Proces verbal din 31.08.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 31 august 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 81225 / 08.09.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 august 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ANTIPA GABRIELA

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    AUR MARIUS CATALIN

4.    BEJAN VICTOR

5.    BIRHALA CONSTANTIN

6.    BOCA ADRIAN FLORIN

7.    BULGARIU CATALIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CATALIN

10. DANGA MARIUS SORIN

11.    GAVRILA CAMELIA

12.    HARABAGIU GABRIEL

13. MATASARU PETRE DANIEL

14.    MELENCIUC GEORGIANA

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

18.    PREDA ANCA

19.    RUDNIC ERICA

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23. VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 795 din data de 26 august 2015, completată prin Dispozitia nr. 798 din data de 28 august 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2014;

2.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iași”;

4.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului “Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, necesar pentru realizarea urmatoarelor investitii (constructie/extindere/reabilitare) ;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Bloc Operator la Spitalul Clinic de Recuperare Iași” Str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iași;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 40 din 26.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliției Locale Iasi la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale cu 12% pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași și din cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iași;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SARARIEI NR. 80, NUMAR CADASTRAL 136037 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11, NUMAR CADASTRAL 145017Intocmit in vederea construirii unei locuintei prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CRIZANTEMELOR NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 141102Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMAR CADASTRAL 11526 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR12, SC 23, NUMAR CADASTRAL 12826 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMAR CADASTRAL 144218Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA DR. I. CIHAC NR. 30, NUMAR CADASTRAL 128044 Intocmit pentru - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I ) - Reabilitare, modernizare si mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Expertiza tehnica (E.T), Audit energetic ( inclusiv certificatul de performanta energetica ) pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 163, numar cadastral 147340 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice;

19.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032;

20.    Proiect de hotărâre privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau interventie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, în vederea înlăturării consecințelor negative

Dispoziția nr. 798/ 28.08.2015 - completare:

1.    Proiect de hotărâre privind înființarea „Gărzii Civice” ca grup de reconstituire a uniformelor și ceremoniilor publice,în scopul promovării istoriei moderne și monumentelor ieșene;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/30.06.2015 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015;

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru în Consiliul d Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Str. Pantelomon Halipa nr. 14;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 184/31.05.2014 si a anexelor aferente;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teitoriului și Urbanism (C.T.A.T.U) și a regulamentului de organizare si functionare a C.T.A.T.U;

Doamna lonascu Den/sa L/l/ana - Secretar Mun/c/p/ul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 795 din data de 26 august 2015, modificata și completată prin dispozitia nr. 798 din data de 28 august 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, domnul Boisteanu Paul Corneliu, domnul Leonte Constantin, domnul Trandafirescu Sorin Alexandru.Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 22 iulie 2015. Domnule presedinte aveti cuvantul.

Domnul cons/l/er Ax/n/a Constant/n - presed/nte de sed/nta

Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, domnule primar, domnilor viceprimari, onorata asistenta. Fiind o sedinta ordinara, inainte de a supune votului dumneavoastra ordinea de zi, proiectele de hotarare de pe ordinea de zi precum si completarile de care s-a facut vorbire mai inainte, trecem la sectiunea de ... Nu ma auziti, domnul Danga? Trecem la sectiunea de interpelari. Cine se inscrie? Ma asteptam. Domnul Danga, domnul Harabagiu.

Domnul cons/l/er Danga Mar/us Sor/n

Nu as fi vrut sa va dezamagesc. Sau il lasam pe domnul doctor.

Domnul cons/l/er Ax/n/a Constant/n - presed/nte de sed/nta

Domnul doctor Bejan. Deci domnul Danga.

Domnul cons/l/er Danga Mar/us Sor/n

Nu, haideti sa il lasam pe domnul Bejan, ca luam in ordinea alfabetica.

Domnul cons/l/er Ax/n/a Constant/n - presed/nte de sed/nta

Domnul doctor aveti cuvantul

Domnul consilier Bejan Victor

In curand vor incepe Sărbătorile lasiului dar si infiintarea Garzii Civile ca grup de reconstituire a ceremoniilor publice, tinand seama de acestea propun ca pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant si pe strada Lapusneanu sa se arboreze steagul tricolor in mod permanent. La fiecare stalp de iluminat, deja sunt, se va atasa un tricolor, fapt ce va da acestor strazi pietonale un aspect festiv cu estetica deosebita. Acest lucru este frecvent intalnit in tarile europene si va dau ca exemplu: bulevardul din fata palatului Buckingham si a statuiei reginei Victoria pana la Trafalgar Square, de o parte si de alta a acestui bulevard, din 15 in 15 metri, este arborat steagul Angliei. La fel pe bulevardul din fata Palatului Windsor s.a.m.d. Consider ca ar fi un lucru benefic si deosebit pentru Iasi, tinand seama tocmai de faptul ca Iasiul este un oras cultural, consideram ca este capitala culturala a Romaniei. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumim si noi, domnule doctor. Dau cuvantul domnului Danga. Poftiti, domnul Danga. Ma auziti?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sigur, va aud foarte bine. Buna dimineata stimati colegi, domnule primar interimar, domnilor viceprimari. In cadrul interventiei mele din sedinta de plen precedenta, atrageam atentia asupra subiectului lasi - Capitala Europeana a Culturii, ca asupra acestui subiect se asternuse linistea, speram eu atunci ca e o liniste contructiva, sper in continuare ca e o linistite creatoare. Intre timp de la sedinta de pe 22 iulie pana astazi, aflam din mass-media ca Serviciul de Audit Intern a finalizat misiunea sa la fundatie si a identificat unele nereguli, nu stim exact ce, pentru ca noi, desi consilieri locali, nu avem acces la documente la care am fi indreptatiti sa avem. Suntem invitati, in schimb, sa vedem prin intermediul mass-media un mic spectacol, un mic razboi intre primarul interimar si un contabil impertinent al Fundatiei, ca apoi sa aflam ca totul s-a lamurit. Nu domnilor nu s-a lamurit nimic. Consilierii locali si iesenii au dreptul sa stie cum au fost cheltuiti banii lor si de aceea, domnule primar, va rog sa puneti la dispozitia consilierilor locali rapoartele de audit de la fundatie si suplimentar cred ca ar fi util pentru noi, constructia increderii intre primarie si societatea civila, ca toate rapoartele Curtii de Conturi si ale Serviciului de Audit Intern, emise dupa auditarea primariei sau a societatilor din subordine, sa fie inaintate consilierilor locali. Asta este prima interpelare. Vineri dupa sedinta de comisii, am poposit la umbra unuia dintre ultimii tei de pe Stefan cel Mare si am raspuns domnului primar interimar la intrebarea referitoare la plantarea teilor, la replantarea teilor pe Stefan cel Mare. Da vrem sa vedem teii din nou pe Stefan cel Mare. Da vrem sa fie din specia tei argintiu. Am scris toate astea intr-un proiect de hotarare pe care acest Consiliu Local l-a respins cu 5 voturi pentru, 15 impotriva si 4 abtineri. Va recomand sa vedeti HCL 203/2014. Nu stiu ce vor spune iesenii la final, dar daca acestia se vor exprima pentru replantarea de tei pe Stefan cel Mare, cum se vor raporta la asta consilierii locali care atunci, poate pentu a respecta ordinul de partid sau a nu-si supara primarul, au votat impotriva? Stimati colegi, prin HCL 234/2015 adoptata de noi in iunie, acest Consiliu Local a decis ca RATP-ul va mai opera pe raza municipiului Iasi inca 5 ani. S-a decis practic atunci ca in acest exercitiu financiar al Uniunii Europenii, nu ne dorim bani europeni pentru autobuze noi. Asa cum a promis atunci, inca din sedinta din iunie, am initiat procedura de atac in contencios administrativ a acelei hotarari, deruland procedura prealabila prin notificarea Consiliului Local si a Primariei asupra aspectelor legale pe care noi le consideram a fi fost incalcate. As fi dorit sa avem astazi pe ordinea de zi un proiect de hotarare care sa formuleze un punct de vedere al acestui consiliu pe care noi l-am informat asupra acestui atac. Nu il avem, nu este. Sa inteleg ca actualul executiv, pentru actualul executiv problema transportului public este neimportanta? Ar fi fost bine de stiut. Ar fi fost bine de stiut daca exista totusi un plan care sa ne ajute sa nu ratam aceasta oportunitate unica pana acum, de a atrage bani gratis pentru innoirea parcului de material rulant si nu numai. Putem face, dupa cum bine stiti, cei care ati studiat AXA 4 de pe POR, putem face e-ticketing, putem face zone de parcking raid, putem dezvolta o retea metropolitana cu adevarata de piste pentru biciclete. Si daca tot vorbim despre lucruri care nu sunt la mapa, in sedinta precedenta si am verificat procesul verbal pe care doamna secretar ni l-a pus la dispozitie din timp, multumim, am rugat executivul sa avem in fiecare sedinta o scurta prezentare a evolutiei de la sedinta precedenta a celor trei probleme majore si presate de timp cu care Iasiul se confrunta: actualizarea PUG, implementarea proiectelor din PID-PC si depunerea dosarului de candidatura pentru competitia Capitala Europeana a Culturii. Cu exceptia materialului pus la dispozitie de noul director executiv, domnul Boia, il felicit pe aceasta cale, nu am vazut celelalte informari. Poate puteti face acest lucru prin viu grai astazi, dar de luna viitoare poate ar fi bine sa fie in scris, ca scris e si asumat. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule Danga, ati avut multe foi de interpelari. Dam cuvantul domnului Harabagiu.

Domnul consilier Harabagiu Vasile Gabriel

Da, deci, Platforma 2012, Platforma Unionista a depus o cerere la Primaria Municipiului lasi in vederea obtinerii unui sediu. As dori pe aceasta cale sa rugam executivul Primariei Municipiului Iasi sa ne ajute cu acest sediu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Mai sunt alte interpelari sau ...? Domnul Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Buna ziua. De asemenea si noi, comisia de urbanism am depus in luna iulie, in scris si asumat, asa cum spunea si domnul Danga, intrebari cu privire la planul urbanistic general, situatia lui si celelalte intrebari care au fost adresate in scris Primariei Municipiului Iasi, secretarului Consiliului Local, Institutiei Arhitectului Sef, comisiei tehnice de urbanism si a celorlalti prezentanti acolo. Tin sa mentionez ca am primit raspuns doar din partea arhitectului sef. Un raspuns poate complet sau neincomplet inca nu stim pentru ca am fi dorit sa avem si un alt punct de vedere privind legalitatea lucrurilor desfasuate pana atunci. Secretariatul Consiliului Local sau secretarul

Consiliului Local, institutia secretarului Consiliului Local a Primariei Municipiului Iasi inca nu a dat raspunsul si a depasit cu mult 30 de zile. Am inteles ca exista o comisie de disciplina care analizeaza aceste lucruri, dar trebuie sa mentionam ca noi nu avem inca aceste rapunsuri pentru a putea oferi informatii in plus asa cum au fost solicitate inclusiv de colegii din presa. Asteptam totusi un punct de vedere. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Si eu mulțumesc. Mai sunt interpelări?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca nu mai sunt, cu permisiunea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Buna ziua spun si eu tuturor celor din sala. As incepe mai intai cu o propunere legata de ziua limbii romane, sa incercam sa o respectam cat se poate de mult, mai ales legat de faptul ca cea mai mare parte dintre cei prezenti in sala sunt oameni care stapanesc foarte bine limba romana, domnii consilieri, si ca atare vom incerca si noi sa facem la fel. Referitor la rapoartele de audit care s-au intocmit, fata de activitatea Fundatiei Iasi Capitala a Culturii Europene, raportul final cel care, sa spunem, scoate in evidenta toata activitatea care a avut-o aceasta fundatie pe parcursul anului trecut si pana in luna martie a anului in curs, este in curs de finalizare, nu este un raport care are si planul de masuri prevazut si colega mea il va duce la bun sfarsit si cu masurile propuse. Fata de acest lucru, inclusiv elementele legate de gestiunea financiara a acestei fundatii vor fi cuprinse cu toate transferurile financiare dinspre Primaria Municipiului Iasi catre aceasta si mai departe modalitatea in care s-au consumat banii acolo. Sa nu iesim din planul elegant cultural al municipiului Iasi si sa trecem intr-o latura mai demagogica, hotararea de Consiliul privind plantarea teilor s-a aprobat de catre Consiliul Local Iasi cu cei 10000 de arbori care au inceput sa fie plantati incepand din sezonul trecut si care a ajuns la aproape 6800 de exemplare. Fata de solicitarea plantarii pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, cred ca am adus un lucru de transparenta totala, in sensul ca decizia locuitorilor municipiului Iasi este uneori mai importanta decat decizia unui consilier local sau propunerea de hotarare de consiliu, atata timp cat ea va exprima intr-un mod cat se poate de democratic o sarcina pe care executivul trebuie sa o duca la indeplinire. Multumesc pentru faptul ca ne amintiti ca am reusit sa facem o consultare sau sa derulam o consultare publica fata de o astfel de decizie si faptul ca o sprijiniti. Nu vreau sa intreb cum ati semnat acolo, dar sunt convins ca ati semnat in consecinta celor spuse la inceput. Cred ca nu ar fi timpul sa transformam din Regia de Transport Public o arma de discutie politica in conditiile in care acolo sunt aproape 1600 de angajati care trebuie sa isi continue activitatea, iar serviciul public de transport nu este o chestiune de necesitate, sa spunem locala, ci de necesitate generala pentru toti locuitorii municipiului Iasi, inclusiv in spatiu preurban. Prin urmare, acea propunere a dumneavoastra de incetare a activitatii mi se pare cel putin avansata intr-o modalitate eronata in conditiile in care avansarea de proiecte europene, si va dau exemplul CET-ului care este in faliment in momentul de fata cerut de casa de insolventa, deruleaza fonduri europene fara nici un risc din punct de vedere al implementarii lor. Nu s-a pus steagul pe frontispiciul Palatului Culturii, pe turnul de la intrare, motivat de faptul ca la sfarsitul lunii septembrie vor fi finalizate lucrarile de consolidare a acestuia, a turnului, urmand ca toata schela si tot ce se vede acolo sa fie dat jos. Dupa finalizarea lucrarii vom putea decide daca lasam un steag cu caracter permanent, si in felul acesta raspundem si domnului Bejan, inclusiv pe turnul de la Palatul Culturii. Referitor la propunerea Miscarii Unioniste, sa nu uitam faptul ca in 2018 aniversam cei 100 de ani de la marea unire. As propune ca acest spatiu sa fie alocat si vom veni in sedinta de consiliu viitoare cu cateva propuneri pe care va rog sa le analizati. Este o miscare care vizeaza momentul 2018, se pune foarte mult suflet acolo, sunt foarte multi romani care participa la acest proiect si foarte multe institutii, inclusiv Inspectoratul Scolar, Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Primaria Municipiului Iasi si multe alte primarii si consilii judetene din tara. De altfel ei deruleaza in prezent un program cu 10000 de basarabeni care viziteaza Romania in toate provinciile sale pentru a putea pregati momentul 2018. La PUG s-a raspuns partial, asa este, printr-o informare asupra derularii proiectului chiar intr-o sedinta de consiliu anterioara. Face intr-adevar obiectul unei cercetari disciplinare, activitatea privind intocmirea PUG-ului si alte activitati derulate de catre Institutia Arhitectului Sef. Pot fi aduse elemente de informare suplimentare, dar un lucru este cert, contractul cu Search Corporation a fost reziliat, a incetat si se deruleaza in momentul de fata un alt proiect de finalizare a PUG-ului. Au fost depuse 16 documentatii, cereri de eliberare a avizelor pentru finalizarea documentatiei de PUG pana in momentul de fata. Se lucreaza la cele 3 avize importante, cel care va fi in analiza Ministerului Culturii, in analiza Ministerului Dezvoltarii si bineinteles cel care vizeaza intocmirea documentatiei finale la Agentia de Protectia Mediului, dupa, sa spunem toate etapele prevazute de lege privind obtinerea acestor trei avize... daca mai sunt alte intrebari, le putem primi aici.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Aveti o completare, nu? Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Aveti, domnule primar, niste capacitati aparte asa, de a invarti subiectul astfel incat sa dati un raspuns convenabil dumneavoastra. O sa fac referire doar la cel referitor la RATP. Ati mai creat odata panica printre oameni ca noi am fi vrut sa ridicam liberele pe transport, acum vreti sa creati panica printre angajati RATP. In nici un caz nu a fost asta in intentia noastra. Noi nu am propus incetarea activitatii. Daca studiati, aveti timp sa studiati procesul verbal al sedintei, noi am zis sa nu mergem pana la maximumul perioadei de tranzitie prevazut in regulamentul 1370, iar dumneavoatra prin hotarare chiar ati trecut dincolo de limita stabilita in capitolul tranzitie din regulamentul european si asta este unul dintre punctele pe care noi le atacam, ci sa prelungim pe o perioada rezonabila care sa ne dea ocazia ca undeva in 2017 sa putem si noi sa ne pregatim infrastructura institutionala si sa depunem proiectele europene. Nimeni nu vorbeste despre faptul ca trebuie sa inceteze activitatea RATP-ului maine si nimeni nu vorbeste despre faptul ca angajatii trebuie sa plece acasa.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sigur. Daca imi permite domnul presedinte? Dialogul il putem continua. Nimeni nu vorbeste, dar consecintele sunt cele pe care le-am pronuntat eu, pentru ca in ultima instanta lucrurile acolo duc. Problema cea mai importanta nu este legata de faptul daca vrem sau nu vrem sa aducem fonduri europene pentru ca toti vrem si nu punem la indoiala ca si dumneavoastra doriti acelasi lucru. Problema este si cum o facem pe drumul pe care RATP-ul il are de parcurs acum. Mai uitam un lucru esential, Regia de Transport Public este in stare de insolventa in care principalul creditor este statul roman. Plecand de la aceasta premiza, toti ceilalti pasi trebuie facuti in consecinta. Prin urmare, nu cred ca problema coexistentei intre fondurile europene de la Autoritatea Publica si Regia de Transport este in momentul de fata de discutat, ci faptul ca regia se afla in stare de insolventa si trebuie sa functioneze pana cand creditorul principal, statul isi exprima un punct de vedere. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mai aveti domnul Danga ceva sau primiți un sms? Bine atunci. Daca imi aduc aminte cu cateva luni in urma, dumeavoastra ati promovat un proiect de care ma bucuram, care se numea aceeasi marie cu alta palarie, Compania de Transport Regional sau Compania de Transport din Iasi, si era bine daca duceati proiectul pana la capat pentru ca sa evitam aceste discutii care inca trebuie dezvoltate in alta parte. Speram ca intr-o comisie sa punem punct pe proiectul Regia Autonoma. Multumesc. Doamna consilier.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Multumesc. Un scurt raspuns doar. Un scurt raspuns la interpelarea domnului consilier Ostaficiuc. Ati luat la cunostinta de existenta unei comisii de disciplina care va analiza intarzierea in elaborarea PUG-ului. Pentru ca sunt presedintele acestei comisii de disciplina, legea imi interzice sa imi exprim public opinia cu privire la proceduri aflate in derulare, insa va asigur de intregul meu sprijin pentru fundamentarea in conditii de legalitate a tuturor deciziilor pe care le luati la nivelul comisiei.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, doamna secretar. Are cuvantul domnul viceprimar Surdu.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Ca si punct de vedere trebuie sa mentionam ca noi am facut adresa respectiva si catre secretariatul Consiliului Local, si Politiei Locale si celorlalti. Banuiesc ca ceilalti nu sunt toti in comisia de disciplina si nu toti sunt presedinti, drept pentru care asteptam raspunsul dumnealor. Da? Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, multumim.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Eu stiu ca s-a declansat campania in interiorul PNL-ului cu privire la desemnarea candidatului pentru primarul municipiului Iasi si faptul ca desfasuram activitati de campanie electorala in timpul sedintelor Consiliului Local, mi se pare un pic exagerat. Campania electorala pentru ceea ce se pregateste, candidatul PNL-ului, trebuie sa inceapa cu 30 de zile conform legii, inainte. As vrea sa va spun, domnule consilier, ca exista comisii, iar dumneavoastra in comisii aveti posibilitatea sa ridicati toate problemele pe care le ridicati in plenul Consiliului Local. Mai mult decat atat, daca ati urmarit si sunt sigur ca sunteti la punct cu politica romaneasca, este o invitatie din parte domnului presedinte Liviu Dragnea, de un consens politic national. Acest consens politic national este in interesul romanilor si cred ca si dumneavoastra la nivel local puteti sa optati pentru acest consens politic in asa fel incat ceea ce realizam noi la nivel local, proiecte europene, ceea ce dumneavoastra bineinteles veniti in completare cu opinii, cu pareri, cu sfaturi, cu solutii tehnice, sa fie un complex care sa duca la ducerea acestui oras spre progres si spre o realitate economica si culturala care sa il faca respectat in Romania. Eu sunt convins ca si dumneavoastra veti participa la sfatul presedintelui PSD-ului si la rugamintea lui de a avea un consens politic national, la un consens politic local. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule viceprimar. Daca nu mai sunt alte discutii, interpelari? Imi permiteti sa supun ... Poftiti, domnul Danga. Speram sa nu avem.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Totusi sa fiu invitat sa respect recomandarile presedintele PSD-ului e prea mult, e prea mult pentru mine. As fi vrut sa nu raspund. Dar o sa ajungem la un consens in momentul in care o sa vad din partea acestui executiv putin respect fata de grupul opozitiei. O sa vin data viitoare in plen sa trec in revista toate proiectele de hotarare care stau undeva prin sertarele Consiliului Local sau eu stiu pe unde, la avizare si care nu ajung niciodata in plen. O sa fac o trecere in revista la toate aceste propuneri. Noi facem, suntem contructivi. O sa va prezint frumusel un raport si cand o sa vad respect si considerarea punctelor noastre de vedere, atunci poate ca

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Sunt convins ca toate proiectele astea o sa le trecem prin comisii inainte de a intra in plen.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Mi-as dori tare sa ajunga in comisii.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Mi-as permite ca sa incercam sa intram intr-o stare de normalitate legata de ziua limbii romane si probabil ca ne vom rezuma la o ultima interventie. Nu cred ca putem discuta despre lipsa de respect, domnul consilier, si niciodata nu vom ajunge acolo atata timp cat reusim sa stam intr-un dialog, inseamna ca avem respect. Fiecare moment, fiecare lucru isi are momentul sau si va trebui sa asteptam ca lucrurile sa le analizam cu celeritate si cu discernamat atunci cand le propunem pe masa Consiliului Local Iasi. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Acestea fiind spuse, doamnelor si domnilor consilieri supun spre aprobare votul dumneavoastra proiectele de hotarare din dispozitia 795 si completarile din dispozitia 798. Pentru inceput, cine este pentru proiectele de hotarare din dispozitia 795 a primarului, va rog.

Cine e pentru?

Cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Deci in unanimitate de voturi au fost aprobate cel 20 de proiecte.

Completarile din dispozitia 798 pe care le aveti si dumneavoastra la mapa, in numar de 5 sunt. Pardon.

Cine este pentru?

Ma gandeam la ziua limbii romane.

Voiam sa va supun dumneavoastră si următorul aspect - la proiectele de hotarare de pe completare proiectul numarul 1 si 2 si 4 au cate un amendament pe care il gasiti dumneavoastra la mapa. Incepem cu proiectul numarul 1.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2014;

Discutii? Poftiti, domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As vrea sa tinem cont si de amendamentul care s-a discutat si in comisia economica referitor la Spitalul Parhon, cu alocarea sumei de 300,00 mii de lei pentru a demara procedurile in vederea cumpararii unor echipamente de la sala de operatie si nu suma de 1.752,6 mii lei. Apare la proiectul urmator amendamentul, dar vizeaza repartitia excedentului. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Se opune cineva ?

Cineva impotriva?

Cu unanimitate s-a aprobat proiectul numarul 1.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

Discutii? Poftiti domnule consilier.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Acest proiect de hotarare creste deficitul municipiului Iasi de la 46,4 milioane la 48,7, deci practic mai ducem 2,3 milioane de lei cheltuieli fara venituri preconizate in plus si as vrea sa stiu care sunt si plus la mapa nu avem programul de investitii, anexa 4, desi o aprobam aici, actualizarea acestui program, dar as fi vrut mai degraba partea de deficit in plus sa stiu ce cheltuieli finanteaza.

Doamna director Simionescu Maria

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Luati un microfon. O secunda.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

O secunda, Maria. Doamna director, o secunda, ca trebuie sa vorbim la microfon ca sa ne si auzim.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Se aude.

Doamna director Simionescu Maria

Ca si la bugetul ... ca si la fundamentarea bugetului initial, diferenta intre venituri si cheltuieli reprezinta repartizarea excedentului pe anul anterior. Avand in vedere proiectul de hotarare de consiliu anterior prin care s-a repartizat suma de 2000 mii de lei din excedent, in proiectul de rectificare apare aceasta diferenta. De asemenea, avand in vedere amendamentul facut de catre domnul primar cu privire la diminuarea excedentului de la 2800 la 800 mii de lei, respectiv 300 mii de lei pentru Spitalul Parhon, atunci diferenta intre venituri si cheltuieli va fi cu aceasta diminuare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sunteti multumit, domnule consilier, de raspuns sau mai doriti si altceva? Nu. Atunci mai sunt alte intrebari? Nu. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Deci cu unanimitate s-a aprobat si proiectul numarul 2.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Inveștitii pentru exploatarea și intretinerea șiștemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iași”;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Investiții pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, necesar pentru realizarea urmatoarelor investitii (constructie/extindere/reabilitare) ;

Discutii?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Cine este pentru?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Bloc Operator la Spitalul Clinic de Recuperare Iași” Str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iași;

Discutii? Da, domnule consilier, poftiti.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Acest proiect de hotarare este necesar doar pentru modificare titlului, pentru ca el sa fie eligibil in finantarea Ministerului Sanatatii. In ceea ce priveste lista indicatorilor de investitii pe care noi, consiliul local, o aprobam, el putea ramane in forma in care exista in proiectul de hotare numarul 188, dar pentru a fi eligibil pentru finantare la Ministerul Sanatatii a fost necesar aceasta modificare. Va multumesc. Deci doar titulatura se modifica.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Si noi multumim. A, da.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Cu unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 40 din 26.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”;

Discutii? Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Un vot impotriva. Impotriva sau abtinere? La abtinere. Va trec la abtinere. Doamna consilier, la abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Sa ma uit la dumneavoastra doamna consilier ca sa stim cum facem mai departe.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliției Locale Iasi la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”;

Discutii? Supunem votului.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Cu unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași;

Da, domnule Danga, poftiti.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

In preambulul hotararii se spune despre un aviz al comisiei locale de ordine publica a municipiului privind regulamentul de organizare si functionare. Vreau sa stiu cand s-a intrunit acesta comisie locala de ordine publica din care fac parte si la care la prima sedinta as fi vrut sa discutam si proiectul nostru privind infiintarea unei echipe de verificare a activitatii Politiei Locale, ca l-ati trimis la comisia juridica si la comisia de ordine publica. Eu incerc in comisia din care fac parte sa il ridic, ca din comisia juridica nu fac parte. Cand a fost emis acest aviz al comisiei locale de ordine publica, cand s-a intrunit ea, ca eu nu am stiut de ea si din cate stiam fac parte din ea.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Ne vom uita. Poftiti. Domnul director.

Domnul director Grumeza Georgel

Proiectul a fost prezentat membrilor comisiei nominalizate in documentatia care insoteste proiectul de hotarare si nu au fost obiectii referitoare la documentatia depusa.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Voiam sa facem o informare. Domnule consilier, nu faceti parte din... da, de asta nu ati primit informarea.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu mai fac parte, nu ?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnul consilier nu face parte, nu a fost informat, data viitoare special pentru dumneavoastra vom face informarea, chiar daca nu faceti parte.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Anuntati si consilierii.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Asta voiam sa spun ca ar trebui sa ducem pana la bun sfarsit lecturarea acestor proiecte de hotarare. Multumim.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Harabagiu, va rog.

Domnul consilier Harabagiu Vasile Gabriel

Din parcurgerea statului de functii am constatat ca sunt vreo 20 de posturi neocupate, vacante. As ruga pe cei de la Politia Locala, mai ales ca sunt la ordine si la circulatie, sa le scoata cat mai repede la concurs.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule director.

Domnul director Grumeza Georgel

Scoaterea la concurs a posturilor vacante va fi realizata in limita bugetului si a cheltuielilor de personal in care putem sa ne incadram, urmand cel mai probabil in trimestrul 4, daca vom avea resursele financiare aprobate sa definitivam si aceasta procedura. Deficitul de personal este cel prezentat. Este necesara incadrarea acestor posturi intrucat prezenta politistului local in strada, cred ca este necesara si trebuie sa suplimentam aceste dispozitive. Toate functiile vacante sunt numai pentru activitati in mediu stradal.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Un motiv in plus pentru observatia facuta de domnul consilier Harabagiu, multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da doamna consilier, poftiti.

Doamna consilier Preda Anca

Tot din lectura statului de functii, am atras atentia si la comisia de specialitate si am primit raspunsuri nu indoielnice, ci contradictorii cu privire la functia domnului Ciobanu Adrian, daca aceasta mai este angajat, daca nu mai este angajat, care este statutul dumnealui. La comisie mi s-a spus la inceput ca este in concediu. M-am gandit ca si-a dat demisia asa cum a anuntat si se afla in perioada de concediu care probabil ii era aferenta perioadei lucrate pe 2015. Ulterior reprezentantul Politiei Locale vine si ne spune ca si-a dat demisia, gata nu mai lucreaza la noi, iar astazi inainte de sedinta aflu de la domnul Grumeza, ca este in concediu fara plata de un an de zile. As vrea sa stiu cine a aprobat acest concediu fara plata pentru ca acest concediu fara plata, adica blocarea unei functii intr-o institutie a politiei, a primariei ar trebui facuta cu un anumit scop. Codul muncii, cat am apucat sa lecturez inainte de sedinta, spune asa - iti dau pentru studii, ma gandesc ca poate domnul Ciobanu s-o fi dus la studii. Ok, foarte bine, daca a motivat in acest sens sa vedem. Doi, se poate da pentru motive personale intemeiate. Eu, domnule primar, va solicit dumneavoastra sa vedeti si sa verificati exact situatia acestui angajat al primariei pentru ca Politia Locala are intr-adevar o problema de imagine. Domnul Danga a solicitat in nu stiu cate randuri sa infiintam o comisie de specialitate pentru a vedea cum functioneaza de fapt Politia Locala si in interesul cui. Atata vreme cat o persoana care a admis, a recunoscut faptul ca el construieste blocuri, dar in acelasi timp are calitatea de agent constatator, adica se duce si amendeaza oameni si va spun eu amendeaza discretional si face abuzuri in Politia Locala, este inadmisibil sa toleram o astfel de situatie. Este inadmisibil sa mi se raspunda la comisii ca ba este in concediu aferent perioadei dupa demisie, ba, raspunsuri indoielnice. Daca mie in calitatea mea de consilier local mi se ofera astfel de exemple, cetatenilor, oamenilor care au fost intr-adevar dezavantajati de aceasta persoana, ce li se mai spune ? nu stiu, va rog foarte frumos sa luati atitudine pentru ca trebuie sa faceti daca vreti sa faceti o schimbare, aceasta trebuie sa fie o schimbare. Sa luati atitudine. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am inteles lucrul asta, as vrea sa va formulati un pic un punct de vedere referitor la calitatea lui de angajat, suspendat acum din ce inteleg. Aveti o imagine asupra unor elemente de moralitate in prezenta lui in structura Politiei Locale sau chiar de nelegalitate ?

Doamna consilier Preda Anca

Cu mine vorbiti ?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da.

Doamna consilier Preda Anca

Eu am inteles ca dumnealui a recunoscut ca detine o societate si ca construia blocuri. Aceasta chestiune este din punctul meu de vedere atata vreme cat dumnealui este la Control Urbanism si Amenajarea Teritoriului, este o stare de incompatibilitate cu fisa postului, pentru ca dumnealui exact acest lucru face, nu ? reglementeaza autoritatea in constuctii, pe calitate de Politie Locala.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Atunci daca ati pronuntat asta, va trebui impreuna cu colegii nostri de la departamentul juridic sa analizati exact starea de incompatibilitate dintre functia detinuta in cadrul structurii Politiei Locale si cele declarate de dumnealui in maniera in care ce a spus se confirma juridic si domnul director va rog frumos sa ma sustineti sa fac aceasta analiza si sa putem prezenta un raport catre Consiliul Local in sedinta urmatoare.

Doamna consilier Preda Anca

Si inca o chestiune, sa se precizeze pe ce motive si pe ce temei legal din codul muncii, i s-a suspendat si a fost aprobat concediul de un an fara plata. Pe ce temei legal. Musai precizat.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am inteles.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Doamna consilier, raspunsul il vom avea pe prima parte chiar de la domnul director si ne va spune daca este suspendat sau daca este plecat, restul veti primi raspunsul in scris daca doriti dumneavoastera. Va rog domnul director, este suspendat sau a plecat ?

Domnul director Grumeza Georgel

Functionarul public nominalizat este in concediu fara salar incepand cu data de 15 de iulie, daca retin

bine.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si ati aprobat dumneavoastra ?

Domnul director Grumeza Georgel

Da, este conform legislatiei in vigoare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Va rog, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am avut curiozitatea si va invit pe toti sa intrati pe site-ul Primariei Muncipiului Iasi, sectiunea comisii, si sa va citesc a 19 comisie de pe site, scrie asa - comisia locala de pe ordine publica, la punctul 4, nu ma refer la ceilalti, scrie asa: Danga Marius Sorin - consilier local PNL. Eu nu am la mapa avizul pe care ni l-ati aratat, dar domnul Cristian mi l-a aratat. Inteleg ca este domnul Surdu si cu domnul Matasaru introdusi, eu scos. Va aduc la cunostinta ca grupul PNL practic nu mai are niciun alt consilier local, decat PSD.Nu mai sunt. La mine sunt trecut ca si consilier local PNL, asa imi scrie aici. Inteleg ca atitudinea noii administratie este ca totul noi, restul nimic. E in regula, nu e nicio problema asta, dar sa nu spuneti vreodata ca probleme de ordine public...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Alt mesaj ati mai primit?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, nu, nu. E vorba doar de site-ul primariei Muncipiului Iasi.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ma gandeam ca ati primit un mesaj ca sa scoatem un proiect de pe ordiena de zi.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am fost inlocuit dintr-o comisie fara macar sa fiu anuntat - domnule consilier ne pare rau nu mai faceti parte din acea comisie.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Probabil ca stiti cum e, aducerea la cunostinta a legii trebuie facuta nominal pentru fiecare cetatean al Romaniei. Hai sa trecem la vot.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Cum as fi putut eu afla eu asta ?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftim ? nu am inteles. Ziceti mai tare.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Cum as fi putut eu afla ca nu mai fac parte din comisia locala de ordine publica atata timp cat site-ul Primaria Municipiului Iasi ma precizeaza ca fiind in continuare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Eu cred ca tot intr-o sedinta de Consiliu Local s-a luat hotararea asta. Ori erati dumneavoastra lipsa, ori dumneavoastra nu ati fost atent.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Haideti sa vedem.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Ori dumneavoastra nu ati fost atent, ori noi nu stim

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Verificam asta ?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Verificam. Bine. Supun spre aprobare proiectul de hotarare numarul 9.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Buna ziua. Buna ziua.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

A si dumneavoastra. Pai luati-ma pe rand. Sa vedem.. va rog domnul profesor, va rog.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Am o nelamurire, proces verbal, e vorba proiectul de hotarare numarul 9. Frumos proces verbal. încheiat astazi... astazi... nu stiu cand. Au fost prezenti, se specifica ca au fost prezenti toti membri comisiei locale, vad numai 4 semnaturi. Ma duc la aviz, numărul ... asta din data ... 5 semnaturi. Ce sa inteleg de aici ? nu au fost prezenti sau cum ? a fost intr-un singur exemplar, specifica. Au fost prezenti toti membrii comisiei, se specifica, lipsesc semnaturile, ce sa inteleg ? Ce sa inteleg ? vreau sa inteleg ceva.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu au semnat, dar asta care ar fi problema ?

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Va aduc la cunostinta ca multe materiale care sunt la mapa dumneavoastra, unele procese verbale chiar nu sunt semnate deloc, pentru ca au fost intocmite inainte de a intra in comisie.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Haideti sa ne lamurim. Are 4 semnaturi. Intr-un singur exemplar scrie - acest proces verbal este intr-un singur exemplar. Doar nu ne ascudem dupa deget.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu se ascunde nimeni.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Si care ar fi problema ?

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

De ce nu au semnat ceilalti 3 ?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Dar au semnat ceilalti 4.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Da, dar au fost prezenti toti, se specifica ca au fost prezenti toti. In mod normal in cadrul unui astfel de intaliniri a comisiei locali, toti cei prezenti semneaza.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ne lamurim. Aduceti la indoiala calitatea documentului sau ca trebuie neaparat semnat de catre toti ?

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nu, cred ca este un viciu de procedura.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Bun. Uitati ca sunt aici. Domnul viceprimar Surdu, e vreo problema legata de continutul procesului verbal si a proiectului de hotarare ? nicio problema. Domnul viceprimar Matasaru ?

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Domnul Surdu nu a semnat ca avea alte probleme.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Este vreo problema ?

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nici domnul Matasaru.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Dar se poate semna acum, nu e nicio problema.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Probabil ca aveti dreptate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Si doamna Georgiana Meleniciuc, e vreo chestiune legata de procesul verbal, legat de aceasta comisie ? nu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci ati auzit, domnule consilier.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Bine, va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si noi va multumim. Domnul Danga o completare.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

O chestiune pe fond. Exista o legatura intre aceasta suplimentare a statului de functii si viitoarea punere in functionare a sistemului de management al traficului ? pentru ca noi ne-am exprimat anumite retineri. Pana cand nu vom vedea cu adevarat ce este in interiorul Politiei Locale si ce scrie in ADN-ul acestei structuri, ca vom pune la dispozitia acestui organism totusi cate sute de camere de luat vederi performante care pot arata orice cetatean cand pleaca de acasa, cand ajunge la serviciu, cand pleaca de la serviciu, unde pleaca de la serviciu s.a.m.d. Daca este o legatura intre aceste doua momente, nu aveti votul consilierilor PNL.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Eu cred ca ar trebui sa ne exprimam exact in continutul proiectului de hotarare care cred ca pe la aliniatul 6 spune asa: rolul dispeceratului si defineste rolul acestui dispecerat si faptul ca el se infiinteaza in cadrul compartimentului de management al traficului din care vor face parte 9 functii publice ocupate prin reorganizare conform legii, de politisti locali din cadrul altor servicii, birouri dar care indeplinesc cerintele solicitate de aceste noi atributii. Scrie in continutul proiectului de hotarare. Despre, sa spunem remarca ca politia ar face si lucrari de monitorizare a populatiei, nu. Deci este dispecerat de trafic, el este infiintat in conformitate cu prevederea legii in ceea ce priveste drepturile cetatenesti si nu se pune problema unei monitorizari. Daca vreti sa aduceti un alt subiect in discutie, va spun sa o faceti cu discernamant pentru ca vorbim de o institutie publica menita prin lege sa asigure ordinea publica si trebuie sa ii acordam respectul cuvenit in continutul legii. Asa incat rolul acestei structuri nu este decat de a face monitorizarea traficului rutier impreuna cu Inspectoratul Judetean de Politie Iasi, cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu Serviciul de Ambulanta si cu celelalte servicii si institutii ale statului care au nevoie de aceste informatii in vederea asigurarii derularii activitatii conform legii. Prin urmare nu cred ca ar trebui sa aducem in discutie asemenea lucruri. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnul Danga sunteti multumit ? ma bucur. Daca mergeți cu o bicicleta galbena prin oras dupa ce se pune in aplicare sistemul de management va vom spune pe unde ati circulat. Daca faceti o neregula.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Va spune cat de regulamentar a circulat ca nu ne intereseaza pe unde circula domnul Danga..

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Doamna consilier Preda Anca

Va rog sa consemnati nominal numele meu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, doamna Antipa, Anca Preda, domnul Danga, domnul profesor Navodaru. Si mai e cineva ? deci cu 4 voturi impotriva.

Abtineri ? nicio abtinere.

Proiectul de hotarare a trecut.

Va rugam doamna consilier.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu credeti ca daca au fost atatea discutii care, ma rog, arunca o doza de suspiciune pe comisie, s-ar putea analiza modul cum au aparut aceste nominalizari, schimbari, in conditiile in care nu exista reprezentarea tuturor partidelor politice si sa iesim din dilema aceasta, decat sa fie o ostilitate fara miza. Eu cred ca e mai firesc sa fie toate partidele in comisii, mai ales atunci cand sunt interesate de continuturi si sunt lucruri care suporta comentariu, de ce sa nu fie prezenta acolo ca si cum ar fi ceva de ascuns.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Foarte normal, foarte normal ce spuneti dumneavoasta. Chiar i-am raspuns domnului consilier Danga ca vom analiza momentul in care s-a produs acea schimbare, cum s-a produs acea schimbare, de ce s-a produs acea schimbare si daca este de indreptat, o sa ...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Si de comentat la modul general indiferent de unde esti sau chiar daca esti dintr-un partid si hotarareste partidul sa iti schime pozitia, mi se pare o chestie de respect pentru persoana si pentru statutul consilierului, de a fi informat, de a exista un circuit al documentelor, al informatiilor. Probabil ca undeva la nivel de comunicare si de functionare a existat o sincopa, ele ar trebui stiute exact care e circuitul documentelor si a exprimarilor...

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Cred ca trebuie sa existe o procedura care sta la baza asta.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Bineinteles.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Trecem la proiectul de hotarare numarul 10.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale cu 12% pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași și din cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iași;

Discutii? Nu sunt discutii? Domnul Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Totusi denumirea proiectului nu e exacta. Avem articolul 3 care vorbeste de 6% si pentru Politia Locala. Poate ar fi trebui sa nu trecem in denumirea proiectului un procent si ... bine

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

A, dumneavoastra vreti sa spuneti sa trecem si 6 s.a.m.d.

Doamna consilier Preda Anca

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci asa doriti, nu? La proiectul de hotarare privind aprobarea creșterii salariale cu 12% pentru salariații din cadrul aparatului de... , 6% pentru angajatii Politiei Locale, da?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Bine, putem continua si pentru cei care nu au primit cresteri salariale prin acest proiect de hotarare avand alte incidente ale legii, dar daca doriti asa, asa sa fie.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti, domnul consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Desi discutam despre cresteri salariale si ma asteptam ca tocmai PNL-ul sa taca malc, pentru ca ei pe vremea PDL-ul, adica PNL-ului mare, dodolot, au taiat 50%, la marea majoritate 25% plus sporuri la multi a ajuns 50% taiere, acum daca nu au ce spune ca se da inapoi, se da peste, acum macar la titlu un pic sa se bage si ei acolo, domnule, uite ca nu e 12% peste tot. E pacat de hotarare. Chiar va rog pentru titlu asta sa votati impotriva, sa vedem ce o sa zica cetatenii Iasiului. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Nu mai inteleg nimic. Lasam la 12% ca e frumos. Supunem la vot. Ati terminat conversația? Supunem la vot.

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

Cine este pentru?

Uitati domnule, ca este un consens.

Cu unanimitate de voturi s-a trecut si proiectul numarul 10.

Incepem cu ceea ce ne doare, planul urbanistic de detaliu.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SARARIEI NR. 80, NUMAR CADASTRAL 136037 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Cine este pentru? Discutii, pardon.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

O abtinere (impotriva), doamna Anca Preda. Dumneavoastra veti fi de aici pana la 19, da?

Doamna consilier Preda Anca

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu, nu,nu. Ca sa o am in vedere pe doamna.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11, NUMAR CADASTRAL 145017Intocmit in vederea construirii unei locuintei prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice;

Cine este pentru?

O abtinere o avem. Impotriva? Impotriva? Impotriva.

Proiectul de hotarare a trecut.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Nu vorbeste la micorfon.

Doamna consilier Preda Anca

Comentati modalitatea in care votez eu? Posibil sa fie o eroare.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Nu vorbeste la micorfon.

Doamna consilier Preda Anca

Este problema mea cum imi motivez votul impotriva. Nu va faceti dumneavoastra probleme ca nu studiez materialul cum trebuie, chiar nu. Votez in deplina cunostiinta.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

întotdeauna mi-a facut o deosebita placere interventiile domnlui Surdu. Felicitari. As propune ca la fiecare inceput de sedinta si la fiecare final ca sa ne bine dispuna, sa ia cuvantul

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Eu nu am inteles acum ce ati vrut sa spuneti. Bun.

Cine este pentru proiectul numarul 12, il supun din nou la vot.

Cine este pentru?

Cine e impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul 12 a trecut.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CRIZANTEMELOR NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 141102Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? Doamna cosilier, impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMAR CADASTRAL 11526 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR12, SC 23, NUMAR CADASTRAL 12826 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164, NUMAR CADASTRAL 144218 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? (Un vot impotriva).

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA DR. I. CIHAC NR. 30, NUMAR CADASTRAL 128044 Intocmit pentru - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I ) - Reabilitare, modernizare si mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Expertiza tehnica (E.T), Audit energetic ( inclusiv certificatul de performanta energetica ) pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi;

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Deci cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.

Am zis impotriva, dar nu a ridicat.

Doamna consilier Preda Anca

Cred ca ar trebui sa stabiliți o regula pentru ca ...

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mai e si vigilenta si ... citim rapid ... un vot impotriva.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 163, numar cadastral 147340 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? (Un vot impotriva).

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau interventie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, în vederea înlăturării consecințelor negative;

Poftiti, domnul primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As face cateva precizari legate de faptul ca acest proiect de hotarare a stat in dezbatere publica in conformitate cu prevederile legii si a transparentei in ceea ce priveste decizia autoritatii locale. A aparut ca necesitate in urma, sa spunem interzicerii ridicarii vehiculelor de pe domeniul public, ca urmare a procesului intentat de avocatul poporului impotriva acelei prevedirile din Codul Rutier, si vine in sprijinul activitatilor pe care le aveti enumerare chiar in continutului proiectului de hotarare, pentru a putea duce la bun sfarsit lucrarile demarate sau cele care vor trebui facute pe raza municipiului Iasi, atat pentru lucrari de infrastructura cat si pe lucrari de dezapezire si intretinere curenta a tramei stradale si a zonei de trotuar. Au fost nenumarate cazuri in care am fost nevoiti sa amanam executarea unor lucrari datorita faptului ca nu puteam ridica vehiculele de pe domeniul public, chiar si cu masura relocarii sale in apropriere pentru a nu incalca prevederile legii, multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Discuții? Poftiti, domnul consilier.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Doar o chestiune, una de forma si una de fond. Articolul 6 descrie pasii pe care autoritatea publica locala ii parcurge pana la indepartarea ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Articolul 6 din procedura?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Articolul 6 din procedura, da, ma refer chiar la regulament, la reguli generale, reguli si conditii generale de desfasurare a activitatii. Cred ca ar fi bine sa rearanjam literele, de fapt continutul lor, astfel incat trecerea in revista sa fie una logica, in sensul ca noi discutam despre, de exemplu la punctul d - ca transportul vehiculelor se face la o distanta de maxim de 100 metri si apoi abia la punctul f spunem ca ii vom da intai o somatie sa si-o mute s.a.m.d. Bun. Asta sa zicem ca ar fi de forma, dar de fond, incerc sa ma pun in postura celui care si-a lasat masina intr-un loc unde nu stia ca urmeaza sa fie santier si a plecat mai mult de 48 de ore si vine si nu si-o gaseste la locul respectiv. Ea nu e mutata la Miroslava, unde stie toata lumea ca le ducea inainte Servicii Publice sau in fine. ea e mutata la mai putin de 100 de metri si ar trebui intr-o prima instanta, ce ? sa faca un cerc in jur si sa o caute. Eu cred ca ar fi bine daca tot vorbim de mass-media aici, in anuntarea locurilor in care le vom ridica, dupa ce facem operatiunile astea, sa mai dam un anunt mic in mass-media in care spunem: in data de, sau ridicat si transportat urmatoarele masini astfel incat sa avem si singura notificare pe care i-am putea o face unui cetatean caruia i-am mutat masina si el nu a vazut inca somatia ca urmeaza sa ii fie ridicata.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da, sigur, e o masura care poate fi intr-adevar aplicata. Timpul fizic, asa cum spune domnul consilier, cred ca este putin cam lung, dar propunem ca pe pagina primariei, sa apara, sa spunem o fereastra dedicata pentru masinile relocate datorate lucrarilor de interventii.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ideea era ca dupa aia sa anuntam ce masini au fost ridicate si unde au fost relocate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am inteles. In ziua imediat urmatoare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Corect ceea ce ati spus dumneavoastra. Mai sunt discutii ? va rog. Pe marginea acestui proiect ? atunci supunem la vot.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Impotriva ?

Proiectul de hotarare numarul 20 a trecut.

Dispoziția nr. 798/ 28.08.2015 - completare:

Am epuizat proiectele de hotarari la dispozitia 795. Trecem la completari, la dispozitia 798 pe care ati aprobat-o dumnevoastra. Proiectul numarul 1 cu amendamentul pe care il aveti dumneavoastra la mapa.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind înființarea „Gărzii Civice” ca grup de reconstituire a uniformelor și ceremoniilor publice,în scopul promovării istoriei moderne și monumentelor ieșene;

Discutii, stimati colegi, pe acest proiect?

Este cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Cine este pentru?

Proiectul de hotarare a trecut.

Proiectul numarul cu amendamentul pe care il aveti si dumneavoastra la mapa.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/30.06.2015 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015;

M-am uitat la Trandafirescu daca este, dar nu este.

Discutii pe acest proiect?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Dumneavoastra? La abtinere.Cu o abtinere la doamna consilier Preda. (domnul Cristian Catalin si-a exprimat abtinerea la sfarsitul sedintei).

Proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru în Consiliul d Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Str. Pantelomon Halipa nr. 14;

Poftiti, domnul consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

La Spitalul Clinic de Recuperare, Consiliul Local a mandatat la inceputul mandatului doi consilieri, unul PNL si unul PSD. Eu reprezint PSD-ul in Consiliu de Administratie al Spitalului de Recuperare. Este un spital din punctul meu de vedere, model, in care investitiile cresc de la un an la altul. Este un spital in care, dupa cum vedeam si prin presa ca unii se plang ca nu reusesc sa finanteze acreditarea spitalului, aici s-a obtinut acreditarea. Este un spital in care doamna manager Cumpata face o treaba foarte buna si invit si PNL-ul sa se alature in acest consiliu de administratie, pentru a lua exemplu de bune practici si pentru alte spitale.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnul Bulgariu vrea sa imi faca din nou probleme acasa, de asta. Domnule Bulgariu, stiti foarte bine ca ... Domnule primar, putin, 30 de secunde, ca era invitatia catre PNL. Stie foarte bine ca cetateanul care si-a dat demisia este reprezentatul nostru in consiliul de administratie, sau in fine l-am propus noi la momentul la care s-a infiintat consiliul de administratie. Noi am venit cu o propunere, dar as vrea sa se retina ca totusi nu am facut-o la invitatia domnului Bulgariu, ca dupa aia zile multe nu mai am. Sau daca se vrea asta, nu stiu. Sunt liderul grupului, pana una alta. Deci avem o nominalizare, daca, pe fond, dar daca aveti alta.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Am invitat PNL-ul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sunt liderul grupului, pana una alta. Deci avem o nominalizare, daca, pe fond, dar daca aveti alte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Faceti o nominalizare.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnul Ciprian Matcovici, domnul doctor Ciprian Matcovici. Nu e doctor in Spitalul de Recuperare. Ciprian Matcovici.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Probabil dumnealui stie despre invitatia aceasta.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este pentru?

In unanimitate.

Deci nu se abtine nimeni, nu voteaza nimeni impotriva

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 184/31.05.2014 si a anexelor aferente;

Cu amendamentul pe care il aveti dumneavoastra la mapa. Discutii? Da, poftiti domnul consilier.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua. Pentru ca am ajuns la acest proiect privind statutul modificat al Fundatiei lasi Capitala Culturala Europeana, unde am avut onoarea de a fi votat in unanimitate de catre dumneavoastra, membrii ai Consiliului Municipal Iasi, as vrea sa va aduc la cunostinta ca incepand cu luna august a acestui an, sunt membru colaborator al Uniunii Artistilor Plastici, sectia Critica de Arta, si cu aceasta ocazie chiar am organizat cateva expozitii de arta contemporana si ultima din acest ciclu are loc miercuri la ora 19,00 la Galeria de Arta Theodor Pallady, de pe Lapusneanu. O alta chestiune pe care as vrea sa va o aduc la cunostinta si in atentia mass-mediei si a opiniei publice, am avut discutii cu domnul primar Mihai Chirica, privind infiintarea unui muzeu de arta contemporana la Iasi, cumva un parteneriat intre Ministerul Culturii, Primaria Iasi si Ministerul Transporturilor, pentru ca am vizat spatii de la depoul de la CFR Infrastructura, care stau deocamdata neocupate si acest lucru sa intamplat si in Europa. In aceste depouri au fost organizate spatii expozitionale pentru instalatii foto-film, arta conceptuala si arta contemporana. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim, domnul consilier. Din pacate la noi depourile sunt ocupate de locomotive, dar gasim un spatiu.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Au fost discutii si la nivel de minister si am avut deschidere, asa ca sunt convins ca va exista deschidere.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, toata deschiderea din partea noastra. Poftiti, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Doua mici observatii. Avem un articol 39, imi pare rau ca nu am apucat sa le fac la comisii. In articolul 39, la litera a, scriem acum ca consiliul director aproba raportul de activitate al sau, propriu raport de activitate sau al directorului executiv sau al. al executivului, da, cred ca aici ar trebui precizat clar. Iar la alegerea organelor conducere, la 43, scriem - consiliul director va fi ales de catre membrii activi, dar in statut gasim faptul ca membrul fondator, adica noi desemnam o parte si cred ca ar fi aici nimerit sa scriem - consiliul director va fi completat prin alegere de catre membri activi, pentru ca o parte din presedintele si vicepresindele si un membru, ii desemnam noi in plenul consiliul. ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sau consiliul Local este membru activ si atunci. isi asuma.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Da, Doamne Ajuta, Doamne Ajuta, dupa doi ani de zile in care fundatia nu are nici un alt membru activ in plus in afara muncipiului lasi, poate mai facem un apel catre ieseni, catre institutiile din lasi si atunci.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Orice alt membru activ devine organ de alegere ca sa spun asa, dar ca sa putem statuta faptul ca avem un consiliu director ales, Consiliul Local are statutul de membru activ.

Domnul Pricop Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

La microfon, chiar nu v-am auzit, nu v-am inteles.

Domnul Pricop Mihai

Imi cer scuze. Scrie in finalul articolului 43, citesc din statut - in cazul in care pe langa membrul fondator, nu exista inscrisi membrii activi in cadrul fundatii, membrii consiliului director in completarea celor desemnati de fondator, pana la un numar impar, sunt propusi, alesi prin vot de catre Consiliul Local Iasi. Ca sa fie clar, am trecut asta in statut.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Este clar.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Da, dar repet. Tinta noastra nu este sa ramanem noi singurul membrul activ. Aici e facuta ca o exceptie pentru astazi, ca sa putem valida HCL-urile din urma, sa se bucure si domnul Nedelcu ca e membru in consiliul de administratie, in consiliul director. Dar.. Catalin, nu mai incerca. Dar noi am vrea mai departe sa avem mai multi membri activi, nu scopul nostru e sa ramana doar muncipiul Iasi doar membru activ.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon.

.. cei care vor dori sa devina membri activi ai fundatiei sau in orice alta calitate de membru, ca mai sunt inca doua forme de membrii in cadrul statutului fundatiei si prin urmare isi vor alege dumnealor acest lucru, dar avem aceasta posibilitate. Multumesc.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Articolul 15 reglementeaza expres, daca studiati cu atentie articolul 15.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Domnul consilier Marius Danga, cu tot respectul as vrea sa va aduc la cunostinta ca as fi foarte bucuros daca dumneavoastra ati aprecia mai mult arta contemporana. Am fost nevoit sa va ascult opiniile despre acea lucrare deosebita si foarte importanta a maestrului Felix Aftene, acum faceti alte trimiteri. Va invit sa veniti miercuri la ora 19,00, la Pallady, la expozitia Manuell Manastireanu, sa fiti mai deschis catre arta contemporara si poate ar merge altfel lucrurile.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedentary

Poftiti, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

Eu aleg sa ma inscriu la cuvant. Am sa incerc sa fiu putin mai tehnica. Anumite modificari, salut modificarile urmare a solicitarilor de la comisia de specialitate cu privire la un act constitiv actualizat cu nominalizarea board-ului fundatiei. As vrea doar sa stiti ca acest act in aceast forma il vad acum, l-am vazut in aceasta dimineata la sedinta pentru ca s-a propus vineri si actualizarea actului constitutiv si nominalizarea board-ului fundatiei pentru a cuprinde si cele doua hotarari de consiliu local sau una prin care au fost nominalizate celelalte doua persoane pentru completarea board-ului. Mi-as dori si eu votez acest proiect fara nici un fel de problema, mi-as dori sa nu existe inadvertente si as vrea sa ne asigurati pe partea juridica ca nu exista nici un fel de inadvertente intre actul contitutiv si statut, asa cum am vazut regretabila eroare de adunare generala in cazul unei fundatii si chiar a trecut si prin judecatorie, motiv pentru care sper ca nu exista aceste inadvertente pentru ca nu am avut cand sa lecturam si statutul si actul constitutiv. Ele in mod normal se completeaza. Sper doar sa nu aiba dispozitii contradictorii.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Veti primi raspuns imediat.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Atunci cand l-ati primit dumneavoastra, l-am primit si eu. Dintr-o prima analiza a rezultat ca nu ar fi contradictii, cu exceptia acelei nominalizari. Speram.

Doamna consilier Preda Anca

Adica sa fie asumate pe deplin din punct de vedere juridic de catre cei care l-au redactat. Si sa ii dea si stare de date certa sau legalizare la notariat. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

In forma in care a trecut prin comisia de cultura, de vineri, la articolul 44 avea o ultima propozitie care a disparut din statutul actualizat pus la dispozitie. Nu inteleg daca s-a facut un amendament sau respectiv, in cazul in care un membru al consiliului indisponibil sau nu mai intruneste conditiile cerute de statut, consiliul director poate numi in locul sau o persoana cu acordul acesteia. In materialul pe care noi l-am numit mai era o propozitie - numirea facuta de consiliu, trebuie validata de adunarea de alegeri. Aceasta propozitie a disparut, uitandu-ma in statut. A solicitat cineva sa fie scoasa sau...? Sau...

Domnul Pricop Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Adunarea de alegeri ulterioara, ca asta voiam sa fac, sa atrag atentia ca scria anterioara. Nu poti sa te duci in trecut si sa iti validezi o propunere

Domnul Pricop Mihai

... s-a completat si cu amendamentul propus de domnul Daniel Matasaru, cu indisponibilitatea vicepresedintelui. Deci a fost completat si cu acel amendament.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Rezulta, domnul Pricop, ca trebuie sa completați, da? Bine. Mulțumesc.

Doamna consilier Preda Anca

Cum facem cu acest amendament ca sa nu mai intarziem acest proiect? Precizarea clara ce anume se completeaza

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Deci cu amendamentul pe care...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cu amendamentul cerut de domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Dar nu ii al meu, e in materialul pus la dispozitie. Asta spun

Domnul Pricop Mihai

Nu vorbeste la microfon

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am inteles.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Daca mai sunt alte discutii? Nu. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare numarul 4 a trecut.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teitoriului și Urbanism (C. T.A. T. U) și a regulamentului de organizare si functionare a C. T.A. T. U;

Poftiti, domnul Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Multumesc. Sunt foarte bucuros ca a aparut acest proiect de hotarare pe ordinea de zi. Este prima activitate in ceea ce inseamna activitatea sau buna organizare a activitatii in cadrul comisiei de urbanism. Ma bucur ca in sfarsit ceea ce s-a discutat in sedinta anterioara este pus in aplicare si speram ca lucrurile sa fie mai bune. De fapt nu e singurul lucru, mai este un lucru dar care nu are legatura cu Consiliulu Local, mai sunt si anumite procese pentru ca cine se gandeste sa vorbeasca si sa se ia de mai marii puterii, sunt chemati in judecata. Deci eu multumesc si sustin acest proiect de hotarare.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da. Domnul Ostaficiuc, va rog. La obiect.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Da, intrarea in legalitate a acestei comisii incepand de astazi, impune de asemenea si convocarea ei in regim de urgenta pentru a putea aproba si discuta bineinteles, si aproba cele 87 de proiecte depuse, documentatii depuse la serviciul de urbanism de catre cetatenii Iasiului. Trebuie sa mentionam componenta comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism. Este propunere venita conform respectarii Legii 350, art. 37, propuneri venite din partea institutiilor de specialitate, drept pentru care as vrea sa va dau numire acestor membrii, acestei comisii care popular si trebuie sa fac aceasta mentiune, este denumita ca fiind comisia de oportunitate. A nu se face confuzie cu comisia de urbanism a Consiliului Local Iasi, formata din consilieri locali. Au fost propusi din parte Directiei Judetene pentru Cultura Iasi, domnul arhitect Ioan Daniel Visan si doamna Ana Maria Zup. Din parte Registrului Urbanistilor din Romania, domnul Mircea Grigorovschi, arhitect, si domnul arhitect Sorin Nistor. De asemenea sunt 5 propuneri din partea Ordinului Arhitectilor din Romania, Driscu Mihai, Iulian Vagner, Lucian Cozma, Hoblea Alin si Medaru Constantin, de asemenea toti arhitecti. Specialist in constructii, domnul inginer Mihai Budescu. Au fost lasate doua locuri vacante tocmai pentru ca in prevedrile legale se mentioneaza acest lucru, specialist arhiologic istoric va fi propus de Facultatea de Istorie, si specialist in geotehnica, cele doua locuri vacante vor fi completate ulterior prin adresele venite din partea institutiilor care trebui sa faca aceste completari. De asemeni, din Registrului Urbanistilor din Romania a fost propus domnul Chirita Marian ca fiind membru supleant al acestei comisii, din partea directiei Judetene pentru Cultura, doamna Andrei Cristina, din partea OAR, doamnul Serbanoiu Bogdan si Oancea Ionel, de asemenea arhitecti. Suportul acestei comisii va fi asigurat de catre Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Iasi si au fost nominalizate doua persoane, Brehnescu Mariana si Iliescu Pompilia. Daca sunt discutii, va rugam frumos, daca nu. As dori de fapt atrag atentia acestei comisii ca avem introduse in articolul 11 si 12 pe care le voi da citire, cateva reglementari care erau absolut necesare si mai ales ele au fost introduse pentru ca mai multi petitionari din Iasi au atras atentia Primariei Municipiului Iasi si in repetate randuri Consiliului Local prin comisia de urbanism, ca nu sunt respectate anumite prevederi legislative. Articolulul 11 - la sedintele de avizare ale comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism, nu pot participa la discutarea si votarea concluziilor, membrii care au calitatea de autor al documentatiilor supuse avizarii. De asemenea, articolul 12 - continutul deliberarilor va fi notat de catre secretar, intr-un registru de procese verbale ce se va pastra de catre arhitectul sef al municipiului Iasi si compartimentul specializat din subordine. Daca mai sunt interventii, va rog, eu mi-am terminat interventia. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As avea eu o interventie, domnul presedinte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Referitor la acest proiect de hotarare, bine, ar mai fi o completare tehnica ca sa iesim din registrul tehnic al regulamentului comisiei de oportunitate, la art. 12 sa fie completat cu inca un aliniat prin care registrul de procese verbale sa fie pus la dispozitia comisiei de urbanism a Consiliului Local Iasi. Dar comentariul meu este mai mult de natura, sa spunem, oarecum subiectiva, si am constatat cu tristete modalitatea total iresponsabila in care arhitectul sef si-a derulat activitatea fara sa urmaresca elementele minimale de legalitate atunci cand isi exercita atributiile de arhitect sef, care imi intareste si mai mult faptul ca dumnealui nu isi poate continua activitatea in cadrul Directiei de Urbanism. Deci nu poti sa stai ani de zile fara sa urmaresti elementele minimale de legalitate ale singurei legi care ar trebui sa o stii dumnezeieste si sa mai ai pretentia, mai mult chiar si usoara exagerare, de moralitate vorbesc acum, in discutia avuta in comisia de urbanism de astazi, sa arati cu degetul spre altii. E un element care in fine, vizeaza si elemente de buna crestere, si de moralitate si de profesionalism, toate nuantate intr-o zona in care Iasiul avea foarte mari pretentii si aceste pretentii va trebui sa le satisfacem. Eu vreu sa multumesc colegilor din comisia de urbanism, atat celor din partidul propriu cat si celor care vin alaturi de noi, domnul profesor Navodaru, faptul ca au tratat cu foarte mult discernamant activitatea pe care trebuie sa si-o desfasoare acolo pentru a nu pune si impiedica dezvoltarea unui oras. Vreau sa le multumesc si celorlati colegi care au venit alaturi de noi in Partidul Social Democrat, in persoana domnului Catalin Cristian care a pus umarul ca lucrurile sa mearga bine si foarte bine acolo. Dar nu pot sa trec cu vederea faptul ca noi toti am fost oarecum inselati de modalitatea usor iresponsabila, daca nu chiar mai mult, in care arhitectul sef si-a desfasurat activitatea pe parcursul mai multor ani. Nu e o vendeta, nu e o tehnica subtila de razbunare fata de o persoana, sunt un om care tin foarte mult la decenta discutiilor dintre noi, dar este o modalitate de a exprima public dezacordul meu personal fata de felul in care si-a indeplinit atributiile de serviciu. Acest proiect de hotarare vine tocmai ca o necesitate a ne completa cadrul legal de desfasurare a activitatilor in cadrul aparatului executiv al Primariei Municipiului Iasi. Nu este o dorinta, nu este o necesitate provenita din, eu stiu, aplicarea unor masuri impotriva arhitectului sef, ci pur si simplu este o prevede a legii. Am facut-o pentru ca era nevoie, s-a petrecut un pic intempestiv fata de continutul ordinii de zi, dar este o necesitate pentru ca sunt foarte multe proiecte, de ordinul zecilor care asteapta ca aceasta comisie sa se intruneasca si sa isi exprime punctul de vedere intr-o maniera profesionista, la dispozitia orasului care i-a acordat acesteia, comisiei, sa spunem, acreditivele de profesionisti. A fost un comentariu usor mai larg dar exprim exact punctul de vedere pe care l-am sustinut si in fata dumneavoastra, in fata comisiei de urbanism. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Domnul Danga, daca aveti ceva de adaugat.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Desi nu fac parte din comisia de urbanism si nici nu sunt de specialitate, am avut totusi curiozitatea sa vad si eu Legea 350, renumitul articol 37, sa vad forma sa din 2011 si forma din 2011 vorbeste - componenta nominala a acestei comisii este aprobata de Consiliul Local la propunerea primarului. Noi totusi am avut o comisie, inteleg, care a functionat din 2011 pana cand o decidem noi pe aceasta, care nu a trecut prin Consiliul Local. Mai sunt astfel de chestiuni? Mai sunt astfel de comisii care prin diverse legi sunt instituite in obligatia Consiliului Local sa le decida si ele nu trec prin Consiliul Local? Nu mai zic de componenta comisiei de ordine publica.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Deci nu este o intrebare retorica, nu?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Poftiti?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu este o intrebare retorica?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, eu intreb poate faceti dumneavoastra o analiza.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cu siguranta vom face aceasta analiza si ori de cate ori va fi nevoie vom veni aici

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ce se intampla cu documentele, cu avizele emise de comisia de oportunitate cunoscuta, din 2011 pana

astazi?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Acum am facut doar o indreptare prin aceasta...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu sunt jurist, pun doar o intrebare.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ar trebui sa..., e un punct de vedere personal si luati-l ca atare, dar vom face aceasta analiza impreuna cu colegii juristi.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Cred ca ar trebui mentionat ca conform legislatii...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Marius, Marius, o secunda sa termin ideea de aceasta intrebare. Sigur nu putem discuta acum de, eu stiu, de decandenta actelor emise in succesiunea pana la votul Consiliului Local, motivat si de faptul ca avizul acestei comisii este un aviz consultativ, asa cum il numeste legea, dar mai departe de atat, aceasta comisie trebuie sa existe chiar daca avizul este consultativ si aici am oprit retorica, multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Mai sunt discutii pe aceasta? Poftiti, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

O singura chestiune, ca orice comisie, chiar daca este doar un aviz consultativ, daca nu ar trebui sa aiba un numar impar de membri, in cazul in care exista divergente de opinii si diferenta nu poate fi facuta. Pana la urma daca nu avem, este un vot chiar si consultativ ca in toate comisiile de specialitate unde avem un numar impar. Era o chestiune pur tehnica, daca apreciati daca este oportuna, se va discuta la nivelul comisiei. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Normal ca trebuie sa fie un numar impar pentru ca... Poftiti, domnul consilier.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Da, intrebarea pentru domnul arhitect sef este - daca apreciaza ca acele avize de oportunitate date din 2011 si pana in prezent, da, au respectat legile in vigoare si au fost corecte din punct de vedere urbanistic pentru a nu pune in dificultate investitorii care de-a lungul timpului au investit, da, conform acestor avize de oportunitate si de asemeni, membrii comisiei de urbanism care au luat de bun ceea ce s-a discutat in aceasta comisie de oportunitae care de altfel se intrunea, si noi nu faceam parte din aceasta comisie. Prezenta era asigurata acolo tocmai de catre domnul arhitect sef si de catre ceilalti arhitecti care dezbateau toate aceste proiecte. Si de asemeni sa ne poata spune daca in perioada imediat urmatoare, vede vreo problema in organizarea, stiu eu, a acestei intalniri cu membrii comisiei de oportunitate in cat mai scurt timp.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, multumim, domnul primar care s-a implicat direct in elaborarea acestui proiect de hotarare, ne-a comunicat ca comisia este formata dintr-un numar impar de membri, deci din punct de vedere tehnic nu este niciun impediment in functionarea ei si...

Domnul consilier Cristian Catalin

Va rog dati-mi voie. A existat si o propunere pentru un sociolog asa cum scrie in hotarare. Cred ca s-a omis o pozitie pentru ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti, poftiti.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pentru ca presimt ca domnul Axinia o sa inchida repede dupa vot, invit colegii...

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu, chiar va dau cuvantul, daca vreti sa mai vorbiti dupa vot o ora ...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, chestiunea asta, va invit sa mergem la Tehnopolis sa inauguram noul punct vamal ca asa a zis domnul primar ca pe 31 august...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Si eu doresc sa va transmit aceeasi invitatie. Noul punct vamal este la Tehnopolis, s-a validat si tariful pentru Agentia National Fiscala, ANAF. Din pacate am primit oarece piedici in fostele consilii directoare ale Tehnopolisului, s-a depasit momentul. Va multumim pentru faptul ca nu ne mai incurcati si va invitam in curand acolo. Multumesc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Raspunsul domnului arhitect sef?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Va rog. Mai e cineva care vrea sa mai vorbeasca?

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Au fost adresate niste intrebari.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, domnul Bulgariu, doriti sa spuneti ceva? Pe subiect? si nu langa

Doamna consilier Preda Anca

Domnul Oastaficiuc solicitase niste lamuriri de la arhitectului sef, nu stiu. Nu ar trebui date? A avut interpelare pe chestiunea aceasta.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Intrebarea a fost pusa domnului presedinte, daca domnul presedinte a considerat ca nu mai este necesar, nu stiu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Daca domnul arhitect sef ne face un raspuns scris, noi data viitoare in sedinta o sa-l citim si dupa care...

Doamna consilier Preda Anca

Este prezent, cred ca ne poate lamuri acum.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Doriti neaparat? In calitate de presedinte supun la vot.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

In calitate de executiv cred ca v-am raspuns eu. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

In calitate de presedinte supun la vot

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nu pot decat sa constat cu mare placere ca in urma indicatiilor domnului Dragnea suntem consensuali. Unitatea se vede din momentul de acum 30 de minute.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnule profesor....

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnul Dragnea vorbea si cu PSD-ul sau asa cu toata lumea?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci.

Cine este pentru? Doamna Preda sunteti pentru?

Se abtine cineva? Va abtineti? La proiectul asta, nu? Si nu altul, nu?

Cineva impotriva?

Deci proiectul numar 5 de la completare... dumneavoastra sunteti impotriva? A, vreti sa vorbiti dupa ce terminam? Catalin, acum nu inteleg.

Domnul consilier Cristian Catalin

Daca imi dati voie. Dupa parcurgerea ordinii de zi... dupa parcurgerea punctului doi de pe ordinea de zi de la completari, am vazut undeva aparand numele meu. Va rog sa consemnati abtinerea mea pentru ca indirect apare numele meu. Imi cer scuze.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As mai avea o propunere daca sunteti de acord, daca sunteti de acord in aceasta saptamana sa facem o sedinta extraordianara de Consiliu Local, care este motivata de necestitate aprobarii unui continut cadru a strategiei 2020, cea pe care o actualizam, si vrem sa discutam un pic pe tema continutului cadru pentru ca am demarat si procedura de actualizare a strategiei, este propusa pe SEAP, si totodata vreau sa trecem prin consiliu si continutul cadrul, in aceasta saptamana, poate in cursul zilei de joi. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si eu multumesc, domnule primar. Stimati consilieri, s-au epuizat si completarile. Va urez o toamna frumoasa, un inceput de saptamana buna si tot ce va doriti. Domnul Danga, mai doriti ceva sa mai discutati?

PRESEDINTE DE SEDINTA, AXINIA CONSTANTIN


SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI,

DENISA LILIANA IONASCU

FM.14.CIC.01/27.07.2009

21/21