Hotărârea nr. 204/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 15 iulie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 69818/05.07.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare ale imobilului intocmite persoanele fizice/juridice autorizate, respectiv ing. Scripcariu Adela, SC Moldavia Topo_Cad SRL si ing. Lipsa Stefan;

Având în vedere adresele nr. 53639/19.05.2016 si nr. 63492/15.06.2016 ale Colegiului National „C. Negruzzi”;

Având în vedere adresele nr. 42386/19.04.2016 si nr. 49258/10.05.2016 ale Colegiului Tehnic „I. C. Stefanescu”;

Având în vedere adresa nr. 70567/06.07.2016 a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 84/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 84/2016 in sensul ca:

a)    bunurile administrate de catre Colegiul National „C. Negruzzi” Iasi, au elementele de identificare prezentate in Anexa 1;

b)    bunurile administrate de catre Colegiul Tehnic „I. C. Stefanescu” Iasi, au elementele de identificare si valorile de inventar prezentate in Anexa 2;

c)    suprafața de teren imprejmuit, aferenta GPP 27, din str. Sucidava nr. 34, aflata in administarea Scolii Gimnaziale “ G. Cosbuc” este de 2650 mp.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractele de administrare incheiate cu Scoala Gimnaziala “G. Cosbuc”, Colegiul National „C. Negruzzi” Iasi, Colegiul Tehnic „I. C. Stefanescu” Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Colegiului National „C. Negruzzi” Iasi; Colegiului Tehnic „I. C. Stefanescu” Iasi; Scolii Gimnaziale “G. Cosbuc” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Colegiul National „C. Negruzzi” Iași; Colegiul Tehnic „I. C. Stefanescu” Iasi;Școala Gimnaziala “G. Cosbuc” Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 204 din 15 iulie 2016

Co

egiul "Costache Negruzzi"

Nr. crt.

Cod

casif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situatia juridica

1

1.6.2.

cladire principala colegiu

(D+P+2E)

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 2787 mp

Domeniul public , Administrarea

Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant

1.6.2.

cladire sala de gimnastica

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 407 mp

1.6.2.

cladire infirmerie/ corp

limbi straine si

administrativ (P+1E)

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 136 mp

1.6.5.

cladire centrala termica

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 250 mp

1.6.4.

cladire spalatorie

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 192 mp

1.6.4.

atelier/garaj

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 147 mp

1.6.4.

cladire cantina (D+P)

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 580 mp

1.6.4.

cladire camin elevi (P+3E)

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 629 mp

1.6.5.

cos centrala termica

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 6mp

1.6.4.

beci

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata 57 mp

1.6.2.

sala de sport

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata construita la sol 435 mp

1.3.7.2.

imprejmuire

str. Toma Cozma nr. 4

1.3.7.2.

RK curte interioara

str. Toma Cozma nr. 5

1.6.2.

cladire Scoala Carol I, corp A

str. Toma Cozma nr. 6, suprafata 920 mp

1.6.2.

cladire Scoala Carol I, corp B (nou)

str. Toma Cozma nr. 6,

0.1.

teren Scoala Carol I

str. Toma Cozma nr. 6, suprafata 4300 mp

1.6.3.2

gard latura de vest

str. Toma Cozma nr. 4

0.1.

teren Colegiul Negruzzi

str. Toma Cozma nr. 4, suprafata 19344 mp, din care 5569 mp construit

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mihail Pintilei

Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu"

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situatia juridica

1

1.6.2.

cladire scoala 27 Sali (P+2)

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 1373 mp

Domeniul public ,

Administrarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant

1.6.1.

camin 1 (P+3)

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 837 mp

1.6.1.

camin 2 (P+3)

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 713 mp

1.6.4.

cladire cantina

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 1366 mp

1.6.2.

cladire spalatorie, punct termic, post trafo

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 605 mp

1.6.4.

chiosc textile

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 30 mp

1.6.4.

atelier finisaj

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 182 mp

1.6.2.

atelier 1 (P+1)

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 731 mp

1.6.2.

atelier 2

str. Socola nr. 51-53, suprafata construita la sol 1410 mp

1.5.3.

magazie cantina

str. Socola nr. 51-53, suprafata 200 mp

1.6.4.

cabina portari

str. Socola nr. 51-53, suprafata 4 mp

1.6.2.

sala de sport (P)

str. Socola nr. 51-53, suprafata 574 mp

0.1.

teren

str. Socola nr. 51-53, suprafata 23673 mp din care suprafata de 7791 mp construit

Președinte de Sedinta Mihail Pintilei