Hotărârea nr. 428/2016

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 126056/15.12.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci

SRL;

Având în vedere adresele nr. 75414/75420/27.07.2016 si 75416/27.07.2016 ale Serviciului Juridic si Compartimentului de Aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului lasi, reactualizat ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 84/2016, astfel:

I. se completeaza cu:

- teren aferent DR 3367/1, suprafata 6032 mp ;

- teren aferent imobil situate in Fundac Armeana nr. 8B, suprafata 130 mp;

- Obeliscul si Osuarul eroilor din 1877, anul construirii 1878, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 9 mp,

- Troite pentru eroii din 1916-1918, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 13 mp;

- Troite pentru eroii din 1916-1918 anul construirii1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 13 mp;

- Obelisc cu vultur, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Osuar pentru eroii romani din 1916-1918, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 57 mp;

- Obelisc cu vultur, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Troite pentru eroii din 1916-1918, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

- Troite pentru eroii din 1916-1918, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 13 mp;

- Statuia Ostasului Roman, anul construirii 1989, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 5 mp;

- Obelisc pentru eroii rusi, anul construirii 1878, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 2 mp;

- Obelisc pentru eroii rusi, primul razb mondial, anul construirii 1925, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 4 mp;

- Monument pentru eroii rusi al doilea razboi mondial, anul construirii 1950, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 7 mp;

- Monument pentru eroii rusi al doilea razboi mondial, anul construirii 1950, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 21 mp;

- Mormântul actriței Aglae Pruteanu, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 5 mp;

- Mormântul actorului Dragomir State, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr.

121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Mormântul actriței Aristizza Romanescu, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Mormântul savantului Petre Poni, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 22 mp;

-    Monumentul funerar Șumuleanu, anul construirii 1921, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

-    Mormântul scriitorului Nicolae Gane, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 22 mp;

-    Monumentul funerar al familiei Sturza, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 25 mp;

-    Monumentul funerar Damaschin Bojincă, anul construirii 1879, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 24 mp;

-    Mormântul Otiliei Cazimir, anul construirii 1978, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 4 mp;

-    Monumentul funerar Natalia Mavrojeny, anul construirii 1913, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 5 mp;

-    Monumentul funerar Colonel Ioan Stîrce, anul construirii 1883, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

-    Mormântul General Mihail Cristodulo-Cerchez, anul construirii 1885, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 32 mp;

-    Mormântul Eugen Alexandru Mavrodi si Ștefan Negruzzi, anul construirii 1910, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol

25 mp;

-    Monumentul funerar Ruxanda Ventura, anul construirii 1894, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 7 mp;

-    Monumentul funerar al lui Lazăr Lazarevici Liubobratici si General Constantin Milicesco, anul construirii 1890, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

-    Monumentul funerar al familiei Rosetti Răducanu „Uriașa”, anul construirii 1880, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol

32 mp;

-    Mormântul folcloristului, teatrologului și muzicologului Teodor Burada, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 5 mp;

-    Mormântul poetului George Topârceanu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Monumentul funerar Dimitrie Sotiriade, anul construirii 1885, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Monumentul funerar al lui Vasile Conta, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

-    Monumentul funerar Colonel Al. Christe, anul construirii 1873, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

-    Mormântul muzicologului Eduard Caudella, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

-    Monumentul funerar Richard Tuffly, anul construirii 1899, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

-    Mormântul Deutsches Heldengrab - Monumentul Eroilor Germani 1916 - 1918, anul construirii 1924, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 7 mp;

-    Osuarul - vechea capelă mortuara, anul construirii 1877, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 61 mp;

-    Mormântul poetului Dimitrie Anghel, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Mormântul magistratului Constantin Crupenschi, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 16 mp;

-    Monumentul funerar Ghika - Deleni, anul construirii 1912, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 76 mp;

-    Cavou Grigore Ghyka - Deleni, anul construirii 1913, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 74 mp;

- Mormantul doctorului Constantin Varnav, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Monumentul funerar I. Al. Ciure anul construirii 1892, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Monumentul funerar Agripina Coia, anul construirii 1879, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 7 mp;

- Monumentul funerar Dimitrie Bogonos, anul construirii 1879, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 16 mp;

- Cavoul Ianovici, anul construirii 1931, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 10 mp;

- Monumentul funerar „Golgotta”, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 20 mp;

- Mormântul actorului Constantin Ramadan, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 25 mp;

- Monumentul funerar Profira Docan, anul construirii 1900, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Ansamblul funerar Ion Creangă, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 7 mp;

- Monumentul funerar al Generalului Baldovin, anul construirii, sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 23 mp;

- Mormântul Generalului.Scarlat Scheletti, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 58 mp;

- Monumentul funerar Anton Costiesco, anul construirii1889, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Monumentul funerar dr. C-tin Thiron, anul construirii 1925, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 8 mp;

- Monumentul funerar Adela Constandaki-Duca, anul construirii 1872, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 23 mp;

- Monumentul funerar Nicolae Emandy, anul construirii 1894, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 35 mp;

- Mormântul geologului Grigore Cobălcescu, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Mormântul istoricului Gheorghe Ghibănescu, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 10 mp;

- Mormântul actorului Nicolae Luchian, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Mormântul lingvistului Alexandru Philippide, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

- Monumentul funerar Iancu Mano, anul construirii 1916, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

- Mormântul scriitorului Vasile Pogor, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Capela funerară Maria Moruzzi, anul construirii 1911, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 22 mp;

- Mormântul lui Vasile Adamachi, anul construirii sec. xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 84 mp;

- Monumentul funerar dr. Emil Savini, anul construirii1930, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Mormântul scriitorului Garabet Ibrăileanu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Mormântul muzicologului Gavril M. Muzicescu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

- Mormantul Elenei Meissner, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 12 mp;

- Mausoleul Militarilor Francezi, anul construirii1916, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 84 mp;

- Mormantul lui Capucinski, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 23 mp;

- Mormantul lui Abrahamffy, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

- Mormântul lui Adolf Meissner, Madeleine Meissner, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 15 mp;

- Mormantul Doctorului L. L. Russ, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 24 mp;

- Capela catolicilor, anul construirii 1876, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 33 mp;

- Mormântul actorului Nicolae Venias, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 2 mp;

- Mormântul pictorului Ghe. Panaitescu Bardasare, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

- Mormântul pictorului Constantin D. Stahianul, construirii sec.xx, str. Eternitate nr.

121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Mormântul Barbu Ștefănescu Delavrancea, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Cavoul Lepadatu, anul construirii 1936, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 15 mp;

-    Mormântul lui Mihai Costăchescu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 4 mp;

-    Monumentul Eroilor Români Catolici, anul construirii 1921, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 14 mp;

-    Mormântul actriței Agatha Bârsescu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Mormântul pictorului Ștefan Dumitrescu, anul construirii sec.xx, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 6 mp;

-    Monumentul funerar prof. Mihai Țilenschi, anul construirii 1935, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 13 mp;

-    Monumentul funerar Dimitrie Mihail Sturza, anul construirii 1874, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 74 mp;

-    Mormantul funerar arhitectului George Matei Cantacuzino, anul construirii 1960, str. Eternitate nr. 121, in incinta Cimitirului Eternitate, suprafata construita la sol 5 mp,

II. se modifica, in sensul ca:

-    poz. 4 din Anexa 13, nr. de inventar 80514SP - teren aferent Cimitirului Eternitate, str. str. Eternitate nr. 121, suprafata totala 247.680 mp (compus din parcelele 1CC = 181.886 mp, 2CC = 7.806 mp, 3CC=6859 mp, 4CC = 1451 mp, 5CC = 883 mp, 6CC = 4599 mp, 7CC = 1943 mp, 8CC = 1844 mp, 9CC = 4286 mp, 10CC = 3179 mp, 11CC = 1662 mp, 12CC = 1228 mp, 13CC = 1343, 14CC = 4627 mp, 15CC = 1737 mp, 16CC = 1428 mp, 17CC = 1299 mp, 18CC = 1276 mp, 19CC = 3057 mp, 20CC = 2929 mp, 21CC = 4710 mp, 22CC = 453 mp, 23CC = 367 mp, 24CC = 651 mp, 25CC = 23, 26CC = 50 mp, 27CC = 38 mp, 28DR = 2208 mp, 29DR = 391 mp, 30DR = 657 mp, 31DR = 383 mp, 32DR = 129 mp, 33DR = 165 mp, 34DR = 342 mp, 35DR = 522 mp, 36DR = 230 mp, 37DR = 165 mp, 38DR = 212 mp, 39DR = 116 mp, 40DR = 146 mp, 41DR = 156 mp, 42DR = 244 mp);

-    poz. 7 din Anexa 13, nr. de inventar 80518SP - teren aferent Cimitirului Petru si Pavel (cuprinde inclusiv terenul aferent serelor), suprafata 221.749 mp;

-    poz. 358 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8158, teren aferent imobil str. Sevastopol nr. 4, suprafata 1518.60 mp;

- poz. 360 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8026, teren aferent imobil str. Sevastopol nr. 8, suprafata 595 mp;

- poz. 147 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8215, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 39, suprafata 293 mp;

- poz. 148 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8120, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 41, suprafata 617 mp;

- poz. 149 din Anexa 1.3., nr. de inventar 807, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 43, suprafata 277 mp;

- poz. 146 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8118, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 33A, suprafata 456 mp;

- poz. 261 din Anexa 1.3., nr. de inventar 899, teren aferent imobil str. Eremia Popescu nr. 18, suprafata 554 mp;

- poz. 257 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8225, teren aferent imobil str. Mizil nr. 3, suprafata 534 mp;

- poz. 309 din Anexa 1.3., nr. de inventar 89361, teren aferent imobil stradela Elena Doamna nr. 8, suprafata 333 mp;

- poz. 157 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8350, teren aferent imobil Fundac Armeana nr. 8C, suprafata 107.46 mp;

- poz. 150 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8440, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 47+47A, suprafata 416.63 mp (299.32 mp+117.31 mp);

- poz. 151 din Anexa 1.3., nr. de inventar 831, teren aferent imobil str. Elena Doamna nr. 50, suprafata 794 mp;

- poz. 156 din Anexa 1.3., nr. de inventar 888, teren aferent imobil Fundac Armeana nr. 8A, suprafata 185 mp;

- poz. 482 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8196, teren aferent imobil str. Trei Ierarhi nr. 6A, suprafata 410 mp;

- poz. 448 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8084, teren aferent imobil str. Stefan cel Mare (14 Decembrie 1989) nr. 7, suprafata 320.18 mp;

- poz. 316 din Anexa 1.3., nr. de inventar 8402, teren aferent imobil str. Radu Voda nr. 31, suprafata 1318.87 mp

asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC Servicii Publice Iasi SA;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 428 din 29 decembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

10 / 10 la H.C.L. nr. 428 din 29 decembrie 2016