Proces verbal din 31.05.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 31 mai 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 62278 / 13.06.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 mai 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS CATALIN

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOCA ADRIAN FLORIN

6. BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CATALIN

10.    DANGA MARIUS SORIN

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    LEONTE CONSTANTIN

13.    MATASARU PETRE DANIEL

14.    MELENCIUC GEORGIANA

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

18.    PREDA ANCA

19.    RUDNIC ERICA

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

24.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Matasaru Petre

Daniel - consilier local cu atribuții de viceprimar, doamna Denisa Liliana lonascu - secretarul Municipiului Iași, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Bulgariu Catalin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi prin Dispozitia nr. 725 din data de 26 mai 2016, completata prin Dispozitia nr. 727 din data de 27 mai 2016 si modificata prin Dispozitia nr. 730 din data de 30 mai 2016, si avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

Dispozitia nr. 725 din 31mai 2016:

1.    Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2015;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași și direcțiile subordonate, pe anul 2016 ;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 31 martie 2016 (sprijin pentru unitățile de cult);

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Modernizare străzi în Municipiul Iași -- Șoseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Mănăstirea "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul "Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

8.    Proiect de hotătâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Fundația „ Alături de Voi” România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul „Iașul - o comunitate inclusivă” ;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pe anul 2016, pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Tătărași;

10.    Proiect de hotărâre privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu comercial (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter;

13.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași pentru spațiul din Iași, Șos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter-Secția 6 Poliție;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată Iasi, Str. SPLAI BAHLUI nr.15A, număr cadastral 147940, cf 147940 intocmit pentru construire imobil locuințe și spații comerciale;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ȘOSEAUA PACURARI NR. 92, nr. cadastrale 136686 și 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinație construcție c1(fosta c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară și interioară si împrejmuire pe teren proprietate ;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Str. PROF. ANTONIN CIOLAN F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449(adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iași, strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru construire sediu O.A.M.G.M.A.M. Filiala Iasi, prin demolare imobil existent;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar cadastral 143482 pentru investiția construire stație ITP pe teren proprietate;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18 A), întocmit în vederea construirii unei locuințe individuală pe teren proprietate privată persoană fizică;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în spațiu de alimentație publică (restaurant), amenajări interioare și exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 8, NUMAR CADASTRAL 145539 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spalatorie auto, birouri si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMĂR CADASTRAL 143551, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice ;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA COLONEL LANGA NR. 3, NUMAR CADASTRAL 141267 întocmit in vederea mansardarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137), NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364) întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Zona BUCIUM T 155, N.C. 12629 (ȘOSEAUA BUCIUM nr. 151A) întocmit în vederea extinderii intravilan Municipiului Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoane fizice;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, str. Moșu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167 pentru investiția extindere locuință (si pe verticala) pe teren proprietate;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018;

Dispozitia nr. 727 din 27 mai 2016:

1.    Proiect de modificarea componenței A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;

2.    Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social;

Dispozitia nr. 730 din 30 mai 2016:

Se indreaptă eroarea materială din Dispozitia nr. 725/26.05.2016 la punctul nr.31 de pe Ordinea de zi care va avea următorul cuprins: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018;

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Cu permisiunea dumneavoastra am dat startul, sa spunem, la ultima sedinta de Consiliu Local din aceasta legislatura. Cu multumirile pentru prezenta si cu dorinta de a o transforma intr-o sedinta cat se poate de lucrativa, dar si un anumit caracter festiv legat si de momentul de final pentru acest consiliu local. Inainte de a intra in continutul sedintei de consiliu, as vrea sa reparam un moment de la sfarsitul anului 2015, ca sa nu ramanem datori cu nimic. O avem alaturi de noi pe doamna Maria Slatinaru Nistor, prezenta aici, si va rog sa o aplaudam. Doamna care a primit titlu de cetatean de onoare al municipiului Iasi, al comunitatii iesene pentru meritele deosebite pe care le-a avut in arta lirica, pentru ceea ce a reprezentat dumneaei de a lungul carierei pentru noi iesenii, pentru noi romanii si pentru tot ce inseamna cultura romaneasca. Motiv pentru care in acest cadru festiv, permiteti-mi, doamna, sa va ofer hotararea de consiliu prin care ati primit titlul de cetatean de onoare, o diploma care atesta acest lucru si desigur un buchet de flori din partea municipiului Iasi. V-am ruga sa ne transmiteti cateva ganduri. Doamna Maria Slatinaru Nistor

Sunt onorata pentru aceasta cinste care mi se acorda si care poate din vina mea s-a tergiversat si s-a mai amanat pentru ca eram in Bucuresti. Dar eu sunt ieseanca get beget si sunt fericita sa fiu din nou alaturi de dumneavoastra si sa va doresc succes in ceea ce aveti de realizat in favoarea Moldovei si a iesenilor si sigur a Romaniei in general. Ma bucur sa fiu aici in aceasta ocazie a dumneavoastra si multumesc domnului primar si ii doresc succes ... si daca e nevoie votez si eu pentru ca sunt in Iasi in urmatoarele zile... Va doresc sanatate si Dumnezeu sa va ajute la toti in ceea ce doriti sa realizati. Multumesc foarte mult.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

E meritul intregului consiliu. Mulțumim foarte mult si as vrea sa amintesc ca este alaturi de noi si sotul doamnei Slatinaru. Uitati domnul Nistor este aici. Sa il aplaudam. Si tot in aceeasi nota, avem alaturi de noi si pe cei doi protagonisti care au adus un moment istoric in viata sportiva ieseana, este vorba despre domnul presedinte Florin Prunea si domnul antrenor Nicolo Napoli, cei doi care... Va rog sa veniti alaturi de noi. Care au reusit sa aduca o performanta unica, deocamdata, pentru clubul de fotbal Politehnica Iasi. Am spus ca momentul de astazi nu este un moment care tine doar de contributia primarului municipiului Iasi, ci este un moment care tine de contributia Consiliului Local Iasi, a tuturor celor prezenti si care nu sunt prezenti aici, a celor care si-au dat mana pentru un obiectiv care va aduce cu siguranta o contributie de vizibilitate pentru orasul nostru. Spuneam sa le multumim dumnealor celor prezenti aici si echipei, mare parte a jucatorilor s-au dus sa se odihneasca pentru ca vor avea in curand, incep pregatirile pentru Cupele Europene, si voiam sa le multumim intr-un cadru festiv. Domnule Florin Prunea, multumim. De asemenea, domnule Nicolo Napoli , totodata sa anuntam faptul ca au decis sa ramana la clubul Politehnica Iasi, sa isi continue misiunea in sustinerea fotbalului iesean, si domnul Prunea, si domnul Nicolo Napoli, sa faca echipa, sa o intareasca si desigur sa aducem si rezultatele pe care le asteapta toti iesenii. Va ofer cuvantul. Domnul Prunea Florin

In primul rand va multumim pentru invitatie, domnule primar. As dori in primul rand sa multumesc Consiliului Local pentru ca am simtit in permanenta sprijinul dumneavoastra. Echipa a avut cele mai bune conditii. Suntem printre putinele echipele din Liga I care nu avem datorii catre jucatori, angajati, bugetul de stat, avem un club curat, de aceea cred ca aceasta performanta nu este intamplatoare. As dori in primul rand sa imi cer si scuze chiar daca am mai sarit calul unoeri pe parcursul acestui sezon competitional, si il vad pe Domnul Danga, personal vreau sa imi prezint scuzele de rigoare. In fotbal, domnule Danga, mai punem si presiune, mai trebuie sa luam si presiunea de pe jucatorii, de pe echipa ca asa e la fotbal, stiti foarte bine. Inca o data va multumim si va asteptam la stadion pentru ca vor fi clipe frumoase pentru oras. Orasul va fi focusat, despre Iasi se va vorbi frumos. Cred ca toata Moldava, toti suporterii, vom avea stadioane pline si va fi o sarbatoare pentru oras. Inca o data va multumesc.

Domnul Nicolo Napoli

Buna ziua. Si eu va multumesc din partea staffului tehnic, a jucatorilor pentru ajutorul dat de Consiliul Local. Multumesc domnului primar ca este mereu aproape de echipa. Primul derby cu Botosani am fost impreuna cu ... la cina, a fost foarte bine pentru baieti. Multumesc ca raman patru ani cu voi... incercam mai bine ca anul asta. Cu speranta ca echipa merge bine in campionat si in Europa League.

Domnul Prunea Florin

Va rog sa imi permiteti, din partea clubului avem si noi un mic cadou pentru toti membrii Consiliului Local.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna ziua va spun si eu. Bine ati venit la ultima sedinta ordinara a acestui mandat la care ati fost invitati sa participati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 725 din data de 26 mai 2016, completata prin Dispozitia nr. 727 din data de 27 mai 2016 si modificata prin Dispozitia nr. 730 din data de 30 mai 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat doamna Gavrila Camelia. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare de Consiliul Local din 29 aprilie 2016 si procesul verbal al sedintei extraordinare de Consiliul Local din 12 mai 2016. Domnule presedinte, aveti cuvantul, va rog.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Sarut mana. Buna ziua. Multumesc. Eu studentilor le spun la examen ca examenul este o sarbatoare. De ce? Pentru ca toti cei care au muncit un an de zile ajung la examen si isi iau roadele muncii lor, iar ceilalti care nu au muncit deloc scapa de chinul de a mai veni la acel curs si isi iau de o grija pentru restul vacantei. Indifirent in care situatie ne aflam fiecare dintre noi, aceasta este ultima sedinta si sper sa fie o sarbatoare. Trecem la programul normal si intram pe prima parte a sedintei ordinare, interpelari. Va rog, cine se inscrie la cuvant? Domnul Danga, doamna Preda, domnul Ostaficiuc. Mai este cineva? Bun, domnul Danga aveti cuvantul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnule presedinte, multumesc. Domnilor viceprimari, dragi colegi, am emotii astazi mai multe decat ziua in care cu acordul dumneavoastra deveneam viceprimar al muncipiului Iasi, poate si pentru ca realizez ca sunt sanse mari sa fie ultima data cand ma asez pe acest scaun. Dragi colegi, dincolo de emotii nu pot sa ascund faptul ca ma incearca totusi un gust amar. De prea multe ori am avut senzatia ca sunt un veritabil Don Quijote in lupta cu morile de vant. Faptul ca majoritatea propunerilor noastre de hotarare inca zac pe undeva in traseul administrativ si nu au vazut nici macar finalul unei ordinii de zi a unei comisii de specialitate, nu face decat sa arate modul autoritar si nedemocratic in care actuala majoritate a stiut sa colaboreze in binele iesenilor. Dragi colegi, imi pare rau ca acest consiliu nu a reusit sa aprobe noul PUG al orasului, imi pare rau ca impreuna am esuat lamentabil in competitia Capitala Europeana a Culturii 2021, imi pare rau ca nu am aprobat in acest consiliu strategia de dezvoltare 2014 - 2020 desi suntem deja in 2016, imi pare rau ca nu am reusit sa reformam din radacini transportul public, imi pare rau ca lasam viitorului Consiliu Local un oras mai indatorat decat l-am preluat, imi pare rau ca in mandatul nostru s-au taiat teii si s-au replantat teii fara ca aceasta discutie sa aiba loc macar o secunda aici, dar cel de sus stie ca am incercat sa facem, eu cel putin, ca lucrurile sa fie mai bune. Vreau sa va multumesc tuturor ca m-ati suportat, vreau sa multumesc colegilor mei de grup cei prezenti si cei neprezenti, tuturor pentru colaborarea extraordinara pe care am avut-o in cadrul grupului, vreau sa multumesc celor din aparatul executivului care au incercat atat cat au putut sa sprijine demersurile noastre. Imi doresc ca acesti patru ani sa nu fie patru ani pierduti si macar sa fie un exemplu pentru cei care se pregatesc sa vina sau sa continue in cadrul Consiliului Local. Sa nu uitam ca Iasiul este datoria noastra, a tuturor, fie ca suntem din majoritate, fie ca suntem din minoritate si ar fi bine ca urmatorul consiliu sa inceapa cu un juramant de credinta fata de acest oras, dincolo de juramantul pe care il punem in baza legii, pentru ca nu cred ca toate propunerile pe care opozitia le-a facut au fost rele si tot ceea ce executivul a propus a fost bun. Asa sa ne ajute Dumnezeu. Mult succes tuturor celor care isi doresc binele Iasiului. Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule Danga. Doamna Anca Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Eu nu am pregatit niciun discurs. Si pe mine ma incearca in mod evident niste emotii ca pe toti ceilalti, pana la urma am fost colegi in acelasi consiliu cu deciziile bune sau mai putin bune, cu micile inavertente, placeri sau neplaceri create intre noi. Totusi au trecut patru ani cu bune si cu rele. Nu am vrut sa iau cuvantul neaparat sa povestesc despre ce s-a intamplat in acesti patru ani de mandat, eu aveam o chestiune tehnica, punctuala. As vrea sa ma lamuriti, avand in vedere nota de informare pe care ne-ati dat-o la sedinta extraordinara cu privire la dreptul de preemtiune in vederea achizitionarii imoblului, fostului Centru Cultural German de pe bulevardul Carol I, avand in vedere ca acest drept de preemtiune se exercita in 30 de zile, Francez, nu Francez este peste drum, fostul Centru Cultural German, cred, nu stiu, probabil fac o confuzie. Stiu ca este o cladire, nu stiu care dintre ele, cred ca cea care a fost retrocedata, de pe stanga cum urcam pe Copou, in tot cazul, cred ca este oportun, ambele cladiri in oglinda sunt la fel de frumoase si de reprezentative pentru oras. As vrea sa stiu daca ne exercitam dreptul de preemtiune pentru ca el trebuie exercitat in termen de 30 zile conform legii si cred ca este oportun sa stim daca in acest consiliu ne asumam aceasta chestiune. In rest, fara indoiala, mult succes tuturor colegilor de aici independent de faptul de a mai fi in viitorul mandat consilieri sau nu. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Mulțumesc. Sarut mana. Domnul Ostaficiuc, va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Buna ziua. In ultimul an am vorbit mai putin, asta nu inseamna ca nu am avut nimic de spus, inseamna doar ca m-am abtinut in a face comentarii. Cu siguranta viata ne va oferi si alte posibilitati pentru a expune puncte de vedere atat personale, cat si politice. As vrea doar sa multumesc la modul cel mai sincer colegilor mei cu care am colaborat in cei patru ani de zile. As vrea sa multumesc administratiei publice, executivului administratiei publice, angajatilor din Primaria Municipiului Iasi cu care de asemenea am colaborat. Ar fi poate momentul sa spun ca la comisia de urbanism, una dintre cele mai grele comisii din consiliu local, am avut invitati, am avut solicitari, sesizari. Nu am raspuns in scris acestor sesizari deoarece consultandu-ne cu ceilalti colegi, raspunsurile in scris este obligatia executivului sa le dea. Noi am avut invitati, am facut sedinte de nenumarate ori pentru a putea gasi cele mai bune solutii. Nu de putine ori solutiile au deranjat pe oricare dintre cei care au facut sesizari. Noi consideram ca ne-am facut treaba asa cum trebuie si in limitele legale. Pot doar sa spun ca la incheierea acestui mandat, multumesc inca o data colegilor, multumesc mass-mediei care nu de putine ori au fost prezenti, bineinteles, si ne-au criticat atunci cand am mai avut derapaje, cand am mai gresit, este rolul lor. Este rolul nostru sa ne corectam si este rolul nostru ca sa participam cu totii pentru ca Iasul sa aiba realizari, sa aiba o viata mai buna. Nu in ultimul rand vreau sa transmit alegatorilor ca Partidul Social Democrat chiar este aproape de oameni si impreuna cu ei. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea sa ma intorc un pic la interpelarea doamnei Anca Preda. Am lasat intr-adevar ca nota de informare si ramane la latitudinea noastra. Am spus ca e oportunitate de care putem beneficia pentru oras, sa aducem in patrimoniul public o cladire care chiar merita atentia din partea comunitatii iesene in conditiile in care, sigur, nu resursele financiare sunt cele excedentare, dar pe viitor sunt sigur ca noi vom putea sa ii pastram caracterul cultural, de vizibilitate pentru comunitate. Daca in alte situatii nu am considerat 100% necesar sa facem o astfel de interventie in Consiliul Local, de data aceasta am spus ca este nevoie sa stim toti ca e o oportunitate pe care sa o putem trata ca atare asa incat in aceste considerente daca consideram ca merita sa cumparam acea cladire, putem sa o facem pe procedurile prevazute de lege. Eu as vrea sa dam si un caracter festiv in cele de urma, cu emotiile pe care cu siguranta le avem cu totii. Spuneam ca dupa ce finalizam ordinea de zi, intr-un cadru festiv secretarul Consiliului Local ne va inmana ceva si atunci fiecare dintre noi sa poata sa isi exprime un ultim gand legat de apartenenta la acest Consiliu Local cu bunele si cu mai putin bunele lucruri care s-au petrecut, dar desigur le vom sterge cu buretele si vom porni intr-o alta aventura, fiecare cu sansa pe care o are. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Inainte de a intra pe ordinea de zi, as vrea sa fac si eu un scurt comentariu la acesti patru ani. Poate ca tonul domnului Danga este un pic pesimist, nostalgic, dar sa nu uitam ca acest mandat are foarte multe realizari. Nu uitati ca s-au realizat pasajul Octav Bancila, pasajul Mihai Eminescu. Am inceput acest mandat prin inaugurarea Palasului, de care ne bucuram atat de mult. Vedem ce, chiar daca am pierdut titlul de Capitala Culturala totusi FIE anul acesta s-a bucurat de o prezenta a iesenilor foarte, foarte numeroasa si chiar ma bucur ca viata culturala a Iasiului continua la un nivel inalt chiar daca unele dintre obiective nu sunt indeplinite. Trecand la ordinea de zi, am o propunere de modificare a ordinii de zi, ca punctul 31 pe care il aveti la mapa cu indreptarea erorii materiale privind bugetul de la RATP sa ramana ultimul punct de pe ordinea de zi dupa completare pentru a vedea celelalte din completare astfel incat bugetul sa fie final in concordanta cu punctele de pe completare. Deci ordinea de zi asa cum este ea prin dispozitia 725, completata cu dispozita 727 cu amendamentul ca punctul 31 va fi ultimul din aceasta sedinta, va supun atentiei votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se opune cineva?

In unanimitatea ordinea de zi a fost votata.

Trecem la treaba.

Dispozitia nr. 725 din 31mai 2016:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2015;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Intrebari? Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate a fost votat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

La comisie ati primit si aveti si la mapa amendamentul facut de catre directia economica, deci supun la vot proiectul cu tot cu amendamentul pe care il aveti la mapa.

Cine este pentru ?

Este cineva impotriva ?

Se abtine cineva ? o abtinere la doamna Anca Preda.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași și direcțiile subordonate, pe anul 2016;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Da, domnule Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stiu ca s-a precizat ieri la comisii ca Serviciul Resurse Umane a facut notificarea catre ANFP, dar sa ramana, doamna secretar daca vreti sa ne confirmati, sa ramana si pe stenograma acestei sedinte astfel incat observatiile dumneavoastra facute sub semnatura sa nu mai aiba rol.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Voi relua ceea ce am explicat si ieri la comisiile reunite. La momentul acordării vizei de legalitate proiectul nu era inca comunicat ANFP-ului potrivit ordinul 7660/2006. Potrivit actelor normative in vigoare el trebuie doar instiintat ANFP-ului, acest lucur s-a intamplat imediat dupa depunerea lui pe ordinea de zi. Prin urmare, dezbaterea astazi in sedinta este legala.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Multumesc. Alte dezbateri. Doamna Preda.

Doamna consilier Preda Anca

O chestiune punctuala si sa zicem tehnica, vad ca numarul total de functii este 455 din care ocupate 400 si vancante 56. E posibil sa se fi strecut o eroare materiala? Daca numarul maxim e 455? Si rezulta 456? In cazul in care nu am citit eu bine diagrama sau...

Domnul Smantana Emanuel

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Dati-i un microfon, va rog, domnului Smantana.

Domnul Smantana Emanuel

Deci, numarul total de functii publice contine si un numar de functii care vor fi infiintate.

Doamna consilier Preda Anca

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Ok. Multumesc. Supun votului dumneavoatra proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate a fost votat si proiectul de hotarare.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 31 martie 2016 (sprijin pentru unitățile de cult);

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Ieri la comisie a fost depus un amendament de introducere in lista si a Parohiei Buna Vestire. Deci va supun votului dumneavostra inclusiv acest amendament. Deci hotararea cu amendamentul privind Parohia Buna Vestire. Discutii? Da, domnul Axinia, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Ieri a fost o trecere cam rapida la comisia economica si mi-a scapat un aspect. Avem o biserica intr-un cartier frumos din municipiul Iasi, care este si va deveni cred unicat in partea aceasta a Europei, mai ales ca in Moldova nu exista asa ceva, este biserica Marama Maicii Domnului care este in momentul de fata, toate picturile, nu exista picturi, ci numai mozaicuri. In momentul de fata in Romania foarte putine bisericii au fost create de pe acest stil si mai ales in Moldova. In Moldova este unicat in momentul de fata. Era o propunere. Propunerea mea izvoreste din faptul ca trebuie pusa in valoare de pe acum si ar trebui amenajat macar spatiul din jurul bisericii, in sensul ca se poate preta ca o mica piateta in care biserica sa poata iesi din anonimatul creat de spatiul ingust in care se afla in momentul de fata. Sa facem si noi cum fac si alte municipalitati, sa scoatem in evidenta ceea ce se creaza nou si ceva, ca este o biserica mai modernista in modul de abordare a acestui cult al nostru, al ortodocsilor. De aceea va rog poate ca reusim, nu acum, daca putem acum, daca nu, intr-un viitor apropiat sa includem si dezvoltarea urbana a acestei bisericii in noul context de sprijinire a cultelor in municipiul Iasi. Va multumesc. Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule Axinia. Intr-adevar aveti dreptate in ceea ce priveste biserica.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Este intr-adevar biserica de pe strada Decebal care intr-adevar tinde sa devina o biserica nu neaparat unicat, dar reprezentativa in special pentru cartier. De altfel s-a si inceput amenjarea curtii tocmai in vederea acordarii unei vizibilitati crescute pentru evenimente care tin in general de viata romanilor. Ati vazut ca am arborat si drapelul Romaniei acolo, tot cu contributia noastra a Consiliului Local. E o idee foarte buna, din pacate ne simtim stramtorati ca spatiu. Suprafata nu este foarte generoasa, dar o sa incercam sa exploatam la maxim ceea ce avem. Multumim tare mult.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc. Alte discutii? Daca nu, va supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere doamna Anca Preda.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna Anca Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Si proiectul 5 si 6 primit de la acelasi departament, numai ca diferenta este destul de mare intre acestea pentru ca proiectul 6 ne detaliaza ce o sa facem de banii pe care ii aprobam astazi. O sanctiune pentru lipsa de transparenta decizionala a proiectului 5, ma abtin. Multumesc. Nu consider ca este documentata suficient. Simpla precizare a unei sume fara detalierea cum s-a ajuns la aceasta suma si ce reprezinta, consider ca inseamna ca un departament nu si-a facut treaba cum trebuie. La polul opus proiectul 6 corespunde din punct de vedere tehnic. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Domnul Trandafirescu, va rog.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Am o intrebare la dumneavoastra. Am vazut ca aici se va folosi tabla de aliaj de zinc patinat chimic nuanta ardezie. De ce nu puteam tabla de cupru? Poate era mai rezistenta, poate merita si primaria o tabla mai rezistenta, sa tina mai mult in timp. Si aceea poate fi patinata.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

E acelas tip de tabla cu cea utilizata pe cladirea Palatului Culturii, numai ca sa nu mai dea aspectul de turnulet de Grajduri...

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

La aceeași lucru ma gandeam si eu.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

... vine patinata din fabricatie, deci primeste patina.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Dar totusi tabla de zinc dureaza in timp mai putin decat cea de cupru. Vedeti ca toate bisericile pe care noi le sustinem.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu este tabla zincata, nu tabla zincata. Nu are fier in compozitie, ci doar aliaj pe baza de zinc.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

De acord. Repet, dureaza mai putin decat tabla de cupru. De asta am intrebat daca nu merita si Primaria lasiului o tabla ...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

A plecat din propunerea arhitectilor pentru ca practic cladirea in intregimea ei a facut obiectul unui studiu de arhitectura pe deviza unui monument istoric si a fost propunerea dumnealor.

Domnul consilier Axinia Constantin

Nu vorbeste la microfon

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu cred ca doamna Anca Preda are dreptate aici si intr-adevar indicatorii tehnici trebuiau sa aiba o referire, domnul Tomorug, macar la suprafata daca nu la si alte detalii tehnice si e ultima oara ar trebui sa se mai intample lucrul asta. Multumesc. Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Va supun votului proiectul de hotarare numarul 5.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva? Doamna Anca Preda se abtine.

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Modernizare străzi în Municipiul Iași -Șoseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Va supun votului.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Mănăstirea "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Din analiza proiectului, din punctul meu de vedere este o contradictie intre solicitarea initiala a manastirii asa cum a fost redactata, prin care precizeaza conditiile acordului de asociere, respectiv ca UAT Municipiul Iasi va suporta contributia beneficiarului si eventualele cheltuieli nelegibile. Prin acordul de asociere rezulta clar ca obligatia municipiului Iasi este doar aceea de a asigura logistica si resursele umane in vederea accesarii finantarii proiectului. Consider oportun, atata vreme cat acesti bani vor fi dati exclusiv de catre municipiul Iasi, investitia fiind de 5 milioane de euro, din punctul meu de vedere un pic cam mica pentru un astfel de proiect. Cred ca ar fi trebuit sa stim, unu - daca prin acordul de asociere ar fi trebuit sa includem in obligatiile municipiului Iasi si contributia, deci faptul ca trebuie sa participam cu fonduri pentru reabilitarea acestei manastiri, sau ne limitam si ramane doar in acest stadiu de, punem la dispozitia logistica si resursele umane. Daca stim cat este investia si contributia noastra, precum si cheltuielile neeligibile, cred ca ar trebui si precizate in masura in care s-a facut un studiu in acest sens. Cred ca ar trebui sa lamurim acest aspect.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur ca da. E oportuna intrebarea. In principiu asa este, deocamdata si la nivelul ADR-ului, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, nu este foarte bine clarificata modalitatea de finantare a acestor proiecte in asociere. La nivelul intregii regiuni Nord-Est sunt vreo trei proiecte care vor demara pentru reabilitarea unor monumente istorice relevante in localitatile respective si la noi, si la Neamt, si la Botosani, urmand ca pe masura ce documentatia va fi intocmita si depusa spre finantare, sa stim exact si care sunt toate contributiile financiare ale fiecarei parti implicate. Valoarea de 5,1 milioane euro este valoarea maxima admisa de aceasta axa de finantare, nu reflecta in totalitate necesarul de finantare pentru complexul manastirii Frumoasa. Mai mult decat atat, conditiile de eligibiliate pe care le permite in momentul de fata ghidul de finantare a scos din finantare multe dintre cladirile care nu reprezinta de fapt nici nu au atractivitate ca monument sau pentru turism, si au ramas doar acelea care pot deveni spatii de turism, respectiv spatii muzeale. Dupa ce vom finaliza documentatia conform ghidului de finantare, o sa ajungem din nou in Consiliul Local in vederea aprobarii devizului general al acelei investitii, contributia fiecarei parti si vom putea discuta si despre sumele ce cuprind acel deviz general. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Bejan Victor

Daca imi permiteti?

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Da domnul Bejan, va rog.

Domnul consilier Bejan Victor

Vreau sa amintesc ca intr-adevar manastirea Frumoasa este una dintre cele mai frumoase manastiri din zona nu numai a Iasiului, dar chiar a Moldovei. Trebuie sa se tina seama ca acolo exista cel putin patru obiective turistice si anume: Poarta Spanzuratilor - e ultima relicva, sa spunem asa, a acestui fenomen al spanzuratorii, apoi exista acel monument funerar de o frumusete deosebita care este in incinta manastirii, dar de asemenea mai este biserica luata ca atare, de asemenea o biserica cu anumite caracteristici arhitectonice specifice zonei, dar nu in ultimul rand si palatul de pe zid, un palat in interiorul caruia exista un paraclis, un paraclis cu niste picturi deosebite. De aceea trebuie sa tina seama de acest complex turistic pentru a fi pus in evidenta in totalitate.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Va mulțumesc, domnule Bejan. Supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare numarul 7 a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotătâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Fundația „ Alături de Voi” România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul „Iașul - o comunitate inclusivă”;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Discutii? Da, domnul Axinia, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Citind documentatia si in special referatul de specialitate, la penultimul paragraf spunea ca dupa finalizarea etapei de elaborare a proiectului se va incheia un acord intre noi, Consiliul Local, Primarie si Fundatie. Aici avem la proiectul de hotarare un acord de asociere. Intrebarea este urmatoarea: de ce nu am putut face de la inceput un acord de parteneriat astfel incat sa definim clar de ce parte stam si unii si altii si trebuie sa asteptam intai sa facem o asociere si dupa care sa facem un acord de parteneriat. Eu zic ca parteneriatul este o notiune mult mai ampla, asocierea, ne asociem dar vedeti ca asocierea aici este 5 ani de zile, pe urma noi terminam proiectul asta sa zicem intr-un an de zile, un an si jumatate, cade aceasta asociere, trebuie sa facem parteneriat. Daca am face parteneriat este, este o chestie, revin, o chestie mai globala si mai fundamentata. Asta este propunerea mea.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Domnul primar, va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Este corect ce spuneti numai ca acest tip de proiecte se petrec in doua etape. In prima etapa ne asociem in vederea gasirii finantarii, deocamdata este o dorinta, nu a devenit inca o certitudine, iar dupa finalizarea documentatiei, depunerea ei in vederea finantarii, cand stim exact si ce obiectiv finalizam, facem acordul de parteneriat in vederea exploatarii bunului sau bunurilor sau ce creaza acel proiect. O data ne asociem sa il obtinem si pe urma facem parteneriat sa il exploatam. ... datorita nivelului de eligibilitate pe care il necesita si sustenabilitate acest proiect. Va rog.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ca sa spulberam indoielile domnului Axinia, proiectul va fi probabil unul strategic pe o perioada de trei ani desfasurat, deci nu il terminam intr-un an jumatate si cu doi ani perioada de durabilitate, probabil asta au avut in vedere in parteneriat, de asta se duce la 5 ani. Deci nu va fi intr-un an jumate ca e dupa indicatori e unul prea complex ca sa.

Domnul consilier Axinia Constantin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc domnului Danga. Mai sunt alte discutii? Va supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pe anul 2016, pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Tătărași;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Cred ca ar fi fost oportun ca la mapa si am vazut ca nu se regaseste, ulterior mi-a aratat doamna Palaga, sa fi fost depusa si aceasta declaratie autentificata de promisiune de donatie pentru ca atunci cand noi o sa facem acceptarea acestei donatii, sa vedem sub ce sarcina o facem. Am inteles cu totii ca sarcina este amenajarea si organizarea muzeului holocaustului, numai ca cred ca trebuia sa definim mai clar ceea ce inseamna pentru a evita situatia unei donatii ce poate fi revocata. Pe de alta parte, am vazut ca desi se doneaza intregul imobil, constructie si teren aferent, se pune problema amenajarii si organizarii intr-un spatiu al acestuia. Cred ca sunt niste chestiuni care trebuie definite. Din pacate declaratia notariala nu ne lamureste sub acest aspect pentru ca se precizeaza ca doar exista intentia de a dona, deci este o promisiune de donatie sub rezerva amenajarii si organizarii. Banuiesc ca va mai exista un proiect de hotarare ulterior pentru definirea termenelor si conditiilor acestor donatii ca sa evitam orice fel de situatie. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedentary

Multumesc. Doamna secretar, va rog.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Intr-adevar este vorba de o acceptare in principiu a donatiei. Sigur ca originalul exista la documentatia care poate fi studiata si de catre dumneavoastra, orginalul adresei.

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze, dimineața nu era, l-am vazut...

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

In regula. Cu privire la eventualele sarcini existente cu privire la acest imobil, incercam si noi sa indentificam eventualele impedimente tocmai de aceea donatia se accepta acum in principiu, in masura in care intabularea va fi realizata si vom avea si un extras de carte funciara cu privire la acest imobil, vom putea sa venim din nou in Consiliul Local cu documentatia completata pentru acceptarea definitiva a donatiei.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

In primul rand as vrea sa multumim comunitatii evresti din Iasi si federatiei comunitatilor la nivel national pentru, sa spunem, aprecierea eforturilor comune pe care le-am facut in vederea promovarii in comun a principiilor de conventiere corecta intre comunitatea, in interiorul comunitatii iesenii a comunitatii evresti. Pe de alta parte, dumnealor si-au exprimat de multa vreme propunerea de a dona acel imobil in vederea construirii unui muzeu dedicat comunitatii evreiesti in care va functiona si muzeul holocaustului. Faptul ca a aparut aceasta notiune de principiu care lasa un termen de relativitate, se refera doar la faptul ca intabularea nu este finalizata. Ei au emis, de altfel, in cadrul comunitatii dumnealor documentul original de transmitere catre municipiul Iasi al acelui imobil si al terenului aferent cu avizul adunarii generale a federatiei comunitatilor evreiesti din Romania si cu transmiterea actelor care demonstreaza ca sunt proprietarii de drept a acelui imobil. Obligatia suverana care reiese din documentul pe care l-au transmis este ca acel imobil sa ramana dedicat muzeului comunitatii evreisti cu o sectiune de asemenea dedicata muzeului holocaustului si nici nu mai putem sa punem la indoiala faptul ca intre noi si comunitatea evreiasca din Iasi exista o relatie de colaborare pe care o apreciez si ii multumesc domnului presedinte Gilman si domnului Vainer ca s-au implicat in acest proiect si ii felicit totodata pentru felul in care au inteles sa realizeze aceasta comuniune de ganduri atunci vorbim despre comunitatea ieseana in generalul ei. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Multumim pentru explicatii. Supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unor spatii disponibile, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Doamna Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

La art. 3 din hotarare, stabilim si procentul? Care se va vira bugetului local?

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

De regula procentul este de 50%.

Doamna consilier Preda Anca

Pai, trebuie sa votam cat este procentul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Deci mergem pe procent 50%? Cu toate scolile e la fel. Supun aprobarii proiectul cu mentiunea la art. 3 de 50%.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu comercial (construcție și teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Aici la comisie a fost o discutie in ceea ce priveste constituirea comisiei avand in vedere ca ea se va face in perioada imediat urmatoare. Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Propunerea ar fi sa votam proiectul fara constituirea comisiei astfel incat directia de patrimoniu sa poata sa dea drumul la documentatiei si in prima sedinta a urmatorului consiliului sa aprobati si comisia asta de licitatie pentru ca nu stim ce va iesi din urna.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

De acord cu dumneavoastra... bun. Multumesc pentru propunere. Deci votam proiectul de hotarare fara componenta comisiei urmand sa facem acest lucru in consiliul urmator.

Cine este pentru cu acest amendament?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași pentru spațiul din Iași, Șos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter-Secția 6 Poliție;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Ce liniste e cand e vorba de politie. Supun votului.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată Iasi, Str. SPLAI BAHLUI nr.15A, număr cadastral 147940, cf 147940 intocmit pentru construire imobil locuințe și spații comerciale;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ȘOSEAUA PACURARI NR. 92, nr. cadastrale 136686 și 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinație construcție c1(fosta c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară și interioară si împrejmuire pe teren proprietate ;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Discuții?

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Str. PROF. ANTONIN CIOLAN F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449(adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Esțe cineva impoțriva? Doamna Anca Preda esțe impoțriva.

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iași, strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru construire sediu O.A.M.G.M.A.M. Filiala Iasi, prin demolare imobil existent;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Esțe cineva impoțriva? Doamna Anca Preda esțe impoțriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar cadastral 143482 pentru investiția construire stație ITP pe teren proprietate;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18 A), întocmit în vederea construirii unei locuințe individuală pe teren proprietate privată persoană fizică;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în spațiu de alimentație publică (restaurant), amenajări interioare și exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru? Da, domnul Trandafirescu, va rog.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Imi cer scuze ca va retin. Nu am nimic impotriva proiectului, atata doar as vrea sa va aduc la cunostinta ca in zona, imobilul este situat aproape de intersectia cu stradela Sarariei, dupa care strada Sarariei urmeaza o curba foarte stransa fara vizibilitate. Mai este un centru acolo pentru copii construit de care primarie, chiar vis-a-vis de imobilul respectiv. Poate ar trebui cumva reglementata problema parcarii. Acolo vin masinile cu viteza, nu ai unde sa parchezi. Poate cumva ar trebui reglementat. In rest, imobil este mare, casa construita in stil neo romanesc foarte frumoasa. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumim. Supunem votului.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 8, NUMAR CADASTRAL 145539 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spalatorie auto, birouri si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMĂR CADASTRAL 143551, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate a trecut si acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA COLONEL LANGA NR. 3, NUMAR CADASTRAL 141267 întocmit in vederea mansardarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137), NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364) întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, Zona BUCIUM T 155, N.C. 12629 (ȘOSEAUA BUCIUM nr. 151A) întocmit în vederea extinderii intravilan Municipiului Iași pentru construire locuință individuală pe teren proprietate privată persoane fizice;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Bineinteles doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, str. Moșu nr. 11A, NUMĂR CADASTRAL 151167 pentru investiția extindere locuință (si pe verticala) pe teren proprietate;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Doamna Anca Preda este impotriva.

Se abtine cineva?

Cu majoritate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Cine este impotriva? Bineinteles Anca Preda.

Se abtine cineva? Se abtine domnul Trandafirescu.

Vreti sa faceti precizari? Va rog, domnul.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Cred ca ati sesizat faptul ca este consecința finalizării proiectului european, iar actul adițional aduce in discuție pe langa punerea in functiune si utilizarea acestor bunuri create pe fonduri europene si recuperarea sumei de 1948000 ca redeventa suplimentara care vine in sarcina Veolia in vederea, sa spunem, actualizarii contractului de delegare de gestiune asa cum a fost el semnat la momentul demararii acestui proiect. Multumsc.

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze, pot sa fac o precizare?

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Nu am fost atenta. Ma uitam chiar pe procesul verbal de luna trecuta la proiectul, la actul aditional nr. 8. Tocmai pentru ca imi aduceam aminte foarte clar ca atunci am stabilit o redeventa si voiam sa stiu ce reprezinta aceea si ce reprezinta aceasta redeventa suplimentara. Eu analizam acest proiect. Am crezut ca suntem inca pe PUZ-uri pentru ca la acest proiect voiam sa ma abtin, nu voiam sa votez impotriva, dar voiam sa lamuresc si chestiunea asta pentru ca am votat redeventa suplimentara si la actul aditional nr. 8 si votam si acum si as vrea sa ne lamurim cu aceasta redeventa suplimentara daca este aceeasi, daca se reactualizata sau ce reprezinta, care suma este in vigoare. Asta ma interesa.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur. Conform contractului de delegare de gestiune, toate investitiile pe care noi le-am finantat prin fonduri europene au o contributie din partea aplicantului, in speta aplicantul a fost municipiul Iasi. Aceste sume care cuprind totalitatea sumelor neeligibile, precum si contributia aplicantului 2% in speta pentru aceasta categorie de proiecte, am prins-o in contractul de delegare de gestiune cu posibilitatea recuperarii ei de la societatea Veolia pe parcursul delurarii contractului de delegare. Mai exact, am pus in functiune un obiectiv, l-am finantat prin fonduri europene, dar noi am avut o contributie de un leu, l-am pus mai departe in sarcina Veolia ca sa il administreze, iar ei trebuie sa ne dea leul inapoi. In actul aditional in sedinta de consiliul trecuta, suma de cca 600 de mii de lei care a fost contributia municipiului Iasi pentru proiectul care a fost deja inventariat, intra ca si redeventa suplimentara. Pentru celelalte doua obiective, cazanul de abur de la C2 si instalatia de desulfurare, contributia pe care municipiul Iasi a avut-o de aproape de 1900000 devine iarasi sarcina a Veolia in vederea recuperarii ei de la operator de termoficare. Daca vom mai pune in functiune un alt obiectiv, iarasi vom recupera suma, iar suma devina cumulativa, deci se adauga la.

Doamna consilier Preda Anca

Nu este o actualizare a redeventei suplimentare, ci ce am votat data trecuta...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Este o actualizare dar in vederea, sa spunem, actualizarii obligatiei Veolia.

Doamna consilier Preda Anca

Aici nu inteleg, daca este o actualizare a sumei, respectiv a proiectului votat luna trecuta sau daca adaugam la acea redeventa deja stabilita prin HCL si aceasta redeventa. Asta nu imi este clar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Se adauga.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Un microfon, va rog. O clipita, doamna director.

Doamna Icatoiu Ana Maria

Buna dimineata. Multumesc de intrebare. La sedinta anterioara prin actul aditional 8 s-a calculat redeventa suplimentara aferenta instalatiilor realizate cu fonduri europene receptionate pana la 31 decembrie 2015. Anul acesta s-au receptionat ultimele doua, denoxarea si desulfurarea, si s-a calculat redeventa suplimentara si pentru aceste doua lucrari. Valoarea totala pe care o va rambursa Veolia este de cca 2,6 - 2, milioane de lei, se cumuleaza cele doua sume. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Deci cele doua sume sunt cumulate in aceasta redeventa.

Doamna consilier Preda Anca

Permiteti-mi sa imi rectific votul

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedentary

Ok.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Ati spus invers. Aceasta suma se adauga la redeventa suplimentara aprobata in sedinta trecuta.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Am inteles. Deci doriti sa reluam votul? Deci la rugamintea doamnei Preda, reluam votul.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva? Deci domnul Trandafirescu se abtine, in rest toata lumea voteaza pentru. Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la lista de completare. Punctul 1 de pe completare.

Dispozitia nr. 727 din 27 mai 2016:

Proiect nr. 1

Proiect de modificarea componenței A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sa nominalizam o persoana. Eu as propune sa fie o persoana din executiv pentru a nu depinde de componenta Consiliului Local actual si propunerea noastra ar fi sa fie doamna Oteleanu. Este de profesie jurist, stie care este cadrul legal in care se desfasoara aceasta activitate. Doamna Cristina Oteleanu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Mai sunt si alte propuneri? Nu. Atunci va supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Discuții? Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stimați colegi, propunerea noastra este sa retragem de pe ordinea de zi C2 si ultimul punct 31, dar care l-am dus la final pentru ca lecturand documentatia transmisa de Consiliul Concurentei si proiectele de hotarare, ele sunt intr-o destul de grava contradictie. Consiliul Concurentei ne spune in adresa 7725/16.05 ca a lecturat contractul, face o constatare in sensul ca observa ca prin contract se deleaga serviciul pe o perioada de 2 ani catre Compania de Transport Public ori in proiectul de hotarare vorbim de 15 ani, ca increditarea se face in regim de urgenta ca urmare a declansarii falimentului, dar de asemenea ne propune ca dupa un an de zile de la derularea contractului sa initiem procedura competitiva de licitatie. De asemenea, constata ca bugetul pentru cei doi ani in care, bugetul pentru compensatie evident, pentru cei doi ani in care se va deleaga serviciul este de 38816000 ca sa fim mai clari ori in contractul de delegare si in bugetul care ne vine astazi la aprobare, vorbim doar pe linia de venituri, subventii conform prevederile legale de o suma totala pentru 2016 si 2017 de aproape 68 de milioane de lei, ori daca cei care au previzionat activitatea Companiei pentru anul asta si anul viitor se bazeaza pe aceste sume si Consiliul Concurentei ne-a avizat 38 de milioane de lei in loc de 68 de milioane, eu cred ca lucrurile trebuie regandite si probabil o luna de zile va fi indeajuns ca niste calcule sa se refaca si sa putem aseza activitatea companiei in acesti doi ani de zile in limitele bugetului stabilit aprobat de Consiliul Concurentei pentru compensatie. Asa incat ne mai gandim o luna. Propunerea noastra este sa retragem aceste doua proiecte de pe ordinea de zi. Daca le-am aproba in forma in care sunt prezente, ele ar incalca avizul emis de Consiliul Concurentei.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule Danga. Domnule primar, va rog sa raspundeti.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Vreau sa fac eu precizarile acestea si sa, nu neaparat sa contrazic, cat sa completez suficient de bine ca sa ne facem intelesi. Deci toata documentatia care o avem in fata a stat in dezbaterea si analiza Consiliului Concurentei exact asa cum o aveti si dumneavoatra in momentul de fata. Nu exista nici un fel de divergente intre ce a scris Consiliul Concurentei si documentatia pe care a analizat-o si a avizat-o. Mai mult decat atat, noua legislatie europeana in ceea ce priveste delegarea serviciilor de transport prevad o procedura foarte clara in ceea ce priveste delegarea de catre autoritati publice. Suntem prima autoritate publica din Romania care am respectat aceasta obligatie, in sensul ca chiar daca... o secunda, chiar daca este o companie inventata de catre autoritatea publica in speta la noi CTP, ea trebuie sa urmareasca o delegare competitiva. Delegarea competitiva in situatia noastra se face in felul urmator: cu un an de zile inaintea procedurii de delegare, autoritatea publica publica mai departe in jurnalele europene intentia de delegare a acestei activitati operatorului proprietate a autoritatii locale, in speta pentru noi a municipiului Iasi. Lucru care trebuie facut cu un an de zile, 365 de zile inainte de a se intampla. Faptul ca noi suntem intr-o situatie de urgenta asa cum a fost specificata si pe care am fundamentat-o, avizul respectiv se refera doar la primii doi ani de functionare pentru ca inaintea ultimului an de functionare autoritatea locala din nou va pune pe site-urile europene solicitarea de delegare a acestui serviciu catre Compania de Transport Public cu o valabilitate de 15 ani asa cum scrie in contractul de delegare, compensatia. Asa cum si este si scrisa si formula de compensatie acolo, se refera la diferenta dintre cheltuielile de exploatare si veniturile din exploatare pentru activitatea delegata si ea este estimata de catre Biroul de Avizare din cadrul Consiliului Concurentei la cele de 38 milioane de lei. Subventia este o alta finantare pe care autoritatea publica o acorda si care vizeaza si acordarea de facilitati de transport pe categoriile socio-profesionale si de varsta pe care Consiliul Local le-a enumerat de a lungul anilor. Prin urmare sunt doua chestiuni total diferite. Compensatia se refera la asigurarea viabilitatii operatorului de transport pe perioada delegarii serviciului, iar subventia este alt serviciu pe care noi il numim subventie dar de fapt el reprezinta prestare de serviciu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Domnul Axinia, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Pentru ca ati deschis discutia si continuand la ceea ce spuneti dumneavoastra, intrebare: Compania a luat toate masurile necesare, economico-financiare astfel incat aceasta infuzie de bani, de lichiditati pe care noi o bagam in companie sa nu se duca ca un fel de ajutor de stat, ci lucrul care este intezis pentru ca intram in partea cealalta a problemei unde putem sa primim amenzi, putem sa fim sanctionati pe chestia asta

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Departamentul de Ajutor de Stat a analizat documentia.

Domnul consilier Axinia Constantin

Vrem sa stim daca cei de la Companie au luat toate masurile necesare astfel incat sa nu se duca in alta parte aceasta infuzie de bani.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnul Axinia.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Este si obiectul discutiei la Consiliul Concurentei. Consiliul Concurentei nu vizeaza acest proiect doar din punct de vedere al concurentei in piata libera a operatorilor de trasport, ci evitarea ajutorului de stat.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Da. Multumesc. Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnul primar sunteti intr-o mica eroare. Subventia nu exista ca si venituri in baza regulamentelor comisiei europene de aceea am .

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am spus-o sub statutul de prestare de servicii

Domnul consilier Danga Marius Sorin

De aceea in contract ati definit ceea ce se cheama diferenta de tarif si chiar in definitie vorbeste despre sumele acordate operatorului de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente acoperii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile calatoriile individuale pentru anumite categorii de calatori. Nu aveti in contract nicaieri definita subventia. Deci singurii bani pe care ii putem acorda in baza legislatiei europene operatorului de transport reprezinta compensatia si mai mult

decat atat in contract scrie foarte clar...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

O secunda.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sa imi termin interventia si ca sa puteti dumneavoastra formula un raspuns complet. De asemenea in contract prevede foarte clar ca diferenta de tarif si merg ca sa ajung exact la articol, face parte, este inclusa in compensatie. Deci subventiile, sa le denumim subventii pe care dumneavoastra le sau noi le-am acordat pana acum, denumite in contract diferente de tarif, sunt parte din compensatie, compensatie care nu poate depasi mai mult de 38 milioane de lei, art. 8.6. din contract - suma reprezentand diferenta de tarif pentru luna respectiv facturata intra in calcul compensatiei pentu luna respectiva. Asadar daca CTP si-a previzionat pe urmatorii doi ani sume de la bugetul local de 68 de milioane lei si Consiliul Concurentei ne-a spus ca nu putem da decat 38 de milioane lei, calculele trebuie refacute. Doamna Denisa, sper ca poiectul este in original semnat de dumneavoastra ca la mapa noi nu il avem semnat. De asemenea la mapa nu avem anexele.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Continuam dialogul?

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Un pic, un pic va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

De asemenea la mapa nu avem anexele. Cine a avut curiozitatea poate vedea si anexele in format electronic care intr-adevar sunt laborioase, dar sunt foarte multe detalii care tin de esenta acestui contract.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu inteleg foarte mult patima acestui proiect de hotarare in contextul actual si nu il mai comentez. Un lucru despre care ar trebui sa tinem cont este faptul ca acest contract de delegare se face in regim de urgenta, motivat de faptul ca declansarea procedurii de faliment ne poate lasa in 24 de ore daca decide judecatorul fara posibilitatea operarii. Ce spuneti dumneavoastra, intre compensatie, diferenta de tarif sau gratuitati acordate de catre municipiul Iasi pentru ca sunt si gratuitati pe care Consiliul Local le acorda diferitelor categorii prin lege sau prin decizia autoritatii locale, ele vin in completarea bugetului de venituri si cheltuieli tocmai pentru a lasa compania intr-un regim de functionare viabil pe piata economica de data aceasta. Prin urmare, orice alta suma care depaseste plafonul de 38, intre estimarile facute de catre autoritatea locala si aprobarile facute, se duc din nou in avizul Consiliului Concurentei pentru a nu iesi din procedura de ajutor de stat. Noi, repet, suntem singurii operatori sau singura autoritate publica care facem delegare gestiunii serviciului de transport prin respectarea in intregime a tuturor impunerilor din legislatia europeana si am asteptat de asta am si retras proiectul de hotarare pentru a primi avizul Consiliului Concurentei pentru a evita ajutorul de stat. Multumesc

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Domnul Trandafirescu, va rog.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

O interventie scurta. Ma bucur ca domnul primar si-a adus aminte de faptul ca trebuia publicat in jurnalul oficial al Uniunii Europene. Noi discutia asta am mai avut-o daca va mai aduceti aminte, cand a fost refacut contractul cu RATP-ul. Si atunci a fost o situatie de urgenta si atunci am spus ca trebuie publicat in jurnalul oficial al Uniunii Europene. In alta ordine de idei, regulamentul 1370/2007 a Parlamentului European a suferit niste modificari prin, cum se cheama, directivele Uniunii Europene 23, 24, 25 pe care nu le vad trecute aici asa incat v-as dori sa va ganditi din noua inainte de a vota. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu am sa continui pledoria si am sa spun in acelasi sens ca acest contract vizeaza o activitate pe maxim doi ani de zile exact asa cum scrie in proiectul de hotarare si in avizul de la Consiliul Concurentei pentru ca pentru a putea incheia un contract pe 15 ani de zile trebuie sa facem publicare in jurnal cu cel putin un an de zile inaintea delegarii acelei activitati, motiv pentru care acest contract se refera la 24 de luni de functionare, iar inainte de ultimele 12 reluam procedura prin publicare in jurnalul european. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnul primar. Va supun votului.

Cine este pentru?

Cie este impotriva? Domnul Danga, domnul Navodaru, domnul Trandafirescu si doamna Preda si domnul general Birhala.

Se abtine cineva? Nu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat in majoritate.

Suntem la proiectul 3 de pe completare.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Discutii? Domnul Danga, va rog daca puteti sa fiti concis astfel incat sa nu prelungim foarte mult aceasta dezbatere.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

O sa incerc sa fiu concis, sa atrag atentia operatului sa aiba in vedere cu atentie avizul emis de Consiliul Concurentei si modul in care introduc in contabilitate aceste sume pentru ca ele nu pot fi utilizate decat in folosul punerii in aplicare a SIEG, a serviciului de interese economic general, da?

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc. Mai sunt alte interventii?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As mai face o completare aici. Aceasta suma se refera tocmai in sustinerea primei luni sa spunem sau primei perioade de activitate de care noua companie are nevoie in desfasurarea acestui serviciu public.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnul Axinia, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Voiam sa remarc o chestie si care trebuia avuta in vedere. Nu mai vreau sa discut la urmatorul proiect care se leaga la ceea ce ne-am uitat aici la cheltuielile pe care le are nevoie societatea pentru o luna de zile de functionare, era 6 milioane. Ne uitam putin sus la un paragraf care spune cheltuieli cu personalul care se ridica la 3600000. Vreau sa va spun ca este o suma foarte mare pentru ca se duce jumatate din necesarul pe care il are intr-u luna o societate. Acum revin la ceea ce am discutat la inceput cand ii spuneam stimatului meu coleg Danga, USL / liberal, ca Compania Nationala care se va crea, trebuie sa fie structurata pe alte concepte si ma refer la cei care vor prelua fraiele acestei primarii si mai ales sa gandeasca la un nou mod de transport chiar cu noi departamente si noi organizari si reorientari catre piata de transport. Daca ne uitam foarte bine la aceste diagrame care sunt de transport sunt multe rute care sunt paralele, sunt prea putine rute care pleaca din Iasi catre zona metropolitana a Iasiului si mai ales de diversificare si interconectare.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

Asta este cel mai important. Deci inca o data revin la chestia cu bugetul

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Nu mai reveniti ca le-am inteles. E suficient. Multumesc.

Cine este pentru?

Este cineva impotriva? Domnul Trandafirescu, impotriva.

Cine se abtine? Domnul Birhala, domnul Danga, domnul Novadaru si doamna Anca Preda.

Deci proiectul a fost aprobat in majoritate.

Si acum ultimul proiect de pe ordinea de zi. Aveti indreptarea materiala la mapa.

Dispozitia nr. 730 din 30 mai 2016:

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018;

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Cine este impotriva? Domnul Trandafirescu, doamna Anca Preda, domnul Navodaru, domnul Danga si domnul Birhala.

Se abtine cineva? Se abtine domnul Axinia.

In majoritate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Va multumesc foarte mult pentru prezenta domnilor consilieri. Nu terminam pana cand doamna secretar... va rog.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Multumesc, domnule primar, pentru invitatia de a inmana aceste diplome de excelenta in numele dumneavoastra. Se acorda diplome de excelenta consilierilor locali in semn de inalta apreciere pentru intreaga activitate, pentru implicarea in viata cetatii si pentru sustinerea valorilor municipiului Iasi. Domnule Aur, daca doriti sa spuneti si cateva cuvinte, va rog.

Domnul consilier Aur Marius Catalin

De asemenea si eu doresc sa multumesc tuturor colegilor din Consiliul Local pentru colaborarea avuta in acesti patru ani de zile, pentru sprijinul acordat in rezolvarea problemelor identificate si primite de la cetatenii orasului Iasi, executivului municipiului Iasi si nu in ultimul rand colegului nostru, domnul primar al municipiului Iasi, domnului Mihai Chirica. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin

Acuma nu stiu cat domnul presedinte are timp sa ma accepte, dar va multumesc pentru aceasta diploma de excelenta. Dupa 12 ani de consilier local, multumesc pentru cei care au avut incredere in mine. Multumesc si pentru cei care nu au avut incredere in mine. Multumesc si pentru cei care mi-au zis ca au incredere in mine si nu au avut incredere in mine. Multumesc tuturor care m-au acceptat si m-au inteles in ceea ce am vrut sa transmit. Inca o data va urez mult succes pentru cei care vor fi in Consiliul Local, pentru viitorul primar o activitate frumoasa fara suisuri, numai in linie dreapta cum zicem noi la CFR, in aliniament si fara semnale de oprire. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu mai iesiti pe usa. Lasati usa inchisa cu cei ramasi inauntru.

Domnul consilier Bejan Victor

Va multumesc din tot sufletul pentru diploma de excelenta acordata. Sunt bucuros si onorat ca timp de 4 ani de zile am fost consilier in cadrul Consiliului Municipal Iasi. A fost o activitate frumoasa, am incercat sa realizez o serie de proiecte, proiecte care o parte au fost realizate, o parte raman sa fie realizate. Sper in continuare sa colaborez cu executivul din cadrul primariei Iasi, cu domnul primar. Sper sa duc in continuare la indeplinire proiectele pe care le am de ani si ani de zile si as fi vrut sa fie fructificate. As vrea inca o data sa multumesc colegilor mei din cadrul Consiliului Municipal, executivului, domnului primar, tuturor celor care au incercat si au sprijinit activitatea noastra a consilierilor. Va multumesc frumos.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Birhala Constantin.

Domnul consilier Birhala Constantin

Deci vreau sa va multumesc pentru acordarea acestei diplome de excelenta. Vreau sa multumesc doamnelor si domnilor consilieri. Am fost onorat ca am facut parte din consiliul local 4 ani de zile. Vreau sa va doresc tuturor in continuare multa sanatate, impliniri, satisfactii, iar noului consiliului local numai impliniri in activitatea care va urma. Toate cele bune la toti.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Buna ziua doamnelor, domnilor. Multumesc si eu pentru aceasta diploma. Multumesc in primul rand colegilor pentru colaborarea pe care am avut-o. Bineinteles lucrurile sunt perfectibile si sper ca noua componenta a Consiliului sa rezolve mai bine lucrurile. Multumesc celor din aparatul executiv care au contribuit impreuna cu noi, impreuna cu domnul primar la imbunatatirea conditiilor iesenilor si mult succes fie ca vom participa sau nu o parte dintre noi in urmatorul consiliul local. Va multumesc.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Domnul Boisteanu, va rog.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Doamnelor, domnilor, domnule primar, doamna secretar sunt onorat ca timp de 4 ani in dezbaterile acestui colectiv creat din cele doua talere care dau greutate activitatii executivului Consililui Municipiului Iasi, a Primariei Muncipiului Iasi, putere si opozitiei, sau haideti sa spunem echilibrul care este intotdeauna benefic pentru locuitori. Va multumesc. Ma simt onorat. Va urerz toate cele bune.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Domnul Catalin Cristian, va rog.

Domnul consilier Cristian Catalin

Buna ziua doamnelor si domnilor. Va mulțumesc tare mult pentru sprijinul si suportul pe care l-am primit in acesti 8 ani. Tin sa adresez multumiri celor din executiv pentru ca ei sunt cei care duc greul, noi venim o data pe luna si punctam anumite aspecte pe care ei cu foarte, foarte multa munca isi desfasoara o activitate care uneori nu este tocmai placuta fata de cetateanul iesean. Va multumesc si va doresc succes in viitoarea legislatura. Multumesc.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Multumim. Domnul Danga Marius.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eu in mare ce am avut de zis am zis pe parcursul acestor 4 ani si la inceputul acestei sedinte. Vreau doar sa fiti de acord sa ii multumim lui Dumnezeu ca ne-a adus sanatosi la final de mandat si sa uram succes celor care vor urma dupa noi. Doamne ajuta!

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Harabagiu.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile

Multumesc, domnule primar. Multumesc tuturor colegilor din Consiliul Local si nu in ultimul rand multumesc executivului Primariei Municipiului Iasi. Succes noului consiliu, iar pe viitor pentru doamna secretar al Consiliului Local imi doresc sa nu mai avem oameni dezamagiti care vin la primarie pentru un act, pentru o hartie si stau si ne privesc din coltul salii. Multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

împreuna vom putea face echipa sa rezolvam si problemele acestea. Domnul Leonte, va rog.

Domnul consilier Leonte Constantin

Va multumesc, domnule primar. A fost o onoare pentru mine ca in acesti 4 ani sa lucrez alaturi de dumneavoastra, de consilierii locali in toate activitatile care s-au desfasurat in acesta perioada. Sunt onorat, am fost onorat mai bine zis, sa va cunosc pe toti si in alte ipostaze decat cele in viata de fiecare zi. Va urez succes in continuare si politic, dar mai ales personal. Multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Doamna Melenciuc Georgiana.

Doamna consilier Melenciuc Georgiana

Diploma de excelenta semnata de domnul primar Mihai Chirica. Domnule primar, va multumesc dumneavoastra si celor care au facut posibila prezenta mea in Consiliul Local pentru increderea pe care mi-ati acordat-o. Va doresc celor care ramaneti implicati in activitatea politica sau mai putin sau va retrageti din ea, va doresc succes. Inca un mesaj pentru domnul primar -va doresc un Consiliu Local mai putin opozant.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Bulgariu Catalin.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc. Am ajuns la final de mandat care cu siguranta va ramane in istoria îasiului nu doar pentru ceea ce am lucrat noi aici noi in consiliu, ci si pentru alti factori care sper sa ne fie de invatatura de minte pentru toti si sa facem doar lucrurile asa cum trebuie pentru binele iesenilor. Va multumesc foarte mult. Mult succes tuturor.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Domnul Matasaru.

Domnul Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atributii de primar

Au trecut 4 ani. A fost o onoare sa lucrez pentru cetatenii municipiului Iasi. A fost o onoare sa lucrez cu dumneavoatra dragi colegi din Consiliul Local. A fost o onoare sa lucrez cu dumneavoastra dragi colegi din executivul priamriei. Va multumesc pentru ca m-ati sustinut sa sustinem impreuna acest oras, acest oras si locuitorii sai minunati. Este cel mai frumos oras din Romania si ma bucur ca in acesti 4 ani de zile cat am fost in cadrul Consiliului Local, am servit acesti oameni, am servit acest oras cu devotament, cu responsabilitate si cu buna credinta. Va multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Domnul Nedelcu Vlad. Felicitari si succes.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua. Sunt foarte emotionat de acesti ani in care am fost consilier local. A fost o experienta inedita, poate si datorita faptului ca am fost si in opozitie, am fost si independent, iar acum fac parte dintr-o echipa puternica si acest lucru ii datorez domnului primar Mihai Chirica pentru ca dansul chiar este un adevarat lider. Motivul pentru care eu la inceputul mandatului am facut opozitie, am fost opozant, a fost pentru ca nu aveam cum sa ajung la un punct comun vis-a-vis de proiectele care erau pentru ieseni, insa intotdeauna vreau sa va marturisesc ca primarul Mihai Chirica a fost de acord cu proiectele pe care le-am depus, chiar le-a semnat si au fost momente speciale pentru mine, pentru sustinatorii mei pentru ca in momentul cand veneau iesenii la audiente le comunicam aceste lucruri, iar eu ma bucur ca Iasiul va avea un primar in persoana lui Mihai Chirica si am incredere ca lucrurile vor merge mai bine. Vreau sa va multumesc dumneavoatra domnilor si doamnelor consilieri locali si executivului primariei. Mult succes in continuare viitorului Consiliu Local.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Navodaru Laurentiu.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

As dori sa multumesc in primul rand colegilor mei din Podu Ros care au facut posibila ca eu sa fac parte din acest Consiliu Local al Primariei Iasi timp de 4 ani. Multumesc iesenilor care m-au votat. Va multumesc voua dragi colegi din Consiliul Local pentru acesti 4 ani si cu bune si cu rele si vreau sa comunic iesenilor ca tot ce am facut si tot ce am votat in acest consiliu local a fost pentru ei si ca urez mult succes celor care veni. In acest moment o fata rade si o fata plange. De ce rade? Pentru ca am scapat de apasarea a celor ce se intampla in acest consiliu local si a responsabilitatilor pe care ti le asumi cand vii in acest consiliu local si plange pentru ca ma despart de voi, ma despart de Denisa. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Domnul Ostaficiuc Marius. Felicitari.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Multumesc pentru acesta distinctie. In general am fost un tip implicat in ceea ce a insemnat problematica Consiliului Local, a problemelor cetatenilor pe care am incercat sa le rezolvam. Vreau sa multumesc aici executivului primariei, dar si in acest moment as vrea sa definesc acest executiv. As vrea sa multumesc domnului viceprimar Marius Danga pentru ca am inceput impreuna acest mandat. Sunt obligat sa multumesc si domnului Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iasi ales in 2012. Bineinteles ca multumesc domnului Nichita pentru ceea ce a facut bun in acest oras si nu multumesc si nu ne face cinste pentru ceea ce nu a facut bun acestui oras. De asemenea as vrea sa continui sa multumesc domnului viceprimar Daniel Matasaru, domnului viceprimar Gabriel Surdu si nu in ultimul rand domnului Mihai Chirica primarului muncipiului si viitorul primar al muncipiului Iasi. As vrea doar sa ii salut.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Doamna Anca Preda.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Tocmai pentru ca am oferit aceasta sau mi-am oferit aceasta placere de a saluta executivul municipiului Iași, am lasat tocmai la urma pe doamna Denisa Ionascu pe care la fel vreau sa o apreciez pentru tot ceea ce a facut pana acum si exact cum spunea si colegul meu Laurentiu sa imi para rau ca ma despart de secretarul municipiului Iasi, dar cu siguranta voi mai reveni pe la primarie incheind tot intr-un ton optimist. Multumesc frumos Denisa Ionascu.

Doamna consilier Preda Anca

Multumesc frumos pentru aceasta diploma de excelenta. Nu pot sa nu remarc ca este rosie. Deci o recunoastere mai ales la adresa mea un consilier de opozitie, poate, mi-ar placea sa cred cel mai vehement. Nu am cum sa urez actualului executiv un nou consiliu local mai putin opozant, din contra. Consider ca aici la Consiliul Local trebuie sa fie democratie, sa fie o libertate a opiniilor, toate acestea sa fie constructive si sa fie in interesul si in scopul final pentru care fiecare dintre noi am reusit sa reprezentam municipiul Iasi, pe locuitorii municipiului Iasi, legalitatea si corectitudinea actului administrativ. Eu am de facut, ma bucur ca v-am avut pe toti colegi dar am o apreciere aparte pentru domnul consilier Birhala fata de care cred ca toate sedintele de comisie nu ar fi fost atat, poate, de corect intrunite. Nu trebuie sa uitam meritul dumnealui de a avea totusi cu o zi inainte de macar inainte de plen sedintele de comisii si aceasta se datoreaza dumnealui. Mai doresc sa ii mai multumesc si lui Marius Ostaficiuc pentru colegialitate si fair-play, desi colegi de opozitie si-a aratat intotdeauna, si-a manifestat intotdeauna colegialitatea in mod corect fata de mine fara niciun fel de prejudecata. Doresc succes tuturor colegilor si cei care raman in consiliu si cei care nu raman si viitorul consiliu sa fie mai energetic si mai, nu stiu daca corect, nu cred ca e bine spus, dar mai democratic. Multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Multumim. Doamna Rudnic Erica.

Doamna consilier Rudnic Erica

Multumesc cetatenilor orasului Iasi care m-au sustinut, care m-au votat in aceasta functie care a fost un pariu pentru mine in sensul ca a trebuit cu cinste, cu onestitate, cu prestanta, cu mult efort sa facem fata patru ani. Sunt 4 ani, este o perioada destul de lunga, timp in care orasul nostru a devenit foarte, foarte frumos si mai frumos. Cei care il viziteaza ne aduc numai elogii. Sunt mandra de acest lucru pentru ca si noi am participat in sensul cel mai bun al cuvantului. Multumesc colegilor din Partidul Social Democrat care au avut incredere in mine si care m-au sustinut pentru aceasta functie. Multumesc domnului viceprimar Chirica care a luat cu mult curaj si avant stafeta si a inalatat stacheta astfel incat suntem pe culmile cele mai inalte ale dezvoltarii orasului Iasi. Doresc celor care vin dupa noi sa fie la nivelul dorintelor cetatenilor Iasi si sa faca cu cinste si cu onoare parte din consiliul municipal local. Va multumesc tuturor. Multumesc tuturor colegilor cu care am stat in aceasta sala la sedintele ordinare si cu care doresc inca in continuare sa fiu in relatiile cele mai bune cordiale si de ce nu, de prietenie. Multumesc tuturor.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Sandu Vasile.

Domnul consilier Sandu Vasile

Multumesc pentru acesta minunata diploma de excelenta. Multumesc stimatilor colegi din Consiliul Local si stimatelor colege, executivului Primariei Municipiului Iasi, tuturor celor care i-am avut colegii si pe care ii consider niste oameni deosebiti. Tin sa multumesc Miscarii Sindicale Iesene care a avut incredere in mine si m-au ales sa fac parte din acest minunat consiliu local al minunatului oras Iasi. Sper ca mandatul urmator sa aduca mult mai bine pentru ca suntem in progres si sa fie asa cum sunt parcurile frumoase, cum sunt strazile frumoase, sa avem si un transport frumos si performant. Va multumesc pentru incredere si pentru sprijin.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Scripcaru Calin. Felicitari si succes.

Domnul consilier Scripcaru Calin

Voi incepe cu aceleasi multumiri. Multumesc domnului primar, multumesc domnilor viceprimari si multumesc colegilor consilieri indiferent de culoarea politica cu care consider ca am facut o echipa eficienta in acesti ani. Chiar daca sistemul sanitar si medicii trec prin niste momente dificile in aceste zile, sunt convins ca medicii iesenii vor reusi cu demnitate si profesionalism sa depaseasca clipele de care spuneam. In acelasi timp sper ca in cei patru de mandat al meu in Consiliul Local, sa imi fi putut aduce contributia cat de putin la sanatatea iesenilor si la confortul profesional al colegilor medici. Pe de alta parte as vrea sa accentuez faptul ca greul de abia acum incepe si acest greu inseamna Spitalul Regional de Urgente si mi-as dori sa dea Dumnezeu ca peste 4 ani sa ne intalnim aici la fel si sa ne bucuram de indeplinirea acestui deziderat si de darea in folosinta a acestui spital. Va multumesc mult si va urez succes.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Surdu Gabriel.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Multumesc. Sarut mana. Munca in administratie este o munca interesanta, este o munca care de foarte multe ori te face sa te indepartezi de ceea ce inseamna crezul principal cand ai venit in administratie si anume - gandidu-te ca poti sa iti rezolvi o problema, ori cand vii in administratie primul lucru trebuie sa rezolvi problemele altora, celor care te-au votat, celor care ti-au dat votul si celor care au avut incredere in tine. Am facut parte pana astazi dintr-un consiliu de exceptie care a adus multe realizari in municipiul Iasi si aici as aminti un pic rugandu-l pe domnul Danga sa aiba si partile bune in a le aminti si a le consemna pentru ca acest consiliu a votat foarte multe proiecte de hotarare care au fost in beneficiul si in progresul acestui oras. In ceea ce priveste executivul si munca pe care am dus-o impreuna cu domnul primar, cu domnul viceprimar Matasaru si cu ceilalti care au lucrat pe comisii, vreau sa va spun ca sunt colective de exceptie care pe perioada grea care a fost de trecere printr-un complex de imprejurari un pic discutabila, totusi primaria a functionat, niciun cetatean din ceea ce stiu si din ceea ce am avut la audiente nu a avut multe cuvinte de critica la adresa celor care diriguiesc primaria. Eu doresc succes urmatorilor patru ani care vor face ca Iasiul sa implementeze un nou numar proiecte europene. Sunt sigur primarul Chirica care va fi ales, va avea toate parghiile necesare si toti care vor veni in acest consiliu, consider ca odata ce se termina alegerile trebuie sa se puna la munca si sa isi mobilizeze fortele pentru orasul nostru. Multumesc.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Mulțumim. Domnul Trandafirescu Sorin.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

As avea rugămintea, din politețe sa ii cedez locul colegei mele Simona Vranceanu.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Doamna Simona Vranceanu.

Doamna consilier Vranceanu Simona Elena

Mulțumesc, Tudor. Va rog sa imi permiteți sa va spun buna ziua si sa va mai spun ca am auzit doua cuvinte dominante, e privilegiul celui care are ultimul cuvant sau penultimul, si anume multumiri si onoare. Sigur cel de al doilea cuvant marturisesc ca l-am gandit si eu inca din momentul in care ne-ati, domnule primar, ca vom avea un ultim cuvant. Da, sunt onorata ca am colaborat vreme de un deceniu cu o echipa profesionista a administratiei publice locale, a unui partid pe care il reprezint si mai sunt onorata ca m-am aflat intr-un Consiliu Local pe care mi-l asum cu toate neajunsurile. Sigur ca sunt dezamagita de faptul ca s-au atins si unele puncte sensibile. Nu as spune insa ca proiectele pe care nu le-am implinit sunt neajunsuri, ci as spune ca poate sunt momente in care ar trebui sa tratam cu mai multa responsabilitate si deschidere si de ce nu creativitatea, inovatie toate aceste proiecte pe care ni le propunem. As mai spune ca nu vad acest moment ca un moment de final, dimpotriva, Doamne Fereste, chiar daca nu voi mai face parte din urmatorul consiliu indubitabil voi fi aproape caci imi doresc sa vad o profesionalizare autentica a clasei politice, iar noi la Universitatea Cuza asta facem alaturi de studentii nostri de la stiinte politice. Va marturisesc ca vreau sa multumesc in mod deosebit tuturor celor cu care am colaborat vreme de 4 ani si de asemenea sa va doresc mult succes, domnule primar Mihai Chirica, dumneavoastra si intregii echipe in viitorul mandat. Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul Trandafirescu. Felicitari si succes.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Stimati colegi, va multumesc tare mult pentru aceasta diploma de excelenta chiar daca sunt ultimul sper sa nu fiu cel din urma si sper ca in viitorul consiliu multi dintre colegii mei din Partidul National Liberal sa faca parte. As vrea sa va spun ca as vrea sa multumesc in special iesenilor, sa multumesc iesenilor pentru faptul ca ne-au apreciat munca sau pentru faptul ca au fost rabdatori si toleranti atunci cand am gresit pentru ca ei dau intr-adevar masura valorii muncii noastre. Doresc mult succes celor care vor veni si vor face parte din viitorul consiliu si as vrea sa inchei cu un citat pentru ei. Citatul spune “ fortes fortuna adjuvant”, adica norocul ii ajuta pe cei curajosi. Va multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnule presedinte de sedinta, va revine placerea si onoarea de inmana diploma de excelenta domnului primar Mihai Chirica.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Intr-adevar a mai trecut o etapa din viata noastra pe care foarte pe scurt as vrea sa o rememoram cu totii si as porni de la juramnatul pe care in anul 2012 l-am facut cu totii in fata lui Dumnezeu pentru a sluji interesele iesenilor, interesele acestui oras. Cred ca am reusit cu totii sa ne respectam fata de ieseni acest juramant. A fost o perioada de 4 ani de zile cu foarte multe realizari care nu se puteau face doar in mana unui singur om, ci in mana unei echipe, iar echipa Consiliului Local Iași a slujit interesele iesenilor, toata echipa. Au fost si momente mai tensionate pentru care atunci cand a fost cazul poate am gresit, dar am forta sa imi cer iertare acum. Au fost si momente frumoase pentru care va multumesc, dar toate realizarile pe care le vedem in jurul nostru nu se puteau face daca toti intelegeam de la inceput ca Iasiul merita. Iasiul s-a schimbat din toate punctele de vedere. Ne-am transformat in 12 ani cat nu s-a facut de foarte multa vreme. Sunt sigur ca vom putea impreuna sa reusim sa ducem mai departe aceasta tendinta de dezvoltare a orasului, sa le multumim iesenilor pentru rabdarea pe care au avut-o cu noi, sa le multumim iesenilor pentru gandurile frumoase pe care le-au transmis atunci cand au vazut ca lucrurile se schimba, cand lucrurile incep sa functioneze, cand viata lor incepe sa capete un nou orizont. Multe obiecte au fost aprobate de catre Consiliul Local si s-au transformat in realitate, multe vor veni de acum incolo si desigur tot cu sprijinul vostru. Multumirile mele vin desigur si asupra echipei executive in care ma regasesc de fiecare data, cu experienta, cu bunele si mai putin bunele care s-au manifestat in comportamentul nostru, al tuturor, dar cu gandul de a face ca tot ceea ce se va intampla de azi incolo sa fie pe drumul cel bun. Mai sunt multe lucruri de facut, mai sunt multe lucruri de invatat, mai sunt multe probleme care necesita o alta abordare, dar eu sunt convis ca viitorul Consiliul Local va fi si democratic si reprezentativ si folositor comunitatii iesene, de aceea astazi cand inchidem o legislatura frumoasa pornita pe un proiect politic demn de luat in seama, putem spune cu totii, cred eu, ca suntem mandri ca am slujit iesenii, ca suntem mandri ca ne-am dus obiectivele la bun sfarsit si ca desigur putem sa continuam viata in slujba iesenilor indiferent daca vom fi in Consiliul Local, primari, viceprimari, consilieri locali, judeteni sau oriunde la locul de munca, acolo unde ne vom regasi de azi incolo. Vreau sa multumesc tuturor celor care s-au implicat in viata Consiliului Local, ma refer aici la mass-media ieseana si nu numai, la colegii din executiv, la cei care au devenit colaboratori cu noi pe parcursul timpului, toti au pus umarul ca viata orasului sa mearga inainte. Va multumesc si va doresc succes tuturor in aceasta ultima reduta de 5 zile care a mai ramas pana cand intr-un mod democratic iesenii isi vor spune cuvantul. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Bulgariu Catalin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Va multumesc tuturor pentru participare si pentru rabdare. Astea fiind spuse acest mandat se incheie. Va multumesc. La revedere. Multa sanatate tuturor. Sunteti asteptati la o cupa de sampanie in hol, pentru a finaliza acest moment.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CATALIN BULGARIU

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3