Proces verbal din 29.04.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 29 aprilie 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 48841 / 09.05.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.04.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 aprilie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS CATALIN

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOCA ADRIAN FLORIN

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CATALIN

10.    DANGA MARIUS SORIN

11.    GAVRILA CAMELIA

12.    HARABAGIU GABRIEL

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MATASARU PETRE DANIEL

15.    MELENCIUC GEORGIANA

16.    NAVODARU LAURENTIU

17.    NEDELCU VLAD NICOLAE

18.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

19.    PREDA ANCA

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

24.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi,

domnul Matasaru Petre Daniel - consilier local cu atribuții de viceprimar, doamna Denisa Liliana lonascu -secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 11,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi prin Dispozitia nr. 482 din data de 25 aprilie 2016, completata si modificata prin Dispozitia nr. 484 din data de 26 aprilie 2016 si prin Dispozitia nr. 489 din data de 27 aprilie 2016, si avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

Dispozitia nr. 482 din 25 aprilie 2016:

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Antipa Gabriela si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

2.    Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la data de 31 decembrie 2015;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2016;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2015 al Regiei Autonome de Trasport Public Iași;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2016;

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A., prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.223/31.07.2014 ;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS;

10.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2015-2016;

11.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi pentru anul scolar 2015-2016;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 29841/2016 si 41543/2016;

13.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Autoritatea Națională pentru Cetățenie a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3;

14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, a imobilului (construție și teren aferent) situat în Iași, str. Elena Doamna nr. 15;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

16.    Proiect de hotărâre privind transmiterea gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a spațiului proprietatea Municipiului Iași, în suprafață de 135,47 mp, rămas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta, în vederea înființării unui Centru de creație educație permanentă non formală și dezvoltare personală, în parteneriat cu Asociația Art Civica;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 37 din 22.05.2006 pentru terenul in suprafata de 56,80 mp, situat in Iasi, Strapungere Silvestru, nr.14, bloc CL 17 parter ;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 32 din 23.05.2006 pentru terenul in suprafata de 19 mp, situat in Iasi, Strada Vitejilor, bloc SD 1-3, tronson 3, parter ;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str. Vitejilor nr. 38, bl. SD1-SD2, tr. SD1, parter, parcela CR 2206/1, cvartal 23 ;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, nr.160,bl.G 3 - 1 ;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 230 mp, situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, identificat prin sector cadastral 8, parcela CAT 1685 ;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare prin licitație publică a unor dependințe situate in casele naționalizate;

23.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu CMI DR.CALATORU MAGDA LUMINITA pentru terenul situat în Iași, Soseaua Pacurari, nr. 26, bl. T 7,sc.A, ap.5, parter ;

24.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu dl BACIU EDUARD CONSTANTIN pentru terenul situat în Iași, str. Zmeu, nr. 3 bis ;

25.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu doamna SAVIN ANTOANELA pentru terenul situat în Iași, str. Zlataus, nr. 2 ;

26.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 15,26 mp situată în Iași bld. Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1 de pe S.C.Nicolina Farm S.R.L pe Pirtac Stefanel Ovidiu;

27.    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ” Piața Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941”, pieței situate la intersecția Străzii Râpa Galbenă și Strada Gării, precum și atribuirea denumirii de ”Piața Drepți între Popoare”, pieței situate la intersecția dintre strada Gării, strada Arcu și Șoseaua Arcu în municipiul Iași;

28.    Proiect de hotărâre privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu”;

29.    Proiect de hotărâre privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu”;

30.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31 mai 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, Intocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica ;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148281, Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83, NUMAR CADASTRAL 145717 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri, imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129, întocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, șos.Nicolina nr.167, număr cadastral 136215 întocmit pentru investitia « Construire locuință si împrejmuire teren privat » ;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, șoseaua Nicolina nr. 165, T2, număr cadastral 139934, întocmit pentru investitia “Construire locuințe colective pe teren privat « ;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOSU NR. 1, NUMERE CADASTRALE 141254, 150439, 150418 întocmit în vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708/08.07.2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, str. SPLAI BAHLUI nr.15A, NUMĂR CADASTRAL 147940,CF 147940 întocmit pentru « CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE ȘI SPAȚII COMERCIALE » ;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr.

61634/06.07.2012 ;

39.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

40.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Dispozitia nr. 484 din 26 aprilie 2016:

1 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016 ;

2.    Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IaSi S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social;

5.    Proiect de modificarea componenței A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași prevăzută la art. 4 din Hotătrârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;

Dispozitia nr. 489 din 27 aprilie 2016:

1 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016 ;

2. Proiect de modificarea componenței A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași prevăzută la art. 4 din Hotătrârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Buna ziua doamnelor si domnilor invitati. Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri locali. Suntem convocati in penultima sedinta a Consiliului Local din acest mandat. Cu aprobarea regulamentului si cu a dumneavoastra imi permiteti sa incepem cu primul punct care va este drag, interpelari. Domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Buna ziua tuturor. Am tinut sa intru astazi cu o rugaminte catre dumneavoastra. lasiul a pierdut una dintre cele mai proieminente personalitati stiintifice, culturale, puternic implicata in viata cetatii, academicianul Valeriu V. Cotea. Va propun sa pastram un moment de reculegere. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Am vrut sa fim mai expeditivi, asa, sa incepem repede sedinta, fiind si vinerea mare si inaintea sarbatorilor pascale. Dau cuvantul domnei secretar care trebuia de fapt sa anunte, asa cum ne-am obisnuit, conform cutumei regulamentului.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Buna ziua va spun si eu. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 482 din data de 25 aprilie 2016, completata si modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 484 din data de 26 aprilie 2016 si prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 489 din data de 27 aprilie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat doamna Rudnic Erica. Doamna Antipa Gabriela si-a depus demisia. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare de Consiliul Local din 31 martie 2016. Domnule presedinte, va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Cine este pentru? Se abtine cineva? Cineva impotriva? Multumesc. In unanimitate au fost aprobate cele doua puncte pe care le-a prezentat doamna secretar. Continuam cu ceea ce v-am spus eu mai inainte, interpelarile. Domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin

Buna ziua doamnelor si domnilor. Buna ziua stimati colegi. As dori, fiind in vinerea mare cum a spus domnul presedinte, sa va adresez cele mai bune urari de sanatate, prosperitate si sarbatori fericite. Imi doresc din tot sufletul ca lumina invierii sa ne faca mai buni, mai drepti si mai intelepti. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Danga si dumneavoastra la fel. Chiar ma intrebam...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Poftim?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Chiar ma intrebam cum de nu ati fost primul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eram cu mana sus, dar nu ati vrut dumneavoastra sa vedeti, dar fiind in saptamana mare lucrurile se iarta. Buna ziua dragi colegi, va spun si eu. Doar cateva chestiuni minore, nu o sa ma mai obosesc sa reamintesc solicitarile mele anterioare referitoare la raportul de Sf. Parascheva, raportul de la Sarbatorile Iasiului s.a.m.d. Sper ca totusi cineva vreodata sa citeasca, din executiv, si procesele verbale si sa vada pana la finalul mandatului asta poate indepliniti toate obligatiile legale in sensul acesta. In procesul verbal de data trecuta, din sedinta anterioara este consemnat, domnule viceprimar cu atributii de primar, promsiunea mea de a-mi cere scuze daca, in aceasta sedinta, daca dumneavoastra ati putea sa va abtineti totusi de-a incerca sa utilizati electoral deschiderea Palatului. Nu ati reusit sa va abtineti. Ati distribuit materiale cu numele dumneavoatra, ati incercat sa va cresteti notorietatea care e la cote foarte scazute si de aceea nu veti primi scuzele mele astazi. O chestiunea de asemenea tehnica, rog executivul sa aveti, in urma unei intalnirii cu cetatenii de pe aleea Tudor Neculai, vreau sa aduc in vizorul Directiei Tehnice si de Investitii, sa incercam sa avem in vedere si aceasta artera care este varianta utilizata pentru cei care vor sa strabata repede zona si sa ocoleasca sos. Nicolina spre a ajunge catre Valea Adanca. Spre iesire aleea nu arata deloc bine. Nu gasiti nicio trecere de pietoni semnalizata. Aleea Tudor Neculai. De la un capat la altul nu gasiti nicio trecere de pietoni. In zona sunt gradinite, chiar daca sunt private dar sunt gradinite, sunt blocuri de cetateni. Se circula foarte repede de la un capat la celalalt si accidente se pot produce. De asemenea, am avut o discutie cu cei de la Civica, care sunt in curs de implementare cu platforma nereprezinta.ro, o platforma a societatii civile iesene care incearca sa ne sprijine, sa sprijine activitatea consilierilor locali prin prezentarea si transparentizarea activitatii noastre si rugamintea lor a fost catre toti consilierii locali sa incerce sa raspunda pozitiv la solicitarea lor de-a ne prezenta activitatea pe care o facem astfel incat sa dam ocazia societatii civile sa ne ajute. Multumesc. Sarbatori fericite si din partea mea.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule consilier. Domnule doctor Bejan.

Domnul consilier Bejan Victor

Intr-adevar, vreau sa reaminitesc, intr-adevar s-a redeschis Palatul Culturii, un simbol al lasiului, un simbol al culturii iesene. Propun ca melodia hora unirii cantata de orologiul din turnul acestui palat, sa se auda zilnic in Piata Unirii si daca se poate in piatetele de pe cele 7 coline ale Iasiului si de asemenea macar o data pe an, pe data de 27 martie sau 29, si 29 noiembrie la Chisinau in Piata Sfatului Tarii sau la Cernauti, daca se poate la Casa lui Aron Pumnul, sa se auda aceasta melodie. Deci date cand sfatul tarii si Marea Adunare Nationala de la Cernauti au votat unirea acestor provincii romanesti cu tara mama. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule doctor. Numai melodia nu si gongul la fiecare ora, nu? Poftiti, domnule consilier Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Multumesc. Fiind vinerea mare nu am sa raspund provocarilor colegului Danga, dar am sa reiterez si eu rugamintea celor de la Civica. Mi se pare un proiect bun privind implicarea societatii civile in activitatea consiliului local si cred ca invitatia pe care au dat-o ei catre fiecare dintre noi, dintre consilieri, trebuie urmata pentru a avea intr-adevar un dialog cu societatea civila cat mai transparent. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Buna ziua. Si eu am sa fac trimitere la aceeasi zi sfanta, dar nu am sa pot sa nu remarc faptul ca nici nu ma asteptam sa primesc scuze, nu pentru ca nu ati fi vrut sa le acordati, ci pentru faptul ca nu va lasa partidul. Dar trecand mai departe de acest lucru cred ca am fost singura formatiune prezenta in spatiul public iesean care am pastrat decenta si am respectat legea. Pana la capat o vom face. Nu mai comentam acest lucru. Va felicit pentru faptul ca reusiti in ultima perioada sa apreciati lucrurile pozitive care se intampla in Iasi. Mesajul, sa spunem, acestei platforme Civica, este un mesaj cat se poate de bun pentru clasa politica ieseana, de a comunica in permanenta actiunile cu care ne putem mandri. Si trebuie sa facem acest lucru tocmai pentru a arata cetatenilor ca noi, consilierii locali suntem cat se poate de aplecati asupra problemelor urbei iesene si putem sa le indeplinim gandurile pe care le transmit catre noi. Referitor la aleea Tudor Neculai, este prinsa in programul de modernizare, dam drumul si la proiect in totalitate. Sunt mai multe cereri in ceea ce priveste modernizarea acestei strazi ca si, sa spunem, cale paralela de legatura pentru Nicolina. Nu vrem sa o transformam intr-o cale rutiera performanta din punct de vedere al indicatorilor de trafic, pentru ca acolo a fost gandita ca un drum de incinta si nu neaparat ca un drum principal de circulatie, motiv pentru care o sa limitam foarte mult viteza de circulatie in zona. Am avut o intalnire cu locuitorii de la blocurile dinspre sos. Nicolina pe acesta tema. Multumim din nou pentru faptul ca v-ati implicat. Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc si eu, domnule primar. Mai sunt interpelari? Nu mai sunt. Era si normal ca sa nu fie cu multumiri pentru ca eram la emisiunea “Iarta-ma” pe urma. Asa ca permiteti, toate acestea fiind spune, imi permiteti sa supun spre aprobare proiectele de hotarare pe care dumneavoastra le aveti in fata prin dispozitia domnului primar nr. 482 si 489 rezultata din modificarea lui 484. In comisiile reunite de ieri, de joi, au fost retrase de pe ordinea de zi punctele 6 si 7, si punctul 37. Supun spre aprobare acest proiect de hotarare.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea sa precizam suplimentar pentru colegii nostri, ma iertati domnule presedinte, punctul 37 mai are o eroroare materiala, o necorelare intre avizul de la comisia de monumente istorice si avizul de la comisia de urbanism. Va trebui sa rezolve si acest lucru. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si eu multumesc. Supun spre aprobare proiectul de hotarare (ordinea de zi).

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Proiectul de hotarare (ordinea de zi) a fost aprobat.

Dispozitia nr. 482 din 25 aprilie 2016:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Antipa Gabriela si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Nu sunt discuții. Supun spre aprobarea dumneavoastră.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la data de 31 decembrie

2015;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Altele decat cele de ieri?

Cine este pentru? Domnul Danga, nu va grabiti. Puteam sa spun: cine este imporiva.

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara Anca.

Poftiti? Impotriva?

Doamna consilier Preda Anca

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am sa am eu o mica precizare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Un mic comentariu. As vrea sa observati felul in care s-a executat si vreau sa multumesc si directiei de finante a municipiului Iasi si celei economice. Avem o crestere si pe venituri proprii, dar foarte important este cresterea veniturilor pentru dezvoltare cu peste 250%. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc. Alte discutii ? Supun spre aprobare punctul 3. Pardon, 4.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara Preda. Corect?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2015 al Regiei Autonome de Trasport Public Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? Doua abtineri la domnisoara Preda si la domnul Trandafirescu.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A., prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.223/31.07.2014 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Singura discutie ar fi legata de, daca colegii de la Partidul National Liberal doresc sa faca nominalizare? Domnul Marius Danga?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

La Fotbal SA? La Fotbal SA?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Da.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Fotbal SA vrem sa o desființam, nu sa facem nominalizări in AGA.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am inteles. Propunerea noastra ar fi atunci pentru domnul conferențiar, domnul Liviu Popescu.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Liviu, nu? Bun. Alte propuneri? Nu mai sunt. Supun spre aprobare cu propunerea facuta de domnul primar Chirica.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? Abtinere la domnul Birhala si la domnul profesor Navodaru.

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Nu sunt discutii. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2015-2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Poftiti, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am sa va rog sa acceptati ca din acest consiliu sa faca parte domnul profesor Bejan Victor.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nefiind si alte propuneri, supun spre aprobare cu propunerea domnului primar, domnul doctor Bejan.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnul Bejan.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi pentru anul scolar 2015-2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Propunerea noastra pentru aceasta pozitie este domnul Silviu Apostol.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Silviu Apostol. Multumesc. Mai sunt si alte propuneri? Nu mai sunt. Supun spre aprobare cu propunerea facuta de catre domnul consilier Danga.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 29841/2016 si 41543/2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Nefiind discutii, propun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Autoritatea Națională pentru Cetățenie a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii ? Nefiind discutii, supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Iași în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, a imobilului (construție și teren aferent) situat în Iași, str. Elena Doamna nr. 15;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Poftiti, domnișoara Preda.

Doamna consilier Preda Anca

As avea cateva obsevatii de facut cu privire la acest proiect. Asa cum votam noi in acest moment avem senzatia ca dam fara plata, asa cum ati accentuat si dumneavoastra, domnule presedinte, doar imobilul contructie 755 de mp reprezentand trei cladiri, trei corpuri de cladire. In realitate pe nota de fundamentare rezulta foarte clar ca ceea ce transmitem fara plata, imobilul care il transmitem fara plata este format din teren de 2295 mp si cladirile, ma rog, cladirile 755 si teren aferent. Sper ca suntem constienti ca zona respectiva reprezinta o zona de real interes pentru ca vorbim despre centrul orasului. Eu sunt perfect de acord ca aceasta federatie sa aiba, sa isi desfasoare in continuare activitatea in aceste cladiri si sunt de acord sa se faca acest lucru fara plata, insa nu sunt de acord ca tot acest teren de aproape 3000 mp este dat fara plata, in centul orasului, intr-o zona in care daca facem un exercitiu de imaginatie sau nu de imaginatie, inchidem ochii si ne gandim cam cum este in zona respectiva, ca avem o parcare pentru Curtea de Apel neamenajata, care arata deplorabil, este o rusine pentru centrul orasului. Incercati sa mergeti sa parcati acolo sa vedeti cam cum se parcheaza si in ce conditii. Doi la mana, avem o statie de microbuz penru Aroneanu, Dorobanti s.a.m.d. unde oamenii stau in picioare fara niciun fel de posibilitate de a sta pe o banca sau de a fi amenajata in zona respectiva, daca tot este o statie aprobata de catre Primaria Municipiului Iasi pentru microbuze in niste conditii pana la urma inumane, stau si se sprijina de copaci cand este foarte cald sau, ma rog, se aduna in zona respectiva. Nu stiu, eu apreciez ca 3000 mp acordati fara plata indiferent cui, cred ca este foarte important sa precizez ca nici nu ma intereseaza cui se acorda acest teren. Inteleg ca este in temei legal, ca stau de 25 de ani acolo, insa nu mi se pare in regula ca impreuna cu aceste corpuri de cladire sa se dea si terenul aferent. Avem nevoie in zona de centru de parcari. Putem sa facem o parcare publica. Va ajuta sa dam posibilitatea acestor cladiri sa se foloseasca de 10-12 locuri de parcare. Eu cred ca putem sa dam in folosinta sau sa trecem in proprietate. Atentie, noi in acest moment trecem in proprietate acestei federatii acest teren de 3000 mp. Haideti sa trecem cladirile, sa le poata folosi ca si pana acum in conformitatea cu legea, dar terenul sa il pastram in proprietatea municipalitatii si sa incercam sa ne folosim cu totii de el. Vorbim de 3000 mp pe zona asta, Elena Doamna nr. 15. Multumesc. Deci in principiu nu sunt de acord sa transmitem in proprietate si terenul. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

O sa imi permit sa iau eu cuvantul pe acest proiect de hotarare. Sincer nu putem profita la nesfarsit de faptul ca astazi este vinerea mare, dar as vrea sa fiu foarte clar auzit. Dumneavoastra vorbiti ca sa va auziti vorbind si credeti-ma este rusinos sa auzim in Consiliul Local asemenea aberatii. Pe langa faptul ca nu stiti nimic despre istoria acestui oras, pe langa faptul ca habar nu aveti despre ce vorbiti, vorbiti despre doua zone total diferite, pe langa faptul ca nu ati avut curiozitatea sa cititi proiectul de hotarare, pe langa faptul ca nu stiti ce inseamna comunitatea evreiasca pentru noi toti si pentru faptul ca a fost o comunitate majoritara in municipiul Iasi, pe langa faptul ca nu aveti putin respect pentru cele cateva zeci de mii de evrei care au fost ucisi in 1941, pe langa faptul ca nu v-ati implicat niciodata sa faceti ceva util pentru comunitatea noastra, pe langa faptul ca va abtineti si nu va meritati locul in Consiliul Local, nu ati votat nici pentru macar proiectele pozitive pentru comunitate, pe langa faptul ca imi pare rau ca v-am semnat in lista de semnaturi ca sa puteti candida pentru functia de consilier a municipiului Iasi, nu mai indraznesc si pentru cea de primar, pentru toatea acestea va spun ca sunteti intr-o grava eroare. Nu cititi, nu intelegeti si nu vreti sa faceti nimic comunitatii si chiar imi pare rau ca am fost colegi in acest consiliu. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnisoara Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Mi se pare ca acest discurs era pregatit de acasa. Ma surprinde, nu comentez absolut nimic.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu trebuie sa va surprinda

Doamna consilier Preda Anca

Va rog sa nu ma intrerupeti, eu nu v-am intrerupt.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Imi pare rau, nu pot sa stau la asemenea... (domnul Chirica Mihai a iesit din sala de sedinta).

Doamna consilier Preda Anca

Ati trimis zilele acestea o adresa tuturor iesenilor in care ati spus ca nu mai tratati cu aroganta, municipalitatea nu mai trateaza cu aroganta iesenii. Se pare ca trateaza inclusiv oamenii din Consiliul Local. Este foarte grav. Atitudinea de astazi nu o inteleg, pe cuvantul meu de onoare. Eu am citit foarte bine.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnisoara Preda. Va face o lamurire, sa ascultam putin ce spune si doamna secretar.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

As vrea punctual sa fac o precizare si sa incerc sa lamuresc. Nu este vorba de transmiterea in proprietate a intregii suprafete de teren de 2900 de metri. Asa cum se prevede expres la articolul 1, transmitem in proprietate doar suprafata de 755 de metri aferenta constructiilor pe care de asemenea le transmitem cu drept de proprietate. Este doar amprenta la sol a acestor constructii, restul curtii ramane cu acelasi regim juridic.

Domnul Chirica Mihai a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, doamna scretar.

Doamna consilier Preda Anca

Imi permiteți? Imi permiteți? Este oportun sa va explic pentru ca am citit foarte bine acest proiect.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Este pe subiect

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu vorbeste la microfon. (...este penibil, scrie)

Doamna consilier Preda Anca

L-am citit foarte bine acest proiect. Domnule primar interimar, calmati-va! Calmati-va!

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu vorbeste la microfon (cititi, va rog frumos. Este penibil, domnisoara)

Doamna consilier Preda Anca

Da, ok, sunt penibila.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnisoara Preda, prin mine ... Domnisoara Preda, prin mine, discutati cu mine si eu am sa vad daca va dau sau nu cuvantul. Terminam. S-a lamurit problema. Daca nu mai sunt alte discutii, supun spre aprobarea dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Se abtine cineva? O abtinere la domnul Trandafirescu.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind transmiterea gratuită către Direcția de Asistență Comunitară a spațiului proprietatea Municipiului Iași, în suprafață de 135,47 mp, rămas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta, în vederea înființării unui Centru de creație educație permanentă non formală și dezvoltare personală, în parteneriat cu Asociația Art Civica;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nu sunt discutii. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere la domnisoara Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 37 din 22.05.2006 pentru terenul in suprafata de 56,80 mp, situat in Iasi, Strapungere Silvestru, nr.14, bloc CL 17 parter ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Daca nu sunt discutii, supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 32 din 23.05.2006 pentru terenul in suprafata de 19 mp, situat in Iasi, Strada Vitejilor, bloc SD 1-3, tronson 3, parter ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str. Vitejilor nr. 38, bl. SD1-SD2, tr. SD1, parter, parcela CR 2206/1, cvartal 23 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? Eu ma abtin.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Vasile Lupu, nr.160,bl.G 3 - 1 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 230 mp, situat în Iași, Str-la Primăverii nr. 13, identificat prin sector cadastral 8, parcela CAT 1685 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Daca nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră.

Cine este impotriva?

Se abține cineva?

Cine esțe pențru?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare prin licitație publică a unor dependințe situate in casele naționalizate;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Supun spre aprobare.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu CMI DR.CALATORU MAGDA LUMINITA pentru terenul situat în Iași, Soseaua Pacurari, nr. 26, bl. T 7,sc.A, ap.5, parter ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Nefiind discuții, supun spre aprobare.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva? Domnilor consilieri fiți ațenți.

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu dl BACIU EDUARD CONSTANTIN pentru terenul situat în Iași, str. Zmeu, nr. 3 bis ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții?

Cine esțe impoțriva?

Se abține cineva?

Cine esțe pențru?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu doamna SAVIN ANTOANELA pentru terenul situat în Iași, str. Zlataus, nr. 2 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții?

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 15,26 mp situată în Iași bld. Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1 de pe S.C.Nicolina Farm S.R.L pe Pirtac Stefanel Ovidiu;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Nu sunț discuții.

Cine esțe pențru?

Impoțriva?

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ” Piața Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941”, pieței situate la intersecția Străzii Râpa Galbenă și Strada Gării, precum și atribuirea denumirii de "Piața Drepți între Popoare”, pieței situate la intersecția dintre strada Gării, strada Arcu și Șoseaua Arcu în municipiul Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții daca sunt pe aceasta tema? Nu sunt discuții.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu”;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Dicutii ? Poftiti, domnule primar. Bine ca mai vorbim si ceva.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea in primul rand, daca este ingaduit, stiut fiind faptul ca vorbim despre un erou iesean, un erou roman, un erou care a cazut pe campul de lupta slujind patria, sa ii purtam un scurt moment de reculegere. Multumesc. Si am reusit sa legam astazi ca si zi nationala a veteranilor romani, sa dam si un nume de strada acestui erou al poporului roman. Strada este undeva in zona Galata, face legatura intre strada Cicoarei si strada Poienilor, deci intr-o zona cu case vechi, de peste 60 - 70, chiar mai vechi am descoperit in zona. Am spus ca este necesar ca si promisiune pe care am facut-o de ziua eroilor, daca va amintiti domnul general, familiei dumnealui. Vreau sa multumesc anticipat tuturor consilierilor in perspectiva ca vom vota pozitiv acest proiect de hotarare. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind denumirea unei artere în municipiul Iași “Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu”;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nefiind discutii, supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31 mai 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, Intocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii? Nefiind discutii, supun spre aprobare proiectul.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 148281, Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Un vot impotriva. Mai asteptam doi consilieri sa termine...

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83, NUMAR CADASTRAL 145717 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri, imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Are cineva ceva de spus?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Un vot impotriva la domnisoara Preda.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129, întocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva la domnisoara Preda.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, șos.Nicolina nr.167, număr cadastral 136215 întocmit pentru investitia « Construire locuință si împrejmuire teren privat » ;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Supun la vot.

Cine este pentru?

Impoțriva? Un voț impoțriva la domnisoara Preda.

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, șoseaua Nicolina nr. 165, T2, număr cadastral 139934, întocmit pentru investitia “Construire locuințe colective pe teren privat « ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Supun spre aprobare.

Cine esțe pențru?

Impoțriva? Un voț impoțriva la domnisoara Preda.

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOSU NR. 1, NUMERE CADASTRALE 141254, 150439, 150418 întocmit în vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708/08.07.2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Ceva probleme? Supun spre aprobare.

Cine esțe pențru?

Impoțriva? Un voț impoțriva la domnisoara Preda.

Se abține cineva?

Proiecțul de hoțarare a fosț aprobaț.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 ;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Daca sunt discuții pe acest proiect? Nu sunt. Supun spre aprobare.

Cine esțe pențru?

Impotriva? Un vot impotriva la domnisoara Preda.

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Discuții? Ceva domnul viceprimar? Mulțumesc. Mai rupem din ritm.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Mulțumesc. Propunerea nostra este pentru domnul consilier Catalin Bulgariu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supun spre aprobare.

Cine este impotriva ? Niciunul.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate, domnule consilier, ati fost ales. Mai am doua proiecte si va las locul.

Dispozitia nr. 489 din 27 aprilie 2016:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2016;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Daca aveti vreo discuție ? domnul Bulgariu ? Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Credeti-ma sincer, nu ma așteptam acum chiar... Domnul e mare, Domnul ne vede, Domnul ne judeca.

Proiect nr. 2

Proiect de modificarea componenței A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iași prevăzută la art. 4 din Hotătrârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discutii ? Eram sigur. Poftiti, domnule Danga. Pentru ca este copilul dumneavoastra de suflet.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Aceasta pozitie, tin sa va aduc aminte, ca a fost eliberata prin demisia domnului Vatra, inca din 2014, din momentul in care eu am demisionat din functia de viceprimar, colegii mei au demisionat din functiile de presedinte de comisii, secretari de comisii s.a.m.d. Ce am spus atunci ramane valabil si acum asa incat nu avem o nominalizare pentru AGA la CTP SA.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti, domnule primar, faceti o nominalizare.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Pentru a nu, sa spunem, distorsiona cat se poate de real situatia si componenta Consiliului Local, am sa fac o nominalizare nepolitica si am sa rog un coleg din executiv, urmand ca dupa ce vom face structura noului Consiliu Local sa ne gandim din nou la acest lucru. Avem nevoie de completarea structurii Adunarii Generale a Actionarilor la noua companie pentru a putea demara procedurile de reluare a activitatii si il propun pe domnul Tiron Vasile, colegul nostru.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Acestea fiind spuse cu propunerea... De ce va grabiti asa? Stati putin. Sunt alte discutii? Alte propuneri nefiind, supun spre aprobarea Consiliului Local.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? Nu se abtine.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Stimati consilieri am incheiat si penultima sedinta din anul acesta. Va urez Paste fericit si va multumesc ca m-ati acceptat cu bune si cu rele, si cu completari si fara completari. Va urez un Paste fericit.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONSTANTIN AXINIA

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3