• Hotărârea 433/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228 intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 432/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMĂR CADASTRAL 142024, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 431/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR CADASTRAL 153381 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 430/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere››
 • Hotărârea 429/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale nr. 61463, 124512/2016
 • Hotărârea 428/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea SC Citadin SA in administrarea D.A.P.P.P. a unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr. 82423/100150/12.08.2015
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘’Sf. Spiridon’’ in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr. 79A
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei familiei ZAPODEANU IOAN si ZAPODEANU DUMITRITA, reprezentând ‘’retea de alimentare cu apă potabila si canalizare apa menajera’’, lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (sos. Albinet, DR 3367/1 si DR 4047/1), cu racord in caminul existent din b-dul C. A. Rosetti
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 121 mp situat in Iasi, Strada Aleea Strugurilor, nr. 23, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 147365, inscris in cartea funciara nr. 147365
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 1.584 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului,nr.45, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 17046, inscris in cartea funciara nr. 22266
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 14,32 mp, situata in strada Pantelimon Halipa, nr.3 , bl.C3,Sc.C, parter, in favoarea doamnei Jugrin Ioana
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22,17 mp, având nr. cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 29, bloc 917, tr.3, parter
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 încheiat între Municipiul Iaşi şi Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea HCL 250/29.09.2016, pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 223/31.07.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 103/29.04.2016
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 152/15.05.2015, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226/31.08.2016
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la derularea proiectului european „CLEAN- Tehnologii si inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute” finantat prin programul INTERREG EUROPE
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la implementarea proiectului european „InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute de carbon” finantat prin programul INTERREG Europe
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016 si nr. 212/2016
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gavrilă Camelia si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă ale Iasului 2016 - 2017
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de credit in valoare de 67,50 miloane RON, Contractul de garantie pe venituri si Contractul privind contul escrow al serviciului datoriei
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între Municipiul Iaşi şi Fundaţia Comunitară Iaşi
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Surdu Gabriel Mihai în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUTNARI NR. 21-23, NUMERE CADASTRALE 145595 si 145626, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COSERE, NUMAR CADASTRAL 151145 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective, terase, circulatii carosabile si pietonale pe teren proprietate privată, persoană juridică
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE 137612, 137613, 137614, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU FN, NUMERE CADASTRALE 151890 si 151889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective teren proprietate private, persoană juridică
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA THEODOR RASCANU NR. 2, NUMAR CADASTRAL 130995 Intocmit in vederea consolidarii si supraetajarii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADELA ARMEANĂ NR.2, NUMĂR CADASTRAL 145312 şi STRADA ARMEANĂ NR.11, NUMĂR CADASTRAL 137511, întocmit pentru construire locuinţa (stradela Armeană nr.2) şi extindere imobil C1 cu parter pentru spaţii cu alte destinaţii (birouri) şi demolare construcţie existentă C2 (strada Armeană nr.11) pe teren proprietate privata, persoane fizice
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 127633, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, Strada Sipotel nr. 35, număr cadastral 149954, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Bucium nr. 55F, numar cadastral 127087 întocmit în vederea extinderii unei construcţii existentă şi reamenajare spatiu existent pe teren proprietate privata, persoana juridică
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, T 61, zona Cimitirul Evreiesc identificat cu numere cadastrale 150830, 149948, 151752, 150831, 149947, 152646, 153387, 153388, 153389, 154627, 154624, 154625, 154626, 149952, 154628, 149950, 149951, 153659, 153660 si 153661, pentru investitia “Construire locuinţe individuale pe teren proprietate”
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 124 mp, situat în Iaşi, bld. Poitiers FN, avand nr. cadastral 148715, inscris in Cartea Funciara 148715
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor bunuri, proprietate privata a Municipiului Iaşi, aflate în exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 96/2015
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnului Mindirigiu Mihai si a doamnei Abunei Cristina Brandusa, reprezentând extindere retea de alimentare cu apă si branşamente aferente, lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (DE 4830 si DE 4827/1)
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al Municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/31.03.2016, cu terenurile din anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 14,94 mp situat Iasi, Strada Ion Creanga ,nr. 34-34 A ,sector cadastral 12, parcela 849, precum si aprobarea vanzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi începând cu luna decembrie 2016
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare, ca bunuri de retur, de către Municipiul Iasi, a căii de rulare, echipamentelor si dotărilor achizitionate în cadrul proiectului „Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere” către C.T.P. Iasi
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi în Adunarea Generală a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in Iasi str. Codrescu nr. 6, nr.cadastral 142835 compus din constructie si teren construit si neconstruit, imprejmuit in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamint („Reabilitare Spatiu Primit de la Consiliul Judetean”)
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Turnul Manastirii Golia”, din strada Cuza Voda nr. 51
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul ”Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialistii din sanatate - Zona Gradinari A, Etapa I, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea elaborării si depunerii în parteneriat a unei cereri de finantare care vizează proiectul ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Scoala DA!” si de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Şcoala Gimnazială "Ion Neculce" Iaşi, Directia Crese Iasi, Scoala Gimnazială „Alexandru Vlahută” Iasi, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi doamnei Nelly Miricioiu
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Dimitrie Vicovanu
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea terenului, in suprafată de 120.000 m.p., situat in Zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sănătătii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 3
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 2
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 1
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAŞI, strada Dr.Codrescu nr.6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiţia CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată Iaşi, Stradela Armeană Nr. 16, Număr Cadastral 9237, Cf 139556 întocmit pentru construire locuinţă prin demolare construcţii existente
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹ MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI ››
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/31.08.2016
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu si a doamnei Iuliana Daniela Tăutu ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iaşi pentru anul scolar 2016-2017
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi (anul scolar 2016-2017)
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BÂRNOVA NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuinţa şi imprejmuirea teren privat “ (introducere teren in intravilan)
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producţie şi construire hală de depozitare şi corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 întocmit in vederea investitiei Construire locuinta pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă în suprafaţă de 157 mp, situat în Iaşi, str. George Emil Palade nr. 13, identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073 si aprobarea concesionării prin licitaţie publică in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 400 mp situat în Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 263 mp, situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iaşi
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20053/04.12.2006 încheiat cu Asociaţia Patronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi pentru spaţiul situat în str. Başotă nr. 4, etaj 1
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului din Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 13-15, etaj 1
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz către Scoala Gimnaziala ‘’Ion Neculce’’, Colegiul Tehnic ‘’Ioan C. Stefanescu’’, Scoala Gimnaziala ‘’George Cosbuc’’ si Colegiul Tehnic ‘’Dimitrie Leonida’’
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 273/2014
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 34 mp, situat în Iaşi, strada Dudescu, nr. 14, de pe Nemtanu Ioan si Nemtanu Elvira pe Benedek-Nemtanu Mariana
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 14,09 mp, situat în Iaşi, strada Ciric, bloc Q4, sc. B, parter, de pe SC Afora SRL pe Bulbuc Constantin
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr.9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezmembrarea suprafetelor de teren, situate in Zona Ciric, sector cadastral 108, 192, proprietatea Municipiului Iasi, inscrise in CF 132803 si CF nr. 123740, in 2 si respectiv 3 loturi
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 55 mp, situat în Iaşi, bld. Independenţei nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum şi aprobarea vânzării directe a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 1005 A pentru terenul situat în Iaşi, Soseaua Nicolina, nr. 110, bl. 1005A, sc.A, parter
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. MERA PRIMA S.R.L. pentru terenul situat în Iaşi, Strada Pacurari ,nr. 128 - 130, bl. 586, sc. A : B, parter
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita , nr. 5A , sector cadastral 37, parcela AG 1827 , precum si aprobarea vănzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 106 mp din Iaşi, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT IASI
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 43,50 mp din Iaşi, str. Starpungere Silvestru, nr. 7, bl. I 5, sc. D, ap. 2, parter, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara 126616
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 321 mp situat in Iasi, bulevardul Carol I, nr. 44 ,sector cadastral 49, parcela CR 1539 , precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld. Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona Industrială.
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala pentru Transport Public
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2016 al Societăţii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2016 al SC SERVICII PUBLICE IASI SA
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. CITADIN S.A. Iasi
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2016
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.09.2016
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea si repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 220 din 18.08.2016, privind realizarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 251/29.09.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 – 2017 si nominalizarea reprezentantilor Primarului in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi, anul scolar 2016 – 2017)
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Dan S. Hanganu
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi Excelentei Sale, doamnei Tamar Samash, Ambasador al Statului Israel în România
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Grigore Tinică
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Neagu Djuvara
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 2400 mp, situat in Zona Gradinari Metalurgie, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte ce vor fi inchiriate catre tineri specialisti din sanatate
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind componenta Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si convocarea Adunarii Generale a Actionarilor în vederea desemnării administratorului provizoriu
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2016
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M. Cantacuzino nr. 16, care poarta denumirea generica de Baia Turceasca
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 16 – Muzeul de Istorie Naturala (corp A)
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul art. 3 şi art. 4, completarea Anexei 4–Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului, modificarea art. 6.1, art. 6.2, art. 9.9 şi completarea art. 13.7.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 169 din 31 mai 2016
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Soseaua Arcu nr. 8, numerele cadastrale 146175 si 146176, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Galata, SC 47, numere cadastrale 142243, 142244, 142246, 142247 intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 101, numar cadastral 149302 întocmit în vederea extinderii şi reparaţii imobil existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Calea Chisinaului nr. 22, număr cadastral 149109, intocmit in vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoană juridică
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, Strada Sfantul Andrei nr. 8-10, numar cadastral 129415, intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 179 mp, situat în Iaşi, str. Arcu nr. 18 B, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi, şos Voineşti nr. 31, parcela A 2070/100, sector cadastral 50
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 825 mp, situat în Iaşi, Şos. Naţională nr. 55
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 588 mp situat in Iasi, Bulevardul Chimiei, nr. 85, sector cadastral 5, parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 -Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau –Bojdeauca, Subtrup III, inscris in CF nr. 125606, in 2 loturi
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarelor domeniilor public si privat ale Municipiului Iasi, insusite prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Iasi nr. 84/2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 loturi
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezmembrarea imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in B-dul Independentei nr. 1, inscris in CF nr. 138585, in 3 loturi
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 6,91 mp, situat în Iaşi, str. Ciric nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter de la S.C. Temirom S.R.L. la Galan Rozica - Nicoleta
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Lăpuşneanu nr. 20 A (fostă Bld. Independenţei nr. 16), in 19 loturi
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 92 mp, situat în Iaşi, str. Atelierului nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 83/31.03.2016
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţia publică Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 3,70 mp, având numar cadastral 2820 înscris în Cartea Funciară 123715 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Silvestru nr. 1, bloc L2, parter
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “Amenajare Cresa si Gradinita”
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016 cu terenurile prevazute in anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T 18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei “Sediu Tribunalul Militar”
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către domnul deputat Movilă Petru, în vederea organizării biroului parlamentar
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal din şedinţa nr. 85260/24.08.2016
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr. 4538/16.01.2013 încheiat cu Uniunea Judeteana Iasi Filiala C.N.S.L.R. - FRATIA pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. SplaI Bahlui nr.22
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80 mp, situat în Iaşi, str. V. Conta nr. 20, având nr. cadastral 153573, înscris în Cartea Funciară 153573 UAT Iaşi
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 21,65 mp din Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iaşi
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 29 mp, situat în Iaşi, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 11,15 mp din Iaşi, strada Petre Tutea, nr. 25, bl. 917, Tr.III, parter, având nr. cadastral 147023 înscris în Cartea funciară 147023 Iaşi
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 21, 20 mp din Iaşi, strada Carpati, nr. 14, bl. 912, sc.A, parter, având nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995 Iaşi
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 11,45 mp din Iaşi, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6, sc. A, parter, având nr. cadastral 19249 înscris în Cartea funciară 75367 Iaşi
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 36 mp din Iaşi, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iaşi
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi, în vederea amenajării şi exploatării acestuia pentru desfăşurarea activităţii de prezentare şi vânzare autoturisme şi autovehicule (târg auto)
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi, in vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica (chioşc)
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă totala de 158,24 mp din Iaşi, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în Cartea funciară 150207 UAT Iaşi si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în Cartea funciară 150206 UAT Iaşi
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81 mp, situat în Iaşi, str. Nicoriţă nr. 6, având nr. cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461 UAT Iaşi
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 100 mp, situat în Iaşi, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 şi CC 2387/1 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi, str. Stejar nr. 50, cvartal 13 parcelele CC 905, CC 905/1 şi AG 904 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 354 mp, situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 34,50 mp, situat în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 şi CC 1000/2
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 bucati dale de beton scoase din uz
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Mănăstirea ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Hlincea patru dale de beton scoase din uz
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare şcoala nr. 33 Mihail Kogălniceanu”
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari”
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii publice de executie prin promovarea in clasa a titularilor lor si modificarea corespunzatoare a Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 228/31.08.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017)
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie de la Palatul Copiilor Iasi pentru anul scolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iaşi, România şi Oraşul Ungheni, Republica Moldova
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Boişteanu Paul Corneliu în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei „Comisiei de relaţii cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educaţie-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecţie pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înfiinţate în baza Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440) /2 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, NUMĂR CADASTRAL 148233 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3, 7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CĂRĂMIDARI NR. 37, NUMĂR CADASTRAL 125477 întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinţei existente pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- IAŞI, STR. ATENEULUI NR.1A, NR.CAD./CF 149504 Pentru Investiţia “Construire Locuinţe Colective Şi Împrejmuire Teren Proprietate”
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, bulevardul Chimiei nr.2, nr.cad./CF 150352 pentru investitia CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea P.U.D.- Iasi, strada Vasile Lupu nr.78, numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 pentru investitia Construire ansamblu locuinte colective
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI, IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE 147373, 120827, 143499 si 147372 Intocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI, STR.SMÂRDAN NR.53-55, numar cadastral 149216 pentru investiţia CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. CIURCHI nr.101E , nr.cad.147939 pentru investitia Construire Locuinţe Colective Pe Teren Proprietate
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STR.PANTELIMON HALIPA F.N., NUMĂR CADASTRAL 142499 pentru Construire Supermarket, Magazin, Realizare Acces Auto, Realizare Acces Pietonal, Amenajări Exterioare, Sistematizare Verticală, Împrejmuire,Organizare De Santier
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BREAZU NR. 6, NUMERE CADASTRALE 149185, 149186, 149187 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2016
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, pentru anul 2016 si modificarea Statului de functii ale Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2016-2017
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind desemnarea domnului Mihai Chirica, Primar al Municipiului Iasi in calitate de reprezentant legal al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘’Gr. T. Popa’’ a spatiului in suprafata de 35.12 mp, in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘’Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiunea N-E’’
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea introducerii în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030 Iași a proiectelor : „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, „Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetățuia”, “Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, „Restaurare, Consolidare Și Integrare Turistică Catedrala Veche Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului - IaȘi”
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in str. Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein)
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Călin Scripcaru în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară din data de 18 august 2016
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Iaşul – o comunitate incluzivă” şi de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iaşi, Fundaţia Alături de Voi România, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Fundaţia Star of Hope România, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia World Vision România şi Asociaţia Habitat for Humanity România
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658, pentru REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU DE ZI „STEJARUL” in cadrul proiectului ECHILIBRU- SPRIJIN PENTRU FAMILIILE COPIILOR CU DIZABILITATI DIN MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 61463 / 41543 / 29841 / 2016
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 31,20 mp din Iaşi, şos. Păcurari nr. 7, bl. 540, sc. D, parter, având nr. cadastral 17140 înscris în cartea funciară 24624 UAT Iaşi
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 40 mp din Iaşi, str. Nicolina nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, având nr. cadastral 150359 înscris în cartea funciară 150359 UAT Iaşi
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branşamentul aferent, situat in zona Bucium, str. N. Tonitza
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 256 mp situat în Iaşi, la intersecţia str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, parcela CAT 721, cvartal 22 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor – Parohia ‘’Sf. Gheorghe‘’ Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului situat Iasi, b-dul Carol I, nr. 26, proprietatea doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special domnului Gabriel Vasile Harabagiu Viceprimar al Municipiului Iaşi, în calitate de reprezentant al Municipiului Iaşi, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special domnului Gabriel Vasile Harabagiu Viceprimar al Municipiului Iaşi, în calitate de reprezentant al Municipiului Iaşi, în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/27.06.2013
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o societate incluzivă”
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii de catre Municipiul Iasi a unei finantari rambursabile externe in valoare de pana la 15.000.000,00 EUR (sau echivalentul in RON), de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare şi reabilitare spaţiu punct termic Hlincea în vederea înfiinţării unui centru pentru persoane vârstnice”
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2016
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Extindere retea iluminat public strada Visan, Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Mihail Pintilei în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea consiliului local ca legal constituit
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. prevazuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Moşu nr.11A, NUMĂR CADASTRAL 151167 pentru investiţia EXTINDERE LOCUINŢĂ (SI PE VERTICALA) PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMĂR CADASTRAL 12629 (SOSEAUA BUCIUM NR. 151A), întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane juridice
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137, NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364) Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA COLONEL LANGA NR. 3, NUMAR CADASTRAL 141267 Intocmit in vederea mansardarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR. 26, NUMĂR CADASTRAL 143551, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuală pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10623/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 8, NUMAR CADASTRAL 145539 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spalatorie auto, birouri si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144, NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu de alimentaţie publică (restaurant), amenajări interioare şi exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod existent, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR CADASTRAL 145878, (STRADA VITICULTORI NR. 18A) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuală pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar cadastral 143482 pentru investiţia CONSTRUIRE STAŢIE ITP PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi ,strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru Construire sediu O.A.M.G.M.A.M. FILIALA IASI, prin demolare imobil existent
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, strada Prof. Antonin Ciolan F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449 (adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şoseaua Păcurari nr. 92, nr. cadastrale 136686 şi 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinaţie construcţie c1(fosta c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară şi interioară si împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI, str. SPLAI BAHLUI nr.15A, NUMĂR CADASTRAL 147940,CF 147940 întocmit pentru « CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE ŞI SPAŢII COMERCIALE »
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat între Municipiul Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi pentru spaţiul din Iaşi, Şos. Nicolina nr. 57, bloc 978A, parter-Secţia 6 Poliţie
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania-Cultul Mozaic
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Fundaţia ”Alături de Voi” România în vederea elaborării şi depunerii în parteneriat a unei cereri de finanţare care vizează proiectul ”Iaşul – o comunitate incluzivă!”
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Mănăstirea ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul ”Reabilitarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iaşi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Soseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale acoperiş sediu Primăria Municipiului Iaşi”
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/31.03.2016
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârii Consiliullui Local nr.9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pe anul 2016
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2016
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A. prevazuta la art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 62/31.03.2016
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Cătălin Bulgariu în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOSU NR. 1 NUMERE CADASTRALE 141254 150439 150418 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin modificare proiect initial autorizat prin AC nr. 708 / 08. 07. 2013 si extindere pe teren proprietate si teren concesionat persoane fizice
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI şoseaua Nicolina nr. 165 T2 număr cadastral 139934 întocmit pentru investitia “Construire locuinţe colective pe teren privat «
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi şos.Nicolina nr.167 număr cadastral 136215 întocmit pentru investitia « Construire locuinţă si împrejmuire teren privat »
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 129129 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-HLINCEA NR. 83 NUMAR CADASTRAL 145717 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si birouri imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR. 10 NUMAR CADASTRAL 148281 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 31 mai 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1 întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi “Dr.Alexandrina Miron Tănăsescu”
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi “Aleea Slt.Bogdan-Valerian Hâncu”
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea denumirii de ”Piaţa Evreilor martiri ai Pogromului din iunie 1941”,pieţei situate la intersecţia Străzii Râpa Galbenă şi Strada Gării,precum şi atribuirea denumirii de ”Piaţa Drepţi între Popoare”,pieţei situate la intersecţia dintre strada Gării,strada Arcu şi Şoseaua Arcu în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 15 26 mp situat în Iaşi bdul N. Iorga nr. 24 bl. C1 de pe S.C. NICOLINA FARM S.R.L. pe Pirtac Stefanel – Ovidiu
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu doamna SAVIN ANTOANELA pentru terenul situat în Iaşi str. Zlataus nr. 2
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu dl BACIU EDUARD CONSTANTIN pentru terenul situat în Iaşi str. Zmeu nr. 3 bis
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu CMI DR.CALATORU MAGDA LUMINITA pentru terenul situat în Iaşi Soseaua Pacurari nr. 26 bl. T 7 sc.A ap.5 parter
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de vanzare prin licitatie publica a unor dependinte situate in casele nationalizate
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 230 mp situat în Iaşi Str-la Primăverii nr. 13 identificat prin sector cadastral 8 parcela CAT 1685
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 36 din 27.04.2006 pentru terenul in suprafata de 30 mp situat in Iasi Strada Vasile Lupu nr.160 bl. G 3-1
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Iaşi str. Vitejilor nr. 38 bl. SD1-SD2 tr. SD1 parter parcela CR 2206/1 cvartal 23
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 32 din 23.05.2006 pentru terenul in suprafata de 19 mp situat in Iasi Strada Vitejilor bloc SD 1-3 tronson 3 parter
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 37 din 22.05.2006 pentru terenul in suprafata de 56 80 mp situat in Iasi Strapungere Silvestru nr.14 bloc CL 17 parter
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului proprietatea Municipiului Iaşi în suprafaţă de 135 47 mp ramas disponibil în urma modernizării punctului termic PT 1 Canta în vederea înfiinţării unui Centru de creaţie educaţie permanentă nonformală şi dezvoltare personală în parteneriat cu Asociaţia Art Civica
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Iaşi în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic a imobilului (construţie şi teren aferent) situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 15
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Iaşi Şos. Naţională nr. 43 clădirea C1 parter camera 3
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 29841/2016 si 41543/2016
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi pentru anul scolar 2015-2016
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar 2015-2016
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A. prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/31.07.2014
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 201 5 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.03.2016
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Antipa Gabriela si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAŞI strada Tabacului nr.20A NUMĂR CADASTRAL/CF 149665 pentru “CONSTRUIRE ATELIER AUTO PE TEREN PROPRIETATE »
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extravilan zona Bucium T 170 numere cadastrale 147123 si 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuinţe izolate şi cuplate pe teren privat
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi str. Păcurari nr.156D număr cadastral 6594/2 CF 124240 întocmit pentru investitia “Construire locuinţă şi împrejmuire pe teren proprietate”
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi cartier Bejan F.N.(strada Cicoarei) număr cadastral 13458/CF 135485 şi număr cadastral 144663 /CF 144663 pentru investiţia CONSTRUIRE SPAŢIU DE BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 424 din 05 decembrie 2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare IASI ZONA BUCIUM TARLALELE 164-165 PARCELELE VN6755/1/2 DE6756/2 VN 6773/2 A6760/1 A6760/2 DE6731/1 DE 6771/1 VN1(6751/1) DE1(6843/1) DE1(6815/1/2) DE1(6840/1) DE1(6732/1/1) VN1(6841/1/1) VN1(6818/1) VN1(6818/2) VN1(6818/1/2) V1/1(6755/1/1) Ps2/1(6810/1/1/1) V1/2(6755/1/2) Ps2/2(6810/1/1/2) V1/3(6755/1/3) Ps2/3(6810/1/1/3) A1/7(6755/1/7) V1/7(6755/1/7) V1/4(6755/1/4) V1/6(6755/1/6) Ps2/4(6810/1/1/4) A1/1(6818/2/1/1) A1/2(6818/2/1/2) A1/3(6818/2/1/3) A1/4(6818/2/1/4) DE6(4781/3/2) V7(4772/9/2) F8(4773/9/2) V1/5(6755/1/5) V1/6(6755/1/6) P-2/4(6810/1/1/4) A1/5(6818/2/1/5)
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TROFEELOR NR. 2 NUMAR CADASTRAL 148279 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,IASI,SOSEAUA IASI-TOMESTI T127,NUMAR CADASTRAL 147189,Intocmit in vederea construirii unei hale,sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOCANULUI FN numar cadastral 18373 Intocmit in vederea construirii unei locuinte functiuni complementare si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 NUMERE CADASTRALE 11092/1/4 11092/1/5 11092/1/6 11092/1/11 11092/1/12 11092/1/13 si 11092/1/14 11092/1/15 11092/1/16 11092/1/17 11092/1/21 11092/1/22 11092/1/27 11092/1/33 11092/1/35 11092/2. Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte individuale si colective mici pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2 NUMERE CADASTRALE 139161 si 133607 Intocmit in vederea construirii unui sediu birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HATMAN SENDREA NR. 20 NUMAR CADASTRAL 142934 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA EUDOXIU HURMUZAKI NR. 9L NUMĂR CADASTRAL 15807 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI BULEVARDUL SOCOLA NR. 86A NUMĂR CADASTRAL 149649 întocmit în vederea construirii unui imobil de cabinete medicale pentru elevi pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren in vederea amplasarii unor module pentru comercializarea diverselor produse alimentare in incinta Strandului Municipal
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 401 mp situat în Iaşi str. Branduşa nr. 82 parcela CC 2607/4/2 sector cadastral 61
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 20 47 mp situat în Iaşi str. Vasile Lupu nr. 114 bl. A3 tr.1 către SC ELEN COMEX STAR SRL în vederea extinderii spaţiului comercial
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 15 26 mp situat în Iaşi bdul N. Iorga nr. 24 bl. C1 de pe S.C. NICOLINA FARM S.R.L. pe Pirtac Stefanel - Ovidiu
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic în interesul Comunităţii Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi fundaţii
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr.nr.29841/2016
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a autoutilitarei marca Renault Kangoo nr. de înmatriculare IS-10-RFJ către Poliţia Locală Iaşi
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei ni. 1 a HCL nr. 36/29.02.2016 prin care se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic „Dr C.I.Parhon” Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi in vederea casarii
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor „Casa de Cultura a Studentilor Iasi” ”Casa Tafrali” si „statuia Fericitului Anton Durcovici”
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii ca urmare a transformării unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti Judetul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul asociatului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea membrilor „Comisiilor de analiză evaluare şi selecţie” înfiinţate în baza Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui nou reprezentant al Municipiului Iaşi în Consiliul Director al Fundaţiei Sportului Ieşean
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a abonamentului de tip studenţesc pentru transportul public local prin curse regulate
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a biletelor şi abonamentelor cu reducere pentru elevi şi studenţi
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2016
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3 4 si 5 tronsonul D la Spital Clinic de Recuperare Iasi Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Complexul Muzeal National ”Moldova” Iasi
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat dintre Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” şi Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Proiectare si executie strazi in Municipiul Iasi Str. Gh. Asachi si Bld. Dimitrie Cantemir”
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Anghel Ficu si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 având ca obiect finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iaşi bdul Carol I nr. 56A pentru investiţia “ Consolidare etajare construire subsol schimbare destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 150 NUMERE CADASTRALE 146897 151558 151557 146551 şi 146752 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 2A NUMERE CADASTRALE 147353 147354 146964 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T167 NUMĂR CADASTRAL 149571 întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat iniţial prin H.C.L. nr. 489/2008 pentru construire locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi str.Greierul nr.2A număr cadastral 139139 întocmit pentru Construire locuinţă pe teren proprietate
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi strada Iancu Bacalu nr.33 nr.cad.148912 în vederea realizării investiţiei Construire imobil de locuit pe teren proprietate prin demolare construcţie existentă
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA VOINESTI NR. 60B NUMĂR CADASTRAL 132662 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 39 NUMAR CADASTRAL 144477 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 223C NUMAR CADASTRAL 130131 întocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpati intre bl. 910-912 în suprafată de 166 25 mp
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi a spatiului in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG din strada Hlincea nr. 10 in vederea realizarii unui Centru de zi pentru persoane vârstnice
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna Judetul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi ARSACIS
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociatia Revistei „Timpul” - ART
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 alineatul ultim al Hotărârii Consiliului Local nr. 386/17.09.2008
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ,al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi și a estimărilor pentru anii 2017-2018
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2016 a listei de investiţii pentru anul 2016 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2017 -2018 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2017 - 2018
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iasi
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Termo-Service SA Iasi
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea pct. I ANEXA 1 din H.C.L. nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari sau dupa caz contribuabilii mijlocii precum si listele cu respectivii contribuabili
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2016
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Amenajare parcari››
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Constantin Axinia în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IASI-HLINCEA FN SC 68 NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit in vederea construirii unei locuinte anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de 10 mp situat in Iaşi Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4 alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi››
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare trotuare alei pietonale în cartiere››
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi conform Anexei 1 pentru anul scolar 2015-2016
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vasile Tiron ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iaşi ( anul şcolar 2015 – 2016)
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăeşti-jud. Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate pe anul 2016
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a diferenţei dintre preţul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul local al energiei termice facturate populatiei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015 ca urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare finalizarii proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”.
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea definitiva din excedentul bugetului local a necesarului sectiunii de dezvoltare inregistrat la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului MATEI VISNIEC