Hotărârea nr. 196/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții ale Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Avizul nr.31854/2016 conexat cu nr. 29050/2016 si nr. 28073/2016 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă și protecție socială a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico -financiară a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere Raportul nr. 2937/25.03.2016 al comisiei de concurs, incheiat la finalizarea concursului de promovare in grad a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in perioada 23-24.03.2016;

Având în vedere prevederile HCL Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999(r2) -Statutul funcționarilor publici, completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale; Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-

cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa nr.

24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama si Statul de funcții ale Poliției Locale Iași, conform Anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Iasi; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locala Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 196 din 15 iulie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 2 la HCL 196/15.07.2016

MUNICIPIUL IASI

POLITIA LOCALA IASI

STAT DE FUNCTII - IULIE 2016

Nr. Crt.

Numele si Prenumele

Structura

Functia publica

clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Functia contractuala

Treapta

profesionala/

grad

Nivelul

studiilor

Observatii

de conducere

de executie

de

conducere

de executie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

POLITIA LOCALA IASI

1

TEMPORAR VACANT (Hliboceanu Liviu Mihai)

Politia Locala Iasi

Director General

I

II

S

2

GRUMEZA GEORGEL

Politia Locala Iasi

Director General Adjunct

I

II

S

Compartiment Presa. Documente clasificate. Evidenta armament

3

BALTAGIU ANDREEA IULIANA

consilier

I

principal

S

4

VACANT

Politist local

II

superior

SSD

5

VACANT

Politist local

III

superior

M

Serviciul Management Resurse Umane

6

ALISTAR MARIA-IONELA

Sef serviciu

I

II

S

7

MIHAILA CRISTINA

consilier

I

superior

S

8

TURTA MARIA

referent de specialitate

II

superior

SSD

9

COJOCARU VERONICA OANA

referent

III

principal

M

10

SANDU DOINA

consilier

I

asistent

S

11

COSTAN RAMONA IRINA

consilier

I

principal

S

Compartiment Protectia muncii, ISU si pregatire

12

CUPCEANCO LUCIAN CATRINEL

consilier

I

superior

S

13

VACANT

consilier

I

superior

S

Serviciul Financiar-Contabilitate

14

PALIMARICIUC IRINA

Sef Serviciu

I

II

S

15

DARI MARIA

consilier

I

superior

S

16

CRISMARUC CELINA

consilier

I

principal

S

17

ZAHARIA SIMONA

consilier

I

principal

S

18

SAU RODICA CEZARINA

consilier

I

superior

S

19

CRIVOI S. DOINA

consilier

I

principal

S

20

CIOBANU GEANINA

consilier

I

debutant

S

21

VACANT

consilier

I

superior

S

Biroul Proceduri -Juridic

22

ZAHARIA CLAUDIA

Sef Birou

I

II

S

Compartiment Juridic

23

DANAILA DORIN-LUCIAN

consilier juridic

I

superior

S

Compartiment Evidenta procese-verbale

24

AMĂRANDI MARIANA

referent

III

superior

M

25

BUCUREL ANIȘOARA

consilier

I

asistent

S

26

VACANT

referent

III

superior

M

27

MARIN CAMELIA

referent

III

superior

M

28

RUSU IOAN

referent

III

superior

M

29

CĂRĂUȘU OLIVIA

consilier

I

principal

S

Birou Achizitii-Administrativ

30

LAZAR CORINA MIRELA

Sef birou

I

II

S

Compartiment Achizitii

31

BALASAN OCTAVIAN

CONSTANTIN

consilier

I

asistent

S

32

APETREI MIHAI

referent

III

superior

M

Compartiment Administrativ

33

CIUPITU IOANA

consilier

IA

S

34

VACANT

consilier

IA

S

35

CARP ION

muncitor

calificat

G

36

TUDOSA IULIANA

ingrijitor

G

37

VACANT

sofer

M

38

VACANT

sofer

M

Biroul Dispecerat

39

FILOTE DOREL

Sef Birou

I

II

S

Compartiment Dispeceri Politie locala

40

CREȚU GABRIEL

Politist local

I

principal

S

41

FLOREA VASILE

Politist local

III

superior

M

42

BĂLTIȚĂ MIHAELA DANIELA

Politist local

III

superior

M

43

MANOLACHE

GHEORGHE

Politist local

III

principal

M

44

RAILEANU DAN

Politist local

III

superior

M

45

IOSUPESCU

NICOLAE

Politist local

III

superior

M

46

BARBALATA IULIAN

Politist local

III

principal

M

47

ZAHARIA DORIN

Politist local

III

principal

M

48

SANDU CARMEN

Politist local

III

superior

M

49

GRIGORIU

CONSTANTIN

Politist local

III

superior

M

50

ENĂCHIUC PETRU

Politist local

III

principal

M

51

CARCIUC ANIȘOARA

Politist local

III

superior

M

52

COLIBĂ MARIANA

Politist local

I

asistent

S

53

SANDU TATIANA

Politist local

III

superior

M

54

ANCHIDIN DORINA

Politist local

I

principal

S

Compartiment Dispeceri Management Trafic

55

VAMANU GEANINA ANDREA

Politist local

I

principal

S

56

MIRON TEODOR

Politist local

III

superior

M

57

TAMAZLACARU

GLADIOLA

Politist local

I

asistent

S

58

GROSU BENONE-

COSTEL

Politist local

III

superior

M

59

CHIRIAC ALINA-

MIHAELA

Politist local

I

principal

S

60

BRODOCEANU CRISTIAN LUCIAN

Politist local

III

superior

M

61

MAXIM M. MARIANA

Politist local

III

principal

M

62

VIERU MIHAELA

Politist local

III

principal

M

63

LAZARESCU

CONSTANTIN

Politist local

I

principal

S

Serviciul Control Urbanism. Afisaj Stradal

64

TEMPORAR OCUPAT(Tulica Mihaela; titular-Avirvarei Stefan)

Sef serviciu

II

II

S

65

VACANT

Politist local

I

asistent

S

66

TEMPORAR VACANT (CIOBANU ADRIAN)

Politist local

I

superior

S

67

SCRAB CRISTIAN

Politist local

I

principal

S

68

NICURIUC VIOREL

Politist local

III

superior

M

69

SPIRIDON ADRIAN

Politist local

I

principal

S

70

HRITCU ADRIAN

Politist local

III

superior

M

71

VIERU LUCIAN VASILE

Politist local

I

asistent

S

72

ZAHARIA BOGDAN

Politist local

I

asistent

S

73

PASCARIU ANDREI GABRIEL

Politist local

I

asistent

S

74

DRAGAN DRAGOS ANDREI

Politist local

I

asistent

S

75

VACANT

Politist local

I

asistent

S

Serviciul Siguranta Circulatiei

76

TEMPORAR OCUPAT (CODREANU DANIEL)

Sef serviciu

I

II

S

77

ROSU MIHAELA

Politist local

III

superior

M

78

CUZUC FLORIN

Politist local

I

principal

S

79

MUNTEANU LUCIAN NECULAI

Politist local

III

superior

M

80

MATOSCHI

ANISOARA

Politist local

III

superior

M

81

COPACIANU VIRGIL ION

Politist local

III

superior

M

82

PATRAS VICTOR

Politist local

III

superior

M

83

MARGUTA LIVIU

Politist local

III

superior

M

84

HANGANU NICOLAE

Politist local

III

superior

M

85

ALECU IONUȚ

Politist local

III

superior

M

86

ABURLĂCIȚEI IOAN

Politist local

III

superior

M

87

TOMA SORIN IONUT

Politist local

III

superior

M

88

GALEATA CORNELIU

Politist local

III

superior

M

89

NASTASA REMUS

Politist local

III

superior

M

90

ZLATE VASILE-IULIAN

Politist local

I

principal

S

91

HIRTAN CORNEL

Politist local

III

superior

M

92

ATASIEI MIHAI

Politist local

I

asistent

S

93

CALISTRU PETRU

Politist local

I

principal

S

94

TARCAN COSMIN

Politist local

III

principal

M

95

MIHAI CIPRIAN LUCIAN

Politist local

III

principal

M

96

DASCALU DANIEL

Politist local

III

principal

M

97

NECULAU CRISTIAN

Politist local

III

principal

M

98

POPESCU GABI

Politist local

III

principal

M

99

CRISMARUC IOAN

Politist local

I

principal

S

100

TARNAUCEANU RADU VASILE

Politist local

III

superior

M

101

GULUTA CRISTINEL

Politist local

III

superior

M

102

COTIUGĂ COSTEL GABRIEL

Politist local

III

superior

M

103

PETRARU CRISTIAN TUDOR

Politist local

I

principal

S

104

COZMIUC FLORINEL

Politist local

I

principal

S

105

MINDIRIGIU OCTAV

Politist local

I

principal

S

106

CULEA ANCA

Politist local

III

superior

M

107

VACANT

Politist local

III

asistent

M

108

VACANT

Politist local

III

principal

M

109

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Planificare si Sinteza

110

VACANT

Politist local

III

superior

M

Biroul Reglementare Siguranta Rutiera

111

CODREANU DANIEL

Sef Birou

I

II

S

112

ACATRINEI MIHAI DANIEL

Politist local

I

asistent

S

113

GHEORGHEȘ

MARIUS-GABRIEL

Politist local

III

principal

M

114

LAMATIC IOAN CATALIN

Politist local

III

superior

M

115

SIRGHI RAZVAN

Politist local

III

superior

M

116

ZOTA DOREL

Politist local

III

principal

M

117

HOIDREAG MARIUS

Politist local

III

principal

M

118

JEMNOSCHI

EMANUEL

Politist local

III

superior

M

Serviciul Politie Locala 1

119

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

120

VACANT

Politist local

I

superior

S

Compartiment Sectoristi

121

PARASCHIV CATALIN

Politist local

III

superior

M

122

LAZAR MIHAI

Politist local

III

superior

M

123

HORDILA PETRU

Politist local

III

superior

M

Compartiment Ordine publica

124

TRIFAN OLGUTA

Politist local

I

principal

S

125

SOPONARU GABRIEL SIMION

Politist local

III

principal

M

126

LUPU VIRGIL MIREL

Politist local

III

superior

M

127

BELEI MIHAI

Politist local

III

superior

M

128

CHIRIAC LIVIU BENONI

Politist local

III

superior

M

129

VITEAZ SILVIU-FLORIN

Politist local

III

principal

M

130

SCARLAT DUMITRU

Politist local

III

superior

M

131

SPATARU DAN

Politist local

I

principal

S

132

PLAMADEALA SORIN MIHAI

Politist local

I

principal

S

133

GAMAN CRISTIAN

Politist local

I

principal

S

134

MIHAILESCU MIHAITA SORINEL

Politist local

I

asistent

S

135

CROITORU

VALENTIN

Politist local

III

superior

M

136

LUNGU IULIAN

Politist local

III

superior

M

Compartiment Fluidizare trafic

137

VACANT

Politist local

III

principal

M

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

138

POPA GABRIEL

Politist local

I

principal

S

Compartiment Protectia mediului

139

CAZACU IOAN

Politist local

I

principal

S

Compartiment Control activitati comerciale

140

POTOCHINA MIHAI

Politist local

III

principal

M

141

GOLDAN IOAN

Politist local

III

superior

M

Serviciul Politie Locala 2

142

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

143

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Sectoristi

144

ROMAN DORIN CRISTIAN

Politist local

III

superior

M

145

LOZAN FLORICA MARIA

Politist local

III

superior

M

146

LUCA SILVIU CRISTIAN

Politist local

I

principal

S

147

VRABIE VASILE

Politist local

III

superior

M

Compartiment Ordine publica

148

MERIUTA DANIEL COSTEL

Politist local

III

superior

M

149

MELNIC VASILE

Politist local

III

superior

M

150

CHIPERI LIVIU-VASILE

Politist local

III

principal

M

151

CALANCEA IOAN CATALIN

Politist local

III

principal

M

152

CIOBANU DUMITRU MARIUS

Politist local

III

superior

M

153

DELEANU DUMITRU

Politist local

III

superior

M

154

VOION CONSTANTIN

Politist local

III

superior

M

155

CRUDU GEORGE

Politist local

I

principal

S

156

ZIMBREANU

CONSTANTIN

ALEXANDRU

Politist local

III

asistent

M

157

HRISCU DORINEL

Politist local

III

superior

M

158

RAILEANU STELICA

Politist local

III

principal

M

159

RANGOS EDUARD

Politist local

I

asistent

S

160

MARELE FLORIN

Politist local

I

principal

S

161

NICORICI

ALEXANDRU

Politist local

III

superior

M

162

ROSU CONSTANTIN MARIUS

Politist local

III

superior

M

163

GRECU CIPRIAN

Politist local

III

superior

M

164

PUIU VASILE

Politist local

I

principal

S

165

ISTRATE NECULAI

Politist local

III

principal

M

166

SAVA SUVAC DUMITRU

Politist local

III

superior

M

167

CIOBOTARIU

EVDOCHIM

Politist local

III

superior

M

168

MATEI LIVIU

Politist local

III

principal

M

169

TEODORESCU IONEL

Politist local

III

principal

M

170

DIACONU DUMITRU

Politist local

III

principal

M

Compartiment Fluidizare trafic

171

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

172

TALPALARIU

CRISTIAN

Politist local

III

superior

M

Compartiment Protectia mediului

173

MIHALACHE VALENTIN IOAN

politist local

I

principal

S

Compartiment Control activitati comerciale

174

PAL IOAN

Politist local

III

principal

M

175

MAZILU MARIAN LEONARD

Politist local

III

superior

M

Serviciul Politie Locala 3

176

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

177

VACANT

Politist local

III

principal

M

Compartiment Sectoristi

178

AIRINEI BOGDAN ANTONEL

Politist local

III

superior

M

179

CURCA MOISUC DUMITRU

Politist local

III

superior

M

180

RUSU PETRU

Politist local

III

superior

M

181

RUSU DUMITRU

Politist local

III

superior

M

Compartiment Ordine publica

182

BUNDUC LUCIAN

Politist local

I

principal

S

183

MIHAI GABRIEL

ȘTEFĂNEL

Politist local

I

asistent

S

184

MOVILA MONICA

Politist local

I

asistent

S

185

MAFTEI GABRIEL

Politist local

III

principal

M

186

DIACONU MARICEL

Politist local

III

superior

M

187

FALOTĂ MARCEL

Politist local

III

superior

M

188

PAL MARIUS

Politist local

III

principal

M

189

PICIOROAGA IONEL

Politist local

III

principal

M

190

DROBOTĂ

CONSTANTIN

Politist local

III

principal

M

191

COSTASCHI DĂNUȚ

Politist local

III

superior

M

192

CIOBANU VASILE

Politist local

III

superior

M

193

DRAGAN DANUT

Politist local

III

principal

M

194

OSOIANU CORNELIU DANIEL

Politist local

III

superior

M

195

MORARIU MIHAELA

Politist local

III

principal

M

196

TABOLCEA

ANGELICA

Politist local

III

superior

M

197

DIUTA GABRIEL

politist local

III

superior

M

198

GUTA GHEORGHE

politist local

III

superior

M

199

ATASIEI VASILE

Politist local

III

superior

M

200

IFTENIE ELENA

Politist local

III

superior

M

201

URSACHE VASILE

Politist local

III

superior

M

202

DONICI MUNTEANU EUGEN

politist local

III

principal

M

203

STIR VIORICA FEVRONICA

politist local

III

principal

M

204

BOLEA LENUTA LORENTA

Politist local

III

principal

M

205

TOMA CONSTANTIN

politist local

III

superior

M

206

MORARU VALENTIN CRISTIAN

Politist local

III

superior

M

207

HREBENCIUC

ADRIAN

Politist local

III

superior

M

208

CHIRIAC PETRU

Politist local

III

superior

M

209

CUZIC EUGEN

Politist local

III

principal

M

Compartiment Fluidizare trafic

210

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

211

CARP CRISTIAN

Politist local

I

principal

S

Compartiment Protectia mediului

212

SPINU ANDREI VALENTIN

Politist local

I

asistent

S

Compartiment Control activitati comerciale

213

BALTEANU NICUSOR

Politist local

III

superior

M

214

BUHUS DANIEL

Politist local

I

principal

S

215

VECHIU VASILE CATALIN

Politist local

III

principal

M

Serviciul Politie Locala 4

216

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

217

VACANT

Politist local

I

superior

S

Compartiment Sectoristi

218

HITRUC LILIANA

Politist local

III

superior

M

219

POTORAC ION

Politist local

I

principal

S

220

CABALAU IULIAN ALEXANDRU

Politist local

I

principal

S

221

PRODAN

CONSTANTIN

Politist local

I

principal

S

222

OARZA COSTEL

Politist local

III

principal

M

Compartiment Ordine publica

223

NEAGU ROMEO CRISTIAN

Politist local

III

principal

M

224

LAZAR ION CATALIN

Politist local

III

superior

M

225

BAITANU SORIN GABRIEL

Politist local

III

superior

M

226

PASCARIU IOAN

Politist local

III

principal

M

227

RUSU VASILE

Politist local

III

superior

M

228

PETRESCU FLORIN

Politist local

I

principal

S

229

PETRESCU

CONSTANTIN

Politist local

III

principal

M

230

PAL GABRIELA

Politist local

III

asistent

M

231

MACOVEI CATALIN VALERICA

Politist local

III

superior

M

232

DASCĂLU A. GHEORGHE

Politist local

I

asistent

S

233

NEGRII MIHAI

Politist local

III

superior

M

234

ROZNOVAT DUMITRU

Politist local

III

superior

M

235

SARATANU VALERIU VASILE

Politist local

III

principal

M

Compartiment Fluidizare trafic

236

VACANT

Politist local

I

asistent

S

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

237

PASCARU OVIDIU-MIHAI

Politist local

I

principal

S

Compartiment Protectia mediului

238

HOLBAN RELU ANDREI

Politist local

I

principal

S

Compartiment Control activitati comerciale

239

BUTNARU RENATA ELENA

Politist local

I

principal

S

240

PELTEA DUMITRU DANIEL

Politist local

I

principal

S

241

SOCIETI IULIAN

Politist local

III

principal

M

Serviciul Politie Locala 5

242

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

243

VACANT

Politist local

I

superior

S

Compartiment Sectoristi

244

MORARU PAVEL

Politist local

I

principal

S

245

MOISII VASILE

Politist local

III

principal

M

246

TANASA CORNEL CONSTANTIN

Politist local

III

superior

M

247

CARP ALINA

Politist local

I

asistent

S

248

UNGUREANU DANIEL DUMITRU

Politist local

III

principal

M

Compartiment Ordine publica

249

OROSANU LIVIU

Politist local

III

principal

M

250

CHELARIU NICOLAE

Politist local

III

superior

M

251

ARITON IOAN

Politist local

III

principal

M

252

IONEL NARCIS FLORIN

Politist local

III

principal

M

253

MARIUTA PETRISOR

Politist local

III

superior

M

254

TIRON MIHAI

Politist local

III

superior

M

255

PINTILIE PETRU

Politist local

III

principal

M

256

TANASE RADU

Politist local

I

principal

S

257

MHEIR SAADI CRISTINA

Politist local

III

superior

M

258

BAICU DANIELA PETRONELA

Politist local

III

principal

M

259

ACHITEI RADU

Politist local

III

asistent

M

260

MARIAN FLORIN

Politist local

II

superior

SSD

261

BOTEZATU DRAGOS

Politist local

III

superior

M

262

FRONEA DANIEL

Politist local

III

principal

M

Compartiment Fluidizare trafic

263

VACANT

Politist local

III

principal

M

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

264

BUSUIOC LIVIU

Politist local

I

principal

S

Compartiment Protectia mediului

265

PETREA SILVIU FILARET

Politist local

III

superior

M

Compartiment Control activitati comerciale

266

MUNTEANU FLORIN

Politist local

I

asistent

S

267

SANDU CONSTANTIN

Politist local

III

superior

M

268

PRISACARIU

CONSTANTIN

Politist local

III

principal

M

Serviciul Politie Locala 6

269

VACANT

Sef serviciu

I

II

S

Compartiment Planificare si Sinteza

270

VACANT

Politist local

I

superior

S

Compartiment Sectoristi

271

CANTEMIR

GEORGEL

Politist local

I

principal

S

272

TIGANETE VALENTIN

Politist local

III

superior

M

273

TOPCIU CATALIN

Politist local

III

superior

M

274

COSTIOAIA V. VASILE STELIAN

Politist local

III

superior

M

275

ENACHE C. DĂNUȚ

Politist local

III

superior

M

Compartiment Ordine publica

276

ANDRIESCU CORNEL

Politist local

III

superior

M

277

DIACONU

GHEORGHITA

Politist local

I

principal

S

278

MIRU MIHAI

Politist local

I

principal

S

279

MACOVEI VICTOR MARIN

Politist local

III

superior

M

280

AMIHAESII PERONEL

Politist local

III

principal

M

281

NACHE GEORGE ANDREI

Politist local

III

superior

M

282

VASILESCU AUREL

Politist local

III

superior

M

283

BARZU MIHAI

Politist local

I

principal

S

284

AMORARITEI SERGIU NECULAI

Politist local

I

principal

S

285

PUCHIN LUCIAN FLORIN

Politist local

III

principal

M

286

CORDUNEANU CRISTIAN IOAN

Politist local

III

superior

M

287

RUSU CORNELIU

Politist local

III

principal

M

288

FLOREA CLAUDIU MIHAITA

Politist local

I

principal

S

289

SPIRIDONICA MIHAI

Politist local

III

principal

M

290

STRATIA CATALIN VASILE

Politist local

III

superior

M

Compartiment Fluidizare trafic

291

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Prevenire si reglementare probleme cetatenesti

292

ANTOHI MARIAN

Politist local

I

principal

S

Compartiment Protectia mediului

293

TULICA MIHAELA

Politist local

I

asistent

S

Compartiment Control activitati comerciale

294

MANOLE DANIEL

Politist local

III

superior

M

295

IVASCU DAN DUMITRU

Politist local

III

principal

M

296

MUSTEATA MARIAN

Politist local

III

superior

M

Birou interventii

297

VACANT

Sef Birou

I

II

S

298

SANTA G.ION IULIAN

Politist local

III

superior

M

299

MITON MIHAI

Politist local

I

principal

S

300

BÂCU S. SIMION

Politist local

I

principal

S

301

HORGA MARIUS DANIEL

Politist local

III

principal

M

302

HONDRU A. AURELIAN

Politist local

III

superior

M

303

SCUTARIU TRAIAN

Politist local

III

superior

M

304

PILAT VASILE EMILIAN

Politist local

III

principal

M

305

MINJESCU V.IOAN ROMICA

Politist local

I

principal

S

306

GAFIȚA IULIAN

CIPRIAN

Politist local

III

superior

M

307

BORȘ GH. IULIAN

Politist local

III

superior

M

308

ALEXOAIE M. MIHAI

Politist local

III

principal

M

309

ILIE V. LUCIAN CONSTANTIN

Politist local

I

asistent

S

310

LUNGU CATALIN NECULAI

Politist local

III

superior

M

311

CARA V. VASILICĂ-DANIEL

Politist local

III

principal

M

312

BREHUESCU

I.CĂTĂLIN

Politist local

III

superior

M

313

VLAD CATALIN EMIL

Politist local

III

superior

M

314

JEMNOSCHI

VALENTIN

Politist local

III

superior

M

Birou Paza , control acces, transport valori

315

VACANT

Sef Birou

I

II

S

Compartiment Paza obiective

316

VACANT

paznic

M

317

VACANT

paznic

M

318

VACANT

paznic

M

319

VACANT

paznic

M

320

VACANT

paznic

M

Compartiment Control acces

321

VACANT

Politist local

III

superior

M

Compartiment Transport valori

322

VACANT

politist local

III

superior

M

FUNCTIA /

NUMAR DE POSTURI

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. total de demnitari

0

0

0

Nr. total de inalti functionari publici

0

0

0

Nr. total de functii publice de conducere

9

9

18

Nr. total de functii publice de executie

268

25

293

Nr. total de functii contractuale de conducere

0

0

0

Nr. total de functii contractuale de executie

3

8

11

Nr. total de posturi din cadrul institutiei

281

41

322


Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei