Hotărârea nr. 173/2016

HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor consilierilor locali

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016;

Având în vedere Procesul - verbal din 24 iunie 2016, prin care se propune validarea mandatelor consilierilor locali aleși in data de 5 iunie 2016;

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier local al domnului Mihai Chirica inregistrata cu nr. 62182/13.06.2016;

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier local al domnului Tudor Ciuhodaru inregistrata cu nr. 62180/13.06.2016;

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier local al domnului Cătălin Bulgariu inregistrata cu nr. 63099/14.06.2016;

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier local al domnului Marius Bodea inregistrata cu nr. 65500/22.06.2016;

Având în vedere adresa Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat inregistrata cu nr. 66353/23.06.2016 ;

Având în vedere adresa Filialei Iași a Partidului Național Liberal inregistrata cu nr. 65500/22.06.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (3) - (5) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală ,republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 6 și 7 din Ordonanței 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215 /2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali ;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași ;

În temeiul art. 31, alin. 5, art. 33 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se validează mandatele de consilieri în CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI pentru următorii:

1.    ALDEA CĂTĂLINA

2.    AUR MARIUS - CĂTĂLIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

5.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

6.    BOTEZ RADU

7.    BOZ PETRU EDUARD

8.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

9.    COROZĂL DANIEL CRISTINEL

10.    COȚOFAN ALEXANDRU IOAN

11.    DORNEAN TUDOR

12.    GAVRILĂ CAMELIA

13.    GĂBURICI VIOLETA ADRIANA

14.    GHIZDOVĂȚ VLAD

15.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

16.    IGNAT ETIENNE

17.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

18.    JUGRIN LUCIAN

19.    NEDELCU VLAD NICOLAE

20.    PIFTOR DANIEL

21.    PINTILEI MIHAIL

22.    POSTOLACHE ANDREI

23.    SANDU VASILE

24.    SCRIPCARU CĂLIN

25.    SURDU GABRIEL MIHAI

26.    TĂUTU IULIANA DANIELA

27.    TIMOFCIUC RĂZVAN

Art.2. Se constată renunțarea la mandatul de consilier al domnului Mihai Chirica și drept consecință se declară vacant mandatul de consilier al acestuia pe lista Partidului Social Democrat.

Art.3. Pe locul devenit vacant potrivit art. 2 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier local al domnului Vlad Nicolae Nedelcu, primul supleant pe lista Partidului Social Democrat.

Art.4. Se constată renunțarea la mandatul de consilier al domnului Tudor Ciuhodaru și drept consecință se declară vacant mandatul de consilier al acestuia pe lista Partidului Social Democrat.

Art.5. Pe locul devenit vacant potrivit art. 4 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier local al domnului Florentin Traian Ciobotaru, supleant pe lista Partidului Social Democrat.

Art.6. Se constată renunțarea la mandatul de consilier al domnului Cătălin Bulgariu și drept consecință se declară vacant mandatul de consilier al acestuia pe lista Partidului Social Democrat.

Art.7. Pe locul devenit vacant potrivit art. 6 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier local al domnului Mihail Pintilei, supleant pe lista Partidului Social Democrat.

Art.8. Se constată renunțarea la mandatul de consilier al domnului Marius Bodea și drept consecință se declară vacant mandatul de consilier al acestuia pe lista Partidului Național Liberal.

Art.9. Pe locul devenit vacant potrivit art. 8 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier local al domnului Lucian Jugrin, supleant pe lista Partidului Național Liberal.

Art.10. Cu drept de plângere la Tribunalul Iași - Secția Comercială și de Contencios Administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,

Vasile Sandu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Asistent,

Asistent,

Răzvan Timofciuc

Vlad Ghizdovăt

)

Nr. 173 din 24 iunie 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 173 din 24 iunie 2016