Proces verbal din 31.03.2016

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 31 martie 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 39072 / 11.04.2016


/UrrrrrȚ

Aducem la cunoștința publicului

L I I I    I    31.03.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 martie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS CATALIN

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOCA ADRIAN FLORIN

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    CHIRICA MIHAI

8.    CRISTIAN CATALIN

9.    DANGA MARIUS SORIN

10.    GAVRILA CAMELIA

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    MATASARU PETRE DANIEL

13.    MELENCIUC GEORGIANA

14.    NAVODARU LAURENTIU

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SANDU VASILE

20.    SCRIPCARU CALIN

21.    SURDU GABRIEL MIHAI

22.    TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

23.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - viceprimarul cu

atributii de primar al Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul

Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atribuții de viceprimar, doamna Denisa Liliana lonascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 355 din data de 25 martie 2016, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului lasi;

2.    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Proiectare si execuție străzi in Municipiul Iași - Str. Gh. Asachi și Bld. Dimitrie Cantemir;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2015;

5.    Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ” Elie Wiesel ” și Municipiul Iași;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ” Moldova ” Iasi;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa nr.14;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016;

9.    Proiect de hotărâre privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și studenți;

10.    Proiect de hotărâre privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a abonamentului de tip studențesc, pentru transportul public local prin curse regulate;

11.    Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Municipiului Iași în Consiliul Director al Fundației Sportului Ieșean;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor „ Comisiilor de analiză, evaluare și selecție” , înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005;

13.    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti, Judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” , ”Casa Tafrali” si „ statuia Fericitului Anton Durcovici ”;

17.    Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic „Dr C.I.Parhon” Iasi, in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, a materialelor scoase din uz, către Regia Autonomă de Transport Public Iași ;

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 36/29.02.2016 prin care se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul RK Pod Tudor Vladimirescu;

20.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de înmatriculare IS-10-RFJ către Poliția Locală Iași;

21.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 29841/2016;

23.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații și fundații ;

24.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor- Filiala Județeană Iași;

25.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, în interesul Comunității Evreilor Iași;

26.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 15,26 mp, situat în Iași, bdul N. Iorga nr. 24, bl. C1 de pe S.C. NICoLiNA FARM S.R.L. pe Pirtac Stefanel - Ovidiu;

27.    Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 20,47 mp, situat în Iași, str. Vasile Lupu nr. 114, bl. A3, tr.1 către SC ELEN COMEX sTaR SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 401 mp, situat în Iași, str. Brândușa nr. 82, parcela CC 2607/4/2, sector cadastral 61 ;

29.    Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare in incinta Ștrandului Municipal ;

30.    Proiect de    hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat ;

31.    Proiect de    hotărâre privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

32.    Proiect de    hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI BULEVARDUL SOCOLA NR. 86A,

NUMĂR CADASTRAL 149649, întocmit în vederea construirii unui imobil de cabinete medicale pentru elevi pe teren proprietate privată persoane fizice;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L, NUMĂR CADASTRAL 15807, întocmit în vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HATMAN SENDREA NR. 20, NUMAR CADASTRAL 142934 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607 întocmit in vederea construirii unui sediu birouri pe teren proprietate privata persoana juridica;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T144, NUMERE

CADASTRALE 11092/1/4, 11092/1/5, 11092/1/6, 11092/1/11, 11092/1/12, 11092/1/13, 11092/1/14, 11092/1/15, 11092/1/16, 11092/1/17, 11092/1/21, 11092/1/22,    11092/1/27, 11092/1/33, 11092/1/35, 11092/2 Intocmit in

vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinte individuale si colective mici pe teren proprietate privata persoane fizice;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI FN numar cadastral 18373 întocmit in vederea construirii unei locuinte, functiuni complementare si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA îASî-TOMESTî T127, NUMAR CADASTRAL 147189 întocmit in vederea construirii unei hale, sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TROFEELOR NR. 2, NUMAR CADASTRAL 148279, întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;

40.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementareIASI ZONA BUCIUM, TARLALELE 164-165, PARCELELE VN6755/1/2, DE6756/2, VN 6773/2, A6760/1 A6760/2, DE6731/1, DE 6771/1, VN1(6751/1), DE1(6843/1), DE1(6815/1/2), DE1(6840/1), DE1(6732/1/1), VN1(6841/1/1), VN1(6818/1), VN1(6818/2), VN1(6818/1/2), V1/1(6755/1/1),

Ps2/1(6810/1/1/1), V1/2(6755/1/2), Ps2/2(6810/1/1/2), V1/3(6755/1/3), Ps2/3(6810/1/1/3), A1/7(6755/1/7), V1/7(6755/1/7), V1/4(6755/1/4), V1/6(6755/1/6), Ps2/4(6810/1/1/4), A1/1(6818/2/1/1), A1/2(6818/2/1/2), A1/3(6818/2/1/3), A1/4(6818/2/1/4), DE6(4781/3/2), V7(4772/9/2), F8(4773/9/2), V1/5(6755/1/5), V1/6(6755/1/6), P-2/4(6810/1/1/4), A1/5(6818/2/1/5);

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei), număr cadastral 13458/CF 135485 și număr cadastral 144663 /CF 144663 pentru investiția construire spațiu de birouri și locuințe de serviciu pe teren proprietate ;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Păcurari nr.156D, număr cadastral 6594/2, CF 124240 întocmit pentru investitia “Construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate”;

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extravilan zona Bucium, T 170, numere cadastrale 147123 si 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuințe izolate și cuplate pe teren privat;

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAȘI, strada Tabacului nr.20A, număr cadastral / cf 149665 pentru “construire atelier auto pe teren proprietate » ;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 355 din data de 24 martie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Bulgariu Catalin si domnul Leonte Constantin.Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare de Consiliul Local din 29 februarie 2016, precum si a sedintei extraordinare de Consiliul Local din data de 07 martie 2016. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumesc doamna secretar. Buna ziua stimati invitati si invitate, stimati colegi si colege. Suntem convocati conform dispozitiei primarului nr. 355, la o sedinta ordinara, antepenultima din mandatul acesta, pentru a pune sau a spune dumneavoastra voturile de proiecte de hotarare. Va aduc la cunostinta in calitate de presedinte de sedinta, in conformitate cu regulamentul, interpelarile pe care dumneavoastra le faceti sa fie intr-un timp conform, inca o data repet, regulamentului, de doua, trei minute, dupa care vom trece la alta interpelare daca nu sunt alte probleme. In conformitate cu prevederile regulamentului, va supun pentru interpelari. Cine ia cuvantul? Domnul consilier Trandafirescu Sorin, domnul doctor Bejan si ... ma asteptam, asa, sa fiti primul, domnul Danga si nelipsita noastra colega, doamna Anca Preda. Va rog, in ordinea in care v-ati inscris la cuvant. Domnul Trandafirescu Sorin.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin

Buna ziua doamnelor si domnilor, buna ziua stimati colegi. As vrea sa il intreb pe domnul viceprimar cu atributii de primar, daca isi mai aduce aminte ca la ultima sedinta am stabilit ca acea comisie tehnica de urbanism este votata pentru o luna si urma sa se schimbe componenta comisiei, daca s-a analizat ca nu am vazut-o pe ordinea de zi. Si in completare la ce voiam sa va spun este ca am un draft cu o propunere de regulament de lucru a acestei comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism si as avea de facut doua comentarii cu privire la doua puncte. Punctul 13 care spune ca la sedintele acestei comisii nu pot participa in luarea deciziilor decat membrii comisiei, asta inseamna sa excluda din start toti cei care sunt proiectanti, arhitecti, care fac documentatiile si le supun analizei comisiei, beneficiari, deci nu vor sa ii primeasca la aceasta comisie. Nu inteleg de ce nu este publica. Si punctul, articolul 31 in care spune ca se supun analizei acestei comisii proiecte care pot fi introduse pentru analiza numai de doua ori. De ce numai de doua ori? Asta a fost intrebarea. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, poftiti domnul primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am sa incerc sa formulez raspunsul pe masura ce apare si intrebarea. Salut pe cei prezenti. Salut tinerii care au venit in vizita la noi. Sper sa plece cu o impresie pozitiva si ligile studentesti. Am vazut si de la Federatia Organizatiilor de Tineret. Ii salutam pe toti. Am sa trec direct in continutul intrebarii. Discutiile avute ieri cu domnii care fac parte din comisia de oportunitate, vor finaliza raportul, raportul activitatii pana in prezent si regulamentul pe care il vor supune aprobarii noastre. Exista o prevedere a legii in ceea ce priveste competenta acestei comisii referitor la incompatibilitatea intre cei care fac parte din comisie si prezenta unor proiecte elaborate de catre dumnealor. Beneficiarii pot face parte sau pot lua parte mai bine spus, la aceste comisii si pot aduce explicatii pe masura ce comisia de oportunitate doreste. De altfel, ieri erau astfel de beneficiari acolo care venisera cu informatii suplimentare despre proiectele pe care doresc sa le treaca prin comisia de oportunitate. Este o comisie consultativa, plecam de la aceasta premisa. In mare parte noi am modificat-o tocmai pentru a putea asigura mai usor cvorumul. De exemplu saptamana trecuta comisia nu a avut din nou cvorum chiar daca numarul lor s-a redus substantial, saptamana aceasta a avut. Discutiile au fost destul de aplecate spre calitatea proiectelor prezentate de catre beneficiari. Nu se pune problema imposibilitatii revenirii. Revenim de cate ori este nevoie. De exemplu ieri a fost un proiect la care se va cere o revenire a patra oara pentru ca nu era o corespondenta foarte clara intre indicatorii propusi si plansa desenata, motiv pentru care va reveni in comisia urmatoare. Dar un lucru este cert, aveti perfecta dreptate, trebuie accelerate un pic lucrurile. Ei fac o munca oarecum benevola, nu sunt remunerati sub nicio forma de ceea ce presteaza acolo si speram sa ramana atasati de dorinta de a face bine acestui oras. Credem ca asa va fi pentru ca fac parte din aceasta comisie oameni reprezentativi din punct de vedere al scolii de arhitectura si urbanism ai Iasiului si speram sa isi duca misiunea pana la capat. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Dau cuvantul urmatorului inscris pe lista de interpelari, domnul doctor Bejan.

Domnule doctor.

Domnul consilier Bejan Victor

Vreau sa amintesc ca in urma cu cateva zile, pe data de 27 martie, s-au împlinit 98 de ani de cand in sfatul tarii, membrii sfatului tarii au votat aproape in unanimitate unirea Basarabiei cu tara mama Romania. As vrea sa amintesc ca in Iasi au trait si o parte din ei au murit si sunt inmormantati la Iasi, membri ai sfatului tarii si as vrea sa ii enumar. Este vorba de Teofil Iancu, de Atanasie Chiriac, Gheorghe Nastase, Vasile Harea si Ion Inculet. O parte din acestia i-am cunoscut si eu personal si ma onoreaza lucrul acesta. As vrea sa amintesc ca o parte din aceste morminte ar trebui reconditionate deoarece nu mai sunt urmasi, in special e vorba de Teofil Iancu, Atanasie Chiriac, si de aceea as propune ca primaria, Consiliul Local prin comisia de cultura sa se ocupe de aceasta situatie. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumesc, domnule doctor. Domnule primar sau la sfarsit...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

E o propunere foarte buna, as vrea sa o faceti si in scris si sa o dezbatem si in comisia de cultura. Ca o oportunitate trebuie facut intr-adevar mai ales ca nu au mostenitori dintre ei. Mare parte dintre ei provin din Basarabia, din Republica Moldova actual si speram sa facem ceea ce trebuie si acolo.

Domnul consilier Bejan Victor

Daca imi permiteti numai un cuvant sa spun, sa mai spun o fraza. Duminica impreuna cu un grup de ieseni am fost la mormintele acestor unionisti, unde am aprins o lumanare la capataiul lor. Dumnezeu sa ii odihneasca in pace.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Dumnezeu sa ii odihneasca. Multumim, domnule doctor. Dau cuvantul domnului Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Prima chestiune nu e neaparat o interventie, ar fi trebuit sa fie de la inceput. Va aduc aminte ca pe 8 octombrie 2015 prin hotarare de Consiliu Local, academicianul Solomon Marcus devenea cetatean de onoare al Iasiului si cred ca ii datoram cateva momente de reculegere in cadrul acestui plen.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim ... Da, dupa acest moment.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ok. Si acum interventiile.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Mai aveti?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Si acum interventiile. Chestiuni nu la fel de nefericite, dar prin zona. Vad aici un document, nu un document, in fine, suntem in era digitala si s-a gasit de cuviinta sa nu se dea, sa nu ni se dea ocazia sa il rasfoim macar acum, sa comentam pe el. O sa comentam la sedinta urmatoare, dar cu toate acestea desi ati promis sedinta anterioara, nu avem la mapa punctul de vedere al acestui executiv privind activitatea pe care am desfasurat-o in competitia Capitala Europeana a Culturii. Am investit acolo, din 2013 incoace, peste un milion de euro si nu vad de ce ar trebui sa ni se refuze acest ... Nu, dumneavoastra aici ati scris, nu, nu ala nu poate fi considerat un raport. Ati scris excelenta in cultura. Domnul viceprimar, excelenta in cultura ar fi insemnat sa fim macar intre primii patru la nivel national. De asemenea, nu stim cum luna trecuta mai erau trei avize de obtinut pentru PUG, s-a mai intamplat ceva? Ar trebui sa stim. De asemenea asteptam inca o situatie finala privind implementarea proiectelor din PID-PC, ca sa stim ce zestre lasati domnul viceprimar urmatorului primar. Mass-media de spatamana asta nea prezentat situatia ingrijoratoare a locatiei pentru viitorul spital regional de urgenta. Aflam faptul ca Consiliul Local Valea Lupului a propus o locatie, Consiliul Local Miroslava si DSP a propus o alta locatie, si in toata treaba aceasta acest Consiliu Local a fost ocolit de dumneavoastra cel care exercitati atibutii de primar. Aici noi nu am discutat niciodata acest aspect, de aceea intreb in baza carui mandat si a carei prevederi legale domnul Mihai Chirica reprezenta municipiul Iasi in discutiile purtate in fata altui Consiliu Local. Unde este acel studiu de locatie pe care tot il fluturati? Noi nu l-am vazut, acest Consiliu Local nu l-a aprobat niciodata, nu l-a incarcat cu greutate legala astfel incat el sa fie utilizat in relatiile cu tertii ca fiind punctul de vedere al municipiului Iasi. Domnilor viceprimari aveti obligatia de a prezenta in fata acestui Consiliu Local situatia contractului de delegare de gestiune a serviciului public de transport pe care acum cateva luni ne ati propus sa il prelungim pana in 2020 alaturi de RATP. RATP pe care ne-ati propus sa o reorganizam si ne-ati dat asigurari, va rog sa verificati procesul verbal al sedintei respective, ne-ati garantat ca ANAF-ul nu are de ce sa nu fie de acord cu reteta prezentata in respectivul plan de reorganizare. In tot acest timp ati refuzat sa pregatiti terenul pentru dezvoltarea transportului la nivel metropolitan, iar Compania de Transport Public a pierdut trei ani de la infiintare si nu a realizat nici macar un sfert de pas in obtinerea licentei de transport. Trei ani. Priviti cu prea multa usurinta haosul pe care il avem in fata. Odata cu pronuntarea falimentului RATP, contractul nostru inceteaza de drept, iar astazi o solutie operationala nu avem si aveti intreaga responsabilitate pentru asta, domnilor viceprimari. Astea sunt interventiile mele de astazi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule Danga. Am ramas si eu uimit ca pronuntati asa foarte usor cuvantul haos. Haos inseamna foarte mult, dar daca dumneavoastra il vedeti sub alta forma. House... si in engleza. Dam cuvantul stimatei noastre colege cu urmatoarea, cei de la urma vor fi cei dintai. Ma scuzati, dumneavoastra v-ati inscris ultima.

Doamna consilier Preda Anca

Sigur.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Va așteptam prima.

Doamna consilier Preda Anca

Conform legii administrației publice locale si a statutului consilierilor trebuie sa acordați cuvantul in ordinea celor inscrisi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va rog. Da.

Doamna consilier Preda Anca

Multumesc. Si eu reiterez si ceea ce am spus in sedintele trecute si ceea ce a punctat colegul meu Marius Danga cu privire la Planul Urbasnistic General. Sincera sa fiu as vrea ca astazi sa avem totusi cat de cat un raspuns, un deadline. Mie imi este foarte clar ca nu mai votam in acest mandat Planul Urbanistic General al Iasiului. Eu am atras atentia si o mai fac inca o data cu privire la faptul, eu cred ca planurile urbanistice zonale sau toate proiectele care vizeaza urbanismul, planurile urbanistice de detaliu s.a.m.d., le-am atras atentia colegilor mei ca sunt intr-o, din punctul meu de vedere, o vadita ilegalitate si nu as vrea ca la un moment dat daca ne cheama cumva cineva pe la DNA, sa se spuna ca nu am stiut. Ma rog, acesta este punctul meu de vedere cu privire la aceasta situatie. Mi-as dori sa avem un raspuns din partea domnului Matasaru, ca domnul Matasaru in calitate de viceprimar nu prea a mai luat cuvantul, si domnul Surdu cred ca o sa imi spuna ce mi-a spus si in sedintele de Consiliul Local trecute si deja stiu punctul dumnealui de vedere, motiv pentru care mi-ar placea sa imi spuna domnul Matasaru ca nu poate sa invoce ca nu se ocupa de asa ceva. Iar a doua chestiune, am vazut ca s-a asfaltat Parcul Copou, de la Super Copou. Din nefericire la momentul la care am vazut eu, recunosc nu chiar ieri sau astazi, nu toate aleele erau asfaltate. As vrea sa stiu daca Parcul Copou va fi tot reabilitat, sa spunem, ca am vazut ca s-au facut aleele principale, acesta este un aspect. Cel de al doilea aspect este cel legat de pasarile care din pacate fac foarte multa mizerie. Nu stiu cat va este cunoscuta aceasta situatie, cati dintre dumneavoastra aveti copii sau mergeti la plimbare prin Parcul Copou. Din pacate vara trecuta practic aceasta nu, nu te puteai plimba prin parc, nu puteai sa stai pe banci. Este o situatie cat se poate de grava din punctul meu de vedere. Trebuie sa va spun ca la Seminarul Catolic exista un emitator de sunete, se aude din zona Parcului Copou, si acesta din punctul meu de vedere a avut rolul de a mai imbunatati situatia pasarilor din toata zona Copou. Ulterior am vazut ca s-au mutat pe toata zona de la Fundatie. Eu nu cred ca ar trebui sa eludam acest aspect. Eu sunt pentru si din punctul meu de vedere cred ca ar trebui ca Primaria sa se ocupe sa achizitionam niste emitatoare de sunete pentru a nu a mai avea toata zona Copoului care este cea mai reprezentativa cu zona Universitatii, de la Biblioteca Centrala Universitara pana sus in Copou, sa mai avem parte de aceasta situatie nefericita ca vrem sa ne plimbam si, ma rog, exista riscul sa fim atinsi de “noroc”. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci sa emitem un regulamentul prin hotarare de consiliu local, regulamentul de zbor al pasarilor deasupra Copoului sau altceva. Da, eu am incheiat.

Doamna consilier Preda Anca

Imi permiteti? Va rog sa nu duceti in derizoriu aceasta chestiune pentru ca este o situatie care priveste comunitatea si este derajanta situatia. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Comunitatea din Copou. Este intr-adevar deranjata si va trebui sa facem ceva printr-o metoda daca se poate pasnica, sa vedem ce se va intampla cu ciorile din zona Copou. Cred ca despre aceste pasari vorbim si intr-adevar ele mai ales in aceasta perioada cand isi refac cuiburile odata cu venirea sezonului de primavara, pot si provoaca in continuare neplaceri mai ales in zonele de parc acolo unde vegetatia este deasa. Vom tine cont de aceasta prevedere. Nu trec la alt subiect decat sa aminstesc ca in cele din urma va raspunde si domnul viceprimar Matasaru asupra interpelarii legate de PUG si pentru dumneavoastra si pentru colegul nostru. Un singur lucru as vrea sa nuantez, legat de cei trei ani ar trebui sa faceti trimitere la care perioada va referiti, cand erati viceprimar cu atributii de regie de tranport sau nu. Ati scos-o din cei trei ani, ati lasat-o inglobata in activitatea regiei, dar probabil ca vom lamuri impreuna acest lucru. Referitor la Spitalul Regional de Urgenta, noi nu am transmis un amplasament, domnule viceprimar actualmente consilier, ci am transmis un studiu de solutii pe care uneori Ministerul Sanatatii trebuie sa il analizeze. Daca dumenavoastra nu ati remarcat si daca puteati pune si o intrebare direct la Ministerul Sanatatii, nu l-au citit inca. E greu sa citesti in ziua de astazi, te deranjeaza foarte mult. Nu l-am trimis e adevarat pe facebook, l-am trimis intr-o maniera cat se poate bine legata de institutii, prin posta, cu material de inaintare, cu inscriere in registrul de intrari de la Ministerul Sanatatii, probabil, cu dorinta de a-l citi cineva in cele din urma. Nu Consiliul Local Valea Lupului a facut propunerea, ci Municipiul Iasi prin executivul sau pentru acel studiu de solutii. Noi am cautat variante pentru a asigura proprietatea astfel incat proiectul sa devina eligibil. Noi nu intram in disputa cu comuna Miroslava, nu intram in disputa cu oamenii politici care isi fac cariera din a nu face nimic, dar vom incerca sa primim un raspuns de la cei care efectiv trebuie sa isi dea cu parerea pe acolo. Pentru ca Ministerul Sanatatii ca si singurul for care gestioneaza sanatatea in acest stat, este singura institutie care trebuie sa se pronunte. In rest, apar doar divagatii pe subiect, discutii care au loc prin tot felul de sedii din tot felul de intersectii si care nu provoaca decat uimirea celor de la Bucuresti ca la Iasi nu se reuseste nici macar a se comunica intr-o maniera mai putin publica fata de un subiect de comunitate. Referitor la acest lucru sunt sigur ca a fost o dezbatere extraordinar de transparenta atunci cand s-a ales traseul autostrada si nu a fost doar interventia personala a unui fost ministru al transporturilor, motiv pentru si acel proiect este un proiect de mare succes pentru comunitatea din regiunea Moldova. Referitor la transportul public de calatori, mesaj public, de interes public, transportul public de calatori functioneaza, contractul de servicii publice este activ, patrimoniul RATP in proportie de peste 98% este al municipiului Iasi. Regia de transport public daca va ajunge in luna septembrie cum va decide de altfel judecatorul cu posibilitatea de faliment, se reactiveaza Compania de

Transport pe care tot in Consiliul Local Iasi am infiintat-o. Am aprobat si contractul de servicii publice tot in Consiliul Local Iasi, daca va amintiti in anul 2013 avem aprobate si organigrama, avem aprobat absolut tot ce este nevoie pentru ca transportul public sa se faca in municipiul Iasi cu toate facilitatile sau in toate conditiile in

care se desfasoara si in momentul de fata. Referitor la raportul meu pe perioada in care cu onor am reusit sa

coordonez destinele acestei comunitatii, va răspund simplu - stiu ca va deranjeaza, nu las nicio moștenire nimanui, orasul nu este al meu si nu va fi niciodata a nimanui, este al comunitatii. Daca vreti sa vi-l insusiti printr-un raport de transmitere pe filiera de familie, sa stiti ca nu o sa reusiti niciodata. Totdeauna lucrurile astea raman ale comunitatii. Mai mult decat atat, daca aveti rabdare sa asteptati minim trei mandate, sunt sigur ca veti gasi o situatie favorabila acestei comunitati. Nu o luati ca pe o provocare, am alte lucruri importante de facut. In rest despre PUG, domnul viceprimar va rog.

Domnul Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atribuții de viceprimar

Buna ziua stimati colegi. Vis-a-vis de ultima interventie pe acest subiect, as vrea sa spun urmatoarele lucruri. In primul rand ar trebui sa spun ca in baza PUG-ului aprobat in anul 1999, noi astazi elaboram si emitem documente pe zona de urbanism in conformitate cu acel PUZ (PUG) care, atentie incepe cu, acest plan urbanistic general se coroboreaza cu 21 de alte PUZ-uri. Deci asta este o chestiune pe care probabil ca dumneavoastra ar trebui sa o stiti. Vis-a-vis cu ce se intampla cu PUZ-urile nou aprobate, viitorul PUG va tine cont si de toate aceste PUZ-uri care sunt aprobate in Consiliul Local, asta este chestiunea. A doua chestiune, in momentul in care dumneavoatra ati insistat foarte mult cu acel termen si sa se dea un termen la care se va finaliza si va intra in dezbaterea finala a Consiliului Local acest Plan Urbanistic General, ne-ati cerut noua sa asumam niste termene care nu tineau de noi. Ceea ce pot sa va informez in acest moment este ca se lucreaza si se lucreaza inca foarte insistent. Au loc aproximativ 3, 5 intalniri saptamanale de lucru, in diverse componente sa spunem. Pana acum au avut in ultima perioada de la ultima dumnevastra intrebare, intalniri cu specialisti, am avut intalniri cu Ordinul Arhitectilor, am avut intalniri cu cei din Registrul Urbanistilor, am avut intalniri de lucru pe partea de mediu, am avut intalniri de lucru pe parte de patrimoniu cultural, am avut intalniri cu foarte multe organisme profesionale care intr-o forma sau alta isi aduc contributia asupra formei finale. Nu trebuie neglijat nici faptul ca au aparut recent modificari, au aparut noile norme metodologice care trebuie puse in concordonanta cu ceea ce avem noi pentru ca orice plan urbanistic general are dincolo de parte desenata si un regulament, o parte scrisa. Deci toate aceste lucruri intr-o permanenta schimbare de legislatie, intr-un moment in care toti avizatorii, chiar daca spunea domnul Danga putin mai devreme, da mai sunt trei avize dar sunt cele mai importante avize si acest lucru s-a stiut de la inceput pentru ca sunt avize care pot schimba destul de consistent forma finala a planului urbanistic general cu care intram in plenul Consiliului Local. Stim cu totii, suntem constienti de ceea ce avem ca munca de facut, ne-am asumat aceasta responsabilitate si ducem lucrurile cat se poate de aproape de forma finala. Stim ca toata lumea asteapta acest Plan Urbanistic General, si oamenii, cetatenii si investitorii, si dumneavoastra ca si consilieri locali si cred ca este absolut intemeiat, dar credeti-ne pe cuvant se lucreaza, sunt constieti de munca pe care o facem. Daca doriti si v-am invitat si pe dumneavoastra si pe domnul Danga si pe alti colegii, de fiecare data usa biroului meu si a domnului viceprimar si a domnului primar, sunt deschise, puteti veni sa consultati, sa vedeti avizele obtinute pana la acest moment. Sunt toate celelalte avize din amonte obligatorii fara de care nu puteam merge mai departe cu avizarea PUG-ului si toate aceste lucruri sunt puse in buna ordine, urmate pas cu pas, in stransa legatura cu specialistii cu care lucram, echipa de lucru din care e aici conducatorul domnul profesor Ciolacu este prezent. Deci fiti din punctul acesta de vedere incredintati ca facem tot ceea ce depinde de noi si PUG-ul va ajunge la un bun sfarsit fara sa va dau la modul cel mai sincer posibil un termen final pentru simplu fapt ca nu depinde de acest executiv, de vointa noastra si de munca pe care o facem. Noi in momentul de fata tuturor celor care ne cer avizatori in formele finale le punem la dispozitie toate informatiile suplimentare cerute de acestia. Nu am avut o forma perfecta a PUG-ului atunci cand ne-am apucat de lucru. Au fost ani de zile in care s-au devigersat lcururile si lucrul acesta ne-a incurcat intr-un fel activitatea, am putut sa le ordonam si acum mergem mai departe. Va multumesc si sper ca raspunsul meu v-a aratat ca chiar daca nu am intervenit foarte des asta nu inseamna ca nu ne-am facut datoria.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumim, domnule viceprimar. Stimati colegi fiind incheiata lista interpelarilor...

Doamna consilier Preda Anca

Domnule presedinte? Domnule presedinte, imi permiteti un foarte...?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Alta problema sau e continuarea, nemultumirea?

Doamna consilier Preda Anca

Nu, nu, nu. Permiteti-mi. Daca imi dati cuvantul un minut.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

In legatura sau alt subiect? Pentru ca nu trebuie sa purtam o discutie.

Doamna consilier Preda Anca

Cu raspunsul formulat. Imi dati cuvantul, domnule presedinte, un minut? In replica.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Mai putin de un minut.

Doamna consilier Preda Anca

Mai putin. Da, intr-adevar raspunsul este mult mai complet, mult mai documentat, ati dat dovada si de elocinta, oricum sunt oarecum multumita de raspunsul dat, dar daca tot ati precizat ca acest Plan Urbanistic General s-a intins pe o perioada foarte lunga si ca s-au alocat foarte multi ani, daca pana in 2014 stim ca firma care s-a ocupat si sumele care au fost alcoate au fost pentru societatea Search Corporation, din pacate in prezent nu stim care este societatea sau persoanele fizice autorizate care se ocupa de Planul Urbanistic General. In mod normal aceste persoane sau aceste societati sau o societate, acest grup de specialisti despre care dumneavoastra vorbiti, ar trebui sa aiba un contract de prestari servicii cu finalitate finalizarea si aducerea Planului Urbanistic General. Acest contract are un deadline. De asemenea in acest contract, deadline stie toata lumea ce inseamna -data de terminare a lucrarii, in afara acestui deadline, in afara acestei finalizari a lucrarii, avem si o suma. Ati putea sa ne spuneti daca, vad ca sunteti foarte documentat si stiti foarte bine si stiu ca ne invitati intr-adevar si la sedinte, participam unde putem, nu va contest munca pe aceasta chestiune, as vrea sa ne spuneti daca se poate si public pentru ca sunt sigura ca este si presa foarte mult interesata, care este acest grup de specialisti care se ocupa punctual, societatea sau numele s.a.m.d, pe ce perioada este incheiat acest contract si pe suma pentru ca de-a lungul timpului s-au alocat foarte multe sume de bani si nu cred ca mai avem controlul cam cati bani s-au

bagat in Planul Urbanistic General si cand se va finaliza.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim stimata noastra colega. Răspunsul il veti primi de la colegii nostri, domnii viceprimari...

Domnul Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atributii de viceprimar

Imi cer scuze. Eu va dau toate datele, nu avem niciun fel de problema. Cred ca in forma scrisa este cel mai bine pentru ca in forma verbala se pot, de exemplu nu va pot spune sumele cu exactitate, sunt, le stiu aproximativ, dar nu as vrea sa cad in aceasta capcana de a fi intrepretat in mod gresit.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am o rugaminte... Sunt doua contracte de prestari de servicii, in copie... sa le aducem sa le dam doamnei consilier. Multumesc.

Domnul Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atributii de viceprimar

... le putem aduce. Ceea ce va putem spune e ca o echipa de arhitecti ieseni pe care oameni ii cunosc cu siguranta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Ati si auzit, domnul primar a dat dispozitie ca sa aveti si la dumneavoastra cele doua contracte. Multumim. Stimati colegi continuam. La mapa dumneavoatra aveti proiectele de hotarare, aveti si un amendament la punctul 3 privind rectificarea bugetului municipiului Iasi. Ieri a fost sedinta reunita, sedinta reunita a comisiilor in care nu au existat discutii si adaugiri pe marginea acestor proiecte pe care dumneavoastra le aveti in fata, drept pentru care vreau sa va spun ca in sedinta de comisii s-a hotarat ca punctul 18 sa fie scos de pe ordinea de zi. Toti prezenti in comisie au fost de acord. Supun spre aprobarea dumneavoastra proiectul de hotarari cu ordinea de zi asa cum v-am prezentat-o mai inainte, cu amendamentul si punctul 18 scos.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Ordinea de zi a fost aprobata.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii pe aceasta tema? Domnule consilier, poftiti.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Buna ziua stimati colegi, colege. Vis-ă-vis de acest punct vreau sa spun ca am impresia ca mai sunt colegi de ai nostri care ar trebui sa faca acelasi lucru chiar daca e tardiv, dar mai sunt colegi care nu ne-au onorat cu prezenta de-a lungul sedintelor fie ele de plen sau de comisii. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier, aveti dreptate, dar asta este situatia. Alte discutii? Nu mai sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Proiectare si execuție străzi in Municipiul Iași - Str. Gh. Asachi și Bld. Dimitrie Cantemir;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva - doamna Anca Preda)

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. O abtinere (un vot impotriva), ma scuzati. Trebuie sa ridicati mana mai sus. Ati vazut-o dumneavoasta. Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sa inteleg ca e o problema de incompatibilitate cu Gh. Asachi sau cu bulevardul Cantemir?

Doamna consilier Preda Anca

Nu, dar eu nu votez indicatori tehnico-economici cu doua foi. Atata tot, chiar daca ma pot uita la dosar si stiu despre ce este vorba. V-am mai explicat si in alte sedinte. Nu este necunostinta de cauza asa cum vreti.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am inteles. Deci nu vreti sa modernizam bld. Cantemir si str. Gh. Asachi, am inteles foarte bine. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Stimata noastra colega, decat aprobați actualizarea, nu indicatorii, ei au fost aprobați cu alt HCL. Continuam.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Cu amendamentul pe care dumneavoastra il aveti la mapa si care a fost discutat ieri. Discutii ? nu sunt discutii. Supun spre aprobare.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ? O abtinere la doamnisoara Anca Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2015;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Supun spre aprobare.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? Un vot impotriva la doamnisoara Anca Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ” Elie Wiesel ” și Municipiul Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Supun spre aprobare.

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iași si Complexul Muzeal National ” Moldova ” Iasi;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Poftiti, domnule Danga. Mai sunt alte discutii, ca sa va trec aici. Mai sunt? Nu. Poftiti, domnule Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pentru ca am vazut graba cu care domnul viceprimar cu atributii doreste confiscarea evenimentului de redeschidere a Palatului, as vrea totusi sa ii aduc aminte domniei sale ca in august 2008, ministrul liberal al culturii, Iorgulescu, semna totusi finantarea pentru acest edificiu al Iasiului, iar in 2014 ultimul ministru liberal al culturii dadea restul de bani. Acum daca noi aprobam un 0,0001% din totalul investitiei sa ajutam la deschidere, nu cred ca, cel putin eu sper ca, obrazul dumneavoastra sa roseasca macar atunci cand incercati sa confiscati acest eveniment care este al intregului oras.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur nu ma asteptam sa vad o conduita eleganta, dar totusi ma astept la mult mai mult bun simt. Noi nu confiscam nimic. Noi am depasit etapele cand totul se confisca. Probabil ca ati lecturat paginile nefaste din istoria acestei tari cand se confisca cam totul. Noi nu lasam mostenire nimic. Noi ne comportam normal ... intr-o maniera cat se poate de civilizata legata de cultura. Nu cred ca cineva din orasul asta a fost vreo data impiedicat de cineva prezent aici si aici va includ si pe dumnevoastra, sa viziteze Palatul Culturii, sa se bucure de frumusetea lui si sa il promoveze ca si un simbol al Iasiului. Daca aveti vreo frica din punctul asta de vedere, daca sunt lucruri care nu pot intra in imaginatia dumneavoastra intr-o maniera cat se poate de normala, rugamintea noastra este sa incercati sa nu politizati cateva din lucrurile care sunt esentiale pentru comunitatea ieseana cum este si Palatul Culturii. Despre rosirea obrazului se poate discuta foarte mult incepand de pe la cateva transformatoare si continand cu cateva demisii si transportand mai departe ideea asta oriunde doriti, dar noi credem ca suntem in Iasi, un oras pe care il iubim pe totii, un oras pe care il respectam cu totii intr-o maniera cat se poate de civilizata si de normala. Ne pregatim copii aici, avem nevoie ca ei sa se bucure de comunitatea ieseana asa cum si-o doresc, nu cum ne-ar place noua si prin urmare nu astept si nu accept decat intr-o maniera civilizata scuze. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti, stimate coleg.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Ma simt nevoit sa intervin si eu. As vrea sa trag un semnal de alarma pentru ca nu este normal sa politizam actul de cultura si sa boicotam de atata timp toate actiunile culturale pe care le avem aici la Iasi. Eu pot sa fac o marturisire, domnul primar Mihai Chirica a fost receptiv la invitatiile expozitiilor de arta contemporana de la Iasi si mi-as dori ca si membrii celorlalte partide sa vina la expozitii sa vada demesurile artistilor ieseni fie ca vorbim de cei tineri, fie ca vorbim de seniori si doar intelegand si participand la actul cultural iesean putem sa ne creionam o opinie. Faptul ca primarul Iasiului participa activ la aceste demersuri este laudabil si nu confisca nimic. Consider ca este un act de normalitate. Si aceste mentiuni le-am facut nu in calitate de membru al consiliului, ci in calitate de curator si membru al Uniunii Artistilor Plastici la sectia critica.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule consilier. Multumim pentru cuvinte.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnule președinte, mi s-au cerut scuze.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Acordați scuze? Satisfacții? Poftiti.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnule viceprimar cu atributii de primar, aveti cuvantul meu ca daca la sedinta de dupa 27 aprilie veti primi din partea mea scuze, daca voi vedea discretie din partea dumneavoastra.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Acum si diferenta, acum ati definit si discretia, in ce limite le acordati ca discretia e fara limite nu putem sa ... Este un termen, bine. Roseata ar trebui sa atinga pana la 8 ani ca sa fie materializata... Am crezut ca mi-a taiat cineva microfonul, Romtelecomul. Stimati colegi imi permiteti sa supun votului dumneavoastra.

Cine este impotriva acestui proiect?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Acest proiect a fost aprobat in unanimitate cu toate discutiile pe care le-am avut si discretia pe care o cer unii.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții Reparații capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa nr.14;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara (Anca Preda). Asta pentru ce? In fine.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Colega noastra dupa care domnul Danga. Poftiti, domnisoara Anca Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Interventia mea va face referire la proiectele 8, 9 si 10 pentru ca toate.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Permiteti-mi sa am eu rolul asta. Dumneavoastra vorbiti de proiectul 8, cand ajungem la 9 va spun eu ce trebuie sa facem. Bun?...

Doamna consilier Preda Anca

Domnul Axinia. Domnul Axinia,va rog. Haideti sa ma lasati sa spun ceea ce am spus de spus. Sunt consilier local si am dreptul sa intervin pe proiecte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Pe subiect.

Doamna consilier Preda Anca

Repet. Repet, interventia mea vizeaza proiectele 8, 9 si 10 a caror amanare o propun si va spun de ce. Aceste trei proiecte vizeaza o serie de facilitati care se acorda in temei legal si care sunt de altfel bine venite pentru comunitate. Sincera sa fiu mi-as dori ca aceste trei proiecte sa fie pe ordinea de zi a primului mandat incepand cu iunie 2016 pentru noul consiliu local pentru a putea sa inceapa cu dreptul, sa spunem, si facand si luand niste decizii bune pentru comunitate. Eu stiu ca aici in sala sunt prezenti foarte multi studenti si probabil ca sunt usor intrigati de atitudinea mea, insa mi-as dori ca inteligenta lor sa nu fie jignita. Acest proiect putea fi votat din septembrie 2015 atunci cand s-au votat proiectele si dumnealor au fost prezenti la o discutie cu domnul Chirica pe acest subiect. Eu apreciez ca fiind in perioada de final de an universitar si scolar, nu face nicio diferenta in acest moment sa amanam cu doua luni acest proiect astfel incat eu nu spun sa fie confiscat din punct de vedere acest lucru, dar mi-ar placea atat pentru unitatile de cult sa nu le jignim onoarea, iar studentilor sa nu le jignim inteligenta. Va multumesc frumos.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Daca voiam sa ... Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

La proiectul 8?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

La proiectul 8? Stati putin, domnule profesor. Dam cuvantul domnului Danga si pe urma o sa raspunda. Da, poftiti, domnule Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eu pe subiectul 8 aveam o interventie, evident va fi si pe 9 si pe 10. Mi s-a adus la cunostinta ca mai exista un dosar depus si care ar trebui sa intre in lista, respectiv Biserica Sf. Vineri, Sf Alexandru din Alexandru cel Bun si as fi propus sa completam lista si cu aceasta biserica.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sa tinem cont si de acest lucru.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sunt dat peste cap cu propunerile.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu, sincer, eu nu as ... foarte mult asupra intervenției colegei noastre, doar un singur lucru as vrea sa spun. Nu stiu de ce de fiecare data Romania trebuie sa isi sacrifice proprii cetateni din motive electorale. A doua chestiune, nu frizeaza nici bunul simt, nu frizeaza nici inteligenta nimanui, ci oarecum frizeaza lipsa de respect a altora fata de cei care sunt vizati de acest proiect. Sa stiti ca intr-o societate normala evolutia acestei societati se face indiferent de etapa electorala pe care trebuie sa o parcurga. Daca lucrul asta nu s-a inteles inseamna ca vom ramane permanent atarnati in metehnele celor 26 de ani de democratie specifica romaneasca. Nu are nimic de a face cu ceea ce spuneti dumneavoastra din doua motive, unul - bugetul local s-a aprobat in luna februarie, dezabaterea publica s-a terminat in luna martie, exercitiul bugetar si legea spune in felul urmator - nu putem aproba finantari fara aprobarea intai a bugetului local. Acest lucru trebuia facut nu din septembrie, trebuia facut de la aparitia legii educatiei. Faptul ca noi am reusit impreuna in discutiile cu studentii, cu tinerii si cu elevii si cu reprezentantii acestora sa reparam niste nedreptati care s-au perpetuat de-a lungul timpului, nu cred ca ar trebui sa fie lovite de un anumit moment electoral. Referitor la propunerea domnului consilier, asa este, a ajuns si in registratura noastra. La data intocmirii proiectului nu era Biserica Sf. Vineri. Motivul pentru care trebuie sa ajutam toate comunitatile religioase si de cult din comunitatea ieseana sunt legate pur si simplu de necesitatea de a ne sprijini cetatenii acestui oras pentru ca avem o comunitate, e adevarat prepoderent ortodoxa, dar avem si o comunitate de aproape 11500 de cetateni de cult romano catolic, avem o comunitate de peste 400 de cetateni ai Iasiului de cult mozaic. Avem de asemenea obligatia de a sprijini finalizarea unor obiective importante pentru municipiu cum este Catedrala, cum este Biserica Trei Ierarhi, cum este Biserica Romano Catolica, Biserica Veche, precum si Sinagoga Mare care este cea mai importanta sinagoga din Romania din punct de vedere al acestui cult. Acestea sunt motivele pentru care dorim sa ne implicam in viata comunitatii iesene si prin eforturile iesenilor pentru a sustine financiar si as vrea sa ramanem exact in acest domeniu cu aceasta abordare.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Chiar acum ma gandeam la ce proiect de hotarare sunt, la 8 sau la 9. Colega noastra, eu eram la sprijinul financiar pentru unitățile de cult si coelga noastra ne-a adus la transportul in comun incat la un moment m-am asteptat, credeam ca dam si la culte reduceri pentru transport. Daca mai sunt alte probleme, alte interpelari? Nu. Supun spre aprobare pentru dumneavoastra. Domnisoara, poftiti. Aveti tot pe subiectul 8?

Doamna consilier Preda Anca

As vrea sa motivez in acest sens votul meu impotriva la aceste trei proiecte. Sunt de acord cu ceea ce se ia, de ceea ce se ia act prin aceste hotarari. Mi-as fi dorit ca ele sa fie amantate asa cum am precizat, iar votul meu impotriva nu vizeaza fondul, ci vizeaza forma, momentul in care ele sunt decise, aceste proiecte, si mi-ar placea ca studentii prezenti aici in sala care stiu ca sunt dintre cei mai alesi, sa spunem, ca sa i reprezinte, ca stiu ca sunt si reprezentanti ligii studentiilor, sa vada esenta propunerii mele si esenta votului meu. Va multumesc. Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stim unde bateti dumneavoastra. Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu sincer sa fiu. Stiti cum este, sunteti consilier local si trebuie sa decideti in viata acestei comunitati. Nu puteti fi sunt de acord, dar voi vota impotriva. Adica cred ca frizati un pic inteligenta noastra a tuturor de data aceasta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, poftiti, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Domnisoara, cred ca e foarte important sa votati astazi pentru ca nu stiu daca le amanam, daca veti mai avea ocazia.

Doamna consilier Preda Anca

Nici nu mi-am propus, domnule Surdu. Nici nu mi-am propus. Dumneavoastra sigur nu veti mai avea ocazia.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnilor, vad ca va construiti viitorul. Pentru proiectul de hotarare numarul 8, atrag atentia inca o data.

Doamna consilier Preda Anca

O sa fiu primar atunci si de asta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

... inca o data. discutati prin mine. Inca o data ca discutia se poarta pe proiectul de hotarare pe care l-am numit eu, da? Daca dumneavoastra anticipati unele proiecte, imi pare rau uneori trebuie sa va intrerup de aceea supun spre vot proiectul numarul 8. Atentie, cu cultele, nu cu reducerea la studenti si elevi.

Cine este pentru? Cu amendamentul, bineinteles.

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtinere? O abtinere ? domnul Trandafirescu pentru culte, da?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și studenți;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Danga, domnul profesor si doamna... Stati putin.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sa dam ocazia celor din sala ca vad ca sunt si dintre invitati care.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Facem o regie? Exista regizori? Atunci doresc sa fiu regizor, daca ne jucam de-a regia.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Permiteti-mi in calitate de presedinte.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Va rog sa imi dati cuvântul intai pentru ca este o chestiune tehnica.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Va dau.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Imi dati voie, domnul Danga. Imi dati cuvantul, domnul președinte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Ma scuzati. Nu v-am observat cand ati ridicat mana. Avand intotdeauna tintita vederea spre domnul Danga care intotdeauna stim ca are cate o interventie, dumneavoastra fiind obisnuit pe partea de invatamant si ... asa cultura. Ma scuzati inca o data. Va dau cuvantul dumneavoastra, urmeaza domnul Danga si domnul profesor Boisteanu. Poftiti.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu pe substanta acestor doua proiecte care e foarte importanta si care rezolva o problema educationala si sociala extrem de importanta, ci pe chestiune tehnica si juridica pentru ca in preambulul la expunerea de motive si la proiectul de hotarare se face trimitere la un act normativ care este abrogat si pe care va rog cu atentie sa fie, sper ca e inregistrat ce spun, si sa fie scos din motivatie. E vorba de hotarare 309/1996 care trimite la vechea lege a educatiei. Noi ne raportam doar la legea nr. 1/2011. Conform prevederilor respective ar rezulta ca sunt responsabilitati si posibilitati de finantare la nivel de inspectorate si scoli, nu exista aceste posibilitati. Posibilitatea de a suporta 50% sau pentru orfani si alte categorii defavorizate 100%, apartine doar in raport cu bugetele locale, deci venite prin filiera autoritatilor locale, deci pe finantare complementara. Se repeta greseala, eroarea de documentare sa spunem, si in preambulul de la proiectul de hotarare. Deci va rog foarte mult sa fie scoasa in forma finala pentru ca amestecam acte normative, unele valabile, altele nevalabile. Nu exista linie de finantare pentru aceasta reducere de 50% nici pe Inspectoratul Scolar, nici pe scoli. Scolile in schimb au posibilitate de a solicita prin proiectele de buget si obligatia de a introduce toate aceste situatii in momentul in care sunt inaintate catre autoritatile locale.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, doamna consilier. Dau cuvantul domnului Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumesc, domnule presedinte. Sunt de acord aici cu domnisoara consilier ca proiectele 9 si 10 trebuie privite impreuna. Practic pe o zona ce a studentilor chiar ar parea ca se suprapun, practic studentii avand posibilitatea fie sa isi achizitioneze acel abonament si sa plateasca acum in loc de 13 lei, sa plateasca doar 10 lei, fie zilnic sa isi ia biletul de care au nevoie la reducere de 50%. Tinand cont de caracterul acestui oras, de caracterul sau de excelenta in educatie si caracterul sau universitar, este datoria municipiului Iasi, a consiliului si a executivului sa se aplece asupra problemelor pe care aceste comunitati le au si sa incerce sa le rezolve. De ce insist sa vad aceste doua proiecte impreuna? Pentru ca dincolo de expunerea de motive si proiectele de hotarare exista notele de fundamentare si am vrut sa le vad in oglinda. Daca la proiectul privind abonamentul studentesc exista precizari referitor la discutii, acorduri, intrevederi cu universitatile care isi asuma partea lor de finantare a acestui produs, evident existand si in referatul de la directia Economica, existand si calculul asupra cat creste efortul bugetar pe bugetul local si atunci proiectul este perfect, in regula si abonamentul studentesc nu vad motive sa nu se voteze, el practic fiind o rectificare a unei decizii pe care consiliul l-a luat deja, la proiectul 9 nu vad si aici nu ma adresez demnitarilor din varful mesei, ci ma adresez Directiei Economice, nu vad o evaluare a efortului bugetar, nu vad sa se fi realizat o simulare, sa ne fi spus foarte clar - Domnilor consilieri locali, noi in calitate de minister de finantate a acestei urbe consideram ca banii ii avem in buget sau daca nu ii avem in buget ii vom avea din urmatoarele surse. Zilnic preconizam ca, nu stiu, 10000 de elevi, 20000 de elevi vin si pleaca, vin la scoala si pleaca de la scoala catre case si ar putea sa utilizeze aceste produse, Primaria Municipiului Iasi ar trebui sa cheltuiasca zilnic, nu stiu, 20000, 40000 de lei s.a.m.d., facem calcul saptamanal, lunar, anual si o sa vedem cat inseamna efortul bugetar - Din pacate in referatul de Directia Economica este o prezentare a proiectului de hotarare, dar nu este un punct de vedere ca da se poate sau nu, nu se poate. Atunci daca Directia Economica nu isi asuma chestiunea asta, de ce ar trebui ar trebui sa si-o asume consilierii locali care nu au astazi un document care sa spuna foarte clar ca da avem acesti bani sa sustinem proiectul. Deci punctul de vedere economic nu lamureste aceste aspecte. Evident nu va voi oferi ocazia sa spuneti ca consilierii locali voteaza impotriva aplicarii legii, da, dar nici nu vreau ca prin votul macar al meu sa se deschida o noua gaura neagra pentru ca inteleg urmatorul operator de transport sa aiba nu o piatra de moara de picior, ci doua pietre de moara. Eu cred ca ar trebui sa incercam sa facem analizele ca practic ele nu sunt facute. Eu nu vad aici clar o evaluare a impactului bugetar a acestei decizii. Noi deja banii pe care ii avem in buget, probabil vom face rectificari, noul primar va propune rectificari in a doua jumatate a anului ca sa putem sustine celelalte subventii pe care le avem. Noi mai aprobam astazi o subventie in plus. Daca banii sunt, nu sunt probleme, dar daca nu sunt si asta nu o vad scris negru pe alb si atunci .

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sa nu ne repetam. Repetati aceeasi tema.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

... veti avea abtinerea mea de la acest vot urmand ca daca gaseste doamna director de cuviinta sa ne si garanteze ca banii sunt sau vor fi, sa vedem mai departe.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Un director nu garanteaza, adica, un director analizeaza. Domnul profesor Boisteanu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Va multumesc ca imi oferiti prilejul sa intervin, e nefericit momentul si situatia. As invita-o pe domnisoara consilier sa aiba o intalnire cu studentii din facultatea unde sunt decan si sa le spuna ca mai au de asteptat vreo doua, trei luni de zile pana se lamuresc si o sa vedem, ca sa luati pulsul vietii reale nu a ceea ce probabil ganditi ca s-ar

putea intampla. Propun domnului consilier Danga sa aiba un discurs nu de noul primar, ci de primarul mandatului

2016 - 2020... Este vorba de electorat care isi pune decizia si nu este cazul sa ii resuscitam dupa interesele noastre politice. Un alt aspect ca nu am vrut sa intervin la moment, dar am sa fac o precizare. numai ca Palatul Culturii este o emblema a Iasiului si aeroportul nu este o emblema a PNL-ului. Asta ca sa lamurim subiectul asta. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumim, domnule profesor. Poftiti.

Doamna consilier Vranceanu Simona Elena

Nefiind obisnuit cu interventiile mele probabil de aceea nu ati observat ca am ridicat mana de la inceput. Va multumesc, domnule presedinte, si am sa va rog daca se poate sa imi permiteti sa ma adresez invitatilor nostri, indeosebi reprezentatilor ligiilor studentilor si elevilor si sa le spun ca sunt foarte incantata ca sunt implicati in acest proces de dezbatere, de analiza care este provocat daca vreti de administratia publica locala, dar care va are pe dumneavoastra drept principali actori. As vrea sa va amintiti cel putin dumneavoastra cei care ne cunoastem destul de bine, viitorii specialisti in stiinte politice si in relatii internationale si studii europene, ca discursul pe care il provocam la universitate este unul real si ca daca da intr-adevar acuratetea discursiva, coerenta deciziilor si opiniilor ar trebui sa transceada diferitele, imi cer scuze, probabil emotiile momentului, diferitele orientari ideologice. Daca se poate sa imi permiteti sa imi cer eu scuze pentru micile ironii care poate ca nu isi au locul in acest spatiu si pentru interventiile mai mult sau mai putin influentate de un patos politic ce poate fi explicabil in cazul desfasurarii unei activitati nu tocmai simple ce presupune uneori si un dram de ingaduinta fata de responsabilitatea pe care o avem. Asadar nu pot decat sa apreciez aceasta initiativa si sa imi doresc ca dumneavoastra, stimati tineri reprezentanti ai studentilor si elevilor, sa deveniti cei care veti hotara destinele cetatii intr-o maniera mult mai coerenta decat o facem noi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, stimata noastra colega. Da, imediat, imediat.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Multumesc, domnule presedinte, si pe urma am sa ofer din minutele pe care mi le pot asuma eu si pentru cei mai tineri prezenti aici. Sincer nu ma asteptam sa fi trecut neobservat acest proiect de hotarare, trebuie sa fiu cat se poate de realist. Aceste sunt momentele pe care le traim, dar imi pare rau ca sunt acoperite oarecum de nefiresc. Expunerea colegului nostru Danga a inceput foarte bine, dar a sfarsit lamentabil dintr-un singur motiv, imi permit sa spun lucrul acesta, pentru faptul daca ati fi citit cu atentie si proiectul de buget pentru anul in curs, la fundamentarea bugetului pentru subventii in transport public gaseati abonamente pentru studenti si elevi. Imi pare foarte rau ca nu ati facut-o cu atentie la momentul respectiv si imi permit sa va corectez in momentul de fata. Cred ca trebuie sa ne trezim, cred ca a venit momentul sa ne trezim si sa privim lucrurile asa cum trebuie sa fie ele in matca lor fireasca. Comunitatea nu este in momentul de fata, domnule consilier, interesata de culoarea politica a mea sau a dumneavoatra. Chiar cred ca nici nu-i mai priveste lucrul acesta. Cred ca dezamagirea care s-a produs pe parcursul celor 26 de ani, este peste culoarea partidelor pe care le reprezentam noi azi, peste vehementa cu care sustinem ca sprijinim comunitatea, dar nu votam, peste lucrurile care au inceput inainte de a se da startul si peste banii programati a fi cheltuiti in sprijinul comunitatii in afara legii asa cum se intampla pentru unii acum, motiv pentru care propunerea celor doua proiecte de hotarare vine tocmai pentru a aduce orasul asta intr-o stare de normalitate intr-un moment, e adevarat, care s-a suprapus si cu, sa spunem, alegerile din luna iunie. Nu e nimeni de vina, nu am programat noi alegerile in luna iunie, nu au programat ei alegerile in luna iunie, asa spune legea electorala pentru anul in curs. Prin urmare, cred ca ar trebui sa depasim cele doua luni care mai sunt pana la incetarea mandatelor noastre, ale tuturor, sa fie doua luni de firesc in care sa ne vedem de grija fata de comunitate pana la sfarsitul mandatelor noastre, in care sa abordam aceasta comunitate cu, sa spunem, lejeritatea unor oameni care iubesc orasul si sa nu politizam chiar orice act pe care il vom face in continuare, motiv pentru care invit persoanele care s-au inscris, il vad pe dumnealui si cred ca era si o domnisoara in partea dreapta, sa spuna ce au de spus, dar la microfon. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Poftiti, domnule, va rog sa va prezentati.

Domnul Man Silvian Emanuel - presedinte Liga Studentilor

Buna dimineata. Silvian Emanuel Man, presedinte Liga Studentilor din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Dreptul, pana la urma, fundamental al studentilor si al elevilor de a avea acces la aceste reduceri de 50% la transportul public in comun, a fost castigat acuma multa vreme. In anii 90 in care abia se consolida democratia in Romania si in anii 30 au fost nenumarate greve studentesti pentru a se poate obtine acest drept. In anii 90, tot timpul guvernantii au vrut sa reduca acest drept pe diferite criterii. Vreau sa va spun ca au murit oameni, au murit studenti ca noi astazi sa putem sa avem acest drept. Au fost oameni care au fost anchetati de catre SSI atunci, de catre Siguranta, au fost oameni anchetati si in anii 90 pentru faptul ca au participat la greve studentesti pentru a obtine acest drept. Niciunde in Romania in momentul de fata legea educatiei nationale in ceea ce priveste aceste reduceri nu este respectata pe deplin. Exista in majoritatea centrelor universitare anumite reduceri, anumite tipuri de abonamente, dar haideti sa facem astazi ca Iasiul sa devina un model pentru intreaga tara si Iasiul sa devina punctul de plecare unde sa se respecte pentru prima data cu adevarat in istoria Romaniei, pe deplin, toate prevederile legii educatiei care prevad aceste reduceri pentru studenti si elevi. Pentru ca o data ar fi un model extraordinar de buna guvernare si de buna practica in ceea ce priveste administratia publica locala si pe de o parte interesul si respectul acordat fata de tinerii care vin in aceasta urbe si ar incuraja foarte mult tinerii si din alte centre universitare, dar si din celelalte orase ale Moldovei sa vina in Iasi pentru ca de fiecare data cand mergem in alta parte ne uitam si ne minunam de beneficiile pe care le au studentii in alte centre. Haideti sa avem si noi la Iasi astfel de beneficii si sa facem in asa fel incat sa ne putem bucura intr-adevar de tineretea noastra pentru ca acesta este un sprijin real de care pot bucura atat invatamantul preuniversitar unde sunt atatea probleme si cu decontul navetei si cu abandonul scolar, pe de o parte, dar si tineretul universitar care de multe ori abia isi poate permite sa plateasca o chirie darminte sa umble cu acele tichete de 20 de lei de fiecare data cand trebuie sa circule cu autobuzul. Haideti totusi sa respectam legea educatiei asa cum se cuvine si sa dam un start

foarte bun de aici de la Iasi pentru intreaga tara.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Bravo. Mulțumim.

Domnul Man Silvian Emanuel - președinte Liga Studenților

Si legat de chestiunea de apartenența politica, aici consilierii locali sunt sa servească comunitatea si nu partidul, asa ca orice tentativa de a duce in derizoriu aceasta discutie nu o vom accepta niciodata.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de ședința

Multumim, domnule presedinte... Auzi, mi-am multumit eu mie. Multumim domnule presedinte al ligii studentilor, dar ma gadeam ca in calitate de presedinte de sedinta de ce sa nu profit si eu de ocazie. Vreau sa va spun fara a fi politica treaba, si CFR-ul a facut acum reduceri si fara sa ma gandesc la alegeri, dar si companiile aeriene la domnul, asa au facut reduceri si cred ca le-au politic? Nu le-au facut politic. Stimati colegi acestea fiind spuse. Imi pare rau. Cine v-a rostiti numele? Eu nu vi l-am rostit. Ati avut o scapare. Poftiti, domnule consilier, pe problema.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sigur, sigur, sigur. Cunosc si eu la fel de bine ca dumneavoastra regulamentul. Ma pregatesc sa fiu si eu candva presedinte de sedinta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va astept cu drag.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Invitatia la discutii in particular cu mase de studenti este un fel de invitatie la judecata poporului demna de alte vremuri, domnule profesor, si nu va face onoare chestiunea asta. Am purtat si eu discutii cu studentii. De aceea daca ati fost atent la ceea ce am spus, problema pe interventia sociala pe care noi o facem, pe zona de studenti, din puctul meu de vedere este in regula. Avem proiectul 10 in care noi nu spunem ca studentii iau cu jumatate de pret, nu facem o reducere de 50%, facem o reducere de 86%, deci ei platesc 14% din abonamentul studentesc. Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Suntem la proiectul 9!

Domnul consilier Danga Marius Sorin

... repet, ca aici s-a dus foarte mult pe zona de studenti si eu empatizez foarte mult cu problema lor. Sa platesti 10 lei sa poti merge, pe luna, este din punctul nostru de vedere un efort care merita, este si parteneriatul cu universitatile si universitatile au accesat la ele, de aceea pe studenti lucrurile sunt in regula. As fi vrut doar discutia dincolo de patos, ca eu, repet, empatizez cu ei, ma vad si astazi la 12 am ore, am discutat cu ei chestiunile astea, haideti sa tratam rational lucrurile. Sa aducem aici sa facem presiune pe consilieri nu este in regula. Ei au dreptate de aceea am inceput cum am inceput. Cred ca este datoria noastra sa fim implicati in acest domeniu, mediu universitar fiind unul din motoarele principale de crestere ale orasului nostru.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Va multumesc foarte mult. Sincer nu as vrea sa continuam in acelasi ton. As vrea doar sa propunem eventual. Daca aveti vreo propunere de proiect de hotarare pentru ipocrizie, sa stiti sa sunt de acord sa il propuneti si nu as vrea neaparat sa aduc pe spuza noastra sau a mea sau a celor care au privit lucrurile astea ca o forma de normalitate, numai pentru a va pune in aceasta situatie si nici macar nu vreau sa arunc in sarcina partidului pe care il reprezentanti aceasta interventie, dar sa ne oprim. Haideti totusi sa avem forta si taria si demitatea sa punem odata stop ipocriziei si va spun sub promisiunea unui om care stie sa isi respecte cuvantul ca nu am invitat pe nimeni in aceasta zi sa participe la aceasta sedinta de consiliu in afara invitatiei publice care s-a facut prin publicarea dispozitiei cu ordinea de zi. Si aveti cuvantul meu. Prin urmare e un motiv in plus sa discutam doar cand atunci avem de rezolvat ceva pentru comunitate si sa incetam cu ipocrizia. Iubim cu totii mediul academic, sunt convins de lucrul asta, dar din pacate nu stim sa ne aplecam cu demnitate fata de problemele lor. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Domnule profesor, haideti sa trecem. La punctul 9 sau la 10 vorbiti? La 9. Pe 9, domnul profesor, va rog.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Am fost gresit inteles. Am spus, m-am referit numai la necesitatea sau la ideea impingerii acestor proiecte catre sfarsitul anului, la asta m-am referit si nici la o alta interventie. Doi, nu as vrea sa se inteleaga ca facem noi presiune. Intalnirile cu studentii le avem pentru ca noi suntem un binom care functioneaza. Nu se face cu ocazia alegerilor sau se fac in alte conditii absolut exceptionale. Astea sunt curente la noi. Nu as vrea sa se inteleaga gresit, atat am vrut sa spun. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule profesor. Supun votului dumneavoastra punctul 9 cu cele prezentate de doamna consilier Camelia Gavrila si care vor fi corectate in cazul in care se adeveresc, dar cred ca adeveresc, drept pentru care supun la vot.

Cine este pentru?

Abtineri? 4 abtineri.

Impotriva? Domnisoara Anca Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Atentie, proiectul de hotarare numarul 10. Ati discutat pe el anticipat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a abonamentului de tip studențesc, pentru transportul public local prin curse regulate;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt. Ati purtat discuții. Supun votului.

Cine este impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Abtinere? Una. Am anticipat.

Cine este pentru?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Municipiului Iași în Consiliul Director al Fundației Sportului Ieșean;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor „Comisiilor de analiză, evaluare și selecție”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Domnisoara Anca Preda, domnul Danga. Si mai este cineva? Nu. Poftiti, domnisoara.

Doamna consilier Preda Anca

Avand in vedere ca la comisie au existat discutii cu privire la nominalizarea de catre fiecare partid, respectiv formatiune, sa spunem, in calitatea mea de consilier local independent din Consiliul Local, cu privire la o propunere a unei persoane care sa faca parte din aceasta comisie, va multumesc ca mi-ati acordat posibilitatea impreuna cu domnul Leonte care astazi lipseste, sa nominalizam si noi o persoana. As dori sa o propun pe Simona Calapodescu de la Asociatia Salvati Bucurestiul. Pe doamna Calapodescu am avut ocazia sa o cunosc acum doua saptamani cand dumneaei a convocat cativa membri ai Consiliului Local pentru o discutie cu privire la un regulament ce doreste sa il implementeze la Iasi. Nu va dau detalii acum. Activitatea dumneaei cred ca o recomanda pentru aceasta comisie. In cursul acestei zilei va voi pune la dispoziitie si CV-ul dumneaei. Deci Simona Calapodescu de la Salvati Bucurestiul, Asociatia Salvati Bucurestiul. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Dorinta noastra este ca in conditiile in care nu este o problema de incompatiblitate, din comisie sa faca parte domnul Laurentiu Navodaru pentru ca are legatura cu educatia, ca reprezentant al grupului nostru de consilieri.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea si eu sa intervin. Din partea grupului nostru, cu doua precizari, am fi vrut sa mergem pe ideea ca din aceasta comisie sa fie reprezentanti ai Consiliului Local tocmai dintr-o, sa spunem, cunoastere in interiorul Consiliului Local a tuturor problemelor legate de finantarea acestora, pentru ca avem reprezentanti din partea ONG-urilor, este deja nominalitat de catre grupul ONG-urilor. Pe de alta parte, am fi vrut ca din aceasta structura sa faca parte rerezentanti ai ONG-urilor din Iasi. Daca aveti una cu Salvati Iasiul, v-am multumi foarte mult. Daca nici macar legatura cu orasul asta nu mai avem in Consiliul Local al muncipiului Iasi, cred ca suntem pe o alta planeta. Ma iertati ca am aceasta interventie. Cred ca ati reusit sa aduceti in derizoriu insusi mandatul pentru care ati jurat acolo. Jur pentru beneficiile cetatenilor municipiului Iasi, asa ati jurat. E pacat sa aud lucrurile astea. Inteleg ca va deranjeaza elevii, inteleg ca va deranjeaza studentii, inteleg ca va deranjeaza proiectele sociale, dar inteleg ca va deranjeaza tot orasul. De unde? Pe cuvant, sunteti. Deci vom face noi inca o propunere. Deci domnul Marius Aur, a doua propunere a Consiliului Local si chiar fiind, eu propun pe doamna Anca Preda din calitatea de independent, poate refuza desigur si in sedinta urmatoare o sa propunem pe altcineva.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci si Anca Preda. Supun la vot pentru fiecare propunere. Pentru propunerea facuta de domnisoara Anca Preda pentru Simona Calapodescu.

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze, nu ar trebui sa spun daca sunt de acord sa fiu astfel nominalizata?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

O sa refuzati in momentul votului.

Doamna consilier Preda Anca

Asta vreau sa si fac ca inteleg ca se supune aceasta chestiune la vot. Este foarte clar ca dumneavoastra nu ati inteles ca eu am nominalizat o persoana cu experienta pe proiecte...

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Adresati-va mie!

Doamna consilier Preda Anca

Cu experiența pe proiecte si cu experiența pe consiliul local foarte buna... Mi-ati taiat cumva microfonul? Aceasta domnișoara va veni sa lucreze.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Trebuie sa ma intrebati pe mine. Nu stiu, ati inceput de la proiectul.

Doamna consilier Preda Anca

Eu ma adresez colegilor mei consilieri locali, nu dumneavoastra, domnule presedinte, ca nu sunteti.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedentary

Ba da, trebuie mie sa va adresati.

Doamna consilier Preda Anca

dar de ce dumneavoastra? Ma adresez Consiliului Local.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supun, stimati colegi, supun la vot propunerea domnisoarei Anca Preda, la Simona Calapodescu. Cine este pentru? Cine este impotriva? Abtineri? Nicio abtinere. Deci a cazut. Supun spre aprobare propunerea facuta de domnul Danga pentru domnul consilier Laurentiu Navodaru. Cine este pentru? In unanimitate a fost aprobat.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Cu o abtinere domnul Navodaru. împotriva? Abtineri? O singura abtinere la domnul profesor. Propunerea facuta de domnul primar pentru Aur Marius. Cine este pentru? Cu o abtinere la domnul Aur Marius. Impotriva? Deci propunerea a fost aprobata. Propunerea facuta de domnul primar referitor la colega noastra Anca Preda. Cine este pentru?

Doamna consilier Preda Anca

Daca eu declin aceasta propunere, nu trebuie sa o supuneti la vot ca trebuie sa fiu eu de acord sa fac parte din comisie.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

La urma dumneavoastra puteti spune, sunteti de acord sau nu sunteti.

Doamna consilier Preda Anca

Si daca eu declin? Am inteles.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon.

Doamna consilier Preda Anca

Nu o sa fiu. Nu o sa fiu votata nici macar. Nu imi doresc sa fiu votata de PSD. Multumesc. Nu ati inteles. Simona Calapodescu este ieseanca si lucreaza si pentru Iasi.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Mi s-a parut foarte elegant, imi permiteti, domnul presedinte, incalc regulile, dar mi s-a parut foarte eleganta atitudinea executivului.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Doamna, pot sa trec eu peste dumneavoastra.

Doamna consilier Gavrila Camelia

... atitudinea executivului de a oferi o pozitie importanta intr-o comisie extrem de importanta si pentru independenti. Este un semn de colegialitate, de lucru frumos si elegant. Chiar si desemnarea acesta a fost putin ostentativa si poate legata de campanie. Patos de campanie.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Eu ma asteptam sa puneti replica inversa in Alexandru Lapusneanu. Daca noi va vrem.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Ba am supus la vot. Acum numaram. Cine este pentru propunerea pentru ca Anca Preda sa faca parte din comisie? Impotriva? Un vot impotriva. Abtineri? Doua abtineri. Dumneavoastra cum votati? Dumneavoastra . deci votul a fost.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Si ca sa completez, puteti sa o luati in calitate de consultant pe persoana propusa de dumneavoastra.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Comisia numarul 2. Propuneri?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As indrazni eu, domnule presedinte, sa o propun pe colega noastra Georgiana Melenciuc, cea mai tinara din acest consiliu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Georgiana Melenciuc. Alta propunere? Nu mai exista. Supun la vot. Cine este pentru? împotriva? Se abtine cineva? Cum ati votat? Marius, nu te-am vazut. Abtinere? Nu ati votat, nu? Pentru ? Nu v-am vazut ridicand mana. O abtinere. Comisia numarul 3. Propuneri? Domnul Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

îl propunem pe domnul profesor Bejan.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul profesor Bejan. Alta propunere? Nu mai sunt. Supun la vot pentru domnul profesor Bejan in comisia numarul 3 din prezenta hotarare de consiliu. Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? O abtinere la domnul profesor. Dupa ce am completat aceste comisii, supun proiectul de hotarare spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Deci proiectul de hotarare numarul 12 a fost aprobat cu toate propunerile.

Domnisoara Anca Preda face parte din comisia numarul 1.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Domnule președinte, haideți totusi sa lămurim acesta comisie numărul 1. Este aproape ilegal sa putem pune pe cineva in comisie daca persoana respectiva nu accepta.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Domnul consilier, aproape ilegal nu exista.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Ori e ilegal, ori e legal.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Atunci este ilegal pentru ca nu putem pune pe cineva intr-o comisie daca tot in aceasta sedinta de plen, dumneaei de fapt a spus ca nu doreste. Doamna secretar al Consiliului local ar trebui sa precizeze foarte clar lucrul asta si sa spuna daca este sau nu este in aceasta comisie. Se va incheia un proces verbal pe care ar trebui sa il semnam.

Doamna consilier Preda Anca

Imi dati cuvantul si mie, va rog, pe chestiunea aceasta strict vizata de aceasta comisie numarul 1. Daca se poate?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da.

Doamna consilier Preda Anca

Stand si analizand si vazand reactia domnului primar interimar care mai mult ca oricand si-a iesit din fire, chiar cred ca este oportun sa fiu in aceasta comisie ca sa vedem noi cum sta treaba. Da. Si am sa iau pe doamna Calapodescu care are o experienta extraordinara pe proiecte, pe asociatii si fundatii, si o sa vedeti dumneavoastra daca o sa va placa ce o sa fie acolo. Si nu are treaba cu mandatul... Nu are treaba, domnul Surdu, cu mandatul.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Chiar ieri am vazut un videoclip cu un politist care fuma si a fost intrebat de ce fumati in masina.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

E expresia acelei, care a mai fost de altfel spusa, se poate bine si cu forta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule primar, trebuie sa imi cereti aprobarea pentru ca sa luati cuvantul. Filosofia. Negarea negatiei.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Domnul presedinte, avem voie sa ne ridicam asa de la masa, sa mergem, sa ne...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Si dumneavoastra aveti voie.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Voiati sa fiti felicitat si dumneavoastra, domnule Navodaru.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule profesor, daca asteptati un minut sa ma consult cu statutul, va raspund.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Va rog. Va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Dupa aia va raspund.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Deci mentionati inca o data, domnule presedinte, mentionati inca o data componenta comisie numarul 1 ca sa auda si doamna consilier Anca Preda ca este.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu mai mentionam ca a fost mentionata.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supun la vot.

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului

în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti, Județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta Discuții? (Este numit in hotarare. Primarul este numit). Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții ca urmare a transformării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” , ”Casa Tafrali” si „ statuia Fericitului Anton Durcovici ”;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Poftiti, domnule consilier Harabagiu.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile

Doresc sa se consemneze ca nu votez la acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

O abtinere. Incompatibilitate. Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iași si administrarea Spitalului Clinic „Dr C.I.Parhon” Iasi, in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 36/29.02.2016 prin care se aprobă indicatorii tehnico economici pentru obiectivul RK Pod Tudor Vladimirescu;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? (o abtinere Anca Preda)

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. O abtinere. Sunteti impotriva abtinerii RK sau a podului? Sunt doar doua pagini.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo, nr. de înmatriculare IS-10-RFJ către Poliția Locală Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea sa completam proiectul de hotarare si cu alocarea resurselor necesare utilizarii acestui vehicul, din bugetul local al muncipiului Iasi catre Politia Locala Iasi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supun spre aprobare cu amendamentul precizat de domnul primar.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii

prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 29841/2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impoțriva?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință către asociații și fundații ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Se abține cineva?

Cineva impoțriva?

Cine esțe de acord?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț. Mulțumesc pențru ațenție.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor- Filiala Județeană Iași;

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

O sa am o rugamințe. La proiecțul 23 a fosț o ințervenție la comisiile reunițe, cu perioada de țrei ani. La 23. Ramane valabila propunerea noasțra de la comisii?

Doamna consilier Preda Anca

Nu vorbesțe la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Pofțiți, domnule profesor.

Domnul consilier Scripcaru Calin

Referitor la proiecțul 23. Vreau sa mulțumesc inca o dața pențru prompțițudinea cu care s-a luaț in considerare hoțararea mea de acum doua sapțamani, nu, de acum o luna, privind un spațiu pențru Academia de Sțiințe Medicale Filiala Iasi. Mulțumesc inca o dața.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si noi mulțumim, domnule docțor. Supun inca o dața spre aprobare proiecțul numarul 23.

Cine esțe pențru?

Impoțriva

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Se supune la voț proiecțul de hoțarare numarul 24.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții ? nu sunț discuții ? Supun spre aprobare. Cu perioada care a fosț, țrei ani, in comisia de specialițațe de ieri. 23, da, țoț pențru țrei ani.

Cine esțe pențru?

Impoțriva

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, în interesul Comunității Evreilor Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Perioada. (5 ani, da). Supun spre aprobare.

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 15,26 mp, situat în Iași, bdul N. Iorga nr. 24, bl. C1 de pe S.C. NICOLINA FARM S.R.L. pe Pirtac Stefanel -Ovidiu;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. O abtinere. La cine? La dumneavoastra (doamna Anca Preda). Chiar ma intrebam.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 20,47 mp, situat în Iași, str. Vasile Lupu nr. 114, bl. A3, tr.1 către SC ELEN COMEX STAR SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții.

Cine este pentru?

Impoțriva?

Se abține cineva? O abținere. (doamna Anca Preda).

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 401 mp, situat în Iași, str. Brândușa nr. 82, parcela CC 2607/4/2, sector cadastral 61 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva? O abținere. (doamna Anca Preda). Am anțicipaț.

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitație publica a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare in incinta Ștrandului Municipal;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Nu sunț discuții.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Nu sunț discuții.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva? O abținere. Dar ați voțaț pențru. Da l-am vazuț eu mai inaințe. Ma mai uiț o dața.

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

O ințervenție. Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am sa il rog pe domnul primar cand ajunge in birou poațe consulța anexa 2.1.3 - Biroul Sțazi Municipale, poz. 613 si sa afle si domnia sa ca sțrada Trei Fanțani esțe țoțusi propusa asțazi din nou. Se confirma ca face parțe din domeniul public al municipiului Iasi reacțualizaț, asțfel incaț poațe aveți grija si de cețațenii de pe sțrada Trei Fanțani, chiar daca sunț puțini ca numar si sunț sanse mici sa va voțeze, dar sunț cețațeni ai municipiului Iasi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

De unde sțiți dumneavoasțra asța? Pe Trei Fanțani? Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu sincer speram sa nu deschideți acesț subiecț, țocmai inchisesem mapa pe țema sțrazii Trei Fanțani pe care dumneavoasțra ați provocaț-o ca si drum al hoților. Nu vreau sa spun ca vi se poțrivesțe, Doamne iarța-ma, dar țoațe sțrazile, inclusiv drumurile naționale, țrebuie sa țineți conț de urmațorul lucru - exisța o lege si daca vreți va puțeți documența, care spune in felul urmațor: orice cale ruțiera care sțrabațe ințravilanul municipiului Iasi face parțe din domeniul public al municipiului Iasi. E valabil pențru orice localițațe din Romania si daca vreți va indic si legea care spune acesț lucru. Despre sțrada Trei Fanțani țrebuie sa fi aflaț daca nu din presa, macar din acțul normațiv care a fosț avizaț ațunci cand dumnevoasțra ca formațiune polițica aveați ceva de spus la Minisțerul Transporțurilor dar nu s-a facuț nimic, acesț proiecț exisța si avizaț cu avizul nr. 10/09.05.2013 si face parțe din varianta de ocolirea a municipiului Iasi, etapa I, varianta Sud. Respectati-va promisiunile! Multumim. Noi oricum vom face.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Acestea fiind spuse, supun spre vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere (un vot impotriva). Cum ati votat pentru sau? Domnul Danga a votat pentru.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI BULEVARDUL SOCOLA NR. 86A, NUMĂR CADASTRAL 149649, întocmit în vederea construirii unui imobil de cabinete medicale pentru elevi pe teren proprietate privată persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? Nicio abtinere. (Un vot impotriva).

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Pai eu m-am uitat la dumneavoastră... Eu sunt foarte atent... Sa stiti ca ma uit chiar in primul rand la dumneavoastră. La doi oameni ma uit in acelasi timp. Presedintele se uita si la viceprimar.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L, NUMĂR CADASTRAL 15807, întocmit în vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HATMAN SENDREA NR. 20, NUMAR CADASTRAL 142934 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii daca sunt? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere. Impotriva? Doua.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607 Intocmit in vederea construirii unui sediu birouri pe teren proprietate privata persoana juridica;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este impotriva? Ati vazut ca nu ati fost atent.

Cine este pentru?

Abtinere? Nicio abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T144, NUMERE CADASTRALE 11092/1/4, 11092/1/5, 11092/1/6, 11092/1/11, 11092/1/12, 11092/1/13, 11092/1/14, 11092/1/15, 11092/1/16, 11092/1/17, 11092/1/21, 11092/1/22,    11092/1/27, 11092/1/33, 11092/1/35, 11092/2 Intocmit in

vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinte individuale si colective mici pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Trebuie sa le citesc pe toate?

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Va rog, putin mai rar ca nu inteleg, sa nu sariti ceva, ca sa intelegem.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Asteptati-ma la 40, va voi satisface pe deplin. Asa, stati ca m-ati... trebuie sa o iau de la inceput.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Varsta, varsta, asa pateam si eu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu, nu, am pus punctul in alta parte, stiti. Uitati ca am luat-o de la 1/17. si 11092/2 ca nu putea sa il puna la inceput. Discutii?

Cine este impotriva? Un vot impotriva.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Acest proiect a fost aprobat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOCANULUI FN numar cadastral 18373 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, functiuni complementare si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Cine este impotriva? (un vot impotriva).

Se abtine cineva?

Cine este pentru?

Proiectul a fost aprobat.

V-ati trezit cam tarziu.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI-TOMESTI T127, NUMAR CADASTRAL 147189 Intocmit in vederea construirii unei hale, sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discutii ?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cine este impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TROFEELOR NR. 2, NUMAR CADASTRAL 148279, Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Liniște va rog !

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementareIASI ZONA BUCIUM, TARLALELE 164-165, PARCELELE VN6755/1/2, DE6756/2, VN 6773/2, A6760/1 A6760/2, DE6731/1, DE 6771/1, VN1(6751/1), DE1(6843/1), DE1(6815/1/2), DE1(6840/1),

DE1(6732/1/1), VN1(6841/1/1), VN1(6818/1), VN1(6818/2), VN1(6818/1/2), V1/1(6755/1/1), Ps2/1(6810/1/1/1), V1/2(6755/1/2),    Ps2/2(6810/1/1/2),    V1/3(6755/1/3),    Ps2/3(6810/1/1/3),    A1/7(6755/1/7),    V1/7(6755/1/7),

V1/4(6755/1/4), V1/6(6755/1/6), Ps2/4(6810/1/1/4), A1/1(6818/2/1/1), A1/2(6818/2/1/2), A1/3(6818/2/1/3), A1/4(6818/2/1/4), DE6(4781/3/2), V7(4772/9/2), F8(4773/9/2), V1/5(6755/1/5), V1/6(6755/1/6), P-2/4(6810/1/1/4), A1/5(6818/2/1/5);

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule profesor, ascultati. Conform propunerii domnului primar, imi permiteti sa propun cu cele mentionate in hotararea consiliului local.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Va multumim.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc si eu.

Cine este impotriva? Un vot impotriva

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. Multumesc, domnule primar.

Proiect nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei), număr cadastral 13458/CF 135485 și număr cadastral 144663 /CF 144663 pentru investiția construire spațiu de birouri și locuințe de serviciu pe teren proprietate;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

(CF, cale ferata). Discutii ? Nu sunt discutii.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. Un vot impotriva. Normal.

Proiect nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Păcurari nr.156D, număr cadastral 6594/2, CF 124240 întocmit pentru investitia “Construire locuință și împrejmuire pe teren proprietate”;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un consilier impotriva, doamna Anca Preda.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extravilan zona Bucium, T 170, numere cadastrale 147123 si 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuințe izolate și cuplate pe teren privat;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții?

Cine este impotriva? (un vot impotriva).

Cine esțe pențru?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț adopțaț.

Nu va pregațiți domnul profesor, ca mai avem.

Proiect nr. 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAȘI, strada Tabacului nr.20A, număr cadastral/ cf 149665 pentru “construire atelier auto pe teren proprietate » ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Cine este impotriva?

Se abține cineva?

Cine este pentru?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Am epuizat ordinea de zi cu proiectele de hotarare, neavand nicio completare. Domnule primar, daca mai aveti ceva de adaugat.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu doresc decat sa va mulțumesc si sa ne vedem cu bine. Mulțumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va mulțumim pentru prezenta, stimați consilieri, consiliere si stimați invitați.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONSTANTIN AXINIA

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3