Proces verbal din 30.06.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 30 iunie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 62790 / 08.07.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare din 30.06.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 30 iunie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ANGHEL FICU

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    AUR MARIUS CATALIN

4.    BEJAN VICTOR

5.    BIRHALA CONSTANTIN

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CATALIN

10.    DANGA MARIUS SORIN

11.    GAVRILA CAMELIA

12.    HARABAGIU GABRIEL

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MATASARU PETRE DANIEL

15.    MELENCIUC GEORGIANA

16.    NAVODARU LAURENTIU

17.    NEDELCU VLAD NICOLAE

18.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

19.    RUDNIC ERICA

20.    SANDU VASILE

21.    SURDU GABRIEL MIHAI

22.    SCRIPCARU CALIN

23. TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu -secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Aur Marius Catalin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 568 din data de 24 iunie 2015, completată prin Dispozitia nr. 580 din data de 26 iunie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2014 ;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului pe anul 2015;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iași, Șos. Națională nr. 43 pentru montarea unor echipamente de telefonie mobilă;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 357/    2014 ;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.78117/01.09.2010, incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. ECOPIATA S.A.;

7.    Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8, către Direcția Locala de Evidență a Persoanelor;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr.36782 si 52728/2015;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași (modificarea Actului Adițional nr.13)

11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Asociațiilor de Apă Canal;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferenț;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri intre terenul situat in Șos.Națională nr.70 in suprafata de 1912 m.p. proprietate privata (Anexa A) si terenul situat in Sos.Moara de Foc f.n. in suprafata de 1429 m.p. proprietatea Municipiului Iasi (Anexa B);

14.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 11/2015;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 232 mp, situat în Iași, str. Pantelimon Halipa f.n., sector cadastral 59, parcela CC2071/10, nr. cadastral 149003, carte funciară 149003 ;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol aflat în domeniul privat al Municipiului Iași;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp ;

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

20.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către ONG-uri si Partide Politice;

21.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Conversie a terasei partiale etaj 2, corp B, in spatiu medical”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 6, N.c 124540 si 145321 întocmit in vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DIMITRIE RALET NR. 2A, N.c 142396 întocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in spatii de birouri si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL CAROL I NR. 40-42, NUMAR CADASTRAL 123369 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, DEALUL ZORILOR T29, N.c 18557/2 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AEROPORTULUI FN, N.c 144908 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERGENT GRIGORE IOAN NR. 7, N.c 147088, 147084, 147609 intocmit in vederea construirii a doua imobile reparatii auto si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 80 Intocmit in vederea construirii unui centru pentru primirea copiilor in regim de urgenta si copiii strazii pe teren aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, STRADA PODISULUI NR. 3, N.c 127110, 127121 si 5497/2, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate persoane fizice;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT N.c 2753/4 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi - construire de locuinte individuale cuplate pe teren proprietate privata persoana fizica;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 86, N.c 139488 întocmit in vederea construirii unui depozit de medicamente pe teren proprietate privata persoana juridica;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 171A, NUMAR CADASTRAL 144778 întocmit in vederea construirii unui imobil pentru prestari servicii nepoluante si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica ;

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IMASULUI NR. 5, (STRADELA PRIMAVERII NR. 13) N.c (5783-7475-7412)/2 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR. 6BIS, N.c 144455 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29, N.c 138863 întocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 62-64, N.c 138557 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 117, N.c 19695 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirepe teren proprietate privata persoane fizice;

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA ADUNATI NR. 11, N.c 141894 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

40. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 324.34 mp, situat în str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastra l 37, parcela CR 1914/1/1 (Anexa A) și aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si doamna Mitocaru Raluca Otilia;

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în aplicare a dispozițiilor art.8 alin.3 din REGULAMENTUL (CE) nr.1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

Dispoziția nr. 580/ 26.06.2015 - completare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării domnului Florin Cîntic în funcția de Director Artistic al proiectului „Iași -- Capitală Europeană a Culturii 2021

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale Cadru a Municipiului Iași până în anul 2025;

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 568 din data de 24 iunie 2015, completată prin dispozitia nr. 580 din data de 26 iunie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Boca Adrian Florin, doamna Preda Anca si doamna Vranceanu Simoa.Va supun aprobarii si procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 mai 2015 și a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 12 iunie 2015. Domnule presedinte aveti cuvantul.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local cu sesiunea de interpelari. Cine se inscrie la interpelari? Va rog. Va rog, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Buna dimineata va spun si eu. Cateva lucruri. O sa incerc sa fiu scurt, dar cuprinzator. Prin H.C.L. nr 301/2013, acest consiliu local a aprobat delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare si exploatare a parcarilor cu plata.    La doi ani dupa aceasta decizie serviciul nu este in continuare

concesionat, iar initiativa pe care eu am avut-o atunci ca viceprimar si care a fost in lista de investitii, aceea de a dezvolta propriu serviciu prin achizitionarea de sisteme automate de parcare pentru parcarile inchise si de parcometre de a lungul bulevardelor, a fost abandonata. Suplimentar pe gestiunea traficului mai avem si decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie care elimina posibilitatea de a ridica masinile de pe spatiul public. Practic am pierdut doi ani de zile. Eu as vrea sa nu mai pierdem inca unul sau eu stiu, doi si va propun sa studiati varianta de a abroga acel capat de HCL care prevedea concesionarea serviciului si sa dezvoltam propriu serviciu. Avem la dispozitie pentru dotare, daca suntem pregatiti evident, bani europeni pentru asta in exercitiul 2014-2020. Un punct. Al doilea. Inteleg ca solicitarile noastre de a vedea cum au fost cheltuiti bani de catre Fundatia Iasi Capitala Culturala Europeana si de catre primarie in cadrul Festivalului International al Educatiei, au fost la baza contrareactiei colegilor nostri din PSD din Consiliul Judetean care au gasit de cuviinta sa arunce cu noroi in echipa care organiza celalalt festival de avergura din Iasi, respectiv FILIT. Am avut in aceasta dimineata curiozitatea si va invit si pe dumneavoastra dupa ce se termina aceasta sedinta, sa accesati sistemul electronic de achizitii publice, sectiunea anunturi de atribuire sau notificari de atribuire pentru achizitiile directe si o sa vedeti toate achizitiile pe care echipa FILIT le-a facut, sunt toate acolo. Numai un rauvoitor ar fi putut spune ca nu are date despre modul in care au fost cheltuiti acei bani. De aceea inteleg reactia organizatorilor, nu acelasi lucru il pot spune despre fundatie si despre FIE. Vreau sa ii transmiteti domnului Dobos daca nu este in sala, ca fundatia fiind infiintata de acest consiliu si fiind finantata cu bani publici este departe de a fi un ONG privat sau de drept privat cum spunea domnia sa. Inteleg ca avem gata un raport de audit facut de directia de specialitate a primariei, solicit publicarea acestui raport care are caracter de document public. Este o conditie fara de care cred ca aceasta echipa nu poate merge mai departe in pregatirea candidaturii. In sedinta, acum doua sedinte ordinare am transmis la comisii proiectul de hotarare al liberalilor privind infiintarea unei echipe de analiza, a unei comisii de analiza a activitatii Politiei Locale, la comisii. Eu nu fac parte din comisia juridica, asa incat nu pot sa stiu daca a ajuns acel proiect si a fost dezbatut de comisia juridica, fac parte in schimb din comisia de ordine publica si constat cu parere de rau ca ea nu s-a intrunit, nu a convocat-o nimeni de atunci. Acest subiect a fost, iata, si el ingropat. As vrea daca se poate, doamna secretar, pe ordinea de zi a urmatoarei comisii juridice care oricum va trebui sa se intruneasca pentru discutiile de ieri de la comisie ca aveam un document care trebuie analizat, sa transmiteti si acest proiect de hotarare pentru ca asa a votat acest consiliu, l-a transmis la comisia de specialitate si comisia de ordine publica. Si un subiect mai particular, a reiesit in urma audientelor pe care le-am avut, cresa 10, domnul Surdu pentru dumnevoastra ar fi asta, o stiti, cea din Decebal, cea permanenta, are una din salile de grupa ocupate de un ONG. In numele parintilor care umplu listele de asteptare, va rog ca prim pas sa va asigurati ca toate spatiile sunt folosite conform destinatiei si sa nu ratam de asemenea oportunitatea de a construi noi crese din fondurile europene pentru ca pe Axa 4 - dezvoltare urbana, ele ar fi eligibile. Din ce imi aduc aminte acel ONG mai ocupa un spatiu si la cresa din Decebal si la cresa din Mircea. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnul Ficu.

Domnul consilier Anghel Ficu

Buna ziua. Dupa cum stiti s-a aprobat programul operational regional iar documentul programatic prevede ca vor fi finantati in continuare polii de crestere ca si principalele motoare de dezoltare economica, dar vor fi finantate si acele municipii resedinta de judet care au potential de crestere cu impact subregional. Insa pentru a operationaliza aceasta abordare comisia europeana prin documentul programtic, cere ca municipiile, orasele care depun proiecte in cadrul POR sa isi fundamenteze investitiile pe baza unei strategii integrate de dezvoltare urbana. Intrebarea este urmatoarea: in ce stadiu suntem noi ca municipalitate in ceea ce priveste strategia de dezvoltare urbana integrata, daca ajunge in Consiliul Local sau cand ajunge?

Domnul consilier Aur Marius. Catalin - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca mai sunt interpelari? Va rog domnul Navodaru.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Sarut mana si buna dimineata. Am sa incerc sa ridic o problema sensibila pentru noi toti, pentru toti iesenii, este vorba de situatia pietelor agroalimentare din Iasi. Nu cred ca este un secret pentru cineva dintre noi ca in ultimul timp aceasta prioritate a iesenilor a fost lasata pe planul doi. In primul rand as vrea sa ma refer la piata agro de la CUG. Cei care au avut curiozitatea si au trecut portile acestei unitati agroalimentare au vazut ca ea este divizata, despartita in doua datorita traficului rutier si organizarea acestei piete agroalimentare lasa mult de dorit. O alta intrebare pe care as dori sa o adresez este: ce se intampla si ce se poate face pentru pietele de cartier, ma refer aici la piata Dacia, la piata Pacurari care este utila doar in zilele de weekend, si in piata Doi Baieti. Daca s-a identificat vreo solutie sau este vreun proiect sau o strategie de dezvoltare a acestor piete agroalimentare si daca Ecopiata, Primaria gandeste o modalitate prin care tot ce se intampla in aceste piete agroalimentare si ma refer la cele mai mari din cartierele cum ar fi: Nicolina, Alexandru si piata Chirila, avem posibilitatea identificarii unor spatii pentru parcarea auto pentru ca toata lumea stie ca sambata si duminica este aproape imposibil sa gesesti o parcare in aproprierea pietei. Aceasta problema de fapt eu am ridicat-o cu foarte multi ani in urma, nici pana astazi nu si-a gasit rezolvarea. Ce rezolvare identificam sau identificati astfel incat aceste piete agroalimentare sa nu fie confiscate de comercianti asa zisii pietari? Pentru ca daca doresti sa faci cumparaturi adevarate, marfa buna si mai ieftina atunci trebuie sa faci de la marginea pietelor si nu de la tarabele care sunt inchiriate acestor pietari. Va multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Si noi va mulțumim. Daca mai sunt interpelări? Daca nu, cu permisiunea dumneavoastră am sa dau cuvântul domnului George Simion. Va rog domnul George.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As specifica, domnul George Simion este liderul unei platforme unioniste Actiunea 2012. Pe scurt as vrea domnul Simion sa ne informati despre ce vreti sa faceti.

Domnul Simion George

Domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri, distinsi participanti, ma numesc George Simion, sunt presedintele platformei unioniste Actiunea 2012. Noi militam pentru unirea pasnica a celor 2 state romanesti, pe care speram sa o vedem realizata in viitorul cat mai apropiat si sunt astazi in fata dumneavoastra pentru a va solicita sprijinul de stanga, de dreapta, de la Bucuresti, de la Iasi, de la Cluj, de la Chisinau. Este momentul sa punem cu totii umarul la realizarea unitatii nationale romanesti si acest sens va informez ca duminica acesta la Chisinau va avea loc o ampla actiune, mare adunare nationala. La aceasta actiune, din centrul Chisinaului, 1000 de tineri vor porni pe jos in directia Romaniei, pentru a cere fratilor de peste Prut, unirea. Vor ajunge la Ungheni sambata, pe 11 iulie 2015, unde impreuna cu ei pe ambele maluri ale Prutului vrem sa refacem podurile de flori, vestilele poduri de flori care au fost simbolul dorintei noastre legitime de reunificare a celor doua state. Va invitam pe toti cei aflati in aceasta sala sa veniti sambata 11 iulie la Prut, la Ungheni pentru a reface aceste poduri, pentru a cere impreuna reunirea celor doua state. Mizam pe sprijinul dumneavoastra ca pana pe 11 iulie la nivel de institutii pe care le reprezentati si la nivel de persoana fizica, sa fiti alaturi pentru ca aceasta actiune sa aiba amploarea dorita de, cred noi toti. Va multumesc ca mi-ati permis sa iau cuvantul si mizez pe sprijinul dumneavoastra..

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da si as mai face o completare. Multumim, domnul George Simion. Persoana pe care noi am propus-o sa se ocupe de aceasta actiune, din partea Consiliului Local, consilierilor PSD vorbesc, este domnul Gabi Harabagiu, toti cei interesati, dumnealui tine relatia directa cu domnul Simion. Multumim foarte mult.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multumim si noi.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Incercam sa raspundem interpelarilor. Am sa indraznesc sa incep eu, domnul Aur.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va rog, domnul primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Referitor la interpelarea legata de parcarile cu plata. Asa este, printr-o hotarare a Consiliului Local votata de catre noi toti, s-a aprobat concesionarea prin licitatie publica a serviciului de organizare a parcarilor cu plata, de exploatare a lor. Procedura s-a derulat pe parcursul anului 2014-2015, nu s-a incheiat cu semnare de contract avand mai multe motivari printre care faptul ca cea mai mare a parcarilor centrale supuse spre exploatare s-au realizat prin fonduri europene ceea ce nu permite abordarea din punct de vedere legal privind obtinerea de profit din exploatarea acestor parcari. Mai mult decat atat s-a trecut si a ramas chiar in hotararea de consiliu ca toate parcarile de resedinte sa fie exploatate de catre directia noastra de patrimoniu si toate veniturile provenite din exploatarea parcarilor de resedinta sa reprezinte veniturile necesare pentru intretinerea si extinderea locurilor de parcare in municipiul Iasi, lucru care se intampla si in acest moment prin diverse cartiere. Putem sa aducem si raportul colegilor de la Citadin, este vorba de Mircea cel Batran, zona Alexandru cel Bun si alte zone. Referitor la organizarea, asa cum domnul Surdu stie foarte bine, organizam si o sa avem o modificare de organigrama motivata si de implementarea proiectului management de trafic, a unui compartiment de exploatare a parcarilor cu plata care va aduce in discutie si rectificarea de buget privind dotarile. Este adevarat pe noul program POR se prevad posibilitati de atragerea sumelor pe fonduri europene privind dotarea parcarilor de catre autoritati publice si avem in vedere acest lucu. Raportul de audit este in curs de finalizare, s-a terminat raportul financiar, l-am verificat si o sa il supunem atentiei publice, sa fie publicat pe site-ul primariei. Celalalt raport privind activitatea financiara din interiorul fundatiei este in curs de finalizare de catre serviciul de audit al Primariei Municipiului Iasi. Repetam ceea ce am spus-o si prin comunicatele de presa anterioare, suntinem in totalitate organizarea FILIT-ului ca si a festivalului de Teatru pentru Tineret, ca si a festivalului nostru al educatiei si pentru festivalul de teatru a fost prevazuta o suma de bani in comisia de cultura din cadrul biroului ONG pentru a-l putea organiza in conditiile cele mai bune. Referitor la Politia Locala, lasati-ne domnule Marius Danga, sa asteptam raportul Directiei Nationale Anticoruptie privind implicarea politistilor locali in acele fapte care le sunt imputate. Nu putem sa punem o ancheta peste o alta ancheta, putem face o analiza asupra raportului semestrial, eventual al Politiei Locale fata de activitatea curenta. Fata de celalalt aspect eu personal nu ma pot implica si nici nu vreau sa o fac atata timp cat exista un organ al statului care face o verificare, iar la comisia juridica vom supune analizei ceea ce ati propus dumneavoastra pe raportul curent. Pentru crese ii dau cuvantul colegului nostru.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Problema ocuparii unui spatiu de catre o fundatie in doua crese care apartin municipalitatii, a fost si pe timpul mandatului dumneavoastra, domnule Danga, si atunci si acum importanta pe care o are acest ONG in educarea copiilor cu probleme, este stiuta. De aceea masura radicala pe care ar fi trebuit sa o luam ca sa ii evacum din spatiile destinate creselor era o masura care nu a fost privita cu ochi buni nici de dumneavoastra si nici de noi astazi. Am cautat sa le oferim un spatiu acestui ONG pentru continuarea activitati si in continuare vom cauta acest lucru, motivat si de faptul ca cresele au spatiu deficitar si ne trebuie acest spatiu pentru completarea cu copii in functie de cererile pe care le avem, aproape 800 de cereri noi de a avea copii care frecventeaza cresele noastre. Ca atare am trimis nenumarate notificari acestui ONG care ocupa cu un act discutabil aceste spatii si vom lua masuri in asa fel incat la solicitarea dumnealui sa ii oferim alte spatii pe care le are primaria pentru desfasurarea activitatii pentru ca desfasoara o activitate principala in reducarea copiilor care au probleme. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Referitor la interpelarea colegului nostru Anghel Ficu, intr-adevar programul operațional regional pe noua etapa de finantare 2014-2020 prevede si actualizare strategiei de dezvoltare a localitatiilor si in special a municipiilor resedinta de judet. Avem pe ordinea de zi la proiectul de aprobare a strategiei culturale chiar o astfel de abordare. Este in atentia noastra, sa spunem ca proiectul a fost aprobat de catre comisia europeana saptamana trecuta, l-am studiat si vor incepe procedurile publice de actualizare a acestei strategii. Pentru pietele agrolimentare, domnul director Starica va rog tare mult sa faceti precizari mai ales cele legate de pietari. Aveti microfonul in fata. Multumesc.

Domnul director Starica Cristinel

Referitor la piata CUG, intr-adevar incercam sa localizam un alt teren pentru a o muta de acolo. Din pacate ar fi nevoie de o suprafata mai mare decat cea existenta pentru piata de en gros. In municipiul nu prea gasim, in afara Iasiului ar fi pentru cetatenii Iasiului foarte greu de ajuns, ma refer si la pensionari si la cei care mai ales in perioada de toamna isi fac cumparaturile din piata en gros. La piata Dacia, piata Pacurari si piata Tatarasi-Sud, am incercat sa facem anumite festivaluri in ideea de a aduce producatorii si cumparatorii dupa care sa continue, din pacate nu sunt cumparatori. Cel putin la piata Dacia cand am organizat impreuna cu domnul Danga, au venit producatori, au venit comercianti, nu au venit cumparatorii, dupa doua-trei zile au disparut din nou. La parcarile din Nicolina si piata Alexandru nu stiu, zona e foarte, cel putin la piata Nicolina e foarte inghesuita, nu stiu unde am putea gasi.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Pentru parcarea Nicolina exista un proiect de modernizare a acesteia impreuna cu piata. Desigur devine foarte neincapatoare datorita faptului ca cele doua piete Alexandru cel Bun si Nicolina sunt cele mai cautate mai ales in perioada de weekend. O sa incercam sa vedem in ce maniera putem exploata si strazile secundare ca locuri de parcare pe perioadele de weekend pana la ora 14 asa cum s-a mai facut de altfel cu Politia Locala pe parcursul anului trecut pana a inceput santierul din zona uzinei Nicolina. Multumim tare mult.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Multumim si noi, domnule primar. Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pentru ca in raspunsuri s-a facut apel cumva la activitatea mea anterioara, gasesc in interventia domnului primar referitoare la parcari numai argumente pentru propunerea noastra de abrogare a delegarii gestiunii prin concesiune. In ceea ce priveste spatiile ocupate de acel ONG, stim foarte bine ca pe perioada mandatului meu ei aveau un contract de inchirere in curs, iar intre timp a expirat si spatiile nu sunt puse la dispozitie. Total de acord si aici, toate ONG-urile au gasit sprijin in comisia pentru ONG de-a lungul timpului, dar deocamdata spatiile de crese trebuie sa fie spatii de crese tinand cont de presiunea parintilor, asta este parea mea. Din pacate am omis o rugaminte pentru directorul RATP, daca se poate sa gasim o solutie pentru platile prin sms ale biletelor. Era un serviciu foarte, foarte utilizat si de mine si alti cetateni ai Iasiului si cel putin in zonele in care nu sunt case, acolo unde nu sunt automate de eliberare de bilete sau pe perioadele mai tarzii cand casele sunt inchise, era o solutie foarte buna.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Pe acest lucru o sa se faca tot ce este posibil. Sa trecem la ordinea de zi.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Va supun votului ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local cu cele 41 plus 3 completari de proiecte de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Ordinea de zi a fost votata.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2014;

Daca sunt discutii ?

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului pe anul 2015;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Revin cu rugamintea ca si ieri sa se adopte o strategie economica de catre primarie avand in vedere ca vor exista corectii pe proiectele cu finantare europeana. As dori ca primaria sa se gandeasca foarte bine daca aceste corectii devin certe, exigibile si lichide, sa economiseasca banii ca sa poata sa plateasca si dupa aceea sa faca cercetarile, ce structura sau ce persoane sunt raspunzatoare de aceste corectii. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iași, Șos. Națională nr. 43 pentru montarea unor echipamente de telefonie mobilă;

Daca sunt discutii?

Daca nu, cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 357/    2014;

Daca sunt discutii ?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ar fi o discuție aici si as vrea sa o facem. Este o forma de a sprijini in continuare acest centru, o sa cerem si aprobarea ministerului privind schimbarea destinatiei din spatii de invatamant. Cu siguranta o sa si primim ca sa nu lasam liceul in bresa in ceea ce priveste aplicarea acestui proiect.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multumim.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.;

Daca sunt discutii?

Daca nu, cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.78117/01.09.2010, incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. ECOPIATA S.A.;

Daca sunt discutii?

Daca nu, cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8, către Direcția Locala de Evidență a Persoanelor;

Daca sunt discutii? Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Trebuie sa facem aceasta discutie. Imi permit sa intervin eu. Se propune ca perioada de acordare a spatiului in folosinta sa fie de 49 de ani fara schimbarea destinatiei acestuia. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multumim si noi.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr.36782 si 52728/2015;

Daca sunt discutii?

Daca nu, cine este pentru?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015; Daca sunt discutii? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Fata de lista anexata la proiect am fost instiintat ieri ca prin solicitarea 51126 si biserica Sfanta Vineri si Sfantul Alexandru din Alexandru cel Bun a solicitat sa fie introdusa in aceasta lista.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

E vorba despre biserica Invierea Domnului din Dacia, biserica Sfanta Vineri si Sfantul Alexandru si Episcopia Romano-Catolica care a facut acea solicitare in data de 24 iunie. Multumim tare mult.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Daca mai sunt? Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Revin la discutia pe care am avut-o ieri in comisie. Nu spun ca nu sunt de acord sa acordam sprijin financiar unitatilor de cult, dar va atrag atentia ca aceste unitati de cult au primit sprijin si in anii trecutii, substantial, in detrimentrul altor solicitari,a altor ONG-uri, a altor cluburi sportive care au fost lasate fara suport financiar. Nu cred ca ar fi nimerit in momentul de fata in aceasta sedinta sa nu luam in discutie si faptul ca am putea cu bani sa sustinem refacerea unor terenuri de sport la scoli sau am putea interveni pentru dezvoltarea caminelor pentru ingrijirea persoanelor in varsta sau am putea interveni cu sprijin financiar pentru dezvoltarea caminelor pentru copiii orfani. Deci sunt multe alte directii in care as vedea folositi banii nu numai catre unitatile de cult. Biserica are si alte mijloace de a obtine finantare. Eu personal va spun ca in fiecare saptamana delegati ai bisericii din parohia in care locuiesc vin la usa si primesc din partea mea diverse sume de bani mai mari, mai mici pentru intrajutorarea bisericii. Deci as vrea sa ne gandim foarte bine cum gestionam niste bani. Va multumesc tare mult.

Domnul consilier Aur Marius. Catalin - președinte de sedinta

Va mulțumim si noi. Domnul primar va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Il las si pe colegul nostru Catalin Bulgariu si o sa intervin la sfarsit.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Imi place sa constat ca PNL-ul a devenit un partid viu in Consiliu Local. La un proiect de hotarare unul dintre consilieri solicita finantare si pentru alte biserici, iar alt consilier local PNL spune - nu dati nici la cele care erau puse. Eu sunt foarte curios cum o sa decurga votul la acest proiect de hotarare. Multumesc.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Fiecare are parerea lui, domnul consilier, daca imi permiteti.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ca sa detensionam situatia, domnul Danga a avut o interventie cat se poate de corecta la solicitarea unei unitati de cult, dar vreau sa il asigur pe domnul Trandafirescu ca in acest moment prin bugetul local finantarea pentru unitatile de cult e mai putin de 10% din toate celelalte finantari pe care dumneavoastra le-ati propus. Atat pentru terenuri de sport adunat cu ONG uri si adunat cu sustinerea sportului iesean, pe cluburi sportive asa cum se face ani la rand. Prin urmare cred ca este un efort destul de mic pentru ceea e inseamna patrimoniul cultural pe care biserica il ofera pentru acest oras. Stiti foarte bine ca cele mai importante evenimente care se petrec in municipiul Iasi se petrec sub auspiciile celor doua culte importante, respectiv Mitropolia Moldovei si Bucovinei, cultul ortodox si cel romano-catolic. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Multumim si noi.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Daca imi permiteti? Exista in evenimetele organizate de mitropolie si evenimentele religioase, ar trebui sa ne mandrim cu niste evenimente pe care le organizeaza Consiliul Local.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am sa raspund curiozitatii colegului nostru. Totusi, Partidul National Liberal este un partid liber si liberal, adica fiecare dintre consilieri are voie sa aiba o parere. Cum noi printre ultimele modificari suntem totusi un partid mai degraba crestin democrat conservator si liberal, avem dreptul la opinii in toata aceasta panoplie de gandire. Fiecare este liber sa voteze cum vrea nu e nici o problema.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Doamna inspector general, va rog.

Doamna cosilier Gavrila Camelia

Eu am o simpatie profunda pentru domnul Trandafirescu si ma surprinde putin acesta atitudine, dar as vrea sa o iau mai degraba ca o alaturare de doua idei ce se pot regasi foarte bine in contexte diferite pentru ca, partea propunerii legata de terenurile de sport o sustin intru totul si eu constat mai mult poate decat multi dintre dumneavoastra cum arata la unele scoli si terenurile din jurul scoli si aleile de acces si poate ca o betonare si o refacere a acestora sau mai departe mergand spre zona terenurilor de sport care tine de fapt si de o filozofie educationala a ministerului Educatiei de a dezvolta si mai mult miscarea sportiva. Deci ar trebui sa se afle in atentia noastra, dar mi se par nepotrivite asocierile pentru ca acum discutam despre altceva. Deci argumentul ar tine in alt contest de strategie pentru o noua etapa si pentru anumite investitii, dar in contextul acesta facand o anticipare asupra strategiei culturale pe care o vom avea in final as spune ca din contra chiar trebuie sa folosim aceasta forma de multiculturalism pe care o regasim in contextul Iasiului si care se regaseste si prin dimensiunea spirituala, fie ca vorbim de zona ortodoxa, catolica, de sinagogi, de alte culte. Deci lucrurile ar trebui chiar sustinute si dezvoltate si mi se pare un act de responsabilitate si de intelegere conceptuala si culturala din partea unei primarii sa introduca in strategiile sale un element fundamental al dimensiunii de identitate pe care un cult o asigura unei comunitati.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu o abtinere din partea domnului Trandafirescu proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași (modificarea Actului Adițional nr. 13);

Daca sunt discutii?

Daca nu, cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Asociațiilor de Apă Canal;

Daca sunt discutii?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da, as veni eu cu aceste propuneri profitand si de zambetele domnului Danga. Propunerea ar fi, avand in vedere ca reprezentantul in aceasta adunare este primarul municipiului Iasi, ordinea de inlocuire sa fie de la stanga la dreapta vorbind, domnul Gabriel Surdu, domnul Daniel Matasaru si respectiv domnul Dan Tomorug, in functie de prezenta oricareia dintre cei nominalizati cu posibilitatea de a participa la aceste adunari. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va mulțumim si noi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferenț;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am listat azi dimineața H.C.L. nr. 154/2014, din mai 2014 prin care aprobam indicatorii pentru același obiectiv. Capitolele sunt aceleasi, sumele difera. Avem 88610 lei cu TVA in 2014, esalonarea investitiei spunea in 20142015, deci noi ar trebui sa o avem gata conform acelui H.C.L. si acum venim cu alti indicatori care ne urca la 340.643 de mii de lei TVA inclus. E o crestere foarte mare in conditiile in care asa cum observa si domnul Axinia ieri in comisii, referatele sunt aproape identice si nu ne dam seama ce a intervenit de la 88 de mii la 340 de mii. Poate ar trebui o explicatie in ce consta diferenta, ce lucrari suplimentare au fost prevazute s.a.m.d.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

O sa il rog pe domnul Tomorug.Sigur. Domnul Tomorug, va rog la microfon.

Domnul director Tomorug Petru Dumitru

In primul rand noul proiect de hotarare prevede o cumulare atat a lucrarilor de restaurare a monumentului, cat si a lucrarilor de constructie montaj privind amenajarea exterioara din jurul monumentului. 88 de mii de lei reprezinta cheltuielile pentru restaurarea monumentului propriu-zis constand in refacerea fundatiilor, refacerea monumentului, a crucii respective insemnand lipirea bratului rupt in urma actului de vandalism petrecut in urma cu cativa ani si fixarea acestuia, precum si lucrarile de curatire si conservare a materialului, respectiv calcar din care este constituit acest monument. In ceea ce priveste valoarea de constructie montaj aceasta se refera la reabilitarea si reamenajarea exterioara a intregului ansamblu, respectiv se readuce volumetria movilei respective la o forma cat mai apropiata de cea initiala, dezafectarea drumului de acces creat in mod ilegal as spune catre monumentul respectiv si amenajarea sa spunem din punct de vedere arhitectural care consta in executia a doua rampe de trepte, cate opt trepte cu latime variabila de la 3,80 metri la 4,50 metri, in total 16 trepte si trei podeste. In varful movilei, in jurul crucii lui Ferent urmeaza a fi executata o platforma cu un diametru de peste 13 metri precum si un monument reprezentand manile stranse cu o inaltine de peste 3,40 metri. Apoi urmeaza amenajarea peisagistica cu gazon si plante ornamentale. Va multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Mutumim foarte mult. întrebarea mai cuprindea sa spunem o secventa, de ce valorile sunt diferite fata de 2014. Directia pentru monumente, Directia de Cultura de fapt din cadrul Ministerului Culturii a finantat proiectul de restaurare a monumentului in sine, deci a crucii lui Ferent. Crucea lui Ferent asa cum s-a spus a fost fracturata, recuperata bucata rupta, dusa la restaurare, s-a facut tot acest proiect de restaurare a monumentului si el s-a adaugat la partea de refacere arhitecturala. De ce nu s-a facut in anul 2014? Datorita lucrarilor de interventie de pe bulevardul Nicolina care au insemnat sapaturi pe toata lungimea acestui bulevard pentru doua proiecte, este si managementul de trafic, este vorba si despre proiectul in sine de refacere a bulevardului inclusiv parte din reteaua de alimentare a viitoarei retele de fir contact. Acum lucrurile s-au finalizat pe acea zona, intre timp s-a finalizat si proiectul finantat de Directia de Cultura, le cumulam pentru ca ele trebuie receptionate sub un singur proiect si o singura receptie si inregistrata in patrimoniul public. ... Sigur.

Doamna consilier Gavrila Camelia

... mi se pare cu tot ceea ce ati spus acum sa fi existat inca un referat care sa argumenteze, sa detalieze pentru ca asa parea o inabilitate de demonstratie. Deci ar fi bine sa fie argumentele si referatele de oportunitate mai detaliate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Aceeasi observatie... corect. discutate si ieri in comisie asa cum spune domnul Axinia.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va rog domnul Anghel.

Domnul consilier Cristian Catalin

Cred ca daca ar fi sosit si acele planse ar fi fost mult mai explicite pentru noi si nu ar fi aparut astfel de discutii. De altfel ele trec pe la comisia de monumente si sunt convins ca sunt aprobate acolo si domnul Tomorug stie despre ce e vorba. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnul Anghel Ficu va rog.

Domnul consilier Anghel Ficu

îmi cer scuze ca trebuie sa fac aceasta observatie, dar as vrea sa ii dau un sfat domnului Tomorug. Cand mai vorbiti la microfonul public sau in fata Consiliului Local nu mai tineti mana in buzunar. Se uitau colegii la dumneavoastra un pic cam.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

împotriva?

Se abtine cineva?

în unanimitate proiectul de hotararea a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri intre terenul situat in Șos.Națională nr.70 in suprafata de 1912 m.p. proprietate privata (Anexa A) si terenul situat in Sos.Moara de Foc f.n. in suprafata de 1429 m.p. proprietatea Municipiului Iasi (Anexa B);

Cu amendamentul propus la mapa. Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Din cate am inteles din documentele puse la dispoziție de dumneavoastră, domnul lancu a obtinut o suprafața de teren de 1942 de metri daca nu ma insel care nu ii se poate acorda pe amplasamentul pe care l-a solicitat dumnealui. As vrea sa stiu cine raspunde din primarie pentru faptul ca acest teren a fost dat cu autorizatie de constructie bisericii ortodoxe si gradinitei si as vrea sa stiu cine plateste cheltuielile notariale.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Despre autorizatie am sa va spun eu, despre cine plateste cheltuieli o sa va spuna doamna Palaga. Autorizatia de construire a fost eliberata anterior aparitiei titlului de proprietate, el a fost pus la dispozitie de catre municipiul Iasi pentru constructia unei biserici. Terenul afecteaza curtea bisericii, parte din trotuar si strada si curtea gradinitei vecina cu biserica. Ulterior s-a obtinut in instanta un titlu de proprietate si s-a tergiversate pe parcursul a mai mult de 6 ani de zile pana s-a reusit sa ajungem la o intelegere cu dumnealui. Fata de cheltuielile notariale de efectuare a schimbului... sunt suportate de municipiul lasi, spune colega noastra.

Doamna director Palaga Letitia

Nu vorbeste la microfon.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

As mai face si eu o precizare, titlul de proprietate si autorizatiile sunt de la nivelul anului 1992.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Multumim.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Din ce scrie domnul lancu aici, daca ar fi fost intrebat s-ar fi stiut ca terenul este proprietatea dumnealui. Cine raspunde sa plateasca banii acestia pentru taxele notariale? Care este compartimentul sau persoana care se face vinovata? De ce nu a fost intrebat pentru ca s-a stiut ca el avea proprietate acolo ... Asa scrie in documentele pe care le-ati pus dumneavoastra la dispozitie.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Toate aceste fapte s-au petrecut la nivelul anului 1992.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Dar da banii se platesc acum. Cine plateste? Cine este vinovat?

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Din bugetul municipalitatii se propune achitarea taxei notariale.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Eu nu sunt de acord. Deci nu sunt de acord cu privirea la plata taxelor de catre municipalitate. Sa plateasca cine raspunde pentru lucru asta. Sunt de acord cu schimbul de teren, omul trebuie sa primeasca proprietatea lui. Nu sunt de acord cu plata taxelor.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu un vot impotriva sau va abtineti, domnul Trandafirescu. Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr.

11/2015;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Am aceeasi intrebare ca si ieri: cine semneaza receptia pentru aceste lucrari cadastrale. Pentru ca daca am inteles eu bine ieri in discutia din comisii, receptia pentru lucrarile cadastrale facute de catre Grup 5 este semnata de catre doamna Palaga sau in orice caz de compartimentul pe care il conduce dumneaei. Nu cred ca doamna are in subordine oameni pregatiti in domeniul cadastrului. De ce nu vad viza serviciului Gis-Cadastru? Am dat banii din Consiliul Local din cate imi aduc aminte pentru finalizarea cadastrului general al municipiului Iasi. Parti din aceasta lucrare trebuie sa existe. Nu mai vorbesc ca Serviciul Gis-Cadastru are in evidenta tot municipiul Iasi din punct de vedere cadastral. Lucrarile acestea care se fac de catre Grup 5 ar trebui sa fie date la Gis-Cadastru, suprapuse peste lucrarile cadastrale pe care le are si sa cada de acord si sa semneze receptia. De ce doamna Palaga? Nu pot sa inteleg.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Bun. O sa intelegeti mai tarziu. Problema este legata de inventarierea domeniului public si cu scuzele de rigoare asa cum s-a prezentat si in comisiile reunite de ieri, cred ca raspunsul a fost suficient. Si la serviciul Gis-Cadastru se are evidenta tot pe baza documentelor emise de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, nu vin aceste inregistrari in mod aleatoriu. Nu vad unde este problema?

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Problema este: cei de la Gis-Cadastru sunt speciliazati sa faca lucrul asta.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Dumneavoastra aveti o problema in ceea ce priveste receptia sau inventarierea domeniului public?

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Receptia.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Noi acum la inventarierea domeniului public.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu, pentru ca invetarierea poate sa fie eronata daca lucrarile sunt eronate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Toate lucrarile inventariate sunt avizate de catre Oficiul de Cadastru. Deci indiferent daca serviciul GIS le avizeaza daca nu sunt avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu conteaza.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Domnul primar, daca nu as lucra la CFR, la infrastructura unde m-am confruntat deseori cu probleme de suprapunere a terenurilor cu primaria care si-a trecut terenuri in domeniul public, terenuri apartinand CFR-ului, atunci as putea sa accept raspunsul dumneavoastra, dar nu pot sa il accept.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Eu va inteleg nemulțumirea.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu este o nemulțumire.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cu aceeași chestiune ne confruntam si noi, in care terenuri ale municipiului Iași au fost suprapuse poate si la alte autoritati locale invecinate, dar asta nu s-a petrecut datorita faptului ca acel functionar a facut sau nu a facut receptia, datorita faptului ca inregistrarea la Oficiul de Cadastru a fost gresita si a permis aceasta suprapunere.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Tocmai de asta intreb. De ce nu exista viza serviciului Gis-Cadastru in asa fel incat inventarierea sa aiba girul ca este corect facut.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

O sa va prezentam in sedinta urmatoare, ca sa depasim momentul, si un raport din partea serviciului Gis-Cadastru referitor la acest proiect. Multumim.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Supun votului. Cine este pentru? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Totusi domnul Trandafirescu are dreptate, trebuie sa intelegem ca totusi sunt doua servicii din interiorul primariei care gestioneaza aceasta, una gestioneaza ca administrator, celalalt sa zicem il inventarieaza si tine aceasta gestiune. Cred ca ar fi ca proiectele de genul acesta, pe viitor pentru a exista o corelatie intre ceea ce patrimoniul comanda pentru masuratori s.a.m.d si mai departe partea de administrare la Gis, astfel de proiecte sa fie asumate de amandoua serviciile pentru a ne asigura ca dincolo de inscrierea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lucrurile sunt bine inscrise si la Gis-Cadastru, la noi. Adica a se vedea totusi aceasta propunere ca fiind una constructiva pentru a asigura buna comunicare in interiorul executivului.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va rog domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Serviciul de Cadastru externalizat pe care il foloseste primaria prin licitatie publica este un aspect, iar Gis-Cadastru este alt aspect. In momentul cand noi le punem impreuna avem un aviz de la Oficiul de Cadastru al judetului Iasi. Ceea ce nu se suprapune sau se suprapune ei vor sesiza pe cel care depune lucrarea, admitand-o sau respingand-o. In momentul in care noi vorbim de controlul celui care face printr-un serviciu externalizat controlul de catre primarie inaintea serviciului de Cadastru, asta inseamna ca nu mai avem nevoie de serviciul externalizat. Ori serviciul externalizat il folosim acolo unde pot exista orice discutie la licitatii, la schimburi de terenuri, acolo unde primaria este in afara unui interes propriu in ceea ce priveste masuratoarea, in ceea ce priveste inregistrarea si atunci Gis-Cadastru este cel care reprezinta primaria si face aceasta inventariere, dar cel pe care il folosim noi in serviciul externalizat are directa legatura cu Oficiul de Cadastru Imobiliare si acea inregistrare ramane. Felul in care inregistrau cei de la Cadastru pana astazi a fost schimbat, se lucreaza cu serviciul prin satelit si fiecare milimetru de teren nu va mai putea fi suprapus unul cu altul. Multumesc.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu va suparati ca intervin, dumneavoastra sunteti specializat in profesia dumneavoastra intr-un anumit domeniu. Daca dumneavoastra comandati o lucrare intr-un domeniu in care nu aveti cunostinta, nu va folositi de niste specialisti? As vrea sa stiu doamna Palaga ce cadastristi are ca sa poata sa receptioneze lucrarea? Asta e toata problema.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Deci va repet, doamna Palaga impreuna cu primaria lasi a selectat un cadastrist printr-o licitatie pentru a efectua aceste operatiuni, aceste masuratori si inscriere in oficiul de cadastru a acestor suprafete de teren. Domna Palaga nu are nevoie de nici un specialist. Prin selectarea acestei oferte are posibilitatea ca si prin verificarea pe care o face Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară sa aiba o masuratoare corecta fara suprapunere.

Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala de sedinta.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Haideti sa nu ne lungim foarte mult. Domnul Trandafirescu. Haideti sa reusim sa ducem discutia in alta parte.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu va suparati ca insist. Numai un minut si am terminat, este ultima interventie pe tema asta. Am si eu servicii din acestea externalizate de cadastru, obligatoriu trebuiesc verificate. De unde stiu ca respectivul cadastrist nu traseaza niste linii incorecte.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Domnul consilier, haideti ca sa terminam sa explicam intr-un minut si sa putem trece la vot. Rolul unui operator de cadastru este cel de a efectua toate masuratorile, incadrarile, sa spunem partea topografica si de desen pentru a putea fi inregistrat la cadastru. Rolul pe care il are doamna Palaga nu este de a receptiona, receptia o face Oficiul de Cadastru conform legii. Doamna fixeaza doar limitele proprietatii ce urmeaza a fi masurata, inregistrata la Oficiul de Cadastru, punct. Dumneavoastra prin serviciile Gis nu puteti sa interveniti sub nici o forma, pentru ca serviciul Gis asa cum il definiti trebuie sa efectueze masuratori, pentru a efectua masuratori trebuie sa fie agrementat de Oficiul de Cadastru. Pentru a fi agrementat de Oficiul de Cadastru trebuie sa prezinte acea lucrare si acea lucrare este avizata sau nu. Singura interferenta intre beneficiar si cel care toata documentatia topo-cadastrala este de delimitare a limitelor. Ceea ce poate sa faca doamna Palaga este sa ii prezinte procesul verbal sa spunem, procesul verbal de delimitare a limitelor terenului care urmeaza a fi inregistrat topo-cadastral, si propun sa trecem la vot.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Domnul primar... sa nu amagim...

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Nu dar stati... pana cancd.. avem si noi un regulament... stam aici si va ascultam pe dumneavoastră pana diseara...

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multumim si va supunem votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Imporiva?

Se abtine cineva?

Cu doua abtineri, domnul Trandafirescu si domnul. trei abtineri, domnul Trandafirescu, domnul Navodaru si domnul Danga, proiectul a fost votat.

Domnul consilier. Danga Marius Sorin

Vreau sa observati ca e pentru prima data cand microfoanele ne sunt taiate, ceea ce e o premiera neplacuta.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Daca toata lumea vorbeste unul peste celalalt, nu stiu cum ne-am putea intelege, domnul consilier Danga. Daca dumneavoastra reusiti va invit sa vorbiti peste toata lumea, va multumesc.

Domnul consilier Anghel Ficu a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015;

Daca sunt discutii? Daca nu, va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 232 mp, situat în Iași, str. Pantelimon Halipa f.n., sector cadastral 59, parcela CC2071/10, nr. cadastral 149003, carte funciară 149003 ;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Anastasie Panu nr. 1B/2B, subsol aflat în domeniul privat al Municipiului Iași;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, șos Moara de Foc nr. 17, bl. 597, adiacent ap. nr. 1, în suprafată de 3,56 mp ;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către ONG-uri si Partide Politice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Conversie a terasei partiale etaj 2, corp B, in spatiu medical”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa

Nr.14;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unamitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Va rog domnul.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ma pregăteam sa fac o intervenție pe proiectul următor. Nu, nu, nu. La ala am votat pentru.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 6, N.c 124540 si 145321 întocmit in vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;

Daca sunt discutii ? va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Discutii sunt la toate proiectele care au in vedere aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Dupa cum stiti grupul consilierilor PNL a facut sa zicem, a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste Planul Urbanistic General al muncipiului. Suntem in ultimele sase luni de valabilitate a acestuia. As vrea sa nu ratam termenele. Va asigur ca la fiecare sedinta de consiliu o sa readuc aminte acest subiect si as vrea daca se poate pe subiectul PUG in fiecare sedinta de consiliu sa vedem ca s-au facut pasi, in luna care a trecut s-au facut pasi astfel la finalul lunii decembrie sa avem PUG-ul aici in forma sa finala. Altfel ar fi un esec important pentru executiv, pentru noi ca si consilieri, dar si mai ales pentru institutia arhitectului sef care ar fi trebuit sa coordoneze bine acest proces. As vrea sa stiu cum stam astazi ca sa fie T0 pentru sedinta de iulie si ce de gand a se face in iulie pe acest subiect. Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As propune, nu il vad pe domnul Vericeanu sau poate... nu este in sala? Sa vedem de ce nu este in sala, te rog frumos. Lucreaza la PUG, vorba domnului. Voiam sa ii propun sa faca o informare scrisa pentru sedinta ordinara urmatoare pe care sa o aducem la cunostinta tuturor consilierilor si un punct de vedere si un semnal de alarma la care subscriem si din punctul nostru de vedere si o sa incercam ca impreuna sa gasim cea mai buna solutie, multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Domnul consilier Axinia va rog.

Domnul consilier Axinia Constantin

Vreau sa fac o completare la ceea ce a zis si colegul nostru Marius Danga. Referitor la faptul ca daca noi avem, deci intrebarea este ca urmarea unor intrebari adresate de cei care fac constructii si li se cere plan de urbanistic zonal. Regulamentul spune ca daca avem PUD nu este nevoie de PUZ. De ce se aplica treaba aceasta ? pentru ca multi sunt obligati sa isi faca planul urbanistic zonal. In momentul de fata exista planul urbanistic de dezvoltare care are toate detaliile, de detaliu pardon, care are toate detaliile necesare continuarii proiectului. Deci.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Inteleg ca ati adus o intrebare in discutie: de ce este nevoie de elaborare PUZ daca exista Pud. Este cea de a doua intrebare care va fi raspuns in scris pentru sedinta urmatoare, multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Va rog domnul Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Planul Urbanistic General al municipiului lasi care chiar daca consilierii PNL nu il accepta, este valabil pana 31 decembrie 2015. La orice constructie care depaseste anumiti indicatori din zona este necesar un PUZ. Asa este trecut in Planul Urbanistic General, conform PUZ si atunci obligativitatea de fapt a cetatenilor care doresc sa faca astfel de constructii este sa elaboreze PUZ. Intr-adevar domnul Danga are dreptate prin nefinalizarea PUG-ului pana la 31 decembrie 2015, municipiul Iasi va intra intr-o incapacitate de a eliberare certificate de urbanism, de a face eventual PUZ uri sau de a elabora in continuare PUD-uri, ceea ce ar insemna un mare blocaj pentru municipiul Iasi. Comisia de urbanism a municipiului Iasi a solicitat bineinteles dupa discutii si cu domnul primar, domnului arhitect sef si celor care se ocupa de Planul Urbanistic General al municipiului Iasi sa prezinte o situatie detaliata pentru ca la momentul actual serviciul de urbanism din cadrul primariei municipiului Iasi elibereaza certificate de urbanism pentru doar sase luni de zile. Blocajul intr-adevar va aparea. Este un semnal de alarma cunoscut si vom initia tot ce ne sta in putinta pentru a putea debloca aceasta situatie. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Daca nu mai sunt discutii va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DIMITRIE RALET NR. 2A, N.c 142396 întocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in spatii de birouri si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL CAROL I NR. 40-42, NUMAR CADASTRAL 123369 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu, va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, DEALUL ZORILOR T29, N.c 18557/2 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AEROPORTULUI FN, N.c 144908 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERGENT GRIGORE IOAN NR. 7, N.c 147088, 147084, 147609 intocmit in vederea construirii a doua imobile reparatii auto si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 80 Intocmit in vederea construirii unui centru pentru primirea copiilor in regim de urgenta si copiii strazii pe teren aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, STRADA PODISULUI NR. 3, N.c 127110, 127121 si 5497/2, intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT N.c 2753/4 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi - construire de locuinte individuale cuplate pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 86, N.c 139488 întocmit in vederea construirii unui depozit de medicamente pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 171A, NUMAR

CADASTRAL 144778 întocmit in vederea construirii unui imobil pentru prestari servicii nepoluante si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica ;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IMASULUI NR. 5, (STRADELA PRIMAVERII NR. 13) N.c (5783-7475-7412)/2 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

Cu o abtinere, domnul consilier Ostaficiuc, proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Domnul președinte, numai o intervenție, intr-adevar colegul meu mi-a atras atentia, este corecta. Nu votez la proiectul 34, nu ma abtin. Abtinerea este considerata vot. Deci nu votez. Da.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Deci la proiectul numarul 34 sa inteleg ca nu votati? Rog sa se consemneze. Va multumesc.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR. 6BIS, N.c 144455 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29, N.c 138863 întocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 62-64, N.c 138557 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 117, N.c 19695 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirepe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Am o intrebare, nu stiu sos. Stefan cel Mare nr. 117 este pe partea dreapta cum se merge spre Ursulea? Daca imi poate raspunde cineva. Deci daca este pe partea dreapta cum se merge spre Ursulea, sos. Stefan cel Mare? Nu stiu, nu mi-am dat seama din schita. Stiu. E pe stanga sau pe dreapta? Pe stanga, da? Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim si noi. Va supun votului. Daca mai sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Cred ca este de facut completarea pentru domnul consilier Trandafirescu, fiind pe partea stanga pentru ca pe partea dreapta sunt alunecari de teren. Banuiesc ca la asta vreti sa va referiti. Multumesc.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Asta voiam sa intreb. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim.

Proiect nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA ADUNATI NR. 11, N.c 141894 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;

... nu se aude la microfon

Proiect nr. 40

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 324.34 mp, situat în str. Diminetii f.n., identificat in sector cadastra l 37, parcela Cr 1914/1/1 (Anexa A) și aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si doamna Mitocaru Raluca Otilia;

Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Se abtine cineva ?

In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în aplicare a dispozițiilor art.8 alin.3 din REGULAMENTUL (CE) nr.1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am semnalat expirarea sau posibilitatea de a expira contractul pe care il avem noi cu RATP-ul intr-o conferința de presa si ulterior domnul primar mi-a raspuns public prin mass-media cu nu prea stiu despre ce e vorba. Ma incanta faptul ca este acest proiect de hotarare, dar in acelasi timp ma si ingrijoreaza. O data, ok, rezolvam de maine, nimeni nu ne poate spune ca nu avem un contract, modificam contractul care a fost incheiat in 2005. Problema acelui contract este chiar asta: ca a fost incheiat in 2005 si el nu este incheiat in baza lui 1370. Astazi intr-adevar ii dam o perioada, ii determinam perioada contractului respectiv la 15 ani, deci mai sunt cinci ani. Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa ne gandim in ansamblu la problema transportului public de calatori si sa acceptam prelungirea acestui contract, dar nu pe o perioada de 5 ani, pe una mai mica, poate pe un an, doi in care sa avem si timp sa delegam contractul pe baza regulamentului 1370, adica in caietul de sarcini sa scriem tot ce scrie in regulament, inclusiv despre compensatii s.a.m.d. lucruri pe care le-am facut printr-un HCL in 2013, am aprobat studiul de oportunitate, caietul de sarcini si contractul pentru incheierea lui pe baza lui 1370. De ce spun lucru asta? Faptul ca noi astazi prelungim cu 5 ani se traduce in - nu ma intereseaza banii de pe POR pe dezvoltare urbana - transport public. Pentru ca practic noi va trebui sa demonstram dincolo de strategia de care vorbea domnul Anghel la inceputul sedintei, va trebui sa demonstram pe langa strategie, planul de mobilitate, va trebui sa demonstram ca si avem delegat acest serviciu pe baza regulilor europene, regulamentul 1370 al parlamentulu si al consiliului. Daca noi 5 ani de zile prelungim contractul din 2005 care este incheiat inainte de 2007 cand a fost aprobat regulamentul, nu vom putea demonstra ca avem un contract delegat pe baza lui 1370. Eu zic sa incheiem pe un an, doi, perioada in care gasim solutia ca in acest exercitiu financiar sa avem un contract delegat pe baza lui 1370 si sa putem aplica pentru achizitionarea de material rulant, ecologic, nu neaparat electric, deci se poate sa luam si autobuze daca au ev sau Euro 6, sa modernizam tramvaie, sa cumparam mijloace de transport electrice. Altfel solutia cealalta pe care domnul primar o spunea public, aceea de a apela la un credit care ar trebui sa vina dupa ce epuizam toate variantele pe care le avem. Astazi daca aprobam aceasta prelungire cu inca cinci ani a unui contract incheiat in 2005 practic ne luam la revedere de pe POR - Axa 4 dezvoltare urbana partea de transport pentru ca nu vom putea demonstra ca avem delegate gestiunea pe baza regulilor europene.

Domnul consilier Anghel Ficu

Inchierea contractului in conformitate cu regulamentul este un criteriu de eligibilitate. Nefiind indeplinit acest criteriu de eligibilitate noi nu putem accesa. De aceea propunerea domnului Danga este de a prelungi pe o perioada scurta ca intre timp sa rezolvam din punct de vedere legal contractul de delegare in conformitate cu regulamentul.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Dragi colegi promit sa fiu cat se poate de scurt, sa nu va mai retin mult. O singura intrebare am. Daca aplicam 1370, vreau sa stiu daca a fost anuntat in CJUE. Daca nu a fost anuntat in CJUE va anunt ca votez impotriva si nu cred ca este oportun sa il prelungim.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumi. Va rog domnul primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Stimati colegi situatia este un pic mai complicata decat pare la prima vedere si asta motivat de faptul ca regia de transport este in momentul de fata intr-o procedura de insolventa si trebuie sa aducem in discutie si celelalte lucruri pe care le presupune o procedura de insolventa. In sensul ca in momentul de fata suntem in faza de finalizare a tabelului creditorilor care in septembrie anul acesta se va finaliza prin decizia unei curti. Dupa finalizarea tabelului creditorilor, administratorul judiciar cel desemnat de catre judecatorul sindic, va trebui sa propuna un plan de iesire din insolventa. Pe baza acestui plan la propunerea creditorilor, unde creditorul majoritar este statul, judecatorul sindic il poate valida sau nu. Planul de iesire din insolventa poate fi de pana la trei ani privind recuperarea datoriei fata de creditori. Daca noi il aprobam pe un an, in mod obligatoriu intervenim in situatia de a nu mai putea propune spre aprobare judecatorului sindic un plan de insolventa si aducem un prejudiciu creditorilor. Practic decizia noastra trebuie sa fie foarte bine analizata. Publicarea in CJUE nu se putea face pentru ca discutam despre un contract care s-a incheiat in anul 2005, an in care nu exista nici legea 92, iar apelul nostru la existenta acestui regulament al Parlamentului European se face in vederea acceptarii ca si document care se aplica si pentru a nu crea nicio notiune legata de valabilitatea lui, putem sa ii dam conotatia ca luam act de regulamentul Parlamentului European privind durata unui contract de concesiune pentru operatorii care folosesc si materialul rulant urmand ca interventia sa se faca in functie de modalitatea in care va fi sau nu va fi acceptat programul de insolventa.

Domnul consilier Anghel Ficu

In cazul in care RATP-ul este in insolventa chiar ne-am luat ramas bun de la potentiala finantare pentru ca niciun beneficiar care se afla in insolventa nu poate beneficia de finantare nerambursabila, chiar daca este prin intermediul primariei. Chiar si pe parcursul perioadei de monitorizare un beneficiar daca intra in insolventa i se recupereaza ajutorul nerambursabil.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Eu as interveni un pic aici si v-as aduce in discutie finantarile nerambursabile pe care le facem in infrastructura liniilor de tramvai, reteau fir de contact si in celelalte parti ale sistemului, care sunt publice, finantarile sunt publice si utilizarea se face printr-un operator care poate fi si Regia de Transport. Nu este un mod obligatoriu ca in momentul de fata sa discutam despre Regia de Transport si calitatea ei in finantare europeana.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Aveti dreptate. Numai ca in contractele de pe infrastructura stiti ca nu au fost, nu s-a discutat, printre condițiile de eligibilitate, modul in care este atribuit contractul de delegare, dar dumneavoastra insistati sa puneti in legatura doua procese pe care vreau sa le privim distinct. Ce treaba are faptul ca regia este in insolventa cu utilizarea de catre municipiul Iasi a oportunitatii de a atrage 20- 40 de milioane de euro pentru a se dota cu material rulant noua din fondurile europene? De ce tinem neaparat sa legam cele doua procese cand ele pot fi distincte? Ok., Regia e in insolventa. Cine a dus-o in insolventa? Cum a ajuns aici? E o alta discutie. Va raspunde sau vor raspunde cei care au dus-o aici, dar asta nu inseamna ca noi legandu-ne acum cu un operator de transport aflat in insolventa sau macar trebuie sa constientizam faptul ca facand acest lucru spunem de fapt ca nu ne dorim banii europeni in acest exercitiu financiar european, asta spunem. Problema administratorului unic sau a firmei de insolventa, a regiei cand este in insolventa. Noi am facut un operator de transport acum doi ani de zile, nu l-am autorizat, nu i-am facut nimic.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Vazut asa din afara parea simplu, dar nu e simplu de loc. Proprietarului acestei regii este municipiul lasi, iar decizia privind existenta in continuare a acestei regii ne apartine. Existenta creditorilor nu poate fi trecuta cu vedere. Aplicarea legii insolventei nu poate fi trecuta cu vedere. Orice decizie pe care o luam despre regie in momentul de fata este supusa in primul rand legii insolventei. Deci nu putem sa aducem ideea existentei unui prejudiciu in defavoarea unor creditori prin decizia noastra, de asta am zis ca trebuie sa fim foarte atenti asupra modalitatii in care continuam sau nu continuam activitatea in Regia de Transport. Decizia ne poate apartine in continuare in conditiile in care planul de insolventa va fi depus. Ne putem intoarce si putem propune o alta abordare in vederea asigurarii atragerii fondurilor europene, dar eu cred ca in momentul de fata pentru a nu pune in pericol atat consilierii locali, cat si creditorii in ceea ce priveste recuperarea creantelor intr-un program de insolventa si nu este o gluma domnul Danga, consideram ca trebuie sa luam act de reglementarea europeana privind durata acestui contract si sa ne formulam ceilalti pasi in etapele care urmeaza.

Domnul consilier Anghel Ficu

Domnul primar, dumneavoastra credeti ca RATP-ul poate iesi din insolventa?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca as fi judecator sindic, v-as raspunde.

Domnul consilier Axinia Constantin

... dupa care s-a terminat perioada de insolventa putem modifica perioda, timpul de prelungire sau nu a actului de concesionare, dar nimeni nu ne poate impedica ca in perioada de insolventa, primaria, si Cosmin Coman este aici si poate sa ne confirme sau sa ne infirme lucrul acesta, poate achizitiona material rulant prin fonduri europene si mai tarziu dupa ce societatea s-a stabilizat, printr-un act de concesiune primaria poate ceda material rulant foarte bine fara ca sa implicam o achizitie prin fonduri europene in momentul cand societatea este in insolventa. Asta se aplica si la calea ferata.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedentary

Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Am regulamentul in fata. Dincolo de faptul ca in memoriul justificativ lipseste un cuvant esential acolo la articolul de procedura competitiva echitabila de atribuire, in achizitii publice credeti-ma cuvantul “competitiva” e important, in memoriul justificativ lipseste acest cuvant la lit. d. Regulamentul spune ca contractele se pot derula nu mai departe de 2019, 3 decembrie. Suntem in 30 iunie 2015 plus 5 ani, 30 iunie 2020? Ne da asa? Deci aprobam astazi ca ne ducem dincolo de limita maxima stabilita de regulament. Deci macar cu aceasta limita poate fi dat mai jos, dar ea nu ne va ajuta. Parerea mea este sa nu legam cele doua procese si sa prelungim cu maxim doi ani de zile contractul.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Eu cred ca nu putem, repet, sa facem distinctie intre cele doua procese si propunerea era de a lua act de prevederile regulamentul in toata litera acestuia mai ales ca aceste regulamente se aplica, nu trebuie perioada de implemetare in legislatia statului european supus prevederilor comisiei europene. Prin urmare, cred ca trebuie sa mergem in ideea in care nu putem face abstractie de existenta programului de insolventa, sa vedem exact ceea ce va decide judecatorul sindic dupa propunerea programului de insolventa, dupa care sa putem sa intervenim cu alta decizie. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Va rog domnul Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Ieri am mai avut o rugaminte. Aici in actul aditional, deci eu am spus: municipiul lasi in calitate de concedent pe de o parte, si operatorul in calitate de, trebuie completat. Revin la CJUE, sa stiti ca prelungirea prin act aditional trebuie declarata, iar prelungirea cu jumate din termenul contractului initial se poate face numai daca trasportul pe sine depaseste 50% din valoarea transportului... trebuie sa aduc la cunostinta. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Exista prevederea referitoare la peste 50% din activitatea de transport atasata proiectului de hotarare, multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Daca nu mai sunt discutii va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu 3 abtineri si un vot impotriva proiectul de hotarare... 4 abtineri si un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat. Trecem la completari.

Domnul Ostaficiuc Marius Eugen

Marius, cu mentiunea ca...

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Cu mențiunea ca domnul Nedelcu a votat pentru.

Dispoziția nr. 580/ 26.06.2015 - completare:

Proiect nr. C 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării domnului Florin Cîntic în funcția de Director Artistic al proiectului „Iași - Capitală Europeană a Culturii 2021 Daca sunt discutii? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

In sedintele de comisii de ieri am stabilit ca domnul Cintic va fi directorul artisitc al Fundatiei Iasi Capitala Culturala Europeana. Nu vad de ce ar trebui noi sa desemnam pe cineva director artisitic in conditiile in care fundatia are un consiliu de administratie care poate stabili o procedura de desemnare a directorului general si a directorului artistic conform ghidului. Noua astazi nu ni se prezinta o procedura, ni se prezinta CV-ul domnului Florin Cintic, el poate fi perfect sau nu in functie de fiecare cum evalueaza lururila astea. Nu stiu daca este si ar trebui sa ne spuna cineva, daca este de atributul Consiliului Local sa aprobe desemnarea aceasta. Eu cred ca nu. Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va rog domnul Cintic.

Domnul Cintic Florin

Domnule primar interimar, doamnelor si domnilor consilieri va multumesc in primul pentru faptul ca mi-ati dat oportunitatea sa particip la aceasta sedinta de consiliu. E prima oara in 25 de ani de cand sunt cetatean, director si persoana publica dintr-un anumit punct de vedere, cand am fost invitat la sedinta Consiliului Local si va multumesc pentru ea. Vreau sa va spun pe scurt de ce eu am fost acela care am solicitat ca dincolo de avizul care a functionat in bord-ul fundatiei. Deci bord-ul fundatiei mi-a acordat aceasta desemnare. Am vrut totusi ca sa facem aceasta discutie si in Consiliul Local. Exista doua argumente foarte clare din punctul meu de vedere si vi le voi spune pe scurt. Primul si cel mai important este faptul ca dosarul de candidatura inaintat de catre municipalitatea orasului care vrea sa devina capitala europeana a culturii, trebuie sa reflecte o concordie politica, o concordie politica nu pe detalii, pentru ca detalii sunt desigur etern discutabile, dar o concordie politica pentru proiect, adica o vointa ca toate fortele politice aflata in acel moment la lansarea dosarului agreeaza ideea aceasta si o sustin si ca o vor sustine indiferent de schimbarile electorale naturale, aproape am putea spune care pot aparea intr-o astfel de situatie. Exista cazuri nenumarate in Uniunea Europeana in care proiectul a fost lansat de o echipa, a fost construit de o alta echipa si finalmente cand a fost atribuita titlul a fost implementat de o alta echipa politica. De aceea cred ca in primul este o forma de respect pentru dumneavoastra si pentru comunitatea din Iasi, de a discuta cine este omul care face acest dosar si care si-l asuma, bineinteles, pentru ca despre asta vorbim aici. In conformitate cu prevederile regulamentului, directorul artistic este cel care trebuie sa supravegheze constructia dosarului si este cel care sustine dosarul in etapele respective, fie ca e vorba de etapa preliminara care este in acest an pe 10 octombrie, fie ca va fi vorba, speram, de etapa finala de anul viitor din septembrie si daca orasul cu pricina castiga titlul de capitala europeana a culturii, directorul artistic este garantia ca proiectul va fi implementat si va fi dus mai departe asa cum a fost el sustinut. Am venit in fata dumneavoastra pentru un vot de incredere, un vot de incredere pentru acest proiect si pentru mine, pentru ca poate domnul Danga isi aduce aminte sau altii dintre dumneavoastra, eu am fost in activitatea culturala si in tot ceea ce inseamna politici publice pentru cultura si managementul institutiilor culturale si direct si poromotor de proiecte si ca manager cultural inca din 1990. Si desi nu am avut nici un fel de implicare politica am condus directia pentru cultura timp de 5 ani cu rezultate exceptionale pentru Iasi. Si evident nefiind membru al nici unui membru partid politic, am fost victima unei epurari politice brutale facute de guvernul de atunci. De aceea am venit in fata dumneavoastra pentru a spune cu sinceritate si cu decenta ca pot face acest lucru, ca vreau sa fac acest lucru si ca bineinteles alaturi de dumneavoastra aici va informez ca am stat de vorba si cu celelalte partide care nu sunt reprezentate aici, in speta cu domnul Movila din partea PMP si domnul general Emacu din partea UNPR, carora le-am cerut, de asemenea,un vot de incredere. De asemenea pot sa va zic ca am avut o discutie zilele trecute si cu primarul suspendat, cu domnul Nichita, care la randul sau a reiterat sprijinul pe care mi-l ofera. De aceea votul dumneavoastra este un vot de incredere, se intelege evident ca raspunderea pentru dosar, pentru constructie si pentru tot ce este acolo imi revine mie.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va rog domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Daca doamna consilier Camelia Gavrila...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Aproape nu imi mai vine sa spun nimic. Nu, nu va fi o interogare. Eu imi permit sa citez din ghid care intr-adevar la structura organizatorica si de gestiune prevede ca procedura de recrutare a directorului general si a directorului artistic trebuie sa se desfasoare in etapa timpurie a procesului de candidatura. Recrutarea deschisa este mai transparenta, spune ghidul. Sunteti si dumneavoastra implicat, de la inceput sunteti in asta. Noi suntem acum cu cateva luni inainte de depunerea dosarului de candidatura ne dam seama ca lumea a inceput sa citeasca ghidul si ca avem nevoie de un director artistic. Poate saptamana viitoare ne vom da seama ca avem nevoie si de un director general conform ghidului si incetul cu incetul ne dam seama ca avem nevoie de actualizarea strategiei si ajungem cu o saptamana inainte cand ne vom mai da seama ceva, totusi de doi ani de zile lucrurile astea se intampla, documetele sunt publice de la momentul la care Parlamentul European a stabilit ghidul. Astazi nu mai e momentul timpuriu. Inteleg ca nu mai avem o alta varianta. Probabil procedura de selectie, recrutarea a fost una deschisa asa cum recomanda ghidul. Mergem mai departe. Iar consensul politic trebuie sa existe asupra candidaturii si sprijinirii candidaturii, nu asupra unui cetatean. La fel putea sa vina si domnul Dan Dobas sa ceara consens politic. O sa vina si directorul general sa ceara consens politic. O sa vina si fiecare membru al bord-ului in parte sa ceara consens politic. Discutam de dosarul de candidatura unde PNL-ul are deja document depus, sprijinim acest dosar de candidatura si toate demersurile care se fac.

Doamna consilier Gavrila Camelia

înainte de alte precizari pe care poate le mai face domnul Cintic, as vrea sa asez intr-o explicatie dincolo de

formatul juridic pe care il presupune o hotarare de consiliu, eu cred ca este mai mult si un gest de eleganta fata de consiliu, fata de faptul ca nu doar fundatia care e de fapt legata organic de deciziile Consiliului Local si de deciziile executivului primariei, deci nu doar fundatia ia deciziile majore, ci le aduce intr-un gest de maxima trasnparenta in fata Consiliului Local si cere puncte de vedere. Deci are si o valoare simbolica aceasta desemnare si o recunoastere si o solidaritate pe o idee. Asa interpretez eu aceasta asezare a numelui respectiv in fata dumneavoastra. Doi, mi se pare si un proces logic inainte de a parcurge alte etape legate de avizarea strategiei, de conturarea proiectului, de prezentarea acestuia in toamna si filtrele prin care va trece, sa existe un moment in care sa se asume responsabiltatea. Nu e doar, stiu eu, bucuria domnului Cintic de a fi, de a primi o nominalizare pentru a conduce, ci este si o raspundere pentru ca si domnul Cintic va da seama periodic si in fata fundatiei si in fata Consiliului Local, de mersul activitatii, de conturarea proiectului si apoi de rezultatele proiectului. Mai mult decat atat stiti foarte bine ca ati fost invitati si va asteptam cu acelasi interes in fundatie pentru a fi parte a deciziei si cred ca nu trebuie sa punem problema unei scindari intre ce se intampla in fundatie si ce se imtampla aici, informatiile trebuie sa circule natural intr-un sens si in celelalt. Deci pasul acesta de a desemna un director artistic cred ca da o coagulare proiectului. Au fost momente entropice, momente care nu au tinut doar de politica de cultura a Iasiului, a municipalitati, ci a tinut de alte contexte. Aceste momente de dezordine, de intrerupere, de puncte de vedere se explica si prin orgolii din lumea artisitilor si a oamenilor de culturala, dar se explica si prin niste intreruperi de decizii si de colaborare cu conducerea municipalitati, in aceste contexte nefericite de care fac vorbire. In acest moment avem un director artistic pe care bord-ul fundatiei l-a votat, il aducem si in fata dumneavoastra, urmeaza in linie logica o strategie si apoi punctele de vedere care pot completa strategia. Nu e nici cum o abatere, ca sa stam sa comparam ghidul si dupa aceea ce pasi s-au si ce nu s-a facut, mi se pare un criticism excesiv pe care il pot intelege ca, stiu eu argumentatia opozitiei, dar ma resemnez pentru ca daca si Domul din Florența a lui Brunelleschi tot asemenea avataruri a trecut in perioada renascentista, atunci cu atat mai mult sigur, trebuie sa suportam avatarurile si tensiunea polemicilor pana cand vom construi un alt simbolic Dom al Florentei tot intr-o Florenta din zona aceasta estica asa cum metaforic este numit Iasiul.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da, multumim foarte mult. Domnul consilier daca imi permiteti si mie doua secunde si daca doriti putem continua. Desemnarea domnului Florin Cintic vine si ca o masura administrativa de imputernicire a unei persoane care sa ne reprezinte in intocmirea si sustinerea dosarului de candidatura. Desemanrea domnului Florin Cintic vine ca o masura a trasparentei pe care am decis-o sa o avem fata de acest proiect si permisivitatea si politica fata de toate demersurile pe care le vom lua pentru a putea depune acest dosar de candidatura. Prin urmare, in afara acestui consens pe care domnul Florin Cintic l-a cerut, este si o abordare sa spunem, abordare administrativa asupra acelei persoane care va semna dosarul de candidatura si care va trebui sa aduca asa cum a spus si doamna Camelia Gavrila, nu neaparat o dare de seama, dar cu siguranta acele raspunsuri la intrebarile care vor veni pe parcusul elaborarii documentatiei de candidatura. Multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multmim. Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pe fondul proiectului nu mai am nimic de adaugat. Am de raspuns doamnei Gavrila vis-a-vis de invitatia care este in continuare deschisa pentru mine sa acced in board. Ati vazut cu toti punctul meu de vedere. Atata timp cat imediat dupa proiectul de hotarare reactie care mai degraba imi arata ca nu sunt pe fond dorit acolo, inclusiv cele referitoare ca nu se vor putea inscrie la Registrul Asociatilor si Fundatilor pentru ca am fi un par. Nu as vrea sa, din cauza mea Vlad sa nu poata intra in board sau eu stiu, domnul Sandru pe care il sprijin in continuare, asa incat vreau sa luati act de faptul ca nu voi depune documentele pentru a fi inscris la registrul Asociatiilor si Fundatiilor pentru a accede in board. Noi avem o propunere pe care va multumesc ca ati acceptat-o mai departe vreau sa va bazati pe noi ca propunerile noastre vor fi aduse la cunostinta board-ului, nu atat criticiste, cat constructive, ci angajamentul nostru de a sustine acest demers ramane in picioare.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

E o precizare care nuanteaza oarecum abordarea viitoare. Eu cred ca jocul in teren este mai bun decat jocul in afara terenului, dar desigur fiecare isi asuma ceea ce crede de cuviinta, va trebui sa va pronuntati probabil si intr-o alta... Sigur noua ne-ar fi placut intr-un consens despre care discutam si acum doua sedinte, dar nu poate obliga nimeni pe nimeni sa ia datele personale sa le depuna la fundatie pentru a fi inregistrat.

Daca imi ingaduiti domnul viceprimar.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Trebuie sa spun ceva. Trebuie sa mai spun ceva chiar daca nu ma lasa domnul Danaga, dar trebuie sa spun pentru ca eu nu sunt chiar un om politic tipic si ma revolta de multe ori deciziile politice. Domnul Danga va spune ce trebuie sa spuna pentru ca e un tanar cu o cariera politica existenta deja si in fata alta si mai interesanta, dar sa stiti ca ar fi vrut sa fie in aceasta fundatie si probabil ca ar fi facut lucruri foarte bune alaturi de noi acolo, dar nu a fost lasat. Deci pentru ca uneori competentele si bunele intentii si marile proiecte trebuie sa treaca si printr-un vot politic si de aici este nedreptatea care va macina zona aceasta si a Romaniei si poate, in general a Europei, daca nu vom reusi sa trecem pe decizii transpartinice si sa putem sa intram in marile proiecte daca putem sa o facem.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Cred ca eu cunosc cel mai bine, cunosc cel mai bine situatia mea. Dragilor va asigur ca toata competenta si tot ceea ce stiu eu, putin intr-adevar, voi pune la dispozitia fundatiei si din afara board-ului. Este decizia mea si a colegilor mei ca acest sprijin sa vina din afara board-ului. Credeti-ma ca veti vedea sprijinul nostru foarte bun si competent din afara board-ului. Repet, decizia este in primul rand a mea.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim domnul Danga. Daca nu mai sunt discutii? Va rog domnul

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Putem sa va propunem sa fiti invitat permanent?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu as vrea sa aducem intr-o situatie de gluma. Nu este o gluma. Nu stim, eu as subscrie la punctul de vedere a doamnei Camelia Gavrila si tare mi-e teama ca acea privire asupra unei atmosfere politice care nu este cea mai potrivita pentru un oras ca Iasiul, s-a manifestat si aici. Ii multumim domnului Danga pentru faptul ca a fost sincer si pentru si-a exprimat sustinerea acestui proiect si desigur viitorul va arata cu exactitate de ce domnul Danga nu a acceptat sa fie membru intr-o comise spunem noi, intr-un board onorabil a acestui proiect. Multumesc.

Domnul Cintic Florin

Singurul lucru care mai trebuia adaugat aici este , se intelege evident ca daca voi primi avizul pentru a prelua partea executiva, voi parasi pozitia din board de vicepresedinte asa incat nu cred ca, chiar raman, sau abia asa sar putea sa ramana un numar par. Deci cred ca domnul consilier este in continuare bine venit si ar fi o prezenta zic eu, utila.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va multumim. Daca nu mai sunt discutii va supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu 4 abtineri proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Sa intelegem ca domnul Danga deja a inceput de fapt sa sustina acest proiect, da?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am avut o profetie.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Proiect nr. C 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale Cadru a Municipiului Iași până în anul 2025;

Daca sunt discutii? Va rog domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

In sedinta de comisii de ieri unde domnul Cintic a facut un expozeu larg asupra documentului si mi s-a spus ca sa tinut de tot ceea ce noi am propus in dezbaterea din sedinta de cultura si invatamant, culte de pe 6 martie, documentul mi-a parvenit ieri, nu am avut timp sa il analizez inainte de comisie in detaliu, dar comparandu-l cu ceea ce noi am propus in documentul de pozitie depus atunci la sedinta de comisie si in concluziile transmise ulterior in data de 12 martie, sunt in continuare cateva lucruri care lipsesc de la sau din structura standard a unei astfel de strategii nu avem. Nu avem in continuare analizele SWOT sau Best, in functie de cum doriti sa le abordati. Nu avem de asemenea, aspecte care tin de resursele financiare, nu avem nici o previzionare cat ne costa acele masuri de strategie, de unde am putea sa le finantam. Macar infiintarea unui fond cultural local sau ceva, o fraza despre lucrurile astea nu avem, iar pentru o strategie care se intinde pana in 2025 cred eu este inacceptabil daca nu doveste macar lipsa de acuratete. De asemenea nu avem definit cadrul institutional de implementare a strategiei, respectiv cine o implementeaza, care sunt instrumentele de monitorizare a implementarii, cum se face actualizarea acesteia. Ori cred ca fara minim aceste lucruri nu putem spune ca acel document este o strategie. Este o suma de bune intentii care ar putea sa ajute sau nu la indeplinirea obiectivelor culturale. Noi am solicitat ca aceasta strategie sa fie completata cu aceste lucruri, nu a fost, asa cum arata ea la mapa si atunci nu stiu cum ea ar putea sa ne demonsteze cineva ca isi atinge obiectivul.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim.

Domnul Cintic Florin

Am discutat ieri in sedinta pe comisie pentru cultura cateva detalii legate de acesta strategie. Dumneavoastra ati facut aceste observatii inca de la prima discutie, in urma cu trei luni, cand strategia a fost prezentata pentru prima data. In ce ma priveste pot sa asigur consiliul, unu, ca aceasta strategie corespunde tuturor cerintelor europene in ceea ce priveste o strategie cadru pentru ca as vrea sa subliniez acest dealiu. In primul rand este prima strategie si singura strategie facuta vreodata la Iasi. In al doilea rand fata de alte strategii ale altor institutii facute deja publice care nu corespundeau nici pe departe criteriilor pe care domnul Danga le-a enuntat aici. Aceasta este o strategie sectoriala, ea vine doar cu o dezvoltare care va fi integrata cred, sper in orice caz, in planul general de dezvoltare a municipalitati, pe linia de cultura. Vreau sa va subliniez un lucru, aceasta strategie cadru in primul rand este structurata pe elemente de analiza foarte serioase. Analiza SWOT, iertati-ma, domnul Danga, este o jucarie de seminar. Eu v-am prezentat acolo in anexa asa cum ati solicitat pe buna dreptate si mi se pare foarte corect, o analiza foarte serioasa a ofertei culturale facute de una dintre firmele de prim rang din Uniunea Europeana. Sigur poate fi supusa discutiei, nu exista nimic, nici un fel de opreliste in aceasta directie. Ceea ce as vrea eu sa subliniez este ca acest cadru de referinta in interiorul caruia dumneavoastra in urmatorii 10 ani puteti dezvolta, puteti adauga, puteti construi linii de politici culturale, este primul pas daca vreti pentru definitivarea unei politici publice in domeniul culturii consistente si serioase. Ceea ce spune cu indreptatire domnul Danga in observatiile sale legate de instrumentele de finantare, de structura instutionala si de toate celelalte elemente, sunt cuprinse in planul de actiune care insoteste o strategie cadru. Plan de actiune pe care iertati-ma, nu il poate sa il faca un om singur. Ramane ca municipalitatea, ca comisia pentru cultura sa il comisioneze unei companii serioase si unei care sa dezvolte toate aceste lucruri de detaliu pe urmatorii 4-5 ani. De ce am pus eu in discutia dumneavoastra aceasta strategie este pentru ca avem nevoie de un cadru care sa primeasca girul alesilor locali in cadrul, in interiorul caruia sa poata fi dezvoltat dosarul de candidatura. Aceasta este urgenta pentru sa spunem, pentru a fi pusa in discutie si de aceea ceea ce discutam aici inca o data spun este cadrul de referinta in interiorul caruia puteti regasi orice. Daca va uitati la domeniile pe care le acopera strategia de la patrimoniu si memorie culturala la excelenta culturala, adica la cultura de varf, la educatie si acces la culturala care inseamna dimensiunea daca vreti prin excelenta a social-democratiei in domeniul culturii pana la ultimul sector care este prin excelenta de asemenea apanajul unei perspective liberale in ceea ce inseamna dezvoltarea culturala, adica sprijinirea intreprenoriatului creativ si inovatiei. Eu cred ca este o strategie care nu are nicio coloratura politica, este de fapt un prim pas pentru dezvoltarea culturala a Iasiului asa cum se cuvine. Eu as mai adauga ca doar in ceea ce ma priveste acest cadru referinta care repet, urmeaza a fi dezvoltat de institutii si de dumneavoastra pe detalii absolut cum vreti crede de cuviinta, este un pas important pentru a avea cu adevarat la Iasi o viziune pe termen lung.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va rog. Va rog doamna inspector general.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Se poate interveni, da? In continuarea sedintei din comisie sa fac unele precizari si cu acceptul dumneavoastra pentru ca ieri aveam materialul printat, as mai adauga doua-trei lucruri in afara de ce s-a discutat in comisie. Deci comisia a dat avizul de principiu, urmeaza sa fie supus materialul si acceptului dumneavoastra, dar am cateva solicitari si cateva amendamente. Pe de o parte la obiective, va rog sa introduceti in categoria B de obiective, e o insiruire printre care si sprijinirea accesului la cultura, la programe culturale si pentru institutiile de invatamant preuniversitar, pentru elevi. Deci pe de o parte vizam si publicul adult, aveti cateva referiri pe cultura in cartiere, pe tipuri diferite de varste, dar sa nu uitam si generatia care inca e pe bancile scolii. De asemenea, programele de formare a publicului cultural si de educatie pentru arte, la fel am facut cateva recomandari. O sa vi le dau si in scris de a completa cele referitoare la elevi si tineri si apoi educatia continua. Mai doresc sa mai adaugati la obiective, am discutat atunci la intalnirea de la Camera de Comert, dar timpul s-a scurs si probabil ca s-a omis sau poate se intelege implicit din alte parti ale strategiei, ideea ca trebuie sa mentionam valorificarea potentialului multicultural al zonei, vorbeam de etnii diferite, confesiuni diferite si sa aratam ca suntem preocupati ca prin activitatile pe care le vom derula sub aceasta cupola sa mergem pe valorificarea acestui potential de multiculturalism si de receptivitate la valorile multiculturalismului si ale interculturalitatii. Apoi, am sa citesc din procesul de la sedinta de ieri ca sa fie si pe banda, sa se inregistreze, rugamintea de a inlocui termenul de „ cultura motor de dezvoltare ” cu termenul „cultura vector al dezvoltarii sociale”. Apoi, doi, la subcapitolul educatie si acces la culturala, la masura 7 se adauga - finantarea unor trupe de teatru scolar si a unor cercuri de teatru scolar, dupa cum la masura 8 am solicitat cofinantare pentru bibliotecile scolare si pentru atelierele de creatie, pictura, sculptura fotografie. La masura 10 un proiect pe care aveam intentia sa il luam separat, dar il voi propune spre a fi introdus aici, cel de a contura posibilitatea unui muzeu al scolii iesene, mergand de la inceputuri, de la temeiuri si repere ale scolii iesene in timp si de asemenea un album sau monografie sau monografie si album cu elemente reper legate de scoala ieseana. Mai sunt cateva institutii pe care le-ati omis in inventarul acela de institutii de cultura printre care ati mentionat Palatul Copiilor, exista si Colegiul National de Arta Octav Bancila, va rog sa il introduceti, Centrul de excelenta pentru copiii capabili de performanta. Deci mai sunt cateva care ar trebui sa fac parte din acest inventar. Cu ideea ca aceasta strategie asa cum ati numit-o cadru, cum i-am spus noi o matrice culturala care va fi intr-o devenire, se asociaza cu capitolul din Orizont 2020 si vor forma un corp unitar care perioridic va suporta evident completari, imbunatatiri, adaugiri in functie de contextul pe care il strabatem. Cam acestea ar fi concluziile comisiei de cultura de ieri.

Domnul consilier Aur Marius. Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Domnul Trandafirescu va rog.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Dragi colegi am sa va rog sa imi permiteti sa fac niste consideratii personale prin ochii mei de inginer asupra acestei strategii si am sa il rog pe domnul director Cintic sa nu ma judece si sa le accepte... sine ira et studio Domnul Cintic Florin

Sunteti un cetatean liber.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Fara ura si fara partinire va rog sa nu va suparati pe mine. In primul rand as vrea sa cred ca aceasta strategie pe care a propus-o domnul Cintinc nu se va suprapune cu strategia, in totalitate ma refer, cu strategia pe care o vor adopta pentru a obtine titlul de Iasi Capitala Culturala Europeana.

Domnul Cintic Florin

Nu acela e un dosar de sine statator, complet diferit.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Exact, exact. Ma bucur sa aud lucrul acesta. Deci am citit materialul cu interes si as putea sa va spun ca am constat ca componenta fundamentala a acestei strategii este axata pe un pelerinaj religios, daca ma pot exprima asa. Fara a le leza in sentimentele dumneavoastra de patriotism local, as vrea sa va spun ca Iasiul nu este Muntele Athos al Romaniei si am intra intr-o concurenta as putea spune inegala, cu Suceava sau Neamtul. Toata lumea cunoaste Putna, Varatic, Agapia. E greu sa ii povesti cuiva vina sa vizitezi manastirea Barboi sau Sfantul Nicolae Domnesc. Repet, nu vreau sa fiti lezati in sentimentele dumneavoastra de patriotism local. As vrea sa privim cu realism situatia. Revenind la patrimoniul cultural pe care il avem, tin sa va spun ca Iasiul este al doilea oras din Romania care are cele mai multe cladiri monument istoric care sunt incadrate in categoria B din punct de vedere al monumentelor istorice, sunt peste 900 si ceva de cladiri. Daca imi aduc bine aminte dintr-un material numai intre strada Manolescu si Fundatie sunt 24 de cladiri monument istoric. Ma intreb de ce nu urmarim reteta de succes a Sibiului care a accesat si a renovat fatadele si a refacut aceste cladiri. Stiu ca din aceste cladiri, unele dintre ele gestionate de catre DAPPP locuiesc concetateni de ai nostri de etnie roma care nu se ingrijesc de ele, dar cu toate acestea am putea sa urmam, v-am spus reteta de succes a Sibiului si de aceea am avut si interventia pe care, poate m-ati inteles gresit si sper sa raman la fel de simpatic doamnei inspector general Gavrila. Nu am vrut sa nu dau bani sau sa nu dea Consiliul bani la unitatile de cult,    ci    am vrut o    repartizare

proportionala a fondurilor avand in vedere ca avem astfel de monumente. Ar fi pacat    sa    le lasam    si sa nu    le

valorificam. Doi, as vrea sa propun infiintarea unui muzeu de stiinta si cunoastere.    Cu    siguranta ati fost    in

excursie in toata Europa si in lume. Exista muzeul de stiinta la Paris, la Berlin, la Munchen,    am vazut    peste tot    in

Europa locuri unde copiii de la 3 ani si pana la adulti pot vedea cum se produc diferite fenomene provenind de la a tabaci pieile.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Mai avem un punct pe ordinea de zi, cred ca ar trebui totusi sa revenim la subiect.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

O secunda ca termin imediat.

Domnul consilier Axinia a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Harabagiu Vasile Gabriel

A inceput campania electorala?

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu, a fost o propunere cu ce am putea sa facem ca si muzeu de stiinte, da? Din punct de vedere cultural pentru aici este trecut muzeul municipalitatii.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - președinte de sedinta

Va rog domnul consilier Harabagiu...

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Muzeul municipalitatii exista deja. As vrea sa renunțe la unele concepte care dupa parerea mea sunt false, democratie culturala. Nu coboram cultura la nivelul marginal, ridicam oamenii la nivelul culturii ca sa o inteleaga, sa inteleaga arta si cultura. Democratie culturala nu inseamna - ma duc eu sa ii culturalizez pe cei care nu o inteleg, dimpotriva trebuie sa le fac educatie. Deci in mare consider ca proiectul acesta este o analiza a situatiei existente in proportie de 80%, restul reprezinta niste directii. Stau si ma intreb de ce atunci cand s-a constituit sau s-a propus infiintarea Muzeului Municipal au fost chemati niste specialisti. Nu credeti ca exista oameni suficient de bine pregatiti in Iasi si care pe care sa ii invitam si care s-ar simti onorati sa isi exprime parerea. Deci parerea mea ar fi sa o analizam mult mai bine. Nu inteleg de ce 10 ani. Nu este nici o actiune determinata in timp in cadrul strategiei, ea poate fi pe termen scurt, mediu sau lung. De ce ar trebui sa pornim de la cea ce vrem sa realizam nu de la cea ce avem in momentul de fata.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim domnul consilier.

Domnul Cintic Florin

Daca imi dati voie sa raspund pe scurt. Unu, va multumesc pentru aprecieri si pentru observatiile detaliate pe care le-ati facut. In ceea ce priveste chestiunea patrimoniului, este cea mai importanta, este prima si cea mai importanta dintre domeniile de actiune, ati vazut e numarul 1 - patrimoniu si memorie culturala. In cadrul sectiunii de memorii culturala putem dezvolta asa cum sublinia doamna Gavrila cu indreptatire, memoria uitata si tot ceea ce inseamna daca vreti componenta multiculturala a identitatii iesene, desi in Iasi in fine, aceasta componenta multiculturala se reduce practic la o identitate, la o memorie evreiasca si armeneasca. In al doilea rand, de ce nu avem patrimoniu urban precum Sibiul. Deci atentie la un detaliu aici. Sibiul a putut sa isi dezvolte programele cu finantari europene si cu cateva interventii directe ale Fundatiei Messersmith din Germania si a fundatiei Printului Charles. Datorita faptului ca era unul dintre putinele orase din Romania care mai avea inca patrimoniu civil urban din secolele 13-14-15. Noi nu avem in Iasi patrimoniu religios prin natura lucrurilor pentru ca doar manastirile au supravietuit in decusrsul secolelor, restul orasului fiind facut din, sigur, constructii mai putin rezistente. Sigurul element de patrimoniu civil urban pe care il avem, il avem acolo in pasajul de la Hala Centrala unde avem fireste urmele, ramasitele hanului domnesc. nu in ultmul rand, sigur ca toata dezbaterea legata de folosirea pelerinajului de la Sfanta Parascheva care este o dezbatere fireasca si normala in orice comunitate, ideea mea si acest lucru va aparea ca o axa de dezvoltare sa stiti in dosarul nostru de candidatura si absolut toti expertii cu care am stat de vorba au spus ca este un lucru extraordinar de abil si de bun, sa folosim impactul social al acestui pelerinaj cu un scop cultural. Deci noi nu facem, nu sprijnim..

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. va rog domnul consilier Ostaiciuc

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Cred ca nu este binevenita interventia mea, dar am vrut sa fac aceasta interventie pentru ca nu mai puteam efectiv si as vrea sa incep cu domnul Cintic. Multumesc si sa ofere posibilitatea de a participa la aceasta sedinta a Consiliu Local, tin sa mentionez ca sedinta este publica si ofera posibilitatea tuturor celor interesati si publicului de altfel de a participa la sedintele Consiliului Local. A fost o interventie pe care .

Domnul Cintic Florin

Da, da stiu, dar am spus ca invitat, ca am fost invitat.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Sigur. Referitor la domnul consilier Trandafirescu, cred ca spre surprinderea mea si nu vreau sa fiu demagog, deci chiar imi place felul in care domnul Trandafirescu expune aceste puncte de vedere. Va invitam inclusiv la comisia de urbanism pentru ca abia acum am aflat care are o astfel de specialitate care ne-ar putea sprijini. In urma cu doi ani de zile nu l-am vazut prezent la majoritatea comisiilor si ma surprinde totusi initiativa dumnealui de a lua cuvantul. La fel cred ar trebui sa participe daca este asa de interesat si celelalte comisii de specialitate din care face parte inclusiv la comisiile la care consilierii locali neretribuiti participa doar pentru a oferi un cvorum si o unda de legalitate bineinteles dat prin cvorumul si participarea acestora la comisiile celorlalte servicii din care noi facem pare si de doi ani si jumatate venim in acest mandat iar pe dumnealui nu l-am vazut. Imi cer scuze domnule consilier, toate punctele dumneavoastra de vedere sunt de apreciat, dar uneori trebuie sa ne intelegeti si pe noi ca daca nu ati vorbit doi ani de zile nu puteti acum in aceasta sedinta sa va exprimati in totalitate. Deci cu respect va spun si va asteptam.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Domnul consilier va rugam sa va referiti la proiect si va multumim.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Imi cer scuze, dar nu mai puteam efectiv.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu va suparati, eu doi ani de zile am fost transferat cu serviciul in Bucuresti. Am venit de cate ori am putut, sa stiti.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va multumim. Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

La subiect. Ca idei sa zicem asa, ca propuneri constructive intradevar salut si eu propunerea doamnei Gavrila referitoare la realizarea conexiunii dintre Strategia Culturala cea pe care probabil o veti aproba astazi si Strategia de Dezvoltare a orasului tineti cont si atunci cand faceti Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru ca noi avem inclusiv in strategia asta zone de actiune in acest document zone de actiune asupra mediului urban si 2 exista o propunere pe care colegii mei mai tineri au facut-o sa incercam si pentru testarea echipei de implementare a modului in care este pregatita sa faca un eveniment mare, de mare anvergura sa incercam sa ne depunem candidatura pentru a fi Capitala Europeana de Tineret in 2019 anul acesta Clujul este, dosarul de candidatura se depune pana anul viitor in prima jumatate a anului si am putea fi in 2019 ca un prim test eu sperand ca Iasul sa castige titlul de Capitala Culturala Europeana in 2021, astfel pregatim si echipa de implementare cu domnul Cintic in frunte vom avea succesuri multe.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

...propune cu specificarea pe care am facut-o. Haideți sa nu incercam sa apreciem ceea ce a facut interlocutorul nostru si mai departe sa ne dam replica si tot asa pentru ca nu mai iesim din aceasta discutie, propunerea a fost a doamnei consilier Gavrila prin urmare se supune la vot si va multumim pentru intelegere si cred ca ar trebui sa trecem la vot pentru ca reusim sa transformam intr-un dialog care nu mai are nici o finalitate.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Daca nu va suparati...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

...sunt sigur ca o sa mai apara o replica.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

...spre satisfactia domnului consilier Ostaficiuc care sper ca a inteles macar o parte din ceea ce am spus, rog sa se rectifice nu Teatrul Evreiesc ci Teatrul Idis.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am o rugaminte, motivat de ?

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Idis este limba , teatrul este evreiesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Eu va rog sa luati legatura si cu celelalte pagini din istoria acestui oras si facem corecturile in maniera in care sunt necesare. Supunem la vot va rog frumos acest proiect.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Va supun votului acest proiect

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu 4 abtineri si un vot impotriva proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. C 3

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sa inteleg domnul Danga ca va abtineti si pentru propunerea de candidatura pentru Capitala Tineretului pentru ca v-ati abtinut si ati propus-o ...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu am vazut ca cineva sa supuna la vot strategia cu amendamentele precizate aici...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sa inteleg ca subiectul ne-am aflat doar sa vorbim...ca aveam alt subiect...

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu am vazut ca presedintele de sedinta sa supuna la vot strategia cu amendamentele formulate.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii...cu privire la proiectul de hotarare ...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Putin.nu, nu, haideti sa luam act de comentariul., ca poate considera ca am supus Strategia asa cum era si fara amendamentele si pe care le-am facut noi si pe care le-a facut si opozitia si care au fost asumate, va rog domnule Presedinte de sedinta sa precizati ce supunem la vot , ne intoarcem la C 2.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Ne intoarcem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale Cadru a Municipiului Iași până în anul

2025.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Inclusiv capitala tineretului,

Doamna consilier Gavrila Camelia

...inclusiv

Domnul consilier Danga Marius Sorin

inclusiv includerea in Strategie a analizei swot, a planului de implementare a strategiei, toate amendamentele formulate...

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Domnule presedinte ar trebui mentionat faptul ca la Comisia de Cultura la care majoritatea consilierilor nu au participat ...

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

...cu toate amendamentele propuse de Comisia de Cultura domnule Consilier.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

...tocmai asta, exact, multumesc.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Cu o abtinere domnul Trandafirescu proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Se pare ca repetitia e mama invataturii, multumim tare mult trecem mai departe.

Domnul consilier Aur Marius Catalin - presedinte de sedinta

Proiect nr. C 3

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat în unanimitate. Va multumim si va dorim o zi cat mai buna.

La revedere.

PRESEDINTE DE SEDINTA, AUR MARIUS CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

24/24

FM.14.CIC.01/27.07.2009