Proces verbal din 24.06.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 24 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 69712 / 05.07.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL IASI

DIN DATA DE 24.06.2016

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 24 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CĂTĂLINA

2.    AUR MARIUS - CĂTĂLIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

9.    COROZĂL DANIEL CRISTINEL

10.    COȚOFAN ALEXANDRU IOAN

11.    DORNEAN TUDOR

12.    GAVRILĂ CAMELIA

13.    GĂBURICI VIOLETA ADRIANA

14.    GHIZDOVĂȚ VLAD

15.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

16.    IGNAT ETIENNE

17.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

18.    JUGRIN LUCIAN

19.    NEDELCU VLAD NICOLAE

20.    PIFTOR DANIEL

21.    PINTILEI MIHAIL

22.    POSTOLACHE ANDREI

23.    SANDU VASILE

24.    SURDU GABRIEL MIHAI

25.    TĂUTU IULIANA DANIELA

26.    TIMOFCIUC RĂZVAN

Participa la sedinta de constituire a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Marian Grigoraș-Prefectul Județul Iași, domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, Doamna Daniela Maria Falcan Președintele Judecătoriei Iași, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, reprezentanti ai Episcopiei Romano-Catolice de Iași, reprezentanti ai Parlamentului României, reprezentanti ai Universitaților din Iași, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie, Inspectoratului de Jandarmi directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Sedința a fost convocată de către Prefectul Judetului Iași prin Ordinul nr. 205/21.06.2016.

Structura sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 24 iunie 2016

I. Prefectul sau reprezentantul acestuia

1.    prezentarea Ordinului de convocare a consilierilor declarati alesi

2.    stabilirea faptului ca sedinta de constituire este legal intrunita

3.    identificarea presedintelui de varsta si a celor doi asistenti ai acestuia dintre consilierii cei mai tineri

II.    Presedintele de varsta

1.    alegerea membrilor comisiei de validare (5 membri) - Hotararea nr. 1

2.    prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor consilierilor declarati alesi

3.    validarea sau invalidarea mandatelor - Hotararea nr. 2

4.    depunerea juramantului de catre consilierii locali ale caror mandate au fost validate

5.    constatarea ca legal constituit a consiliului local - Hotararea nr. 3

6.    alegerea presedintelui de sedinta - Hotararea nr. 4

III.    Presedintele de sedinta

1.    prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului primarului de catre judecatorul desemnat

2.    depunerea juramantului de catre Primarul Municipiului Iasi

3.    alegerea viceprimarilor - Hotararea nr. 5

4.    aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate -Hotararea nr. 6

Actele care se adopta sau se intocmesc in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Iasi

1.    Hotararea nr. 1 - alegerea comisiei de validare

2.    Procesul verbal incheiat de Comisia de validare cu propunerile privind validarea/invalidarea mandatelor

3.    Hotararea nr. 2 - validarea/invalidarea mandatelor

4.    Hotararea nr. 3 - constatarea ca legal constituit a consiliului local

5.    Hotararea nr. 4 - alegerea presedintelui de sedinta

6.    Hotararea nr. 5 - alegerea viceprimarilor

7.    Hotararea nr. 6 - organizarea comisiilor de specialitate

Ordinea de zi a sedintei de constituire a consiliului local

Deschiderea sedintei de constituire a consiliului local de catre Prefectul Județului Iași - Dl. Grigoras Marian

1.    Alegerea comisiei de validare

2.    Prezentarea proceselor verbale incheiate de Comisia de validare cu propunerile privind validarea/invalidarea mandatelor consilierilor declarati alesi

3.    Validarea/invalidarea mandatelor consilierilor alesi

4.    Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate

5.    Constatarea consiliului local ca legal constituit

6.    Alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local

7.    Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului primarului

8.    Depunerea juramantului de catre primar

9.    Alegerea viceprimarilor

10.    Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate ale consiliului local pe principalele domenii de activitate:

Comisia economico-financiara Comisia social culturala, invatamant, culte Comisia de sanatate, familie, protectie copii Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism Comisia de munca si protectie sociala Comisia de tineret si sport

Comisia de protectia mediului, turism, agricultura Comisia juridica si de disciplina

11.    Aprobarea componentei Comisiei de Ordine Publica

Desfasurarea sedintei de constituire a Consiliului Local

I.    Prefectul sau reprezentantul acestuia

Sedinta de constituire a consiliului local se deschide de prefect sau reprezentantul acestuia, care da citire ordinului de convocare

Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect, prin ordin.

Cum, potrivit art. 30 alin 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art 1 alin 2 din “Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale” sedinta este legal constituita numai daca la aceasta participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi, rog pe Doamna Secretar al Municipiului Iasi sa faca apelul nominal al consilierilor alesi.

(Urmeaza apelul nominal )

Constat ca la sedinta sunt prezenti (numarul) consilieri din totalul de 27 de consilieri alesi.

Intrucat la sedinta participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi, sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.

Prima parte a sedintei de constituire, conform art. 31 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art 3 alin 1 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale urmeaza a fi condusa de cel mai in varsta consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

Din datele de stare civila ale consilierilor locali alesi rezulta ca cel mai in varsta consilier este domnul Mihail Pintilei,iar cei mai tineri sunt domnii Nedelcu Vlad Nicolae si Timofciuc Razvan Invit pe cei mentionati sa preia conducerea lucrarilor sedintei.

II.    Presedintele de varsta

Doamnelor si domnilor,

Va propun o pauza in timpul careia doamna secretar ne va prezenta mie si asistentilor mei, in conformitate cu prevederile art. 3 alin 2 - 4 din “Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale”:

-    dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscriptie.

-    dosarul sigilat si semnat de presedintele biroului electoral de circumscriptie si membrii acestuia continand:

■    procesele verbale pentru alegerea consiliului local incheiate la nivelul birourilor electorale ale sectiilor de votare;

■    procesul verbal pentru alegerea consiliului local incheiat la nivelul biroului electoral de circumscriptie

■    intampinarile si contestatiile formulate in timpul alegerilor

-    optiuni scrise ale consilierilor declarati alesi, care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier

Se constituie grupurile de consilieri

(scurta pauza pentru verificarea dosarelor)

Doamnelor si domnilor, trecem la

1. Alegerea comisiei de validare

Potrivit art. 31 alin 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art 7 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor locale, pentru validarea meandatelor consilierilor, consiliile locale aleg prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului consiliului o comisie de validare alcatuita din 5 consilieri.

Va invitam sa faceti propuneri nominale pentru componenta comisiei, cu recomandarea ca propunerile dumneavoastra sa reflecte, pe cat posibil, configuratia politica a consiliului.

OTA: se fac propuneri nominale; alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis, exprimat prin ridicare de maini, al majoritatii prezente

Doamnelor si domnilor,

Luam o scurta pauza si rog membrii comisiei de validare ca, dupa ce isi aleg prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, un presedinte si un secretar, sa procedeze la:

Examinarea legalitatii alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor consilierilor declarati alesi si celorlalte documente primite de la biroul electoral de circumscriptie;

Incheierea procesului verbal cu propunerile de validare/invalidare a mandatelor

(pauza pentru verificarea legalitatii alegerii)

Doamnelor si domnilor,

trecem la al doilea punct din ordinea de zi:

2. Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarati alesi

Rog pe Presedintele comisiei de validare sa dea citire procesului verbal.

(se da citire procesului verbal)

Doamnelor si domnilor,

Ati audiat procesul verbal si va propun sa trecem la al treilea punct pe ordinea de zi.

3.Validarea sau invalidarea mandatelor

Inainte de a supune votului dumneavoastra validarea sau invalidarea mandatelor trebuie sa precizez

cateva reguli prevăzute de art. 31 alin 4 - 5 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001 si art 7 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor locale”, dupa cum urmeaza:

•    Validarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta;

•    Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot;

•    Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa;

•    Invalidarea alegerii unui consilier se poate face numai daca:

-    au fost incalcate conditiile de eligibilitate;

-    alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala constatata in conditiile Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata si modificata;

-    in cazul in care pana la data validarii, un candidat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv; in aceasta situatie va fi supus validarii primul supleant de pe lista.

NOTA: se supun votului deschis validarea sau invalidarea mandatelor, in ordine alfabetica, rezultatul consemnandu-se in Hotararea nr. 2.

Doamnelor si domnilor,

Trecem la punctul patru al ordinii de zi.

4. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate

Pentru depunerea juramantului vom respecta urmatoarea procedura: Doamna Secretar al Municipiului va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie, cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul “JUR”, dupa care va semna juramantul de credinta in 2(doua) exemplare.

Rog pe Doamna Secretar sa dea citire juramantului si sa faca apelul nominal al consilierilor alesi ale caror mandate au fost validate, iar pe doamnele/domnii conilieri sa depuna si sa semneze juramantul in ordinea in care au fost strigati.

5. Constatarea Consiliului Local ca legal constituit

Potrivit art 34 alin 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor validati au depus juramantul.

Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

Doamnelor si domnilor,

Avand in vedere faptul ca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul, consider ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege si, drept urmare, supun votului deschis al majoritatii consilierilor locali validati constatarea, prin hotarare, a constituirii consiliului local.

NOTA: constatarea consiliului local ca legal constituit se consemneaza in Hotararea nr. 3

Doamnelor si domnilor consilieri,

Potrivit art. 35 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, dupa declararea consiliului ca legal constituit acesta alege dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult trei luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.

Trecem deci la punctul 6(sase) al ordinii de zi:

6. Alegerea presedintelui de sedinta

Cine doreste sa faca propuneri?

Domnul ____________________ a propus presedinte de sedinta pe _________________

Procedam la alegerea preseditelui de sedinta prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

In unanimitate (cu majoritate de voturi) Domnul/doamna _____________________ a fost ales/aleasa

presedinte de sedinta.

NOTA: rezultatul alegerii presedintelui se consemneaza in Hotararea nr. 4

Invit presedintele de sedinta ales sa preia conducerea lucrarilor.

III. Președintele de sedinta

Trecem la punctul 7(sapte) al ordinii de zi:

7.    Prezentarea hotararii judecatoresti de validare a mandatului Primarului

Dau cuvantul Doamnei/Domnului judecator delegate al Judecatoriei Iasi, pentru a prezenta in fata consiliului local hotararea judecatoreasca de validare.

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi.

8.    Ceremonia depunerii juramantului de catre Primarul Municipiului Iasi

Invit pe domnul Primar ales sa depuna juramantul in fata consiliului local.

“ Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Iasi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi:

9.    Alegerea viceprimarilor

Potrivit art 57 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art 11 si urmatoarele din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local:

•    Viceprimarul se alege dintre consilieri;

•    Alegerea se face prin vot secret;

•    Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri;

•    Pentru alegerea viceprimarului se folosesc buletine de vot;

•    Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata;

•    Modalitatea de vot este urmatoarea: fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele candidatilor. Pe buletinul de vot se inscrie cuvantul “DA” in dreptul consilierului/consilierilor pe care votantii doresc sa-l aleaga viceprimar

•    Sunt declarati viceprimari candidatii care au obtinut votul majoritatii consilierilor in functie;

•    Daca niciunul dintre candidati nu a obtinut numarul necesar de voturi se organizeaza al doile tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin va fi declarat ales viceprimar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi;

•    In caz de balotaj se organizeaza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi;

•    Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local. Va invit sa trecem la vot.

NOTA: rezultatul alegerii viceprimarului se consemneaza in Hotararea nr. 5

Doamnelor si domnilor, trecem la ultimul punct din ordinea de zi:

10.    Aprobarea constituirii si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Informez doamnele si domnii consilieri ca potrivit art 54 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 16 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor locale, dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Doamnelor si domnilor consilieri,

Va propun spre aprobare proiectul de hotarare privind organizarea comisiilor pe principalele domenii de activitate. Propuneti componenta acestora.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași:

Buna dimineața doamnelor si domnilor.

Se intonează Imnul de stat al României: Deșteaptă-te române!

Reprezentant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei:

O să propun pentru că este un nou inceput să rostim rugăciunea Impărate Ceresc, cei care știu rugăciunea de invocare a Sfântului duh la inceputul oricărei drum:

Împarate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului, Cel ce pretutindenea esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea, si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Amin”...

Reprezentant al Episcopiei Romano Catolice:

Rugaciune de multumire...

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul Prefect al Judetului lasi - Marian Grigoras.

Prefectul Judetului Iasi—Marian Grigoras:

Bună ziua,

Pentru mine personal este o onoare deosebita să particip la ședința de constituire a Consiliului Local al Muncipiului Iași, instituție care va avea atribuția de a asigura dezvoltarea socială și economică a orașului în următorii 4 ani.Vreau să vă spun că vă doresc succes și vă asigur că în mine veți avea un partener corect. Profit de această ocazie ca sa reiterez o rugăminte pe care am mai formulat-o anterior doresc ca intr-o viitoare ședință de consiliu local să luați in considerare solicitarea de acordarea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Iași celor 4 salvatori decedați în accidentul de elicopter din Republica Moldova pe data de 2 iunie. Consider ca este o datorie de onoare a ieșenilor față de cei care și au dat viața in slujba semenilor lor.Legat de procedura de constituire pentru a verifica cvorumul legal o rog pe doamna secretar să facă apelul nominal al consilieri al consilierilor convocați la ședință. Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași:

Domnul Primar Mihai Chirica ?

Domnul Mihai Chirica Primarul Municipiului Iași

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Doamna consilier GAVRILĂ CAMELIA ?

Doamna GAVRILĂ CAMELIA consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier BOIȘTEANU PAUL CORNELIU?

Domnul BOIȘTEANU PAUL CORNELIU consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier HARABAGIU GABRIEL VASILE?

Domnul HARABAGIU GABRIEL VASILE consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier Calin Scripcaru? Este absent motivat.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier Istrate Dumitru Marcel?

Domnul ISTRATE DUMITRU MARCEL consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Doamna consilier ALDEA CĂTĂLINA ?

Doamna ALDEA CĂ TĂLINA consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN?

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier AUR MARIUS„- CĂTĂLIN?

Domnul AUR MARIUS - CĂ TĂLIN consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Doamna consilier TĂUTU IULIANA DANIELA?

Doamna TĂUTUIULIANA DANIELA consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier SURDU GABRIEL MIHAI ?

Domnul SURDU GABRIEL MIHAI consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier SANDU VASILE ?

Domnul SANDU VASILE consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Domnul consilier BOSTAN MANUEL CIPRIAN?

Domnul BOSTAN MANUEL CIPRIAN consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna IonascuDenisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier GHIZDOVĂȚ VLAD ?

Domnul GHIZDOVĂȚ VLAD consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier IGNAT ETIENNE?

Domnul IGNAT ETIENNE consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD?

Domnul BOZ PETRU EDUARD consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Domnul consilier COȚOFAN ALEXANDRU IOAN?

Domnul COȚOFAN ALEXANDRU IOAN consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier DORNEAN TUDOR?

Domnul DORNEAN TUDOR consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier TIMOFCIUC RĂZVAN?

Domnul TIMOFCIUC RĂZVAN consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Doamna consilier GĂBURICI VIOLETA ADRIANA ?

Doamna GĂBURICI VIOLETA ADRIANA consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier PIFTOR DANIEL?

Domnul PIFTOR DANIEL consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier BOTEZ RADU?

Domnul BOTEZ RADU consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier COROZĂL DANIEL CRISTINEL ?

Domnul COROZĂL DANIEL CRISTINEL consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI ?

Domnul POSTOLACHE ANDREI consilier local al Municipiului Iași:

Prezent.

Prefectul Judetului Iasi—Marian Grigoras:

Având în vedere apelul nominal efectuat rezultă că sunt prezenți cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarați aleși, motiv pentru care declar ședința legal constituită cu precizarea că această convocare s-a făcut conform Ordinului 205/21.06.2016 emis de Prefectul județului Iași. Conform prevederilor legale dau cuvântul celui mai in vârstă dintre consilieri precum și asistenților acestuia, ei vor prelua conducerea lucrarilor ședinței.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Domnul consilier Sandu Vasile vă rog preluați ședința in calitate de presedinte de vârstă ?

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Buna ziua doamnelor si domnilor,

Va propun o pauza in timpul careia doamna secretar ne va prezenta mie si asistentilor mei, in conformitate cu prevederile art. 3 alin 2 - 4 din “Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale”. Dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscriptie. Dosarul sigilat si semnat de presedintele biroului electoral de circumscriptie si membrii acestuia continand:

■    procesele verbale pentru alegerea consiliului local incheiate la nivelul birourilor electorale ale sectiilor de votare;

■    procesul verbal pentru alegerea consiliului local incheiat la nivelul biroului electoral de circumscriptie

■    intampinarile si contestatiile formulate in timpul alegerilor

- optiuni scrise ale consilierilor declarati alesi, care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Toate aceste dosare sunt in fata dumneavoastra pentru luarea la cunostinta.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Se constituie grupurile de consilieri?

Se anunță liderii de grup?

Domnul BOZ PETRU EDUARD consilier local al Municipiului Iași:

Grupul consilierilor liberali au decis si m-au onorat pe subsemnatul Boz Petru Eduard să fiu liderul de grup.

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

La formațiunea Partidului Social Democrat vom anunța ulterior liderul de grup în urma unei ședințe ce va avea loc la Biroul Municipal Executiv.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Vă propun să alegem comisia de validare.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Aceasta va fi compusă din 5 membri așteptăm nominalizări din partea grupurilor vă rog.

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

Din partea grupului Partidului Social Democrat nominalizări e ar fi domnul Boisteanu Paul Corneliu și doamna Gavrila Camelia, așa cum am convenit și cu cele alte formațiuni vor mai fi domnul Corozăl Daniel Cristinel din partea ALDE, doamna Găburici Violeta din partea PMP si domnul Bostan Ciprian din partea PNL.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Supunem la vot această propunere?

Cine este pentru ?

Abțineri?

Împotrivă?

Comisia a fost constituită.


Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Invit membrii comisiei de validare să analizeze dosarele de candidatură care se află in fața președintelui de vârstă, să-și aleagă președintele și secretarul acestei comisii, să se retragă pentru a se analiza aceste dosare și la reintoarcere să prezinte procesul verbal cu propunerile de validare sau de invalidare ale mandatelor consilierilor locali. Deci vă rog, membrii comisiei de validare sa preluați dosarele și insoțiți de colegul meu să trecem la efectuarea procedurii.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Doamna Presedinte a Comisiei de validare prezintă procesul verbal:

Doamna Gavrila Camelia consilier local al Municipiului Iași (președinte al comisiei de validare):

Domnule presedinte, domnule prefect, domnule primar, comisia de validare s-a intrunit și a decis alegerea Președintelui de validare în persoană mea Gavrilă Camelia și a Secretarului în persoana domnului Bostan Manuel Ciprian.

A doua decizie luată de comisie a fost legată de analiză si validarea dosarelor consilierilor, s-au constatat că au fost toate dispozitiile legale, că nu sunt cazuri de incompatibilitate și s-a propus validarea unui numar de 27 de consilieri pentru plenul consiliului local. Menționăm numele celor 27 de consilieri, nume rezultate și in urma demisiilor de la unele partide.

În ordine alfabetică aceștia sunt:

1.

ALDEA CĂTĂLINA

2.

AUR MARIUS - CĂTĂLIN

3.

BOCA ADRIAN FLORIN

4.

BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

5.

BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.

BOTEZ RADU

7.

BOZ PETRU EDUARD

8.

CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

9.

COROZĂL DANIEL CRISTINEL

10.

COȚOFAN ALEXANDRU IOAN

11.

DORNEAN TUDOR

12.

GAVRILĂ CAMELIA

13.

GĂBURICI VIOLETA ADRIANA

14.

GHIZDOVĂȚ VLAD

15.

HARABAGIU GABRIEL VASILE

16.

IGNAT ETIENNE

17.

ISTRATE DUMITRU MARCEL

18.

JUGRIN LUCIAN

19.

NEDELCU VLAD NICOLAE

20.

PIFTOR DANIEL

21.

PINTILEI MIHAIL

22.

POSTOLACHE ANDREI

23.

SANDU VASILE

24.

SCRIPCARU CĂLIN

25.

SURDU GABRIEL MIHAI

26.

TĂUTU IULIANA DANIELA

27.

TIMOFCIUC RĂZVAN


Acestea sunt deciziile din prima sedinta a comisiei de validare.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Multumim doamna președinte. Supun la vot validarea consilierilor locali. (cu respectarea art. 31, alin. 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001).

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Cine este pentru ?

Împotrivă ?

Abțineri?

Multumim. Consiliul Local a fost validat.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Multumim. Vă voi invita în ordine alfabetică la depunerea următo rului jurământ.

“Jur să respect Constiția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Domnul consilier Postolache Andrei va depune jurământul fără această formulă religioasă.

Doamna consilier ALDEA CĂTĂLINA:

Jur!

Domnul consilier AUR MARIUS - CĂ TĂLIN:

Jur!

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Jur!

Domnul consilier BOIȘTEANU PAUL CORNELIU:

Jur!

Domnul consilier BOSTAN MANUEL CIPRIAN:

Jur!

Domnul consilier BOTEZ RADU:

Jur!

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Jur!

Domnul consilier CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN:

Jur!

Domnul consilier COROZĂL DANIEL CRISTINEL:

Jur!

Domnul consilier COȚOFAN ALEXANDRU IOAN:

Jur!

Domnul consilier DORNEAN TUDOR:

Jur!    w

Doamna consilier GAVRILĂ CAMELIA:

Jur!

Doamna consilier GĂBURICI VIOLETA ADRIANA:

Jur!    w

Domnul consilier GHIZDOVĂȚ VLAD :

Jur!

Domnul consilier HARABAGIU GABRIEL VASILE:

Jur!

Domnul consilier IGNAT ETIENNE:

Jur!

Domnul consilier ISTRATE DUMITRU MARCEL:

Jur!

Domnul consilier JUGRIN LUCIAN:

Jur!

Domnul consilier NEDELCU VLAD NICOLAE:

Jur!

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

Jur!

Domnul consilier PINTILEIMIHAIL:

Jur!

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI: (Jurământ fără formulă religioasă).

Jur!

Domnul consilier SANDU VASILE:

Jur!

Domnul consilier SURDU GABRIEL MIHAI:

Jur!

Domnul consilier Calin Scripcaru va depune jurământul în prima ședință la care va fi prezent.

Doamna consilier TĂUTUIULIANA DANIELA:

Jur!

Domnul consilier TIMOFCIUC RĂZVAN:

Jur!

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Ceremonia depunerii jurământului a luat sfârșit. Domnule președinte de vârstă vă rog?

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Având în vedere că majoritatea consilierilor locali au depus jurământul consider că sunt îndeplinite condițiile îndeplinite de lege și supun votului constatatea ca legal constituit a consiliului local?

Cine este pentru ?

Impotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a aprobat.

Trecem la următorul punct, alegerea președintelui de ședință:

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

Pentru grupul Partidului Social Democrat propunerea ar fi domnul consilier Mihail

Pintilei.

Domnul SANDU VASILE Președinte de vârstă:

Mai sunt si alte propuneri?

Cine este pentru domnul domnul consilier Mihail Pintilei?

Impotrivă?

Abtineri?

În unanimitate a fost aprobat.

Domnul consilier Pintilei Mihail va rog sa luați loc pe locul președintelui de ședință.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Trecem la punctul 7 al ordinii de zi și anume prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului primarului. Dau cuvântul doamnei judecator delegat al Judecătoriei Iasi pentru a prezenta in fața consiliului local hotărârea judecătorească de validare.

Doamna Falcan Maria Daniela - Președinte Judecătoria Iași:

Buna ziua,

Sunt Dana Falcan președintele Judecătoriei Iași și în conformitate cu dispozițiile Legii 215/2001 vă voi prezenta rezultatul procedurii de validare a alegerii in funcția de primar al Municipiului Iași. Prin hotărârea Camerei de Consiliu nr. 1253 din 2016 pronunțată în dosarul 19116, Judecătoria Iași a hotărât: Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 97 alin. 2 din Legea 67/2004 și ale art. 58 alin 1 din Legea 215/2001 prin raportare la dispozitiile art. 38 din Legea 334/2006 precum si condițiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 și 5 din Legea 67/2004, fără a fi constatate impedimente din cele arătate la dispozitiile art. 58 alin. 2 din Legea 215/2001, instanța a hotărât validarea alegerii în funcția de primar al Municipiului Iași a candidatului Chirica Mihai propus de Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași:

“Jur să respect Constituția și legile țării " și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Doamna Aurica Ichim ati vrut sa ne transmiteti un gand. Va invitam aici.

Doamna Aurica Ichim Directorul Muzeului Unirii Iași:

Felicităm consiliului no ales. Domnule Primar, astăzi este o zi mare pentru lasi și pentru dumneavoastră. De astăzi veți indeplini funcția pe care a indeplinit-o Pogor, Gane și de aceea de numele lor e legat marele realizari ale Iașului, aducțiuni de apă, păvăluiri și mai ales numele Teatrului Național din Iași. Sperăm ca în viitor peste 4 ani și numele dumneavoastră să se lege de mari realizări, poate de Opera, de Filarmonică și mai ales să nu uitați cele mai frumoase perle care împodobesc orașul nostru: monumentele istorice și deasemenea toata viața culturală a Iașului care face ca numele acestui oraș să se audă peste tot pe planetă. Și fiindcă știți unde lucrez eu, vă rog să îmi permiteți sa-l parafrazez pe Kogălniceanu și să vă spun “ că mare și grea vă este misia”. Domule Primar, să aveți urechea astupată la lingușeală și minciună și pururea deschisă la adevăr și mai ales domnule Primar să nu ii uitați pe cei mulți care au dat votul de incredere pentru dumneavoastră, astfel încât să vă țineți promisiunile din campania electorală. Si domnule Primar sunt convinsă că pe parcursul celor 4 ani poate și mai mult vor fi și pietre, important e ca dumneavostră cu înțelepciune să le adunați, să faceți un zid în jurul dumneavoastră și de acolo de sus să priviți cu egală măsură către cei care au avut incredere în dumneavoastră și către cei care așteaptă încă cu nerăbdare să-i convingeți. Domnule Primar, vă doresc multă întelepciune în tot ceea veți face, Dumnezeu să va aibă în pază să vă ocrotească și pe viitor sănătate.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași:

Și acum la inceput de mandat aș vrea să transmit câteva cuvinte, să mulțumesc tuturor ieșenilor. Eu sunt Primarul tuturor ieșenilor, rezultatul alegerilor confirmă că trebuie sa-i reprezint pe toți. Vreau să mulțumesc celor care s-au implicat în această campanie și din echipa noastră și din echipa celorlalți contracandidați care au fost adversarii noștri... Bisericii Ortodoxe Române, Episcopiei Romano Catolice, Comunității evreilor și tuturor comunităților ... univerităților ieșene prezente aici, Parlamentul României, colegilor mei consilieri, colegilor mei din primăria Municipiului Iași și tuturor ieșenilor. Mulțumesc pentru încredere și împreună vom reuși să ducem tot programul nostru până la capăt. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor trecem la punctul 9 al Ordinii de zi și anume alegerea Viceprimarilor. Potrivit art. 57 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001 și art. 11 și următoarele din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Local, viceprimarul se alege dintre consilieri, alegerea se face prin vot secret, propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv al viceprimarilor se va face de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri. Pentru alegerea viceprimarilor se folosesc buletine de vot. Exercitarea votului se face intr-o cabină special amenajată. Modalitatea de vot este următoarea: fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele candidaților. Pe buletinul de vot se inscrie cuvântul “ Da” în dreptul consilierului sau consilierilor pe care votanții doresc să-l aleagă viceprimar. Sunt declarați viceprimari candidații care au obținut votul majorității consilierilor în funcție. Dacă nici unul dintre candidați nu a obținut numărul necesar de voturi, se organizează un al doilea tur de scrutin în aceeași ședință la care vor participa candidații situați pe primele 2 locuri. La al doilea tur de scrutin va fi declarat ales viceprimar candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidații care se află în această situație.Va fi declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. Pe durata exercitării mandatului viceprimarul își păstrează statutul de consilier local.

Vă invit să trecem la vot.

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

Din partea Partidului Social Democrat propunerea pentru funcția de Viceprimar este domnul Harabagiu Gabriel Vasile, iar pentru a doua propunere vreau sa-i dau cuvantul domnului Primar care este și președinte al organizației municipale PSD.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași:

Da, a fost intr-adevăr o discuție în interiorul biroului executiv municipal și în urma acelei dezbateri propunerea noastră pentru cea de a doua funcție de viceprimar este pentru domnul Radu Botez din partea ALDE.

Domnul BOCA ADRIAN FLORIN consilier local al Municipiului Iași:

Așadar ambele propuneri, reiterez domnul Harabagiu Gabriel Vasile din partea PSD si domnul Radu Botez din partea ALDE.

Domnul BOZ PETRU EDUARD consilier local al Municipiului Iași:

Dacă îmi permiteți, grupul consilierilor liberali a decis să aibă o atitu dine constantă cu oferta noastră electorală și administrativă, care am prezentat-o și în campania electorală dar care a făcut obiectul și celor 4 ani de mandat anteriori în care noi am căutat să stăm de pavăză oricărui derapaj al administrației municipiului Iași. În acest sens nu vom face nici o propunere pentru funcția de viceprimar. Constat cu surprindere faptul ca Partidul Social Democrat formulează propuneri și în numele altor partide, ceea ce am susținut că ducem o luptă singuri pentru proiectele noastre cu viziune liberală se confirmă. În acest sens vom vota impotriva propunerilor de candidați care au fost formulate astazi și în schimb decidem sa facem o opoziție constructivă și să rămânem de veghe împotriva oricărei acțiuni nelegale care ar putea să ajungă pe masa consiliului local.

Doamna consilier GAVRILĂ CAMELIA:

Stimati colegi, domnilor consilieri, a votat toata lumea? Daca procedura e finalizata, doamna secretar putem desface urna, da?

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Va rugam sa luati loc pentru a fi comunicate rezultatele alegerilor.

Dau cuvantul doamnei presedinte Camelia Gavrila pentru a expune rezultatul votului.

Doamna consilier GAVRILĂ CAMELIA:

Doamnelor si domnilor in urma numararii de catre comisia de validare a voturilor exprimate de consilierii locali, am constatat urmatoarele aspecte. Din 27 de consilieri sunt prezenti 26 de consilieri. Voturile s-au exprimat in felul urmator. Pentru candidatura domnului Gabriel Vasile Harabagiu, 16 voturi pentru si 10 voturi impotriva.

Pentru candidatura domnului Radu Botez, de asemenea 16 voturi pentru si 10 impotriva. In aceste conditii, domnul Gabriel Vasile Harabagiu, va rugam sa va ridicati si domnul Radu Botez, sunt desemnati de consiliul local in calitate de viceprimari. Si - i invitam alaturi de domnul primar, cu o echipa completa.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Doamnelor si domnilor, onorata asistenta. Trecem la ultimul punct al Ordinii de zi si anume aprobarea constituirii si componentei Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Va informez ca potrivit art. 54 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 si art. 16 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, dupa constituire, Consiliul Local isi organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate si anume: Comisia Economico-Financiara, Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte, Comisia pentru Sanatate, Familie si Protectia Copilului, Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Comisia de Munca si Protectie Sociala, Comisia pentru Tineret si Sport, Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura, Comisia Juridica si de Disciplina si de asemnenea in sedinta de astazi aprobam componeta Comisiei de Ordine Publica unde se vor face 2 propuneri. Celelalte comisii pe care le-am enumerat, exista propunerea sa fie formate din 7 membri. Va supunem la vot aceste propuneri.

Cine este pentru?

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

O secunda, o secunda. Partidul National Liberal sustine ca aceste comisii sa fie formate din 9 membri asa cum au fost si in mandatul anterior pentru a asigura reprezentarea tuturor fortelor politice.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Reprezentantul...

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Avand in vedere ca noi am propus 7 membri, am facut acest lucru pentru a avea un scop lucrativ mai bine realizabil si nu vedem nicio problema in a fi 7 membri intr-o comisie, plus ca in mai toate comisiile sunt membri tuturor formatiunilor, inclusiv candidatul independent.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Supunem propunerile in ordinea lor.

Cine este pentru ca aceste comisii sa fie formate din 7 membri ?

Votam.

Impotriva?

Abtineri?

Va rog sa comunicati rezultatul votului.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Cu 16 voturi pentru, comisiile vor fi compuse din 7 membri.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Cred ca nu mai are rost a doua propunere sa o supunem la vot. Da. Multumesc!

Trecem la nominalizarea membrilor din cadrul comisiilor. Va rog ...

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Imi cer scuze. As dori sa solicit o pauza de 5 minute pentru a ma consulta cu liderii tuturor formatiunilor. Am vazut ca Partidul Social Democrat are deja o lista de propuneri asa cum ne-a obisnuit de la inceputul sedintei, se pare ca face nominalizari si in numele altor forte politice si nu este corect. As dori sa discutam componenta acestor comisii mai ales ca spre deosebire de numarul membrilor care a fost

in mandatul anterior, in momentul de fata s-a produs o modificare.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da, va rog.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Cred ca este in eroare colegul meu, noi nu facem propuneri din partea altor formațiuni politice ci impreuna cu dumnealor. Asa cum ne- a zis si dumnealui, daca in momentul de fata nu ne-a facut nominalizari concrete, eu voi da curs propunerilor si le voi citi urmand ca astazi sau la urmatoarea sedinta dumnealui sa vina, sa completeze si nominal aceste locuri din comisii. Cele din formatiuni politice PNL, bineinteles.

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Domnule președinte de sedinta, noi avem nominalizarile pentru fiecare comisie si nominalizarile au fost gandite atat pentru o componenta de 9 cat si pentru o componenta mai redusa, insa este absolut inacceptabil ca in sala sa existe deja o servita sa spunem in care ni se pune pumnul in gura si ni se spune exact cati membri avem in fiecare comisie si fara a fi intrebati fara a se purta o minima discutie. Nu este corect si deja este un semnal de alarma in privinta modului in care tratati dumneavoastra fortele din opozitie.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Aveti cuvantul.

Domnul consilier CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN:

Da, domnule presedinte, eu cred ca reprezentantii Partidului Social Democrat nu au facut decat sa respecte legea, prin urmare ati supus la vot propunerea de 7 membri si a fost aprobata cu 16 voturi decat a afirma doamna Secretar, propunerea colegului meu Boca a fost de maxima decenta, nu vad de ce nu am trece la citirea nominalizarilor Partidului Social Democrat lasandu-i domnului Boz Petru Eduard un pic de meditatie astfel incat sa vina la urmatoarea intalnire cu propunerile punctuale ale partidului domniei sale. Noi nu propunem in numele altui partid ci al Partidului Social Democrat si al iesenilor .

Va multumesc!

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Daca ati fost atent la ce a vorbit domnul Boz, dansul a spus asa ca au gandit formarea comisiilor din 7 sau din 9. Le dam o pauza de 5 minute sa gandeasca la cea de 7 membri, da?

Luam o pauza de 5 minute.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Rugam toti consilierii sa ia loc. Liderii de grup va rog sa luati masuri sa va fie prezenti colegii in sala. Doamnelor si domnilor consilieri, onorata asistenta. Va propun spre aprobare proiectul de hotarare privind organizarea Comisiilor pe principalele domenii de activitate.

începem cu Comisia Economico - Financiara. Va rog sa faceti propuneri.

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Domnule presedinte de sedinta daca imi permiteti. Partidul National Liberal refuza sa faca absolut nicio nominalizare pentru aceste comisii, desi principiul de la care s-a pornit este cel legal si anume sa existe o proportionalitate privind componenta in comisiei, faptul ca Partidul Social Democrat a decis in ce comisie sa aiba Partidul National Liberal 3 reprezentanti, din ce comisie sa faca parte un candidat independent, din ce comisie sa faca parte reprezentantii altor forte politice este absolut abuziv si nu putem sa fim de acord cu acest joc si mar otravit care ne este servit astazi pe masa de catre Partidul Social Democrat.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da aveti cuvantul.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Noi cei de la Partidul Social Democrat intelegem ca deja a inceput vad ca o noua campanie sau nu stiu ce sa inteleg din atitudinea colegului meu. Eu pot sa spun ca noi ne am consultat cu PMP, cu ALDE, bineinteles ca am discutat si vis a vis de domnul Postolache, domnul candidat independent. Nu cred ca am facut nimic de capul nostru, am respectat tot ceea ce inseamna proportionalitatea, tinand cont si de numarul de voturi bineinteles vorbim aici de numarul de consilieri la fiecare formatiune si cred ca am facut lucrurile egal ...

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da, domnul Postolache.

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI:

Vreau sa mentionez ca nici eu nu voi vota, voi vota contra acestor propuneri. Am avut o scurta discutie in care am fost informat de comisiile in care voi fi propus. Ele nu coincid cu optiunile mele, nici cu optiunile consultarii pe care am facut - o in care peste 1000 de oameni si au spus parerea in ce comisie ar trebui sa fac eu parte. Deci voi vota contra comisiilor.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da multumesc! Domnul Boca.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Eu vin cu propunerea din partea Partidului Social Democrat, la Comisia Economico - Financiara este : Surdu Gabriel, Boca Florin, Harabagiu Gabriel, Pintilei Mihail, las acum pe celelalte formatiuni, PNL-ul ar avea aici 2 pozitii si cei de la ALDE sa faca o propunere. Radu Botez.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Din grupul ALDE sa faca o propunere ca avand in vedere ca dansii refuza nu , probabil ca eu ca presedinte ma gandesc ca mai trebuie timp de gandire pana la prima sedinta sau o sa va mentineti punctul de vedere pe toata perioada.

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Deci asa cum am spus astazi nu facem absolut nicio propunere pentru nici o comisie. Discutați cu majoritatea pe care v-ati format-o deja...

Domnul consilier BOTEZ RADU:

Din partea ALDE, domnule presedinte, aici in stanga.

Din partea ALDE propunerea este Radu Botez, iar daca pot sa fac si eu un scurt comentariu, odata ce s-a hotarart, s-au hotarat cei de la PNL sa nu faca propuneri cred ca ar trebui sa incheiem orice discutie cu cei de la PNL. Da, deci nu facem un dialog aici.

Domnul consilier BOZ PETRU EDUARD:

Nici nu a existat vreo discutie domnul Botez, deci puteti sa continuati in aceasta conduita.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Continuam. Supunem la vot.

Componenta Comisie Economico - Financiara.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

17 voturi pentru, 9 impotriva. Comisia a fost votata.

Trecem la Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte.

Propuneri, va rog.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Din partea Partidului Social Democrat: Doamna Gavrila Camelia, Domnul Ciobotaru Florentin Traian, Domnul Pintilei Mihail si domnul Nedelcu Vlad Nicolae.

La fel ca si in cealalta comisie 2 pozitii au fost alocate formatiunii PNL si o alta pozitie din aceasta comisie PMP-ului pe care ii rog sa vina cu o propunere.

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

Buna ziua! Din partea Partidului Miscarea Populara noi o propunem pe Doamna Violeta Adriana Gaburici.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Deci, ati auzit componenta, trecem la vot.

Cine este pentru componenta acestei comisii?

Contra?

Abtineri?

17 voturi pentru, 9 contra.

Comisia este constituita.

A treia comisie, Comisia pentru Sanatate, Familie si Protectia Copilului.

Propuneri, va rog

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Din partea Partidului Social Democrat: Domnul Scripcaru Calin, Domnisoara Aldea Catalina, Doamna Gavrila Camelia si Domnul Boisteanu Paul.

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

Grupul ALDE.

Domnul consilier BOTEZ RADU:

Domnul Corozal Daniel Cristinel.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Cine este pentru aceasta componenta?

Contra ?

Abtineri?

Componenta este votata cu 17 voturi pentru si 9 impotriva.

Trecem la Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism. Propuneri va rog.

Grupul PSD.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Din partea Partidului Social Democrat propunerile sunt urmatoarele: Boca Florin, Aur Marius, Harabagiu Gabriel, urmand ca domnii de la PMP si domnii de la ALDE sa-si faca nominalizari aici.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Grupul ALDE.

Domnul consilier BOTEZ RADU:

Din partea grupului ALDE Domnul Corozal Cristinel.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Grupul PMP.

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

Din partea Partidului Miscarea Populara pe Violeta Adriana Gaburici. Noi suntem oricum doi si numele noastre le auziti mai des.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da. Cine este pentru aceasta componenta?

Impotriva?

Abtineri?

Trecem la urmatoarea comisie.

Si anume Comisia pentru Munca si Protectie Sociala. Propuneri va rog.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Din partea Partidului Social Democrat : Domnul Aur Marius, Domnul Sandu Vasile si Domnul Istrate Marcel.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Grupul PMP propuneri, va rog'.

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

Noi il propunem pe Daniel Piftor, adica subsemnatul.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Cine este pentru aceasta componenta?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc!

Comisia este votata.

Trecem la Comisia pentru Tineret si Sport.

Grupul PSD, propuneri.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Domnul Ciobotaru Florentin, Domnul Nedelcu Vlad, Doamna Tautu Daniela si domnul Harabagiu Gabriel.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Ar fi trebuit ca domnul Postolache sa -si exprime un punct de vedere in legatura cu apartenenta la aceasta comisie dar am inteles din expunerea dumneavoastra ca nu votati.

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI:

Mie nu-mi este foarte clar cand as fi avut ocazia sa-mi exprim optiunile. Optiunile mele daca le discutam acum ar fi Urbanism si Amenajarea Teritoriului, urmat de Comisia Economico - Financiara, urmata de Comisia Juridica, cum spun in urma unei consultari. Conform legii, Consiliul ma propune pe mine ca independent in aceste comisii, euvoi vota impotriva lor dar nu mi dau seama ce alta informatie as putea oferi acum. Daca aveti nevoie sa ma intrebati..

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Am inteles.

Domnul consilier BOIȘTEANU PAUL CORNELIU:

Domnul presedinte. As dori sa fac o oarecare precizare pe care eu am acumulat-o ca si experienta. Deci sigur fiecare avem impresia ca avem o anumita competenta poate mai bine definita catre un anumit domeniu. Ne-am asumat in a fi consilieri in a participa la activitatile lucrative ale consilului. Deci exista o distributie a prezentei noastre si obligatia prezentei noastre in comisiile lucrative, sa nu avem impresia ca una din activitatile unei comisii este mai importanta decat alta. Faptul ca am fost presedintele comisie economico-financiara in mandatul trecut asta nu inseamna ca obligatoriu ar fi trebuit sa fiu in comisia respectiva mandatul acesta. Deci ne-am asumat particparea la activitatile care cuprind toate domeniile de lucru ale administratiei primariei Iasi. Multumesc!

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Domnul Boca, va rog.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Avand in vedere aceasta situatie as ruga celelalte formatiuni de la ALDE daca pot face o propunere sau PMP -ul? Daca nu vom face noi o propunere pe Domnisoara Aldea.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da, am inteles. Ati ascultat componenta, va rog sa trecem la vot.

Cine este pentru ?

Contra?

Abtineri?

Deci.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

A fost necesara si aceasta nominalizare pentru ca si acesta comisie sa poata fi lucrativa . Legea prevede minim 5 consilieri in componenta unei comisii pentru ca aceasta sa poata lucra si sa poata desfasura sedintele in mod legal.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da trecem la urmatoarea comisie. Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura. Va rog sa faceti propuneri.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Domnul Istrate Marcel, Domnisoara Aldea Catalina, Domnul Scripcaru Calin si Domnul Surdu Gabriel. Aici ar fi, noi am prevazut ca sa aiba pe langa PNL la fel si domnul Postolache .

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

La fel trebuie celelalte 2 partide. Daca au propuneri pentru comisia aceasta, respectiv ALDE si PMP. Doamna consilier GĂBURICI VIOLETA ADRIANA:

Din partea Partidului Miscarea Populara il propunem pe Piftor Daniel.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Trecem la vot.

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI:

As vrea sa intreb daca voi avea oportunitatea sa propun si eu alte comisii di care vreau sa fac parte? Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Dumneavoastra puteti propune si se supune la vot. .. asta este.

Orice propunere in consiliul local se voteaza.

Domnul consilier POSTOLACHE ANDREI:

ok.    w

Doamna consilier GAVRILĂ CAMELIA:

Nu va suparati domnul primar nu as vrea sa incepem acest nou mandat cu o tensiune care o simt plutind si care nu este in regula. Sigur ca sunt momente in care in campanie se ascult diferentele, polemica este fireasca . Acum totusi pornim la un drum de 4 ani. Poate ca nu ar fi rau sa mai lasam un timp pentru discutii pentru negocieri, pentru ca ar mai putea fi alte optiuni, alte clarificari, dupa aceea .. de exemplu daca se propun acum pe locuruile care se cuveneau de exemplu candidatului independent sau PNL-ului. Ce se intampla, candidatul independent nu poate ramane fara comisie.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Va rog domnul primar, va rog.

Domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași:

Haideti sa fac eu trecerea in revista ce trebuia facut de la inceput. S-a propus pentru cele 8 comisii cate 7 pozitii pentru toate comisiile lucrative ale Consiliului Local. Asta inseamna 56 de pozitii. Avand in vedere componenta Consiliului Local repartitia acestor 56 de pozitii revine dupa cum urmeaza. Conform exprimarii la vot, 29 de pozitii devin partidului social democrat, 17 pozitii Partidul National Liberal , 4 pozitii ALDE, 4 pozitii Partidul Miscarea Populara si 2 pozitii pentru candidatul si consilierul independent de data aceasta. Asta inseamna ca cele 29 de pozitii revin Partidul Social Democrat, cate 5 comisii cu 4 membri si 3 comisii cu 3 membri. Pentru Partidul National Liberal in fiecare comisie cate 2 membri si la o singura comisie cate 3, 2 pozitii pentru independent si 4 pozitii pentru celelalte 2 partide. Pentru ca o comisie sa ramana lucrativa pentru ca Iasul are nevoie ca aceste comisii sa lucreze incepand de astazi, trebuie sa fie minim 5 membri din cei 7. Asteptand desigur si componenta Partidului National Liberal care se regaseste in fiecare comisie cu minim 2 consilieri locali. Raspunsul de a participa la aceste comisii astazi ar face imposibila folosirea comisiilor pentru sedinta ordinara care va urma. Daca domnul Postolache se razgandeste pentru pozitiile pe care le am nominalizat, noi vom renunta la candidatul nostru si vom da postul domnului Postolache, lasand sa se gandeasca pana la urmatoarea sedinta. Acelasi lucru se va intampla si cu Partidul National Liberal. Daca nu vor nominaliza consilieri in aceste comisii, noi vom face comisiile si vom propune Hotararile de Consiliu, urmand ca atunci cand o vor face sa-si ocupe si sa- si exprime dreptul in fiecare comisie asa cum a fost propusa. Multumesc!

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Multumim Domnule Primar!

Trecem la Comisa Juridica si de Disciplina.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Comisia de Protectia Mediului.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Da. Tensiunea, tensiunea. Deci supunem votului Comisia pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura.

Cine este pentru?

Domnul Piftor, da, s-a anuntat, a anuntat doamna.

Pentru?

Contra?

Abtineri?

Multumesc!

Deci 17 voturi pentru, 9 impotriva.

Trecem la Comisia Juridica si de Disciplina.

Propuneri, va rog.

Domnul consilier BOCA ADRIAN FLORIN:

Din partea Partidului Social Democrat: Domnul Boisteanu Paul, Doamna Tautu Daniela, Domnul Sandu Vasile. As ruga pe cei de la PMP, de la ALDE si de la PNL daca vor sa faca nominalizari.

Domnul consilier PIFTOR DANIEL:

De la Partidul Miscarea Populara il propunem pe domnul Daniel Piftor, adica subsemnatul. Domnul consilier BOTEZ RADU:

Din partea ALDE Radu Botez.

Domnul Pintilei Mihail - Președinte de ședință:

Ati auzit componenta. Trecem la vot. Cine este pentru?

Contra?

Abtineri?

Deci cu 17 voturi pentru, 9 voturi contra Comisia a fost validata. Trecem la aprobarea componentei Comisiei de Ordine Publica.

Ne oprim aici si ramane la latitudinea dumneavoastra.

Avand in vedere ca problemele inscrise pe Ordinea de zi au fost epuizate declar sedinta inchisa fara pumn in gura.

PRESEDINTE DE SEDINTA, MIHAIL PINTILEI

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3