Proces verbal din 29.12.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 29 decembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 1878 / 08.01.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.12.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI


MUNICIPIUL IAȘI

PRIMARPROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 decembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ANGHEL FICU

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

6.    BULGARIU CATALIN

7.    CHIRICA MIHAI

8.    CRISTIAN CATALIN

9.    DANGA MARIUS SORIN

10.    GAVRILA CAMELIA

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    LEONTE CONSTANTIN

13.    MATASARU PETRE DANIEL

14.    MELENCIUC GEORGIANA

15.    NAVODARU LAURNTIU

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

18.    PREDA ANCA

19.    RUDNIC ERICA

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

24.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1686 din data de 23 decembrie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Maria Slătinaru-Nistor;

2    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Andrei Șerban;

3    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminate a bugetului general al Municipiului Iași la data de 31 decembrie 2015;

5    Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale;

6    Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A ;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC TERMO-SERVICE S.A Iași;

8.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare in Municipiul Iasi;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate pe mijloacele de transport în comun;

11 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi;

12. Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași (anul scolar 2015-2016);

13    Proiect de hotarare privind aprobarea racordării la rețeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iași, a rețelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului „Palatul Culturii”, din Piata Ștefan cel Mare și Sfant nr. 1;

14    Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului din PT 1 Tudor Vladimirescu, în suprafață de 136 mp, către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România -Filiala Iași;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deșeurilor preluate de SC Salubris SA prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007;

16    Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași ;

17    Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 97443/2015 si 118132/2015;

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ ;

19.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

20.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

21.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 10/2015, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5 ;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A în suprafată de 22,11 mp;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, alăturat ap. 3, în suprafată de 11,85 mp ;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 281 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 1149341, carte funciară 149341 ;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață totală de 181,23 mp (compusă din Lot 1 cu suprafața de 176,57 mp + Lot 2 cu suprafața de 4,66 mp), situat în Iași, fundac Plopii Fără Soț nr. 11, parcela AG 879, cvartal 24 ;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 485 mp, situat în Iași, șos. Bârnova nr. 122 G, parcela L7205, cvartal 169, nr. cadastral 152303, carte funciară 152303 ;

27 Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 142,69 mp, situat în Iași, str. Păcurari nr. 49, parcela CAT 1246, cvartal 31 ;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 40 mp, situat în Iași, str. Pojorniciei nr. 18, parcela CC2753, cvartal 69 ;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 31 mp, situat în Iași, str. Sf. Andrei nr. 53, parcela C2074/2, cvartal 57, nr. cadastral 151898, carte funciară 151898 ;

30.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 4,90 mp, adiacent spatiului situat în Iași, str. Toma Cozma nr. 81, bl. 582, sc. A, parter, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

31 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 21,28 mp,( Lot 5), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 92,13 mp, situat în Iași, str. Nisipari nr. 20, parcela AG 1(275), cvartal 8 ;

33.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 200 mp situat în Iași, șos. Nicolina nr. 169 D, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren;

34.    Proiect de hotarare privind predarea cu titlu gratuit catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby, Municipiul Iasi”;

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. NICOLAE COSTIN NR.26 (fosta str. Spital Pașcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreținere corporală pe teren proprietate

36.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan pentru Construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iași, ZONA BUCIUM PAUN, nr.cad.151103, / CF 151103 ;

37.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAȘI, STRADA RECE NR.4, nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate;

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată -Iași, B-DUL CAROL I, NR. 56 A pentru investiția “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 si C2 “;

39.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA HATMAN ȘENDREA NR.4, nr.cad.147848/CF 147848 pentru investiția construire locuințe colective pe teren proprietate ;

40.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, STR.DR.VICTOR BABES NR.3, nr.cad.141284 întocmit pentru Extindere construcție C1 (lăcaș de cult,capelă rugăciune) pe teren proprietate;

41 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. ATANASIE NR. 22, nr.cad.148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12 nr.cad.136315, 136335, 136304, Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica;

43.    Proiect de hotarare aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 8, nr.cad.143164 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LASCAR CATARGI NR. 58, nr.cad.131314 intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170, nr.cad.135997 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice;

46.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI

NR. 19,    nr.cad.149558, 149559, 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si

imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

47.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A, nr.cad.147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica;

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAȘI, str.Bucium nr.34 pentru investiția construire corp de legătură între hale existente;

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI, propus de către administratorului special al R.A.T.P.in colaborare cu administratorul judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IASI;

Diverse: Raportul privind situația gestionării bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Iași;

Dispozitia nr. 1722/28.12.2015 - completare

ART. 1. Se indreaptă eroarea materială produsă în Dispozitia nr. 1686/23.12.2015 la punctul nr.10 de pe Ordinea de zi care va avea următorul cuprins: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru biletele si abonamentele acordate pe mijloacele de transport în comun influențate cu diminuarea cotei de TVA.

ART.2. Se completeaza art. unic al dispoziției nr.1686/23.12.2015 referitoare la convocarea Consiliul Local al Municipiului Iași în ședința publică ordinară pentru data de 29 decembrie 2015, ora 10:00 cu următorul proiect de hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1686 din data de 23 decembrie 2015, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1722 din data de 28 decembrie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Axinia Constantin, domnul Boca Adrian Florin. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 25 noiembrie 2015, precum si ale sedintelor extraordinare de Consiliu Local din data de 7 decembrie 2015 si 17 decembrie 2015. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Buna dimineata stimati consilieri. Ne intalnim astazi in ultima sedinta ordinara a anului 2015 si cu aceasta ocazie as vrea ca din partea mea sa va urez un sfarsit de an plin de revelatii si bucurii si sa va dea Dumnezeu un an mai bun! Domnule primar, va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Buna dimineața. lata-ne ajunsi si la sfarsitul anului 2015. Va mulțumesc pentru ca ati răspuns invitației de a participa la aceasta ultima sedinta. Este de fapt un mesaj de multumire pe care vreau sa il transmit din partea executivului Primariei Municipiului Iasi, a mea personala, cu siguranta si a domnilor si colegilor nostri viceprimari, pentru felul in care am colaborat pe parcursul ultimei perioade din acest an. Marturisesc a fost un tur de forta, cred ca am avut recordul Consiliului Local Iasi in ceea ce priveste numarul de sedinte ordinare si extraordinare, fiecare dintre ele mai mult sau mai putin importante, dar de fiecare data necesara pentru comunitatea noastra. Am aratat iesenilor ca stim sa conlucram spre binele acestui oras indiferent daca ne-am manifestat din partea PSD sau din partea PNL sau din partea formatiunilor independente. Am aratat iesenilor ca stim sa conlucram, ca stim sa punem efortul nostru in slujba iesenilor, ceea ce este un lucru imbucurator. Nu a fost usor. Urmeaza un an si mai greu decat 2015, dar desigur daca scopul ramane acelasi - de a fi in folosul comunitatii pe care o iubim cu totii, sunt convins, rezultatul va fi bun. Acum la incheiere, vreau sa salut toti colegii mei din Partidul Social Democrat si pe ceilalti colegi din Consiliu Local si sa dea Dumnezeu sa avem sarbatori linistite pana la sfarsitul acestui an si inceputul anului care urmeaza, sa ne revedem cu bine in anul 2016 si rezultatele sa fie pe masura muncii fiecaruia dintre noi. Va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va multumesc. Conform uzantelor, trecem la interpelari. Va rog, domnule consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Buna dimineata dragi colegi. O sa incerc si eu niste revelatii, domnule presedinte. Ni le urati sa le avem, o sa incerc sa le am de pe acum. Domnilor viceprimari, dragi colegi consilieri, domnule primar interimar, avem in fata o sedinta densa, dar care fiind ultima din an, are si ar putea avea si darul de a fi o sedinta de bilant si inteleg asta si prin mesajul dumneavoastra adresat. Desi 49 de puncte pe ordinea plus unul pe care il vedem in dimineata asta la completare, 50, mai degrabra ies in evidenta cele care lipsesc. Nu avem din pacate pe ordinea de zi aprobarea PUG-ului orasului. Nu avem pe ordinea de zi prezentarea spre aprobare a strategiei integrate de dezvoltare urbana a orasului. Nu avem pe ordinea de zi aprobarea registrului spatiilor verzi. Nu avem o prezentare oficiala in cadrul acestui consiliului a rezultatului participarii la competitia Capitala Europeana a Culturii, desi aici, in acest consiliu au fost dezbateri multe pe parcursul acestui an, aprobari. Iata ca la final nu se sinchiseste numeni sa ne prezinte rezultatul si masurile care sunt propuse de executiv a se lua mai departe. De asemenea, nu avem o prezentare in detaliu a situatie implementarii proiectelor din PID-PC si a altor proiecte cofinantate din POR si mai ales impactul lor global asupra bugetului local din anii viitori, pentru ca asta ne intereseaza. Nu stim care este strategia acestui executiv, viziunea generala asupra transportului public, asupra parcarilor. Nu avem o discutie pe managementul de trafic desi astea sunt chestiuni care sunt interesante pentru locuitorii acestui oras. In conditiile in care aceste chestiuni nu sunt pe ordinea de zi si nu dezbatem la o sedinta de bilant, sa ma mai sinchisesc sa va aduc aminte ca ati promis sa ne prezentati un raport privind executia bugetara a sarbatorilor Iasiului? Probabil ca acum asteptam sa cante BZN si dupa aia mai vedem. Nu stiu daca a fost incheiat un contract cu BZN ca sa nu mai aflam ca cineva a uitat vreun contract sa il semneze. Vom aborda astazi unul dintre sau vom incepe sa abordam unul dintre subiectele de mai sus, planul de reorganizare a operatorului de transport. Intre timp acest operator iese din contractul cu noi, din caietul de sarcini a serviciului si opereaza dupa bunul plac fara a se sinchisi macar sa vina astazi pe ordinea de zi sa modificam caietul de sarcini al serviciului si sa introducem si noi oficial traseele 9 si 52. Astazi ele sunt, functioneaza, dar in afara cadrului legal. Eu inteleg ca ne urati sarbatori frumoase, ganduri bune, dar cand executivul dumneavoastra si entitatile din subordine nu se sinchisesc a veni in fata Consiliului Local sa isi rezolve problemele si iau decizii in afara cadrului legal, atunci inseamna ca nu respectati acest Consiliu. Acelasi operator de transport tolereaza abateri de la cerintele de calitate din partea partenerului sau privat. Va invit dragi colegi din consiliu si din executiv sa facem impreuna intr-o dimineata o vizita pe traseul 44 operat de acest operator si rog a se lua act de aceasta problema si masuri pentru asigurarea nivelului rezonabil de calitate a serviciului. Am ajuns sa cerem unui alt operator sa ajunga la nivel de calitate al RATP-ului, care oricum nu este unul foarte, foarte bun. Si traseul 44 ca si celelalte operate de operatorul privat, nu sunt trasee experimentale. Iesenii nu pot fi experimente pentru nimeni si asta nu trebuie sa toleram. Intre timp, de asemenea, domnule primar, inteleg ca ati avut niscai galceava cu Politia Locala de care nu sunteti multumit ca nu isi fac treaba pe zona de circulatie si inteleg ca nici pe zona de urbanism nu isi fac treaba, si inteleg ca nici pe zona de paza a obiectivelor ca s-au luat de niste vizitatori ai orasului nostru. Mai ramane sa auzim ca nici pe controlul de publicitate stradala nu isi fac treaba si am cam inchis toate atributiile Politiei Locale. Sa ma mai sinchisesc sa va aduc aminte ca in acest Consiliu am indraznit sa va propunem sa avem o comisie de verificare a activitatii globale a Politiei Locale, sa identificam deficientele acestei institutii si sa incercam un start de la zero. Nu va mai aduc aminte. L-ati trimis acel proiect de hotarare la comisia locala de ordine publica si a murit acolo, nu stiu daca l-au dezbatut vreodata. Ati refuzat categoric sa avem aceasta dezbatere si va luptati singur cu Politia Locala si de atunci liniste pe acest proiect. V-a trebuit peste jumatate de an sa aflati ca sunt probleme acolo, unde acum jumatate de an v-am spus ca banuim ca sunt probleme si am vrea sa vedem care sunt si sa propunem o rezolvare. Imi e greu sa inteleg de ce ati facut eforturi sa ascundeti aceste probleme fata de Consiliul Local si nici macar astazi nu ati initiat dumneavoastra o discutie pe aceasta problema. Astea sunt revelatii, domnule presedinte de sedinta. Inteleg ca ne-ati urat - revelatii si liniste si le-am avut. Cred ca astea sunt intr-adevar probleme pe care aici in acest Consiliu Local ar trebui sa le abordam dincolo de BZN si alte chestiuni importante si ele intr-adevar. Din pacate prioritatile iesenilor nu simt ca sunt si prioritatile acestui executiv. Un an bun tuturor!

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnule primar, va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Incercati sa deschidem un dialog neaparat critic intre activitatea executivului si activitatea dumneavostra si a celor pe care ii reprezentati. Desigur trebuie sa aduc in discutie, alaturi de multumirile pentru colaborarea pe care am avut-o in Consiliul Local si asupra careia m-am pronuntat in deschiderea acestei sedinte, ca denota si foarte multa ipocrizie. Acea analiza globala asupra Politiei Locale nu a fost ceruta, ci a fost ceruta o analiza pe subiectul penal al activitatii unor politisti locali dintr-o analiza facuta de catre organele de ancheta penala si asupra caruia nu ne puteam pronunta noi. Nu stiu de ce puneti in discutie ca se vad rezultatele muncii noastre si cand am spus a muncii noastre e ceea ce am spus la inceput, si a executivului si a legislativului acestui oras, pentru ca iesenii spun altceva, iesenii s-au pronuntat in alt fel. Iesenii vad rezultate, iesenii vad ca viata lor este mai buna, mai deschisa. Iesenii vad ca cineva se lupta pentru binele lor chiar daca vorbim de lupta cu unele structuri din aparatul de specialitate al primarului sau cu Politia Locala, sau poate si cu alte institutii, dar o fac nu datorita necesitatii de a va aminti ca si dumneavoastra aveti responsabilitati la fel de mari ca si executivul in ceea ce priveste proiectul de Capitala Culturala si altele, ci pur si simplu pentru ca asta este datoria mea si datoria executivului. As fi un pic mai atent in utilizarea revelatiilor si relevatiilor in ceea ce priveste DEX-ul limbii romane. Iar referitor la modalitatea in care sunt implementate trasee de transport in comun, imi pare rau ca in calitatea pe care ati avut-o de responsabil cu transportul public, nu stiti ca un traseu, o modificare de plan de transport este un moment de dezbatere publica care se face la cererea cetatenilor. Nu stiti ca noi de fapt monitorizam traseul 52 si deja vom veni si cu modificari pentru ca cererea de transport fata de primele destinatii si traseu sunt deja modificate de catre cei care utilizeaza acest traseu ca si pentru traseul 9, ca si pentru traseul 6 si pentru alte trasee care vor fi desigur facute in urma aplicarii legii, iar colegii nostri din executiv sau cea mai mare parte a lor stiu sa aplice legea. Pentru cele cateva teme pe care le ascundem, eu stiu, dar nu mai folosesc cuvantul ipocrizie ca nu stim despre ele si despre PUG, si despre registrul spatiilor verzi, si despre modalitatea de implementare a noii strategii de dezvoltare urbana, ca si despre capitala a culturii europene. Stiti foarte bine ca declaratiile au fost publice, nu s-a ascuns niciodata nimic si nu se va ascunde niciodata nimic, iar raportul actualei echipei de conducere a executivului primariei, face obiectul sedintei de luna ianuarie cand vom trata capitol cu capitol pe toate domeniile de activitate a acestui executiv. In rest revin cu multumirile pentru colegii dumneavoastra din Partidul National Liberal pentru modalitatea in care au inteles care sunt de fapt necesitatile acestui oras si nu ar trebui sa ne punem o sa mai mare decat calul si nici invers pentru ca nu cred ca putem sa calarim in acest mod. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Nu as fi vrut sa iau cuvântul, dar revelațiile domnului Danga m-au facut sa fiu foarte atent la ceea ce a spus si a repetat obsesiv doi termeni: unu - a te sinchisi si doi - a nu stii. Banuiesc ca prin acesti doi termeni repetati astazi a aratat intr-adevar modul cum se manifesta PNL-ul la Iasi, nu se sinchisesc de nimic si nu vor sa stie nimic. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Va rog, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

Ca si colegul meu Catalin Bulgariu, nici eu nu as fi vrut sa iau cuvantul astazi, insa trebuie sa spun la polul opus fara neaparat a lua apararea PNL-ului, desi imi doresc mai mult ca si vocea lor sa fie cat mai critica si critica constructiva, domnule viceprimar, nu ca sa nu facem critici in Consiliul Local. Eu observ ca daca domnul Danga a folosit acesti termeni pentru a arata lipsa de interes a executivului pentru necesitatile iesenilor, vad ca din partea aceasta discursul este unul foarte populist, respectiv domnul viceprimar ne spune ca iesenii spun altceva. Eu nu stiu ce credeti dumnevoastra ca spun iesenii, dar eu vad avalansa de petitii care vin cel putin pe urbanism la Consiliul Local, iar dumneavoastra nu faceti niciun fel de vorbire despre aceste probleme. Dumneavoastra veniti si spuneti asa printr-un mesaj populist, iesenii spun altceva, sunt foarte multumiti. Sincera sa fiu nu cred ca sunt asa de multumiti si dovada stau toate aceste petitii care vin si la care dumnevoastra nu raspundeti in niciun fel. Asa ca haideti sa o lasam un pic asa pe un ton un pic mai usor cu mesajele astea - cat am facut, ce buni suntem si abia in ianuarie o sa facem o retrospectiva. Faceti-o acum, domnule viceprimar, ca e sfarsit de decembrie. Putem sa stam pana la revelion sa faceti bilantul acestui an. Nu trebuie sa venim in luna ianuarie cand oricum uitam, a inceput un an nou si ma rog, a inceput un an nou electoral. Asa ca nu subscriu celor spuse domnului Bulgariu, ci trebuie sa il contrazic, dar a nu te sinchisi, era vorba de executiv nu de PNL. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc pentru pertinenta interventie. Daca mai sunt alte? Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Sarut mana si buna ziua. Am tot ascultat in acest an in ultimele sedinte luarile de cuvantul ale colegului meu Catalin Bulgariu si luarile lui de cuvant nu sunt nimic altceva decat atacuri la persoana si la partide politice. L-as ruga sa faca referire la tot ce insemna proiecte si programe pentru Iasi, daca poate. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog, doamna consilier Gavrila.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Desi suntem in plin sarbatori si ne-am asteptat ca un spirit pacifist si linistitor sa ne invaluie, virulenta schimburilor de replici cu substanta politica este interesanta si cred ca aceasta confera adrenalina intalnirii noastre. Ma asteptam sa curga sedinta cu activitatile administrative intr-o maniera mai linistita si mai de armonie, dar daca tot s-au aruncat tot felul de sageti si discursuri politice poate ca e bine sa avem si un echilibru in retorica acestui tip de discursuri. In orice moment e firesc din persepectiva opozitiei sa observi, sa analizezi, sa faci recomandari, dar este absolut nefiresc sa devii, sa mergi pe zona unui criticism care inseamna o critica excesiva, o critica insistenta si uneori cu rea credinta. Mi-ar fi placut in retorica aceasta sa se fi punctat cateva lucruri, de

exemplu - o pasarela terminata, de exemplu - niste bulevarde, niste proiecte, o susținere a educației, o susținere a culturii. Cu toata dezbaterea aceasta si cu toata revarsarea de venin care a avut loc, nu putem spune in niciun caz si cred in ultimii zece ani nu se poate vorbi de Iasi ca un oras care nu a sustinut educatia, cultura, dezvoltarea, care nu a avut o receptivitate fata de proiecte chiar daca anumite lucruri au umbrit de multe ori finalizarea unor proiecte sau exista dosare nefericite acum pe rol, dar a miniminaliza totul si a veni doar cu ideea cea ce nu se face astazi, sigur ca nu poate fi decat in cheie politica lecturat incat fara sa fiu eu neaparat un consilier extrem de informat pe toata zona economica, administrativa, v-as ruga, domnule primar, sa reveniti la microfon si sa arati lucrurile care s-au facut si pe care le considerati ca legitimeaza demonstratia si activitatea executivului primariei pentru ca altfel ramanem, stiti cum se pledeaza la bara, ramane doar acuzarea si apararea nu spune niciun fel de cuvant. Noi cand incepem o lectie si facem o inspectie, subliniem lucrurile bune, facem recomandari si terminam pe un ton de constructie, de deschidere si cred ca asa ar trebui sa se faca si politica.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc si mie imi pare rau ca revelatia la care am facut referire, ma gandeam ca este doar rezultatul unei introspectii dar deja mi ca creez ceata si nu as vrea sa ii pun in dificultate.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Si vreau ... pentru ca i s-a reprosat domnului Danga verbul “a se sinchisi”, a fost o figura de stil. Deci intelegem de dragul repetitie si simetriei sa il ajutam chiar daca are o rezonanta usor arhaica si populara, dar probabil ca savoarea a fost aceasta.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Deci a fost o retorica, o anumita stilistica si in discursul dumnealui.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu as reveni un pic mentionand faptul ca acest bilant intr-adevar va trebui sa il facem pentru ca este un bilant al nostru. Dar astazi la ora la care discutam a inceput receptia la Muzeul Municipal si maine este ultima conferinta de inchidere a inca doua proiecte europene, ceea ce va putea intr-adevar sa nuanteze si aceasta, sa spunem, sedinta de bilant. Raportul echipei executivului, ca ma feresc sa spun a primarului ca sa nu starnesc animozitati si in ultima zi din an, domnule consilier, va fi un raport al executivului impreuna cu conlucrarea sau in conlucrarea cu legislativul acestui oras pentru ca nu se putea face una fara cealalta. Pentru ca si in acest context a unui excesiv spirit critic uneori, de fiecare data am reusit ca impreuna sa parcurgem etapele de care orasul avea nevoie si cu o Politie Locala compromisa ca asa cum bine ati spus, dar fara capacitatea de a-i putea noi rezolva problema doar facand o analiza peste un organ de ancheta penala si cu alte lucruri care vor trebui corectate de a lungul timpului, nimeni nu a vorbit despre perfectiune, dar nici nimeni nu a vorbit despre un intuneric total asa cum s-a pronuntat aici. Asa incat avem de ales si unele si altele si vom face si aceasta expunere a raportului in luna ianuarie asa cum am promis la inceput. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Va rog domnul consilier Harabagiu.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 9 avand in vedere ca si Primaria Municipiului Iasi este in curs de elaborare a unei strategii pe salubritate, ar fi mai bine scoaterea de pe ordinea de zi si sa gasim un numitor comun dupa.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. O sa notam. Va rog, domnule consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

O observatie, inteleg din ce spune domnul primar referitor la proiectul nostru de hotarare pentru evaluarea activitatii Politiei Locale ca nu a citit proiectul de hotarare. Il invit sa o faca poate cu ocazia asta il si vedem...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Bine. Va promit ca am sa o fac din nou. Am sa repet.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Va rog. Doi, ma bucura propunerea domnului consilier Harabagiu, cand ajungeam la punctul 9 era una dintre solicitarile pe care le-as fi facut si eu si macar datorita faptului ca documentul pus la mapa nu este o strategie. Eu am mai spus candva unui consultant al nostru ca o strategie era un referat studentesc, ceea ce avem la mapa nici macar referat studentesc nu este, asa incat sper ca in ianuarie sa avem o strategie si sustin si eu scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 9.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interpelari? Multumesc. Va propun sa trecem la ordinea de zi, sa aprobam ordinea de zi cu mentiunile care au fost realizate, deci ordinea de zi plus completarea si cu scoaterea punctului 9 asa cum a fost propunerea.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.

Multumesc, intram in miezul problemelor.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Maria Slătinaru-Nistor;

Va rog, domnule consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

O sa ma refer si la punctul 1 si la punctul 2, evident nu am eu caderea sa evaluez si nu asta facem aici. In momentul in care apare pe ordinea de zi o propunere pentru acordarea titlului de cetatean de onoare, nu cred ca exista un consilier care sa comenteze asupra calitatii cetateanului respectiv sau asupra oportunitatii ca acel titlu sa se acorde si nu voi face chestia aici. dar mi-as dori ca executivul atunci cand se face ordinea de zi si apare un astfel de punct pe ordinea de zi, sa inteleaga ca pune consilierii locali in aceasta situatie si cred ca ar fi oportun sa evaluam pe viitor posibilitatea de a face o echipa din actuali cetateni de onoare, din membri din consiliu care sa evalueze dosarele sau propunerile atunci cand vin si sa ofere o recomandare celui care face ordinea de zi sa intre sau sa nu intre pe ordinea de zi, ca practic atunci cand el este deja pe ordinea de zi lucrurile sunt, zarurile sunt aruncate cum s-ar spune. Nu are rost sa avem o discutie. Aici e o chestiune de tehnica. As propune sa evaluati aceste dosare, pentru ca anul asta am ajuns la al saselea, la al saptelea. Nu stiu daca trebuie sa intrecem, avem vreun record de batut. Nu stiu cum s-a ajuns la chestiunea asta si as fi mai linistit daca lucrurile ar fi evaluate inainte de cineva si s-ar propune primarului - puneti pe ordinea de zi chestiunea asta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Exista o evaluare care s-a facut in comisii.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Dumneavoastra credeti ca din momentul in care ni s-a trimis ordinea de zi, da, ca exista vreo posibilitate ca intr-o comisie sau sa iasa vreodata un rezultat - domnule, nu a trecut de comisie. Nu exista asa ceva, ar fi jenant.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va doriti un alt rezultat ca nu inteleg?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Poftiti?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va doriti un alt rezultat?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, ne dorim sa existe asa cum de exemplu comisia de urbanism este ajutata de o comisie de oportunitate, prin chestiunea asta a cetatenilor de onoare mi-as dori sa nu fie doar primarul cel care decide daca intra sau nu pe ordinea de zi, ca Doamne fereste are primarul o problema si se gandeste, problema medicala, domnule, hai sa ii dau domnului profesor X titlu de onoare ca uite m-a ajutat sa imi repar piciorul. Nu vreau, vreau sa evitam chestiunea asta.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur, am inteles

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Deci pe fond toata stima pentru amandoua propunerile. Votul meu si al colegilor mei sunt convins ca il are, dar macar pe chestiunea asta. Suntem in a treia sedinta in care aprobam asemenea propuneri.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Domnule primar, as vrea sa va spun ca in mare parte sunt de acord cu ceea a spus domnul consilier Danga si nu pentru subiectul de acum, ci pentru ca sunt de zece, doisprezece ani consilier si a existat tot timpul aceasta cutuma de a veni propuneri, unele absolut onorabile, altele facute dintr-o anumita pretuire sau relatie personala intre primarul momentului si persoana propusa. Daca stam sa decodificam semnificatia este de fapt un transfer de imagine ce se incearca a se prelua dinspre personalitatea respectiva si spre zona primarie. Bun, e in regula. Pe de alta parte, trebuie sa respectam niste criterii. Ce determina o persoana sa fie aleasa drept cetatean de onoare? Sau este un iesean de mare forta, cu mari contributii si de notoritate nationala, internationala care aduce cinste matricei spirituale in care s-a facut, s-a format sa spunem sau s-a nascut, sau este o persoana chiar din alta parte nu conteaza, dar a facut, a adus un serviciu comunitatii iesene, a sustinut proiecte iesene, s-a implicat, a participat, a fost asociat unei cauze. Pentru ca asa tot ce inseamna personalitate nationala, tot ce inseamna scriitor, tot ce inseamna pictor, teoretic poate fi cetatean de onoare al oricarui oras al tarii. Deci nu stiu daca e nevoie neaparat sa mai existe, sigur ca putem apela la ideea unor specialisti in momentul in care vrei sa desemnezi pe cineva. Cred ca cel mai bine e sa fie niste criterii, tot intram in luna ianuarie si ne facem planuri nenumarate, sa stabilim ca va fi criteriul 1, 2, 3, vor participa. Sigur ca poate fi apanajul primarului care va fi sa fie acesta, care sa propuna, dar nici nu este in regula sa aprobam la gramada. Sunt multe persoane care au facut ceva pentru comunitatea ieseana si au fost platiti pentru asta, sunt oameni care au incasat onorarii. Deci Andrei Serban dincolo de spectaculozitatea montarilor si originalitate, nu a facut-o degeaba, da? Insa intr-adevar a schimbat fata sau a relansat atmosfera. Haideti sa asezam lucrurile intr-o abordare lucida, obiectiva si sa ne gandim ce se face pentru comunitate. Deci intr-o paradigma putin mai larga.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii pe marginea punctului? Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur, nu as vrea sa aduc in discutie nici pe departe personalitatile pe care le-am propus astazi si probabil ca niciunul dintre noi nu urmareste acest lucru. Un lucru este cert, intr-adevar sunt foarte multe lucruri de facut, de o anumita maniera cu sa spunem efervescenta fiecarei personalitati care se pronunta chiar si in sala de Consiliu Local, sunt cateva din atributii care sunt exclusive oarecum in sarcina primarului si pe care si le asuma sau nu, urmand ca executivul sa le aprobe sau nu. Asa daca facem o delimitare cat se poate de legala asupra atibutiilor fiecareia dintre noi. Pe de alta parte este foarte normala si propunerea dumneavoastra, doamna consilier Camelia Gavrila, sa incercam sa eu stiu, sa facem un set de criterii, dar toate criteriile care au fost aplicate in ceea ce priveste cetatenii de onoare, cel putin cei pe care eu i-am propus, sunt sigur ca au fost onoranti pentru intreaga comunitate si vor fi in continuare aveti cuvantul meu. Prin urmare, vom face si acest lucru intr-o maniera cat se poate de echidistanta fata de rolul fiecaruia dintre noi astfel incat rezultatul sa fie cel bun. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc. Daca nu sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotarare de la punctul numarul 1.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Andrei

Șerban;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;

Cu amendamentul care exista la mapa si il aveti toti dintre dumneavoastra.

Daca sunt interventii pe marginea subiectului? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere. Da, multumesc.

Proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminate a bugetului general al Municipiului Iași la data de 31 decembrie 2015;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Doua abtineri. Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC TERMO-SERVICE S.A Iași;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere. Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Daca sunt interventii? Va rog, doamna consilier Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Am avut senzatia ca este o fotografiere a intregului aparat de specialitate al primarului. In aceasta dimineata m-am edificat ca este doar modificarea si mi s-a si explicat ce anume se modifica, s-a trecut la o alta clasa, la un alt grad, de la asistent la principal s.a.m.d. Propunerea mea ar fi si va rog sa includeti pe lista dumnevoastra de prioritati pentru anul viitor, acea ca secretariatul Consiliului Local sa nu mai faca parte din aparatul de specialitate al primarului. Eu cred ca secretariatul Consiliului Local nu ar trebui sa fie subordonat executivului, ar trebui sa fie subordonat legislativului pentru ca in felul acesta cred ca ne mai depizand exclusiv de toate documentele care trebuie sa vina de la executiv, cred ca lucrurile ar putea sa stea un pic altfel. Deci eu va rog sa aveti in vedere acest aspect si sa avem pe viitor la Consiliu Local un aparat de specialitate propriu. Secretariatul Consiliului Local sa raspunda exclusiv de Consiliul Local si sa nu fie in subordinea aparatului de specialitate al primarului pentru ca automat este intr-o stare de subordonare si subordonare stim cu totii ce inseamna.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumim pentru propunere, dar dupa parerea mea este irelevanta, va explica imediat domnul primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Voiam sa spun ca nu face obiectul discutiei noastre, nu exista aceasta structura in subordinea primarului.

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze atunci. Fac o discutie, secretariatul Consiliului Local in subordinea cui este? Nu in aparatul de specialitate al primarului?... ca nu e nicio problema, am dreptul sa nu stiu si sa mi se explice, de aia sunt aici. Nu am nicio problema.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu se vorbeste la microfon (... nu facem decat sa avizam platile catre personalul care lucreaza in structura secretarului Consiliului Local, care este in dreapta mea. Nu este in subordine).

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Secretarul este in subordinea directa a primarului municipiului Iasi, potrivit legii. Nu poate fi modificat acest lucru printr-o hotarare de consiliu. La ceea ce ati facut dumneavoastra referire, probabil e acel compartiment care poate fi infiintat pe durata mandatului, dar care nu exista, nu este infiintat in cadrul aparatului.

Doamna consilier Preda Anca

Deci imi confirmati ca ne aflam totusi intr-o subordonare?

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Da, cei care lucreaza acum sunt functionari publici subordonati primarului.

Doamna consilier Preda Anca

Asa. Multumesc. Si ca se poate infiinta un compartiment de specialitate care sa tina de Consiliu Local si nu de aparatul de specialitate.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Nu exista.

Doamna consilier Preda Anca

Am inteles ca nu exista, dar conform legii se poate infiinta, asta voiam sa va spun. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Daca nu sunt alte interventii supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Punctul 9 spuneam ca este scos de pe ordinea de zi.

Doamna consilier Preda Anca

Daca imi permiteti? Imi dati cuvantul? Intrucat punctul a fost scos de pe ordinea de zi, dar as fi avut doua observatii care sa fie avute in vedere la elaborarea strategiei de dezvoltare.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rugam, conform regulamentului, va rugam sa le faceti in scris pe baza materialului

Doamna consilier Preda Anca

Dar as dori sa le fac, ca le-am mai precizat.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Dar discutam despre un punct care nu este pe ordinea de zi, ori la interpelari... ori suntem in ordinea de zi

Doamna consilier Preda Anca

Atata vreme cat a fost pe ordinea de zi vreau sa fac cateva observatii.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Doamna consilier, ori discutam la interpelari ce subiecte va framanta, ori discutam pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi punctul 9 nu mai face obiectul discutiei noastre.

Doamna consilier Preda Anca

Si eu in calitatea de consilier local nu am dreptul sa fac o observatie cu privire la un punct de pe ordinea de zi care a fost scos?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Care nu este?

Doamna consilier Preda Anca

Care a fost scos de pe ordinea de zi, dar a facut subiectul discutiilor la comisie.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, la sectiunea interpelari.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Deocamdata mai este pe ordinea de zi ca nu a fost retras inca. Nu s-a votat retragerea lui.

Doamna consilier Preda Anca

S-a votat retragerea.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Ba s-a votat.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnule consilier, am supus votului dumneavoastra ordinea de zi cu completarea si cu scoaterea punctului 9... Va multumesc. Va rog, doamna consilier, nu as vrea sa fiu nepoliticos, dar e regulamentul care impune.

Doamna consilier Preda Anca

Nu e nicio problema daca iau putin cuvantul sa va spun punctual pe chestiunea aceasta o treaba.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca e putin atunci e bine venit. Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Multumesc. Daca o spuneti dumneavoastra chiar ca devin simpatica. Atat voiam sa spun legat de acest subiect, in primul rand ca titlu era strategia 2015-2020, nici nu am fi avut cum sa votam o strategie retroactiva, deci in mod evident o sa vorbim de 2016-2020 chiar daca legislatia probabil prevede altceva. Eu doream doar sa atrag atentia si rog departamentul de specialitate care va elabora aceasta strategie de dezvoltare sa aiba in vedere ceea ce eu mult in media am atras atentia, insa niciodata in plenul Consiliului Local si nici in comisiile de specialitate din pacate, dar iata ca o fac acum. Exista un tip de activitate la Iasi care se numeste reciclare clandestina, o stiu si eu si cu totii o vedem zi de zi, acele carucioare umplute cu pet-uri pana la refuz, care sunt furate, trebuie sa spun asa, sunt furate din pubelele de la Salubris de catre oameni ai strazii si sunt duse probabil intr-un centru privat astfel incat din punctul meu de vedere Salubris nu face reciclarea pet-urilor pentru ca acele pubele sunt vesnic goale. Eu as dori ca parte din strategia de dezvoltare a acestui serviciu de specialitate sa includa inclusiv eliminarea acestui tip de acitivitate in stransa colaborare cu Politia Locala care ar trebui sa se sesizeze pe aceasta chestiune. Va rog nu mai zambiti de fiecare data cand vorbesc, ca eu incerc sa va spun niste lucruri cat se poate de serioase, iar dumneavoastra in tendinta asta de a ne trata ca si cum la diverse. Va rog frumos sa fiti un pic mai serios si sa tratati corespunzator. multumesc. . da,sinchiti-va sa fiti un pic mai serios ca nu va avantajeaza deloc postura asta de happy vesnic, chiar nu, parerea mea. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur, sincer.

Doamna consilier Preda Anca

Sper ca cei de la Salubris au inteles ceea ce am avut sa le transmit. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc si eu. Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sincer asteptam sa vad concluzia observatiei si de asta o prognozam cand ati inceput cu reciclarea clandestina.

Doamna consilier Preda Anca

... si prin spate pe la primarie.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Deci daca dumneavoatra credeti ca intr-o strategie oricum s-ar numi ea de dezvoltare a oricarui serviciu sau a orice alta activitate de pe fata pamantului, o activitate clandestina trebuie reglementata printr-o strategie, pentru ca elementul de clandestitate il da prevederea legii, nu strategia, nu, in fine. Multumim tare mult.

Doamna consilier Preda Anca

Dumneavoastra nu inteleg de ce tolerati aceasta activitate ilegala pe strazile municipiului lasi? Daca sunteti primarul in functie ar trebui sa nu tolerati.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Observatia mea asupra activitatii clandestine.

Doamna consilier Preda Anca

Intr-o zi prin spate pe la primarie a trecut.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

In contracditie cu prevederea legii este nepotrivita.

Doamna consilier Preda Anca

Haideti lasati-ma.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Va rog tare mult. Imi pare tare rau ca discutam totusi de niste pregatiri nesimilare si totusi.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel

Deci vorbeste la microfon. Pastrati-va decenta! Nu lasati-ma. Va permiteti asa, vorbiti neintrebata

Doamna consilier Preda Anca

Eu am senzatia ca sunteti cointeresat in acest subiect.

Domnul consilier Harabagiu Gabriel

Deci am senzatia ca nu cunoasteti legea si nu Salubris-ul aplica masurile coercitive stabilite in lege si cu toate astea sunteti si avocata. Imi pare rau.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog sa revenim la ordinea de zi. Putinul de interventie l-am apreciat. Ne iertati ca am zambit, fara niciun fel de trimitere catre subiectul dat. Sa intram din nou in ordinea de zi. Punctul 10.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuitățile acordate pe mijloacele de transport în comun;

Este rectificat prin materialul anexat in mapa fiecarui consilier. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru biletele si abonamentele acordate pe mijloacele de transport în comun influențate cu diminuarea cotei de TVA.

Daca sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare? Nu sunt. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași (anul scolar 2015-2016);

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumnevoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea racordării la rețeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iași, a rețelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului „Palatul Culturii”, din Piata Ștefan cel Mare și Sfant nr. 1;

Daca sunt interventii? Va rog, doamna consilier Preda.

Doamna consilier Preda Anca

In trecut un proiect similar, racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public al Mitropoliei si cred ca prin amendament si al Garii Municipiului Iasi, l-am votat impotriva pentru argumentele expuse atunci. Acum apreciez ca daca tot avem astfel de proiecte de hotarare ar trebui sa fie facuta o strategie cu privire la iluminatul public si punerea in evidenta a cladirilor de patrimoniu din muncipiul Iasi ca sa nu tot venim cu astfel de proiecte de hotarare. Aceasta cu atat mai mult cu cat de data consider, desi voi vota proiectul, ca iluminatul public si punerea in evidenta a Palatului Culturii ar trebui sa fie facuta de catre, de data aceasta printr-o, nici macar, concesie sa ii spun, de catre Palas, pentru ca pana la urma Palas este cel care in jurul acestei bijuterii a pus si a facut inclusiv parcare. Din acest punct de vedere chiar cred ca nu ar trebui sa ne priveasca pe noi chestiunea aceasta si sa fie in atributia directa a Palasului, unul la mana. Doi la mana, poate ca ar fi trebuit sa fac o interventie pe o interpelare, dar o fac acum, cred ca ar trebui sa ne raspundeti, probabil ca voi incalca regulamentul acum, dar mi-as dori ca executivul sa raspunda - ce se intampla cu zona din fata Palatului Culturii care este concesionata drept parcare pentru Palas, dar care este folosita de catre primarie cu ocazia diferitelor evenimente. In ce regim juridic avem practic, detinem si putem sa folosim pe perioada sarbatorilor sau a anumitor evenimente acea parcare concesionata? Pentru ca atata vreme cat ea a fost concesionata, nu stiu cum facem, platim chirie acolo ca sa ne-o dea noua sau este trecuta prin contractul de concesionare? Consider oportun sa ne explicati chestiunea aceasta. Si doi, daca acest spatiu era necesar pentru a face diferite evenimete si organizarea concertelor de sarbatori si de revelion si de Sfanta Parascheva si cu alte ocazii, de ce a trebuit sa o concesionam? Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc pentru interventie. Sigur e un subiect care tine de comisia juridica vis-a-vis de... Va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

De data asta v-am ascultat cu atentie fara sa zambesc. Apreciez faptul ca ati remarcat ca racordarea Palatului Culturii la iluminatul public al muncipiului Iasi este un lucru bun, alaturi si de celelalte obiective care in aspectul lor sunt cladiri de interes public si alaturi si de alte obiective care speram sa ajunga cu solicitare catre noi pentru ca orasul are nevoie de toate aceste cladiri. Referitor la parcarea Palas si daca colega mea de la patrimoniu este aici, ma poate corecta, ar fi totusi anormal pentru 5-6 concerte pe an sa tinem o parcare blocata si nevalorificata care aduce venituri la bugetul local pentru ca locurile sunt inchiriate si primim chirie de pe utilizarea lor. Pe de alta parte, punerea la dispozitie a spatiului necesar organizarii de evenimete publice de catre municipiul Iasi si nu numai de catre municipiul Iasi, face parte din relatia contractuala dintre noi si Iulius Grup. Fata de necesitatea ca racordarea iluminatului public de pe fatada Palatului Culturii sau iluminatul de pe fatada

Palatului Culturii sa faca obiectul unei relatii cu Palas, credeti-ma eu nu as face-o pentru ca in temeiul legii devenim parti interesate. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va mulțumesc. Daca sunt alte intervenții pe baza materialului din proiectul de hotarare? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului din PT 1 Tudor Vladimirescu, în suprafață de 136 mp, către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România -Filiala Iași;

Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Multumesc foarte mult, dar il las.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ieri in comisii se propusese un an de zile si probabil asta voiati sa spuneti. Eu as propune totusi sa fim de acord sa se prelungeasca tot cu perioada care a fost anterior, 5 ani, ca sa le dam ocazia in cazul in care vor fonduri europene sa poata avea perioada de sustenabilitate, s.a.m.d. Un an de zile e prea putin, nu ar putea sa vina cu acest titlu la un proiect sa il sustina si as propune sa mergem tot pe o perioada mai lunga, daca propuneti 5. Asta era si anterior tot 5 ani au avut si ANCAAR e ...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu voiam sa fac aceeasi observatie si de regula la toate fundatiile care au astfel de activitati indiferent unde isi desfasoara activitatea in municipiul Iasi, dar pe cladiri care apartin, am zis sa pastram aceeasi cutuma cu 5 ani de zile pentru atragerea de fonduri europene. Multumesc domnului consilier pentru.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Si eu apreciez revelatia dumneavoastra. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deșeurilor preluate de SC Salubris SA prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007;

Daca sunt interventii? Va rog, domnule consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eu la acest punct ma voi abtine. Inteleg ca Salubris doreste sa isi rezolve o problema de fapt din 2007 atunci cand a preluat contractul au constatat dupa ce l-au preluat, verificand ce aveau in lista, ca o parte din platformele pe care primaria spune ca le-a predat erau desfiintate la data predarii, iar alte platforme s-au desfiintat pe parcurs. Lucrurile astea trebuiau rezolvate din 2007 pana astazi si nu as vrea prin votul meu sa . sunt niste sume acolo.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sunt multe lucruri care trebuiau rezolvate la timp. Domnul viceprimar cu atributii pe Salubris

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Domnul director tehnic.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Si domnul director tehnic si alte persoane, dar faptul ca le rezolvam este mai important decat ca ne abtinem in rezolvarea unor probleme. Va facem observatiile ca au existat, de exemplu - str. Urcusului, Valeni, stiti foarte bine ca au fost acolo, noi tot le-am reorganizat motiv pentru care de fiecare data la sfarsit de an o sa mai gasiti astfel de proiecte de hotarare, de aducerea la punct a elementelor de patrimoniu. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumeavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 5 abtineri. Va multumesc.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 97443/2015 si 118132/2015;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ ;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 10/2015, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 2 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A în suprafată de 22,11 mp;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iași, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, alăturat ap. 3, în suprafată de 11,85 mp ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? Doua abtineri,

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 281 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 1149341, carte funciară 149341 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață totală de 181,23 mp (compusă din Lot 1 cu suprafața de 176,57 mp + Lot 2 cu suprafața de 4,66 mp), situat în Iași, fundac Plopii Fără Soț nr. 11, parcela AG 879, cvartal 24 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 485 mp, situat în Iași, șos. Bârnova nr. 122 G, parcela L7205, cvartal 169, nr. cadastral 152303, carte funciară 152303 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 142,69 mp, situat în Iași, str. Păcurari nr. 49, parcela CAT 1246, cvartal 31 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 2 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 40 mp, situat în Iași, str. Pojorniciei nr. 18, parcela CC2753, cvartal 69 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 31 mp, situat în Iași, str. Sf. Andrei nr. 53, parcela C2074/2, cvartal 57, nr. cadastral 151898, carte funciară 151898 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 4,90 mp, adiacent spatiului situat în Iași, str. Toma Cozma nr. 81, bl. 582, sc. A, parter, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul consilier Anghel Ficu a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 21,28 mp,( Lot 5), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 92,13 mp, situat în Iași, str. Nisipari nr. 20, parcela AG 1(275), cvartal 8 ;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 200 mp situat în Iași, șos. Nicolina nr. 169 D, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren;

Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind predarea cu titlu gratuit catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby, Municipiul Iasi”;

Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As avea o mica observație aici, chiar o modificare. As popune ca la articolul 1 sa aprobam predarea folosintei gratuite catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv Companiei Nationale de Investitii, pe baza de protocol nu cu titlu gratuit ca se intelege predarea bunului, ci doar a folosintei acesteia. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului cu amendamentul prezentat.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate. Multumesc.

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. NICOLAE COSTIN NR.26 (fosta str. Spital Pașcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreținere corporală pe teren proprietate “;

Daca sunt interventii? Va rog, doamna consilier Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Avand in vedere discutiile de ieri de la comisiile de specialitate, reunite de specialitate, apreciez oportun sa ne explicati ce se intampla de la 1 ianuarie 2016 cu planul urbanistic general. Din punctul de vedere al executivului si in 2015 am avut un plan urbanistic general valabil, nu si din puctul meu de vedere. Apreciez ca acesta a fost valabil pana in 23 decembrie 2014. Inteleg ca avem o noua lege 303/2015, nici aceasta nu cred, nu, din punctul meu de vedere clar nu face aplicabilitate spetei de fata si incepand cu 1 ianuarie 2016, din punct de vedere al executivului ar trebui sa nu avem plan urbanistic general valabil al Iasiului. As vrea sa stiu care este punctul dumneavoastra de vedere. Aceasta solicitare a fost facuta si de catre domnul Ostaficiuc ieri la comisii si eu personal nu ma consider lamurita pe raspunsurile pe care i le-ati dat, mai ales ca la un moment dat, domnule viceprimar, v-ati enervat si ati plecat din sala. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Regret. A facut declaratii.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Ce va faceti sa credeti ca m-am enervat?

Doamna consilier Preda Anca

Ati plecat intempestiv.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. O rog pe doamna secretar sa ofere precizarile.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Potrivit legii 350/2001, planul urbanistic general aprobat de catre municipalitate in 1998, a fost prelungit printr-o hotarare de Consiliu Local pana la data adoptarii noului PUG, iar in temeiul Legii 303 aparuta in Monitorul Oficial in cursul lunii decembrie 2015, aplicabilitatea vechiului PUG e prelungita de drept pana la 31 decembrie 2018. Deci e valabil vechiul PUG si pentru anul 2016.

Doamna consilier Preda Anca

Imi permiteti?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, doamna consilier.

Doamna consilier Preda Anca

Asa cum foarte corect ati precizat, doamna secretar, PUG-ul a fost prelungit, iar legea spune clar si repeta si 303/2015, poate fi prelungit o singura data, motiv pentru care eu apreciez ca deja prelungirea aceasta a operat, a expirat si acel termen pana la care PUG-ul era valabil, motiv pentru care 303/2015 nu face aplicabilitate. Voiam doar sa stiti care este punctul meu de vedere si sa va mai fac inca o precizare. Parerea mea e ca noi vom vota in 2016 PUG-ul, dar asa un pic inainte de alegeri, atunci pe la Pasti ca sa fie treaba buna.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Este foarte adevarat, suntem intocmai pe prevederea legala. PUG-ul a fost prelungit o singura data pana la intrarea in vigoare a noului PUG, iar potrivit legii 303/2015 noul PUG poate fi aprobat pana in 2018. De drept, se prelungesc efectele vechiului PUG pana la nivelul anului 2018

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Mulțumesc.

Doamna consilier Preda Anca

Este regretabil ca avem timp de 20 de ani același PUG. Atata tot.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, sigur. Parerea dumneavoastra. Va rog daca sunt alte interventii pe baza materialelor prezentate la acest proiect de hotarare? Inteleg ca nu. Supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Abtineri? o abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Doamna consilier Preda Anca

Imi cer scuze, impotriva, ca toate proiectele de acum pana la sfarsit...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc, rectific si eu.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

V-ati enervat?

Doamna consilier Preda Anca

Nu-s ca dumneavoastra. As parasi sala daca as fi nervoasa.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu, va rog. Haideti sa ne raportam la ordinea de zi. Deci rectificam cu un vot impotriva proiectul este

adoptat.

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan pentru Construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iași, ZONA BUCIUM PAUN, nr.cad.151103, / CF 151103 ;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? o abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAȘI, STRADA RECE NR.4, nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Nu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iași, B-DUL CAROL I, NR. 56 A pentru investiția “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 si C2 “;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Un vot impotriva si o abtinere.

Domnul consilier Cristian Catalin

Va rog sa consemnati numele meu la abtineri.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc, domnule consilier. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA HATMAN ȘENDREA NR.4, nr.cad.147848/CF 147848 pentru investiția construire locuințe colective pe teren proprietate ;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva? (Un vot impotriva).

Abtineri?

(Unanimitate). Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, STR.DR.VICTOR BABES NR.3, nr.cad.141284 întocmit pentru Extindere construcție C1 (lăcaș de cult,capelă rugăciune) pe teren proprietate;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? (Un vot impotriva).

Abtineri?

In unanimitate... problema dumneavoastră este sa votati, nu este sa anuntati ca de aici pana incolo, pana la sfarsit, sunteti, aveti o anumita pozitie. Pai, e valabil numai pentru astazi? ca sa stim. Sau se prelungeste?

Doamna consilier Preda Anca

Ce anume?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Pana ce perioada sunteti impotriva?

Doamna consilier Preda Anca

Ati zis ca, dumneavoastra sunteti cel care intr-o sedinta mi-ati spus ca nu trebuie sa imi precizez votul la fiecare sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pai, atunci va rog sa votati, asta e singura mea.

Doamna consilier Preda Anca

A, imi cer scuze ca nu ati consemnat ca nu votez impotriva. Votez impotriva si acest proiect. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc pentru precizare. S-a consemnat. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. ATANASIE NR. 22, nr.cad.148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12 nr.cad.136315, 136335, 136304, Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 8, nr.cad. 143164 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Doamna consilier Preda Anca

Pot sa fac o observatie?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Doamna consilier Preda Anca

Desi votez impotriva, le atrag atentia colegilor mei ca exista anumite proiecte de hotarare dintre acestea, planuri urbanistice zonale, cum este 43, care nu sunt semnate si de catre domnul viceprimar Mihai Chirica. A se vedea proiectul 43, fila 6, avizul comisiei de urbanism. Domnul Chirica nu semneaza acolo. Poate ar trebui colegii mei sa fie putin mai atenti. Multumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Adu originalul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

E nevoie de prezentarea originalului? Nu cred. Deci exista documentele in care se regasesc toate semnaturile. A fost supus votului. Multumesc. L-am votat.

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LASCAR CATARGI NR. 58, nr.cad.131314 intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? (Un vot impotriva).

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.

Vedeti ca avem si noi strategia noastra. Va multumesc. Mergem mai departe.

Proiect nr. 45

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170, nr.cad.135997 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Multumesc.Un vot impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19, nr.cad.149558, 149559, 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A, nr.cad.147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Nu, nu, am vrut sa intreb care este opinia, eu mi-am exprimat votul la pentru.

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAȘI, str.Bucium nr.34 pentru investiția construire corp de legătură între hale existente;

Daca sunt interventii ? Nu sunt. Supun votului

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI, propus de către administratorului special al R.A.T.P.in colaborare cu administratorul judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IASI;

Daca sunt discutii? Va rog, va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Anghel Ficu

Buna ziua. As avea urmatoarea observatie, nu ma gandeam ca in calitate de consilier o sa vad un asemenea proiect de hotarare supus votului. In primul rand, societatea care se naste prin aceasta propune, este o forma fara fond si cu o boala cronica. In primul rand societatea care se va naste va fi total decapitalizata si cred ca este un artificiu care este la limita legii. De ce spun asta? Pentru ca propuneti acolo ca datoria RATP-ului catre primarie sa fie transformata in capital social, capitalul social al unei societati este gajul general al creditorilor chirografari. Orice agent economic cand vrea sa faca un contract comercial cu o societate comerciala, se uita si la acest capital social pentru ca este gajul lor. Noi ce facem? facem un capital social care este zero teoretic, in scriptic o sa avem o valoare foarte mare, dar teoretic va fi zero. Societatea nu va avea lichiditate deloc. Facem o societate care preia iarasi, inclusiv in propunerea dumneavoastra spuneti ca preluati activul si pasivul RATP-ul, adica toate litigiile si toate datoriile neonorate prin aceste trasformari de datorii si cesiunea catre ANAF a drepturilor noastre de la RATP, ceea ce inseamna ca facem un alt RATP care are aceleasi bube, aceleasi datorii, aproape aceleasi datorii, aceleasi datori si acelasi confort. Dar problema este la limita din punctul meu de vedere si consilieri locali PNL nu vor vota acest proiect de hotarare pentru ca nu stiu care va fi comportamentul si atitudinea sau initiativa ANAF-ului in urma acestui proiect de hotarare in cazul in care va fi aprobata de catre Adunarea Generala a Creditorilor.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc domnului consilier. Domnul consilier Bulgariu, va rog.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Eu cred exact contrariu a ceea ce spune domnul Ficu. Este cea mai buna varianta pentru regia de transport de astazi si spre deosebire de opinia dumnealui ca e la limita legii, eu spun ca este absolut legal in totalitate. Dumnealui face cateva greseli. Nu as vrea sa intru intr-o lectie de economie, dar a vorbi de decapitalizare si de lichiditate, de a le pune una peste alta este o mare greseala, economic vorbind e de studenti de anul intai. De aceea va spun, capitalizarea tocmai asta facem noi acolo, noi pastram capitalul si reusim sa dam acestei societati un nou start tocmai prin aceasta cesiune. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Eu cred ca domnul consilier Anghel Ficu s-a referit ca suntem la limita legii de sus nu de jos. Va rog, domnule viceprimar Surdu.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa il informez pe domnul consilier Ficu ca hotararile privind insolventa, falimentul sunt luate de catre judecatori, nu de catre ANAF. ANAF-ul este o parte componenta in tabelul creditorilor si nicidecum nu ia hotarari, hotararea o va lua judecatorul care va aprecia daca acest plan este viabil sau nu. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Anghel Ficu

Intr-adevar judecatorul sindic accepta sau nu accepta planul de reorganizare. Eu spuneam ca un creditor al RATP-ului are dreptul sa se indrepte impotriva actionarilor pe parcursul sau ulterior, pentru a-si recupera creantele sau pentru a vedea de ce s-a ajuns in aceasta situatie. Trebuie sa vedem care sunt motivele pentru care am ajuns in faliment si care in cadrul caruia procedura lichidarii nu acopera toate datoriile. De asta spun ca ANAF-ul fiind principalul creditor al RATP-ului, poate avea o actiune impotriva...

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

ANAF-ul este principalul creditor, dar nu este cel care are numarul de voturi suficient pentru a-si impune punctul de vedere. Multumesc.

Domnul consilier Anghel Ficu

Pe asta mizati, ca nu are numarul de voturi, nu pentru faptul ca ar fi.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Mizam pe lege.

Domnul consilier Anghel Ficu

Sigur.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Ma scuzati ca intervin din nou, dar regula economica este ca fiecare creditor incearca sa obtina cat mai mult din creditul acordat, iar in aceasta varianta ANAF-ul obtine maximul posibil. Nu inteleg unde incercati dumneavoastra sa duceti atata timp cat el va lua cel mai mult, mai mult de atat in orice alta solutie juridica nu va putea lua.

Domnul consilier Anghel Ficu

Si noi nu vom lua nimic.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Bun, noi trebuie sa ne raportam exact in dubla ipostaza pe care o avem, daca imi permiti sa ...

Domnul consilier Anghel Ficu

Noi ca si consilieri locali trebuie sa avem in vedere ca municipalitatea sa aiba o societate de transport, societate care ar trebui sa se nasca dupa acest RATP, sa fie una sanatoasa, sa poata sa asigure transport de calitate si nu sa facem un artificiu pentru a acoperi anumite gauri.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

As vrea sa, numai o secunda. Datoriile pe care societatea le-a inregistrat vin dintr-o datorie istorica la infiintare, de la societatea Autobuzul, iar faptul ca de cand este in insolventa societatea functioneaza si are profit, ne determina sa credem ca si judecatorul va aprecia in mod corect progresul pe care il face aceasta societate privind fondurile banesti pe care le incaseaza si managementul pe care il are in asa fel incat sa poata fi reabilitata si bineinteles prin transformarea in societatea comerciala sa aiba acces la fondurile europene.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Domnule consilier Danga, va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Mi se pare induiosatoare grija executivului pentru interesul ANAF si lipsa de grija pentru calitatea serviciului. Tocmai asta spuneam la inceputul acestei sedinte in interventia mea, nastem, si domnul consilier Anghel are dreptate, nastem o entitate care nu va putea garanta prin ceea ce ii dam la nastere, ca ii dam un minus la nastere, prin ceea ce ii dam la nastere ca va putea dezvolta un serviciu de calitate in municipiul Iasi. Nu cred ca preocuparea noastra trebuie sa fie cum isi ia ANAF-ul cat mai mult bani din chestiunea asta, preocuparea noastra este sa gasim solutia cea mai buna ca in municipiul Iasi sa asiguram serviciul de calitate, sa ne asiguram ca in exercitiul financiar 2016-2020 atragem toti banii pe care ii putem atrage pentru modernizarea acestui serviciu. Eu nu sunt incredintat ca asta este solutia prezentata astazi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Ma scuzati, e a treia oara, de regula nu mi se intampla asa de des, dar sunt niste contradictii pe care chiar nu le inteleg, domnule Danga. Dumneavoastra ca liberal spuneti ca trebuie sa ii dam ceva noii societati, deci constituim un monopol, sa nu dam voie la liberalizare, ca trebuie sa ii dam mult, sa fie dodolot, sa fie mare si puternic. Deci unde este viziunea liberala in toata chestiunea asta, ca nu mai inteleg absolut nimic.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Cred ca era cazul ieri in comisii sa fie dezbatut si sunt convins ca a fost ieri dezbatut in amanunt acest subiect. Sigur, da mai bine in fata media. Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Doua minute si voi fi foarte punctual ca sa nu lungim foarte mult acest subiect. Situatia de fapt in care ne aflam si starea de insolventa a fost constatata tot de catre actionarul unic care este municipiul Iasi. In momentul de fata nu exista decat doua variante. Varianta numarul 1 prin care regia de transport intra in faliment pentru ca in afara unui plan de reorganizare asa cum este propus de noi, varianta cealalta este de faliment. In situatia unui faliment lucrurile ajung exact acolo unde noi nu vrem sa ajungem si dumneavoastra insistati. Prin faptul ca intr-adevar transportul public intra in haos, prin faptul ca este necesara reinfiintarea unei societati care prin aportul de societate, prin transferul de intreprindere si de abia atunci prin obligativitatea preluarii si a activului si a pasivului intra intr-o noua societate care la randul ei intra in insolventa si bucla devine continua exact in temeiul legii. Grija pentru creditorul statul roman, nu cred ca este o grija care sa nu ne interesezeze din mai multe considerente si din calitatea pe care o avem de actionar si din calitatea pe care o avem de gestionar al serviciului public. Noi am propus o solutie ideala in tot ceea ce inseamna aplicarea legii societatii comerciale care obliga tranformarea din regie autonoma in societate de la sfarsitul anului 2009, lucru care nu s-a putut face tocmai din cauza situatiei financiare a regiei, pe de o parte. Pe de alta parte datorita faptului ca legea insolventei ne permite ca acea parte din creanta nerecuperata de la o societate sau regie in cazul nostru, sa poata deveni aport la capitalul social al entitatii aflata in stare de insolventa exact asa cum spuneti dumneavoastra prin infiintarea unei alte societatii. Nu putem amesteca partea de lichiditati cu partea de capital si cu partea de sustinere a calitatii serviciului public, sunt trei lucruri total diferite. Noi trebuie sa avem grija, unu - sa nu dam teapa statului, sa oferim principalului creditor care este acum statul, cea mai buna solutie de a-si recupera cel mai mult din creanta pe care o are de recuperat de la actionarul unic care este municipiul Iasi, de a gasi solutia prin care intreg personalul care lucreaza acolo sa isi poata continua activitatea fara a fi deranjat in vreun fel serviciul de transport public, de a aduce partea de debite spre zero si de a ne securiza capitalul la noua societate infiintata pentru ca cei aprox. 39 de milioane de lei, domnule consilier, reprezinta un aport de capital care nu mai poate fi egalat nici intr-o privatizare, nici intr-o alta forma de reorganizare din partea unei societati private. Prin urmare, este solutia oferita, nu este solutia impusa pentru ca fiecare creditor va avea ocazia sa se pronunte dupa inaintare planului de reorganizare, dupa avizarea lui de catre judecatorul sindic si mai departe dupa avizul obtinut si in Adunarea Generala a Creditorilor sa isi pronunte un punct de vedere, dar credem noi ca in situatia de fapt mai mult de atat nu putem oferi. Ce s-ar intampla, domnule director, daca ar intra in faliment? Cati bani ar recupera statul roman intr-o linie generala fara a fi finalizata evaluarea? Va rog.

Domnul director Gherca Măricel

Si in situatia intrarii in faliment, dupa calculele care sunt prevazute in plan, in jur de 29 de milioane, insa noi putem asigura prin plan ca statul sa poata sa incaseze in jur de 35 de milioane de lei. Deci practic noi in discutia prealabila pe care am avut-o cu reprezentatii ANAF, am cerut sa se faca o analiza comparativa a gradului de incasare a creantei bugetare in cele doua variante, la intrarea in faliment sau la organizare. Din calculele care au reiesit pana acum este evident ca cea mai buna solutie este cea a reorganizarii.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Si mai mult, din cele aprox. sase sute de pozitii care au avut sechestru pana saptamana trecuta cate au mai ramas in sechestru din partea beneficiarului statului?

Domnul director Gherca Maricel

35 de pozitii.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Domnul consilier Anghel Ficu.

Domnul consilier Anghel Ficu

Domnule primar, noi in momentul daca o societate ajunge in faliment se lichideaza si orice agent economic isi asuma riscul ca partenerii lui comerciali pot ajunge in faliment si recupereaza cat poate recupera. In momentul cand facem aceasta reorganizare nu facem decat sa mutam toate datoriile RATP-ului pe noua societate si toti creditori privati sau statul sau orice alt creditor va urmari ca el sa isi recupereza creanta de la noua societate. Ceea ce inseamna ca societatea noua care se naste va avea foarte multe datorii si nu va avea posibilitatea sa isi recupereze decat ... foarte mica.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am inteles asta ca ati spus-o de la inceput ca prognozati ca restul de pasive neacoperite fata de diversii creditori sa se transfere in sarcina noii societati comerciale infiintate prin transferul din regie in societate. Tocmai asta voiam sa spunem ca forma aceasta de reorganizare nu se face in temeiul legii 31 care asta ar spune-o, ci se face in temeiul legii 85 care spune ca dupa finalizarea sa spunem indestularii creditorilor tot ce a ramas in sarcina unuia dintre creditorului majoritat, statul, s-a indestulat si daca accepta sa se indestuleze cu cele 34 de milioane dupa care lucrarile iau sfarsit, iar noi creditorul numarul doi, adica municipiul Iasi venim cu participatiune la capitalul social al societatii nou infiintate si atat. Asta este solutia.

Domnul consilier Anghel Ficu

Si orice alt creditor poate face plangere penala pentru ca ne-am sustras, sa se indestuleze si el creanta prin aceasta reorganizare.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Eu cred ca discutam despre alte legi, nu mai suntem in legea insolventei si atunci nu mai are rost sa mai comentam.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte interventii? Daca nu, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva? 5 voturi impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat. 6. Va rog sa repetati, sa ridicati mana, nu v-am observat. Imi cer

scuze, ma așteptam la mai multi. Avem gura la... Va mulțumesc. Deci cu 6 voturi (impotriva) proiectul este adoptat.

Completarea pe care o aveti domniile voastre in mapa.

Dispozitia nr. 1722/28.12.2015 - completare

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri.

Daca sunt interventii? Va rog, doamna consileir Preda.

Doamna consilier Preda Anca

Avand in vedere ca acest proiect nu a fost dispus discutiilor comisiilor de specialitate si nu stiu daca are avizul comisiilor, in traducere libera ar insemna proiectele de hotarare din 17 decembrie, de pe sedinta extraordinara, trei dintre ele pentru care au existat bani si de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile, bani pe care primaria nu a reusit sa ii chestuiasca, in acest moment imprumutam bani ca sa putem sa terminam acele proiecte. Cred ca sunt suficient de clara cam cat de competent este executivul trecut si actual, ca e acelasi executiv. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va multumesc. Domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Imi pare rau iarasi nu ati inteles, nici macar astazi cand este cam ultima zi in care mai puteam intelege ceva din 2015. Nu se refera la asta, cu parere de rau, ci se refera la posibilitatea de a utiliza un credit deja angajat si care este consumator de resurse pentru ca are dobanzi pentru a sustine proiecte europene asa cum prevede ordonanta, astfel incat acele sume sa nu fi fost atrase fara rost. Mai mult, ele ar putea fi utilizate chiar si pentru scopul care a fost nuantat in proiectul de hotarare initial, dar din cauza unor cauze de natura penala noi am mai lasat o sansa sa putem completa cu efortul iesenilor alte trei proiecte care fac parte din lista suplimentara si pe care de la inceput ni le-am asumat ca vor depasi anul 2016 cu o suma totala estimata la cca. 16 milioane de lei din cele 29. Daca restul de diferenta de suma pana la 29,9 milioane de lei nu ne va fi de folos, restul de suma se ramburseaza in trezoreria statului. Mutumesc.

Doamna consilier Preda Anca

Si ce vi se pare ca nu am inteles?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu ati inteles pentru ce, nu angajam un alt credit.

Doamna consilier Preda Anca

Dar nu am zis ca angajam. Am avut bani sa finantam aceste proiecte si sa nu-i rambursam ..., bani nerambursabili, da, nu i-am folosit cum trebuie pentru ca nu am stiut sa ii folosim cum trebuie si acum finalizam acele proiecte cu bani imprumutati. Rusine. Imi mai si explicati aici ca nu am inteles.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Va explic de cate ori doriti. Pacat ca folositi un astfel de limbaj care nu este adecvat unui Consiliu Local de municipiu Iasi. Chiar nu ati inteles nimic. Pe langa faptul ca de regula votati impotriva sau va abtineti ceea nu arata nici macar aplecarea spre proiectele Iasiului, cele trei proiecte de investitii ale municipiului Iasi sunt cu termene de finanlizare in 2016 si ar fi trebuit sa stiti lucrul asta ca l-ati aprobat. Dar nu voi folosi acelasi termen.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva? Doua voturi impotriva.

Abtineri?

Proiectul de hotarare este adoptat.

Tin sa fac o precizare, in materialele prezentate, pe ordinea de zi exista la capitolul diverse prezentarea raportului pe care toti consilieri il au in mapa dumnealor, raportul privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al muncipiului Iasi. Va multumesc. Va urez un an bun, fericit, plin de sanatate. O zi buna!

PRESEDINTE DE SEDINTA, BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3