Proces verbal din 30.09.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 30 septembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 91461 / 06.10.2015

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 30 septembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2. AXINIA CONSTANTIN

3. AUR MARIUS CATALIN

4. BEJAN VICTOR

5.    BIRHALA CONSTANTIN

6.    BOCA ADRIAN FLORIN

7. BOISTEANU PAUL CORNELIU

8. BULGARIU CATALIN

9. CHIRICA MIHAI

10. CRISTIAN CATALIN

11. DANGA MARIUS SORIN

12. GAVRILA CAMELIA

13.    HARABAGIU GABRIEL

14.    LEONTE CONSTANTIN

15.    MATASARU PETRE DANIEL

16.    MELENCIUC GEORGIANA

17.    NAVODARU LAURENTIU

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

20.    PREDA ANCA

21.    SANDU VASILE

22.    SCRIPCARU CALIN

23.    SURDU GABRIEL MIHAI

24.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 13,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 912 din data de 25 septembrie 2015, completată prin Dispozitia nr. 926 din data de 29 septembrie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

2    Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe, anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017;

3    Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași (Actului Adițional nr.14);

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași(Actului Adițional nr.15);

5    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice;

6    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Iași”;

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

9.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

10 Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Municipiului Iași, conform Legii nr.550/2002;

2/17


11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 21,27 mp (Lot 4), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 ;

12    Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 5,64 mp( Lot 1), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 către SC MERCATO BEST SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

13    Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 10,17 mp (Lot 2), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 către SC ESTER FARM SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

14    Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 56 mp, situat în Iași, Str. Dacia nr. 21, Pavilion 1, ap. 7 către VASILE SILVIA, în vederea extinderii locuinței ;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 131 mp, situat în Iași, Std. Albă nr. 2, identificat prin sector cadastral 17, parcela CC 521 - parțial ;

16    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 496 mp, situat în Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial ;

17    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii amplasamentului suprafetei de 142 mp de teren, atribuit in folosinta gratuita Complexului Muzeal National Moldova, prin HCL 261/2015 ;

18    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

19.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi unor bunuri imobile aflate in administrarea Colegiului National Mihai Eminescu, in vederea casarii, dezafectarii/demolarii si valorificarii materialelor rezultate;

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi;

21.    Proiect de hotarare privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi, a imobilelor (constructii si teren aferent), situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A) , si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B), avand destinatia de ‘'Muzeu de Istorie Naturala'';

22.    Proiect de hotarare privind transmiterea, fară plată, a 50 de tarabe scoase din uz, către comunele Costesti, Mosna si Dolhesti din Județul Iași;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a spatiului situat în Iași, str. Fundac Armeană nr.8C aflat în domeniul privat al Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipului Iași;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a spatiului cu destinația de locuință situat în Iași, comuna Tomești, bloc nr.4, scara B, parter, apartament nr.3, aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iași;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 9968/5 (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN)intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTE NR. 26, NUMAR CADASTRAL 146867 întocmit in vederea construirii de locuinte colective, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice;

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR.2, NUMERE CADASTRALE 149634, 149635, 128835, 128911, 128927 intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii, platforma, parcaje, cabina poarta, cladire post trafo, copertine carucioare, pilon publicitar, panouri publicitate si reclama; construire statie carburanti-magazin, copertine pompe, pompe rezervoare subterane, gura descarcare carburanti, bloc aerisire, punct aer/apa aspirator, panou publicitar amplasat pe sol, semnalistica, separator de grasimi; construire centru comercial tip supermarket, imprejmuire si semnale publicitare, pe teren proprietate privata persoane juridice;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI, ȘOSEAUA BÂRNOVA nr.12, NUMĂR CADASTRAL 127107 Întocmit în vederea construirii unei locuințe și împrejmuire teren proprietate ;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. VITICULTORI nr.8, număr cadastral /C.F.148168 întocmit pentru construire locuință, anexe, garaj, fântână, fosă septică, amplasare panouri solare și împrejmuire pe teren proprietate ;

Dispoziția nr. 926/ 29.09.2015 - completare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 29.909.072,41 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta Cred ca toti domnii consilieri, doamnele consilier au sosit. Onorata asistenta, putina liniste ca sa putem incepe. Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

3/17


Buna ziua doamnelor si domnilor. Va rog sa luati loc in sala pentru a putea deschide sedinta ordinara a Consiliului Local. Domnilor consilieri, domnilor directori va rog sa luati loc in sala. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 912 din data de 25 septembrie 2015, completată prin dispozitia nr. 926 din data de 29 septembrie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Leonte Constantin (a intarziat), doamna Rudnic Erica, domnul Trandafirescu Sorin Alexandru.Va supun aprobarii si procesul verbale al sedintei ordinare a Consiliului Local din 31 august 2015, precum si ale sedintelor extraordinare desfasurate in data de 03 septembrie, 15 septembrie si 24 septembrie. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumesc, doamna secretar. Stimati colegi incepem cu interpelări. Da, domnul Danga. Mai sunt alti domni sau alte doamne consilieri care doresc o interpelare? Nu. Domnul Danga aveti cuvantul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am primit rugamintea de a fi scurt. O sa incerc. Nu prea imi iese de obicei, poate imi iese astazi. De la ultima sedinta de consiliu, extraordinara de pe 24, am vazut ca s-a finalizat procedura de consultare a iesenilor asupra proiectul propus de executiv in parteneriat cu societatea civila de replantare a teilor pe Stefan cel Mare. Va rog sa remarcati diferenta imensa dintre optiunea consilierilor locali din acest consiliu, consemnata in HCL 203/2014 prin care s-a respins un proiect similar si optiunea cetatenilor care peste 90% dintre ei au solicitat replantarea de tei argintiu pe Stefan cel Mare. Asteptam, domnule primar, proiectul in plen ca sa nu il repropunem noi pe acelasi pe care l-am mai adus odata, actualizat cu optiunile arhitecturale din proiectul prezentat de dumneavoasta, pentru a da ocazia consilierilor sa isi reconsidere pozitia de anul trecut. De asemenea, va rog pe dumneavoastra ca primar sa nu uitati ca conduceti un executiv care executa ceea ce deliberativul, acest consiliu, decide. De asemenea, ceea ce este de invatat din povestea teilor de pe Stefan cel Mare e ca avem obligatia de a fi conectati in permanenta la pulsul orasului si ca initiativele noastre trebuie sa isi gaseasca corespondenta in ceea ce oamenii isi doresc cu adevarat. Acum doua sedinte de consiliu am avut rugamintea catre executiv ca sedintele de consiliu ordinare sa inceapa cu o scurta prezentare a ceea ce s-a facut in luna care a trecut, pe cateva subiecte importante. As fi vrut sa stim intre timp ce s-a intamplat cu PUG-ul, mai avem doar trei luni pana la finalul acestui an, si de asemenea cum stam cu implementarea proiectelor din PID-PC. Nu avem inca, subiectul 3, un raspuns al executivului sau eu stiu, un raspuns propus Consiliului Local spre asumare, la actiunea prealabila pe care noi am, prealabila atacului in contencios administrativ pe care grupul consilierilor liberali a initiat-o referioare la perioada pentru care s-a prelungit contractul de delegare de servicii catre RATP. Din nefericire acest executiv inca nu ne-a transmis un punct de vedere si am vrea sa il avem astfel incat sa putem sa vedem si noi cum continuam daca mergem mai departe in instanta sau nu. Si o chestie punctuala, un eveniment fericit de anul trecut, dintr-o familie oarecare, a facut fericiti soferii care utilizeaza strada Eternitate. Din pacate ieseni din zona sufera pentru ca trotuarele au fost sparte atunci si inca nereparate. Daca invitatii veneau pe jos de la aeroport poate erau reparate si trotuarele. Lasand la o parte aspectele acestea de can-can, va rog sa precizati un termen de finalizare a lucrarilor la infrastructura de pe strada Eternitate. Eu am revizitat-o si in aceasta dimineata, daca vreti fotografii va pot pune la dispozitie, si asta am facut-o in urma audientelor pe care le-am avut cu cetatenii din zona. Multumesc. Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da. Poftiti, domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult pentru interpelari. Buna ziua in primul rand. Sigur toate aceste probleme sunt probleme care isi merita raspunsuri. Consultarea publica s-a efectuat asa cum ati amintit, ca o masura a unui exercitiu democratic, intr-o tara democratica, dupa 25 de ani am iesit cu totii sa dam o structura de, sa spunem de exercitiu de democratie. Asa este, cetatenii municipiului Iasi, cei care si-au pronuntat punctul de vedere, au stabilit exact dorinta lor pe care executivul trebuie sa o duca la indeplinire. Si m-as folosi de un argument, noi am emis odata cu proiectul de hotarare despre care aminteati, o alta hotarare in care veneam in sprijinul aspectului urban si a calitatii mediului inconjurator, o hotarare de consiliu pentru 10.000 de tei, nu 100, nu 140, nu buxus, nu ale specii, ci 10.000 de tei pe tot domeniul public al municipiului Iasi. Desigur, din cei 10.000 de tei, asa cum au cerut cetatenii municipiului Iasi, 100 vor fi pusi in bulervadul sau pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, pentru ca este dorinta lor. Multumesc. Pentru celelalte trei probleme, referitor la PUG voi face o informare diagonala. In momentul de fata avem primite aproximativ 10 avize de la avizatorii care sunt nuantati in lege pentru finalizarea documentatiei. Se lucreaza la cele trei capitole importante, respectiv mediu, monumente istorice si documentatia pentru Ministerul Dezvoltarii. Am mai depasit cateva etape, responsabil de proiect fiind domnul viceprimar Daniel Matasaru caruia ii multumesc pentru implicare, cu aceste sedinte aproape zilnice pe care le face la primarie, exista premisele finalizarii documentatiei pana la sfarsitul acestui an. Toata documentatia am reusit sa o avem chiar si intr-un sistem editabil, putem lucra pe ea si lucram si in momentul de fata. Fata de PID-PC, se mai lucreaza la documentatie, o parte a raportului a fost finalizat, a ajuns la noi. Avem si raportul preliminar pentru proiectele propuse pentru noua etapa de finantare si o sa il aducem la cunostinta dumnevoastra ca si modalitate de judecare a bugetului pentru anul 2016. Dar ma surprinde faptul ca nu ati remarcat ca am finalizat dosarul de candidatura pentru Iasi Capitala Europeana a Culturii, dosar care a fost prezentat intr-un cadru public destul de larg. RATP-ul, asa cum aminteam, e un subiect pe care il avem si pe ordinea de zi a sedintei de astazi. Am facut prezentarea in cursul zilei de ieri, este pe plus. Exercitiul financiar pentru semestrul intai arata deja un profit, ceea ce inseamna ca este bine. Avem toate motivele sa inaintam in proiectul nostru ca Regia de Transport sa supravetuiasca, suntem in continuare deschisi pentru a sustine transportul persoanelor in varsta, pensionari, elevi si studenti si vom veni de asemenea cu planul de investitii pentru anul 2016. Strada Eternitate este cel mai4/17 

FM.14.CIC.01/27.07.2009

obiectiv punct pe care l-ati atins in aceasta interpelare. Intr-adevar am suferit foarte mult, cadrul legal ne-a adus in situatia in care nu puteam interveni pana la o anumita data, dar trotuarele vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an. Despre contractul pe l-am detinut cu constructorul, aceasta a fost reziliat urmand sa ne gasim resursele necesare pentru a ne putea recupera pagubele pe care eventual constructorul le-a adus prin neexecutarea la termen a acestuia. Multumesc foarte mult. Domnul presedinte.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule primar.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Treizeci de secunde, daca... 15 secunde, vis-a-vis de Capitala Europeana a Culturii. Dumneavoastră stiti ca sedinta de sedinta spun chestiunea asta, faptul ca astazi lipseste si asta e important in ceea ce am zis, as fi apreciat daca si consilierii locali erau invitati la acel cadru larg in care a fost lansata discutia. Eu pe email nu am nicio invitatie si as fi vrut sa particip.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim domnule consilier. Stimati colegi... dar capitolul s-a incheiat.

Doamna consilier Preda Anca

Imi dati si mie cuvantul? Nu cred ca s-a incheiat, am ridicat mana, nu cred ca ati fost atent.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stiti, eu am intrebat, dar daca v-ati razgandit cu mare placere, poftiti.

Doamna consilier Preda Anca

Nu, tot legat de acelasi subiect cu faptul ca a fost finalizat dosarul de candidatura pentru lasi Capitala Culturala Europeana, voiam sa va spun ca luna trecuta am votat totusi un proiect ce viza consiliul director, dar si o serie de modificari care sunt aduse actului constitutiv si statutului si constat ca aceste modificari au fost supuse spre apobare doar Consiliului Local. Ele nu se afla deocamdata inregistrate la Judecatoria Iasi astfel incat nu consider ca puteti spune ca este finalizat dosarul de candidatura atata vreme cat nu avem un act constitutiv si un statut actualizate si valabile la zi, asa cum au fost trecute ele prin hotararea Consiliul Local. Ieri la sedinta de comisie l-am intrebat pe domnul responsabil sau care stiu ca raspunde de multe ori pentru aceste proiecte si care cel putin la sedinta de Consiliu Local trecuta a raspuns, si mi-a spus ca este depus la Judecatorie de mai bine de o saptamana si nu este inregistrat nimic in acest sens, asa ca mai inainte de a depune candidatura va rog sa aveti in vedere sa depuneti cu toate actele si cu un consiliu director valabil si cu toate actele la zi. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Multumesc tare mult. Am sa imi permit sa spun ca intr-adevar este un aspect formal care vizeaza activitatea Fundatiei Iasi Capitala Culturala mai putin relevant in continutul dosarului de candidatura. Dosarul de candidatura este un dosar al iesenilor, nu al fundatiei. Fundatia este doar vehicolul, cea care trebuie sa asigure, sa spunem, asistenta tehnica in elaborare. Foarte corect ce ati spus, probabil ca si termenele necesare pentru a le strabate prin judecatorii si alte institutii nu ajuta in momentul de fata, dar nu conteaza deloc. Nu exista niciun capitol in dosarul de candidatura referitor la statutul sau nu al Fundatiei, el se putea face si in lipsa acesteia. Multumesc. Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Trecem in continuare conform programului pe care l-am stabilit la aprobarea ordinii de zi cu o... Putin, domnule consilier, sa termin si pe urma daca aveti dumneavoastra de completat ceva. Ieri in comisiile reunite s-a stabilit ca doua proiect sa fie retrase de pe ordinea de zi, proiectul numarul 7 si proiectul numarul 19, si avem si o completare la ordinea de zi. Supun spre aprobare ... si 19. Dumneavoasta ati fost si dumneavoastra in comisie ieri. Si proiectul numarul 19 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al unor imobile aflate in administrarea consiliului in vederea casarii. Stimati ... Poftiti, domnule consilier. Domnul consilier Danga Marius Sorin

Totusi ieri s-a exprimat si optiunea ca toate trei regulamentele sa mai stea pana la sedinta ordinara urmatoare in discutie, pentru ca vicepresedintele ligii Habitat prezent ieri aici a adus cateva argumente care ar fi putut sta in picioare la modificari. Propunerea ar fi sa le amanam pe toate trei, 5, 6 si 7, daca se poate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Asa este. Dumnealui a insistat, dar datorita timpului pe care l-am avut la dispozitie in comisiile de ieri am reusit sa strabatem chiar articol cu articol si celelalte doua proiecte de hotarare isi vor capata modificari pe care le-am analizat in comisii astfel incat sa lasam totusi pana la modificarea legii asociatiilor de proprietari sa nu perturbam activitatea de autorizare a administratorilor de cladiri. A fost intr-adevar, la solicitarea colegei noastre, Anca Preda, care doreste sa aprofundeze proiectul de hotarare numarul 7 intr-un mod justificat, sa amanam pana la sedinta ordinara a lunii viitoare astfel incat sa putem eventual interveni cu modificari daca va fi cazul sau poate chiar cu completari necesare pentru buna desfasurare a activitatii. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Si continui. Supun spre aprobare stimati colegi, ordinea de zi cu acea completare si cu cele doua proiecte retrase pe care le-am spus mai inainte.

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Se abtine cineva?

Doua abtineri. Dumneavoastra domnule profesor si... A, si dumneavoastra domnul Ficu. Pai, v-am intrebat si erati in discutie. Va abtineti pe rand sau toti odata? Pe rand, pe rand. Deci proiectul ordinii de zi a fost votat. Dam citire ... la solicitarea domnului primar incepem cu completarea C1 care este mai importanta si care necesita...    5/17

Dispoziția nr. 926/ 29.09.2015 - completare:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de maximum 29.909.072,41 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Veneam cu propunerea avand in vedere faptul ca nu peste multa vreme voi fi nevoit sa predau fraiele acestei sedinte din punct de vedere executiv domnului viceprimar Gabriel Surdu, sa incepem cu proiectul C1 ca sa ne epuizam energiile acum la inceput, in analiza si dezbaterea Consiliului Local. Domnul presedinte...

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Poftiti domnul

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Dragi colegi, daca tot se doreste a se incepe cu C1, apropos si de raportul privind implementarea PID-PC, de ieri de la discutii am avut si eu timp sa ma documentez putin. Noi avem astazi in patrimoiu sa zicem asa, un credit BRD de tip revolving de 30 de milioane de euro. E facut pentru a sprijini implementarea proiectelor europene, acolo pentru managementul de trafic in ultima varianta adusa in lista, in anexa 1, aveam 3,8 milioane de euro din cele 20 cat are proiectul pentru managementul de trafic. Acum ni se propune sa mai imprumutam inca 6 milioane de euro, deci inca vreo 30% din proiect. Adica avem in fata perspectiva ca numai dintr-un proiect sa acoperim din bugetul propriu, ca practic creditele de acolo o sa le platim, aproape 10 milioane de euro din 20 cat are proiectul, evident cu rontunjiri. Bun, cat riscam pe total pe intregul pol de crestere pe toate proiectele din PID-PC, pentru ca daca intr-o firma privata s-ar fi petrecut asemenea neconformitati, ce credeti ca s-ar fi intamplat cu echipa de implementare a acelor proiecte intr-o firma privata? Cum numai la Iasi, am facut o cercetare, o documentare de desktop, sa spunem asa, pe ceilalti poli de crestere, avem o asemenea anvergura a neregularitatilor, a neconformitatilor. De exemplu si avem un exemplu local - Apa Vital, post mediu 1 peste 120 milioane de euro, cat credeti ca e valoarea corectiilor de acolo si tot proiecte foarte greu de implementat sunt. Trebuie sa clarificam aspectele astea. Dincolo de nevoia evidenta ca suntem in acest moment in implementare de a gasi o sursa pentru finantarea mai departe a proiectului, trebuie sa stim acest Consiliu Local, deliberativul, trebuie sa stie cat din aceste erori, din aceste constatari intermediare sau finale ale Autoritatii de Management, este neprofesionalism si cat este abuz, daca el exista al Autoritatilor de Management? Pentru ca riscul financiar asupra bugetului, nu neaparat cel de anul asta, dar anii viitori pentru ca poate mai avem niste perioade de pasuire, dar bugetele de anii viitori vor fi clar afectate. Riscul asupra acestui buget este foarte mare si va propun sa evaluam posibilitatea deschisa de legea administratiei publice locale de a imputernici o echipa dintre consilierii locali sa verifice modul de implementare a proiectelor din PID-PC, sa ne vina cu o concluzie asupra ce s-a intamplat acolo, pentru ca dincolo de faptul ca stim ca inseamna 25% corectie, de ce a fost aplicata acea? ce s-a intamplat? ce spune Autoritatea de Management ca s-a intamplat, nu stim si asta conteaza foarte mult. Am solicitat ieri notele acelea prin care ni s-au dat 25% corectie pe un proiect sau 5% pe celalalt. Desi s-a promis ca il vom primi, intre timp nu l-am primit. Eu ma refer la intregul pachet de proiecte din polul de crestere pentru ca Ok avem aici 6 milioane, mai vine cu alt proiect inca nu stiu cat. Cat inseamna acest ? nu stiu

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am inteles foarte bine si chiar e o intrebare justifica as putea spune. Desigur necesitatea imprumutului nu vine dintr-o sa spunem un excedent pe care nu vrem sa il utilizam, ci dintr-o nevoie pe care trebuie sa o accesam si noi de la trezoreria statului si as face doar o singura paranteza cu posibilitatile ca si acest credit sa fie platit de catre bugetul de stat asa cum s-a mai intamplat si in perioada anterioara, ca observatie. Bugetul despre care dumneavoastra aminteati, cel pe care l-am prevazut initial pe acest proiect managementul de trafic, era un buget care asigura pe de o parte cota de cofinantare cea obligatorie 2% plus total cheltuieli neeligibile la care se adauga si necesitatea cash-flow-ului, rulajului pana in momentul in care cererile de plata sau de rambursare se intorc in visteria locala. Corectia, penalitatea de fapt de 25% aplicata contractului de lucrari s-a facut pe baza unei misiuni de audit pe care auditorii autoritatilor de managent de pe fiecare minister in parte o aplica proiectelor unde considera in detrimentul sa spunem muncii colegilor lor din minister care au verificat la randul lor pe parcusul a aproximativ 6 luni de zile acest proiect si care au zis ca toate lucrurile sunt in regula, motiv pentru care s-a si semnat, s-a avizat si s-au demarat toate procedurile necesare finantarii si implementarii acestui proiect. Asta nu justifica sub nici o forma necesitatea de a nu contracta sau mai bine spus imposibilitatea de a nu contracta acest buget de la trezoreria statului. Pe de alta parte noi ne vom folosi de toate caile legale ca actul care a determinat corectia sa poata fi constestat, sa fie contestat, sa fie justicat in contestatie si mai departe sumele sa ne fie rambursate. Solutiile pe care Ministerul Dezvoltarii le ofera in momentul de fata sunt un pic fortate in sensul ca ei aplica corectia, nu da voie la contestatie, iti opresc banii urmand ca tu daca vei reusi in instanta sa iti justificii nevinovatia sa iti recuperezi banii de la bugetul de stat intr-o maniera care nici asta nu este foarte bine reglementata si care spune ca de fapt finantarile se fac pana la data limita 31 decembrie 2015, dar nu mai mult de 60 de zile pana la incheierea situatiilor financiare de pe sa spunem structura de aplicare a acestui program de finantare. Intr-un fel, cum interpretam noi este faptul ca aceste autoritati de management intai se indestuleaza si apoi vor vedea daca si returneaza. Asta ar fi sa spunem concluzia noastra. Neintelegerea care a aparut in Ministerul Dezvoltarii si in Ministerul Mediului despre care aminteati, dar sa stiti ca si acolo lucrurile stau similar, este faptul ca aceleasi autoritati de management au dat aviz pozitiv intr-o zi si aviz negativ in alta zi. Faptul ca s-a generat o ordonanta la nivelul intregii tarii, ordonanta 2 pentru sustinerea finantarii de data aceasta, nu a confinantarii, a finantarii corectiilor si alte cheltuieli neeligibile fata de cele generate initial, arata faptul ca6/17 

FM.14.CIC.01/27.07.2009

discutam despre o situatie la nivel national. Bineinteles fara a fi nevoie sa eliminam posibilitatea de a ne justifica in fata consiliului ce s-a intamplat pe fiecare proiect in parte. Raportul aproape lunar pe care ADR Nord-Est il face impreuna cu colegii chiar in aceasta sala a primariei pe fiecare proiect in parte, ca modalitate de implementare si ca solutii pentru ducerea la bun sfarsit a fiecarui proiect, arata faptul ca transparenta este maxima si fiecare proiect isi are sa spunem cel putin doi observatori, doi observatori externi, respectiv ADR-ul si Ministerul Dezvoltarii si bineinteles celelalte programe de audit pe care le facem noi la nivel intern. Nu judecam sub nici o forma titlul proiectului pentru ca noi vorbim despre o reteta, despre prevederea aplicarii unei ordonante. Celelalte proiecte care au mai primit si ele corectii si stiti foarte bine ca am si mediatizat-o chiar si intr-o sedinta de Consiliu Local, de exemplu pe Muzeul Municipal serviciile de audit - 3 mii de lei si altele, am dat si sume foarte mici, ele au fost sustinute din bugetul alocat initial proiectului si nu a necesitat abordarea Ordonantei 2. Celelalte sume sunt necesare pentru ca ele dezechilibreaza intr-adevar partea de cash-flow acordata proiectului prin imprumutul BRD cel de 29,9 milioane de euro, cash-flow care va putea fi reechilibrat odata cu rambursarea tuturor sumelor necesare. Vreau sa fac si un anunt pozitiv, s-a rambursat saptamana trecuta suma de 16,5 milioane de lei pe proiectul Post Mediu Eficienta Energetica si Mediu pentru Reabilitarea Sistemului de Termoficare, deci mecanismul functioneaza. Functioneaza cu intarzierii destul de mari cu toate ca si acolo a fost blocata rambursarea, toata suma a fost data inapoi de catre Guvernul Romaniei prin bugetul de stat urmand ca toate dilemele pe care ministerul le are fata de acest proiect sa si le rezolve ulterior. Aceasta este motivul pentru care am introdus proiectul pe ordinea de zi pe de o parte, iar referitor la echipa despre care dumneavoastra doriti sa o implementati din randul consilierilor sau din randul consilierilor si a executivului, nu este niciun fel de problema pentru ca proiectele sunt total transparente. Partea economica este mai mult decat in evidenta tuturor directiilor si compartimentelor de specialitate si putem sa facem si acest lucru pentru ca nu deranjeaza absolut deloc. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Domnul Ficu.

Domnul consilier Anghel Ficu

Buna ziua. Dragi colegi, domnule primar, legat de acea neregula, acea constatare de corecție 25%, este forte grav din urmatorul lucru, va spune un om care lucreza pe proceduri de recuperare si constatare nereguli. Procesul verbal prin care s-au constatat neregulile este titlu executoriu si este cert, lichid si exigibil. Dumneavoastra puteti sa il desfiintati daca reusiti in instanta, dar pana la o proba contrarie aceasta este o neregula, o datorie certa care este constatata printr-un act administrativ care are putere de titlu executoriu si este o mare problema datorita faptului ca in cazul in care se va castiga in instanta trebuie sa va puneti intrebarea urmatoare - suntem la sfarsit de exercitiu financiar, proiectele sunt finantate din exercitiul 2007 - 2013, in instanta daca castigam, castigam in 2015, 2016, 2017 cand exercitiul financiar este incheiat si nu stiu de unde vor fi returnati bani. Probabilitatea este foarte mica avand in vedere faptul ca exercitiul este incheiat.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Exact asta am si spus ca ministerul a actionat - intai se indestuleaza si apoi vede daca ramburseaza, motiv pentru care ei au aplicat, nu au emis acele note de constatare. Aplica sa spunem retragerea din rambursari sau pe cereri de plata urmand ca noi sa suportam si ei sa vada daca ei ii dau inapoi. Observatia dumneavoastra este la fel de egala cu observatia mea.

Domnul consilier Anghel Ficu

Cum v-au retinut banii fara sa emita un titlu? Totusi banii s-au ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Anghel Ficu

Nu cred. Nu cred. Nu inteleg cum sa retina niste bani fara titlu.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Crede si nu cerceta.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Apropos de instante ca mai era o intrebare aici. Noi aici in Consiliul Local am aprobat solicitarea executivului de a angaja servicii juridice pentru chestiuni de genul asta, pentru a sprijini serviciul nostru juridic in contestarea sa zicem corectiilor, ar fi interesat de stiut daca pana in acest moment, cred ca a trecut aproape un an de zile de cand am aprobat chestiunile astea, care sunt rezultatele, daca am castigat in instanta ceva sau nu.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sincer va multumesc si imi cer mii de scuze domnul presedinte ca am intervenit tocmai pentru a scurta. Alaltaieri s-a castigat in instanta contestatia pentru Centrul Tehnologic Regional la fel pe o masura de corectie de 1,9 milioane de lei, suma care ne va fi virata, de alaltaieri pana se comunica hotararile judecatoresti.

Domnul consilier Anghel Ficu

Deci iata ca in instanta daca nu avem un titlu pe care sa il atacam, e un document care s-a emis, asta spun. Domnul viceprimar Chirica Mihai

O secunda, repet, alaltaieri in instanta la contestatia facuta la Curtea de Apel pentru retinerile aplicate Centrului Tehnologic Regional, un proiect deja receptionat si intrat deja in functiune, s-a recuperat suma retinuta in valoarea de 1,9 milioane de lei. Adica exista sansa sa se intample si aici. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stimati colegi atrag atentia ca discutiile se vor purta strict pe proiectul pe care noi il discutam, alte discutii pe alte teme la interpelari, da? Clar? Si incepem. Supun ... Poftiti doamna.    7/17

Doamna consilier Preda Anca

Pe proiectul in discuție, nu pe alte chestiuni

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Pe proiect, da.

Doamna consilier Preda Anca

Avand in vedere ca acest proiect, completarea C1, a fost pus la dispozitie ieri in sedinta de comisii si la acel moment nu am lecturat nota de fundamentare, referatul de specialitate, poate reusiti sa ne lamuriti ce a avut in vedere sau ce ati avut in vedere prin nota de fundamentare cand a fost invederat aspectul ca blocarea finantarii nerambursabile prin masura luata de MDRAP de a suspenda platile catre municipiul Iasi, ca urmare a inexistentei unui raspuns din partea Directiei Nationale Anticoruptiei referitor la inceperea/ neinceperea urmaririi penale in dosarul numarul 499/P/2013. Nu stiu la ce face referire, este unul dintre argumentele care a stat la baza documentatiei aferente acestui proiect de hotarare, daca ne puteti lamuri despre ce este vorba. Multumesc. Doamna consilier Gavrila Camelia

Permiteti sa pun si eu doua, trei intrebari pentru ca se leaga poate cand se va raspunde si de ceea ce intreba doamna consilier. Deci intrebarile ar fi urmatoarele: intr-un exercitiu de proiectie, presupunand ca s-ar castiga pe instanta la un moment dat sumele, ce se intampla cu acest imprumut? ce vom face? deci el curge mai departe? reapare o suma de bani la dispozitia bugetului local? Tot legat de aceasta intrebare cat este de mare disconfortul nostru ca plata pe urmatoarele perioade tinand cont si de celelalte imprumuturi existente. A doua intrebare este legata de chestiunea daca e corect, e legal si daca este si moral sa mergi mai departe cu finantarea unui proiect care este blocat cu niste analize, cu niste cercetari la care noi din cate intelegem nu avem niciun fel de raspuns despre ce este vorba - ce se cerceteaza, ce e corect, ce e incorect. Deci poate fi riscul de a valida acum un imprumut, de a incheia un proiect care la un moment dat sa fie supus unor si mai drastice corectii si din punct de vedere al legalitatii nu numai al unor chestiuni tehnice care pot fi reglate. Deci aici vrem sa stim exact ce votam si cat e de corect ce votam pentru ca daca este ideea de a finaliza un proiect necesar, e in regula ne asumam si daca toate conditiile de legalitate sunt. Daca totusi sunt niste ipoteze, niste semne de intrebare poate se gasesc alte solutii.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnul primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am sa incep cu ultimele intrebari lasandu-l pe colegul meu sa nuanteze ce a vrut sa spuna acolo. Ce se intampla cu imprumutul dupa finalizarea proiectului, imprumutul daca se recupereaza de la Ministerul Dezvoltarii devine sursa de investitii, doar de investitii la, sa-i spunem la nivelul bugetului local si la dispozitia Consiliului Local pentru a fi repartizat pentru alte obiective. Disconfortul ca plata, orice plata este un disconfort, dar nu este evident aici pentru ca suma este destul de mica impartita pe o durata de pana la 15 ani si nu are sa spunem o presiune asupra bugetului care sa ne sperie foarte mult. Despre posibilitatea de a opri acest proiect este imposibil pentru ca nereceptionarea lui la termen duce la ramburasarea in intregime a sumei, adica valoarea intreaga a proiectului, ceea ce ne-ar putea pune intr-un pericol de la aproximativ 4 milioane de euro spre aproximativ 20 milioane de uero. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Dam cuvantul domnului Coman.

Domnul director Coman Cosmin

Eu am sa raspund la intrebarea doamnei consilier referitor la nota de fundamentare. Asa cum scris si acolo, in conformitate cu art. 8, lit. n, din Ordonanta 64/2009, tocmai ca urmare a existentei unei probleme la nivel national, aceasta ordonanta a prevazut posibilitatea ca proiectele care se afla in cercetarea unei structuri, precum Directia Nationala Anticoruptie, sa primeasca mai departe finantare inclusiv de la bugetul de stat. Conditia este sa existe o adresa din partea DNA prin care sa se certifice ca nu a fost inceputa urmarirea penala, ci ca e doar in faza de cercetare. In aceste conditii legea prevede faptul ca sumele respective vor fi rambursate de la bugetul de stat, nu din bugetul Uniunii Europene, urmand ca odata cu terminarea cercetarilor in conditiile in care nu se incepe urmarirea penala, acele sume sa fie cerute mai departe de bugetul de stat din bugetul Uniunii Europene. Dar in ceea ce priveste beneficiarul, adica Municipiul Iasi, era de ajuns doar o adresa din partea Directiei Nationale Anticoruptie care sa spuna ca nu s-a inceput urmarirea penala. Inexistenta unei asemenea adrese din martie 2015 a facut ca suma de bani care era prevazuta pentru acest proiect in bugetul local, sa devina insuficienta spre sfarsitul anului, respectiv pentru ultimele trei luni. Acesta este motivul pentru care noi am propus acest imprumut pentru ca in eventualitatea in care raspunsul de la DNA nu va veni, noi sa putem totusi finanta acest proiect, sa il ducem la bun sfarsit, pentru ca asa cum spunea si domnul Chirica, altfel vom fi nevoiti sa dam inapoi toata suma de 20 milioane de euro.

Doamna consilier Preda Anca

Am inteles explicatiile date. As vrea sa stiu cand a fost formulta ultima adresa catre DNA, solicitandu-le sa ne spuna - a inceput sau nu a inceput urmarirea penala. Nu era nici un fel de problema, chiar puteau sa dea un astfel de raspuns sa spuna ca acest dosar, nu stim despre ce dosar este vorba 499/P/2013, este in faza de cercetare penala. Inteleg ca daca am fi avut acest raspuns nu ne-am mai aflat acum pe aceast nota de fundamentare. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sa raspunda domnul.

Domnul director Coman Cosmin    8/17

Aceasta situatie asa cum spuneam, este la nivel national. Cererea catre DNA se face direct de catre finantator, de catre Autoritatea de Managemt POR, respectiv de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale. Ca urmare a inexistentei insa a unui asemenea raspuns, noi insine la nivelul municipiului Iasi, am facut trei cereri pana acum adresate direct acestei institutii prin care ii rugam sa ne dea un raspuns referitor la inceperea sau nu a urmaririi penale, cererii care au raspuns fara un raspuns. Nu am primit un raspuns de la acesta structura. Am facut adrese si catre Ministerul Dezvoltare Regionale, si catre Ministerul Fondurilor Europene si catre Ministerul Finantelor Publice. Dar, repet cei care fac adresa oficiala si cer pentru toti beneficiarii din Romania, sunt reprezentantii AMPOR, deci de la nivelul MDRAP. Ultima cerere pe care noi am facut-o, noi de la nivelul municipiului Iasi, este din luna august 2015.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

O ultima intrebare, vreau si eu sa stiu care este gradul de indatorare al municipiului Iași in acest moment, poate doamnul Coman ne raspunde, si daca contractarea acestui imprumut mareste intr-un fel gradul de indatorare al muncipiului Iasi.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Poftiti doamna director.

Doamna director Apetroaie Maria

(nu vorbeste la microfon) ... fie ajungem la un grad de indatorare de 22,22% in conditiile in care legiuitorul stabileste un grad maxim de indatorare de 30%.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Stimati colegi, eu am precizat la inceput - puneti intrebarile astfel incat si raspunsul sa fie complet pentru ca pe acelasi subiect putem multe, multe... Va rog, poftiti domnul Danga. Mai aveti ceva?

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Domnul presedinte, dar cred ca ar trebuie fiecare dintre consilieri sa isi structureze la un proiect de hotarare sa puna o singura data intrebarile. Mi se pare aberant sa discutam de 5, de 6 ori...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stimati colegi, discutiile se poarta privindu-ma pe mine, da? Va rog. Ieri am discutat pe acest proiect o ora, da? Poftiti, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumim. Va exercitati bine atributiile. Domnul primar a spus aici ca in conditiile in care primim banii inapoi, castigam procesul si primim banii, acesti bani se constituie in bugetul de investitii. Raspuns gresit. Ordonanta 2/2015 spune foarte clar ca noi putem accesa acesti bani pentru cofinantare, prefinantare sau situatia descrisa de domnul director. Deci nu vreau sa se creeze ideea ca noi luam bani de la Robor plus 3% sau cat e asta, luam bani ieftin pentru a ne face buget de investitii pe anterior. Nu, acest credit va afecta bugetul nostru pe anii viitori ca va trebui sa ii dam inapoi si nu vom putea utiliza banii in alta directie. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Raspuns gresit, domnul consilier si va spun si de ce, pentru ca daca ii obtinem de la Ministerul de Finante si ii cheltuim si daca castigam in instanta, ei revin autoritatii care i-a adus in acest proiect, respectiv municipiului Iasi. Niciodata nu se vor intoarce la finantator, ci se vor intoarce la beneficiarul creditarii si ei devin ca sursa de finantare doar in lista de investitii exact ca si suma de 29,9 milioane de euro care prin rambursare devine fond de rulment, respectiv excedent in sustinerea programelor de investitii publice ale municipiului Iasi. Multumesc. Gresesc, doamna director? Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stimati colegi supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 29.909.072,41 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;

Este cineva impotriva? 4 voturi impotriva.

Se abtine cineva?

Cine este pentru?

Va multumesc. Proiectul de hotarare a trecut.

Domnul viceprimar Chirica Mihai a iesit din sala de sedinta.

Stimati colegi permiteti-mi sa trecem la ordinea de zi. Ma asculta cineva?

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

Cu doua amendamente pe care le aveti dumneavoastra la mapa. Cine este pentru?

Se abtine cineva? O abtinere, da? Proiectul de ...

Doamna consilier Preda Anca

Numai putin, eu votez impotriva. Nu ati pus in discutie acest proiect.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

A fost discutat ieri.

Doamna consilier Preda Anca

Cum adica. Nu va faceti treaba cum trebuie, domnul Axinia? Va laudati ca faceti ca la carte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta    9/17

Dumneavoastra ce faceti ma puneti... Aveti interventie la proiect?

Doamna consilier Preda Anca

Da, avem intervenție la proiect.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Pai nu ati ridicat mana.

Doamna consilier Preda Anca

Ba da, nu m-ati vazut. Nici nu ati dat cuvantul la discutie. In fine, nu mai fac niciun fel de discutie. Ne-ati spus ca odata cu rectificarea bugetara o sa ne aduceti si o proiectie bugetara.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Doriti sa luati cuvantul? Poftiti.

Doamna consilier Preda Anca

Da, m-am gandit ca mi l-ati dat.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Haideti.

Doamna consilier Preda Anca

Voiam sa motivez votul meu impotriva pe acest proiect, motivat de faptul ca ne-ati promis ca impreuna cu acest proiect, inca de saptamana trecuta, o sa ne aduceti si un proiect de buget pentru sarbatorile Iasiului, rectificam cu sume de bani pentru sarbatorile Iasiului, dar nu avem niciun fel de proiect de buget in acest sens. Nu ma pot raporta, fata de promisiunea pe care nu v-ati tinut-o, nu pot decat impotriva sa votez, multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stimata colega, daca va uitati mai bine pe proiectul de hotarare aveti toate explicatiile.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Domnul presedinte, a existat un material la Secretariatul Consiliului Local care putea fi consultat. Cred ca ar trebui sa il primesca si ceilalti consilieri, adica Secretariatul Tehnic sa il traga la xerox pentru a putea fi inmanat.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Il aveti la mapa.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel

Stimati colegi daca imi permiteti, primiti chiar acum, imi pare rau ca a durat atat. Aveti o explicatie detaliata pentru bugetele, ma rog, evenimentelor majore din cadrul Sarbatorilor Iasiului. Trebuie spus ca sumele nu sunt exacte, exacte, este o anvelopa, dar in principiu aveti mult mai multa transparenta. Imi pare rau ca a omis domnul primar, Mihai Chirica, a fost initiativa dumnealui, de a veni in mod trasnparent asa cum s-a solicitat de catre toata lumea. Venim in fata iesenilor, nu avem absolut nimic de ascuns, mai multa transparenta, mai multa deschidere catre dumneavoasta, catre ieseni. Cred ca lucrurile nu pot fi decat in favoarea Iasiului.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnule profesor Boisteanu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

Referitor la proiectul care este in dezbatere as vrea sa stiu daca devine o cutuma motivarea, ca atunci ar insemna ca fiecare consilier indiferent de forma sau de rezultatul votului sa isi exprime pozitia si cei contra, si cei pentru si cei care se abtin. Pare o practica care nu este normala. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Atunci doamna consilier o sa va exprimati in scris punctul dumneavoastra, de ce va opuneti si o sa ne spuneti mai tarziu, da?

Doamna consilier Preda Anca

Puteti sa imi dati cuvantul? Imi mentin votul impotriva. Va rog sa consemnati. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da am inteles. Deci cu un vot impotriva la doamna consilier impotriva la doamna consilier. Doua voturi... supunem la vot.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Domnul presedinte, pot sa va perturb putin? Ni s-au distribuit niste materiale cu Sarbatorile Iasiului si cu niste proiectii bugetare. Ele sunt spre stiinta, spre lectura in biblioteca sau suporta si discutii?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Pentru transparenta.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Pentru transparenta. Pentru transparenta va informez ca actiunile de la Inspectoratul Scolar, de la scolile iesene nu sunt bugetate deloc sau vor fi bugetate sau sunt intr-o nedeterminare post-modernista, daca vreti sa fim culturali, sau este o ... Cum 5000 lei. Scrie la sfarsit, ia uitati-va dumneavoastra, vreo 2-3 pagini, dupa ce eu apar cu ardoare cultura si educatia ieseana, avem trei pagini de activitati la Inspectorat, sub egida Inspectoratului si un buget de 5000 lei. Imi spuneti si mie ce reprezinta acest lucru? Cine raspunde, va rog frumos? V-am spus ca va perturb putin, dar spre binele educatiei.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci la articolul de care discutam acum, la punctul 1pentru rectificarea bugetului vorbim strict pe ce este in material. Dumneavoatra m-ati intrebat de o hartie care exista la mapa dumneavoastra referitor la niste sume pentru Sarbatorile Iasiului care nu are nimic de a face cu subiectul numarul 1. Deci ceea ce este bugetat...

Doamna consilier Gavrila Camelia

10/17

Nu va suparati. In momentul in care Secretariatul Consiliului Local vine si distribuie un material, in momentul in care se aduce acest material fie ca are sau nu legatura cu subiectul in discutie, luam act de el, ne uitam. Va intreb ca un consilier cuminte si respectuos pe dumneavoastra presedintele momentului acestuia, daca stiti ceva, daca se discuta, daca se va discuta, daca intra in legatura cu ceea ce discutam acum, s-a rectificat un buget, poate ca este o omisiune, poate ca nu e o tehnoredactare atenta, poate ca e o transparenta de etapa. Deci va dau tot eu argumentele, dar vreau sa primesc un raspuns, asta e motivul.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Doamna consilier, răspunsul este următorul, nu ca un elev care este intrebat, la inceputul sedintei v-am pus la dispozitie proiectul de hotarare privind punctele pe care le avem ordinea de zi de astazi. Nu am facut nicio referire la acest act, daca faceam vreo referire, il anexam la un punct de aici si spuneam ca acest...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Cred ca si eu si consilierii asteptam un raspuns nu de la dumneavostra pentru ca apreciem tentativa, ci de la cineva din executivul primariei. Deci unul din domnii viceprimari, totusi ca sa putem depasim momentul ca eu nu am intentia decat sa stiu ce se intampla pentru ca daca este ceva de precizat, precizam acum cat se inregistreaza si cat stabilim o strategie pentru luna care incepe si in care se afla sarbatorile Iasiului.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Sumele estimate in acest proiect de buget sunt cele care in urma unor solicitari din partea celor care vor asigura in timpul Sarbatarilor Iasiului aceste servicii, au fost estimate niste sume in functie de contractarile care se vor face sau care deja sunt in curs de contractare, restul sumelor sunt pentru colaboratori si pentru sprijinirea activitatilor curente. Adica, la dumneavoastra daca exista o nemultumire sau un lucru pe care vreti sa il adaugati, nu este nicio problema pentru ca sumele sunt suficiente acordate de noi, consiliu, pentru desfasurarea acestor sarbatori.

Domnul consilier Leonte Constantin a intrat in sala de sedinta.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Bun. Atunci ca sa concluzionam, presupun ca in primul rand interesul era pentru contractele si toate spectacolele din momentul efectiv al sarbatorilor si acesta e sensul pentru care apare documentul, dar tocmai pentru ca sunt cred ca peste jumatate din activitatile organizate de scoli, au suportul lor propriu, nu au nevoie neaparat de sprijinire, dar sunt niste activitati care depind efectiv de suportul primariei si nu mi se pare normal ca sa trecem fara sa semnalez ca nu exista bugetare.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Am inteles. Toate sumele pe care scolile sau dumneavoastra prin Inspectorat le solicitati le vom supune atentiei consiliului si bineinteles executivul pentru a le va...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Si executivului primariei.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Si executivului primarie.

Doamna consilier Gavrila Camelia

S-a inregistrat. Aveati deschis microfonul, da? Va multumesc foarte mult.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Sarut mana.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul Ficu.

Domnul consilier Anghel Ficu

Doar 10 secunde. Vreau sa fac o observatie, mi se pare o risipa de bani sa arunci 600 de mii pe concertul din fata Palatului, dar mai mult decat atat “student bazar coolture” - 400 de mii de lei. 60 de mii de lei pe zi intr-un cort unde canta formatii locale. Adica aruncam cu banii. Cred ca ne mai trebuie un credit.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Daca imi dati voie. Puteti face un studiu personal ca sa vedeti cat costa aceste formatii care vin si care au niste pretentii exagerate. Ceea ce ati citit dumneavoastra acolo sunt sumele rezultate in urma unor negocieri. Nu aruncam cu banii, iesenii au nevoie si de acest moment al sarbatorilor si ca atare nu se pune problema ca arunca cineva cu bani. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Daca imi aduc aminte ... Stati sa vorbesc si eu putin in calitate de presedinte, daca imi dati cuvantul, da? Voiam sa atrag atentia ca am avut o sedinta extraordinara pe chestia aceasta. Data trecuta... Stati putin. Data trecuta... fara sume... si dumneavoastra...eu nu am participat la sedinta. Doamna secretar mi-a spus ca ati solicitat intr-o sedinta care va avea loc, ordinara, o detaliere a acestui program.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Solicitarea a fost asa - la momentul in care se va rectifica bugetul, pentru ca proiectul de hotarare asa a intrat in extraordinara. Doamna Simionescu ne-a prezentat, a semnat cu clarificari acolo, cu obiectiuni sau in fine cu adnotari, ca aceasta suma va fi cuprinsa la rectificare. Noi la rectificare aici, ca spuneati ca nu are legatura una cu alta, avem aici la capitolul 54.02.20 - alte servicii publice generale, finantare sarbatori conform HCL 293/24.09, ce tocmai am aprobat-o saptamana trecuta, 2 milioane de lei, din care inteleg ca 600 mii lei se duce pe artificii si 400 de mii pe bazar coolture. Despre ce discutam? Are legatura una cu alta si e normal sa discutam cifrele astea. Domnul consilier Matasaru Petre Daniel

11/17

Daca imi permiteti domnul consilier. Am ezitat sa intervin pana acum, dar tocmai ca nu am vrut sa discutam foarte in extenso. Trebuie spuse cateva linii directoare vis-a-vis de aceste sarbatori. Deci in primul rand ca nu se cheltuie mai multi bani, ci ne incadram in anvelopa vechilor cheltuieli ale altor sarbatori, pe de o parte. Pe de alta parte, am simplificat foarte mult lucrurile in urma rezultatului sondajului efectuat printre ieseni. Acele chestionare au aratat foarte clar ca iesenii isi doresc separarea partii laice de partea, sa zicem, de spectacol. Au aratat ca isi doresc mai multi ieseni sa fie promovati si noi am actionat in acest sens cu aparitia acestui festival pentru tinerii ieseni - Iași Junior, partea acea de muzica folclorica, partea aceasta adresata studenților pentru ca lasiul este totusi un oras al educatiei si doamna inspector general a subliniat foarte clar faptul ca sunt foarte multe proiecte initiate de catre scoli si cofinantate acolo unde au fost solicitari, de catre Primaria Municipiului Iasi, arata ca pretuim acest brand care este pretuit si de catre ieseni. Si nu in ultimul rand s-au axat eforturi semnificative, importante vis-a-vis si de acest spectacol pe data de 15 care trebuie sa puna in valoare foarte bine Iasiul si acolo desi nu s-a facut inca anuntul public exista un contract, un nume mare, important care va produce o surpriza placuta. Este printre optiunile iesenilor pentru ca sunt si artisti romani si artisti straini. Ceea ce va pot spune este ca este un nume cu adevarat important care va aduce Iasiul in centrul atentiei mai ales in contextul in care ne depunem dosarul de candidatura pentru oras european al culturii. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnul Ostaficiuc, va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Am si eu o interventie, ieri la sedinta de comisii au fost puse cateva intrebari, as vrea sa stiu daca am inteles gresit sau nu. Avem un buget alocat la inceputul anului pentru anumite activitati prezentate inca de a lungul timpului pentru sarbatorile Iasiului si avem o rectificare facuta pentru activitati suplimentare, e ceea ce am inteles eu. Totalul acestor doua sume reprezinta bugetul alocat pe anul 2015 pentru sarbatorile municipiului Iasi. Banuiesc ca aici in materialul respectiv sunt prezentate doar anumite actiuni, ele nefiind, da, totalul bugetului municipiului Iasi prezentat aici. Sunt doar cateva dintre aceste actiuni. Banuiesc ca acele actiuni cu inspectoratul erau deja prevazute in bugetul initial, de la inceputul anului, dar o prezentare mai detaliata cred ca ar trebui sa ne o faca domnul Pricop care se ocupa de acest proiect. Multumesc.

Domnul Pricop Mihai

Se aude? As vrea sa va aduc la cunostinta faptul ca sumele prezentate in acea detaliere sunt sume orientative. Nu putem vorbi la momentul de fata de sume in executie pentru ca nu avem contracte incheiate, tocmai pentru ca nu exista la momentul actual suma prevazuta in buget, nu este fond disponibil. In al doilea rand, capitolul unde facem rectificarea se numeste - sarbatori ale municipiului Iasi si alte evenimente publice din bugetul local. Deci noi din acest capitol de a lungul anului cofinantam si alte evenimente cultural-artistice care se intampla in municipiu, inclusiv Festivalul International al Educatiei. Ca sa raspund domnului consilier Ostaficiuc, intr-adevar suma de acolo nu este bugetul total pe acest capitol pe tot anul 2015. In legatura cu concertul si cu Bazar coolture, este vorba de o saptamana de spetacole in fiecare seara pentru studenti. Faptul ca in urma consultarilor publice s-a dovedit ca populatia municipiului Iasi isi doreste mai multe evenimente adresate principalului public din Iasi, studentii, ne-a obligat oarecum sa gandim si un astfel de proiect. Cortul respectiv pe care dorim sa il instalam are o dimensiune destul de mare, vorbim de un 40/40 de metri, deci sunt 1600 mp. Acel cort se instaleaza si sta timp de o saptamana in Iasi. Nu se gaseste in Iasi un astfel de cort, deci el trebuie achizitionat. Inca o data sunt sume estimative, nu avem niciun contract incheiat la momentul de fata. Vom aplica proceduri de negociere, proceduri prevazute de lege.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim. Stimati colegi supun ... si dumneavoastra? Poftiti.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Si eu, domnul consilier. Domnul presedinte astazi. As vrea sa aduc in atentia opiniei publice faptul ca in cadrul comisiei de specialitate, a comisiei de cultura, ieri, a avut aviz favorabil o propunere privind, sper eu, editia intai a premierii Panaiteanu- Bardasare, premiere acordata tinerilor artisti vizuali. As vrea sa multumesc comisiei de cultura si executivului pentru atentia acordata tinerilor artisti si artei contemporare, in general.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim domnul consilier.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Cu placere.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supun votului proiectul de hotarare numarul 1.

Cine este pentru?

Impotriva cineva?

Se abtine cineva? Dumneavoastra sunteti impotriva. 4 abtineri si o impotrivire, da? (3 abtineri si 2 voturi impotriva)

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Si eu tot impotriva sunt. Atunci cand veti fi toti de acord si cand veti da pentru educatie nu 5000 lei, ci ceea ce merita pentru toate actiunile pentru ca in tot ce ati zis v-ati contrazis. Domnul vicepimar a spus...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Eu am spus-o de mai multe ori si o spun inca o data, cand aveati de spus trebuia spus.

Doamna consilier Gavrila Camelia    12/17

Eu nu stiu daca s-a inteles intr-adevar ca 5000 e suma alocata de acest executiv pentru activitatile educatiei, pai, sunt prima care voi fi prima impotriva acestuia. Eu nu am dedus acest lucru, domnul profesor. Am dedus ca a fost o necondordanta. Am atras atentia asupra acestui lucru, din comentarii... pentru ca daca dumneavoasta...

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Domnul viceprimar spune ca ne vom incadra in suma, celalalt domn viceprimar spune ca educația va primi mai mult, mai mult de unde?

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Deci s-a votat. Proiect de hotarare numarul 2. Domnul, va aduc la ordine. Vreți sa va aduc la ordine? Proiect de hatarare numarul 2.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe, anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017;

Discutii? Supun, daca nu sunt discutii, supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

O abtinere, da? Am notat-o.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S. C. APA VITAL S.A. Iași (Actului Adițional nr. 14);

Discutii? Poftiti, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

As dori sa ne spuna doamna secretar daca la mapa, expunerea de motive si proiectul de hotarare sunt semnate de catre domnul viceprimar cu atributii de primar.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Da, originalele sunt, poarta viza viceprimarului si a primarului.

Doamna consilier Preda Anca

Pentru ca formulalele noastre nu sunt si voiam sa stiu daca isi asuma daca acest proiect. Voiam sa stiu daca isi asuma acest proiect. In regula. Multumesc.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Toate sunt semnate.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Atunci supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

In unanimitate s-a votat proiectul de hotarare numarul 3.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași(Actului Adițional nr.15);

Discutii? Nu.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice;

Domnul consilier Harabagiu Gabriel a iesit din sala de sedinta.

Discutii? Domnul Ostaficiuc, va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

La sedintele reunite de ieri s-a cazut de comun acord ca reevaluarea atestatului sa fie facuta la trei ani, drept pentru care pentru articolul 25, alin. 2, sa fie modificat in proiectul respectiv, da, cu termenul 3 ani.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

3 ani. S-a consemnat.

Cine este pentru ... Domnul Danga si dumneavoastra? Poftiti.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

O propunere de amendament. La art. 4 care prezinta cadrul legal, cred ca ar fi bine sa introducem totusi si legea 287/2009 care este Codul Civil si care are de la art. 792 incolo un capitol mare despre administrarea bunurilor altora si unde detaliaza dreptul in aceasta zona si nu as vrea ca regulamentul nostru sa incalce cumva Codul Civil. Nu, nu este.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu este. Atunci supunem.    13/17

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Exista un articol 36 care spune ca prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legislației romane in vigoare s.a.m.d. Dar daca apreciati ca e necesara si precizarea expresa a Codului Civil o putem face.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Supun spre aprobarea dumneavoastra cu cele doua amendamente facute de domnul Ostaficiuc si domnul consilier Danga.

Cine este pentru?

Impotriva? O singura impotrivire.

Se abtine cineva?

Deci cu o singura impotrivire proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”; discutii? Poftiti, domnul Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Ieri la comisia economica s-a stabilit ca in ceea ce priveste bonitatea agentilor economici se constituie din suma de 20 lei/apartament, deci ca amendament.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da. Mai sunt alte discutii? Nu. Deci supun la vot cu amendamentul propus de domnul Bulgariu.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? 3 abtineri.

Si impotriva? O impotrivire de la doamna consilier.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel

Daca imi permiteti?

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti.

Domnul consilier Matasaru Petre Daniel

O singura interventie. Multumesc frumos. Sa stiti ca aceste regulamente sunt in dezbatere publica de peste un an de zile si iesenii le asteptau, cetatenii le asteptau, asociatiile de proprietari le asteptau. Va multumesc. Sper ca dupa aceasta luna in care si domnisoara Preda va studia suplimentar ultimul regulament care trebuie aprobat, sa fiti de acord sa avem ordine.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

La proiectul numarul 8, pentru ca 7 a fost scos de pe ordinea de zi.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

Discutii? Supunem spre vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Discutii? Supunem spre vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Municipiului Iași, coniorm Legii nr.550/2002;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în supraiață de 21,27 mp (Lot 4), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 ;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva? 14/17

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 5,64 mp( Lot 1), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 către Sc MERCATO BEST SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 10,17 mp (Lot 2), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 către SC ESTER FARM SRL, în vederea extinderii spațiului comercial;

Discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva? Poftiti.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu

As vrea sa fac o precizare. Nu stiu, poate in lipsa mea, ca piata se prescurtează „pta”. Haideți sa fim mai atenti vis-a-vis de documente, ca o sa ne certe domna inspector sef si nu as vrea sa o iau pe degeaba.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Am notat. Multumim.

Se abtine cineva? Nu.

Proiectul de hotarare a trecut.

Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 56 mp, situat în Iași, Str. Dacia nr. 21, Pavilion 1, ap. 7 către VASILE SILVIA, în vederea extinderii locuinței ; Domnul consilier Harabagiu Gabriel a intrat in sala de sedinta.

Discutii ? poftiti, domana consilier.

Doamna consilier Preda Anca

Strict pe criteriul conflict de interese ma abtin, tin sa precizez.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

O abtinere, da ? tinem cont.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva decat doamna consilier ?

Impotriva ? nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 131 mp, situat în Iași, Std. Albă nr. 2, identificat prin sector cadastral 17, parcela CC 521 - parțial;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Impotriva ?

Proiectul de hotarare a fos adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 496 mp, situat în Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial ;

Discutii ? doamna Preda.

Doamna consilier Preda Anca

As dori sa fac urmatoarea precizare, cred ca este util sa aduc la cunostinta opiniei publice faptul ca exista deja un PUZ pe aceasta suprafata, ma rog, a fost aprobat pe toata suprafata pe care o detine domnul acesta plus acesti 496. Pe aceasta chestiune, mi s-a parut un pic la comisia de specialitate impreuna si cu domnul Danga si cu doamna Palaga, am discutat pretul concesiunii sa fie unul care sa se aproprie cat mai mult de realitate, am pus un pret destul de mare. Voiam doar sa aduc la cunostinta opiniei publice acest aspect mai ales ca aceasta persoana face obiectul mai multor plangeri pe la noi, pe la Serviciul Urbanism, si ca sa nu fie nici un fel de discutie. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedentary

Deci cu ceea ce ati discutat, s-a modificat ceva nu?

Doamna consilier Preda Anca

15/17


Noua ni s-a parut putin ciudat ca pe un teren al primariei s-a facut PUZ luandu-se in calcul si suprafata care o detinea acest domn plus cei 496, ca si cum ar fi stiut ca o sa ii concesionam, stiti, cam asa.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Da, am inteles. Supun spre aprobare.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării amplasamentului suprafeței de 142 mp de teren, atribuit in folosinta gratuita Complexului Muzeal National Moldova, prin HCL 261/2015 ;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiectul de hotarare numarul 19 a fost retras.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi, a imobilelor (constructii si teren aferent), situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A) , si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B), avand destinatia de ‘'Muzeu de Istorie Naturala'';

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind transmiterea, fară plată, a 50 de tarabe scoase din uz, către comunele Costesti, Mosna si Dolhesti din Județul Iași;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a spatiului situat în Iași, str. Fundac Armeană nr.8C aflat în domeniul privat al Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipului Iași;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a spatiului cu destinația de locuință situat în Iași, comuna Tomești, bloc nr.4, scara B, parter, apartament nr.3, aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iași;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 9968/5 (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN)intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iași - construire locuința pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? sunteti impotriva

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTE NR. 26, NUMAR CADASTRAL 146867 întocmit in vederea construirii de locuinte colective, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? a, da, dumneavoastra sunteti impotriva PUZ-urilor.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR.2, NUMERE CADASTRALE 149634, 149635, 128835, 128911, 128927 intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii, platforma, parcaje, cabina poarta, cladire post trafo, copertine carucioare, pilon publicitar, panouri publicitate si reclama; construire statie carburanti-magazin, copertine pompe, pompe rezervoare subterane, gura descarcare carburanti, bloc aerisire, punct aer/apa aspirator, panou publicitar amplasat pe sol, semnalistica, separator de grasimi; construire centru comercial tip supermarket, imprejmuire si semnale publicitare, pe teren proprietate privata persoane juridice;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? dumneavoastra doamna consilier.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI, ȘOSEAUA BÂRNOVA nr. 12, NUMĂR CADASTRAL 127107 Întocmit în vederea construirii unei locuințe și împrejmuire teren proprietate ;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? dumneavoastra sunteti impotriva ? pai ati ridicat la abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. VITICULTORI nr.8, număr cadastral /C.F.148168 întocmit pentru construire locuință, anexe, garaj, fântână, fosă septică, amplasare panouri solare și împrejmuire pe teren proprietate ;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Se abtine cineva ?

Cineva impotriva ? o impotrivire.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trebuie sa remarcam ca intre timp domnul profesor Leonte a sosit dupa ce s-a strigat prezenta. Putin stimati colegi.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

As vrea pentru toti colegii si pentru toti ieșenii sa va invitam la Muzeul Unirii, maine si poimâine. O sa primiți pe email orele la care se semneaza aceste protocoale de colaborare cu universitatile iesene, cu partidele politice, cu mediul de afaceri si cu cat vom fi mai multi cu atat vom demonstra ca sprijinim Iasi Capitala Europeana a Culturii si vom fi alaturi de idealul pe care il are primaria de a deveni capitala culturala a Europei. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Stimati colegi multumim pentru prezenta si data viitoare va asteptam cu interes.

PRESEDINTE DE SEDINTA, AXINIA CONSTANTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

17/17


FM.14.CIC.01/27.07.2009