Hotărârea nr. 137/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Festivalului Internațional al Educației (FIE) 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 12 mai

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 48198 / 06.05.2016, întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere Anexa 1 la prezenta hotărâre, conținând Calendarul evenimentelor din cadrul FIE 2016,

Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b, din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Festivalului Internațional al Educației 2016, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile ce vor fi suportate de Municipiul Iași pentru organizarea FIE 2016 vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, și vor fi în sumă maximă de 2.200.000 lei.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași;Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași. Instituția Prefectului Județului Iași;

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Comunicare, Biroul Organizare Evenimente Publice, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”, Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

25

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0


137 din 12 mai 2016


ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 137 din 12 mai 2016

Calendarul evenimentelor din cadrul FIE 2016

12 mai - 10 iunie

Eveniment

Partener/Co-organizator Perioadă de desfășurare

Concursul Național Transcurricular ”Ionel Teodoreanu”

Inspectoratul Școlar Județean

Iași

12-15 mai

Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, invitați

Acad. Mihai Cimpoi (Chișinău), Acad. Nicolae Dabija

(Chișinău), Acad. Valeriu Matei (Chișinău), Acad. Vasile

Tărâțeanu (Cernăuți), Lucian Pala (Torino), Viorel Boldiș

(Milano)

Dialoguri culturale în unități de învățământ din Iași, colocvii și simpozioane, spectacol de muzică și poezie cu paticiparea artiștilor din Rep. Moldova: Brio Sonores, Cătălin Josan și Grupul Coral Prometeu

Asociația Culturală Feed Back,

alături de Ateneul Tătărași și

Casa de Cultură ”Mihai

Ursachi”

17-18 mai Iași

19-20 mai Chișinău

Dezbaterea "Abandonul școlar: de la conștientizare la soluții

administrative”

Fundația Solidaritate și

Speranță

17 mai

Colocviul Național Studențesc "Mihai Eminescu”

Universitatea "Alexandru loan

Cuza” Iași, prin Facultatea de

Litere

18-20 mai

Manifestările cultural-artistice ale UAGE

Universitatea de Arte "George

-    expoziții: Defragmentare, Prezențe Formale, Visiting Art History-Back to the Future, Medicina și Arta - Remedii vizuale, Teologia și Arta - din Înalt spre Înalt, Știința și Arta -Interacțiuni, Literatura și Arta, Natura și Arta, Personalități

Istorice - Maeștri ai școlii ieșene, Filosofia și Arta

-    spectacol de Operă (profesori și studenți)

Enescu” Iași

12 mai - 10 iunie

-    spectacole de teatru la Sala Studio (spectacole de licență ale studenților)

-    Lansări de carte (7 volume)

-    Ateliere și workshop-uri susținute de profesori ai UAGE

-    Concerte de muzică de cameră (Trio Dolcissime, Integrala G. Enescu pt. vioară și pian, Orchestra de cameră)

Manifestările FIE 2016 ale Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași

-    Școala internațională de vară, organizată în colaborare cu Universitatea a Coruna, Spania - a doua ediție

-    Evenimente sportive ale studenților:

1.    Maratonul organizat de Liga Studenților Facultății de Mecanică

2.    Cupa SIM la sah- ediția a III

3.    Cupa SIM la tir cu pușca - ediția a III

-    a VIII-a ediție a Manifestării Naționale „Zilele Educației Mecatronice”, organizată de Facultatea de Mecanică

-    EUROINVENT 2016, organizat de TUIAȘI în colaborare cu Universitatea “Al. I.Cuza” din Iași

-    Workshop „Dezvoltarea dimensiunii sociale în universități”

-    Conferința Internațională „Discurs și Interacțiune

Comunicativă” (“Discourse and Communicative Interaction”)

Universitatea Tehnică

”Gheorghe Asachi” Iași

12-28 mai

Manifestări sportiv-educative FIE SPORT 2016: badminton (13-15 mai), popice (14-15 mai), streetball (21 mai), tenis de masă (21 mai), rugby tag (28 mai), înot (28-29 mai), volei pe plajă (28-29 mai), șah în festival (28 mai)

Municipiul Iași și Fundația

Sportului Ieșean

13-29 mai

Proiect Multimedia de intervenție artistică în spațiile publice -Mapping Pasaj Piața Unirii

Asociația Culturală VECTOR și

Ateneul Tătărași

mai - iunie

"Piața Unirii, Piața Artelor”

Uniunea Artiștilor Plastici, filiala

Iași

20-31 mai

Simpozionul Național "Patrimoniul cultural al lașului.

Evidență, protejare și valorificare”

Institutul de Arheologie ”A.D.

Xenopol”

20-21 mai

Festivalul de Artă și Zbor Hangariada - acrobații aeriene, zboruri în formație, salturi cu parașuta, concurs de proiecte artistice, competiții sportive, concerte susținute de artiști locali și naționali (Robin and the Backstabbers, Golan, Luna Amară, CTC, Baba Dochia, DJ Sauce)

Asociația    Zbor Alternativ

Moldova

20-22 mai

Rock'n'Iasi Open Air, ediția a X-a

Susțin concerte: Alternosfera (Rep. Moldova), FinsterFrost (Germania), Implant pentru refuz (România), GOD (România), Infected Rain (Republica Moldova), Harmasar (Rep. Moldova), Vrani Volosa (Bulgaria), Sinoptik (Ucraina), Beauty and the Rat (România), Inner Missing (Rusia), Gothic, Krepuscul (România), Busola (Rep. Moldova), E-AN-NA (România), The Curls (România), Rubycone (Republica Moldova), Recursive Delusion (România), Iron Cross (România)

Asociația Moldavia și CCS Iași 20-22 mai

Raliul Cultural al lașului

Clubul Sportiv XS Motorsport 27-28 mai

FotoPunct - proiect de intervenție în spațiul public pentru

popularizarea fotografiei artistice

Asociația Centrul de Fotografie

Contemporană, Casa de

Cultură a Municipiului Iași

”Mihai Ursachi”

30 mai - 10 iunie

Expozițiile de artă ”Next Gen” și "Gala Maeștrilor”

Asociația lArt

mai

Simpozion ”Educație prin șah”, lansare școală de șah, simultan șah - invitat special Anatoli Karpov

Asociația Județeană de Șah

Iași și Federația Română de

Șah 24-25 mai

Parada fanfarelor cu tramvaiul de epocă

Municipiul Iași

21-22, 28-29 mai, 4-5 iunie

Prosper Center - Producție culturală în spațiu public

Asociația Tranzit.ro

22-29 mai

Festivalul Poezia la Iași, invitați poeți Yao Hui (China),

Jacques Fournier (Franța), Fadwa Souleiman (Franța), Adam Puslojic (Serbia), Gustavo Osorio (Mexic), Marilia Garcia (Brazilia), Bernie Higgins (Cehia), Milan Richter (Slovenia), Serghei Biliucov (Rusia), Nicolae Dabija, Christian Schenk (Germania), Matelain Davidson (Israel), Grigore Arbore,

Vasile Tărâțeanu (Cernăuți)

Fundația Culturală ”Poezia” 22-29 mai

Concert Gabriel Cotabiță și invitații, acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat din Botoșani

Municipiul Iași

23 mai

Jazz East Series - concert de jazz susținut de Sebastian

Spanache Trio și Ilhan Ersahin, loc de desfășurare Sala

Asociația Compania FAPT

23 mai

Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților Iași

Întâlnirile franco-române în domeniul turismului

Institutul Cultural Francez

23 mai

Spectacol Gala Extraordinară de Operă susținută de artiștii Operei Naționale Române din Iași

Municipiul Iași

24 mai

Concert jazz Al Di Meola, acompaniat de New World Simfonia, deschidere asigurată de Blue Symfony

Orchestra

Municipiul Iași

25 mai

Spectacol al Orchestrei Filarmonicii de Stat Moldova Iași,

invitați speciali soprana Elena Moșuc și Mălina Ciobanu, elevă a Colegiului Național ”Octav Băncilă” Iași

Municipiul Iași

26 mai

Marșul Absolvenților încheiat cu un concert pe stadionul Emil Alexandrescu dedicat studenților, susținut de DJ Antoine, Delia Matache și Mihail Sandu

Municipiul Iași și universitățile

ieșene

27 mai

lașul Divers - Festival mozaic multicultural cu seri tematice

Asociația Dionysos

mai

Zilele Culturii Armene la Iași - Educație prin artă și toleranță

Asociația Culturală Semper Artes și Uniunea Armenilor Iași

25-28 mai

Festivalul Diversității Multiculturale

Asociația ”Iubire și încredere” 28-29 mai

Un Tango pentru Iași

Asociația Tango Iași

27-29 mai

-    Seara de tango și muzică live la Palatul Roznovanu: Lecție

de dans și Milonga

-    Flash Mob în Piața Unirii (Tango Callejero)

-    week-end gratuit de tango pentru publicul larg la Sala

Studio Tango Feliz

Pasaj Vol. 2 - spectacol de teatru neconvențional în Pasajul

Piața Unirii

Asociația Centrul Multimedia Teatrul FIX

27-29 mai

Premieră "Cafeneaua” de Carlo Goldoni, în regia Purcărete

Teatrul Național ”V. Alecsandri” 30 mai

- Harta artistică a lașului (proiect de intervenție artistică în spațiul public)

Asociația Rotaract, Asociația Absolvenților de la UAGE,

Casa de Cultură a Municipiului

- Galeria Itinerantă de Artă Contemporană cu vernisaj în Sala Pașilor Pierduți

Iași ”M. Ursachi”

30 mai - 10 iunie

1 iunie - Ziua Internațională a Copilului

Municipiul Iași

1 iunie

Primăvara Magiștrilor - eveniment de celebrare a unor

personalități marcante ale Iașului

TVR Iași

3 iunie

Festivalul Jazz-Rock Ciric

Municipiul Iași

2-5 iunie

Declarație de drag... Adrian Păduraru concept

Asociația AED Ludens

10 iunie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Bulgariu