Proces verbal din 29.11.2016

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2016 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 122846 / 07.12.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 noiembrie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOCA ADRIAN- FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    BOCA ADRIAN FLORIN

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

10.    DORNEAN TUDOR

11.    GAVRILA CAMELIA

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

15.    IGNAT ETIENNE

16.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    POSTOLACHE ANDREI

21.    SANDU VASILE

22.    SCRIPCARU CALIN

23.    SURDU GABRIEL MIHAI

24.    TAUTU IULIANA DANIELA

25.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - primarul municipiului

Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei municipiului Iasi, presa locala si alti invitati. Lipseste motivat domnul Bostan Manuel Ciprian si

domnul Corozal Daniel Cristinel. Lucrările sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2167 din data de 24 noiembrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2168 din 25 noiembrie 2016 avand urmatoarea inscriere pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dimitrie Vicoveanu;

2.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Nelly Miricioiu;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Școala DA!” și a acordului de parteneriat între UAT -Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași ”, Școala Gimnazială " Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași, Școala Gimnazială „ Alexandru Vlahuță ” Iași, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul "Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iasi”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul lasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia”, din strada Cuza Voda nr. 51;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in lasi str.Codrescu nr.6,nr.cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamânt („Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul

Județean Iași”);

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași - ARSACIS;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare, ca bunuri de retur, de către Municipiului Iași, a căii de rulare, echipamentelor și dotărilor achiziționate în cadrul proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” către C.T.P. Iași;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Comunitară Iași începând cu luna decembrie 2016;

14.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 14,94 mp situat Iasi, Strada Ion Creanga nr. 34 - 34 A, sector cadastral 12, parcela 849, precum si aprobarea vanzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren;

15.    Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr.84 / 31.03.2016, cu terenurilor din anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi;

16.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului MINDIRIGIU MIHAI si a doamnei ABUNEI CRISTINA BRANDUSA, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branșamente aferente, lucrări realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1);

17.    Proiect    de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2015 ;

18.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri, proprietate privata a Municipiului Iași, aflate

în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA ;

19.    Proiect    de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a

Municipiului Iași,    în suprafață de 124 mp, situat în Iași, bld. Poitiers FN, avand nr. cadastral 148715, inscris in

cartea funciara148715 ;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T 61, zona Cimitirul Evreiesc identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, pentru investitia “Construire locuințe individuale pe teren proprietate”;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 127087 întocmit în vederea extinderii unei construcții existentă și reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADELA IARMAROC NR.7, NUMĂR CADASTRAL 1044, CF 130370 întocmit în vederea Reconfigurarii volumetrice si modificare aliniamente (laterale si posterior) stabilite prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 365/2010 pentru construire cladire cu apartamente in regim hotelier pe teren proprietate privată persoana fizica ;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SIPOTEL NR. 35, NUMĂR CADASTRAL 149954, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312 și STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit pentru construire locuința (stradela Armeană nr.2) și extindere imobil C1 cu parter pentru spații cu alte destinații (birouri) și demolare construcție existentă C2 (strada Armeană nr. 11) pe teren proprietate privata, persoane fizice;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995 întocmit in vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889 întocmit în vederea construirii de locuințe colective teren proprietate privată, persoană juridică;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică ;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată, persoană juridică;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUTNARI NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

31.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Dispoziția numărul 2168/25.11.2016 - completare

1.    Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Asociere dintre Municipiul Iași și Fundația Comunitară Iași;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit în valoare de 67,5 milioane Ron, a Contractului de garanție pe venituri și Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii Sărbătorilor de iarna ale lașului 2016 - 2017;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași:

Buna ziua doamelor si domnilor. Va rog sa luati loc in sala pentru a putea incepe sedinta. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2167 din 24 noiembrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 2168 din 25 noiembrie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul Bostan Manuel Ciprian, domnul Corozal Daniel Cristinel, intarzie domnul Ghizdovat Vlad si domnul Timofciuc Razvan. Va supun aprobarii procesele verbale a sedintei ordinare a Consiliului local din 31 octombrie 2016, precum si ale sedintelor extraordinare din 15 noiembrie si 25 noiembrie 2016. Domnule presedinte aveti cuvantul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta:

Buna dimineata, doamnelor si domnilor. In sedinta noastra de astazi incepem cu punctul consacrat, interpelari. Va rog, cine se inscrie la cuvant? Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei:

Buna dimineata tuturor! Am doua puncte pentru domnul primar, unul trebuie sa explic un minut despre ce este vorba, celalalt va fi o intrebare foarte punctuala. La primul punct pornesc de la faptul ca in 2011 Romania a aderat la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisa care este o organizatie internationala din care fac parte majoritatea democratiilor si care a inceput din acel moment sa se reflecte in strategia nationala a Romaniei in tot felul de planuri din ce in ce mai concrete. A fost corelat cu lupta contra coruptiei, cu transparenta, cu consultarea, cu implicarea civica in guvernare. Punctul concret la care vreau sa ajung este ca in al treilea plan de actiune al acestui Parteneriat pentru Guvernare Deschisa in Romania exista incepand de anul acesta si un plan pentru actiune locala. Care in momentul acesta este in forma de draft la guvern, dar din ce stiu va fi finalizat in sedinta de guvern de astazi. Care plan de actiune locala in ceea ce priveste guvernarea deschisa, este o strategie, un framework, o serie de directii dar si de masuri foarte concrete, de recomandari pentru administratia locala in tot ceea ce priveste transparenta, publicarea datelor, ce fel de date, consultari cu societatea civila, cu cetatenii, in ce fel sa aibe loc, cand si cum sa aibe loc. Si in urmatorii doi ani guvernul cauta opt orase, opt municipii din Romania care sa faca parte dintr-un program pilot prin implementarea acestui plan. Rugamintea mea pentru domnul primar este sa considere ca Iasul sa fie din aceste opt localitati, lucru care se poate face dupa cum spune si in planul respectiv, prin initiativa dumnealui de a veni in fata consiliului la o sedinta ulterioara cu propunerea de a adopta asa numita declaratie privind principiile de guvernare deschisa. Am trimis informatiile detaliate pe e-mail pe secretariatul consiliului pentru a fi studiate separat.

Si a doua interventie este o intrebare foarte punctuala, am vorbit acum cateva luni tot aici in plen despre parcarea din fata Palatului Culturii si ultima noutate pe care o aveam, este ca va avea loc un concurs de solutii care parca trebuia sa se termine cam in vremea asta si vreau sa intreb daca avem noutati. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu-presedinte de sedinta:

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai:

Buna ziua, multumesc pentru faptul ca ati venit la sedinta de consiliul local la invitatia data prin Dispozitia primarului enumerata.

Referitor la ce ati spus la prima interventie intr-adevar am fost contactati de ministerul... pentru transparenta, de doamna ministru, cred ca acum mai bine de o luna de zile, sa facem parte din programul pilot, privind transparenta in deciziile autoritatilor locale de altfel sunt cativa colegi de-ai nostri din Iasi care lucreaza in acel minister cu care tinem legatura, avem si o colega de-a noastra care are de asemenea un contact deschis permanent cu acest minister, este vorba despre Adina Stoleru si vom da curs acestei invitatii imediat ce Hotararea de Guvern va fi emisa.

Referitor la Piata Palatului ati vazut ca in cursul saptamanii trecute am insiruit un aliniament de stalpisori din fonta pentru a nu mai lasa masinile sa se mai apropie de fatada Palatului Culturii, motivat de faptul ca se poate intampla oricand un incident prin care o masina sa i-a foc si puneam in discutie eventualitatea in care ar putea afecta fatada palatului, mai mult decat atat am gasit pe parcursul noptii inventariind cu Politia Locala, masini lasate peste noapte acolo. Am indepartat toate masinile de langa fatada. In concursul de solutii, are mai multe variante de parcaje, trebuia ieri sa fie o discutie cu domnul Vagner, domnul Ciolacu. Nu s-au prezentat, domnul Vagner era plecat din localitate, urmeaza miercuri adica maine sa avem aceasta discutie cu dumnealor. Cele doua solutii propuse la care m-am uitat si eu nu acopera in totalitate, sa spunem, punctele de vedere ale comisiei, am rugat sa vina sa intervina acolo unde crede ca ar mai trebui imbunatatit, prin alte idei, vor fi propuse apoi spre dezbatere publica si in urma dezbaterii publice vom alege solutia finala care va face obiectul sau tema mai bine spus pentru proiectarea Pietii Palatului Culturii.

Multumesc, foarte mult!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta:

Multumesc, domnule primar, daca sunt alte interventii, va rog domnule consilier Boz.

Domnul conislier Boz Petru Eduard:

Da, doua intrebari. Tot un subiect al unei parcari, de data aceasta la Palatul de Justitie. Am vazut ca s-a venit cu o solutie care in nici un caz nu satisface persoanele care doresc sa participe la sedintele de judecata si anume in acea parcare au fost montati stalpi metalici care nu mai permit accesul pe acel teren. Urmeaza sa se faca ceva, se betoneza, se asfalteaza, se amenajeaza ceva, sau pur si simplu am rezolvat problema, am inchis acea zona de teren viran si solutia ca masinile sa nu mai fie umplute de noroi este sa nu le mai permitem accesul acolo?

Aceasta ar fi o prima chestiune, doi, nu mai reiau discutiile aprinse care au fost aici in consiliu, dar stiu ca in privinta proiectului de la Ciric, municipalitatea si-a luat angajamentul ca va impaduri aproximativ 40 Ha daca nu ma insel, iar zona in care trebuia sa se faca impadurirea face parte din terenul care tocmai a fost alocat acum pentru Spitalul Regional de Urgente, daca gresesc, va rog sa ne detaliati, dar va rog in acelasi timp sa ne spuneti care este stadiul acestor impaduriri, deoarece nu am vazut nici o actiune concreta a municipalitatii in acest sens. Domnul primar Chirica Mihai:

Da, mulțumesc foarte mult! Legat de Palatul de Justitie. Acei stalpisori i-am pus dintr-un motiv foarte simplu. Acolo sunt proprietati private, fracturate, amestecate cu proprietate publica. In principiu cred ca au fost individualizate cel putin sase parcele de teren, proprietati private si proprietatea publica a municipiului Iasi. Am montat stalpisorii pentru a nu mai lasa sa se parcheze direct pe pamant si ulterior pamantul era transportat direct in Elena Doamna, provocand ceea ce ati vazut dumneavoastra, parcau microbuze peste noapte acolo, autocare, etc. Exista mai multe propuneri privind centralizarea acelor suprafete de teren intre proprietatile private si proprietatea publica, propunerea pe care am primit-o nu ne-a fost catusi de putin favorabila pentru ca noi am fost impinsi in spate, ramanand doar partea din fata pentru proprietatea privata, trebuie sa facem o chestiune echitabila pentru toti cei care suntem acolo sa putem profita si noi de acel teren, am lasat rezervat suprafata din spate pentru a putea redeschide strada care conecteaza direct cu strada din spate cu Pantelimon si in felul acesta sa mai facem o cale paralela de circulatie ce deviaza din Stihii respectiv Independentei si apare in noul PUG daca o sa fiti atenti.

Referitor la Ciric, parcela propusa spre impadurire dinspre sectorul Moara de Vand de aproximitiv 23 Ha, 22 virgula, este extrasa din corpul de proprietate care face obiecul si a obiectivului Spitalului Regional de Urgente, este paralela cu strada si este de fapt o bresa, o fanta de padure care face legatura cu cea dinspre Lacul Ciric. A fost impadurita intr-o etapa acum, urmeaza in primavara anului 2017 etapa a doua de impadurire, de indesire a celor, sa spunem, arbori care nu s-au prins se ocupa... avem un om nominalizat pentru acest lucru, au si facut estimarile, impreuna cu seful Ocolului Silvic Iasi, ne-am intalnit saptamana trecuta. Va intra in grija Ocolului Silvic cu care avem contract de administrare, ei facand partea de intretinere si indesire a arborilor din zona respectiva. Cel de-al doilea trup de padure este pe partea dinspre Carlig, iesirea spre localitatea. Carlig, cum se numeste in momentul de fata si face obiectul tot al administrarii Ocolului Silvic Iasi.

Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta:

Va multumesc, daca sunt alte interventii? Fac precizarea ca cei doi colegi consilieri sunt in sala alaturi de noi, domnul consilier Ghizdovat si domnul consilier Timofciuc. Daca nu sunt alte interventii as dori sa intram in ordinea de zi de astazi, supun aprobarii dumneavoastra ordinea de zi cu cateva modificari fata de materialul pe care il aveti. Astfel la proiectul de hotarare numarul trei este un amendament care exista in mapele dumneavoastra. Deci proiectul de hotarare plus acest amendament, propun retragerea proiectului de la numarul patru al ordinii de zi privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru modificari care sunt de ultima ora, precum si al proiectului de la punctul 22, Planul Urbanistic de Detaliu de la punctul 22 pentru analiza mai aprofundata la care se adauga bineinteles, imi cer scuze, cele trei puncte prevazute in Dispozitia 2168 de completare.

Daca sunt discutii, daca nu sunt supun votului dumneavoastra,

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Ordinea de zi este adoptata in unanimitate.

La primul punct de pe ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dimitrie Vicoveanu

Discutii? Nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Nelly Miricioiu

Discutii? Va rog doamna consilier Gavrila.

Doamna consilier Gavrila Camelia

As vrea sa sugerez pentru anul urmator, poate ca eveniment editorial sa ne gandim la realizarea unui catalog al cetatenilor de onoare care au fost de-al lungul timpului cu prezentari si cu relationarea mai concreta cu Iasul si relatiile sufletesti sau de nastere sau de activitate fata de Iasi, poate si micro-interviuri si cred ca ar trebui sa fie anual un eveniment, poate corelat cu alte initiative majore ale Iasului in care prezenta acestora sa se fac simtita, prin invitatie, prin scrisori de sustinere, a fost tentativa salutara la momentul cand am mers pentru Capitala Culturala de a invita si de a fi o pledoarie pentru, adica dincolo de momentul cu valoare simbolica si de realizarea unei istorii culturale a Iasului in varianta recenta, sa fie si o relatie, un fel de senat al culturii iesene prin care acestia sa isi intoarca prin cuvant, prin activitate, prin prezenta, respectul pentru onoarea ce a fost facuta de Iasi, sigur in complementaritate cu ceea ce au facut ei de-al lungul timpului.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc doamna consilier, va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. Mai mult decat atat, noi ne gandeam pe parcursul calendarului cultural anului care urmeaza, sa avem o zi dedicata si era discutia sa o facem impreuna cu orasele infratite. O zi dedicata pentru cei care sunt, sa spunem, partenerii nostri ca si oras infratit sau cetateni de onoare nu e mai putin adevarat ca adusesem in memorie ca ar trebui si Francois Mitterrrand care este cetatean de onoare al Iasului sa primeasca oarecum aprecierea noastra pentru ca a acceptat la momentul respectiv si e foarte buna propunerea. Multumesc. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va multumesc! Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016 - cu amendament

Daca sunt interventii... va rog domnule consilier Boz.

Domnul conislier Boz Petru Eduard:

Da, ieri in comisii am solicitat un material pe care nu numai ca nu l-am primit dar vad ca domnul Poede nici nu a mai ajuns astazi la sedinta de plen si anume: la aceasta rectificare bugetara exista propunerea de a se suplimenta cu o mie cinci sute de mii de lei capitolul bugetar privind sarbatori si alte evenimente publice desfasurate in municipiul Iasi. Proiect care se afla in stransa corelare cu programul de sarbatori de Craciun si de Revelion pe care noi trebuie sa il aprobam astazi. Ceea ce am solicitat ieri a fost foarte clar si cred ca absolut toti colegii din consiliu indiferent de partid au fost de acord cu faptul ca initial in momentul in care a afost aprobat bugetul pe anul acesta au fost prevazute o serie de cheltuieli pentru aceste manifestari culturale inclusiv de partea de sarbatori de iarna, s-a depasit bugetul, am fi vrut sa stim cu cat s-a depasit si de ce s-a depasit, pe ce s-au cheltuit mai multi bani, doi la mana, daca se solicita un buget care nu este deloc insignifiant pentru aceste manifestari culturale ar trebui sa stim de cand pana cand dureaza aceste manifestari si ce cheltuieli presupun ele. Defalcat pe fiecare manifestare in parte. Asa cum am spus la inceputul interventiei mele, nu numai ca nu am primit un astfel de material dar vad ca nu mai este cineva care sa ne ofere detalii. Punctul nostru de vedere este ca ceva este de ascuns aici, daca aveti mai multe clarificari care sa ne le aduceti, va rugam domnule primar, sau eu stiu persoana care a fost imputernicita in cadrul executivului sa organizeze aceste manifestari si sa ne spuna defalcat pe toate cele 17 activitati enumerate, care este bugetul fiecareia.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Vă rog domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai:

Cineva mai este aici.

Domnul Consilier Coțofan Alexandru loan:

Multumesc frumos domnule Primar. În completarea observatiei făcute de către colegul meu, ieri in sedinta comisilor reunite s-a spus că aceasta este o rectificare, o suplimentare pentru Sărbătorile de Iarnă, că municipalitatea, primăria nu are nicidecum de gând să cheltuiască mai mult de 1 milion si jumatate de lei. Clar si simplu. Pe de altă parte domnul Poede a spus, ca in urma alocarii bugetare de la inceputul anului au rămas încă 300 si ceva de mii, nu mai tin minte exact cifra, 350.000 de mii lei, dacă tot nu cheltuiește primăria mai mult de un milion și jumatate, de ce nu facem această alocare de un 1.150.000 intrucat 350.000 cred ca pot sa fie repartizati de exemplu la invatamant. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Daca sunt alte interventii pe acelasi subiect.Vă rog domnule Consilier Surdu Gabriel Mihai.

Domnul Consilier Surdu Gabriel Mihai:

Sunt cu totul de acord că partea economica este deosebit de interesanta in momentul in care discutam, dar ma intreb urmărind cele 18 puncte, ma asteptam ca cineva din partea opozitiei care este foarte vehementa cu privire la cifre, sa vina cu o propunere de o manifestare, o activitate, care sa inbunatateasca programul pe care l-a propus executivul primariei. Numai să ne referim la cifre, sunt organe abilitate care le studiază care le pune în balanță care trag o concluzie și după ce facem analiza impreuna cu organele abilitate ne exprimam daca sumele au fost corect cheltuite sau nu. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Daca sunt alte interventii? Sa vedem daca se refera la acelasi subiect

Domnul primar Chirica Mihai:

Domnul Etienne rămânem în acelasi subiect?

Domnul Consilier Ignat Etienne:

Buna ziua. Ieri pe domnul Poede l-am rugat foarte frumos să ne detalieze tot evenimentul si l-am rugat tocmai in acest consens, să ne spună ce vrem sa facem pentru ca am primit numai titluri de evenimente pe care le faceti, am zis haideti sa detaliem un pic ca să venim si noi cu ceva constructiv. Acum dumneavoastră veniti pe un singur titlu al unui singur eveniment in care nu stim ce faceti, vreti sa aprobăm un... (microfonul este interupt)., ne spuneti ca nu venim cu ceva constructiv, pai nu venim cu nimic constructiv pentru ca nu stim cat costa un eveniment pe care vreti sa-l faceti si nici nu stim ce vreti sa faceti.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Vă rog domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai:

Multumesc foarte mult. O propunere poate să apară domnule consilier pentru că in primul rand ar putea veni cu un element sau de noutate sau in completarea celor pe care le avem in momentul de fata, nu excludem ideea dumneavoastra fata de ideea noastra, se pot completa. Ce a spus domnul Surdu este exact trimis in aceasta directie. Exista de fiecare data cineva in Primaria Municipiului Iasi care poate sa raspunda la orice intrebare,

primul dintre acei cineva sunt eu și propabil si ultimul, dar trecând la programul pe care il doriti a fi oarecum explicitat colegul meu Victor Poede mi-a făcut o descriere mai amanuntita a costurilor pe fiecare eveniment, daca doriti le putem enumera, dureaza exact mai putin de un minut...

Domnul Consilier Boz Petru Eduard:

.imi cer scuze nu am dori să le enumerați. Dumnealui si-a luat angajamentul ca ne da un material scris pe mail.

Domnul primar Chirica Mihai:

.singura persoana care iși poate lua angajamentul aici ma iertati sunt eu.

Domnul Consilier Boz Petru Eduard:

.bun atunci haideti sa luam o pauza de 5 minute in care ne prezentati aceste cheltuieli.

Domnul primar Chirica Mihai:

..puteti să luati câtă pauza doriti dar haideti sa termin de vorbit dupa care ne luam pauze, avem timp ca intram oricum in sarbatori.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Domnule Consilier sunteti legat de un nume care nu as vrea sa opreasca sau sa devieze discuțiile pe care le avem, vreti sa-l cautati pe domnul Poede, vă rog sa-l cautati, aici discutam probleme la care nu trebuie sa raspunda o persoana, persoana cea mai autorizata este aici si tocmai va da raspunsul, va rog nu mai incalcati regula.

Domnul primar Chirica Mihai:

Eu vă rog foarte mult, să va prezint la toata lumea ca sa fim cat se poate de transparenti și democratici nu stiu de ce nu ar fi la fel de relevant, brazii costa aproximativ 4000 mii de euro, 200 de bucati, iluminatul festiv este trecut dar este acoperit costuri zero, targul iarna aduce, nu cheltuie, serbarile de iarna in cartiere circa 22.000 mii lei, folosesc o estimare, sarbatoarea in oraselul copiilor la punctul 5, aproximativ 25.000 mii lei, colindatorii de la primarie cu toate serbarile care se fac estimate la circa 85.000 mii lei, pomul de craciun aproximativ 45.000 mii lei, concertele de colinde, un element de noutate, pe care vrem sa le facem pe toata perioada sarbatorilo r circa 23 de zile, 60.000 mii lei, “Gala Excelentei in Educatie”, pe care vrem sa o facem undeva spre sfarsitul lunii circa 85.000 mii lei. intre cele doua etape majore ale acestui sfarsit... minoritatilor nationale circa 8000 mii lei, Festivalul Folcloric, „Date si obieciuri de iarna” in care venim impreuna cu Consiliul Judetean Iasi 20.000 mii lei, “Traditii pe ulita Lăpușneanu” circa 5000 mii lei, Gala Excelenței Sportului Iesean, 80.000 mii lei, Revelionul in strada, 650.000 lei si manifestarile dedicate zilei de 24 ianuarie 2017, noi am estimat intre 400.000 si 500.000 lei, depinde de amploarea pe care o dam si de contributia pe care o sa o primim si de la Guvernul Romaniei. Atunci o sa facem economie, oricum sunt sume estimate ale anului viitor nu o sa poată fi angajate in acest an, le-am estimat si pe 2017 chiar daca bugetul nu va fi mai repede de să spunem martie aprilie 2017, angajamentele vor veni in proportie de 1/12 din bugetul anului in curs. Pentru anul viitor anul precedent se socoteste. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Multumesc. Este detalierea care a fost solicitata. Vă rog domnule consilier.

Domnul Consilier Boz Petru Eduard:

Eu nu pot sa constat decat ca domnul primar continua in aceeasi lipsa de respect fata de opozitie, lucrurile sunt foarte simple, noi am dorit un material scris ca sa putem sa verificam ceea ce ni se propune iar ulterior cand primim raportul cu ceea ce s-a facut să verificam in baza a ceea ce s-a propus initial. Ni se arunca asa in fata un buget, cateva cifre prezentate lapidar in conditiile in care noi de exemplu inca nu avem un raport asupra a ceea ce s-a intamplat asupra Sarbatorilor iasului ocazionate de ziua Sfintei Parascheva, in aceste conditii grupul consilierilor liberali se va abtine de la votul pe acest proiect pentru ca dumneavoastra domnule primar continuati in aceeasi lipsa de transparenta si aceeasi lipsa de respect fata de cetateni si fata de opozitie.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Vă rog domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai:

Multumesc. Era mai cinstit daca incepeati cu aceasta fraza cu abtinerea, nici nu ma gandeam ca va fi altceva, motiv pentru care am si tinut sa si prezint eu cu vocea mea acest lucru, daca v-ar fi prezentat Victor ar fi fost aceeasi situatie, lucrurile sunt deja usor prognozabile nu vreau sa mai tensionam discutia pe tema ca sunt convins ca rezultatul este acelasi. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Daca sunt alte interventii pe marginea subiectului, nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru 17?

Impotriva?

Abtineri, 8 abtineri

Proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai:

Aș vrea totusi, ma iertati domnule Președinte, as vrea sa amintesc ca voi invita si copiii colegilor liberali la Sarbatorile de Craciun, si pe toti prietenii lor, sunt la fel de bine primiti ca si copiii colegilor care au votat pentru Sarbatorile de Craciun.

Domnul Consilier Boz Petru Eduard:

Sarbatorile sunt ale iesenilor, nu faceti dumneavoastra invitatii dupa bunul plac.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - Președinte de ședință:

Vă urez, sărbători fericite, pentru toata lumea în continuare. Mulțumesc. Trecem mai departe.

Proiect nr.5

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Școala DA!” și a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași ”, Școala Gimnazială " Ion Neculce" Iași, Direcția Creșe Iași, Școala Gimnazială „ Alexandru Vlahuță ” Iași, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași;

Daca sunt discutii. Va rog doamna Consilier Gavrila Camelia.

Doamna consilier Gavrila Camelia:

Vreau să constat ca este primul proiect de acest gen in cadrul noului, noilor programe care se deschid acum pe zona capital uman si ca in afara de proiectul acesta care intra in zona “Scoală pentru toti”, exista si proiectul “Profesori motivati in Scoli defavorizate” si v-as sugera sa aveti o rezerva bugetara si pentru anul urmator pentru cofinantare intrucat vor aparea mai multe asemenea solicitari si speram sa nu aiba dificultati in a o obtine. In privinta scolii Ion Neculce, scoala are nevoie de un sprijin foarte consistent si din partea municipalitatii si din partea zonei educationale pentru ca sunt probleme grave de scolarizare, de abandon, de populatie defavorizata, exista anumite prejudecati pe care ne-am dori in virtutea principiilor scolii inclusive sa le depasim, scoala pare sa aiba un stigmat, foarte multi parinti din zona prefera scoli supraaglomerate cum ar fi scoala Titu Maiorescu, sigur o scoala de foarte buna calitate si aici e nevoie de infuzie si de capital si de resursa umana si de sustinere pentru a reusi sa spargem niste prejudecati, stereotipuri care inca exista si in societatea ieseana nu mai vorbesc din zona rurala unde sunt mai multe probleme dar acestea, merg spre Consiliul judetean pentru cofinantare. Deci faceti deoparte, puneti sume si pentru celelalte proiecte care vin.

Domnul viceprimar Radu Botez

Sigur, doamna profesor are dreptate, dar incepand cu anul viitor ne așteptam la un sprijin mai consistent din partea parlamentarilor pe aceasta relatie a scolilor.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si sa detaliati...

Doamna consilier Camelia Gavrila

Vreti sa detaliati sau considerati ca are Parlamentul un sac special sau...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va rog...

Domnul primar Mihai Chirica

De fapt, este un sambure care poate naste un proiect national. Asta a vrut sa zica si domnul viceprimar. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, va multumesc. Daca mai sunt alte discutii pe marginea subiectului?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului

Daca sunt discutii?

Va rog doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua! Vreau sa salut aceasta initiativa de a sustine antreprenoriatul pentru reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitate. Stim cu totii ca foarte multa forta de munca plecata peste granite. Sper ca prin acest proiect sa reusim sa aducem inapoi macar o parte dintre ei si de asemenea sper sa urmeze si alte proiecte care sa incurajeze tinerii sa-si deschida propria afacere si sa nu mai plece peste granita. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da. Multumesc si parerea mea este ca trebuie sa facem din aceasta strada cu sens unic o strada cu dublu sens, sa fie suficient de atractiva si inserarea lor inapoi acasa.

Daca mai sunt si alte interventii? Va rog domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

Da. Vreau sa ii raspund doamnei consilier pentru ca stiu ca are o preocupare directa asupra acestui subiect privind readucerea unor oameni plecati la un moment dat si care ar vrea sa investeasca din nou veniturile castigate de afara aici in Iasi. De fapt aici este si scopul nostru. Incercam sa le aratam oportunitati de a redeveni antreprenori in Romania sau sa ramana acolo dar cu afaceri dezvoltate in Romania. Motiv pentru care am propus la modificarea organigramei infiintarea unui compartiment special. Am si gasit colectivul de lucru care se va ocupa de diaspora in general, dar ne intereseaza in mod direct diaspora ieseana.

Deja am facut primele analize asupra numarului celor plecati. Avem trimise scrisori de intentie la toate ambasadele atasate statului roman pentru a-i putea identifica si in felul acesta sa-i conectam cu comunitatea ieseana. Vom ramane persuasivi pana cand reusim sa aducem un numar cat mai mare dintre ei. Stiti foarte bine ca am avut prima editie a „Lunii diaspora” in luna august, care s-a prelungit cu o serie de evenimente care au facut parte din finantarea Consiliului Local pe parcursul anului 2016 si care a fost privita, sa spunem, ca si un lucru pozitiv.

Speram sa putem si in anul 2017, prin proiectul de buget, si astept si propunerile dumneavoastra in cadrul programului de reconectare al diasporei la comunitatea ieseana si aceste proiecte vor face obiectul propunerii de buget pe care speram sa o votam impreuna. Va multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc pentru intervenții. Daca mai sunt alte discuții pe marginea proiectului de hotarare. Daca nu, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul este adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul "Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iasi”

Daca sunt interventii?

Va rog domnule consilier.

Domnul consilier Scripcaru Calin

As vrea sa remarc viteza cu care se deruleaza acest proiect si care ne bucura, mai ales tinand cont de faptul ca de anul acesta repartitia medicilor rezidenti se va face pe tara, dupa cum probabil stiti. Deci un numar tot mai mare de medici rezidenti din alte localitati vor face rezidentiatul in Iasi. Deci vor avea nevoie de o cazare. Profitand de aceasta ocazie vreau sa felicit in mod public studentii medicinisti ieseni pentru rezultate le care le-au obtinut la rezidentiat anul acesta. Stim cu totii ca primul loc pe tara, atat la medicina generala cat si la stomato, a fost obtinut de medici din Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi. Va multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

Da. Si l-am lasat pe domnul profesor sa ia cuvantul pe aceasta tema. Multumirea trebuie sa vina si din partea Consiliului Local si as vrea sa ma imputerniciti, in numele Consiliului Local Iasi si a Primariei Iasi sa trimitem o

scrisoare de felicitare pentru Universitatea de Medicina “ Gr. T. Popa” motivat de faptul ca, dupa o serie de

scandaluri care i-au depreciat un pic imaginea, au reusit sa-si regaseasca forta si sa redevina o emblema in invatamantul superior iesean.

Mai mult decat atat, vreau sa va anunt ca am semnat si Contractul de colaboare cu ANL in ceea ce priveste demararea acestei investitii careia dumneavoastra ii aprobati indicatorii tehnico-economici astazi. Nu ne oprim aici. Exista intentia de a prelungi sectorul constructii pentru medicii specialisti in sanatate, de altfel. Nu numai pentru rezidenti si vom veni ori de cate ori Ministerul Dezvoltarii ne va chema pentru astfel de proiecte. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc! Daca sunt alte interventii?

Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „ Turnul Manastirii Golia ”, din strada Cuza Voda nr. 51

Daca sunt interventii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in Iasi str. Codrescu nr. 6, nr. cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamânt („Reabilitare Spatiu primit de la Consiliul Judetean Iași”)

Daca sunt discutii?Va rog doamna consilier Gavrila.

Doamna consilier Camelia Gavrila

Nu din punct de vedere tehnic, poate specialistii au ceva de spus, dar as vrea sa iau si acest proiect intr-o continuitate si in acelasi timp intr-o promisiune ca ceea ce inseamna locuri deficitare pe gradinitele cu program prelungit sunt aspecte care vor fi rezolvate in anul urmator, intrucat am semnalat de mai multe ori, sunt anumite zone, mai ales pe Pacurari, spre zona Centru, spre zona Copou, in care daca exista spatii de gradinite cu program normal acestea nu sunt multumitoare ca oferta pentru parinti. E nevoie de supravegherea copilului pana dupa-amiaza.

Cred ca lucrarile la Gradinita PP1 trebuie urgentate si continuate pentru a ajunge intr-un final la rezolvarea definitiva a problemei. Sper ca si in spatele Parcului Copou cu Gradinita 16 va fi terminata intrucat spatiul prim finalizat, era insuficient si se lucra la o anexa a acesteia. Apreciez ca si pe Tatarasi in zona Clinicii de Dermatologie exista un proiect in acest sens. Stiti foarte bine ca e de dorit un concept cresa-gradinita acolo unde permite locul respectiv, dar insistenta este pe gradinitele cu program prelungit.

Pentru urban este o vesnica nemultumire si poate pe la Gradinita PP 14 reusim, nu stiu daca proiectul este pornit sau nu, dar reusim sa finalziam, pentru ca am subliniat in repetate randuri ca Pacurariul este urgenta maxima. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, mulțumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Mihai Chirica

E foarte bine ca reusim sa trecem in revista de fiecare data si ramane in atenția noastra si, dupa cum bine stiti, asa mai mult ca si o informare, pentru colegii nostri consilieri si nu numai, in zona Ciurchi am preluat fosta Clinica de Dermatologie pe care am propus-o in proiectare si care este la proiectare pentru cresa si gradinita. Zona Macazului este fosta Gradinita 16 in extindere va fi finalizata in acest an, urmeaza extinderea. La Pacurari 14 avem tot cu extindere vis-a-vis de Scoala “Elena Doamna”. PP1 Nicolina urmeaza in primul rand finalizarea corpului la care structura exista deja, dupa care mutam grupele sa modernizam si corpul din spate pentru ca se mai poate extinde vertical cu inca un nivel. Acum avem in aprobare o Gradinita in zona Codrescu in apropiere de Sararie 140, o gradinita care vine pe un spatiu construit, pe un spatiu de aproximativ 1000 mp si va fi una din cele mai mari din zona. Si desigur nu am uitat nici Zona Pacurari, dupa cum spuneam unde am dori sa mai facem inca o gradinita pe partea cealalta a Bulevardului in apropierea Gradinitei 15 de data aceasta. Anul acesta am reusit sa finalizam si Gradinita Sf. Sava, corpul de mijloc care a devenit sala de curs. Urmeaza sa finalizam cladirea monument istoric pe zona Centrala. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, multumesc. Daca sunt alte interventii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare Daca sunt interventii?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

La proiectul nr. 11 de pe ordinea de zi domnul consilier Petru Eduard Boz iese din sala.

Sunt discutii?(neinteligibil)

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare, ca bunuri de retur, de către Municipiului Iasi, a căii de rulare, echipamentelor si dotărilor achizitionate în cadrul proiectului „Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” către C.T.P. Iasi

Daca sunt discutii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Comunitară Iași începând cu luna decembrie 2016

Daca sunt discutii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 14,94 mp situat Iasi, Strada Ion Creanga nr. 34 - 34A, sector cadastral 12, parcela 849, precum si aprobarea vanzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Daca sunt discutii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitatea consilierilor prezenti.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iasi

Daca sunt discutii?

Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Multumesc!

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnului MINDIRIGIU MIHAI si a doamnei ABUNEI CRISTINA BRANDUSA, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branșamente aferente, lucrări realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1);

Daca sunt discutii?

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi

As avea o intervenție.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Va rog domnule primar.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi

Am putea sa amendamentam acest proiect de hotarare si predarea in administrarea rețelei catre Apavital prin Arsacis pentru a putea sa scurtam drumul pana cand intra deja in folosinta publica.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Sigur, ar intra direct in procedura finala.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi

Intra direct in procedura finala.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Se afla in sala si domnul consilier Boz. Sunt discutii privitoare la amendament? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

In unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2015;

Daca sunt discutii?

Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri, proprietate privata a Municipiului Iași, aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA ;

Daca sunt discutii ? Nu sunt.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 124 mp, situat în Iași, bld. Poitiers FN, avand nr. cadastral 148715, inscris in cartea funciara 148715 ;

Daca sunt discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T 61, zona Cimitirul Evreiesc identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, pentru investitia “Construire locuințe individuale pe teren proprietate”;

Imi cer scuze ca citesc exact, dar orice rectificare ulterioara se face pe baza procesului verbal inregistrat, asa ca e necesar.

Daca sunt discutii ? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 55F, NUMAR CADASTRAL 127087 întocmit în vederea extinderii unei construcții existentă și reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică;

Daca sunt discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SIPOTEL NR. 35, NUMĂR CADASTRAL 149954, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312 și STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit pentru construire locuința (stradela Armeană nr.2) și extindere imobil C1 cu parter pentru spații cu alte destinații (birouri) și demolare construcție existentă C2 (strada Armeană nr.11) pe teren proprietate privata, persoane fizice

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995 întocmit in vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889 întocmit în vederea construirii de locuințe colective teren proprietate privată, persoană juridică

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată, persoană juridică

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUTNARI NR. 2123, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Discutii ? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva ?

Abtineri ?

Unanimitate.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Deci, propunerea grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat, este domnul consilier Surdu

Gabriel.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Va mulțumesc!

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

In unanimitate.

Intram in completarea pe care o avem astazi in atentia noastra.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Asociere dintre Municipiul Iași și Fundația Comunitară Iași;

Multumesc. Discutii? Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate .

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit în valoare de 67,5 milioane Ron, a Contractului de garanție pe venituri și Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei;

Discutii? Va rog domnule primar.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi

Multumesc. As avea in deschiderea acestui subiect. As vrea in primul rand sa multumesc colegilor consilieri care au venit alaturi de executivul primariei, domnul Ignat Etienne, doamna Gaburivci Violeta, domnul viceprimar Radu Botez, alaturi de colegii nostri si care au analizat cu maxima atentie si responsabilitate in ceea ce s-a intamplat pe parcursul acestei negocieri, asa cum spuneam si cu alta ocazie, a fost nu neaparat o negociere grea, dar a fost productiva pentru noi si pot de asemenea si dumnealor sa vorbeasca despre acest lucru . Tineam neaparat sa va multumesc, a fost o discutie complet amiabila si profesionista dusa de domniile lor impreuna cu colegii de la Directia Economica a Primariei Iasi.

Va multumesc foarte mult.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Președinte de Sedinta

Va mulțumesc!

Daca sunt alte discutii. Va rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier Eduard Petru Boz

Da, stimați colegi, dupa cum bine cunoașteți poziția noastra a Partidului National Liberal a fost ca nu dorim indatorarea iesenilor si ca preferam accesarea unui proiect pe fonduri europene. Insa odata incheiata aceasta dezbatere si odata adoptata hotararea de consiliul local prin care a fost aprobata contractarea creditului, am inteles sa ne oferim aportul in cadrul acestei negocieri si sa obtinem conditiile cele mai bune deoarece o hotarare adoptata are valoare de lege si noi respectam legea. Consilierii liberali poate in pofida unor asteptari ale unor persoane care au idei preconcepute in privinta noastra si considera ca tot timpul votam impotriva sau ne abtinem, vom vota acest proiect insa asa cum am spus consideram ca trebuie sa maximizam rata de absorbtie a fondurilor europene in momentul in care au existat dezbateri in privinta creditului, noi ne-am exprimat disponibilitatea de a ne aduce contributia si in privinta redactarii unui astfel de proiect si ramanem constanti cu ceea ce am afirmat in momentul in care asa cum speram si cum este anuntat in decembrie, se vor aproba cu ghidurile de finantare, noi va stam la dispozitie si intelegem sa ne aducem toata contributia si priceperea noastra alaturi de executivul primariei pentru a redacta proiectele necesare accesarii fondurilor in proportie de 100% . Domnul Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Va multumesc! Va rog domnule primar.

Domnul Mihai Chirica - Primarul municipiului Iasi

Da, vreau sa multumesc acestei observatii, sigur multe am discutat despre atrageri europene, din punctul meu de vedere si nu tine de configuratia politica a acestui consiliu local, ci pur si simplu de eficienta si competenta Guvernului Romaniei care a reusit pe parcursul a mai mult de un an de zile sa nu faca nimic in aceasta directie. Nu neaparat ca trebuie sa criticam dar trebuie sa amintim de fiecare data ca lucru asta nu ne-a ajutat cu nimic. Noi nu putem astepta la nesfarsit ca niste oameni sa se trezeasca, ne vom trezi si noi alaturi de ei cand legile tarii ne vor trage de maneca in aceasta directie. Un parteneriat intre politicul iesean si executivul iesean este mai mult decat potrivit pentru orice sursa de finantare indifere nt daca vine din fonduri europene sau orice alta sursa. Noi va stam alaturi, avem compartimentul si toti oamenii decisi sa se ocupe de asemenea proiecte, iar impreuna cu mine sa putem face dintr-o comunitate ieseana o comunitate productiva in atragerea de fonduri europene. Asteptam in continuare sa vedem si ghidurile de finantare, e absolut iluzoriu sa ne pronuntam in momentul de fata ce se doreste, nici noi nu stim, daca va da Dumnezeu, sa vedem insistand si pe posibilitatea de a aduce si autobuze, nu neaparat autobuze in sistem euro ci chiar autobuze electrice sau alte forme de mijloace de transport care sunt necesare comunitatilor din Romania cu siguranta si noi vom fi acolo. Speram sa se intample cat mai repede, deocamdata din ceea ce ne asteptam sa se intample pana la sfarsitul acestui an macar axa 4 sa ne fi provocat, stiti foarte bine discutiile intermina bile, legatura cu Holboca, liniile de tramvai care mai sunt necesare, pistele de biciclete, conceptul de Velocity si celelalte proiecte pe care le-am discutat de-a lungul mai mult de 4 luni de zile de acum, nu pot fi accesate din lipsa documentatiilor de finantare propuse de catre Guvernul Romaniei, ghidul nu a fost trecut nici in dezbatere publica pana la aceasta data. Asteptam acest lucru, sunt convins ca noul Guvern nu cred ca mai putem spera pe acest Guvern sa se mai intample o minune, e in tehnica romaneasca de a ingrasa porcul cam cu 2 saptamani inainte de sacrificarea lui, se pare ca sacrificarea va fi chiar mai devreme. In orice caz noi suntem concentrati si ne gandim de fiecare data la comunitatea ieseana si apreciez si contributia pe care v-ati adus-o alaturi de colegii mei, uitasem sa-l amintesc pe colegul meu Harabagiu. Multumesc foarte mult si mergem mai departe.

Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu - Presedinte de Sedinta

Multumesc. Daca sunt si alte interventii pe marginea subiectului?

Daca nu sunt supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarna ale lașului 2016 -- 2017;

Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul este adoptat. Eu va multumesc pentru intelegerea data pe acesta perioada si va dorec toate cele bune. Multumesc!

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3