Hotărârea nr. 177/2016

HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi

Municipiul Iași Consiliul Loca

HOTĂRÂRE

privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

ale Consiliului Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016 ;

Având in vedere propunerile formulate si aprobate în majoritate în plenul sedintei privind nominalizarile consilierilor locali în comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, consemnate si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile art. 54 alin (2) și din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 15 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Municipiului Iași, Centrului de Informații pentru Cetățeni.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali în funcție

27

Prezenți

26

Pentru

17

Împotrivă

9

Abțineri

0

Nr. 177 din 24 iunie 2016

Anexa la Hotărâre Consiliului Local nr. 177 din 24 iunie 2016 privind organizarea

Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local

Municipal Iași

I. COMISIA ECONOMICO - FINANCIARA

Nr.

Consilier Local

Formatiune

1

Surdu Gabriel

PSD

2

Boca Florin

PSD

3

Harabagiu Gabriel

PSD

4

Pintilei Mihail

PSD

5

Radu Botez

ALDE

6

7

II.COMISIA SOCIAL- CULTURALA , INVATAMANT si CULTE

Nr.

Consilier local

Formatiune

1

Gavrila Camelia

PSD

2

Ciobotaru Florentin

PSD

3

Pintilei Mihail

PSD

4

Vlad Nedelcu

PSD

5

Gaburici Violeta-Adriana

PMP

6

7

III. COMISIA pentru SANATATE, FAMILIE si PROTECTIA COPILULUI

Nr.

Consilier Local

Formatiune

1

Scripcaru Calin

PSD

2

Aldea Catalina

PSD

3

Gavrila Camelia

PSD

4

Boisteanu Paul

PSD

5

Corozal Daniel Cristinel

ALDE

6

7

IV. COMISIA pentru AMENAJAREA TERITORIULUI si URBANISM V.

Nr.

Consilier local

Formatiune

1

Boca Florin

PSD

2

Aur Marius

PSD

3

Harabagiu Gabriel

PSD

4

Gaburici Violeta-Adriana

PMP

5

Corozal Daniel Cristinel

ALDE

6

7

VI. COMISIA pentru MUNCA si PROTECTIE SOCIALA

Nr.

Consilier Local

Formațiune

1

Aur Marius

PSD

2

Sandu Vasile

PSD

3

Istrate Marcel

PSD

4

Piftor Daniel

PMP

5

6

7

VII. COMISIA pentru TINERET si SPORT

Nr.

Consilier Local

Formatiune

1

Ciobotaru Florentin

PSD

2

Nedelcu Vlad

PSD

3

Tautu Daniela

PSD

4

Harabagiu Gabriel

PSD

5

Aldea Cătălina

PSD

6

7

Nr.

Consilier local

Formatiune

1

Istrate Marcel

PSD

2

Aldea Catalina

PSD

3

Scripcaru Calin

PSD

4

Surdu Gabriel

PSD

5

Piftor Daniel

PMP

6

7

VIII. COMISIA JURIDICA si de DISCIPLINA

Nr.

Consilier local

Formatiune

1

Boisteanu Paul

PSD

2

Tautu Daniela

PSD

3

Sandu Vasile

PSD

4

Piftor Daniel

PMP

5

Botez Radu

ALDE

6

7

VII. COMISIA pentru PROTECTIA MEDIULUI , TURISM si AGRICULTURA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

4/4 la H.C.L. nr. 177 din 24 iunie 2016