii constructiei existente, persoana fizica
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR CADASTRAL 155170, întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011 (privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Iași)
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.175/2017
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 285 mp situat in Iasi, strada Hlincea, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/50, avand nr. cadastral 157740, inscris in cartea funciara nr. 157740
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 149 mp situat in Iasi, strada Hlincea , indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/51, avand nr. cadastral 157789, inscris in cartea funciara nr. 157789
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.062,18 mp, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/52, avand nr. cadastral 157758, inscris in cartea funciara nr. 157758 situat in Iasi, strada Hlincea nr.67 A
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 134 mp, situat în Iaşi, Strada Mioritei, intre nr.2 si 4 apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent înscris în CF 120493-C1-U46), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, tr. 2, parter
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iaşi, Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de Vint, sector cadastral 107 inscris in CF 132963.
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/2017
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in vederea casarii
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către UAT Municipiul Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 4.1–Bunuri de retur utilizate de Operator în executarea Contractului din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 415/29.12.2016, in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local Iasi in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de Oncologie Iasi, str. G-ral Berthelot nr. 12, Iasi
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Directiei Crese Iasi, incepand cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iaşi, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. 533/15.12.2017, în sensul încetării finanţării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi începând cu data de 30.04.2018
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2018
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile subordonate, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale Iaşi, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul 2018
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei”
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “România prinde aripi”
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 5 din HCL nr 175/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 propuse de către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr. 218/2017 privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația ”Euroregiunea Siret-Prut - Nistru” și Consiliul Raional Ungheni, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, în vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni”, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontaliere și a infrastructurii TIC
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352 din 08.09.2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 523 din 07.12.2017
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 522 din 07.12.2017 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași