Proces verbal din 31.03.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 31 martie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 32200 / 07.04.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 martie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AGHEL FICU

2.    ANTIPA GABRIELA

3.    AUR MARIUS CATALIN

4.    AXINIA CONSTANTIN

5.    BEJAN VICTOR

6.    BIRHALA CONSTANTIN

7.    BOCA ADRIAN FLORIN

8.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

9.    BULGARIU CATALIN

10.    CHIRICA MIHAI

11.    CRISTIAN CATALIN

12.    DANGA MARIUS SORIN

13.    GAVRILA CAMELIA

14.    HARABAGIU GABRIEL

15.    LEONTE CONSTANTIN

16.    MATASARU PETRE DANIEL

17.    MELENCIUC GEORGIANA

18.    NAVODARU LAURENTIU

19.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

20.    PREDA ANCA

21.    RUDNIC ERICA

22.    SANDU VASILE

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    TRANDAFIRESCU SORIN

25.    VRANCEANU SIMONA ELENA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita -primarul Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu -secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Scripcaru Calin si sunt inregistrate audio

si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 294 din data de 31 martie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuție bugetara si a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31 decembrie 2014;

2.    Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2015;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 9.1, Anexei 10.3 si a Anexei nr. 14 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit al bugetului pentru anul 2015;

7.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal asa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuti in Anexa nr.1;

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi” ;

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 315/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”;

2/18

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Amenajare arhitecturală râu Bahlui;

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 340/29.10.2014 (privind inființarea Parcului Industrial Fortus);

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare a Municipiului Iași;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr.90979/05.12.2007;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2015 ;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași;

17.    Proiect de hotărâre privind completarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iași pentru anul Școlar 2014--2015 ;

18.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ particular pentru învățământul general obligatoriu din municipiul Iași pentru anul școlar 2014--2015 ;

19.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor-Filiala Județeană Iași ;

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 184/31 iulie 2013;

21.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/04.10.2010;

22.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

23.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Anexei 1.1. a HCL 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

24.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Iași a terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitații inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iași;

25.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, sos.Voinesti, nr.31, sector cadastral 50, parcela A 2070/100, în suprafață de 150 mp.

26.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str. Arapului, nr.130, sector cadastral 18, parcela A 7202/2, în suprafață de 159 mp;

27.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str. Brandusa, nr.82, sector cadastral 61, parcela CC 2607/4/2, în suprafață de 401 mp;

28.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Iancu Flondor, sector cadastral 60, parcela N 2286/3, în suprafață de 135,00 mp;

29.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Rediu - Tatar, nr.3, sector cadastral 7, parcela CC 2(162/2/2), în suprafață de 77,00 mp;

30.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la Domeniul Privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, șos. Păcurari, nr.156,Tarlaua 21, parcela CC 771/1/1, în suprafață de 411 mp;

31.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Nisipari, nr.20, sector cadastral 8, parcela AG 1(275), în suprafață de 92 mp;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, Strada Semnului Nr. 6, N.C. 129160 întocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI 9A, N.C.145276 întocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A, N.C. 139906, 141488,141489,141487,141472,141471 Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T169, N.C. 147314 si 147315 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, N.C. 11643, 11642, 11573, 11549, 14032 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39), N.C.131544 întocmit in vederea construirii unei hale de productie, sediu firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5, N.C. 122573 întocmit in vederea extinderii unei constructii existente pe teren proprietate privata persoana fizica;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T34, N.C.137829

întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;    3/18

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A, numar cadastral 143807, întocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 9E, întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire, realizare acces auto pe teren proprietate privata persoana fizica;

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 145, N.C.133351 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizică;

(La mapa consilierilor locali se afla si Raportul Primarului Muncipiului Iași - Raport privind starea economica, sociala si de mediu pentru anul 2014.)

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Va rog sa luati loc in sala pentru a putea incepe sedinta. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 294 din 26 martie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Bulgariu Catalin, doamna Gavrila Camelia, domnul Nedelcu Vlad Nicolae, domnul Surdu Gabriel Mihai. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 26 februarie 2015. Domnule presedinte aveti cuvantul. Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumesc. Buna dimineata stimati colegi si invitati. Supunem la vot ... Daca sunt interpelari? Domnul Danga. Domnul consilier Danga Marius Sorin

Buna dimineata stimati colegi. O ordine de zi densa, se cunoaste ca intram in_primavara si in activitatea intensa a executivului. Eu doar doua, trei observatii as avea de facut, daca imi este permis. Am trecut in revista sau vreau sa trec in revista ceea ce lipseste de pe ordinea de zi. Mi-ati promis, domnule primar, noua, publicului intr-o conferinta de presa ca veti veni in Consiliul Local sa modificati indicatorii tehnico-economici la proiectul de modernizare a parcului din fata Teatrului National, scazand valoarea pentru ca ati promis ca veti renunta la parcare, asta in sensul competitiei Iasi - Capitala Culturala Europeana. Astazi proiectul valabil este cel cu parcarea. De asemenea in urma dezbaterilor pentru competitia Capitala Europeana a Culturii, am stabilit ca vom actualiza strategia Orizont - 2020, prin completarea fiselor de proiecte de acolo care sa deschida calea pentru aplicatia noastra. Am stabilit ca se va veni cat mai repede in plenul consiliului cu aprobarea stragiei culturale 2015-2025. De asemenea ati promis dumneavoastra in plenul consiliului metropolitan al Asociatiei Zona Metropolitana, ca veti veni in fata consiliului cat mai repede cu strategia de dezvoltare a serviciului public de transport la nivel metropolitan. Nu sunt pe ordinea de zi. Cred, ca tehnica legislativa ca si raportul obligatoriu a fi prezentat in primul trimestru, pe care il avem intr-adevar pe masa, cred ca ar fi trebuit prins in ordinea de zi, undeva, la diverse sau la final. Eu nu l-am vazut. Macar ca punct pe ordinea de zi. Articolul 63, care va obliga sa prezentati acest raport, vorbeste despre raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. Oricat m-am chinuit eu acuma, repede, inainte de sedinta sa gasesc capitolul de mediu din acest raport, nu l-am gasit. Doi, sedinta de Consiliu Judetean de vineri mi-a atras atentia, domnule primar, asupra unui fapt care ar putea fi hilar, dar si ingrijorator, executivul dumneavoastra a confundat consiliile. In loc sa trimita lista de proiecte propuse a fi implementate in perioada urmatoare, vreo 37 la numar, am vazut eu, la Consiliul Judetean, deci in loc sa trimita Consiliului Local spre insusire si apoi sa devina opozabil tuturor, inclusiv Consiliului Judetean, executivul dumneavoastra l-a trimis direct acolo. Ar fi fost de ras situatia asta daca nu ar fi fost ingrijorator. Legea prin articolul 215, articolele 63 si 36, stabileste foarte clar ordinea, dumneavoastra ca primar si executivul dumnevoatra propuneti, Consiliul Local aproba proiectele de dezvoltare economica, sociala si de mediu ale urbei si apoi ele devin opozabile tertilor, inclusiv Consiliului Judetean. De aceea va rog, domnule primar, si cred ca o fac in numele tuturor consilierilor locali sa restabiliti ordinea in aparatul dumneavoastra. Cineva si-a permis sa isi asume in numele nostru niste proiecte, fara ca ele sa fie, mare parte dintre ele, dezbatute si discutate aici si nu cred ca este cazul, acest plen, acest Consiliu Local al capitalei Moldovei nu poate fi un for formal, nu poate cineva sa presupuna ca o sa aprobe si consilierii locali proiectele noastre. Erorea colegilor dumnevoastra ar fi putut avea consecinte grave daca vineri nu s-ar fi amanat proiectul respectiv, si felicitari consilierilor judeteni PSD care au propus amanarea. Prin asumarea de catre plenul Consiliului Judetean, de exemplu a proiectului de pe locul 3 care inseamna modernizare si reabilitare parcare parc de la Teatrul National, el ar fi fost asumat, proiectul care astazi este valabil si dumneavoastra ati fi vrut sa il schimbati si ati fi putut spune - domnule, dar Consiliul Judetean mi-a spus ca e bun ala care este valabil astazi, si l au asumat, deci nu il mai putem schimba. Ar fi putut, s-ar fi putut intampla si chestia asta. E bine ca s-a amanat si ar trebui sa le discutam noi inainte si apoi sa le trimitem la diversi spre insusire. Referitor la raportul dumneavoastra va vorbeam despre faptul ca aici nu este capitolul de mediu despre starea de mediu. Iesenii respira, domnule primar, cel mai poluat aer din tara si nu o spun eu o spune comisia europeana. Am ridicat acest aspect si in sedintele precedente de plen, nu am constat masuri ferme luate in aceasta directie. Va rog daca exista, sa prezentati plenului Consiliului Local planul local de actiune pentru solutionarea problemelor de mediu specifice urbei noastre. Stiu ca exista unul la nivelul judetului. Eu as dori sa fim si noi la nivel local ceva mai atenti cu aceasta problema care ne ataca sanatatea zi de zi. Boli pulmonare, astm si de multe si tuberculoza, pot rezulta din problemele de mediu si nu o spun eu, iarasi sunt studii, le gasiti tot pe site-ul comisiei europene, facute chiar de profesori de la Facultatea de Chimie a Universitatii Alexandru I. Cuza, analize facute in Iasi. Poate ar trebui sa tratam acest aspect mai cu forta. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta    4/18

Multumim. Daca mai sunt interpelari? Nu. Bun.

Domnul director Cosmin Coman

Pot răspunde? La trei dintre interpelările domnului consilier Danga am sa răspund eu. Referitor la proiectul cu parcarea Teatrului National, asa cum declarat de nenumarate ori, suntem in faza in care, asteptam daca populatia orasului Iasi are propuneri pentru a modifica ceva si din modul in care va arata viitorul parc al Teatrului National. Cu alte cuvinte, astazi nu aveti niste indicatori pe masa pentru ca proiectul este in continuare, pentru ca proiectul este in desfasurare si asteptam propuneri din partea iesenilor. In masura in care aceste propuneri vor veni sau nu vor veni, vor fi bineinteles apoi indicatori propusi spre dumneavoastra. Oricum proiectul la acest moment este in lucru. Asta este motivul pentru care nu il aveti astazi pe masa dumneavoastra. In ceea ce priveste strategia Orizont - 2020, asa cum am spus, putem face aceasta actualizare de strategie doar in momentul in care stim exact din punctul de vedere al planului operational national regional daca strategia Orizont - 2020 va trebui modificata sau planul integral de dezvoltare a polului Iasi va trebui actualizat. In plus, pentru modificarea strategiei Orizont - 2020, cred ca e necesar intai sa avem strategia culturala a municipiului Iasi, iar strategia culturala este un document asupra caruia se lucreaza acum. Suntem in faza in care avem facut acel studiu impreuna cu fundatia AXIS a Universitatii Ioan Cuza referitor la consumul cultural, un studiu care va fi prezentat opiniei publice intr-o conferinta de presa de pe 7 aprilie. Dupa aceasta prezentare vom finaliza si stragia culturala care va fi supusa aprobarii dumneavoastra si abia apoi vom avea stragia Orizont 2020 refacuta. Referitor la propunerile de proiecte pe care le-am inaintat Consiliului Judetean, sa stiti ca executivul, primaria a inaitat Consiliului Judetean acele propuneri de proiecte pe care dumneavoastra le-ati aprobat in prealabil odata cu planul integrat de dezvoltare a polului de crestere Iasi si odata cu strategia Orizont - 2020. Cele 37 de proiecte de acolo sunt in marea lor majoritate aprobate, preaprobate anterior de dumneavoastra sau de Consiliul Local din mandatul anterior si asta e motivul pentru care nu au mai trecut intr-o noua avizare pe la dumneavoastra. Referitor la proiectul cu parcare Teatrului National, da, acolo aveti dreptate, dar cele 37 de proiecte pe care noi le-am trimis, au fost trimise inca de la sfarsitul anului trecut, daca nu ma insel, inceputul anului acesta, inainte de a se lua decizia de a se renunta la parcare. Fara indoiala ca acolo proiectul se cheama “modernizare parc Teatru National”, in titlul proiectului nu scrie cu parcare sau fara, prin urmare proiectul putea fi aprobat si asa. Dar, da e corect ca lista de proiecte a fost trimisa inca din decembrie-ianuarie. Multumesc.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a intrat in sala de sedinta.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Spune cum am facut noi demersul ca sa fie prins, ceruta lista de proiecte...

Domnul director Cosmin Coman

Da, am facut nenumarate ... exact. Proiectele initiale ale municipiului lasi, desi noi am trimis asa cum am spuns din decembrie-ianuarie, proiectele municipiului Iasi nu erau prinse in strategia de dezvoltare a judetului Iasi. Considerand ca e absoluta nevoie ca aceste proiecte sa fie prinse acolo, am insistat, facand trei adrese catre Consiliul Judetean, catre judetul Iasi, am fost la ultima dezbatere asupra strategiei in care am explicat aceasta necesitate, pentru ca e nevoie ca proiectele municipiului Iasi sa fie prinse intr-o stragie judeteana pentru a arata o continuitate de la nivelul judetean la nivel local asupra ceea ce inseamna proiectele pe care Iasul trebuie sa le implementeze. Era necesar acest lucru pentru a putea obtine finantare europeana in 2014-2020. Ca urmare a demersurilor noastre am discutat cu doamna Teodora Jinga de la Consiliul Judetean si am ajuns la o varianta, sa-i zicem de compromis, nu a introdus in cadrul strategiei lista de proiecte ci ca o anexa a strategiei, motivat si de avizele pe care le obtinuse pana atunci pentru strategia judetului Iasi. Am considerat o varianta OK, am discutat cu dumneaei si doamna Fulga Turcu, marti in birou la mine, chiar inainte de sedinta de Consiliu Judetean, asupra acestui aspect, am convenit toti trei asupra acestui lucru si pana la urma lista de proiecte este prinsa intr-o anexa a strategiei judetului Iasi sau asa a fost propusa, cel putin, nu stiu ce s-a hotarat pana la urma.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Si transportul metropolitan cu zona metropolitana, nu am avut noi sedinta de consiliu?

Domnul director Cosmin Coman

Da, am avut sedinta de consiliu metropolitan, s-a discutat problema transportului metropolitan. Asa cum este acum zona metropolitana, neexistand legislatia specifica, nu poate fi asimilata, sa spunem, unei zone metropolitane care sa opereze transportul metropolitan. Am discutat impreuna cu ceilalti reprezentanti, cu ceilalti domni primari, de altfel, primarii tuturor localitatilor din comune si am convenit ca putem ori infiinta o noua asociatie care sa se ocupe de transportul metropolitan, dar acest lucru se poate face doar in stransa colaborare cu Consiliul Judetean care are traseele intrajudetene. Pentru ca daca in Consiliul Judetean in continuare va opera si va scoate la licitati traseele judetene pana in anul 2018 sa spunem, Asociatia de transport Metropolitan nu va avea obiectul muncii ca nu va avea ce sa gestioneze. Acesta este motivul pentru care astazi cand vorbim, aceasta asociatie nu este inca constituita, motiv de ordin legislativ si motive de ordin practic a ceea ce se intampla acum pe transportul intrajudetean. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Multumesc tare mult. Buna ziua. L-as completa un pic pe colegul meu. Este in elaborare si planul de mobilitate urbana care vizeaza inclusiv zona metropolitana cu toate localitatile adiacente muncipiului Iasi. Acest plan este elaborat de catre, ca si proiectant principal Search Corporation asociati cu doua companii, una germana si una elvetiana, la care se adauga si contributia bancii BERD care are ca strategie elaborarea acestor planuri in polii de crestere din Romania. Referitor la planul local de actiune pe mediu, acest plan local de actiune este5/18 elaborat pentru toate riscurile de mediu care sunt la nivelul municipiului Iasi. Stiti foarte bine, prin Consiliul Local a fost elaborata harta de zgomot a municipiului Iasi cu toate planurile de actiune privind pastrarea acelor parametri, gestionarea deseurilor, inclusiv a celor periculoase, reducerea pulberilor din atmosfera ca si plan de actiune si toate celelalte riscuri de mediu. Ele au fost supuse spre aprobarea Agentiei de Protectia Mediu si fac parte, sa spunem, din documentele de reglementare care stau la baza tuturor celorlalte avize si autorizatii la nivelul muncipiului Iasi. Multumesc.

Doamna consilier Gavrila Camelia a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Domnule primar.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Eu v-as ruga foarte mult sa nu deveniti goarna domnului Adomnitei care are probleme destul de importante cu ideea de a impune anumite lucruri in acest oras. Sunt in camera consilieri ca si ceilalti consilieri si v-as ruga sa nu vorbiti in numele tuturor consilieri locali. Nu cred ca puteti vorbi in numele consilierilor de la PSD. Nu cred. E bine sa va documentati inainte foarte bine. Aveti informati din primarie, aveti acces la functionarii din primarie si stiti foarte bine ca sunteti primit tot timpul cu zambetul pe buze ca sa vi se ofere toate informatiile necesare. Nu divagati pentru opinia publica ca, inca o data va spun, sunteti prea tanar si mi-ar parea rau sa pierdem un politician de viitor al Iasiului. Pentru ca mintiti. Am facut prezentarea foarte clara, eu, in conferinta de presa legat de parcul de la Teatrul National si am spus ca nu vom face parcare si am spus si ce etape urmeaza de aici incolo. Vom discuta cu arhitectii si cu cei care au intocmit documentatia de parc, cu parcare subterana, sa puna pe site ceea ce au conceput, sa regandeasca solutia de parc pentru ca nu mai e nevoie de parcare subterana si atunci inseamna ca putem sa venim si cu alt tip de vegetatie acolo, si eventual sa o amenajam peisagistic altfel si concomitent cu acest lucru am cerut opiniei publice si celor care sunt foarte vehementiin oras, au fost foarte vehementi cu acest proiect, sa vina si cu solutii, sa vina si cu sugestii, sa vina si cu idei. Sigur ca nu au venit inca, noi ii asteptam, pentru ca noi nu am vrea sa facem o documentatie si apoi iarasi, stiti trebuie sa o modificam de zece ori ca nu-i convine domnului cutare sau Ixulescu. Daca au de astazi deja solutii sau propuneri, le pot face ca arhitectii si proiectantii nostri sa tina seama de aceste modificari si sa iasa un proiect cat mai viabil, pentru ca timp avem domnul Danga, avem timp sa depunem proiectul acesta anul asta si anul viitor. Deci nu se intampla nimic la Consiliul Judetean daca avizau strategia cu titulara care este acuma de modernizare parc Teatru National, nimic nu se intampla, pentru ca ei nu avizau si indicatorii si toate celelalte documente, ci doar un proiect care era trecut acolo generic. Despre transportul metropolitan, stiu ca de foarte mult timp va doriti enorm de mult sa faceti o asociatie de transport care sa fie a judetului si nu a muncipiului si noi municipiul Iasi sa facem transport cum vrea judetul. Nu o sa fac greseala asta niciodata cat voi fi primar si sper ca niciun alt primar al Iasiului sa nu faca aceasta greseala, exact cum e cu Apa Vital, care e total ilogica sa fie sustinuta financiara doar de ieseni ca sa poata da alimentare cu apa in toate comunule intr-o anumita maniera. E normal ca totusi cei care au majoritatea, asa cum e normal sa fie in orice societate comerciala, cand ai patrimoniu si majoritatea actiunilor tu trebuie sa dictezi acolo ce sa faci ca strategie, ca noi facem investitiile si Apavital-ul nu face judetul. Noi platim toate acele investitii. Ori la transportul public nu o sa conditionez in functie cum se doreste la Consiliul Judetean ca sa faca traseele in judet si apoi statiile in municipiul Iasi. Noi vrem sa facem o companie de transport care sa fie viabila si care sa asigure transportul public pentru cetatenii municipiului Iasi si pentru localitatile care sunt in zona metropolitana si doresc sa vina in transportul nostru public. Neconditonat, nu cum este acuma. In afara de Ciurea si de nu mai stiu care localitate, domnul de la Miroslava voia sa ii facem noi transportul public la Miroslava dar fara sa dea subventia de transport. Asta gandea dansul cu domnul Adomnitei impreuna. Asa a fost dsicutia in zona metropolitana. Ne cerea noua sa ii facem transportul public intre localitatile din satele din comuna Miroslava pe banii nostri fara sa plateasca. La fel cu salubritatea, ca si aici se incearca foarte mult sa limiteaza cat se poate Salubris-ul. Nicio sansa nu au. Spunea cel de la Miroslava, tot cu domnul presedinte intelesi amandoi, ca il costa mai ieftin sa duca gunoiul de la Miroslava la Falticeni, decat la groapa de la judet, de la Tutora. L-am intrebat cum de Pascaniul care e mai aproape de Falticeni decat e Miroslava, vine cu gunoiul la Iasi si nu merge la Falticeni. Nu este ilogic? Nu e o minciuna politica? Asa se face la noi in judet. Ca atitudine de tutela a domnului presedinte care doreste sa fie un fel de sef al primarilor, nu o sa reuseasca. Va fi ales indirect, asa ca nu are cum sa fie seful primarilor. Primarii sunt alesi direct. Dar nu poate suporta chestiune asta si cauta tot felul de alte lucruri. Legat de strategia Orizont-2020, am facut apel public la toate institutiile care doresc efectiv sa se regaseasca in aceasta strategie, universitati, camere de comert, IMM-uri. Au fost si discutii pe aceasta tema, inclusiv cu diagnosticul cultural. Din pacate nimeni nu vine cu nimic, asteapta ca totul sa faca primaria. Asa ca nu ne acuzati pe noi de faptul ca nu putem modifica o strategie astazi din cauza ca nu avem sugestii de la celelalte institutii. Cei care ne-au dat ceva pana acum sunt cei de la UMF, ca au venit cu proiectele lor de dezvoltare pe investitii pe urmatorii ani de zile care intr-adevar pot fi prinsi in strategia municipiului Iasi si putem de acolo si sa colaboram ca trebuie sa dam teren, sa dam avize, cu multe lucruri trebuie sa ii ajutam ca sa faca acele investitii. Celelalte institutii nu au venit, nici Cuza, nici Agronomia, nici Asachi, nici Camera de Comert, nici IMM-urile care sunt foarte puternice, nici mediul liberal, nu au venit sa ne ajute. Noi suntem deschisi in continuare, nu putem sa facem cu de a forta, ii asteptam sa vina cu propuneri, si daca vor veni, atunci le vom analiza, ii vom invita la dialog, vom vedea mai departe cu cine putem face strategia ca sa o refacem pe cea existenta, dar pana atunci mergem cu ceea ce avem. Legat de mediul, noi facem foarte multe lururi pentru mediu, si domnul Chirica v-a spus. Pe de alta parte, si la planul de mobilitate de care facea mai devreme referire, in consiliul director, in consiliul metropolitan s-a discutat foarte clar ca avem un studiu in plina elaborare finantat de banca europeana, de BERD, si de guvern pe care il intocmesc cei de la Search Corporation cu alta companie, si dansii cand ne vor pune acest studiu la6/18 dispozitia guvernului si a noastra, atunci vom putea efectiv sa vedem cum dezvolta aceasta mobilitate de transport nu numai in Iasi ci si in zona metropolitana, deci un document pe baza caruia vom putea mai departe sa discutam despre strategii de transport public si nu numai de transport public, si de ce nu de atragerea de fonduri europene. Noi nu lucram de azi pe maine, lucram cu documente elaborate foarte bine de catre institutii specializate, institutii internationale care de obicei au reusit sa ne dea si solutii foarte bune in ceea ce avem de facut in viitor in investitii din municipiu si din zona metropolitana. Vreau sa informez consilierii locali, au fost doua tentative ca zona metropolitana sa fie la judet din nou, cu foarte mult scandal politic si spun public astazi aici. Din ce cauza? Pentru ca vor sa ia banii europeni ai muncipiului Iasi si sa ii transfere, chipurile, pe zona metropolitana pentru ca sa nu putem sa facem noi investitii la muncipiul Iasi. Asta e ambitia domnului Adominitei. Ori noi nu o sa lasam ca municipiul Iasi sa ramana fara fonduri europene din cauza ca dansul are alte ambitii politice. I-am spus-o public, i-am spus-o in fata cu primarii din zona metrolopitana - metropola acestui judet este Iasiul, Iasiul creeaza mai departe, genereaza mai departe crestere economica, investitiile mari se regasesc in Iasi, locuri de munca se regasesc in Iasi, iar noi tot ceea ce facem pentru dansii este sa-i prindem in programul nostru integrat de dezvoltare urbana ca sa aiba puncte suplimentare in a obtine fonduri europene, nu ar sta ei acasa sa le vina gata de la primaria Iasiului banii. Noi ne creeam un cadru adecvat astfel incat sa aiba punctaj suplimentar sa poata si ei pe proiectele pe care le au sa obtina fonduri europene. Si doi, sa inteleaga foarte clar ca investitiile pe care le facem noi astazi sunt din bugetul muncipiului Iasi pentru ei si sunt alocate bugetului muncipiului Iasi. Pe de alta parte, zona metrolitana noi o sustinem cu fonduri foarte importante in cadrul Consiliului Local ca sa functioneze si isi face foarte bine treaba. Ma refer la cei care functioneaza, cei care sunt in serviciul, angajatii din zona metropolitana, iar cu marea parte a primarilor ne-am inteles foarte, foarte bine pana acum. Eu cred ca asa trebuie sa facem si de aici incolo, nu sa stam dupa altii. Noi ne putem dezvolta ca suntem ditamai metropola si trebuie sa avem grija ca aceasta metropola sa creasca, nu doar pentru judetul, ci pentru regiunea Moldovei. Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mulțumim. Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Foarte scurt doua lucruri. Unul despre transportul metropolitan, nicio clipa nu o sa veți nicio declarație de a mea sau document sau fapta facuta pe zona de transport metropolitan din care sa rezulte ca as fi dorit sa infiintez o asociatie de dezvoltare intracomunitara pe servicii de transport in subordinea Consiliului Judetean. Chiar domnul Cosmin Coman spune ca Consiliul Judetean ca nu isi doreste sa faca parte din aceasta asociatie si dumnealui considera ca ar trebui sa faca parte tinand cont ca avizeaza intr-adevar traseele din interiorul judetului. Modele de buna practica sunt in toti ceilalti poli de crestere din tara asta, poli unde aceasta asociatie a fost infiintata si fara consiliul judetean, si functioneaza foarte bine, infiintand un plan de transport la nivel metropolitan cu alte trasee, alte statii, s.a.m.d. Macar au facut pasi inainte. Vorbiti de subventii la Miroslava. Ce subventie plateste Ciurea? Valea Lupului ce subventie plateste? Plateste la RATP vreo subventie? Pentru ca acele trasee sunt facute cum au fost facute, trec prin comunele respective si nu se plateste nicio subventie. In interiorul unei asociatii de dezvoltare intracomunitara pe serviciul public de transport, se poate dicuta si acest lucru si cred ca primarii ar putea sa inteleaga si avantajele pe care le primesc in schimbul acestei subventii, pe care intr-adevar ar trebui sa le plateasca. In ceea ce priveste banii pe polul de crestere, cred ca ar trebui sa ramana toti in municipiul lasi. Nimeni nu vrea sa scoata banii din municipiul lasi. Ideea este sa impartim, sa scadem disparitatile dintre metropola si UAT-urile din jur pentru ca cetateni din lasi sau care lucreaza in lasi au inceput sa locuiasca in jurul lasului si invers cetateni care isi au rezidenta dintotdeauna in jurul lasului muncesc in metropola si lucrurile ar trebui cumva mai plate in dezvoltarea economica si sociala si credem ca aceasta discutie la nivelul Zonei Metropolitane, a asociatiei, in sensul asta, ca sa gasim proiecte comune de dezvoltare cel putin de infrastructuri, pot fi utile. Prezentati totul mult prea alb si negru in conditiile in care lucrurile nu sunt chiar asa. Multumesc.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Eu credeam ca nu facem dialog, daca vreti face dialog, putem face. Si m-as uita in ochii dumneavoastra un pic asa mai insistent si sa va aduceti aminte cand eram la sedinta cu domnul Adomnitei si dumnevoatra nu stiati pe unde sa va scoateti caciula atunci sau camasa, cand va cerea in mod special ca acea asociatie sa aiba si CJ si eventual sa fie asociatia judeteana. Erati viceprimar si imi spuneati mie - ce facem? dumneavoastra luati taurul de coarne, nu ma pot bate cu el. Deci haideti sa nu fim demagogi ca nu da bine. Iar domnul Adomnitei nu vrea sa faca parte de nicaieri cand nu poate conduce el, cand nu poate conduce el si nu toate sunt la el in mana, atunci el nu mai vine la asociatie, in schimb atata primarii care sunt liberali ca sa faca circul asta inutil. Doi, era vorba de infiintarea unor trasee noi in cadrul comunei, nu cum e Ciurea pe un traseu care era inainte de vreme a judetului si a devenit al municipiului, total diferit, nuantele sunt elegante aici si sunt importante. Pol de crestere, nu mai bateti campii. Acei bani sunt pentru municipiul lasi, iar domnul Adomnitei vrea sa faca asa: o parte din bani care vin la judet sa ii ia dansul la judet si alta parte din bani care sunt ai polului de crestere care este lasiul sa ii ia la judet pentru proiectele judetene. Cea mai mare densitate de populatie este in municipiul lasi, jumatate din populatia judetului lasi aici este, in municipiu. Banii aceea sunt clar dati pentru polul de crestere la care noi depunem documentatia. Nu incercati sa diminuati finantarea europeana pentru municipiul lasi ca nu o sa va permit treaba asta nici in ruptul capului. Au mai incercat si altii de la Bucuresti si nu au avut sanse. A incercat si Boc, a incercat si Udrea si au mai venit cativa adomnitei, si nu au reusit. Asa ca banii care sunt pentru polul de crestere vor finanta proiecte din polul de crestere. Daca este abil si stie sa faca proiecte, atunci sa le faca impreuna cu comunele din zona metropolitana, sa finanteze o serie din acele proiecte si noi mai departe ii ajutam cu preluarea proiectelor in polul de crestere, dar nu dam banii nostrii ai municipiului pentru ca sa faca dansul alte proiecte. Deci lucrurile sa fie foarte, foarte clare, proiecte comune doresc sa fie in zona metropolitana, le7/18 susținem, noi cheltuim anual miliarde ca sa funcționeze zona metropolitana, special ca acei oameni, primarii, sa fie incurajati de noi, dar nu facem altceva sa diminuam bugetul municipiului lasi si investiile municipiului pentru ca doreste domnul Adomnitei sa ii finantam proiectele judetene. Nu, sa aduca el bani acolo pentru ca de asta e presedinte al Consiliului Judetean.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuție bugetara si a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31 decembrie 2014;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fos aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2015;

Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Pentru ca tot s-a discutat atata despre Consiliul Judetean si cum ajuta Consiliul Judetean la dezvoltarea judetului si a iesenilor, la bunastarea iesenilor, va spun ca in acest proiect de hotarare este trecut proiectul pe care l-a depus Spitalul de Recuperare la Ministerul Sanatatii pentru alocare de fonduri. Spitalul de Recuperare a depus mai multe proiecte la Ministerul Sanatatii, dar a fost aprobat doar acesta pentru ca Ministerul Sanatatii a aprobat pentru Spitalul Judetean de Copii 20 milioane de lei. Spitalul de Copii care nu este in stare sa isi faca acum proiectul tehnic pentru a obtine acesti bani. Deci in loc sa aducem in Iasi peste 20 de milioane de lei pentru spitale, mai ales ca Spitalul de Copii are mare nevoie de acesti bani, Consiliul Judetean o face doar declarativ astfel incat nu poate sa atraga acesti bani dar nici celelalte spitale iesene nu pot sa atraga acesti pentru ca ei au fost destinati pentru Spitalul de Copii si alocarile au fost realizate. De aceea cand vad ca vin unii si spun cat de mult isi doreste Consiliul Judetean si domnul presedinte Adomnitei sa faca bine in Iasi, sa faca tot felul de proiecte, sa aduca bani, sa aduca fonduri, dar cand e vorba sa faca ceva cu adevarat nu sunt in stare. Eu ma bucur ca la noi la Iasi, reusim sa aducem la Spitalul de Recuperare cel mai nou robot in recuperare neuromotorie si este o premiera pentru generatia asta de roboti pentru Romania si sper sa ajute cat mai multi si nu numai ieseni pentru ca vorbim de centrul regional pentru protezare si pentru redobandire a mersului si de aceea felicit conducerea spitalului si multumesc domnului viceprimar Chirica si domnului consilier Harabagiu pentru ajutorul dat spitalului.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Vreau sa fac o mentiune aici. Este o rusine pentru noi Iasul pentru ca avem spitale care arata cum arata cel de copii Sf. Maria. Am fost cu domnul ministru si cu domnul presedinte Adomnitei acolo, in afara de revolta parintilor si a oamenilor care erau cu copii la consultatie, era revolta tuturor care au intrat in spital, inimaginabil, si toata lumea imi spunea - domnul primar, ce facem? Pentru ca ei spun ca spitalul de copii este pe teritoriul municipiului Iasi, nu realizeaza ca e spitalul Consiliului Judetean, pana le-am spus ca l-as da afara pe domnul director de aici in doua secunde. O mizerie crunta, copii stateau pe jos pe holuri, in paturi asezati cei care aveau leucemie cu cei aveau alta boala de cancer s.a.m.d. Un dezastru. Nu am vrut sa spun treaba asta public pentru ca sa nu creeam alte dispute politice pe seama unui spital. Atunci domnul ministru a luat decizia foarte clara -aloc fondurile, imediat faceti documentatia si imbunatatiti situatia la spital. Ori noi mergem sa ajutam si acolo nu mai declaratii erau. La finalul vizitei noastre domnul Adomnitei se batea cu pumnul in piept ce o sa faca s.a.m.d. Noi am tacut din gura cu ministrul nostru de fata si am dat banii. Din pacate lucrurile sunt foarte proaste acolo in continuare. Nu vreau la fel sa ajungem si cu celelalte fonduri in Iasi din cauza faptului ca altii fac doar politica si imi pare rau ca sunt si alte spitale la Consiliul Judetean care arata deplorabil... la Pneuo si vedeti ce e in centul orasului, o bomba. Ar trebui de aici incolo si noi primaria sa fim ofensivi un pic si sa luam atitudine pentru ca sunt unitati sanitare in municipiul Iasi care afecteaza inclusiv celelalte insitutii sanitare. Daca e nevoie o sa incepem noi ofensiva in sensul aceasta ca sa obligam Consiliul Judetean sa isi ia masurile necesare, sa aduca fonduri, sa stea la minister toata ziua si sa schimbe situatia din spitalele din judetul Iasi, nu doar sa le aiba in tutela, sa poata sa le gestioneza. Pentru ca noi pe cele pe care le-am avut pana acum, le-am gestionat foarte bine, cu management foarte performant, cu investitii cat am putut sa le dam dar lucrurile functioneaza si la Parhon, si8/18 la Cardiologie, si la Recuperare, si la Spiridon care de fapt este al ministerului pe care ii ajutam foarte mult. Deci e alta atitudine. Celelalte spitale judetene arata ca vai de ele.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mulțumim. Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnilor consilieri, domnule primar, atacul asta este nedrept tinand cont ca municipiul Iași are doua spitale in subordine si buget mult mai mare decat Consiliul Judetean, Consiliul Judetean are sase spitale in subordine si buget de investitii mult mai mic si gratie guvernului Ponta s-au si asigurat sa fie si mai mic decat ani anteriori. Eu stiu ca la nivelul Consiliului Judetean s-au prioritizat lucrurile, se fac investitii foarte importante la Neuro, la Pneuo, la Cuza Voda si urmeaza si Spitalul de Copii in planul de investitii. Deci lucrurile sunt intr-un fel gestionate si cred eu bine. Acum sa va uitati dumneavoastra in curtea altora fara a va asigura ca e totul perfect la dumneavoastra, eu cred ca nu este in regula.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Daca deschideti cutia Pandorei sa stiti ca asa patiti. Cand s-au impartit spitalele am fost unul din cei care au spus-o foarte clar - ca ori le luam, ori le luam cu finantare si nici intr-un caz la CJ, nici intr-un caz la CJ-uri ca nu au buget, ca nu au buget. Ce se intampla daca unitatile de invatamant de pe municipiul Iasi erau astazi la CJ? Au vrut sa ia si CJ-urile liceele din Iasi, au vrut sa le ia, nu numai din Iasi, din toata tara au vrut sa ia CJ-urile. Neam batut cu presedintii de CJ-uri ca nu au cum sa finanteze. Ei credeau ca daca iau CJ-urile pleaca si bugetul nostru de la primarie il dam lor. Nu, nu au cum. Eu raman cu banii si ei pleaca cu bugetul national, atata tot. deci sa nu doreasca prea multa putere daca nu stiu cum sa o gestioneze...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Puteti spune anul in care s-a intamplat acest lucru?

Domnul primar Gheorghe Nichita

Eu nu v-am intrerupt. Daca nu va stapaniti nervii. eu nu v-am intrerupt. Fiti calm ca aveti timp sa vorbiti. Vreti sedinta? Stam pana diseara aici si discutam si dezbatem. Sa iasa adevarul la lumina odata, ca va bateti joc de judetul asta.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Supunem la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri? 4 abtineri.

Impotriva? 1 vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 9.1, Anexei 10.3 si a Anexei nr. 14 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit al bugetului pentru anul 2015;

Daca sunt discutii? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Eu as avea o propunere avand in vedere cele doua anexe atasate proiectului, daca considerati oportun ca taxa pentru atestatul de producator agricol sa o reducem de la 50 de lei la 10 lei, iar taxa pentru carnetul comercializare de la 15 lei la 5 lei. Este foarte adevarat ca prin acest proiect de hotarare micsoram aceasta taxa pentru certificatul de producator agricol, dar eu cred ca ar fi oportun ca aceste taxe pentru producatori, asa cum stim certificatele sunt putine, exista o statistica ca sunt putini producatori agricoli care au nevoi de aceste atestate, as zice sa venim in sprijinul lor pentru ca avem cat mai mult nevoie de ei in pietele din Iasi si as propune sa modificam aceasta taxa de la 50 la 10 lei. Am studiat legea, temeiul de drept al acestei anexe si nu am gasit un minim si maxim prevazut pentru aceste taxe, motiv pentru care fiind lasat la latitudinea Consiliului Local, apreciez ca ar fi oportun ca aceasta taxa sa fie cat mai mica pentru a fi in sprijinul producatorilor agricoli. Daca considerati oportun acest amendament, eu vi-l supun atentiei. Multumesc.    9/18

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mulțumim. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Ea in principiu, asa cum ati studiati in anexa, a venit cu o scădere substanțiala de la 80 de lei la 50 de lei. Pentru carnetul de comercializare, reprezinta chiar costurile de tiparire acelui carnet de comercializare si stiti foarte bine e un document special, cu un registru special si atat costa el si putem sa specificam ca se limiteaza taxa doar la valoarea, sa spunem comercializarii lui de la producator catre cel care va fi beneficiarul acelui carnet. Referitor taxa de atestat de producator agricol, de ce 10 lei? de ce sa nu fie 5 lei? Trebuie sa fie macar 1 leu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a intrat in sala de sedinta.

Doamna consilier Preda Anca

Nu spun gratuitate totala. Sa spunem 10 lei pentru taxele de tiparire, pentru ca este un certificat care se tipareste si taxele de tiparire cad in sarcina... deci sa reducem de la 50 lei, nu stiu, la cat stabileste Consiliul Local.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Cei de la Ecopiata sunt aici? Doamna director economic. Maria Simionescu ai vreo opinie?

Doamna director economic Simionescu Maria

Informatiile pentru fundamentarea acestor taxe le-am luat de la Registrul Agricol. Costurile pentru tiparirea carnetului de comercializare se ridica la 12,4 lei pe fiecare carnet, deci costurile minime, iar pentru atestatul de producator costurile ar fi de 3,5 lei.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Atunci punem 5 lei ca sa acoperim costurile si asta basta.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Deci eu as vrea un lucru, daca propuneti nu propuneti doar populisme. Haideti sa propunem sa acoperim costurile macar ca nu ne imbogatim din aceasta taxa. Cat sunt costurile? Cine stie exact care sunt cosnturile?

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul lasi

Pentru carnetul de comercializare, pentru atestat costurile nu sunt doar de 3 lei. Pana acum taxa a fost de 80 lei. Din lucrul cu acesti producatori va confirm faptul ca in acesti trei ani de cand e taxa 80 de lei, niciunul nu s-a plans ca ar fi prea mare, de aceea s-a mers si pe sustinerea unei taxe de 50 lei pentru atestat. Pentru carnet, intr-adevar e primul an cand se comercializeaza acestea si 3 lei sau 5 lei e suficient.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Doamna secretar care are experienta mai multa decat ceilalti, spune ca ar fi bine sa ramana proiectul asa de hotarare asa cum este 50 lei cu 15 lei. 15 lei? Da, 50 cu 5 lei. Va propunem ca sa facem asa pentu ca dupa aceea daca mai e nevoie mai putem reduce, dar intai si intai sa verificam costurile si sa verificam daca bugetul functioneaza. 50 de lei cu 5 lei.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Supunem la vot cu modificarile respective, deci 50 de lei si 5 lei.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Tocmai specifica doamna Simionescu, ca taxa pentru carnet, pentru producerea lui este de 13,5 lei. Sa nu facem o confuzie.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul lasi

Pentru carnet care cuprinde 100 de file. Pentru mai multi producatori. Deci un producator nu va achizitona un carnet, da?

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

A, numai o fila. S-a inteles.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat. Deci o abtinere. Proiectul a fost votat cu o abtinere.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal asa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuti in Anexa nr.1;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva.

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314/29.10.2014

10/18

privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi”;

Daca sunt discutii? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Eu as avea, avand in vedere ca domnul Coman a lipsit ieri de la comisie, atat pentru proiectul 8 cat si pentru proiectul 9 care sunt identice, as avea doua intrebari. Care este motivatia reala pentru care facem aceasta prelungire cu 8 luni de zile pana la deadline-ul acestui proiect, respectiv 31 decembrie 2015, de ce firmele nu si-au executat la termene aceste lucrari? Oare prelungind prin acest act aditional, termenul, nu ajungem de fapt sa mascam niste penalitati pe care firmele ar fi trebuit sa le plateasca? Acestea sunt intrebarile mele. Multumesc.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Imi cer mii de scuze, va trebui sa imi aduc si eu o explicatie de ce tot va abtineti la proiectele care vizeaza bugetul sau votati impotriva, nu le cititi. Deci nici pe acestea doua proiecte, imi pare rau ca trebuie sa spun, nu le-ati citit. Sunt proiecte noi.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Sunt proiecte noi, le finantam din rezerva...

Doamna consilier Preda Anca

Ati putea sa ne depuneti si noua toata documentatia completata a acestora, proiecte, tot, s.a.m.d. ca sa le putem citi, nu de altceva. Sa le putem lecturam.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Imi pare rau nu as vrea sa intram in polemica.

Doamna consilier Preda Anca

Mie nu imi pare rau.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Dar mi-am dat si eu o explicatie asupra modalitati in care votati. Dupa ce le cititi, veti avea explicatiile.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Dar nu trebuie sa va suparati, doamna consilier. Nu. Chiar sincer nu trebuie ca sunt chestiuni tehnice care probabil ca nu le puteti intelege foarte usor. Sunt proiecte noi, nu trebuie sa va suparati pe noi. Sunt doua proiecte noi care se fac din sumele care raman din celelalte proiecte si atunci ca sa nu pierdem banii bagam doua proiecte noi si aprobam indicatorii ca sa facem licitatie si la proiectul 8 si la proeictul 9.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu intelege chestiuni tehnice pentru ca este doamna? ca sa stiu daca ati facut o remarca politica incorecta.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Nu, pentru ca are pregatire de jurist, de asta.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Deci un pic mai clar.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Deci era necesara precizarea.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Iar explicatia tehnica a fost stabilita in sedinta comisiilor reunite de ieri, este vorba despre ajutarea termenului proiectului in sensul diminuarii lui, pentru a se incadra in perioada de finantare a Uniunii Europene pana la sfarsitul anului, adica decembrie 2015. Lucru care s-a spus si in sedintele de ieri. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Domnul primar Gheorghe Nichita

Dar as vrea sa nominalizati acolo ca doamna consilier a votat impotriva a doua proiecte care au finantare europeana pentru Iasi. E important asta. Sa vada si iesenii cine sustine proiectele Iasiului si cine nu, pentru ca tot faceam mai devreme trimitere in alta sedinta la faptul ca doreste sa sustina anumite categorii din Iasi, cetatenii Iasiului, s.a.m.d. Si e de bine de vazut, sa inteleaga si iesenii cine voteaza impotriva proiectelor europene.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Proiectul a fost votat cu o abtinere. Cu un vot impotriva, pardon.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 315/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”;

Discutii? Deci este tot un proiect nou.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 10

11/18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Amenajare arhitecturală râu Bahlui;

Aici o sa rugam, o sa va rapim atentia timp de 5 minute cu un film, cu o prezentare privind acest proiect, dupa aceea dam drumul la discutii.

Domnul Bucalau Mihai Alexandru

Buna ziua. Ma numesc Bucalau Mihai Alexandru, sunt arhitect in cadrul biroului de arhitectura Atelier de proiectare Visani, si va voi prezenta cat pot de scurt acest proiect de amenajare arhitecturala a raului Bahlui. Ne propunem transformarea acestui segment de rau cuprins intre Podul de Piatra si Podul Tudor Vladimirescu intr-o zona de agrement si in acest sens am propus o serie de amenajari arhitecturale si o sa le prezint pe scurt. Practic pe langa cele doua poduri pietonale, Sfantul Andrei si podul Tranco, podul piramida, propunem alte trei poduri pietonale pentru a facilita accesul intre cele doua maluri si nu numai. Ideea celor doua poduri dintre Tudor Vladimirescu si Podu Ros, s-a nascut din dorinta de a obtine un circuit de alergare practic, inchis, asemanator celor de pe stadioane. Practic asa s-a nascut ideea lor si forma ... pe sens si un pod in sectorul Podu Ros -Podul de Piatra considerand ca nu sunt suficiente legaturile intre cele doua maluri. Pe langa aceste doua poduri sunt propuse scari peitonale, rampe pietonale , acestea fac legatura intre . dintre luciul apei si trotuar. Talajul acestei zone pietonale pe care il numim berma in limbajul de specialitate, practic va fi suplimentarea zonei pietonale. Trotuarul acum fiind prevazut cu zone pentru biciclisti, iar bermul doar pentru zona pietonala exclusiv. O serie de platforme belvedere pozitionate la partea superioara a malului sunt pozitionate in zone strategice, le-am numit noi, cu interes vizual spre oras. Sunt prevazute banchete, un amfiteatru pentru prezentari, nu stiu, pentru manifestatii urbane, manifestari si culturale. De asemenea este prevazut un iluminat arhitectural de noapte, suplimentarea cordoanelor verzi ce insotesc aliniamentele stradale cu arbori si arbusti si legat de luciul apei am propus crearea unui stavilar in zona Tudor Vladimirescu pentru ridicarea luciului apei si pentru ca aceasta sa poata deveni navigabil cu ambarcatiuni mici si legat de acest lcuru sunt prevazute si patru pontoane pentru aceste ambarcatiuni. Legat de acest proiect este propusa si realizarea unei hidromicrocentrale in zona Tudor Vladimirescu care asigura producerea energiei electrice pe timp de noapte pentru tot ansamblu. In linii mari cam acestea sunt propunerile noastre. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Daca sunt discutii? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

As avea o singura intrebare pentrru domnul arhitect, banuiesc ca este in masura sa ne raspunda. In referatul de specialitate, pe care cred ca l-a vazut, spune ca standardul de protectie a acestei zone este de 1%, as vrea sa stiu daca prin realizarea acestui proiect creste standardul de protectie impotriva inundatiilor, in mod evident. Cred ca este oportun sa intelegem pentru ca in referatul de specialitate nu este prevazuta aceasta chestiune.

Domnul Bucalau Mihai Alexandru

Nu am afectat cu nimic stadardul de protectie a zonei inundabile. Toate amenajarile depasesc aceasta limita impusa in standardul de protectie. Nu stiu la ce anume va referiti.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Am sa incerc eu sa raspund. Se refera la standardul de protectie al lucrarilor hidrotehnice care sunt calculate pentru viitura, calculata la 100 de ani. Toate lucrarile de amenajare arhitecturala nu micsoreaza, nu diminueaza acest standard de protectie, motiv pentru care in norma de proiectare abordata de catre arhitectii, in linii mari este o lucrare aproape 90% de arhitectura si 10% de, sa spunem, inginerie hidrotehnica, avand in vedere acel stavilar din partea avala in zona Tudor Vladimirescu. Deci nu afecteaza nici intr-un fel gradul de protectie asigurat prin lucrarile anterioare si care au fost receptionate in 2012. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul primar Gheorghe Nichita

O sa ajung si la aceasta problema. Sigur ca modul de functionare a acestui tronson poate fi facut diferit in functie de nivelul apelor si de regimul de precipitatii, de asta se monteaza un stavilar care poate fi oricand coborat si nivelul apei sa coboare pe acest tronson. Ma bucura in schimb ca vedem acest proiect astazi mai aproape de realizare prin faptul ca indicatorii deja trebuie sa ii aprobam si de ce nu avem o perspectiva, avem o imagine a acestui proiect care a necesitat doua faze diferite. O prima faza a fost cea legata de amenajarea albiei si de regularizarea raului Bahlui, facuta cu fonduri nerambursabile, fonduri europene nerambursale, si intiativa a fost a domnului Dan Carlan, trebuie sa o recunosc si o spun foarte clar si public. Desi eram atunci in partide diferite si el era secretar de stat la Ministerul Mediului, trebuia sa ii dam avizul de incepere a lucrarilor si autorizatii si culmea tocmai colegii sai de partid nu reuseau sa faca treaba asta si faceam noi primaria ca sa putem sustine proiectul. Nu ne-a interesat in acel moment si nici acum nu ne intereseaza din ce partid fac parte cei care vin cu asemenea initiative importante pentru Iasi, ci ne-a interesat sa sustinem si sa putem intr-adevar debloca proiectul. Am avut foarte multe sincope, a fost foarte criticat Dan Carlan chiar de catre colegii sai - cum poate sa faca un proiect de asta in municipiul Iasi, pentru ca va fi decontat pozitiv la primar si nu la el. Eu vreau sa va spun ca viata politica se schimba si uitati-va ca astazi din adversari suntem parteneri si foarte important ca putem intr-adevar sa gandim impreuna la proiecte chiar daca suntem adversari politici, apoi putem fi si parteneri asa cum am fost si domnul Danga. Am fost parteneri si acum suntem adversari politici. Asta nu inseamna ca anumite proiecte nu le sustinem in continuare, chiar daca nu o spunem cu gura tare, cu gura mare. Este vorba de a reda Bahluiul intr-adevar iesenilor, este un curs de apa care traverseaza in zona centrala Iasiul si este pacat, a fost pacat pana acum12/18 sa nu putem profita de o amenajare de agrement a acestei zone. Sigur ca proiectul daca va fi supus dezbaterii publice, este deja, puteti oricand sa aveti si opinie, avem pe ce macar sa construim. Important este sa il terminam mai rapid tehnic si sa il putem depune ca sa putem obtine fonduri europene. Cred ca acest proiect odata finalizat, zona centrala a orasului si toata aceasta zona va oferi conditii cat mai importante pentru a atrage si turisti si pentru a putea intr-adevar face viata mai frumoasa in campusul universitar care este adiacent raului Bahlui. Deci daca sunt probleme v-as ruga sa faceti interventiile cat se poate de rapid, ma refer aici, nu la consilieri, ma refer si la societatea civila pentru ca sa putem intr-adevar sa amenajam proiectul cat mai bine, sa il inchegam si sa putem sa il finalizam. Sper sa il vedem si realizat cat mai rapid.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mulțumim.

Domnul consilier Anghel Ficu

Buna ziua. Vreau sa va sugerez, sa va interesați un pic de regimul juridic al terenului pentru ca aparține de Apele Romane, si beneficiarul, se complica un pic. Acesta a mai fost discutat si de asta. E o problema speciala cu cine poate face investitia in albia raului.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mulțumim. Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Apreciez faptul ca ati gasit totusi un portofoliu domnului Dan Carlan si e o fapta buna pentu urbe. Sper ca totusi ca nu sunetti colegi de partid asa cum spuneati mai devreme si nu imi aduc aminte ca cineva sa il fi criticat la momentul respectiv. Eu stiu ca ba din contra a primit sustinerea intregii comunitati pe prima parte a proiectului pentru ca aceasta dezvoltare, etapa a doua de dezvoltare a raului Bahlui, stiti foarte bine ca intr-un gentlemen's agreement a trecut proiectul din portofoliul Consiliului Judetean in portofoliu primariei, primaria putand accesa mai lesne bani pe teritoriul municipiului lasi. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Domnul Danga nuantele imi plac la dumneavoastra, nu ca a fost adversar, a fost chiar dusman politic la un moment dat. Asta e, dar in viata sunt invingatori si invinsi, important e sa invatam cu toti din treaba asta, indiferent ca e vorba de politica sau e vorba de alte lucruri. Si dumneavoastra ati fost adversar foarte tare cu domnul Oprea, nu? Acum sunteti prieteni foarte buni. Si cu Tomaseschi, nu? Daca imi aduc aminte. Mai sunt. Va dau cateva nume mai departe? Si astazi sunteti colegi si impartiti portofoliile impreuna. Asa e viata facuta. Important e altceva, ca Dan Carlan cat a avut o functie publica a adus ceva pentru Iasi. Cand a inceput SMURD-ul cu Petrica Movila, i-am sustinut, cand a inceput proiectul cu amenajarea Bahluiul era secretar de stat. cand a inceput depozitul ecologic pe care astazi il mosteneste foarte bine domnului Adomnitei, este creatia lui Dan Carlan. Ca sa facem acea asociatie cand ne blocam noi cu finantarea de la guvern si guvernul nu avea bani sa dea pentru, si era guvern atunci de dreapta, erati si dumneavoastra parca acolo, si nu avea sa dea bani pentru depozitul ecologic, atunci a gasit Dan Carlan solutia sa facem o asociatie, sa transferam pe fonduri europene la judet. Uite ca lucrurile functioneaza. Azi e prefect, dar eu sper sa fie in continuare si coleg de partid cu mine ca ma bucura foarte mult lucrul asta. Oamenii care fac ceva si raman cu ceva nu numai cu vorbele, mie imi sunt prieteni indiferent din partidul din care fac parte.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eu sper totusi ca nu, prefectul este apolitic, domnul primar.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Am spus ca e prefect astazi si nu e membru de partid, dar dupa ce nu va mai fi prefect sper fie membru de partid. Va dau si scris asta, ce am spus.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 340/29.10.2014 (privind inființarea Parcului Industrial Fortus);

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

Pentru cele doua proiecte de hotarare care vizeaza activitatea de salubrizare, intre timp in martie 2015 a aparut un ordin al ANRSC care abroga ordinul 110/2007 care sta tocmai la baza si fundamentarea juridica a celor doua proiecte de hotarare, motiv pentru care propunem retragerea pentru a putea verifica, sa spunem, consecintele acestui nou ordin a ANRSC. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta    13/18

Votam amanarea pentru proiectele 12 si 13.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Abtineri? Nicio abtinere. Multumim.

Proiectele de hotarare numarul 12 si 13 au fost amanate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași;

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Proeictul de hotarare a fost votat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2015 ;

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proeictul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proeictul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind completarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iași pentru anul Școlar 2014--2015;

Daca sunt discutii ? nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proeictul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ particular pentru învățământul general obligatoriu din municipiul Iași pentru anul școlar 2014--2015 ;

Daca sunt discutii ? va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Da, avem de completat anexa numărul 1, o serie de reprezentanți in consiliile de adminitatie ale unitatilor de invatamant particular, dupa cum urmeaza: la pozitia nr. 1 - domnul Aur Marius, la pozitia nr. 2 - Anca Preda, pozitia nr. 4 - Cristian Catalin, pozitia nr. 6 - Marius Ostaficiuc, pozitia 7 - Vranceanu Simona, pozitia 8 -Camelia Gavrila, pozitia 10 - Matasaru Daniel, pozitia 11 - Catalin Bulgariu, pozitia 12 - Harabagiu Gabriel si pozitia 13 - Florin Boca. Voi depune la secretariatul Consiliului Local aceste nominalizari.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sa fac si eu trei propuneri. Pozitia 3 - domnul Florin Baciu, pozitia 5 - doamna Anca Buzea si pozitia 9 -domnul Vlad Ghizdovat. O sa depun la secretariatul Consiliului Local nominalizarile astea.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Mutumim. Daca nu mai sunt discutii supunem la vot.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor-Filiala Județeană Iași ;

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?    14/18

Impotriva ?

Abtineri ?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 184/31 iulie 2013;

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Doamna consilier Preda Anca

As fi avut un mic comentariu, cu scuze de rigoare pentru ca am intarziat. Cred ca, avand in vedere ca la mapa nu a fost atasata si adresa Asociatiei Centrului de Inititiava Civica, asociatia care doreste sa realizeze in parteneriat cu Directia de Asistenta Comunitara, probabil o serie de programe cu fonduri europene, consider ca ar fi oportun pentru transparenta acestui proiect sa stim cine sunt membrii acestei Asociatii Centrului de Inititiava Civica, daca poate sa ne raspunda persoana responsabila de proiect. Multumesc.

Doamna director Munteanu Luminița

Buna ziua. Domnul director Popovici Cristian este administratorul acestei asociatii. Este o adresa la Directia de Asistenta Comunitara, v-o pot pune la dispozitie oricand, prin care noi am cerut activitatile ce se vor desfasura in cadrul acestui centru. Este un centru social pentru copii.

Doamna consilier Preda Anca

Da, am studiat. Voiam doar sa facem precizarea ca exista si Fundatia Corona ca membru al acestei asociatii. Cred ca ...

Doamna director Munteanu Luminița

Cu mare drag ar putea sa isi desfasoare activitatile acolo pentru ca nu este un centru doar pentru Asociatia Civica. Din start, domnul primar al muncipiului Iasi, cand a fost in cadrul unei audiente, a si spus ca acolo sa se desfasoare mai multe activitati ale mai multor asociatii.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Mutumim.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/04.10.2010;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Anexei 1.1. a HCL 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Daca sunt discutii? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Doresc sa precizez motivul pentru care incepand cu acest punct pana la sfarsitul listei voi vota impotriva. Proiectele care vizeaza inventarierea anumitor terenuri, avand in vedere ca intrecut exista o serie de hotarari de Consiliul Local care nu au fost asumate prin comisiile de specialitate de catre toti colegii mei consilieri locali, fara sa am o motivatie in acest sens si pentru ca o serie de hotarari de Consiliul Local care vizau inventarierea acestor terenuri au facut obiectul anulari a acelor hotarari de Consiliul Local in instanta de catre persoanele interesate, respectiv vecinii acestor terenuri. Pentru ca situatia din punctul meu de vedere nu este clara din punct de vedere juridic cu aceste terenuri desi sunt atasate documente din care spun ca ele nu se afla in litigiu, eu voi vota impotriva acestor proiecte, impotriva. Doi, la PUZ-uri deja cunosteti pozitia mea, pana nu avem un Plan Urbanistic General, pozitia mea este ca votez impotriva acestor proiecte. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumesc. Mai sunt discutii?    4C,.,Q

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Iași a terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitații inventarierii terenurilor deținute de catre Municipiul Iași;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, sos.Voinesti, nr.31, sector cadastral 50, parcela A 2070/100, în suprafață de 150 mp.

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva, nu?

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str. Arapului, nr.130, sector cadastral 18, parcela A 7202/2, în suprafață de 159 mp;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str. Brandusa, nr.82, sector cadastral 61, parcela CC 2607/4/2, în suprafață de 401 mp;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotiva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Iancu Flondor, sector cadastral 60, parcela N 2286/3, în suprafață de 135,00 mp;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotiva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Domnul consilier Angel Ficu a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Rediu - Tatar, nr.3, sector cadastral 7, parcela CC 2(162/2/2), în suprafață de 77,00 mp;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotiva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la Domeniul Privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, șos. Păcurari, nr.156,Tarlaua 21, parcela CC 771/1/1, în suprafață de 411 mp;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotiva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iași, str.Nisipari, nr.20, sector cadastral 8, parcela AG 1(275), în suprafață de 92 mp;    16/18

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, Strada Semnului Nr. 6, N.C. 129160 întocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

De la 32 incolo cat duraza PUZ-uri si PUD-uri, conform a ceea ce am zis deja in sedinta anterioara, pana cand nu avem un PUG aprobat in plen, consilierii liberali se vor abtine.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Am inteles. Daca mai sunt discutii? Nu.

Cine este pentru?

Abtineri? Trei abtineri. Patru. Cinci (sase) abtineri.

Cine este impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI 9A, N.C. 145276 întocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 6 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A, N.C. 139906, 141488, 141489, 141487, 141472, 141471 Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii? Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

In aceasta situatie eu ma voi abtine pentru ca ma aflu in conflict de interese si aceasta este motivatia. Deci nu votez.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Am inteles.

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnul consilier Anghel Ficu a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T169, N.C. 147314 si 147315 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, N.C. 11643, 11642, 11573, 11549, 14032 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39), N.C.131544 întocmit in vederea construirii unei hale de productie, sediu firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica;    17/18

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5, N.C. 122573 întocmit in vederea extinderii unei constructii existente pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T34, N.C. 137829 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A, numar cadastral 143807, întocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 9E, întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire, realizare acces auto pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 145, N.C. 133351 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizică;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Abtineri? 7 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Amintindu-va ca astazi s-a nascut cu multi ani in urma poetul Nichita Stanescu, va uram o saptamana frumoasa.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

18/18


FM.14.CIC.01/27.07.2009