Proces verbal din 07.03.2016

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 07 martie 2016 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 24816 / 08.03.2016

AI"rrnrȚ

Aducem la cunoștința publicului

MINUTA

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.03.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

MINUTA

ședinței extraordinare din data de 7 martie 2016 a Consiliului L oca! al Municipiului iași

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data mai sus-menționată, prin Dispoziția Primarului nr. 279/03.03.2016, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

Sunt prezenți următorii consilieri locali:

1.    AUR MARIUS CĂTĂLIN

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BOCA ADRIAN FLORIN

5.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

6.    BULGARIU CATALIN

7.    BIRHALA CONSTANTIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CĂTĂLIN

10.    DANGĂ MARIUS

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    LEONTE CONSTANTIN

13.    MATASARU PETRE DANIEL

14.    MELENCIUC GEORGIANA

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SANDU VASILE

20.    SCRIPCARU CALIN

21.    VRANCEANU SIMONA

Participă la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: doamna Denisa Liliana Ionașcu -secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrările ședinței sunt conduse de către domnul Axinia Constantin.

Ședința a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iași.

Lipsesc motivat urmatorii consilieri locali: Antipa Gabriela, Camelia Gavrila, Ostaficiuc Marius, Surdu Gabriel Mihai si Trandafirescu Sorin Alexandru.

Domnul Anghel Ficu si-a dat demisia din functia de consilier local.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a fost înscris următorul proiect de hotărâre, respectiv:

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza Legii 350/2015 avand ca obiect finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi, a fost adoptata următoarea hotărâre:

H.C.L. nr. 54 din 07 martie 2016, privind aprobarea regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din lasi in baza Legii 350/2015 avand ca obiect finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,

Ședința extraordinară se încheie la ora 10,25.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Iași și pe site-ul propriu.

Secretarul Municipiului Iași Denisa Liliana Ionașcu

CIC PO 03/F3