Hotărârea nr. 307/2016

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor lașului 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi privind completarea Anexei 1 din Proiectul de hotarare

cu o serie de evenimente si cu proiectul de editare a Ghidului pentru pelerini, fara a

modifica bugetul maxim al Sarbatorilor Iasului 2016;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 95845/23.09.2016, întocmit de către Biroul Relatii cu Societatea Civilă;

Avand in vedere Anexa 1 continând Programul Sărbătorilor Iașului 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă organizarea Sărbătorilor lașului 2016, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Programul poate fi completat ulterior cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a Sărbătorilor Iașului, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2 Cheltuielile care vor fi suportate de Municipiul Iași vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, precum și din contul extrabugetar 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”, în sumă maximă de 2.700.000 lei.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Biroul Relatii cu Societatea Civilă, Biroul de Organizare Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, Societatea Compania de Transport Public Iasi SA, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași, Editura Junimea Iasi și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relatii Comunitare si politici Publice, Biroul Relatii cu Societatea Civilă, Biroul de Organizare Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,

Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, Societatea Compania de Transport Public Iași SA, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, si Ateneul Tătărași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 307 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

9

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 307/29.09.2016

Actiuni si evenimente cultural-artistice si sportive în cadrul Sărbătorilor Iasului 2016

1. ARTE VIZUALE, EXPOZITII, SALOANE:

1. „Formă si culoare” - Expozitie studentească de pictură, Galeriile Muzeului Unirii,

Iași, str. Lăpusneanu Nr. 14, în perioada 11 - 20 octombrie, coordonatori: Prof.univ.dr. Atena Elena Simionescu, Conf.univ.dr. Zamfira Bîrzu, Lect.univ.dr. Cristian Ungureanu. Vernisajul va avea loc în data de 12 octombrie, ora 18. Actiunea va fi realizată în parteneriat cu Complexul Muzeal National „Modova” Iasi.

2.    „Particularităti formale” - Expozitie studentească de sculptură în aer liber, Muzeul Unirii, Iasi, str. Lăpusneanu Nr. 14, în perioada 11 - 20 octombrie, coordonatori: Prof.univ.dr. Atena Elena Simionescu Prof.univ.dr. Ilie Bostan, Lect.univ.dr. Mihai Verestiuc. Vernisajul va avea loc în data de 12 octombrie, ora 18. Actiunea va fi realizată în parteneriat cu Complexul Muzeal National „Modova” Iasi.

3.    „Artă, tehnică si restaurare” - Expozitie studentească de pictură religioasă si restaurare, Galeriile Muzeului Unii, Iasi, str. Lăpusneanu Nr. 14, în perioada 11 - 20 octombrie, coordonatori: Prof.univ.dr. Carmen Solomonea, Lect.univ.dr. Constantin Tudor. Vernisajul va avea loc în data de 12 octombrie, ora 18. Actiunea va fi realizată în parteneriat cu Complexul Muzeal National „Modova” Iasi.

4.    „Harta artistică a Iasului”, - Lucrare realizată de studentii sectiei de pictură din cadrul Facultătii de Arte Vizuale si Design, coordonator Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, ce presupune expunerea si vizionarea panourilor pictate reprezentând puncte de referintă istorică ale artei si arhitecturii iesene. Inaugurarea va avea loc în luna octombrie 2016. Lucrarea va putea fi vizionată pe peretele nordic al Casei Asigurării Meseriasilor (parcarea municipală) din b-dul Independentei nr 6-8.

5.    „Omul între imanent si transcendent” - Expozitie de pictură si sculptură, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Sala pasilor pierduti. Participanti: pictură -Prof. univ. dr. Mihai Pamfil, Conf.univ.dr. Zamfira Bîrzu, sculptură - Gabriela Drînceanu. Vernisajul va avea loc sâmbătă 15 octombrie, 2016, ora 18. Coordonatori proiect si curatori: critic de arta Maria Bilasevschi si lect. univ. dr. Cristian Ungureanu.

6.    „Sincretic” - Expozitie de artă plastică si decorativă a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Arte Vizuale si Design, 1 - 30 ocombrie. Vernisajul va avea loc marU, 13 octombrie, 2016, Casa Bals - Galeria „Universitas” . str. Cuza Vodă, nr. 29, coordonator proiect Prof.univ.dr. Atena Elena Simionescu.

7. Expozitia ”Iasul de ieri si de azi în pictura ieseană”, 10 octombrie 2016, ora 17.00, Palatul Roznovanu, coordonator Prof. Dr. Victor Bejan.

8. Salonul Municipal de Artă ARTIS 2016, vernisaj în data de 15 octombrie 2016, ora 17.00, Galeriile BCU. Coordonator proiect: Uniunea Artistilor Plastici din România, filiala Iasi.

9. Expozitia de pictură si grafică ”Ilinca si George Matei Cantacuzino”, rotonda de la etajul 1 al Palatului Culturii, inaugurare 20 octombrie 2016. Coordonator proiect: Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi.

10. Salonul Municipal de Fotografie pentru Elevi, editia a II-a, tematică: Sărbătorile Iasului, 15-30 octombrie 2016, încărcarea fotografiilor pe website-ul Salonului. Coordonatori: Primăria Municipiului Iasi si Asociatia Foto Iasi.

11. Manifestări organizate de Universitatea „Al. I. Cuza”

- Expozitia de pictură „Colectia de artă Harnău” - Galeria „I”, Universitatea

„Alexandru loan Cuza” din Iași, 11 - 17 octombrie 2016. Organizatori: Centrul de Studii Europene;

-    Expozitia de fotografie „Vesnicia s-a născut la sat” - Galeria „I” -Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 19 - 25 octombrie 2016. Organizatori: Centrul de Studii Europene, Cercul Studentilor de Cultura Japoneză din Iasi. Colaboratori: Biblioteca Austria;

-    Atelier de pictura în acuarelă „Toamna pe ulitele satului românesc” - sala I1, corpul I al Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 25 octombrie 2016, ora 16.00. Organizatori: Cercul Studentilor de Cultura Japoneză din Iasi, Centrul de Studii Europene;

-    Expozitia fotografică „Universitatea din Iasi în vremea Marelui Război”-

Muzeul Universitătii, 1 - 30 octombrie, în intervalul 9.00 - 16.00. Organizatori: Muzeul Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

-    Expoziția Flori de toamnă, a XL-a ediție, Grădina Botanică a Universității „Alexandru loan Cuza” din Iași, 22 octombrie - 20 noiembrie 2016, intervalul orar 9,00 — 17,00. Colecția de crizanteme, varză, dovleci și ardei decorativi, fructe și semințe de la specii de plante indigene și exotice cultivate în diferite secții.

12. Evenimente organizate de Muzeul National al Literaturii Române Iasi

-    Expoziția „Panait Istrati și prietenii ieșeni” - Muzeul „Mihail Sadoveanu”, 27 - 31 octombrie 2016, orele 10:00 - 17:00. Expozitie foto-documentară. Curator: Lăcrămioara Agrigoroaiei; expoziție organizată de Muzeul National al Literaturii Române Iasi în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I”

-    Expoziția „200 de ani de teatru românesc” - Colecția „Istoria teatrului românesc”, 27 - 31 octombrie 2016, orele 10:00 - 17:00. Expozitie foto-documentară. Curator: Laura Terente

-    Expoziția „75 de ani de la apariția Istoriei literaturii române a lui George

Călinescu” - Muzeul „Mihai Eminescu”, 27 - 31 octombrie 2016, orele 10:00 -

17:00. Expozitie foto-documentară. Curator: Corina Negură

-    Expoziția „Constantin Ciopraga” - Muzeul „Vasile Pogor”, 27 - 31 octombrie

2016, orele 10:00-17:00. Expozitie foto-documentară. Curator: Lăcrămioara Agrigoroaiei

-    Expoziția „Antim Ivireanul” - Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul”, 27 -31 octombrie 2016, orele 10:00-17:00. Expozitie foto-documentară. Curator: Liviu Apetroaei

-    Inaugurarea punctului muzeal „G. Ibrăileanu” - Casa de cultură „G.

Ibrăileanu” Târgu Frumos, 27 octombrie 2016, orele 11:00-12:00. Punct muzeal inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Frumos. Curatori: Iulian Pruteanu, Corina Irimiță, Oana Melinte

-    Vizitarea noilor puncte muzeale deschise de Muzeul National al Literaturii

Române Iasi: „Cezar Petrescu” Cotnari, „Dimitrie Anghel” Miroslava, „Ionel Teodoreanu” Golăiesti/Medeleni - 1 - 31 octombrie 2016, orele 10:00-17:00. Coordonatori: Mădălina Gîngă, Stefan Susai, Roxana Tofănescu, Lucian Sofrone

13. Manifestări organizate de către Complexul Muzeal National „Moldova”

-    Expozitia „Curtea Domnească din Iași: o istorie redescoperită” - Palatul Culturii - Muzeul de Istorie a Moldovei

-    Expozitia „Socializare si divertisment la 1900” - Palatul Culturii - Muzeul de Istorie a Moldovei

-    Expozitia Regele Mihai. O copilărie fericită - 16 septembrie - 20 octombrie, Palatul Culturii - Muzeul de Istorie a Moldovei. Organizatori Asociatia România Culturală, Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei, Institutul Cultural Român, Biblioteca Academiei Române, Teatrul National Bucuresti, Muzeul National Peles, Complexul National Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviste, Muzeul Tării Făgărasului ”Valter Literat” si Muzeul Judetean de Istorie Brasov.

-    Expozitia „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial” - 21 septembrie - 4 octombrie 2016, Palatul Culturii - Muzeul de Istorie a Moldovei. Organizatori Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Unirii si Muzeul Militar National „Ferdinand I”.

-    Expozitia „Maeștrii picturii românești în patrimoniul Muzeului de Artă Iași” (în cadrul Proiectului SIMAP) - Palatul Culturii - Muzeul de Artă.

-    Expozitia „Maeștrii artei interbelice românești în colecțiile Muzeului de Artă Iași” - Palatul Culturii - Muzeul de Artă.

-    Expozitia de pictură Ilinca si G.M. Cantacuzino, 20 octombrie - 20 noiembrie 2016, Palatul Culturii - Muzeul de Artă.

-    Expoziția „Sărbătoarea în sat. Spiritualitate și artă” - Palatul Culturii - Muzeul

Etnografic al Moldovei.

-    Expozitia „Cotidianul țărănesc. Inventivitate și pragmatism” - Palatul Culturii

-    Muzeul Etnografic al Moldovei.

-    Expozitia Samaritenii din Markowa, organizată de Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi - Muzeul Etnografic al Moldovei si Institutul Polonez din Bucuresti

-    15 septembrie - 15 noiembrie 2016, Palatul Culturii - Muzeul Etnografic al Moldovei.

-    Expozitia Instrumente de muzica mecanică în colecțiile Muzeului Științei și Tehnicii "Ștefan Procopiu".

-    Expozitia „RetroTehnica” - Palatul Culturii - Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”

-    Expozitia de restaurare ”Restituirea valorilor patrimoniului national prin conservare-restaurare”, organizată de Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Centrul de Conservare-Restaurare si Cercetare a Patrimoniului Cultural, vernisaj joi 27 octombrie, ora 16.00.

-    Expozitia „Memoria monumentelor - Ulita Mare din lasi” - 6 octombrie - 6 noiembrie 2016, Muzeul Unirii. Organizator: Complexul Muzeal National "Moldova” Iași - Muzeul Unirii.

-    Expozitia „Restauratori români: arhitectul Stefan Bals (1902-1994)” - 6

octombrie - 6 noiembrie 2016, Muzeul Unirii. Organizatori: Complexul Muzeal National "Moldova” Iași - Muzeul Unirii si Institutul National al Patrimoniului.

-    „lasiul care uneste (1916-1918)” - 16 octombrie 2016, Muzeul Unirii. Organizatori: Complexul Muzeal National „Moldova” Iași - Muzeul Unirii si Primăria Iasi.

2. MUZICĂ SI DANS

1.    Festivalul de Muzică si Dans pentru Tineret ”Iasi Junior Fest”, editia a II-a, 7-9 octombrie, Atrium Palas. Coordonatori proiect: ISJ Iasi, Palatul Copiilor Iasi, Asociatia APSIDES.

2.    Iasul studentesc în sărbătoare, 8-10 octombrie, 16.00 - 24.00, parcare Facultatea de Chimie:

-    8 octombrie - concert Maxim

-    9 octombrie - concert Ovidiu Lipan Tandarica & Bosquito

-    10 octombrie - concert Lidia Buble

În deschidere vor concerta artisti locali.

3.    Festivalul Muzicii Românesti, editia a XIX-a, 22-28 octombrie 2016, locuri de desfăsurare Universitatea de Arte ”George Enescu”, Teatrul Luceafărul, CCS Iasi, BCU ”Mihai Eminescu”, Strada Lăpusneanu. Coordonator proiect: Universitatea de Arte ”George Enescu”.

- Concert cameral extraordinar - Aula Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu, 22 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează cvartetul Arcadia (Vlad

Maistorovici - vioara I, Răsvan Dumitru - vioara a II-a, Traian Boală - violă,

Zsolt Torok - violoncel)

-    Concert coral religios - Catedrala Mitropolitană Iasi,23 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează corul academic Gavriil Musicescu. Dirijor: Doru Morariu (acces liber)

-    Concert de muzică traditională - Aula Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu, 24 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează ansamblul Trei Parale

(Florin Iordan, Daniel Mircea Pop, Mihai Balabas , Beatrice Iordan, Dinu Traian Petrescu)

-    Concert cameral Discipolu si Maestri - Sala Eduard Caudella a Universitătii de Arte George Enescu, 25 octombrie 2016, ora 11.00. Gala Concursului de Compozitie Al. Zirra (acces liber)

-    Spectacol cu comedia muzicală Pretioasele ridicole de V. Spătărelu -Casa Studentilor Iasi, 25 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează clasa de operă a Universitătii de Arte George Enescu. Regia Ovidiu Jighirgiu. Cond. Muz. Consuela Radu-Taga. (acces liber)

-    Concert - Casa Studentilor Iasi, 26 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează orchestra Universitătii de Arte G. Enescu. Dirijor: Bogdan Chiroscă (acces liber)

-    Concert de muzică contemporană - Aula Bibliotecii Universitare Mihai Eminescu, 27 octombrie 2016, ora 19.00. Interpretează ans. de percutie Alternances condus de Florian Simion. Solisti: Ion Bivol, Marius Helciu, Violeta Ciumac, Teofana Lenta, Iulian Fodor. La pian: Aurelia Simion (acces liber)

-    Concert simfonic extraordinar 28 octombrie 2016, ora 19.00. Dirijor: Horia Andreescu. Solist: Dragos Mânza, vioară. Program George Enescu

4.    Festivalul de Folclor „Trandafir de la Moldova”, ediția a XLVIII-a - Casa de Cultură a Studenților, 6 - 8 octombrie 2016; vor fi prezente 15 ansambluri folclorice, atât din România cât și din Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria. Parada portului popular pe traseul Palatul Culturii - Casa Studenților pe data de 8 octombrie 2016, ora 10.00.

5.    „Sărbătoare în cartierul tău”, 10 - 12 octombrie, începând cu ora 17.00 vor fi organizate concerte în cartiere cu artisti locali. Locatiile sunt: Esplanada Alexandru cel Bun (10 oct.), Esplanada Oancea si Esplanada Mimoza-Păcurari (11 oct.), Esplanada Nicolina (12 oct.)

Propunere artisti:

Alexandru cel Bun - Doina Iasului (6 artisti) si Fanfara Chetris;

Esplanada Oancea - Doina Iasului (6 artisti) si Aurel Neamtu;

Esplanada Păcurari - Tudor Ungureanu (Rep. Moldova), Veronica Dumnean (Rep. Moldova), Daniela Cudalb (Rep. Moldova), Ansamblul Coral Floralia;

Esplanada Nicolina - Doina Iasului (6 artisti).

6. Concertul „Gheorghe Zamfir Simfonic” va fi realizat în data de 12 octombrie, ora

19.00. Locația este Patinoarul Palas. Propunere artiști: Gheorghe Zamfir, Francesco Napoli, soprana Irina Baianț, orchestra Filarmonicii George Enescu și Orchestra Radio.

7.    Concertul „Iasul sărbătoreste româneste” va fi organizat în data de 13 octombrie în Piata Unirii, începând cu ora 17.00. Propunere artiști: Doina Carpatilor - Marinică Botea, Stefan Pintilie, Laura Lavric, Matilda Pascal-Cojocărita, Marius Ciprian Pop, Veta Biris, Ion Paladi (Rep. Moldova).

8.    Superconcertul „Sărbătorile Iasului” va avea loc la Palatul Culturii în data de 15 octombrie, începând cu ora 19.00. Propunere artisti: Roșu și Negru, Direcția 5, Nicoleta Nucă, Carla's Dreams, Inna.

9.    Concertul cu artificii, lasere si joc de lumini va avea loc în data de 16 octombrie, ora 21.00, pe Splai Bahlui. Propunere artist: Holograf.

10.    Manifestări organizate de către Filarmonica Moldova Iași

-    Concert simfonic - Casa Studentilor, 8 octombrie 2016, ora 19.00. Dirijor: Mihnea Ignat. Solist: Adrian Jojatu, fagot (SUA)

-    Concert simfonic - Teatrul Luceafărul, 14 octombrie 2016, ora 19.00. Dirijor: Cristian Orosanu

-    Concert simfonic - 21 octombrie 2016, ora 19.00. Dirijor: Adrian Petrescu. Solist: Andrei Licaret, pian

3. TEATRU

1.    Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tânăr, 6-12 octombrie 2016, spectacole de teatru în aer liber si în sălile Teatrului Luceafărul. Corrdonator: Teatrul pentru Copii si Tineret ”Luceafărul” Iasi.

2.    Spectacolul ”Pustoaica de la etajul 13 sau Dragă Societate”, adaptare după Mircea M. Ionescu, în regia Alexandru Grecu, trupa Teatrului Satiricus din Chisinău, Teatrul Luceafărul, 17 octombrie, ora 19.00.

3.    Spectacolul ”Angajare de clovn”, adaptare după Matei Visniec, în regia Alexandru Grecu, trupa Teatrului Satiricus din Chisinău, Ateneul Tătărasi, 18 octombrie, ora 19.00.

4.    Spectacolul „Pur si simplu” sustinut de actorul Florin Piersic - 8 octombrie 2016, ora 19.00. De la ora 18.30 - inaugurare Sala Beligan a Ateneului Tătărasi, în prezenta fiicei sale Lamia Beligan. Locatie: Ateneul Tătărasi.

5.    Manifestări organizate de către Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

- Cântăreața cheală de Eugene lonesco - 1 octombrie, ora 19.00, Sala Teatru3 (Teatru la Cub) a Teatrului Național

9/ 21 la H.C.L. nr. 307 din 29 septembrie 2016

- Metamorfoza după Franz Kafka - 2 octombrie, ora 19.30, Sala Uzina cu Teatru

a Teatrului Național

-    Cafeneaua de Carlo Goldoni - 4 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Cântăreața cheală de Eugene lonesco - 6 octombrie, ora 19.00

-    Unu + unu... de Lucian Dan Teodorovici - 7 octombrie, ora 19.30, Sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național

-    Freelancer story - 8 octombrie, ora 18.00, Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național

-    Un dușman al poporului de Arthur Miller - 9 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Arborele nopții după Povestiri de Truman Capote - 11 octombrie, ora 19.30, Sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național

-    Colivia de Georges Feydeau - 13 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Joc de pisici de Orkeny Istvan - 14 octombrie, ora 18.00, Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național

-    Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec - 15 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Cafeneaua de Carlo Goldoni - 16 octobrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Un dușman al poporului de Arthur Miller - 18 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Și acum de Sabine Harbeke - 20 octombrie, ora 19.30, Sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național

-    Vizita bătrânei doamne de Friedrich Durrenmatt - 21 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale - 22 octombrie, ora 19.00, Sala Mare a Teatrului Național

-    Joc de pisici de Orkeny Istvan - 23 octombrie, ora 18.00, Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național

4. FILM

1. Les films de Cannes a Iași ”a Cannes, a Iași”, 28 - 29 octombrie 2016. Coordonatori proiect: Asociatia Cinemascop si Voodoo Films, initiator Cristian Mungiu.

2. Serile de film german - 5 și 19 octombrie 2016, ora 18.00, Centrul Cultural German. Prezentarea filmelor Die “Vermessung der Welt” (2012 - 119 min) și, respectiv, „Zwischen Welten”(2014 - 103 min). Filmele sunt în limba germană cu subtitrare în limba engleză. Organizatori: Centrul Cultural German. Parteneri: Goethe Institut.

5. CONFERINȚE, SIMPOZIOANE SI PREMIERI

1.    Conferinta Natională a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România, 5-7

octombrie, aula BCU ”Mihai Eminescu” Iasi. Coordonator proiect: Biblioteca Judeteană ”Gheorghe Asachi” Iasi.

2.    Simpozionul "Monumentul - Tradiție si viitor”, editia a XVIII-a, 6-9 octombrie

2016, Muzeul Unirii Iasi. Coordonator proiect: Complexul Muzeal National ”Moldova”

Iasi.

3.    „Seara Valorilor” va fi organizată în data de 14 octombrie, ora 17.00 la Teatrul

Național „Vasile Alecsandri”. Vor fi premiați cei mai merituoși ieșeni care, prin excelența activității lor, au influențat, și continuă să o facă, viața socială, culturală, artistică și sportivă a cetății. Prezentatori: Alexandra Velniciuc si Mircea Radu. Pe lângă momente artistice, vor fi realizate si premieri.

4.    „Săptămâna Europeană a Democrației Locale” (SEDL)

-    Eveniment anual desfășurat sub egida Congresului Puterilor Locale și Regionale (CPLR) al Consiliului Europei care urmărește încurajarea participării democratice la nivel local;

-    Municipiul Iași a obținut în anul 2013 distincția de „Oraș de 12 stele”, fiind primul și singurul oraș din România care a obținut acest titlu;

-    Tema principală a editiei din 2016 stabilită la nivel european este: “Living together in multicultural societies: respect, dialogue, interaction”.

-    Actiuni în cadrul cadrul Săptămânii Europene a Democrației Locale 2016:

a.    Dezbaterea „Iasi, oras al diversității - Istoria cartierului tău””: Centrul de Cartier Alexandru, Centrul de Cartier Păcurari, Centrul de Cartier Nicolina, Centrul de Cartier Tătărasi, Centrul de Cartier Frumoasa.

Program: Istoria cartierului tău - prezintă drd. Cătălin Botosaneanu, istoric si cercetător în cadrul Arhivelor Nationale Iasi. Istoria minoritătilor din cartierul tău - prezintă reprezentanti ai minoritătilor din orasul lasi.

b.    Concurs de fotografie „Iasi, oras al diversitătii” adresat elevilor din scolile iesene. Festivitatea de premiere va avea loc în Sala Vasile Pogor a Primăriei Municipiului Iasi. Fotografiile câstigătoare vor face obiectul unei expozitii itinerante la centrele de cartier.

5.    Cea de-a doua reuniune plenară a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, Conferinta internatională interguvernamentală a tărilor membre a Aliantei, 6-10 noiembrie 2016, Complex Palas / Palatul Culturii Iasi, Coordonator proiect: Ministerul Afacerilor Externe a României.

6.    Eveniment „Iasul care uneste”, 16 octombrie 2016, orele 16.00 - 22.00

-    10 muzee si institutii de cultură din Iasi care îsi au sediul în clădiri monument istoric, ce au avut un rol important în perioada 1916-1918, vor organiza expozitii cu tema Primul Război Mondial. Se va putea face vizitarea gratuită a expozitiilor.

- Clădirile participante: Palatul Roznovanu (sediul Primăriei Municipiului Iasi) , Muzeul Unirii, Centrul Cultural Francez, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi -Muzeul Universitătii, Palatul Copiilor Iasi, Casa dr. Bogdan, Casa Lascăr

Catargiu, Garnizoana din Copou, Liceul National, Gara Iasi.

-    Organizator: Primăria Municipiului Iași

7.    Expoziția Maestrul si discipolii - 14 - 31 octombrie 2016, Pasaj Sfânta Vineri,

Hala Centrală. Această expozitie este dedicată aniversării maestrului Dan Hatmanu, cetătean de onoare al Iasului, la împlinirea a 90 de ani. Organizator: Galeriile de Artă ale Municipiului Iasi

8.    Manifestări științifice organizate Universitatea de Științe Agricole și Medicină

Veterinară „Ion lonescu de la Brad” din Iași

-    Workshop: Noutăți științifice și tehnice în domeniul materialului semincer, protecției plantelor, fertilizării și al mecanizării agriculturii

21.10.2016, orele 14.00 - 19.00, Facultatea de Agricultură. Organizator: Facultatea de Agricultură

-    Atelier/Formare «Evaluer en langue de specialite» - stagiu de formare profesională destinată cadrelor didactice de limbi străine

24 - 26 octombrie 2016, orele 09.00 - 17.00, Facultatea de Agricultură. Organizator: Centru de Reușită Universitară din cadrul USAMV Iași. Partener: Agenția universitară a francofoniei (AUF)

-    Congresul Internațional: „Științele vieții, o provocare pentru viitor” 20 - 22

octombrie 2016

-    Simpozion științific cu participare internațională: „Agricultura și Inginerie Alimentară" - prezentarea rezultatelor cercetării în domeniul Agriculturii. Locul de desfășurare: Facultatea de Agricultură. Organizator: USAMV Iași

-    Simpozion științific cu participare internațională: „Horticultura - știință, calitate, diversitate și armonie" - prezentarea rezultatelor cercetării în domeniul Horticulturii. Locul de desfășurare: Facultatea de Horticultură. Organizator: USAMV Iași

-    Simpozion științific cu participare internațională: „Zootehnia modernă -siguranță alimentară și dezvoltare în condiții de durabilitate" - prezentarea rezultatelor cercetării în domeniul Zootehniei. Locul de desfășurare: Facultatea de Zootehnie. Organizator: USAMV Iași

-    Al 55-lea Simpozion Anual de Medicină Veterinară „Spre o sănătate globală” - prezentarea rezultatelor cercetării în domeniul Medicinei Veterinare. Locul de desfășurare: Facultatea de Medicină Veterinară. Organizator: USAMV Iași

9.    Manifestări organizate de Universitatea „Al. I. Cuza”

-    Conferinta natională „Dreptul și justiția într-o epocă a provocărilor” -Facultatea de Drept, 21 - 31 octombrie 2016. Organizatori: Facultatea de Drept; Partener: Editura Hamangiu;

- Conferintă Internatională „Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2016)”- corpul R al Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, 20 - 23 octombrie 2016.

Organizatori: Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;

- Seminarul Geografic International „Dimitrie Cantemir” editia XXXVI - 21 -

23 octombrie 2016, orele 9.30 - 20.00, Aula „Mihai Eminescu” (deschidere), Departamentul de Geografie, etajul III, corpul B (lucrări). Organizatori: Facultatea de Geografie și Geologie. Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Complex Muzeal Moldova.

-    Simpozionul National Mircea Savul - 29 octombrie 2016, orele 9.00 - 20.00, UAIC - corp B, et. 2, amf. B6, sala B570. Organizatori: Facultatea de Geografie și Geologie.

-    Simpozionul National Grigore Cobălcescu - 29 octombrie 2016, orele 9.00 -20.00, UAIC - corp B, et. 2, amf. B6, sala B569.

10.    Lectură publică cu autoarea germană Katharina Hacker - 17 octombrie 2016, ora 18.00 la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” în sala „B.P. Hașdeu”. Autoarea va citi din două lucrări de succes: „Eine Dorfgeschichte” și „Suflete pustii”. Organizatori: Centrul Cultural German și Sala de Lectură Germană. Parteneri: Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, Goethe Institut.

11.    Simpozionul National „150 de ani de la instaurarea monarhiei in Romania-istorie, cultura, patrimoniu” organizat de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi al Academiei Romane (manifestare derualata cu prilejul „Zilelor Academiei Romane-150 de ani de la infiintarea institutiei”)

12. Editiile de octombrie ale Clubului de lectura si promovare „Junimea-

Scriptor”- lansari de carti, dialoguri colocviale, simpozioane, propuse de Editura Junimea Iasi, dupa cum urmeaza:

Joi, 6 octombrie, ora 17.00, editia nr. 53:

Vasile IANCU, „Periplu prin cetatea Iasilor”, colectia „Biblioteca Iasi”

Ozolin DUSA, „Iasii Junimii”, colectia „Biblioteca Iasi”

Joi, 13 octombrie, ora 17.00, editia nr. 54:

Desant cultural Balti-Chisinau. Semnale editoriale

Diana VRABIE, „Iasii in presa interbelica ieseana”, colectia „Memoria clepsidrei”

Iurie COLESNIC, „Chisinau”, colectia „Biblioteca Iasi”

Nina CORCINSCHI, „Cartile care ma iubesc”, colectia „Efigii”

Aliona GRATI, „Cronici in retea. Metaliteratura.net”, colectia „Efigii”

Vitalie Raileanu, „Strain printre ape”, colectia „Atrium”

Joi, 20 octombrie, ora 17.00, editia nr. 55:

Mara Magda MAFTEI (Bucuresti), „Si daca omul vrea sa fie fericit”, colectia „Epica”

Joi, 27 octombrie, ora 17.00, editia nr. 56:

Marcel CAHNITA, „Ipostaze fotoboeme iesene”, colectia „Biblioteca Iasi”

6. EVENIMENTE SPORTIVE

1. Simultanul de sah din cadrul ”Cupei Societătii Civile”, 7 octombrie 2016, Pietonalul ”Stefan cel Mare si Sfânt”. Coordonatori proiect: Asociatia Judeteană de Sah si Asociatia EuroDEMOS.

2. Cupa Iasului- Street ball, 8 octombrie 2016, pe terenul sintetic de la Sala Polivalenta.

3. Crosul Iasului data de 9 octombrie 2016, care cuprinde patru curse (Cursa Copiilor 1,2 Km, Cursa Populară, 2,5 Km, Cursa Pasionatilor de alergare 5 Km si Cursa Campionilor 8,5 Km), traseu Facultatea de Chimie - Pod Ros - Splai Bahlui mal drept - B-dul Chimiei - întoarcere în capăt B-dul Chimie în ac de păr cu sosire la Facultatea de Chimie mal stâng.

4. IA SI Marchează, perioada 10-28 octombrie 2016, loc de desfăsurare Stadion Emil Alexandrescu (teren sintetic), participarea institutiilor si societătilor comerciale din Municipiul Iasi pe bază de invitatii.

5.    Cupa Sărbătorilor lașului la popice si box - 13 - 14 octombrie 2016, baza

sportivă a Clubului CFR Iasi.

6.    Sărbătorile Iasului, handbal - 11 - 13 octombrie, Săli, scoli. Organizatori: AJ Handbal, Primăria Iasi

7.    Memorialul Pufnei, scrimă - 22 - 23 octombrie, Sala CSM Iasi. Organizatori: CSM, CSS Unirea, AJ Scrimă

8.    Cupa Remember, judo, copii, m+f - 15 octombrie, ora 10, Sala Judo. Organizatori:

CSS Unirea

9.    Stagiu de pregătire, judo, cadeti, juniori, m+f - 29 octombrie, ora 10 - 18, Sala Polivalentă. Organizatori: CSS Unirea

10.    Memorialul „Popescu Toma”, lupte libere, copii, cadeti, m - 15 - 16 octombrie, ora 9,30, Teren sintetic H Sport. Organizatori: CSS Unirea

11.    Cupa Sărbătorile Iasului la gimnastică ritmică - 14 - 16 octombrie, Sala A

Saligny Iasi. Organizatori: AJ GR

12.    Cupa Sărbătorile Iasului la sah - 14 - 20 octombrie, Esplanadă Primăria Iasi. Organizatori: AJ Șah

13.    Cupa Petru Poni la fotbal - 14 - 16 octombrie, Sc. Petru Poni Iasi. Organizatori: Școala Petru Poni

14.    Săptămâna sportul pentru toti la jocuri sportive, atletism, tenis de masă, sah -12 - 25 octombrie, Mun. Iasi, Pascani, Tg. Frumos si comune ale judetului Iasi. Organizatori: AJ SPT

7. ACTIUNI COMUNITAR-RELIGIOASE

1.    Programul de voluntariat "Voluntar la Palatul Culturii - voluntar pentru Iași”,

coordonator proiect: Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi.

2.    Ceaiul Pelerinilor va fi oferit în perioada 11 - 14 octombrie si va presupune distribuirea de portii de ceai pentru pelerinii ce așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Cazarea pentru pelerini va fi realizată în Parcarea Facultății de Teologie. Vor fi de asemenea amenajate corturi pentru adăpostirea pelerinilor care s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva. Masa pelerinilor va fi oferită la Cantina de ajutor social - Directia de Asistentă Comunitară Iasi, în data de 14 octombrie 2016.

3.    Editarea „Ghidului pentru pelerini” (tiraj 110.000 exemplare), in colaborare cu Arhiepiscopia Iasilor-Sectorul Cultural si Comunicatii Media, care va fi distribuit gratuit pelerinilor in perioada 11-16 octombrie si care va contine informatii despre programul Hramului Sfintei Parascheva si o selectie cu cele mai importante evenimente din calendarul Sarbatorilor Iasului 2016.

8. TÂRGURI SI SĂRBĂTORI

1.    Parc de distractii „Sărbătorile Iasului” va fi amplasat în Parcarea de la Strandul municipal si în incinta strandului, în perioada 10 - 17 octombrie.

2.    Târgul de Toamnă va avea loc în perioada 11-16 octombrie. Vor fi comercializate: confecții din piele și blană pe esplanada Costache Negri și la Hala Centrală si produse de artizanat pe str. Lăpușneanu și în Piața Unirii.

3.    Sărbătoarea Vinului - în spatele Halei Centrale, în perioada 11 - 16 octombrie. În cadrul acestei manifestări, podgorii renumite vor prezenta ieșenilor o gamă variată de must, vin, rachiu și alte băuturi alcoolice ce vor putea fi degustate alături de produse de alimentație publică specifice toamnei, preparate în mod tradițional.

4.    „Promenada costumelor de epocă” se va desfăsura pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perioada 13 - 15 octombrie. Tinerii îmbrăcați în costume de epocă vor distribui materiale de promovare ale Sărbătorilor Iașului.

5.    Târgul de Cariere Global va fi organizat de Alte Fapte SRL, în Palas Mall, Atrium 0, în perioada 5 - 6 octombrie 2016.

6.    Targul HoReCa va fi organizat de Echipa Târguri Palas. Locatia este Palas Mall -Atrium 0, în perioada 7 - 9 octombrie 2016.

7.    Târgul de Zilele Iasului, va fi organizat de Echipa Târguri Palas Palas Mall - Atrium 1, în perioada 10 - 16 octombrie 2016.

8.    Târgul de Mesteri Populari va fi organizat de Echipa Târguri Palas în Palas Mall -Esplanada Octogon, în perioada 10 - 16 octombrie 2016.

9.    Targul Cariere în IT va fi organizat de Alte Fapte SRL în Palas Mall - Atrium 0, în perioada 12 - 13 Octombrie 2016.

10.    Târgul Internațional Apicol - APIMOLDOVA, ediția I va fi organizat la Centrul Expozițional Moldova, în perioada 8 - 9 octombrie 2016. Organizatorul este Cooperativa Agricolă Prisaca Moldova.

11.    Târgul de Cărți și Arte Frumoase „Arca lui Gutemberg”, ediția a Il-a - Palas Mall Iași 14 - 18 octombrie 2016. Organizator: Sedcom Libris Iași.

9. Manifestări organizate de Inspectoratul Scolar Judetean în cadrul Sărbătorilor lașului 2016

-    Gala Excelentei - premierea elevilor si a profesorilor care au obtinut rezultate remarcabile la concursurile si olimpiadele nationale si internationale în anul scolar 2015-2016 - octombrie 2016. Organizatori: I.S.J. lasi

-    Deschiderea festivă a Centrului de Excelentă Iași - octombrie 2016. Organizatori: I.S.J. Iasi, Centrul de Excelentă Iasi

-    lașul, perspectivă istorică și arhitectonică - expoziție de pictură, grafică și artă fotografică, vernisaj. Desene pe asfalt despre oamenii din cetate în parcul Copou -10 - 16 octombrie 2016, Colegiul de Artă „O. Băncilă” lasi, Hotel Traian, Biblioteca Centrala Universitară „Mihai Eminescu”, Casa de Cultură „Mihail Ursachi”, Casa Corpului Didactic lasi, parcul Copou. Organizatori: I.S.J. lasi, Colegiul de Artă „O.

Băncilă” lași/Primăria Iași, C.C.D. Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa de Cultură „Mihail Ursachi”

-    Oamenii de lângă noi. Minoritatea evreiască în viata lasului de altădată -suită de activităti realizate de profesori si elevi din judet cu ocazia comemorării nationale a Holocaustului (expozitie dedicată contributiei comunitătii evreiesti la cultura românească, în general, si la cultura ieseană, în particular, prelegeri, vizionarea filmului ”Minoritatea evreiască din România”) - 10 octombrie 2016, ora 16.00, B.C.U. „Mihai Eminescu” Iași. Organizatori: I.S.J. Iasi/ Universitatea “Al. I. Cuza” lasi, Comunitatea Evreilor din Iasi, Fundatia Corona Iasi, Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iasi, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” Iasi

-    Concursul de matematică Olimpic pentru o zi, adresat elevilor de gimnaziu din mediul rural - Scoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iasi, 8 octombrie 2016, ora 9.00. Organizatori: I.S.J. Iasi/Scoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iasi, S.S.M.R., filiala Iasi

-    Make a difference! - proiect de voluntariat - ediția a VI-a, prin care elevii vor distribui alimente (corn, lapte, ceai) pelerinilor veniți în Iași - 12 - 14 octombrie, Bulevardul Ștefan cel Mare Organizatori: Colegiul Național „C. Negruzzi” Iasi/ Asociatia Părintilor din Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iasi; Fundatia Solidaritate si Sperantă, Biroul de Asistentă Socială a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

-    Întâlniri de suflet negruzzist - absolvenți de marcă ai Colegiului Național "C. Negruzzi"" Iași se vor întâlni cu generația negruzzistă actuală, într-un dialog al valorilor trecutului cu provocările modernității - 12 octombrie, ora 12.00, Amfiteatrul Colegiului Național "C. Negruzzi" Iași. Organizatori: Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași

-    Iașii pașilor pierduți, ediția a Il-a a concurs interdisciplinar care vizează monumente istorice și stiluri arhitecturale din orașul Iași. Concursul este organizat pe două secțiuni: științifică (concurs de cunoștințe pe tema dată, adresat elevilor de clasa a IX-a) și artă fotografică (elevi de gimnaziu vor realiza o expoziție de artă fotografică, în care să surprindă ineditul monumentelor istorice și elemente specifice stilurilor arhitecturale ale orașului Iași). - 13 octombrie, ora 13.00, Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași. Organizatori: Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași

-    Colegiul National - repere europene: dezbatere cu privire la experientele europene ale elevilor Colegiului National, precum si despre oportunitătile programelor Erasmus+ - 12.10.2016, ora 14.30, Colegiul National Iasi. Organizatori: Palatul Copiilor Iasi, Colegiul de Artă „O. Băncilă” Iași/ Primăria Municipiului Iasi

-    Cunoaște lașul - activitate de voluntariat prin care elevii vor distribui pliante pelerinilor, vor face sondaje de opinie și vor organiza o expoziție de artă fotografică - 14 octombrie, Parcul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Organizatori: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”/ Primăria Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Palatul Copiilor Iași

-    Călători în trecut - cartierul Podu Ros de-a lungul timpului - activităti de popularizare a istoriei trecute a cartierului în care se află Colegiul National „Emil Racovită”, evidentiind schimbările care s-au produs în timp în această parte a

orasului, având ca centru de interes o expozitie de fotografii - 12 - 18 octombrie,

Centrul de documentare si informare al Colegiului National „Emil Racovita”.

Organizatori: Colegiul National „Emil Racovită”/ Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, Complexul Muzeal Moldova - Muzeul Unirii

-    Concursului interdisciplinar interjudețean Religia în dimensiune virtuală - 7 octombrie 2016, Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” Iași. Organizatori: Liceul Teoretic de Informatică “Gr. Moisil” lași/I.S.J.Iași

-    Cultură si civism într-un vechi cartier al orasului Iasi : Copou - activităti de prezentare si cunoastere a obiectivelor culturale, turistice si naturale din cartierul Copou de către elevii de liceu, precum si formarea deprinderilor civice si respectarea valorilor cetătenesti - 12 - 13 octombrie 2016, Colegiul National „Garabet Ibrăileanu" Iași si Casa de Cultură „Mihai Ursachi". Organizatori: Colegiul National „Garabet Ibrăileanu" Iasi/ Casa de Cultură „Mihai Ursachi"

-    Personalităti emblematice ale Iasului în memoria prezentului - concurs de eseuri si prezentări digitale ale elevilor, portrete din galeria marilor oameni ai comunitătii - 14 -15.10.2016/Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași. Organizatori: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași/Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iasi

-    Arta în patrimoniul cultural al Iasului - prezentarea Colectiei de Arta “Harnau” (mobilier, carte, bancnote, bijuterii) - 1 octombrie 2016, ora 17.00, Galeriile de Arta ale Centrului de Studii Europene. Organizatori: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi/ Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Uniunea Artistilor Plastici Iasi, Galeriile de Artă ale Centrului de Studii Europene, Universitatea de Arte „George Enescu”

-    „lașul cultural-oraș european"- antrenarea partenerilor educaționali din alte tări în activități de îmbogățire a cunoștințelor cu privire la trecutul istoric al orașului, la personalități și realizările acestora; cultivarea sentimentului de apartenență la spațiul european - 25 - 29 septembrie 2016 / 24-28 octombrie 2016,Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iasi. Organizatori: Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iasi/scoli partenere din Italia, Polonia, Cehia,Turcia și Franța

-    Corul Basileus - participare la activitățile liturgice de la Mitropolia Moldovei si Bucovinei. Organizatori: Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Diac. prof. Mihai Ursache, Pr. prof. Iulian Zaltariov, Mitropolia Moldovei si Bucovinei

-    Itinerar spiritual prin muzeele literare ieșene - concurs de fotografie pentru elevii din clasele a IX-a, prin realizarea unei expoziții care să reflecte modul în care sunt percepute aceste obiective culturale - 3 - 15 octombrie 2016, muzeele literare din cadrul M.N.L.R. Iași; expoziția va fi organizată în Sala „Pod Pogor” a M.N.L.R. si ulterior prezentată la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iasi. Organizatori: Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iasi / Muzeul National al Literaturii Române, Iași

-    La pas prin Iașii de poveste - proiect de voluntariat organizat de membrii Consiliului Elevilor de la Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iasi pentru 40 de copii (ciclul primar si gimnazial) din Parohia Chilisoaia, comuna Dumesti, judetul Iasi. În cadrul proiectului vor fi organizate: excursia de vizitare a unor obiective culturale, religioase si turistice din orasul Iasi; întâlnirea cu un scriitor ieșean la Librăria Cărturești - Palas Mall si concursul de fotografie Photomaraton. Orasul-cetate prin

ochi de copil - 3 - 9 octombrie 2016. Organizatori: Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” Iași/ Parohia Chilisoaia, comuna Dumesti, judetul Iasi, Muzee ale M.N.L.R. Iași, Librăria Cărturești - Palas Mall, TVR Iasi

-    Oameni si fapte din cetate - seminar interactiv cu invitati la care vor fi prezentate faptele unor personalităti iesene care au marcat istoria si cultura Iasului." - 12 octombrie, ora 12.00, Parcul Copou - Casa de Cultura „M. Ursachi” Iasi. Organizatori: Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” Iasi/ Universitatea ,,Al.I.Cuza”, Facultatea de Istorie, Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Casa de Cultură „M. Ursachi”, Asociatia Părinților

-    lasul în zi de sărbătoare - expozitie - concurs de fotografie pentru elevii de liceu -17 - 21 octombrie 2016, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iasi. Organizatori: Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iasi

-    Hrană pentru pelerini și suflet - proiect de voluntariat, prin care elevii vor oferi ceai cald si plăcinte pelerinilor aflati la rând la cuvioasa Parascheva - 13 - 14.10.2016, intervalul orar: 14.00 - 20.00, zonele cu pelerini la Sf. Parascheva. Organizatori: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefănescu"/Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Fundația Solidaritate și speranță Iași

-    Spirit și tradiție prin meșteșuguri si artă culinară - expunerea standurilor cu produse textile realizate în cadrul atelierelor scolii si cu produse culinare traditionale - 12 - 16.10.2016, intervalul orar 10.00 - 20.00, Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefănescu”. Organizatori: Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefănescu”, Iasi/Primăria Iasi

-    Istoria Sfintei Cuvioase Parascheva - expozitie de icoane - 13.10.2016,orele 10.00 - 14.00 Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefănescu" Iasi. Organizatori: Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefănescu" Iasi

-    Pe urmele francofoniei în Iașul de altădată - activităti de documentare si work-shop, în parteneriat cu Institutul Francez din Iași - 10 - 12.10.2016,orele 14.0016.00, Institutul Francez, Iasi si L.T.M.A. Iasi. Organizatori: Liceul Tehnologic de Mecatronică si Automatizări Iasi/Institut Frangais de Iasi, Roumanie

-    Iasul în imagini - ateliere de lucru, având ca finalitate realizarea unei expozitii cu produse de promovare a monumentului, clădirii, personalitătii iesene alese de către elevi - 14 octombrie 2016, ora 10.00, Scoala Gimnazială „Ion Ghica”, Iasi. Organizatori: Scoala Gimnazială „Ion Ghica”, Iasi /Asociatia părintilor „Orizonturi”

-    Cupa „Petru Poni" la fotbal, editia XXV - competitie sportivă pentru elevii din clasele primare si gimnaziale - 16 octombrie 2016, Scoala Gimnazială "Ion Creangă" Iasi, Structura „Petru Poni". Organizatori: Scoala Gimnazială "Ion Creangă" Iasi/I.S.J. Iasi, D.T.S. Iasi, Asociatia Judeteană de fotbal Iasi, Cotidianul BZI Iasi, Radio Iasi

-    Iașul - locul inimii noastre activităti de cunoastere a Iasului, expozitie de fotografie din arhivele personale ale elevilor - vizionare film documentar - 12 -13 octombrie 2016, ora 11.00 - Scoala Gimnazială "Ion Creangă", Iasi. Organizatori: Scoala Gimnazială "Ion Creangă", Grădinita cu Program Normal nr. 15, Iasi

-    lașul - biblioteca vie: expoziție fotodocumentară, recital de poezii din lirica ieșeană - 14 octombrie 2016, Scoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Organizatori: Scoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași

-    Sărbătoarea lașului, prin ochi de copil - expozitie cu lucrări artistico-practice ale copiilor din grădinitele iesene, realizate ca urmare a vizitelor în oras, vizitării monumentelor/ caselor memoriale, a lecturilor după imagini, povestirilor - 8 octombrie 2016, orele 11.00. Durata expoziției: 8 - 21 octombrie 2016, Spatiul expozitional lulius Mall. Organizatori: Gradinita cu Program Prelungit nr. 16 Iași, Parteneri: I.S.J. lasi, Primăria lasi, lulius Mall

-    Personalităti iesene, modele demne de urmat - expozitie de portrete si monumente din Iasi, realizate de elevi - 10 - 17 octombrie 2016, Ateneul Tatărasi. Organizatori: Scoala Gimnazială "Gh.I.Bratianu" Iasi/ Ateneul Tatărasi

-    Personalități ieșene - modele pentru tânăra generație - proiect educativ care vizează dezvoltarea interesului elevilor pentru adevăratele valori, prin întâlniri cu personalități ale culturii și științei, dezbateri, prezentări, concursuri de desene, drumeții în orașul Iași, vizionări de filme și realizări de expoziții creative - 10 - 17 octombrie 2016 / Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași și comunitatea. Organizatori: Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași/ Asociatia Părintilor Școala „Ștefan Bârsănescu” Iași

-    Cupa Iasului - IASIGYM - concurs national de gimnastică aerobică, cu participarea cercurilor de profil din palate si cluburi din tară - 7 octombrie 2016, Casa de Cultură a Studentilor Iasi, 9.00 - 13.00. Palatul Copiilor Iasi/ I.S.J. Iasi, Casa de Cultură a Studentilor Iasi, Federatia Română de Gimnastică

-    IA SI green bag, creează si responsblizează pentru eco-ul naturii! - concursul international de educatie ecologică si protectia mediului - 8 - 10 octombrie 2016, Palatul Copiilor Iasi, Esplanada Voievozilor. Organizatori: Palatul Copiilor Iasi/ M.E.N.C.S., I.S.J. IASI, Facultatea de Inginerie Chimică si Protectia Mediului din Iasi/ S.C. "Salubris" S.A., Agentia Natională de Protectia Mediului Iasi

-    Zilele Iasului la Palat - spectacol artistic dedicat zilelor orasului Iasi - 14 octombrie 2016, orele 14.00 - 15.00, Palatul Copiilor Iasi - Sala de festivităti. Organizator: Palatul Copiilor Iasi

-    Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”, 5 - 8 octombrie 2016, 10.00 -16.00.

-    Ziua Internatională a Educatiei „Educatie fără frontiere” - 05.10.2016, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi. Prezentări, dezbateri în care se subliniază rolul Casa Corpului Didactic în formarea continuă a cadrelor didactice. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Institutul de Stiinte ale Educatiei din Republica Moldova

-    Expozitie colectivă de artă vizuală „Identităti iesene” - editia a V-a - 05.10.2016, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi. Promovarea educatiei prin artă. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Uniunea Artistilor Plastici Iasi

- „Circulatia informatiei prin vectori inter si transgenerationali” - 6.10.2016, ora 12.00, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”Iasi. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi, Asociatia Bibliotecarilor din România

- Lansarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi -06.10.2016, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”Iasi, 07.10.2016, Filiala CCD

Pascani. Prezentarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Iasi pentru anul

scolar 2016 - 2017. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Reprezentanti ISJ Iasi, Invitati Reprezentanti Consiliului Local Pascani

-    Arc peste timp în educatia păscăneană - 7.10.2016, Filiala CCD Pascani. Schimb de bune practici între profesorii pensionari si profesorii debutanti din scolile păscănene. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi - Filiala Pascani. Parteneri Media

-    Work-shop „Învățarea autentică în mediul nonformal” - 7.10.2016, Filiala CCD Pascani. Organizatori: Consilieri educativi, profesori consilieri din scoli, diriginti. Parteneri Media

-    Hobby-uri... educative - 07- 17.10.2016, Filiala CCD Pascani. Organizatori: Cadre didactice care realizează obiecte decorative, hand-made, picturi etc.

-    Clubul de dezbateri al elevilor „La ora bilantului” - 7.10.2016, Filiala CCD Pascani. Organizatori: Membrii clubului de la scolile păscănene

-    Expozitie de icoane „Sfânta Cuvioasă Parascheva, emblema spiritualitătii iesene” - 01 - 31.10.2016, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi. Asociatia PRORELIS

-    Atelier de dezvoltare personală „Contributia jocului în dezvoltarea personală” - 11.10.2016, ora 14.00, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi. Organizatori: Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi, Asociatia PRORELIS.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

21/ 21 la H.C.L. nr. 307 din 29 septembrie 2016