Proces verbal din 31.10.2016

PROCESUL VERBAL A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2016 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 113575 / 10.11.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 octombrie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

8.    COROZAL DANIEL CRISTINEL

9.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10.    DORNEAN TUDOR

11.    GAVRILA CAMELIA

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

15.    IGNAT ETIENNE

16.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    PINTILEI MIHAIL

21.    POSTOLACHE ANDREI

22.    SANDU VASILE

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    SURDU GABRIEL MIHAI

25.    TAUTU IULIANA DANIELA

26.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 13,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2015 din data de 26 octombrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2034 din data de 27 octombrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2040 din data de 28 octombrie 2016 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect    de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași inregistrat la 31.12. 2015;

2.    Proiect    de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

3.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2016;

4.    Proiect    de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A.    Iași    pentru anul

2016;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli    rectificat pe anul 2016 al S.C. Citadin

5.    A. Iași ;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli    rectificat pe anul 2016 al S.C. Servicii

Publice Iași S.A. ;

7.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul    2016 al Societătii

Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017- 2018;

8.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala pentru    Transport Public;

9.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii

de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld. Primăverii respectiv Bld. Vir gil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială;

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016;

11.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

12.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 321 mp situat in Iasi, bulevardul Carol I, nr. 44, sector cadastral 49, parcela CR 1539, precum si aprobarea concesionării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 43,50 mp din Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 7, bl..I 5, sc. D, ap.2, parter, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616 ;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 106 mp din Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT Iasi;

15.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral 37, parcela AG 1827, precum si aprobarea vănzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

16.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. MERA PRIMA S.R.L. pentru terenul situat în Iași, Strada Pacurari, nr.128 -130, bl. 586, sc.A :B, parter ;

17.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 1005 A pentru terenul situat în Iași, Soseaua Nicolina, nr.110, bl. 1005A, sc.A, parter ;

18.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 55 mp, situat in Iasi, bd. Independentei nr. 21, bl. B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vanzarii directe a acestei suprafete de teren ;

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 177 din 24 iunie 2016, completata prin H.C.L. nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi ;

20.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 84/2016;

21.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA;

22.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafetelor de teren, situate in Zona Ciric, sector cadastral 108, 192, proprietatea Municipiului Iasi, inscrise in CF 132803 si CF nr. 123740, in 2 si respectiv 3 loturi;

23.    Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Fundația Hecuba a unor locuințe proprietatea Municipiului Iași ;

24.    Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494 ;

26.    Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 14,09 mp, situat în Iași, strada Ciric ,bloc, Q4, sc.B, parter, de pe SC AFORA SRL pe BULBUC CONSTANTIN ;

27.    Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 34 mp, situat în Iași, strada Dudescu, nr. 14, de pe NEMTANU IOAN si NEMTANU ELVIRA pe BENEDEK-NEMTANU MARIANA ;

28.    Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita ;

29.    Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi;

30.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 273/2014;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant;

32.    Proiect de hotărâre privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz, catre Scoala Gimnaziala „ Ion Neculce”, Colegiul Tehnic „ Ioan C. Stefanescu”, Scoala Gimnaziala „ George Cosbuc”, Colegiul Tehnic „ Dimitrie Leonida”;

33.    Proiect de hotărâre privind stabilirea destinatiei spatiului din Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 13-15, etaj 1;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 20053/04.12.2006 incheiat cu Asociatia Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi pentru spatiul situat in str. Basota nr. 4, etaj 1;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 263 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iași ;

36.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 400 mp situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209 și concesionarea acestuia prin licitație publică ;

37.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață în suprafață de 157 mp, situat în Iași, str. George Emil Palade nr. 13, identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073 si aprobarea concesionării prin licitație publică in scopul amenajării unor locuri de parcare ;

38.    ~ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAaM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice ;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 Intocmit in vederea construirii locuinta pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta ;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoana fizica ;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producție și construire hală de depozitare și corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică ;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA BÂRNOVA NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuința și imprejmuirea teren privat (introducere teren in intravilan) ; ~

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASi, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoana fizica;

45.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar particular din Municipiul Iasi ( anul scolar 2016-2017);

46.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iași pentru anul scolar 2016-2017;

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU, NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica.

48.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 243/31.08.2016.

Dispoziția nr. 2034/27 octombrie 2016 - completare    ~

1    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția << MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI >>

2    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IAȘI, STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

Dispozitia nr. 2040/28 octombrie 2016 - completare

1 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAȘI, strada Dr. Codrescu nr. 6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiția CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI .

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Buna ziua doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2015 din data de 26 octombrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2034 din data de 27 octombrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2040 din data de 28 octombrie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul consilier Boca Adrian Florin. Va supun aprobarii procesele verbale a sedintei ordinare a Consiliul Local din 29 septembrie 2016 și a sedintei extraordinare a Consiliul Local din 11 octombrie 2016. Domnule presedinte, aveti cuvantul. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Buna ziua doamnelor si domnilor. Va rog sa imi permiteti ca in deschiderea sedintei noastre de astazi sa trecem la sectiunea de interpelari. Cine se inscrie la cuvant?

Domnul consilier Piftor Daniel

Eu va rog.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

O clipa. Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Inainte de proiecte, la 9 si la 19.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Vreti, ca nu am inteles.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Am o interpelare. Inaintea de sesiunea proiectelor, la numarul 9 si la numarul 19.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnule consilier, daca discutam pe un proiect, la discutiile privind proiectul respectiv, nu este o interpelare. Interpelarile sunt la inceputul sedintei, conform regulamentului, daca sunt, da, atunci sigur ridicati si veti avea cuvantul. Va rog, domnul consilier.

Domnul consilier Piftor Daniel

Aici eu am o interpelare, daca vreti.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Piftor. Va rog.

Domnul consilier Piftor Daniel

Deci este vorba despre... Noi avem un program de audiente la nivelul partidului si in ultimele zile, in ultimele saptamani as putea spune, au venit diversi cetateni ai municipiului Iasi care mi-au semnalat anumite probleme legate de, sa spunem asa, de faptul ca pe anumite suprafete de teren sunt eliberate documete de mai multe unitati administrativ-teritoriale. Ma refer la zonele, la comunele limitrofe cu Iasiul, ma refer la soseaua Stefan cel Mare in mod punctual, va spun nu este singura. Si pornind de la aceste situatii va rog ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Local sa ne faceti o informare privind existenta unor litigii ce au ca obiect teritoriul administrativ al Iasiului cu comune limitrofe, daca exista asa ceva. Si daca exista astfel situatii va rog ca in cateva cuvinte sa ne precizati aceste probleme. Acum vreau sa va mai spun ca am inteles ca Planul Urbanistic General este aproape de finalizare, daca nu ma insel sau ma rog oricum pe ultima suta de metri si tocmai in aceasta idee as vrea sa stiu daca sunt ceva probleme legate de municipiul Iasi si de comunele limitrofe. Practic asta este ideea. Multumesc frumos.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier.

Domnul primar Chirica Mihai

Intelg ca mai sunt, mai sunt interpelari.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Buna ziua. As avea doua intrebari, una pentru domnul primar. Ati declarat in cateva ocazii ca sustineti, de principiu, ideea unui festival major de muzica la anul in Iasi, haideti sa zicem un „UNTOLD” de Iasi si ca veti cauta feluri concrete in care primaria ar putea sustine sau finanta partial asemenea eveniment si as vrea sa intreb care sunt stadiile acestor demersuri, unde am ajuns. Si a doau interpelare era tot legata de PUG, intrebare adresata executivului, in general. In ce stadiu se afla PUG-ul? Cand ne putem astepta sa fie gata? Cand va fi PUG-ul terminat ca sa il putem discuta? Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Dornean.

Domnul consilier Dornean Tudor

Multumesc si buna ziua. Interventia mea de astazi are legatura cu parcarile din zona centrala. Am auzit nu de mult pe domnul viceprimar Botez intr-o emisiune la radio vorbind despre montarea unor parcometre in anumite zone din oras si drept sa va spun chiar m-a bucurat aceasta veste fiindca era si una dintre initiativele mele. Vreau sa intreb care e stadiul acestui proiect si daca ne-ar putea da niste timpi de implementare. Totodata as vrea sa il intreb pe domnul primar Chirica daca exista vreo initiativa concreta de constructie a unor parcari subterane sau supraterane in zonele centrale, pot sa dau exemplu Piata Independetei, str. Anastasie Panu, chiar si aici in spatele Primariei, fiindca dupa cum vedem cu totii este o nevoie acuta de locuri de parcare, si daca da, totusi daca avem niste timpi de implementare. Ultima mea interpelare este legata de terenul din spatele BRD-ului central. V-as ruga sa ne spuneti, domnule primar, daca se poate bineinteles, care mai este regimul juridic al acestui teren fiindca la un moment dat a fost anuntata contructia unei parcari pe mai multe niveluri acolo si as vrea sa stiu daca mai este valabila. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va multumesc. Domnule consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata, domnule primar si domnilor consilieri. Interpelarea mea este legata de un proiect si de o preocupare importanta legata de protectia mediului si sanatatea populatiei municipiului Iasi si se refera la o monitorizare eficienta pe termen lung a emisiilor poluante din municipiu, prin achizitionarea unui aparat performant de masurare a acestor emisii. Aparat care, atentie! nu se solicita a fi achizionat din fondurile primariei, ci doar de a beneficia de sprijinul mediatic al primariei si de implementare. Acest aparat urmeaza a fi cumparat prin subscriptie publica sau din fonduri private si donat Garzii de Mediu care va monitoriza aceste emisii si evident va impune masurile corective Primariei Municipiului Iasi. Pentru aceasta, rugamintea mea este, daca sunteti de acord, sa ia cuvantul doamna Mioara Gociu care este una dintre initiatorii acestui proiect, alaturi de o suma de ONG-uri si de breasla constructorilor din Iasi. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Va rog, doamna consilier.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua. Am cateva intrebari pentru domnul primar Chirica. Ati declarat ca amplasamentul pentru Spitalul de Urgenta ramane 100% cel din Moara de Vant si de asemenea va fi o cale de acces din C. A. Rosetti. Vreau sa va intreb daca aceasta cale de acces este prevazuta in noul PUG? daca s-a facut o evaluare financiara si daca s-a facut o estimare a costurilor? De asemeni, cine va sustine financiar aceasta cale de acces? Daca doar Primaria sau si Consiliul Judetean? Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier Istrate.

Domnul Istrate Dumitru Marcel

Buna ziua. In legatura cu interpelarea pe care a facut-o domnul consilier Bostan. In presa, in mass-media sunt date informatii in ultima perioada, relativ, la depasirea normelor admisibile pentru anumiti poluanti in atmosfera. Rugamintea este daca se poate sa obtinem un raport scurt in legatura cu aceste eventuale depasiri. Inteleg ca nu este echipament de monitorizare, dar totusi suntem informati ca ar fi depasiti factorii de mediu. De asemenea la intrare in primarie este o scurta informare pentru cetateni referitoare la un proiect prin POS-Mediu referitoare la reabilitarea termoficarii. Rugaminte, daca se poate un mic raport asupra rezultatelor sau stadiului de derulare a proiectului catre Comisia de protectia mediului. Multumesc mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Nu sunt alte interventii

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi permiteți, domnule președinte.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

In primul rand buna ziua si vreau sa salut prezenta domniilor voastre aici atat a celor care facem obiectul Consiliului Local Iași, precum si a celorlalti care au venit cu statut de invitati sau media. Vreau sa ii salut pe cei aproximativ 30 de tineri de la Colegiul Costache Negruzzi din Iasi, care deruleaza un program ce priveste implicarea tinerilor in solutiile administrative pe termen scurt si lung, in politica locala ieseana. Felicitari pentru proiectul vostru. O sa il sprijinam si noi in continuare, si va chemam alaturi de noi pentru ca voi sunteti cu adevarat schimbarea. Fara sa trec foarte repede peste interpelari, intr-adevar o sa rog pe colega noastra, secretarul Consiliului Local sa vorbeasca despre existenta sau nu a unor litigii administrative intre noi si localitatile invecinate. In linii mari legea care a delimitat administrativ toate unitatile adminsitrative ale Romaniei, nu s-a modificat, nu s-a schimbat, nu exista nicio motivatie legala de modificare de granite, iar orice litigiu finalizat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva se va aplica in masura in care ea va face obiectul unei astfel de actiuni si vom face aceste discutii la timpul potrivit. Despre PUG, la sfarsit o sa rog si pe colegul nostru, domnul viceprimar Botez sa vorbeasca. Intr-adevar legat de festivalul de muzica, domnule consilier, exista o discutie si saptamana trecuta am mai avut o echipa care vrea sa se implice intr-un astfel de festival de muzica. Mi-a placut foarte mult conceptul. A ramas sa depasim impreuna un aspect foarte important care este legat de locatie, in ce maniera municipiul Iasi se poate implica intr-un astfel de festival prin care sa putem sa gasim o locatie rezonabila, ori pe terenul municipiului Iasi ori pe un teren al altei institutii sau alta entitate, dar sa ii putem ajuta in implementarea acestui proiect. A fost de la inceput foarte clar si au inteles si ei ca implicarea financiara a municipiului nu poate fi una directa asa cum s-a intamplat si din pacate a ramas cu o rezonanta negativa la Cluj unde sunt de recuperat cateva sume importante de ordinul milioanelor de euro din partea primariei Cluj fata de cei care au organizat. Noi vom incerca sa gasim o solutie care sa nu aduca nicio urma de indoiala nici institutiilor, nici celor care s-au implicat. Am pregatit materialele pentru ei. Daca ii cunoasteti, spuneti-le sa revina la noi, referitor la trei locatii pe care le-am luat in considerare si vom continua acest demers. Cand avem o chestiune foarte concreta, facem o informare exacta, cu un calendar pe care il putem implementa.

Despre parcometre o sa il las tot pe domnul viceprimar Botez pentru ca dumnealui a fost sesizat. Parcari pe zona centrala este o necesitate. Din nefericire un proiect care putea sa se finalizeze pozitiv si prin finantare europeana, nu a gasit intelegere in totalitate, motivat partial si cu plusuri si cu minusuri din partea autoritatii locale privind promovarea acestui proiect, dar avem o discutie prealabila cu doua institutii vecine noua care detin suprafete de teren. Este vorba despre Mitropolia Moldovei si Bucovinei care intentioneaza construirea unui complex intre str. Colonel Langa, str. Uzinei si str. Mitropoliei. Acolo vrem sa facem un parteneriat pentru constructia unei parcari multietajate, subterane in totalitate. Si o discutie prealabila pe care am avut-o si cu Episcopia Romano-Catolica tot pentru constructii subterane cu acces din Colonel Langa care ar putea sa rezolve oarecum o parte dintre nevoiele de parcare pentru zona centrala in special in perioada din afara weekend-urilor. In rest, a ramas in atentia noastra si alte posibilitati, inclusiv in zona statuii Independentei unde a mai fost, sa spunem, o astfel de initiativa. S-a concretizat cu semnare de contract, a venit criza si finantatorul a retras finantarea. De atunci conditiile de mediu s-au mai inasprit fata de situatia din 2008, dar a ramas in continuare ca un proiect deja aprobat de UMF, constructia parcarii subterane din Piata Natiunii fata de care noi ne-am exprimat angajamentul de-a sustine prin punere la dispozitie a spurafetei de teren catre UMF. Ei doresc sa faca o parcare subterana, sa spunem, completata cu cateva utilitati de natura universitara-academica, ceea ce ar rezolva de asemenea celalalt flanc a zonei centrale.

Despre terenurile din zona BRD, in spatele bancii, acolo exista un melanj intre proprietati publice si private, nu toate ordonate. Sunt doi proietari, unul din Iasi, unul din Bucuresti care detin niste suprafete destul de mari acolo. Noi i-am contact in ideea in care ar ramane oarecum in consens cu noi. Intentia este de a dezvolta un parteneriat public-privat pentru ca daca construim foarte multe sedii sociale ale institutiei, cu siguranta trebuie sa le si ocupam, de fiecare data cand le ocupam trebuie sa si platim, cine sta, ce consuma acolo. Intentia noastra de a dezvolta zona centrala si prin asemenea parteneriate care vor fi promovate din ce in ce mai mult, o sa vedeti si pe ordinea de zi. Daca se vor arata cat se poate de dornici sa participe impreuna cu noi pentru un complex, exista un studiu deja facut de catre regretatul arhitect Carapanul prin anii 2007, 2008 privind o constructie inalta acolo, poate fi reiterata, daca isi arata interesul, suntem deschisi.

Despre monitorizare, exista, sa spunem o intentie din partea noastra, dar cred ca am avut si o iesire publica saptamana trecuta. Noi nu mai vrem sa mai asistam la informari, ca ne informam slava Domnului de pe toate sursele, inclusiv ce aveti pe masa o sa fie tot sursa de informare si pentru domniile voastre. Noi vrem sa vedem si propuneri. Am inceput elaborarea studiului privind scoaterea din incidenta depozitului de la Tomesti a tuturor suprafetelor de teren care au fost contaminate pe parcursul exploatarii pe aproape 30 si ceva de ani a depozitului de acolo, sa le redam circuitului public. Am finalizat studiul privind calitatea aerului si as fi preferat sa citeasca si Agentia de Protectia Mediului acel studiu, sa vada cam care sunt cu adevarat problemele de calitate a aerului in Iasi, unde trebuie sa intervenim cu solutii propuse de catre elaboratori, si este in dezbatere publica. Monitorizarea trebuie sa faca obiectul Garzii de Mediu la care participam si noi, la subscriptia publica, pentru ca stim foarte bine ce suporta doamna Gociu acolo in zona strazii Trei Fantani, in ce maniera este afectata in permanenta viata si sanatatea dumneai si a angajatilor referitor la exploatarea arzatorului de deseuri periculoase. Acum nu este competenta mea sa spun daca el functioneaza sau nu in totalitate dupa normativele europene, dar trebuie sa trecem peste cele nationale in mod obligatoriu. Cu siguranta orice punct care viciaza viata cuiva trebuie sa fie cel putin analizat daca nu sa aduca si o parte de masuri.

Spitalul Regional de Urgenta, in atentia ministerului nu a ramas decat cu un singur amplasament, Moara de Vant, din motivele pe care le-ati inteles foarte bine. O discutie destul de larga care a avut loc impreuna cu Autoritatea Aeronautica. Pot sa fac si un mic comentariu, dar as vrea colegii liberali sa nu spuna ca este un atentat politic pentru ca asta nu este o dicutie. S-a primit intr-adevar o adresa din partea unui coleg de-al dumnelor de a nu se face, fara sa trimita si la solutii care sa duca si la posibilitatea sa se faca acel spital. Acolo a fost revolta mea personala, nicidecum de culoare politica sau de persoana, ci doar de atitudine pentru ca nu te-ai dus constructiv sa ceri sa se faca, ci distructiv sa nu se faca. Referitor la acest lucru el a fost oarecum rezolvat prin intalnirea cu Autoritatea Aeronoutica care au explicat si pe intelesul celor care sunt profesionisti si pe intelesul celor care nu sunt, de ce Autoritatea Aeronautica nu poate aviza negativ un astfel de proiect pentru ca are toate conditiile de construire in regimul propus de catre Minsiterul Sanatatii. Racordarea la C.A. Rosetti, unde ati amintit dumneavoastra este necesara pentru a nu deranja dezvoltarea tot mai alerta a spatiului rezidential de pe zona Moara de Vant si de o parte si de cealalta. Ati vazut ca sunt foarte multe constructii in derulare si sigur nu se va opri acolo. Nu e mai putin adevarat ca si cresterea indicatorilor la Aeroport in momentul de fata agreseaza, oarecum, linistea oamenilor din zona, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa gasim solutii pentru a putea face ca Aeroportul sa isi mareasca capacitatile de calatori, motiv pentru care intr-o discutie viitoare o sa vedeti un document facut intre noi si Consiliul Judetean privind gasirea unei alte cai de acees cu trafic intens, cale directa catre Aeroport, bineinteles mergand mai departe si cu dezvoltarea corecta si fireasca a Aeroportului pentru ca in momentul de fata satisface foarte greu necesitatile pe care o astfel de institutie o aduce in spatiul economic iesean. Acest lucru va fi detaliat la momentul potrivit. Costurile privind calea de acces vor face obiectul unei analize cu Minsiterul Sanatatii. Ei au pe langa obiectul in sine care se numeste spital si parcarile aferente si caile de acces, noi venim cu o suma estimata de peste 10 milioane de euro, cu terenul pe care il aducem in discutiei, deci contributia municipiului Iasi nu este, sa spunem, putin, este destul de evident ca avem o contributie majora. Accesul vizeaza conectarea tuturor localitatilor din jurul municipiului Iasi, inclusiv cele din afara judetului, de aceea este regional si face obiectul unei abordari si la nivelul Consiliului Judetean prin elaborarea master-planului care ca prima prioritatea are dezvoltarea drumului ocolitor, a caii ocolitoare pe latura de nord a municipiului Iasi. Cam aici suntem in momentul de fata. nu stim in momentul prezent cat costa cu adevarat. Noi lucram de dimineata cu echipa de topometristi sa facem dezmembrarea suprafetei de teren pentru a putea initia hotararea de consiliu si mai departe hotararea de guvern care va declansa de altfel si demararea procedurilor de achizitiei pentru viitorul Spital Regional de Urgenta. Zona va deveni tot mai atractiva si pentru servicii publice, dar probabil si pentru mediul privat care se va putea conecta foarte bine la aceste servicii publice de sanatate si cred ca impreuna putem face un efort. Nu sunt doritor de a taia aceasta panglica. Vreau doar sa nu raman indiferent si sa aratam tuturor ca un obiectiv de acest statut nu vine decat sa imbrace sistemul sanitar cu lucruri bune, mai putin politic vorbind, deci trebuie sa il sprijinim cu totii. Multumesc foarte mult si raspundem in continuare. Ma iertati, domnule presedinte, doua chestiuni. Aceste computere fac obiectul unei interpelari comune, domnul consilier, o sa trebuiasca sa ramana inca la noi pana cand termninam procedurile de implementare a tuturor programelor informatice in ele. Vom face inventarierea, procesul verbal de predare primire catre domniile voastre si in functie de dorinta pe care o aveti, le puteti lua sau lasa, noi vom trimite si pe sistem electronic, prin internet sau va incarcam datele, daca le lasati direct aici. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc,

Domnul primar Chirica Mihai

Mai avea domnul Botez de prezentat cele doua probleme, parcometrele si PUG.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

In primul rand buna ziua. PUG-ul probabil este cel mai interesant domeniu de o lunga perioada de timp. Eu cred ca noi am facut progrese mari, progrese mari in ceea ce priveste si relatia in principal cu cei de la Mediu. Sperantele noastre sunt in sensul in care eu cred ca maine vom depune aceasta documentatie spre Mediu. Au vrut unele modificari, modificari as putea zice pozitive si pentru oras. Modificari care au putut fi facute datorita unor alte contracte derulate in ultima perioada de catre primarie si anume: un recensamant, as putea spune, a spatiilor verzi, un element foarte important din aceasta documentatie care nu este definitiva la ora actuala luand doar partea efectiv de spatii verzi care o detine primaria, care o detine orasul, care este in intravilanul orasului si care este sigur corespunzatoare din punct de vedere al doleantelor celor de la Mediu si mult mai mare decat ce exista pana la ora actuala pe baza datelor care au fost furnizate de cei de la Search Corporation. Deci inca o data sperantele sunt ca maine vom depune documentatia la Mediu, documentatia va fi dupa aceea publica pe partea aceasta de mediu. In paralel se lucreaza la partea de monumente, acolo fiind urmatorul pas, existand o zona centrala care sigur va fi analizata pe aceasta linie. Dupa aceste doua avize va fi un aviz la Ministerul Dezvoltarii si iarasi noi credem ca undeva pe la inceputul anului viitor sa reusim sa luam acest ultim aviz. Deci deocamdata primul va fi mediu si va vom tine la curent cu ceea ce se intampla acolo. Intr-o alta ordine de idei, partea cu parcarile, la ultima rectificare, rectificarea de buget de la sfarsitul lunii septembrie, au fost prinsi bani, au fost prinse fonduri pentru partea aceasta de parcari atat pentru o serie de parcari prevazute cu bariera si aparat de taxat, cat si pentru aceste parcometre care vor fi de a lungul strazilor. Deocamdata suntem in faza in care sunt facute caietele de sarcini si vor trebui licitatii pentru acest domeniu. Noi speram sa reusim acest lucru pana la sfarsitul anului pentru a nu intra in bugetul de anul viitor.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule viceprimar. O clipa, va rog. Doamna secretar, va rog.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Multumesc. In legatura cu interpelarea vizand limitele administrativ teritoriale ale municipiului Iasi. Dupa cum cu totii stim, limitele s-au stabilit prin legea 2/1968 si sunt nemodificate de atunci pana in prezent. Potrivit legii 215, potrivit Constitutiei, limitele administrativ-teritoriale odata stabilite pot fi modificate doar prin lege in urma organizarii unui referendum local. O incalcare a acestor conditii legale ar insemna o incalcare grava a principiului autonomiei legale care este consfitit de actele normative pe care le-am mentionat anterior. De asemenea, stim cu toti ca exista un litigiu aproape istoric, as putea sa spun, cu unitatea administrativ-teritoriala Tomesti. Pretentiile teritorile ale comunei Tomesti vizeaza o suprafata cca. de 600 de hectare care aduce atingere nu doar extravilanului municipiului Iasi, ci si intravilanului, chestiune complet nelegala intrucat limitele intravilanului se stabilesc printr-o cu totul alta procedura legala. Vizeaza suprafete de teren pe care in prezent se afla Societatea Comerciala Antiobice sau Carrefour Era sau alte zone care sunt intr-o dezvoltare economica...

Domnul primar Chirica Mihai

Miroslova, te rog sa corectezi. Miroslava, nu Tomesti.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Miroslava, da, Miroslava. Litigiile cu vecinii nostri, litigiul cu vecinii nostri are ca obiect o etapa prealabila necesara a fi indeplinita in vederea modificarii prin lege a limitelor administrativ-teritoriale. E vorba de incheierea unui proces verbal de delimitare, proces verbal care trebuie sa se regaseasca in documentatia finala depusa in vederea modificarii prin lege. Pana la modificarea, pana la aparitia unui alt act normativ, a unei legi care sa consfinteasca noi limite teritoriale, limitele teritoriale ale municipiului Iasi sunt aceleasi stabilite prin legea 2/1968 si concretizate in teren, materializate prin bornare, prin hotare in 1974 prin legea cadastrului. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Stimati colegi, domnule primar. O scurta interventie in legatura cu punctul de vedere privind Spitalul Regional de Urgenta. Unu, adresa care a fost transmisa nu a fost in nici un caz una de blocare a unui proiect, ci una prin care s-a dorit atragerea atentiei asupra unor restrictii care exista in zona aeroportului. Colegul nostru, domnul Marius Bodea nu putea sa propuna dumnealui solutii deoarece dumnealui nu conduce executivul Primariei Muncipiului Iasi si nu cunoaste, nu are de unde sa cunoasca rezervele de teren pe care municipalitatea le are la dispozitie. In schimb era de datoria dumnealui sa ne atraga atentia asupra pericolelor care sunt in acea zona. In schimb, domnule primar, noi consilierii liberali dorim sa ne experimam ferm nemultumirea in legatura cu faptul ca ati propus doua locatii fara a le dezbate in cadrul Consiliului Local. Sunt propuneri care v-au apartinut doar dumneavoastra si pe care vi le-ati asumat singur, pe persoana fizica, in conditiile in care zona Viticultori ati propus-o fara ca macar sa cunoasteti in totalitate situatia juridica a acelui teren si ne-am facut din nou de ras in intreaga tara prin faptul ca a trebuit in decurs de doua saptamani sa venim cu o alta propunere. In legatura cu aceasta propunere a constructiei Spitalului Regional de Urgenta in zona Moara de Vant, aceasta solutie ar putea fi buna daca ar fi vorba de un spital judetean, un spital care sa fie doar al orasului nostru, dar discutam de un spital regional care trebuie sa aiba o conectivitate buna cu toate judetele din jurul Iasiului si din punctul nostru de vedere cea mai buna locatie in acest sens era cea oferita si pusa la dispozitie de comuna Miroslava, o locatie care are un acces facil si catre Suceava, Botosani, Bacau prin E85 si catre judetul Vaslui. Dumneavoastra ati venit cu aceasta propunere care este deficitara din punct de vedere al conectivitatii si sperati in bunele intentii ale Consiliului Judetean in sensul ca va demara constructia unei artere in nordul municipiului nostru, ori noi consideram ca mai corect si mai potrivit ar fi fost sa apelam la aceasta locatie din Miroslava care deja are toate caile de acces necesare si nu sa ne bazam doar pe bune intentii exprimate de unii sau altii.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer eu va multumesc pentru ca ne aruncati mingile la fileu. Speram sa inchidem discutia in maniera pe care am propus-o, dar daca doriti cu adevarat sa dezbatem aici acest subiect intr-o maniera cat se poate de publica si ... pai nu, aici noi am mai dezbatut de 7 ori si pe caile mediatice. Deci in primul rand nu stiti ce a scris domnul Bodea sau nu ati citit si vreti sa-i salvati pielea. Eu va spun in mod sincer, am si facut-o public, pe seama acestei scrisori am facut si plangerea penala la DNA pentru abuz in serviciu, trafic de influenta si pentru faptul ca s-a opus in scris construirii unui edificiu de care romanii aveau nevoie de mult si din cauza faptului ca tot am tergiversat, fiecare om care nu ajunge in Spitalul Regional de Urgenta poate fi imbracat cu incompetenta cuiva, asa ca o cauza a mortii acelui pacient. Si daca vreti sa va o fac publica, v-o fac publica si o sa pun pe site-ul primariei ca sa o cititi cu atentie si sa vedeti „motiv pentru care va rugam sa nu avizati acest amplasament”, este scrisul, semnatura colegului dumneavoastra de partid care cu siguranta intr-o maniera colegiala incercati sa ii salvati obrazul, dar va spun, colegial poate ar face-o oricare de la oricare formatiune politica, nu merita. Nu merita sa va bagati pentru dumnealui in

povestea asta...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule primar, nu ii salvez obrazuL.ma scuzați...

Domnul primar Chirica Mihai

Eu v-am ascultat cu rezonanta ca sa putem sa dialogam...dupa ce termin va promit ca astept replica dumneavoastră.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, vreți sa asteptati

Domnul primar Chirica Mihai

Deci nu ati citit adresa, nu stiti ce s-a scris in ea. E corect din punct de vedere politic sa il aparati, dar va spun ca nu merita pentru obrazul domniilor voastre si al partidului pe care il reprezentanti. Tot de asemenea nu stiti ca suprafata de teren propusa de Valea Ursului care este la 12 km de Iasi in latura unei, pentru cei care cunosc de la rond Miroslova unde se intersecteaza cu drumul care duce la Vaslui, mergeti prin comuna spre Vorovesti si la un moment dat va plictisiti si intr-o muchie de deal o sa gasititi acolo o suprafata de teren. Pentru paliativi ar merge, si eu am spus, pentru un spital paliativ, sa mutam Grajdurile, spitalul de la Grajduri mai aproape de Socola ar fi foarte potrivit, dar pentru un spital regional unde secunda conteaza, unde iarna bate viscolul si crivatul pe zona regionala a Moldovei, unde problemele de conectivitate sunt mai grave decat se pricep unii, eu va spun din proprie experienta dupa 15 ani de dezapezit fara sa devin playboy-ul cuiva ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple atunci cand vantul bate cu peste 60km/h de regula, viscolind zapada. E bine sa ne aplecam atentia asupra a ceea ce ne pricepem. Eu nu stiu daca este loc de spital regional, de spital judetean, de spital international, de ce alt fel de spital credeti dumneavoastra ca este nevoie, eu spun doar atat - solutiile de construire sunt cele care apartin Ministerului Sanatatii, propunerile de amplasare sunt cele care vin sa ne conecteze cu transportul public. Dumneavoastra nu stiti ca acolo vor lucra minim 2500 de angajati pentru cele aproape 780 de paturi, care trebuie dusi in fiecare zi la serviciu, s-ar putea sa se duca de mai multe ori pe zi, au nevoie sa ajunga sangele imediat ce omul intra in sala de operatie. Acolo vor fi cca. 5000 de persoane care zilnic vor trebui sa fie duse cu transport public. Numai plecand de la premiza acestei conectivitati, nu posibilitatea de a duce bolnavul, ganditi-va ca nu il aduceti in Iasi, il duceti peste deal, pe Valea Ursului. Deci e o chestiune care tine oarecum de o abordare intr-o logica sumara. Deci prin urmare, eu am incetat sa ma bag in astfel de discutii, amplasamentul Viticultori a fost propunerea Ministerului Sanatatii care nu s-a consultat cu ADS Bucuresti. Eu m-am consultat imediat cu ADS Iasi si el mi-a spus - este prin Hotarare de Guvern dat din 2005 dat la Universitatea Agronomica si face parte din mostenirea lasata din 1938, din perioada interbelica pentru dezvoltarea unui centru de studii agronomice pe zona ieseana. Deci prin urmare nu putea Universitatea Agronomica sa ramana indiferenta, dimpotriva reactia lor a fost si corecta si pozitiva si legala in acelasi timp in salvarea unei zone in care se face cercetare stiintifica. Asa incat rezumand, este un obiectiv de care romanii au nevoie, asa cum am spus daca aceste trei spitale nu faceau obiectul unor dezbateri politice interminabile si incompetente in acelasi timp, probabil ca multi din cei de la Colectiv in momentul de fata ar fi fost printre noi. Nu s-a intamplat asta pentru ca unii nu stiu sa lupte pentru viata, ci doar pentru imagine politica, motiv pentru care pentru mine subiectul a fost oarecum disipat de desele interventii publice si nu as vrea sa il politizam. Este promisiunea pe care am facut-o si la Ministerul Sanatatii saptamana trecuta. Nu vreau sa il transformam intr-un scop si un mijloc de promovare politica un lucru care va duce la salvarea de vieti omenesti, in caz contrar vom reusi sa il ducem in desuetudine si multi ne vor critica pentru ca nu ajutam ci impiedicam un astfel de obiectiv.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule primar, singurul care a tergiversat acest proiect sunteti dumneavoastra si prin faptul ... ca Spitalul avea deja o locatie stabilita. Va rog sa analizati timpii pe care ambulantele le fac in municipiul nostru sa ajunga dintr-un capat in altul al orasului si in nici un caz sa strabati intrarea prin Pacurari in lipsa unei altei cai de acces, sa strabati tot orasul pentru a ajunge la Spitalul de Urgenta Regional, nu va fi o cale de acces mai rapida decat a merge direct pe E85 catre spital.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu inteleg ca vreti sa aveti ultimul cuvant, domnule presedinte, ma iertati, face parte din caracterul unor oameni. Deci discutam vorbe. Nu stiti faptul ca acel teren este revendicat de 6 ani de zile de mostenitorii de drept. Instanta judecatoreasca va hotara cine va deveni cu adevarat proprietarul acelei suprafete.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

O parte, domnul primar...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu se poate demara, domnul Timofciuc, o finantare europeana si daca cu siguranta aveti colegi care se pricep, primul document cu care te prezinti in fata unei finantari europene este actul prin care demonstrezi ca suprafata de teren care face obiectul unei investitii europene este lipsit de orice sarcini. Daca gresesc, domnul Ignat Etienne, va rog sa ma contraziceti. Este primul document care a dus la respingerea miilor de proiecte atat din mediul privat, cat si din mediul public, in ultimii 4-5 ani in Romania.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule Ignat.

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna dimineata. Daca tot discutam in special de ... Sunt foarte scurt.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon Domnul consilier Ignat Etienne

Eu am terminat povestea cu Spitalul de Urgenta, dar in special voiam sa fac o referire la conectivitatea de care vorbiti dumneavoastra si aici as vrea chiar saptamana asta Primaria Municipiului Timisoara a semnat contract pentru soseaua de centura...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, haideti sa ne referim la urbea noastra.

Domnul consilier Ignat Etienne

Si ne referim tot la ... Pai la a noastra ne referim. Voiam sa il intreb pe domnul primar daca tot a reusit, de fapt a anuntat amplasarea Spitalului Regional, ma astept ca, sau as astepta cu mare ardoarea saptamana sa faceti o conferinta de presa sa anuntati ca se va continua proiectul soselei de centura. Intrebarea si interpelarea mea este: cum asiguram conectivitatea catre Spitalul Regional de Urgenta si care e stadiul soselei de centura. Dupa cum bine stiti in tot demersul sau parcursul meu oarecum politic, am facut mai multe interpelari legate de Drumul Hotilor. Tot de aici avem adrese de la politie ca drumul nu respecta starea tehnica a drumului, ceea ce contravine legii. Intrebarea mea, clar, este: ce facem cu proiectul soselei de centura si cum asigura acest proiect si ocolirea prin nord cu Spitalul Regional de Urgenta? Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, intrebarea este pertinenta, dar nu face obiectul discutiei actuale pana cand nu vedem care e urmatorul pas cu Ministerul Sanatatii, nu pentru ca evit, pentru ca lungim sedinta si o ducem intr-o alta ordine de zi. Daca vreti facem o dezbatere pe tema, a la longue, pe toate directiile dumneavoastra. Daca ati urmarit cumva conferinta de presa de duminica, daca nu va invit sa o vedeti, este inregistrata, o gasiti pe cel putin trei site-uri publice. Am discutat exact despre conectivitate. Nu am facut corectie de ceas, decat sa va aduc la ora potrivita, suntem ziua, nu dimineata. Drumul despre care ati amintit, unde este si investitia de care stie breasla constructorilor, face parte din proiectele de dezvoltare a Ministerului Trasportorilor, am spus-o de 200 ori, o repet si a 201- oara, se numeste Trei Fantani, prima chestiune, asa este in nomenclatorul de strazi al municipiului Iasi. Doi, a facut obiectul proiectarii Ministerului Transportului pe vremea cand domniile voastre, politic vorbind, conduceati acest minister pe o perioada scurta de timp, dar fara rezultat, imi pare rau sa spun asta dar asa a fost. Trei, nu s-a mai finalizat cu toate ca indicatorii tehnico-economici i-ati aprobat, ati avut si dezbaterea de rond Podu Ros, stiu foarte bine lucrul asta, stiti si dumneavaostra la fel de bine ca mine, dar rezultatul muncii a fost lipsa. Haideti sa cadem cu picioarele pe pamant. Daca dumneavoastra vorbiti de conectivitate si ne transportati in zona Valea Ursului, eu as pune o intrebare foarte simpla la care voi primi cu siguranta un raspuns afirmativ cat nu pot demonstra ca este negativ, daca ati fost vreodata acolo? daca ati trecut vreodata prin Vorovesti si celelalte localitati unde sunt alunecarile alea masive de teren chiar la iesirea din localitate, la depasirea acelui sumar curs de apa. Pe urma mai discutam despre ceea ce inseamna conectivitate, unde din punctul meu de vedere putem sa dezbatem la nesfarsit, sa vedem unde ne aflam de fapt. Deci eu zic ca putem depasi momentul, ne-am consumat tensiunile politice. Domnule presedinte, aveti cuvant.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc...

Domnul consilier Dornean Tudor

Nu este legat de subiectul Spitalului de Urgenta asa ca am voie, nu?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Adica aveti voie dupa ce ati luat o data cuvantul, asta vreti sa imi atrageti atentia.

Domnul consilier Dornean Tudor

Da, voiam sa il intreb legat de acelasi subiect cu parcometrele pe domnul viceprimar Botez, nu este nimic...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul consilier Dornean Tudor

Am inteles si multumesc pentru raspuns, domnule viceprimar, si am inteles ca caietle de sarcini deja s-au demarat. Ne puteti spune si niste locatii unde se vor implementa parcometrele? Multumesc.

Domnul viceprimar Botez Radu

Sigur, exista mai multe propuneri in acest sens. Va exista o lista de locatii din care probabil si cu acordul dumneavoastra vom selecta primele locatii pentru acele parcometre si acele parcari cu bariera si aparat de taxare, cum vom hotara probabil cu totii. Necesarul este mult mai mare fata de ceea ce ne propunem in prima instanta si fata de acele 5 module de un tip si 5 module de celalalt tip care au primit finantare. Exista clar o lista destul de lunga cu locatii pentru aceste parcari.

Domnul primar Chirica Mihai

Imi sopteste colegul meu, ma iertati, domnul presedinte.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

... ca uitasem sa amintesc ca avem demarata in perioada urmatoare si procedura de licitatie pentru constructia unei parcari subterane in zona sediului Serviciului Roman de Informatii, cum intram pe alee, pe strada Grigore Ghica Voda, in zona centrala, tot dintr-un motiv care vine sa rezolve aglomeratia din spatele Tribunalului si speram sa avem solicitanti in momentul de fata. Intr-adevar lista este lunga, dar noi am ales 5 plus 5 locatii. Daca vreti concret, cu domnul viceprimar Botez ne-am consultat, e vorba despre parcarea Victoria unde prin modernizare am si lasat posibilitatea racordarii electrice pentru sistemul de intrare-iesire cu bariera, parcarea Independetei, am spus ca ne ducem mai departe spre zona centrala la parcarile din jurul Halei Centrale unde putem sa punem parcometre de acesta data si alte parcari unde putem face acest acces, inclusiv in spatele Primariei Municipiului Iasi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Inainte de a supune atentiei dumneavoastra si aprobarii ordinea de zi, as dori sa adresez felicitari celor care au scos la iveala prima editie a galei scriitorilor anului sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania si a Primariei Municipiului Iasi, respectiv Filiala Iasului Uniunea Scriitorilor din Romania - Fundația Culturala “Poezia Iași” si Casa de Cultura Mihai Ursachi. E o initiativa de toata lauda. Pe 4 noiembrie, ora 17, Palas Iasi, sala Chopin, aveti o invitatie catre aceasta prestigioasa manifestare. Va multumesc si as dori ca in continuare sa supun aprobarii dumneavoastra...

Domnul consilier Ignat Etienne

... colegul meu, Ciprian Bostan v-a cerut daca i se poate da cuvantul doamnei Gociu.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Doamna Gociu fiind in sala, rugamintea mea e daca ii acordati 2,3 minute ca sa prezinte concret proiectul...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Proiectul despre?

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Despre achizitionarea acestui echipament de monitorizare a calitatii aerului.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Eu cred ca proiectul inainte de a fi supus plenului, se supune comisiilor lucrative ale plenului. Deci le discutam in comisii, comisiile hotarasc. Este o prezentare putin fortata. Ma iertati, domnul consilier, este o prezentare putin fortata. Haideti sa o analizam asa cum facem de fiecare data, in comisii. Proiectul este depus si, sigur, va intra intr-o discutie, in cunostinta de cauza. Daca ar fi sa presupunem acum, sa prezentam un proiect care sa suscite o dezbatere, nu este lucrativ din punctul meu de vedere. Aveti ceva noutati, domnul consilier Ignat?

Domnul consilier Ignat Etienne

Da. In primul rand doamna Gociu nu prezinta un proiect de hotarare pe care l-am putea aproba noi in comisii, iar avand in vedere ca noi tocmai discutam planul de calitate al aerului cu tot cu studiu, dupa care vom avea la sfarsitul lunii o informare, o dezbatere...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

... la ce punct de pe ordinea de zi, domnule consilier? La ce punct?

Domnul consilier Ignat Etienne

..., propun sa ii dam cuvantul sa se exprime.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pe ce punct al ordinii de zi discutam noi planul de ...?

Domnul consilier Ignat Etienne

Dar nu suntem la ordinea de zi, suntem la interpelari Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Ok, va rog, dar sa fie... va rog.

Doamna Gociu Mioara

Multumesc foart mult pentru ca mi-ati acordat ocazia sa va adresez cateva cuvinte. Doamnelor, domnilor, sunt o persoana care de 9 luni de zile simt statistica dumneavoastra, nu a dumneavoastra, a institutiilor statului in plamanii mei, de la 8 dimineata pana la 4 dupa-amiaza pentru ca mai tarziu nu pot sa stau, pentru ca mi-e rau si ma rog institutiilor statului sa faca ceva si nu fac nimic pentru ca sunt intr-un sistem care din pacate este imperfect. Nu vreau sa acuz pe cineva, vreun partid. Ma bucur pentru faptul ca ati avut intelepciunea, domnul primar, pentru asta va multumesc inca o data, ca mi-ati acordat ocazia sa va adresez cateva cuvinte. Faptul ca eu am studiat legislatia internationala si legislatia romaneasca care nu are nicio legatura cu profesia mea si cu activitatea pe care o desfasor, este pentru ca am vrut sa inteleg de ce acest sistem este imperfect si de ce institutiile statului nu ma ajuta. Practic eu in momentul de fata aceasta campanie pe care am facut-o in numele breslei si in numele organizatiei pe care am creat-o, este data din cauza ca am constatat ca nici dumneavoasta, primaria daca alocatia bani din bugetul primariei si cumparati, nu aveti cum sa monitorizati, nu va permite legea nici alt cineva, nici Consiliul Judetean si asta voiam sa spun si in cadrul Consiliului Judetean nu mai ca din pacate domnul presedinte nu a putut sa imi dea ocazia sa vorbesc, si atunci vazand ca nu exista cale de iesire am fost la minister si am rugat - domnule, ce facem? lasiul, instituțiile din Iasi nu respecta legea 278/2013. Trebuiesc masurati poluatori macar o data pe an si conform directivei 75/2010. Acest studiu privind calitatea aerului, cu respect si fara sa va suparati va spun ca este incomplet, ca sa se repartizeze pe surse fixe, surse mobile si surse de suprafata, noxele care sunt masurate si asa incomplet si cu date, nu stiu exact sa va spun acum, nu gasesc pagina, va spun, media anuala a fost realizata cu captura de date insuficienta. Repet, acest studiu trebuia facut cu monitorizarea poluatorilor reala, cu aparat mobil de masurare. Probabil ca au fost bani insuficienti si la cat stiu ca au fost, nu sa putut monitoriza pentru ca costa foarte mult. Eu as fi putut sa merg in justitie cu acest incinerator pentru ca aveti destul de multe date acolo, care sa vedeti ca intr-adevar e o problema in lume, in Europa si la noi. La noi in Iasi, la noi in tara din 2013 se deschid incineratoare de deseuri periculoase in conditiile in care in lume sunt tehnologii alternative. Trebuie sa preintampinam. Azi am avut, hotararea de Guvern 257/2015 mi-a impus, a impus tuturor judetelor sa se realizeze planuri de calitate a aerului, planuri de mentinere a calitatii aerului pentru PM10 pentru Iasi, dar ce ne facem pentru ca anul trecut am avut depasiri la dioxid de azot, ce ne facem ca anul acesta se constata ca sunt depasiri la benzen, ce ne facem cand vom constata ca anul viitor sunt depasiri la dioxina, la metale grele, furan. Asta este motivul pentru care eu am initiat aceasta campanie pentru ca nu vad alta solutie pentru mine si pentru Iasi. Eu nu fac loby pentru mine in momentul de fata pentru ca repet si cu asta inchei, puteam foarte bine sa fac, sa ma duc in justitie, puteam foarte bine sa ma coste 200 de milioane, 300 de milioane, 400 de milioane, 40000 de roni ca sa masor noxele si sa ma duc in justitie, dar am mers mai departe pentru ca reprezint o breasla, reprezint o organizatie si imi place sa privesc dincolo de portile firmei mele, de asta va cer si va rog sa sustineti campania pe care am initiat-o. Nu este o atingere la un anumit partid, ci pur si simplu este o initiativa civica. Multumesc frumos.

Domnul consilier Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Si eu va multumesc. Departe de mine gandul de a veni cu o contra pozitie vis-a-vis de ceea ce spuneti dumneavoastra. Nu cred ca exista om in societatea ieseana care sa se opuna la imbunatirea conditiilor, dar sa cautam formula adecvata prin care glasul, campania dumneavoastra sa capete consistenta si sa duca la rezolvarea problemei. Este singura problema pe care am pus-o, nu impotriva campaniei dumeavoastra.

Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.

Doamna Gociu Mioara

Nu vorbeste la microfon... Promit ca termin foarte repede. Va rog public daca imi permiteti sa vin cu date suplimentare si cu documentele pe care le-am strans, intr-o comisie de specialiatate. Se poate?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Sigur. Sigur ca da. Absolut, este absolut de util.

Doamna Gociu Mioara

Astept invitatia dumneavoastra.

Domnul primar Chirica Mihai

As propune in comisia de mediu, domnule profesor, sa o invitam pe doamna si toti consilierii care facem parte sa facem o discutie.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sigur.

Doamna Gociu Mioara

Multumesc frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

Cu stima.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca sunt epuizate, supun votului dumneavoastra ordinea de zi si cu completarile trecute prin cele doua dispozitii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate ordinea de zi este aprobata. Sa intram in aceasta ordine de zi. La punctul 1.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași inregistrat la 31.12. 2015;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Scripcaru Calin

Pana vom reusi sa ajungem sa beneficiem de serviciile Spitalului Regional, ceea ce imi doresc sa se intample foarte repede, nu pot decat sa salut aceasta initiativa de repartizare a excedentului municipiului Iasi pe cele doua spitale subordonate Primariei Municipiului Iasi. Si ca sa nu va retin as vrea sa accentuez un singur aspect si anume modernizarea sectiei de ortopedie a Spitalului de Recuperare. In prezent Iasul beneficiaza de o singura sectie de ortopedie la Spitalul Spiridon unde un grup destul de redus de medici lucreaza zi si noapte si daca spun ca lucreaza zi si noapte sa stiti ca nu exagerez absolut deloc. Este aproape peste puterile lor ceea ce se intampla acolo. Am ocazia sa cunosc foarte bine situatia. Deci modernizarea sectiei de ortopedie de la Spitalul de Recuperare ar putea duce aceasta sectie in circuitul de garzi a judetului Iasi si al muncipiului Iasi ceea ce ar degreva foarte mult sectia de ortopedie de la Spitalul Spiridon. Este o initiativa foarte buna din punctul meu de vedere si va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Daca sunt alte alte discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul este aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnilor colegi, domnule primar, am sa incep printr-o apreciere pozitiva asupra modului in care ne-au fost prezentate capitalele de cheltuieli privind educatia si sanatate. In schimb, grupul consilierilor liberali am decis sa ne abtinem de la votarea acestui proiect datorita lipsei de transparenta privind modul in care ne-a fost prezentat aceasta alocare de 2.700,00 mii de roni pe un capitol - cultura, recreere, religie, desi in comisii s-a solicitat o defalcare si o detaliere a cheltuielilor exact ca si pe celelalte doua capitole, nu am primit un astfel de raspuns, unu. Doi, domnule primar, noi liberali ne dorim un buget al Iasului care sa fie concentrat pe partea de investitii. Am facut un calcul si am adunat toate sumele care sunt trecute ca si cheltuieli cu bunuri si servicii in cadrul bugetului municipalitatii si ajungem la un procent de 22-23% din bugetul nostru, respectiv o suma de 150 milioane lei in conditiile in care bugetul de investitii poate chiar mai mult, in conditii in care bugetul de investitii este de 70 de milioane, de doua ori mai mic. Consideram ca este un buget al risipei. Noi va solicitam unu: sa declansati misiuni de audit si sa verificati toate aceste cheltuieli cu bunuri si servicii; doi: consilierii liberali vor vota bugetele pe anii viitori numai in conditiile in care capitolul de investitii va reprezenta un procent de 30% din bugetul municipalitatii. In acelasi timp, o ultima chestiune in privinta acestei rectificari, ea vine sa ateste esecul administratiei iesene in privinta Parcului Tehnologic de la Fortus. Avem o alocare initiala de 200 mii de lei, in momentul de fata facem o rectificare in minus de 190 de mii de lei, fapt ce atesta ca nu s-a inaintat cu absolut nimic in privinta acestui parc tehnologic si tot ce s-a vorbit pana acum au fost doar cuvinte goale fara fapte. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Acum fara sa dezvoltam foarte mult. Sunteți convins ca ati vorbit despre ceea ce trebuie cu Parcul Tehnologic Fortus?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Sunt convins. Este vorba despre cifrele care ne sunt prezentate in ...

Domnul primar Chirica Mihai

Daca vorbiti despre Tehnolopolis, ar fi o chestiune, daca vorbiti despre Parcul Industrial Fortus ar fi alta chestiune.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Despre Fortus, domnule primar, stiu despre ce vorbesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Atunci va rog sa va reveniti pentru ca Fortusul este proprietatea AVAS-ului, a statului roman prin transferul creantei de la ANAF catre autoritatea care gestioneaza averea statului roman. Noi acolo nu avem decat calitatea de creditor intr-o procedura de insolventa dusa spre faliment, asa incat revenim la buget ca sa nu batem campii.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule primar, la capitolul 71.01.30 - studii, rapoarte, evaluare si proiecte pentru infiintare Parc Industrial Fortus, a fost o alocare initiala de 200 mii de lei, iar acum facem o rectificare in minus de 190 mii de lei, rest de 10 mii lei. Stiu despre ce vorbesc. Puteti sa va reveniti.

Domnul primar Chirica Mihai

... Parcul Industrial Fortus, nu Tehnologic, este obiectul unei hotarari de Consiliu Local care viza transferul prin dare in pl ata si putem relua la nesfarsit acest istoric, a unor suprafete de teren si bunuri apartinand creditorului Fortus fata de municipiul Iasi pe baza unei datorii inregistrate la noi si cea de la masa credala si cea din datoria curenta de aproape de 12 milioane de euro in momentul de fata, unde noi am incercat prin infiintarea Parcului Industrial sa facem procedura de dare in plata, dar noi nu suntem actorii acestei proceduri, noi suntem beneficiari in calitate de creditori, in caz contrar noi nu putem proiecta Parcul Industrial Fortus pentru ca nu avem inca obiectul in mana. Acel proiect de hotarare initiat in legislatura anterioara venea tocmai sa forteze initiativa AVAS-ului de dare in plata, lucru pe care ei nu l-au nici in momentul de fata, nici nu au lamurit 100% cine este firma care le face starea de insolventa si faliment. Revenind la buget, trebuie intr-adevar, o rog pe doamna secretar cu toti colegii mei din partea executiva sa initiem si nu o spun neaparat intr-o maniera ironica, cateva sedinte de informare detaliata, hai sa nu le spunem de cursuri sa nu para asa o nota de la profesor la elev, asupra modalitatii in care se evidenteaza, se constituie si se urmareste un buget al unei autoritati locale. Deci rolul autoritatii locale, principal vorbind, din capul listei de initiere a unui proiect de buget, inseamna asa: prima oara o autoritate publica locala trebuie sa urmareasca cheltuielile de functionare printre care intra si cele de bunuri si servicii alaturi masa salariala care trebuie acoperita, de punere in siguranta a populatie, sanatate si ultimul capitol pe care il urmareste un buget la administratia locala este cel legat de investitii. Asta este ordinea fireasca a unei autoritati publice. Deci daca nu iti realizezi intai indicatorii de asigurare a unei bune functionarii a scolilor, a spitalelor, a salubritatii, a sanatatii populutiei vazuta in toate formele ele, nu poti genera bugete de investitii. Prin umare de fiecare data si la orice autoritate publica veti gasi aceasta maniera de abordare, ea a fost depasita proncentual atunci cand am avut initierea si atragerea de fonduri europene, dar totdeauna capitolul functionare a fost cel urmarit. Referitor la capitolul care a deranjat oarecum in analiza - cultura, religie, recreere, nu este o suma alocata pentru biserici sau alte culte, nu este o suma acordata pentru sport daca vorbim de recreere, ci este o suma acordata pentru sustinerea unor activitati a directiei de patrimoniu care gestioneaza prin acest capitol, inclusiv tot patrimoniu, spatii verzi, cele aflate in directa subordonare a Directiei de Patrimoniu si Servicii Publice Iasi care se ocupa de parcuri, spatiile verzi pe care le vedeti amenajate pe zona Anastasie Panu, zona Nicolina, zona Palat si altele. Doar la acest lucru se refera si apreciez faptul ca ati remarcat educatia si sanatate. Multumim foarte mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte discutii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7. Am numarat.8. 8 abtineri. Haideti sa facem un exercitiu. Nu vreau sa . Daca exista o defazare, e mai greu. Cu 9 abtineri proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2016;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2016;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilieri Timofciuc Razvan

Buna ziua. Aici as avea o interventie, m-am uitat pe proiectul de hotarare, l-am citit cu foarte mare atentie.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog in microfon, domnul consilier.

Domnul consilieri Timofciuc Razvan

Am studiat cu atentie proiectul de hotarare, dar as vrea sa il intreb pe domnul director, m-am uitat pe raportul financiar semestrial al companiei si la capitolul care priveste gradul de colectare al deseurilor in municipiul Iasi procentul este de 6,2% din procent raportat la cantitatea totala a deseurilor din municipiul Iasi, in conditiile in care Salubris are monopol institutional pe colectarea deseurilor, voiam sa il intreb pe domnul director cum are de gand sa creasca acest grad de colectare si care este tinta pe care ne-o propunem in urma implementarii proiectului - sistemul de management integrat al deseurilor. Care este tinta pe municipiul Iasi de colectare selectiva a deseurilor?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Domnule viceprimar Botez. Multumesc.

Domnul viceprmar Botez Radu

Voi raspunde eu avand in vedere ca domnul director este in spital si nu poate sa fie prezent astazi. Am avut o discutie pe aceasta tema vineri, la sedinta comisiilor reunite unde au participat majoritatea consilierilor. Sigur dumneavoastra probabil ati avut probleme profesionale si nu ati putut veni. Exista unele elemente as putea zice de natura sociala care impiedica aceasta colectare mai buna la ora actuala in sensul in care tot ceea ce inseamna pet-uri, sticle, toate aceste lucruri sunt mai repede colectate din aceste spatii, pubele, de catre anumite persoane, existand sigur unele dificultati in acest sens cu Politia Locala sau cu membrii, cu cei de la Salubris de a reusi sa creasca aceasta colectare. Probabil incetul cu incetul se va reusi prin centre separate o mai buna colectare a acestor materiale. Din punct de vedere al managementului deseurilor, aici sunt in discutii destul de vaste mai mult juridice intre atributiile, drepturile Consiliului Local, al primariei si al Consiliului Judetean, cel putin in faza actuala a discutiilor Salubris-ul neavand absolut nicio posibilitatea de a influenta intr-un fel acest proces si aceasta institutie care inca nu functioneaza, care va realiza acest management al deseurilor si legislatia actuala probabil va opri Salubrisul de a participa la aceasta forma. Nici la licitatie probabil nu va reusi sa participe, el ramanand doar pe partea de colectare a acestor deseuri.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multuemsc, domnul viceprimar. Daca sunt alte discuții? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnule primar, domnule presedinte, as avea o propunere pentru ca am remarcat de-a lungul sedintelor de consiliu local, de multe ori au aparut intrebari, nedumeriri si rezerve din partea colegilor mei in principal, dar nu numai, in a vota rectifica ri de bugete care aveau ca scop principal cresterea bugetelor de cheltuieli si v-as propune ca de acum inainte, a fost propunere asta si la discutia in comisii, sa existe pentru bugetele de cheltuieli o fisa sintetica in care sa fie indentificate foarte clar, sintetic adica doar la nivel de denumire, la ce tipuri de cheltuieli se refera rectificarile de bugete astfel incat sa nu mai fie necesare nici explicatii suplimentare pe care fie le primim, fie daca ne satisfac sau nu, fie daca nu le primim evident ca suntem obligati sa ne abtinem sau sa votam impotriva a celor rectificari de bugete. Deci daca credeti ca e bun sa o luati ca o rugaminte, ca o recomandare experesa, ca la fiecare rectificare bugetara sa primim o fisa sintetica de o pagina atat, in format excel in care sa fie identificate foarte clar pe ce tipuri de cheltuieli se duce fiecare rectificare bugetara. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Sigur. Inteleg... Da, va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu sunt... este absolut fireasca intrebarea, dar rugămintea mea ca si la procedura de rectificare a unei autoritati publice, si societatile aflate in subordinea noastra sunt obligate sa prezinte acele anexe care arata exact situatia distribuirii cheltuielilor pe fiecare capitol in parte si detalierea in lista de investitii si va rog frumos sa o urmariti ca si la Salubirs o gasiti la anexa numarul

4.    Sigur trebuie sa mergeti intr-o paralela absolut rezonabila cu veniturile pentru ca si Salubris propune cresterea veniturilor si o crestere mai redusa a cheltuielilor ceea ce pentru noi a fost motivatia de a sustine acest proiect de hotarare pentru ca el va realiza profit. Societatea va incheia in mod obligatoriu anul in curs pe profit fara a se pune problema unei alte sa spunem evolutii a sa. Deci exista documentatie aici, asta am vrut sa spun.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

De asta noi am discutat vineri la sedinta comisiilor reunite despre necesitatea identificarii unor termeni in acceptiunea lor corecta, adica daca discutam nu discutam de un buget de cheltuieli. Bugetul este cu cele doua componente de venituri si cheltuieli care trebuie sa fie intr-o balanta pe care noi sigur ne-o dorim favorabila in ideea in care veniturile trebuie sa fie mai mari decat cheltuielile. Dar toata deschiderea pentru acele intalniri care gasesc sunt foarte constructive si putem solicita orice informare cu studiul materialului inainte ca sa putem sa fim cat mai adresati pe problemele fiecarei rectificari in parte. Multumesc, domnule consilier. Daca sunt alte discutii? Daca nu sunt supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate de voturi proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iași;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Buna ziua. Eu as vrea, dincolo de momentul acestui proiect, as vrea sa intelegem cum facem ca CTP-ul sa nu devina vechiul RATP.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutam de CITADIN, domnul consilier, putin, da ? ok. In regula. Imediat ajungem si la cele care sunt ... Daca sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare ? daca nu sunt, fac precizarea ca domnul consilier Boz este iesit din sala. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru ?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitatea celor prezenti proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. Servicii Publice Iași

5.    A. ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii ? nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2016 al Societătii Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017- 2018;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Stati sa o incepem cu domnul consilier Postolache ca si-a castigat randul.

Domnul consilier Postolache Andrei

Dupa cum ziceam in nerabdarea mea, as vrea sa avem ocazia sa intelegem ceea ce poate nu se poate intampla astazi, dar sa intelegem care este viziunea strategica a CTP-ului ca sa devina si sa ramana sustenabila financiar in timp, sa nu ajungem peste 5 sau 10 ani sa discutam iara de a falimenta o companie de transport in comun. In ideea asta m-am uitat pe documentele pe care le avem in acest proiect. Am vazut anexa 5, de exemplu, masuri de imbunatatire a rezultatelor financiare si am vazut doua directii acolo, una este controale mai stricte ca sa minimizam numarul celor care circula fara sa cumpere bilet si a doua cred ca era intentia de a vinde mai multe abonamente firmelor pentru angajatii lor. Nu am vazut insa nimic despre cum am putea creste atractivitatea serviciului, de exemplu la un moment dat RATP-ul avea ceva foarte bun, se puteau cumpara bilete prin SMS, lucruri de genul asta. Poate le putem reintroduce. Nu vad nicio discutie despre felul cum putem eventual optimiza suma pe care o dam pe subventii in diferite feluri ca sa obtinem poate acelasi rezultat cu bani mai putini. As vrea daca se poate, intreb, nu cred ca se poate acum ca abia am pus intrebarea, dar poate data viitoare sau la o intalnire organizata special pentru asta, sa vina cineva din conducerea CTP-ului sau cine este informat si abilitat, sa intelegem inainte de formalismul proiectelor care e viziunea de management, care e strategia ca sa avem un sistem public de transport de succes in Iasi, din toate punctele de vedre. Si asta ar fi rugamintea mea.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Sigur ca vineri noi am avut o discuție suficient de dedicata subiectului, cu atat mai mult cu cat stiu ca s-au cerut si detalii si ele au fost oferite inclusiv de un alt proiect de hotarare care este astazi pe ordinea de zi, cel de aderare a societatii, a reprezentantului societatii la o forma internationala. Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte. In ideea a ceea ce spunea si domnul Postolache, citesc in proiectul de hotarare ca SCTP isi propune sa acceseze un credit de 1 milion de euro pentru a achizitiona autobuze second-hand si in acest sens spuneati, domnule primar, in luna februarie si va citez: “ nu voi achizitiona autobuze second-hand nici anul asta, nici altadata. Cat timp voi fi in fruntea acestei institutii, adica in fruntea primariei, voi da dispozitie sa se aduca in Iasi doar autobuze noi”. Ati reiterat aceasta idee si in luna august cand ati criticat intentia RATP-ului de a isi expanda parcul auto cu autobuze second-hand spunand ca Primaria nu este nici mama, nici tata s.a.m.d. In aceeasi idee, ce sa mai inteleaga iesenii din toata aceasta sarabanda a declaratiilor si viziunii pe Iasi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Ce propune domnul Postolache mi se pare normal. Nu este suficienta viziunea mea si intr-un fel ii raspund si colegului nostru Timofciuc. Este nevoie ca viziunea mea sa fie congruenta cu viziunea celor care stau in conducerea companiei. Este un lucru absolut firesc si nu ma dezic niciodata din ceea ce am spus. Nu pot sa, ma iertati si nu vreau sa fiu critic sau, haideti sa incercam totusi sa nu chinuim limba asta, sa dam cu ea de pamant de sa-i sara fulgii. O sa expandam impreuna cand vom face o fabrica de popcorn undeva, dar pana atunci ramanem in varianta probabil unei extinderi, a unei dezvoltari, in fine. Deci revenind, nu voi fi de acord si colegii mei stiu lucrul asta, sub nicio forma sa mai luam autobuze second-hand, motiv pentru care vineri in urma discutiei pe care am avut-o dupa ce am poposit de la Bucuresti am decis si am hotarat si am luat atitudine. Nu va cumpara nici un autobuz second-hand pentru ca noi nu finantam din subventii second-hand, ci vor face eventual un leasing financiar sau operational prin care sa isi completeze parcul. Noi cumparam doar autobuze noi, motiv pentru care precum stiti Banca Europeana nu finanteaza achizitia de second-hand-uri. Nu a facut-o niciodata si nu o va face niciodata nici macar pentru prietenia cu autoritatea publica Iasi, asa incat nu ma dezic de ceea ce am spus. Imi continui proiectul de modernizare a transportului public si o sa mai revin asupra acestui lucru si la proiectele de hotarare viitoare. Nu o fac pentru faptul ca eu vreau sa imi leg numele neaparat de un autobuz nou sau un tramvai nou, sau o linie noua modernizata in continuare, ci pentru faptul ca iesenii solicita acest lucru. Atractivitatea transportului public trebuie sa fie cea mai agresiva forma de marketing la care facea trimitere domnul Postolache pentru ca vizibilitatea transportului public prin calitatile sale desigur, trebuie sa fie in permanenta in ochii iesenilor ca ei sa renunte la vehiculul propriu. Niciodata nu vom putea face un trafic fluent pana cand fiecare dintre noi nu va intelege ca este mai simplu, mai ieftin, mai comod poate uneori si desigur si mai ecologic sa folosim transportul public in detrimentrul transportarii unei singure persoane cu autoturismul personal si lucrul asta il pastrez. Reiterez ce am spus legat de autobuzele noi. De la data la care am preluat mandatul am adus 12 autobuze noi care sunt percepute cu simpatie as putea spune, de catre calatori si chiar am apreciat felul civilizat in care au inceput sa se apropie de aceste sacrificii pe care impreuna le facem in intregimea Consililui Local, ca nu am pus eu banii personal ca sa luam autobuze noi, ci toti impreuna prin structura bugetului local, prin ceea ce se intampla aici si desigur si prin sprijunul cetatenilor. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Pintilei.

Domnul consilier Pintilei Mihail

O intrebare punctuala. Daca unitatea de transport public are in plan deschiderea unei linii de transport pe Sararie, e vorba de 4 unitati scolare si anume: Liceul Economic, Mihai Eminescu, Ibraileanu si Gheorghe Asachi si plus o populatie imbatrinita care solicta acest fapt. Doi, as ruga ...

Domnul primar Chirica Mihai

Asta e buna.

Domnul consilier Pintilei Mihail

Da. Doi, as ruga consilierii sa fie prezenti la sedintele de comisii pentru ca acolo se lamuresc foarte multe probleme si nu am mai pierde timpul la sedinta ordinara. Si trei, am ridicat si in comisii problema infiintarii unor cursuri pentru consilierii noi care sa fie instruiti.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si vechi. Si noi si vechi.

Domnul consilier Pintilei Mihail

Noi. Mai sunt care au fost vechi si care au fost si judeteni si suntem mai familiarizati cu bugetele si cu problemele unui consiliu. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc domnule consilier. Domnule consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier Postolache Andrei

Voiam sa adaug ca sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Chirica in ceea ce priveste obiectivele unui transport in comun si cererea mea ca sa, poate nu am fost clar din prima, este ca sa discutam despre lucrurile acestea, cum ajungem acolo, cat de mult, cat de des, intr-un context mai organizat.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sigur. O discuție despre ...

Domnul consilier Postolache Andrei

Nu numai punctual de la luna la luna ce proiect apare atunci, dar sa vedem care e planul de la cap la coada.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Adica dumneavoastra estimati ca estimarile care sunt cifrice, valorice in proiectul de astazi, sa fie continuate si de obiective.

Domnul consilier Postolache Andrei

Exact. Si mai mult atat CTP-ul sa preia initiativa si sa isi explice cum vad ei viitorul, cum vom face noi sa mearga, sa functioneze chestiunea asta in Iasi ca pana acum am avut probleme.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Am inteles. Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Cred ca cea mai buna abordare, ma iertati, ar fi ca intr-o sedinta informala, in afara unui plen, adica sa nu aiba statutul de plen, Compania de Transport sa ne invite in perioada imediat urmatoare, eu stiu, rezervati-va doua saptamani sa va pregatiti, asupra viziunii pe fiecare capitol ce trebuie abordat privind transportul public de calatori in municipiul Iasi, nu pentru anul acesta, nu pentru 2018 cum este punctat aici, ci pentru durata de viata. Eu stiu de ce v-ati oprit la 2018, cunosc legislatia, pentru ca si contractul de concesiune este pana in anul 2018 avand in vedere reglementarile europene. Sa nu uitati sa faceti prelungirea pe urmatorii 15 ani asa cum am discutat la Consiliul Concurentii. Multumim foarte mult. Domnul viceprimar Botez. Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da si eu trebuie sa spun ca exista o deschidere totala din partea celor de la CTP in ceea ce priveste discutiile de imbunatatire a activitatii. Eu am avut mai multe discutii cu dansii si chiar a existat aceasta propunere de a face o masa rotunda impreuna cu acei consilieri interesati si o sa stabilim, cum a spus si domnul primar, in urmatoarele doua saptamani o astfel de masa rotunda cu CTP-ul si sigur daca va fi interes de a avea asemenea discutii si cu alte regii subordonate primariei. La CTP problemele sunt foarte variate, de la modul cum sa realizeze acea achizitionare de bilete prin sms, probabil foarte dificil pentru ca in momentul in care a fucntionat un astfel de program atat in Iasi, cat si in alte parti, multa lume sta cu telefonul in fractiunea de secunda respectiva, deci propunerile probabil vor fi doar de abonamente si nu de bilete, doar ca un exemplu de probleme. Discutiile sunt modul in care isi vor amortiza valoarea autobuzelor noi care credem noi ca vor veni la inceputul anului viitor, la modul in care vor avea intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat trasee cu program si noi ne chinuim sa-i eliberam de masini, alte vehicule, anumite trasee unde sa functioneze doar mijloacele de transport in comun si sunt foarte multe alte elemente care vor aparea in momentul unei astfel de discutii si sigur toti consilieri isi vor aduce o contributie la o astfel de discutie.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va mulțumesc. Daca sunt alte discuții? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Tot s-a adus in discuție subiectul achiziției de autobuze, care este stadiul negocierilor pentru creditul BERD?

Domnul primar Chirica Mihai

Pe scurt, de altfel o sa faca obiectul unor hotarari de consiliul local. Asteptam sa vedem primul material de la BERD, dupa ce am stabilit moneda in care vom face imprumutul, respectiv in lei si mai departe sa venim in dezbaterea Consiliului Local. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Dupa discutia facuta de domnul consilier Boz, participa si dumnealui la vot. Trebuie sa fac precizarea pentru ca ea apare pe hotararea respectiva.

Proiectul de hotarare este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii Municipiului Iași la Asociația Internaționala pentru Transport Public;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld. Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Domnule consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Eu as dori sa imi exprim, ma rog, o nelamurire pe care o am referitor la valoarea cheltuielilor. Deci nu pun in discutie calculele corect care sunt in spate, ci doar valoarea. Dintr-un calcul simplu reiese ca kilometru de linie de tramvai dubla care este propus ca si valoarea cheltuielilor, este undeva la 4 milioane de euro. Este corect? Pentru ambele tronsoane si cel de 475 de metri si cel de 1733 de metri si sunt un pic surprins pentru ca analizand costurile similare pentru reabilitari de linii de tramvai atat in alte orase, am analizat pentru Craiova, Oradea si Ploiesti, cat si pentru ceea ce s-a facut la Iasi la ultima reabilitare, am vazut ca costul e undeva la 2,2 milioane de euro pe km fara TVA. Inteleg ca trebuie o rezerva la bugetare, dar totusi daca pornim de la premiza ca ar trebui sa fim la fel ce eficienti cel putin ca ceea ce am facut noi acum doi ani, diferenta de la 2,2 milioane/km pana la 4,1 milioane de euro/km mi se pare foarte mare. Daca poate sa ne explice cineva, de unde apare aceasta rezerva? Care sunt lucrarile care se fac in plus fata de ceea ce s-a facut data trecuta care justifica o crestere a bugetului estimat de 80% in condițiile in care... Stiu ca e vorba doar de o estimare si in urma licitație se spera la o economie de costuri. Pe licitatia anterioara am vazut ca ea a fost de 10%, da? Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Mutumesc foarte mult. Am sa raspund foarte simplu. Exista o singura motivatie pe care vreau sa o aveti in vedere. Lungimea liniei este data in cale dubla nu in cale simpla. Dumneavoastra ati facut aprecieri la cale simpla.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

... am facut-o la cale dubla.

Domnul primar Chirica Mihai

Pai nu, cale dubla inseamna cele doua fire de transport pe fiecare, calea simpla insemana cca. 2 milioane de euro/km cale simpla. Astea sunt estimarile care se utilizeaza de altfel in toate orasele din Romania si Europa. Oricum obiectul licitatiei va defini cu siguranta suma finala. Noi avem si experienta anilor precedenti, stim exact care sunt costurile estimative pentru ca am reabilitat pana acum aprox. 60 de km de cale simpla. Deci de acolo, din cale simpla, cale dubla, de acolo e nedumerirea.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Nu, sincer, dar vad ca apare metri cale dubla. 475 de metri cale dubla.

Domnul primar Chirica Mihai

Care inseamna 950 de metri cale simpla, aproape un km.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Nu, eu spun deci pe cale dubla inseamna ca costul bugetat este 4,1 milioane de euro/km de cale dubla, corect?

Domnul primar Chirica Mihai

Va facem un singur calcul, daca doriti pe cale simpla, sunt doua fire ori un km, 2000 de metri, aproape 600 de kg/ml de sina numai la materia prima ori cca. 1000 de euro/tona si o sa vedeti ca numai din cumpararea sinei de apropiem de valoarea.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte discutii? Daca nu sunt, supun votului.

Domnul consilier Dornean Tudor

Deci, domnule primar, ceea ce trebuie noi sa intelegem este ca costurile nu vor depasi investile care s-au facut pentru celelalte. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur. Exista o concurenta destul de mare in piata in ceea ce priveste constructorii de sina de tramvai si romani si locali si externi, internationali si isi regleaza foarte usor piata acest indicator prin procedura de achizitiei.

Domnul consilier Dornean Tudor

Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si oricum exista o variabilitate foarte mare prin caietul de sarcini a elementelor ce sunt cuprinse pentru fiecare segment scos si ofertat la licitatie. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Domnul consilier Boz, ati ridicat mana?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu, discutam cu Ciprian Bostan...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Pai nu stiu ce discutați, eu va spun ca ati ridicat si nu as vrea.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Deci sunteti la. Cine este pentru? Haideti ca restul. e discutie fara.

Impotriva?

Abtineri?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

8 abțineri. Proiectul de hotarare este adoptat. Nu, eu imi cer scuze dar eram cu privirea catre dumneavoastră si am vazut ca erati cu mana sus.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Aveti pentru ce.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilier Scripcaru Calin

Imi cer scuze, am sa fiu scurt ca de obicei. As vrea sa aduc cateva precizari legate de acest proiect. In urma unor discutii pe care le-am avut cu Directia de Sanatate Publica astazi, deci in prezent in spitalele din Iasi sunt pregatiti 1750 de medici rezidenti si 1600 de medici specialisti. Nu am inclus pe cei la a doua specialitate, nu am inclus rezidentii non-UE, nu am inclus medicii de familie si dentistii. In prezent acesti medici, care majoritatea nu sunt din Iasi, beneficiaza de 165 de apartamente in blocurile ANL de la Spitalul Socola. Noile constructii care se vor adresa acestora vor totaliza in cele 32 de cladiri, vor fi probabil in jur de 500 de apartamente. Este un beneficiu foarte important si nu trebuie sa uitam faptul ca Spitalul Regional care va functiona la un moment dat va avea nevoie de o baza umana, sa spunem, foarte importanta, deci o baza de specialisti care sa asigure functionarea acestui spital. Am niste rezerve legate de termenul utilizat in contract si anume termenul de specialisti in sanatate, din punctul meu de vedere este un termen oarecum ambigu, dar sunt convis ca Directia de Sanatate Publica va gasi coordonatele in functie de care sa se faca o repartizare justa si echitabila a acestor apartamente. Va multumesc Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule profesor. Daca sunt alte discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 321 mp situat in Iasi, bulevardul Carol I, nr. 44, sector cadastral 49, parcela CR 1539, precum si aprobarea concesionării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 43,50 mp din Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 7, bl..I 5, sc. D, ap.2, parter, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616 ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 106 mp din Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT Iasi;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral 37, parcela AG 1827, precum si aprobarea vănzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. MERA PRIMA S.R.L. pentru terenul situat în Iași,

Strada Pacurari, nr.128 -130, bl. 586, sc.A :B, parter ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 1005 A pentru terenul situat în Iași, Soseaua Nicolina, nr.110, bl. 1005A, sc.A, parter ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 55 mp, situat in Iasi, bd. Independentei nr. 21, bl. B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vanzarii directe a acestei suprafete de teren ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 177 din 24 iunie 2016, completata prin H.C.L. nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier Bostan? spuneati ca la punctul 19 aveti o interventie.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Da, deci interventia mea se refera la solicitarea pe care am adresat-o si serviciului urbanism, si vorbesc aici in numele meu, al colegului meu Tudor Dornean, dar sper si a celorlalti colegi din comisia de urbanism, de a fi informati si convocati la lucrarile comisiei de oportunitate astfel incat sa stim si noi care sunt proiectele care se discuta si se avizeaza ca si oportunitate inainte de a veni in comisia de urbanism pentru ca am avut situatii in care niste avize date anterior in comisia de oportunitate erau extrem de discutabilitate si neagreate in comisia de urbanism. Am facut aceasta solicitare, o fac acum oficial astfel incat sa existe, sa am certitudinea ca voi fi intr-adevar informat pentru ca doresc sa particip la lucrarile comisiei de oportunitate. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Domnule primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, este corect, comisia de oportunitate se infiinteaza in conformitate cu legea, prin decizia Consiliului Local. Ea este o comisie care vine sa sprijine, chiar asa este definita in lege, sa sprijine activitatea legislativului pentru ca in comisiile de specialitate, in speta noastra de urbanism, sa poata fi luata, este o decizie cat mai corecta. Este o comisie care are un caracter consultativ si va rog sa ma credeti ca si eu o tratez tot ca pe o comisie cu caracter consultativ. Niciodata nu voi tine 100% cont de ceea ce vad acolo. Voi trece si prin filtru meu de, sa spunem executiv, si prin celelalte consultari pe care le fac si eu la randul meu cu specialistii din primariei sau din afara ei astfel incat sa pot fi convis ca ceea ce s-a studiat acolo este intr-adevar obiectiv, este potrivit pentru municipiul Iasi si raspunde oarecum si strategia, viziunii, cum spunea domnul Postolache, pe care si eu trebuie sa mi-o asum in calitate de edil a acestei localitati. Participarea este, sigur o solicitare pe care puteti sa o aveti si am sa fac pe aceasta cale catre colegii mei, domnul Dutu care este in momentul de fata se ocupa de actictivitate, sa ramana la Consiliul Local o informare permanenta asupra constituirii acestei comisii, data, ora, locul, astfel incat colegii de la secretariat sa poata sa va anunte intr-o maniera cat se poate de rapida incat sa va puteti organiza timpul, dar ea ramane sub aspectul consultativ al legii ca o posibilitate de a negocia prin filtru dumneavoasta, a comisiei de urbanism orice deciziei a acelei comisii. Prin urmare mi se pare corect sa puteti participa. Puteti cere informatii suplimentare, puteti studia raportul pe care ei il intocmesc dupa intrunirea fiecarei comisii in parte si in felul acesta sa va fie de folos in aprecierea activitatii comisiei de urbanism. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Domnule viceprimar Harabagiu, va rog.

Domnul viceprimar Haragabiu Gabriel Vasile

Da, in urma demisiei colegului nostru, grupul PSD il propune pe domnul profesor Paul Boisteanu sa il inlocuiasca.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Daca sunt alte discutii? Daca nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai

V-ati abtinut dumneavoastra din ce am observat.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, pardon, eram cu gandul la ... da, Cu o abținere. Va multumesc.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 84/2016;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafețelor de teren, situate in Zona Ciric, sector cadastral 108, 192, proprietatea Municipiului Iasi, inscrise in CF 132803 si CF nr. 123740, in 2 si respectiv 3 loturi;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Fundația Hecuba a unor locuințe proprietatea Municipiului Iași;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494 ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 14,09 mp, situat în Iași, strada Ciric ,bloc, Q4, sc.B, parter, de pe SC AFORA SRL pe BULBUC CONSTANTIN ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 34 mp, situat în Iași, strada Dudescu, nr. 14, de pe NEMTANU IOAN si NEMTANU ELVIRA pe BENEDEK-NEMTANU MARIANA ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreau sa stiu daca pana la urma a ajuns si actul de dezbatere succesorala? A ajuns?

Doamna director Palaga Letitia

Nu vorbeste la microfon

Domnul primar Chirica Mihai

Si o definea pe doamna Benedek ca si succesoarea de drept a bunurilor ? va rog sa raspundeti.

Doamna director Palaga Letitia

Da, da este mostenitoarea parintilor.

Domnul primar Chirica Mihai

Ca nu il gasisem. Bine, multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc. Cu precizarea facuta supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As avea eu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

... o singura propunere. Ar trebui ca pe baza acestei hotarari de consiliu sa incercam sa, eu stiu, sa incurajam Ministerul Educației sa finalizeze reabilitarea imobilului de pe Saulescu si probabil ca este.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Este o problema la imobilul respectiv, proiectarea nu a fost agreata de constructorii participanti la licitatie. Este si motivul pentru care au refuzat dupa aceea, desi au participat, cel care a castigat nu a mai incheiat contractul. Trebuie refacuta proiectarea. Ne si consultasem la un moment dat cu colegi din departamentul tehnic-investitii al primariei, dar sigur deciziile trebuie luate la nivel de minister, este in proprietatea Ministerului Educatiei. E cladire de patrimoniu. E vorba de cladirea de pe Saulescu, al doilea corp al palatului. Pana atunci trebuie desfasurate in conditii normale activitatile.

Domnul primar Chirica Mihai

Si motivatia?

Doamna consilier Gavrila Camelia

... dar in spatiile pe care le avem in zona liceelor tehnologice, dar fiind o cladire foarte frumoasa si care merita toata aten tia, trebuie in paralel si celelalte demersuri sa fie facute pentru refacerea proiectarii. Sunt niste etape, e o procedura si pe refacerea de proiectare.

Domnul primar Chirica Mihai

Bun, si probabil, am citit de altfel si discutiile avute cu doamna director ., e vorba despre punerea in siguranta a activi tatii pe care copii o desfasoara intr-o cladire care in momentul de fata prezinta risc seismis, motiv pentru care i-am dus in cladiri mai sigure.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Motiv pentru care se muta de acolo.

Domnul primar Chirica Mihai

Da. Sigur.

Domnul consilier Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte discutii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere, domnul consilier Nedelcu.

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 273/2014;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu precizarea ca domnul consilier Boz nu este in sala.

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz, catre Scoala Gimnaziala „ Ion Neculce” Colegiul Tehnic „ Ioan C. Stefanescu”, Scoala Gimnaziala „ George Cosbuc”, Colegiul Tehnic „ Dimitrie Leonida”;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii?

Doamna consilier Gavrila Camelia

As spune ca decat sa le dam scaune scoase din uz, mai bine ii ajutam sa isi cumpere scaune.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, dar nu e vorba despre scaune.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Poate sunt scaune frumoase.

Domnul primar Chirica Mihai

Sunt scaunele de la stadion.

Domnul consilier Istrate Dumitru Marcel

Doar nu sunteti rautacioasa, doamna?

Domnul primar Chirica Mihai

... cele de la tribuna stadionului care in principiu ele nu raspundeau normativelor UEFA ca altfel nu le scoatem de acolo.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Inseamana ca acelea sunt pentru exterior? Pentru.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, sunt pentru exterior, pentru terenurile de sport.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Atunci nu mai sunt rautacioasa, da.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Oricum nu mai avem treaba cu UEFA, asa ca nu e problema. S-a rezolvat.

Domnul primar Chirica Mihai

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitatea consilierilor prezenti proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației spațiului din Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 13-15, etaj 1;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 20053/04.12.2006 incheiat cu Asociatia Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi pentru spatiul situat in str. Basota nr. 4, etaj 1;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Ar trebui fixate, imi spune domnul primar. Va rog propuneri. Domnul viceprimar. Nu sunt. Supun votului.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

4 ani.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

4 ani. Sunteti de acord? Supun votului dumneavoastra cu amendamentul propus.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 263 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n, având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iași;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 400 mp situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209 și concesionarea acestuia prin licitație publică ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață în suprafață de 157 mp, situat în Iași, str. George Emil Palade nr. 13, identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073 si aprobarea concesionării prin licitație publică in scopul amenajării unor locuri de parcare ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 38    _

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Ignat Etienne a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 Intocmit in vederea construirii locuinta pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoana fizica ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 42    _

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producție și construire hală de depozitare și corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 43    _    _

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA BÂRNOVA NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuința și imprejmuirea teren privat (introducere teren in intravilan) ;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 44    _

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoana fizica;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar particular din Municipiul Iasi ( anul scolar 2016-2017);

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier Ciobotaru Forentin Traian

Buna ziua, domnule primar. Sarut mana doamnelor. Buna ziua domnilor. Propunerile sunt următoarele: pentru Colegiului Richard Wurmbrand din lasi, din partea PSD-ului - doaman Cristina Nichita, pentru Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, din partea PMP-ului - doamna Lenuta Sofronie, la Scoala Primara Lorelay lasi este alocat locul celor de la PNL, la fel la Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum Iasi. Mai departe, la Scoala Primara Hansel si Gretel Iasi - Daniela Tautu - PSD, Scoala Gimnaziala Paradis Iasi - din partea Aldea - doamna Aurelia Olaeru, Scoala Primara Euroed Iasi - din partea PMP domnul, scuzati, doamna Carmen Mancas, la scoala Primara Ioana Iasi - doamna Elena Varzar de la ALDE, Scoala Gimnaziala Varlaam Mitropolitul Iasi - din partea PSD domnul Vasile Tiron, Scoala Primara Junior Iasi - din partea PSD domnul Aur Marius, la Scoala Primara Atelier Iasi locul este alocat PNL-ului, la fel la Scoala Primara FEG Iasi, iar la pozitia 13 Scoala Gimnaziala Seven Hills din partea PSD - doamna Aldea Catalina. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Rog PNL-ul daca...

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Deci, domnule p_resedinte, PNL-ul, vom nominaliza probabil in saptamana viitoare, nu am avut timp sa ne consultam.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Va rog sa va adresati secretariatului cu precizarile.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Sigur.

Domnul consilier Boisteanu Paul. Corneliu - presedinte de sedinta

La propunerile facute, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iași pentru anul scolar 2016-2017;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar Harabagiu.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerile sunt colegii nostri Vlad Nedelcu si Daniela Tautu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU, NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu 5 . pai vad ca sunt 5. Mai intreb o data. Cate abtineri sunt? Va rog sa va exprimati votul. 5. Va multumesc.

Proiectul este adoptat.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Daca imi permiteți?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnul președinte, as vrea doar sa explic de ce. Votul nostru este dat doar de faptul ca acest proiect a fost foarte controversat. Am primit solicitari de cateva ori atat in plenul comisiilor reunite, cat si personal fiecare dintre consilieri. Eu personal asta-noapte, pot sa spun, am stat vreo doua ore intr-o conversatie cu unul dintre constestatarii proiectului. Am studiat documentatia, nu am gasit, eu personal, niciun motiv pentru care as vota impotriva, dar pentru ca exista presiunea asta din partea vecinilor, preferam sa ne abtinem. E un semn de intrebare faptul ca proiectul desi a fost aprobat in comisia de urbanism acum cca. un an de zile nu a intrat inca in aprobare pe plen si am vrut doar sa explicitez pozitia noastra. Va multumesc. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Sigur proiectul noi il discutam si din mandatul trecut in cadrul comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism. Sunt multe controverse in societatea romaneasca, numai ca legea trebuie sa se impuna, si in cazul acesta legea este cea care ... E poziția pe care ati abordat-o dumneavoastra. Proiectul este adoptat.

Proiect nr. 48

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 243/31.08.2016.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Dispozitia nr. 2034/27 octombrie 2016 - completare

Proiect nr. 1    _

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția << MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI >>

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta Cu amendamentul care este in mapa dumneavoastra. Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IAȘI, STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Dispozitia nr. 2040/28 octombrie 2016 - completare

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAȘI, strada Dr. Codrescu nr. 6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiția CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Ordinea de zi este epuizata. Va multumesc. Va doresc o zi buna!

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU


BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

CIC PO 03/F3