• Hotărârea 597/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Tehnic ”I.C.Ştefănescu” Iaşi”
 • Hotărârea 596/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiți „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi”
 • Hotărârea 595/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi”
 • Hotărârea 594/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iași”
 • Hotărârea 593/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi”
 • Hotărârea 592/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional Mihai Eminescu Iaşi”
 • Hotărârea 591/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iaşi”
 • Hotărârea 590/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Generală “Alecu Russo” Iaşi”
 • Hotărârea 589/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional Iaşi”
 • Hotărârea 588/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iaşi”
 • Hotărârea 587/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iaşi”
 • Hotărârea 586/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iaşi”
 • Hotărârea 585/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Iaşi”
 • Hotărârea 584/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Octav Băncilă Iaşi”
 • Hotărârea 583/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași”
 • Hotărârea 582/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași – corp D”
 • Hotărârea 581/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” Iași”
 • Hotărârea 580/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 266/01.10.2001 completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 322/2001 de atribuire în folosinţă gratuita Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf, a terenului in suprafaţa de 17.912 mp situat în Iaşi, str. Albineţ nr. 2
 • Hotărârea 579/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spaţii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 578/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare accesare fonduri AXA 1 POR – Promovarea Transferului Tehnologic pentru Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS Iași
 • Hotărârea 577/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 576/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 575/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 340/29.10.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 88/31.03.2015
 • Hotărârea 574/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi cu bunurile imobile ale debitorului SC Fortus SA, ca urmare a stingerii creantelor fiscale, prin dare in plata
 • Hotărârea 573/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 572/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de sprijin in implementarea proiectului “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi”
 • Hotărârea 571/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului Regional de Cercetare și Comunicare Iași 1989 ce va funcționa în spațiile Muzeului Municipal Iași și încheierea Protocolului de cooperare interinstituțională între Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, Asociația ”14 Decembrie 1989” Iași și Municipiul Iași în acest scop
 • Hotărârea 570/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de dezapezire manuala si privind actualizarea tarifelor pentru activitatea de gestionare a cainilor fara stapan
 • Hotărârea 569/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea accesarii de fonduri – PROGRAM OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020
 • Hotărârea 568/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Ref: privind aprobarea vânzării spaţiului comercial din Iaşi, str. Han Tătar nr. 6, bloc 361B, subsol, înregistrat în proprietatea privată a statului şi aflat în administrarea Municipiului Iaşi, prin licitaţie publică organizată conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 567/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiat S.C. Servicii Publice Iași S.A.
 • Hotărârea 566/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire banda suplimentara de circulatie pentru directia Sos. Arcu- Str. Pacurari, adiacent pasajului Octav Bancila”
 • Hotărârea 565/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 153335, 153336, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 564/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 40A, NUMAR CADASTRAL 153964 intocmit in vederea construirii de birouri si locuinte de serviciu pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 563/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155, NUMAR CADASTRAL (15312-15313)/1-15311/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 562/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 56, NUMAR CADASTRAL 145243 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 561/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 23, NUMERE CADASTRALE : 3704/64/2/6, 3704/2/2/2, 3704/52/2/2, 3704/56/4, 3704/53/1/2, 3704/3/2, 3704/53/2,3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)4/2, 3704(38-39-41-42-43-44-46-47-48-4/3/1)/3, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/1, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/2, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)4/1, 3704/4/1/3/2, 3704/4/1/3/3, 3704/40/2, 3704(38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-4/3/1)/4/3 întocmit în vederea schimbarii de destinatie, reamenajarii si extinderii cladirilor existente pe teren proprietate
 • Hotărârea 560/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, T 45, NUMAR CADASTRAL 152614 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 559/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 11, NUMAR CADASTRAL 150523, 155400, 156397 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 558/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC SOCOLA, NUMAR CADASTRAL 149754, întocmit în vederea construirii a doua locuinte si imprejmuirii pe teren privat , persoane fizice
 • Hotărârea 557/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 126846 întocmit în vederea construirii unei farmacii in incinta Spitalului Clinic de urgenta Profesor Dr. Nicolae Oblu persoana juridica
 • Hotărârea 556/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR ION INCULET NR. 3, NUMAR CADASTRAL 147415 Intocmit in vederea extinderii cladirii existente pentru realizare sediu firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 555/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152400 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iași pentru construire spațiu depozitare și activități recreative pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 554/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SĂRĂRIE NR. 106, NUMĂR CADASTRAL 141176, întocmit în vederea extinderii şi consolidării construcţiei existente pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 553/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 6, NUMAR CADASTRAL 153520 întocmit in vederea extinderii cladirei de birouri ( prin desfiintarea constructiilor existente), persoana juridica
 • Hotărârea 552/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 156961 întocmit în vederea introducerii in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate, imprejmuire, persoana fizica
 • Hotărârea 551/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PLOPII FARA SOT NR. 16, NUMAR CADASTRAL 151816, întocmit în vederea construirii unui garaj pe teren proprietate, persoane fizice
 • Hotărârea 550/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.850 m.p. din Str. Elena Doamna f.n., identificat cadastral în CV 13, parcela CAT 449/10 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Cucu nr. 44, nr.cadastral 139763, proprietate privată în suprafaţă de 420 m.p. (Anexa 2)
 • Hotărârea 549/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind retragerea din capitalul social al S.C Salubris SA a unei cote parti din aportul in natura, reprezentand constructii situate in Iasi, str. Gradinari nr 6
 • Hotărârea 548/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 378/01.09.2009 pentru aprobarea desfăşurării activităţii de autogară în imobilul situat în Iaşi, Şos Moara de Foc nr. 32
 • Hotărârea 547/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei imobilului din Iaşi, str. Armeană nr. 7 şi atribuirea în folosinţă gratuită temporară a acestuia către Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice în parteneriat cu Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 546/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 234/23.06.2017 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Parcului nr. 12, incinta punct termic PT 28 Ciurchi către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
 • Hotărârea 545/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr. 8446/28.01.2010
 • Hotărârea 544/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 42 din 11.04.2007 pentru terenul in suprafata de 21,00 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr. 89, bloc 988 A, sc. C, parter
 • Hotărârea 543/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 153 /2017
 • Hotărârea 542/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași, a parcarii si terenului aferent acesteia, in suprafata de 927 mp, situate în Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, proprietate publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 541/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 12,78 mp din Iaşi, str. Egalitatii, nr.19, bl.815, sc. B, ap. 2, parter de pe Rotaru Constantin si Valentina pe Timofte Ionut - Marius
 • Hotărârea 540/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţă de 449 mp , situat în Iaşi, Soseaua Nicolina, langa nr. 146, identificat in tarlaua T30, parcela 1CC, in scopul amenajarii unei parcari
 • Hotărârea 539/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 166 mp, situat în Iaşi, Strada Ion Creanga nr. 74 apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 538/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 537/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 536/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal nr. 121457/07.12.2017
 • Hotărârea 535/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Executie soclu monument Regele Ferdinand I »
 • Hotărârea 534/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/24.04.2017 și Anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 533/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării finanţării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 532/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 251 din 23 iunie 2017, ce cuprinde stabilirea locurilor în care se va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii și/sau activități în folosul comunității, natura activităților ce urmează a fi prestate precum și programul de lucru
 • Hotărârea 531/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 304/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Iasi
 • Hotărârea 530/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Politiei Locale Iasi
 • Hotărârea 529/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pentru anul 2018
 • Hotărârea 528/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna ianuarie 2018
 • Hotărârea 527/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in intravilanul Municipiului Iasi
 • Hotărârea 526/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
 • Hotărârea 525/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 524/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 523/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017 și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352 din 08.09.2017
 • Hotărârea 522/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 377 din 29.11.2016 în vederea implementării proiectului “Școala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii” Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași
 • Hotărârea 521/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 520/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi
 • Hotărârea 519/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR CADASTRAL, 134863, 134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 139161, 150352, întocmit în vederea modificarii PUZ-urilor aprobate prin HCL nr. 88/2016 si 237/2016 in vederea realizarii unui ansamblu unitar de cladiri de locuinte colective si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii etc.), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridical
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE : 125864, 149142, 141221, 126793, întocmit în vederea extinderii halei existente, construire corp de legatura intre hale existente si amenajari spatii de productie, depozitare si birouri in hale existente, persoana juridica
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 54, NUMAR CADASTRAL 128740, 146070 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridical
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 128A, NUMAR CADASTRAL 131964 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, prin desfiintare constructii existente, pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 120, NUMAR CADASTRAL 148954, 9519 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si parcari subterane pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL D. MANGERON nr. 49 NUMAR CADASTRAL 142469, 142471,142465, 142468, 142466, 142467, 142470, 155385, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FERICIRII NR. 2, NUMĂR CADASTRAL 149625, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOPIRCEANU NR. 19, NUMAR CADASTRAL 145599 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii constructiei existente C1, pe teren proprietate privata, persoana juridical
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ABATOR NR. 4, NUMAR CADASTRAL 152954 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925 Intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate private, persoane fizice
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - TOMESTI, NUMAR CADASTRAL 142910, întocmit în vederea construirii unei hale pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CARTIER BEJAN, NUMAR CADASTRAL 152378 întocmit în vederea construirii unei hale service auto si spalatorie auto, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T144, NUMERE CADASTRALE 150176 si 144681 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 12, NUMERE CADASTRALE 139214, 139215, 139216, 139218, 139219, 139220, întocmit în vederea construirii locuințe colective cu spații comerciale la parter pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA OANCEA NR.20, NUMĂR CADASTRAL 129011 , întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe colective pe teren proprietate privată, persoană fizică
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe colective, amenajare incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Pacurari T60, numar cadastral 129028 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium T165, numar cadastral 130113 întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire, pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Dealul Bucium nr. 6B, numar cadastral 142082 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium T136, numere cadastrale 140633 si 140634 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA COPOU T61, NUMERE CADASTRALE 10442, 10444, 146753 si 146754 întocmit în vederea construirii a trei locuințe individuale și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA VITICULTORI (T27) FN, NUMĂR CADASTRAL 148278 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe și împrejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA AEROPORTULUI NR. 13C, NUMĂR CADASTRAL 150314 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, pe teren proprietate privată, persoană fizică
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 109, NUMAR CADASTRAL 149910 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexa, garaj si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 154893 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic, între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Directia Silvica Iasi - Ocolul Silvic Iasi și Municipiul Iași, având ca obiect fondul forestier, proprietate a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind valorificarea masei lemnoase rezultate din administrarea fondului forestier, proprietate a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2017
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărărea Consiliului Local nr. 153 /2017
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului comercial din Iaşi. Şos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, aflat în administrarea Municipiului Iaşi, în vederea continuării activităţii în cadrul Proiectului POSDRU ” Vast –Vulnerabil dar activ social ca tine”
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 58 mp, situat în Iaşi, Strada Eternitate nr. 21 precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Hatman Sendrea nr. 7, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi in suprafata de 183 mp situate la demisolul cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezmembrarea imobilului teren situat in Iasi, Trup Ticau - Bojdeuca, sector cadastral 89, parcela PD 3385, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 125623, in 3 loturi
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 19 mp din Iaşi, strada Vitejilor, nr. 13, bl.SD-8, parter, având nr. cadastral 18907, înscris în cartea funciară 157050 Iaşi, in cote indivize egale de 9,5 mp reprezentand ½ din suprafata totala de 19 mp catre Isoveanu Irina si catre Isoveanu (Talpau) Dailla Caterina
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, Şos. Păcurari nr. 87, bloc 475, sc. B, parter
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 10,72 mp din Iaşi, strada Pacurari, nr. 128-130, bl. 586, sc. B, parter, având nr. cadastral 124844, înscris în cartea funciară 124844 Iaşi catre Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,60 mp din Iaşi, strada Bucium nr. 4, având nr. cadastral 135541 înscris în cartea funciară 135541 Iaşi
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in suprafata de 761,27 mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017- 2018
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 222/23.06.2017
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcția Creșe
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Calendarului evenimentelor lunii decembrie 2017 şi a Sărbătorilor de iarnă ale Iașului 2017-2018
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2017 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2018-2019
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 416/31.10.2017 și aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 856/8.11.2017
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Centrul Internațional de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 4-6-8, numar cadastral 124952 întocmit în vederea construirii unui camin studentesc persoana juridica
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1-73, numar cadastral 157516 întocmit în vederea construirii unui camin studentesc pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi - Strada Codrescu nr. 6, numar cadastral 156413 intocmit pentru investitia «Construire camin studentesc» pe teren aflat in administrarea Universitatii Nationale de Arte «George Enescu», persoana juridica
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA TITU MAIORESCU NR. 15, NUMERE CADASTRALE 152354 si 152299 intocmit pentru investitia « Reabilitare, modernizare, mansardare camine studentesti C6, C7, C8 din Complexul Studentesc «Titu Maiorescu » al Universitatii «Alexandru Ioan Cuza » Iasi
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA TITU MAIORESCU NR. 15, NUMAR CADASTRAL 152354 intocmit pentru investitia « Construire camin studentesc » pe teren aflat in administrarea Universitatii «Alexandru Ioan Cuza »
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Sevilla din Regatul Spaniei
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016, H.C.L. nr.334/31.10.2016, H.C.L nr. 407/29.12.2016, H.C.L nr. 308/29.08.2017 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS. NATIONALA NR. 55, NUMERE CADASTRALE 126960 si 18901 pentru investitia “Extindere pe verticala a spatiului comercial existent ” pe teren proprietate privata si teren concesionat, persoana juridica
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2018 – 2019
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului General - locotenent (r) Dumitru – Dorin Prunariu
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dizolvarea Fundatiei ,, Iasi Capitala Culturala Europeana ”
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea Domnului primar Mihai CHIRICA pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 153578, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana juridică
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Constructie Protejata IASI, Strada SEMNULUI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 147863, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare locuinta existenta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CODRESCU NR. 6, NUMAR CADASTRAL 154822 pentru investitia Construire Centru de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA COSTACHE NEGRI nr. 44, NUMĂR CADASTRAL 123926 întocmit în vederea construirii unui loc pentru lumânări – biserica SFANTUL SAVA - monument istoric
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CEAHLĂU NR. 5A, NUMĂR CADASTRAL 142663 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, pe teren proprietate privată, persoană fizică
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MALU nr. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668 întocmit în vederea modificarii PUZ aprobat cu HCL 362/31.10.2016 pentru extindere console latura sud (conformare arhitectural-volumetrica), pe teren proprietate privată, persoana juridica
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TOMA SAVESCU NR. 27, NUMAR CADASTRAL 146325 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR. 16, NUMAR CADASTRAL 135897, întocmit în vederea construirii unei locuinţe colective si dotari anexe, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22,70 mp din Iaşi, Espalanada Oancea , fara numar, având nr. cadastral 18131 înscris în cartea funciară 64084 Iaşi
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 914 m.p. din Str. Vasile Conta- Bld. Independentei f.n., identificat cadastral în CV 61, parcela CAT 2186/5 (Anexa D), şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Cucu nr.50-52, nr.cadastral 147549, proprietate privată în suprafaţă de 753 m.p. (Anexa 2)
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a terenului în suprafaţă de 4,30 mp, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 28-40, identificat în tarlaua T24, parcela CAT 810, pentru refunctionarea modulelor 13 si 14-subsol, refacerea fatadei si extinderea prin concesionare la limita spatiilor adiacente pentru cabinet stomatologic aflat in proprietatea SC SMILE DENT SRL
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Iaşi, Str. Roşcani nr. 38, compus din lot 1 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/1 in suprafata de 85 mp si lot 2 identificat în cvartal 72, parcela CC 2454/5/2 in suprafata de 70 mp, în scopul edificarii unei construcţii
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 112 mp din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 13, având nr. cadastral 140692 înscris în cartea funciară 140692 Iaşi
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 157 mp, situat în Iaşi, strada Garabet Ibrăileanu nr. 6 A, proprietate privată a Municipiului Iaşi, identificat prin parcelele CR 2427,CC 2388, C 2389 în sector cadastral 65
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a doua loturi de teren, a cate 80 mp, situate in str. V. Conta nr. 2 (langa cladirea Ambulatorului de Specialitate), proprietate a Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi a imprejmuirii Liceului Teoretic ’’Miron Costin’’Iasi si aprobarea casarii acesteia
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Carpaţi nr. 2, bloc 908, parter
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi cu lucrarile de investitii realizate de catre Municipiul Iasi prin proiectul “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 116033/16.11.2016
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public şi privat al Municipiului Iasi, insusite prin HCL 154/2017 şi HCL 153 /2017
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 18821/27.11.2002 încheiat între Municipiul Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 5 (bunuri aflate in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara) a HCL 154 /2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a H.C.L. nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017, a anexei nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 104282/18.10.2017
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul - Amenajare subsol tehnic în construcție existentă la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice ”Vovidenia”
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni al serviciilor sociale din Municipiul Iaşi pentru anul 2017
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “MOBILIZATRON – Acțiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și Auchan Romania S.A., prin punctul de lucru Auchan City Iași
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iași, privind organizarea ceremoniei „Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Iaşi” pe data de 10 noiembrie 2017
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea unui acord de parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi pentru organizarea la Iaşi, în perioada 1-2 noiembrie 2017, a evenimentului cultural „Gala Scriitorii Anului – Ediţia a II-a” ce implică acordarea, de către un juriu format din nouă critici literari, desemnaţi de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, a premiilor lunare celor 12 scriitori selectaţi din toată ţara, precum şi marele premiu „Scriitorul anului
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea proiectului cultural „Zilele Bibliotecii Centrale Universitare <>”, în perioada 10-12 noiembrie 2017
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru organizarea Galei Excelenței în Educație, ediția a VI-a, în perioada 29 noiembrie – 08 decembrie 2017
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea proiectului cultural „Festivalul de Film Documentar DOC EST”, ediția a VIII-a, în perioada 22-26 noiembrie 2017
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Calendarului proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 - 2020
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al S.C. Servicii Publice Iasi S.A.
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2017
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2017
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei 4 “Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 248 / 23 iunie 2017, privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 26/28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 93289/16.09.2016
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi Excelenţei Sale, Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic, Ambasadorul Sfântului Scaun în România
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Cătălina Arsenescu Georgescu
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Dionisie Vitcu
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială: Cinematograful „Trianon”
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii unei artere în municipiul Iaşi: “Aleea Lt. Col. Henry Watkins Anderson”
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de scuar din municipiul Iaşi: “Parcul prieteniei româno-americane Woodrow Wilson”
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 317 din 20 decembrie 2013
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 129129 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show-room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridical
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAPRELOR NR. 1, NUMAR CADASTRAL 150425 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si spatiu comercial, pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 59, NUMAR CADASTRAL 152180 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si birouri pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI nr.177- ZONA SESUL MIC- DN 28, NUMAR CADASTRAL : (5245-7013-9517)/1-(5245-7013-9517)/2-(1149-1150/1-1150/2) ; 123319,124425; 153763,153761, 153756, 153760, 153768, 150787, 153759 întocmit în vederea extindere complex de birouri si functiuni complementare pe teren proprietate, persoane juridice.
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T27) NR. FN, NUMAR CADASTRAL 153705, întocmit în vederea construirii a doua locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI, STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÎNG NR. 35A şi STRADELA SFÎNTUL ANDREI NR. 7 şi 9, NUMERE CADASTRALE 125150,143481,143676,131591,151091,150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridical
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iași STRADA IANCU BACALU NR. 32, NUMAR CADASTRAL 148776 întocmit în vederea extinderii locuinței existente pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCOVINEI NR. 7, NUMAR CADASTRAL 149019, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 6, NUMAR CADASTRAL 154545 întocmit pentru investitia “Demolare constructii existente, construire centru comercial, amenajare parcare, acces, amplasare mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat, organizare de santier pe teren proprietate privata, persoana juridica”
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a H.C.L. 154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 178,29 mp din Iaşi, str. Zimbrului, fara numar, de pe SC IRSIDO SRL pe SC NEDSTRAK SRL
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 245/24.06.2002 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a apartamentelor situate în blocul 1004 CUG
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind modificarea HCL nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 323/29.08.2017 referitoare la actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant particular pentru invatamantul general obligatoriu din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017- 2018
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017- 2018
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii publice și contractuale vacante din Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna octombrie 2017 şi a Calendarului Sărbătorilor Iaşului
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de împrumut a unor bunuri de patrimoniu de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași – Muzeul de Istorie Naturală Iași, în vederea organizării unei expoziții temporare la Muzeul Municipal Iași
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea de către Municipiul Iași a ofertei de donație a unui set de 44 lucrări de artă decorativă (tapiserii) realizate de artista Gabriela Moga Lazăr, proprietatea moștenitorilor acesteia, în vederea introducerii acestora în patrimoniul muzeal al Muzeului Municipal Iași și a expunerii lor în cadrul unor evenimente specific
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind înfiinţarea Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret (CCPT) şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CCPT
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea unui acord de parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași pentru organizarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT – ediția a V-a, în perioada 04 - 08 octombrie 2017
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea unui acord de parteneriat cu TVR Iași pentru derularea proiectului transfrontalier „TVR Iași 26 – Televiziunea românilor de pretutindeni” ce implică organizarea la Iași, pe 02 noiembrie 2017, a unui spectacol cu Ansamblul “Ciprian Porumbescu” din Suceava și invitați din România, Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul va fi transmis în direct de TVR Iași și difuzat ulterior pe canalele SRTV (TVR3, TVR Internațional)
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea unui acord de parteneriat cu “Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași”, din cadrul Consiliului Județean Iași, pentru organizarea la Iași a Festivalului “Trandafir de la Moldova”, în perioada 5-7 octombrie 2017, eveniment cu caracter internațional, cu participarea a 16 ansambluri folclorice, formații de dansuri populare, fanfare și grupuri instrumentale din diferite zone folclorice ale țării, precum și din străinătate
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ioan Caproşu
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Cristache Zanoschi
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Municipiului Iași în domeniul public al Județului Iași a unor imobile situate în Iași , str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Iași, în domeniul public al Municipiului Iași si administrarea Consiliului Local Iasi a unor imobile situate în Iași, str. I.C.Bratianu nr. 26A
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Iași, Ministerul Tineretului şi Sportului și Direcţia Județeană de Tineret şi Sport Iași, pentru sprijinirea şi promovarea sportului de performanţă – Sala Polivalentă Iaşi
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 292/28 iulie 2017 privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuită pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” și a documentelor suport revizuite după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de Achiziții
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 247 din 23.06.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu „Complexul Muzeal Moldova Iași” pentru organizarea Simpozionului Internațional „Monumentul - Tradiție și Viitor”, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, manifestare care reunește specialiști de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Române, Institutului Național al Patrimoniului și Uniunii Naționale a Restauratorilor Monumentelor Istorice din România
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocînta Catalin Gheorghe
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2017
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de Parteneriat privind organizarea evenimentului „Magia serii în sunet și lumină”, pe data de 17 septembrie 2017, între Opera Națională Română Iași și Municipiul Iași
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153/2017, cu terenul in suprafata de 553 mp (compus din Lot 2=323 mp si Lot 3=230mp), situat in str. Sf. Lazar nr. 23 si atribuirea acestuia in folosinta gratuita catre Asociatia Religioasa “Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania” pentru “Biserica “Sf. Cuvioasa Parascheva pe Stil Vechi”
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 122 din 31 marte 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium T174, numere cadastrale 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, întocmit în vederea extinderii intravilan Municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IASI, Bulevardul Poitiers nr. 16, număr cadastral 124826 întocmit pentru investitia ʺConstruire clădire birouri, servicii si locuinţe colective pe teren privat, persoane fiziceʺ
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, str. Cronicar Mustea nr. 13, numar cadastral/CF 145646 pentru investiţia “Construire clădire de birouri şi sediu de firmă, demolare construcţii existente pe teren proprietate”
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, str. Strămoşilor nr. 49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium, T149, numere cadastrale 150449, 150450, 150318,150853, 150854 si 149441 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoana juridical
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada George Palade nr. 23, numar cadastral 145688, întocmit în vederea executarii de reparatii capitale si mansardare locuinţa individuala existenta pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Titu Maiorescu nr. 15, numar cadastral 152354 (152354-C8) intocmit in vederea consolidarii si extinderii cu doua niveluri a salii de sport a Facultatii de Educatie Fizica si Sport a Universitatii ʺAlexandru Ioan Cuzaʺ pe teren proprietate privata persoana juridical
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9D, numar cadastral 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, Stradela Uzinei nr. 6, numar cadastral 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Viticultori SC 62, număr cadastral 143756, întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinte individuale si dotari aferente functiunii de locuire, pe teren proprietate privata, persoană fizică
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Rachiti nr. 4, numar cadastral 153011 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium, T165, numere cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi pentru construire locuinte colective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi, strada Alba nr.10, numar cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuinţe colective pe teren proprietate
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Nicolina nr. 175 numar cadastral 136694 întocmit în vederea construirii de locuinte collective teren proprietate, persoana juridic
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, Zona Galata, T44, numar cadastral 129077 întocmit în vederea construirii unei locuinţe colectivă mică pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenurilor in suprafata de 1989 mp si respectiv 1317 mp, inscrise in Cartea Funciara nr. 141330 si Cartea Funciara nr. 146909, situate in Iasi, Zona Galata
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 320 mp situat in Iasi, strada Mocanului nr.24, avand nr. cadastral 156921, inscris in cartea funciara nr. 156921
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 140 mp, situat in Iasi, Strada Pacurari nr.124, langa bloc 583, precum si aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 102 mp, situat în Iaşi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vânzării terenului prin licitatie publica
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iaşi nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condiţiile Legii nr. 114/1996 si a Legii nr. 152/1998., stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale.,stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat şi din proprietatea Consiliului Local.
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin încredințare directă a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea anexei nr.1 – bunuri de retur, cu 250 buc. dale de beton scoase din uz
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra unui numar de 6 autovehicule
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate”
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații ansambluri comemorative eroi și amenajare alei în incintă”
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Iași
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 307 din 28.07.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de funcţii (Anexa 2) și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF – Anexa 3) începand cu 01 Septembrie 2017, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “România Film” Bucureşti, în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a Cinematografelor: “Victoria“, situat în Piaţa Unirii nr. 5, “Republica“, situat în str. Al. Lăpuşneanu, nr. 12, “Dacia” situat în Piaţa Voievozilor 14 si “Tineretului“, situat în str. Al. Lăpuşneanu nr. 18
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 209/31.05.2017
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Direcției Creșe Iași
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi si respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava pentru implementare obiectiv Modernizare sos. Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi: “Fundacul Ion Mitican”
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Iași și Federația Română de Fotbal
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13.984 mp, situat în Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi -Tomesti, nr. 33A, format din trei loturi : S1 in suprafata de 5.014 mp, S2 in suprafata de 7.658 mp, S 3 in suprafata de 1.312 mp
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, numere cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2, 11012/5/3, 11012/5/4, 11012/6/1,11012/6/2, 11012/7, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 7 si 9, NUMERE CADASTRALE 150168 si 127961, întocmit in vederea extinderii, etajarii si schimbarii de destinatie din locuinta in cabinete medicale si sediu firma, pe teren proprietate private, persoana juridica
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată- IAŞI, str. Toma Cozma nr.7B-9 pentru investiţia Construire locuinţe colective şi împrejmuire pe teren proprietate prin desfiinţare construcţii existente
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 61,NUMERE CADASTRALE 127940 si 127924 întocmit în vederea schimbarii de functiune din spatii de birouri in locuinte colective, recompartimentari interioare, modificari ale fatadei, amenajari exterioare, pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA HOLBOCA T125, NUMAR CADASTRAL 151844, intocmit in vederea construirii unei hale de productie, anexe aferente si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T140, T142, NUMERE CADASTRALE 141133 si 141134, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – pentru lotizare teren si construire ansamblu rezidential nou, pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T45, NUMERE CADASTRALE 144329 si 144330 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA FUNDAC URSULEA, NUMAR CADASTRAL 152929 întocmit în vederea construirii unei locuinţe colectiva mica, pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. ECOPIAȚA S.A.
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea coeficienţilor prevăzuţi în anexele I şi II pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile subordonate, aferenţi gradaţiei 0, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative, conform dispoziţiilor Legii nr. 153/2017 începând cu luna iulie 2017
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind punerea in aplicare a art. 40 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, cuprinse în Anexa nr. 1
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 72898/19.07.2017
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţă de 586 mp, situat în Iaşi, Strada Marta nr. 50, parcela CR 2517 din tarlaua 56, parcela DS 2488 din tarlaua 0, parcelele CAT 2478 si A 2480 din tarlaua 54, in scopul construirii de spatii cu functiuni medicale, birouri, locuinte sociale si parcaje
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 153 din 24 aprilie 2017 inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat si privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 500 mp, situat in Iasi, strada Trei Fantani,nr.50 F, sector cadastral(tarlaua) 133, P4719
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 14,18 mp din Iaşi, strada Pacurari, nr. 2A , parter, având nr. cadastral 127911, înscris în cartea funciară 127911 Iaşi
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 91 din 23.11.2007 pentru terenul in suprafata de 65,50 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr. 20, bloc T2, parter, avand numar cadastral 18574, inscris in cartea funciara nr. 68823 - Iasi
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 12 mp situat in Iasi, Aleea Tudor Neculai, nr. 36
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 218/27.09.1999 şi a contractului de concesiune nr. 21531/12.04.2000 încheiat intre Municipiul Iaşi si SC BURSA MOLDOVEI SA
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 500 mp situat in Iasi, Soseaua Barnova nr. 100 F, tarlaua 170, parcela L1298
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 155,24 mp, situat în Iaşi, Piaţa Unirii nr. 12, etaj 1 şi atribuirea în folosinţă temporară a acestuia către Asociaţia O Şansă pentru Fiecare, în vedera lansării şi implementării proiectului RESTART HOME, în parteneriat cu Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare a imobilului situat în Iaşi, str. Zmeu nr. 3, proprietatea Municipiului Iasi, în vederea actualizării informaţiilor în Cartea Funciară ca urmare a implementării proiectului “Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi “
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a bunului, reprezentand constructie „parcare Ghica Voda” si teren aferent, delimitat de străzile Grigore Ghica Voda şi Miron Barnovschi, in vederea casarii si privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafată de 1.732,26 mp, delimitat de străzile Grigore Ghica Voda şi Miron Barnovschi in vederea construirii unei parcari pe 3 nivele subterane si un nivel suprateran
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii suprafeţei de 275 mp teren, proprietatea privată a Municipiului Iasi, situat în str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi, in 2 loturi avand suprafetele de 248 mp si 27 mp
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Iaşi ca titularul dreptului de administrare al imobilului situat în str. Lăpuşneanu nr. 20, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie “GrigoreT.Popa“, sa comodeze acest imobil către Fundaţia “Gr. T. Popa“ Iaşi
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 140 mp, situat în Iaşi, Str. Moara de Vânt nr. 167 B, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, identificat in T. 102, parcela CC 4144
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2815/29.09.2006 încheiat între Municipiul Iasi si S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. (fost SC ROMTELECOM SA)
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice incheiat între Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iasi S.A.
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind casarea şi valorificarea unui număr de 7 autoturisme din dotarea parcului auto al Municipiului Iaşi, conform Hotărârii de Guvern nr. 841 din 23.10.1995
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si recompartimentare spatiu cu destinatia de Arhiva” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life, Serviciul Voluntar de Ambulanta, pentru implementarea unui program care are ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi, prin infiintarea unor puncte de prim ajutor pre-medical
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare creșă și grădiniță în strada Ciurchi nr.111”
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii Nationale - Brigada 15 Mecanizata “Podu Inalt” Iasi
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova”
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE 258
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2017
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a calitatii de consilier local al domnului Corozal Daniel Cristinel
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 140/24.04.2017, ca urmare a punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 48/30.06.2017
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Paul Corneliu Boisteanu în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară din data de 14 iulie 2017
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Iasi si Ministerul Sanatatii in vederea sustinerii, dezvoltarii si implementarii proiectului ”Spitalul Regional de Urgente Iasi”
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Aleea Tudor Neculai F.N., nr. cad./CF 151182 pentru investiţia “Construire ansamblu locuinţe colective, circulatii carosabile si pietonale”
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea locurilor în care se va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii si/sau activitati in folosul comunitatii
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea administratorilor provizorii la SC ECOPIATA SA
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui administrator provizoriu la SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA,T45, NUMERE CADASTRALE 150255, 150256, 150257, 150258, 150259, 150260, 150261, 150262, 150262, 150263, 150264, 150265, 150266, 150267, 150268, 150269, 150270, 150308, 150309, 150310, 150311, 150312, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoană juridică
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VLĂDICENI T133, NUMĂR CADASTRAL 139447, întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA LASCAR CATARGI nr. 48, NUMAR CADASTRAL 149124 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii servicii si alimentatie publica, spa, spatii tehnice si spatii anexe, extindere si mansardare constructie C2, parcare subterana si acces, pe teren proprietate, persoana juridica
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMERE CADASTRALE 153003 si 153004 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate private, persoana juridica
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 31, NUMAR CADASTRAL 123658 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Ignat nr.4 numere cadastrale 129346, 137672,126931,138825 si 123554 pentru investiţia “Construire imobil cu functiunea de depozit firma si extindere sediu pe teren proprietate”
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PACURARI (FOSTA STD BADARAU NR. 13) nr. 87, numar cadastral 10155 întocmit în vederea construirii unui sediu firma pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de achizitie de tramvaie rulate de la autoritățile administrative ale orașelor Mülheim an der Ruhr și Essen din Germania
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Centrul Romilor pentru Integrare, Studii si Solidaritate în Dezvoltare Comunitară în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul MĂSURI INTEGRATE PENTRU O SOCIETATE INCLUZIVĂ
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea a două poziții din inventarul Domeniului Privat si a unei pozitii din inventarul Domeniului Public, privind terenurile situate în Șos. Stefan cel Mare si Sfant nr.34 C, ca urmare a actualizarii măsurătorilor cadastrale
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi – asigurare spor putere”
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 350 mp, situat în Iaşi, Strada Fagetului, nr. 3, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, identificat în T 9 parcela AG 399
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Parcului nr. 12, incinta punct termic PT 28 Ciurchi către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 9 mp din Iaşi, Soseaua Pacurari, nr. 179, bl. B1, având nr. cadastral 156944 înscris în cartea funciară 156944 Iaşi
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,25 mp din Iaşi, Bulevardul Socola nr. 8, bl. C2, Sc. A, parter, având nr. cadastral 156450 înscris în cartea funciară 156450 Iaşi
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţă de 400 mp, situat în Iaşi, Bulevardul Socola, langa nr. 38, sector cadastral 24, parcela CAT 7493, in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, in administrarea Liceului Teoretic Waldorf, a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in str. Chisinaului nr. 132bis, proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iaşi, Stradela Caprelor nr.6 in 2 loturi
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 126 din 22 mai 2006
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.61527/15.06.2017
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fara plată, a 400 de scaune scoase din uz, către Orasul Harlau din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, către Comuna Cozmesti- Judetul Iasi, a opt dale de beton scoase din uz
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/24.04.2017
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2017
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificărea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind: aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” și a Planului anual de evoluție a tarifelor
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR.6, NUMAR CADASTRAL 128515, întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata, persoana fizica
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Nedelcu Vlad Nicolae în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor – Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru susţinerea implementării proiectului „Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi (ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017, proiect internaţional, în domeniul social-educaţional-cultural şi religios
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA NICOLINA NR. 87 si STRADA NICOLINA NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148965, Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.202, NUMAR CADASTRAL 19503 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2B, NUMAR CADASTRAL 153612 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren concesionat, persoana fizica
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR.64, NUMAR CADASTRAL 145272 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana juridica
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU nr. 114, BLOC A3, TRONSON I, PARTER AP. 8 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat, persoana fizica
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMĂR CADASTRAL 130143, întocmit în vederea extinderii intravilan municipul Iaşi pentru construire locuinţă individuală, anexe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, strada Cicoarei F.N., numar cadastral 127763, CF 127763 pentru investiția “Construire sediu firma, locuințe de serviciu și hală pentru activități mixte pe teren proprietate”
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada Cronicar Mustea nr.4, număr cadastral/ C.F. 145239 pentru construire imobil locuințe pe teren privat
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154 /2017
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 /2017
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3.86 mp, înscris în cartea funciară 120766 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 9, bloc 911, tr. 2, parter
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3, atribuit către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor bunuri, proprietatea Municipiului Iasi, aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului teren, in suprafata de 2433 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 2, proprietatea SC OMV Petrom SA, in vederea amenajarii acestuia ca drum public
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 248 mp – Lot 1, situat în Iaşi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi, Soseaua Pacurari,nr. 81, bloc 476, sc. B, parter, având nr. cadastral 339, înscris în cartea funciară 120388 UAT Iaşi
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 14,50 mp din Iaşi, strada Socola, nr. 57, bl. A1, Sc.A , parter, având nr. cadastral 8969 înscris în cartea funciară 145806 Iaşi
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC APAVITAL SA
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actulului Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv și Actului Adiţional nr. 16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 63/2016 - privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și studenți
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2017
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor- cadru de prestare a serviciului de salubrizare din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2017, a listei de investiţii pentru anul 2017, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2018 -2019, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2018 - 2019
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S.C. CITADIN S.A.IASI
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iași
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării manifestarilor cultural artistice in sezonul estival 2017
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.373/25.11.2016 privind transmiterea terenului, in suprafata de 120.000,00 m.p, situat in Zona Moara de Vant, din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiata S.A. Iasi si estimarile pentru anii 2018 - 2019
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în vederea desemnării unui administrator provizoriu
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind integrarea UAT – Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAȘI, strada Mihai Eminescu nr.5, nr.cadastral 121418 întocmit pentru construire imobil de locuințe prin demolare imobil C1 si anexe aflate pe teren privat
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOS.NICOLINA NR.105C (intrare strada Hlincea), număr cadastral 4081-4080, CF 143741 întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN PRIVAT
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 160 din 31 mai 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10626/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.97, NUMAR CADASTRAL 148130,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, foisor si imprejmuire, pe teren proprietate, privată persoane fizice
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 143934 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 152072, 152073, 152074, 152075, 152076, 152077, 152078, 152079, 152080, 152081, 152082, 152083, 152084, 152085, 152086, 152087 si 152088 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2017
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea calităţii Municipiului Iaşi de acţionar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de uzufruct şi preluarea in folosinta si administrare directă, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate de către SC FOTBAL SA
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi nr. 83 /2016, cu terenul in suprafaţă de 524 mp, situat în Iaşi, la intersectia Bulevardului Primaverii cu Calea Chisinaului, precum şi concesionarea prin licitatie publica a acestuia in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 411mp, situat în Iaşi, str. Pacurari nr. 156, avand nr. cadastral 151806, inscris in cartea funciara 151506 UAT Iasi
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 412/25.11.2002
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Iaşi din spaţiul deţinut în prezent în str. Smîrdan nr. 5, parter în spaţiul situat în str. Petre Ţuţea nr. 3, bloc 909, tr. 2, parter
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40730/13.04.2017
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea, fara plată, a 1100 de scaune scoase din uz, către Comuna Vladeni, Orasul Tg. Frumos, Comuna Tibanesti din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 230/2011
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului ”Centru de transfer tehnologic INNOTECH Moldova” de către Consiliul Județean Iași, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iași și Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârilor de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 220 din 18.08.2016 și 315 din 11.10.2016 în vederea implementării proiectului “Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 17 „Ion Creanga”, str. Pacurari nr. 178, Iasi
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC Termo-Service SA
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2018-2019
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2017
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de creştere Municipiul Iași
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Miroslava în vederea creării cadrului organizatoric pentru susținerea desfășurării de evenimente artistice
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str.Vladiceni nr.14,numar cadastral 131928 întocmit pentru investitia CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI LOCUINŢĂ
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR. 9A, NUMAR CADASTRAL 146910 Intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto si functiuni anexe pe teren inchiriat persoana juridica
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR.25, NUMAR CADASTRAL 151667, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, piscina, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T168 NUMAR CADASTRAL 131321, întocmit în vederea introducerii in intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ALECU DONICI NR. 17, NUMAR CADASTRAL 133242 întocmit în vederea construirii a doua locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMĂR CADASTRAL 140130, întocmit în vederea construirii unei locuinţe si imprejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR.1A, NUMĂR CADASTRAL 151146 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T149 NUMĂR CADASTRAL 149909, întocmit în vederea extinderii intravilan municipul Iaşi, construire locuinţă pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate in cadrul Căminului de Bătrâni "Sf. Constantin şi Elena" Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar şi al cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice asistate în cadrul Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei locale de termoficare, actualizata
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/2004 de schimbare a componenţei comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 410/29.12.2016, Anexa 12.1
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrarea Universitatii Naționale de Arte “George Enescu” din Iași, a imobilului (constructii si teren aferent), proprietatea Municipiului Iasi, situat în str. Codrescu nr. 6
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 115 mp, situat în Iaşi, Piaţa Unirii nr. 12, parter
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 684 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155751, carte funciară 155751 UAT Iaşi
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 139 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155744, carte funciară 155744 UAT Iaşi
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 125 mp, situat în Iaşi, Str. Malu F.N. având nr. cadastral 155749, carte funciară 155749 UAT Iaşi
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi situat in Iaşi, sos. Moara de Foc nr. 1, bl. 595, parter, in 6 loturi
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă în suprafaţă de 114 mp, situat în Iaşi, str. Pojorniciei nr. 18 cu acces din str. Turcu, identificat prin sector cadastral 69, parcela CC 2753/3 si aprobarea concesionării prin licitaţie publică in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 7,58 mp din Iaşi, str. Aleea Rozelor, nr. 14 A, bl. A 10, sc.A, ap.1, parter, avand numar cadastral 156463, inscris in cartea funciara 156463
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 222 mp, situat in Iasi, strada Moara de Foc, nr. 2 B, sector cadastral 44, parcela CAT 2117, avand numar cadastral 19641 inscris in cartea funciara nr. 145959
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 174 mp, situat in Iasi, Strada Barbu Lautaru, alaturat terenului de la nr.46, precum si aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 125 mp(format din lot 1-72 mp, parcela CC 1324/1 si lot 2-53 mp, parcela CC 1328/1 ) situat in Iasi, Strada Sfantul Lazar, sector cadastral 35, precum si aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 84 mp, situat în Iaşi, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 156024, înscris în cartea funciară 156024 UAT Iaşi
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Ateneul Tătărași, a unui autobuz proprietate privată a municipiului Iași.
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 4.1–Bunuri de retur utilizate de Operator în executarea Contractului, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 73/31.03.2016 ( transmiterea in folosinta gratuita a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de inmatriculare IS-10-RFJ catre Politia Locala Iasi)
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii publice vacante in Statul de functii si completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unei funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale si pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate Consiliul
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirea la care proprietarul a executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură, muzee ori case memoriale
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea liceului Vasile Alecsandri din Municipiul Iași, Județul Iași”
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE, ÎMPREJMUIRE, DOTARE CORPURI CLĂDIRE ȘI TERENURI SPORT- COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ; DEMOLARE ȘI RECONSTRUIRE SALA DE SPORT – COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI”
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ’’Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi – sistem laser CO2 Secția Clinică ORL ’’
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ’’Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi – echipament de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM/RMN)’’
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ’’Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi - aparat roentgen digital’’
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ’’Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi – stație și server PACS ’’
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Staţiei de preepurare ape uzate a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi”
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași – Computer tomograf
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic Dr.C.I Parhon Iași - aparat de Radiologie Mobil”
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului “Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași - aparat de Litotritie Extracorporeală”
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție „Extindere Clădire Ambulator Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iaşi
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare secție A.T.l. și bloc operator pentru transplant Spitalul Clinic DR.C.I.Parhon Iaşi”
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică și eficientizare energetică clădire nouă (C2) Spitalul Clinic Dr.C.I. Parhon Iași”
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Modernizare, extindere şi dotare Creşa 1, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional Iaşi”
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iaşi”
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iași”
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” Iași”
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași – corp D”
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași”
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Octav Băncilă Iaşi”
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Iaşi”
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iaşi”
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare – Scoala Generala “Alecu Russo” Iaşi”
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional Mihai Eminescu Iaşi”
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Iaşi”
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi”
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al obiectivului de investiți „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi”
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul Tehnic ” I.C.Ştefănescu” Iaşi”
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Şcoala Gimnazială “ Gh. I. Brătianu” Iaşi”
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Economic de Turism Iaşi”
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012, a prețurilor locale ale energiei termice și a prețului local pentru energia termică facturată populației
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea doamnei consilier GĂBURICI VIOLETA ADRIANA în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, str. Garii nr. 22, nr. cadastrale 141011 si 141012 pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI PUBLICE LA PARTER ŞI MEZANIN, PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NATIONALA COMPLEX COMERCIAL PODUL de PIATRA, NUMĂR CADASTRAL 151706 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 127643, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 5A, NUMAR CADASTRAL 140973 întocmit în vederea construirii unei clădiri de birouri pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VANTU NR.8, NUMAR CADASTRAL 151731, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI FN, SC 64, NUMĂR CADASTRAL 138054, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexe si imprejmuire pe teren proprietate private persoană fizică
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 39, NUMAR CADASTRAL 133516 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 145043, întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinatia de club de dans sportiv pentru copii pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45 NUMĂR CADASTRAL 148957 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 40,95 mp din Iaşi, str. Cehac, nr. 17, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616, de pe DRAGAN VASILE pe MOISII GABRIEL RAMON
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 258,41 mp, situat în Iaşi, Aleea Nicolina nr. 13, având nr. cadastral 121309 înscris în cartea funciară 121309 UAT Iaşi, către SC MOLDWAYS SRL, in scopul extinderii imobilului proprietate
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a bunurilor aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi.
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 196 mp situat in Iasi, bulevardul Tudor Vladimirescu, alaturat nr. 103 A , parcela DS 456, precum si aprobarea concesionării directe a acestuia catre SC EXPERT 3 D SRL in vederea extinderii imobilului proprietate
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.20901/2017
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei - str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘’Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi”
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 400 mp - Lot 1, situat in Iasi, Stradela Caprelor, nr. 6 , sector cadastral 1, parcela PD 2920
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 109/29.04.2016
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS si SC APAVITAL S.A.
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare supratraversare râu Bahlui în zona Cicoarei – Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile şi 2 cu câte 4 benzi carosabile)”
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru proiectul “Amenajare arhitecturală râu Bahlui”
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare pasarelă metalică Gara Iaşi Nord KM 75+532”
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu energie electrica a Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi – asigurare spor putere”
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Refacerea izolației magistralei de legătură 2 x Dn 1100”
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată Iaşi, b. dul Carol I, nr. 50, pentru investitia EXTINDERE CLĂDIRE AMBULATOR SPITALUL CLINIC Dr. C. I. PARHON
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOLDOVEI NR.48 si STRADA COMETEI NR. 1BIS, NUMAR CADASTRAL 149178, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMAR CADASTRAL 145889 Intocmit in vederea construirii sediu firma, zona de servicii, zona depozitare pe teren proprietate privata persoana juridical
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADELA IARMAROC NR.7, NUMĂR CADASTRAL 1044, CF 130370 întocmit în vederea Reconfigurarii volumetrice si modificare aliniamente (laterale si posterior) stabilite prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 365/2010 pentru construire cladire cu apartamente in regim hotelier pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de contractare a serviciilor sociale în municipiul Iași
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 2 din 31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 30,00 mp, situat in Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga, nr.34, bloc T5, parter , avand numar cadastral 17942, inscris in cartea funciara nr.144101 - Iasi
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 1 din 31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 23,76 mp, situat in Iasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Camin T 17 parter, sector cadastral 14, avand nr. cadastral 2360, inscris in cartea funciara 121755
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr.84/31.03.2016, cu terenurile din anexa 1 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 255,72 mp, situat în Iaşi, Aleea Domenii zona Bucium, având nr. cadastral 155234, carte funciară 155234 UAT Iaşi
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 88 mp situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, cvartal 32, parcela A1095/1 şi concesionarea directă în vederea extinderii imobilului proprietate către Holban Anca – Irina
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către senatorii şi deputaţii aleşi, în vederea organizării birourilor parlamentare
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada Mihail Kogalniceanu, Strada Ralet, Strada Theodor Pallady, Supralargire Tudor Vladimirescu (portiune cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu)”
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Modernizare strazi pentru cartierele Copou (Str. Viticultorilor), Nicolina (Aleea Tudor Neculai, Str. Gloriei), Moara de Vant (Str. Timpului, Str. Podoleanu), Galata (Str. Strugurilor, Aleea Stugurilor, Fundac Strugurilor, Str. Poienilor, Sos. Iasi- Voinesti) si Crucea Rosie (Str. Semanatorului, Str. Alba Iulia) din Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 228/31.08.2016, modificata si completata ulterior (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017)
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorului provizoriu, doamna Oţeleanu Cristina-Daniela, la Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A. şi convocarea AGA în vederea prelungirii mandatului administratorului provizoriu
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorilor materiale si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 113/24.06.1999
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2017
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREprivind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2017
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei (Anexa 1), Statului de funcţii (Anexa 2) si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF – Anexa 3) pe anul 2017, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pentru anul 2017
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord – Est în cadrul proiectului ”SPRIJINIREA AUTORITĂTILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE – EMPOWERING”, finantat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare (2014-2020)
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării pretului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 5/29.01.2016 si a diferentei dintre pretul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordati la reţeaua de distributie si pretul local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 119/07.04.2015, ca urmare a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru anul 2018
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori