Proces verbal din 29.12.2016

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 29.12.2016 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

MUNICIPIUL IAȘI


Centrul de Informații pentru Cetățeni


Nr. 1056 / 05.01.2017


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.12.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 decembrie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

8.    COROZAL DANIEL CRISTINEL

9.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

11.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

12.    GHIZDOVAT VLAD

13.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

14.    IGNAT ETIENNE

15.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    PIFTOR DANIEL

18.    PINTILEI MIHAIL

19.    POSTOLACHE ANDREI

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TAUTU IULIANA DANIELA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - primarul municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Surdu Gabriel Mihai si sunt inregistrate audio si

video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2314 din data de 23 decembrie 2016, avand urmatoarea inscriere pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gavrila Camelia si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

2.    Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi;

3.    Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016;

5.    Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017;

6.    Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Iasi la implementarea proiectului european ”InnovaSUMP - Inovare in Planurile de mobilitate urbana durabila pentru un transport cu emisii scazute de carbon” finanțat prin programul INTERREG Europe;

7.    Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Iasi la derularea proiectului european ”CLEAN-Tehnologii si inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scazute” finanțat prin programul INTERREG EUROPE;

8.    Proiect de hotarâre privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 226/31.08.2016;

9.    Proiect de hotarâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 223/2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 103/2016;

10.    Proiect de hotare privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 250/29.09.2016, pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii;

11.    Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi;

12.    Proiect de hotarâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;

13.    Proiect de hotare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au inregistrat cereri in vederea acordarii unei locuințe din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului, administrate de Consiliul Local Iasi ;

14.    Proiect de hotare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 incheiat intre Municipiul Iasi si Biblioteca Județeana Gheorghe Asachi Iasi;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului in suprafața de 22,17 mp, având nr. cadastral 340 inscris in cartea funciara 120860 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada Petre Țuțea nr. 29, bloc 917, tr.3, parter ;

16.    Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter ;

17.    Proiect de hotarâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 14,32 mp, situata in strada Pantelimon Halipa, nr.3, bl.C3, Sc.C, parter, in favoarea doamnei Jugrin Ioana ;

18.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața 1.584 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului,nr.45, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 17046, inscris in cartea funciara nr. 22266 ;

19.    Proiect de hotarâre privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața 121 mp situat in Iasi, Strada Aleea Strugurilor,nr.23, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 147365, inscris in cartea funciara nr. 147365;

20.    Proiect de hotarâre privind acceptarea donației familiei ZAPODEANU IOAN si ZAPODEANU DUMITRITA, reprezentând ‘'retea de alimentare cu apa potabila si canalizare apa menajera'', lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (sos. Albinet, DR 3367/1 si DR 4047/1), cu racord in caminul existent din b-dul C. A. Rosetti;

21.    Proiect de hotarâre privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ”Sf. Spiridon'' in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A;

22.    Proiect de hotarâre privind preluarea din administrarea S.C. Citadin S.A. in administrarea D.A.P.P.P. a unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr. 82423/100150/12.08.2015;

23.    Proiect de hotarâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 84/2016;

24.    Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in condițiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesele verbale de sedința nr. 61463,124512/2016;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere>>;

26.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381 intocmit in vederea construirii unei locuințe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

27.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 164, NUMAR CADASTRAL 142024, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuința individuala pe teren proprietate privata persoana fizica ;

28.    Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica;

Diverse: Raportul privind situația gestionarii bunurilor care aparțin domeniului public si privat al Municipiului Iasi;

Domnul primar Chirica Mihai:

Pâna se aseaza si domnul presedinte, permiteti-mi sa va salut. A fost un mic concert, sa il numim, de colinde, pe care ne-am gandit sa vi-l oferim. Este corul Bisericii Sfantul Nectarie din Iasi, un cor premiat, la care am contribuit si noi ca municipiu cu cateva sume de bani, de-a lungul unor concerte pe care le-au tinut in tara si in afara tarii unde au fost de fiecare data premiati de juriile de acolo. I-am felicitat si noi de cate ori am reusit sa ii avem aproape si se pare ca Iasul are cu ce se mandri si din acest punct de vedere. Multumesc. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Sarut mana doamnelor, buna ziua domnilor. Dau cuvantul doamnei secretar pentru a ne anunta daca sedinta noastra este legala.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Buna dimineata va spun si eu. Bine ati venit la ultima sedinta a acestui an, ultima sedinta ordinara, sedinta la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2314 din 23 decembrie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Boca Adrian Florin, domnul Dornean Tudor, domnul Jugrin Lucian, domnul Timofciuc Razvan. Va supun votului procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 noiembrie 2016. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Cine este pentru, va rog? Daca se abtine cineva? Daca este cineva impotriva? Va multumesc. Dam cuvantul la interpelari. Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian:

Buna dimineata, domnule primar si domnilor colegi consilieri. Am o interventie pe care ar fi trebuit sa o am la sedinta anterioara la care din pacate am lipsit. Ea se refera la propunerea ca sarbatorirea zilei nationale din 1 decembrie, sa revenim la buna traditie si de fapt sa incercam sa fim un pic mai rigurosi si sa facem manifestarile omagiale de 1 decembrie la Statuia Unirii din Piata Natiunii si nu la Statuia lui Cuza din Piata Unirii pentru ca evenimentul pe care il sarbatorim la 1 decembrie este reintregirea tarii la 1 decembrie la 1918 si nu Unirea Principatelor de la 24 ianuarie. Ne-am obisnuit, e drept, ca toate sarbatorile sa le tinem intr-o aceeasi locatie, dar ma gandesc si pentru ambitia noastra de oras cultural si multipolar, sa nu mai desfasuram toate activitatile numai in Piata Mare. Acolo ne intalnim, acolo facem spectacole, acolo mancam fasole cu carnati, cel putin daca sunt evenimente diferite sa le respectam, mai ales ca avem un loc special dedicat acestui eveniment. Deci daca nu exista vreun motiv de ordin tehnic care impiedica desfasurarea acestui eveniment de 1 decembrie in Piata Natiunii, as propune ca incepand de anul viitor sa revenim la traditia care a fost, am inteles pana in urma cu 5 ani, fireasca, de a face acolo aceasta celebrare, nu? Multumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Boz Petru Eduard:

Buna dimineata. Interventia mea este subiectul Salubris si problema cainilor comunitari. Cunoastem cu totii incidentul tragic care s-a petrecut in zona Ciric si adresez o invitatie catre domnul primar si catre toate fortele politice pentru a face o comisie cu reprezentanti ai fiecarei forte politice din Consiliul Local, care sa analizeze pe de o parte activitatea Salubris si doi, sa propunem un plan de actiuni pentru anul 2017, ca in maxim 12 luni sa rezolvam problema cainilor comunitari. Suntem singurul oras mare din tara care inca avem aceasta problema nerezolvata. Multumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Postolache Andrei:

Am doua subiecte, unul o sa fie o scurta completare la ce a spus colegul meu. Primul subiect se leaga de o poziție, de o scrisoare care am inteles ca a trimis-o Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Iasi catre Primarie si Consiliul Local, pe subiectul celor trei concursuri de solutii care au fost organizate recent si anume: Piateta Ferdinand, zona fostului bazar si zona din fata Palatului Culturii. Scrisoare in care Ordinul Arhitectilor explica ei asa, o serie de avantaje atunci cand aceste concursuri sunt organizate dupa bunele practici pe care le recomanda ei si in acelasi timp critica cumva ca nu au fost organizate in acest fel si scot in evidenta rezultatele nesatisfacatoare, numarul mic de solutii primite s.a.m.d. Intrebare mea catre domnul primar este: care este intentia dumnealui in legatura cu aceasta pozitie a Ordinul Arhitectilor, daca intentioneaza sa le urmeze sfatul, sa ii cheme, sa ii consulte? Parerea mea ar fi, desigur, ca merita, cel putin sa ii invitam la urmatoarea sedinta sa auzim opinia lor in plen. Ca si completare la interventia colegului meu Eduard, as adauga doar ca da si eu as vrea sa fac parte din asemenea grup de lucru si as mentiona ca m-as baza foarte mult pe cei care lucreaza la adapostul de la Tomesti, pe care i-am intalnit de cateva ori anul asta si care mi se par niste profesionisti si ma bucur ca avem un adapost care functioneaza bine in Iasi. De asemenea sunt o serie de comunitati si ONG-uri foarte active pe zona protectiei animalelor din Iasi pe care ar trebui sa ii implicam in aceasta discutie. Multumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta:

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Ghizdovat Vlad:

Buna ziua. Prima intrebare, pana in acest an programul de audiente la Instituția Arhitectului Sef era urmatorul: trei zile pe saptamana plus o zi dedicata doar arhitectilor. Am inteles, dupa discutiile cu mai multi arhitecti, ca din vara acestui an programul de audiente s-a redus doar la doua zile eliminandu-se aceasta zi dedicata doar arhitectilor unde se purtau discutii scurte, la obiect, tehnice. Intrebarea este catre un reprezentant al institutiei, de ce s-a redus programul de audiente? Daca nu poate raspunde acum, pana la urmatoarea sedinta, si daca se gandesc sa reintroduca aceasta zi dedicata doar pentru arhitecti. Si a doua intrebare, cand primim raportul pe sarbatorile Iasului? Mutumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Va rog...

Domnul consilier Ignat Etienne:

Buna dimineata. Interpelarea, am doua interpelari astazi. Una e legata de locurile de joaca pentru copii. Stiu ca au intrat, au fost 93 de parcuri care au intrat in licitatie, as dori un raport scris in care sa vedem stadiul pentru fiecare loc de joaca in parte. Iar la a doua intrebare, avand in vedere ca urmeaza sa aprobam taxele pentru anul viitor, doream sa stiu daca pana in momentul de fata s-au identificat terenuri si cladiri care ar urma sa fie majorate cu noua impozitare... Multumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Va rog domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai:

Multumesc foarte mult. Salut si eu din nou pe toata lumea prezenta in Sala Mare a Primariei lasi ... Solicitarea domnului Bostan, bun, s-au amintit toate evenimentele care au avut loc sau parte din ele, in anul in curs, si fasole cu carnati, dar si mitinguri, electorale unele, cu pizza de Arad, ar spune altii. E o solutie care ar putea fi luata in calcul, dar, sa spunem, cel putin pana in momentul de fata, Piata Unirii a ramas ca un punct central de atractie mai ales pentru evenimentele care au un caracter profund national sau chiar nationalist am putea spune uneori. Cred ca in momentul de fata nu este cea mai oportuna idee sa il mutam. Exista si cateva motive de securitate in ceea ce priveste prezenta unor demnitari de prim rang atunci cand apar, de aceea si de fiecare data este asezata scena cu spatele la cladire. A mai fost o varianta in care era asezata spre hotelul Unirea, dar nu de fiecare data a fost acceptata si de serviciile de paza si protocol. Situatia de la Salubris, desigur, nu poate sa treaca cu vederea pe langa noi, ingrijoreaza de fiecare data mai ales in conditiile in care a fost agresata o persoana. Fac parte membrii in AGA din partidele politice care pot interveni mult mai in profunzime decat o simpla analiza de substanta asupra unui incident. Deci se poate interveni chiar si in activitatea economica prin structura de conducere, Adunarea Generala a Actionarilor, se poate interveni si in politica bugetara, se poate interveni, desigur, si in modificarea structurii unor activitati, asta doar daca exista si dorinta. Noi nu suntem decat gestionarii unei societati comerciale, primarul acolo nu are calitatea decat de a coordona activitatea acolo unde interventia serviciului public ar putea fi ... in detrimentul cetatenilor, dar dorinta mea este ca implicarea in AGA si in consiliile de administratie sa fie una activa. Putem face si o solicitare in scris. De altfel, noi avem cateva rapoarte care ne au ajuns la primarie in ceea ce priveste incidentul din zona padurii Ciric. Lasam si sectia de politie 4 sa isi faca misiunea de cercetare a acestei activitati. Nu trebuie sa transformam totul intr-o ura impotriva animalelor, nu asta este dorinta noatra, ci doar o gestiune, eu stiu, mai activa din partea Salubris asupra cainilor fara stapan. Nu suntem singurul oras din Romania care sufera inca din acest punct de vedere. Poate cu exceptia Targului Mures care ar fi declarat ca a reusit sa scape de toti caini de pe strada si in special ... inca mai gestioneaza ... Timisoara saptamanile trecute inca mai gestioneaza cateva mii de exemplare in spatiul public, lasate libere. Dar mai “beneficiem” si de un import activ de caini din zonele limitrofe Iasului, in special din localitatile rurale, care sunt adusi. Avem si cazuri prinse de Politia Locala si Politia Municipala, sunt adusi pe teritoriul municipiului Iasi, lasati liberi si in cele din urma devin caini comunitari in gestiunea municipiului nostru. Nu am trecut indiferent pe langa problema si o sa gasim o solutie cat mai buna ca sa rezolvam acest lucru. Da intr-adevar am primit o adresa in cursul zilei de ieri... Postolache referitor la o propunere a Ordinului Arhitectilor, dar credeti-ma de fiecare data noi urmarim calea legala. Deci organizarea concursului de solutii are un anumit desfasurator prevazut de lege in ceea ce priveste intocmirea comisiilor de analiza, in mod obligatoriu am introdus arhitecti care fac parte din Ordinul Arhitectilor, chiar asa spune in lege, de aceea nu am fost singuri acolo. Din comisiile de analiza a fost si domnul profesor Ciolacu si domnul Vagner, membri ai Ordinul Arhitectilor si chiar si cu functii de conducere acolo si profesori la Universitatea Tehnica Gh. Asachi, pe de o parte. Pe de alta parte, nu cred ca in mod neaparat ne lipseste noua cadrul procedural, ci calitatea documentelor prezentate la concurs, acolo unde noi nu putem fi decat cei care analizam documentele primite. Poate ar trebui sa le facem mai scumpe premiile astfel incat ... activitatea sa devina mai ... poate interveni prin oamenii pe care ii au, prin arhitecti, printr-o analiza a unor ... teme de concurs pe care le pot si ei propune dar pot in acelasi timp sa incurajeze mai ales pe tinerii arhitecti sa participe la aceste concursuri. Vom tine cont si de modalitatea in care solicita intocmirea temelor pentru concursurile de solutii. Am si transmis materialul catre Directia Tehnica si catre Biroul de Licitatii, in cursul zilei de ieri si o sa va prezentam un punct de vedere scris. Arhitectul sef trebuie sa lucreze, nu trebuie sa stea in audiente. Are cine sta in audienta, pentru asta activitatea de urbanism a fost incredinta unuia dintre viceprimari. Daca in perioada de dinainte de schimbarea arhitectului sef aveam o deficienta in eliberarea autorizatiilor de constructii de ordinul miilor, si a certificatelor de urbanism, intr-o perioada relativ scurta, in trei luni de zile, am reusit sa redresam acest lucru. Mai mult decat atat, exista o comisie de oportunitate care primeste punctul de vedere ... (Tocmai aveam un contract de service, Tudor, pentru problema asta). Si ce pot sa spun este faptul ca el trebuie sa isi vada de a urmari aplicarea cadrului legal in ceea ce priveste eliberarea autorizatiilor de construire si a certificatelor de urbanism si mai putin discutiile interminabile care pot deveni uneori, cand beneficiarii prin arhitecti sau nu, incearca sa isi impuna punctul de vedere. Raportul dupa 15 ianuarie, dupa ce inchiem toate situatiile financiare. Iar cu locurile de joaca pentru copii, exista o procedura in derulare din nou in ceea ce priveste reabilitarea lor. Lista a fost publicata, va fi publicata in continuare si este o prioritate pentru noi si in special pentru bugetul anului 2017. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta:

Daca mai sunt colegi care doresc? Va rog, domnul consilier.

Domnul consilier Ignat Etienne:

Mai aveam o intrebare, cea ... daca primaria a inceput sa identifice spatiile care sunt intr-o situatie deplorabila, terenurile si cladirile, pentru ca urmeaza sa majoram taxele, deci cu 500%.

Domnul primar Chirica Mihai:

Codul fiscal asa cum a fost el aprobat in anul 2015, dar daca ati citit in continutul proiectului de hotarare, aceasta, sa spunem, ridicare, crestere a impozitului pe cladirile si terenurile ramase neingrijite, se face dupa 2 ani de zile, dupa 24 de luni, de la data identificarii situatii in care se afla ele. Votam taxele si impozitele, in luna ianuarie incepem sa le identificam, notificam actualii proprietari si trebuie sa avem grija si de noi, si plecam mai departe cu aplicarea impozitelor, a taxelor suplimentare dupa 24 de luni. Multumesc.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Daca nu mai sunt discutii, va propun sa trecem la aprobarea ordinii de zi cu un amendament pentru punctul 2 care a fost discutat ieri in comisii.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva? Multumesc.

Vom incepe cu primul punct la ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gavrila Camelia si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnul primar Chirica Mihai:

O sa va rog sa ne oprim un pic la acest punct mai ales ca el a fost si aprobat in unanimitate. Desigur cu regret colegii nostri... Ce pot sa spun? Nu am sa imi permit decat sa ma ridic in picioare, deocamdata, si sa tin asa un mic laudatio pentru doamna consilier, actual deputat, Camelia Gavrila. Doamna profesor doctor a fost poate unul dintre cei mai energici consilieri locali, chiar daca activitatea nu a fost de fiecare data desfasurata in interiorul aceleiasi formatiuni politice, chiar daca poate unele decizii au mai putut fi comentate si in spatiul public si nu numai, cu siguranta a reusit de fiecare data prin actul de competenta pe care si l-a aratat sa fie un slujitor al educatiei si al comunitatii iesene pe tot parcursul celor multe mandate pe care le-a desfasurat in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi. S-a vazut de fiecare data buna credinta, forta cu care si-a sustinut punctul de vedere atunci cand a intervenit in educatia ieseana, forta cu care a luptat pentru ca bugetul pentru educatie sa creasca de fiecare data, motiv pentru care si prezenta dumneaei in cadrul comisiei de educatie, de invatamant din cadrul Parlamentului Romaniei, pe care o si prezideaza, este deosebit de onoranta si pentru municipiul Iasi si desigur si pentru tara. Multe lucruri am putea vorbi despre asta, multe am putea vorbi despre doamna Camelia Gavrila dar cu siguranta viata nu s-a oprit aici, rezultatul pe care il va aduce in Parlamentul Romaniei va completa desigur si cariera, dar si posibilitatea de a fi folositoare pentru comunitati. Motiv pentru care din partea municipiului Iasi, a noastra a tuturor ne-am luat, sa spunem un gand bun din mintile tuturor celor care au vorbit despre dumneavoastra in ultima perioada si va acordam o diploma de excelenta pentru daruire, pasiune si activitate prodigioasa in Consiliului Local al Municipiului Iasi, desigur alaturi de traditionalul buchet de flori pe care imi permit sa vi-l daruiesc. ... Sa aveti sanatate si forta necesara in cadrul Parlamentului Romaniei, in Camera Deputatilor. Va dau cuvantul, nu pentru ultima data, desigur, va mai asteptam cu drag.

Doamna deputat Gavrila Camelia:

Multumesc, domnule primar, domnilor viceprimari, stimati colegi consilieri. E un moment si cu incarcatura emotionala si cu o inevitabila melancolie pentru ca toate despartirile, chiar daca sunt urmate de alte ipostaze, au tristetea lor inevitabila. Sunt elemente care fac parte din viata noastra, casa, familia, profesia, scoala spre care mergem, Consiliul Local pentru mine a insemnat un asemenea reper, biserica la care te rogi, toate acestea creeaza un fel de spatiu in care te misti si in care te simti acasa. Pentru mine acasa era si Consiliul Local, exista aceasta periodicitate, acest ritual al intalnirilor, era savoarea acestor interpelari, chiar politice, chiar tensionate, chiar uneori cu vorbe mai grele, dar isi aveau farmecul si rostul lor si pentru comunitate. A fost lucrul in comisii. M-am straduit ca pentru educatia ieseneana, pentru cultura ieseana sa sustinem proiecte bune, sa completam, sa facem pledoarii in favoarea acestui demers. Sigur ca sunt patru mandate, 16 ani inseamna un liceu parcurs si o facultate si au insemnat acestea o parte din fiinta mea. Am inceput sub coordonarea domnului primar, excelentei sale domnul primar Simirad, care dincolo de luciditatea si rationalitatea matematica, isi completa demersul managerial si cu harul naratorului, al autorului, al scriitorului, incat era o combinatie de seriozitate, sobrietate, rigoare in activitatile orasului, dar si emotia si sensibilitatea celui care avea si harul scrisului. Si am incheiat cu tineretea si cu impozitatea, si cu deschiderea spre proiectele mari ale orasului si cu sustinerea de care am avut parte de la domnul primar Chirica cel caruia ii multumesc in calitate si de membru al unei formatiuni politice in care ne-am regasit, caruia i-am daruit cateva ceva din competenta mea profesionala si din, sa spunem, imaginea publica. Deci a fost asa un win-win, fiecare a daruit cateva ceva si cred ca mai departe putem face proiecte importante. E o apasare ce se intampla acolo. Daca se spune ca in politica nu sunt prieteni, sunt doar prieteni politici, aici in Iasi am simtit ca am prieteni, acolo cu siguranta vor fi doar prieteni politici in lumea parlamentului. Dar fiind un mesager al Iasului, conducand o comisie importanta pentru care cred eu ca sunt pregatita, si in general nu se prea dau conduceri de comisie in primul mandat, sa speram ca alaturi de sustinerea Iasului vom intoarce ceva mai departe Iasului si din ipostaza de parlamentari. Va multumesc pentru tot, va asigur de pretuirea mea si de buna credinta si de continuitatea proiectelor la o alta scara, intr-un alt context incat sper sa nu imi para rau si sa nu regret ca nu mai sunt aici, dar cu siguranta ca exista un tanar acolo. Cred eu ca e simbolic aceasta plecare a unui profesor si venirea unui tanar care va avea si impetuozitatea in timp, va cunoaste si diplomatia si masura si intelepciunea, toate se capata in timp. E ca o predare de stafeta care inseamna ca in Consiliul Local oamenii vin, trec, lasa o urma a personalitatii lor, a proiectelor lor, si apoi vin cei tineri care duc mai departe intr-o continuitate de ideal si de valori pentru Iasi. Va multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai:

...discuția despre un tanar. Il aveam aici alaturi de noi pe domnul Bogdan Crucianu. Te rog sa te ridici un pic. Este un coleg de-al nostru, de la Partidul Social

Democrat. Cred ca unul dintre cei mai tineri, cred ca alaturi de domnul Timofciuc, 25 de ani. Enervant de tanar, dar sunt sigur ca va reusi sa faca fata cu brio provocarii pe care o are din pozitia de consilier local, o inalta demnitate publica in municipiul Iasi care trebuie sa il onoreze si pe el, sa o duca mai departe, sa ne faca cinste tuturor celor prezenti aici si desigur orasului. Felicitari, domnule Crucianu. Si acum .

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta:

Am rugamintea pentru ca comisia de validare a ramas fara presedinte prin retragerea doamnei Camelia Gavrila din Consiliul Local, sa fiti de acord sa completam comisia cu domnul consilier Istrate Marcel.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc.

Rog comisia de validare sa se retraga pentru verificare. Comisia este formata din: domnul Istrate Marcel, domnul Bostan, doamna Gaburici, domnul Boisteanu si domnul Cozoroci, Corozal, scuze.

In procesul dumneavoastra verbal, va rog sa alegeti si ...

Domnul primar Chirica Mihai:

Profit de ... rog baiatul de la microfoane sa vada ce se intampla totusi cu microfonul primarului, unul dintre colegii de la microfoane... Dumnezeu stie. Unul care se pricepe mai bine.

Sa nu uitam de faptul ca peste cateva zile avem si revelionul in strada unde desigur sunteti invitati de cinste a acestui eveniment. Asa cum ati citit si in presa ieseana avem trei formati, sau in fine, trei ansambluri care speram sa faca un spectacol de exceptie. Alphaville, nu a fost usor sa reusim sa conectam o asemenea formatie sa o aducem la Iasi, Keo si Ruby alaturi de mai multi cantareti din Iasi care vor incerca sa faca un spectacol cat se poate de frumos. Bineinteles, daca vremea va fi buna suntem convinsi ca numarul participantilor va fi foarte mare. Il vad aici pe domnul director Grecu de la Complexul Unirea. Dupa cum bine stiti am avut o discutie la inceputul lunii cu Asociatia Operatorilor de Turism din Iasi, o asociatie cat se poate de bine constituita, cu rezonanta in randul operatorilor de turism. Am stabilit ca incepand din acest an sa introducem, si va intra pe ordinea de zi in ianuarie, o taxa de turism. Este o taxa care va fi gestionata de catre ei si va avea ca scop doar promovarea turistica, dar ea va fi precedata de elaborarea pe perioada lui 2017 a unei strategii de turism care sa traseze cateva linii directoare acolo unde vom putea si noi sa ne promovam cat se poate de bine. Aceasta taxa de turism se va constitui ca o taxa speciala. Va fi gestionata de catre operatorii de turism prin persoane delegate de catre ei. Noi vom asigura cadrul legal privind colectarea taxei si desigur secretariatul acestei comisii care va tine cont de convocarile necesare duse catre operatori si celelalte acte care se vor elabora pe parcursul activitatii. Ce pot sa spun este faptul ca interesul a devenit unul comun si am spus ca finantarea trebuie sa fie tot comuna in sensul ca pentru promovarea turismului iesean vom interveni si noi cu o suma similara cu cea pe care operatorii o pun la dispozitia promovarii Iasului. Interesant este faptul ca rezonanta a fost unanima din partea operatorilor de turism si vreau sa le multumesc in mod personal si in numele Consiliului Local si a tuturor colegilor mei pentru felul in care au inteles ca dorim sa aplicam aceasta taxa pentru promovarea Iasiului din punct de vedere turistic. Multumim foarte mult, domnule Grecu... La multi ani tuturor... si microfoanele sa mearga.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:

Dau cuvantul domnului presedinte a comisiei de validare.

Domnul consilier Istrate Maricel

Va multumesc foarte mult domnule presedinte. Stimati colegi va rog sa imi permiteti sa dau citire procesului verbal al comisiei de validare a consiliului local al municipiului Iasi, incheiat astazi 29 decembrie 2016. Comisia de validare aleasa de consiliul local al municipiului Iasi prin hotararea consiliului local numarul 172/24 iunie 2016 a examinat astazi, data de mai sus in conformitate cu prevederile articolului numarul 31 din Legea administratiei locale pe 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, legalitatea alegerii consilierului supleant de pe lista Partidului Social Democrat. Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatului de consilier local al domnului Crucianu Bogdan Teodor.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Mulțumim, supun votului dumneavoastra procesul verbal.

Cine este pentru?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abține cineva?

Procesul verbal de validare a fost adoptat in unanimitate.

Il invitam pe noul nostru, viitor coleg sa depuna juramantul. Mulțumesc!

Domnul Crucianu Bogdan Teodor - viitor consilier local

Jur, sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce imi sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Iasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnule presedinte, imi permiteti? Sa supunem la vot proiectul numarul 2 si cu amendamentul de la mapa.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Dar l-am supus!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Da? Multumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Daca sunt interventii? Daca nu.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiectul nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016;

Daca sunt interventii, daca nu sunt,

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Multumesc, proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017;

Daca sunt interventii? Va rog domnule consilier Boz

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Intervenția noastra a grupului de consilieri liberali este in concordanta cu ceea ce am discutat si ieri in comisie si anume: ințelegem sa formulam trei amendamente privind reducerea unor taxe care au fost propuse pentru anul 2017. Primul amendament vizeaza reducerea impozitului pe cladiri rezidentiale reevaluate in ultimii trei ani anterior anului fiscal de referinta, pentru persoane juridice. Valoarea propusa pentru anul 2017 este de 0,2, iar noi solicitam reducerea la jumatate, adica 0,1. Rationamentul care l-am explicat si in comisii ieri si au fost si discuții ample, este ca odata cu aprobarea codului fiscal in 2015 intrarea in vigoare a acestui an, 2016, micii antreprenori, discutam aici de PFA-uri, Intreprinderi Individuale, au fost nevoiți sa intre intr-un hatis birocratic, sa completeze fel si fel de declaratii prin care sa spuna, prin care sa arate ca dintr-un apartament unde aveau sediul social, dețin doar o camera pentru a nu plati un impozit de trei ori mai mare. Cred ca in momentul de fata toți acesti mici antreprenori sunt vulnerabili si in fata unor eventuale controale si trebuie in fiecare an sa parcurga acest proces birocratic, ori prin reducerea acestui nivel de impozitare de la 0,2% la 0,1% ne apropiem de cota pentru persoane fizice care este de 0,08% astfel incât practic ii determinam pe acesti mici antreprenori sa iasa la suprafața sa isi icheie contracte de comodat pentru toate suprafetele pe care au sediul social si in felul acesta cred ca nici impactul bugetar nu va fi unul extraordinar de mare pentru bugetul municipalitatii.

Al doilea amendament vizeaza reducerea impozitului pe spectacole care in momentul de fata pentru anul 2017 este propus la un nivel maximal si anume de 2%, respectiv pentru alte manifestari artistice, 5%. Propunerea noastra, a grupului de consilieri liberali este reducerea acestor doua impozite la un nivel simbolic 0,1% si va spunem sincer ca este vorba de o convingere de a noastra liberala ca banii trebuie sa ramâna la cei care au asfel de initiative, care incearca sa aduca plus valoare in cultura ieseana si a-i impovara cu taxe care intr-adevar sunt impuse de codul fiscal, dar asta si in contextul in care noi nu am reusit spre exemplu sa câstigam aceasta competiție, Iasi Capitala Culturala, cred ca mai degraba lasam banii la aceste persoane care au initiativa privata si care ii pot gestiona mult mai usor. Mai mult decât atât, am observat ca in orasul nostru incep sa apara initiative private, grupuri de teatru care si-au identificat o serie de locatii si in zona Tesatura si in Centru. Aceste grupuri, se chinuie sa supravietuiasca, muncesc foarte mult sa isi aduca publicul in salile de spectacol. Cred ca trebuie sa venim in sprijinul lor catre reducerea acestui impozit catre minim.

Si nu in ultimul rând, al treilea amendament pe care il avem, vizeaza reducerea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si aici ne referim doar la prima categorie, doar in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica. Si din nou aici incercam sa venim in sprijinul micilor antreprenori care isi deschid pentru prima data o afacere si daca au un spațiu al lor, deja platesc impozit pe acel spațiu, daca nu este al lor platesc chirie pe acel spațiu, isi angajeaza primii oameni si pentru simplul fapt ca scriu acolo numele societații trebuie sa plateasca o taxa de 32 de lei mp. Propunerea noastra este ca aceasta taxa sa fie reduca la suma de 20 lei pe mp., in incercarea de a veni in sprijinul lor. Mulțumim!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumim foarte mult! As propune ca totusi aprobarea acestor amendamente sa o facem pe fiecare amendament in parte si nu in bloc. Daca imi permiteți am sa vin cu câteva observații. Pentru prima propunere referitor la reducerea impozitului pe cladirile rezidentiale reevaluate in ultimii trei ani, eu as numi-o taxa 103. Ca tot s-a discutat de 102 taxe, la care dumneavoastra ca si formatiune politica v-ati opus, de data aceasta apreciem faptul ca ați conectat oarecum la linia politica de stânga prin reducere de taxe si impozite, noi subscriem de fiecare data când vedem o astfel de initiativa mai ales ca a fost foarte bine argumentata si sa ii spunem acestei taxe, 103, prin consultarile pe care le-au facut colegii nostri din grupul PSD, o sa ramânem totusi pe minim, adica pe 0,08, in felul acesta si persoanele fizice si persoanele juridice, dar noi am aduce niste argumente mult mai profunde, ideea in speta este de a putea incerca cel puțin daca nu o sa reusim suta la suta sa incurajam mediul de afaceri astfel incât pe de o parte poate nu mai foloseste totusi cladirile de locuit ca si activitate comerciala, sa incercam sa reactivam zonele care pot ramâne intr-adevar cu activitați comerciale destinate din construcția acelor cladiri, dar pe de alta parte, uitându-ma si la beneficiarii acestor taxe nu au ajuns chiar acolo unde ați adus dumneavoastra argumentele, de fiecare data daca o sa ne uitam sunt foarte mulți beneficiari care fac parte din grupul investitorilor din regimul imobiliar, daca vreți va dau câteva nume. Oricum, aportul la buget nu are nimic de a face cu ce ați scris dumneavoastra acolo, cu cele 15.000.000 lei pe care nu le-am simțit daca impactul este pozitiv sau negativ când ați vorbit de cele 15.000.000. Nu, va avea un impact relativ negativ, dar care probabil se va regasi printr-o activitate mai ampla din punct de vedere economica. Deci, propunerea pentru aceasta taxa, 103, este sa revenim pe minimum prevazut de lege, adica pe 0,08% din valoarea reevaluata a bunului despre care vorbim. Si supunem la vot.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Daca mai sunt interventii ale colegilor consilierilor. Va rog doamna consilier Gaburici Violeta.

Doamna consilier Gaburici Violeta

Buna ziua, domnule primar, stimati colegi!

Interventia mea este legata tot de taxele pe care le platesc operatorii economici. Consilierii PMP vor vota acest proiect, insa cu mentiunea ca Partidul Miscarea Populara, are in lucru un proiect de hotarâre pe care speram sa il depunem data viitoare, la urmatoarea sedinta de consiliu, un proiect care vine in sprijinul mediului de afaceri iesean si anume vom propune o grila de reducere procentuala a taxelor si impozitelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, care angajeaza resursa umana locala si de asemenea vom propune niste facilitati fiscale pentru investitorii care vor alege Iasul ca destinație de business. In acelasi timp vom gasi soluții pentru compensarea acestor sume care nu se vor mai incasa la bugetul local cu alte incasari.

Mulțumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Mulțumesc! Intrucât toate conditiile legale privind pe noul nostru coleg care a depus juramantul catre secretariatul consiliului local, propun sa votam si proiectul de hotarâre.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul

Consiliului Local al Municipiului lasi - cu amendamentele care privesc comisiile din care va face parte.

Cine este pentru? Va mulțumesc!

Daca se abține cineva? (o abtinere - domnul consilier Crucianu Teodor Bogdan)

Daca e cineva impotriva?

Mulțumesc!

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Revenim la ordinea de zi.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iași la implementarea proiectului european "Innova

SUMP...

Domnul primar Chirica Mihai

Sa terminam cu proiectul 5 va rog. Foarte multe emoții, ca de sfârsit de an, o sa incercam sa vedem si cu microfonul mobil de data aceasta, poate reusim mai bine.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Proiect nr. 5

Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017;

Cine este pentru?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Au fost formulate amendamente! Noi avem cele trei amendamente pe care le-am prezentat.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, suntem la primul amendament. A venit cu propunerea ca reducerea taxei sa fie la 0,08% din partea interventiei mele si trebuie sa aprobam acest lucru, va rog.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Din punct de vedere procedural, primul amendament formulat fusese cel al grupului liberal cu reducerea la 0,1. Avend in vedere propunerea grupului PSD la care noi achiesam, suntem de acord cu aceasta reducere, va rog sa supuneti la vot direct amendamentul privind reducerea la nivelul minim si anume 0,08%.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cu amendamentul acceptat de catre intreaga adunare politica a consilierilor din consiliul local va rog sa fiti de acord sa votati acest proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale si votam acest amendament dupa care vom vota celelalte doua.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc!

Primul amendament a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Acum va rog sa supuneti la vot amendamentul privind reducerea taxei pentru spectacole de la 0,2% la 0,1% si a doua categorie de la 5% la 0,1%. Acesta este al doilea amendament propus de noi.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Dau cuvantul domnului primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, am ascultat cu atentie si acest lucru, ca sa facem asa o mica trecere in revista, la proiectul numarul 2, fusese aprobat intai procesul verbal de validare dar nu si proiectul in sine de aceea am spus sa revenim sa ramanem rigurosi pe lege. Da, suntem de acord si cu acest amendament. Amendament 104 dupa Constitutia Americana, este absolut normal sa sustinem promovarea actului artistic cultural in spatiul iesean. Nu are un aport semnificativ in bugetul local si sunt sigur ca va stimula si mai mult ca activitatile artistice sa ajunga cat mai des in spatiul privat si suntem intr-u totul de acord cu acest lucru. Multumesc! Sa il propunem la vot.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cine este pentru sustinerea acestui amendament?

Daca este cineva impotriva?

Daca se abtine cineva?

Multumesc!

Amendamentul a fost adoptat in unanimitate.

Supun la vot...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

O secunda, mai era un amendament, 105.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Despre el era vorba domnule consilier. Multumesc. S-a reluat microfonul, s-a reluat si sirul firesc. Va rog domnul

primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la cea de-a treia propunere pe care ati facut-o, sigur am incercat sa fim cat se poate de rezonabili si cu aceasta propunere. Intentia de a micsora taxa de publicitate pe locul de desfasurare a activitatii economice este buna in sine. Dar faptul ca ea se refera la, si se exprima pe o suprafata si nu vine la nivelul intregii activitati economice, asta arata faptul ca prin reducerea acestei taxe care este de altfel este insignifianta, nu are decat sa spunem un aspect psihic pe care l-am putea lua in calcul, va incuraja aparitia unor panouri de reclama din ce in ce mai mari, iar intentia noastra este ca in spatiul public sa minimalizam suprafetele de desfasurarea a reclamei, tocmai pentru a putea aduce o reclama de calitate o reclama care sa arate oarecum cu municipiul Iasi. Mai mult decat atat, vom modifica pe parcursul lunilor care urmeaza si regulamentul de publicitate stradala, o sa intram cu el in consiliul local cat de curand unde intentia noastra este de asemenea de a minimaliza prezenta reclamei din spatiul public din punct de vedere al suprafetelor pe care il ocupa astfel incat sa dam cat mai mult succes cresterii calitatii actului de reclama publicitara, ceea ce, desigur incurajam si pe cei care desfasoara activitati economice intr-o zona stabila. Deci sustinem in continuare ca aceasta taxa sa ramana de 32 lei pe mp.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Boz Petru Eduard.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Va rog sa imi permiteți sa imi exprim dezacordul, adica chiar domnul primar s-a contrazis in intervenția dumnealui, pentru ca o data daca dorim sa avem... v-ati contrazis prin faptul ca ati inceput intervenția spunand ca aceasta taxa are rolul de a limita extinderea panourilor media de la locatiile agentilor economici. Dar, o taxa nu are acest scop de a inhiba reclama, de a inhiba modul in care agentul economic se poate promova. Grija pentru spatiul public pentru modul in care se realizeaza promovarea la nivelul municipiului Iasi, trebuie sa o manifestam in adoptarea acestui regulament de care tocmai ce ati facut vorbire. Si in momentul in care discutam regulamentul evident putem sa venim cu orice propunere, orice initiativa care sa vizeze o anumita coerenta a modului in care agentii economici isi promoveaza activitatea in municipiul nostru. Dar aceste lucruri nu le reglam printr-o taxa, astfel incat noi va solicitam si apelez la intelegerea colegilor sa reducem si aceasta taxa. Multumesc!

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Supunem la vot amendamentul numarul 3.

Cine este pentru?

6 voturi pentru.

Daca se abtine cineva?

Doua voturi de abtinere.

Cine este impotriva?

15 impotriva.

Amendamentul este respins.

Va supun la vot proiectul de hotarare cu cele trei. va rog.

Domnul consilier Pintilei Mihail paraseste sala de sedinte.

Vorbește fara microfon (neinteligibil) domnul Mircea Manolache.

... ce se intampla, care sunt acele sume, despre care se vorbesc in acest proiect? Sa intelegem ca va fi a o suta cincea taxa pe care o reduce domnul primar? Deci domnule primar vorbim de actul de guvernare...(neinteligibil fara microfon). dar cu alte cuvinte la articolul numarul 5, la proiectul numarul 5 veniti cu alte sume care fac venit la bugetul local. Adica, despre ce sume vorbim? Despre ce taxe sau impozite sau alte si alte taxe si impozite suplimentate prin acest proiect de hotarare care dumneavoastra ...(neinteligibil fara microfon). ce inseamna si alte sume care se fac venit la bugetul local. Multumesc frumos!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumim si noi. Deci, va rog sa supunem la vot.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Multumim!

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017; - cu cele doua amendamente aprobate.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Iasi la implementarea proiectului european "Innova SUMP - Inovare in Planurile de mobilitate urbana durabila pentru un transport cu emisii scazute de carbon” finanțat prin programul INTERREG Europe;

Daca sunt discutii, daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Multumesc, proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Iasi la derularea proiectului european ”CLEAN-Tehnologii si inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scazute” finanțat prin programul INTERREG EUROPE;

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Multumesc, proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarâre privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 226/31.08.2016;

Daca sunt discutii, daca nu, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Multumesc, proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Domnul consilier Pintilei Mihail se intoarce in sala de sedinte.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 223/2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 103/2016;

Daca sunt discutii. avem propuneri?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerea este Vasile Tiron.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta

Cu propunerea facuta de domnul viceprimar, va supun votului acest proiect.

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva.

Multumesc, proiectul a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotare privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 250/29.09.2016, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii;

Daca sunt discuții... avem propuneri?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerea este Dumitru Tomorug.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - președinte de sedinta

Cu propunerea respectiva, cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

O abtinere.

Daca este cineva impotriva.

Multumesc, proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi;

Cine este pentru, va multumesc!

Daca se abtine cineva?

Impotriva?

Multumesc, proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au inregistrat cereri in vederea acordarii unei locuințe din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului, administrate de Consiliul Local Iasi

Daca doreste cineva sa ia cuvantul?

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 incheiat intre Municipiul Iasi si Biblioteca Județeana “Gheorghe Asachi“ Iasi

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului in suprafața de 22, 17 mp, având nr. cadastral 340 inscris in cartea funciara 120860 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada Petre Țuțea nr. 29, bloc 917, tr. 3, parter

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr. 3, sc. A, bl. D2 , ap. 3-4, parter si scara B, ap.1, parter

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 14,32 mp, situata in strada Pantelimon Halipa, nr. 3, bl. C3, Sc. C, parter, in favoarea doamnei Jugrin Ioana

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarâre privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața 1.584 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 45, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 17046, inscris in cartea funciara nr. 22266

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a terenului in suprafața 121 mp situat in lasi, Strada Aleea Strugurilor, nr. 23, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 147365, inscris in cartea funciara nr.

147365

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarâre privind acceptarea donației familiei Zapodeanu Ioan si Zapodeanu Dumitrita, reprezentând "retea de alimentare cu apa potabila si canalizare apa menajera'', lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (sos. Albinet, DR 3367/1 si DR 4047/1), cu racord in caminul existent din b-dul C. A. Rosetti

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarâre privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?(O abtinere)

Multumesc.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarâre privind preluarea din administrarea S.C. Citadin S.A. in administrarea D.A.P.P.P. a unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr. 82423/100150/12.08.2015

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin

H.C.L. nr. 84/2016

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in condițiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesele verbale de sedința nr. 61463, 124512/2016

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere»

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, Zona Galata, T45, numar cadastral 153381 intocmit in vederea construirii unei locuințe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Bucium T 164, numar cadastral 142024,

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiul Iași pentru construire locuința individuala pe teren proprietate privata persoana fizica

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru zona construita protejata Iasi, Strada Smardan nr. 60, numar cadastral 139228, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica

Cine este pentru?

Daca se abtine cineva?

Daca este cineva impotriva?

Multumesc. Proiectul a fost adoptat.

La mape aveti si “Raportul privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al Municipiului Iasi” pentru informarea dumneavoastra.

Domnul primar Mihai Chirica

Se pare ca am ajuns la capatul sedintei de consiliu. Probabil ca ati remarcat multi dintre dumneavoastra lucrul acesta. A fost un an bun, zicem noi, daca suntem aici inseamna ca a fost un an bun. Nu pot decat sa va multumesc. Sincer sa va multumesc pentru felul in care am colaborat si nu ma refer la colegii consilieri din toate partidele politice si independenti. Colegii mei din staff-ul, sa spunem, Primariei Municipiului Iasi, ceilalti care si-au dat aportul pentru ca lucrurile sa mearga bine. As mai preciza faptul ca in cursul sedintei trecute a Guvernului Romaniei, prin Secretariatul General, a aprobat si Memorandumul privind preluarea suprafetei de teren de 120.000 mp de la Municipiul Iasi catre Statul Roman in vederea continuarii proiectului Spitalului Regional de Urgente. N-am mai facut acest anunt anterior datei de 13 decembrie pentru a nu prejudicia, sa spunem, caracterul nepolitic al unui asemenea demers. V-am si facut o scurta informare legat de acest lucru la mapa pe care o aveti astazi. Sa dea Dumnezeu ca in anul 2017 sa fie un an in care sa ne implinim din toate punctele de vedere profesional, material, uman si sa putem sa facem proiecte folositoare pentru cetatenii Municipiului Iasi. Va multumesc!

PRESEDINTE DE SEDINTA, SURDU GABRIEL MIHAI


SECRETAR MUNICIPIULUI IASI, IONASCU DENISA LILIANA

CIC PO 03/F3