Hotărârea nr. 172/2016

HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 24 iunie 2016;

Având în vedere rezultatul votului deschis al consilierilor declarați aleși, consemnat în procesul verbal al ședinței consiliului local ;

Având în vedere procesul verbal incheiat in data de 24 iunie 2016 în vederea alegerii președintelui si secretarului Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (2) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Ordonanței 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se alege Comisia de Validare care va funcționa pe întreaga durată a mandatului Consiliului local al Municipiului Iași ales la data de 5 iunie 2016 în următoarea componență :

1.    Gavrilă Camelia ( PSD ) -- Președinte;

2.    Bostan Manuel Ciprian ( PNL ) - Secretar;

3.    Găburici Violeta Adriana ( PMP );

4.    Boișteanu Paul Corneliu ( PSD );

5.    Corozăl Daniel Cristinel (ALDE) ;

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,

Vasile Sandu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Asistent,

Asistent, Vlad Ghizdovăt


Răzvan Timofciuc

Nr. 172 din 24 iunie 2016

1 / 1 la H.C.L. nr. 172 din 24 iunie 2016

9