Hotărârea nr. 193/2016

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) și art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

15.07.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 122265 din 23.06.2016 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, serviciul constatare impunere și executare persoane fizice, la care este atașată lista ANEXĂ 1 a contribuabililor care au solicitat acordarea facilităților fiscale și au depus un număr de 55 dosare;

Având în vedere Documentele justificative depuse la dosare - conform precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor pe clădiri și pe teren stabilite prin H.C.L. nr.355/ 2015 ;

Având în vedere art. 456, alin. (2), lit. j), art. 464, alin. (2), lit. h), art. 495, lit. d) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere precizările de acordare a scutirilor de la plata impozitului

pe clădiri și a impozitului pe teren aprobate prin H.C.L. nr.355/ 2015.

Avand in vedere dispozitiile legii privind normele de tehnica legislativa

nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabililor prevăzuți în lista ANEXĂ nr. 1, parte integrantă a hotărârii, conform art. 456, alin. (2) lit. j) și art. 464, alin. (2), lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2016.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 193 din 15 iu

ie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Direcția Economică și Finanțe Publice Locale

ANEXA 1

HCL 193/15.07.2016


Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

TABEL NOMINAL

cu persoanele care beneficiază de scutirea la plata impozitelor pe clădiri și pe teren, conform prevederilor art. 456, alin. ( 2 ), lit.j), art.464, alin.(2), lit. h)din Legea 227/2015, privind Codul fiscal

cu modificarile și completările ulterioare și cele precizate prin H.C.L. Nr.355/10.11.2015, anexa nr.1, cap.X.1, lit.j), cap. X2, lit. h)

Nr.crt

Numele și prenumele

Adresa de domiciliu

Cota de proprietate %

Numărul și data cererii

Impozit pe teren aferent anul 2016 luat ca baza de calcul

Impozit pe cladiri aferent anului 2016 luat ca baza de calcul

0

1

2

4

5

6

7

1

DOAGA PUIU

Str. Stejar, nr.21A, bl.A2, sc.A,et,9, ap.39

50

28713/15.02.2016

0

62,00

2

DIACON VASILE

Str. Oancea, nr.14, bl.353, sc.D,parter, ap.4

100

25403/10.02.2016

0

115,00

3

SAMOILA LEONIDA

Al. Rozelor, nr.32, bl.K3, sc.A, ap.2

50

17643/29.01.2016

0

56,00

4

KANIA NECULAI

Str. Vasile Conta, nr.26, bl.A1-2, sc.B, parter, ap.3

50

16214/27.01.2016

0

70,00

5

ONEA ALEXANDRU

Str. Prof. A. Sesan, nr.22, bl.I4, sc.A, et.4,ap.19

50/100

23231/05.02.2016

0

151,00

6

JIJE STEFAN

Str. Minervei, nr.7, bl.837, sc.C,et.3,ap.14

50

22619/05.02.2016

0

65,00

7

VAIDA VASILE

Str. George Cosbuc, nr.14

50

20391/03.02.2016

294

561,00

8

CROITORU FLORIN

Str. Florea, nr.12

100

20735/03.02.2016

120

142,00

9

CHEHER IOAN

Str. Alunis, nr.20

100

16745/28.01.2016

120

72,00

10

ILAS GHEORGHE

Str. Toma Cozma, nr.76

50

16945/28.01.2016

179

14,00

11

URITU CORNELIU

Str. Plantelor , nr.7, bl.753, sc.A, parter, ap.3

50

17765/29.01.2016

0

89,00

12

MUNTEANU LIVIU

Sos. Bucium, nr.102

100

19134/01.02.2016

474

274,00

13

SERBAN VIORICA

Al. Fermei, nr.18

50

35970/23.02.2016

128

94,00

14

HUMELNICU DRAGOS CATALIN

Str. Prof. I. Inculet, nr.8, bl.932, sc.C, et.1, ap.4

100

33408/19.02.2016

0

108,00

15

MORARU DUMITRU

Al. T. Neculai, nr.84

50

31304/17.02.2016

104

67,00

16

BENDAS CONSTANTIN

Str. Simion Barnutiu, nr.2B

50

44114/03.03.2016

216

56,00

17

CARBUNARIU CARMEN MIHAELA

Str. Vasile Lupu, nr.132, bl.D1, sc.C, et.4,ap.14

100

40624/29.02.2016

0

124,00

18

SPIRIDON CASIAN

Str. Podisului, nr.5F

50

25231/09.02.2016

127

171,00

19

ZMAU EMIL

Str. Petru Schiopu, nr.24, F1A, sc.B, parter,2

100

22563/05.02.2016

0

100,00

20

CARAS VASILE

Str. Pictorului, nr.3, bl.U1, Ssc.B, et.3, ap.16

62,5

51227/14.03.2016

0

134,00

21

SARAMET IULIAN VILII

Str. Luca Arbore, nr.12A, bl.404, sc.A, et.1, ap.7

50

45225/04.03.2016

0

54,00

22

BARON IOAN

Str. Arges, nr.2, bl.D10, sc.A, et.2, ap.2

50

3843/25.02.2016

0

63,00

23

CRIHAN NADIA

B-dul Dacia, nr.37, bl.DC5, et.2,ap.7

100

63467/25.03.2016

0

136,00

24

BERNIC ALEXANDRU TUDOR

Sos. Nationala, nr.184, bl.A1, sc.B, et.2, ap.9

100

62107/24.03.2016

0

102,00

25

CIOBANU IOAN

Sos. Nicolina, nr.43, bl.966A, sc.B, et.6, ap.23

50

37234/24.02.2016

0

108,00

26

CRACIUN DAN DORU

Bulevardul CAROL I, nr. 40, bl. B2, ap. 53, Municipiul IASI (sector: 01)

100

fara cerere

0

120,00

27

CIUCA VALENTIN

Piata UNIRII, nr. 5, sc. B, ap. 1, Municipiul IASI, completare: , et. MEZANIN (sector: 02)

50

fara cerere

13

0,00

28

PANAITE JANICA

Aleea MIHAIL SADOVEANU, nr. 14, sc. A, et. 2, ap. 6, Municipiul IASI (sector: 02)

100

fara cerere

230

308,00

29

PRUTIANU STEFAN

Soseaua PACURARI, nr. 90, bl. 481, sc. D, et. 4, ap. 15, Municipiul IASI (sector: 03)

50/100

fara cerere

269

115,00

30

PINTILEI MIHAIL

Strada CANTA, nr. 49, bl. 520, sc. A, et. 4, ap. 2, Municipiul IASI (sector: 04)

50

fara cerere

0

154,00

31

CHIRIAC ADRIAN

Strada ROVINE, nr. 2, Municipiul IASI (sector: 05)

50

fara cerere

83

180,00

32

BALAN GHEORGHE

Bulevardul INDEPENDENTEI, nr. 9, bl. A1-4, sc. B, et. 3, ap. 5, Municipiul IASI (sector: 06)

50

fara cerere

0

62,00

33

FARCA ELENA

Strada ION C. BRATIANU, nr. 36, bl. B1, sc. A, ap. 21, Municipiul IASI (sector: 07)

50/100

fara cerere

0

226,00

34

SANDU CRISTIAN

Strada GRIGORE URECHE(FOSTA 6 MARTIE), nr. 1, bl. WM, et. 4, ap. 15, Municipiul IASI (sector: 07)

100

fara cerere

0

157,00

35

CORDUNEANU E. STEFAN

Bulevardul TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 59, Municipiul IASI (sector: 08)

100

fara cerere

247

0,00

36

POPA M. EUGEN

Strada SPITAL PASCANU, nr. 45, Municipiul IASI (sector: 10)

100

fara cerere

346

0,00

37

MATEI RADU

Strada VASILE LUPU, nr. 96B, bl. G2, et. 8, ap. 2, Municipiul IASI (sector: 11

50

fara cerere

0

43,00

38

PASCARIU CONSTANTIN

Strada SAPTE OAMENI, nr. 30, Municipiul IASI (sector: 13

100

fara cerere

593

240,00

39

CIOBANU IOAN

Soseaua NICOLINA, nr. 43, bl. 966A, sc. B, et. 6, ap. 23, Municipiul IASI (sector: 14)

50

fara cerere

0

108,00

40

ANDREI VIOREL

Strada FRUMOASA, nr. 12, bl. 636B, et. 2, ap. 6, Municipiul IASI (sector: 15)

50

fara cerere

183

90,00

41

CHIRICA VASILE

Strada STEFAN OCTAVIAN IOSIF, nr. 34, Municipiul IASI (sector: 17)

50

fara cerere

244

132,00

42

MOSU IOAN

Bulevardul SOCOLA, nr. 17, bl. D7, sc. A, et. 4, ap. 17, Municipiul IASI (sector: 18)

50

fara cerere

0

42,00

43

POPA EUGEN

Calea CHISINAULUI, nr. 6, bl. P3, sc. B, ap. 14, Municipiul IASI (sector: 18)

50

fara cerere

0

43,00

44

COSTINESCU LEOPOLD-MARIUS

Strada OTELARI, nr. 17, bl. 679, sc. A, ap.

3, Municipiul IASI, completare: , et. PARTER (sector: 19

50

fara cerere

26

19,00

45

COTOVANU STEFAN

Strada MINERVEI, nr. 6, bl. 843, sc. B, et. 1, ap. 4, Municipiul IASI (sector: 20)

100

fara cerere

133

0,00

46

CIOBANU CONSTANTIN

Soseaua NATIONALA, nr. 48B, bl. C7, ap. 47, Municipiul IASI (sector: 22)

50

fara cerere

0

57,00

47

HELETEANU CONSTANTIN

Strada GOSPODARILOR, nr. 1, Municipiul IASI (sector: 23)

50

fara cerere

361

24,00

48

NICA GHEORGHE

Strada SF. PETRU MOVILA, nr. 29, Municipiul IASI (sector: 23)

50

77311/13.04.2016

84

44,00

49

CHIRILA IONEL VIOREL

Strada VOINESTI, nr. 17, Municipiul IASI (sector: 25)

100

fara cerere

260

0,00

50

PRICOP MIRCEA

Strada STEFAN LUCHIAN, nr. 4, Municipiul IASI (sector: 25)

50

76179/12.04.2016

90

219,00

51

PROTAILA ANTON

Strada STEFAN LUCHIAN, nr. 15,

Municipiul IASI (sector: 25)

50

fara cerere

147

49,00

52

BOBOC IULIAN

Strada BASARABI, nr. 8, bl. U1, sc. B, parter, ap. 4, Municipiul IASI, completare: , et. P (sector: 30)

50

fara cerere

0

48,00

53

MOGA JUSTINIAN

Strada MUSATINI, nr. 55, bl. R2, sc. C, ap. 3, Municipiul IASI (sector: 33)

100

fara cerere

0

60,00

54

HALCIUG VICTOR

Str. Stramosilor, nr.27, bl.DF11, et.4, ap.16(sector:29)

18.75/50

85661/26.04.2016

0

74,00

55

NITESCU PAUL

Aleea ROZELOR, nr. 42, bl. K4, sc. B, et. 1, ap. 5, Municipiul IASI (sector: 34)

50

fara cerere

0

41,00

TOTAL

5.071,00

5.643,00

Presedinte de Sedinta Mihail Pintilei

Page 5 of 5