Proces verbal din 29.09.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 29 septembrie 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 100602/ 05.10.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.09.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 septembrie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9.    COROZAL DANIEL CRISTINEL

10.    COȚOFAN ALEXANDRU CRISTINEL

11.    DORNEAN TUDOR

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

15.    IGNAT ETIENNE

16.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    PINTILEI MIHAIL

21.    POSTOLACHE ANDREI

22.    SANDU VASILE

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    SURDU GABRIEL MIHAI

25.    TAUTU IULIANA DANIELA

26.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1906 din data de 23 septembrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 1910 din data de 27 septembrie 2016 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la 31

decembrie 2015

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi, Romania si Orasul Ungheni, Republica Moldova;

4.    Proiect de hotarare privind încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutideni;

5.    Proiect de hotarare privind nominalizarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2016-2017;

6.    Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in

Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii;

7.    Proiect de hotărâre privind completarea H.CL. 228/31.08.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Iasi, anul scolar 2016-2017);

8.    Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice de executie prin promovarea in clasa a titularilor lor si modificarea corespunzatoare a Statului de functii al Poliției Locale Iași ;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția << Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari >>;

10.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare școala nr. 33 Mihail Kogălniceanu” ;

11.    Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Mănăstirea ”Sântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, patru dale de beton scoase din uz;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 buc. dale de beton scoase din uz;

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 și

CC 1000/2 ;

15.    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 354 mp, situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare;

16.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 8,70 mp, situat în Iași, str. Stejar nr. 50, cvartal 13 parcelele CC 905, CC 905/1 și AG 904 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

17.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 81 mp, situat în Iași, str. Nicoriță nr. 6, având nr. cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461 UAT Iași ;

19.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață totala de 158,24 mp din Iași, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în cartea funciară 150207 UAT Iași si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iași ;

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi,in vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica(chioșc) ;

21.    Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Iași, în vederea amenajării și exploatării acestuia pentru desfășurarea activității de prezentare și vânzare autoturisme și autovehicule ( târg auto) ;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 36 mp din Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iasi;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 11,45 mp din Iași, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6, sc. A, parter, având nr. cadastral 19249 înscris în cartea funciară 75367 Iași;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 21,20 mp din Iași, strada Carpati, nr. 14, bl. 912, sc.A, parter, având nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995 Iași;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 11,15 mp din Iași, strada Petre Tutea, nr. 25, bl. 917, Tr.III, parter, având nr. cadastral 147023 înscris în cartea funciară 147023 Iași;

26.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren;

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 21,65 mp din Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iași;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 80 mp, situat în Iași, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 153573, înscris în cartea funciară 153573 UAT Iași;

29.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractelor de administrare încheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;

30.    Proiect de hotarare privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 4538/16.01.2013, incheiat cu Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.R.L.- Fratia pentru spatial cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, strada Splai Bahlui,nr.22;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia Sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnata in PV nr.85260/2016;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Movila Petru, in vederea organizarii biroului parlamentar;

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei - “Sediu Tribunalul Militar;

35.    Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016, cu terenurile din Anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi;

36.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “ Amenajare Cresa si Gradinita” ;

37.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 1830/09.01.2013 si 1829/09.01.2013 incheiate cu SC. Decora Comp SRL pentru spatiile comerciale situate in Piata Unirii, nr. 6 si Strada I.C. Bratianu, nr. 36, aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi;

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 3,70 mp, avand nr. cadastral 2820 inscris in cartea funciara 123715 a UAT Iasi situat in Iasi, strada Silvestru, nr. 1, bl.L2, parter;

39.    Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre institutia publica Agentia Nationala pentu Locuinte;

40.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit conform Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 83/31.03.20016;

41.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

42.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 92 mp, situat în Iași, strada Atelierului, nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in strada Lapusneanu,nr.20A, (fosta Bulevardul Independentei, nr. 16) in 19 loturi ;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 6,91 mp, siuat in Iasi, str, Ciric , nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter de pe SC TEMIROM SRL, pe GALAN ROZICA - NICOLETA.;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in bulevardul Independentei, nr.1, inscris in cartea funciara 138585 in 3 loturi ;

46.    Proiect de hotarare privind dezmembrariea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 de loturi ;

47.    Proiect privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi , insusite prin HCL 84/2016 si respectiv HCL 83/2016 ;

48.    Proiect de hotarare privind dezmembrariea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau - Bojdeuca, Subtrup III, inscris in CF.nr. 125606, in 2 de loturi ;

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii 341/2004 - legea recunostintei fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din decembrie 1989 ;

50.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 588 mp situat in Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 85 ,sector cadastral 5, parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

51.    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 825 mp, situat în Iași, Șos. Națională nr. 55;

52.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 150 mp, situat în Iași, șos Voinești nr. 31, parcela A 2070/100, sector cadastral 50 ;

53.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren;

54.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI NR. 8-10, NUMAR CADASTRAL 129415, Intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica;

55.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMĂR CADASTRAL 149109, întocmit în vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren inchiriat persoană juridică;

56.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 101, NUMAR CADASTRAL 149302 întocmit în vederea extinderii și reparații imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică;

57.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE 142243, 142244, 142246, 142247 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

58.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA ARCU NR. 8, NUMERE CADASTRALE 146175 si 146176 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;

59.    Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri publice;

60.    Proiect de hotarare privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Iași a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L;

61.    Proiect de hotarare privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul art. 3 si art. 4, completarea anexei 4-Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului, modificarea art. 6.1, art. 6.2, art. 9.9 si completarea art. 13.7.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai 2016

62.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul Indepedentei, nr. 16 - Muzeul de Istorie Naturala (corp A);

63.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, ce poarta denumirea generica de Baia Turceasca;

64.    Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iașiului 2016;

Dispozitia nr. 1910/27 septembrie 2016 - completare

1. Proiect de hotărâre privind componenta Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si convocarea AGA in vederea desemnarii administratorului provizoriu.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Buna dimineata, doamelor si domnilor. Va rog sa luati loc in sala pentru a putea deschide sedinta. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1906 din data de 23 septembrie 2016, completata prin Dispozitia nr. 1910 din data de 27 septembrie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat doamna consilier Gavrila Camelia. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliul Local din 31 august 2016. Domnule presedinte, va rog, aveti cuvantul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Ne-am intalnit astazi pentru sedinta ordinara a lunii septembrie. As dori sa supun atentiei dumneavoastra si votului dumneavoastra ordinea de zi a sedintei de astazi. ... punctele pe care le aveti in documentele ce au fost puse la dispozitie. Propunem retragerea punctului 37 din ordinea de zi aflata pe Dispozitia 1906, retragere din punct de vedere pentru ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice, respectiv cererea trebuie depusa in luna noiembrie la solicitarea respectiva. Adaugam articolul unic din dispozitia 1910 la ordinea de zi. Supun votului dumneavoastra.

Cine este de acord?

Impotriva?

Abtineri?

Va multumesc. Ordinea de zi a fost votata.

Fiind o sedinta ordinara, incepem cu interpelari. Cine se inscrie la cuvant?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog.(nu se vorbeste la microfon) Asa m-am gandit si eu. Va multumesc de intelegere. Va rog, domnule consilier

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata, domnule primar, domnilor viceprimari si stimati colegi consilieri. As vrea sa propun urmatorul lucru, conform legii, stiu ca este obligatoriu ca toti consilierii aflati la primul mandat sa urmeze un curs de administratie publica. Pentru a respecta aceasta cerinta legala, as vrea, daca e sa dispuneti, pentru ca si eu sunt in aceeasi situatie, sa organizam, adica sa organizeze primaria sau consiliul local, unitar, acest curs, astfel incat sa putem respecta aceasta cerinta legala. Stiti foarte bine ca suntem monitorizati si de asociatiile civice si chiar as vrea sa o indeplinesc. La sfarsitul primului an sa nu intrebe nimeni - domnule, de ce nu ati resptectat-o. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Buna ziua. Intrebarea mea este referitoare la un dosar in care Municipiul Iasi a fost parte, respectiv dosarul care a fost pe rolul Judecatoriei Iasi, 40438/245/2010 A1. Este un dosar in care SC Palas Holding SRL a contestat o executare silita demarata de catre municipalitate prin Directia Finantelor Publice Locale. In martie 2016, pe data de 2 martie 2016 a fost admisa contestatia acestei unitati economice si nu vad nici o cale de atac din partea municipalitatii. Rugamintea este sa imi puneti la dispozitie incheierea prin care a fost Hotararea 2479/2016, as dori sa o analizez si eu, sa vad de ce nu am exercitat nicio cale de atac. Si pentru domnul primar, as dori sa cunosc care este stadiul, stiu ca cei de la Palas au invocat faptul ca beneficiau de o clauza prin care daca nu inregistrau profit in primii doi-trei ani nu aveau nicio obligatie de plata fata de municipalitate; care este stadiul? Ce demersuri se fac in momentul de fata? Deoarece vedem cu totii, este un proiect de succes, il sustinem, adera toata comunitatea la acest proiect, insa obligatiile contractuale trebuie respectate intocmai. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da. Va mulțumesc. In continuare... Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Postolache Andrei

Buna dimineata. Doua puncte, va rog. Primul punct, o intrebare pentru domnul primar Chirica. In problema Spitalului Regional de Urgenta, am urmarit conferinta dumneavoastra de presa de ieri si am inteles ca ati ajuns la un fel de intelegere verbala, ca sa zic asa, cu Ministerul si cu altii asupra locatiei, si anume Moara de Vant. întrebarea este - cand vom avea oficializata aceasta intelegere ca sa nu mai stam cu emotia ca poate se schimba iar locatia, poate se amana, poate il pierdem chiar. Al doilea punct, am citit in presa chiar azi dimineata, conform articolului respectiv, in cadrul Comisiei de urbanism a Consiliului Local s-a luat o hotarare prin care practic se secretizeaza sedintele comisiei, se face aproape imposibil accesul presei la comisie. Nu stiu daca e adevar sau nu. As vrea sa il rog pe domnul Boca, presedintele comisiei, si pe ceilalti membri ai comisiei sa ne lamureasca daca e asa, daca nu, daca da, de ce. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Buna dimineata. In continuarea a ceea ce spunea colegul Andrei Postolache, la fel voiam sa intreb si eu de Spitalul Regional de Urgenta ca este cel mai important proiect si in acest sens, domnule primar, bun, deja abordarea frizeaza ridicolul, este a treia oara cand anuntati ca sigura o locatie dupa Carrefour Era si zona Viticultori, amplasamentul din Viticultori. As vrea sa va intreb, din presa am citit ca nu exista un aviz de la Autoritatea Aeronautica si acest aviz este indispesabil pentru ca amplasamentul sa fie unul, sa indeplineasca conditiile legale si in acest sens daca acest aviz nu va veni, in ce fel va asumati responsabilitatea ca pentru a treia oara anuntati ca sigur un amplasament care nu se confirma si cum va asumati responsabilitatea pentru acest lucru pentru ca deja imi este foarte clar ca dumneavoastra pur si simplu ignorati Consiliul Local care este entitatea care trebuie sa aprobe acest amplasament. Deci dumneavoastra anuntati in prealabil diferite locati pe care le aflati pe nu stiu ce surse, dar fara sa consultati in niciun fel Consiliul Local. Ori pentru a aproba viitorul amplasament va trebuie votul tuturor consilierilor si mi se pare o atitudine la fel de sfidare la adresa deliberativului. Deci, concret, cum va veti asuma responsabilitatea daca Autoritatea Aeronautica nu va acorda acel aviz? Si a doua intrebare este legata de, stiu ca s-a demarat un concurs de solutii pentru reabilitarea piatetei din fata Palatului Culturii si m-am uitat pe SEAP, pe Sistemul de Achizitii Publice, Electronic de Achizitii Publice, si acolo scrie pe data de 26 urmeaza sau urmau sa se deschida ofertele. Ieri in conferinta de presa, la fel am urmarit-o si eu cu atentie si ingrijorare, spuneati ca in luna octombrie vom avea primele propuneri de reamenajare a piatetei. De ce nu am avut pe 26? A fost vreo problema sau ... Acestea sunt cele doua interpelari. Va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Buna dimineata dragi colegi. Intrebarea mea de astazi sau interpelarea este legata de planul de calitate al aerului. Stiu ca am avut un anunt din partea Primariei in data de 2 septembrie, planul sau masurile propuse au fost publicate pe 16 septembrie. Mai sunt doua sau trei zile pana se termina practic aceasta consultare in care nu avem decat un plan de masuri. Intrebarea mea este: cand se publica acest studiu pe care l-a facut Primaria si de ce nu este publlicat pana acum? Iar ca o rugaminte catre dumneavoastra, domnule primar, va rog sa incercati ca, de exemplu pe pagina de Facebook a Primariei sa nu trimitem comunicate politice mai mult decat am trimite, sa facem publice aceste proiecte in care chemam oamenii sa decida ceva pentru oras. Asta as vrea si vin cu rugamintea destul de mare legat de transparenta, sa incercam sa facem publice mai mult aceste documente sau aceste dezbateri pe care ar trebui sa le aiba Primaria si sa incercam sa angrenam, intr-un sens, nu cred ca face nimic rau Primariei de a participa sau de a initia dialoguri cu cetatenii. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va mulțumesc. Rog pe domnul primar sa raspunda întrebărilor...

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur ca vor mai veni si alte intrebari. Multumesc in primul rand pentru faptul ca ati dat curs solicitarii ...(neinteligibil, nu se vorbeste la microfon). Deci legat de Spitalul Regional de Urgenta, domnule Postolache. Incepusem cu niste multumiri inainte de a fi intrerupt de domnul Tomorug, pentru faptul ca ati dat curs dispozitiei de a face sedinta ordinara de astazi. Pentru Spitalul Regional de Urgenta, pentru ca aveam doua intrebari pe aceeasi tema, in cele din urma initiatorul acestui proiect este Ministerul Sanatatii, asta cred ca a inteles toata lumea si nu cred ca mai poate fi pus la indoiala, noi nu suntem decat un partener pe care si l-a ales Ministerul Sanatatii. Si-au indreptat atentia doar pentru ultimele doua amplasamente pe care le-au avut in analiza, respectiv un amplasament, sa spunem fragmentat pe zona Viticultori - Aleea Sadoveanu, si un amplasament in continuare pe Moara de Vant. Cel de pe zona Viticultori nu mai putea face obiectul discutiilor pentru ca Universitatea Agronomica a si transmis un comunicat ca nu cedeaza teren pentru ca legea nu ii da voie sa cedeze pentru ca acea zona este zona de statiune de cercetare si are lege speciala si titlu de proprietate. A fost si o slaba intelegere a calitatii documentelor pe care le-a citit Ministerul Sanatatii din ceea ce a transmis ADS Bucuresti, din fericire ADS Iasi era mai bine informat, iar in cele din urma si-au indreptat atentia spre Moara de Vant, un amplasament absolut, sa spunem, potrivit pentru o astfel de inevstitie. Legat de Autoritatea Aeronautica, cum ne asumam noi responsabilitatea daca Autoritatea Aeronautica nu da aviz, este ca si cum mi-as asuma sau v-as cere dumneavoastra sa va asumati responsabilitatea daca nu aveti apa calda la Pascani. Autoritatea Aeronautica nu poate interzice, poate doar impune conditii si stiti foarte bine si de la domnul Filipoiu acest lucru si nu este nevoie sa mai pedalam pe aceasta chestiune in conditiile in care zona este deja construita, stiti foarte bine ca un areal este deja construit cu constructii de regim de inaltime P+3 nivele si poate chiar mai inalt. In ceea ce priveste Palatul Culturii ca si pentru Piata Tineretului, asa cum spuneam in conferinta de ieri la o interpelare sau o intrebare pusa de catre un reprezentant al mediei iesene, am spus ca il vom duce in octombrei pentru ca vrem sa avem o situatie cat mai exacta asupra studiului istoric care este in curs de realizare. E normal ca o propunere in conditiile in care tema de concurs a fost inclusiv posibilitatea implementarii unor constructii in subteran, sa fie cat mai bine informati. Noi, ca si administratie, noi am initiat, noi am prelungit termenul de depunere, nu avem in momentul de fata un lucru care sa stea sub presiune, ci dorim sa facem o analiza cat mai corecta asupra acestui lucru. Foarte buna propunerea domnului consilier Bostan, multumim. Ne vom organiza, vom bugeta acest curs, o sa incercam sa il facem intr-un mediu organizat, aici, ca sa nu va prejudicieze timpul pe care il puteti pune la dispozitie. As dori din parte serviciilor juridice ale noastre o informare cat mai exacta adusa domnului consilier Boz privind stadiul derularii Contractului de asociere cu SC Palas Holding SA sau SRL, SRL cred ca e, si ce se intampla cu acel dosar, contestatii, cale de atac. Din ce stiu eu nu s-a mai ajuns la cale de atac pentru ca contestatarul inteleg ca a platit suma pe care am revendicat-o noi si a stins obiectul acelui dosar. Referitor la ce a spus domnul Etienne, este foarte adevarat ce spuneti dumneavoastra, pagina de Facebook este o pagina a Primariei sa vizeze informatia publica, dezbaterea in general, transparenta asa cum propuneti, dar nu pot sa raman indiferent atunci cand o comunitate cum este Iasiul, destul de importanta, este oarecum adusa in stare de alerta de unele declaratii politice. Acolo am vorbit din punct de vedere al administratorului Chirica, nu din punct de vedere a omului politic Chirica, si mi-am permis sa o trasnpun de pe pagina de Facebook a Primariei, acolo unde ne aflam si in momentul de fata. Si in cele din urma a fost buna observatia domnului consilier Postolache referitor la transparenta Comisiei de urbanism. Noi nu am apucat sa discutam acest subiect, nici cu dumneavoastra domnule Boca, nici cu ceilalti colegi din comisie. Orice comisie a Consiliului Local trebuie sa asigure nivelul de transparenta suficient de larg, astfel incat lumea sa poata fi bine informata. Nu avem ce ascude din punctul meu de vedere si sa nu uitati niciodata ca semnatura este aici in ceea ce priveste implementarea unui proiect de hotarare de consiliu. Prin urmare asigurati nivelul de transparenta si va rog in mod personal acest lucru. Dumneavoastra sunteti, sa spunem, o echipa deliberativa care nu poate sa discute decat oportunitatea unui proiect, calitatea proiectului din punct de vedere tehnic, urbanistic, arhitectural o are, se spune, serviciul tehnic, arhitectii care lucreaza asupra acestui lucru, cei care sunt in Comisia de oportunitate si ordonatorul principal de credite, respectiv primarul, restul lucrurilor vin intr-o analiza deliberativa privind oportunitatea. Asa incat, nu vad nicio motivatie, sunt convins ca nu veti aduce presiuni in Comisia de urbanism pentru a modifica elemente de natura tehnica, motiv pentru care nu aveti niciun motiv sa nu asigurati, pe baza unei reguli pe care dumneavoastra o faceti, fara a transforma aceste sedinte in emisiuni difuzate in direct, sa spunem cancan-uri si alte lucruri astfel incat comunicarea sa fie imediata si la obiect. Si sunt convins ca m-ati inteles, colegial vorbind, si veti face tot ce e posibil ca acest lucru sa se implementeze, multumesc foarte mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va multumesc. Domnule consilier Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Buna ziua in primul rand tuturor. Pe aceasta cale vreau sa ii fac o invitatie colegului meu Postolache, oricand este bine venit in cadrul dezbaterii proiectelor de pe ordinea de zi din cadrul Comisiei de urbanism. Si o neintelegere, in nici un caz nu incercam sa secretizam, doamne fereste sa ascundem ceva, presa poate avea oricand acces. Am spus doar acest lucru, sa se faca organizat, sa ne instiinteze, fara nicio problema, adica nu avem nimic, asa cum spunea si domnul primar, nu este nimic de ascuns, totul este transparent si la vedere.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va multumesc. Domnule Postolache, va rog.

Domnul consilier Postolache Andrei

Multumesc pentru invitatie. Voi da curs de cate ori voi putea. Din ce am inteles din articolul respectiv, problema cu presa care este, trebuie sa ceara in avans acces este ca programul comisiei nu este cunoscut. Nu se stie ca in ziua cutare va avea loc sedinta, deci presa nu are cum sa ceara ca nu stie cand. Apreciez intetia de a rezolva problema asta. Daca ati putea, nu stiu, eventual publica din timp cand va avea loc, ca presa sa poata in mod practic si efectiv cere acel acces. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule consilier Ignat, va rog.

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna ziua. Multumesc pentru raspuns domnului primar, insa intrebarea mea era strict legata in principal de planul de calitate al aerului, care este programul, cand vom face consultari publice, asta era intrebarea la care asteptam un raspuns. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Era prima parte, imi cer mii de scuze. Deci intr-adevar noi am demarat acest program privind calitatea aerului. Avem de altfel mai multe discutii chiar si cu Ministerul Mediului asupra acestui document. Urmeaza sa facem receptia tehnica a documentului dupa ce firma care il elaboreaza il va prezenta in varianta finala si ulterior propus spre analiza si dezbatere pentru a se transforma intr-un regulament, intr-o procedura de dezbatere publica asa cum am facut si cu celelalte planuri privind calitatea mediului inconjurator pe raza Municipiului Iasi. Stiti ca avem si pentru protectie la zgomot si alte masuri pe care le-am inplementat de-a lungul timpului. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Legat de Comisia de urbanism, as propune ca, atunci cand sunt convocate aceste sedinte, sa fie facute publice, sa fie anuntate inainte, nu stiu, cu cateva zile, astfel incat sa nu mai existe aceasta problema, astfel presa stie si nu cred ca este nicio problema. Eu vroiam sa am o interventie pe alta tema. La fel am citit in presa doua articole legate de niste achizitii care s-au facut la RATP si daca domnul Gherca ne poate spune, ne poate lamuri si pe noi pentru ca evident nu putem afla toate informatiile din presa, legat de cele doua achizitii cu site-ul si cu piesele de schimb, care, ma rog, au fost dezbatute in presa locala, pentru ca domnul Gherca poate sa ne dea explicatii asa cum a explicat ca este o iresponsabilitate demersul nostru de a achizitiona autobuze prin fonduri europene. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa imi permit sa il invit pe domnul Gherca sa ne transmita cateva lucruri. Daca doriti si un material scris, vi-l putem pune la dispozitie, daca este o intrebare de interes general, il putem face acum.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

As vrea sa am si eu o interventie: va rog sa va limitati la o interventie in sectiunea de interpelari si nu cum vi le aduceti aminte.

Domnul director Gherca Marcel

Deci cat priveste realizarea site-ul RATP, asa cum bine cunoasteti noi am vrut sa personalizam acest site, astfel incat sa avem informatii din toate mijloacele de transport si statiile din oras la momentul cand soseste un mijloc de transport, in cate minute. Am incercat de mai mult timp sa rezolvam aceasta

problema, nu am reusit, am apelat la o firma specializata si astfel incat site-ul, el nu este finalizat, nu a

fost achitat, deocamdata este in perioada de prezentare, va fi finalizat...

Domnul primar Chirica Mihai

Domnule director, eu imi dau seama de un lucru si asist sa spunem aproape cu surprindere. Pe langa faptul ca nu stiti in ce situatie se afla RATP-ul sau nu vreti sa ne spuneti. Deci RATP-ul este in stare de insolveanta, era, acum este in stare de faliment. Deciziile, orice decizie care se ia intr-o unitate economica aflata in stare de insolventa cum era atunci sau de faliment acum, nu apartine domniilor voastre, asa incat va rog frumos sa va asezati acolo si sa spuneti ca este decizia pe care a luat-o administratorul judiciar desemnat de catre judecatorul sindic. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Este ceva in plus? Va rog, domnule consilier Bostan.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Multumesc ca mi-ati dat cuvantul din nou. Stiti ca eu sunt scurt. Vreau sa adresez rugamintea pe care am transmis-o si in scris, de a-mi fi furnizate informatii despre PUG-ul nou. Ma intereseaza plansa finala a acestui PUG nou, am solicitat-o, daca exista studiu de circulatie pentru el, studiu de monumente istorice si cel pentru spatii verzi. Am solicitat asta in calitate de membru al Comisiei de urbansim ca sa pot intelege si eu proiectele care apar in discutii spre analiza comisei. Care este trama majora, care sunt directiile viitoare de dezvotare ale orasului? Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Aceeasi remarca trebuie sa o fac si catre domnia voastra, sa va concretizati, sa va aglutinati ideile intr-o singura interventie, da?

Domnul viceprimar Botez Radu

Pot sa raspund la partea de urbanism?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da exista la ora actuala toate aceste materiale, toate aceste planse, care, speram noi ca sunt definitive. Exista studii, sunt noua studii destul de aprofundate dintre care, probabil, pentru ca e si aici avem o neclaritate cu Ministerul, o neclaritate cu cei de la Mediu. Probabil vor trebui cateva din aceste studii reactulizate avand in vedere ca au trecut cativa ani de cand au fost realizate. Pe partea de PUG sunt la ora actuala 30 de avize dintre care vreo doua expira si toata, nu as putea sa zic, lupta, dar toate discutiile la ora actuala se poarta vis-a-vis de relatia cu mediul. Ce trebuie mediul sa avizeze, adica acea cantitate de informatii care conform legii trebuie sa ajunga la Mediu si Mediul sa o avizeze si aici avem tot felul de discutii. Cei de la Mediu dorind o cantitate mai mare de informatii pe care dansii sa o avizeze. Noi am fost si la Bucuresti saptamana trecuta, la Comisia generala de urbanism din Ministerul Justitiei si avem, in acest sens. Speram sa avem, eu sper ca astazi, o hartie in care sa precizeze clar relatia noatra cu cei de la Mediu. Exista legislatie in acest sens numai ca ele se suprapun, exista un ghid mai vechi de realizare a uni PUG, dar exista o lege mai noua din 2016. Acea lege facand sa treneze, sa dureze mai mult acest PUG care ar fi fost altfel intr-o faza finala chiar din primavara, insa legea s-a schimbat in luna februarie-martie, in martie este aparuta si legea prevede alte elemente. Daca vreti sa vedeti planse si asta este valabil pentru toti consilierii, in ceea ce priveste PUG-ul, exista aceste planse si asteptam din nou sa facem o prezentare catre Comisia de urbanism in primul rand si catre toti consilierii in al doilea rand, cu privire la intentiile din PUG.

Domnul primar Chirica Mihai

Imi permit, domnul viceprimar, sa aduc cateva elemente in plus. Faptul ca in cursul saptamanii trecute, in ziua de vineri ati fost la Ministerul Administratiei, Ministerul Dezvoltarii la Directia Generala de Urbanism, de unde am luat si alte precizari referitor la continutul PUG-ului avand in vedere ultimele modificari legislative, dar, si aici fac o paranteza ca de fapt aici era obiectul, dar si faptul ca unele institutii ale statului descentralizate in teritoriu si care au atributii de avizare a acestor documentatii de urbanism, au inceput sa aiba pretentii excesive, motiv pentru care am inceput corespondenta scrisa direct cu Ministerul Dezvoltarii pentru a nu ajunge intr-un exces de date de care nu este nevoie. Si aici era tocmai discutia legata cu Agentia de Mediu care printre altele a solicitat integrarea unor planuri de protectie a unor, in fine, situatii de mediu care nu sunt cerute prin lege. Lucru care prelungeste in mod nejustificat, ne pune in situatia de a cheltui sume de bani care nu sunt necesare pentru a face tot felul de analize si paranalize care nu sunt necesare in elaborarea documentatiei de avizare. In acest fel impreuna cu doamna Ginava, sefa Serviciului urbanism din cadrul Ministerului Dezvoltarii si cu doamna director, colega dumneaei, am stabilit exact continutul cadru al fiecarui aviz pentru a nu mai exista intrepretari subiective din partea celorlalte institutii. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizari. Va rog, domnule consilier Cotofan.

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan

Multumesc frumos pentru ca mi-ati dat cuvantul. Revin asupra a ceea ce a spus domnul Ciprian Bostan. Ne intereseaza deocamdata doar plansa finala a PUG-ului nou cu trama majora. In ultimi ani au fost aprobate foarte multe PUZ-uri care afecteaza trama majora a PUG-ului nou si dorim doar atat, plansa finala pentru ca sa fim la curent cu ceea ce se aproba in comisiile de urbanism pentru ca sa nu existe dupa aceea probleme de suprapunere. Multumesc frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

As veni in completare si as vrea sa fac o precizare finala pe aceasta tema. Toate propunerile catre comisiile tehnice si de urbanism in ceea ce priveste elaborarea unor PUZ-uri de mai bine de doi ani de zile incoace, tin cont de propunerea noului PUG si nu de propunerea vechiului PUG. Deci noi am punctat intai ce dorim sa facem cu trama majora si nu numai cu trama majoara, cu reteaua de circulatie in ansamblu, si toate celelalte optiuni de dezvoltare le-am dat in conformitate cu viitorul si nu cu PUG-ul vechi, motiv pentru care au si fost destul de severe unele critici care s-au adus la nivelul Primariei Municipiului Iasi. De ce nu tinem cont de PUG-ul vechi? Pentru ca noi datorita faptului ca aprobarea noului PUG a devenit destul de consumatoare de timp am tinut cont de ceea ce vrem sa aducem. Dar, este asa cum a spus si domnul viceprimar Botez, o optiune foarte simpla, poate fi studiat si pe site-urile noatre. Puteti intra si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului, dar aveti si parea scrisa si desenata pe care o putem consulta in avans, sa spunem, de solutia finala care va face obiectul dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local Iasi. Multumesc.

Domnul viceprimar Botez Radu

Numai putin daca imi permiteti, daca nu va suparati.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar

Domnul viceprimar Botez Radu

Exista un material, sigur domnul consilier Surdu, de exemplu, il stie mai bine probabil ca mine, un material care are cred ca cel putin 1m3 in ceea ce priveste PUG-ul. Oricand puteti sa vedeti aceste planse, iar daca vreti lucrul asta sa il facem organizat, putem stabili o zi incepand cu data de maine in care sa puteti sa vedeti materialul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Cred ca este o propunere foarte buna pentru toti cei care sunt interesati de demersurile care se fac pentru elaborarea PUG-ului. Daca sunt alte interventii la sectiunea interpelari? Nu sunt. Va multumesc. Va propun sa intram in ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2015

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Daca sunt interventii? Nu sunt. Va rog, domnule Ignat si va rog sa ridicati putin mai sus mana. Nu, nu vreau sa supun exercitiilor, dar nu se vede foarte bine. Va multumesc. Va rog.

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna ziua din nou. Legat de aceasta rectificare in special pentru achizitia de copertine, va spun punctul meu de vedere si stiu ca s-au mai achizitionat 10 tot pe acest traseu, mai achizitionam 10 pentru ca ele au fost mici, ajungem la o suma pentru 10 copertine, pentru statii sa o luam asa, am cheltuit 100.000 de euro. M-am uitat si eu cum sunt ele, va spun sincer nu stiu daca ajung suma de 5.000 de euro pe una singura, doar calitativ, nu am cerut o oferta ca sa nu intelegem gresit, iar personal sper si ceilalti colegi, ma voi abtine la a vota 5.000 de euro. De fapt am ajuns la o suma care e aprobata de 10.000 de euro pentru 10 statii care nu ar rezolva mai nimic pentru speta asta. Va multumesc frumos.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Daca imi permiteti. O alta problema a acestor copertine este ca ele sunt scurte. M-am uitat pe zona Nicolina unde sunt montate pe peroanele de tramvai, acopera undeva un sfert din acest peron. Dimineata aglomeratia este foarte mare. Acum incep si ploile. Toti oamenii se inghesuie in acea zona acoperita existand chiar riscul de accidentare pentru ca si refugiul este unul ingust si atunci solutia pe care noi o avem in vedere, copertinele sa fie mai lungi si mai ieftine asta ca sa completez si ce a spus colegul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles ambele puncte de vedere si de asta nu o sa comentez foarte mult asupra lor. Ele nu vor fi mai lungi, vor fi mai multe pentru ca prima copertina va deservi primul vagon, in general vizeaza transportul cu tramvaie acolo si cea de-a doua va deservi cel de-al doilea vagon. Forma lor este conditionata de posibilitatea de acces in peron. Pretul este obiectul unei proceduri de licitatie si daca aveti cel mai mic dubiu, chiar va rog sa va implicati personal, si in felul acesta rezolvam cu toate peroanele de pe zona Nicolina urmand ca in anul 2017 sa avem un program mai amplu pentru alte peroane de transport public in Municipiul Iasi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Haideti ca procedura de vot sa fie corecta, sa nu ne schimbam intre. Deci 9 abtineri. Proiectul de hotarare a fost adoptat. Trecem la punctul al doilea.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Boz. Vedeti ca in documente sunt si amendamentele care aduc o serie de precizari.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Eu am sa abordez doar problema acestei suplimentari de buget pentru cavaleria pe care dorim sa o instituim la Politia Locala. Vreau sa reprosez domnului primar modalitatea in care a abordat acest subiect deaorece avand Comisie de ordine publica, a organizat conferinta de presa cu 30 de minute si noi cei din comisie am aflat din start, din conferinta de presa de aceasta idee. Odata ajunsi in comisie mi-am expriamt dezacordul si consider ca mai intai trebuie sa eficientizam activitatea Politiei Locale, eventual daca mai este cazul sa mai cumparam un autoturism, poate este cazul sa achizitionam alte mijloace de transport, eu stiu, mopede sau altceva, care sa le permita interventii rapide. Ori aceasta cavalerie, din cate am observat in comisie este mai mult un aspect, o propunere simbolica care face trimitere si la hermeneutica Iasiului si la alte simboluri ale noastre, dar noi nu avem o traditie pana in prezent a unor unitati calare. Am inteles ca se doreste sa incepem, dar noi inca avem probleme cu organizarea Politiei Locale, abia ce am aprobat noua organigrama. Haideti mai intai sa vedem care sunt lipsurile pe care trebuie sa le mai complinim si pentru a eficientiza activitatea acestora, pentru a avea siguranta in orasul nostru si ulterior putem sa ne gandim si la simboluri. Momentan nu putem decat sa ne, cu aceasta propunere, sa ne incadram in traditionala zicala „tara arde si baba se piaptana” sau „visam cai verzi pe pereti”, deci noi nu facem lucru asta. Si pe viitor, domnule primar, va rog mai intai sa discutam aceste propuneri in comisii, in plenul Consiliului Local si ulterior sa faceti conferita de presa.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar. Domnule consilier Scripcaru.

Domnul consilieri Scripcaru Calin

Eu am sa ma refer strict la aspectele prezentate in anexa 1.2.3 si anume la problemele medicale.

Am avut placuta surpriza sa observ un obiectiv privind „Reparatii capitale si modernizare Sectiei de

ortopedie - Spitalul de Recuperare”. Este un obiectiv deosebit de necesar luand in considerare ca in prezent toate garzile pe domeniul ortopediei in Iasi sunt suportate, sa zicem, de Sectia ortopedie din

Spitalul Spiridon si sunt garzi in care se adreseaza in jur de 60 de bolnavi in 24 de ore ceea ce inseamna cam 20 de minute de bolnav, timp total insuficient. Nu as fi vrut ce ma gandesc ce va urma la iarna cand numarul de tratamente ortopedice creste foarte mult. Deci cred ca initiativa este buna, fara sa mai remarc si modificarea compartimentelor de sterilizare. Toate lumea vorbeste de infectii nosocomiale, este la moda, deci necesitatea acestor sectii de sterilizare este iarasi evidenta si reabilitarea energetica a unor spitale care va reduce mult cheltuielile spitalelor respective. Va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule consilier Surdu.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Vreau sa va spun ca in Copou, undeva in Codrescu exista niste manejuri care au apartinut cavaleriei iesene. Deci o traditie in abordarea acestei probleme cred ca nu strica pentru ca aici vor exista in acest punct de vedere abordat de catre Primarie, doua aspecte. Unul este de traditie si frumusetea pe care o oferi turistului si lucrul asta trebuie sa ne bucure si sa imbratisam acest aspect pentru ca mergem in orase din Europa care sunt vizitate de mii si mii aproape milioane de turisti si prin doua momente pe care ti le ofera intr-o zi ti-au laut din buzunar mii si mii de euro pentru a ajunge pana acolo. Ori lucrul asta este benefic pentru Municipiul nostru pentru ca vor avea ce sa admire, vor admira atat obiectivele turistice, cat si aceasta Politie Locala care sunt sigur ca va fi fotografiata de zeci si zeci trecatori pe strada. Mai mult decat atat, ea isi motiveaza eficienta in locurile acolo unde politistului ii este greu sa acceada si aici ma refer in padurile Ciricului, in zonele care sunt mai greu accesibile, inclusiv cu masina. In ceea ce priveste aceasta traditie, repet, vizitati manejurile care, cate mai sunt din Copou, care au fost ale cavaleriei armatei iesene.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumes. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Imediat si domnului profesor. Voiam doar sa punctez cateva lucruri ca sa depasim momentul cu cavaleria, atentie cum puneti accentul ca o sa ajungeti la un act de noblete. Pana la urma noi am vrut sa le punctam pe amandoua si nota de noblete pe care vrem sa o dam orasului Iasi pentru ca este totusi cel mai frumos oras al Romaniei si trebuie sa venim si sa punctam toate lucrurile care pot aduce un plus de valoare. Marea noastra problema a iesenilor pentru care am ramas atat de izolati si noi dar si toata regiunea este faptul ca nu am stiut sa ne vindem atuutile care ne-au consacrat de-a lungul istoriei. Dar pe langa aspectul, sa spunem, cel legat de noblete, m-as duce mai mult si spre cel legat de eficienta. Totusi o divizie, un compartiment de cavalerie in Politia Locala nu a fost inventat din tari cum ar fi Marea Britanie, Statele Unite si Romania care are o divizie foarte bine pusa la punct la Bucuresti, dar care apartine Jandarmeriei Romane, ci pentru a crea si elemente de eficienta in interventii, in patrulare, in prevenire si in alte lucruri care pot fi folositoare comunitatii. Deci nu este o tichie de margaritar, este o necesitate care vine sa completeze exact deficitul de imagine si sa spunem de eficienta pe care Polita Locala le are in momentul de fata. Politia Locala la nivelul Iasiului si a intregii tarii, a plecat dintr-un deficit de legislatie pentru ca ei exista, pot face, dar de fapt nu pot face, au atributii, dar de fapt nu au. Interesant ar fi daca la Comisia de ordine publica si dorinta este sa o facem impreuna, sa analizam exact care sunt atributiile Politiei Locale, pana unde pot interveni ei si ce le putem cere in conditiile in care legislatia in vigoare le-a restrictionat destul de mult aceste atributii. Nu este, sa spunem, o „necesitate” de a mai cheltui bani, nici asta nu urmarim, dar in conditiile dezvoltarea unui oras trebuie facuta pe principii ale unui mediu curat, ca tot spunem de fiecare data ca urmarim aceste principii europene, eu nu as mai fi sa spunem adeptul cresterii si motorizarii parcului in mod excesiv, ci dimpotriva adoptarii unor solutii care sunt ecologice. Mai mult decat atat nu trebuie sa privim si acest proiect cum am privit si autobuzele noi pentru ieseni pentru ca remarcile iesenilor au fost doar pozitive si prin urmare ar trebui sa acceptam ca nu orice idee care nu este dezbatuta intr-un anumit spatiu este neaparat o idee rea. Iar programul conferintelor de presa imi aprtine intr-un procent de 100 de procente asa cum si dumneavoatra va apartine in acelasi procent la sediu sau oriunde doriti sa o faceti. Iar comunicarea mi-o asum, cu bunele si cu relele ei, de fiecare data si nu trebuie sa cer dreptul nimanui pentru a permite acest lucru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va multumesc. Va rog, domnule profesor.

Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin

Multumesc frumos. Sarut mana, buna ziua tuturor. Cu privire la proiectul numarul 2, cel legat de rectificarea bugetului Municipiului Iasi, eu o sa spun din capul locului ca aduc felicitari celor care au intocmit proiectul de buget si o sa explic si de ce. In primul rand il felicit pe domnul primar pentru grija permanenta pe care o poarta pentru invatamant. Vad ca in continuare este deosebit de atent cu invatamantul preuniversitar si nu numai. In egala masura il felicit si pe domnul director Tomorug ca imediat dupa seismul din saptamana trecuta a facut o trecere in revista a tuturor lacaselor din invatamant si s-a asigurat ca acestea nu pun in pericolul viata celor care isi deruleaza activitatea acolo. Si doi, as dori inca o data sa va felicit, domnule primar, desi sunteti social democrat vad ca aveti o gandire liberala, pragmatica si economica cum nu de multe mi-a fost dat sa vad dupa revolutie. Felicitari.

Domnul primar Chirica Mihai

Vreti sa ma dati afara din partid. Am inteles.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Multumesc. Nu, sa stiti ca toti au o gandire pozitiva. Va rog, domnule consilier Ignat.

Domnii consilieri Boca Adrian Florin si Bostan Manuel Ciprian au iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna dimineata din nou. Eu in comisie, la Comisia economica de marti am cerut expres ca pentru, in special pentru suma de 2 milioane care se duce catre Fundatia Sportului Iesean, sa aflam, de fapt ce mi-as dori si chiar si acum si pe viitor. Avem si va felicit chiar pentru cateva dintre activitati am inteles, dar eu vreau sa stiu exact pentru baschet se vor duce 3 lei, pentru sport se vor duce 4 lei si atunci asa, practic de unde plecam cu suma de 2 milioane. Eu nu inteleg suma asta, cum s-a ajuns la ea si incotro o ducem, de asta vreau sa mi se prezinte clar o situatie in care sa mi se spuna: cei 2 milioane de lei sunt impartiti in si in. La fel tot in Comisia economica, suntem tot la proiectul de buget, am cerut si pentru sarbatorile Iasiului tot la fel fiecare eveniment cum este bugetat pentru ca noi aprobam o suma care nu stim de fapt cum s-a ajuns la acea suma. In acest sens as vrea sa mi se explice de cineva cum ajungem o data pentru Fundatia Sportului Iesean, odata pentru Sarbatorile Iasiului. Multumesc.

Domnul consilier Boca Adrian Florin a intrat in sala de sedinta.

Domnul primar Chirica Mihai

As propune pentru Sarbatorile Iasiului sa discutam la proiectul cu pricina. Legat de Fundatia Sportul Iesean, nu ascundem faptul ca solicitarile sunt mult mai mari decat cele pe care le-am pus noi in rectificarea bugetara dintr-un motiv cat se poate de simplu, atata lucru ne-am putut permite. Fundatia Sportul Iesean ca si entitate de coordonare a activitatii sportive organizata la nivelul Municipiului Iasi, are sa spunem acest atribut de a incerca sa faca o dirijare rationala pe competitii si rezultat al sumelor pe care Municipiul Iasi le pune la dispozitie. Intrebarea este foarte fireasca si nu vizeaza desigur un singur sport si nicidecum stiti foarte bine nu am avut directie spre un singur sport, de altfel in raportarile pe care le-ati vazut la nivelul ficarei situatii trimestriale, ati vazut cam cum se duc si impartirea pe sporturi. Ramane in continuare cel mai consumator de resurse, fotbalul, e firesc sa fie asa in conditiile in care este si cel mai bine platit sport din Romania in momentul de fata, dar ne-am concentrat atentia si spre celelalte ramuri sportive. Am reusit intr-un an de zile sa aducem doua cluburi in prima liga, ceea ce este foarte bine pentru noi si vorbim aici de baschet feminin. De data aceasta, in sfarsit, impreuna cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” avem echipa de baschet feminin, centrul olimpic deschis la Iasi unde vom contribui si noi pentru prima parte a acestui campionat pana cand Federatia Romana de Handbal si Comnitetul Olimpic Roman isi vor prelua in totalita atributiile, unde efortul major este facut de catre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” si alte lucruri care se vor intampla. Deci nu fundamenteaza in totalitae solicitarile si prin raportul Fundatiei puteti vedea exact si modul de derulare a acestor fonduri. Eu am incercat sa fiu destul de rezervat in ceea ce priveste implicarea in interiorul board-ului fundatiei in masura in care am vazut ca aceste lucruri se petrec intr-un mod rational. Multumesc.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Neinteligibil. Nu vorbeste la microfon

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Numai o clipa, ridicase mana domnul consilier Ignat si as dori daca sunt precizari pe subiect.

Domnul consilier Ignat Etienne

Cu riscul de a ma repeta, va spun clar - imi doresc o defalcare pentru toate sporturile, adica cum vom da banii efectiv. Ba chiar va propun sa facem un amendament la acest proiect de hotarare in care sa propunem: pentru baschet vom aloca 20 de lei, pentru sport 40 de lei. Deci vreau o defalcare, cat, sa stim clar cum am dat acesti bani. De asta si doresc o data sa aflam cum sunt alocarile si al doilea pas sa propun acest amendament de a vota exact cum se duc banii.

Domnul primar Chirica Mihai

Deci ar fi exact ca si cum am incerca, ma iertati domnul presedinte, sa dirijam fondurile pentru proiectul ONG Solidaritate si Speranta 3 lei, pentru proiectul ONG-ul ADV 2,5 lei si pentru asta sunt facute acele comisii si acele structuri de fundamentare a activitatilor. Niciodata nu le vom putea sti pe toate si niciodata nu le vom putea face pe toate. Daca acceptam ca noi le putem face pe toate si vrem sa le face pe toate, s-a dus totul de rapa. Daca eu ma abtin sa intervin in comisia de ONG-uri, in evaluarea si sa spunem programarea sumelor pentru acele sume pe care noi le-am aprobat, in Comisia de sport in ceea ce privește organizarea activitatilor sportive la nivelul... Pot sa ma duc sa ii dau lectii domnului Antohi si sa ii spun ca la rugby trebuie 6,5 lei, iar baschet feminin trebuie 2,3 lei, de unde sa stiu eu care e chestiunea acolo? Ce pot sa fac? Sau ii dau doar 2 lei si inchidem campionatul maine cand el o sa imi spuna ca trebuie 5 lei ca sa imi fac toate etapele programate. Pot sa spun ca unele situatii nici vreau sa ma bag. Nu am nici resursa de timp si nici aplecarea pentru a face lucururile astea la nivelul pe care il solicitati dumneavoastra. Daca nu incerc eu sa fac lucrul asta, pentru ca stiu ca e usor abuziv dar si consumator de resurse, vreti sa va implicati la Fundatie va rog frumos sa va duceti acolo, sa analizati cu maxima atentie exact modalitatea in care board-ul Fundatiei cu sefii de cluburi, cu cei care coordoneaza activitatea sportului la nivelul Municipiului, judetului Iasi si acolo unde considerati ca trebuie sa interveniti va rog sa o faceti. Pentru mine nu veti fi decat un ajutor.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Deci, ca principiu, ca principiu spuneti cum s-a ajuns la suma de 2 milioane, atat se poate aloca in urma rectificarii bugetului. Cum se repartizeaza este problema Fundatiei. Propuneti un amendament dar care nu are subiect, adica aveti o propunere cat sa duca la baschet si cat la sport, ca sa inchei citatul.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Daca pot interveni, va rog? Colegul meu se referea la faptul ca aceasta suma.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Ma iertati, la dumneavoastra care e problema? Haideti sa dam cuvantul domnului consilier si cand am sa va dau cuvantul, luati cuvantul, nu intram peste si cum doreste fiecare.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Eram la acelasi subiect.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu vi se pare normal, l-am refuzat pe domnul consilier Boz ca sa.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Va multumesc pentru grija

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Sa va creasca vizibilitaea, domnul Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule primar si domnule presedinte de sedinta, solicitarile noastre vin ca urmare a lipsei de transparenta cu privire la fondurile care se aloca acestei Fundatii a Sportului Iesean. In mandatul anterior de consilier judetean, desi eram reprezentatul Consiliului Judetean acolo, nu am fost convocat niciodata. M-am dus o singura data afland intamplator despre sedinta. Si alocarea fondurilor se face din punctul meu de vedere discretionar, astfel incat amendamentul nostru este sa formulam o defalcare pe sporturi, pe discipline sportive, unul la mana. Doi, un al doilea amendament este sa eliminam aceste fonduri pentru Politia Locala Iasi, pentru infiintarea acestei unitati calare. Acestea sunt cele doua amendamente pe care le propunem, iar in privinta sportului va rog sa aveti in vedere ca este momentul sa deschidem clubul sportiv catre investitori privati. Este imposibil ca municipalitatea ieseana sa sustina acest club cu fonduri proprii. Vedem ca nu avem suficiente fonduri pentru a face performanta. Personal imi doresc un club de fotbal performant in Iasi, dar imi doresc sa se lupte pentru primele locuri din campionat nu tot timpul sa ne luptam pentru a evita zona retrogradabila. Iar performanta o putem face numai daca deschidem clubul catre investitori privati. Iar in privinta Fundatiei Sportului Iesean am merge cu mare drag la intrunirile acestei fundatii, daca am fi si anuntati, dar nu stim, la fel cum s-a intamplat ieri incidentul cu aceasta Comisie de urbanism, nici in privinta sportului iesean nu stim cand se deruleaza sedintele. Pe cale de consecinta, va propunem aceste doua amendamente. Daca astazi nu se pot formula, va rog sa aveti in vedere ca noi in proiectul de fundamentare nici nu am avut aceste solicitari din partea cluburilor sportive, deci nu stim cat au cerut ca sa putem sa apreciem. Practic ne solicitati sa votam un proiect ca este util si este bun. Bun, noi nu va credem chiar asa, pe cuvant, nu suntem asa de creduli si atunci va solicitam sa admiteti aceste doua amendamente. Daca nu se pot formula astazi propuneri concrete de alocare pe discipline sportive, va solicitam sa amanam proiectul, putem face o sedinta extraordinara.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Domnule consilier, din punctul meu de vedere discutam la rectificarea bugetului de suma care este alocata sportului, defalcarea sumelor o putem face cum spuneti dumneavoastra. Noi discutam de rectificarea bugetului si nu, repet, cum sa imprastie pe ramuri sportive. Sunteti impotriva pentru suma care este alocata sectiunii de sport?

Domnul primar Chirica Mihai

Da, bine. Din punctul dumneavoastra de vedere. Am sa imi permit, domnule presedinte ca sa inchidem un pic subiectul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Este clar se vor abtine colegii nostri. Daca numele Adrian Caliman va spune ceva, va rog sa il consultati, face parte din board-ul Fundatiei Sportului Iesean, colegul dumneavoasta de partid. (Nu se vorbeste la microfon)

Intrebarea era daca il stiti, daca va amintiti de dumnealui. Legat de Politia Locala, cred ca am adus suficiente argumente pentru a nu putea sustine punctul dumneavoastra de vedere. Propunem sa trecem la vot.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier, dar scurt.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Vreau sa rog Secretariatul Tehnic al Consiliului Local ca la sedintele de comisie pe care le avem sa fie invitata si presa pentru ca exercitiile de imagine sa le facem si in timpul sedintelor pe comisii intrucat constat ca in sedintele de comisie nu se ridica asemenea probleme, nu ne lamurim atunci care sunt problemele din respectivul punct al acestor proiecte si le ridicam toate in sedinta de plen a Consiliului Local. Deci, daca presa ar participa si la sedintele de comisii, sunt sigur ca multi din timpii

pe care ii epuizam aici vor fi micsorati prin participarea presei la sedintele de comisii, unde consilierii

bineînțeles ca au dreptul sa se lamureasca pentru ca...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Este o problema.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Este o sedinta care se prelungeste la nesfarsit. Incercam sa invatam proiectele in timpul sedintei.

Este o problema a sectiunii de interpelari, pe de o parte, pe de alta parte fiecare comisie, prin presedinte si secretar, isi stabileste modul de lucru. Se pare ca nu este foarte lucrativa sedinta reunita pentru ca ajungem la o situatie la care nu este normala a ne opune sa semnam procesele verbale sau a refuza sa semnam procesele verbale fara sa aducem niciun argument, de exemplu. Va rog, domnule consilier Ignat, daca sunt probleme pe subiect si nespuse.

Domnul consilier Igant Etienne

Legat, ca nu procesele verbale, eu la procesul verbal.. .dar

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Legat de ... proiectul pe care il ... va rog.

Domnul consilier Igant Etienne

Exact de proiectul numarul 2, la proiectul numarul 2 in procesul verbal am consemnat ca nu sunt de acord cu toate amendamentele, o data. Al doilea lucru legat de domnul Gabriel Surdu. Ati fost si dumneavoastra la sedinta, stiti foarte bine ca am cerut expres sa ni se dea defalcat. Domnul Radu Pricop (Mihai Pricop) care este aici, a trimis ieri o tentativa de adresa in care a enumerat cateva activitati fara a fi bugetate. A spune ca noi nu discutam la comisii si nu am cerut, mi se pare un lucru neadevarat in primul rand. Nu ca vorbim, dar totusi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, consider ca pe marginea subiectului s-au purtat suficiente discutii. Supun votului dumneavoastra.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu pot supune un amendament daca el nu are subiect. Va rog sa depuneti amendamentul cu subiectul in sine, care sunt sumele pe care dumneavoastra le propuneti ca sa fie defalcate. Ce sa supun la vot ca si amendament?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Aveti primul amendament: eliminarea sumei 179 mii lei alocata Politiei Locale. Acesta este primul amendament. Al doilea este: defalcarea sumei de 2 milioane lei alocate Fundatiei Sportului Iesean. Daca nu se poate, va solicit sa amanam proiectul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Deci, domnule consilier, sunteti jurist si va solicit sa analizati si sa ganditi. Supunem la vot cel de al doilea amendament pe care l-ati enuntat dumneavoastra, sunteti de acord cu defalcarea? Si toata lumea o sa spuna da. Cum? O sa spuneti ca nu va convine. Deci haideti sa fim realisti.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Putem sa intrerupem sedinta 5 minute si sa gandim o defalcare, daca ea nu a fost gandita pana

acum.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Supunem la vot si cele doua amendamente. Deci supun votului dumneavoatra proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului in forma prezentata.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 9 abtineri.

S-a adoptat prima forma. Puteam sa supun la vot, dar este caduca supunerea la vot a amendamentelor dumneavoastra. Proiectul este adoptat. Propun sa trecem mai departe.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi, Romania si Orasul Ungheni, Republica Moldova

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt discutii. Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutideni

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt discutii. Cu amendamentul pe care il aveti in materialul prezentat. Sunt discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind nominalizarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2016-2017

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Sunt discutii? Va rog, domnule consilier Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Deci sunt doua pozitii aici, pentru una dintre ele propunerea grupului Partidului Social Democrat este domnul consilier Vlad Nedelcu si pentru a veni in intampinarea colegilor PNL chiar, daca conform algoritmului nu neaparat ar trebui sa fie inclusi ei acolo, le dam posibilitatea sa isi faca o nominalizare acolo. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va multumesc. Va rog, domnule consilier...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Propunerea noastra a Partidului Naționale Liberal, este domnul Constantin Serban - consilier jedetean, fost director al Palatului Copiilor.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Multumesc. Supun votului dumneavoastra cele doua nominalizari.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va abtineti, domnul consilier Nedelcu, da?

Multumesc. Proiectul si nominalizarile sunt adoptate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Da, in urma consultarii si cu celelalte partide politice, situatia se prezinta in felul urmator in ceea ce priveste nominalizarile in aceste consilii de administratie. Pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi din partea Partidului Social Democrat domnul Catalin Bulgariu si tot din partea Partidului Social Democrat doamna Tauta Dana, doamna consilier, pentru membru supleant. Pentru Spitalul Clinic Parhon Iasi, in calitate de membru, propunerea grupului Partidului Social Democrat este doamna Aldea Catalina in calitate de membru si membru supleant domnul Blanaru Adrian. Mai este aici o pozitie de membru si una de membru supleant care am convenit sa revina Partidului National Liberal. La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Spiridon” Iasi din partea PMP este doamna consilier Gaburici Violeta in calitate de membru si in calitate de membru supleant domnul Andrei Racoti, iar la Institutul Regional de Oncologie ambele pozitii revin PNL-ului si membru supleant. Revin la Spitalul Clinic de Recuperare, al doilea membru va fi din partea ALDE domnul Maricel Lupu si in calitate de membru supleant domnul Piftor Daniel de la PMP.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, multumesc, domnule consilier. Rog Partidul National Liberal.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Stimati colegi va solicitam respectuos sa aprobam acest proeict lasand libera nominalizarile Partidului National Liberal. Noi nominalizarile le facem in urma unei sedinte de Birou Municipal, aceasta are loc tot timpul joia de la ora 17 si ieri am aflat care ar fi pozitiile pe care noi le putem ocupa. Nu a fost timpul suficient pentru a convoca o sedinta extraordinara. Pentru a sustine si dumneavoasta democratia din Partidul National Liberal va solicitam sa ne oferiti un ragaz si sa facem nominalizarile printr-o adresa oficiala.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Adica sedinta de ieri nu s-a pus, asteptati una ordinara. Ok. Va intelegem pozitia daca sunt de acord cu distributia reprezentantilor si supun votului dumneavoastra nominalizarile facute si distributia in consiliile de administratie.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare este adoptat cu mentiunea ca nominalizarile din partea Partidului National Liberal vor fi facute ulterior.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. 228/31.08.2016, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi, anul scolar 2016-2017

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Este un amendament pe care il aveti in fata dumneavoastra in material. Daca sunt alte discutii?

Daca nu, supun... Va rog, domnule consilier Boz.

Domnule presedinte, noi am formulat o adresa, am transmis propunerile noastre. Apare o modificare in privinta Scolii „Carmen Sylva”. Este inlocuita colega noastra Simona Cuciureanu cu domnul Liviu Bulgaru. A fost transmisa aceasta modificare si la registratura municipalitatii.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Am luat act de interventia dumneavoastra.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Supun votului dumneavoastra nominalizarile facute. Cine este pentru? Cu amendamentul, bineinteles, care este in mapa fiecarui consilier. Impotriva? Abtineri? In unanimitate proiectul este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Ar mai fi doua lucruri pe care ar trebui sa le stabilim acum ca sa putem sa inchidem acest subiect. Respectiv, la amendamentul care este depus la proiectul de hotarare, sunt patru unitati scolare la care, prin diminuarea numarului de elevi este nevoie sa se renunte la un membru din consiliul de administratie si am putea sa luam chiar in acest moment ca sa terminam treaba. Colegiul Tehnic „Mihai Sturdza” il gasim la pozitia 12, unde acolo sunt doi membri, nu sunt trei. Trebuie sa ramana unu? Sunt doi. Deci e bine. Colegiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, scoala?.. (neinteligibil, nu se vorbeste la microfon) Da. O sa lamurim in sedinta urmatoare acest lucru. As mai avea o propunere. Am avut o discutie cu Inspectoratul Scolar Judetean de dimineata, stiti foarte bine ca este demarat procesul de nominalizare a noilor directori pe unitatile scolare din invatamantul preuniversitar iesean si cel national. Noi ne limitam la cel iesean si din Municipiul Iasi. Solicitarea dumnealor este ca din aceste comisii de evaluare a viitorilor directori sa faca parte si doi reprezentanti ai administratiei publice si as solicita sa ma impurteniciti sa fac urmatorul, sa propun urmatorul algorim si sa si-l transmit ca adresa catre Inspectoratul Scolar. Dintre cei doi reprezentanti ai administratiei publice, unu sa fie cel imputernicit de primar care face parte din consiliul de administratiei al unitatii scolare in momentul de fata, iar cel de al doilea sa faca parte din alte partide politice decat PSD. Acolo unde sunt eu cu reprezentantul meu, celalalt sa fie din PNL, ALDE, PMP, domnul Andrei Postolache, iar PNL, ALDE, PMP, domnul Andrei Postolache, pana epuizam toata lista de propuneri. Reprezentantul ALDE, PMP sau domnul Andrei Postolache este acolo unde se regaseste in consililul de administratie al scolii nominalizate. Daca domnul Postolache are mai multe, mai putine, pardon, vom incepe cu dumnealui sa epuizam acele scoli. Daca sunteti de acord cu acest algoritm si in felul acesta am inchis si situatia cu examenele, altfel va trebui sa facem o sedinta extraodrinara din nou, sa intrati dumneavoastra in Biroul Permanent Municipal

sau Județean si noi...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, va multumesc pentru obiectivitate. Atrag atentia la acest punct sunt doua amendamente, da, pe care le aveti in mapa plus precizarea facuta acum de domnul primar. Daca sunt discutii? Daca nu, as dori sa supun la vot ca in procesul verbal al sedintei sa fie prinse toate situatiile expuse. Sunt interventii? Nu sunt intervenitii, supun votului dumneavoatra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Deci proiectul este adoptat cu amendamentele din mapa sedintei de astazi plus precizarile de

distributie facute de domnul primar. Va multumesc. Mergem mai departe. Vreo problema? .

(neinteligibil, nu se vorbeste la microfon). Doamna secretar imi spune ca la amendamentul al doilea trebuia sa dispara o persoana, dar va merge pe acelasi algoritm care a fost enuntat. Adica acolo unde se regasesc reprezentanti din toate formatiunile participante e ok si pleaca cel care este in plus pentru ca acolo nu se intrunesc numarul de elevi care sa solicite inca un membru, da? Ca sa fie pentru pastrarea realitatii. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa completez, daca sunteti de acord, acel membru care nu se va regasi, sa ramana totusi membru supleant ca sa poata sa stie ce se intampla.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, sa participe la actul deciziei. Va multumesc. Ajungem la punctul numarul 8.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice de executie prin promovarea in

clasa a titularilor lor si modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Poliției Locale Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt discuții.

Domnul consilier Piftor Daniel

Da, eu as vrea domnule presedinte.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier..

Domnul consilier Piftor Daniel

Deci eu sunt de acord cu proiectul de hotarare, ma bucura in primul rand ca s-a discutat in sedinta de astazi foarte mult despre Politia Locala, ordinea publica si siguranta cetateanului sunt elemente la fel de importante ca toate celelalte care s-au discutat de la inceputul sedintei, ceea ce am observat eu in ultima perioada de timp, atat din partea Politiei Locale cat si din partea cetatenilor exista un deficit de imagine as putea spune din partea Politiei Locale. In sensul ca desi, dumnealor desfasoara actiuni foarte bine organizate, sa spunem si cu eficienta, acestea nu sunt prezentate foarte bine si foarte clar cetatenilor. Eu cel putin in ultima perioada de timp nu am vazut un purtator de cuvant care sa im, ma rog, sa ne prezinte acele actiuni in acele situatii, acele interventii care sunt definitorii pentru activitatea Politiei Locale. Ori acum as vrea sa pun o intrebare, nu stiu daca exista cineva de la Politia Locala aici, vreau sa intreb daca exista un purtator de cuvant al acestei institutii. Exista sau nu exista, asta vreu sa stiu.

(neinteligibil, nu se vorbeste la microfon)

Bun, am lamurit acest lucru, deci exista purtator de cuvant inseamna ca trebuie sa fie mai activ si sa prezinte activitatea si in, cum sa spun, adica noi ca cetateni sa o cunoastem, da, consilieri locali si cetateni si dumneavoastra sa va prezentati activitatea, pentru ca aveti o activitate destul de importanta, mai ales ca acum vin si Sarbatorile Iasiului si toata lumea o sa fie cu ochii si pe dumneavoastra. Deci asta ar fi o problema si tot legat de acest aspect as vrea ca dumneavoastra, domnule director, daca se poate sa ganditi o intalnire pe care sa o faceti la sediul dumneavoastra sau la un alt sediu la Primarie, daca domnul primar va fi de acord, in care dumneavoastra sa ne prezentati problemele pe care le aveti la Politia Locala, poate noi consilierii nu le cunoastem pe toate, poate va putem sprijini in activitatea dumneavoastra, pentru ca, va repet, in continuare Politia Locala se asimileaza cu cei cativa lucratori pe care i-ati avut dumneavoastra, pe care domnul primar Nichita i-a folosit in alte scopuri. Deci este pacat,

este pacat de salariatii care lucreaza acolo de oameni seriosi, care in continuare beneficiaza, beneficiaza

intre ghilimele de o imagine foarte proasta. Atat am avut.domnule primar.

Multumesc foarte mult!

Sunt convins ca activitatile vor fi mai bine cunoscute, ele exista actual. Multumesc!

Daca sunt alte interventii, daca nu supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare. Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția << Construire Blocuri de Locuințe Colective in Zona Grădinari >>

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt intervenții.. .sa o luam in ordine.

Va rog domnule Timofciuc Razvan.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc !

Ca o remarca generala iarasi, apreciez, sau, ma rog, pun in discutie modalitatea cum o investitie atat de mare este pusa in dezbatere publica. Este aceeasi situatie ca la imprumut. Suntem pusi in fata faptului implinit, neexistand nici o dezbatere prealabila inainte. Fie cu Consiliul Local, fie cu societatea civila, pentru ca vorbim de o investitie care va greva intr-un fel sau altul bugetul Iasiului pe urmatorii patru ani. De asta, domnule primar, si in spiritul transparentizarii si al dialogului pe care dumneavoastra le-ati enuntat in campanie, cred ca ar fi bine ca astfel de investitii sa fie discutate mult mai coerent si

articulat inainte de a fi adus in plen. Eu as avea cateva intrebari daca imi puteti raspunde, pentru a ma dumiri, in primul rand.na apreciez ca incercati sa rezolvati problema cladirilor de patrimoniu din

centru si sa le valorificam, dar intrebarea este daca aceasta este cea mai buna solutie din punct de vedere si social si economic. Si am cateva intrebari daca punctual imi puteti raspunde.

Prima ar fi daca aveti o analiza care a fundamentat anvengura acestei investitrii. De ce 288 de apartamente si nu 688? Ati tinut cont de chiriasii de pe Cuza Voda, de numarul de dosare depuse pentru obtinerea unei locuinte sociale? Cum s-a facut? Daca exista o analiza o analiza in acest sens.

A doua intrebare ar tine de fondul locativ al Primariei Municipiului Iasi si gradul de ocupare al acestuia. Stiu ca m-am uitat pe „transversala”, nu am avut timp sa studiez in amanunt.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Pe ce v-ati uitat, ca nu am inteles?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Poftim?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu am inteles, pe ce v-ati uitat?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

M-am uitat pe lista, pe inventarierea patrimoniului public a Primariei Municipiului Iasi si am observat ca sunt foarte multe apartamente pe care Primaria le are. Si daca puteti sa imi spuneti care este numarul acestor apartamente, cred ca este doamna Director de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si gradul de ocupare al acestuia.

O alta intrebare este...inteleg ca in blocurile nou construite vor sta chiriasii cu prioritate de pe Cuza Voda, dar nu exista niste prevederi legale, cum se acorda aceste locuinte, adica rezolvam, suntem siguri ca rezolvam problema cladirilor de patrimoniu din centru, construind aceste blocuri? Pentru ca exista niste prevederi legale prin care aceste locuinte se acorda. Ei trebuie sa se inscrie cu dosarul, nu? Sa depuna dosar la Primarie si astfel sa poata sa obtina astfel de locuinte.

O alta intrebare este legata de statutul juridic al apartamentelor de pe Cuza Voda. Este vreun litigiu acolo? Sunt toate in proprietatea Primariei? Nici acest lucru nu il stim.

O alta intrebare..

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Domnule consilier..

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Dar, sunt cateva..

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

La subiect.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Dar am mai multe intrebari. V-am spus ca am mai multe intrebari punctuale.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Nu. Aveti niste nelamuriri, nu niste intrebari.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Pai nu, astea sunt intrebari si domnul primar.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Pai ce legatura au locuintele de pe Cuza Voda cu proiectul pe care il discutam noi acum?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Pentru ca domnul primar a spus ca vrea sa rezolve problema cladirilor de patrimoniu din centru

prin aceasta investitie. Exista o corelatie directa, domnule presedinte. Exista o corelatie directa.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va rog. va rog.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

O alta intrebare este daca ati consultat asociatiile de profil si daca avem siguranta ca nu se va mai repeta problema care a fost si la Baia Mare si la Constanta si anume ca prin mutarea familiilor care acum stau in centru acolo, nu exista riscul ca acestea sa se „enclavizeze” si cumva sa fie izolate pentru ca am

avut la Baia Mare aceeasi situatie si la Constanta.

O alta intrebare tine de.daca ati facut o analiza sau o estimare a valorii pe care le au cladirile.apartamentele de pe Cuza Voda si. apartamentele pe care vreti sa le.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, reveniti la proiectul care il avem in discutie, nu discutam de Cuza Voda

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Domnule presedinte, sunt strans legate pentru ca domnul primar, in conferinta de presa.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

De acord cu dumneavoastra, dar noi avem un proiect pe masa pe care il discutam.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Domnul primar in conferinta de presa a spus ca vrea sa rezolve problema.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, haideti sa fim oameni cu picioarele pe pamant. Discutam de un proiect

punctual care are niste indicatori pe care noi avem datoria sa ii punem in discutia plenului.

Dumneavoastra discutati de conferinte de presa.aveti ceva de spus la subiect.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Da! Tocmai asta e. Ele sunt strans legate.

Domnule președinte, dar avem si un timp limitat pentru fiecare. Daca am vorbi...va rog frumos...

Da, dar e absurda remarca domnului presedinte.

Domnule Primar! O intrebare atunci, sau ma rog, o alta intrebare:

Vine aceasta investitie sa rezolve problema cladirilor de patrimoniu in care stau acum chiriasi pe care le-au degradat?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Care sunt pe Cuza Voda

Domnul primar Chirica Mihai

Este prima intrebare care mi-a atras atentia, multumesc foarte mult.nu as mai.haideti sa incercam sa ne oprim aici. Nu mai fac nici un fel de observatie asupra modalitatii in care cititi materialul. Va apartine.

Deci este vorba despre actualizarea unor indicatori tehnico-economici, a unui pachet de proiecte care vizeaza construirea de locuinte in zona Gradinari, intr-un regim de inaltime, sa spunem prevazut in reglementarile de urbanism, numarul de apartamente deriva exact din ocuparea acestui regim de inaltime si atat. Si noi am fi preferat sa fie mai mult. Intr-o zona in care deja se construieste in regimul de P+4. Stiti ca acolo avem si locuinte sociale si locuinte ANL si pe terenul ramas disponibil, in anii precedenti s-a propus proiectarea unui pachet de locuinte si de la inceputul acestui an mai precis de prin luna mai, am trecut la actualizarea indicatorilor tehnico-economici care vizeaza urmatoarea abordare: construirea de locuinte care sa acopere necesitati legate de locuinte de urgenta din constructiile afectate de seism care nu mai prezinta un nivel de risc suficient pentru a mai putea locui in ele, fara nume de Cuza Voda cu risc seismic iminent, locuinte sociale si posibil si locuinte ANL prin finantarea Statului. Si cu asta am trecut si peste subiect. Nu vizeaza mobilizare de populatii de anumite etnii dintr-o zona in alta a orasului. Vizeaza doar punerea in conditii de siguranta in pachetul de locuinte pe care noi le gestionam, care sunt de peste 3600 de apartamente in momentul de fata. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va rog domnule, consilier Razvan Timofciuc!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Dar v-am intrebat de fondul locativ de exeplu al Primariei.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rugam respectati regulamentul, pentru ca iesim din cadrul legal.

Va rog domnule consilier Ciobotaru Florentin Traian.

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Imi cer scuze, am sa fiu scurt, 30 de secunde.

Chiar daca a devenit o practica, am sa vorbesc si eu pe langa subiect. Va rog din suflet sa faceti acel curs de administratie publica si poate si de comunicare. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, sa revenim la subiect.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Inteligenta remarca!

Domnul primar Chirica Mihai

Bun, haideti sa trecem la vot, haideti ca nu are rost.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Ramane, daca nu sunt alte interventii pe marginea subiectului, imi cer scuze ca fac precizarea, va rog domnule consilier Bostan Manuel Ciprian.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Domnule primar si domnilor colegi consilieri, in principiu noi, ca liberali, suntem de acord cu construirea acestor locuinte, dar avem aici doua amendamente clare. Primul este, cum ati spus si dumneavoastra, este necesar ca locuintele afectate de cutremur, adica aflate pe lista de risc seismic la nivelul unu si ma refer in principal la cladirile de patrimoniu care trebuie oricum consolidate si renovate astfel incat ele sa poata fi redate circuitului economic si turistic si nu e vorba, colegul meu a atins tangențial... nu e vorba doar de cele de pe Cuza Voda. Ne interesează ca acele clădiri sa poata fi reintegrate in circuitul economic si turistic al Iasiului. Ca atare, vrem sa ne asiguram ca prioritatea la repartizarea acestor locuinte vor avea chiriasii din locuintele primariei situate in aceste cladiri de patrimoniu fiind cu risc seismic, la care se impune consolidarea ca urgenta. Iar al doilea amendament este dat fiindca investitia este una foarte mare si greveaza in bugetul Municipalitatii pe urmatorii 3-4 ani am dori sa se constituie o comisie care sa monitorizeze acest proiect de la faza de autorizare de licitatii de constructii si pana la receptii si repartizarea lor. Comisii din care sa faca parte reprezentanti de la toate partidele politice. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt, ca sa nu mai.da, in fine. Suntem in faza de aprobare a unui indicator tehnico-

economic, o sa mai discutam despre subiect la aprobarea de buget in momentul in care o sa il introducem, nu putem demara nici macar procedura de achizitie in momentul de fata. Trei, orice repartizare de locuinta prin regulamentele Consiliului Local Iasi se face cu avizul comisiei si daca nu ma insel, faceti parte din ea. Modul in care se deruleaza investitia este sa spunem monitorizata de lege nici macar nu este nevoie de o alta monitorizare acolo sunt prevederi legale foarte severe si clare. Prin urmare am inteles demersul, cred ca m-ati inteles cu totii ca vizam de fapt si locuintele care reprezinta patrimoniul in momentul de fata din punct de vedere istoric si desigur care pot aduce si o imagine pozitiva imaginii orasului in ansamblul sau. Nu are nici un element de segregare etnica, rasiala sau de alta categorie si pur si simplu de salvare a unui patrimoniu istoric a orasului care ne apartine in momentul de fata si care poate in felul acesta sa fie readus si redat orasului nostru. Deci nu mai comentez, eu am inteles de la inceput chiar printre franturile pronuntate de colegul nostru, unde trebuie sa ajungem si este si motivul pentru care am accelerat acest proiect. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Deci fata de tema proiectului de hotarare, aprobare indicatori tehnico-economici. Conditiile intra in zona in care proiectul are niste indicatori tehnico-economici. Asa ca ma vad nevoit sa supun votului proiectul in forma prezentata.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Sapte! Daca nu am gresit.da.vreti sa nu fie in doi timpi votul? Unu, doi, trei, patru, cinci, sase, sapte.care noua daca eu numar sapte?

Unu, doi, trei, patru, cinci, sase, sapte! Daca am gresit mai reiau o data. Va multumesc!

Proiectul este adoptat, mergem mai departe!

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Consolidare școala nr. 33MihailKogălniceanu”

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Daca sunt discutii. Nu sunt discutii, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul este adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz

Domnul consilier Boz Petru Eduard iese din sala de sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtnineri?

Proiect de hotarare adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Mănăstirea ”Sântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, patru dale de beton scoase din uz

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii?

Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiect de hotarare adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 buc. dale de beton scoase din uz

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii?

Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiect de hotarare adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10parcelele CC 1000 și

CC 1000/2

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii?

Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiect de hotarare adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 354 mp, situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii?

Va rog domnule consilier Ignat Etienne.

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna ziua! Asa cum stiti si la comisie am spus ca la întrebările legat de acest proiect.. .si votul meu personal, nu al grupului.. .in cadrul acestui proiect va veni ca un mare . .nu am inteles odata de ce proprietarul sau cine doreste sa investeasca acolo nu isi face parcare subterana si in al doilea rand nu cred ca vom rezolva prin aceasta metoda problema parcarilor din zona. Deci votul meu se indreapta.adica ma voi abtine pentru ca nu rezolvam efectiv nicio problema in zona respectiva. V-am explicat de ce voi vota.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Da, va multumesc, domnule consilier, din pacate nu am reusit sa stau marti la sedinta pana la

sfarsit.

E o aprobare de o vanzare prin licitatie publica, adica nu stiu de care proprietar vorbiti. va rog domnule consilier Boca Adrian Florin.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Da, marturisesc ca nu am citit „tranversala” colegului meu, in schimb, i-am spus colegului, domnului Etienne, la comisie, cand a fost vorba de acest proiect, faptul ca nu putem, nu exista niciun articol in lege prin care sa putem obliga un investitor sa isi faca parcarea la demisol, subteran. Probabil conditiile nu ii permit. Pe noi ne bucura faptul ca reusim ca si Primarie sa inchiriem astfel de spatii sau sa le concesionam. Este clar stabilit ca aceasta concesiune se face strict pentru amenajare de parcari si nu altceva, deci nu vad o problema in votarea acestui proiect din punctul meu de vedere. Multumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

In regula. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Cu o abtinere.

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului

privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 8,70 mp, situat în Iași, str. Stejar nr. 50, cvartal 13 parcelele CC 905, CC 905/1 și AG 904 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului

privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 81 mp, situat în Iași, str. Nicoriță nr. 6, având nr. cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461

UAT Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață totala de 158,24 mp din Iași, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în cartea funciară 150207 UAT Iași si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi,in vederea amplasarii unui modul de

alimentatie publica(chioșc)

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Iași, în vederea amenajării și exploatării acestuia pentru desfășurarea activității de prezentare și vânzare autoturisme și autovehicule (târg auto)

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 36 mp din Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iasi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 11,45 mp din Iași, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6, sc. A, parter, având nr. cadastral 19249 înscris în cartea funciară 75367 Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 21,20 mp din Iași, strada Carpati, nr. 14, bl. 912, sc.A, parter, având nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995 Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 11,15 mp din Iași, strada Petre Tutea, nr. 25, bl. 917, Tr.III, parter, având nr. cadastral 147023 înscris în cartea funciară 147023 Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 21,65 mp din Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

(Domnul consilier Timofciuc Razvan a intrat in sala de sedinta. Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae e iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 80 mp, situat în Iași, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 153573, înscris în cartea funciară 153573 UAT Iași

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu precizarea realizata proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 4538/16.01.2013, incheiat cu Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.R.L.- Fratia pentru spatial cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, strada Splai Bahlui,nr.22

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii?

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Cu mentiunea patru ani, domnule presedinte.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, contractul e pentru perioada de 4 ani. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia Sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnata in PV nr.85260/2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Movila Petru, in vederea organizarii biroului parlamentar

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr.

57, T18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizării investiției - “Sediu Tribunalul Militar

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016, cu terenurile din Anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “ Amenajare Cresa si Gradinita”

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 3,70 mp, avand nr. cadastral 2820 inscris in cartea funciara 123715 a UAT Iasi situat in Iasi, strada Silvestru, nr. 1, bl.L2, parter

(neinteligibil, se vorbeste fara microfon)

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Sar cand vreau eu. De data asta am propus de la inceputul sedintei ca sa retragem punctul 37. Va multumesc de intelegere. Reiau.

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre institutia publica Agentia Nationala pentu Locuinte;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit conform Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 83/31.03.2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Ce bine ar fi sa fie 20016. Va rog domnule.

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016 de insusire a inventarului domeniului

privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 92 mp, situat în Iași, strada Atelierului, nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului. Cine este pentru?

Domnul primar Chirica Mihai

As propune sa revenim la proiectul numarul 39 pentru ca are si durata de alocare a spatiului.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Imediat ca sa terminam cu votul, domnule primar. Multumesc.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare 42 este adoptat in unanimitate.

Revin la proiectul 39. La articolul 2 trebuie sa precizam perioada pentru care se realizeaza.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Doi ani de zile.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Deci revin si adaugam la hotarare perioada de 2 ani. Sunteti de acord.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va multumesc.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in strada Lapusneanu,nr.20A, (fosta Bulevardul Independentei, nr. 16) in 19 loturi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 6,91 mp, siuat in Iasi, str, Ciric , nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter de pe SC TEMIROM SRL, pe GALAN ROZICA - NICOLETA

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Multumesc.

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in bulevardul Independentei, nr.1, inscris in cartea funciara 138585 in 3 loturi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind dezmembrariea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 de loturi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin HCL 84/2016 si respectiv HCL 83/2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau - Bojdeuca, Subtrup III, inscris in CF.nr. 125606, in 2 de loturi

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor drepturi persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii 341/2004 - legea recunostintei fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din decembrie 1989

Privind aprobarea acordarii. Eu citesc ce scrie ca asa sunt invatat.

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului

privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 588 mp situat in Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 85 ,sector cadastral 5, parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 51

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 825 mp, situat în Iași, Șos. Națională nr. 55

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 52

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 150 mp, situat în Iași, șos Voinești nr. 31, parcela A 2070/100, sector cadastral 50

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 179 mp, situat în Iași, str. Arcu nr. 18 B, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI NR. 8-10, NUMAR CADASTRAL 129415, Intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Domnul consilier Bostan nu este in sala. Da, va multumesc!

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 55

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMĂR CADASTRAL 149109, întocmit în vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren inchiriat persoană juridică

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 56

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 101, NUMAR CADASTRAL 149302 întocmit în vederea extinderii și reparații imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 57

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE 142243, 142244, 142246, 142247 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 58

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA ARCU NR. 8, NUMERE CADASTRALE 146175 si 146176 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 59

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri publice

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 60

Proiect de hotarare privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Iași a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L;

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adopat.

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

(Nu vorbește la microfon - ... in calitate de primar nu pot fi si administrator acolo). Ziceam ca

in proiectul de hotarare trebuie sa nominalizam si reprezentantul Consiliului Local care sa aiba statutul de administrator pe perioada mandatului de patru ani si propunerea este pentru Grosu Radu Grigore. Domnul Grosu care a participat de la inceput la elaborarea acestui proiect. Daca sunteti de acord.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Supun votului propunerea.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Va multumesc. Se adopta propunerea realizata sau proiectul de hotarare cu propunerea facuta de domnul primar.

Proiect nr. 61

Proiect de hotarare privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul art. 3 si art.

4, completarea anexei 4-Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului, modificarea art. 6.1, art. 6.2, art. 9.9 si completarea art. 13.7.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai 2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 62

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul Indepedentei, nr. 16 - Muzeul de Istorie Naturala (corp A)

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 63

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, ce poarta denumirea generica de Baia Turceasca

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Pardon. Nu imi apartine. Adica am fost papagal. Ma iertati.

Discutii? Nu despre mine despre subiect. Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Proiect nr. 64

Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor lașului 2016

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Discutii? Va rog, domnule consilier Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Am vazut ca aici sunt insiruite o serie de activitati, din nou fara un buget defalcat pe fiecare. Foarte multe dintre aceste activitati, vedem multe expozitii si salut faptul ca odata cu sarbatorile Iasiului vom avea o activitate artistica si educationala in oras foarte intensa, dar noi am fi dorit sa stim acest buget pe care il avem - pe ce se cheltuie. De exemplu, banuiesc ca in cadrul acestor expozitii sau va

intreb - participa Primaria Muncipiului Iasi cu vreun cost, ca aici de obicei este un parteneriat intre expozant si institutia care gazduieste acea expozitie, vedem Muzeul de Arta Iasi, Muzeul Unirii si asa mai departe.

O alta intrebare este referiotare la modul in care acordam aceste premii la Seara Valorilor. Nu va ascund faptul ca am iesit dezgustat la ultima editie a acestui eveniment care mi s-a parut doar o baie de multime si un eveniment care sa vina sa intareasca pozitia politica a viceprimarului, de atunci, cu atributii de primar si care se pregatea sa candideze, ori scopul acestui eveniment este tocmai de a certifica si de a arata recunostinta noastra, gratitudinea noastra pentru cei care au rezultate deosebite in diferite domenii, ceea ce nu am simtit la editiile precedente. Cred ca in privinta acestor premii, acestor forme de recunostinta pe care noi le oferim trebuie sa avem o comisie formata si din reprezentanti ai inspectoratului, reprezentanți ai diferitelor...

Domnul consilier Piftor Daniel a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Care inspectorat, domnule consilier?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Scolar.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

A...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Scolar. Pentru ca stiu ca se acorda si premii pentru elevi care au rezultate deosebite, dar in acelasi timp sunt diferite alte institutii, academii, rectori ai universitatii care ar trebui consultati in privinta acordarii acestor premii. Practic acestea sunt obiectiunile noastre, concret in privinta Serii Valorilor si in acelasi timp faptul ca nu avem o defalcare a acestui program, fiecare actiune cu costurile pe care le presupune.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Da, va multumesc. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Daca, sa spunem, din partea grupului Partidului National Liberal, avem aceste observatii, mi-as permite sa intru direct in continutul proiectului de hotarare. Eu nu cred si nu as vrea sa tensionam discutia, dar daca punem la indoiala personalitatea academicianului, din pacate decedat, Solomon Marcus care a fost apreciat de catre noi in cadrul ultimei Serii a Valorilor editia 2015, comentariile iau sfarsit. In ceea ce priveste capacitatea de a antrena si alte institutii in valorizarea persoanelor sau personalitatilor pe care ele le considera necesar a fi valorizate in Seara Valorilor, sa stiti ca lucru asta il facem. Premiul Pogor, de exemplu, am dispus prin Decizia primarului sa fie actiunea pe care o intreprinde Academia Romana Filiala Iasi si-au si desemnat persoana care va primi Premiul Pogor pentru editia 2016. Premiile acordate de catre Inspectoratul Scolar Judetean pentru rezultatul deosebit obtinut de profesori si de elevi in anul scolar precedent este 100% decizia Inspectoratului Scolar Judetean. Denumirea sau, in fine, acordarea Titlului de cetatean de onoare se face in functie de acceptanta pe care primim din partea celor pe care ii nominalizam de-a lungul unei evaluari pe care noi o facem pe parcursul unui an de zile, motiv pentru care fac si o mica paranteza, vom face sau voi incerca sa convoc o sedinta extraordinara pentru a putea sa desemnam si cetatenii de onoare, pentru ca nu avem in momentul de fata toate adresele de revenire din partea celor pe care am fi propus sa ii desemnam ca atare. De altfel am tinut cont de toate propunerile inclusiv a domnului prefect referitoare la acele persoane care au decedat in tragicul accident SMURD care a avut loc in vara acestui an si care, desigur, probabil, ca si dumneavoastra sunteti in asentimentul meu ca nu pot deveni cetateni de onoare post mortem ca nu le-ar folosi la mare lucru, nu se pot bucura de acest lucru, dar putem sa le aducem un omagiu fata de sacrificiul pe care l-au facut pentru slujirea unei profesii.

Referitor la suma propusa, este o suma maxima pe care am propus sa nu o depasim. Nu pot in momentul, nu pot fizic si nu ar putea nimeni sa poata puncta la fiecare actiune din cele cateva sute care fac parte din programul „Sarbatorilor Iasiului” sa spuna cu siguranta care va fi bugetul complet, total si definitiv pentru fiecare actiune in parte. Nu pot spune in momentul de fata daca Directia 5 va veni cu avionul sau cu masina proprie sau daca va manca regim sau va avea alt timp de masa, nu pot spune in momentul de fata in totalitate cat va fi cazarea sa spunem, lui Holograf, pentru ca inca nu am inca aceste costuri, de asta am mers pe costuri estimative intr-un prag maximal. Cred ca normalitatea abordarii din punct de vedere administrativ tocmai aici se rezuma, pentru ca am ales un prag maximal pe care am propus sa nu il cheltui, sa nu fie extravagant fata de ceea ce se petrecea in anii precedenti si dimpotriva sa aduca un plus de valoare. Cred ca am reusit printr-o negociere care a fost pe parcursul aproape a trei luni de zile sa imbracam evenimentele artistice si culturale intr-o agenda care sa fie reprezentativa pentru Iasi. Avem cele mai importante nume din lumea artistica romaneasca din momentul de fata, daca vreti sa o trec in revista, o trec, dar probabil ati lecturat deja proiectul de hotarare, alaturi de alte multe evenimente culturale pe care le pucteaza institutii reprezentative: Uniunea Artistilor Plastici, Teatru, Filarmonica si altele care vor veni sa conjunge si ei eforturi alaturi de noi fata de aceste sarbatori. Raportul final, asa cum s-a facut si in anii precedenti se prezinta catre domniile voastre pe fiecare actiune in parte si lucrul s-a si intamplat, s-a si speculat, s-a si discutat despre el pentru evenimentele anului 2015. Nu este nimic de ascuns. Toate cheltuielile care se fac pe bugetul sarbatorilor Iasiului faca de fiecare data si analiza Curtii de Conturi pentru anul precedent si de fiecare data puncteaza daca elementele de legalitate sunt urmarite asa cum se cuvine, asa incat apreciez, pe de o parte grija pe care o purtati pentru a nu face excese si cred ca aici este cuvantul cel mai corect, sa nu facem excese de buget acolo unde nu este cazul, sa reusim sa aducem nuanta pe care Iasiul trebuie sa o transfere catre Romania si poate mai departe de catre un oras cultural cu actiuni artistice de calitate. Am tinut cont de observatiile din timpul sarbatorilor de iarna, sa nu mai facem focul de artificii in fata Palatului din motive obiective de data aceasta, s-a inaugurat o institutie reprezentativa pentru imaginea orasului si nu putem pune in pericol din acest puct de vedere. Si pentru sarbatorile de iarna vom avea o alta abordare. Si, desigur, sa impletim activitatea laica cu cea religioasa motiv pentru care data de 14 este dedicata Serii Valorilor alaturi de momentul religios, iar celelalte, sa spunem, momente vin in zilele care urmeaza pana in data de 16 inclusiv. Rugamintea mea este sa participati la aceste evenimente, sunt frumoase, sunt reprezentative pentru noi. Nu sunt neaparat un exercitiu de imagine, nu avem nevoie acum, noi nu suntem in alegeri, suntem alesi cel putin cea mai mare parte dintre cei prezenti aici si nu as vrea sa aducem in desuetudine ca o, eu stiu, ca o poveste care tine doar de imaginea unui om pentru ca Seara Valorilor ne defineste pe noi toti. Faptul ca facem acest efort ar trebui sa il primim ca un moment de multumire pe care comunitatea ieseana il are fata de reprezentantii sai consilieri locali, primar, viceprimari si toti ceilalti implicati in eveniment. In rest, ce pot sa spun este faptul ca dorinta de a participa este una sincera. Nu trebuie sa evitam sa ne spunem punctul de vedere. Puteti sa aveti si puncte de vedere critice pe momentul evenimentelor pentru ca sunt convins sunt si lucruri caritabile, dar de la buna credinta va rog sa plecati pentru ca acest eveniment nu este evenimentul meu personal si nu poate deveni ca atare, ci poate fi doar punctat ca un moment al orasului.

Domnul consilier Piftor Daniel a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Dumneavoastră... recunosc ca nicioadata nu v-am acuzat ca nu ati fi un bun comunicator, domnule primar. Plecati de la cazuri concrete si generalizati. Insa dumneavoastra ati vorbit. Noi analizam, noi facem, noi, cine sunt acesti noi?

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Sunteti dumneavoastra dedublat, sunteti dumeavoastra impreuna cu o echipa, cine formeaza acea echipa? Pe cine aveti langa dumneavoastra? Putem sa facem si noi propuneri, asta intelegem sa va transmitem, ca existam si noi, Consiliul acestui Municipiu si putem avea si noi un aport la buna organizare a acestor Sarbatori ale Iasiului, in special Gala Valorilor, unul la mana.

Doi, nu vreau sa cred, pentru ca altfel ar fi foarte grav, ca dumneavoastra plecati si construiti un buget si apoi mergeti sa va rugati ca acel buget sa fie si satisfacator. Cand il creionati faceti estimare. Pai acele valori estimative pentru fiecare actiune in parte care v-a condus la un total, am fi vrut sa le vedem in nota de fundamentare si nu le vedem, le vedem doar insiruite fara un buget estimativ pentru fiecare.

Domnul primar Chirica Mihai

As putea sa va aduc cateva precizari, daca imi permiteti, domnule presedinte. Din lucrurile care sunt concrete in momentul de fata si asupra carora avem deja si comunicarile facute. De exemplu Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tanar, a solicitat un buget pe care ne-am propus sa il sustinem fiind unul dintre putinele festivaluri care si-au continuat actiunea alaturi de FIE in anul 2016, de aproximativ de 150 mii lei, spun dumnealor, acoperitor pentru a putea sustine acest lucru. Simultanul de Sah care a fost deja evaluat - 7 500 de lei. Conferința Naționala a Asociației Naționale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice care va fi in aceeasi perioada, o gasitit acolo in desfasuratar, 7 mii lei. Tiparirea Ghidului pențru pelerini impreuna cu Mițropolia Moldovei si Bucovinei, pențru țoți cei prezenți, aproximațiv 25 mii de lei. Parțea de spețacol pe care prognozam sa o facem variaza de la circa 8 mii de lei pențru ziua de 8, pana la aproximațiv 400 de mii de lei pențru ziua de 15 in funcție de cum vom avea prilejul sa evaluam cați oameni vor veni si unde ii vom caza. Manifesțarile propuse de Complexul Muzional Moldova Iasi - 30 mii de lei. Expozițiile si manifesțarile propuse de Urniversițațea de Arte „George Enescu” - 8 mii de lei . Salonul Municipal de arța Arțis - 5 mii de lei. Le aveți deja pe țrasncripțul acesței țransmisiuni in direcț. Susținerea fesțivalului Trandafir de la Moldova, Sarbațoarea Vinului, concerțul din Piața Unirii - in jur de 200 mii de lei esțimaț in momențul de fața. Deci cam acesțea sunț lucrurile pe care le puțem pune la dispoziție neavand țoațe cifrele exacțe, resțul vor face parțe din raporțul acțivițaților la sfarsițul acesțui evenimenț. Mulțumesc!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Va multumes. Daca sunt alte...? Domnul consilier Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Acelasi lucru voiam sa spun si eu. Dincolo de dimensiunile mai filosofice ale discuției, marți la sedința reunița comisiilor am reuniț acelasi lucru - chelțuielile esțimațive. Ințelegem cu țoții ca nu sunț țoții ca nu suț finale, ca se poț schimba, ințelegem. Ni s-a spus ca vor fi țrimise, nu au fosț țrimise, ceva foarțe simplu, i-a doua minuțe, nu sțiu dincolo de alțe dimensiuni asa mai cosmice, rugamințea mea e sa fie țrimise, nu vad ca are ar fi dificulțațea, inaințea sedinței.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Mulțumesc. Daca sunț alțe ințervenții? Va rog domnule consilier Coțofan Alexandru Ioan.

Domnul consilier Cotofan Alexandru Ioan

Mulțumesc. Am o singura ințrebare. Comparațiv, as vrea sa sțiu daca mi se poațe raspunde, daca se cunoasțe, care a fosț, eu anul țrecuț nu am fosț consilier deci nu am cum sa sțiu acesț lucru, care a fosț bugețul aprobaț si caț s-a chelțuiț din el pențru ca ințeleg ca anul asța ați aprobaț o valoare maximala. Mulțumesc.

Domnul Pricop Mihai — sef serviciu

2.800.000 lei din care s-au chelțuiț aproximațiv 2.775.000. Anul acesța a fosț propus un bugeț maximal de 2.700.000. Probabil ca vom chelțui mulț mai puțin de ațaț.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — presedinte de sedinta

Va mulțumesc. Supun voțului dumneavoasțra.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Abțineri? 9 abțineri.

Proiecțul de hoțarare esțe adopțaț.

Avem o completare.

Dispozitia nr. 1910/27 septembrie 2016 - completare

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind componenta Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si convocarea AGA in vederea desemnarii administratorului provizoriu

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu — președinte de sedinta

Daca sunt discuții? ... Ele se regăsesc in material. Daca sunt discuții? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Am epuizat ordinea de zi. Va urez o zi placuta in continuare!

La revedere!

Domnul primar Chirica Mihai

Si eu va multumesc si va invit la sarbatori!

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3