Proces verbal din 31.08.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 31 august 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 88964 / 05.09.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 AUGUST 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS - CATALIN

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOTEZ RADU

4.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

5.    COROZAL DANIEL CRISTINEL

6.    GAVRILA CAMELIA

7.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

8.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

9.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

10.    NEDELCU VLAD NICOLAE

11.    PIFTOR DANIEL

12.    PINTILEI MIHAIL

13.    POSTOLACHE ANDREI

14.    SANDU VASILE

15.    SURDU GABRIEL MIHAI

16.    TAUTU IULIANA DANIELA

(consilierii locali din partea Partidului National Liberal prezenti la deschiderea sedintei de Consiliu Local

au părăsit sala de ședința dupa sesiunea de interpelări și inainte de a fi votata ordinea de zi a sedintei).

1.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

2.    BOZ PETRU EDUARD

3.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

4.    DORNEAN TUDOR

5.    GHIZDOVAT VLAD

6.    IGNAT ETIENNE

7.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu -viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Pintilei Mihai si sunt inregistrate audio si

video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1135 din data de 26 august 2016, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

2.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care insoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

4.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Adunării Generale a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015 ;

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

7.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local in Consiliile de administrație ale unităților de invățămâmânt preuniversitar de stat din Municipiului Iași pentru anul școlar 2016 - 2017;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Mănăstirea "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, a patru dale de beton scoase din uz;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, pentru anul 2016 si modificarea Statului de functii ale Poliției Locale Iași;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului Iași pe anul 2016;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 11,15 mp din Iași, Str. Petre Tutea, nr. 25, bl. 917, Tr.III, parter, având nr. cadastral 147023 înscris în cartea funciară 147023 Iași ;

13.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 29 mp, situat în Iași, Str. Școalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață totala de 158,24 mp din Iași, Str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în cartea funciară 150207 UAT Iași si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iași;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 11,45 mp din Iași, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6, sc. A, parter, având nr. cadastral 19249 înscris în cartea funciară 75367 Iași;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 21,20 mp din Iași, Str. Carpati, nr.14, bl. 912, sc.A, parter, având nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995 Iași ;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 81 mp, situat în Iași, Str. Nicoriță nr. 6, având nr. cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461 UAT Iași ;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 36 mp din Iași, Str. Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iași;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 21,65 mp din Iași, Str.Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iași;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 825 mp, situat în Iași, Șos. Națională nr. 55;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 354 mp, situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare ;

22.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 8,70 mp, situat în Iași, str. Stejar nr. 50, cvartal 13 parcelele CC 905, CC 905/1 și AG 904 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

23.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 100 mp, situat în Iași, Str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi, în vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica (chioșc);

25.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Iași, în vederea amenajării și exploatării acestuia pentru desfășurarea activității de prezentare și vânzare autoturisme și autovehicule ( târg auto);

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 și CC 1000/2 ;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri, proprietate privată a Municipiului Iași, aflate în administrarea RATP - în insolvență ;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T 18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei - “ Sediu Tribunalul Militar ”;

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;

30.    Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 83/2016 cu terenurile din Anexele 1-5 ca urmare a necesității inventarierii terenurilor deținute de către Municipiului Iași;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 4538/16.01.2013 încheiat cu Uniunea Județeană Iași Filiala C.N.S.L.R. Frăția pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în Iași Str. Splai Bahlui nr. 22 ;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal din ședința nr. 85260/24.08.2016;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către domnul deputat Movilă Petru, în vederea organizării biroului parlamentar;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 buc. dale de beton scoase din uz ;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 80 mp, situat în Iași, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 153573, înscris în cartea funciară 153573 UAT Iași;

36.    Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele construite prin ANL, proprietăți private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iași;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal lasi, Șos. BREAZU nr. 6, nr. cad. 149185,149186,149187 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate privată persoana fizică;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. PANTELIMON HALIPA F.N., nr. cad. 142499 pentru construire supermarket, magazin, realizare acces auto, realizare acces pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, organizare de santier;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. CIURCHI nr.101E,

nr.cad.147939 pentru investitia construire locuințe colective pe teren proprietate;    ~

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Str. SMÂRDAN Nr.53 - 55, nr. cad. 149216 pentru investiția construire bloc de locuințe pe teren proprietate;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, nr. cad. 147373, 120827, 143499 si 147372 întocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea P.U.D.- Iasi, Str. Vasile Lupu nr.78, nr. cad. de la 151939 pana la 152054 pentru investitia Construire ansamblu locuinte colective;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Bld. Chimiei nr.2, nr.cad./ CF 150352 pentru investitia construire locuinte colective ;

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, str. Ateneului nr.1A, nr.cad./CF 149504 pentru investiția “Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate”;

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. CĂRĂMIDARI NR. 37, nr. cad. 125477 întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinței existente pe teren proprietate privată persoane fizice ;

46.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3, 7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Str. SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, Nr. Cad.148233 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/2 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

49.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005;

50.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședințe;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Buna dimineata doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1135 din data de 26 august 2016. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Aldea Catalina, domnul Boisteanu Paul Corneliu, domnul Jugrin Lucian, domnul Scripcaru Calin. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei de ordinare a Consiliul Local din 15 iulie 2016 si procesul verbal al sedintei de extraordinare a Consiliul Local din 18 august 2016. Domnule presedinte, va rog.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta Buna ziua tuturor! Asa cum spune regulamentul de organizare avem la dispozitie o ora pentru declaratii politice, interpelari, intrebari si petitii. Daca raspunsurile la interpelari au un grad de complexitate mai ridicat, raspunsul se poate da la proxima sedinta. Va multumesc!

Domnul consilier Postolache Andrei

As avea cateva interpelari, trei puncte dar le spun repede. Prima este legata de parcarea din fata Palatului Culturii, am vazut ca se va organiza un concurs de solutii pentru a inlocui parcarea din fata Palatului cu altceva mai potrivit pentru locatia respectiva. As vrea sa aflu de la executiv care sunt termenele ferme sau estimate pentru alegerea unei solutii si dupa aia pentru implementarea ei. In stransa legatura cu parcarea din fata Palatului as intreba si despre cladirea din fata Teatrului Luceafarul, tot din complexul Palas care acum e inchiriata de E-On care din ce stiu eu are acum o autorizatie temporara de constructie, nu a fost construita pentru scopul de a fi cladire de genul asta a fost sediul de santier si showroom, sunt curios daca avem o data la care credem ca va disparea cladirea aia de acolo. Al doilea punct este intrebare despre bazinul olimpic din Gradinari, o intrebare care am primit-o si de la mama unei fetite de opt ani care face inot de performanta si care face naveta de mai multe ori pe saptamana pana la Roman pentru ca nu avem nici un bazin de marime olimpica in Iasi. A treia intrebare/interpelare, daca aveti noutati legate de discutiile cu BERD de imprumutul de autobuze si daca executivul isi pastreaza estimarea cum am inteles-o eu ca vom avea autobuzele candva in prima parte a anului viitor. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Bomnul Bostan!

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata, domnule primar, domnilor viceprimari, interpelarea mea o fac in calitate de membru al comisiei pentru cultura si se refera la strategia, sau poate e mult spus „strategia”; care este modalitatea in care primaria intelege sa sustina parcursul viitor cultural al Iasiului dupa ce stim cu totii, ma rog, esecul care ne-a durut cu Iasiul Capitala Culturala Europeana si concret ma intereseaza care este statutul acestei fundatii, Fundatia Capitala Culturala Europeana. In momentul acesta ea mai functioneaza, mai are angajati, daca mai are angajati, ce fac ei, daca nu mai are angajati si nu se intampla nimic, care e statutul ei, pentru ca la un moment dat stiu ca se discutase ca aceasta fundatie sa fie transformata intr-o fundatie multiparteneriala cu Consiliul Judetean cu institutii de cultura relevante care sa sprijine proiecte de anvergura culturala in municipiul Iasi. Deci m-ar interesa, daca puteti dumneavoastra sa imi dati... nu neaparat un raspuns aici, mai degraba unul scris, ca sa stim ce anume are in vedere primaria pentru acest parcurs cultural al Iasiului viitor. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Altcineva, domnule Dornean Tudor.

Domnul consilier Dornean Tudor

Buna ziua dragi colegi! Vreau sa argumentez de la inceput, grupul PNL nu va vota proiectele ce tin de urbanism, asta din cauza ca au fost avizate de comisia din mandatul anterior, bineinteles nu pun la indoiala buna cuviinta si profesionalismul comisiei de urbanism din mandatul anterior, dar pur si simplu din punctul meu de vedere eu nu pot sa votez ce nu am avizat, mai ales ca pentru unul din PUZ-uri s-a primit o petitie semnata de vreo 42 de oameni. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Va rog domnule Primar!

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa ii raspund colegului Postolache. Intr-adevar pentru parcarea...si pentru parcarea sau mai bine spus, pentru spatiul ramas neamenajat de jur imprejurul Palatului Culturii care vizeaza si caile de acces dinspre complexul Palaa, am demarat un concurs de solutii care va aduce desigur cateva propuneri in ceea ce priveste amenajarea piatetei din fata Palatului Culturii, noi am lasat acolo liber in gandirea viitorilor candidati sa vina cu propunerile cele mai fezabile in ceea ce priveste existenta locurilor de parcare, cate, cum, unde, cate pentru autocare, cate pentru ceilalti, unde se vor duce angajatii de la Palatul Culturii si altele, si rezultatul acestui concurs il vom face public, de altfel il vom expune analizei dumneavoastra. Teatrul Luceafarul face intr-adevar obiectul unei analize mai detaliate cu prezenta acelei cladiri de fapt in fata Teatrului Luceafarul, fostul showroom sau actualul showroom, sau ce se intampla acolo. Este o autorizatie intr-adevar provizorie motivata de derularea autorizatiei de construire care inca nu s-a incheiat, mai sunt niste corpuri de cladire care fac parte din autorizatia initiala si va trebui sa avem o decizie si asupra acestui lucru.

Bazinul olimpic nu este foarte incurcat dar nu am reusit sa finalizam schimbul de terenuri cu proprietarul care detine o suprafata de teren sub bazinul olimpic. Bazinul olimpic la momentul eliberarii autorizatiei de construire era 100% pe domeniul public a municipiului Iasi pus la dispozitia Universitatii Tehnice si a Ministerului Educatiei care de altfel este in continuare proprietarul acestui obiectiv, cu intentia scrisa de a-l ceda catre autoritatea locala in vederea finalizarii pe fonduri europene. Finalizam intr-o maniera rezonabila pentru Consiliul Local schimbul de terenuri cu actualul proprietar care detine aproape noua sute si vreo opzeci de metri patrati intr-o parcela care se suprapune si sub fundatia acestui bazin si dupa finalizarea schimbului de terenuri putem duce la bun sfarsit preluarea obiectivului prin decizie respectiv Hotarare de Guvern si transferul catre municipiul Iasi. Am primit comunicarea de la comisia interministeriala in sensul avizarii imprumutului pentru achizitia de autobuze euro 6. Urmeaza. Am discutat cu Banca Europeana saptamana trecuta vineri, saptamana viitoare dupa data de 5, o comisie de la Banca Europeana va fi la Iasi pentru a incepe sa spunem negocierea contractului de imprumut in vederea asigurarii parcului de autobuze pe care prognozam asa cum am spus intr-un calendar cat se poate de rezonabil, in prima parte, in prima jumatate am zis, in primul semestru a anului 2017 sa poata fi achizitionate toate celelalte. Opt autobuze au ajuns deja la Iasi, maine o sa le prezentam publicului si odata cu inceperea scolii vor si inmatriculate si puse pe traseele care deservesc reteaua de transport public a municipiului Iasi.

Fundatia Capitala Culturala Europeana este in procedura de inchidere, nu a fost usor de ce, pentru ca staff-ul de conducere nu putea semna erau si incompatibilitati cu alti membri din staff-ul de acolo, pana la urma am semnat niste documente la notariat prin care m-am introdus si eu in structura organizatorica a fundatiei in vederea incetarii activitatii acesteia si deschiderea unei noi fundatii la care se lucreaza la statut. Colegul meu Victor Poede a si intocmit statutul pentru Fundatia Culturala Ieseana care il aduce in parteneriat pe Consiliul Judetean Iasi alaturi de universitatile care si-au exprimat deja intentia de a face parte din aceasta noua fundatie si o parte din unitatile de cultura putem aminti printre altele Teatrul Luceafarul, Muzeul Literaturii si altele. Dorinta noastra este de a face o singura fundatie culturala pentru tot judetul Iasi care sa integreze o singura agenda culturala finantata din diverse surse printre care Consiliul Local si Consiliul Judetean, domnul presedinte Popa Maricel a fost de acord cu aceasta abordare si se arata in continuare deschis acestui parteneriat. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Postolache Andrei.

Domnul consilier Postolache Andrei

Va rog foarte scurta calificarea...

Aveti vreo estimare, legat de zona din fata Palatului, cand vom alege solutii si vom pune in aplicare?

Domnul primar Chirica Mihai

Concursul de solutii isi va depune sa spunem...candidaturile cu cei care vor veni spre sfarsitul lunii septembrie. Cu siguranta analiza lor va face obiectul unei perioade de timp rezonabila spunand poate maxim 30 de zile din luna octombrie inceput de noiembrie putem discuta despre solutia adoptata. Solutia se transforma in studiul de fezabilitate, studiul de fezabilitate va ajunge din nou in analiza Consiliului Local apoi proiectul tehnic si demararea procedurilor de achizitie prin fundamentarea unui buget pe care sa ni-l putem permite, o sa vedem ce va fi acolo. Multumesc si eu!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul Timofciuc Razvan.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Buna dimineața! Domnule primar am avut si eu doua interpelări la sedinta precedenta si ati spus ca imi veti raspunde in aceasta sedinta. Una facea referire la banii pe care trebuie sa ii platim din bugetul Iasiului pentru finalizarea proiectelor cu finantare europeana pentru care nu s-a reusit sa obtinem toti banii de la Uniunea Europeana si al doilea facea referire la legea care permite acordarea de terenuri pentru tineri, in vederea construirii unei case.

Domnul primar Chirica Mihai

Legea 15 da? Pe 2003 sau 2004 nu mai stiu in ce an. Da, ati avut o intrebare punctuala pe caminul de pensionare din ce retin, acolo mai este un rest de executat de aproximativ trei milioane de lei. Procedura publica de achizitie s-a si intamplat suntem in faza de evaluare in incercarea de a finaliza acest proiect.

Legea 15 a fost usor populista si cu adresabilitate destul de grea pentru municipiu in conditiile in care in paralel s-a pus presiune si pe legile fondului funciar in ceea ce priveste retrocedarile. Noi in momentul de fata avem o cerere de retrocedare care depaseste de cateva ori rezerva de teren pe care am putea-o pune la dispozitia celor care in continuare cer terenuri de la minicipiul Iasi. Dar prioritizarea in aplicarea legilor fondului funciar ne determina sa fim un pic rezervati in abordarea cedarii terenurilor in continuare, prin aplicarea altor legi si o sa o facem in momentul in care reusim sa finalizam prima etapa cea cu legile fondului funciar. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Sunteti multumit, domnule Timofciuc?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Mai aveam o intrebare! V-am adresat o intrebare legat de banii care trebuie sa ii acoperim din...

Domnul primar Chirica Mihai

Dar v-am raspuns la caminul de pensionari care facea obiectul...

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Nu, nu era... Era suma globala pe care trebuia sa o acoperim si ati spus ca imi dati un raspuns in sedinta...

Domnul primar Chirica Mihai

In momentul de fata in afara de caminul de pensionari nu mai avem nici un obiectiv care sa fi trecut in anul 2016.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Boca Adrian Florin.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Buna dimineata! Voiam sa lamuresc un pic situatia vis-a-vis de ce a spus colegul meu domnul consilier Dornean Tudor ca nu ar vota proiectele de urbanism. Stimate coleg, in proiectele acestea de urbanism sunt incluse si doua proiecte pe care le-am discutat impreuna chiar in comisiile trecute, e vorba de proiectele de la numerele 47 si 48 planurile urbanistice de detaliu.

Domnul consilier Dornean Tudor

Ma scuzati!

Am zis ca nu voi vota proiectele care nu le-am avizat eu. Atat.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Dornean, nu v-am dat cuvantul. Da?

Cine mai are... domnul Ignat.

Domnul consilier Ignat Etienne

Legat tot de interperalile pe care le-am facut in sedinta trecuta, chiar in procesul verbal o sa vedem ca apare, obligativitatea domnului primar si conform regulamentului din HCL 178, conform careia functioneaza acest consiliu, ne asteptam sa primim o informare in scris asa cum am spus legat de situatia proiectelor depuse pe fonduri europene si situatia decontarilor la 31. Asa cum apare in procesul verbal. De toate asta...Multumesc! Adica asteptam.. .unde este informarea in scris.

Domnul primar Chirica Mihai

O veti primi.

Domnul consilier Ignat Etienne

Am inteles ca o sa o primim. Idea.in HCL scrie asa: ca la sedinta ordinara...la urmatoarea sedinta ordinara primarul va prezenta in scris informarea pe care am cerut-o conform interpelarilor.

Domnul primar Chirica Mihai

Va trebuie ceva scris sau informarea...(se vorbeste fara microfon) am inteles, o sa va dam si inregistrarea de la emisiunea de azi ca sa o aveti si pe suport electronic. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Surdu Gabriel.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Sarut mana, buna ziua! Stiu ca exista disponibilitatea din partea primariei de a pune la dispozitie sala in care noi ne desfasuram astazi activitatea pentru intalniri cu cetatenii, cu reprezentanti ai societatilor comerciale si recomand grupului de consilieri care nu doresc sa voteze proiectele care sunt pentru urbanism sa convoace cetatenii si societatile comerciale si sa aibe discutii inainte cu ele pentru a vedea cat de importante sunt aceste proiecte pentru respectivele societati comerciale, pentru dezvoltarea acestui oras, pentru creearea locurilor de munca. Ne plangem ca tinerii nostri, de cate ori sunt intrebati, mai ales cei de exceptie la absolvirea liceului sau a facultatii, aleg drumul bejeniei si nu raman la Iasi. Trebuie sa facem tot ceea ce ne sta in putinta ca toate investitiile si crearile de locuri de munca trebuie sa aibe un parcurs corect, normal si cat mai rapid, respectand bineinteles regulile legii. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, mai este cineva? Domul viceprimar Botez Radu.

Domul vice-primar Botez Radu

Buna ziua, in primul rand, as dori cu totii daca sigur vom putea intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat sa luam o decizie in ceea ce priveste mapa pentru sedinta de consiliu. Exista o munca as spune foarte mare din partea secretariatului pentru a realiza aceste mape, iar in paralel secretariatul trimite prin e-mail intreaga documentatie in forma word, deci in forma fara ultima semnatura dar mai apoi exista aceasta documentatie si scanata cu toate semnaturile necesare. Ideal ar fi sa reusim intr-o anumita perioada de timp sa renuntam la aceste hartii si sigur fiecare dupa posibilitati si cred ca exista aceste posilitati sa vina cu acest material pe un laptop, pe o tableta. Cred ca am putea incepe acest lucru in sensul in care fiecare sa isi spuna o optiune in acest sens daca mai doreste intreaga mapa scrisa sau daca se multumeste in format electronic.

Se vorbeste fara microfon

Domul vice-primar Botez Radu

Al doilea element voiam sa mai fac o mica completare in ceea ce priveste autobuzele pentru care a spus domnul primar de autobuzele noi care sunt deja venite, cele noi pe care probabil reusim sa le cumparam ati vazut ca a mai existat o licitatie pentru autobuzele absolut necesare pentru inceperea anului universitar si absolut necesare inseamna ca anul universitar trebuie sa ne prinda undeva in jur de 150 de autobuze in autobaza, vin si aceste autobuze si ele vor avea aer conditionat si ele vor avea niste conditii sigure decente si vor arata net mai bine decat ceea ce exista la ora actuala pe strada chiar daca sunt second-hand.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, va multumim.

Domnul Boz aveati ceva de spus?

Se vorbeste fara microfon

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la ordinea de zi. La ordinea de zi avem 50 proiecte.

Va rog domnule Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Stimati colegi, a fost deschisa cumva discutia in privinta ordinii de zi de catre colegii mei, domnul Dornean si domnul Surdu. Noi sustinem absolut orice initiativa economica care creeaza locuri de munca in orasul nostru. La sedinta precedenta am semnalat faptul ca legea impune convocarea sa fie facuta cu minim 5 zile inainte, sa fie trimise toate proiectele. Mai putem intelege daca se trimit 48 de proiecte si mai vin doua pe parcurs. Convocarea s-a facut sambata, ni s-a trimis intreg acest volum de informatii pentru sedinta de astazi avand in vedere ca doua zile au fost de weekend, avem doisprezece proiecte care contin planuri urbanistice zonale din 50. O documentatie foarte stufoasa si avem proiecte care afecteaza comunitatea noastra. Noi suntem de acord sa sustinem absolut orice investitor, dar investitiile trebuie sa se faca cu o sistematizare si trebuie sa se faca dupa reguli, iar respectarea legii nu este un moft. Daca legiuitorul a prevazut acest termen de 5 zile, l-a prevazut tocmai pentru ca toti consilierii sa aibe posibilitatea de a vota in cunostinta de cauza. Avand in vedere ca practic convocarea pentru sedinta de astazi este nula si avand in vedere ca avem proiecte foarte importante de votat, grupul consilierilor liberali lanseaza invitatia tuturor colegilor din consiliu sa ne revedem luni, eventual, sau marti intr-o sedinta extraordinara, pentru a putea merge pe teren, pentru a putea verifica toate aceste proiecte, doar la un singur proiect s-au primit la Primaria municipiului Iasi patru-cinci petitii si in aceste conditii grupul consilierilor liberali a luat decizia de a nu participa la aceasta sedinta dupa aceasta luare de cuvant ne vom ridica si vom parasi sala, insa va rog sa priviti aceasta forma de protest a noastra intr-o maniera constructiva in sesul ca va invitam intr-o sedinta extraordinatra pentru data de luni ca pana atunci sa respectam si toate termenele legale si putem sa analizam toate proiectele. Va multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi:

Domnule lider de grup va rog sa imi permiteti sa va dau si un raspuns si apoi sa reveniti poate asupra deciziei de a va retrage de la sedinta. Termenul legal este de 5 zile fara o precizare ca acestea trebuie calculate pe zile libere asa cum dumneavoastra sustineti. Ma bucur ca ati ridicat aceasta problema o putem clarifica astazi si sa ramana valabila pe intreg mandatul. Este un aspect care a fost deja analizat si transat de catre Curtea Constitutionala si am sa va citesc: “Cu privire la modul de calcul al termenelor pe zile prevazute de aceste texte legale Curtea Constitutionala s-a pronuntat in jurisprudenta sa, statuand ca acestea sunt termene care privesc desfasurarea raporturilor dintre autoritatile publice si prin urmare in masura in care nu se prevede altfel in mod expres”, si este cazul nostru, “nu se calculeaza pe zile libere. Dispozitiile Codului de Procedura Civila potrivit carorar termene se inteleg pe zile libere neintrand in socoteala nici ziua in care a inceput nici ziua in care s-a sfarsit termenul invocat de dumneavoastra de alt fel nu sunt aplicabile in dreptul public supus regulii in virtutea careia termenele in acest domeniu se calculeaza pe zile calendaristice in sensul ca se include in termen si ziua in care el incepe sa curga si ziua in care se implineste”, prin urmare cele cinci zile au fot corect calculate chiar daca a fost o zi de sambata. V-am citit din Sinteze de Jurisprudenta Curtii Constitutionala numarul 1 din 2010. Autorul acestui material este domnul profesor Toader Tudorel Judecator al Curtii Constitutionale. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Are cuvântul domnul avocat Boz. De data aceasta sa vedem cum....

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Deci eu nu am reclamat si nu vreau ca aceasta discutie sa fie una strict pe temeiuri juridice. Eu am invocat faptul ca avem ordine de zi de 50 de puncte din care 12 sunt PUZ-uri. O parte dintre ele contestate. Contestate si oamenii fac eforturi insemnate pentru a-si face punctul de vedere auzit de catre consiliu si noi avand in vedere ca au fost prinse si aceste doua zile de weekend nu s-a putut merge pe teren nu s-a putut discuta cu acesti cetateni, mai ales ca discutam de proiecte care au fost discutate initial in mandatul anterior de catre alti consilieri iar vineri cand a fost sedinta Comisiei de Urbanism nu s-a binevoit macar a se informa membii acestei comisii...uitati avem 12 PUZ-uri care au fost avizate in mandatul anterior, acum au documentatia completa si puteti sa le reverificati pentru ca ele vor aparea pe ordinea de zi. La fel cum a spus si colegul nostru astazi acest consiliu trebuie sa voteze in plen ceea ce s-a dezbatut intr-un mandat anterior. In ceea ce priveste acesta decizie a Curtii Constitutionale, m-am uitat si eu pe jurisprudenta doamna secretar, ce se intampla, fiecare judecator, tot timpul cand analizeaza acest termen il analizeaza si in functie de complexitatea ordinii de zi, iar din punctul meu de vedere ordinea de zi de astazi este una stufoasa coplexa si care nu a putut sa fie analizata intr-un timp util.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, in calitate de convocator ca sa ma definesc asa... pentru sedinta de consiliu de astazi vreau sa va amintesc cu simpatie in acelasi timp pentru felul in care puneti problema ca in weekend Primaria Municipiului Iasi are si primar si viceprimari deci nu se suspenda din functie nici primarul nici viceprimarul pe perioada de weekend ceea ce nu se intampla nici cu statutul de consilier local. Sunteti consilier local si in perioada de weekend. Mai mult decat atat este motiv usor pueril sa aminti faptul ca e o ordine de zi stufoasa, problemele orasului sunt multe, iar sa spunem, solicitarea pe care orasul o are fata de consiliul local este indreptatita insasi prin calitatea mandatului pe care ati primit-o din partea alegatorilor domniilor voastre. Scoala nu incepe peste nu stiu cata vreme, incepe peste aproximativ 12 zile. Solicitarile scolilor sunt mai mult decat necesare avem de asemenea multe proiecte de hotarare care necesita abordarea unor lucrari de investitii cat sezonul, sa spunem calduros mai permite acest lucru. Nu putem duce in desuetul de neactivitatea celorlalte consilii locale asa cum nici la nivel central schimbarea unui guvern nu duce la anularea tuturor legilor sau schimbarea unui parlament nu duce la anularea celorlalte documente legale facute de predecesorii lor. Prin urmare daca aveti niste motive in sine de dezbatere pe un proiect de hotarare pe care doriti o abordare mai atenta mai laborioasa si mai bine venita de acord, dar suspendarea unei sedinte sau retragerea dintr-un plen nu mi se pare nici macar responsabila. Motiv pentru care colegii nostri cei care privim intr-un mod responsabil destinul acestui oras, vom ramane sa facem rectificarea de buget pentru scoala, ne vom vedea de lucrurile care sunt importante pentru orasul nostru, vom casa toate acele lucruri de care orasul nu mai are nevoie si tot ce se va putea face desigur in masura in care legea ne va putea permite acest lucru. Asa incat, este o chemare in acelasi timp, haideti sa ne vedem de lucru, haideti sa vedem acolo unde sunt chestiuni tensionate care privesc un proiect in sine putem la fel de bine sa il amanam, putem sa il reabordam, putem sa il regandim, putem sa ii gasim o alta solutie dar nicidecum sa nu tratam totusi consiliul local ca pe o zona, nu stiu de lupta politica 100%, in conditiile in carte colegii dumneavoastra de la Consiliul Judetean care au primit proiectele cu 2-3 zile inainte de ziua de astazi isi desfasoara sedinta in momentul de fata nu paraseste nimeni. Eu cred ca liberalismul nu se divizeaza conceptual intre consiliile locale si consiliile judetene. Dimpotriva cred ca aveti acolo o structura compacta si care gandeste intr-un mod unitar. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ieri la comisii, colegul nostru domnul Dornean a spus ca sambata si duminica avem si noi problemele noastre, ori domnule Dornean in juramantul pe care l-ati depus in calitate de consilier nu scrie ca voi fi in slujba cetatenilor Iasiului de luni pana vineri. Deci si sambata si duminica asa cum spunea domnul primar trebuie muncit. Domnule Boz ati mai vorbit, deocamdata e in ordine, da? Domnul Boca, doamna profesoara Gavrila...va rog

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Pe mine ma surprinde atitudinea colegului meu mai ales ca el poate e singurul care nu e la prima experienta, are un mandat de consilier judetean, stie foarte bine cum s-a procedat, asa cum amintea si domnul primar acolo sunt proiecte care vin tot timpul. Cel putin la Consiliu Judetean sunt 3-4 proiecte prezente cu trei zile inainte ulterior se aduna inca 5-10-15 cate e nevoie. Nu cred ca domnul avocat poate sa imi indice un singur articol legislativ care prevede vreo sanctiune pentru faptul ca nu e pusa la dispozitie mapa consilierilor in termen de 5 zile. Si eu cred si as indemna spre responsabilitate ca impreuna sa dezbatem problemele acestui oras sa nu cautam tot timpul doar rafuiala politica pentru ca avem toti de suferit. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am sa incalc putin uzantele si am sa ii dau cuvantul colegelor femei sa vorbeasca chiar daca inscrierea e altfel. Doamna profesoara Gavrila.

Domna consilier Gavrila Camelia

Nu vreau decat sa invoc pe colegii liberali sa revina asupra deciziei chiar daca vom avea sau nu vom avea cvorum in conditiile in care dumnealor se retrag, dar nu mi-ar placea sa luam decizii legate de lumea scolii fara sa fie si dumnealor prezenti fara sa fie tot spectrul politic, pentru ca cel putin consiliile de administratie din scoli depind foarte mult de sustinerea intregului spectru politic si in felul acesta se creeaza si o sustinere, sa spunem, dincolo de artizanatul politic. E important sa decidem aceste consilii de administratie pentru ca dupa cum stiti orice hotarare care se ia dupa 1 septembrie daca nu e in acord cu un consiliul de administratie legal constituit poate fi lovita de nulitate. Sunt foarte multe schimbari legislative in domeniul educatiei in lumea scolii si e nevoie de suportul dumnealor. Doi; Sunt chestiunile legate de investitii de cheltuieli de capital de reparatii curente care tocmai au beneficiat, ma pregateam sa apreciez deschiderea si completarea sumelor existente in bugetul oficial cu aceasta rectificare. In momentul in care dumneavoastra plecati, chiar pare sa fie o decizie unilaterala si cred ca din punct de vedere al echilibrului si al intelegerii si al pactului transpolitic, macar in cultura si educatie cred ca ar trebui sa ne fiti alaturi. Puteti sa va abtineti puteti sa cereti scoaterea de pe ordinea de zi, stiti ca am avut pareri comune pe zonele legate de PUD-uri de PUZ-uri de tot felul de avize de acest gen, dar scoala si cultura si problemele sociale cred ca trebuie sa beneficieze si de vibratia dumneavoastra si politica si umana.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul profesor Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Sarut mana, buna dimineața!

Suntem in a treia sedinta ordinara in care asistam in continuare la un circ ieftin facut de catre colegul Boz Petru Eduard. Vreau sa va atrag atentia stimati colegi consilieri si stimati ieseni ca cei din grupul PSD inclusiv domnul primar al municipiului Iasi in momentul in care au venit in fata iesenilor cu o oferta au promis sa lucreze necontenit vreme de 4 ani. Noi nu putem sa fim in fata iesenilor cu jumatati de norma daca dumneavoastra cei care incercati intr-un mod zic eu infantil si imi asum proprietatea termenului sa veniti cu fel de fel de motive care nu au realmente consistenta si sa induceti o alta stare in acest consiliu local nu face decat sa va aflati intr-o continua campanie care din pacate nu isi mai are rostul la inceput de mileniu trei. Prin urmare ma asez si eu alaturi de rugamintea doamnei consilier Camelia Gavrila si ante vorbitorilor mei, astfel incat sa fim prezenti aici cu sufletul, sa fim consistenti si sa dam curs cerintelor iesenilor asa cum preciza si doamna secretar al consiliului local, toate documentele prezentate astazi la mapa pe ordinea de zi respecta legalitatea. Prin urmare nu vad de ce ne-am mai sicana, nu suntem in campanie mai avem vreo 2 luni pana la inceperea campaniei, daca dumneavoastra considerati ca va aflati in campanie este optiunea dumneavoastra insa noi cei de la PSD suntem extrem de seriosi si responsabili. Va multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule consilier!

Domnule consilier Ignat Etienne, stiti ca orice consilier are dreptul sa vorbeasca trei minute!? Nu a

depasit.

Domnul Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Mulțumesc! Spuneați foarte bine ca este o problema de responsabilitate doar ca ganditi-va ca de sambata pana astazi noi ar trebui sa studiem aproximativ 500 de pagini.

Domnul primar Chirica Mihai

Si este greu?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Nu, nu este greu. Nu este vorba ca este greu, este vorba ca dumneavoastra domnule primar tratati consiliul ca pe o masinarie de vot. Aveti majoritatea ALDE, PSD, PMP, care voteaza toate proiectele de pe ordinea de zi cum le puneti dumneavoastra si evident ca nu mai stau sa citeasca in detaliu ceea ce propune executivul. Noi la fiecare proiect de hotarare ne documentam mergem pe teren sa vedem care este realitatea acolo, iar perioada scurta de timp care am avut-o nu am putut face acest lucru. A fost tehnic imposibil. Dumneavoastra practic nu acordati Consiliului Local rolul pe care acesta il are de dezbatere, de dialog, de consultare. Si nu vrem sa fim...sa facem parte din masinaria de vot a majoritatii PSD, ALDE, PMP.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Facem un pic de alternanta, dau cuvantul domnului primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult domnule presedinte.

Asta am inteles ca nimeni nu vrea sa fie masinaria nimanui, nici macar de vot. E OK. Dar din cele cincizeci de proiecte, care le-ati citit? In afara de al cincizeci-lea cu alegerea presedintelui de sedinta, ca ala a fost foarte usor de lecturat. Nu haideti sa nu transformam totusi sedinta de consiliu, suntem orasul Iasi in cele din urma.

Sunt cateva proiecte domnule Boz care este absolut nevoie sa intre. Avem o stare de incompatibilitate pentru domnul Ghizdovat, trebuie sa paraseasca structura Citadin neaparat, pentru ca este incompatibil cu starea de consilier local. (domnul Ghizdovat Vlad vorbeste fara microfon). Ati dat, dar trebuie sa constatam pentru ca faceti parte din AGA si trebuie sa nominalizati un alt membru daca doriti acest lucru, motiv pentru care trebuie sa fim rationali. Punctul de vedere pe care l-a adus doamna inspector general, mai avem o chestiune legata de parchetul militar care are nevoie sa isi finalizeze o investitie foarte importanta isi pierde finantarea pe anul in curs si cred ca argumentele si pro si contra s-au adus si colegul nostru domnul consilier Ciobotaru a fost cat se poate de insistent pe aceasta problema avem nevoie de abordare responsabila.

Eu cred ca daca doriti, sa punem o limita de numar de proiecte de hotarare in cinci zile sa spunem, cam cate ar fi? Multumesc foarte mult!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Da...dumneavoastra tratati Consiliul Local Iași precum Consiliul Local Schitu Duca. Aici totusi sunt probleme complexe de dezbatut.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule Timofciuc, doua degete sus si va dau cuvantul.

Da, domnul Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Da, ati reusit performanta de a duce discutia in derizoriu domnule primar. Inteleg ironiile dumneavoatra. Unu, noi am venit cu propunerea de a face o sedinta extraordinara, a ne intalni luni sa discutam toate aceste probleme pentru a avea timpul necesar sa studiem intreg materialul. Nu cred ca este o problema. Este vina dumneavoastra faptul ca ati programat aceasta sedinta in ultima zi din luna si ati facut convocarea cum ati facut-o. Nu este vina noastra. Faptul ca au fost invocate zilele de weekend nu se refera la faptul ca noi nu am fi consilieri in weekend, ba sa stiti ca in weekend colegi de-ai mei au mers pe teren tocmai pentru a verifica toate problemele, dar s-au cerut lamuriri de la primarie, mai sunt necesare si alte lamuriri. Nu este normal sa ne trimiteti convocarea in weekend cand toate institutiile sunt inchise si nu avem cui sa ne adresam. Acesta este motivul pentru care v-am solicitat sa discutam luni. Nu am zis ca ne opunem, nu am zis...si acum daca ar fi sa ne amintim noi am venit la absolut orice convocare a dumneavoastra la orice sedinta extraordinara, din contra unii si-au motivat absenta la sedinta extraordinara convocata de grupul PNL si de domnul Andrei Postolache, si-au motivat absenta politic, motivele politice au devenit un motiv de absenta motivata in cadrul PSD. Deci mai bine uitati-va in curtea dumneavoastra la modul in care ati abordat problemele si la modul in care spuneti dumneavoastra ca ati oferit deschiderea fata de problemele Iasiului. Cand vorbim de responsabilitate si de a trata cu seriozitatea anumite proiecte asta inseamna sa stam sa le despartem pana luam cea mai buna decizie, nu pe picior pentru ca daca pe colegul meu il intreb acum ce e cu PUZ-ul de la punctul patruzeci habar nu are sa imi raspunda. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, eu speram ca...asa se spune: da-i Doamne romanului mintea de pe urma. Domnule primar, mai aveti

ceva?

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mai am de raspuns un pic, eu cred ca am incercat sa aduc niste argumente absolut credibile la un nivel intelectual pe care il avem cu totii, dar nu inseamna ca nu ne putem duce munca mai departe...pai nu, credeam ca nici nu mai merita acest lucru. Ramane sa ne vedem de treaba.

(Grupul consilierilor PNL paraseste sala de sedinte)

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi:

Chiar dupa retragerea grupului PNL, cvorumul de sedinta este indeplinit, sedinta in continuare poate sa se desfasura.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci trecem la ordinea de zi.

Cine este pentru ordinea de zi?

Impotriva?

Abtineri?

Deci trecem la ordinea de zi pentru ca a fost votata.

Nu se vorbeste la microfon.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Chiar dupa retragerea grupului PNL, cvorumul de sedinta este indeplinit. Sedinta in continuare poate sa se desfasoare in mod legal.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, ar mai fi o observatie referitoare la proiectele care presupun prezenta a minim 18 voturi pentru cele de patrimoniu, sa le amanam si le vom discuta intr-o sedinta in care o sa avem un cvorum cu minim 18. Multumesc.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la proiectul numarul 1.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna profesoara.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Anticipam in luarea mea de cuvant ca e, cel din putin din punct de vedere al invatamantului, apreciem deschiderea si receptivitatea si comisiei economice si a executivului primariei, ca se adauga o suma semnificativa. Cele 3900000 fata de bugetul initial inseamna un progres si presupun ca vor exista si alte rectificari, domnul primar, da? Presupun ca vor exista si alte rectificari in care anumite dorinte ale scolilor sa fie indeplinite. Apreciez sumele alocate si pentru Liceul de Informatica, unde va fi un moment al deschiderii anului scolar, si pentru Liceul Miron Costin, pentru Adamachi, pentru I. C. Stefanescu, pentru internate. As vrea sa acordati atentie si internatului de la Liceul Energetic Leonida pentu ca e pe jumatate facut si la fel e o restanta veche si ar trebui finalizat. Asta sa existe in proiectele noastre de viitor. De la Liceul Sportiv sunt niste lucrari incepute care ar trebui finalizate si insistam foarte mult sa le finalizam. Scoala arata bine inautru pentru ca este seriozitate a conducerii care incearca prin reparatii curente sa refaca, dar sunt niste chestiuni de structura care inseamna de fapt finalizarea lucrarii respective. Scoala Normala stiu ca este in atentia dumneavoastra si acum beneficiaza de lucrari continuate la internat, ceea ce e foarte bine. Si sa nu uitam acea promisiune pe care am facut-o in mandatul anterior legat de o gradinita noua pentru Pacurari. Poate ne spune departamentul de investitii daca suntem in faza de proiectare. Era vorba in ... grădiniței PP 14, daca reusim sa mai facem una este o mare aglomerare pe zona Pacurari pentru ca sunt multe blocuri si multe familii tinere. Deci oricum cu apreciere si cu speranta ca va mai veni inca o suma si ne-am dori sa ajunga cat mai repede banii si in trimestrul acesta ca sa se poata lucra in continuare.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Trecem la proiectul. A, domnul Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Tot asa doar o mentiune legat de Liceul Teoretic Waldorf... Liceul Teoretic Waldorf de pe Calea Chisinaului Am vizitat la un moment dat sala lor de sport. Arata extraordinar de prost. Este inutilizabila, este un pericol. Sa ne gandim si la ei cu urmatoarea ocazie.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon ... inainte intr-o scoala generala pe un palier doar si cu amabilitatea Primariei sau mutat in acea cladire foarte ampla si tot au vrut tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, aspiratiile exista, dar fiind o alternativa, deci un alt traseu educational care sustine individualizarea posibilitatilor educationale, sigur ca sunt, adica cel putin educational sunt absolut de acord cu dumneavoastra, depinde si Primaria ce va .

Domnul consilier Postolache Andrei

Sigur ca da, dar totusi ei sunt o scoala publica finantata public

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Are si domnul primar un punct de vedere.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, da, noi sigur, este in atentia noastra mai ales ca chiar avem o relatie permanenta cu domnul director Codreanu daca nu ma insel, de la Scoala Waldorf. Deci sala de sport, atelierele pe care le solicita, sala de sport de la Scoala Vasile Alecsandri, de la Liceul Vasile Alecsandri, de la Scoala Normala Ion Creanga, sala de sport, modernizarea unor sali de sport existente in momentul de fata, fac parte din programul pe care prognozam sa il finantam pe fonduri europene, inclusiv extinderea de pe zona Pacurari si am demarat si proiectare pentru cresa si gradinita pe fosta Clinica de Dermatologie din str. Ciurchi pentru a infiinta si in zona Tatarasi un complex cresa-gradinita pe fonduri europene. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la proiectul numarul 2.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Dar nu l-am votat? Nu l-am votat? ... E votata ordinea de zi. Bine.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci in unanimitate proiectul numarul 1 a trecut.

Proiectul numarul 2.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care insoțește cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la proiectul numarul 3.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Daca imi dati voie, domnul președinte? Deci propunerile sunt: președinte domnul viceprimar Radu Botez, din partea grupului PSD - domnul profesor Istrate Marcel, asteptam colegii de la grupul PNL sa isi numeasca un reprezentant.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cu precizarile facute de domnul viceprimar, supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate peoiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. CITADIN S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015 ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog. Domnul Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Propunerea noastra ca si repreprezentant ar fi domnul profesor universitar, domnul doctor Nicolae Botu. Il inlocuieste pe domnul Laicu.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Asa. Pe domnul Laicu.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Urmand ca cei de la PNL in momentul in care vor fi prezenti si vor vrea sa ... exact, sa isi nominalizeze, vor putea face acest lucru si vom tine cont de nominalizarea lor.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci ramane ca liberali sa faca ...

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Da ramane la PNL sa isi nominalizeze, sa desemneze un membru aici pentru ca asa cum spunea si domnul primar, este necesar sa constatam demisia domnului consilier, colegului Ghizdovat.

Domnul primar Chirica Mihai

In calitate de semnatar al acestui proiect de hotarare as vrea sa vedeti ca la art. 1 era precizat inlocuirea domnului Ghizdovat Vlad in urma demisiei acestuia. Demisia este intr-adevar un act unilateral, dar colegii liberali nu sunt aici pentru a lua o decizie politica daca sunt de acord sau nu cu inlocuirea lui Ghizdovat din Consiliul de Administratie din Adunarea Generala a Actionarilor de la Citadin. Noi ca si grup politic am propus inlocuirea domnului Laicu cu domnul profesor universitar Botu Nicolae cu care personal am vorbit si se simte onorat de prezenta intr-o astfel de structura. Prin urmare, votam fara art. 1 sau cel putin asta propun in calitate de semnatar al acestui proiect de hotarare.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cu completarile de rigoare, supun la vot proiectul numarul 5.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Propunerea Consiliului Local este excelenta sa domnul primar al Municipiului Iasi, Mihai Chirica.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local in Consiliile de administrație ale unităților de invățămâmânt preuniversitar de stat din Municipiului Iași pentru anul școlar 2016 - 2017;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boca, propuneri.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Da, noi cei de la grupul Partidului Social Democrat am completat tot ceea ce inseamna nominalizari, colegii de la PMP si Alde la fel. Am transmis si celor de la PNL, liderului de grup, pozitii libere pentru nominalizari din partea lor. Au spus ca nu au avut timp si vor face intr-o sedinta ulterioara.

Domnul primar Chirica Mihai

Si domnul Postolache?

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Cu domnul Postolache am discutat si cu dumnealui. Are si dumnealui. Sunt trecute toate in anexa.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da. Mulțumesc. Cu completările respective supun la vot. Anexa cu nominalizările sa ajunga la secretariat. Cine este pentru.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon ... de la PNL poate fi valabil votul de astazi sau trebuie inca o data votata toata hotararea?

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Nominalizarile trebuie individual facute si aprobate de consiliu.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Deci oricum mai dureaza?

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Da, pentru locurile ramase libere.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Din cele 70 de institutii de invatamant ...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Bun, deci ideea este ca sa dorim cu celeritate, pentru ca e bine sa ajunga. Trebuie sa completati si dumneavoastra lista, sa validati hotararea, sa ajunga dupa aceea la noi si spre scoli. Cat de repede posibil, asta e singura rugaminte.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Noi vom transmite de indata solicitare catre grupul PNL si speram ca in scris pentru sedinta urmatoare sa avem propunerile lor.

Domnul primar Chirica Mihai

As face o precizare, consiliile de administratie ale scolilor cu votul de astazi, sunt functionale. Sunt functionale si cu reprezentantului primarului. In felul acesta colegii liberali vor putea veni cand se va completa hotarare. Va veni doar cu completare. Multumesc.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Si va veni completarea ulterior.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Si nu avem nicio situatie ca sa fie 3 colegi liberali pe toate cele trei locuri de la scoli.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Pe persoana este obligatoriu votul in consiliu. Deci l-am supus la vot. Proiectul numarul 7, la vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Propunem ca proiectul numarul 8 sa fie amanat. Si proiectul numarul 9.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot amanarea proiectului 8.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost amanat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Mănăstirea "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, a patru dale de beton scoase din uz;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru amanarea proiectului numarul 9?

Abtineri?

Impotriva? Multumesc.

Deci amandoua proiectele sunt amanate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, pentru anul 2016 si modificarea Statului de functii ale Poliției Locale Iași;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Daca nu, trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului Iași pe anul

2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții?

Domnul consilier Piftor Daniel

Eu as avea aici ceva de spus, daca sunteți amabil.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul consilier Piftor Daniel

Punctual va spun, la anexa 5 exista o situatie a protocoalelor de colabaroare ale Politiei Locale Iasi cu alțe sțrucțuri din cadrul municipiului Iasi. Am sțudiaț cu ațenție acesțe mațeriale si am vazuț ca nu exisța un protocol de colaborare cu Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a Primariei. Ma gandesc ca, in urma unei discutiei pe care am avut-o cu cetatenii care stau in zona Tg. Cucu - rond, la tramvai acolo, si chiar in ganguletul asta dintre Consiliul Judetean si Primarie in spate, se pare ca sunt persoane care stau in spatiile care apartin primariei, in chirie, si care fac comert cu tigari, de regula. Mi se pare cu tigari, nu stiu daca aduse de la moldoveni sau din alta parte, si cred ca ar trebui sa se faca un control cu Politia Locala. Profit de faptul ca sunt si reprezentantii aici. Ori introduc aici in anexa 5, ori pur si simplu sa faca niste actiuni in comun si sa verificam daca persoanele care sunt acolo, care stau legal, sunt aceleasi persoane pentru care s-a facut inchirierea, daca se vand sau nu vand pentru ca se pare ca cetatenii din zona sunt, unii dintre ei, chiar agresati de modul acesta de comert si ar fi culmea ca in spatiile Primariei Municipiului Iasi sa acceptam sa facem comert ilegal cu tigari. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Altcineva? Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, protocolul stabileste cadrul general de cooperare intre structurile de ordine publica la nivelul municipiului si judetului Iasi atat cele ale politiei nationale, cat si jandarmeriei. Obligativitatea aplicarii sactiunilor conform codurilor penale in ceea ce priveste traficul de tigari sau alte infractiuni, nici macar nu trebuie sa fie scrisa. Legea se aplica indiferent daca individul isi are domiciliul aici, la Cotroceni sau la Washington, nu conteaza, legea se aplica oriunde. Prin urmare, e buna precizare. Noi avem un plan de actiune in ceea ce priveste contrabanda cu tigari, cu rezultate. Am reusit de destructuram cuiburile de vanzatori de tigari din zona Pietei Nicolina si Alexandru, cele de pe Galata si probabil ca vom continua si cu ce ati precizat dumneavoastra. Facem o verificare care a continuat de altfel, pe parcursul anului 2015 in ceea ce priveste contractele de inchiriere si a celor care sunt intr-adevar cu domiciliu. Stiti foarte bine am terminat saptamana trecuta si cu zona Decebal si celelalte zone in care avem locuinte sociale. E in atentia noastra. Cooperararea vizeaza, sa spunem, interventia mai agresiva a politiei, a politiei nationale pentru ca din punct de vedere al statutului politistului local avem niste atributii destul de limitate in ceea ce priveste aplicarea Codului Penal, dar putem deveni organ de sprijin pentru a putea face descinderile in locuintele pe care le avem si celelalte lucruri de care este nevoie atunci cand Politia, respectiv Jandarmeria va solicita acest lucru. multumesc

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Proiectul numarul 11 il supunem votului. Supun votului proiectul numarul 11.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate. Doamna consilier Gavrila Camelia s-a retras. Cu 15 voturi a fost votat.

De la proiectul numarul 12 pana la proiectul numarul 36 avem de a face cu proiecte de patrimoniu pentru care trebuie votul a 18 consilieri. Propun amanarea in bloc a acestora.

Cine este pentru amanare?

Cine e impotriva?

Cine se abtine?

Proiectele de hotarare au fost amanate.

Doamna director Palaga Letitia

Nu vorbeste la microfon.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Spuneti, doamna director.

Doamna director Palaga Letitia

Cred ca numarul 32 cu aprobarea solicitarilor locative...

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

E de patrimoniu.

Doamna director Palaga Letitia

Si 36 cu stabilirea modului de calcul al chiriilor?

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Tot de patrimoniu.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Este vorba de valorificarea patrimoniului, deci este un proiect de patrimoniu.

Doamna director Palaga Letitia

Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Supunem votului amanarea in bloc.

Cine este pentru? Am mai votat.

Abtineri?

Impotiva?

Deci in unanimitate de la 12 la 36 inclusiv, amanate, da?

Trecem la proiectul 37.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Șos. BREAZU nr. 6, nr. cad. 149185,149186,149187 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate privată persoana fizică;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. PANTELIMON HALIPA F.N., nr. cad. 142499 pentru construire supermarket, magazin, realizare acces auto, realizare acces pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, organizare de santier;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții? Daca nu, trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Doamna consilier Gavrila Camelia a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. CIURCHI nr.101E, nr.cad.147939 pentru investitia construire locuințe colective pe teren proprietate;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Multumesc. Au fost 16, un vot in plus. Votul de aur.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Acum la proiectul numarul 40 la care am avut foarte multe discutii si la comisii.

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Str. SMÂRDAN Nr.53 - 55, nr. cad. 149216 pentru investiția construire bloc de locuințe pe teren proprietate;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Nimeni? Supun la vot.

Doamna consilier Gavrila Camelia

... Sa ne spuna departamentele de specialitate ca totul este in regula, ca etapele au fost parcurse. Vorbim de acel proiect cu discutiile din comisiile reunite, da? Deci punctul de vedere al arhitectului sef, al departamentului de urbanism si punctul de vedere juridic si dupa aceea votam.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Proiectul poarta viza de legalitate a secretarului, deci este legal. Poarta si viza arhitectului sef si a sefului serviciului urbanism. Au existat niste petitii referitor la acest proiect de hotarare. Potrivit regulamentului petitiile au fost inaintate de catre secretar spre solutionare departamentului de resort, consiliul putand solicita semestrial raport privind modul de solutionare a acestor petitii. In acest caz, pentru ca proiectul poarta toate vizele de legalitate, a fost analizat, verificat, discutat in toate comisiile, sustin legalitatea acestuia si eu si cu siguranta si colegii mei din cadrul Institutiei Arhitectului Sef.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Deci petitia va primi, pe care am primit-o noi, va primi un raspuns de la executiv, aceasta e procedura? La si primit.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

A primit deja raspunsuri, intreaga corespondenta purtata cu petitionarii se afla atasata in documentatia orginala a proiectului de hotarare. Exista raspunsuri formulate.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la vot, da? Mai e cineva? Nu.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Abtineri? Domnul Postolache.

Deci proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, nr. cad. 147373, 120827, 143499 si 147372 întocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea P.U.D.- Iasi, Str. Vasile Lupu nr.78, nr. cad. de la 151939 pana la 152054 pentru investitia Construire ansamblu locuinte colective;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Bld. Chimiei nr.2, nr.cad./ CF 150352 pentru investitia construire locuinte colective ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții, va rog. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, str. Ateneului nr. 1A, nr.cad./CF 149504 pentru investiția “Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate””;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Str. CĂRĂMIDARI NR. 37, nr. cad. 125477 întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinței existente pe teren proprietate privată persoane fizice ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Nu sunt, trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat

Proiect nr. 46

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3, 7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Str. SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, Nr. Cad.148233 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii, va rog. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/2 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții, va rog. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Avem propunerile.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Da, domnul președinte. Pentru comisia de relații cu societatea civila si valoarea proiectelor pentru domeniile social, sanatate, educatie, mediu, propunerile sunt: doamna Gavrila si doamna Gaburici, urmand ca colegii nostri de la Partidul National Liberal sa isi exprime si ei o propunere. La comisia de analiza, evaluare si selectia proiectelor de tineret: domnul consilier Postolache. La comisia de analiza, evaluare si selectia proiectelor din domeniul cultural, domnul doctor Bejan Victor.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cu propunerile respective trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Ultimul proiect e proiectul 50. Personal as fi vrut sa fie in sala si domnul consilier Boz, ca scapa de mine in calitate de presedinte de sedinta si facea o cruce si eram si eu multumit.

Proiect nr. 50

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședințe;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Propunerea grupului Partidului Social Democrat este domnul profesor Boisteanu Paul Corneliu.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Daca refuza domnul?... asa spune domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ati vorbit cu dumnealui?

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ei, nu, dar... Supunem la vot. Supunem la vot, propunerea este cu domnul profesor Boisteanu.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

Deci proiectul de hotarare a fost votat. Domnul profesor Boisteanu va fi viitorul presedinte de sedinta.

Cu aceasta declaram inchise lucrarile consiliului local.

PRESEDINTE DE SEDINTA, MIHAIL PINTILEI

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3