Proces verbal din 29.10.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 29 octombrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 104047 / 09.11.2015

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.10.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 octombrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AXINIA CONSTANTIN

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BEJAN VICTOR

4.    BIRHALA CONSTANTIN

5.    BOCA ADRIAN FLORIN

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    CHIRICA MIHAI

9.    CRISTIAN CATALIN

10.    DANGA MARIUS SORIN

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    LEONTE CONSTANTIN

13.    MATASARU PETRE DANIEL

14.    MELENCIUC GEORGIANA

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    PREDA ANCA

18.    SANDU VASILE

19.    SCRIPCARU CALIN

20.    SURDU GABRIEL MIHAI

21.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1188 din data de 23 octombrie 2015, completată prin Dispozitia nr. 1217 din data de 27 octombrie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1    Proiect de hotarare privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2015 ;

2    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;

3.    Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC;

5.    Proiect de hotarare privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Platforma Unionista Acțiunea 2012;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași;

8.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim decaracter permanent și funcționare continua, în vederea înlăturării consecințelor negative;

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

10.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Asistență Comunitară Iași începând cu luna noiembrie 2015;

11.    Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2015-2016;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași ;

13.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 288 /31.08.2015, pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16;

15.    Proiect de hotarare privind utilizarea, cu titlu gratuit, a sălii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de către Filarmonica Moldova Iași, în vederea susținerii unor manifestări artistice organizate de aceasta ;

16.    Proiect de hotarare privind atribuirea in folosință gratuită către Direcția de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;

17.    Proiect de hotarare privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

1Â    Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a HCL 10/2015 de

insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

19.    Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent), situat in Iasi, str. Ciurchi nr. 111;

20.    Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011;

21.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială constituită în condițiile Legii nr.114/1996 consemnate in procesele verbale de sedință nr.52728 și 97443 / 2015;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR. 18, NUMERE CADASTRALE 142940 si 147672 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, birouri si spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538, Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice;

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA T47, NUMERE CADASTRALE 148001,148002, 147958, 147813, 147399, 147195, 146909 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si locuinte colective, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica ;

27. Proiect de hotarare rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614, 137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica;

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Calea Chișinăului km.1 n.c./C.F 140306 pentru construire sediu firmă și spații de depozitare ;

28.    Proiect de hotarare privind denumirea unei artere în municipiul Iași“Strada Trei Izvoare”;

30.    Project de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință;

Dispoziția nr. 1217/ 27.10.2015 - completare:

1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea si reîntregirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2014;

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Stimati colegi suntem pregatiti. Dau cuvantul doamnei secretar pentru a putea incepe sedinta.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1188 din data de 23 octombrie 2015, completată prin dispozitia nr. 1217 din data de 27 octombrie 2015. Va supun aprobarii si procesele verbale ale sedintelor ordinare a Consiliului Local din 30 septembrie 2015 si extraordinare din data de 08 octombrie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, doamna Antipa Gabriela, doamna Gavrila Camelia, domnul Ostaficiuc Marius Eugen, (domnul Scripcaru Calin, doamna Vranceanu Elena Simona au intarziat). Domnule presedinte, va rog..

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Inca o data buna dimineata stimati invitati, stimati colegi si colege. Incepem sedinta ordinara ...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

S-a aprobat.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Eram cu siguranța convins ca dumneavoastră incepeti sedinta cu probleme. Asa cum este si cutuma, incepem cu interpelari. A venit si domnul Scripcaru. Incepem, nu? Putin, domnul Marius. Se mai inscrie cineva la interpelari? Putin, domnul.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As vrea sa intervin eu. Buna dimineata in primul rand. Inainte de a incepe, chiar daca nu este un moment chiar foarte placut si nu este un moment placut deloc, as vrea sa tinem un moment de reculegere pentru colegul nostru Costel Cazucu care s-a stins din viata zilele trecute. Lucra la directia de urbanism, se ocupa de autorizarea lucrarilor edilitare si care din nefericire nu a rezistat bolii de cancer si s-a stins zilele trecute. Astazi il inmormantam. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnul Danga, aveti cuvantul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumesc, domnule presedinte. Domnilor viceprimari, dragi colegi consilieri, domnule primar interimar, chiar daca am scapat amandoi de presiunea candidaturilor pentru ca inteleg ca nici dumneavoastra nu va simtiti foarte bine pentru la anul, va asigur ca eu voi fi in continuare vigilent cu problemele orasului si cu performanta executivului pe care dumneavoastra il conduceti. Permiteti-mi ca sa imi incep interpelarile de astazi amintindu-va ca ati promis acestui consiliu, dupa aprobarea programului si bugetului pentru sarbatorile Iasiului, prezentarea unui raport final cuprinzand executia bugetara a proiectului si efectelor obtinute si nu ma refer aici evident la absenta lui James Arthur. Eu personal as fi mai degraba curios asupra impactului financiar asupra bugetului local, daca cat am cheltuit putem banui, cat s-a incasat nu stim, dar poate incercam pentru prima data si o estimare a efectelor acestui tip de eveniment asupra afacerilor locale. Nu vad la mapa un asemenea raport, asa cum la mapa nu este nicio informare asupra stadiului elaborarilor documentelor pentru noul PUG. Va reamintesc ca nu luna viitoare ci cealalta va trebui sa avem in sedinta ordinara documentul pe ordinea de zi sau stadiul implementarii proiectelor din polul de crestere din PID-PC. Unu. Intelegem din declaratiile dumneavoastra ca ati gasit furmizorul pentru teii de pe Stefan cel Mare. In conditiile in care acest furnizor este altul decat cel care a furnizat cei 10000 de tei aprobati prin HCL 202/2014, cred in continuare ca aceasta investitie ar trebui sa ajunga pe masa Consiliului Local, ca dincolo de aprobarea acestei actiuni pe care dumneavoastra o faceti fara avizul Consiliului Local, sa se indentifice si sa se aloce bugetul necesar. Nu spuneti ca va folositi de acea hotarare de consiliu, pentru ca am avut curiozitatea sa studiez stenograma acelei sedinte si chiar atunci noi asta am propus ca masura de compromis, ca din cei 10000 de tei sa luati o suta si sa ii puneti pe Stefan cel Mare. Atunci si dumneavoastra si domnul primar Nichita ati respins vehement propunerea, deci toti colegii nostri care au votat atunci plantarea a 10000 de tei, stiu ca au votat sa se planteze tot Iasiul cu exceptia bulevardului Stefan cel Mare. Veti spune ca Danga a luat-o razna ca nu mai vrea tei, ba ii vrea, domnul primar, dar vreau ca actiunea de plantare sa fie facuta respectand toate rigorile legii pentru a fi la polul opus.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am sa spun cand am sa spun. Multumesc.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ok. Pentru a fi la polul opus actiunii de deztaiere, sa zicem, daca mi se permite chestiunea asta, a bulevardului

.... si sa dea ocazia tuturor consilierilor locali ca prin vot sa recunoasca ca atunci o intreaga administratie a gresit

prin actiune sau inactiune sau tacere si sa platim din buzunarul nostru toti cei din executivul de atunci, precum si toti consilierii care am ales atunci sa nu avem o alta opinie publica. Pentru ca dragilor peste 90% dintre ieseni, ne spune domnul primar in urma consultarii, ne spun ca am gresit si greseala se plateste. In cadrul proiectului AXA Sud, exista in piata o rumoare asa, care vorbeste despre tramvaiul wireless. Haideti sa inchidem subiectul si sa explicam care au fost cauzele care fac sa nu avem inca firul contact tras peste pasarela Nicolina si daca aceasta cheltuiala a fost prevazuta in bugetul proiectului si este cheltuiala eligibila. Tot in cadrul proiectului Axa Sud, asa spune piata tramvaiul wireless, deci nu fac decat sa preiau ce e in piata. Tot in cadrul proiectului Axa Sud am vazut ca din punct de vedere al circulatiei se permite ca refugiile de tramvai sa fie depasite pe ambele parti, daca este o solutie definitiva, va rog sa evaluati posibilitatea de a permite acest lucru si la refugiul din zona Garii, domnul presedinte Axinia a mai propus chstiunea asta o data, in fata autogarii. Cred ca ar ajuta foarte mult la decongestionarea traficului de acolo. In fata Garii Internationale, intersectia Nicolae Iorga cu bld. Cantemir, desi marcajul stradal vorbeste in continuare de existenta unui giratoriu acolo, semnele de circulatie nu mai spun acelasi lucru. Pentru ca imi duc copii la gradinita in fiecare dimineata acolo as vrea sa stiu este giratoriu sau nu, sa incerc sa evit vreun eveniment neplacut. Si daca tot e vorba de zona Garii Internationale, inteleg ca ati inagurat Biroul Vamal de la Tehnopolis, faptul ca nu ati invitat si consilierii locali probabil se datoreaza faptului ca in perioada respectiva inca erati candidat la primarie si nu ati fi vrut sa mai fie si altcineva langa dumneavoastra. Acum, sper ca intelegem cu totii ca asta e o solutie temporara pentru Biroul Vamal, pana cand Vama sa isi amenejeze un punct vamal in afara orasului la drum european astfel incat sa rezolvam problema complet si sa dam voie Parcului Stiintific si Tehnologic si Incubatorului de Afaceri Tehnopolis sa isi revina la menirea initiala. Acestea sunt interpelarile mele de astazi.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumim. Mai sunt alte interpelari? Poftiti domnul Vlad.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Buna dimineata. As vrea sa transmit si eu un mesaj apolitic din partea societatii civile vis-a-vis de evenimetele care au avut loc la Sarbatorile Iasiului si anume faptul ca administratia publica locala a fost extrem de implicata in domeniul artelor plastice, in domeniul culturii. Am discutat cu foarte multi oameni de cultura care au fost extraodinari de incantati si de fericiti de deschiderea care a avut loc in acest an de premierea Panainteanu-Bardasare, de premierea seniorilor artelor plastice si totodata au venit cu proiecte, cu propuneri, cu idei de actualitate, europene care dupa parerea mea ar trebui implementate. Vreau sa va multumesc inca o data domnule primar pentru dialogurile vis-a-vis de viitorul muzeului de arta contemporana, de viitoarele galeriile de arta la Iasi si poate de rezidenta pentru artisti. Va multumesc mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Poftiti, domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cred ca incercam sa facem doar o epuizare a partii de inceput a sedintei de interpelări si probabil celelalte subiecte le mai scoatem pe parcurs ca sa nu devina un dialog de la inceput, monoton si poate lipsit de rezultate. Intr-adevar sarbatorile Iasiului inca nu s-au incheiat, suntem in penultima zi a lunii octombrie motiv pentru care ati vazut si pe afis nu am lasat doar perioada sarbatorilor care vizeaza Sfanta Cuvioasa Parascheva, ci toata luna octombrie. Mai exista un eveniment pe care inca il derulam si e prins in sarbatorile Iasiului, astazi ar trebui sa se finalizeze, dupa care va prezentam raportul. Raport care va contine toate detaliile referitoare la structura cheltuielilor pe fiecare proiect in parte si a veniturilor asa cum s-au cumulat ele, si il veti primi intr-o varianta usor de citit, usor de inteles, care sa va fie de folos. Polul de crestere a avut o prezentare publica saptamana trecuta in cadrul intalnirii finale de raport de sustinerea prin consultanta pe care Agentia de Dezvoltare Regionala, ADR Nord-Est a facut-o la Iasi pe parcursul a trei zile, s-au facut si foarte multe insertii pe fluxurile de stiri, inclusiv din media scrisa si consideram ca este nevoie. Am ajuns intr-un stadiu, nu putem vorbi inca de finalul, s-au mai dat cifre care nu de fiecare data acopera adevarul si vom face o prezentare pentru luna noiembrie ca si elemente de inchidere pentru ca o parte din proiecte se vor inchide in luna noiembrie. As vrea sa nu transformam intr-o disputa politica prima incercare reusita de data aceasta privind consultarea publica a unui proiect important pe care municipiul l-a facut pentru ieseni si municipiul Iasi il continua sa il faca pentru ieseni, cel legat de tei. Nu incercam sa politizam 10000 plus 100, 10000 minus 100, e un execrcitiu pe care iesenii l-au cerut, s-a intamplat, am avut taria sa il facem, sa il ducem la bun sfarsit. Nu vrem sa ii aducem nicio patina. Nu apartine aceasta decizie nici mie, nici dumneavoastra domnule consilier Marius Danga, ci pur si simplu este decizia lor. Ei au solicitat lucrul asta si asa va fi de fiecare data cand gandurile iesenilor vin spre a se intampla ceva. Nimeni nu pune la indoiala calitatea estetica a arborilor care in momentul de fata sunt pe bulevadrul Stefan cel Mare si Sfant, dar este vorba de o decizie pe care iesenii au cerut-o si noi suntem obligati sa o ducem la bun sfarsit. Despre celelalte aspecte legate de costuri, sa stiti ca teii se achizitioneaza, se platesc ca si din primul program de 10000 de tei. Imi pare bine ca imi dati voie sa depasesc cifra de 10000, multumesc, o sa fie 10110, chiar asa si sunt si probabil ca aceasta insiruire, acest joc de cifre o sa fie si norocos, tot discutam despre un vicepresedinte de nota 10. Legat de Axa Sud, haideti sa asteptam sa se finalizeze proiectul. Nu exista notiunea de tramvai wireless. Din ce stiu eu exista intr-adevar tehnic vorbind, o posibilitate de alimentare directa in patina tramvaiului, dar colegii de la RATP pot desfasura si aceasta solutie tehnica intr-o prezentare pe care daca doriti o pot face, dar la Axa Sud a fost de la inceput prevazut ca stalpii sa fie asezati in alte locatii decat cele pe care le-a avut initial prin varianta proiectata din doua motive: unu - noi am supralargit pasajul prin etapa a doua a acestei investitii, aducand in trei benzi pe fiecare sens. Stiti foarte bine ca rampa de acces dinspre Podu Ros nu permitea continuitatea benzii numarul unu, ceea ce a facut ca fiind necesara aceasta largire si automat toti stalpii au trebuit scosi din partea carosabila in afara partii carosabile. Solutia tehnica este validata, este licitata, este finanta pe fonduri europene si va fi implemetata asa cum s-a contractat. Biroul Vamal este intr-adevar o reusita pentru administratia publica locala Iasi, pentru Primaria Municipiului Iasi, pentru colaborarea foarte buna pe care am avut-o cu colegii de la Tehnolopis Iasi, pentru implicarea deputatului Iacoban care a reusit sa schimbe punctul de vedere in fata Ministerului Cercetarii si sa putem aduce si alte activitati fiind scosi din perioada de sustenabilitate, si pentru intelegerea pe care am avut-o in consortiu cu Universitatea Agronomica, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu Universitatea de Medicina si Farmacie, cu toti partenerii nostri care s-au implicat in acest proiect, inclusiv cu Tehnopolis. Lucru s-a intamplat. Nu este meritul unui deputat anume, este meritul unei echipe anume care a facut ca lucrurile sa functioneze acolo. Despre posibilitatea relocarii a unei noi pozitii asupra Biroului Vamal, noi am vazut ca se simt destul de bine acolo cel putin asa au declarat ei. Imi pare rau ca nu ati fost invitati, dar credeti-ne ca nu ne-a apartinut noua initiativa, sa spunem, acelei inaugurari, ci Biroului Vamal al Judetului Iasi. La Gara Internationala, solutia care s-a aplicat cu avizul Politiei Rutiere pe proiectul Nicolina nu este o solutie provizorie. Daca ati urmarit un pic si marcajul rutier al benzii de langa ax, vizeaza exact posibilitatea intrarii si iesirii din banda dedicata mijloacelor de transport in comun tocmai pentru a lasa fluida circulatia in conditiile in care peronul nu este ocupat, deci ea va fi folosit temporar pentru peron ocupat. Dar nu este la fel situatia in fata garii mari, a garii unde este si autogara Codreanu, de ce? Pentru ca acolo sunt pereche asezate cele doua refugii, sunt fata in fata ceea ce ingusteaza foarte mult, iar fluxul de circulatie pietonal de pe un peron pe celalalt este foarte mare. Pe Nicolina peroanele sunt decrosate cu 50 de metri unul fata de celalalt, ceea ce aduce o alta posibilitate de asezare a circulatiei rutiere. Ma gandesc ca nu o sa reusim acolo sa putem introduce toata circulatia rutiera in interiorul peronului, ci doar cea dedicata mijloacelor de transport in comun. Pentru Gara Internationala, intr-adevar nu este cea mai fericita alegere acel rond care este intr-adevar intr-o varianta provizorie, dar am reusit printr-o hotarare de Consiliu Local sa preluam toate traseele de drum national care traverseaza municipiul Iasi in zona de intravilan asa cum spune Ordonanta de Guvern data din anul 2007 si vom face o alta configuratie acelei intersectii in momentul in care avem si hotararea de guvern emisa in vederea transmiterii administrarii catre municipiul Iasi. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Poftiti, stimata noastra colega. Chiar ma așteptam.

Doamna consilier Preda Anca

Multumesc, domnule președinte. Doream sa ii multumesc colegului meu Marius Danga ca mi-a preluat ideea de tramvai wireless. Nu este un zvon din piata, este un text pe care l-am scris pe facebook cu ironie si sarcasm ca un, sa ii spunem, nu stiu daca semnal de alarma, ca o rugaminte ca executivul primariei cu zambetul pe buze sa constientizeze ca totusi este strict necesar sa avem asa cum ati promis de altfel la 15 septembrie, tramvai pe toata zona aceea, si eu am incercat asa cu zambetul pe buze, repet, sa va fac sa va reamintiti si de acest aspect. Cu siguranta, si este prins in proiect aceasta linie de tramvai. Refuz sa ma gandesc ca nu este asa, din acest motiv am si abordat cu titlu de pamflet aceasta idee de tramvai wireless. Dar am spus ii multumesc colegului meu ca imi preia din idi. Intotdeauna am facut echipa buna cu dumnealui in Consiliul Local. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As vrea sa o rog pe colega noastra Anca Preda sa inteleaga ca nu s-a spus niciodata despre 15 septembrie, pentru buna informare a iesenilor asupra functionarii tramvaiului pe traseul CUG - Centru - prin Podu Ros din mai multe motive. Pe 15 septembrie inca nu reusisem sa asezam toate macazele pentru ca nu erau programate conform graficului de lucrari. Am spus doar ca vom rezolva toata intersectia si o vom face circulabila la inceperea scolii, ceea ce s-a si intamplat. E o idee foarte interesanta tramvaiul wireless. Ne ati dat o tema de gandire. Nu face obiectul situatiei de pe Nicolina, dar zambetul de pe buze se datoreaza felului in care putem comunica, si nu e cazul pentru proiectul de pe Nicolina. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Omul tehnic din mine nu poate sa taca si vreau sa va spun, domnule Danga, in Romania, in momentul de fata, ca cfr-ist, vreau sa va spun ca exista mijloace de transport in comun cum este metroul care functioneaza pe baza inertiei, nefiind alimentat pe o portiune chiar de 300 de metri. La calea ferata exista si ele portiuni de cale ferata fara fir unde locomotiva coboara pantograful si merge inca 400 de metri. Asta, wireless-ul, exista alimentarea prin wireless sa stiti, dar daca vreti sa o aplicam o sa fim primii din Romania. Multumesc. Stimati colegii imi permiteti sa trecem la ordinea de zi. Avem o completare si proiectul de hotarare sau proiectul de hotarare cu o completare, cu acordul dumneavoastra si asa cum s-a discutat ieri in sedintele reunite economica, juridica, de urbanism, sanatate si cultura, am hotarat ca proiectul de pe completare sa fie primul pentru ca sa fie intr-o ordine logica pentru ceea ce se discuta in proiectele de hotarare pe care le avem pentru ca primul pachet face parte din categoria economica. Al doilea, da.

Cine este pentru? Supun la vot proiectele de hotarare.

Cine este pentru? Pentru ordinea de zi? Bine. Am supus la vot, ba da Ridicam de doua ori mana, da? Permiteti-mi sa dau citire primului articol din proiectele de hotarare.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2015;

Discutii ?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumesc. Dupa executia la a- sasea, atunci comentam ca as fi vrut sa avem la executie si situatia planului de investitii, asta o data. Doi, in sectiunea dezvoltare sumele atrase de la Uniunea Europeana - 16,15 % realizabil. Ei, aflati ca pentru asta trebuia demis cineva sau trebuia sa ceara cineva demisia, nu ca nu a venit James Arthur. Pentru ca situatia asta este catastrofala. Daca ne-am propus sa aducem 200 de milioane si avem 40 sau cat e acolo este foarte, foarte putin si pentru asta am avut o idee in sedinta de plen anterioara, dar va anunt ca sunt hotarat sa o duc pana la capat si astept semnatarii pe proiectul de hotarare. As vrea sa facem o comisie de analiza a modului in care PID-PC a fost aprobat si implementat mai departe pentru ca aceasta situatie poate fi de natura sa greveze inclusiv exercitiul financiar urmator european si urmatoarele proiecte si sa nu imi spuneti si de data asta ca procurorii verifica deja proiecte si noi nu o sa putem sa analizam situatia asta. O sa ma abtin la acest punct.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti, domnul primar, daca vreti.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Multumim foarte mult. Sigur nu este, sa spunem, usor de trecut peste acest proiect pentru ca observatiile trebuie detaliate. As vrea sa vedeti totusi la bugetul fondurilor externe nerambursabile procentul pe care l-au trecut colegii nostri aici pe buna dreptate - realizari la trimestrul 3, la venituri, e foarte important - 33,3%. Ar trebui sa avem in vedere faptul ca in momentul de fata, pe cereri de rambursare, sume care trebuie sa se intoarca la bugetul local sunt 31 de milioane de lei in totalitatea cererilor de rambursare care sunt transmise catre finantator si care nu sau intors ca venituri la bugetul local si de asta nu le regasim acolo... Si nu stiu unde cititi dumneavoastra. Incercati la pagina 3. Asta arata asa, deci noi am facut un calcul asupra necesarului de finantare pana la finalizarea acestui exercitiu financiar pe fonduri europene. Deci ne mai trebuie 72 de milioane de lei, suma totala cu care se inchid proiectele europene. Suma care exista in momentul de fata dupa cum urmeaza - sunt 31 de milioane de lei in cererile de rambursare, sunt 30 de milioane de lei in imprumuturi de trezorerie si diferenta este in cereri de plata. Deci sume necesare pentru sustinerea proiectelor pana la finalizarea lor, avem. Pe grad de implementare toate proiectele care au finalizare in 2015 in momentul de fata sunt cu realizare peste 80 si 90%. Ma refer la stadii fizice, nu se refer la stadii financiare pentru ca cea mai mare parte a lor sunt cu cererile de rambursare inspre Primaria Municipiului Iasi. Din punct de vedere al finalizarii, niciunul dintre proiecte nu are depasit termenul de 31 decembrie 2015 cu exceptia celor care s-au semnat de la inceput cu finalizare in 2016. Este vorba despre Caminul de Pensionari, este vorba despre malul stang, dar acolo este promisiunea constructorului ca incearca sa finalizeze in avans in exercitiul financiar pana la sfarsitul anului 2015 si o parte dintre scoli care au finalizare in 2016. Restul proiectelor toate sunt cu finalizare in anul curent. Asa incat nu vad aici o mare problema decat cea motivata de, eu stiu o viteza mai mare in recuperarea banilor prin cererile de rambursare. Multumesc tare mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule primar. Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Abtineri? 5 abtineri.

Impotriva?

Proiectul de hotarare numarul 1 a trecut.

Completarea, asa cum s-a discutat.

Dispoziția nr. 1217/ 27.10.2015 - completare:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind redistribuirea si reîntregirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2014;

Discutii ? poftiti, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Si acest proiect si urmatorul practic realizeaza ceea ce banuiam undeva la inceputul acestei luni, respectiv transferul unor sume de pe achizitia de tramvaie pe achizitia de autobuze. Acolo e o discutie cu furnizorul, acum inteleg de ce furnizorul a ales sa depuna o oferta desi era dublu fata de estimativul nostru initial. Nu as vrea ca prin votul meu, astazi, sa se dea drumul la aceasta operatiune asa incat si la C1 si la 2 ma voi abtine.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Mai sunt discutii pe acest proiect, pe aceasta tema? Nu. Supun la vot.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? Si dumneavoastra?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da. Si va spun si de ce.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci cu 6 abtineri.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As vrea sa motivez si aceasta abtinere pentru ca am si eu articolul de presa de dimineata, total nejustificat. Vorbim despre operatori de piata care nu au nimic de a face. Cei care sunt specialisti, imi pare rau ca lipseste si domnisoara Antipa, care stiu modalitatea in care se evalueaza si se promoveaza o achizitie publica. Dar mai avem de facut o precizare si asta ca sa o intelegeti de la inceput si o voi face publica chiar acum. Nu este niciun fel de presiune, motiv pentru care m-am abtinut din doua motive, unu - ca sa arat faptul ca nu a fost niciodata sa spunem o incercare de a contura un furnizor anume fara sa ii pronuntam numele, doi - cred ca am ajuns in stadiul in care nu ne mai putem permite autobuze vechi si din aceasta suma vom demara achizitie de autobuze noi. De cat? De cati bani avem. Anul asta o sa luam 5, la anul o sa mai luam 10, o sa mai luam 20. Si in felul asta cred ca am reusit sa depasit momentul, domnule consilier.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pai supuneti la vot si schimbarea planului de achizitie, acum, planul de investitii in loc de 15 autobuze, ca nu luati din 3 milioane de lei 15 autobuze noi

Domnul viceprimar Chirica Mihai

O secunda, daca vreti sa terminati. Uitandu-ne in capitolul bugetar nu scrie neaparat, scrie autobuze si luam autobuze noi de cati bani avem.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Anexa 1.3.1 din rectificarea la buget proiectul 2, o sa vedeti ca acolo este planul de investitii.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Pentru, sa ii spunem simpatia pe care v-o port, cu precizarea autobuze noi. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci cu precizarea de autobuze noi. Daca stiam ma abtineam si eu.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

... cu acest amendament daca resupuneti la vot, e perfect.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Dar s-a votat chestia asta.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Supuneti, va rog si amendamentul pe care l-am propus.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Supun la vot si amendamentul propus de domnul primar.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Ca autobuzele vor fi noi.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Stai domnule ca eu conduc. Adica ma completezi. Eu voiam sa spun ca articulate. Deci cu amendamentul pe care domnul primar l-a supus pentru vot, de achizitionare din acesti bani a autobuzelor noi.

Cine este pentru? Ma bucur.

Impotriva?

Se abtine cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost aprobat.

Acum nici nu mai stiu care, primul, al doilea, amendamentul. Amendamentul, si proiectul a fost cu abtinere. Punctul 2.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

Discutii? Nu sunt discutii. Supun la vot.Cine este pentru?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Discuții sunt sa mergem si aici cu amendamentul ca intr-adevar avem anexa 1.3.1 - plan de investiții, si sa scrie clar autobuze noi, da? Sunt legate.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Deci cu amendamentul facut la proiectul numarul ... sunt legate. Bun, deci am supus la vot.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? O abtinere, nu? Eu m-am uitat la domnul primar, de asta.

Impotriva? Multumesc.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015;

Discutii? Poftiti, doamna Anca Preda.

Doamna consilier Preda Anca

In contextul in care am votat impotriva regulamentul privind atestarea si reevaluarea periodica a administratorilor de imobile persoane fizice, dar si ca urmare a faptului ca urmeaza sa formulez o plangere prealabila impotriva acestui proiect pentru ca apreciez nelegala reatestarea periodica a administratorilor de imobile care detin deja in mod evident un atestat, este firesc sa fiu si impotriva taxelor care se stabilesc pentru aceste servicii. Va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim domnisoara consilier. Alte discutii? Poftim, domnule consilier Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

In urma discutiilor de ieri am adus articolul din normele de aplicare a codului fiscal, din H.G. 44/2004, art. 2, alin. 3 si as vrea daca se poate sa constatam printr-o hotarare a Consiliului Local in asa fel incat taxa de utilizare teren sa fie perceputa la nivelul primariei atunci cand operatorii economici vin sa obtina autorizatiile de functionare. Daca vreti vi-l citesc, dar nu cred .

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As avea o rugaminte, nu face obiectul acestui proiect.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Nu face obiectul, dar am zis.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Va reveni cand este in dezbatere publica proiectul pentru impozite si taxe locale si o sa tinem cont de ce ati spus dumneavoastra.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cu placere.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Deci a fost consemnat acest lucru. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Abtineri? 2 abtineri.

Impotriva? Un vot impotriva.

Proiectul de hotarare numarul 3 a fost aprobat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC;

Discutii? Poftiti, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Eu as vrea o lamurire, studiind programul de investitii pe care l-ati atasat la proiectul 2, am vazut ca acest proiect il aveam deja in lista de investitii de la care era prins 100 mii lei, ii punem influente acum - (minus) 100 de mii si il adaugam din nou in alta parte - iluminat nocturn terenuri sport Ciric. Exact la fel se cheama amandoua si voiam sa stiu de ce e nevoie de un nou proiect sa il scadem dintr-o parte si sa il punem in alta parte. Inteleg ca ii aprobam din nou indicatorii. De ce nu a fost prins in proiectul intial, in proiectul eurpean? Adica in loc sa facem telescaunul ala de nicaieri - nicaieri, puteam sa punem nocturna la terenurile de sport din cheltuiala neeligibila. Principal este ca vreau sa inteleg de ce il taiem dintr-o parte, ca il aveam deja in plan, si il reintroducem, cel putin documentul care e la mine asta spune.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Domnul director Tomorug.

Domnul director Tomorug Petru Dumitru

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Un microfon, va rog. Se scade dintr-o parte si se aduna in partea cealalta, simplu. Mai sunt discutii? Nu. Supun la vot.

Cine este impotriva proiectului? Un vot impotriva.

Cine este pentru?

Abtineri? 4 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Platforma Unionista Acțiunea

2012;

Discutii? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare numarul 5 a fost aprobat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Discutii? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași;

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare numarul 7 a fost aprobat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim decaracter permanent și funcționare continua, în vederea înlăturării consecințelor negative;

De atunci stati cu mana sus? Imi pare rau am citit cu intonatie. Poftiti, domnule Danga.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Puteti sa o ridicați si pe cealalta.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Voiam sa stiu daca e cineva aici de la Politia Locala aici si as fi vrut sa stiu daca de cand am aprobat aceasta procedura daca a fost aplicata pana acum, in sensul daca utilizand aceasta procedura au fost mutate masini ale unor cetateni. Da sau nu?

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnule director, va rog.

Domnul director Grumeza Georgel

Acolo unde s-au efectuat lucrari edilitare au fost mutate autoturisme.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stiti de ce intreb? Pentru ca am cautat pe site-ul primariei sectiunea cuprinsa in procedura noastra la art. 6, lit. l, respectiv cu maximum o zi dupa mutare, pe site-ul primariei vor fi afisate numerele de inmatriculare a masinilor mutate. Oricat am cautat-o eu nu am gasit-o, chestiunea asta, si daca e o procedura care se aplica, trebuie aplicata complet... Iar chestiunea asta se face ca e necesar sau nu e necesar, asa scrie la procedura.

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul director Grumeza Georgel

Masura a fost dispusa la lucrarile efectuate pe Splai.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

La noi este o vorba: s-a rezovat problema in timp util. Supun spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare numarul 8 a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

M-am uitat sa vad daca nu stati cu mana sus. Poftiti.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Da, ii multumesc domnului primar ca a tinut sa ne precizeze in sedinta de comisii de ieri ca s-a inspirat din ideile bune pe care PNL-ul le-a depus prin document oficial. Din pacate ele nu sunt implementate, ne-ati multumit degeaba. Chiar daca faceti un serviciu in care spune si mediu economic, eu vreau sa va aduc aminte si sper sa vedeti cand ajungeti in birou, din nou documentul depus de noi in 7 august in care spuneam ca acel serviciu pentru afeceri, el trebuie sa fie dincolo de interfata unica cu mediul de afaceri, prin regulament. si in regulament nu aveti chestiunea asta, sa creeze un culuoar administrativ de celeritate care sa presupuna un raspuns la un document la jumatate din timpul minim legal si sa presupuna publicarea online a traseului oricarui document depus la acest birou pe baza numarului de inregistrare, registratura electronica publica. Pentru ca trebuie sa obisnuim administratia ca orice zi intarziere pentru un om de afaceri poate insemna o zi intarziere in crearea unui loc de munca s.a.m.d. si din orice loc de munca prin cotele defalcate in impozitul pe venit fiind venituri si la bugetul local, deci ne luam salariile cei care lucram aici. De asemenea, la Directia Tehnica, acel serviciu de urgente urbane avea in plus chestiunea asta cu publicarea online a traseului oricarui document depus astfel incat orice cetatean sa vada oricand documentul lui unde este si de ce sta, nu stiu, 40, 50, 60 de zile. De asemenea as fi vrut sa vedem in organigrama si asta era a treia cea de care nu va aduceati aminte ieri, as fi vrut sa vedem in organigrama toate societatile, asociatiile si fundatiile la care primaria este asociat unic sau majoritar, membru fondator sau membru asociat. Nu avem in continuare aici SC Fotbal SA, nu avem fundatiile Capitala Culturala si a Sportului, Asociatia Step in Turism, Asociatia Hecuba s.a. astfel incat organigrama nu este completa.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. As vrea sa fac intai o precizare: faptul ca reusim sa ne inspiram de la colegii nostri indiferent unde se pozitioneaza ei, nu este egal cu copiatul. Noi nu plagiem, domnul consilier, ... ne inspiram, daca o idee este buna o preluam, o judecam, o analizam si luam ceea ce este bun din ea, restul intervenim noi cu toate elementele care pot aduce plus valoare. Eu v-am multumit pentru faptul ca ne-am inspirat, dar nu trebuie sa va copiem si noi credem ca vom ramane cu siguranta noi insine daca nu va copiem. Legat de trasabilitatea unui document care intra in registratura primariei muncipiului Iasi, un lucru pe care trebuie sa il stiti, dar acum suntem in curs de implementare. Aplicatia informatica prin care pentru toata lumea interesata, numarul de inregistrare devine cod unic in sensul ca cel care este detinatorul numarului de inregistrare isi poate urmari trasabilitatea documentului ca un cod unic de pe smartphonul sau, de acasa, de pe internet, de oriunde va dori sa afle ce se intampla cu documentul dumnealui. Aceasta chestiune este in aplicatia pe care noi o facem in sistemul informatic integrat si o vom implementa in perioada urmatoare dupa care o facem publica sub titulatura de cod unic de inregistrare prin care utilizatorul poate sti ce se intampla. Dar se lucreaza de aproximativ doua luni de zile la aceasta chestiune. Domnul Tiron este responsabil de proiect si va duce la finalizarea lui. Celelalte lucruri sunt exact asa cum am spus. Nu putem trata cetatenii municipiului Iasi in mod diferentiat fata de, eu stiu, o societate comerciala fie ea si din Romania. Pur si simplu vrem ca acel element de celeritate sa fie o deviza care sa functioneze pentru toti cei care apeleaza la serviciile Primariei Municipiului Iasi si vom incerca ca prin acest compartiment pe care l-ati regasit in organigrama sa putem sa oferim acele informatii. De ce? Pentru ca noi nu vrem sa fim camera de comert si industrie. Exista un organism care prin lege este creat tocmai in vederea sustinerii activitatilor economice a celor care au nevoie de zona municipiului, judetului sau a regiunii de nord-est. Noi vrem sa devenim un fel de birou de consultanta rapida in ceea ce priveste competentele administratiei publice in sustinerea unei activitati economice astfel incat ei sa poata bate la usa care trebuie deschisa si care ii pot da cele mai importante referinte fata de business-planul sau fata de dorinta de a intra pe piata de afaceri din zona municipiului Iasi, si cu siguranta asa va putea ramane. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumim, domnule primar. Mai sunt discutii pe aceasta tema? Nu. Supun spre aprobare acest proiect de hotarare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? O abtinere.

Impotriva? 3 impotriva.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Asistență Comunitară Iași începând cu luna noiembrie 2015;

Discutii? Nu sunt discutii. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2015-2016;

Poftiti, domnul consilier Bulgariu.

Domnul Bulgariu Catalin

La comisia de cultura nu s-a propus nici un amendament pentru inlocuirea vreunui membru, deci ramane proiectul de hotarare asa cum este el depus la mapa.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumim domnule consilier. Alte discutii? Nu sunt. Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobarea dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? O abtinere?

Proiectul de hotarare cu o abtinere a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 288 /31.08.2015, pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobare proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16;

Discutii? Domnul Trandafirescu si dumneavoastra. Poftiti, domnule consilier.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

As dori sa fac o propunere tocmai pentru a infrumuseta orasul nostru si a incanta ochiul trecătorilor pin acest oras. As vrea sa propun sa se aprobe si racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public a iluminatului arhitectural al Garii, tinand cont ca si Gara este un monument istoric, este mai vechi decat Mitropolia. A fost construit la 1870, Mitropolia a fost inaguranta in prezenta regelui la 1887, si este un monument unic in tara si al doilea ca si structura arhitecturala in Europa. Asta este propunerea mea, va multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Poftiti, domnule primar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da. As face un mic comentariu fara sa detaliem foarte mult, poate decat din dorinta noastra, desigur. Acest obiectiv, centrul eparhial, Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru toata lumea, este un obiectiv care a existat in lista de investitii a municipiului Iasi in anii precedenti prin programul de reabilitare, refacere si modernizare a iluminatului public. Nu s-a putut face la timpul respectiv pentru ca monumentul nu a putut fi finalizat, era inca cu schela. Alaturi de acest obiectiv au mai fost finantate de catre municipiul Iasi si iluminatul arhitectural pentru biserica Trei Ierarhi si multe alte obiective pe care nu cred ca merita sa le amintim aici, chiar in aceasta sedinta. Propunerea domnului Trandafirescu este o propunere de care putem tine cont avand in vedere ca monumentele istorice de rezonanta ale muncipiului trebuie sa fie preluate oarecum in vizibilitatea si in sarcina municipiului Iasi pe masura ce fatadele sunt reabilitate si desigur in functie de tratamentul pe care il vom primi in colaborarea tehnica cu colegii dumneavoastra vom putea avansa si acest proiect in perioada imediat urmatoare. Multumim. Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sa supunem la vot propunerea. Da, doamna Preda, va rog.

Doamna consilier Preda Anca

As mai fi avut si eu o interventie. Subiectele de acest gen legate de Mitropolie si orice fel de proiecte legate de biserica in general, sunt destul de sensibile, insa nu putem sa nu fim corecti si impartiali asa cum trebuie sa fim fata de orice alt proiect de hotarare de consiliul Local. Eu cred ca prin acest proiect de hotarare facem un act de caritate catre o entitate care nu se afla in dificultate. Iata ca se creeaza, chiar prin solicitarea domnului Trandafirescu de astazi, se creeaza un precedent discriminatoriu fata de alte institutii: de cult, institutii arhitecturale. Avem atatea la nivel de Iasi. Cred ca acordand si dandu-ne girul pe un astfel de proiect, nu facem decat sa dam curs unor alte cereri a altor institutii din municipiul Iasi, de asemenea indreptatite in definitiv daca votam un astfel de proiect, de asemenea indreptatite, motiv pentru care eu nu cred ca acest proiect de hotarare ar trebui sa il adoptam. Doi la mana, cred ca impovaram foarte mult din nou cetatenii printr-un astfel de proiect. Din punctul meu de vedere, cred ca nu ar trebui sa ne mai incarcam la bugetul statului si cu acest cost, iar daca este sa o luam pe latura morala din cate stiu de la biserica se ia lumina nu se da. Asa ca daca dumneavoastra credeti ca prin adoptarea acestui proiect ne mai iertam din pacate, eu cred ca nu. As propune sa il scoatem de pe ordinea de zi. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Poftiti.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sigur e un subiect sensibil sufleteste vorbind. ... Sigur.Sincer sa fiu chiar este de plans... Dar nu as vrea decat sa discutam daca avem ceva intr-un mod concret de a veni in sustinerea unei idei pentru ca ideea domnului Trandafirescu, in ultima instanta Gara este poarta de intrare in municipiul Iasi si trebuie abordata ca atare. Biblioteca Mihai Eminescu, Casa Dosoftei, Universitatea Cuza, Teatrul National, va urma Palatul Culturii dupa finalizarea sa, manastirea Golia, manastirea Galata, manastirea Barboi si nu mai amintesc de cele de care am spus deja. Sunt doar cateva dintre, sa spunem, monumentele arhitecturale de rezonanta pentru municipiul Iasi si carti de vizita pentru noi. Eu cred ca obligatia unei institutii publice nu este neaparat sa judece doar prin prisma cat castig sau cat pierd din avansarea elementelor de imagine ale municipilui Iasi. Bisericile de regula sunt legate de mitropolii si patriarhii, cel putin la nivelul Romaniei, asa incat nu ar trebui ca judecata noastra sa fie legata de institutia in sine, ca noi nu finantam institutia, ci finantam monumentul. Pe noi ne intereeaza imaginea monumentului in asamblul imaginii municipiului Iasi si nicidecum starea economica a mitropoliei, a patriarhiei, a episcopiei catolice si a altor institutii de cult sau cultura. Prin urmare, nu cred ca observatia este foarte potrivita decat in contextul in care ati venit cu o propunere, doamna consilier. Exista un monument de rezonanta pentru municipiul Iasi pe care credem ca este oportun sa il preluam in iluminatul arhitectural al muncipiului Iasi si va rog foarte mult sa analizati acest lucru astfel incat sa putem sa o facem. Daca aveti o astfel de idee, va stam deschisi oricand si poate sa fie si propunerea dumnevoastra personala pe care sa o nuantam aici. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Da, poftiti, domnul consilier.

Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae

Stimati consilieri as vrea sa am o scurta intervenție. In calitate de membru in bordul fundației Iași Capitala Culturala Europeana, vreau sa spun ca eu sustin un astfel de proiect. Sunt convins ca Iasiul, iesenii au de castigat prin punerea in valoare a cladirilor de patrimoniu, prin evidentierea acestor cladiri emblematice si istorice ale Iasiului si pe viitor mi-as dori ca sa existe mult mai multe cladiri de patrimoniu iluminate si puse in valoare. Sunt convins ca prin sustinerea acestui proiect Iasiul va avea de castigat.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Da, aveti dreptate, mai ales ca a fost si un proiect cu multi ani in urma in care un turn care era in paragina la CFR a fost pus in valoare de o fundatie cu sprijinul primariei si a fost iluminat si este in continuare iluminat. Stimati colegi si in calitate de presedinte si in calitate de cfr-ist nu imi ramane decat sa supun la vot propunerea domnului Trandafirescu. Proiectul cu propunerea. Cine este pentru? Si cu amendamentul pe care bineinteles l-a ... pentru domnisoara Anca Preda, repetam. Permiteti sa supun la vot amendamentul pe care l-a propus domnul consilier Trandafirescu si ceea ce a spus in continuare domnul primar impreuna cu proiectul de hotarare de Consiliul Lcoal, ca sa nu facem doua ridicari de mana. Corect?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Cu un amendament la amendament, ca la fiecare astfel de cladiri ar trebui sa ajunga aici sa facem o integrare a bugetului in buget. De exemplu aici avem un consum, avem o estimare. Cu ideea suntem cu totii de acord, ca toate cladirile care dau plus valoare doar pe zona de arhitecturala sa putem.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumim domnule consilier. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva? O impotrivire, ca o veche cutuma. Doamna Anca Preda.

Abtineri? Nicio abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat. Multumesc.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind utilizarea, cu titlu gratuit, a sălii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de către Filarmonica Moldova Iași, în vederea susținerii unor manifestări artistice organizate de aceasta ; Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu o abtinere. A cui? Domnul profesor.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosință gratuită către Direcția de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;

Poftiti, domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Voiam sa o intreb pe doamna director daca discutam de un proiect depus si aprobat sau de o intentie a directiei. Si de ce doar un an ca daca e sa depui un proiect, numai derularea lui e mai mult de un an. Tehnicul, dati-i un microfon doamnei director.

Doamna director Munteanu Luminita

Buna ziua. Nu e vorba de un PUZ, spatiul este deja in folosinta Directiei de Asistenta Comunitara, numai ca nu era printr-un HCL, era alaturi de celelalte spatii pe care le avem in soseaua Nationala. Ne-am gandit, o sa vedem daca o sa ne trebuiasca PUZ in functie de ceea ce dorim sa facem acolo, dar cu acordul dumneavoastra orice propunere de proiect.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Nu era vorba de PUZ.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, nu.

Doamna director Munteanu Luminita

Zicea ceva de.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Daca proiectul este depus, adica dumneavoastra infiintati o structura de economie sociala pentru persoane.

Doamna director Munteanu Luminita

A, depus. Ma scuzati. Da, sa desfasuram activitati, activitati sociale exact. Numai ca o sa trebuiasca amenajat spatiul pentru ca este destul de degradat la momentul acesta si repet, in functie de ceea ce ne dorim sa facem acolo va fi doar cu acordul dumneavoastra. E o initiativa, sa incercam sa vedem daca reusim si o sa va spun si la ce ne-am gandit de altfel. Avem o structura de economie sociala pe proiectul VAST care este cu sediul in caminul din Copou, acolo urmeaza a fi desfasurate lucrari de consolidare a extinderii si atunci nu vom avea cum sa ne desfasuram activitatea. Ne gandim sa facem provizoriu un punct de lucru, dar asa cum am spus si la inceput doar cu acordul dumneavoastra in functie de cum reusim sa amenajam spatiul respeciv. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

întotdeauna am invatat ca la examen doar sa răspunzi la intrebare, strict la intrebare, daca incepi sa spui mai multe s-ar putea sa pierdeti examenul. Supun spre aprobare proiectul de hotarare numarul 16.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? 3 abtineri.

Acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Discutii? Poftiti, domnisoara.

Doamna consilier Preda Anca

As avea o singura intrebare pe care am omis-o, o chestiune pe care am omis sa o pun in discutie la sedinta de comisie, daca cumva prin acest proiect nu afectam eventualele litigii care ar fi intre UAT Valea Lupului si UAT Municipiul Iasi. Doar intreb, pentru ca stiu ca exista discutii cu apartenenta anumitor terenuri, daca tin de Valea Lupului sau de municipiul Iasi. As vrea doar sa lamurim acest aspect ca sa nu fie discutii ulterioare, atata tot. Multumesc. Avand in vedere ca s-a si ajuns aici la o mediere prin prefect. Multumesc.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sigur si noi incercam acelasi lucru, sa evitam aparitia unui litigiu pe granita, ca sa spun asa, cu localitatile invecinate. Sunt mai multe demersuri dar nu din partea Valei Lupului, avem pe partea cealalta din Miroslava. Cu Tomestiul este in derulare, sa spunem, o astfel de actiune. Aici deocamdata nu avem. Noi avem, sa spunem, evidenta foarte clara unde incepe si unde se termina municipiul Iasi pe baza protocolului semnat intre comunele Rediu, Valea Lupului si respectiv municipiul Iasi.

Doamna consilier Preda Anca

Atunci permiteti-mi o alta observatie. Sunt oameni care s-au judecat in contradictoriu cu primaria Valea Lupului si s-au trezit ulterior ca terenul apartine de muncipiul Iasi. Exista riscul sa ne aflam intr-o astfel de situatie la un moment dat? atata tot. din punct de vedere juridic.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Nu pentru strada. Acolo au fost elementele legate de adrese postale si/sau, sa spunem, plata de taxe si impozite privind inregistrarea pe municipiu sau in afara acestuia. Dar la nivelul strazii deocamdata nu.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Nu exista nici un litigiu intre municipiul Iasi si Valea Lupului cu privire la granita.

Doamna consilier Preda Anca

In regula. In regula.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Sunteti lamurita, da? Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva?

Deci proiectul numarul 17 a fost aprobat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a HCL 10/2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Discutii? Nu sunt. Supun spre aprobarea dumneavoastra?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent), situat in Iasi, str. Ciurchi nr. 111;

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011;

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri? 5 abtineri.

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat. Stimati colegi va rog sa ridicati mana pentru ca altfel consider ca nu votati.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesele verbale de sedință nr.52728 și 97443 /2015;

Domnul vice.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

La anexa 1 va propun sa fiti de acord cu o modificare si anume pentru familia Braila Paul care a primit 3 repartiții din partea municipalitatii, pe care nu le-a acceptat, respectiv apartamente cu 3 camere. Si-a dorit neaparat un apartament cu trei camere. Adresandu-se justitiei, a obtinut o hotarare judecatoreasca si municipalitatea este de acord si obligata in acelasi timp sa o puna in aplicare. Ca atare, pozitia apartamentului cu 4 camere din Tomesti care era repartizata domnului Vascal Petru, sa fiti de acord sa fie repartizata acestei familii Braila Paul. Va multumesc. Sa facem rocada.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Multumesc, domnule viceprimar.

Doamna consilier Preda Anca

Da, suntem de acord. Am vazut si eu acea sentinta judecatoreasca. Cu singura precizare sa indeplineasca intru totul conditiile prevazute din hotararea judecatoreasca pentru ca altminteri stiu ca domnul a fost nemultumit si alte dati, sa fie la un etaj inferior, suprafata, s.a.m.d.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Locuinta este la parter.

Doamna consilier Preda Anca

Asa. Da, evident in Tomesti.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Mai jos decat parterul nu avem locuinte.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

In infrastructura mai exista si subsol si demisol.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Doamna consilier, eu unul sincer nu am inteles ce ati vrut sa spuneti.

Doamna consilier Preda Anca

Prin aceasta solicitare sa respectam intru totul ceea ce s-a dispus prin sentinta judecatoreasca.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Pai asta facem.

Doamna consilier Preda Anca

S-au mai acordat in trecut si apartament cu 3 camere care corespundea sentintei judecatoresti, care nu era la un etaj inferior s.a.m.d. Deci sa respectam intru totul ca altfel sigur va ...

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Este un caz special. L-am rezolvat de trei ori. Nu s-a acceptat de catre dumnealui aceste locuinte cu toate ca indeplineau conditiile pe care le-a cerut. S-a adresat instantei, instanta i-a dat dreptate.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Foate bine. Multumim. Propun spre aprobare proiectul cu amendamentul pe care l-a ridicat domnul viceprimar Surdu.

Cine este pentru?

Impotriva?

Se abtine cineva? Doamna Preda va abtineti, ceva? Foarte bine, ma bucur.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR. 18, NUMERE CADASTRALE 142940 si 147672 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, birouri si spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;

Supun la discutii?

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Se abtine cineva?

Proeictul de hotarare a fost aprobat. Pai, trebuie sa fiti foarte atenta cand intreb. Nu ati fost prea atenta. Atentie sa nu bagati doua bile in aceeasi urna.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538, Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA T47, NUMERE CADASTRALE 148001,148002, 147958, 147813, 147399, 147195, 146909 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si locuinte colective, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Discutii? Stimati colegi fiti atenti. Onorata asistenta lasati galagia. Domnul Nedelcu, m-ati auzit? Supun spre aprobare.

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Doamna consilier Preda Anca

Precizați si votul impotriva.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Da, pai, dumneaei e cu votul impotriva.

Doamna consilier Preda Anca

Da, dar sa se consemneze, ca probabil nu se consemneaza in procesul verbal.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Noi stim. Domnisoara, intotdeauna sa stiti ca daca ati anuntat la inceputul sedintei si de la sedintele anterioare, ca dumneavoastra pentru aceste tipuri de proiecte v-ati abtinut, sunteti consemnata.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Dati-i voie sa isi schimbe optiunea, va rog tare mult.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Chiar ma bucur ca la un proiect de hotarare nu a fost atenta si...

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica ;

Discutii ?

Cine este pentru ?

Impotriva ? un vot impotriva ?

Abtineri ?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Permiteti-mi sa citesc si proiectul numarul 27. Fiti atenti. Sunt intr-o ordine, cu ratia 1.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609,    137610,    137611,    137612,

137613, 137614,    137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622,    137623,    137624,    137625,

137626, 137627,    137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630,    137631,    137632,    137633,

137634, 137635,    137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in    vederea

extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica;

Discutii?

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Se abtine cineva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Calea Chișinăului km.1 n.c./C.F 140306 pentru construire sediu firmă și spații de depozitare ;

Discutii ? supun spre aprobare.

Cine este pentru ?

Impotriva ? un vot impotriva .

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotarare privind denumirea unei artere în municipiul Iași“Strada Trei Izvoare””;

Discutii? Va rog, mai avem un pic si terminam.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare numarul 29 a fost aprobat.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de Ședință;

Proiectul numarul 30 este pentru alegerea presedintelui de sedinta care va incheia anul si va incepe un alt an. Va rog, domnule consilier Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Grupul consilierilor PSD il propune pe domnul consilier Boisteanu.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Stimati colegi, mai sunt si alte propuneri? Nu sunt. Supun spre aprobare aceasta propunere.

Cine este pentru?

Abtineri? Doamna Anca Preda? Asa.

Impotriva?

Deci domnul profesor Boisteanu va fi...

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Da, si inainte de a incheia va multumesc ca va mai retin cateva secunde, sa ii multumim si domnului Axinia Constantin pentru felul in care a condus sedintele in ultima perioada. Multumim, domnule presedinte.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar. Cred ca am avut cele mai multe sedinte extraordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, AXINIA CONSTANTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3