Hotărârea nr. 22/2016

HOTĂRÂRE privind criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari sau dupa caz contribuabilii mijlocii precum si listele cu respectivii contribuabili

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari sau, dupa caz, contribuabilii mijlocii, precum si listele cu respectivii contribuabili

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr. 218039/14.12.2015;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se stabilesc criteriile de selecție a contribuabilior persoane juridice mari si mijlocii incepand cu 1 ianuarie 2016, dupa cum urmeaza:

Contribuabili mari

-    valoarea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabil la bugetul local pentru anul precedent este mai mare sau egala cu 100000 lei;

-    numarul bunurilor impozabile declarate de catre contribuabili si aflate in evidenta organului fiscal la data de 31 decembrie a anului precedent este mai mare sau egal cu 20;

-    criteriul specific de activitate desfasurata - publicitate

-    conditiile nu sunt cumulative, indeplinirea unuia dintre criterii, incadreaza contribuabilul respectiv in categoria mari contribuabili.

Contribuabili mijlocii

-    valoarea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabil la bugetul local pentru anul precedent este cuprinsa in intervalul 10000 lei (inclusiv) - 99999.99 lei ;

-    numarul bunurilor impozabile declarate de catre contribuabil si aflate in evidenta organului fiscal la data de 31. decembrie a anului precedent este egal cu minim 5 dar nu mai mare de 19;

-    conditiile nu sunt cumulative, indeplinirea unuia dintre criterii, incadreaza contribuabilul respectiv in categoria contribuabili mijlocii.

Contribuabilii care nu indeplinesc criteriile de incadrare in categoria contribuabili mari sau contribuabili mijlocii fac parte din categoria contribuabili mici.

Art. 2. Se aproba si fac parte integranta din prezenta, Anexa nr.1 - ce cuprinde lista Contribuabili mari si Anexa nr. 2 - ce cuprinde lista Contribuabili mijlocii.

Art. 3. Listele se actualizeaza de organul fiscal functie de modul de incadrare a operatorilor economici persoane juridice in criteriile stabilite la articolul 1.

Art. 4. Organul fiscal local procedeaza la notificarea contribuabilului ori de cate ori intervin modificari cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, dupa caz, contribuabil mijlociu.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 22 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 22 din 29 februarie 2016

CONTRIBUABILI MARI

Nr. crt.

Denumire

CIF

1.

3P FRIGOGLASS SRL

3633759

2.

7 SPICE LOGISTICS SRL

29290832

3.

A & A PANTAGRUEL SRL

16187968

4.

A.J.C. ANA-MARIA SRL

6989514

5.

ABSOLUT MEDIA

18352581

6.

ACCORDING GROUP SRL

7563613

7.

ADIMET SA

1977241

8.

AEROPORTUL IASI RA

9671409

9.

AFER SRL

1971702

10.

AFFICHAGE ROMANIA

16714669

11.

AGIM SRL

1988216

12.

AGMUS SA

1990119

13.

AGRIMARVAS SRL

12644170

14.

AGRO CRIS SRL

12752228

15.

AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA

1957082

16.

AGROPAN IMPEX SRL

15576550

17.

AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL

18179732

18.

ALCOBOND SRL

22198864

19.

ALEX TRANS INVEST SRL

22752047

20.

ALFINCOOL SA

1969184

21.

ALIMCO HRIS SRL

3860000

22.

ALISAN SRL

5604903

23.

ALMET GRUP SRL

11504780

24.

AMA SRL

1963653

25.

AME PHOENIX SRL

6658510

26.

AMI TURING SRL

16314867

27.

AMO PRESS RETAIL SRL

26087222

28.

ANDRINELU SRL

5885027

29.

ANTIBIOTICE SA

1973096

30.

ANTREPRIZA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI IASI SA

10221335

31.

ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL

6789001

32.

APAN MOTORS SRL

13680057

33.

APAVITAL SA

1959768

34.

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI SA

1973479

35.

ARI100CRAT SRL

29082602

36.

ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL

28596478

37.

ASAM SA

1965018

38.

ASIA-EURO TRANS SRL

22269000

39.

AUTO CONFORT SRL

14229374

40.

AUTO GAS SRL

1969907

41.

AUTO PLUS REPAIR SRL

13606492

42.

AUTO REMAT SRL

7168576

43.

AUTO SCOBAN SRL

29588449

44.

AUTO TRAINING EXPERT SRL

26282371

45.

AUTONASTASE SRL

24349041

46.

AUTOTRANSPORT NEC IMPEX SRL

26462828

47.

AVATTI INDUSTRIES SRL

6788073

48.

AVIAROM SA

6789745

49.

AVIS TRANS SRL

21317541

50.

BANARI TRANS SRL

29339022

51.

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE -SUCURSALA IASI

1972465

52.

BANCPOST SA

404416

53.

BARON DEVELOPMENT SRL

17974640

54.

BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL

24355272

55.

BIGRITRANS SRL

25849525

56.

BOROMIR PROD SA

1145077

57.

BRAS SRL

3634720

58.

BRICO EXPERT SA

16990834

59.

BRIGE STONE BUILD SRL

24967999

60.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA

1989343

61.

BRIO GROUP SRL

18697025

62.

BUCIUM SRL

1969044

63.

BUILD CORP PREFABRICATE SRL

16443616

64.

BUILD CORP SRL

14238267

65.

BURSA MOLDOVEI SA

4255619

66.

C.C. MOLDOCONSTRUCT SA

1956117

67.

C.E.T. IASI SA

14718982

68.

C.N CAI FERATE CFR S.A. BUCURESTI SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, ÎNTRETINERE SI REPARATII CF IASI SA

15670513

69.

C.N.A.D.N.R. - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI SA

16583830

70.

C.N.A.D.N.R. - SECTIA DRUMURI NATIONALE SA

16054368

71.

CANTIS GRUP SRL

10945885

72.

CARBIVTIR COMPANY SRL

33215960

73.

CARREFOUR ROMANIA SA

11588780

74.

CASA AUTO IASI SRL

4981476

75.

CASA AUTO SRL

8885439

76.

CASA LEBADA SRL

4957141

77.

CASA WANDA 02 SRL

6855911

78.

CASREP SRL

3206081

79.

CAVIOR SRL

1972287

80.

CD-TOTAL SRL

10590456

81.

CEC BANK SA BUCURESTI-SUCURSALA IASI SA

5884927

82.

CENTRAL JUICE SA

1966447

83.

CENTRUL DE AFACERI INTERNATIONAL SA

6608237

84.

CHAMBON SRL

18640452

85.

CHEMICAL COMPANY SA

5945730

86.

CIG SRL

4108030

87.

CITADIN SA

15946407

88.

CLIMA THERM CENTER SRL

13572870

89.

CNUD-EFCO ROMANIA SRL

10970838

90.

COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

474152

91.

COLECT METAL SRL

11806869

92.

COMAT SA

1976866

93.

COM-BETON SA

5551582

94.

COMINCO SA

1555670

95.

COMPAN SA

3911847

96.

COMPANIA DE IMBUTELIAT COCA-COLA IASI

SRL

1966919

97.

COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA-SUCURSALA ZONALA IASI SA

12397185

98.

COMPANIA NOVA CONSTRUCT SA

5640612

99.

COMPANIA QUANTUM SRL

12860327

100.

COMPLEX HOTELIER UNIREA SA

10164493

101.

COMPLEX ONYX SRL

4957826

102.

CONEST SA

1959695

103.

CONEX DISTRIBUTION SA

16019310

104.

CONSTRUCT & DRUM SRL

14719007

105.

CONSTRUCT DESIGN SRL

15560898

106.

CONSTRUCTII FEROVIARE IASI SA

1956052

107.

CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA

1967132

108.

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA

1957570

109.

CONSTRUCTII UNU SA

1955979

110.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

12817173

111.

CONTIS SA

1962232

112.

COROLA SRL

1958878

113.

COSELI SA

1974954

114.

CRH AGREGATE BETOANE SA

361269

115.

DAS SRL

1986070

116.

DEDEMAN SRL

2816464

117.

DELCAR SRL

16103495

118.

DIFPRES SRL

1958754

119.

DIRECTIA SILVICA IASI-OCOLUL SILVIC IASI

13924038

120.

DRAGAN IMPEX TRANS SRL

18826090

121.

E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA

10976687

122.

ECOPIATA SA

27272228

123.

EGROS TRADE SRL

30141311

124.

ELECTRA SRL

1962470

125.

ELECTRIC GRUP SA

1955901

126.

ELECTRIC INSTAL SRL

13438020

127.

ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA

3915440

128.

ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI

SUCURSALA IASI

8552604

129.

ELMOND COM SRL

12448866

130.

ENGINEERING AND GENERAL CONSTRUCTING(ENGEKO) SA

1956885

131.

ENVIRO CONSTRUCT SRL

18361695

132.

EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

4540135

133.

ERMES HOLDING SRL

17852937

134.

ESTATE ASSET COMPANY SRL

29664627

135.

ETNIS SRL

1956141

136.

ETRIROM EST SRL

6499342

137.

EUROCONSTRUCT GROUP SRL

13900640

138.

EUROMAX COMPANY SRL

7979233

139.

EUROMEDIA GROUP SA

6717307

140.

EUROMEDICA SRL

10474915

141.

EUROTECH SRL

11116770

142.

EXPERT DESIGN SRL

12884644

143.

EXPRESS CAFFE SRL

24238108

144.

FAIRWAY CREATIVE ADVERTISING

31449183

145.

FARMA ROD SRL

1960959

146.

FARMACOM IMPEX SRL

5185139

147.

FEDERATIA COMUNITATII EVREIESTI DIN ROMANIA

7426470

148.

FELICIA SHOPPING CENTER SRL

19834643

149.

FIDES EXPRESS SRL

28265440

150.

FIDES L & H SRL

7623200

151.

FITERMAN PHARMA SRL

6787981

152.

FLUX SRL

3912460

153.

FORTUS SA

1958479

154.

FUTURE INVESTITII IMOBILIARE SRL

17946136

155.

FYA TRANS SRL

14200360

156.

GA.MA.TESSUTI SRL

18104330

157.

GALAXY TOBACCO SA SUCURSALA IASI

10365667

158.

GECOS VISION SRL

18394951

159.

GENERAL TEHNIC SRL

8357395

160.

GENERAL ZMONTAGI PANAINTE SRL

26815016

161.

GEO TUR SRL

14859663

162.

GEPROCON SA

6197050

163.

GETICA OOH SRL

9783569

164.

GIP EST SRL

8818162

165.

GLOBAL TECH SRL

1971141

166.

GNOSEO COMPANY SRL

27407260

167.

GOLD & PLATIN DANUBIUS SRL

10919339

168.

GOLD & PLATIN LEASING SA

14327437

169.

GOLD & PLATIN SRL

4957915

170.

GRADE LINE SRL

16232988

171.

GRAND TRANS AV SRL

33126430

172.

GREENFIBER INTERNATIONAL SA

16848342

173.

GRUP CONSTRUCTII EST SA

14784730

174.

GRUP XL COMPANY SRL

10847933

175.

HALA CENTRALA SRL

29659760

176.

HD NETWORKING SRL

18805151

177.

HD TRANSPORT SRL

20548025

178.

HTR SPEDITION SRL

32775730

179.

IASI CONF SA

1992365

180.

IASICON SA

1957821

181.

IASISTING SRL

11713859

182.

IASITEX SA

1957058

183.

IASMINA RD SRL

15753694

184.

IFN INTERNATIONAL LEASING IASI SA

13974656

185.

IMMOROM IMOBILIARE SRL

18280027

186.

IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA

22271604

187.

IMOBIL CLASS SRL

13266315

188.

INASIN SRL

9702106

189.

INCOM SA

1970790

190.

IND-DOR GRUP COM SA

21863039

191.

INDUSTRIES SERVICE INTERNATIONAL SRL

24800728

192.

INITA 1996 SRL

2638979

193.

INPROIECT SRL

1975844

194.

INSTALATII GRUP SRL

5570738

195.

INTER UNO SRL

14990145

196.

INTERPRIMA SRL

3912010

197.

INTERTRANSCOM SRL

13410037

198.

IRINA-TRANS SRL

14616931

199.

ISPAL SRL

14679697

200.

IST TRANSPORT SRL

30676196

201.

ITELS SA

1964136

202.

ITINERIS MEDIA

11225807

203.

IULIUS GROUP SRL

1977551

204.

IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

19181463

205.

IZVORAS SRL

1946830

206.

JUVENTUS SA

1960363

207.

KARTEZIAN SRL

15518958

208.

KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

15991149

209.

LA MATTINA SRL

25269617

210.

LACTIS SA

1977012

211.

LEE'S SRL

4107850

212.

LIDL ROMANIA SCS

15300120

213.

LIFE - IND SRL

4254630

214.

LORD-GUST SA

13879131

215.

LUGAST IMPEX SRL

3205132

216.

LUKOIL ROMANIA SRL

10547022

217.

LUX TAXI SRL

16562102

218.

M & R SRL

4190102

219.

M.CHIM SRL

9912604

220.

M.U.N. TRANS-MASTERS INTERNATIONAL SRL

31040455

221.

MAF FORCE SRL

18261475

222.

MAGIC PIZZA SRL

12834832

223.

MAGIRUS GRUP SRL

22282255

224.

MAP COMPANY SRL

10543411

225.

MARCO REALI SRL

18586086

226.

MARFIN BANK ( ROMANIA) SA

10556861

227.

MARSAT SA

2662284

228.

MDE TRANS SRL

32238788

229.

MECON IASI SRL

1964519

230.

MEDIA ROM GRUP SRL

13756430

231.

MELCRET SA

1957201

232.

MESSINA TRADING SRL

15736600

233.

METCONS TOP SRL

15983499

234.

METRAX SRL

16294000

235.

MG BLUESRL

20492960

236.

MIG ROM EST SRL

14362752

237.

MIGDALIN SRL

15085498

238.

MINI - MAX SRL

5200158

239.

MIOR SRL

1966145

240.

MIOSOLE SRL

23305110

241.

MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI

5334656

242.

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

7745470

243.

MOLDOMEC SA

1974342

244.

MOLDOMOBILA SA

1969451

245.

MOLDOPLAST SA

1966595

246.

MOLDOTRANS AUTO SA

6403320

247.

MOLDOVA TRICOTAJE SA

1956206

248.

MOLDWAYS SRL

5744451

249.

MONDEN TRAVEL SRL

27379152

250.

MOVICRISS SRL

21566542

251.

MOZAICART SRL

17457784

252.

MUZEUL LITERATURII ROMANE

4541670

253.

N.H. BUSINESS COMPANY SA

1960789

254.

NARCOM CONSTRUCT SRL

22282239

255.

NEOLAND CUBIS SRL

6788847

256.

NEW AGE ADVERTISING AGENCY

5046149

257.

NEWPORT MEDIA

24749110

258.

NICIMAN SA

4105360

259.

NORD PHARMA SRL

14477809

260.

NORD TOUR SRL

14530473

261.

NOVA DACIA SA

6457290

262.

NUTRIMOLD SA

1958614

263.

OBITORY CONSTRUCT SRL

28286590

264.

OFFICE ONE MEDIA

2527800

265.

OMEGA IS COMUNICATIONS SRL

6308167

266.

OMV PETROM MARKETING SRL

11201891

267.

OMV PETROM SA

1590082

268.

OPEN SERVICE SA

7623596

269.

OPTIMFLEET SRL

14601884

270.

PALAS 1 SRL

22476820

271.

PALAS 2 SRL

22476839

272.

PALAS 3 SRL

22476847

273.

PALAS 4 SRL

22476855

274.

PALAS 5 SRL

22476863

275.

PALAS INTERNATIONAL RESORT SRL

26293850

276.

PALMAX LTD SRL

3915652

277.

PANIFCOM SRL

14294291

278.

PAUL SI TATI SRL

1961067

279.

PETRO GRUP SRL

1968260

280.

PHARCOS SRL

9550628

281.

PHARMA SA

13591928

282.

POIENI IASI SRL

16340696

283.

PREMIER CONSTRUCT RO SRL

23881880

284.

PRESTAREA SRL

1961342

285.

PRIMATIR SRL

27379136

286.

PRIME PROPRIETATI SRL

11958999

287.

PRINTCO SRL

10055640

288.

PRO INVEST SRL

10150218

289.

PROFILE BUSINESS CONSULTING SRL

24380373

290.

QUARTZ MATRIX SRL

5150840

291.

QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL

25168353

292.

R.V.R. TAXI SRL

30745644

293.

R.X. D. COMPANY SRL

14719210

294.

RACEMISRL

5255927

295.

RANCON SRL

4804938

296.

RAV COMPANY SRL

10022014

297.

REGIA AUTONOMA A DISTRIBUTIEI SI EXPLOATARII FILMELOR ROMANIAFILM

2351458

298.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC

IASI RA

1976041

299.

REGIA NATIONALA A PADURILOR RA BUCURESTI-DIRECTIA SILVICA IASI

13687209

300.

REMAT SA

1977144

301.

RESONANCE GRUP SRL

15916759

302.

RETAIL DEVELOPMENT SA

21588303

303.

RINDUNICA SRL

1967337

304.

RIVIUM GALERIA MALL SRL

18311417

305.

RODOTEX SRL

10513690

306.

ROM CONSULT GROUP SRL

14251657

307.

ROM TRADING COMPANY SRL

6550631

308.

ROMAQUA GROUP SA

402911

309.

ROMARTA SA

14064659

310.

ROMCARBON SA

1158050

311.

ROMEDIA PRESS SRL

22689110

312.

ROMEST GEALAN SRL

5551760

313.

ROMEURO SERVICE SRL

11980333

314.

ROMEXTERRA LEASING IFN SA

15159110

315.

ROMIL SERVICE SRL

6790146

316.

ROMTEC AUSTRIA SRL

6267105

317.

ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL

6887247

318.

ROPHARMA SA BRASOV-SUCURSALA IASI

22764475

319.

ROTTMARG SRL

3205779

320.

RUTILLI ADOLFO SRL

13569610

321.

RVR EXPEDITION SRL

33058009

322.

RVR LOGISTIC SRL

33065707

323.

S.C.M. DE GRADUL 1 - SCM IGIENA GR.1 IASI

1956745

324.

S.C.M. DE GRADUL 1 MUNCA INVALIZILOR

1965301

325.

S.C.M. DE GRADUL 1 PRESTATIUNEA IASI

1963289

326.

S.C.M. DE GRADUL 1 RECAM IASI

1972198

327.

S.C.M. DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IASI

1961695

328.

S.K.D. TRADE SRL

4108316

329.

S.N.I.F. SUCURSALA MOLDOVA

23507402

330.

SACOM AGRO SRL

26175880

331.

SALUBRIS SA

14816433

332.

SANDRA TRADING SRL

6607738

333.

SAPSAN CONS SRL

14333218

334.

SAPTE SPICE SA

2537907

335.

SEDCOM LIBRIS SA

1972163

336.

SELECT GRUP SA

7585859

337.

SELF TRUST SRL

12345038

338.

SELGROS CASH & CARRY SRL

11805367

339.

SERVAL DOM SRL

12752236

340.

SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA

29386768

341.

SERVICII FUNERARE SRL

15842490

342.

SERVICII PUBLICE IASI SA

27277063

343.

SERVUNION SRL

4856805

344.

SILVER SERVICE SRL

14417963

345.

SITERA DEVELOPMENT SRL

16234032

346.

SNTFC - CFR CALATORI S.A. BUCURESTI SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI IASI SA

14763061

347.

SNTFM CFR MARFA SA BUCURESTI

SUCURSALA MOLDOVA SA

27772932

348.

SOCIETATEA NATIONALA DE

RADIOCOMUNICATII S.A. BUCURESTI-SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII

IASI SA

11980651

349.

SOFERULAMATOR SRL

1966897

350.

SOLOMON INVEST SRL

14604384

351.

SPEED TRANS EVOLUTION SRL

33065685

352.

SPIROCA SA

1974920

353.

STANDARD IDEAL CONSULTING SA

5951546

354.

STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE IASI

3418718

355.

STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR DANCU

14926444

356.

STEF SRL

1959474

357.

STEFANA SRL

3421942

358.

STICKNET INVESTMENT SRL

24887113

359.

STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC

6856089

360.

SUPREMO MEDIA SRL

8781667

361.

SYMMETRIA PRESS SRL

21053750

362.

T.M.U.C.B. S.A. BUCURESTI SUCURSALA IASI

1961989

363.

T.V.I. CONSTRUCT SRL

6936994

364.

TAMANGO SRL

9227687

365.

TAXI IASI SRL

33942489

366.

TEBA IASI INDUSTRY SA

1967493

367.

TEC TELECOM SRL

4105891

368.

TECHNO FUSION SRL

21343176

369.

TECHNOSTEEL LBR SRL

15319440

370.

TED CONSTRUCT SRL

8390227

371.

TEHNOROM SRL

15983634

372.

TEHNOTON SA

1958207

373.

TELECONSTRUCT COMPANY SRL

9834794

374.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

427320

375.

TEMPO MEDIA

3946136

376.

TENT CO SRL

6937221

377.

TEONA ROM COMPANY SRL

13090226

378.

TERMO-SERVICE SA

14134878

379.

TERRAMOLD CONSTRUCTSRL

21374679

380.

TERRAMOLD INVEST SRL

14961603

381.

TESTER GRUP SRL

8885420

382.

TH JUNIOR SRL

6887050

383.

TOTALGAZ INDUSTRIE SRL

6658553

384.

TRADE TEX IMPEX SRL

5150920

385.

TRADO MOTORS SRL

13632203

386.

TRANS ALIANS GRUP SRL

27091140

387.

TRANS POLOSAM SRL

5185260

388.

TRANSGAZ SA MEDIAS-REGIONALA BACAU SA

13625729

389.

TRANSMIXT SA

1962208

390.

TRANSPEDITION SRL

32052350

391.

TRANSSERV AGRO SRL

21556743

392.

TRIDENT GSA SRL

24256597

393.

TRIMEC SA

1960487

394.

TURISM MOLDOVA SA

1969001

395.

ULTRAVISION SRL

11919922

396.

UNIREA SRL

1967256

397.

UNISTIL SRL

14315823

398.

UNITED MEDIA

15047311

399.

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

4701126

400.

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. TH. POPA"

4701100

401.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA I.I. DE LA BRAD

4541840

402.

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE

ASACHI" IASI

4701606

403.

UTISERV CONSTRUCT SRL

17891944

404.

VEL PITAR SA

21229091

405.

VEOLIA ENERGIE IASI SA

30570461

406.

VINIA SA

1958800

407.

VINIFRUCT COPOU SRL

1969427

408.

VIOVAS SRL

18473354

409.

VIPOIL SRL

14112039

410.

VISION MEDIA PLUS

18912549

411.

VITALEF SA

1964209

412.

WALL INVEST & TRADE LIMITED SRL

18320962

413.

WEST STAR SRL

2640081

414.

WINK NETWORK SRL

26146060

415.

ZIARUL EVENIMENTUL SRL

16081370

Președinte de Ședință Constantin Axinia

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 22 din 29 februarie 2016

CONTRIBUABILI MIJLOCII

Nr. crt.

Denumire

CIF

1.

3 MIND SRL

16783260

2.

3B PROJECT SRL

24422355

3.

5D CONCEPT SA

14333153

4.

A & A LONGAVIT SRL

18781397

5.

A & A PROCONSTRUCT SRL

18615327

6.

A & C ELECTRIC GRUP SRL

1994552

7.

A.G. CONPAL SRL

4106730

8.

A.R.M. GRUP FEROVIAR SRL

27166219

9.

AB PLUS EVENTS SRL

9172069

10.

ABC TURISM SI EVENIMENTE SRL

9172077

11.

ABI GRUP SRL

12176753

12.

ACANTA SRL

4413697

13.

ACCES EXPERT SRL

16107691

14.

ACCES PROJECT INVESTMENTS SRL

26383384

15.

ACERBIS LOGISTICS SRL

32282929

16.

ACRISORU SRL

14447271

17.

ACTION CONSTRUCT SRL

18040571

18.

ACTIV MED SRL

18352565

19.

ACTIV PLUS SRL

14431453

20.

ACTIVE CONEXE SA

31029694

21.

AD MEDIA GROUP SRL

17847442

22.

ADDENDA SRL

13204800

23.

ADDVANCES SRL

15101518

24.

ADELA SRL

1970650

25.

ADI CENTER SRL

14865894

26.

ADINA COMP SRL

10350453

27.

ADIPOL SRL

15651287

28.

ADISON COMPANY SRL

14186656

29.

ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA

1589932

30.

ADRIAN & TIBERIU SRL

9172298

31.

ADVANCED TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL

14591225

32.

AFCIMMO OFFICE SRL

30383226

33.

AGENTIA DE CADASTRU SI TOPOGRAFIE SRL

14773731

34.

AGIP PREST SERVICE SRL

1963432

35.

AGNEL INDUSTRY SRL

24996030

36.

AGORA IMOBILIARE SRL

18104284

37.

AGREMENT CIRIC SRL

13807690

38.

AGRESSIONE EXPRES IMPEX SRL

6021991

39.

AGRICOL COMPANY VGM SRL

28147576

40.

AGRICOLA COARNELE CAPREI SRL

14784617

41.

AGRICOLA INVESTMENT 2005 SRL

17649674

42.

AGRO IULIA SRL

17580557

43.

AGRO SAN VET SERVICE SRL

15228342

44.

AGRO SOLUM SRL

30214596

45.

AGRO VEST SRL

9381910

46.

AGROCAPITAL MOLDOVA SRL

24862216

47.

AGROCLAAS SRL

13895498

48.

AGROCOM STRUNGA SA

1949799

49.

AGRO-INVEST SRL

10041237

50.

AIR TELECOM SRL

33557130

51.

ALAIN ROUTE SRL

27166189

52.

ALBEDO GRUP SRL

18907658

53.

ALBRAU GRUP SA

20200992

54.

ALCIS SRL

1969761

55.

ALCON PLUS SRL

12498171

56.

ALCONF SRL

15319270

57.

ALENA FORCE SRL

17129850

58.

ALEX FARM SRL

13998817

59.

ALEX ROAD VOYAGE SRL

28370666

60.

ALEX TOUR INTER SRL

17108598

61.

ALFA INVEST SRL

15736804

62.

ALFA-SAN SRL

13553665

63.

ALICONSTRUCT SRL

15521570

64.

ALIELA COMPANY SRL

11871280

65.

ALL CIO INVEST SRL

27102215

66.

ALL GREEN SRL

3222770

67.

ALLMETECH TOOLS & MACHINES SRL

16928654

68.

ALPHA COMPANY SRL

7408113

69.

ALPHA GROUP SRL

14346218

70.

ALPHA REAL ESTATE INVESTMENT SRL

32558618

71.

ALTAIR GROUP SRL

22089450

72.

ALTAUTO COMPANY SRL

31176075

73.

ALTRANS SRL

14307898

74.

ALVO EXTRA SISTEM SRL

15618345

75.

AM TERMICA SRL

14576101

76.

AMADEUS GRUP SRL

17622067

77.

AMANO SERV SRL

9270458

78.

AMBIENT SRL

3637424

79.

AMD CREDIT SRL

11461581

80.

AMI S BUSINESS CONSTRUCTII SRL

25730566

81.

AMIGO ART SRL

23405291

82.

AMO PRESS GRUP SRL

18696941

83.

AMUR GRUP SA

18721174

84.

ANA-IRINA SRL

1960592

85.

ANA-PHARM SRL

10150315

86.

ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL

21440101

87.

ANDO FANTEZIA SRL

1986347

88.

ANDROLAND SRL

24954565

89.

ANEMARKET SRL

8068664

90.

ANGEL GRUP SRL

21273895

91.

ANGELA INTERNATIONAL SRL

6790170

92.

ANI- IOAN SRL

5256019

93.

ANLU SRL

22213921

94.

ANTE CONSULT TRANS SRL

23945178

95.

ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL

28078093

96.

APA CU DUH

30369418

97.

APOLODOR 2003 SRL

15670327

98.

APOPI & BLUMEN SRL

5386728

99.

APRILIA GRUP SRL

23967214

100.

A-PROPOS SRL

3420742

101.

APTI SRL

4105026

102.

ARAMIS SRL

3423048

103.

ARCADIA HOSPITAL SRL

24948610

104.

ARCADIA POLICLINIC SRL

26181750

105.

ARCOM GRUP SRL

18836123

106.

ARHICON SRL

8651896

107.

ARIGE STAR SRL

7240922

108.

ARIS SRL

1972732

109.

ARMAND PRO SERV SRL

7168460

110.

ART EXPERT SRL

6887042

111.

ARTA IASI SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1

1965697

112.

ARTCA SRL

3915504

113.

ARTCONS PLUS SRL

19143656

114.

ARTEM SRL

4413530

115.

ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL

14935329

116.

AS OVIPETRANS SRL

25815824

117.

ASA SRL

1961504

118.

ASCENDENT UBEMAR SA

14830713

119.

ASIEL SRL

4857126

120.

ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP BUCURESTI SUCURSALA IASI SA

1976890

121.

ASIT SERVICES SRL

12106146

122.

ASI-TAX SRL

16025117

123.

ASOCIATIA ""BATRINETE FERICITA""

9550636

124.

ASOCIATIA "BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA IASI PENTRU GRANITA ROMANIA -REPUBLICA MOLDOVA"

17560703

125.

ASOCIATIA "CONSENSUAL"

15102424

126.

ASOCIATIA ALTERNATIVE SOCIALE

9425315

127.

ASOCIATIA DE AJUTORARE "MARANATHA"

4414390

128.

ASOCIATIA DE PSIHOTERAPIE EXPERENTIALA SI HIPNOTERAPIE

27318210

129.

ASOCIATIA SF. DAMIAN"

22371379

130.

ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIN JUDETUL IASI

1988305

131.

ASOLO COMPANY SRL

15188361

132.

ASPETER STEF SRL

30428182

133.

ATELIER DE PROIECTARE VISAN SRL

4105018

134.

ATENEU TRIUMF SRL

6855644

135.

ATINA TX SRL

30740116

136.

AUDIT EXPERT CONSULT SRL

14333170

137.

AUGUSTUS SRL

4982048

138.

AUTO BALMIR SRL

12116514

139.

AUTO BYA STAR SRL

30591197

140.

AUTO CLASIC INVEST SRL

10401522

141.

AUTO COSTI SRL

19726269

142.

AUTO CRISS DRIVER SRL

29857202

143.

AUTO DIMAS SRL

14327313

144.

AUTO DRIVER SRL

17821043

145.

AUTO HYDROS SRL

28969097

146.

AUTO IORDACHE SENIOR SRL-D

33632755

147.

AUTO MARIS SRL

25003339

148.

AUTO MARKET SRL

19020750

149.

AUTO POPA SRL

1959091

150.

AUTO PRO MOTOR SRL

26730467

151.

AUTO SOFERUL VIP SRL

29976610

152.

AUTOAVANTAJ TOUR SRL

31177372

153.

AUTOCRAFT SERVICE SRL

31551123

154.

AUTOMAX CENTER SRL

14105465

155.

AUTO-MAX SRL

8681560

156.

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN (A.C.R.)

1590139

157.

AUTOMOBILISTUL S SRL

1965069

158.

AUTOS FUR ALLE AFA SRL

3633660

159.

AUTOSENNA SRL

5029407

160.

AUTOTRANS SA

1968952

161.

AUTOVIC SRL

9550601

162.

AUTOZET PLUS SRL

31373689

163.

AVATTI GRUP SRL

6448861

164.

AVENSA CONSULTING SRL

15485389

165.

AVENSI SRL

16579015

166.

AVICENA SRL

1960924

167.

AVIGALL SRL

14679492

168.

AVIGO INVEST SA

14289759

169.

AVI-TOP SA

14327259

170.

AVX AUTO SRL

30850500

171.

AXA PLUS SRL

11933102

172.

AXABIO MEDICAL SRL

26931428

173.

AXA-NICO SRL

9172123

174.

AZRA SRL

4106897

175.

B & S DISTRICONSTRUCT SRL

18836166

176.

B.D.S. LOYAL SRL

6041913

177.

BABY FARM SRL

1969435

178.

BACO SRL

1968324

179.

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SIBIU

15030646

180.

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SIBIU SUCURSALA MOLDOVA

16746954

181.

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD SUCURSALA IASI

14983377

182.

BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA JUDETEANA IASI SA

1955944

183.

BANCA COOPERATISTA VIITORUL IASI

7881528

184.

BANCA ROMANEASCA - SUCURSALA I

7863050

185.

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ SUCURSALA IASI

9107150

186.

BANTZIS CONSTRUCTION SRL

18316309

187.

BASKO ALLCOM SRL

30574692

188.

BCR LEASING IFN SA

13795308

189.

BD COM SA

1986363

190.

BDEER HAMED SRL

21814222

191.

BDK CORPORATION SRL

32531825

192.

BEAUTY MANIA SRL

1956443

193.

BEENEAR SRL

16791394

194.

BELGROM ARTDENTIS SRL

18183547

195.

BELLA LICCA INTERNATIONAL SRL

16870455

196.

BERNINI ELECTRONICS SRL

15714393

197.

BEST ARDAP SRL

24931758

198.

BEST CHOICE SRL

14845927

199.

BEST STYLE INCORPORATION SRL

23325710

200.

BETAROM SRL

3205116

201.

BETTANA IMPEX SRL

16233053

202.

BETTY ICE SRL

6726755

203.

BGD GROUP CORPORATE SRL

27975171

204.

BIGRECA SRL

5387146

205.

BILLA INVEST CONSTRUCT SRL

11515592

206.

BILLA ROMANIA SRL

9657315

207.

BIMBO SRL

7114282

208.

BIOCOMP SRL

1973703

209.

BIOS FARM SRL

7623758

210.

BISERICA CRESTINA DUPA EVANGHELIE NR.1

5268048

211.

BISMARK SI PICASSO SRL

18135167

212.

BLOCK BUSTER SRL

18306984

213.

BLUENOTE COMMUNICATIONS SA

15146404

214.

BLUOIL SRL

27202672

215.

BLUPAN SRL

15983570

216.

BMT AEROSPACE ROMANIA SRL

22397069

217.

BODO INVEST SRL

18156097

218.

BODY LINE SRL

14308001

219.

BONGROUP TRANS SRL

31098490

220.

BRAINER CONSULTING SRL

17294881

221.

BRIDGE IMPEX SRL

13860139

222.

BRITISH WIRELESS COMMUNICATIONS COMPANY SRL

18435652

223.

BRONSON SRL

5151411

224.

BRUNO IMMOBILIEN SRL

25400975

225.

BSR ESTATE SRL

22812394

226.

BTM GRUP 2004 SRL

16529130

227.

BUCIUM BUILDING SRL

21473699

228.

BULDEX CONSTRUCT SRL

15205756

229.

BURSA TRANSPORT SRL

5071002

230.

BURTILA & CO ELECTRON M BIT SRL

1995760

231.

BY-TAX COMPANY SRL

16843876

232.

C & O LEADER SRL

24716644

233.

C.O. MOD PLUS SRL

8267314

234.

C.S.EDIL SRL

16538139

235.

CABINET MEDICAL ALBU ALINA SRL

16533387

236.

CABINET MEDICAL STEFANIA SRL

14961670

237.

CABLERO SRL

5745066

238.

CABLERO STEEL GROUP SRL

6658537

239.

CADIMATAXI SRL

32168844

240.

CALIPSO BMC SRL

7030645

241.

CALORY SRL

7192345

242.

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE IASI

3422492

243.

CAMIRO TRADING SRL

14997100

244.

CANEL SA

1992861

245.

CAPITOL IMPEX SRL

6307900

246.

CAR PENSIONARI

5028550

247.

CARBOTECH SRL

19284485

248.

CARDIOMED SRL

15983464

249.

CARGOEXPRESS TIR SRL

21651435

250.

CARION DESIGN SRL

10488864

251.

CARIS SRL

21481683

252.

CARMEN SILVA SRL

5256272

253.

CARO EXIM GROUP SRL

24996072

254.

CARO MAR SRL

1970014

255.

CARTIERUL CAROL SRL

14935426

256.

CARUX SRL

5185732

257.

CASA DESIGN SRL

10284651

258.

CASA LUX BUCIUM SRL

12884733

259.

CASA OTILIA SRL

16533328

260.

CASA SA

8376788

261.

CASA TEO SRL

4804741

262.

CASS LTD SRL

1994188

263.

CATALIN TRANS SRL

15950688

264.

CATENA SRL

5885051

265.

CAVIOR AGRO SRL

14515260

266.

CBC SRL

31813348

267.

CEFIN REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL

17984520

268.

CELIA SRL

10598859

269.

CENTRUL DE ONCOLOGIE - EUROCLINIC SRL

16658844

270.

CENTRUL DE STUDII, CERCETARI, ANALIZE, IMPLEMENTARI DATE-FLUXURI LOGISTICE SRL

28534211

271.

CENTRUL EXCELENTA SRL

18493831

272.

CERNACONSTRUCT SRL

11587181

273.

CERTO LUCIANO TOURS SRL

17983835

274.

CESA SRL

3204854

275.

CHEMICALCOM ADYA SRL

4998141

276.

CHIRIAC TEX SRL

15850557

277.

CHIRILA NECULAI SI FIII SRL

1994285

278.

CHIRTEA SRL

8808924

279.

CHRISTIANA COMPANY SRL

14186869

280.

CID INTERNATIONAL SRL

13713405

281.

CIOLACU AUTOSERVICE RAPID SNC

1994730

282.

CITYCLIMA SRL

23457355

283.

CIVECA SRL

7084904

284.

CLASS INVEST SRL

837754

285.

CLINICA PALADE SRL

5254794

286.

CLUB SPORTIV " UNIREA "

4540739

287.

CLUBUL SPORTIV ""NICOLINA""

10919509

288.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

4414161

289.

CODA-COM SRL

10543357

290.

COJOCARU & CO CASA BUCOVINEANA SNC

1961571

291.

COLIS SRL

1966196

292.

COM AGROTEX SRL

14584937

293.

COM DINASTY SRL

12648570

294.

COM PIETA CCC SRL

21440098

295.

COMALFA SRL

6789460

296.

COMANDA SRL

4413450

297.

COMCEREAL SA

8304870

298.

COMITEL SRL

4615840

299.

COMPACT GRUP SA

11347138

300.

COMPANIA EXPERTILOR EVALUATORI SRL

12946046

301.

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA BUCURESTI SUCURSALA DE TRANSPORT BACAU SA

13427560

302.

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA

427410

303.

COMPANIA NOROCEA RVR SA

15660838

304.

COMPANIA PENTRU CONSTRUCTII ALEX SRL

1958835

305.

COMPIATA SA

1959512

306.

COMPLET P.I.C. SRL

8390693

307.

COMPLEX DUNAREA SRL

1968502

308.

COMPPIL SRL

1965409

309.

COMSERVICE S.A.

1956508

310.

COMTRIX SRL

1955812

311.

COMUNITATEA EVREILOR IASI

4487902

312.

CONCEPT MSG TRADE SRL

5268838

313.

CONCEPT SRL

11241969

314.

CONCRET HDI SRL

17228128

315.

CONCURS SRL

10788187

316.

CONF ALEX SRL

1966242

317.

CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL

16695397

318.

CONFORTEX SRL

1989262

319.

CONGREGATIA SURORILOR PROVIDENTEI

8123114

320.

CONPLAST RO SRL

11351040

321.

CONPROIECT AKY SRL

15146323

322.

CONPROIECT SA

11871174

323.

CONRAN SRL

6042137

324.

CONS VICTORIA SRL

1972171

325.

CONSTRUCT BUSINESS SRL

17318328

326.

CONSTRUCT MAPAMOND SRL

18255562

327.

CONSTRUCTII GRUP SRL

13773920

328.

CONSTRUCTII SI IMOBILE ELENA SRL

16994011

329.

CONSUL ABC SRL

4106692

330.

CONSULTANTA, COMPATIBILITATE, SELECTARE PERSONAL SRL

14307871

331.

CONSULTMED SRL

15101747

332.

CONTAINER FACTORY IASI SRL

16859040

333.

CONTINENT EXPRES SRL

27660084

334.

CONTINENTAL SA

4105123

335.

CON-TRIM SRL

6989204

336.

CONVERT SRL

1990070

337.

COREMIS IMPEX SRL

9295487

338.

CORIOLAN AUR SMARALD SRL

4488347

339.

CORPEX SRL

16751233

340.

CORPORATION PC SRL

11652131

341.

COS TRANS SRL

14791584

342.

COSEC GRUP EST SRL

15740473

343.

COSMOPOLITAN TRADING SRL

16019328

344.

CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA BUCURESTI SUCURSALA

14983369

IASI SA

345.

CRESCENTO PRINT SRL

12946054

346.

CRIANCEZ SRL

27589880

347.

CRIO - 2 SRL

4414293

348.

CRIS-CRISCO SRL

8228889

349.

CRIS-CRISCO SRL

8228889

350.

CRISTAL NETWORK SRL

18455641

351.

CRISTI'S STORE SRL

24205194

352.

CRISTIAN A.B.C. SRL

1961954

353.

CRISTIAN BUILDING SRL

30936113

354.

CRISTIANA LINE SRL

6788545

355.

CRISTIANA MAX SRL

27906104

356.

CRIVA QUARTZ SRL

13363229

357.

CROMA LINE SRL

13557985

358.

CRONOS AGRO SRL

23785263

359.

CRONOS CONSULTING SRL

22146644

360.

CST GEOCAD SRL

27989657

361.

D & G PRINT LINE SRL

16519781

362.

D.G.V. COMPANY SRL

5683966

363.

D.R.B. CONSULTING SRL

16394580

364.

DABIROM INVEST

15757980

365.

DACIANA SRL

6349094

366.

DACORUM GRUP SRL

11609301

367.

DAION SERCOM SRL

12694330

368.

DALCOM AUTO ASE SRL

30186968

369.

DAMOS EUROTRANS SRL

15670408

370.

DAN & ALEX SRL

15397660

371.

DAN EXPERT ELECTRIC SRL

25694145

372.

DAN MEDIL TRANS SRL

28477833

373.

DANA POINT SRL

13582245

374.

DANASTER GRUP SRL

23556650

375.

DANI-LUSY SRL

15464670

376.

DANITO D&C SRL

14200270

377.

DANLIV COMSERV SRL

8086113

378.

DANYLUX MARKET SRL

25752173

379.

DAO PROD SPORT SRL

10401395

380.

DAQARA SRL

17410226

381.

DARIA CONSTRUCT SRL

21824668

382.

DARIF GRUP SRL

14587739

383.

DARIS CONSULTING SRL

16340769

384.

DAROCONSTRUCT SRL

17749762

385.

DATINI CU ROST SRL

1956010

386.

DAVAL SRL

6500200

387.

DAZZ GROUP SRL

16736314

388.

DEBUT SRL

4190072

389.

DECO DEM NATURA SRL

29881600

390.

DECOR PLUS SRL

18156100

391.

DEDAL TUR SRL

14050408

392.

DEF IND SRL

1957627

393.

DELCAM RO SRL

14023853

394.

DELTA DOI COMPANY SRL

17821060

395.

DELTA GRUP CONSTRUCT SRL

17932122

396.

DELTA-STAR SRL

8669230

397.

DEMITROS SRL

7943590

398.

DEMO TOTAL SRL

14417777

399.

DEPREZ-ENE SRL

25559106

400.

DEROM DENTAL INTERNATIONAL SRL

13038589

401.

DESIGN GROUP SRL

16831065

402.

DIAM STAR SRL

14176431

403.

DIANA MINI SRL

1965395

404.

DIANA TEC SRL

12176699

405.

DIAROM TRANS GRUP SRL

15485648

406.

DIAVOLO SRL

14890650

407.

DIMAS GOLD SRL

16822105

408.

DINAMIC GROUP SRL

6448160

409.

DINAMIC VEGA SRL

27504280

410.

DIOS VAL SRL

16746873

411.

DIRECT DISTRIBUTION SRL

12080089

412.

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IASI

27468756

413.

DIREKT LTD SRL

15375475

414.

DISCRET SRL

5387324

415.

DISPECERAT ONLY FOR YOU SRL

27952267

416.

DISTRIBUTION TRANS GRUP UNU SRL

23378375

417.

DITU SRL

3914150

418.

DIVERTIS SRL

1985791

419.

DMH EXIM SRL

33075964

420.

DOF TURING SRL

20962344

421.

DOI STEJARI SRL

5070090

422.

DOIMED SRL

15375530

423.

DOLY SRL

1987520

424.

DOMENICO SRL

1968910

425.

DONY SRL

1995663

426.

DORDEDOR LUX SRL

29358601

427.

DORIASI SRL

11431025

428.

DOROTHEA INVEST SRL

11063853

429.

DOR-TRANS SRL

14417807

430.

DOSIMA SERV SRL

15723871

431.

DROF TUR SRL

17399926

432.

DUBLU JAS SRL

26986318

433.

DUDU BEN SRL

1989211

434.

DUOMARIS SRL

5915616

435.

DYNAMIC GROUP INTERNATIONAL SRL

5029555

436.

EBEN HAMAD SRL

32508369

437.

E-BIZ SOLUTIONS SRL

18479306

438.

ECAIMOB SRL

16746792

439.

ECC SRL

33698792

440.

ECOLAB SRL

10543381

441.

ECOLIGHT ELECTRIC SRL

31649963

442.

ECOLUTION SRL

13830812

443.

ECO-MOLD INVEST SRL

21905894

444.

ECOPROD GRUP SRL

18291883

445.

ECOTECH SERVICE SRL

22635900

446.

ECRSERV IASI SRL

15146633

447.

EDENTA SRL

4414153

448.

EDIL INDUSTRY SRL

17125599

449.

EDIT SRL

1960169

450.

EDITURA GAMA SRL

5786996

451.

EDITURA POLIROM SA

12280354

452.

EDITURA SF. MINA SRL

12775752

453.

EDITURA SF.MINA DISTRIBUTION SRL

15085692

454.

EDMARIO SRL

9078836

455.

ED-NA RDM SRL

27479038

456.

EDO START SRL

10474907

457.

EDUROM SRL

14745456

458.

EKRAM SRL

10648027

459.

EL MEDICA SRL

16502534

460.

ELAS TRANS SRL

14308060

461.

ELCO SERVICE SRL

14327216

462.

ELCOTRANS SA

14581248

463.

ELECTRIFICARE C.F.R. SA

21166562

464.

ELECTROAS SRL

11222479

465.

ELECTROAWA SRL

15587087

466.

ELECTRON SERVICE SRL

1968065

467.

ELEMATIS TECH SRL

28139310

468.

ELEN & MAR SRL

5787126

469.

ELGEKA-FERFELIS ROMANIA SA

4071993

470.

ELIMAR IMPEX SRL

11143499

471.

ELIONIX SRL

8428526

472.

ELIT SA

1964365

473.

ELIZA STILE SRL

18901680

474.

ELLA-ROSE FARM SRL

26673280

475.

ELLBO SRL

1978905

476.

ELMAR SRL

1990216

477.

ELROM SRL

11408987

478.

ELSACO ELECTRONIC SRL

7464520

479.

ELSES SRL

3911740

480.

ELSYS DESIGN SRL

14327151

481.

EMACOM SRL

16147769

482.

EMI SRL

1957163

483.

EMPO'S COMPANY SRL

15397996

484.

EMSAL SRL

7528187

485.

EMUS COM SRL

10041261

486.

ENEREDGE EUROPA SRL

22743723

487.

ENERGO-DESIGN SRL

18594003

488.

ENT-SYSTEMS SRL

5069983

489.

ENVIROSCOPY SRL

18295486

490.

EPSILON TRADING SRL

8591832

491.

EQUITY ESTATE SRL

22812386

492.

ERNA SERVICE & TRADE SRL

14145133

493.

ESPRESSO SRL

4191663

494.

ESTER FARM SRL

16053125

495.

ESTROM TRADE COLECT SRL

26745867

496.

ETERN SRL

1975542

497.

EURISTICA SRL

13851866

498.

EURO CONTINENTAL INVEST SRL

1969826

499.

EURO DAN SRL

7360317

500.

EURO EFIM EXPRES SRL

29774778

501.

EURO MAN & CIP SRL

16888215

502.

EURO MARKET JUNIOR SRL

15030484

503.

EURO PROJECT CONSULTING SRL

17192938

504.

EURO TAMI LOGISTIC SRL

28215166

505.

EURO TAXI COMPANY SRL

31235791

506.

EURO- WOOD SRL

15850573

507.

EUROART M.C.M. SRL

5999390

508.

EUROCONF IMPEX SRL

18721182

509.

EUROLIBRIS SRL

7943663

510.

EUROLINK TOURS SRL

12095250

511.

EUROMARKET WATER & WASTEWATER ENGINEERING SRL

14692734

512.

EURONET SRL

15500900

513.

EUROPA EXPRESS SRL

6905726

514.

EUROPA GROUP SRL

10759360

515.

EUROPEAN AUTOHOUSE SRL

23145515

516.

EUROTECH PLUS SRL

15184459

517.

EUROTEX COMPANY SRL

1966587

518.

EUROTIRTRANS SRL

23340303

519.

EUROTRANS LUC IASI SRL

32041335

520.

EUROTRANSPORT LOGISTICS SRL

24050308

521.

EUROTRANSPORT SRL

11034289

522.

EUROVOYAGE SRL

16922295

523.

EUROWORKS SRL

7286822

524.

EVENTS MANAGEMENT COMPANY SRL

14859582

525.

EVERLIGHT SOLUTIONS SRL

13821008

526.

EVESTA SRL

26999741

527.

EVGHENIA INTERNATIONAL SRL

16270230

528.

EVICONT EXPERT SRL

6789079

529.

EVOLUZIONE SRL

12076835

530.

EVOLVE MEDIA SRL

24790179

531.

EXALCO IASI SRL

1960800

532.

EXCELENT DOI SRL

6790367

533.

EXCLUSIV COMP SRL

6499172

534.

EXONIA HOLDING SA

16015091

535.

EXPERT 3D SRL

13998752

536.

EXPERT AUDIT SA

9520570

537.

EXPERT INSTAL SRL

15862721

538.

EXPERT MOLDOVA TRADING SRL

6448209

539.

EXPERT NETWORK SRL

16997875

540.

EXPO PARC SRL

1960231

541.

EXPO TRADE & SERVICES SRL

6788987

542.

EXPO TRADE UTILAJE SRL

15716980

543.

EXPRES CONSTRUCT SRL

9646510

544.

EXPRES PLUS SRL

25060040

545.

EXPRESS CREDIT AMANET SRL

14890723

546.

EXQUISITE SRL

4690310

547.

EXTERN CONSTRUCT SRL

22788148

548.

EXTRA CONSULT SRL

18518979

549.

EXTROME SRL

14762953

550.

EYAD & SOARE KINAN SNC

1956680

551.

F.C. GRUP LOGISTIC SRL

27104976

552.

F.G.M. SECURITY DIVISION SRL

17331203

553.

FA.GI IMOBILIARE SRL

18411750

554.

FADIS TIME SRL

29919879

555.

FAIR PLAY COMP SRL

4104489

556.

FALCON TRADING SRL

8151955

557.

FANI CRIST SRL

7818814

558.

FARMACIA ADRIANA SRL

18962881

559.

FARMACIA PARTICULARA GHITUN SRL

1968642

560.

FARMAVET S.A. BUCURESTI SUCURSALA IASI

4253944

561.

FARMEXPERT D. C. I. SRL

8955860

562.

FEG SRL

1975976

563.

FERABIT TRANS SRL

27841633

564.

FERAX SRL

5199320

565.

FEROCRIS SRL

8797027

566.

FERTRAX SRL

3915016

567.

FEST ONE SRL

5185775

568.

FI.D.ELIA CASA SRL

14719252

569.

FIALD IMOBILIARE SRL

18677303

570.

FILA COMPANY SRL

9227717

571.

FILIP INVEST SRL

4489040

572.

FIRMA DE ALPINISTI SRL

24680265

573.

FIVE ANCHORS GROUP SRL

9912671

574.

FLAMARION SRL

7746807

575.

FLAROM ADVERTISING SRL

14946824

576.

FLEXAL IMPEX SRL

5788016

577.

FLORAL DESIGN SRL

12184802

578.

FLORISIM SRL

1994579

579.

FOCALITY SRL

23154424

580.

FORMACTIV SRL

1995302

581.

FORUM SRL

14050653

582.

FOUROT SRL

18455757

583.

FRANCO SRL

1988437

584.

FRANCOMI SRL

11609395

585.

FRAROM INTERNATIONAL EST SRL

5268781

586.

FRESENIUS NEPHROCARE

15189774

587.

FRIG SRL

1966870

588.

FRIGOSTAR SRL

17932220

589.

FULL COM SRL

22105229

590.

FUNDATIA ""PROPSYCHE""

11980627

591.

FUNDATIA "CORONA"

11688836

592.

FUNDATIA "UN COUP DE MAIN D'EMMAUS"

13752820

593.

FUNDATIA CARITATEA

10916472

594.

FUNDATIA COTE

8797140

595.

FUNDATIA CULTURALA "PETRE COMARNESCU"

7272851

596.

FUNDATIA CULTURALA "RENASTEREA ROMANA"

3419730

597.

FUNDATIA DE EDUCATIE SI CULTURA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IASI

33302846

598.

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN EDUCATION

16583725

599.

FUNDATIA EUROED

3634576

600.

FUNDATIA FRATII CARITATII

14104354

601.

FUNDATIA PENTRU TERAPII NATURISTE " SUNDARI"

8987773

602.

FUNDATIA SOLIDARITATE SI SPERANTA

14832064

603.

FUNDAȚIA WORLD VISION ROMANIA

24686489

604.

G.E.C.A.F. SRL

10513852

605.

G.M.D. INTERNATIONAL SRL

6499679

606.

G.R.A.L. COMPANY SRL

14186850

607.

G.V.F. LOGISTIC SRL

31927628

608.

GABIMEX SRL

2638502

609.

GABRIELA FARM SRL

1957333

610.

GAMA INVEST SRL

13974800

611.

GAMES MACHINES SRL

14977170

612.

GAMON GYM CLUB SRL

12884741

613.

GANSOREK SRL

18347224

614.

GARIBALDI SRL

1966269

615.

GASTROSTAR GRUP SA

12597043

616.

GEDRAS SRL

14294348

617.

GEMADA SERV SRL

18652007

618.

GEMI SERCOM SRL

7332082

619.

GEMINI CAD SYSTEMS SRL

17075288

620.

GENERAL INSTALATII SRL

15493284

621.

GENERAL SERV ELECTRO CONSTRUCT SRL

13747670

622.

GENERAL-TEX SRL

14703299

623.

GEOCON L.I. SRL

8068770

624.

GEOLUCI SRL

3421209

625.

GEORGE IMPEX SRL

13783931

626.

GEOTEC PLANT SRL

23872033

627.

GEOTOP CONSTRUCTII SRL

14266461

628.

GESAT IMPEX SRL

9794118

629.

GHENUTA SRL

7444663

630.

GHEVIN SOCIETATE SIMPLA

1034016

631.

GHEZACO SRL

5267816

632.

GIBA SRL

5387472

633.

GIDACOM SRL

14172251

634.

GIGA INSTAL SRL

19130478

635.

GIL CAFE VENDING SRL

25591034

636.

GLOBAL ECO CENTER SRL

6607878

637.

GLOBAL IMPORT EXPORT SRL

12426485

638.

GLOBAL INTERMED SRL

5787010

639.

GLOBUL DE AUR IMOBILIARE SRL

29211227

640.

GOLD & PLATIN AUTOCENTER SRL

18901540

641.

GOLD & PLATIN AUTOMOTIVE SRL

18752537

642.

GOLDEN GATE SRL

17659295

643.

GRAND IOLIA SRL

7954190

644.

GRANDE GROUPE SRL

1978360

645.

GRANIT SRL

3419608

646.

GREAT LAKES CONSTRUCTION SRL

24535885

647.

GREEN EXPERT SRL

17046738

648.

GREEN RECYCLE SRL

16162874

649.

GREENSOFT SRL

14914784

650.

GREENTEK LIGHTING SRL

25464863

651.

GROSS TRANSPORT SRL

21273852

652.

GROUP AS SRL

13262747

653.

GRUP CINCI SRL

15903414

654.

GRUP I.M.P.FORCE SECURITY SRL

15711893

655.

GRUPUL DE DISTRIBUȚIE ETA SRL

12273950

656.

GRUPUL DE INSTALAȚII SI CONSTRUCȚII SRL

10964038

657.

GRUPUL DE PRESA MEDIANET SRL

13398286

658.

HABITAT PROIECT SA

1968073

659.

HACHI MOTORS SRL

28344713

660.

HANUL DACILOR SRL

17464870

661.

HARD-SOUND SRL

18826189

662.

HCC POLAR SRL

16751268

663.

HELIOS SRL

947722

664.

HENNIG ENTERPRISES EUROPE SRL

6042390

665.

HERMES TOP SRL

13363210

666.

HIDRO PREMS GRUP SRL

15101488

667.

HIDROEDIL SA

9355848

668.

HIDROLEX SRL

16826999

669.

HIGH TECHNOLOGY DELIVERY (H.T.D.) SRL

24728150

670.

HIZAN M&C PROFESSIONAL SRL

27407295

671.

HOFFER IMPEX SRL

5570380

672.

HOLY TRAVEL SRL

6789168

673.

HONEST GENERAL TRADING SRL

6615609

674.

HOTARNIC SRL

17777010

675.

HOTEL ORIZONT SRL

17064440

676.

HYDRAMOLD SRL

1966633

677.

HYPERION SA

3912346

678.

I.C.I.T. FIBRESIN SA

1966765

679.

I.C.P.E. TRAFIL SA

1981650

680.

I.N.C.D.I.F.-"ISPIF" BUCURESTI

21854235

681.

I.P.P.U. PACKAGING SRL

16764004

682.

I.Q.PLUS SRL

14604198

683.

I.V.E.S.A. SRL

5199983

684.

IACOB IMPEX SRL

16675497

685.

IASI CITY CENTRE SA

21905916

686.

IASI CONSTRUCT SRL

16822156

687.

IASIMCOOP SRL

1960860

688.

IASSY TRANS SRL

21747751

689.

ICRTI SA

1961113

690.

IDEA BANK BUCURESTI-SUCURSALA IASI SA

15270460

691.

IDEA BANK SA

10318789

692.

IDISTON SRL

26431627

693.

IDO NET SRL

21619817

694.

IG WATTEEUW ROMANIA SRL

22282280

695.

IMECO SRL

1958096

696.

IMOBIA BETA SRL

17825533

697.

IMOBILIARE ITALO ROMENA SRL

14673082

698.

IMOBILIARE MOLDOVA SRL

16801480

699.

IMOBILIARE SAV SRL

32390386

700.

IMPACT BUSINESS SOLUTIONS SRL

30903949

701.

IMPEX AMICII SRL

1956133

702.

IMPEX MINI MARKET SRL

1981560

703.

IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA

5945471

704.

IMPEX TEOTANA SRL

8305132

705.

INBIT SRL

1978913

706.

INCONTRO SRL

14636327

707.

INDECENT DESIGN SRL

10618255

708.

INDEPENDENT GUARD SECURITY COMPANY SRL

7142312

709.

INDIANA SRL

1961997

710.

INDUCO SRL

6789249

711.

INDUSTRIAL ELECTRIC SRL

9011151

712.

INDUSTRIAL EST SA

8229035

713.

INDUSTRIALIZAREA CARNII (KOSAROM) SA

1997087

714.

INFOMARKSRL

13830782

715.

INFOSTAR GRUP SRL

6349353

716.

INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY SRL

25231140

717.

INOVALABEL SRL

8043163

718.

INST POL IASI SRL

5945650

719.

INSTAL CONSTRUCT GENERAL SRL

16687025

720.

INSTAL CONSTRUCT SRL

11076381

721.

INSTALATII R.C. SRL

2639206

722.

INSTALCO FACILITY&MANAGEMENT SRL

28811576

723.

INTELECTRO IASI SRL

25440309

724.

INTER PACO SRL

10945940

725.

INTER-DOGA SRL

21098450

726.

INTERELECTRIC SA

1955995

727.

INTER-EXPRES SRL

5885647

728.

INTERFARINIS SRL

26894966

729.

INTERFOOD PROCESSING SRL

14380180

730.

INTERGUARD SRL

17085591

731.

INTERMAG SRL

1991408

732.

INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL

4104578

733.

INTERNATIONAL CONNECTION SRL

9227571

734.

INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT COMP SRL

14047640

735.

INTERNATIONAL LOYAL IMPEX SRL

1957678

736.

INTERNATIONAL TEXTIL DIFFUSION 2004 SRL

16669347

737.

INTERSAAM SRL

2638790

738.

INTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE SA

16896005

739.

INVERT INVESTMENT SRL

25123653

740.

INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL

9550768

741.

IOACHIM SRL

20722767

742.

IONI COM IMPEX SRL

8580710

743.

IONO-MONETA SRL

6790260

744.

IOROM TRADING SRL

4380115

745.

IPER TRANS SRL

23983813

746.

IPIX INTERNATIONAL BUCHAREST SRL

15702500

747.

IPROCHIM SA

457747

748.

IRA GAZ SRL

24948482

749.

IRAL TRADING SRL

6448551

750.

IRCON SRL

3913686

751.

IRCOS COMPANY SRL

4616047

752.

IRICART SRL

8151408

753.

IRIS IMPEX SRL

13626619

754.

IRIS INVESTMENT SRL

15670351

755.

IRIS PHYTO PHARMA SRL

9646740

756.

IRSIDO SRL

6403568

757.

ISOBAR SRL

16935422

758.

ITAL PONTEGGI SRL

25849495

759.

ITAL-PROIECT SRL

22429276

760.

ITALTEX SRL

14278806

761.

ITELS-GE SRL

19083937

762.

ITP AUTO SERVICII SRL

14977537

763.

IULIUS REAL ESTATE SRL

22844795

764.

IUSER-CARGO SRL

28574321

765.

IVA SIMEX SRL

6307382

766.

IZO CONSTRUCT TRADING SRL

13351399

767.

J.I.P. TRANSPORT INTERNATIONAL SRL

31220928

768.

JAD GROUP SRL

18874321

769.

JEFERSON SRL

29449564

770.

JON-TEHNIC-SERVICE SRL

22844736

771.

JUSTINNE SRL

13797171

772.

KAPITAL INVEST COMPANY SA

1958150

773.

KARAVER SRL

5434361

774.

KAT COMPANY SRL

8177343

775.

KIAF INVEST SRL

34322795

776.

KIN SRL

4105093

777.

K-MAX SRL

15970383

778.

KOLLMAN GROUP SRL

13998760

779.

KONIS KON SRL

17667280

780.

KONNECT CONSULTANCY SRL

17807758

781.

KUBITECH SRL

8508803

782.

L & D MARKETING SRL

17946233

783.

L & M SRL

1972546

784.

L.D.G. GEO SRL

14733168

785.

LA FORCHETTA D'ORO SRL

22269132

786.

LABIRINT GRUP SRL

13589421

787.

LACRIS INVEST SRL

15804828

788.

LADY MARY COMPANY SRL

6788677

789.

LAIU 2006 SRL

19097932

790.

LARA FARM SRL

17974659

791.

LARY - TEO TOUR SRL

26857224

792.

LASER CO SRL

6855458

793.

LATINI COM SRL

14238445

794.

LAU UNIVERSAL SRL

10365322

795.

LAVIROM IMPEX SRL

16281131

796.

LAVIT TRANS SRL

13687144

797.

LECOM BIROTICA ARDEAL SRL

11040604

798.

LEONARDIMPEX SRL

12742470

799.

LEONTI & COMPANY SRL

31943410

800.

LEOTRANS SRL

12084790

801.

LIDIA KYPROS SRL

26829836

802.

LIFE PLUS SRL

13879190

803.

LIGATRANS-RO SRL

27628709

804.

LIM - INTERMED SRL

16615410

805.

LINRUS SRL

13854960

806.

LINUS TUR SRL

17997768

807.

LKW-ALEKS SPEDITION SRL

24256589

808.

LONGAVIT SRL

9011143

809.

LORELEI SRL

1989670

810.

LORIVEL SRL

20251040

811.

LUC GUARD SL SRL

13771368

812.

LUCCERAM SRL

16214183

813.

LUCI IMPEX SRL

1963122

814.

LUCIMAR SRL

8177300

815.

LUK & BOB SRL

21414099

816.

LUMISAN SRL

12673523

817.

LUXOR COMPANY SRL

1957767

818.

LVI SERV SA

18556867

819.

M &D MANAGEMENT FINANCIAR SRL

16119629

820.

M.C. MOBILI SA

12285467

821.

M.G.& G. SERVICE SRL

16843809

822.

MADO CORPORATION SRL

25308163

823.

MADRAS COMP SRL

23178083

824.

MAE SRL

21434860

825.

MAF S.M.N SRL

28057503

826.

MAGNUM THERM SRL

22793080

827.

MAGNUS PLUS SRL

12825370

828.

MAIRON TUBES SRL

6497929

829.

MAISON BOIS SRL

30920940

830.

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI S.P.R.L.

15047672

831.

MANASTIREA GALATA

13090196

832.

MANSARDA LUX SRL

17577497

833.

MAPA ROM INVEST SRL

4240081

834.

MAPAMOND AGENCY SRL

13895579

835.

MARA GENERAL BUSINESS SRL

19074904

836.

MARAMOLD COMPANY SRL

9261336

837.

MARATHON SRL

1983669

838.

MARK LIMITED SRL

17983819

839.

MAROCO SYSTEMS SRL

16250208

840.

MARWA & CO SRL

7817975

841.

MARWA TRAVEL SRL

14706449

842.

MARYPETER SRL

30638362

843.

MASRAD SRL

17754866

844.

MASTER FOODS INDUSTRIES SRL

6550704

845.

MASTERPRINT SRL

4616055

846.

MATEIUS ING SRL

16009260

847.

MATER OPTICA GRUP SRL

17124534

848.

MATIA STAR SRL

13398278

849.

MAXIGEL SRL

6219272

850.

MAYSA TRADE SRL

21968485

851.

MAZEPA SRL

1638431

852.

MC DONALD'S ROMANIA SRL

6205722

853.

MECANO FUC SA

842629

854.

MEDEX SRL

19231588

855.

MEDIA IMOBILIARE SRL

21358673

856.

MEDIANET SRL

9445266

857.

MEDICAL CENTER VIVA SRL

22649891

858.

MEDICAROM GROUP SRL

7025550

859.

MEDI-GET SRL

5476006

860.

MEDIROM INSTRUMENTS SRL

26383350

861.

MEDMAR TRADING SRL

16888100

862.

MEDOPTICA SRL

9192910

863.

MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING SRL

23983830

864.

MED-SERV UNITED SRL

7005439

865.

MEGADETH IMPEX SRL

7721209

866.

MEG-IMPEX SRL

8605687

867.

MELA MOV CAR SERVICE SRL

26112687

868.

MELCRET FONOTERM SA

6499903

869.

MELDY GROUP SRL

16103428

870.

MELITA INVEST SRL

24967905

871.

MEMO SCM COM SRL

10196967

872.

MERCUR IMPEX SRL

1969125

873.

MERCUR MARY SRL

13027156

874.

MERCURY-AL SRL

4413069

875.

META DEVICES SRL

30716304

876.

METAL DISTRIBUTIE SRL

23164339

877.

METALEMN SRL

14238259

878.

METALKID 2008 SRL

24140702

879.

METALROM SRL

6499482

880.

METATECH-CD SRL

7903448

881.

MET-CHIM INTERNATIONAL SA

13326654

882.

METCHIM SA

5683419

883.

METCON SRL

7192558

884.

METEX SA

2055991

885.

MG PETROL SRL

12617892

886.

MGH LUX BUS SRL

5185627

887.

MGM MOTOR SRL

12513280

888.

MICHAEL COM SRL

1957147

889.

MICRO THERMO -CENTRALE SRL

9426043

890.

MICRO TOP SRL

6041891

891.

MICUL VERDE SRL

27957671

892.

MIF INVEST SRL

23766830

893.

MIHALEX LOGISTIC SRL

30277594

894.

MIHUL SRL

1962569

895.

MILD GRUP SRL

15702330

896.

MILLER'S - HOUSE SRL

23967222

897.

MIMI MOB SRL

12209940

898.

MINDCARE EXPRESS SRL

27355790

899.

MINELLI MOTORS SRL

25407787

900.

MINITOURS INTERNATIONAL SRL

6788685

901.

MINLUC SRL

5028991

902.

MIRA EXPORT SRL

31657672

903.

MIRFAN- MOBILUX SRL

3204544

904.

MIRO MI SRL

1991041

905.

MIROSLAVA DEVELOPMENT 1 SRL

23511144

906.

MIROSLAVA DEVELOPMENT 4 SRL

23511110

907.

MIS LUNAS SRL

30778730

908.

MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI-ACTIVITATE ECONOMICA

15711931

909.

MOBILIS SRL

5605658

910.

MOBILPLAST SA

7943078

911.

MOBILSTAR SRL

13599395

912.

MOBIS BISTRITA SRL

4982102

913.

MOLD AGRIMIN SRL

16009472

914.

MOLD COMERT SRL

14073371

915.

MOLDBITGRUP SRL

33331159

916.

MOLDO FRIG SRL

13801329

917.

MOLDOCAR SRL

6402767

918.

MOLDOCHIM SA

6403541

919.

MOLDOCONSULTING SRL

15740392

920.

MOLDO-INTERTOUR SRL

5828668

921.

MOLDOTAXISERV SRL

27753892

922.

MOLDOTOUR SRL

1994587

923.

MOLDOVA UNIVERSAL SRL

1964098

924.

MOLDSTAL SRL

15519066

925.

MOLID TOTAL SECURITY SA

16864542

926.

MOMENT CREDIT AMANET SRL

14845960

927.

MONALISA INVESTMENT SRL

3994451

928.

MONAROM TRADING SRL

24894366

929.

MONDECO SRL

13800021

930.

MONDEO IMPORT EXPORT SRL

10003063

931.

MONDUNIVER SERVICII SRL

24652397

932.

MORA ELECTRONICS SRL

5255765

933.

MOTEXCO SRL

10727872

934.

MUNTAX GRUP SRL

16107659

935.

MUOLO SRL

27369680

936.

N.C. TRANS-COMPANY SRL

22345191

937.

NAGLER TRANSPORT SRL

12513425

938.

NAMAL EXPRESS SRL

32560600

939.

NAUTILUS COMPANY SRL

15167466

940.

NECOM SRL

1992454

941.

NEDALROM COMPANY SRL

9491912

942.

NEFERO-COM SRL

14413970

943.

NELMAR SRL

1983138

944.

NEOSIM SRL

5552065

945.

NEPI BUCHAREST ONE SRL

22449940

946.

NEPTUN SERVICE MACARALE SRL

29338990

947.

NERA COMPUTERS SRL

14664386

948.

NETINVEST SRL

6550453

949.

NEW OPORTUNITIES SRL

25123777

950.

NEW S H SRL

6550640

951.

NEW WAVE - CA SRL

6790472

952.

NEXT 2007 SRL

20064238

953.

NEXT CAPITAL INVESTMENTS SRL

29493756

954.

NEXTEBANK S.A.TG.MURES SUCURSALA IASI SA

9110996

955.

NEXTGEN SOLUTIONS SRL

31558849

956.

NEYLA SRL

1989122

957.

NICOLAMAR SRL

1989688

958.

NICOLINA SA

1964853

959.

NICOMAR TRANSCOM SRL

22235474

960.

NICOR 2007 SRL

22390346

961.

NICOVEC SRL

4104837

962.

NIKY SRL

4857827

963.

NILGOM SRL

5150556

964.

NISTOR COMPANY SRL

8177025

965.

NITRO-AUTO SRL

24409178

966.

NOBA SRL

1960320

967.

NORD EAST TRADING SRL

25079094

968.

NORD-EST SECURITY FORCE SRL

10823837

969.

NORTELSRL

12232454

970.

NOVOTRONIC SRL

12995065

971.

NPS SECURITY SRL

27621247

972.

N-TAX-TRANS SRL

31315661

973.

NURAN IMOB SRL

28170501

974.

NUTRIROM SRL

28889354

975.

OCOLUL SILVIC BISERICESC IASI ACTIVITATE ECONOMICA

25719614

976.

OIL PRO SRL

17687775

977.

OILROM LINE SRL

15874220

978.

OLIMPIC 2000 SRL

12623070

979.

OLMA SRL

1941442

980.

OLTIMPEX SRL

7142070

981.

OMCO ROMANIA SRL

17891928

982.

OMNIA UNIVERS SRL

25483296

983.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

14360018

984.

ONE 4 U SRL

17886727

985.

ONISOR SRL

1990267

986.

ONITRADE LTD SRL

5945811

987.

ONIX IASI SRL

4488266

988.

OPEN FORUM AUTO SA

1957775

989.

OPTIMEX SRL

4107060

990.

OPTIMIT SRL

5828897

991.

OPTIPROF SRL

14692890

992.

ORGAPIC SRL

19277739

993.

ORHIDEEA SRL

1971958

994.

ORKLA FOODS ROMANIA SA

14624799

995.

ORMI INTERNATIONAL SRL

14890928

996.

OTED GRUP SA

14733125

997.

OTI DISTRIBUTION IASI SRL

17347404

998.

OTIOLA SRL

5268170

999.

OTIS STAR GRUP SRL

17234278

1000.

OVICIP SERV SRL

9956872

1001.

OZON GRUP SRL

15319190

1002.

P.G.G. COMPANY SRL

16214132

1003.

PALAS HOLDING SRL

22299303

1004.

PALEACU-METRONOM MOLDOVA SNC

1964080

1005.

PANDORAIMPEX SRL

7715649

1006.

PANFILIUS SRL

1961415

1007.

PANIFICATIE MOLDOVA SRL

4857649

1008.

PARADIS SRL

1956958

1009.

PARALAXA HETE SRL

18738184

1010.

PARAPHARM PLUS SRL

16822172

1011.

PARMA-TAX SRL

10676795

1012.

PARTI PRES

1967000

1013.

PDP FOOD SRL

31385810

1014.

PERO DISTRIBUTION SRL

9192805

1015.

PERPETUUM AUTO SRL

18365760

1016.

PESTOS SRL

11547381

1017.

PETCON GRUP SRL

13778455

1018.

PETRA SRL

1956036

1019.

PETROL IMPORT EXPORT SRL

6692210

1020.

PETROL NETWORK SRL

11734355

1021.

PETROLIV SRL

4305156

1022.

PHOENIX TREND SRL

1960690

1023.

PHONUS SRL

9356029

1024.

PIM SRL

1988097

1025.

PIN INDEXIM SRL

8591964

1026.

PIONEER-R.T.O.R. SRL

7623650

1027.

PIRAEUS BANK ROMANIA SA

7025592

1028.

PISCICOLA SA

612727

1029.

PISCICOLA SRL

6788090

1030.

PIZZERIA ZANOLLI SRL

9131441

1031.

PLACON AVANTAJ SRL

18703585

1032.

PLUSFINANCE OFFICE SRL

27622684

1033.

PODGORIA COPOU SA

6955295

1034.

POD-PROIECT SRL

14447212

1035.

POLIROM PACKAGING SRL

15916740

1036.

POMPE FUNEBRE DRAGAN PETRU

14762970

1037.

POMPE FUNEBRE MORFEU SRL

18658387

1038.

PRAXIS COMPUTERS SRL

10889882

1039.

PRAXIS MEDICA SRL

14530570

1040.

PRECASA VISAGE SRL

15524143

1041.

PREMIER EURO TRANZIT SRL

28249452

1042.

PREST SERV IMPEX SRL

12925795

1043.

PRIMA CONSTRUCT SRL

14530430

1044.

PRIMA FOOD SRL

29346283

1045.

PRIMA MG SRL

16827153

1046.

PRIME ADVERTISING SRL

15734153

1047.

PRIME INVEST CONSULTING SRL

16431816

1048.

PRIME SELL CORP SRL

27253811

1049.

PRINT COLOR SRL

3914550

1050.

PRIS COM UNIVERS SRL

4584735

1051.

PRISMA SERV COMPANY SRL

13991843

1052.

PRO BIC SRL

15228261

1053.

PRO LIFE CLINICS SRL

25148534

1054.

PRO-ACTIV CONSULTING SRL

20819094

1055.

PROACTIV SRL

12076894

1056.

PROAKTIV COMUNICATION SRL SRL

24514246

1057.

PROCONRIM SRL

13678049

1058.

PROCOS MEDICA SRL

24691558

1059.

PROD PAN ARINA SRL

28584163

1060.

PRODALEX

1955634

1061.

PRODHART SA

5828528

1062.

PROD-LIV SRL

14090704

1063.

PROEDIL SRL

11806885

1064.

PROEXIN SRL

1963459

1065.

PROEXROM SRL

13301633

1066.

PROFESIONAL GLASS SRL

23024831

1067.

PROFI ROM FOOD SRL

11607939

1068.

PROFING SRL

4255490

1069.

PROHARTIS SRL

14907108

1070.

PROIECT- AUTOPREMIUM SRL

27333295

1071.

PROIECTARE EXPERTIZARE CONSOLIDARE SRL

17088474

1072.

PROINSTAL GRUP SRL

13930358

1073.

PROMETEU IM SRL

1972643

1074.

PRO-PLUS SRL

8428216

1075.

PROTI GRUP SRL

4105069

1076.

PROTMED PROTETIKA SRL

15898938

1077.

PUFY & FAMILY SRL

16736403

1078.

QNET SRL

8987935

1079.

QUASIMODO COMIMPEX SRL

388639

1080.

QUEST SRL

21034847

1081.

R.X.M. TRADING SRL

14706210

1082.

RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRL

26394839

1083.

RADAN CONSTRUCT SRL

14914822

1084.

RADU SRL

1935530

1085.

RAFANT COMPANY SRL

28441155

1086.

RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI

361820

1087.

RAL CONSTRUCT GRUP SRL

16299457

1088.

RAL CONSTRUCT MANAGEMENT SRL

27825050

1089.

RAL.ML. SRL

6349248

1090.

RALUCA SRL

1983545

1091.

RAM PETROL SRL

7903235

1092.

RAMIT TRANSPORT SRL

24223352

1093.

RARA COM SRL

4255716

1094.

RASHAD Y SRL

9510518

1095.

RAVTECH SRL

26059346

1096.

RAYMOND STYLE JUNIOR SRL

11409109

1097.

RBT CHEMICAL SRL

15990860

1098.

RCS & RDS SA

5888716

1099.

RDR STIL GLOBAL SRL

19128630

1100.

REAL TRADE SRL

19164489

1101.

RECIPLAST JUNIOR SRL

28477884

1102.

RECOM INSTAL SRL

27324394

1103.

RECOMPLAST IASI SRL

7445375

1104.

RECONS SA

1973568

1105.

RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL

22249330

1106.

REEFERS LOGISTIC SRL

26510488

1107.

REGAL SRL

1963904

1108.

REGIONAL SERVICE TRADING SRL

15363926

1109.

REGISTRUL AUTO ROMAN R.A

1590236

1110.

REL SERVICE SRL

4254265

1111.

RELIANS CORP SRL

13572900

1112.

REMAS TRADING SRL

8642936

1113.

REMAT BRASOV SA

1088125

1114.

REMATINVEST SRL

15705409

1115.

REMESA SRL

5199479

1116.

RESELSRL

6788170

1117.

RESET TRANS SRL

25730620

1118.

RESONANCE DISTRIBUTION SRL

25323457

1119.

RESURS INVEST SRL

28761516

1120.

RESY PAPER SRL

18962970

1121.

REXPOD SRL

1959440

1122.

REY LOGISTICS SRL

31939045

1123.

RITA SI ANDREIA SRL

5387022

1124.

RJR INTERNAȚIONAL SRL

15245882

1125.

RLC TRIDENT SRL

3634797

1126.

RMRT MAG SA

21147501

1127.

RO NIROM ROZ SRL

15745110

1128.

ROBERTO - CRISTIANO SRL

5387120

1129.

ROBERT-SIM SRL

10488937

1130.

ROCONSTRUCTIA SRL

8987714

1131.

RODACORO SRL

5829159

1132.

RODAN MAR-IMPEX SRL

9470324

1133.

RODERGRUPEXPRES SRL

27267477

1134.

RODIMPEX SRL

3915423

1135.

RODION SRL

3422735

1136.

RODO OPTICA MEDICALA ZEISS SRL

1990623

1137.

ROJNITA TRANSPORTURI SRL

29592938

1138.

ROLIVSER SRL

1995566

1139.

ROLPROIECT SRL

18050370

1140.

ROM CAMUS COMPANY SRL

14762830

1141.

ROM TERA SRL

15558316

1142.

ROMCON INVEST SRL

17464994

1143.

ROMFIN TOTAL SERVICII SRL

22319176

1144.

ROMFLOR SRL

3913104

1145.

ROMOLD SRL

10946619

1146.

ROM-PAPER 2000 SRL

12199390

1147.

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

12751583

1148.

ROMSTAL IMEX SRL

5990324

1149.

ROMSTAR SRL

1972490

1150.

ROSA INVEST SRL

12365590

1151.

ROSE-MARY SRL

9078852

1152.

ROSIMPEX COM SRL

3199090

1153.

ROST G.O.M. SRL

29358555

1154.

ROSTOM & COMP SRL

7979420

1155.

ROTCAR11 SRL

30236098

1156.

RO-TECH SRL

13912254

1157.

ROTHERM GRUP SRL

13499191

1158.

RO-TOUR SRL

16997816

1159.

ROUA IMPEX SRL

19813535

1160.

ROVEXIM SRL

15642750

1161.

ROXEMA SRL

4804814

1162.

ROYAL AMEX SRL

30888890

1163.

ROZITA SRL

4957184

1164.

S & V COMPANY TRANS INTERNATIONAL SRL

22851318

1165.

S.C.C. DE GR. 2 FEDERALCOOP

1959237

1166.

S.C.M. DE GRADUL 1 MOBILA SI TAPITERIE

1978000

1167.

S.C.M. DE GRADUL 1 "PROD ARTIZ COM 2005"

18352530

1168.

S.C.M. DE GRADUL 1 CONSTRUCTORUL

1980220

1169.

S.C.M. DE GRADUL 1 METALUL

1976580

1170.

S.C.M. DE GRADUL 1 PRESTCOR

8605440

1171.

S.C.M. DE GRADUL 1 ROMCOOP

21738869

1172.

S.C.M. DE GRADUL 1 SERVICE SCM IASI

1956796

1173.

S.C.M. DE GRADUL 1 SPORUL IASI

1963157

1174.

S.C.M. DE GRADUL 1 TEHCONF

1957945

1175.

S.E.C. CITRO IMPEX SRL

10543217

1176.

SABAUDIA SRL

22087475

1177.

SABINI IMPEX SRL

8086156

1178.

SABTIBROM SRL

9946810

1179.

SALVIA ROXET SRL

6014951

1180.

SAMSON INTERNATIONAL GROUP SRL

8305108

1181.

SANDRA DISTRIBUTION SRL

24961392

1182.

SANDRA IMOBILIARE SRL

24961406

1183.

SANDY MATCONS SRL

8123009

1184.

SANIDO SRL

10089480

1185.

SANOPTIC SRL

13733933

1186.

SARAL PROD SRL

10365292

1187.

SARPELE SRL

8042699

1188.

SATELIT PLUS SRL

20690754

1189.

SATPLUS SRL

32545375

1190.

SCALA REAL ESTATE SA

12597019

1191.

SCC SERVICES ROMANIA SRL

18544528

1192.

SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. SUCURSALA IASI SA

1957937

1193.

SEI BELLA SRL SRL

14172375

1194.

SEKELSRL

5787487

1195.

SEL AGRO SRL

14285730

1196.

SEMPRE-VERDE SRL

23364191

1197.

SENNA COMIS SRL

34050674

1198.

SERENE MVB SRL

24967948

1199.

SERMECOM AUTOTRADING SRL

16273988

1200.

SERMECOM SRL

7856087

1201.

SERSOROL TRANS SRL

26114343

1202.

SERVICE AUTOMOBILE IASI SA

8390596

1203.

SERVICE GRUP SRL

10424470

1204.

SERVICE SYSTEMS INTERNATIONAL SRL

1974288

1205.

SEVEN SERV SRL

16187933

1206.

SHATTER SRL

8122852

1207.

SHIRAN CONSTRUCTII SRL

18735528

1208.

SHIRAN ROYAL TOWER SRL

19234070

1209.

SIGHMA INVEST SRL

16141642

1210.

SIGMA APS CONSTRUCT SRL

21633307

1211.

SIGOR TRANS SRL

26102799

1212.

SILCOPET SOFTCONS SRL

28023780

1213.

SILVA FLOR SRL

6499890

1214.

SILVA-STEL SRL

10284694

1215.

SIMI DOM SRL

15568670

1216.

SIMODA RO SRL

13820959

1217.

SINCRON SRL

4690027

1218.

SIPAD PROIECT SRL

4190854

1219.

SIRAJ A.D. IMPEX SA

6307269

1220.

SIRBULESCU TRANSPORT SRL

26378973

1221.

SIRCOM SRL

14386573

1222.

SMA ROM INVEST SRL

16697134

1223.

SMART CHOICE SRL

17491492

1224.

SMART ELECTRICAL EQUIPMENT SRL

15324749

1225.

SMART INVEST SRL

15319351

1226.

SMART TRAVEL SRL

16843981

1227.

SMV CARGO SRL

31110291

1228.

SOCAR PETROLEUM SA

12546600

1229.

SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1 MIORITA IASI

1974776

1230.

SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI

PODURI SA

10041520

1231.

SOCIETATEA ORTODOXA A FEMEILOR ROMANE - IASI

16777551

1232.

SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE (S.R.R.) - STUDIOUL

DE RADIO IASI

8296093

1233.

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE - STUDIOUL TERITORIAL

DE TELEVIZIUNE IASI

8468440

1234.

SOCOST SRL

1960525

1235.

SOFANY SRL

5945803

1236.

SOLEDO SRL

3911430

1237.

SORANA SRL

7979136

1238.

SPC ELITE CONSULTING SRL

24923658

1239.

SPCS CARACOSTEA SRL

6349337

1240.

SPECIAL MILK SRL

25499349

1241.

SPECON SRL

1965247

1242.

STADLER COM SRL

18040636

1243.

STAND BY SRL

14214748

1244.

STANDARD INVESTMENTS & DEVELOPMENTS SRL

22087629

1245.

STAR CATALIN SRL

8151823

1246.

STAR INFORMATION SERVICES & TOOLS SRL

17689423

1247.

STAR LG SRL

15319165

1248.

STAR LUBRICANTS SRL

14938236

1249.

STAR MEGA TRANS SRL

24782125

1250.

START-UP EUROBRAND SA

27486787

1251.

STASS SERV SRL

13797155

1252.

STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA IASI

3423277

1253.

STEADY SRL

15920458

1254.

STEF INVEST SRL

15804763

1255.

STEFAROM SRL

11828735

1256.

STEFI TEX SRL

12664002

1257.

STEFTRANS COMPANY SPEDITION SRL

28501044

1258.

STEFY FLOR TRADING SRL

23364230

1259.

STELCO SRL

4107787

1260.

STEPHANI SRL

8229051

1261.

STIL IMOBIL SRL

14417645

1262.

STIL TEHNICA MEDICALA SRL

11152888

1263.

STIM-EXPRES SRL

23316593

1264.

STIZO NPC SRL

26873840

1265.

STOICAN FAST SCS

1964055

1266.

STRA ROM SRL

13246083

1267.

STYLE M&C SRL

3421373

1268.

SUMMER TIME SRL

16167634

1269.

SUNNAH INVESTMENT COMPANY SRL

33155710

1270.

SUPER MED SRL

4108006

1271.

SUPERCONS SRL

17601870

1272.

T.B.R.C.M. SA

15683238

1273.

TAKTFEST SRL

15167288

1274.

TAR M.V. SRL

14496983

1275.

TAR SRL

3634223

1276.

TARA T.V. SRL

5884803

1277.

TAXI CODREANU SRL

15983529

1278.

TAXICOM PLUS SZ SRL

24923739

1279.

TDETANDEM MD SRL

22282204

1280.

TEC N.C. SRL

14333129

1281.

TECX MIT SRL

5268315

1282.

TEDRUM SRL

11041707

1283.

TEGOLINO SRL

18499540

1284.

TEHNIS M.K.S SRL

9087141

1285.

TEHNO PLUS SRL

14773669

1286.

TEHNOEXPERT SRL

1959008

1287.

TEHNOINF SRL

15836072

1288.

TEHNOMEX SRL

6607436

1289.

TEHNOPRES SA

1970154

1290.

TEHNO-STAR SA

1977420

1291.

TEHNOTERM SRL

6788022

1292.

TEHNOTOTAL SRL

16736420

1293.

TEISA SRL

16915360

1294.

TEIUL SRL

1970600

1295.

TELECOMUNICATII C.F.R. S.A BUC.-AGENTIATELECOMUNICATII C.F.R. S.A.BUCURESTI-SUCURSALAREGIONALA DE TELECOMUNICATII IASI

21295737

1296.

TELECONSTRUCTIA LUCRARI GENERALE BUCURESTI SA

27846738

1297.

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

11952970

1298.

TELEMOBIL SA

1596697

1299.

TELLA IMPEX GRUP SRL

5030070

1300.

TEMIROM SRL

14497083

1301.

TERMIS SRL

11652026

1302.

TERMO SANITAL COMPANY SRL

12003558

1303.

TEROM SA

1966374

1304.

TERRA HOLDINGS SRL

9445193

1305.

TERRA REAL ESTATE SRL

9445177

1306.

TERRAMED BABY SRL

16935414

1307.

TERRY-2004 SRL

17069391

1308.

TESS CONEX SA

5029644

1309.

TESS HOUSE SRL

6338532

1310.

TEXTILA SA

1962496

1311.

TIANACAM LAND SRL

18747700

1312.

TIENDA SRL

6308060

1313.

TIFACHE & COM SRL

19126930

1314.

TIGLA TONMIR SRL

27975244

1315.

TIMTEX COMPANY SRL

5185619

1316.

TIMTEX SRL

16025265

1317.

TINERET 2000 SRL

5317450

1318.

TINTARI - DUVIC SOCIETATE IN NUME COLECTIV

3206219

1319.

TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS SA

14278733

1320.

TIRADA COM SRL

10175913

1321.

TITI BAS SRL

21310071

1322.

TOLSUNITED SRL

17601838

1323.

TOMA FARM SRL

21566216

1324.

TOP DRIVING SCHOOL SRL

17464854

1325.

TOP MASTER L.T.D. SRL

21385520

1326.

TOPO SERV-FORCE SRL

17855011

1327.

TORA BRAND SRL

22180999

1328.

TOROM INTERNATIONAL SRL

9956775

1329.

TOT GSM COMUNICATION SRL

18361660

1330.

TOTAL AUTO GRUP Z.R. SRL

7141902

1331.

TOTAL CARE SP SRL

18962857

1332.

TOTAL CONSTRUCT SRL

13277411

1333.

TOTAL EXCEL CARS SRL

28647768

1334.

TOTAL SERV IMPEX SRL

13606476

1335.

TOTAL SERV SRL

10444680

1336.

TRAN-COOP & GERMANY SRL

6788006

1337.

TRANS GAL SRL

12426264

1338.

TRANS INTERNATIONAL T&T SRL

6607142

1339.

TRANS MAG SRL

15804771

1340.

TRANS TOURS EUROPE SRL

16187860

1341.

TRANS UNIT SRL

14530309

1342.

TRANS URS UNITED SRL

30400262

1343.

TRANSAF LOGISTICS SRL

30277551

1344.

TRANSALI COMPANY SRL

15101526

1345.

TRANS-ANAPET SRL

16801234

1346.

TRANSCOM SA

1977411

1347.

TRANSDARA SA

3029702

1348.

TRANSFA SRL

21722684

1349.

TRANS-GIGEL SRL

5255528

1350.

TRANSGRUP-IONUT SRL

16512031

1351.

TRANSGYW LTD SRL

28454627

1352.

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL

97800

1353.

TRANSMED EXPERT SRL

25132562

1354.

TRANSMUNTEAN SRL

1985171

1355.

TRANSPARENTA SRL

1974393

1356.

TRANSWORLD SRL

14307979

1357.

TRAVELIFE SRL

27459375

1358.

TRIAD GRUP SRL

9063584

1359.

TRIDENT SRL

1964276

1360.

TRIO CONSTRUCT SRL

12210081

1361.

TRIOPLAST SRL

24548095

1362.

TRIOZON SRL

25246400

1363.

TRIP SRL

1968901

1364.

TRIPACO SRL

5552561

1365.

TRITON SRL

1970588

1366.

TRIUMF AG SRL

13631470

1367.

TRUCK & BUS ASSISTANCE SRL

29284326

1368.

TRUCK DIMA SRL

26193819

1369.

TRUCKS HOUSE SRL

29393900

1370.

TRUMAN CONSULTANTS SRL

18743237

1371.

TRUST CONSTRUCTII SA

1956060

1372.

TRUST CONSTRUCTII SA

1956060

1373.

TRUST INSTALATII MONTAJ SRL

19006713

1374.

TUAN G. COMPANY SRL

6856470

1375.

TUCSON SRL

13900659

1376.

TUDOR-CONS SRL

9964921

1377.

UIL DEVELOPMENT SRL

24332694

1378.

ULISE & CO LTD SRL

6856445

1379.

ULTRAMEDICAL SRL

16722017

1380.

UNIC 91 SRL

1958673

1381.

UNICA SRL

1981072

1382.

UNIDENT N.V.R. SRL

1958355

1383.

UNIPLAST SRL

14186842

1384.

UNISEM SA BUCURESTI SUCURSALA IASI

1960460

1385.

UNITA TURISM HOLDING S.A. TIMISOARA SUCURSALA MOLDOVA

IASI

16888193

1386.

UNITEC SRL

9912566

1387.

UNITON GRUP SRL

11430984

1388.

UNITRADE LUBRICANTS SRL

11021211

1389.

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA - FILIALA IASI

3915997

1390.

UNIUNEA JUDETEANA A COOPERATIEI DE CONSUM IASI

18060340

1391.

UNIUNEA JUDETEANA A ORGANIZATIILOR COOPERATIEI MESTESUGARESTI IASI-UJCM

18351799

1392.

UNIVERSAL MOTO-VELO SRL

7114339

1393.

UNIVERSAL VICCONS SRL

4191779

1394.

UPC ROMANIA SRL

12288994

1395.

UPGRADE SRL

17437027

1396.

URBIO RO SRL

24348976

1397.

URBIS DESIGN SRL

25246370

1398.

URTERMCON SRL

14679573

1399.

URVAS COM SRL

12162910

1400.

US ROM HOUSE LTD SRL

7818539

1401.

USI 365 SRL

32634235

1402.

UTIL CASNIC SRL

1961709

1403.

UVI TRANS SRL

31380015

1404.

VAGMA COMPANY SRL

20686567

1405.

VALDO SRL

1959423

1406.

VALENTIN LOGISTIC TRANSPORT SRL

23864138

1407.

VALEX COM SERVICE SRL

10301418

1408.

VALI IMPEX COM SRL

1963440

1409.

VAM SOFI TRANS SRL

27445884

1410.

VAROM TRADING SRL

16471179

1411.

VARTOTRANS SRL

15957970

1412.

VASGA C.I. SRL

6790677

1413.

VASIRI SRL

8331573

1414.

VASI-TRANS SRL

10513976

1415.

VECIMPEX SRL

5387537

1416.

VECTOR IMPORT EXPORT SRL

12770062

1417.

VEGA SRL

3421870

1418.

VELROM SRL

23784748

1419.

VENUS PRINTING SOLUTIONS SRL

6608270

1420.

VER- ANATOL TRANS SRL

27333309

1421.

VERADO SRL

15524135

1422.

VERDICT SRL

13953688

1423.

VERIATRANS COMPANY SRL

30693081

1424.

VERONA COM SRL

4805569

1425.

VIBLANC SRL

5828749

1426.

VIBOL SRL

8177165

1427.

VIBRO TECH SRL

15882990

1428.

VIC INOX SRL

15532979

1429.

VICOTRANS EUROPE SRL

14251622

1430.

VIGMA INSTALATII SRL

24140710

1431.

VIK LOGISTIC COMPANY SRL

28036322

1432.

VILLA PIZZA SRL

18196768

1433.

VILSCOM SRL

13974869

1434.

VILUS COM SRL

5606025

1435.

VINI COM COPOU SRL

22083376

1436.

VIRGIL MORARU SRL

19087424

1437.

VITAPLANT SRL

12421380

1438.

VIVIAS INVEST SRL

27540789

1439.

VIVIENE SRL

15505109

1440.

VLADANEXPRESS TRANS TIR SRL

29499201

1441.

VLADEASA SRL

1968545

1442.

VODAFONE ROMANIA SA

8971726

1443.

VOG INVESTMENT SRL

15146420

1444.

VOION TRANS SRL

12095578

1445.

VOLKSBANK ROM BUC SUC IASI SA

16353637

1446.

VT TRANS 2008 SRL

24256627

1447.

W.I.S.E. INVEST SRL

14943534

1448.

WASVAL SRL

17946195

1449.

WIC AUTOHANDLER SRL

28969046

1450.

WSK AUTOMOBILE SRL

31393520

1451.

XS CAFE SRL

19616630

1452.

YORK MSG SRL

26138407

1453.

YUUP TRANS SRL

33252810

1454.

YXANTIA SRL

8357298

1455.

ZACH & SON SRL

1956834

1456.

ZAFARM SRL

1973185

1457.

ZAHION SRL

14346226

1458.

ZHOUNING SHENGDE STONE SRL

26333157

1459.

ZIPP SOFTWARE SRL

16385116

Președinte de Ședință Constantin Axinia

41 / 41 la H.C.L. nr. 22 din 29 februarie 2016