Hotărârea nr. 228/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală, Învățământ, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședinței privind nominalizarea reprezentantilor PSD, PMP, ALDE si a domnului Postolache Andrei in calitate de consilier independent, din cadrul Consilului Local al Municipiului Iași in Consiliile de adminstrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2016-2017, precum si a reprezentantilor PNL care vor fi nominalizati intr-o sedinta ulterioara de consiliu, consemnate si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 84405/19.08.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia -cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa nr. 1 cu reprezentanții Consiliului Local ce fac parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași.

Art.2. Anexa 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016 - 2017.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 228 din 31 august 2016

Anexa La Hotararea Consiliului Local nr. 228/ 31 august 2016

ANEXA LA HOTARARE PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE

ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL IASI ANUL SCOLAR 2016-2017

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Nr.membri in Consiliul de Administratie

Nr.

reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI"

13

3

Gavrila Camelia -PSD

Boisteanu Paul - PSD

Reprezentant PNL

2

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"

13

3

Ciobotaru Florentin - PSD

Scripcaru Calin - PSD

Reprezentant PNL

3

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU"

13

3

Aur Marius - PSD

Boca Florin - PSD

Piftor Daniel - PMP

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"

13

3

Aur Marius PSD

Pintilei Mihail - PSD

Boisteanu Paul - PSD

5

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA"

13

3

Gavrila Camelia - PSD

Nedelcu Vlad - PSD

Reprezentant PNL

6

COLEGIUL NATIONAL

13

3

Boca Florin - PSD

Surdu Gabriel - PSD

Gaburici Violeta - PMP

7

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV

13

3

Istrate Marcel - PSD

Surdu Gabriel - PSD

Reprezentant PNL

8

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI"

9

2

Boisteanu Paul - PSD

Reprezentant PNL

9

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

9

2

Sandu Vasile - PSD

Reprezentant PNL

10

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Reprezentant PNL

11

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU"

13

3

Tautu Daniela -PSD

Surdu Gabriel - PSD

Reprezentant PNL

12

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA"

9

2

Boca Florin - PSD

Corozal Cristinel - ALDE

13

COLEGIUL TEH.DE ELECTRONICA SI TELECOM. "GHEORGHE MARZESCU"

9

2

Boca Florin - PSD

Gaburici Violeta - PMP

14

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII

13

3

Istrate Marcel -PSD

Surdu Gabriel - PSD

Reprezentant PNL

15

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

13

3

Aldea Catalina - PSD

Postolache Andrei independent

Reprezentant PNL

16

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR"

13

3

Nedelcu Vlad - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Reprezentant PNL

17

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN"

13

3

Istrate Marcel -PSD

Surdu Gabriel - PSD

Reprezentant PNL

18

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

13

3

Scripcaru Calin - PSD

Gaburici Violeta - PMP

Reprezentant PNL

19

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL"

13

3

Surdu Gabriel - PSD

Aur Marius - PSD

Reprezentant PNL

20

LICEUL TEORETIC WALDORF

7

1

Postolache Andrei independent

21

LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU"

9

2

Gavrila Camelia - PSD

Reprezentant PNL

22

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE"

7

1

Aur Marius - PSD

23

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

9

2

Aur Marius - PSD

Reprezentant PNL

24

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

9

2

Sandu Vasile - PSD

Reprezentant PNL

25

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Aur Marius - PSD

Reprezentant PNL

26

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM

13

3

Ciobotaru Florentin - PSD

Istrate Marcel - PSD

Reprezentant PNL

27

LICEUL TEHNOLOGIC MECATRONICA SI AUTOMATIZARI

13

3

Sandu Vasile - PSD

Ciobotaru Florentin - PSD

Reprezentant PNL

28

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GR. GHICA VODA"

13

3

Gavrila Camelia - PSD

Aldea Catalina - PSD

Reprezentant PNL

29

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO"

9

2

Postolache Andrei independent

Reprezentant PNL

30

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Istrate Marcel -PSD

Piftor Daniel -PMP

31

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA”

9

2

Aur Marius - PSD

Reprezentant PNL

32

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"

13

3

Nedelcu Vlad - PSD

Corozal Cristinel - ALDE

Reprezentant PNL

33

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA"

9

2

Scripcaru Calin - PSD

Reprezentant PNL

34

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE A. STURDZA"

9

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Reprezentant PNL

35

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

9

2

Nedelcu Vlad - PSD

Reprezentant PNL

36

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU"

13

3

Tautu Daniela - PSD

Piftor Daniel - PMP

Postolache Andrei independent

37

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

9

2

Aldea Catalina - PSD

Reprezentant PNL

38

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE I. BRATIANU"

9

2

Istrate Marcel - PSD

Reprezentant PNL

39

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"

13

3

Sandu Vasile - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Reprezentant - PNL

40

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA"

9

2

Pintilei Mihail - PSD

Reprezentant - PNL

41

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE"

9

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Reprezentant - PNL

42

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU"

13

3

Istrate Marcel PSD

Nedelcu Vlad PSD

Reprezentant - PNL

43

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU"

9

2

Ciobotaru Florentin PSD

Reprezentant - PNL

44

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU"

7

1

Corozal Cristinel - ALDE

45

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

13

3

Sandu Vasile PSD

Scripcaru Calin PSD

Corozal Cristinel - ALDE

46

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR"

13

3

Nedelcu Vlad PSD

Scripcaru Calin PSD

Reprezentant - PNL

47

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BARSANESCU"

13

3

Boca Florin PSD

Gaburici Violeta PMP

Reprezentant - PNL

48

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

13

3

Ciobotaru Florentin PSD

Gaburici Violeta PMP

Reprezentant - PNL

49

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA"

9

2

Nedelcu Vlad PSD

Piftor Daniel PMP

50

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE"

7

1

Scripcaru Calin - PSD

51

SCOALA PRIMARA "CAROL I"

7

1

Boca Florin - PSD

52

SCOALA PRIMARA "GH.ASACHI"

7

1

Tautu Daniela - PSD

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV PARASCHIVA"

7

1

Reprezentant - PNL

54

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA"

7

1

Boca Florin

55

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

7

1

Aldea Catalina PSD

56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12

7

1

Tautu Daniela PSD

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13

7

1

Piftor Daniel PMP

58

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14

7

1

Aldea Catalina PSD

59

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16

7

1

Reprezentant - PNL

60

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18

7

1

Reprezentant - PNL

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20

7

1

Tautu Daniela PSD

62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21

7

1

Reprezentant - PNL

63

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22

7

1

Reprezentant - PNL

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24

7

1

Aldea Catalina PSD

65

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25

7

1

Reprezentant - PNL

66

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26

7

1

Sandu Vasile PSD

67

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29

7

1

Pintilei Mihail PSD

68

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3

7

1

Tautu Daniela PSD

69

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4

7

1

Ciobotaru Florentin PSD

70

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8

7

1

Gaburici Violeta PMP

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei